Ympäristönluvan muutos hakemus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönluvan muutos hakemus"

Transkriptio

1 n l u en : n ; i Ympäristönluvan muutos hakemus RNRO r_sp Haemme Onnenpojat Oy / Pajarilan atuopurkaamo Oy ympäristölupaan muutosta jätejakeiden osalta vastaanotettaviin jätejakeisiin. Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee myös ympäristölupaansa muutosta vuotuisen jätteenkäsittelymäärän nostamista tonniin. Hakemus on erillinen prosessi mutta yritysmuotojen sisältö tukee toinen toistaan toiminnoissa jätteenkäsittelyssä. On siis toivottavaa että tulevaan Pajarila Autopurkaamo Oy:n ympäristöluvan tarkastamisen yhteydessä tehdään muutokset hakemuksen mukaisesti tuleville jakeille sekä tonnimäärälle. Samalla tarkastellaan ja muutetaan Onnenpojat Oy:n ympäristölupaa. Kyseessä on saman omistajataustan omaavat jäsenet sekä toiminnot ovat päällekkäisiä toisiaan tukevia toimintoja jätteen käsittelyssä. Toiminta pyritään muuttamaan heti hakemuksen jättämisen myötä sekä viimeistään muuttamisen myötä kun asian mukaiset toteamukset ja taustat ovat kunnossa. Tiivistelmä - Onnenpojat Oy Onnenpojat Oy hakee muutosta nykyiseen lupaansa. Nykyisellä luvalla käsitellään tonnia / vuoteen jätettä. Onnenpojat Oy on kehittynyt kierrätysjätteen käsittelijänä ja haluaa virallisina kaupallisina termeinä määrittää kierrätysjätteen käsittelyjakeita sekä vastaanottoa. Käsittelyjakeissa tarkennetaan luokitusta sekä laskennallisen kokonaistonnien sisään olevaa käsittelymäärää. Vastaanottamastamme jätejakeista olemme lajitelleet useita sivuvirtoina syntyneitä jätejakeita joita osaamme kierrättää loppukäyttöön, uusiokäyttöön tai loppukäsittelyyn. Pystymme käsittelemästämme jätteestä lajit telemaan 90 % kierrätys kelpoista jätejaetta. Onnenpojat Oy pyrkii jalostamaan jätteestä energiakelpoiset jakeet polt tolait ost en hyö dynnet täväksi sekä puu - ja muo vipohjaisina jakeina. Onnenpojat Oy käsittelee Etelä-Karjalan alueella syntyvää jätettä ja käsitellyt jakeet kiertävät Etelä-Karjalan polttolaitosten uudelleen hyödynnettäväksi. Tarkoitus luvan muutoksella on hakea lisää varmuutta käsittelyyn sekä olla alansa kärki toimija hyötyjätteen käsittelyssä. Kyseiset jakeet ja tonnimäärät ovat nopeaa kiertoa tukevia jätejakeita. Alueella ei kuormiteta jätteitä välivarastoon suuria määriä vaan suhteutetaan määrät kuljetusyksikkö kokoluokkaan. Onnenpojat Oy muutokset takaavat yhteistyökumppanien kanssa toimimisen joilla on vaatimuksia jätteen käsittelijöiden toiminnasta ja ympäristöluvasta (Lassila & Tikanoja, SITA). Olemme käyneet uusia toimintoja sekä nykyisiä käsittelyjä ELY :n kanssa. Muutos käsittää sekä määrällisesti tarkennuksia että laadullisesti alueen kuormituksen liittyviä kenttä jakoja joihin myös investoidaan katettua halli tilaa. Onnenpojat Oy ja Pajarilan Autopurkaamo Oy tekevät alueelle käsittelyalueiden muutoksia sekä rakennamme lisää 2890 m2 katettua hallitilaa varmentamaan käsittelyn ympäristönäkökulmaa sekä laadullinen varmuus asiakkaille toimitetuista jakeista.

2 Yksilöinti Onnenpojat Oy, Y-tunnus: Yhteistyönkatu 11, Lappeenranta. Toimialakuvaus: Yhtiön toimialana on tieliikenteen tavarankuljetus, romumetallin välistys, betonin vastaanotto, maansiirtotyöt, maa-ainesten sekä rakennus- ja hyötyjätteen osto ja myynti, vaakauspalvelut, henkilöautojen osto ja myynti, konevuokraus, kiinteistöjen osto, myynti ja vuokraus, purku-urakointi ja laitos/tehdasasennukset. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä käydä niillä kauppaa. Sijainti Onnenpojat Oy:n hyötyjätekeskus sijaitsee Pajarilan varastoalueella, joka on täysin teollisuusalueeksi suunniteltu alue (Tarviketie 37, Pajarilan Hyötyjätekeskus). Alue ei ole pohjavesialuetta. Kuvaus Onnenpojat Oy toiminta käsittää hyötyjätteen kierrätystä, käsittelyä ja välivarastointia. Käsitellyt jätteet toimitetaan edelleen energiatuotteiksi sekä uudelleen hyödynnettäväksi. Luvat Ympäristölupa = KAS-2009-Y Ympäristö & jätteen käsittely Liitteenä on nykyinen käsittely sekä uusien käsiteltävien jätteiden kokonaisuus raportti. Polttoaineet ja muut aineet Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Pajarilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). Alueen energiakulutus Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. Alueen LVI ja kunnallistekniset toiminnot Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys

3 yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Jätteiden kierto alueella Vastaanotetut jätteet otetaan vastaan joko lajiteltuina tai lajiteltavana jakeena. Kuljetuserään suhteutettujen koontien jälkeen kyseiset jakeet lähtevät joko asianmukaiselle loppukäsittelijälle. Esimerkiksi kyllästetty puu on koottu suoraan omalle katetulle lavalle joka viedään Tuulokseen Demolitelle loppukäsittelyyn. Alueella käsitellään kierrätys puu polttokäyttöön tehdyksi jakeeksi sekä REF polttoon kelpaavat jakeet käsitellään oikeaan raekokoon. Puu pyritään toimittamaan Ansari yhtymälle Luumäelle tai Lahti Energialle. REF polttojae toimitetaan täysimääräisesti Lappeenrannan Finnsementille sekä varatoimitus mahdollisuus Lahti Energialle. Betoni joka on otettu vastaan, käsitellään alueella CE - merkinnän mukaiseen kokoon ja toimitetaan MARA asetuksen mukaiseen loppusijoitukseen (murskataan asianmukaiseen raekokoon sekä poistetaan rauta ja muu epäpuhtaus seasta). Betonimursketta sekä asfaltti mursketta käytetään alueen maa-alueiden kunnostukseen ja tasauksiin kenttä rakenteissa. Metallit kiertävät lajittelun jälkeen sulattoon eli kuljetus koko määrää asian mukaisen toimituksen hoitamista. Tiivistelmä Pajarilan Autopurkaamo Oy Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee muutosta nykyiseen lupaansa joka mahdollistaa tonnia / vuodessa jätteen käsittelyä. Lisääntyneen arvometallien käsittelyn myötä tonnimäärät ovat nousseet lähelle täyttä. Pajarilan Autopurkaamo Oy aikoo toimia paperin, pahvin ja muovin paalaus palveluissa kierrätys asiakkaille. Onnenpojat Oy tekemää lajittelusta saatuja arvo jakeita pyritään käsittelemään Pajarilan Autopurkaamo Oy:n kautta jotta saadaan palveltua nykyisiä asiakkaita laadukkailla jakeilla. Pajarilan Autopurkaamo Oy pääkäsittely on romuautojen vastaanotto ja autojen B-osien uudelleen välittäminen. Samassa välitetään, ostetaan ja myydään romurautaa sekä tehdään teollisuuden purkutöitä ja kunnossapitoa. Toiminnoissa olemme mukana erilaisten sidosryhmien tukena kokonaispalvelun tuottajana kuten Onnenpojat Oy. Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee markkinoille yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen varmuut ta uusien jätejakeiden käsit telyn myöt ä. Jät ejakeet ovat t ulevat o lemaan saman kaltaiset kuin alueella toimivalla Onnenpojat Oy:llä. Samalla haetaan muutosta nostaa vuotuista jätteen käsittelyn maksimi määrää tonniin / vuodessa. Käsittelyssä hyödynnämme vastaanotetusta jätteestä 90 % uudelleen hyödynnettäväksi. Todellisuudessa Pajarilan Autopurkaamo Oy välittää jätteen 100 % :sti eteenpäin eli Onnenpojat Oy ottaa vastaan polttoon kelpaavan jätejakeen ja Pajarilan Autopurkaamo Oy välittää arvomuovin sekä muun arvo jakeen eteenpäin 100 %:sti. Pajarilan Autopurkaamo Oy on käynyt alustavat selvitykset ELY:n kanssa ja tehnyt arvio laskelmaa kokonaisuudesta käsiteltävien jätteiden määrästä alueella. Pajarilan Autopurkaamo Oy investoi alueeseen tulevien kate rakenteiden lisäämisestä uusille jätejakeille joita muutos koskee sekä myös lisää katettua tilaa romuautojen käsittelyyn sekä varastointiin oleviin osiin. Näin ollen saavutetaan ulkoalueiden välivarastoihin lyhyt kierto ja suhteellinen varasto määrä.

4 Yksilöinti Pajarilan Autlopurkaamo Oy, Y-tunnus: Tarviketie 39, Lappeenranta. Toimialakuvaus: Romuautojen osto ja varaosien myynti, autojen korjaukset, renkaiden vaihdot, purkutyöt, asennustyöt, rakennustyöt, konsultointityöt, koneelliset leikkaustyöt, romupaalaus ja muut konetyöt, raudan myynti, osto ja välitys sekä hallien vuokraustoiminta. Sijainti Pajarilan Autopurkaamo Oy sijaitsee Pajarilan varastoalueella, joka on täysin teollisuusalueeksi suunniteltu alue (Tarviketie 37-39, Pajarilan Hyötyjätekeskus). Alue ei ole pohjavesialuetta. Kuvaus Pajarilan Autopurkaamo Oy toiminta käsittää hyötymetallien kierrätystä, käsittelyä ja välivarastointia. Käsitellyt jätteet toimitetaan raaka-aineeksi sekä uudelleen hyödynnettäväksi. Luvat Ympäristölupa = KAS-2004-Y Ympäristö & jätteen käsittely Liitteenä on nykyinen käsittely sekä uusien käsiteltävien jätteiden kokonaisuus raportti. Polttoaineet ja muut aineet Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" ( tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä. Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). Alueen energiakulutus Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. Alueen LVI ja kunnallistekniset toiminnot Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle.

5 Jätteiden kierto alueella Vastaanotetut jätteet otetaan vastaan joko lajiteltuina tai lajiteltavana jakeena. Kuljetuserään suhteutettujen koontien jälkeen kyseiset jakeet lähtevät joko asianmukaiselle loppukäsittelijälle. Esimerkiksi kyllästetty puu on koottu suoraan omalle katetulle lavalle joka viedään Tuulokseen Demolitelle loppukäsittelyyn. Alueella käsitellään kierrätys puu polttokäyttöön tehdyksi jakeeksi sekä REF polttoon kelpaavat jakeet käsitellään oikeaan raekokoon. Puu pyritään toimittamaan Ansari yhtymälle Luumäelle tai Lahti Energialle. REF polttojae toimitetaan täysimääräisesti Lappeenrannan Finnsementille sekä varatoimitus mahdollisuus Lahti Energialle. Betoni joka on otettu vastaan, käsitellään alueella CE - merkinnän mukaiseen kokoon ja toimitetaan MARA asetuksen mukaiseen loppusijoitukseen (murskataan asianmukaiseen raekokoon sekä poistetaan rauta ja muu epäpuhtaus seasta). Betonimursketta sekä asfaltti mursketta käytetään alueen maa-alueiden kunnostukseen ja tasauksiin kenttä rakenteissa. Metallit kiertävät lajittelun jälkeen sulattoon eli kuljetus koko määrää asian mukaisen toimituksen hoitamista. O np npojat Oy / Pajarilan Autopurkaamo Oy g Ismo Maijanen 2013

6 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Olaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Pajarilan Autopurkaamo Oy, kierrätysmetallien käsittelylaitos. Lajitellaan vastaanotettavat jakeet asianmukaisesti puhtaiksi jakeiksi sekä jalostettaan polttokelpoiset puu ja REF polttojakeet Onnenpojat Oy:n jatko jalosteeksi asikkaan mukaisiin vaatimuksiin vastaavaksi. Hakijan käsitys luvan haun perusteista (YSUYSA pykälät ja kohdat) Hakija hakee muutosta / tarkastamista olemassa olevaan lupaan liittyviin jakeiden määrittämiseen asianmukaisiin termein kuvaaviin luokkiin. Pajarilan Autopurkaamo Oy anoo lupaa korottaa vuotuista käsittely määrää 5000 tonnia mahdolliseen tonniin. Kyseessä on i uusi toiminta olemassa oleva toiminta toiminnan muutos upamääräysten tarkistaminen n muu syy, mikä? toiminnan aloittamislupa (YSL 101 ) 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi Pajarilan Autopurkaamo Oy Kotipaikka Lappeenranta Postiosoite ja -toimipaikka Tarviketie 39,53300 Käyntiosoite ja -toimipaikka Tarviketie (Toimisto tarviketie 37) Sähköpostiosoite Liike- ja yhteisötunnus Puhelinnumero Faksinumero kimmo.tynkkynenc etisa net.fi Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Ismo Maijanen Tarviket ie 39, ismo. maijanenc o nnenpo L a p j e n r a n t a Laskutuspsoile (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Tarviketie 39,53300 Lappeenranta jat.fi 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Laitoksen nimi Sijaintipaikka Puhelinnumerot Pajar ilan Auto purkaamo Tarviketie 37, , 040- Oy (Pajarilan Lappeenr anta Hyö tyraut a) Faksinumero Toimiala Jätteen ja romuntukkukauppa Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkitötyövuociet 16 Yhteyshenkilön nimi Ismo Maijanen Sähk postlosolte lum o In Mljanen + unen 6010/ Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumerot Tarviketie (Toimisto tarviketie 37) t.fi 1 Faksinumero

7 4. VOIMASSA OLEVA T YMPÄRISTÖL, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET KAS-2004-Y Mahdollinen ymparistövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) Pohjantähti - NRO = li tiedot on esitetty liitteessä nro 4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN Onnenpojat Oy, Lappeenrannan kaupunki vuokratontit. Kiinteistbrekisteritunnukset : k t s. l i i t e. 6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueeseen liittyy metrin päässä oleva asuin rakennus sekä pohjoislaidalla oleva liito-oravan liikkumis alue. Alue ei ole vahvistettu yleiskaavaan eli haja-asutus alue. Kts. tarkempi kertomus liitteessä. tiedot on esitetty liitteessä nro 6A toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhan klntakäytt sbn soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA Hannu Huotari, Lappeenrannan Kaupunki. Liitteenä kartta piirros. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B LAITOKSE N TOIMINTA 8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Liite hakemus jossa kertomus. yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteesså nro 8A N:Myleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty! liitteessä nro TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunnitcltti aloittamisajankohta Olemassa oleva toiminta - muutos nykyiseen, kokonais käsittelymäärän muutos ja sen myötä välittömästi alkava toiminta uusilla nimikoiduilla jakeilla. räaika"ri toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamis ankohta 10. TUOTTEET, TUOTANTO TUOTANTOKAPASITEETTI PROSESSIT, LAITTEISTOT RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI

8 tiedot on esitetty liitteessä nro RAAKA-AINEET KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Pajarilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiäjakeita). tiedot on esitetty liitteessä nro 11 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 601 Ob 12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. tiedot on esitetty liitteessä nro 12A energtansaäslösopirmus on esitetty liitteessä nro 12B EJ 13. VEDENHANKINTAJA VIEMÄRÖINTI Alueen...._ toimitilojen vedet --- käsitellään mm umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Alueen vesienkäsittely järjestelmä tulee muuttumaan laajentuvien kenttärakenteiden osalta. sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRIST ÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Tarkempi kuvaus jätteen käsittelijän raportissa tiedot on esitetty liitteessä nro LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Alue on kehittyvä. Alueelle tullaan jakamaan raskasliikenne sekä kevyt liikenne erinäisiin toimi alueisiin jossa vältytään kookkaiden laitteiden kohtaamiselta. Näin ollen henkilöasiakkaiden liikkuminen tullaan turvaamaan parhaalla mahdollisella. 0 tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti D tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi

9 YMPÄRISTÖKUORMITUS 17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN B. PÄÄSTÖLÄHTEET SE.KÄ.PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti tiedot on esitetty liitteessä nro 17B C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Kts. Liite jätteen käsit telijän rapo rtti tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen D. MELUPÄÄSTÖTJA VÄRINÄ Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti 18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISES TA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A-D Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti 19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN 0 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA LJ tiedot on esitetty liitteessä nro 20A s vakavaraisuudesta tai vakuudesta on esitetty liitteessä 20D PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

10 21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISENTEKNIIKAN (BAT )SOVELTAMISESTA tiedot on estetty liitteessä nro ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RIS TIKKÄISVAIKUTUKSISTA tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO YMPÄRISTÖN KANNA LTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA tiedot on esitelty liitteessä nro 23 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Ilmastoidut koneet ja esisuodattavat ilmanvaihto järjestelmät. Henkilösuojaus. tiedot on esitetty liitteessä nro 24A B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Alueelle tehdään meluvalli ja rajaus jotta alueen pölyt ja muu mahdollinen päästä ei kulkeudu luontoon. LJ tiedot on esitetty liitteessä nro 24B1 luonnonsuojelulain ( ) 65 :n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 24B2 C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN Vesistöä heikentävät jätejakeet pääosin pidetään keteussa tulassa. Metallien osalta pyritään nopeaan kiertoon jotta ei alueen pitoisuudet nouse. 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24C ILMAA N JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Ei käsitellä kaasuja sisältäviä kemikaaleja tai jätejakeita jotka purkautuvat. Autojen kuivauksessa erottuvat höyryt on minimoitu imusäiliöiden kautta josta kaikki valutetaan tiiviiseen välivarastosäiliöön. tiedot onesiletty liitteessä nro 24D E. VAIKUTUKSETMAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Alue ei ole pohjavei aluetta. Seurataan vesistöjen päästöjä ja arvoja. tiedot on esitetty liitteessä nro 24E F. MELUN JATÄRINÄN VAIKUTUKSET Materiaalin käsittelystä syntyy melia sekä jätteiden kuljettamisesta. Alueen käsittelyä lisätään sähköisille koneikoilla. Tavoite että pää sääntöisesti jättee koneelliset käsittelyt ovat minimoitu polttonesteiden käytöllä. 6010/

11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24F G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Alueen ympäristöä kuotmittavaa vaikutusta pienennetään sillä ettei varastoida turhaa mitään ilman että suhteutus tukee kuljetus kokoa. Alueen liikenne tullaan ohjaamaan teollisuusalueeksi jäävän tieosuuden kautta kun kaupunki saa kaava asiat vahvistettua. 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24G1 0 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ( ) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 24G2 TARKKAILU JA RAPORTOINTI 25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI A. KÄYTTÖTARKKAILU 0 tiedot on esite liitteessä nro 25A B. PÄÄSTÖTARKKAILU Kts. Liite jätteen käsittelijän raportti 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B C. VAIKUTUSTARKKAILU 1 1 tiedot on esite tty liitt eessä nro 25C D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET LASKENTAMENETELMÅT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti tiedot on esitetty liitteessä nro 25D E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti LJ voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 25E1 ehdotus tarkkailun jätestäm sek si on esitetty liitteessä nro 25E2 VAHINKOARVIO 26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHI ISTA Kierrätys toiminnassa on keskitytty suojaamaan liukoisuudet johtuen myös siitä että jätejakeeseen johtunut hulevesi heikentää suuresti jätteen laatua. Ei nestemäisiä päästöjä vesistöihin. tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 8. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

12 C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Ympäristön vastuuvakuutus esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26C D. TOIMENPITEETMUIDEN KUIN VESISTÖ VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI Ympäristön vastuuvakuutus. Ennalta ehkäisevää on suunnitellut sijoittelut jätejakeille. esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26D MUUT TIEDOT 27. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 27.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta (esim. GT-kartta) ja ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 27.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti Tarpeen mukaan: 27.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 27.4 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa ( ) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvit. s ta eellisessa l 'uudessa 28. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Paikka ja päivämäärä Lappeenranta Allekirjoitus Nimen selvennys 6010/

13 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Onnenpojat Oy, kierrätysjätteen käsittelylaitos. Lajitellaan vastaanotettavat jakeet asianmukaisesti puhtaiksi jakeiksi sekä jalostettaan polttokelpoiset puu ja REF poittojakeet asikkaan mukaisiin vaatimuksiin vastaavaksi. Hakijan käsitys luvan haun perusteista (Y$LIYSA pykälät ja kohdat) Hakija hakee muutosta / tarkastamista olemassa olevaan asianmukaisiin termein kuvaaviin luokkiin. lupaan liittyviin jakeiden määrittämiseen Kyseessä on uusi toiminta L ol e ma s s a oleva toiminta 11 muu syy, mikä? toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen O toiminnan aloittamislupa (Y_SL 101 ) 2. HAKIJAN YHTEYST1EDOT Hakijan nimi tai toiminimi Onne npo jat Oy Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka Käyntiosoite ja -toimipaikka Lappeenr anta Yht eistyö nkatu 11, Tarviketie 37, t'unennnumero Yhteyshenkilön nimi Ismo Ma ijanen Laskutustasote (postiosoite tai verkkolaskuosoite} Yhteist yönkat u 11, Lappeenranta Faksinumero Sähköpostiosoite Liike- ja yhteisötunnus kimmo. t ynk kynen elisa net.fi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Yhteistyönkatu 11, La eenranta Sähköpost i o s o i t e j at fi W. 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT L t. ilt nimi Sijaintipaikka Onnenpojat Oy (Pajarilan Tarviketie 37, Hyötyjätekeskus) Lappeenranta Puhelinnumerot , Faksinumero Toimiala Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet Tieliikenteen tavarankuljetus - kts. tarkempi kuvaus. Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumerot Ismo Maijanen Yhteistyönkatu 11, Lappeenranta Sähköpostiosoite i smo.maij onnenpoj at. fi Faksinumero

14 4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA -, VESILUPA-TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET KAS Y Mahdollinonn ymp rigtövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) Pohjantähti - NRO = tiedot on esitetty liitteessä nro 4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTITOINEEN. Pajarilan Autopurkaamo Oy, Lappeenrannan kaupunki vuokratontit. tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistörekisteritunnukset : kts. liite. 6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueeseen liittyy metrin päässä oleva asuin rakennus sekä pohjoislaidalla oleva liito-oravan liikkumis alue. Alue ei ole vahvistettu yleiskaavaan eli haja-asutus alue. Kts. tarkempi kertomus liitteessä. tiedot on esitetty liitteessä nro 6A L J toiminta sijoitt uu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle p hjaves ial eelieja t iedot on esitetty liitteessä nro 6B 7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA j Hannu Huotari, Lappeenrannan Kaupunki. Liitteenä kartta piirros. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B LAITOKSEN TOIMINTA YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSES S A ESITETYISTÄ TIEDOISTA Liite hakemus jossa kertomus. N yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 9. TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunniteltu aloittaniisajankohta Olemassa oleva toiminta - muutos nykyiseen ja sen myötä välittömästi alkava toiminta uusilla nimikoiduilla jakeilla. Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 10. TUOTTEET TUOTANTO, TUOTA TOKAPASITEETTI PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI tiedot on esitelty liitteessä nro

15 11. RAAKA-AINEET KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON. KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Paj arilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 EI tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. tiedot on esitetty liitteessä nro 12A ji ene giansäåstöso imus on esitetty liitteessä nro 12B 13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Alueen vesienkäsittely järjestelmä tulee muuttumaan laajentuvien kenttärakenteiden osalta. sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Tarkempi kuvaus jätteen käsittelijän raportissa 1 t i e dot on esitetty liitteessä nro LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Alue on kehittyvä. Alueelle tullaan jakamaan raskasliikenne sekä kevyt liikenne erinäisiin toimi alueisiin jossa vältytään kookkaiden laitteiden kohtaamiselta. Näin ollen henkilöasiakkaiden liikkuminen tullaan turvaamaan parhaalla mahdollisella. Q tiedot on esitetty liitte essä nro 15 E' Vi (S MAHDOLLISESTA Y Kts. Liite jätteen käsitteli j än raportti PÄRIS'TÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi YMP ÄRISTQKUORMITUS

16 17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ A. PÄÄSTÖL.ÄI^ITEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ:VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN Kts. Liite jätt een käsitt elijän raportti tiedot on esitetty liitteessä nro 17A B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti 1 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B - C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 0 tiedot pilaantuneesta: maaperästä ja sen käsittelystä onesitetty liitteessä nro 17C2 D. MELUPÄÄS T JA TÄRINÄ Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti LJ tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan distää kohtiin 17 A-D Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti Q tiedot on esitetty liitteessä nro , SYNTYVÄT JÄTTEETJA NIIDEN OMINAISUUDET MÄÄRÄT, VARASTOI Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti SE Å EDELLEEN TOIMITTAMINEN 0 tarkentavat tiedot on esitetty;liitteessä nro SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 13 tiedot on esitetty liitteessä nro 20A toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B 11 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C selvitys vakavaraisuudesta tai vakuudesta on esitetty liitteessä 20D PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

17 21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISE STA 0 tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO PAASTÖJE VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA Q tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 13 tiedot on estetty liitteessä nro 23 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Ilmastoidut koneet ja esisuodattavat ilmanvaihto järjestelmät. Henkilösuojaus. 1 tiedot on esitetty liitteessä nro 24A B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELU, HIN SEKÄ RAKENNE' 4 YMPÄRISTÖÖN Alueelle tehdään meluvalli ja rajaus jotta alueen pölyt ja muu mahdollinen päästö ei kulkeudu luontoon. tiedot on esitetty liitteessä nro 24B1 11 luonnon suojelulain ( ) 65 :n mukainen arviointi on esite tty, liitteessä nro 24B2 C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN Vesistöä heikentävät jätejakeet pääosin pidetään keteussa tulassa. Metallien osalta pyritään nopeaan kiertoon jotta ei alueen pitoisuudet nouse. tiedot on esitetty liitteessä nro 24C D. ILMAAN JOU' VIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Ei käsitellä kaasuja sisältäviä kemikaaleja tai jätejakeita jotka purkautuvat, 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 240 E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Alue ei ole pohjavei aluetta. Seurataan vesistöjen päästöjä ja arvoja. 13 tiedot on esitetty liitteessä nro 24E F. MELUN JA TÄRINAN VAIKUTUKSET Materiaalin käsittelystä syntyy melia sekä jätteiden kuljettamisesta. Alueen käsittelyä lisätään sähköisille koneikoilla. Tavoite että pää sääntöisesti jättee koneelliset käsittelyt ovat minimoitu polttonesteiden käytöllä. tiedot on esitetty liitteessä nro 24F

18 G. YMPÄRISTÖVAIKUTUST ARVIOINTI Alueen ympäristöä kuotmittavaa vaikutusta pienennetään sillä ettei varastoida turhaa mitään ilman että suhteutus tukee kuljetus kokoa. Alueen liikenne tullaan ohjaamaan teollisuusalueeksi jäävän tieosuuden kautta kun kaupunki saa kaava asiat vahvistettua. tiedot on esitetty liitteessä nro 24G1 ympäristövatkutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ( ) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteys viranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 24G2 TARKKAILU JA RAPO RT O INTI 25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI A. KÄVTTÖTARKKAILU EJ tiedot on esitetty liitteessä nro 25A B. PÄÄSTÖTARKKAILU tiedot on esitetty liitteessä nro 25B C. VAIKUTUSTARKKAILU tiedot on esitetty liitteessä nro 25C D. MITTAUSMENETELMÄT J A-LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS tiedot on esitetty liitteessä nro 25D E. RAPORTOINTI JA TAR KKAILUOHJELMAT liitteessä nro 25E1 ehdotus tarkkailun j irjestäniiseksi on esitetty liitteessä nro 25E2 VAHINKOARVIO 26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Kierrätys toiminnassa on keskitytty suojaamaan liukoisuudet johtuen myös siitä että jätejakeeseen johtunut hulevesi heikentää suuresti jätteen laatua. Ei nestemäisiä päästöjä vesistöihin. 8. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI Ympäristö n vastuuvakuutus 6010 /

19 tiedot on esitelty liitteessä nro 26B C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Ympäristön vastuuvakuutus esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26C D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄI SEMISEKSI Ympäristön vastuuvakuutus. Ennalta ehkäisevää on suunnitellut sij oittelut j ätej akeille. D esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26D MUUT TIEDOT 27. HAKEMUKSEE N ON LIITETTÄVÄ: 27.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta (esim. GT-kartta ) ja ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 27.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti Tarpeen mukaan: 27.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 27.4 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (855/2012 ) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selv (t s ta eellisessa laa'uudassa 28. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Paikka ja päivämäärä Lappeenranta 1 Allekirjoitus Nimen selvennys

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5.

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5. KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS Pakolliset kentät ovat merkitty tähdellä. Ennen hakemuksen toimittamista kaivosviranomaiselle, kullanhuuhdontalupaa hakevan on huolehdittava, että pakolliset kohdat ovat täytetty

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös Siipikarjan tai sikojen tehokasvatus Ympäristölupien tarkistaminen päätelmien vuoksi Millainen hakemus sellainen päätös Eläinsuojat, joissa ei ole BAT-AEL puuttumisen lisäksi muuta muutosta > ELY:n päätös

Lisätiedot

HAKEMUS. Ympäristölupa 716

HAKEMUS. Ympäristölupa 716 07.08.2017 07.08.2017 2(11) Sisällysluettelo 1. Hakija...3 1.1. Yrityksen perustiedot...3 1.2. Yrityksen yhteystiedot...3 1.3. Yhteyshenkilöt...4 2. Tiivistelmä...4 2.1. Hakijan laatima kuvaus...4 3. Taustatiedot...4

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla 1 (1) Lupatunnus 27.2.2017 ML2013:0062 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) Hakija: Lupatunnus:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen maa-aineksen

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus)

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) 1 (1) Lupatunnus 1.3.2017 2017:0017 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) Hakija: Agnico Eagle

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE MARA-asetuksen uudistaminen Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari 10.9.2015, SYKE MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja TUNTURI LAPIN Ilmoitus (TsL 13 ) 1(5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot