KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Henttinen Kari jäsen Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kirsi Ilomäki Paula Puronummi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 8/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 15 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 116 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 117 Liittyminen sähköiseen potilastiedon arkistoon 118 Toiminta- ja talousraportti tammi-kesäkuu Vuosisuunnitelman (sopimuksen) hyväksyminen 120 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toimintasuunnitelma vuosille Lähihoitajan irtisanoutuminen 122 Sairaanhoitajan irtisanoutuminen 123 Kouluterveydenhoitajan toimen täyttäminen 124 Shekkitilisopimuksen jatkaminen 125 Hammashoitajan vaali 126 Esitys oppisopimuskoulutuksesta 127 Terveyskeskushammaslääkärin irtisanoutuminen 128 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 159 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 113 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 114 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kirsi Ilomäki ja Paula Puronummi (varalla jäsenet Rosendahl ja Salonen) Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin jäsenet Ilomäki ja Puronummi.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 160 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 115 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: tutustuminen uusiin toimisto- ja sosiaalipalvelujen tiloihin lääkäritilanne suorituspaikoittain (b-liite nro 1) kesäajan toimintakokemukset Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus tutustuu uusiin toimitiloihin sekä merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 161 YHTYMÄVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS- VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 116 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 4 Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna Vuoden 2013 määrärahojen lopulliset ylitysoikeudet 6 Arviointikertomus vuodelta Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Henkilöstöraportti vuodelta Kanslistien, kirjanpitäjän sekä perushoitajan tehtävänimikkeiden muuttaminen 10 Henkilökohtaisen avustajan toimen perustaminen kuntayhtymään 11 Erikoispsykologin viran perustaminen 12 Perushoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 162 LIITTYMINEN SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON 117 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. KanTa -palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, potilastiedon arkisto ja kansalaisten omien terveystietojen katselumahdollisuus (Omakanta). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköllä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin KanTa -palveluihin. Kansalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen ja arkiston käyttöönotto on toinen vaihe kansallisen KanTa -palveluiden kokonaisuudessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin sähköinen resepti ja siihen liittyvien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä otti sähköisen reseptin käyttöön Sähköiseen potilastiedon arkistoon liittyminen tapahtuu THL:n asettaman liittymisaikataulun puitteissa osana Satakunnan sairaanhoitopiirin liittymistä ja toteutetaan yhteistyössä Medbit Oy;n kanssa. Liittymispäätöksellä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutuu täyttämään Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset ennen KanTa liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. Sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönotto on aikataulutettu lokakuulle Sitoumus on voimassa toistaiseksi allekirjoittamisesta lähtien, ja sen allekirjoituksella Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutuu: noudattamaan potilastiedon arkisto palvelun käytössä potilastiedon arkistoa koskevia säädöksiä, säädöksiin perustuvia määräyksiä ja viranomaisten antamia ohjeita sekä KanTa palvelujen tuottajan (Kela) ylläpitämiä teknisiä määrityksiä. hyväksymään KanTa palvelujen yleiset toimitusehdot ja potilastiedon arkisto palvelun palvelukuvauksen liitteineen ja noudattamaan niitä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella toimitusehtoihin kuuluvista KanTa palveluista perittävistä maksuista

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 163 aloittamaan potilastiedon arkisto -palvelun käytön, kun Kela on ottanut hakemuksen ja sitoumuksen vastaan sekä käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt kuntayhtymän potilastiedon arkisto palvelun käyttäjäksi lopettamaan potilastiedon arkisto palvelun käytön vain mikäli lakiin perustuva arkisto palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää voimassa organisaation osalta ilmoittamaan sitoumuksen yhteydessä ilmoitettavat itseään, liityntäpistettään, hallinnollisia ja teknisiä yhteyshenkilöitään, tietosuojavastaavaa ja liittymisajankohtaa koskevat tiedot. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää liittyä kansalliseen potilastiedon arkiston toiseen vaiheeseen edellä tarkemmin esitetyin sitoumuksin. Edelleen yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle, johtavalle ylilääkärille sekä kuntayhtymän Kanta-arkiston koordinaattori Anu Mitikalle valtuudet sähköisen arkiston käyttöönoton käytännön yksityiskohtien ratkaisuihin ja toteuttamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 164 TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Toimintatuotot tammi-kesäkuu ovat olleet tuloslaskelman mukaan yhteensä 14,1 milj. ja toimintakulut 14,4 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 51,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet kesäkuun lopussa 47,4 %, eli noin 0,8 prosenttia talousarviossa arvioitua alhaisemmat. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin prosentin. Toimintatuottojen arvioitua alhaisempi toteuma johtuu etupäässä kotisairaanhoidon ja muun avohuollon käyntien selvästä laskusta edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen arvioitua hiukan korkeampi toteuma johtuu pääasiassa sairaalaosastojen kustannuksista. Kokemäen sairaalaosasto on lakkautettu , joten sairaalatoiminnan säästövaikutukset alkavat näkyä vasta jälkeen. Lisäksi sosiaalipalveluissa asumispalvelut ovat olleet alkuvuodesta arvioitua korkeammat. Asumispalveluiden osalta on kuitenkin huomattava, että osa palvelujen siirtymisestä kuntayhtymän vastuulle vähentää kalliita hoitopäiviä Harjavallan sairaalassa. Toisin sanoen nettovaikutus kunnalle on kokonaisuudessa näissä tapauksissa positiivinen. B-liitteenä nro 2 toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuulta. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tammi-kesäkuun toimintaja talouskatsauksen. Toiminta- ja talouskatsaus saatetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle sekä peruskuntien kunnallishallituksille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan esittämällä lopputiivistyksellä, että vaikka talousarvion menoraameissa tultaneen pysymään palvelujen kysynnän lasku tulee tuottamaan ongelmia talouden tasapainottamisessa.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 165 VUOSISUUNNITELMAN (SOPIMUKSEN) HYVÄKSYMINEN 119 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 12 :n I momentin mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja kuntakohtaiset vuosisopimukset. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimusten mukaisesti. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten liitetietoja. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteinen KEHY -ryhmä on käsitellyt vuosisuunnitelmaa 2015 kevään 2014 aikana viisi kertaa. Käytyjen keskustelujen pohjalta johtoryhmä on valmistellut nyt yhtymähallituksen käsittelyyn tulevan luonnoksen, joka on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmaluonnos käsittää tiivistelmän palvelutasosuunnitelman lähtötiedoista, eli eri tekijöiden vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan, tarvevakioitujen kustannusten kehityksestä, kuntayhtymän strategisista linjauksista, kuntayhtymän painopisteistä, seurattavista suoritteista, henkilöstötarpeesta 2015, toiminnan uudelleen järjestelyistä sekä kuntakohtaisista painopisteistä tulevana talousarviovuotena. Vuosisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia valtakunnantason muutoksia ja tarkennuksia terveydenhuollossa. Suunnitelmaan sisältyy potilaan valinnanvapauden mukanaan tuomat tarpeet kuntayhtymässä. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen toimipistettä, jossa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Omaa palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla. Vuoden 2015 aikana selvitetään myös palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuudet omaa tuotantoa täydentävänä vaihtoehtona. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painopisteenä on edelleen varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Päihde- ja mielenterveystyössä pyritään entistä tiiviimpään yhteistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa kalliiden hoitoketjujen purkamiseksi sekä yhteisten hoitolinjausten kehit-

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 166 tämiseksi. Kokonaisuudessaan peruserikoissairaanhoidossa pyritään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa sopimaan potilaan kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta hoidon porrastuksesta. Kuntayhtymän sairaalapaikat ovat supistuneet kesällä 2014 valtakunnallisen suosituksen mukaisesti, mikä asettaa lisääntyviä haasteita sekä kotisairaalatoiminnalle että jäsenkuntien kanssa käytävälle yhteistyölle erityisesti potilaiden kotiutuksessa. Lisäksi haasteita sairaalatoiminnalle asettavat tartuntataudit. Lisääntyneen tartuntatautiongelman vuoksi sairaalaosastolla joudutaan investoimaan tulevana vuonna erillisten sulkutilojen toteuttamiseen kahteen hoitohuoneeseen. Terveydenhuoltolain tulevan muutoksen myötä työterveyshuollon yhtiöittämispakko poistuu. Työterveyshuolto tulee toimimaan kuitenkin selkeästi erillisenä toimintayksikkönä. Kuntayhtymän oma työterveyshuolto tullaan vuoden 2015 alusta toteuttamaan oman yksikön toimesta. Ravintohuollossa ateriapalvelusopimus yksityisen tehostetun asumispalveluyksikön kanssa päättyy Kuntayhtymä neuvottelee parasta aikaa ateriapalvelusopimuksen laajentamisesta Satakunnan sairaalan kanssa niin, että Harjavallan sairaalan ja mahdollisesti Satalinnan sairaalan ateriapalvelujen tuottamisesta vastaisi kuntayhtymä niin kauan kuin kyseiset sairaalat ovat sairaanhoitopiirin tuotannossa mukana (arvio 2017 loppuun). Ateriasuoritteiden määrä tulisi olemaan hiukan yksityiselle toimijalle myytyä suurempi. Sopimustilanne varmistuu syyskuun aikana. Selvityksen mukaan myöskään ateriapalvelujen tuottaminen palvelusopimuksella Harjavallan kaupungille ja sairaanhoitopiirille ei vaadi toiminnan yhtiöittämistä. Yhtymähallitus käsitteli vuosisuunnitelmaa kokouksessaan ja päätti mm. seuraavaa: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi yhteenvetona yhtymähallituksen päättäneen, että kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion keskimääräinen kasvu tulisi jatkovalmistelussa olla enintään inflaatiokehityksen suuruinen. Jatkovalmistelussa tulee erityisesti huomioida kustannustehokkuus. Inflaatioennuste vuosille on noin kaksi prosenttia. Kuntayhtymän käyttötalouden nousu tilinpäätökseen 2013 alenee -2,8 % ja kasvaa

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 167 kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 1,4 prosenttia. Kuntaosuudet laskevat keskimäärin 0,2 prosenttia kuluvan vuoden tasosta ja 3 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Kuntakohtaiset kustannusosuudet vaihtelevat käytöstä riippuen -3 prosentista + 4,8 prosenttiin. Voidaankin sanoa, että vuoden 2015 talousarvio tulee olemaan erittäin kireä ja haastava. Vuoden 2015 toimintakulut avohoidossa tulevat olemaan noin 13,7 milj. Avohoidon tehtäväalueelta on vuoden 2015 talousarviossa siirretty kotihoito ja kotisairaalatoiminnot Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle. Muutoksella pyritään syventämään entisestään kotihoidon, kotisairaalan sekä terveyskeskussairaalan hoitoketjuja. Laitostoiminnassa kustannukset tulevat olemaan noin 4,1 milj.. Toimintakuluista terveyskeskussairaalan osuus on noin 2,7 milj, kotisairaalan noin 0,2 milj. sekä kotihoidon 1,2 milj.. Henkilöstökustannusten jako eri toimintoihin on laskennallinen. Uutena laskutettavana suoritteena vuonna 2015 tulee olemaan kotisairaalan käynti, jonka yksikköhinta tulee olemaan noin 87 /käynti. Hallinnon ja talouden tehtäväalueen kustannukset ovat yhteensä noin 4,8 milj.. Tehtäväalueelle on keskitetty yhteiset tukipalveluvakanssit sekä yhteiset menot, jotka tilinpäätöksessä vyörytetään käytön mukaisessa suhteessa muille tehtäväalueille. Erityispalvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 6,0 milj. jossa nousua vuoden 2013 toteutuneisiin ja kuluvan vuoden talousarvioon nähden on noin 4,6 prosenttia. Asiakasmäärän kasvu ja sen aiheuttama kustannuslisäys tulevat jonkin verran lisäämään erityispalvelujen kustannusarviota. Vuosisuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmasta on pyydetty kuntakohtaisia neuvotteluja, joten siihen saattaa tulla vielä tarkennuksia. Vuosisuunnitelman liitteenä yhteenveto toimintakuluista tehtävä- ja tulosyksikkötasolla. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 168 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkennetun luonnoksen vuoden 2015 vuosisuunnitelmasta sekä hyväksyy osaltaan suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Edelleen yhtymähallitus päättää, että vuosisuunnitelmaan mahdollisesti tehtäviä kuntakohtaisia tarkennuksia käsitellään vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman lausuntokäsittelyn yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 169 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Vuosien toimintasuunnitelman valmistelu joudutaan suorittamaan ilman selkeitä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanolinjauksia. Kesäkuussa 2014 annetun Sosiaali- ja terveyden huollon palvelurakenneuudistuksen on määrä tulla voimaan Uudistuksen toimeenpano-ohjeet ovat vielä tässä vaiheessa hyvin niukat. Tämän vuoksi vuoden suunnitelma painottuu suunnitelmakauden ensimmäiseen vuoteen, eli talousarviovuoteen. Kuntayhtymän sisäisen toiminnan kehittämisessä tulee seuraavien vuosien aikana olemaan seuraavat painopisteet: Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti kuntayhtymä turvaa perustason palvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Uusia ostopalveluja tultaneen tarvitsemaan henkilöstöpulan vuoksi ensi vuonna hammashuollossa. Työterveyshuoltolakia ja terveydenhuoltolakia tultaneen tarkentamaan kuluvan vuoden syksyllä. Tarkennus poistaa yhtiöittämispakon työterveyshuollossa. Kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollosta vastaa lukien oma työterveyshuoltoyksikkö. Laitospaikkojen edelleen vähentäminen. Vuoden 2014 talousarviossa sairaansijapaikkalukua alennetaan Kokemäen terveyskeskussairaalaosaston lakkauttamisen myötä 52 sairaansijaan. Vuoden 2015 talousarviossa paikkalukua vähennetään 49 sairaansijaan. Vuonna 2016 sairaansijamäärä arvioidaan olevan korkeintaan 46. Tarvittavat henkilöstöresurssi ja toimintamuutokset tehdään vuosittaisissa talousarvioissa. Kuluvan talousarviovuoden aikana vakiintunutta kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen. Kotisairaalatoiminnan kehittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa jopa arvioitua suuremman sairaalapaikkojen vähentämisen. Kotisairaalalle tulee myös oma yksikköhinta, jonka suuruus tulee olemaan 87,32 /käynti. Kotisairaalan käyntihintaa nostaa mm. potilaalle hoidon aikana annettavien lääkkeiden maksuttomuus. Kuntayhtymä panostaa edelleen suurten kansantautien torjuntaan. Lisäksi painopistettä ja resursseja siirretään nykyistä enemmän päihdeja mielenterveystyön alueelle. Valtakunnan uudet linjaukset terveydenhuollossa, etenkin vanhustenhuollossa, on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman hyvin myös perustasolla (vanhuslaki/terveydenhuoltolaki).

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 170 Perustason erikoissairaanhoidon palvelut ovat käynnistyneet odotetunlaisesti. Tavoitteena on vähentää seuraavien vuosien aikana selkeästi erikoissairaanhoidon käyttöä tarjoamalla erikoislääkäritason palveluja perusterveydenhuollossa kuntayhtymän omana toimintana. Erikoisosaaminen hankitaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, mikä parantaa osaltaan myös erikoissairaanhoidon resurssitilannetta. Vuoden 2015 aikana arvioidaan jäsenkuntien käytön alenevan erikoissairaanhoidossa runsaat poliklinikkakäyntiä. Entistä tiiviimmällä seurannalla ja raportoinnilla lisätään läpinäkyvyyttä kuntayhtymän toimintaan. Syksyllä 2013 valmistuvaa toimintolaskentaraporttia hyödynnetään tulevassa toiminnassa. Ravintohuollossa ateriapalvelujen myynti yksityiselle toimijalle loppuu kuluvan vuoden lopussa. Vapautuva kapasiteetti käytetään laajentamalla ravintohuollon yhteistyötä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa (Harjavallan ja Satalinnan sairaala). Palkkojen yleiskorotukseen ei ole varattu vuodelle 2015 määrärahaa. Perusterveydenhuollon valinnanvapautta on elokuussa 2014 käyttänyt yhteensä 207 ulkokuntalaista. Kuntayhtymän palveluista poistuneita puolestaan on vastaavana aikana ollut 37. Vuonna 2015 arvioidaan valinnanvapautta käyttävän kuntayhtymään päin noin henkilöä. Suurin kysyntä kohdistuu pääterveysasemalle. Lisääntyvään kysyntään varaudutaan perustamalla ja täyttämällä yksi lääkärivakanssi marraskuun 2015 alusta lukien. Uusia vakansseja ei edellä mainitun lisäksi perusteta vuonna Kuntoutukseen perustettu ja vuosittain täytetty varahenkilövakanssi vakinaistetaan. Muutos ei aiheuta lisäkuluja, koska vakanssin määrärahat ovat sisältyneet tähänkin asti vuosittaiseen budjettiin. Hoitotyössä toteutetaan 2015 uudelleen organisointia, joka ei kuitenkaan edellytä uusia vakansseja. Merkittävin investointi 2015 tulee olemaan pääterveysaseman vanhojen toimistotilojen saneeraaminen neuvolakäyttöön. Kustannusarvio on , joka sisältää myös pintamaalauksen neuvolan entisiin tiloihin. Saneerauksessa pääterveysaseman toimivuus paranee huomattavasti. Samalla lääkärinvastaanotoilla voidaan jatkaa työparitoiminnan kehittämistä. Terveyskeskussairaalassa rakennetaan sulkutilat kahteen potilashuoneeseen. Sulkutilojen rakentaminen parantaa potilaiden hoidettavuutta eristystilanteissa. Saneerauksen yhteydessä tehdään myös pieniä muutostöitä pääterveysaseman tarkkailutiloihin. Investointien kokonaisarvio on noin Investoinnit katetaan pääosin lainoituksella.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 171 Pääterveysaseman kiinteistön vuosikorjauksiin on varauduttu :n määrärahalla. Lisäksi investointiosa sisältää hammashuoltoyksikön uusimisen Kokemäen terveysasemalla ( ), sairaanhoidollisten laitteistojen hankintaan ( ) sekä muihin pääomaluonteisiin hankintoihin niin ikään Kokonaisuudessaan investointiosan kustannukset ovat yhteensä Lainoitusta lisästään Yhteenveto talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta esityslistan numeroimattomana liitteenä. Lisäksi edellisessä pykälässä (vuosisuunnitelma) on lisää perusteluja talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: toi- Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvio- sekä mintasuunnitelmaluonnoksen vuosille Edelleen yhtymähallitus päättää lähettää talousarvio- ja toimintasuunnitelman lausunnolle jäsenkuntiin. Mahdolliset tarkennukset tehdään saatujen lausuntojen jälkeen ennen yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä. Vielä yhtymähallitus päättää, että talousarviosta 2015 sekä toimintasuunnitelmasta vuosille järjestetään jäsenkuntainfo kello pääterveysaseman ruokasalissa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti jäsen Puronummen esityksellä, että talousarviossa (sivu 6) esitetty virkojen ja toimien taulukko tulee tarkistaa.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 172 LÄHIHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 121 Lähihoitaja Jenna Aro ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen lääkärin vastaanotolla olevasta perushoitajan toimesta. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Jenna Aron irtisanomisilmoituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 173 SAIRAANHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 122 Luvian terveysaseman sairaanhoitaja Kristiina van der Arend ilmoittaa irtisanoutuvansa toimestaan alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Kristiina van der Arendin irtisanomisilmoituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 174 KOULUTERVEYDENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 123 Kouluterveydenhoitajan toimi on jäänyt avoimeksi vakinaisen kouluterveydenhoitajan irtisanouduttua alkaen. Sen jälkeen tointa on hoidettu erilaisin sijaisjärjestelyin ja erilaisin tehtäväkuvin. Työnkuvaa on muokattu neuvolasektorin sisällä asteittain niin, että mitoitus on saatu neuvola-asetuksen ja tehtävänkuva vastaavasti kuntayhtymässä omaksutun sektorimallin mukaiseksi. Kyseinen kouluterveydenhoitaja vastaa kaikista Nakkilan pikkukouluista sekä Harjavallassa Pirkkalan koulusta. Tehtävää on alkaen hoitanut terveydenhoitaja Sari Lehtimäki. Määräaikainen sopimus on kirjoitettu saakka. Vs. johtava hoitaja esittää, että terveydenhoitaja Sari Lehtimäki siirretään ko. terveydenhoitajan toimeen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää avoimeen terveydenhoitajan toimeen terveydenhoitaja Sari Lehtimäen suostumuksensa nojalla alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 175 SHEKKITILISOPIMUKSEN JATKAMINEN 124 Kuntayhtymällä on Satakunnan osuuspankin kanssa luotollinen shekkitilisopimus, joka päättyy Kuntayhtymän johtaja on neuvotellut pankinjohtaja Henrik Vasen kanssa sopimukselle vuoden lisäajan entisin ehdoin. Lisäksi on sovittu limiitin nostamisesta 4,5 milj:aan euroon. Käytettävästä limiitistä perittävä korko on edelleen OP-Prime lisättynä 0,1 %, limiittiprovisio 0 ja toimitusmaksu 500. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää osaltaan hyväksyä shekkitilisopimuksen jatkamisen saakka yllä esittelyssä tarkemmin mainituin ehdoin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 176 HAMMASHOITAJAN VAALI 125 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä oli avoinna hammashoitajan toimi, johon tuli määräaikaan ( ) mennessä yksi hakemus. Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen esittää avoinna olleeseen toimeen Jenni Ahoa. Jenni Aho valmistui hammashoitajaksi kesäkuussa Johtava ylilääkäri: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleeseen hammashoitajan toimeen Jenni Ahon Harjavallasta. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 :n mukaiseksi koeajaksi määrätään neljä (4) kuukautta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 177 ESITYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 126 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjäsen kirje: Hammashoitajan oppisopimuskoulutus Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä suun terveydenhuollon toimialueella oltaisiin aloittamassa oppisopimuskoulutushanke yhteistyössä Turun ammatti-instituutin ja Porin oppisopimuskeskuksen kanssa, mikäli hanke hyväksytään. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 17 ). Koulutettava on lähihoitaja Minna Lammila Eurajoelta. Koulutus kestää n. vuoden. Teoriaopinnot suoritetaan Turun ammatti-instituutissa ja käytännön harjoittelu tapahtuu kuntayhtymän hammashoitoloissa päävastuullisena kouluttajana hammashoitaja Kirsi Häjänen Nakkilasta. Nykyisin on vaikeaa saada hammashoitajia sekä vakinaisiin toimiin, että sijaisuuksiin ja tulevaisuudessa hoitajapula yhä pahenee. Kuntayhtymän hammashoitajista tämän vuoden aikana yksi on jäänyt eläkkeelle ja kaksi on ollut pitkillä sairauslomilla. Eläkeikään tulee muutaman vuoden sisällä useampi hammashoitaja. Työntekijöiden ikääntyessä työn kuormittavuuden vaikutukset rupeavat tuntumaan. Nuoria pitäisi saada jatkamaan eläköityvien tilalle. Oppisopimuskoulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden taata koulutetun työvoiman saamista alueellemme. Samalla siinä tarjotaan nuorelle ihmiselle tilaisuus ammatin hankkimiseen ja mahdollisesti työpaikan löytämiseen omasta kotiympäristöstään. Vastaavanlaista koulutusta annetaan jatkuvasti esim. Porin terveyskeskuksessa, jossa siihen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Myös Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on toteutettu kaksi oppisopimuskoulutusta. Aluksi tietysti opetus kuormittaa hammashoitolan työntekijöitä, mutta koulutuksen edistyessä voidaan työjärjestelyjä tehtäessä ottaa mukaan myös opiskelija. Työvoimatoimisto maksaa koulutettavasta n. 700 /kk, oppisopimuskeskus 250 työnantajalle. Työnantaja maksaa palkkaa koulutettavalle ham-

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 178 mashoitajan minimipalkan epäpätevyysvähennyksellä työajan mukaan (vähintään 85% normaalityöajasta). Opetusterveyskeskuksen ohjelmaan tällainen työvoimakoulutus sopii hyvin. Kuntayhtymän johtaja: Nakkila Liisa Syrjänen vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää hyväksyä ehdotuksen oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta yhteistyössä Turun ammatti-instituutin ja Porin oppisopimuskeskuksen kanssa yllä tarkemmin esitetyllä tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 179 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN IRTISANOUTUMINEN 127 Terveyskeskushammaslääkäri Satu Wiljanen (ent. Kauppinen) ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa terveyskeskushammaslääkärin toimesta alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Satu Wiljasen irtisanomisilmoituksen lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 180 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Osastonhoitaja Minna Multisilta, Terveydenhoitaja Liisa Tarkkanen, 1 2 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 2 3 Osastonhoitaja Leena Puotila, Sairaanhoitaja Sarita Björkman, Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Emäntä Eila Puustelli, Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Vastaava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 181 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 182 MUUT ASIAT 130 Talousarviosta 2015 sekä toimintasuunnitelmasta vuosille jäsenkuntainfo kello pääterveysaseman ruokasalissa - sovitaan yhtymähallituksen kokouspäivät syyskuussa (pe tai ti ) ja lokakuussa. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että yhtymähallituksen seuraava kokous on aikaisemmin sovitun mukaisesti klo Kokouksen jälkeen hallitus osallistuu jäsenkuntainfoon klo Ruokailu alkaen pääterveysaseman ruokasalissa. Kokouksessa käsitellään mm. kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetty lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Käydyssä lähetekeskustelussa todettiin, että lausunnossa korostetaan kuntayhtymän halukkuutta sekä mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessakin nykyisen alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto.

27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 183 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 117, 123, 124, 125, 126, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 117, 123, 124, 125, 126 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

28 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 184 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja (saapui klo 15.20) von Frenckell Asta jäsen Nummelin Arja varajäsen

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja (saapui klo 15.20) von Frenckell Asta jäsen Nummelin Arja varajäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2017 68 Kokousaika Torstai 1.6.2017 klo 15.02 16.35 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2015 173 Kokousaika 17.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja

Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2015 173 Kokousaika 17.9.2015 klo 16.05 18.12 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot