ETHNOS TIEDOTE 2/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETHNOS TIEDOTE 2/2002"

Transkriptio

1 ETHNOS TIEDOTE 2/2002

2 Sisältö: Sisältö:... 2 Puheenjohtajan palsta:... 3 Ethnos ry:n hallitus järjestäytyi:... 5 II Kansatieteen päivät Vuoden 2001 Ethnos-palkittu... 9 Vuoden 2001 pro gradu-tutkielmia Uutta kirjallisuutta: Ethnos ry:n matka Viipuriin c/o Tieteiden talo Kirkkokatu Helsinki Ethnos tiedote 2/2002 toukokuu Kansikuva: Viipurin linna 1890-luku (1924/69:76). Takakansi: Monrepos 1890-luku (1924/69:75). Valok. Ståhlberg, Karl Emil ( ), Helsingfors. Åbo Akademis bildsamlingar Suomen kansatieteiliöiden yhdistys Ehnos ry:n Ethnos-tiedote ilmestyy seuraavan kerran syyskussa Numeroon tarkoitettu aineisto tulee toimittaa mennessä Niklas Huldénille osoitteeseen: Etnologi / Åbo Akademi Piispankatu 13, Turku tai sähköpostitse osoitteeseen: Ethnos ry: hallitus 2001 Puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas, puh. (014) Varapuheenjohtaja Pia Olsson puh. (09) , Kansainvälisten asioiden sihteeri: Eeva Uusitalo, puh (014) Museoyhdyshenkilö: Aila Nieminen, Seminaarisihteeri: Katriina Siivonen, puh. (02) , Tiedotussihteeri: Niklas Huldén, puh. (02) , Sihteeri: Mari Huuskonen, puh , Taloudenhoitaja: Hanna Naarmala, puh ,

3 Puheenjohtajan palsta: Kansatieteilijät tieteen kentillä Turun Kansatieteen päivillä "avattiin virallisesti" Ethnoksen kotisivuihin liittyvä Kansatieteilijähakemisto, jonka kokoamisessa ja työstämisessä edellinen sihteerimme Johanna Lehmola sekä hallituksen jäsen Niklas Huldén ovat tehneet perusteellista työtä, mistä heille kiitokset. Hakemisto sisältää mielenkiintoista luettavaa maamme kansatieteellisestä tutkimuksesta ja sen tekijöistä. Seuraavassa joitakin huomioita hakemiston tiedoista. Hakemistoon on tähän mennessä ilmoittautunut 143 kansatieteen parissa työskentelevää, heistä naisia 105 ja miehiä 38. Määrä on vajaa puolet Ethnoksen jäsenkunnasta. Hakemiston pohjalta voi näin ollen kuvailla melko uskottavasti kansatieteen tilannetta maassamme. Naisten enemmistö ei ole yllätys; sama suuntaus näkyy opiskelijoiksi hakeutuvien joukossa, joten radikaaleja muutoksia tässä suhteessa ei liene odotettavissa. Kansatieteilijöistä monet hakeutuvat museotyöhön. Museoissa tai arkistoissa työskentelee hakemistossa olevista 57 (n. 40 %); yliopisto on 36:n työpaikka. Tulevaisuudessa museoilla lienee vetoa edelleenkin, onhan suurten ikäluokkien eläkkeelle jäänti pian käsillä. Yliopistoissa sen vaikutukset eivät ole yhtä selvät. Varsin ilahduttavaa on, että 22 vastanneista työskentelee kulttuurijärjestöjen, oppilaitosten, matkailun ja median palveluksessa. Mikäpä sen parempaa mainosta ja alamme tunnetuksi tekemistä. Tietysti alan tunnettavuutta lisäävät myös eri yhteyksissä tutkimustyötä tekevät, jotka opiskelijoiden ohella ovat neljäs ryhmä hakemistoon ilmoittautuneista. Tutkimusaiheiden mukaan luokiteltuna kansatiede tieteenä, oppihistoria ja metodologia on saanut eniten mainintoja (54), elinkeinot ja ammatit seuraavaksi eniten (41). Näiden jälkeen tulevat paikkakunnat, maakunnat ja kotiseutu (35) sekä aineellinen kulttuuri (35). Aika moni kansatieteilijä tutkii identiteetin, etnisyyden, sukupuolen ja monikulttuurisuuden (29) sekä ympäristöntutkimuksen (25) kysymyksiä ja on osaltaan mukana ajankohtaisessa yhteiskunnallis-kulttuurisessa keskustelussa. Seuraaviksi yleisimpiä aihealueita ovat lähitieteet (22), maaseutu- ja kylätutkimus (21), yhteisö ja sosiaaliset suhteet (20), vapaa-aika, 3

4 ajanviete (18), juhlat ja tapakulttuuri (16), suomalais-ugrilaiset kansat ja muut kulttuurit (14) sekä kaupunkikansatiede (14). Viimeksi mainittu luvuilta alkaen kansatieteen pariin tullut tutkimusalue on 18:n aihealueen joukossa vasta sijalla 10. Taide (13), ruoka- ja kotitalous (11) sekä suku ja sukulaisuus (7) ovat vielä harvemmin mainittuja. Vähiten ovat esillä muistelu ja elämäkerrallisuus (6) sekä elämänkaari (3), jotka ilmeisesti ovat vasta valtaamassa alaa kansatieteen parissa. Kuvaa edellä esittelemästäni tutkimusaiheiden jakaumasta selittää osaltaan se tapa, jolla hakemistoon ilmoittautuneet ovat esitelleet tutkimusaiheitaan. Luokkiin sijoittaminen ei ole ollut ongelmatonta koska aiheiden ilmoittamisen tarkkuus on ollut vaihtelevaa. Helpoimmin ovat olleet luokiteltavissa runsassanaisimmat kuvaukset, sen sijaan suppeammin sanalla tai kahdella esitellyt tutkimusaiheet (kuten itsekin olen tehnyt), on jouduttu sijoittamaan vain kaikkein ilmeisimpiin luokkiin. Hakemistoa toki päivitetään, joten myös tutkimusaiheiden luokitusta voidaan tarkentaa. Missä ovat sitten kansatieteilijöiden "kentät". Voi sanoa kieli- ja kansatieteilijä Ahti Rytkösen tavoin, että kuljettu on kyllä "Hangosta Petsamoon" - ja niiden ohikin. Tutkimus näyttää kohdentuvan koko Suomen alueelle. Kansatieteellinen kiinnostus ulottuu myös ohi maan rajojen naapurimaihin, kuten rajantakaiseen Karjalaan, Vienaan, Kuolan niemimaalle, Pohjois-Inkeriin, Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen pariin Siperiaan saakka sekä Pohjoismaihin pohjoisimpia osiaan myöten. Itä-, Keski- ja Etelä-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasiakin ovat olleet kenttätöiden kohteina. Tieteilijämme eivät ole jääneet rajoille raukoille ruikuttamaan, vaan ovat varhaisten edeltäjiemme tavoin matkanneet vieraisiin maihin ja niiden kulttuurien pariin. Kansatieteilijät ovat näin edelleenkin mukana kansainvälistymiskehityksessä. Tästä on varmaankin ihan hyvä jatkaa. Toivottavasti yhä useampi kansatieteen parissa työskentelevä tai alan tutkimusta harrastava innostuu mukaan hakemistoomme: näin olemme itse kukin tutkimuksinemme mielenkiintoisen tieteenalamme "eläviä mainoksia" ja monipuolisia informantteja alamme kysymyksistä kiinnostuneille ulkopuolisille. Pirjo Korkiakangas 4

5 Ethnos ry:n hallitus järjestäytyi: Huhtikuun 19. päivä pidetyssä kokouksessa Ethnoksen uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti: Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pirjo Korkiakangas ja varapuheenjohtajaksi Pia Olsson, joka jatkaa myös julkaisusihteerinä vastaten Ethnologia Fennican toimittamisesta. Eeva Uusitalo jatkaa kansainvälisten asioiden sihteerinä. Aila Nieminen toimii uutena museoyhdyshenkilöna, jolle kuuluvat myös työllisyyteen liittyvät kysymykset. Katriina Siivonen on uusi seminaarisihteeri. Tiedotussihteerinä jatkaa Niklas Huldén joka toimittaa myös Ethnos-tiedotetta. Sihteerinä toimii Mari Huuskonen ja taloudenhoitajana Hanna Naarmala. II Kansatieteen päivät Maal ja kaupunkis - Terveissii tält pualt jokke Järjestyksessään toiset Ethnos ry:n järjestämät kansatieteen päivät pidettiin Turussa Ethnos järjesti tilaisuuden yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen, Åbo Akademin etnologian ja Turun maakuntamuseon kanssa. Tällä kertaa aiheena oli tutkimusten ja museoiden tuottamat representaatiot maanseudusta ja kaupungista. Viikonlopun ohjelma koostui kotimaisten ja ulkomaisten luennoitsijoiden esityksistä, museovierailuista sekä Ethnos ry:n 30-vuotisjuhlasta. Oheistapahtumina olivat lisäksi kansatieteen päiviä edeltänyt kansallinen jatko-opiskelijatapaaminen sekä Ethnos ry:n vuosikokous. Perjantain kaupunkis Kansatieteen päivät alkoivat perjantaina Turun yliopiston alueella sijaitsevassa Arcanumin laitosrakennuksessa, jonne oli kokoontunut runsaat sata kansatieteilijää ja muuta asiasta kiinnostunutta ympäri maan. Ethnoksen puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas avasi tilaisuuden. Perjantaina ohjelmassa keskityttiin kaupunki-teemaan, jota käsitteli ensimmäisenä Lundin yliopistosta paikalle saapunut charmantti Orvar Löfgren. Professori Löfgren lähestyi aihetta otsikolla "Storstadsdröm- 5

6 mar. Att paketera och sälja stadens kultur". Orvar Löfgren totesi, että kaupunkia myydään tänä päivänä kuin mitä tahansa tuotetta ja kaupungin kulttuuria romantisoidaan. Tämä perustuu usein turismiin ja helposti unohdetaan, että kaupunki on myös ihmisten asuinpaikka. Urbaanin kulttuurin myynnissä käytetään nykyisin samoja metodeja, kuin markkinatalouden muillakin osa-alueilla. Samaa aihetta, mutta paikalliselta tasolta nähtynä, käsitteli Turun museotoimenjohtaja Juhani Kostet. Hän kertoi, miten Turun maakuntamuseo hyödyntää kaupungin historiaa muun muassa erilaisten teemakierrosten muodossa useissa kohteissaan. Tämän jälkeen Åbo Akademin etnologian professori Anna-Maria Åström kuljetti kuulijat mukaansa kaupunkimuistoihin. Hän pohti muistotilojen hahmottamista kaupungissa, esimerkkinään Viipuri. Kun kansatieteilijät olivat vaihtaneet kuulumisiaan ja nauttineet kahvista, palattiin luentosaliin kuuntelemaan ja katselemaan Turun maakuntamuseon intendentti Maarit Talamo-Kemiläisen esitelmää turkulaisesta työväenkaupunginosasta Porth Arthurista. Talamo-Kemiläinen esitteli kaupunkitilan muutosta tämän nykyisin suojelukohteena olevan kaupunginosan avulla. Luentojen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan alueen museoihin. Vaihtoehtoina olivat joko Ett Hem-, Apteekki- ja Käsityöläismuseo tai Kuralan Kylämäki ja Liedon Vanhalinnan museo. Illalla kokoonnuttiin vielä juhlimaan Ethnos ry:n 30-vuotista taivalta Humanisticumiin, joka on Åbo Akademin etnologian kotitalo. Herkullisen aterian jälkeen professori Bo Lönnqvist Jyväskylän yliopistosta yllätti yleisönsä pitämällä juhlaesitelmänsä saksaksi. Lönnqvist kertasi suomalaisen ja ruotsalaisen etnologian tiedepolitiikkaa ja aatehistoriaa. Kansatieteilijöitä ilahdutti myös NEFA-Turku ry:n esittämä perinteinen ja mukaansatempaava Urho-näytelmä. 6

7 Prof. Bo Lönnqvist pitämässä juhlayleisön mielenkiintoa yllä aihe- ja kielivalinnalla. (Kuva: Jussi Lehtonen) Lauantain maal Lauantaina esitelmien aiheet käsittelivät pääasiassa maaseutua. Åbo Akademin Gadoliniassa ensimmäisenä esiintyjänä kuultiin yliassistentti Johanna Rolshovenia Zürichistä. Hän kertoi suomalaisillekin tutusta aiheesta, kaupunkiasumisen ja vapaa-ajanasumisen yhdistämisestä. Rolshovenin mukaan kaupunki ja maaseutu lähenevät toisiaan ja niiden raja on toisinaan epäselvä. Toisena vuorossa olivat tutkija Eeva Uusitalo ja amanuenssi Maarit Knuuttila Jyväskylän yliopistosta. He esittelivät etnologian opiskelijoiden kenttätyöharjoitteluna aloitettua Judinsalo-projektia ja kertoivat miten mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus yhdistyivät judinsalolaisessa arkielä- 7

8 mässä sekä miten paikalliset asukkaat itse kokivat paikallisuuden ja jatkuvuuden. Samat, esimerkiksi toimeentuloon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset, ovat ajankohtaisia muuallakin Suomen maaseudulla. Projektin tuloksista on julkaistu myös artikkelikokoelma. Seuraavaksi Sagalundin museon johtaja Li Näse esitteli museotaan elämysmatkailukohteena. Ruokatauon jälkeen tutkija Katriina Siivonen Turun yliopistosta kertoi elämästä Turun saaristossa. Hän pohti, kuinka alueen tuotteistaminen ja ihmisten arki kohtaavat joskus ristiriitaisestikin. Jari Määttä Jyväskylän yliopistosta puolestaan esitelmöi pienen maaseutupaikkakunnan kehittämästä kulttuurimatkailuhankkeesta, Kauniin Kaijan balladi-näytelmästä, jonka tuotteistamisessa paikalliset asukkaat ovat itse olleet aktiivisesti mukana. Kahvitauon jälkeen vuorossa oli Helsingin yliopiston tutkija Katri Kaunisto. Hän kertoi siitä, miten metsäammattilaiset näkevät itsensä osana tämän päivän luonnonsuojelua ja miten tämä näkemys on vuosien kuluessa muuttunut. Viimeisenä esiintyi tutkija Katariina Heikkilä Turun yliopistosta aiheenaan naiset ja maaseudun uudet haasteet. Heikkilä kertoi, millaisia erilaisia uusia elinkeinoja maaseudulla asuvat naiset ovat kehittäneet ja mikä on heidän suhtautumisensa niihin. Lyhyehkön loppukeskustelun jälkeen Ethnos ry:n puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas paljasti kolmansien kansatieteen päivien pitopaikan. Vuonna 2004 kansatieteilijät kokoontuvat jälleen yhteen, tällä kertaa Jyväskylään. Kaiken kaikkiaan toiset kansatieteen päivät olivat onnistuneet ja erityisesti monipuolinen ja kaksikielinen luentotarjonta ilahdutti kuulijakuntaa. Kokonaisuus oli hyvin toimiva ja antoi varmasti eväitä niin alan opiskelijoille ja tutkijoille kuin museoammattilaisillekin. Julkaisujen myynti Gadolinian aulassa lauantaina toi oman mukavan lisänsä päivien laajaan tarjontaan. Osallistujat tuntuivat viihtyvän Aurajoen rannalla ja uskomme, että yhtä antoisaa tulee olemaan Keski-Suomen salomailla parin vuoden kuluttua. Charlotta von Essen Jussi Lehtinen Iina Wahlström Kuvia kansatieteen päiviltä nähtävissä Turun yliopiston kansatieteen kotisivuilla (josta artikkelin kuvat on poimittu) 8

9 Vuoden 2001 Ethnos-palkittu Perusteltua puhetta Vuoden pro gradu-palkinto jaettin perinteisesti Ethnos ry: järjestämissä kansatieteen päivillä Palkinnon jakoi FT Pirkko Sallinen- Gimpl joka teki valinnan viiden yliopiston kansatieteen laitosten tai oppiaineiden lähettämien töiden joukosta. Työt on esitelty seuraavassa aakkosjärjestyksessä: Anne-May Berger: Lisa för sinnet och stöd för minnet en studie av de käraste hemprydnadernas funktioner. Åbo Akademi, Etnologiska institutionen Anna-Mari Huuskonen: Kansantanssi aatteena ja ajanvietteenä. Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Helsingin Yliopisto. Suomalais-ugrilainen kansatiede Jenni Kangasvuo: Vapautta, ei kärsimystä ja mahtava etuoikeus. Suomalaisten biseksuaalien määrittely biseksuaalisuudesta vuosituhannen vaihteessa kulttuurimalliteorian avulla tarkasteltuna. Oulun yliopisto, Taideaineiden ja antropologian laitos Monika Vestman: Rebuilding the Family Farming System in post-socialist Estonia: plans and results. Turun Yliopisto, Kansatieteen oppiaine Jarno Väisänen: Perusteltua puhetta. Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista. Perinteentutkimus, Joensuun yliopisto Pirkko Sallinen-Gimpl valitsi tästä joukosta viimeksimainitun Jarno Väisäsen pro gradu-tutkielman, josta hän perusteluissaan totesi mm. seuraavaa: Tekijän luettelemat keskeiset käsitteet ovat etnometodologia, retoriikka, argumentaatio, ideologia, topos, lokaali, globaali, lantalaiset ja saamelaiset sekä arkijärki, joka viimeksi mainittu on mielestäni avainkäsite, jonka käyttö tässä tutkimuksessa avaa uusia näkökulmia. Siihen sisällytetään Suonttavaaran lapinkylä, kristillisyys ja väärtisysteemi. Jokainen niistä kuvaa eloisasti elämänpiiriä, vuo 9

10 Palkittu Jarno Väisänen palkinnonjaon jälkeen. Vasemmalla Pirkko Sallinen-Gimpl. (Kuva. Jussi Lehtonen) rovaikutusta, esimerkiksi vakiintuneita majoitusyhteyksiä saamelaisten ja paikallisten asukkaiden kesken. Tutkimus koskee keskustelua kuten otsikko kertoo: "Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista". Yhteisöllinen moraalisuus on keskeinen pohdinnan aihe, metodologisesti Harold Garfinkelin ja John Heritagen tutkimuksia, arkijärjen dilemmaattisen luonteen ja ideologisesti sitoutuneen ajattelun pohjana eli teoriana Michael Billigin "retorinen metodi". Verbaalinen luonne ei kuitenkaan rajoita hyvinkin kulttuurihistoriallisen/kansatieteellisen aineiston sisältymistä tutkimukseen. 10

11 Oikeudenmukaisuuden vaatimus palauttaa jotakin alkuperäiskansoilta riistettyä on oikeutettu, mutta toisaalta se asettaa etnisen ryhmän erikoisasemaan tässä tapauksessa saamelaiset ja rikkoo alueella ennestään vallitsevan sopeutumismallin. Voidaan kysyä, onko jonkin aiemman vääryyden oikaisu tekemässä uutta vääryyttä toisille, eli tässä tapauksessa niille, jotka eivät ole saamelaisia, mutta asuvat alueella ja ovat jakaneet sen arkielämän tietynlaisin oman oikeudenmukaisuuden periaatteidensa mukaan. Mitä eri osapuolet ajattelevat, miten he näkevät tämän uuden oikaisuvaatimuksen ja miten perustelevat uutta tilannetta arkiajattelussaan sitä eri kannoilta puntaroiden. Onko tuleva tilanne parempi kuin nykyinen, syrjäyttääkö se jotakin saavutettua vai syrjäyttääkö se joitakin ryhmiä, ja onko yleensä etnisyys niin olennainen peruste, että se ajaa kaiken muun ohi, sillä eihän ihminen voi valita ryhmäänsä johon syntyy. Tätä ongelmaa käsitellään Väisäsen kokoamassa haastatteluaineistossa. Tutkimuksella on yhteiskunnallista sanottavaa. Esimerkiksi etnisyys on jatkuvasti ajankohtainen ja pohdittu kysymys, muistettakoon viime aikoina viritettyä keskustelua mm. inkeriläisten maahanmuutto-oikeudesta etnisillä perusteilla. Mikä peruste on etnisyys, ennen ja nyt? Kuka ja ketkä kuuluvat alkuperäiskansoihin milläkin alueella? Mitä on monikulttuurisuus? Etnisyyden ja monikulttuurisuuden käsitteiden pohdinta on Väisäsen tekstissä terävää ja valaisevaa. Yleensä tarvittaisiin tämäntapaisia tutkimuksia, joissa itse keskustelu on pääkohteena, päätöksentekijöiden ulottuville, jolloin niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimus herättää runsaasti kysymyksiä, ei aina vastaa niihin, mutta saa lukijan pohtimaan ja prosessoimaan lukemaansa. (P. Sallinen-Gimpl, toim. lyhennetty teksti) 11

12 Vuoden 2001 pro gradu-tutkielmia Koska edelliseen numeroon eivät kaikki kansatieteen saralla ilmestyneet pro gradu-tutkielmat mahtuneet, jatkamme listaa tässä numerossa: Joensuun yliopisto, Perinteentutkimuksen laitos Iranto, Annamari: "Tämä maailma on kiperä ja väärä niin kuin pukin sarvi." Lakiin ja oikeuteen liittyvä epäoikeudenmukaisuuden kokemus sananparsissa ja toimittaja Hannu Karpolle lähetetyissä kirjallisissa yhteydenotoissa, Kasonen, Maarika: Tunne kotikyläsi - Tallenna tieto. Etelä-Savon perinnekirjat, tapausesimerkkinä Heinävesi, 2001 Väisänen, Jarno: Perusteltua puhetta. Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista, Tarvainen, Seija: "Tulenkantaja Alahärmästä". Niilo Yli-Vainio kertovana saarnaajana ja uskonnollisen yhteisön vaikuttajana, Savikuja, Helka: Henkiparantajan muotokuva. Kouvolalaisen henkiparantaja Tuula Kulhelan parannustoiminnan ja henkiparantamisessa esiintyvien yleisten piirteiden tarkastelua, Mikkonen, Riitta: Sanaton käsityötaito ja käsityökerronta, Waismaa, Leena: Pappilan puolella. Papin puolisoiden kokemuksia pappilaelämästä, Hakala, Maija: Kankkusen jäljillä. Krapula suomalaisten kokemana ja kertomana. Kulttuuriantropologian syventävien opintojen tutkielma, Oulun yliopisto, Kulttuuriantropologia Kangasvuo, Jenny: "Vapautta, kärsimystä ja mahtava etuoikeus". Suomalaisten biseksuaalien määrittelyt biseksuaalisuudesta vuosituhannen vaihteessa kulttuurimalliteorian avulla tarkasteltuina, Lakomäki, Sami: Kuninkaita, kapteeneja ja hölmöjä nuoria miehiä Valta, toiminta ja poliittiset rakenteet 1700-luvun shawnee-yhteisöissä sosiaalisen toiminnan teorian näkökulmasta, Suopajärvi, Tiina: Parisuhdevälivalta ja suomalainen turvakotityö vuonna Oulun ja Pietarsaaren turvakotityöntekijöiden arkiteoreettiset selitysmallit parisuhdeväkivallasta ja niiden vaikutukset turvakodin toiminnan malleihin,

13 Valkola, Mirkku Irmeli: Kanta-asiakkuuden ominaispiirteet ja merkitys vima oy:n henkilöstölle ja asiakkaille oulussa vuonna 2000, Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos (ent. Kansanperinteen laitos) Jokinen, Timo: Tammerkoski Twist and Shout. Tamperelaisten kitarabändien toiminta 1960-luvun alussa, Seppälä, Maria: Railista rokaten Tarzanin kalsareihin - Juice Leskisen sanoitusten metrin, musiikin ja sisällön analyysiä, Sihvonen, Mika: Verkkomultimedian äänimaisema. Con fuoco -musiikkitestin valmistuminen ja testaus, Uutta kirjallisuutta: Paikallisuuden juuret ja versot. Jatkuvuuksia Judinsalon maalaismaisemassa. Toimittaneet Pekka Junkala ja Jari Määttä. Atena Kustannus Oy. Suojapanssarin puhetta Motoristin pukeutumisen metakielestä. Lasse Mynttinen Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos. Tutkimuksia 40. Tutkimuksessa tarkastellaan motoristin ajoasua kulttuurisemiotiikan analyysimalliin sovellettuna. Kirja perustuu Lasse Mynttisen pro gradu-tutkielmaan. Arkisto. Arkistot ja kulttuuri. Arkistoyhdistys. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 7. Saarijärvi 2002, 205 s. ISSN X Ethnologia Fennica Ethnos. Finnish Studies in Ethnology 29. Jyväskylä 2002, 98 s. Uutta kirjallisuutta löytyy helposti osoitteessa: 13

14 Ethnos ry:n matka Viipuriin Ethnos ry:n VIIPURIN ja KANNAKSEN MATKA Alustava ohjelma ja reitti: Perjantai Turku-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri Lähtö TURKU 5.00 Saukkola Esso HELSINKI 7.50 Karhula/Shell-Amiraali (ruokailu, itse maksaen) Vaalimaa/Ylä-Urpala, tullit 10.30/ Viipuri, majoittuminen n Kaupunkikierros Muistomerkeillä käynnit Monreposin puisto Lauantai Viipuri-Kannas-Terijoki Aamiainen hotellissa. Taidemuseo klo Sen jälkeen vapaata kaupungilla. Klo 15 lähtö Summan ja Raivolan kautta Terijoelle. Majoittuminen ja ruokailu. Illalla käynti Repinossa (varauksella). Sauna voidaan varata Hotellilta. Sunnuntai Terijoki-Kannas-Viipuri-Hki-Turku Aamiainen hotellissa. Paluumatkalla käynti myös Ihantalassa. Tarvittaessa tauko Viipurissa (ostoksia), rajanylitys Vaalimaalla, josta edelleen Helsinkiin (rautatieasema) ja Turkuun. Tauot esim. Karhulassa ja Saukkolassa. 14

15 Lisäksi mukaan lähtevät Karjala-tutkijat kertovat omista tutkimuksistaan ja Karjalasta. Tähän lupautuneet Outi Fingerroos (TY, uskontotiede) ja Jaana Loipponen (JoY, folkloristiikka). Jos joku matkalle ilmoittautuneista on kiinnostunut pitämään vapaamuotoisen alustuksen, kerrothan tästä ilmoittautumisen yhteydessä. MATKAN HINTA: 168 i/henkilö + viisumi 25i/henk= 193 i/henk (edellyttää väh. 30 maksavaa matkustaa) *sisältää seuraavat palvelut: S Bussimatkat ohjelman mukaan S Majoitukset Viipurissa hot. Viipuri ja Terijoella hot. Leningradets tai Riviera, H2 huoneissa ( H1 lisämaksusta) S 2 x aamiainen + päivällinen Terijoella + 1x retkikahvit bussista ( esim Ihantalassa) S S Kuljettajan/matkanjohtajan palvelut Ryhmäviisumin hankinta Suomen kansalaisille (muille oma, mahd. lisämaksu riippuen kansalaisuudesta) S Viipurin opastukset ja tulkkaukset ja S 25.8 Ihantalassa käynnin lupa (puomi) Hinnat perustuvat hintoihin ja veroihin, niiden muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa vastaavasti hintoja. 15

16 ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT: Ethnoksen matkalle Viipuriin ja Kannakselle tarvitaan matkavakuutus viisumia varten. Matkan maksu 193 i /henk maksettava mennessä (ilmoitetaan tarkemmin kirjeessä). Matkalle ilmoittautuminen ja tiedustelut Outi Fingerroosille mennessä. Jätä ilmoittautumisen yhteydessä voimassaolevan passin numero ja vakuutustiedot (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero). Outi Fingerroos puh. (02) (työ) puh Fax: (02) Vastuullinen matkanjärjestäjä Vistamatkat Oy Paimio SMAL 26895, KUVI 4081/00/ MjMv Puh /Inkeri Santala Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle Viipuriin ja Karjalan Kannakselle!! Yliopistopaino Pikapaino 2002

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2002

ETHNOS TIEDOTE 1/2002 ETHNOS TIEDOTE 1/2002 Sisältö: Sisältö:... 2 Puheenjohtajan palsta:... 3 Kirja-arvostelu. Tea Seppälä: Das Erbe des Winzers... 4 Toimintakertomus vuodelta 2001... 7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2002...

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Huhtikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Huhtikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Huhtikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

K U T S U. Luonnos /JL/MMM. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari , Jyväskylä

K U T S U. Luonnos /JL/MMM. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari , Jyväskylä K U T S U Luonnos 15.2.2017/JL/MMM Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 5. 6.6.2017, Jyväskylä Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Jyväskylässä Aika Paikka Järjestäjät Kohderyhmä

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA HNY UUTISET 1/2011 28. VUOSIKERTA 40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA 55 559 HUUTOKAUPPA 16.03.2011 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.30 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 1/6

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 1/6 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja 1/6 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: Maanantai klo 18:00 Paikka: Radikaalin Koppi Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Niko Sihvo Sara

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Hyvä Klubin jäsen, Ensi viikolla

Hyvä Klubin jäsen, Ensi viikolla 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 16.9.2016 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html Lauantai 17.9. klo 19.00 Classic Jazz and Dinner (avec ja ystävät) Joitakin paikkoja vapaana. Tiedustelut

Lisätiedot

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 Maaseutunuorten Sportti Startti on valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 01.03.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 01.03.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Aika: Maanantai klo 16:15 Paikka: Radikaalin Koppi Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia

Saapuminen Tukholmaan, josta jatketaan välittömästi kohti Kalmaria ja Öölantia Sunnuntai 11.6.2017 klo 16.30 klo 20.55 Lähtö Nurmijärven kirkon parkkipaikalta kohti Turkua Lähtee m/s Viking Grace kohti Maarianhaminaa ja Tukholmaa Maanantai 12.6.2017 klo 6.30 klo 13.00 klo 16.00 klo

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA 2005 2006 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Perusopinnot Ust111 Uskontotieteen perusteet: Elisa

Lisätiedot

KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi , San Diego

KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi , San Diego KUTSU Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi 27.6.-1.7.2016, San Diego Tervetuloa kanssamme Esrin kansainväliseen käyttäjäkonferenssiin 2016! Maailman suurin paikkatietotapahtuma, Esri User Conference

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO

HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO HISTORIAN- JA ÄIDINKIELENOPETTAJIEN STEINERPEDAGOGINEN SYVENTYMISVIIKKO 3.- 7.11.2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki Koulutusviikko on tarkoitettu erityisesti steinerkouluissa

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla

Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla 9. 12.2.2017 Hei voimistelijat, valmentajat ja seurat tutustukaa alla oleviin linkkeihin! - 2016-2017 Minoritoiminta ja pelisäännöt http://voimistelu.fi/fi/kilpavoimistelu/naisten-telinevoimistelu/valmennus/valmennusringit/minorit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2016 15

PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Aika 05.04.2016 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 11 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Pöytäkirja 15/2015 Aika: 23. huhtikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 NUORISOVALTUUSTO. Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet:

TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 NUORISOVALTUUSTO. Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet: TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 NUORISOVALTUUSTO Kokousaika Keskiviikko 16.11.2016 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Vimma, Aurakatu 16 _ Osallistujat: Nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet: Alari Tatu Arajärvi

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 1/2016. Asian 3 kohdalla hallintopäälliikkö Mattinen Markku 16:00-17:15 maankäyttöinsinööri Asian 4 kohdalla

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 1/2016. Asian 3 kohdalla hallintopäälliikkö Mattinen Markku 16:00-17:15 maankäyttöinsinööri Asian 4 kohdalla Elinympäristövaliokunta AIKA 11.01.2016 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:10 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:10 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Luokkatyön näkökulma 3c-luokka: L, M, S, B, I, L, S, E, A, E, J, L, M, J, L, K, S 17 oppijaa 11 suomalaistaustaista,

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Aluetietokantaselvitys

Aluetietokantaselvitys Aluetietokantaselvitys tilannekatsaus 3.4.2014 Petri Tonteri, petri.tonteri@tampere.fi Mistä kyse? Projektihakemuksen otsikko: "Selvitys aluetietokannoista ja niiden suhteesta kansalliseen metatietovarantoon"

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla

jääskeläisten Joululounas Karjala-talolla Joululounas jääskeläisten s s y e y minaari S 21.11. Karjala-talolla Viime vuotiseen tapaan syyskokouksen yhteyteen on koottu syysseminaari, jossa karjalaisuuteen perehtyneet puhujat valottavat Karjalan

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, kokouksen sihteeri Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta, kokouksen sihteeri Saarinki Jaana Pöytäkirja 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot