Ympäristönluvan muutos hakemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönluvan muutos hakemus"

Transkriptio

1 n l u en : n ; i Ympäristönluvan muutos hakemus RNRO r_sp Haemme Onnenpojat Oy / Pajarilan atuopurkaamo Oy ympäristölupaan muutosta jätejakeiden osalta vastaanotettaviin jätejakeisiin. Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee myös ympäristölupaansa muutosta vuotuisen jätteenkäsittelymäärän nostamista tonniin. Hakemus on erillinen prosessi mutta yritysmuotojen sisältö tukee toinen toistaan toiminnoissa jätteenkäsittelyssä. On siis toivottavaa että tulevaan Pajarila Autopurkaamo Oy:n ympäristöluvan tarkastamisen yhteydessä tehdään muutokset hakemuksen mukaisesti tuleville jakeille sekä tonnimäärälle. Samalla tarkastellaan ja muutetaan Onnenpojat Oy:n ympäristölupaa. Kyseessä on saman omistajataustan omaavat jäsenet sekä toiminnot ovat päällekkäisiä toisiaan tukevia toimintoja jätteen käsittelyssä. Toiminta pyritään muuttamaan heti hakemuksen jättämisen myötä sekä viimeistään muuttamisen myötä kun asian mukaiset toteamukset ja taustat ovat kunnossa. Tiivistelmä - Onnenpojat Oy Onnenpojat Oy hakee muutosta nykyiseen lupaansa. Nykyisellä luvalla käsitellään tonnia / vuoteen jätettä. Onnenpojat Oy on kehittynyt kierrätysjätteen käsittelijänä ja haluaa virallisina kaupallisina termeinä määrittää kierrätysjätteen käsittelyjakeita sekä vastaanottoa. Käsittelyjakeissa tarkennetaan luokitusta sekä laskennallisen kokonaistonnien sisään olevaa käsittelymäärää. Vastaanottamastamme jätejakeista olemme lajitelleet useita sivuvirtoina syntyneitä jätejakeita joita osaamme kierrättää loppukäyttöön, uusiokäyttöön tai loppukäsittelyyn. Pystymme käsittelemästämme jätteestä lajit telemaan 90 % kierrätys kelpoista jätejaetta. Onnenpojat Oy pyrkii jalostamaan jätteestä energiakelpoiset jakeet polt tolait ost en hyö dynnet täväksi sekä puu - ja muo vipohjaisina jakeina. Onnenpojat Oy käsittelee Etelä-Karjalan alueella syntyvää jätettä ja käsitellyt jakeet kiertävät Etelä-Karjalan polttolaitosten uudelleen hyödynnettäväksi. Tarkoitus luvan muutoksella on hakea lisää varmuutta käsittelyyn sekä olla alansa kärki toimija hyötyjätteen käsittelyssä. Kyseiset jakeet ja tonnimäärät ovat nopeaa kiertoa tukevia jätejakeita. Alueella ei kuormiteta jätteitä välivarastoon suuria määriä vaan suhteutetaan määrät kuljetusyksikkö kokoluokkaan. Onnenpojat Oy muutokset takaavat yhteistyökumppanien kanssa toimimisen joilla on vaatimuksia jätteen käsittelijöiden toiminnasta ja ympäristöluvasta (Lassila & Tikanoja, SITA). Olemme käyneet uusia toimintoja sekä nykyisiä käsittelyjä ELY :n kanssa. Muutos käsittää sekä määrällisesti tarkennuksia että laadullisesti alueen kuormituksen liittyviä kenttä jakoja joihin myös investoidaan katettua halli tilaa. Onnenpojat Oy ja Pajarilan Autopurkaamo Oy tekevät alueelle käsittelyalueiden muutoksia sekä rakennamme lisää 2890 m2 katettua hallitilaa varmentamaan käsittelyn ympäristönäkökulmaa sekä laadullinen varmuus asiakkaille toimitetuista jakeista.

2 Yksilöinti Onnenpojat Oy, Y-tunnus: Yhteistyönkatu 11, Lappeenranta. Toimialakuvaus: Yhtiön toimialana on tieliikenteen tavarankuljetus, romumetallin välistys, betonin vastaanotto, maansiirtotyöt, maa-ainesten sekä rakennus- ja hyötyjätteen osto ja myynti, vaakauspalvelut, henkilöautojen osto ja myynti, konevuokraus, kiinteistöjen osto, myynti ja vuokraus, purku-urakointi ja laitos/tehdasasennukset. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä käydä niillä kauppaa. Sijainti Onnenpojat Oy:n hyötyjätekeskus sijaitsee Pajarilan varastoalueella, joka on täysin teollisuusalueeksi suunniteltu alue (Tarviketie 37, Pajarilan Hyötyjätekeskus). Alue ei ole pohjavesialuetta. Kuvaus Onnenpojat Oy toiminta käsittää hyötyjätteen kierrätystä, käsittelyä ja välivarastointia. Käsitellyt jätteet toimitetaan edelleen energiatuotteiksi sekä uudelleen hyödynnettäväksi. Luvat Ympäristölupa = KAS-2009-Y Ympäristö & jätteen käsittely Liitteenä on nykyinen käsittely sekä uusien käsiteltävien jätteiden kokonaisuus raportti. Polttoaineet ja muut aineet Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Pajarilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). Alueen energiakulutus Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. Alueen LVI ja kunnallistekniset toiminnot Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys

3 yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Jätteiden kierto alueella Vastaanotetut jätteet otetaan vastaan joko lajiteltuina tai lajiteltavana jakeena. Kuljetuserään suhteutettujen koontien jälkeen kyseiset jakeet lähtevät joko asianmukaiselle loppukäsittelijälle. Esimerkiksi kyllästetty puu on koottu suoraan omalle katetulle lavalle joka viedään Tuulokseen Demolitelle loppukäsittelyyn. Alueella käsitellään kierrätys puu polttokäyttöön tehdyksi jakeeksi sekä REF polttoon kelpaavat jakeet käsitellään oikeaan raekokoon. Puu pyritään toimittamaan Ansari yhtymälle Luumäelle tai Lahti Energialle. REF polttojae toimitetaan täysimääräisesti Lappeenrannan Finnsementille sekä varatoimitus mahdollisuus Lahti Energialle. Betoni joka on otettu vastaan, käsitellään alueella CE - merkinnän mukaiseen kokoon ja toimitetaan MARA asetuksen mukaiseen loppusijoitukseen (murskataan asianmukaiseen raekokoon sekä poistetaan rauta ja muu epäpuhtaus seasta). Betonimursketta sekä asfaltti mursketta käytetään alueen maa-alueiden kunnostukseen ja tasauksiin kenttä rakenteissa. Metallit kiertävät lajittelun jälkeen sulattoon eli kuljetus koko määrää asian mukaisen toimituksen hoitamista. Tiivistelmä Pajarilan Autopurkaamo Oy Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee muutosta nykyiseen lupaansa joka mahdollistaa tonnia / vuodessa jätteen käsittelyä. Lisääntyneen arvometallien käsittelyn myötä tonnimäärät ovat nousseet lähelle täyttä. Pajarilan Autopurkaamo Oy aikoo toimia paperin, pahvin ja muovin paalaus palveluissa kierrätys asiakkaille. Onnenpojat Oy tekemää lajittelusta saatuja arvo jakeita pyritään käsittelemään Pajarilan Autopurkaamo Oy:n kautta jotta saadaan palveltua nykyisiä asiakkaita laadukkailla jakeilla. Pajarilan Autopurkaamo Oy pääkäsittely on romuautojen vastaanotto ja autojen B-osien uudelleen välittäminen. Samassa välitetään, ostetaan ja myydään romurautaa sekä tehdään teollisuuden purkutöitä ja kunnossapitoa. Toiminnoissa olemme mukana erilaisten sidosryhmien tukena kokonaispalvelun tuottajana kuten Onnenpojat Oy. Pajarilan Autopurkaamo Oy hakee markkinoille yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen varmuut ta uusien jätejakeiden käsit telyn myöt ä. Jät ejakeet ovat t ulevat o lemaan saman kaltaiset kuin alueella toimivalla Onnenpojat Oy:llä. Samalla haetaan muutosta nostaa vuotuista jätteen käsittelyn maksimi määrää tonniin / vuodessa. Käsittelyssä hyödynnämme vastaanotetusta jätteestä 90 % uudelleen hyödynnettäväksi. Todellisuudessa Pajarilan Autopurkaamo Oy välittää jätteen 100 % :sti eteenpäin eli Onnenpojat Oy ottaa vastaan polttoon kelpaavan jätejakeen ja Pajarilan Autopurkaamo Oy välittää arvomuovin sekä muun arvo jakeen eteenpäin 100 %:sti. Pajarilan Autopurkaamo Oy on käynyt alustavat selvitykset ELY:n kanssa ja tehnyt arvio laskelmaa kokonaisuudesta käsiteltävien jätteiden määrästä alueella. Pajarilan Autopurkaamo Oy investoi alueeseen tulevien kate rakenteiden lisäämisestä uusille jätejakeille joita muutos koskee sekä myös lisää katettua tilaa romuautojen käsittelyyn sekä varastointiin oleviin osiin. Näin ollen saavutetaan ulkoalueiden välivarastoihin lyhyt kierto ja suhteellinen varasto määrä.

4 Yksilöinti Pajarilan Autlopurkaamo Oy, Y-tunnus: Tarviketie 39, Lappeenranta. Toimialakuvaus: Romuautojen osto ja varaosien myynti, autojen korjaukset, renkaiden vaihdot, purkutyöt, asennustyöt, rakennustyöt, konsultointityöt, koneelliset leikkaustyöt, romupaalaus ja muut konetyöt, raudan myynti, osto ja välitys sekä hallien vuokraustoiminta. Sijainti Pajarilan Autopurkaamo Oy sijaitsee Pajarilan varastoalueella, joka on täysin teollisuusalueeksi suunniteltu alue (Tarviketie 37-39, Pajarilan Hyötyjätekeskus). Alue ei ole pohjavesialuetta. Kuvaus Pajarilan Autopurkaamo Oy toiminta käsittää hyötymetallien kierrätystä, käsittelyä ja välivarastointia. Käsitellyt jätteet toimitetaan raaka-aineeksi sekä uudelleen hyödynnettäväksi. Luvat Ympäristölupa = KAS-2004-Y Ympäristö & jätteen käsittely Liitteenä on nykyinen käsittely sekä uusien käsiteltävien jätteiden kokonaisuus raportti. Polttoaineet ja muut aineet Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" ( tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä. Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). Alueen energiakulutus Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. Alueen LVI ja kunnallistekniset toiminnot Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle.

5 Jätteiden kierto alueella Vastaanotetut jätteet otetaan vastaan joko lajiteltuina tai lajiteltavana jakeena. Kuljetuserään suhteutettujen koontien jälkeen kyseiset jakeet lähtevät joko asianmukaiselle loppukäsittelijälle. Esimerkiksi kyllästetty puu on koottu suoraan omalle katetulle lavalle joka viedään Tuulokseen Demolitelle loppukäsittelyyn. Alueella käsitellään kierrätys puu polttokäyttöön tehdyksi jakeeksi sekä REF polttoon kelpaavat jakeet käsitellään oikeaan raekokoon. Puu pyritään toimittamaan Ansari yhtymälle Luumäelle tai Lahti Energialle. REF polttojae toimitetaan täysimääräisesti Lappeenrannan Finnsementille sekä varatoimitus mahdollisuus Lahti Energialle. Betoni joka on otettu vastaan, käsitellään alueella CE - merkinnän mukaiseen kokoon ja toimitetaan MARA asetuksen mukaiseen loppusijoitukseen (murskataan asianmukaiseen raekokoon sekä poistetaan rauta ja muu epäpuhtaus seasta). Betonimursketta sekä asfaltti mursketta käytetään alueen maa-alueiden kunnostukseen ja tasauksiin kenttä rakenteissa. Metallit kiertävät lajittelun jälkeen sulattoon eli kuljetus koko määrää asian mukaisen toimituksen hoitamista. O np npojat Oy / Pajarilan Autopurkaamo Oy g Ismo Maijanen 2013

6 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Olaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Pajarilan Autopurkaamo Oy, kierrätysmetallien käsittelylaitos. Lajitellaan vastaanotettavat jakeet asianmukaisesti puhtaiksi jakeiksi sekä jalostettaan polttokelpoiset puu ja REF polttojakeet Onnenpojat Oy:n jatko jalosteeksi asikkaan mukaisiin vaatimuksiin vastaavaksi. Hakijan käsitys luvan haun perusteista (YSUYSA pykälät ja kohdat) Hakija hakee muutosta / tarkastamista olemassa olevaan lupaan liittyviin jakeiden määrittämiseen asianmukaisiin termein kuvaaviin luokkiin. Pajarilan Autopurkaamo Oy anoo lupaa korottaa vuotuista käsittely määrää 5000 tonnia mahdolliseen tonniin. Kyseessä on i uusi toiminta olemassa oleva toiminta toiminnan muutos upamääräysten tarkistaminen n muu syy, mikä? toiminnan aloittamislupa (YSL 101 ) 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi Pajarilan Autopurkaamo Oy Kotipaikka Lappeenranta Postiosoite ja -toimipaikka Tarviketie 39,53300 Käyntiosoite ja -toimipaikka Tarviketie (Toimisto tarviketie 37) Sähköpostiosoite Liike- ja yhteisötunnus Puhelinnumero Faksinumero kimmo.tynkkynenc etisa net.fi Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Ismo Maijanen Tarviket ie 39, ismo. maijanenc o nnenpo L a p j e n r a n t a Laskutuspsoile (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Tarviketie 39,53300 Lappeenranta jat.fi 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Laitoksen nimi Sijaintipaikka Puhelinnumerot Pajar ilan Auto purkaamo Tarviketie 37, , 040- Oy (Pajarilan Lappeenr anta Hyö tyraut a) Faksinumero Toimiala Jätteen ja romuntukkukauppa Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkitötyövuociet 16 Yhteyshenkilön nimi Ismo Maijanen Sähk postlosolte lum o In Mljanen + unen 6010/ Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumerot Tarviketie (Toimisto tarviketie 37) t.fi 1 Faksinumero

7 4. VOIMASSA OLEVA T YMPÄRISTÖL, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET KAS-2004-Y Mahdollinen ymparistövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) Pohjantähti - NRO = li tiedot on esitetty liitteessä nro 4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN Onnenpojat Oy, Lappeenrannan kaupunki vuokratontit. Kiinteistbrekisteritunnukset : k t s. l i i t e. 6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueeseen liittyy metrin päässä oleva asuin rakennus sekä pohjoislaidalla oleva liito-oravan liikkumis alue. Alue ei ole vahvistettu yleiskaavaan eli haja-asutus alue. Kts. tarkempi kertomus liitteessä. tiedot on esitetty liitteessä nro 6A toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhan klntakäytt sbn soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA Hannu Huotari, Lappeenrannan Kaupunki. Liitteenä kartta piirros. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B LAITOKSE N TOIMINTA 8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Liite hakemus jossa kertomus. yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteesså nro 8A N:Myleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty! liitteessä nro TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunnitcltti aloittamisajankohta Olemassa oleva toiminta - muutos nykyiseen, kokonais käsittelymäärän muutos ja sen myötä välittömästi alkava toiminta uusilla nimikoiduilla jakeilla. räaika"ri toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamis ankohta 10. TUOTTEET, TUOTANTO TUOTANTOKAPASITEETTI PROSESSIT, LAITTEISTOT RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI

8 tiedot on esitetty liitteessä nro RAAKA-AINEET KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Pajarilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiäjakeita). tiedot on esitetty liitteessä nro 11 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 601 Ob 12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. tiedot on esitetty liitteessä nro 12A energtansaäslösopirmus on esitetty liitteessä nro 12B EJ 13. VEDENHANKINTAJA VIEMÄRÖINTI Alueen...._ toimitilojen vedet --- käsitellään mm umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Alueen vesienkäsittely järjestelmä tulee muuttumaan laajentuvien kenttärakenteiden osalta. sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRIST ÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Tarkempi kuvaus jätteen käsittelijän raportissa tiedot on esitetty liitteessä nro LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Alue on kehittyvä. Alueelle tullaan jakamaan raskasliikenne sekä kevyt liikenne erinäisiin toimi alueisiin jossa vältytään kookkaiden laitteiden kohtaamiselta. Näin ollen henkilöasiakkaiden liikkuminen tullaan turvaamaan parhaalla mahdollisella. 0 tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti D tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi

9 YMPÄRISTÖKUORMITUS 17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN B. PÄÄSTÖLÄHTEET SE.KÄ.PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti tiedot on esitetty liitteessä nro 17B C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Kts. Liite jätteen käsit telijän rapo rtti tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen D. MELUPÄÄSTÖTJA VÄRINÄ Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti 18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISES TA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A-D Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti 19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN 0 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA LJ tiedot on esitetty liitteessä nro 20A s vakavaraisuudesta tai vakuudesta on esitetty liitteessä 20D PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

10 21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISENTEKNIIKAN (BAT )SOVELTAMISESTA tiedot on estetty liitteessä nro ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RIS TIKKÄISVAIKUTUKSISTA tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO YMPÄRISTÖN KANNA LTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA tiedot on esitelty liitteessä nro 23 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Ilmastoidut koneet ja esisuodattavat ilmanvaihto järjestelmät. Henkilösuojaus. tiedot on esitetty liitteessä nro 24A B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Alueelle tehdään meluvalli ja rajaus jotta alueen pölyt ja muu mahdollinen päästä ei kulkeudu luontoon. LJ tiedot on esitetty liitteessä nro 24B1 luonnonsuojelulain ( ) 65 :n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 24B2 C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN Vesistöä heikentävät jätejakeet pääosin pidetään keteussa tulassa. Metallien osalta pyritään nopeaan kiertoon jotta ei alueen pitoisuudet nouse. 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24C ILMAA N JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Ei käsitellä kaasuja sisältäviä kemikaaleja tai jätejakeita jotka purkautuvat. Autojen kuivauksessa erottuvat höyryt on minimoitu imusäiliöiden kautta josta kaikki valutetaan tiiviiseen välivarastosäiliöön. tiedot onesiletty liitteessä nro 24D E. VAIKUTUKSETMAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Alue ei ole pohjavei aluetta. Seurataan vesistöjen päästöjä ja arvoja. tiedot on esitetty liitteessä nro 24E F. MELUN JATÄRINÄN VAIKUTUKSET Materiaalin käsittelystä syntyy melia sekä jätteiden kuljettamisesta. Alueen käsittelyä lisätään sähköisille koneikoilla. Tavoite että pää sääntöisesti jättee koneelliset käsittelyt ovat minimoitu polttonesteiden käytöllä. 6010/

11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24F G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Alueen ympäristöä kuotmittavaa vaikutusta pienennetään sillä ettei varastoida turhaa mitään ilman että suhteutus tukee kuljetus kokoa. Alueen liikenne tullaan ohjaamaan teollisuusalueeksi jäävän tieosuuden kautta kun kaupunki saa kaava asiat vahvistettua. 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 24G1 0 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ( ) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 24G2 TARKKAILU JA RAPORTOINTI 25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI A. KÄYTTÖTARKKAILU 0 tiedot on esite liitteessä nro 25A B. PÄÄSTÖTARKKAILU Kts. Liite jätteen käsittelijän raportti 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B C. VAIKUTUSTARKKAILU 1 1 tiedot on esite tty liitt eessä nro 25C D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET LASKENTAMENETELMÅT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti tiedot on esitetty liitteessä nro 25D E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti LJ voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 25E1 ehdotus tarkkailun jätestäm sek si on esitetty liitteessä nro 25E2 VAHINKOARVIO 26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHI ISTA Kierrätys toiminnassa on keskitytty suojaamaan liukoisuudet johtuen myös siitä että jätejakeeseen johtunut hulevesi heikentää suuresti jätteen laatua. Ei nestemäisiä päästöjä vesistöihin. tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 8. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

12 C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Ympäristön vastuuvakuutus esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26C D. TOIMENPITEETMUIDEN KUIN VESISTÖ VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI Ympäristön vastuuvakuutus. Ennalta ehkäisevää on suunnitellut sijoittelut jätejakeille. esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26D MUUT TIEDOT 27. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 27.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta (esim. GT-kartta) ja ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 27.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti Tarpeen mukaan: 27.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 27.4 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa ( ) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvit. s ta eellisessa l 'uudessa 28. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Paikka ja päivämäärä Lappeenranta Allekirjoitus Nimen selvennys 6010/

13 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Onnenpojat Oy, kierrätysjätteen käsittelylaitos. Lajitellaan vastaanotettavat jakeet asianmukaisesti puhtaiksi jakeiksi sekä jalostettaan polttokelpoiset puu ja REF poittojakeet asikkaan mukaisiin vaatimuksiin vastaavaksi. Hakijan käsitys luvan haun perusteista (Y$LIYSA pykälät ja kohdat) Hakija hakee muutosta / tarkastamista olemassa olevaan asianmukaisiin termein kuvaaviin luokkiin. lupaan liittyviin jakeiden määrittämiseen Kyseessä on uusi toiminta L ol e ma s s a oleva toiminta 11 muu syy, mikä? toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen O toiminnan aloittamislupa (Y_SL 101 ) 2. HAKIJAN YHTEYST1EDOT Hakijan nimi tai toiminimi Onne npo jat Oy Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka Käyntiosoite ja -toimipaikka Lappeenr anta Yht eistyö nkatu 11, Tarviketie 37, t'unennnumero Yhteyshenkilön nimi Ismo Ma ijanen Laskutustasote (postiosoite tai verkkolaskuosoite} Yhteist yönkat u 11, Lappeenranta Faksinumero Sähköpostiosoite Liike- ja yhteisötunnus kimmo. t ynk kynen elisa net.fi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Yhteistyönkatu 11, La eenranta Sähköpost i o s o i t e j at fi W. 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT L t. ilt nimi Sijaintipaikka Onnenpojat Oy (Pajarilan Tarviketie 37, Hyötyjätekeskus) Lappeenranta Puhelinnumerot , Faksinumero Toimiala Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet Tieliikenteen tavarankuljetus - kts. tarkempi kuvaus. Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumerot Ismo Maijanen Yhteistyönkatu 11, Lappeenranta Sähköpostiosoite i smo.maij onnenpoj at. fi Faksinumero

14 4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA -, VESILUPA-TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET KAS Y Mahdollinonn ymp rigtövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) Pohjantähti - NRO = tiedot on esitetty liitteessä nro 4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTITOINEEN. Pajarilan Autopurkaamo Oy, Lappeenrannan kaupunki vuokratontit. tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistörekisteritunnukset : kts. liite. 6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueeseen liittyy metrin päässä oleva asuin rakennus sekä pohjoislaidalla oleva liito-oravan liikkumis alue. Alue ei ole vahvistettu yleiskaavaan eli haja-asutus alue. Kts. tarkempi kertomus liitteessä. tiedot on esitetty liitteessä nro 6A L J toiminta sijoitt uu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle p hjaves ial eelieja t iedot on esitetty liitteessä nro 6B 7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA j Hannu Huotari, Lappeenrannan Kaupunki. Liitteenä kartta piirros. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B LAITOKSEN TOIMINTA YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSES S A ESITETYISTÄ TIEDOISTA Liite hakemus jossa kertomus. N yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 9. TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunniteltu aloittaniisajankohta Olemassa oleva toiminta - muutos nykyiseen ja sen myötä välittömästi alkava toiminta uusilla nimikoiduilla jakeilla. Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 10. TUOTTEET TUOTANTO, TUOTA TOKAPASITEETTI PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI tiedot on esitelty liitteessä nro

15 11. RAAKA-AINEET KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON. KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ Alueen polttonesteet ja öljyt sijoitettu huoltohalliin "huoltorakennus" (tarviketie 37). Autojen kuivauksessa erilleen otetut nesteet pidetään valutusaltaiden kautta välivarastoituna odottamassa tyhjennystä (Paj arilan Autopurkaamo Oy). Alueella ei käsitellä erinäisiä raaka-aineita jätteen jalostamisessa. Poikkeuksena mullan käsittelyyn lisättävä kalkki sekä filleri (määrät pieniä, riippuen vastaan otettavasta maan laadusta tai puutarhajätteen määrästä, 2013 ei ole otettu vastaan mitään kyseisiä jakeita). 11 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 EI tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Alueelle tullaan tekemään sähköliittymä joka antaa polttoaineen kulutus kuormitusta laskevan tehokkuuden. Samalla on tarkoitus tehostaa valaistusta sekä halleissa käytettävien sähköjen päivitys liittyen palvelutöihin. Laskenta mallia ei ole tehty liittyen jälkimurskaimen sähköistykseen. tiedot on esitetty liitteessä nro 12A ji ene giansäåstöso imus on esitetty liitteessä nro 12B 13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI Alueen toimitilojen vedet käsitellään umpisäiliön kautta ja tyhjennetään määrä ajoin. Alueen hulevesien myötä on tehty öljyn erotuskaivot sekä kokoaja järjestelmä josta seurataan poistuvaa veden laatua. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kyseiseen alueeseen ei ole tehty kaavapäätöstä kaupungin puolelta. Alustava selvitys yleiskaavan osalta on tehty kesän aikana mutta linjauksia ei ole julkistettu. Käyttö ja juoma vesi tuodaan ulkoa alueelle. Kaupungin investointi suunnitelmien kalleus on pitkittänyt kunnallistekniikan toimitusta alueelle. Alueelle tullaan investoimaan porakaivo. Alueen vesienkäsittely järjestelmä tulee muuttumaan laajentuvien kenttärakenteiden osalta. sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Tarkempi kuvaus jätteen käsittelijän raportissa 1 t i e dot on esitetty liitteessä nro LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Alue on kehittyvä. Alueelle tullaan jakamaan raskasliikenne sekä kevyt liikenne erinäisiin toimi alueisiin jossa vältytään kookkaiden laitteiden kohtaamiselta. Näin ollen henkilöasiakkaiden liikkuminen tullaan turvaamaan parhaalla mahdollisella. Q tiedot on esitetty liitte essä nro 15 E' Vi (S MAHDOLLISESTA Y Kts. Liite jätteen käsitteli j än raportti PÄRIS'TÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi YMP ÄRISTQKUORMITUS

16 17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ A. PÄÄSTÖL.ÄI^ITEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ:VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN Kts. Liite jätt een käsitt elijän raportti tiedot on esitetty liitteessä nro 17A B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN Kts. Liit e jät teen käsittelijän rapo rtti 1 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B - C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 0 tiedot pilaantuneesta: maaperästä ja sen käsittelystä onesitetty liitteessä nro 17C2 D. MELUPÄÄS T JA TÄRINÄ Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti LJ tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan distää kohtiin 17 A-D Kts. Liite jätt een käsittelijän raportti Q tiedot on esitetty liitteessä nro , SYNTYVÄT JÄTTEETJA NIIDEN OMINAISUUDET MÄÄRÄT, VARASTOI Kts. Liite jätteen käsittelij än raportti SE Å EDELLEEN TOIMITTAMINEN 0 tarkentavat tiedot on esitetty;liitteessä nro SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 13 tiedot on esitetty liitteessä nro 20A toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B 11 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C selvitys vakavaraisuudesta tai vakuudesta on esitetty liitteessä 20D PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

17 21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISE STA 0 tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO PAASTÖJE VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA Q tiedot on esitetty liitteessä nro ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 13 tiedot on estetty liitteessä nro 23 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Ilmastoidut koneet ja esisuodattavat ilmanvaihto järjestelmät. Henkilösuojaus. 1 tiedot on esitetty liitteessä nro 24A B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELU, HIN SEKÄ RAKENNE' 4 YMPÄRISTÖÖN Alueelle tehdään meluvalli ja rajaus jotta alueen pölyt ja muu mahdollinen päästö ei kulkeudu luontoon. tiedot on esitetty liitteessä nro 24B1 11 luonnon suojelulain ( ) 65 :n mukainen arviointi on esite tty, liitteessä nro 24B2 C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN Vesistöä heikentävät jätejakeet pääosin pidetään keteussa tulassa. Metallien osalta pyritään nopeaan kiertoon jotta ei alueen pitoisuudet nouse. tiedot on esitetty liitteessä nro 24C D. ILMAAN JOU' VIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Ei käsitellä kaasuja sisältäviä kemikaaleja tai jätejakeita jotka purkautuvat, 0 tiedot on esitetty liitteessä nro 240 E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Alue ei ole pohjavei aluetta. Seurataan vesistöjen päästöjä ja arvoja. 13 tiedot on esitetty liitteessä nro 24E F. MELUN JA TÄRINAN VAIKUTUKSET Materiaalin käsittelystä syntyy melia sekä jätteiden kuljettamisesta. Alueen käsittelyä lisätään sähköisille koneikoilla. Tavoite että pää sääntöisesti jättee koneelliset käsittelyt ovat minimoitu polttonesteiden käytöllä. tiedot on esitetty liitteessä nro 24F

18 G. YMPÄRISTÖVAIKUTUST ARVIOINTI Alueen ympäristöä kuotmittavaa vaikutusta pienennetään sillä ettei varastoida turhaa mitään ilman että suhteutus tukee kuljetus kokoa. Alueen liikenne tullaan ohjaamaan teollisuusalueeksi jäävän tieosuuden kautta kun kaupunki saa kaava asiat vahvistettua. tiedot on esitetty liitteessä nro 24G1 ympäristövatkutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ( ) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteys viranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 24G2 TARKKAILU JA RAPO RT O INTI 25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI A. KÄVTTÖTARKKAILU EJ tiedot on esitetty liitteessä nro 25A B. PÄÄSTÖTARKKAILU tiedot on esitetty liitteessä nro 25B C. VAIKUTUSTARKKAILU tiedot on esitetty liitteessä nro 25C D. MITTAUSMENETELMÄT J A-LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS tiedot on esitetty liitteessä nro 25D E. RAPORTOINTI JA TAR KKAILUOHJELMAT liitteessä nro 25E1 ehdotus tarkkailun j irjestäniiseksi on esitetty liitteessä nro 25E2 VAHINKOARVIO 26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Kierrätys toiminnassa on keskitytty suojaamaan liukoisuudet johtuen myös siitä että jätejakeeseen johtunut hulevesi heikentää suuresti jätteen laatua. Ei nestemäisiä päästöjä vesistöihin. 8. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI Ympäristö n vastuuvakuutus 6010 /

19 tiedot on esitelty liitteessä nro 26B C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA Ympäristön vastuuvakuutus esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26C D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄI SEMISEKSI Ympäristön vastuuvakuutus. Ennalta ehkäisevää on suunnitellut sij oittelut j ätej akeille. D esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 26D MUUT TIEDOT 27. HAKEMUKSEE N ON LIITETTÄVÄ: 27.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta (esim. GT-kartta ) ja ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 27.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti Tarpeen mukaan: 27.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 27.4 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (855/2012 ) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selv (t s ta eellisessa laa'uudassa 28. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Paikka ja päivämäärä Lappeenranta 1 Allekirjoitus Nimen selvennys

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie 166 92120 Raahe 28.4.2015 Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen juha.roivainen@hannusalonen.fi

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot