ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?"

Transkriptio

1 ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: 1. Että Raamattu on Jumalan Sana. 2 Että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. 3. Että me elämme viimeisiä päiviä. Tärkeä tekijä, joka sai minut uskomaan kohtaan 3, oli juutalaisen kansan paluu Israeliin ja siitä johtuva konflikti, joka sopi yhteen sellaisten profetioiden kanssa kuin Jeremia 30, Sakarja 12-14, Matteus 24 ja Luukas 21. Näin myös monia tekijöitä nykyisissä maailman tapahtumissa, jotka näyttivät ajavan meitä Raamatussa ennustettujen Suuren Ahdistuksen ja Antikristuksen hallinnan suuntaan. Jossakin määrin sinisilmäisesti kuvittelin, että ne kristityt, jotka ottivat Raamatun kirjaimellisesti tulisivat samaan johtopäätökseen. Huomasin pian, että näin ei ollut kohdatessani aivan erilaisen Raamatun ja nykyajan tapahtumien tulkinnan, jossa etsittiin suurta kristinuskon herätystä, joka toisi kansat Jeesukselle ja saisi aikaan kristinuskon globaalin voiton suurin merkein ja ihmein, jotka vakuuttaisivat ihmiset evankeliumin totuudesta, kun kaikki muut poliittiset ja uskonnolliset systeemit pettävät. Tässä asioiden järjestyksessä profetiat, jotka liittyvät Israelin ennallistamiseen viimeisinä päivinä, pitäisi itse asiassa soveltaa seurakuntaan, koska seurakunta on korvannut Israelin (eli on Uusi Israel). Vuonna 1983 luin erään artikkelin lehdestä Restoration, joka kuvaili Bryn Jonesin saamaa näkyä, jossa hän kuvaili sitä jännittävää näköalaa, joka on niitä varten, jotka omaksuvat tämän linjan mukaisen tulkinnan. 1. Tavalliset kristityt varustettaisiin yliluonnollisella voimalla ja he laskisivat kätensä sairasten päälle ja poikkeuksellisia ihmeitä tapahtuisi julkisissa paikoissa. Köyhyys katoaisi heidän keskuudestaan, kun suuret joukot kääntyvät Herran puoleen ja Hänen huolenpitonsa täyttää heidän aineelliset tarpeensa. 2. Pimeyden voimat kukistettaisiin - hallitukset ja uskonnolliset systeemit, jotka perustuvat Raamatun vastaisiin periaatteisiin, sortuisivat, kun seurakunta tulee esiin voimassa ja kirkkaudessa. 3. Kaikki kansat kääntyisivät Jumalan puoleen, kun seurakunta vahvistetaan Herran temppelin vuorena, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Hallitusten johtajat epätoivoisina kyvyttömyydessään ratkaista ihmiskunnan ongelmia kääntyvät heränneen seurakunnan puoleen pyytäen sitä opettamaan Herran teitä (ks. Jes. 2:1-4). 4. Tämän suuren herätyksen jälkeen Herra palaa kunniakkaalle seurakunnalleen ja päättää historian. Onko Raamattu kirjaimellinen vai vertauskuvallinen?

2 Niin jännittävä kuin tämä näky olikin, minun ongelmani oli, että se ei käynyt yksiin kirjoitusten kanssa, joissa puhutaan pahoista ihmisistä ja pettureista, jotka menevät yhä pitemmälle pahuudessa (2.Tim.3:13) viimeisinä luopumuksen, vainon ja salaisuuden, Suuren Babylonin, maan porttojen ja kauhistuksien äidin (Ilm.17:5) päivinä ja että on tuleva sellainen Suuren Ahdistuksen aika, että jos Jumala ei lyhentäisi niitä päiviä, niin mikään liha ei pelastuisi (Mt. 24:21-22). Ainoa tapa ymmärtää, että seurakunta lopettaisi voitokkaana tässä ajassa oli ottaa VT:n profetiat Israelin ennallistamisesta tuhatvuotisessa valtakunnassa (s.o. Jeesuksen Messiaana paluun jälkeen) ja soveltaa niitä seurakuntaan tämän ajan lopussa (s.o. ennen Jeesuksen paluuta). Näin juuri Bryn Jones tekee em. lainauksessa ottaen Jesajan 2. luvun sanat, jotka koskevat Messiaan hallintoa ennallistetusta Siionista Hänen toisen tulemuksensa jälkeen ja soveltamalla niitä tämän päivän seurakuntaan. Siten seurakunta korvaa Israelin ja hallitsee kansoja ennen toista tulemusta suuren lopun ajan herätyksen tuloksena. Jotta tämä olisi johdonmukaista, on omaksuttava vertauskuvallinen käsitys profeetallisista kirjoituksista, mikä itse asiassa on ollut vallitseva käsitys kirkossa sitten Origenesin ja Augustinuksen päivien, jotka molemmat opettivat, että seurakunta korvaa Israelin ja että tuhatvuotinen Kristuksen hallinto on nyt käynnissä seurakunnan kautta. Esimerkkinä tämän linjan mukaisesta tulkinnasta voisi sanoa, että Juudan hajotettujen kokoaminen maan neljästä äärestä Israelin maahan (Jes.11:10) on pakanoiden tuleminen idästä, lännestä, etelästä ja pohjoisesta Jumalan valtakuntaan (Lk.13:29). Dominionismin eli hallintateologian on välttämättä omaksuttava tämän linjan mukainen tulkinta, koska muutoin ei yksikään kirjoitus oikeuttaisi ideaa kristinuskon voitosta tämän ajan viimeisinä päivinä. Siksi niitä, jotka pitäytyvät kirjaimelliseen näkemykseen, että Israel tarkoittaa Israelia Vanhassa ja Uudessa Testamentissa, pidetään uhkana ja heidän käsityksiään arvostellaan ja tukahdutetaan. Kuitenkin vain kirjaimellinen käsitys sopii sekä itse profetioihin että nykyiseen maailman tilanteeseen. Tutkikaamme nyt todisteita siitä, että Israel pysyy Israelina senkin jälkeen, kun seurakunta tulee kuvaan. Lyhyyden vuoksi olen vain viitannut useimpiin Raamatun kohtiin. Asian ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea nämä kohdat. 1. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa ja uudelleen Iisakin ja Jaakobin kanssa, että antaa hänelle jälkeläisten paljouden ja Kanaanin maan ikuisena omaisuutena (Genesis 15, 17, 26:2-5, 28:13-15). Tämä riippui Jumalan Sanasta, eikä Aabrahamin jälkeläisten uskollisuudesta. Jos he olisivat uskottomia, Jumala pidätti oikeuden poistaa heidät maasta tottelemattomuuden rangaistuksena (3.Moos.26:27-39, 5.Moos.28:58-68). Kuitenkin jokaista viittausta kansan maasta poistamiseen seuraa aina lupaus palauttamisesta (esim. 5.Moos.30:1-6). 2. Jopa uuden liiton lupauksen jälkeen Jumala lupaa, että vain jos aurinko, kuu ja tähdet lakkaavat antamasta valoaan, Israelin siemen lakkaa olemasta kansa minun edessäni ainiaan (Jer.31:33-37). Tämä kohta osoittaa merkittävällä tavalla Israelin jatkuvuuden kansana uuden liiton antamisen jälkeen. 3. UT:ssa sanoja Israel ja israelilainen (engl. Israelite) on käytetty 74 kertaa. Kaikissa muissa paitsi kolmessa tapauksessa (joista yhdessä sana Israel esiintyy kahdesti samassa jakeessa) ei ole epäilystä, että näitä sanoja on käytetty merkitsemään täsmälleen samaa kuin VT:ssa. Tarkastelkaamme neljää esimerkkiä 71:sta, joissa sanan Israel täytyy tarkoittaa Israelia.

3 a) Matteus Ollessaan Egyptissä Herodesta paossa, Joosefin käsketään unessa mennä Israelin maalle (huomaa, että hänen ei käsketty mennä Palestiinaan!). b) Luukas 2:32. Simeon kuvailee Jeesusta valkeutena, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkautena kansallesi Israelille. c) Luukas 7:9. Jeesus sanoi roomalaiselle sadanpäämiehelle: Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. d) Room. 9:4. Paavali kirjoittaa maanmiehilleen:...ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset... Jos Israel tai israelilainen korvataan kirkolla, seurakunnalla tai kristityllä, niin jokainen näistä jakeista menettää merkityksensä. Ovatko poikkeukset mahdollisia? Room. 9:6: Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. (Samanlainen ajatus löytyy Room.3:28-29). Tekstiyhteydessä tarkasteltuna Paavalin ei tarkoita, että juutalaiset lakkaisivat olemasta juutalaisia, kun eivät usko Jeesukseen eikä, että pakanoista tulisi juutalaisia, kun he uskovat. Room. 9. luku käsittelee kysymystä jäännöksestä, ajatusta, joka oli tuttu heprealaisille profeetoille, joita hän lainaa kattavasti todistaakseen väitteensä. Israelin kansassa on niitä, jotka ovat uskollisia. Israelin hengellinen jäännös totteli Tooraa ja otti vaarin profeettojen sanoista. Luopioenemmistö ei - ja joutui tuomion alaiseksi, kaikkein ankarimman tuomion, joka oli että heidät karkotettiin maasta. Kuitenkin oli aina olemassa mahdollisuus, että uskottomat israelilaiset katuisivat ja kääntyisivät Herran puoleen ja tulisivat uskoviksi totellen Tooraa. Se olikin profeettojen saarnaamisen tarkoitus. Nyt kun Messias oli tullut, Israelin hengellinen jäännös tunnisti Hänet ja heistä tuli heprealaisia kristittyjä eli messiaanisia juutalaisia. Ei hengellinen enemmistö hylkäsi Hänet. Kuitenkin Paavali jatkaa sanoen Room. 11. luvussa että, Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu (Room. 11:25-29). Siis Israel pysyy kansana epäuskossakin, liiton vuoksi, jonka Jumala teki isien (Aabraham, Iisak ja Jaakob) kanssa. Israelin jäännös pelastuu tämän ajan lopussa. Tämän takaa em. kohta 2. Siihen saakka israelilaiset yksilöinä voivat kääntyä Messiaan puoleen, kuten Paavali itsekin teki ja tulla osaksi todellista seurakuntaa, joka muodostuu juutalaisista ja pakanoista yhteen liitettyinä Messiaassa. Siksi Paavali kehottaakin seurakuntaa rukoilemaan Israelin pelastumisen puolesta ja viemään heille evankeliumia (Room. 1:16, 10:1). Gal. 6:16: Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille. Tämän jakeen tulkinnan kielitieteellinen avain sisältyy kreikan sanaan kai, joka KJV-käännöksessä on käännetty and (ja) ja NIV-käännöksessä even (jopa). Jos ja

4 on oikea käännös, niin kysymys on kahdesta ihmisryhmästä: niistä, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat ja Jumalan Israelista. Jos jopa on oikea käännös, niin on vain yksi ryhmä, ne jotka tämän säännön mukaan vaeltavat ollen samalla jopa Jumalan Israel. Jälkimmäisestä tulkinnasta seuraa, että Jumalan Israel tulee synonyymiksi seurakunnalle. Paavalin argumentit Galatalaiskirjeessä on osoitettu niille juutalaiskristityille, jotka yrittivät pakottaa pakanoita noudattamaan Tooran rituaaleja (esim. ympärileikkaus ja ruokavaliota koskevat lait). Siten hän käsittelee kahta ihmisryhmää, juutalaiskristittyjä, jotka yrittävät painostaa pakanoita ympärileikkauttamaan itsensä ja pitämään lakia sekä pakanoita, joita painostetaan. Siis KJV:n käännös, joka käyttää sanaa ja, sopii asiayhteyteen, koska Paavali kiittää sekä juutalais- että pakanakristittyjä, jotka vastustavat juutalaistajien painostusta. Siten Jumalan Israel tarkoittaa yksinkertaisesti juutalaisia uskovia, jotka ovat oikein ymmärtäneet uuden liiton velvoitukset. Tämä on johdonmukaista ja sopii siihen, että sana kai käännetään ja (and) eikä jopa (even). Voimme siis nähdä. etteivät edes nämä mahdolliset poikkeukset ole ristiriidassa sen säännön kanssa, että Israel tarkoittaa Israelia Uudessa Testamentissa. Onko UT:ssa tulevaisuutta Israelille? Vanha Testamentti sisältää monia profeetallisia kohtia, jotka puhuvat Israelin maailmanlaajuisesta ennallistamisesta, ja joista monet liittyvät viimeisten päivien ja Jaakobin ahdistuksen tapahtumiin (esim. 5.Moos. 30:1-6, Jes. 11:10-12, Jer. 16:14-15, 30-31, Hes , Sef. 3:20, Sak ). Monet kommentaattorit ovat sanoneet, että UT:lla ei ole mitään sanottavaa tästä aiheesta ja mitä tulee Jeesukseen, niin tämä ei enää ollut ohjelmassa. Kuitenkin Jeesus käsitteli Vanhaa Testamenttia horjumattomana Jumalan Sanana ja oletti, että se muuttamatta siirtyy Hänen seuraajilleen (Mt. 5:17-18). Tämän valossa me voimme otaksua, että Jeesus ei halunnut lisätä eikä ottaa pois mitään siitä, mitä jo oli ilmoitettu profeettojen kautta koskien Israelin hajotusta ja ennallistamista. UT:ssa on kuitenkin tärkeitä viittauksia, jotka sisältävät tulevaisuuden Israelille: a) Jotta Jeesuksen omat sanat koskien Hänen toista tulemustaan (Mt. 24, Mk. 13, Lk. 21), voisivat kirjaimellisesti toteutua, niin Jerusalemissa ja Juudeassa täytyy olla juutalaisia läsnä. (Mt. 24:15-22, Mk. 13:14-20, Lk. 21:20-24). Jotkut tämän käsityksen vastustajat väittävät, että Jeesuksen profetia hävityksen kauhistuksesta, Jerusalemista pakenemisesta ja suuresta ahdistuksesta toteutuivat, kun roomalaiset piirittivät ja tuhosivat Jerusalemin 70 jkr. Epäilemättä tämä profetia toteutui silloin osittain, mutta ei ole mitään mahdollisuutta, että se olisi ollut täydellinen toteutuminen, koska kaikissa kolmessa evankeliumissa nämä tapahtumat päättyvät Herran näkyvään paluuseen kunniassa, mikä ei selvästikään tapahtunut 70 jkr. eikä ole tapahtunut vielä tähän päivään mennessä. b) Ilmoittaessaan Jerusalemin tuhon ja temppelin hävityksen (Mt. 23:38, 39), Jeesus profetoi Jerusalemille: Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sanonta, Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, on juutalainen tervehdys tulevalle Messiaalle (ks. Ps. 118:19-29, Mt. 21:1-16). Tämä palaavan Messiaan vastaanottokomitean odotus Jerusalemissa on sopusoinnussa Sakarjan profetian (Sak. 12:10) ja Hengen vuodatuksen kanssa juutalaisen jäännöksen ylle piiritetyssä Jerusalemissa, minkä tuloksena: He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

5 c) Lk 21:24: ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Toteutuiko tämä profetia lopullisesti vuonna 1967 tai ei (ja minun käsitykseni on, että ei), niin se selvästi edellyttää Jerusalemin palauttamista tulevaisuudessa juutalaiseen hallintaan pitkien hajotuksen aikojen jälkeen, jolloin heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. d) Apt. 1. luvussa Jeesuksella oli täydellinen tilaisuus ratkaista asia kerta kaikkiaan. Ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa välisenä aikana Hän oli puhunut opetuslapsilleen Jumalan valtakunnasta (Apt. 1:3). Mikä tärkeintä, Hän oli puhunut heille suoraan Messiaanisen profetian aiheesta (Lk. 24:44-46) osoittaen heille, että Hän oli toteuttanut profetiat Messiaasta Kärsivänä Palvelijana. Meille ei kerrota, mihin Raamatun kohtiin Hän viittasi, mutta voimme olettaa, että Jes.53 oli tämän raamattutunnin pääaihe. Jäljelle jäi profetioita, joita Hän ei toteuttanut ensimmäisessä tulemuksessaan, varsinkin Jes. 2:1-4, joka koskee hallitsevaa Messiasta Kuninkaana, joka hallitsisi pakanakansoja ennallistetusta ja lunastetusta Jerusalemista saaden aikaan maailmanrauhan. Tämän valossa opetuslasten kysymys, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan, on järkevä. Se, mitä he tahtoivat sanoa, oli: Me ymmärrämme, että sinun oli ensin toteutettava Jesajan 53. luvun profetia kuolemalla syntiuhrina. Aiotko nyt (tällä ajalla) toteuttaa Jesaja 2:1-4 profetian, ajaa ulos roomalaiset ja palauttaa daavidilaisen valtakunnan Israeliin ja tuoda maailmanrauhan? Jeesus ei sano Unohtakaa valtakunnan palauttaminen Israelille. Se on loppu nyt, koska kaikki on siirretty seurakunnalle. Vaan hän sanoo, että heidän ensisijainen tehtävänsä on vastaanottaa Pyhän Hengen voima ja saarnata evankeliumia kaikessa maailmassa (mikä edelleen on meidän ensisijainen tehtävämme). Kuitenkin Apt 1:7, Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, viesti on, että Isällä on aika Israelin ennallistamiselle. Se on tapahtuva joskus kaukaisessa tulevaisuudessa ajankohtana, jota opetuslapset eivät tiedä (koska se on yhteydessä toiseen tulemukseen - ks. Mt. 24:36). e) Room. 11:25-26:...ja niin kaikki Israel on pelastuva... Korvausteologit sanovat, että Israel jakeessa 26 tarkoittaa seurakuntaa, mutta tämä tekee tekstistä ja tekstiyhteydestä hölynpölyä. Kolmessa luvussa Paavali on puhunut Israelin epäuskosta ja evankeliumin tarpeesta, joten on loogista, että jakeen 26 täytyy tarkoittaa Israelia. Israelin tulevan hengellisen uudistamisen teema on sopusoinnussa useiden VT:n kohtien kanssa ja sisältyy Ilmestyskirjan lukuihin 7, 11 ja 12. Jotta Israel voisi pelastua tämän ajan lopussa, juutalaisten on täytynyt selviytyä fyysisesti hengissä koko kristillisen ajan. Todellisen seurakunnan vastauksen Israelin epäuskoon olisi pitänyt noudattaa Paavalin määräystä rukoilla Israelin puolesta, että he voisivat pelastua. Se, että näin ei ole tehty, on aiheuttanut traagisen menetyksen sekä Israelille että seurakunnalle. Nyt, kun näemme Jerusalemiin ja juutalaiseen kansaan keskittyvien tapahtumien avautuvan silmiemme edessä, Jumala etsii uskollista jäännöstä uskovien kristittyjen keskuudesta rukoilemaan Israelin puolesta ja osoittamaan juutalaisille sitä ainoaa, joka voi pelastaa heidät, Messias Jeshuaa (Jeesusta). Kirjoittanut: Tony Pierce

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen ISRAEL - JUMALAN VALINTA Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. - Jumalan kaksi todistajaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. - Jumalan kaksi todistajaa 12.3.2011 Reijo Telaranta Israel ja seurakunta - Jumalan kaksi todistajaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, --- Sinun jälkeläisillesi

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa. Missio Järvenpään raamattukoulu Reijo Telaranta

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa. Missio Järvenpään raamattukoulu Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Missio Järvenpään raamattukoulu 20.9.2010 Reijo Telaranta Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö alkukirkon katekismus ja uskon sääntö On pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä voimme tietää varmasti ja mitä emme voi tietää varmasti. Raamatun sana on selvä ja varma. Kaikki muu on spekulaatiota,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin kiista syntyi Antiokiassa, sitten apostolit kokoontuivat Jerusalemissa

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 24/24 Kertaus Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 15/24 Evankeliumit Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

ERITYINEN HAPPAMATTOMAN LEIVÄN (MATZA) JUHLAN ERIKOISJULKAISU 2016

ERITYINEN HAPPAMATTOMAN LEIVÄN (MATZA) JUHLAN ERIKOISJULKAISU 2016 Toora jakso PESACH I (2. Moos. 12:21-51) (4. Moos. 28:16-25) ERITYINEN HAPPAMATTOMAN LEIVÄN (MATZA) JUHLAN ERIKOISJULKAISU 2016 Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 11/24 Jesaja, Jeremia (ja Valitusvirret), Hesekiel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

3. Jumalan läsnäolo. Isak Pensiev

3. Jumalan läsnäolo. Isak Pensiev 1 Isak Pensiev 3. Jumalan läsnäolo Jatkamme edellistä opetustuntia ja aiheemme on Jumala ja Jumalan läsnäolo. Viime opetustunnilla käsittelimme aihetta Jumala on yksi. Teimme johtopäätöksen, että juutalainen

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Hän tulee takaisin (Jeesuksen paluusta)

Hän tulee takaisin (Jeesuksen paluusta) Hän tulee takaisin (Jeesuksen paluusta) 1 Matteuksen evankeliumin luvun 24 alussa kerrotaan: Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Perusta, jolle rakennamme

Perusta, jolle rakennamme Perusta, jolle rakennamme Asko Matikan opetus Lapualla 1.11.2006 Kunnon perusta on tarpeen Mökki rakennettu savimaalle 59 vuotta sitten Salaojaputkista huolimatta mökin alle päässyt vettä, ja maa on routinut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Toinen Pietarin kirje 2. osa

Toinen Pietarin kirje 2. osa Toinen Pietarin kirje 2. osa opettaja I.Penzev 2013 1 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme toisen Pietarin kirjeen käsittelyä juutalaisen tradition mukaisesti. Olemme jo puhuneet kirjeen ensimmäisistä jakeista.

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen

Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen Oksastetut Israelin kansan kantoon Raamatun mukaan Israelin kansasta jää kanto jäljelle. (Jes 6:9-13.) Pakanuudesta uuden liiton aikakaudella Jumalan tykö

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

J eesuksen tulemuksen ajankohta

J eesuksen tulemuksen ajankohta TEOS 8 2001 11 Kalle Jalkanen Salattu hetki Ajan merkkinä Israel Viivästyykö Jeesuksen tulemus Mitkä merkit eivät ole täyttyneet Tempaus Antikristus Jeesuksen toinen tulemus J eesuksen tulemuksen ajankohta

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Mitä pitäisi tehdä, että juutalaiset syttyisivät kiivauteen? Nummela 20.09.2011 Jirmijagu Melamed

Mitä pitäisi tehdä, että juutalaiset syttyisivät kiivauteen? Nummela 20.09.2011 Jirmijagu Melamed Suomen Messiaaninen yhdistys ry www.messiaaninen.net 1 Mitä pitäisi tehdä, että juutalaiset syttyisivät kiivauteen? Nummela 20.09.2011 Jirmijagu Melamed Olen hyvin iloinen, että olen tänä iltana teidän

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 10/24 Esra, Nehemia, Ester Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 13/24 Kuinka varmoja voimme olla? Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Marita Rautio LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Kutsu viettämään juhlaa Israelille: 3. Moos. 23:33-43, 4. Moos. 29: 12 39, 5. Moos. 16:13-15 Kaikille kansoille: Sak. 14: 16 19 Viimeinen kolmesta syysjuhlasta ja Herran

Lisätiedot

Aabrahamin lasten luku täyttyy: Ilm. 7

Aabrahamin lasten luku täyttyy: Ilm. 7 Karitsa on avannut Uuden Testamentin, yhtä sinettiä vaille. On tultu loppuun. Silti loppu ei ole tyhjentynyt viiteen sinettiin. Ilm. 7 sisältää vielä kaksi välinäkyä 7:1-8 ja 7:9-17, jotka osoittavat,

Lisätiedot

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 1 Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 Tässä viikon Toorassa me näemme uudestaan ne kymmenen käskyä, jotka Jumala antoi Israelin kansalle. Syntyy kysymys, joka varmasti voi syntyä jokaisella juutalaisella:

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Laki ja liitto. opettaja I.Penzev 7.2. 2013

Laki ja liitto. opettaja I.Penzev 7.2. 2013 opettaja I.Penzev 7.2. 2013 Laki ja liitto 1 Tänään meillä on aiheena laki ja liitto. Tämä on jatko-opetusta siihen, minkä olemme aloittaneet jo aiemmin. Tämä opetus antaa meille syvempiä käsityksiä niistä

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT)

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Matteus Matteus toimi Kapernaumissa tullimiehenä, Rooman valtakunnan veronkerääjänä. Jeesus kutsui Matteuksen seuraajakseen

Lisätiedot

Mutta Raamatun mukaan ja myös Pyhä Henki sanoo:

Mutta Raamatun mukaan ja myös Pyhä Henki sanoo: www.gozoypaz.mx 1 DoctrinasBiblicas Filmin MESSAGE TO EVERY CHRISTIAN IN THE WORLD aineisto: Kristillinen perinne sanoo, että emme ole enää Jumalan Lain (Tooran) alaisia, koska olemme armon alla. Mutta

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää Room.11:sta? www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Room/09-11EK.htm Hyvä Sisärengaslainen, Roomalaiskirjeen luvussa 11 Paavali jatkaa edelleen Israelin kohtalon pohtimista. Kysymyksiä, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kavereiden nimmareita:

Kavereiden nimmareita: Kavereiden nimmareita: Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Joos. 1:9 Rohkeuden puu Ratkaise salakirjoitus. λ ε θ ψ ε α α λ α,, Ѧ λ

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MIKSI OLLA ISRAELIN PUOLELLA TÄNÄÄN? Jack Hayford

MIKSI OLLA ISRAELIN PUOLELLA TÄNÄÄN? Jack Hayford MIKSI OLLA ISRAELIN PUOLELLA TÄNÄÄN? Jack Hayford Israel on maa, josta Jumala sanoo Raamatussa vertaansa vailla olevasti, profeetallisesti, lunastukseen tähtäävästi ja toistuvasti Tämä on Minun. Jumala

Lisätiedot