KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Henttinen Kari jäsen Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kirsi Ilomäki Paula Puronummi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 8/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 15 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 116 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 117 Liittyminen sähköiseen potilastiedon arkistoon 118 Toiminta- ja talousraportti tammi-kesäkuu Vuosisuunnitelman (sopimuksen) hyväksyminen 120 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toimintasuunnitelma vuosille Lähihoitajan irtisanoutuminen 122 Sairaanhoitajan irtisanoutuminen 123 Kouluterveydenhoitajan toimen täyttäminen 124 Shekkitilisopimuksen jatkaminen 125 Hammashoitajan vaali 126 Esitys oppisopimuskoulutuksesta 127 Terveyskeskushammaslääkärin irtisanoutuminen 128 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 159 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 113 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 114 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kirsi Ilomäki ja Paula Puronummi (varalla jäsenet Rosendahl ja Salonen) Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin jäsenet Ilomäki ja Puronummi.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 160 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 115 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: tutustuminen uusiin toimisto- ja sosiaalipalvelujen tiloihin lääkäritilanne suorituspaikoittain (b-liite nro 1) kesäajan toimintakokemukset Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus tutustuu uusiin toimitiloihin sekä merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 161 YHTYMÄVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS- VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 116 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 4 Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna Vuoden 2013 määrärahojen lopulliset ylitysoikeudet 6 Arviointikertomus vuodelta Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Henkilöstöraportti vuodelta Kanslistien, kirjanpitäjän sekä perushoitajan tehtävänimikkeiden muuttaminen 10 Henkilökohtaisen avustajan toimen perustaminen kuntayhtymään 11 Erikoispsykologin viran perustaminen 12 Perushoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 162 LIITTYMINEN SÄHKÖISEEN POTILASTIEDON ARKISTOON 117 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. KanTa -palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, potilastiedon arkisto ja kansalaisten omien terveystietojen katselumahdollisuus (Omakanta). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköllä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin KanTa -palveluihin. Kansalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen ja arkiston käyttöönotto on toinen vaihe kansallisen KanTa -palveluiden kokonaisuudessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin sähköinen resepti ja siihen liittyvien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä otti sähköisen reseptin käyttöön Sähköiseen potilastiedon arkistoon liittyminen tapahtuu THL:n asettaman liittymisaikataulun puitteissa osana Satakunnan sairaanhoitopiirin liittymistä ja toteutetaan yhteistyössä Medbit Oy;n kanssa. Liittymispäätöksellä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutuu täyttämään Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset ennen KanTa liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. Sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönotto on aikataulutettu lokakuulle Sitoumus on voimassa toistaiseksi allekirjoittamisesta lähtien, ja sen allekirjoituksella Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sitoutuu: noudattamaan potilastiedon arkisto palvelun käytössä potilastiedon arkistoa koskevia säädöksiä, säädöksiin perustuvia määräyksiä ja viranomaisten antamia ohjeita sekä KanTa palvelujen tuottajan (Kela) ylläpitämiä teknisiä määrityksiä. hyväksymään KanTa palvelujen yleiset toimitusehdot ja potilastiedon arkisto palvelun palvelukuvauksen liitteineen ja noudattamaan niitä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella toimitusehtoihin kuuluvista KanTa palveluista perittävistä maksuista

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 163 aloittamaan potilastiedon arkisto -palvelun käytön, kun Kela on ottanut hakemuksen ja sitoumuksen vastaan sekä käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt kuntayhtymän potilastiedon arkisto palvelun käyttäjäksi lopettamaan potilastiedon arkisto palvelun käytön vain mikäli lakiin perustuva arkisto palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää voimassa organisaation osalta ilmoittamaan sitoumuksen yhteydessä ilmoitettavat itseään, liityntäpistettään, hallinnollisia ja teknisiä yhteyshenkilöitään, tietosuojavastaavaa ja liittymisajankohtaa koskevat tiedot. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää liittyä kansalliseen potilastiedon arkiston toiseen vaiheeseen edellä tarkemmin esitetyin sitoumuksin. Edelleen yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle, johtavalle ylilääkärille sekä kuntayhtymän Kanta-arkiston koordinaattori Anu Mitikalle valtuudet sähköisen arkiston käyttöönoton käytännön yksityiskohtien ratkaisuihin ja toteuttamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 164 TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Toimintatuotot tammi-kesäkuu ovat olleet tuloslaskelman mukaan yhteensä 14,1 milj. ja toimintakulut 14,4 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 51,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet kesäkuun lopussa 47,4 %, eli noin 0,8 prosenttia talousarviossa arvioitua alhaisemmat. Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin prosentin. Toimintatuottojen arvioitua alhaisempi toteuma johtuu etupäässä kotisairaanhoidon ja muun avohuollon käyntien selvästä laskusta edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen arvioitua hiukan korkeampi toteuma johtuu pääasiassa sairaalaosastojen kustannuksista. Kokemäen sairaalaosasto on lakkautettu , joten sairaalatoiminnan säästövaikutukset alkavat näkyä vasta jälkeen. Lisäksi sosiaalipalveluissa asumispalvelut ovat olleet alkuvuodesta arvioitua korkeammat. Asumispalveluiden osalta on kuitenkin huomattava, että osa palvelujen siirtymisestä kuntayhtymän vastuulle vähentää kalliita hoitopäiviä Harjavallan sairaalassa. Toisin sanoen nettovaikutus kunnalle on kokonaisuudessa näissä tapauksissa positiivinen. B-liitteenä nro 2 toiminta- ja talouskatsaus tammi-kesäkuulta. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tammi-kesäkuun toimintaja talouskatsauksen. Toiminta- ja talouskatsaus saatetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle sekä peruskuntien kunnallishallituksille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan esittämällä lopputiivistyksellä, että vaikka talousarvion menoraameissa tultaneen pysymään palvelujen kysynnän lasku tulee tuottamaan ongelmia talouden tasapainottamisessa.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 165 VUOSISUUNNITELMAN (SOPIMUKSEN) HYVÄKSYMINEN 119 Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 12 :n I momentin mukaan kuntayhtymän ja kuntien kesken tehdään valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma ja kuntakohtaiset vuosisopimukset. Kuntayhtymä tuottaa palvelut palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimusten mukaisesti. Vuosisopimuksen tiedot sisältävät kunkin jäsenkunnan talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit, palvelujen laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä määrärahavaraukset. Investoinnit ovat osa kuntayhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten liitetietoja. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteinen KEHY -ryhmä on käsitellyt vuosisuunnitelmaa 2015 kevään 2014 aikana viisi kertaa. Käytyjen keskustelujen pohjalta johtoryhmä on valmistellut nyt yhtymähallituksen käsittelyyn tulevan luonnoksen, joka on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmaluonnos käsittää tiivistelmän palvelutasosuunnitelman lähtötiedoista, eli eri tekijöiden vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan, tarvevakioitujen kustannusten kehityksestä, kuntayhtymän strategisista linjauksista, kuntayhtymän painopisteistä, seurattavista suoritteista, henkilöstötarpeesta 2015, toiminnan uudelleen järjestelyistä sekä kuntakohtaisista painopisteistä tulevana talousarviovuotena. Vuosisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia valtakunnantason muutoksia ja tarkennuksia terveydenhuollossa. Suunnitelmaan sisältyy potilaan valinnanvapauden mukanaan tuomat tarpeet kuntayhtymässä. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen toimipistettä, jossa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Omaa palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla. Vuoden 2015 aikana selvitetään myös palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuudet omaa tuotantoa täydentävänä vaihtoehtona. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painopisteenä on edelleen varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Päihde- ja mielenterveystyössä pyritään entistä tiiviimpään yhteistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa kalliiden hoitoketjujen purkamiseksi sekä yhteisten hoitolinjausten kehit-

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 166 tämiseksi. Kokonaisuudessaan peruserikoissairaanhoidossa pyritään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa sopimaan potilaan kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta hoidon porrastuksesta. Kuntayhtymän sairaalapaikat ovat supistuneet kesällä 2014 valtakunnallisen suosituksen mukaisesti, mikä asettaa lisääntyviä haasteita sekä kotisairaalatoiminnalle että jäsenkuntien kanssa käytävälle yhteistyölle erityisesti potilaiden kotiutuksessa. Lisäksi haasteita sairaalatoiminnalle asettavat tartuntataudit. Lisääntyneen tartuntatautiongelman vuoksi sairaalaosastolla joudutaan investoimaan tulevana vuonna erillisten sulkutilojen toteuttamiseen kahteen hoitohuoneeseen. Terveydenhuoltolain tulevan muutoksen myötä työterveyshuollon yhtiöittämispakko poistuu. Työterveyshuolto tulee toimimaan kuitenkin selkeästi erillisenä toimintayksikkönä. Kuntayhtymän oma työterveyshuolto tullaan vuoden 2015 alusta toteuttamaan oman yksikön toimesta. Ravintohuollossa ateriapalvelusopimus yksityisen tehostetun asumispalveluyksikön kanssa päättyy Kuntayhtymä neuvottelee parasta aikaa ateriapalvelusopimuksen laajentamisesta Satakunnan sairaalan kanssa niin, että Harjavallan sairaalan ja mahdollisesti Satalinnan sairaalan ateriapalvelujen tuottamisesta vastaisi kuntayhtymä niin kauan kuin kyseiset sairaalat ovat sairaanhoitopiirin tuotannossa mukana (arvio 2017 loppuun). Ateriasuoritteiden määrä tulisi olemaan hiukan yksityiselle toimijalle myytyä suurempi. Sopimustilanne varmistuu syyskuun aikana. Selvityksen mukaan myöskään ateriapalvelujen tuottaminen palvelusopimuksella Harjavallan kaupungille ja sairaanhoitopiirille ei vaadi toiminnan yhtiöittämistä. Yhtymähallitus käsitteli vuosisuunnitelmaa kokouksessaan ja päätti mm. seuraavaa: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi yhteenvetona yhtymähallituksen päättäneen, että kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion keskimääräinen kasvu tulisi jatkovalmistelussa olla enintään inflaatiokehityksen suuruinen. Jatkovalmistelussa tulee erityisesti huomioida kustannustehokkuus. Inflaatioennuste vuosille on noin kaksi prosenttia. Kuntayhtymän käyttötalouden nousu tilinpäätökseen 2013 alenee -2,8 % ja kasvaa

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 167 kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 1,4 prosenttia. Kuntaosuudet laskevat keskimäärin 0,2 prosenttia kuluvan vuoden tasosta ja 3 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Kuntakohtaiset kustannusosuudet vaihtelevat käytöstä riippuen -3 prosentista + 4,8 prosenttiin. Voidaankin sanoa, että vuoden 2015 talousarvio tulee olemaan erittäin kireä ja haastava. Vuoden 2015 toimintakulut avohoidossa tulevat olemaan noin 13,7 milj. Avohoidon tehtäväalueelta on vuoden 2015 talousarviossa siirretty kotihoito ja kotisairaalatoiminnot Koti- ja sairaalapalvelujen tehtäväalueelle. Muutoksella pyritään syventämään entisestään kotihoidon, kotisairaalan sekä terveyskeskussairaalan hoitoketjuja. Laitostoiminnassa kustannukset tulevat olemaan noin 4,1 milj.. Toimintakuluista terveyskeskussairaalan osuus on noin 2,7 milj, kotisairaalan noin 0,2 milj. sekä kotihoidon 1,2 milj.. Henkilöstökustannusten jako eri toimintoihin on laskennallinen. Uutena laskutettavana suoritteena vuonna 2015 tulee olemaan kotisairaalan käynti, jonka yksikköhinta tulee olemaan noin 87 /käynti. Hallinnon ja talouden tehtäväalueen kustannukset ovat yhteensä noin 4,8 milj.. Tehtäväalueelle on keskitetty yhteiset tukipalveluvakanssit sekä yhteiset menot, jotka tilinpäätöksessä vyörytetään käytön mukaisessa suhteessa muille tehtäväalueille. Erityispalvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 6,0 milj. jossa nousua vuoden 2013 toteutuneisiin ja kuluvan vuoden talousarvioon nähden on noin 4,6 prosenttia. Asiakasmäärän kasvu ja sen aiheuttama kustannuslisäys tulevat jonkin verran lisäämään erityispalvelujen kustannusarviota. Vuosisuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Vuosisuunnitelmasta on pyydetty kuntakohtaisia neuvotteluja, joten siihen saattaa tulla vielä tarkennuksia. Vuosisuunnitelman liitteenä yhteenveto toimintakuluista tehtävä- ja tulosyksikkötasolla. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 168 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkennetun luonnoksen vuoden 2015 vuosisuunnitelmasta sekä hyväksyy osaltaan suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Edelleen yhtymähallitus päättää, että vuosisuunnitelmaan mahdollisesti tehtäviä kuntakohtaisia tarkennuksia käsitellään vuoden 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman lausuntokäsittelyn yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 169 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Vuosien toimintasuunnitelman valmistelu joudutaan suorittamaan ilman selkeitä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanolinjauksia. Kesäkuussa 2014 annetun Sosiaali- ja terveyden huollon palvelurakenneuudistuksen on määrä tulla voimaan Uudistuksen toimeenpano-ohjeet ovat vielä tässä vaiheessa hyvin niukat. Tämän vuoksi vuoden suunnitelma painottuu suunnitelmakauden ensimmäiseen vuoteen, eli talousarviovuoteen. Kuntayhtymän sisäisen toiminnan kehittämisessä tulee seuraavien vuosien aikana olemaan seuraavat painopisteet: Aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti kuntayhtymä turvaa perustason palvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Uusia ostopalveluja tultaneen tarvitsemaan henkilöstöpulan vuoksi ensi vuonna hammashuollossa. Työterveyshuoltolakia ja terveydenhuoltolakia tultaneen tarkentamaan kuluvan vuoden syksyllä. Tarkennus poistaa yhtiöittämispakon työterveyshuollossa. Kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollosta vastaa lukien oma työterveyshuoltoyksikkö. Laitospaikkojen edelleen vähentäminen. Vuoden 2014 talousarviossa sairaansijapaikkalukua alennetaan Kokemäen terveyskeskussairaalaosaston lakkauttamisen myötä 52 sairaansijaan. Vuoden 2015 talousarviossa paikkalukua vähennetään 49 sairaansijaan. Vuonna 2016 sairaansijamäärä arvioidaan olevan korkeintaan 46. Tarvittavat henkilöstöresurssi ja toimintamuutokset tehdään vuosittaisissa talousarvioissa. Kuluvan talousarviovuoden aikana vakiintunutta kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen. Kotisairaalatoiminnan kehittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa jopa arvioitua suuremman sairaalapaikkojen vähentämisen. Kotisairaalalle tulee myös oma yksikköhinta, jonka suuruus tulee olemaan 87,32 /käynti. Kotisairaalan käyntihintaa nostaa mm. potilaalle hoidon aikana annettavien lääkkeiden maksuttomuus. Kuntayhtymä panostaa edelleen suurten kansantautien torjuntaan. Lisäksi painopistettä ja resursseja siirretään nykyistä enemmän päihdeja mielenterveystyön alueelle. Valtakunnan uudet linjaukset terveydenhuollossa, etenkin vanhustenhuollossa, on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman hyvin myös perustasolla (vanhuslaki/terveydenhuoltolaki).

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 170 Perustason erikoissairaanhoidon palvelut ovat käynnistyneet odotetunlaisesti. Tavoitteena on vähentää seuraavien vuosien aikana selkeästi erikoissairaanhoidon käyttöä tarjoamalla erikoislääkäritason palveluja perusterveydenhuollossa kuntayhtymän omana toimintana. Erikoisosaaminen hankitaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, mikä parantaa osaltaan myös erikoissairaanhoidon resurssitilannetta. Vuoden 2015 aikana arvioidaan jäsenkuntien käytön alenevan erikoissairaanhoidossa runsaat poliklinikkakäyntiä. Entistä tiiviimmällä seurannalla ja raportoinnilla lisätään läpinäkyvyyttä kuntayhtymän toimintaan. Syksyllä 2013 valmistuvaa toimintolaskentaraporttia hyödynnetään tulevassa toiminnassa. Ravintohuollossa ateriapalvelujen myynti yksityiselle toimijalle loppuu kuluvan vuoden lopussa. Vapautuva kapasiteetti käytetään laajentamalla ravintohuollon yhteistyötä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa (Harjavallan ja Satalinnan sairaala). Palkkojen yleiskorotukseen ei ole varattu vuodelle 2015 määrärahaa. Perusterveydenhuollon valinnanvapautta on elokuussa 2014 käyttänyt yhteensä 207 ulkokuntalaista. Kuntayhtymän palveluista poistuneita puolestaan on vastaavana aikana ollut 37. Vuonna 2015 arvioidaan valinnanvapautta käyttävän kuntayhtymään päin noin henkilöä. Suurin kysyntä kohdistuu pääterveysasemalle. Lisääntyvään kysyntään varaudutaan perustamalla ja täyttämällä yksi lääkärivakanssi marraskuun 2015 alusta lukien. Uusia vakansseja ei edellä mainitun lisäksi perusteta vuonna Kuntoutukseen perustettu ja vuosittain täytetty varahenkilövakanssi vakinaistetaan. Muutos ei aiheuta lisäkuluja, koska vakanssin määrärahat ovat sisältyneet tähänkin asti vuosittaiseen budjettiin. Hoitotyössä toteutetaan 2015 uudelleen organisointia, joka ei kuitenkaan edellytä uusia vakansseja. Merkittävin investointi 2015 tulee olemaan pääterveysaseman vanhojen toimistotilojen saneeraaminen neuvolakäyttöön. Kustannusarvio on , joka sisältää myös pintamaalauksen neuvolan entisiin tiloihin. Saneerauksessa pääterveysaseman toimivuus paranee huomattavasti. Samalla lääkärinvastaanotoilla voidaan jatkaa työparitoiminnan kehittämistä. Terveyskeskussairaalassa rakennetaan sulkutilat kahteen potilashuoneeseen. Sulkutilojen rakentaminen parantaa potilaiden hoidettavuutta eristystilanteissa. Saneerauksen yhteydessä tehdään myös pieniä muutostöitä pääterveysaseman tarkkailutiloihin. Investointien kokonaisarvio on noin Investoinnit katetaan pääosin lainoituksella.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 171 Pääterveysaseman kiinteistön vuosikorjauksiin on varauduttu :n määrärahalla. Lisäksi investointiosa sisältää hammashuoltoyksikön uusimisen Kokemäen terveysasemalla ( ), sairaanhoidollisten laitteistojen hankintaan ( ) sekä muihin pääomaluonteisiin hankintoihin niin ikään Kokonaisuudessaan investointiosan kustannukset ovat yhteensä Lainoitusta lisästään Yhteenveto talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta esityslistan numeroimattomana liitteenä. Lisäksi edellisessä pykälässä (vuosisuunnitelma) on lisää perusteluja talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: toi- Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvio- sekä mintasuunnitelmaluonnoksen vuosille Edelleen yhtymähallitus päättää lähettää talousarvio- ja toimintasuunnitelman lausunnolle jäsenkuntiin. Mahdolliset tarkennukset tehdään saatujen lausuntojen jälkeen ennen yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä. Vielä yhtymähallitus päättää, että talousarviosta 2015 sekä toimintasuunnitelmasta vuosille järjestetään jäsenkuntainfo kello pääterveysaseman ruokasalissa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti jäsen Puronummen esityksellä, että talousarviossa (sivu 6) esitetty virkojen ja toimien taulukko tulee tarkistaa.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 172 LÄHIHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 121 Lähihoitaja Jenna Aro ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen lääkärin vastaanotolla olevasta perushoitajan toimesta. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Jenna Aron irtisanomisilmoituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 173 SAIRAANHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 122 Luvian terveysaseman sairaanhoitaja Kristiina van der Arend ilmoittaa irtisanoutuvansa toimestaan alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Kristiina van der Arendin irtisanomisilmoituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 174 KOULUTERVEYDENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 123 Kouluterveydenhoitajan toimi on jäänyt avoimeksi vakinaisen kouluterveydenhoitajan irtisanouduttua alkaen. Sen jälkeen tointa on hoidettu erilaisin sijaisjärjestelyin ja erilaisin tehtäväkuvin. Työnkuvaa on muokattu neuvolasektorin sisällä asteittain niin, että mitoitus on saatu neuvola-asetuksen ja tehtävänkuva vastaavasti kuntayhtymässä omaksutun sektorimallin mukaiseksi. Kyseinen kouluterveydenhoitaja vastaa kaikista Nakkilan pikkukouluista sekä Harjavallassa Pirkkalan koulusta. Tehtävää on alkaen hoitanut terveydenhoitaja Sari Lehtimäki. Määräaikainen sopimus on kirjoitettu saakka. Vs. johtava hoitaja esittää, että terveydenhoitaja Sari Lehtimäki siirretään ko. terveydenhoitajan toimeen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää avoimeen terveydenhoitajan toimeen terveydenhoitaja Sari Lehtimäen suostumuksensa nojalla alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 175 SHEKKITILISOPIMUKSEN JATKAMINEN 124 Kuntayhtymällä on Satakunnan osuuspankin kanssa luotollinen shekkitilisopimus, joka päättyy Kuntayhtymän johtaja on neuvotellut pankinjohtaja Henrik Vasen kanssa sopimukselle vuoden lisäajan entisin ehdoin. Lisäksi on sovittu limiitin nostamisesta 4,5 milj:aan euroon. Käytettävästä limiitistä perittävä korko on edelleen OP-Prime lisättynä 0,1 %, limiittiprovisio 0 ja toimitusmaksu 500. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää osaltaan hyväksyä shekkitilisopimuksen jatkamisen saakka yllä esittelyssä tarkemmin mainituin ehdoin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 176 HAMMASHOITAJAN VAALI 125 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä oli avoinna hammashoitajan toimi, johon tuli määräaikaan ( ) mennessä yksi hakemus. Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen esittää avoinna olleeseen toimeen Jenni Ahoa. Jenni Aho valmistui hammashoitajaksi kesäkuussa Johtava ylilääkäri: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleeseen hammashoitajan toimeen Jenni Ahon Harjavallasta. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 :n mukaiseksi koeajaksi määrätään neljä (4) kuukautta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 177 ESITYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 126 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjäsen kirje: Hammashoitajan oppisopimuskoulutus Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä suun terveydenhuollon toimialueella oltaisiin aloittamassa oppisopimuskoulutushanke yhteistyössä Turun ammatti-instituutin ja Porin oppisopimuskeskuksen kanssa, mikäli hanke hyväksytään. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 17 ). Koulutettava on lähihoitaja Minna Lammila Eurajoelta. Koulutus kestää n. vuoden. Teoriaopinnot suoritetaan Turun ammatti-instituutissa ja käytännön harjoittelu tapahtuu kuntayhtymän hammashoitoloissa päävastuullisena kouluttajana hammashoitaja Kirsi Häjänen Nakkilasta. Nykyisin on vaikeaa saada hammashoitajia sekä vakinaisiin toimiin, että sijaisuuksiin ja tulevaisuudessa hoitajapula yhä pahenee. Kuntayhtymän hammashoitajista tämän vuoden aikana yksi on jäänyt eläkkeelle ja kaksi on ollut pitkillä sairauslomilla. Eläkeikään tulee muutaman vuoden sisällä useampi hammashoitaja. Työntekijöiden ikääntyessä työn kuormittavuuden vaikutukset rupeavat tuntumaan. Nuoria pitäisi saada jatkamaan eläköityvien tilalle. Oppisopimuskoulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden taata koulutetun työvoiman saamista alueellemme. Samalla siinä tarjotaan nuorelle ihmiselle tilaisuus ammatin hankkimiseen ja mahdollisesti työpaikan löytämiseen omasta kotiympäristöstään. Vastaavanlaista koulutusta annetaan jatkuvasti esim. Porin terveyskeskuksessa, jossa siihen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Myös Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä on toteutettu kaksi oppisopimuskoulutusta. Aluksi tietysti opetus kuormittaa hammashoitolan työntekijöitä, mutta koulutuksen edistyessä voidaan työjärjestelyjä tehtäessä ottaa mukaan myös opiskelija. Työvoimatoimisto maksaa koulutettavasta n. 700 /kk, oppisopimuskeskus 250 työnantajalle. Työnantaja maksaa palkkaa koulutettavalle ham-

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 178 mashoitajan minimipalkan epäpätevyysvähennyksellä työajan mukaan (vähintään 85% normaalityöajasta). Opetusterveyskeskuksen ohjelmaan tällainen työvoimakoulutus sopii hyvin. Kuntayhtymän johtaja: Nakkila Liisa Syrjänen vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää hyväksyä ehdotuksen oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta yhteistyössä Turun ammatti-instituutin ja Porin oppisopimuskeskuksen kanssa yllä tarkemmin esitetyllä tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 179 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN IRTISANOUTUMINEN 127 Terveyskeskushammaslääkäri Satu Wiljanen (ent. Kauppinen) ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa terveyskeskushammaslääkärin toimesta alkaen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Satu Wiljasen irtisanomisilmoituksen lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 180 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Osastonhoitaja Minna Multisilta, Terveydenhoitaja Liisa Tarkkanen, 1 2 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 2 3 Osastonhoitaja Leena Puotila, Sairaanhoitaja Sarita Björkman, Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Emäntä Eila Puustelli, Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Vastaava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 181 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 182 MUUT ASIAT 130 Talousarviosta 2015 sekä toimintasuunnitelmasta vuosille jäsenkuntainfo kello pääterveysaseman ruokasalissa - sovitaan yhtymähallituksen kokouspäivät syyskuussa (pe tai ti ) ja lokakuussa. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että yhtymähallituksen seuraava kokous on aikaisemmin sovitun mukaisesti klo Kokouksen jälkeen hallitus osallistuu jäsenkuntainfoon klo Ruokailu alkaen pääterveysaseman ruokasalissa. Kokouksessa käsitellään mm. kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetty lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Käydyssä lähetekeskustelussa todettiin, että lausunnossa korostetaan kuntayhtymän halukkuutta sekä mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessakin nykyisen alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto.

27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 183 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 117, 123, 124, 125, 126, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 117, 123, 124, 125, 126 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

28 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 184 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2015 1 Kokousaika 27.1.2015 klo 15.00-17.40 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2015 124 Kokousaika 10.6.2015 klo 15.00-17.14 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 11/2014 226 Kokousaika 18.12.2014 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kokoushuone, Harjavallan pääterveysasema Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 5/2014 90. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 5/2014 90. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2014 90 Kokousaika 20.5.2014 klo 9.00-10.53 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 6.10.2011 1 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 109 : Kokouksen avaus... 3 Yh 110 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 10

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 10 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 11.5.2010 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 11.5.2010 klo17.15- AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot