ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?"

Transkriptio

1 ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: 1. Että Raamattu on Jumalan Sana. 2 Että Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. 3. Että me elämme viimeisiä päiviä. Tärkeä tekijä, joka sai minut uskomaan kohtaan 3, oli juutalaisen kansan paluu Israeliin ja siitä johtuva konflikti, joka sopi yhteen sellaisten profetioiden kanssa kuin Jeremia 30, Sakarja 12-14, Matteus 24 ja Luukas 21. Näin myös monia tekijöitä nykyisissä maailman tapahtumissa, jotka näyttivät ajavan meitä Raamatussa ennustettujen Suuren Ahdistuksen ja Antikristuksen hallinnan suuntaan. Jossakin määrin sinisilmäisesti kuvittelin, että ne kristityt, jotka ottivat Raamatun kirjaimellisesti tulisivat samaan johtopäätökseen. Huomasin pian, että näin ei ollut kohdatessani aivan erilaisen Raamatun ja nykyajan tapahtumien tulkinnan, jossa etsittiin suurta kristinuskon herätystä, joka toisi kansat Jeesukselle ja saisi aikaan kristinuskon globaalin voiton suurin merkein ja ihmein, jotka vakuuttaisivat ihmiset evankeliumin totuudesta, kun kaikki muut poliittiset ja uskonnolliset systeemit pettävät. Tässä asioiden järjestyksessä profetiat, jotka liittyvät Israelin ennallistamiseen viimeisinä päivinä, pitäisi itse asiassa soveltaa seurakuntaan, koska seurakunta on korvannut Israelin (eli on Uusi Israel). Vuonna 1983 luin erään artikkelin lehdestä Restoration, joka kuvaili Bryn Jonesin saamaa näkyä, jossa hän kuvaili sitä jännittävää näköalaa, joka on niitä varten, jotka omaksuvat tämän linjan mukaisen tulkinnan. 1. Tavalliset kristityt varustettaisiin yliluonnollisella voimalla ja he laskisivat kätensä sairasten päälle ja poikkeuksellisia ihmeitä tapahtuisi julkisissa paikoissa. Köyhyys katoaisi heidän keskuudestaan, kun suuret joukot kääntyvät Herran puoleen ja Hänen huolenpitonsa täyttää heidän aineelliset tarpeensa. 2. Pimeyden voimat kukistettaisiin - hallitukset ja uskonnolliset systeemit, jotka perustuvat Raamatun vastaisiin periaatteisiin, sortuisivat, kun seurakunta tulee esiin voimassa ja kirkkaudessa. 3. Kaikki kansat kääntyisivät Jumalan puoleen, kun seurakunta vahvistetaan Herran temppelin vuorena, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Hallitusten johtajat epätoivoisina kyvyttömyydessään ratkaista ihmiskunnan ongelmia kääntyvät heränneen seurakunnan puoleen pyytäen sitä opettamaan Herran teitä (ks. Jes. 2:1-4). 4. Tämän suuren herätyksen jälkeen Herra palaa kunniakkaalle seurakunnalleen ja päättää historian. Onko Raamattu kirjaimellinen vai vertauskuvallinen?

2 Niin jännittävä kuin tämä näky olikin, minun ongelmani oli, että se ei käynyt yksiin kirjoitusten kanssa, joissa puhutaan pahoista ihmisistä ja pettureista, jotka menevät yhä pitemmälle pahuudessa (2.Tim.3:13) viimeisinä luopumuksen, vainon ja salaisuuden, Suuren Babylonin, maan porttojen ja kauhistuksien äidin (Ilm.17:5) päivinä ja että on tuleva sellainen Suuren Ahdistuksen aika, että jos Jumala ei lyhentäisi niitä päiviä, niin mikään liha ei pelastuisi (Mt. 24:21-22). Ainoa tapa ymmärtää, että seurakunta lopettaisi voitokkaana tässä ajassa oli ottaa VT:n profetiat Israelin ennallistamisesta tuhatvuotisessa valtakunnassa (s.o. Jeesuksen Messiaana paluun jälkeen) ja soveltaa niitä seurakuntaan tämän ajan lopussa (s.o. ennen Jeesuksen paluuta). Näin juuri Bryn Jones tekee em. lainauksessa ottaen Jesajan 2. luvun sanat, jotka koskevat Messiaan hallintoa ennallistetusta Siionista Hänen toisen tulemuksensa jälkeen ja soveltamalla niitä tämän päivän seurakuntaan. Siten seurakunta korvaa Israelin ja hallitsee kansoja ennen toista tulemusta suuren lopun ajan herätyksen tuloksena. Jotta tämä olisi johdonmukaista, on omaksuttava vertauskuvallinen käsitys profeetallisista kirjoituksista, mikä itse asiassa on ollut vallitseva käsitys kirkossa sitten Origenesin ja Augustinuksen päivien, jotka molemmat opettivat, että seurakunta korvaa Israelin ja että tuhatvuotinen Kristuksen hallinto on nyt käynnissä seurakunnan kautta. Esimerkkinä tämän linjan mukaisesta tulkinnasta voisi sanoa, että Juudan hajotettujen kokoaminen maan neljästä äärestä Israelin maahan (Jes.11:10) on pakanoiden tuleminen idästä, lännestä, etelästä ja pohjoisesta Jumalan valtakuntaan (Lk.13:29). Dominionismin eli hallintateologian on välttämättä omaksuttava tämän linjan mukainen tulkinta, koska muutoin ei yksikään kirjoitus oikeuttaisi ideaa kristinuskon voitosta tämän ajan viimeisinä päivinä. Siksi niitä, jotka pitäytyvät kirjaimelliseen näkemykseen, että Israel tarkoittaa Israelia Vanhassa ja Uudessa Testamentissa, pidetään uhkana ja heidän käsityksiään arvostellaan ja tukahdutetaan. Kuitenkin vain kirjaimellinen käsitys sopii sekä itse profetioihin että nykyiseen maailman tilanteeseen. Tutkikaamme nyt todisteita siitä, että Israel pysyy Israelina senkin jälkeen, kun seurakunta tulee kuvaan. Lyhyyden vuoksi olen vain viitannut useimpiin Raamatun kohtiin. Asian ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea nämä kohdat. 1. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa ja uudelleen Iisakin ja Jaakobin kanssa, että antaa hänelle jälkeläisten paljouden ja Kanaanin maan ikuisena omaisuutena (Genesis 15, 17, 26:2-5, 28:13-15). Tämä riippui Jumalan Sanasta, eikä Aabrahamin jälkeläisten uskollisuudesta. Jos he olisivat uskottomia, Jumala pidätti oikeuden poistaa heidät maasta tottelemattomuuden rangaistuksena (3.Moos.26:27-39, 5.Moos.28:58-68). Kuitenkin jokaista viittausta kansan maasta poistamiseen seuraa aina lupaus palauttamisesta (esim. 5.Moos.30:1-6). 2. Jopa uuden liiton lupauksen jälkeen Jumala lupaa, että vain jos aurinko, kuu ja tähdet lakkaavat antamasta valoaan, Israelin siemen lakkaa olemasta kansa minun edessäni ainiaan (Jer.31:33-37). Tämä kohta osoittaa merkittävällä tavalla Israelin jatkuvuuden kansana uuden liiton antamisen jälkeen. 3. UT:ssa sanoja Israel ja israelilainen (engl. Israelite) on käytetty 74 kertaa. Kaikissa muissa paitsi kolmessa tapauksessa (joista yhdessä sana Israel esiintyy kahdesti samassa jakeessa) ei ole epäilystä, että näitä sanoja on käytetty merkitsemään täsmälleen samaa kuin VT:ssa. Tarkastelkaamme neljää esimerkkiä 71:sta, joissa sanan Israel täytyy tarkoittaa Israelia.

3 a) Matteus Ollessaan Egyptissä Herodesta paossa, Joosefin käsketään unessa mennä Israelin maalle (huomaa, että hänen ei käsketty mennä Palestiinaan!). b) Luukas 2:32. Simeon kuvailee Jeesusta valkeutena, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkautena kansallesi Israelille. c) Luukas 7:9. Jeesus sanoi roomalaiselle sadanpäämiehelle: Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. d) Room. 9:4. Paavali kirjoittaa maanmiehilleen:...ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset... Jos Israel tai israelilainen korvataan kirkolla, seurakunnalla tai kristityllä, niin jokainen näistä jakeista menettää merkityksensä. Ovatko poikkeukset mahdollisia? Room. 9:6: Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. (Samanlainen ajatus löytyy Room.3:28-29). Tekstiyhteydessä tarkasteltuna Paavalin ei tarkoita, että juutalaiset lakkaisivat olemasta juutalaisia, kun eivät usko Jeesukseen eikä, että pakanoista tulisi juutalaisia, kun he uskovat. Room. 9. luku käsittelee kysymystä jäännöksestä, ajatusta, joka oli tuttu heprealaisille profeetoille, joita hän lainaa kattavasti todistaakseen väitteensä. Israelin kansassa on niitä, jotka ovat uskollisia. Israelin hengellinen jäännös totteli Tooraa ja otti vaarin profeettojen sanoista. Luopioenemmistö ei - ja joutui tuomion alaiseksi, kaikkein ankarimman tuomion, joka oli että heidät karkotettiin maasta. Kuitenkin oli aina olemassa mahdollisuus, että uskottomat israelilaiset katuisivat ja kääntyisivät Herran puoleen ja tulisivat uskoviksi totellen Tooraa. Se olikin profeettojen saarnaamisen tarkoitus. Nyt kun Messias oli tullut, Israelin hengellinen jäännös tunnisti Hänet ja heistä tuli heprealaisia kristittyjä eli messiaanisia juutalaisia. Ei hengellinen enemmistö hylkäsi Hänet. Kuitenkin Paavali jatkaa sanoen Room. 11. luvussa että, Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu (Room. 11:25-29). Siis Israel pysyy kansana epäuskossakin, liiton vuoksi, jonka Jumala teki isien (Aabraham, Iisak ja Jaakob) kanssa. Israelin jäännös pelastuu tämän ajan lopussa. Tämän takaa em. kohta 2. Siihen saakka israelilaiset yksilöinä voivat kääntyä Messiaan puoleen, kuten Paavali itsekin teki ja tulla osaksi todellista seurakuntaa, joka muodostuu juutalaisista ja pakanoista yhteen liitettyinä Messiaassa. Siksi Paavali kehottaakin seurakuntaa rukoilemaan Israelin pelastumisen puolesta ja viemään heille evankeliumia (Room. 1:16, 10:1). Gal. 6:16: Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille. Tämän jakeen tulkinnan kielitieteellinen avain sisältyy kreikan sanaan kai, joka KJV-käännöksessä on käännetty and (ja) ja NIV-käännöksessä even (jopa). Jos ja

4 on oikea käännös, niin kysymys on kahdesta ihmisryhmästä: niistä, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat ja Jumalan Israelista. Jos jopa on oikea käännös, niin on vain yksi ryhmä, ne jotka tämän säännön mukaan vaeltavat ollen samalla jopa Jumalan Israel. Jälkimmäisestä tulkinnasta seuraa, että Jumalan Israel tulee synonyymiksi seurakunnalle. Paavalin argumentit Galatalaiskirjeessä on osoitettu niille juutalaiskristityille, jotka yrittivät pakottaa pakanoita noudattamaan Tooran rituaaleja (esim. ympärileikkaus ja ruokavaliota koskevat lait). Siten hän käsittelee kahta ihmisryhmää, juutalaiskristittyjä, jotka yrittävät painostaa pakanoita ympärileikkauttamaan itsensä ja pitämään lakia sekä pakanoita, joita painostetaan. Siis KJV:n käännös, joka käyttää sanaa ja, sopii asiayhteyteen, koska Paavali kiittää sekä juutalais- että pakanakristittyjä, jotka vastustavat juutalaistajien painostusta. Siten Jumalan Israel tarkoittaa yksinkertaisesti juutalaisia uskovia, jotka ovat oikein ymmärtäneet uuden liiton velvoitukset. Tämä on johdonmukaista ja sopii siihen, että sana kai käännetään ja (and) eikä jopa (even). Voimme siis nähdä. etteivät edes nämä mahdolliset poikkeukset ole ristiriidassa sen säännön kanssa, että Israel tarkoittaa Israelia Uudessa Testamentissa. Onko UT:ssa tulevaisuutta Israelille? Vanha Testamentti sisältää monia profeetallisia kohtia, jotka puhuvat Israelin maailmanlaajuisesta ennallistamisesta, ja joista monet liittyvät viimeisten päivien ja Jaakobin ahdistuksen tapahtumiin (esim. 5.Moos. 30:1-6, Jes. 11:10-12, Jer. 16:14-15, 30-31, Hes , Sef. 3:20, Sak ). Monet kommentaattorit ovat sanoneet, että UT:lla ei ole mitään sanottavaa tästä aiheesta ja mitä tulee Jeesukseen, niin tämä ei enää ollut ohjelmassa. Kuitenkin Jeesus käsitteli Vanhaa Testamenttia horjumattomana Jumalan Sanana ja oletti, että se muuttamatta siirtyy Hänen seuraajilleen (Mt. 5:17-18). Tämän valossa me voimme otaksua, että Jeesus ei halunnut lisätä eikä ottaa pois mitään siitä, mitä jo oli ilmoitettu profeettojen kautta koskien Israelin hajotusta ja ennallistamista. UT:ssa on kuitenkin tärkeitä viittauksia, jotka sisältävät tulevaisuuden Israelille: a) Jotta Jeesuksen omat sanat koskien Hänen toista tulemustaan (Mt. 24, Mk. 13, Lk. 21), voisivat kirjaimellisesti toteutua, niin Jerusalemissa ja Juudeassa täytyy olla juutalaisia läsnä. (Mt. 24:15-22, Mk. 13:14-20, Lk. 21:20-24). Jotkut tämän käsityksen vastustajat väittävät, että Jeesuksen profetia hävityksen kauhistuksesta, Jerusalemista pakenemisesta ja suuresta ahdistuksesta toteutuivat, kun roomalaiset piirittivät ja tuhosivat Jerusalemin 70 jkr. Epäilemättä tämä profetia toteutui silloin osittain, mutta ei ole mitään mahdollisuutta, että se olisi ollut täydellinen toteutuminen, koska kaikissa kolmessa evankeliumissa nämä tapahtumat päättyvät Herran näkyvään paluuseen kunniassa, mikä ei selvästikään tapahtunut 70 jkr. eikä ole tapahtunut vielä tähän päivään mennessä. b) Ilmoittaessaan Jerusalemin tuhon ja temppelin hävityksen (Mt. 23:38, 39), Jeesus profetoi Jerusalemille: Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sanonta, Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, on juutalainen tervehdys tulevalle Messiaalle (ks. Ps. 118:19-29, Mt. 21:1-16). Tämä palaavan Messiaan vastaanottokomitean odotus Jerusalemissa on sopusoinnussa Sakarjan profetian (Sak. 12:10) ja Hengen vuodatuksen kanssa juutalaisen jäännöksen ylle piiritetyssä Jerusalemissa, minkä tuloksena: He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

5 c) Lk 21:24: ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Toteutuiko tämä profetia lopullisesti vuonna 1967 tai ei (ja minun käsitykseni on, että ei), niin se selvästi edellyttää Jerusalemin palauttamista tulevaisuudessa juutalaiseen hallintaan pitkien hajotuksen aikojen jälkeen, jolloin heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. d) Apt. 1. luvussa Jeesuksella oli täydellinen tilaisuus ratkaista asia kerta kaikkiaan. Ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa välisenä aikana Hän oli puhunut opetuslapsilleen Jumalan valtakunnasta (Apt. 1:3). Mikä tärkeintä, Hän oli puhunut heille suoraan Messiaanisen profetian aiheesta (Lk. 24:44-46) osoittaen heille, että Hän oli toteuttanut profetiat Messiaasta Kärsivänä Palvelijana. Meille ei kerrota, mihin Raamatun kohtiin Hän viittasi, mutta voimme olettaa, että Jes.53 oli tämän raamattutunnin pääaihe. Jäljelle jäi profetioita, joita Hän ei toteuttanut ensimmäisessä tulemuksessaan, varsinkin Jes. 2:1-4, joka koskee hallitsevaa Messiasta Kuninkaana, joka hallitsisi pakanakansoja ennallistetusta ja lunastetusta Jerusalemista saaden aikaan maailmanrauhan. Tämän valossa opetuslasten kysymys, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan, on järkevä. Se, mitä he tahtoivat sanoa, oli: Me ymmärrämme, että sinun oli ensin toteutettava Jesajan 53. luvun profetia kuolemalla syntiuhrina. Aiotko nyt (tällä ajalla) toteuttaa Jesaja 2:1-4 profetian, ajaa ulos roomalaiset ja palauttaa daavidilaisen valtakunnan Israeliin ja tuoda maailmanrauhan? Jeesus ei sano Unohtakaa valtakunnan palauttaminen Israelille. Se on loppu nyt, koska kaikki on siirretty seurakunnalle. Vaan hän sanoo, että heidän ensisijainen tehtävänsä on vastaanottaa Pyhän Hengen voima ja saarnata evankeliumia kaikessa maailmassa (mikä edelleen on meidän ensisijainen tehtävämme). Kuitenkin Apt 1:7, Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, viesti on, että Isällä on aika Israelin ennallistamiselle. Se on tapahtuva joskus kaukaisessa tulevaisuudessa ajankohtana, jota opetuslapset eivät tiedä (koska se on yhteydessä toiseen tulemukseen - ks. Mt. 24:36). e) Room. 11:25-26:...ja niin kaikki Israel on pelastuva... Korvausteologit sanovat, että Israel jakeessa 26 tarkoittaa seurakuntaa, mutta tämä tekee tekstistä ja tekstiyhteydestä hölynpölyä. Kolmessa luvussa Paavali on puhunut Israelin epäuskosta ja evankeliumin tarpeesta, joten on loogista, että jakeen 26 täytyy tarkoittaa Israelia. Israelin tulevan hengellisen uudistamisen teema on sopusoinnussa useiden VT:n kohtien kanssa ja sisältyy Ilmestyskirjan lukuihin 7, 11 ja 12. Jotta Israel voisi pelastua tämän ajan lopussa, juutalaisten on täytynyt selviytyä fyysisesti hengissä koko kristillisen ajan. Todellisen seurakunnan vastauksen Israelin epäuskoon olisi pitänyt noudattaa Paavalin määräystä rukoilla Israelin puolesta, että he voisivat pelastua. Se, että näin ei ole tehty, on aiheuttanut traagisen menetyksen sekä Israelille että seurakunnalle. Nyt, kun näemme Jerusalemiin ja juutalaiseen kansaan keskittyvien tapahtumien avautuvan silmiemme edessä, Jumala etsii uskollista jäännöstä uskovien kristittyjen keskuudesta rukoilemaan Israelin puolesta ja osoittamaan juutalaisille sitä ainoaa, joka voi pelastaa heidät, Messias Jeshuaa (Jeesusta). Kirjoittanut: Tony Pierce

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan. Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna Ilm. 11 sisältää kolme tapahtumaa: temppelin profeetallinen mittaaminen Hesekielin kirjan esikuvan mukaan (Ilm. 11:.2 / Hes. 40), kahden viimeisen, suuren todistajan toiminta Jerusalemissa (Ilm. 11:3-13),

Lisätiedot

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen 1 Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

ISRAEL JA LOPUNAJAT Israel Youth Conference 2012. La 28.01.2012 klo 16 Helsingin Saalem Harri Kröger

ISRAEL JA LOPUNAJAT Israel Youth Conference 2012. La 28.01.2012 klo 16 Helsingin Saalem Harri Kröger ISRAEL JA LOPUNAJAT Israel Youth Conference 2012 La 28.01.2012 klo 16 Helsingin Saalem Harri Kröger ISRAEL Israelin kansa ja maa kuuluvat yhteen: 1. Moos.12:1-5, 1. Moos.13: 14-15, 1. Moos.15: 18, 1. Moos.17:

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 3/2009 Pastorit löysivät toisensa ja niin syntyi näky uudesta seurakunnasta Helsinkiin

Lisätiedot

Jumala ei ole hylännyt kansaansa

Jumala ei ole hylännyt kansaansa 1 Roomalaiskirjeen selitys 28 Room. 11:1 10 Jumala ei ole hylännyt kansaansa Edellä olemme käsitelleet sitä, kuinka apostoli Paavalin mukaan juutalaisten yritys saavuttaa Jumalalle kelpaaminen hänen lakiaan

Lisätiedot

Viimeisen pasuunan partituuri Ilm. 10

Viimeisen pasuunan partituuri Ilm. 10 Kertausta: Ilm:n näkyosa alkoi taivaassa Jumalan valtaistuinsalista, missä Kristus otti 7:llä sinetillä suljetun Uuden Testamentin kirjakäärön ainoana, joka oli mahdollinen sen kirjan aukaisemaan. (4-5)

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

19. Lopullista ratkaisua etsimässä

19. Lopullista ratkaisua etsimässä 19. Lopullista ratkaisua etsimässä Meidän on yleensä helppo muistaa oma syntymäpäivämme. Ystävät ja sukulaiset saattavat sen joskus unohtaa, mutta me emme. Yhteiskuntakin pitää virallista luetteloa syntymäpäivistä,

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Joh. 13:16-20 16. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos.

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos. Yllä oleva kreikaksi ja englanniksi oleva lause on suomenkielisessä Raamatussa: Totisesti minä sanon teille; tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 1 Näistä Jeesuksen sanoista on keskusteltu

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

Foinikialaisnaisen usko

Foinikialaisnaisen usko 1 Uusi alku 26 Foinikialaisnaisen usko Mark 7:24 30 Savonlinnan Tuomiokirkko, 24.11.2010 Jeesuksen yksityinen retretti Tyroksen lähellä Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja

Lisätiedot

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East 6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East Hengelliset harjoitukset sekä idässä, että lännessä, perustuvat olettamukseen, että voimme tehdä jotain päästäksemme matkalle jumalalliseen yhteyteen, kun meitä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot