ETHNOS TIEDOTE 2/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETHNOS TIEDOTE 2/2002"

Transkriptio

1 ETHNOS TIEDOTE 2/2002

2 Sisältö: Sisältö:... 2 Puheenjohtajan palsta:... 3 Ethnos ry:n hallitus järjestäytyi:... 5 II Kansatieteen päivät Vuoden 2001 Ethnos-palkittu... 9 Vuoden 2001 pro gradu-tutkielmia Uutta kirjallisuutta: Ethnos ry:n matka Viipuriin c/o Tieteiden talo Kirkkokatu Helsinki Ethnos tiedote 2/2002 toukokuu Kansikuva: Viipurin linna 1890-luku (1924/69:76). Takakansi: Monrepos 1890-luku (1924/69:75). Valok. Ståhlberg, Karl Emil ( ), Helsingfors. Åbo Akademis bildsamlingar Suomen kansatieteiliöiden yhdistys Ehnos ry:n Ethnos-tiedote ilmestyy seuraavan kerran syyskussa Numeroon tarkoitettu aineisto tulee toimittaa mennessä Niklas Huldénille osoitteeseen: Etnologi / Åbo Akademi Piispankatu 13, Turku tai sähköpostitse osoitteeseen: Ethnos ry: hallitus 2001 Puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas, puh. (014) Varapuheenjohtaja Pia Olsson puh. (09) , Kansainvälisten asioiden sihteeri: Eeva Uusitalo, puh (014) Museoyhdyshenkilö: Aila Nieminen, Seminaarisihteeri: Katriina Siivonen, puh. (02) , Tiedotussihteeri: Niklas Huldén, puh. (02) , Sihteeri: Mari Huuskonen, puh , Taloudenhoitaja: Hanna Naarmala, puh ,

3 Puheenjohtajan palsta: Kansatieteilijät tieteen kentillä Turun Kansatieteen päivillä "avattiin virallisesti" Ethnoksen kotisivuihin liittyvä Kansatieteilijähakemisto, jonka kokoamisessa ja työstämisessä edellinen sihteerimme Johanna Lehmola sekä hallituksen jäsen Niklas Huldén ovat tehneet perusteellista työtä, mistä heille kiitokset. Hakemisto sisältää mielenkiintoista luettavaa maamme kansatieteellisestä tutkimuksesta ja sen tekijöistä. Seuraavassa joitakin huomioita hakemiston tiedoista. Hakemistoon on tähän mennessä ilmoittautunut 143 kansatieteen parissa työskentelevää, heistä naisia 105 ja miehiä 38. Määrä on vajaa puolet Ethnoksen jäsenkunnasta. Hakemiston pohjalta voi näin ollen kuvailla melko uskottavasti kansatieteen tilannetta maassamme. Naisten enemmistö ei ole yllätys; sama suuntaus näkyy opiskelijoiksi hakeutuvien joukossa, joten radikaaleja muutoksia tässä suhteessa ei liene odotettavissa. Kansatieteilijöistä monet hakeutuvat museotyöhön. Museoissa tai arkistoissa työskentelee hakemistossa olevista 57 (n. 40 %); yliopisto on 36:n työpaikka. Tulevaisuudessa museoilla lienee vetoa edelleenkin, onhan suurten ikäluokkien eläkkeelle jäänti pian käsillä. Yliopistoissa sen vaikutukset eivät ole yhtä selvät. Varsin ilahduttavaa on, että 22 vastanneista työskentelee kulttuurijärjestöjen, oppilaitosten, matkailun ja median palveluksessa. Mikäpä sen parempaa mainosta ja alamme tunnetuksi tekemistä. Tietysti alan tunnettavuutta lisäävät myös eri yhteyksissä tutkimustyötä tekevät, jotka opiskelijoiden ohella ovat neljäs ryhmä hakemistoon ilmoittautuneista. Tutkimusaiheiden mukaan luokiteltuna kansatiede tieteenä, oppihistoria ja metodologia on saanut eniten mainintoja (54), elinkeinot ja ammatit seuraavaksi eniten (41). Näiden jälkeen tulevat paikkakunnat, maakunnat ja kotiseutu (35) sekä aineellinen kulttuuri (35). Aika moni kansatieteilijä tutkii identiteetin, etnisyyden, sukupuolen ja monikulttuurisuuden (29) sekä ympäristöntutkimuksen (25) kysymyksiä ja on osaltaan mukana ajankohtaisessa yhteiskunnallis-kulttuurisessa keskustelussa. Seuraaviksi yleisimpiä aihealueita ovat lähitieteet (22), maaseutu- ja kylätutkimus (21), yhteisö ja sosiaaliset suhteet (20), vapaa-aika, 3

4 ajanviete (18), juhlat ja tapakulttuuri (16), suomalais-ugrilaiset kansat ja muut kulttuurit (14) sekä kaupunkikansatiede (14). Viimeksi mainittu luvuilta alkaen kansatieteen pariin tullut tutkimusalue on 18:n aihealueen joukossa vasta sijalla 10. Taide (13), ruoka- ja kotitalous (11) sekä suku ja sukulaisuus (7) ovat vielä harvemmin mainittuja. Vähiten ovat esillä muistelu ja elämäkerrallisuus (6) sekä elämänkaari (3), jotka ilmeisesti ovat vasta valtaamassa alaa kansatieteen parissa. Kuvaa edellä esittelemästäni tutkimusaiheiden jakaumasta selittää osaltaan se tapa, jolla hakemistoon ilmoittautuneet ovat esitelleet tutkimusaiheitaan. Luokkiin sijoittaminen ei ole ollut ongelmatonta koska aiheiden ilmoittamisen tarkkuus on ollut vaihtelevaa. Helpoimmin ovat olleet luokiteltavissa runsassanaisimmat kuvaukset, sen sijaan suppeammin sanalla tai kahdella esitellyt tutkimusaiheet (kuten itsekin olen tehnyt), on jouduttu sijoittamaan vain kaikkein ilmeisimpiin luokkiin. Hakemistoa toki päivitetään, joten myös tutkimusaiheiden luokitusta voidaan tarkentaa. Missä ovat sitten kansatieteilijöiden "kentät". Voi sanoa kieli- ja kansatieteilijä Ahti Rytkösen tavoin, että kuljettu on kyllä "Hangosta Petsamoon" - ja niiden ohikin. Tutkimus näyttää kohdentuvan koko Suomen alueelle. Kansatieteellinen kiinnostus ulottuu myös ohi maan rajojen naapurimaihin, kuten rajantakaiseen Karjalaan, Vienaan, Kuolan niemimaalle, Pohjois-Inkeriin, Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen pariin Siperiaan saakka sekä Pohjoismaihin pohjoisimpia osiaan myöten. Itä-, Keski- ja Etelä-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasiakin ovat olleet kenttätöiden kohteina. Tieteilijämme eivät ole jääneet rajoille raukoille ruikuttamaan, vaan ovat varhaisten edeltäjiemme tavoin matkanneet vieraisiin maihin ja niiden kulttuurien pariin. Kansatieteilijät ovat näin edelleenkin mukana kansainvälistymiskehityksessä. Tästä on varmaankin ihan hyvä jatkaa. Toivottavasti yhä useampi kansatieteen parissa työskentelevä tai alan tutkimusta harrastava innostuu mukaan hakemistoomme: näin olemme itse kukin tutkimuksinemme mielenkiintoisen tieteenalamme "eläviä mainoksia" ja monipuolisia informantteja alamme kysymyksistä kiinnostuneille ulkopuolisille. Pirjo Korkiakangas 4

5 Ethnos ry:n hallitus järjestäytyi: Huhtikuun 19. päivä pidetyssä kokouksessa Ethnoksen uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti: Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pirjo Korkiakangas ja varapuheenjohtajaksi Pia Olsson, joka jatkaa myös julkaisusihteerinä vastaten Ethnologia Fennican toimittamisesta. Eeva Uusitalo jatkaa kansainvälisten asioiden sihteerinä. Aila Nieminen toimii uutena museoyhdyshenkilöna, jolle kuuluvat myös työllisyyteen liittyvät kysymykset. Katriina Siivonen on uusi seminaarisihteeri. Tiedotussihteerinä jatkaa Niklas Huldén joka toimittaa myös Ethnos-tiedotetta. Sihteerinä toimii Mari Huuskonen ja taloudenhoitajana Hanna Naarmala. II Kansatieteen päivät Maal ja kaupunkis - Terveissii tält pualt jokke Järjestyksessään toiset Ethnos ry:n järjestämät kansatieteen päivät pidettiin Turussa Ethnos järjesti tilaisuuden yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen, Åbo Akademin etnologian ja Turun maakuntamuseon kanssa. Tällä kertaa aiheena oli tutkimusten ja museoiden tuottamat representaatiot maanseudusta ja kaupungista. Viikonlopun ohjelma koostui kotimaisten ja ulkomaisten luennoitsijoiden esityksistä, museovierailuista sekä Ethnos ry:n 30-vuotisjuhlasta. Oheistapahtumina olivat lisäksi kansatieteen päiviä edeltänyt kansallinen jatko-opiskelijatapaaminen sekä Ethnos ry:n vuosikokous. Perjantain kaupunkis Kansatieteen päivät alkoivat perjantaina Turun yliopiston alueella sijaitsevassa Arcanumin laitosrakennuksessa, jonne oli kokoontunut runsaat sata kansatieteilijää ja muuta asiasta kiinnostunutta ympäri maan. Ethnoksen puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas avasi tilaisuuden. Perjantaina ohjelmassa keskityttiin kaupunki-teemaan, jota käsitteli ensimmäisenä Lundin yliopistosta paikalle saapunut charmantti Orvar Löfgren. Professori Löfgren lähestyi aihetta otsikolla "Storstadsdröm- 5

6 mar. Att paketera och sälja stadens kultur". Orvar Löfgren totesi, että kaupunkia myydään tänä päivänä kuin mitä tahansa tuotetta ja kaupungin kulttuuria romantisoidaan. Tämä perustuu usein turismiin ja helposti unohdetaan, että kaupunki on myös ihmisten asuinpaikka. Urbaanin kulttuurin myynnissä käytetään nykyisin samoja metodeja, kuin markkinatalouden muillakin osa-alueilla. Samaa aihetta, mutta paikalliselta tasolta nähtynä, käsitteli Turun museotoimenjohtaja Juhani Kostet. Hän kertoi, miten Turun maakuntamuseo hyödyntää kaupungin historiaa muun muassa erilaisten teemakierrosten muodossa useissa kohteissaan. Tämän jälkeen Åbo Akademin etnologian professori Anna-Maria Åström kuljetti kuulijat mukaansa kaupunkimuistoihin. Hän pohti muistotilojen hahmottamista kaupungissa, esimerkkinään Viipuri. Kun kansatieteilijät olivat vaihtaneet kuulumisiaan ja nauttineet kahvista, palattiin luentosaliin kuuntelemaan ja katselemaan Turun maakuntamuseon intendentti Maarit Talamo-Kemiläisen esitelmää turkulaisesta työväenkaupunginosasta Porth Arthurista. Talamo-Kemiläinen esitteli kaupunkitilan muutosta tämän nykyisin suojelukohteena olevan kaupunginosan avulla. Luentojen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan alueen museoihin. Vaihtoehtoina olivat joko Ett Hem-, Apteekki- ja Käsityöläismuseo tai Kuralan Kylämäki ja Liedon Vanhalinnan museo. Illalla kokoonnuttiin vielä juhlimaan Ethnos ry:n 30-vuotista taivalta Humanisticumiin, joka on Åbo Akademin etnologian kotitalo. Herkullisen aterian jälkeen professori Bo Lönnqvist Jyväskylän yliopistosta yllätti yleisönsä pitämällä juhlaesitelmänsä saksaksi. Lönnqvist kertasi suomalaisen ja ruotsalaisen etnologian tiedepolitiikkaa ja aatehistoriaa. Kansatieteilijöitä ilahdutti myös NEFA-Turku ry:n esittämä perinteinen ja mukaansatempaava Urho-näytelmä. 6

7 Prof. Bo Lönnqvist pitämässä juhlayleisön mielenkiintoa yllä aihe- ja kielivalinnalla. (Kuva: Jussi Lehtonen) Lauantain maal Lauantaina esitelmien aiheet käsittelivät pääasiassa maaseutua. Åbo Akademin Gadoliniassa ensimmäisenä esiintyjänä kuultiin yliassistentti Johanna Rolshovenia Zürichistä. Hän kertoi suomalaisillekin tutusta aiheesta, kaupunkiasumisen ja vapaa-ajanasumisen yhdistämisestä. Rolshovenin mukaan kaupunki ja maaseutu lähenevät toisiaan ja niiden raja on toisinaan epäselvä. Toisena vuorossa olivat tutkija Eeva Uusitalo ja amanuenssi Maarit Knuuttila Jyväskylän yliopistosta. He esittelivät etnologian opiskelijoiden kenttätyöharjoitteluna aloitettua Judinsalo-projektia ja kertoivat miten mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus yhdistyivät judinsalolaisessa arkielä- 7

8 mässä sekä miten paikalliset asukkaat itse kokivat paikallisuuden ja jatkuvuuden. Samat, esimerkiksi toimeentuloon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset, ovat ajankohtaisia muuallakin Suomen maaseudulla. Projektin tuloksista on julkaistu myös artikkelikokoelma. Seuraavaksi Sagalundin museon johtaja Li Näse esitteli museotaan elämysmatkailukohteena. Ruokatauon jälkeen tutkija Katriina Siivonen Turun yliopistosta kertoi elämästä Turun saaristossa. Hän pohti, kuinka alueen tuotteistaminen ja ihmisten arki kohtaavat joskus ristiriitaisestikin. Jari Määttä Jyväskylän yliopistosta puolestaan esitelmöi pienen maaseutupaikkakunnan kehittämästä kulttuurimatkailuhankkeesta, Kauniin Kaijan balladi-näytelmästä, jonka tuotteistamisessa paikalliset asukkaat ovat itse olleet aktiivisesti mukana. Kahvitauon jälkeen vuorossa oli Helsingin yliopiston tutkija Katri Kaunisto. Hän kertoi siitä, miten metsäammattilaiset näkevät itsensä osana tämän päivän luonnonsuojelua ja miten tämä näkemys on vuosien kuluessa muuttunut. Viimeisenä esiintyi tutkija Katariina Heikkilä Turun yliopistosta aiheenaan naiset ja maaseudun uudet haasteet. Heikkilä kertoi, millaisia erilaisia uusia elinkeinoja maaseudulla asuvat naiset ovat kehittäneet ja mikä on heidän suhtautumisensa niihin. Lyhyehkön loppukeskustelun jälkeen Ethnos ry:n puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas paljasti kolmansien kansatieteen päivien pitopaikan. Vuonna 2004 kansatieteilijät kokoontuvat jälleen yhteen, tällä kertaa Jyväskylään. Kaiken kaikkiaan toiset kansatieteen päivät olivat onnistuneet ja erityisesti monipuolinen ja kaksikielinen luentotarjonta ilahdutti kuulijakuntaa. Kokonaisuus oli hyvin toimiva ja antoi varmasti eväitä niin alan opiskelijoille ja tutkijoille kuin museoammattilaisillekin. Julkaisujen myynti Gadolinian aulassa lauantaina toi oman mukavan lisänsä päivien laajaan tarjontaan. Osallistujat tuntuivat viihtyvän Aurajoen rannalla ja uskomme, että yhtä antoisaa tulee olemaan Keski-Suomen salomailla parin vuoden kuluttua. Charlotta von Essen Jussi Lehtinen Iina Wahlström Kuvia kansatieteen päiviltä nähtävissä Turun yliopiston kansatieteen kotisivuilla (josta artikkelin kuvat on poimittu) 8

9 Vuoden 2001 Ethnos-palkittu Perusteltua puhetta Vuoden pro gradu-palkinto jaettin perinteisesti Ethnos ry: järjestämissä kansatieteen päivillä Palkinnon jakoi FT Pirkko Sallinen- Gimpl joka teki valinnan viiden yliopiston kansatieteen laitosten tai oppiaineiden lähettämien töiden joukosta. Työt on esitelty seuraavassa aakkosjärjestyksessä: Anne-May Berger: Lisa för sinnet och stöd för minnet en studie av de käraste hemprydnadernas funktioner. Åbo Akademi, Etnologiska institutionen Anna-Mari Huuskonen: Kansantanssi aatteena ja ajanvietteenä. Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Helsingin Yliopisto. Suomalais-ugrilainen kansatiede Jenni Kangasvuo: Vapautta, ei kärsimystä ja mahtava etuoikeus. Suomalaisten biseksuaalien määrittely biseksuaalisuudesta vuosituhannen vaihteessa kulttuurimalliteorian avulla tarkasteltuna. Oulun yliopisto, Taideaineiden ja antropologian laitos Monika Vestman: Rebuilding the Family Farming System in post-socialist Estonia: plans and results. Turun Yliopisto, Kansatieteen oppiaine Jarno Väisänen: Perusteltua puhetta. Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista. Perinteentutkimus, Joensuun yliopisto Pirkko Sallinen-Gimpl valitsi tästä joukosta viimeksimainitun Jarno Väisäsen pro gradu-tutkielman, josta hän perusteluissaan totesi mm. seuraavaa: Tekijän luettelemat keskeiset käsitteet ovat etnometodologia, retoriikka, argumentaatio, ideologia, topos, lokaali, globaali, lantalaiset ja saamelaiset sekä arkijärki, joka viimeksi mainittu on mielestäni avainkäsite, jonka käyttö tässä tutkimuksessa avaa uusia näkökulmia. Siihen sisällytetään Suonttavaaran lapinkylä, kristillisyys ja väärtisysteemi. Jokainen niistä kuvaa eloisasti elämänpiiriä, vuo 9

10 Palkittu Jarno Väisänen palkinnonjaon jälkeen. Vasemmalla Pirkko Sallinen-Gimpl. (Kuva. Jussi Lehtonen) rovaikutusta, esimerkiksi vakiintuneita majoitusyhteyksiä saamelaisten ja paikallisten asukkaiden kesken. Tutkimus koskee keskustelua kuten otsikko kertoo: "Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista". Yhteisöllinen moraalisuus on keskeinen pohdinnan aihe, metodologisesti Harold Garfinkelin ja John Heritagen tutkimuksia, arkijärjen dilemmaattisen luonteen ja ideologisesti sitoutuneen ajattelun pohjana eli teoriana Michael Billigin "retorinen metodi". Verbaalinen luonne ei kuitenkaan rajoita hyvinkin kulttuurihistoriallisen/kansatieteellisen aineiston sisältymistä tutkimukseen. 10

11 Oikeudenmukaisuuden vaatimus palauttaa jotakin alkuperäiskansoilta riistettyä on oikeutettu, mutta toisaalta se asettaa etnisen ryhmän erikoisasemaan tässä tapauksessa saamelaiset ja rikkoo alueella ennestään vallitsevan sopeutumismallin. Voidaan kysyä, onko jonkin aiemman vääryyden oikaisu tekemässä uutta vääryyttä toisille, eli tässä tapauksessa niille, jotka eivät ole saamelaisia, mutta asuvat alueella ja ovat jakaneet sen arkielämän tietynlaisin oman oikeudenmukaisuuden periaatteidensa mukaan. Mitä eri osapuolet ajattelevat, miten he näkevät tämän uuden oikaisuvaatimuksen ja miten perustelevat uutta tilannetta arkiajattelussaan sitä eri kannoilta puntaroiden. Onko tuleva tilanne parempi kuin nykyinen, syrjäyttääkö se jotakin saavutettua vai syrjäyttääkö se joitakin ryhmiä, ja onko yleensä etnisyys niin olennainen peruste, että se ajaa kaiken muun ohi, sillä eihän ihminen voi valita ryhmäänsä johon syntyy. Tätä ongelmaa käsitellään Väisäsen kokoamassa haastatteluaineistossa. Tutkimuksella on yhteiskunnallista sanottavaa. Esimerkiksi etnisyys on jatkuvasti ajankohtainen ja pohdittu kysymys, muistettakoon viime aikoina viritettyä keskustelua mm. inkeriläisten maahanmuutto-oikeudesta etnisillä perusteilla. Mikä peruste on etnisyys, ennen ja nyt? Kuka ja ketkä kuuluvat alkuperäiskansoihin milläkin alueella? Mitä on monikulttuurisuus? Etnisyyden ja monikulttuurisuuden käsitteiden pohdinta on Väisäsen tekstissä terävää ja valaisevaa. Yleensä tarvittaisiin tämäntapaisia tutkimuksia, joissa itse keskustelu on pääkohteena, päätöksentekijöiden ulottuville, jolloin niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimus herättää runsaasti kysymyksiä, ei aina vastaa niihin, mutta saa lukijan pohtimaan ja prosessoimaan lukemaansa. (P. Sallinen-Gimpl, toim. lyhennetty teksti) 11

12 Vuoden 2001 pro gradu-tutkielmia Koska edelliseen numeroon eivät kaikki kansatieteen saralla ilmestyneet pro gradu-tutkielmat mahtuneet, jatkamme listaa tässä numerossa: Joensuun yliopisto, Perinteentutkimuksen laitos Iranto, Annamari: "Tämä maailma on kiperä ja väärä niin kuin pukin sarvi." Lakiin ja oikeuteen liittyvä epäoikeudenmukaisuuden kokemus sananparsissa ja toimittaja Hannu Karpolle lähetetyissä kirjallisissa yhteydenotoissa, Kasonen, Maarika: Tunne kotikyläsi - Tallenna tieto. Etelä-Savon perinnekirjat, tapausesimerkkinä Heinävesi, 2001 Väisänen, Jarno: Perusteltua puhetta. Etnometodologinen näkökulma keskusteluun etnisillä perusteilla jaettavista oikeuksista, Tarvainen, Seija: "Tulenkantaja Alahärmästä". Niilo Yli-Vainio kertovana saarnaajana ja uskonnollisen yhteisön vaikuttajana, Savikuja, Helka: Henkiparantajan muotokuva. Kouvolalaisen henkiparantaja Tuula Kulhelan parannustoiminnan ja henkiparantamisessa esiintyvien yleisten piirteiden tarkastelua, Mikkonen, Riitta: Sanaton käsityötaito ja käsityökerronta, Waismaa, Leena: Pappilan puolella. Papin puolisoiden kokemuksia pappilaelämästä, Hakala, Maija: Kankkusen jäljillä. Krapula suomalaisten kokemana ja kertomana. Kulttuuriantropologian syventävien opintojen tutkielma, Oulun yliopisto, Kulttuuriantropologia Kangasvuo, Jenny: "Vapautta, kärsimystä ja mahtava etuoikeus". Suomalaisten biseksuaalien määrittelyt biseksuaalisuudesta vuosituhannen vaihteessa kulttuurimalliteorian avulla tarkasteltuina, Lakomäki, Sami: Kuninkaita, kapteeneja ja hölmöjä nuoria miehiä Valta, toiminta ja poliittiset rakenteet 1700-luvun shawnee-yhteisöissä sosiaalisen toiminnan teorian näkökulmasta, Suopajärvi, Tiina: Parisuhdevälivalta ja suomalainen turvakotityö vuonna Oulun ja Pietarsaaren turvakotityöntekijöiden arkiteoreettiset selitysmallit parisuhdeväkivallasta ja niiden vaikutukset turvakodin toiminnan malleihin,

13 Valkola, Mirkku Irmeli: Kanta-asiakkuuden ominaispiirteet ja merkitys vima oy:n henkilöstölle ja asiakkaille oulussa vuonna 2000, Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos (ent. Kansanperinteen laitos) Jokinen, Timo: Tammerkoski Twist and Shout. Tamperelaisten kitarabändien toiminta 1960-luvun alussa, Seppälä, Maria: Railista rokaten Tarzanin kalsareihin - Juice Leskisen sanoitusten metrin, musiikin ja sisällön analyysiä, Sihvonen, Mika: Verkkomultimedian äänimaisema. Con fuoco -musiikkitestin valmistuminen ja testaus, Uutta kirjallisuutta: Paikallisuuden juuret ja versot. Jatkuvuuksia Judinsalon maalaismaisemassa. Toimittaneet Pekka Junkala ja Jari Määttä. Atena Kustannus Oy. Suojapanssarin puhetta Motoristin pukeutumisen metakielestä. Lasse Mynttinen Jyväskylän yliopisto. Etnologian laitos. Tutkimuksia 40. Tutkimuksessa tarkastellaan motoristin ajoasua kulttuurisemiotiikan analyysimalliin sovellettuna. Kirja perustuu Lasse Mynttisen pro gradu-tutkielmaan. Arkisto. Arkistot ja kulttuuri. Arkistoyhdistys. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 7. Saarijärvi 2002, 205 s. ISSN X Ethnologia Fennica Ethnos. Finnish Studies in Ethnology 29. Jyväskylä 2002, 98 s. Uutta kirjallisuutta löytyy helposti osoitteessa: 13

14 Ethnos ry:n matka Viipuriin Ethnos ry:n VIIPURIN ja KANNAKSEN MATKA Alustava ohjelma ja reitti: Perjantai Turku-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri Lähtö TURKU 5.00 Saukkola Esso HELSINKI 7.50 Karhula/Shell-Amiraali (ruokailu, itse maksaen) Vaalimaa/Ylä-Urpala, tullit 10.30/ Viipuri, majoittuminen n Kaupunkikierros Muistomerkeillä käynnit Monreposin puisto Lauantai Viipuri-Kannas-Terijoki Aamiainen hotellissa. Taidemuseo klo Sen jälkeen vapaata kaupungilla. Klo 15 lähtö Summan ja Raivolan kautta Terijoelle. Majoittuminen ja ruokailu. Illalla käynti Repinossa (varauksella). Sauna voidaan varata Hotellilta. Sunnuntai Terijoki-Kannas-Viipuri-Hki-Turku Aamiainen hotellissa. Paluumatkalla käynti myös Ihantalassa. Tarvittaessa tauko Viipurissa (ostoksia), rajanylitys Vaalimaalla, josta edelleen Helsinkiin (rautatieasema) ja Turkuun. Tauot esim. Karhulassa ja Saukkolassa. 14

15 Lisäksi mukaan lähtevät Karjala-tutkijat kertovat omista tutkimuksistaan ja Karjalasta. Tähän lupautuneet Outi Fingerroos (TY, uskontotiede) ja Jaana Loipponen (JoY, folkloristiikka). Jos joku matkalle ilmoittautuneista on kiinnostunut pitämään vapaamuotoisen alustuksen, kerrothan tästä ilmoittautumisen yhteydessä. MATKAN HINTA: 168 i/henkilö + viisumi 25i/henk= 193 i/henk (edellyttää väh. 30 maksavaa matkustaa) *sisältää seuraavat palvelut: S Bussimatkat ohjelman mukaan S Majoitukset Viipurissa hot. Viipuri ja Terijoella hot. Leningradets tai Riviera, H2 huoneissa ( H1 lisämaksusta) S 2 x aamiainen + päivällinen Terijoella + 1x retkikahvit bussista ( esim Ihantalassa) S S Kuljettajan/matkanjohtajan palvelut Ryhmäviisumin hankinta Suomen kansalaisille (muille oma, mahd. lisämaksu riippuen kansalaisuudesta) S Viipurin opastukset ja tulkkaukset ja S 25.8 Ihantalassa käynnin lupa (puomi) Hinnat perustuvat hintoihin ja veroihin, niiden muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa vastaavasti hintoja. 15

16 ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT: Ethnoksen matkalle Viipuriin ja Kannakselle tarvitaan matkavakuutus viisumia varten. Matkan maksu 193 i /henk maksettava mennessä (ilmoitetaan tarkemmin kirjeessä). Matkalle ilmoittautuminen ja tiedustelut Outi Fingerroosille mennessä. Jätä ilmoittautumisen yhteydessä voimassaolevan passin numero ja vakuutustiedot (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero). Outi Fingerroos puh. (02) (työ) puh Fax: (02) Vastuullinen matkanjärjestäjä Vistamatkat Oy Paimio SMAL 26895, KUVI 4081/00/ MjMv Puh /Inkeri Santala Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle Viipuriin ja Karjalan Kannakselle!! Yliopistopaino Pikapaino 2002

r.y. c/o Tieteiden talo

r.y. c/o Tieteiden talo TIEDOTE 2/2007 Sisältö: Puheenjohtajan palsta: Uutisia vuosikokouksesta ja muualtakin...3 Ethnoksen hallitus 2007 Uusi hallitus 2007...4 Ilmar Talve 1919 2007...5 Ethnos r.y:n säännöt Ethnos r.y. uudet

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 2/2005

ETHNOS TIEDOTE 2/2005 ETHNOS TIEDOTE 2/2005 Sisältö: Sisältö:...2 Puheenjohtajan palsta:...3 Vapputerveisiä Maltalta...3 Ethnoksen hallitus 2005...6 Uusi hallitus järjestäytyi...6 Kulttuuriperinnön välittäjät...6 Seminaari

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2004

ETHNOS TIEDOTE 1/2004 ETHNOS TIEDOTE 1/2004 Sisältö: Sisältö:...2 Puheenjohtajan palsta:...3 Tervetuloa Jyväskylään ja Villa Ranaan...3 Toimintakertomus vuodelta 2003...4 Vuosi 2003 oli Ethnos ry:n 31. toimintavuosi...4 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 3/2006

ETHNOS TIEDOTE 3/2006 ETHNOS TIEDOTE 3/2006 Sisältö Puheenjohtajan palsta:... 3 Sadonkorjuuta Materiaalinen kulttuuri Suomessa ja Unkarissa... 5 IX Suomalais-unkarilainen symposium Jyväskylässä 24. - 27.8.2006 Kansatieteilijä

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 1/2006

ETHNOS TIEDOTE 1/2006 ETHNOS TIEDOTE 1/2006 Sisältö Puheenjohtajan palsta:...3 Toimintakertomus vuodelta 2005...5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006...10 Maailmankylässä Göteborgissa...12 Havaintoja Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2013

Ethnos-tiedote 1/2013 TIEDOTE 1/2013 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Pienin askelin kohti uudistuvaa toimintaa.. 3 Vuosikokouskutsu 15.3.2013... 5 Toimintakertomus 2012... 6 Toimintasuunnitelma 2013... 12 Vuoden 2012 tutkielmat...

Lisätiedot

ETHNOS TIEDOTE 4/2004

ETHNOS TIEDOTE 4/2004 ETHNOS TIEDOTE 4/2004 Sisältö: Sisältö:...2 Puheenjohtajan palsta:...3 Pätkätöitä ja naisasiaa...3 Identiteetin synty, näkyvyys ja muuttuvuus...5 Monitieteisen tutkijakoulun esittelyä...5 Seminaareja...7

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 4/2009

Ethnos-tiedote 4/2009 TIEDOTE 4/2009 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Uusia tuulia...3 Kirjoittamisen flowta etsimässä...5 Lectio praecursoria: Tenho Pimiä...7 Lectio praecursoria: Raimo Päiviö...12 Uutisia ja ilmoitusasioita...15

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2010. Kesäkuu 2010. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/

JÄSENKIRJE 1/2010. Kesäkuu 2010. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ JÄSENKIRJE 1/2010 Kesäkuu 2010 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 1/2010 Kesäkuu 2010 Toimitus ja taitto: Jussi Lehtonen Kansikuva Ruissalon leirintäalue

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Ethnos tiedote 3/2008. Puheenjohtajan palsta: Akateemista matkailua vihreillä saarilla... 3

Ethnos tiedote 3/2008. Puheenjohtajan palsta: Akateemista matkailua vihreillä saarilla... 3 TIEDOTE 3/2008 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Akateemista matkailua vihreillä saarilla...... 3 Ensikertalaisena rajoja ylittävässä maailmankonferenssissa......... 5 Lektio: Luontosidonnaisen elämäntavan

Lisätiedot

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto Käyntiosoite: Minerva, toimisto 1. krs, opetushenkilökunta 2. krs. puh. (02) 333

Lisätiedot

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Turun Kakolanmäki 2025 - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Anne Nieminen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kansatiede

Lisätiedot

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 KANSATIEDE Turun yliopisto Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 Kansatiede Turun yliopisto Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto puh. (02) 333 5260 kansatiede@utu.fi

Lisätiedot

pedafooni 2b opastamisen historiaa

pedafooni 2b opastamisen historiaa pedafooni 2b opastamisen historiaa 1 Julkaisutyöryhmä: Marjut Lamminen Marjatta Levanto Nana Salin Erja Salo Leena Tornberg Päivi Venäläinen pedafooni 2b opastamisen historiaa Julkaisun toimitus: Erja

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011

J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011 J ä s e n l e h t i 2-3 / 2011 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON

PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 13 2/2006. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_06/ukk2_06.pdf] PROFESSORIN TEHTÄVÄNÄ ON TEHDÄ FOLKLORISTIIKKA HOUKUTTELEVAKSI.

Lisätiedot

Kotiseutuposti. Mitä kuuluu Kierikki? 4/ 2014. Kivikausikeskus oli ensimmäinen suomalainen Europa Nostra -palkintojen Gran Prix -voittaja

Kotiseutuposti. Mitä kuuluu Kierikki? 4/ 2014. Kivikausikeskus oli ensimmäinen suomalainen Europa Nostra -palkintojen Gran Prix -voittaja Kotiseutuposti Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti 4/ 2014 Mitä kuuluu Kierikki? Kivikausikeskus oli ensimmäinen suomalainen Europa Nostra -palkintojen Gran Prix -voittaja PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteilijä

Yhteiskuntatieteilijä VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2010 Lobbaus ja valta kohtaavat Brysselissä Liitolle uusi toiminnanjohtaja Vuoden Yhteiskuntatieteilijä Cay Sevón 2 Valtiotieteilijä 5-2010 Pääkirjoitus Hyvä,

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010 Kesäpäivät Lappajärvellä FISITA:n maailmankongressi Matkakertomuksia Merkkipäivät 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenjulkaisu

Lisätiedot

On armas mulle aallon tie uusia ja tuttuja risteilyvieraita

On armas mulle aallon tie uusia ja tuttuja risteilyvieraita Maaliskuu 2014 65. vuosikerta nro 3 On armas mulle aallon tie uusia ja tuttuja risteilyvieraita Johannes-Seuran talviristeily pitää pintansa: tänä vuonna mukana oli 89 osallistujaa. Vuorokausi kului nopeasti

Lisätiedot

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20.

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20. 1.2013 Hyvää mieltä puheenpulinalla Sivu 12 Flash Mob pipareita Sivu 20 Upeat paidat saapuneet Sivu 12 Mankan opeilla työniloa Sivu 15 2 SISÄLTÖ 2 Sähköinen uutiskirje 3 Parasta naisille 3 Pienoissisarpäivät

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2005 klo 11 Tieteiden talossa Helsingissä, Kirkkokatu 6. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

tervetuloa syyskokoukseen Vantaalle!...s. 4-6 onnittelemme sirkka tikkasta, 95-vuotta!..s. 8

tervetuloa syyskokoukseen Vantaalle!...s. 4-6 onnittelemme sirkka tikkasta, 95-vuotta!..s. 8 BPW Finland BusiNEss AND ProFEssioNAL WoMEN 3/2012 tervetuloa syyskokoukseen Vantaalle!...s. 4-6 onnittelemme sirkka tikkasta, 95-vuotta!..s. 8 toisenlainen virka - toisenlaisessa maassa, terhi Nieminen-Mäkynen...s.

Lisätiedot

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013 Saulista Saunaveli rajaportille Löylynhenki yleiset saunat kunniaan Audi Teknistä etumatkaa Tyyli pitää kuumissakin paikoissa. Klassisen tyylikäs, urheilullinen

Lisätiedot