PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2009 89. Rakennuslautakunta 16.06.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 2/2009 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 78/2009 MANSIKKAVIITA JUHA JA PEIJARINIEMI JENNI 58 RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HS-KAIVU OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUS ILMOITUSASIAT PONSILUOMA ERKKI MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS-PUUN- KAATO 62 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 3/2009 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 93/2009 KUKKOLA JUKKA

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta AIKA klo 17:00-17:26 PAIKKA KAUPUNGINTALO, III-KERROS, KOKOUSHUONE 7 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rantala Jussi puheenjohtaja Kaitaranta Kauko varapuheenjohtaja Mäkiviinikka Marja jäsen Pajunen Timo jäsen Paulamäki Raimo jäsen Ruinu Arja jäsen Salomäki Sinikka jäsen Sälkänmäki Mira jäsen MUU Marttila Jouko KH:n edustaja Huhtala Pertti esittelijä Hietaranta Heikki esittelijä Jalava Soili pöytäkirjanpitäjä POISSA Majanmaa Pertti jäsen Törmä Mikko jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jussi Rantala Soili Jalava KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Rakennusvalvontatoimisto PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Timo Pajunen Parkanon kaupungin rakennusvalvontatoimistossa, kaupungintalo, III-kerros Raimo Paulamäki Soili Jalava

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN RLK 55 Todetaan kokouksessa läsnä olevat, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA RLK 56 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Pajunen ja Raimo Paulamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Pajunen ja Raimo Paulamäki.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 2/2009 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 78/2009 MANSIKKAVIITA JUHA JA PEIJARINIEMI JENNI 1945/51/516/2009 RLK 57 Juha Mansikkaviita ja Jenni Peijariniemi hakevat suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa Parkanonkylään tilalle Keskiperä RN:o 39:0, osoitteessa Kansitie 27, PARKANO. Lisäksi haetaan MRL 144 :n mukaista aloittamisoikeutta rakentamisen aloittamiselle, ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Tarkoituksena on rakentaa asuinrakennus 203 m2 (seuraava sivu). Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa hyväksyttiin rakennuslupaehtojen mukaisesti, lisäksi myönnettiin MRL 144 :n mukainen aloittamislupa heti, 404,50 vakuutta vastaan.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HS-KAIVU OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA 1932/43/437/2009 RLK 58 HS- Kaivu Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Parkanon kaupungin rakennuslautakunnan lausuntoa maa-aineslupahakemuksestaan, toimitettavaksi Ikaalisten ympäristölautakunnalle. Maa-aineslupaa haetaan kallion louhintaan Ikaalisten kaupungin Vahojärven kylän tilalle Hallinmäki RN:o 11:13. Ottamisalueen pinta-ala on n. 2 ha ottamismäärä m3. Maaston muotoilua tehdään louhinnan etene mi sen mukaisesti ja lopulliseen kuntoon aluetta laitetaan 5-vuosittain. Ottamisalue sijaitsee Vahojärvellä Leppäsjärventien pohjoispuolella n. 200m etelään Parkanon kaupungin rajasta. Lähistöllä sijaitsevaan Muuraslampeen on etäisyyttä n. 200 m. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy suunnitelman esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUS 1896/40/408/2009 RLK Rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta pitävät ympäris tön siistimiskatselmuksen maanantaina Lähtö kaupungintalolta klo Katselmuksen ajankohdasta ilmoitetaan Ylä-Satakunta lehdessä. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennusten kuntoon MRL 166 ja ympäristön siisteyteen MRL 167. Lain mukaan, jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksessa on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Ennen korjauskehotuksen antamista, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen, terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennuslautakunta valitsee keskuudestaan rakennustarkastajan lisäksi kaksi luottamusmiestä ympäristön siistimiskatselmukseen. Rakennuslautakunnasta osallistuu ympäristön siistimiskatselmukseen rakennustarkastajan lisäksi jäsenet Raimo Paulamäki ja Mira Sälkänmäki. RLK 59 Ympäristön siistimiskatselmus pidettiin Siistimiskatselmukseen osallistui ympäristölautakunnasta terveys- ja ympäristötarkastaja Maiju Koho, Reijo Lempinen ja Sampo Papunen sekä rakennuslautakunnasta rakennustarkastaja Pertti Huhtala ja Rai mo Pau lamä ki. Katselmuskohteiksi valittiin Keskusta, Pahkala, Pentti, Lapinneva, Karttiperä, Yliskylä ja Alaskylä. Lisäksi huomioitiin syksyllä 2008 avoimeksi jääneet kohteet: Keskusta 1011 tontti 1 Asuinrakennuksen purkaminen. Purkamislupahakemus toimitettu. Aurejärvi Kuirinniemi 5:230 Luvattoman saunan purkaminen. Myönnetty jatkoaika purkamiselle saakka. Kohde tarkastetaan syksyllä määräajan umpeu duttua.

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Parkanonkylä Aura RN:o 4:59 Myymälärakennuksen purkaminen Parkanonkylä Parkanon Posti RN:o 4:133 Varastorakennuksen purkaminen Lisäksi rakennuslautakunnalle on saapunut kirje koskien Väinönkatu 3:n piha-aluetta. Vuokralainen on huolestunut piha-alueesta, jossa ei ole kukkaistutuksia eikä muita viihtyisyyttä lisääviä elementtejä. Asukas tie dus te lee kuu luu ko kiin teis tö ym pä ris tön siis ti mis kat sel muk sen piiriin ja mi hin ot taa yhteyttä, jotta saisi piha pii ris tä viihtyisämmän. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittelijän ja katselmukseen osallistuneiden lautakunnan jäsenten lausuntojen perusteella annettavista huomautuksista ja lähetettävistä kirjeistä. Rakennuslautakunta päätti huomautusten antamisesta seuraavasti: Syksystä 2008 avoimeksi jääneet kohteet: Kiinteistöillä Keskusta 1011 tontti 1 ja Parkanonkylä Aura RN:o 4:59 on toimenpiteitä vireillä, jo ten ne voi daan pois taa lis tal ta. Kiinteistö Aurejärvi Kuirinniemi RN:o 5:230 tarkastetaan määrä ajan päättyessä Kiinteistöt joille lähetetään huomautuskirjeet: Parkanonkylä Parkanon Posti RN:o 4:133 Varastorakennuksen purkaminen ( uusinta kirje) Lapinneva Petsamo RN:o 1:120 Huonokuntoiset rakennukset purettava Parkanonkylä Kumila RN:o 4:124 Huonokuntoisen talousrakennuksen purkaminen Lapinneva Myllymäki 1:128 Betoniaseman jyrkkä tienreuna, suojakaide asennettava Raitaniementien var teen Sepänkadun risteyksessä olevan Pentin teollisuusalueen opaskylteissä vanhentunutta tietoa. Opasteissa yrityksien nimiä, jotka lopettaneet toimintansa. Kirje tekniselle lautakunnalle Lisäksi todetaan, että Väinönkatu 3:n piha-alueen viihtyvyyttä koskeva kirje, ei kuu lu ym päristön siistimiskatselmuksen piiriin, koska katselmuksessa tar kas te taan rakennusten kuntoa ja terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaro ja. Kukkaistutukset ja asumisen viihtyvyys on kiinteistön omistajan asia, eikä kuulu rakennuslautakunnan toimivaltaan. Vaaditut toimenpiteet suoritettava mennessä.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT RLK Pirkanmaan Ympäristökeskuksen päätös Omakotitalon rakentaminen 180 m2. Rakennuspaikka sijaitsee Parkanonkylässä tilalla Mäntyranta RN:o 6:92, Kairojärven rantavyöhykkeellä. Hakijana Valli Si nikka. Hakemus on hyväksytty. Pirkanmaan Ympäristökeskuksen päätös Lomarakennuksen rakentaminen 27 m2. Rakennuspaikka sijaitsee Vahojärven kylässä tilalla Mummunmäki RN:o 17:8, Sammatinjoen rantavyöhykkeellä. Hakijana Flyktman Kari. Hakemus on hylätty. 2. Rakennustarkastajan hyväksymät rakennusluvat: Rakennuslupa N:o 57/2009 Wilponen Outi ja Kujala Esa Varaston rakentaminen 30 m2 Kylä: Majajärvi Tila: Loma RN:o 31:3 Osoitteessa: Latosuontie 526, PARKANO Rakennuslupa N:o 58/2009 Vapaavuori Tarja Saunan rakentaminen 16m2 Kylä: Kuivasjärvi Tila: Joutsenlaulu RN:o 160:3 Osoitteessa: Sompanevantie 475, KUIVASJÄRVI Rakennuslupa N:o 59/2009 Hakala Jarmo Lomarakennuksen rakentaminen 91,5 m2 Kylä: Kuivasjärvi Tila: Mäntyrinne RN:o 162:9 Osoitteessa: Somerontie 287, KUIVASJÄRVI Rakennuslupa N:o 60/2008 Vilpas Margareta Lomarakennus 75 m2 Kylä: Kuivasjärvi Tila: Kesäpirtti RN:o 10:23 Osoitteessa: Mustajärventie , KUIVASJÄRVI Rakennuslupa N:o 55/2009 Latvala Raimo Lomarakennuksen rakentaminen 69m2 Kylä: Kuivasjärvi Tila: Karpalo RN:o 161:7 Iso-Pelijärven rantaosa-yleiskaava-alueella Rakennuslupa N:o 56/2009 Latvala Raimo Varaston rakentaminen 12m2 Kylä: Kuivasjärvi Tila: Karpalo RN:o 161:7 Iso-Pelijärven rantaosa-yleiskaava-alueella

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslupa N:o 66/2009 Kumpulainen Minna Asuinrakennuksen rakentaminen 190 m2 Kaupunginosa: Viinikka Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Killinkuja 8, PARKANO Rakennuslupa N:o 63/2009 Vilpas Margareta Lomarakennuksen muutos saunaksi Kylä: Kuivasjärvi Tila: Kesäpirtti RN:o 10:23 Osoitteessa: Mustajärventie , KUVASJÄRVI Rakennuslupa N:o 67/2009 Koivisto Jari Asuinrakennuksen laajennus 42 m2 Kylä: Vuorijärvi Tila: Järvenpää RN:o 1:22 Osoitteessa: Karviantie 841, PARKANO Rakennuslupa N:o 68/2009 Vahosalmi Antti Asuinrakennuksen rakentaminen 125 m2 Kaupunginosa: Haapanen Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Lampisenkuja 6, PARKANO Rakennuslupa N:o 72/2009 Lengman Susa-Milla Vanhan navetan muutostyöt lampolaksi Kylä: Majajärvi Tila: Viitala RN:o 5:0 Osoitteessa: Latosuontie , PARKANO Rakennuslupa N:o 73/2009 Ketola Rauno Saunan rakentaminen 27,5 m2 Kylä: Aurejärvi Tila: Niemi RN:o 5:254 Osoitteessa: Aurejärventie 138, AURESKOSKI Rakennuslupa N:o 75/2009 Ruinu Elisa Autosuojan/varaston rakentaminen 63 m2 Kaupunginosa: Keskusta Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Satakunnankatu 35, PARKANO Rakennuslupa N:o 76/2009 Niemenmaa Vesa-Pekka Asuinrakennuksen laajennus lasitetulla terassilla 22 m2 Kylä: Aurejärvi Tila: Mäntyrinne RN:o 36:7 Osoitteessa: Kuruntie 1560, PARKANO Rakennuslupa N:o 77/2009 Väliaho Pertti Lomarakennuksen rakentaminen 56 m2 Kylä: Sydänmaa Tila: Laurinsalo RN:o 2:33

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Osoitteessa: Kuusijärventie 700, KOVESJOKI Rakennuslupa N:o 79/2009 Jaakkola Kari Varaston rakentaminen 48,2 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Kotimäki RN:o 8:311 Osoitteessa: Luomanperäntie 137, PARKANO Rakennuslupa N:o 80/2009 Häkkinen Veikko ja Mirja Autosuojan rakentaminen 40 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Kesäniemi RN:o 14:140 Osoitteessa: Tampereentie , PARKANO Rakennuslupa N:o 81/2009 Tuominen Raimo Asuinrakennuksen laajennus ja muutostyöt 27 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Mäntymäki RN:o 6:69 Osoitteessa: Viitamäentie 14, PARKANO Rakennuslupa N:o 83/2009 Toivonen Kari Puuvaraston rakentaminen 10,72 m2 Kaupunginosa: Vatunen Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Jaakonkatu 3, PARKANO Rakennuslupa N:o 84/2009 Kuivanen Juhani ja Ulla Varastorakennuksen rakentaminen 128 m2 Kylä: Majajärvi Tila: Haanpää RN:o 20:4 Osoitteessa: Karviantie 580, PARKANO 3. Rakennustarkastajan hyväksymät toimenpideluvat: Toimenpidelupa N:o 54/2009 As Oy Viinikankoski Kerrostalon terassien kaiteet Kaupunginosa: Keskusta Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Viinikanrinne 6, PARKANO Toimenpidelupa N:o 69/2009 Sammi Merja ja Laurinaho Pasi Asuinrakennuksen yhteyteen terassin rakentaminen Kaupunginosa: Vatunen Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Jokiharjunkatu 6, PARKANO Toimenpidelupa N:o 70/2009 Tuomisto Eila Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusiminen Kylä: Vahojärvi Tila: Sarkonmäki RN:o 21:27 Osoitteessa: Laivanevantie 5, PARKANO

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Toimenpidelupa N:o 71/2009 Parkanon Urheilijat ry Käenkoskikeskuksen ravintolan terassin kattaminen Kylä: Parkanonkylä Tila: Markuksenmäki RN:o 6:94 Osoitteessa: Hiihtokeskuksentie 35, PARKANO Toimenpidelupa N:o 74/2009 Mantila Veikko Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusiminen Kylä: Parkanonkylä Tila: Rantamantila RN:o 11:149 Osoitteessa: Yliskyläntie 668, PARKANO Toimenpidelupa N:o 82/2009 Valkonen Ilkka Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän asentaminen Kylä: Alaskylä Tila: Metsäpirtti RN:o 4:70 Osoitteessa: Raittilantie 90, ALASKYLÄ Toimenpidelupa N:o 85/2009 UPM Kymmene Oyj Parkanon jalostet. Tuotantotilan savunpoistoluukkujen rakentaminen ( 1 vaihe) Kaupunginosa: Pahkala Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Teollisuustie 13, PARKANO 4. Rakennustarkastajan hyväksymät purkamisluvat: Purkamislupa N:o 65/2009 Kauppila Kerttu Asuinrakennuksen purkaminen Kaupunginosa: Keskusta Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Satakunnankatu 17, PARKANO. 5. Rakennustarkastajan hyväksymät vastaavat työnjohtajat: Rakennuslupa N:o 149/2008 Rantala Jani ja Takala Pirjo Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Heikki Havanka Rakennuslupa N:o 55/2009 Latvala Raimo Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Mannila Jaakko Rakennuslupa N:o 45/2009 Mastomäki Irja Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Tauno Mastomäki Rakennuslupa N:o 59/2009 Hakala Jarmo Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Jussi Ontto Rakennuslupa N:o 208/2007 Kannosto Janne Vastaavaksi kvv-työnjohtajaksi on hyväksytty Janne Kannosto Rakennuslupa N:o 127/2008 Lähdetniemi Jouni ja Satu Vastaavaksi kvv-työnjohtajaksi on hyväksytty Janne Kannosto

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslupa N:o 30/2009 Oy Shell Ab Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Janne Salomäki Rakennuslupa N:o 167/2008 Hiitti Henriikka ja Mäkipää Mikko Vastaavaksi kvv- työnjohtajaksi on hyväksytty Jukka Koivurinne Rakennuslupa N:o 26/2009 Koskiniemi Markku Vastaavaksi kvv- työnjohtajaksi on hyväksytty Taisto Törmä Rakennuslupa N:o 60/2009 Vilpas Margareta Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Veikko Pitsinki Rakennuslupa N:o 66/2009 Minna Kumpulainen Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Veikko Pitsinki Rakennuslupa N:o 50/2009 PMT- Pipe Oy Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Hannu Hietamäki Rakennuslupa N:o 34/2009 Juha Aittoniemi Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Markku Osara Rakennuslupa N:o 67/2009 Jari Koivisto Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Jussi Kuuri Rakennuslupa N:o 73/2009 Ketola Rauno Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Miika Kulmala Rakennuslupa N:o 77/2009 Väliaho Pertti Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Pertti Tuuri Toimenpidelupa N:o 82/2009 Valkonen Ilkka Vastaavaksi kvv- työnjohtajaksi on hyväksytty Tuukka Mäkinen 6. Rakennustarkastajan myöntämät aloittamisluvat: Rakennuslupa N:o 58/2009 Vapaavuori Tarja Myönnetty aloittamislupa heti 259 vakuutta vastaan Rakennuslupa N:o 66/2009 Kumpulainen Minna Myönnetty aloittamislupa heti 385 vakuutta vastaan Rakennuslupa N:o 68/2009 Vahosalmi Antti Myönnetty aloittamislupa 287,50 vakuutta vastaan Rakennuslupa N:o 73/2009 Ketola Rauno Myönnetty aloittamislupa heti 182,50 vakuutta vastaan Rakennuslupa N:o 75/2009 Ruinu Elisa Myönnetty aloittamislupa heti 131,50 vakuutta vastaan 7.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennustarkastajan hyväksymät muutospiirustukset: Rakennuslupa N:o 27/2007 Korpela Kirsti Varaston rakentaminen 12 m2 Kylä: Heittola Tila: ma Laurikka RN:o 4:52 Osoitteessa: Laurikankatu 29, PARKANO Rakennuslupa N:o 5/2009 Syrjänen Sampo Asuinrakennuksen laajennus 113,50 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Näköala RN:o 6:91 Osoitteessa: Hiihtokeskuksentie 41, PARKANO 8. Ilmoitusmenettelyn mukaiset luvat: Toimenpideilmoitus N:o 2/2009 Hankala Juhani Puuvaraston rakentaminen 27 m2 Kylä: Vahojärvi Tila: Hankala RN:o 6:31 Osoitteessa: Valkeavuorentie 105, PARKANO Toimenpideilmoitus N:o 3/2009 As Oy Viinikanahde Kerrostalon parvekkeiden ja julkisivun korjaustyöt Kaupunginosa: Keskusta Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Viinikanrinne 1, PARKANO 9. Tiedoksi rakennuslautakunnalle. Tampereen aluepelastuslaitoksen kirje Talouden sopeuttaminen ja sen vaikutukset aluepelastuslaitoksen toimintaan se kä kuntien mak suosuuksiin. Sopeutustoimenpiteiden yhteenlaskettu sum ma on 0,7 milj. euroa eli 2,4 % kuntien maksuosuuksista vuodelle Muutos Parkanon kaupungin maksuosuuteen on Lähetetty kiinteistön omistajalle kirje luvattomasta rakennustyöstä ti lal la Parkanonkylä, Metsämaja RN:o 2:97. Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asiat tietoonsa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta PONSILUOMA ERKKI MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS-PUUNKAATO 1948/43/434/2009 RLK 61 MRL 128 Ponsiluoma Erkki hakee puunkaatolupaa Tevaniemen kylään tilalle Korte RN:o 6:35. Hankajärven rantakaava-alueella. Tarkoituksena on kaataa rantakaavatontilta isoja puita, suorittaa harvennushakkuuta ja pusikkojen raivausta. Naapureilla ei ole huomauttamista asiasta. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennuslautakunta myöntää puunkaatoluvan hakemuksen mukaisesti, ehdolla että rantavyöhykkeellä ei sallita aukkohakkuuta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS N:O 3/2009 JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 93/2009 KUKKOLA JUKKA 1949/51/516/2009 RLK 62 Jukka Kukkola hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa Parkanonkylään tilalle Lehtimäki RN:o 15:27, osoitteessa Aureentie 59, PARKANO. Tarkoituksena on rakentaa varastorakennus 94 m2, jossa lämpöeristetty va ras to-osa, au to suoja ja puuliiteri (seuraava sivu). Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa hyväksyttiin rakennuslupaehtojen mukaisesti.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 55, 56, 59, 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon rakennuslautakunta, PL Parkano sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää päätöksen antopäivästä Valitusaika 30 päivää päätöksen antopäivästä 57, 58, 61, 62 antopäivä Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan