Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13"

Transkriptio

1 Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v Terminologiaa heitto yhden yksittäisen kuulan heitto heittovuoro pelaaja tai pari heittää molemmat kuulansa heittokierros kaikki mukana olevat pelaajat tai parit ovat heittäneet molemmat kuulansa asianmukaisessa järjestyksessä peli koostuu heittokierroksista. Voittaja on se joka jää viimeiseksi peliin mukaan ottelu koostuu useammasta pelistä riippuen kilpailumuodosta avausheitto eli Yhteislaukaus pelin aloittava heitto Päällikkö eli kilpailun johtaja kilpailun järjestävän seuran nimeämä vastuuhenkilö Konsensus yksimielisyys ottelun osallistujien kesken. Pelin pitää edetä Konsensuksen vallitessa. Kaikki kiistatilanteet ja mahdolliset sääntötulkinnat pyritään selvittämään, kunnes Konsensus saavutetaan. Poissaoleva tai keskustelua seuraamaton pelaaja tulkitaan antavan enemmistön vastauksen. Kiistanalainen henkilö voidaan myös jäävätä Konsensuksen piiristä eli Konsensus voi täyttyä huolimatta enemmistön päätöksellä jäävätyn henkilön mielipiteestä. Myös pelistä jo pudonneet kuuluvat Konsensuksen käsittelyn piiriin. 2. Pelimuodot 1. Taistelupetankki on urheilulaji, jossa pelaa: yksi henkilö muita vastaan (pelata yksin/yksinpeli) tai kahden henkilön muodostama joukkue muita vastaavia joukkueita vastaan (pelata kaksin/paripeli) Yksinpelissä kullakin pelaajalla on kaksi kuulaa. Kaksinpelissä kullakin parilla on kaksi kuulaa. Muut pelimuodot on kielletty. 3. Välineistö 1. Taistelupetankkia pelataan kuulilla, joiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 1. Kuulien tulee olla metallia ja silmämääräisesti pyöreitä. 2. Kuulien halkaisijan tulisi olla 60 mm:n (minimi) ja 80 mm:n (maksimi) välillä. 3. Kuulien painon tulisi olla 600 g (minimi) ja 800 g (maksimi) välillä. 4. Kukin kuulapari tulee voida erottaa muista kuulapareista. Merkkaamiseen voidaan käyttää tussia tai maalimerkintää. 2. Kilpailun johtaja eli Päällikkö on lopullisesti vastuussa pelissä käytettyjen kuulien sopivuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Päällikkö tarkistaa ennen peliä kaikki pelissä käytettävät kuulat, eikä tarkistuksen jälkeen voi välineistöstä valittaa. Hätätapauksessa yllämainituista säännöistä voidaan joustaa, mutta siihen vaaditaan Päällikön suostumus ja yleinen Konsensus. Metalliset ns. huoltoasemapallot ovat lajiin soveltuvia. 3. Pelin aikana pelaajien tulee valvoa, että kaikkien osallistujien välineistö täyttää edellä mainitut vaatimukset. 4. Maalipallon tulee olla silmämääräisesti pyöreä ja yhtenäistä kiinteää ainetta. Suositeltavin materiaali on puu. Niiden halkaisijan tulee olla 20 mm:n (minimi) ja 40 mm:n (maksimi) välillä. Maalipallojen maalaaminen minkä tahansa väriseksi on sallittua ja jopa suositeltavaa. Hätätapauksessa myös muut kiinteät esineet käyvät, mutta vain Päällikön suostumuksella ja yleisen Konsensuksen vallitessa. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu valitsee maalipallon. 4. Pelin alku 1. Virallisissa kilpailuissa ennen kilpailun alkua jokaisen pelaajan tulee esittää henkilötietonsa, jotka kirjataan ylös. 2. Kuulien tai maalipallon vaihtaminen ottelun aikana on kielletty lukuun ottamatta mahdollista rikkoutumista. Tässä tapauksessa suurin pala toimii kuulana tai maalipallona. Mikäli kuulia on vielä pelaamatta, se vaihdetaan

2 välittömästi mahdollisesti tarvittavan mittauksen jälkeen läpimitaltaan mahdollisimman samankokoiseen kuulaan tai maalipalloon kuin rikkoutunut oli. Vaihtamisessa pitää kuitenkin luvun 3 täyttyä kaikilta osiltaan. 3. Kuulan hukkuessa suoritetaan kaikkien otteluun osallistuvien toimesta vähintään yhden minuutin pituinen intensiivinen etsintä. Mikäli kuulaa ei löydy, on pelaajan tai parin jatkettava yhdellä pallolla pelaten. Mikäli sekin hukkuu eikä sitäkään vastaavaan etsinnän jälkeen löydy, tippuu kyseinen pelaaja tai pari pois. 4. Jos maalipallo hukkuu eikä sitä kahden minuutin etsinnän jälkeen löydetä tai jos maalipallo menee pelialueen rajan yli, otetaan uusi kolmannen pykälän mukainen maalipallo käyttöön ja kyseinen peli aloitetaan alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 5. Taistelupetankkia voidaan ja pitääkin pelata missä tahansa maastossa. Päällikön päätöksellä pelialue voidaan rajata. Tällöin alueen tulee olla vähintään aarin kokoinen yhtenäinen alue, jonka kapein kohta ei saa alittaa 83 mm:ä. Mitat koskevat kansallisen mestaruusluokan ja kansainvälisiä kilpailuja; muissa kilpailuissa liitot voivat joustaa. 5. Pelin eteneminen 1. Peli etenee seuraavassa järjestyksessä: - avausheitto - ensimmäinen ja toinen yhteislaukaus - mittaus - varsinaiset heittokierrokset 2. Avausheitto 1. Avausheitossa maalipallo heitetään pelikentälle. 2. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu määrää ottelun ensimmäisen avausheiton paikan ja suorittaa sen myös ja käytännössä siis valitsee myös aloitusalueen. Selkeä varoetäisyys muihin kilpailussa samanaikaisesti pelattaviin otteluihin on ehdottomasti pidettävä. Osallistujien huonoiten sijoitettu on nimenomaan osallistujien sisäisen järjestyksen huonoin. Osallistujien sisäinen järjestys määräytyy ensimmäisellä ottelukierroksella vallitsevan taistelupetankkirankingin mukaan. Myöhemmillä kilpailukierroksilla järjestys määräytyy ensin edellisen kierroksen lohkosijoittumisesta, jossa ensimmäisenä jatkoon päässyt on parempi ja sitten edellisen kierroksen lohkokirjaimesta, jossa pienempi lohkokirjain on parempi. 3. Erikoistapauksissa ottelun avausheiton voi suorittaa Päällikön määräämä pelin ulkopuolinen mieluiten julkisuuden henkilö. 4. Seuraavat avausheitot suorittaa aina edellisen pelin voittaja suurin piirtein siltä paikalta johon maalipallo edellisessä pelissä jäi, ellei Konsensuksen vallitessa muuta päätetä. Avausheitto voidaan heittää lähes mihin tahansa. Pelin rajojen läheisyyteen tai selkeästi liian vaikeaan maastoon (esim. kivikkoon tai suohon) sijoittuvia avausheittoja kuitenkin paheksutaan voimakkaasti ja avausheitto voidaan Konsensuksen vallitessa uusia. Maalipallo pitää kuitenkin aina heittää etäisyydelle johon kaikki peliin osallistujat pystyvät kuulansa heittämään, muuten avausheitto pitää uusia. Tämä on Johanneksen herrasmiessääntö. 5. Virallisissa kilpailuissa, kun edellisen pelin voittaja saa jatkoon tarvittavan määrän voittoja ja poistuu pelistä, voittaja silti heittää seuraavan pelin avausheiton, mutta ei osallistu ks. peliin muuten. 3. Yhteislaukaukset 1. Peli aloitetaan aina Yhteislaukauksilla. Yhteislaukaus suoritetaan niin että kaikki peliin osallistuvat pelaajat ovat silmämääräisesti yhtä kaukana maalipallosta ja että maalipallon heittänyt on suurin piirtein samassa paikassa kuin maalipalloa heittäessään. Yhteislaukauksessa pelaajien lähempien jalkaterien välinen lyhin etäisyys saa olla korkeintaan 83 cm. Yhteislaukauksien välissä ei saa tehdä apuvälineisiin perustuvaa mittausta. 2. Yhteislaukauksessa kukin pelaaja tai parin toinen jäsen heittää yhden kuulan kerrallaan. Maalipallon heittäneellä (tai poikkeustapauksissa [vrt ] pelin nuorimmalla) on velvollisuus aloittaa ensimmäisenä heitto mikäli muut eivät sitä jostain syystä halua tehdä. Muiden pelaajien heiton on tapahduttava samanaikaisesti inhimillisen reaktiokyvyn rajoissa. Tämä on ns. Hämäläisen herrasmiessääntö. Avausheiton vitkuttelemista ilmeisessä hyötymistarkoituksessa pidetään erittäin moukkamaisena. Yhteislaukauksia suoritetaan siis kaksi ja molemmissa pyritään samanaikaisuuteen. Pelattaessa Kaksin kukin heittää yksittäisessä Yhteislaukauksessa yhden kuulan, parin sisäisellä heittojärjestyksellä ei ole väliä.

3 3. Jos kuula jää heitossa pelin rajojen ulkopuolelle, se katsotaan lopullisesti kadonneeksi, eikä pelaaja tai pari saa sillä enää siinä pelissä pelata. 4. Jos maalipallo heitetään tai se pelin aikana siirtyy rajojen ulkopuolelle, se myös katsotaan kadonneeksi ja aloitetaan kyseinen peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 4. Mittaus 1. Jokaisen heiton lukuun ottamatta yhteislaukauksen ensimmäistä heittoa - jälkeen suoritetaan välittömästi mittaus, jossa kuulien 3D-euklidinen etäisyys maalipalloon selvitetään tarvittavalla tarkkuudella. Jos silmämääräinen mittaus ei riitä selvittämään kuulien etäisyyksiä maalipallosta, käytetään mittauksen apuna tarkoitukseen sopivia mittavälineitä. Mittausta suoritetaan kunnes tarkoituksen mukaisista pallojen välisistä etäisyyksistä on päästy Konsensukseen. Mittauksen suorittaa viimeksi heittänyt pelaaja tai hänen parinsa. Myös vastapelaajalla on aina halutessaan oikeus suorittaa mittaus. Näennäisissä tasatilanteissa etu on aina heittäjän puolella. Se pelaaja tai parin jäsen, joka mittauksen aikana siirtää joko maalipalloa tai mitä tahansa pelissä olevaa kuulaa selkeän tahallisesti, putoaa pelistä. 5. Ensimmäinen heittokierros 1. Ensimmäisen heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta mitaten kauimmaisin. 2. Heittovuoron aikana tulee pelaajan tai parin heittää molempia kuuliaan kerran valitsemassaan järjestyksessä ja pelattaessa Kaksin kumpikin parin jäsen heittää kerran. Mikäli heittovuoron jälkeen mitattaessa pelaajan tai parin lähin kuula ei ole kaikista kuulista lähimpänä maalipalloa, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois ja heidän kuulansa poistetaan efektiiviseltä pelialueelta. Mittauksen jälkeen pitää saada aikaan Konsensus pelitilanteesta; putosiko joku pelaaja tai pari pelistä pois, kuka on seuraava heittäjä jne. ennen kuin seuraava heittovuoro voi alkaa. 3. Toisen ja aina siitä seuraavan heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta kauimpana ja joka ei tällä heittokierroksella ole vielä heittänyt kuuliaan. 4. Mikäli mittatarkkuuden puitteissa yksi kuula ei ole yksiselitteisesti kauimmaisin, vertaillaan kiistanalaisten pelaajien tai parien toisia kuulia. Mikäli nämäkin ovat mittaustarkkuuden rajoissa yhtä kaukana, suorittaa ensimmäisen heittovuoron kiistanalaisista pelaajista tai pareista nuorin (pareissa yhteenlaskettu ikä). 5. Pysähtyminen. Jokaisen heiton jälkeen odotetaan että kuulat pysähtyvät. Kuulat ovat pysähtyneet, kun siitä on Konsensus. Mikäli Konsensusta ei saavuteta, odotetaan minuutti, jonka jälkeen kuulat todetaan pysähtyneiksi. Seuraava heitto on tapahduttava kolmen minuutin sisällä pysähtymisen saavuttamisesta, mutta Konsensuksen vallitessa voidaan pitempi tauko hyväksyä. 6. Jos joku pelaaja pysäyttää liikkuvan kuulan tai maalipallon tai muuttaa niiden luonnollista liikerataa selkeän tahattomasti, sitä paheksutaan avoimesti, mutta pallot jäävät pysähtyneille paikoilleen. Jos minkä tahansa kuulan siirtäminen, pysäyttäminen tai suunnan muuttaminen on tehty selkeästi tahallisesti ja sen on tehnyt: a. pelissä mukana oleva pelaaja pudotetaan pelaaja tai pari pelistä ja hänen kuulansa poistetaan b. jo pudonnut pelaaja pelaaja tai pari, jonka jäsen ks. pelaaja on, suljetaan seuraavasta pelistä c. jos pelin ulkopuolinen henkilö pallot jäävät paikoilleen, mutta jos pelin kulku on oleellisesti muuttunut, aloitetaan peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton 7. Jos joku (pelaaja, ulkopuolinen tai eläin) siirtää vahingossa kuulaa tai maalipalloa, pyritään siirtynyt pallo aina siirtämään alkuperäiselle paikalleen Konsensuksen mukaan. Tämä ei tietenkään koske pelaajan laillisesti heitetyn kuulan avulla tapahtunutta tahallista tai tahatonta siirtämistä. Jos vahingossa siirtynyt pallo on mittauksen alainen ja siirtäjä on: a. heittäjä itse - on tiukassa mittauksessa etu vastustajilla b. joku muu on tiukassa mittauksessa etu heittäjällä 8. Jos siirtäjänä on ollut luonnonvoima tai vastaava, ei kuulaa tai maalipalloa saa siirtää takaisin. Jos kuula tai maalipallo liikkuu mittauksen aikana selkeästi ennen kuin vuorossa seuraava pelaaja tai pari on aloittanut oman heittovuoronsa, suoritetaan uusi mittaus siitä tilanteesta johon luonnonvoiman aiheuttaman siirron jälkeen päädytään. 9. Liikkuvan kuulan tilanteessa poikkeuksena on oman kuulan vapaaehtoinen hylkääminen. Mikäli oma kuula on vierimässä vaikeaan paikkaan, kuten rotkoon tai mereen, voi sen pysäyttää, mutta tällöin pysäytetty kuula on pois pelistä loppupelin ajan. Mikäli pelaajan tai parin molemmat kuulat hukkuvat, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois.

4 10. Konsensuksen vallitessa voidaan peli myös vapaaehtoisesti uusia missä tahansa vaiheessa. Näin voidaan toimia mikäli maalipallo on epäsuotuisassa paikassa ja peli ei järkevästi etene. Uusintaan ei osallistu pelistä jo pudonneet. Avausheiton suorittaa osallistujien huonoiten sijoitettu, kuten ensimmäisellä ottelukierroksella. 6. Toinen heittokierros 1. Toisen heittokierroksen heittovuorot noudattavat ensimmäisellä heittokierroksella muodostunutta järjestystä huomioiden pelistä mahdollisesti jo pudonneet. 7. Seuraavat heittokierrokset etenevät kuin toinen heittokierros ja näin jatketaan kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja tai pari. 6. Heiton suorittaminen 1. Heitto aloitetaan poimimalla heitettävä kuula maasta siten että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana leikkaa poimittavan kuulan ja että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana on silmämääräisesti kohtisuora maalipallon ja poimittavan kuulan väliselle kuvitteelliselle janalle. Jalkaterien suunta pitää olla maalipalloa kohti ja jalkaterien pitää olla maalipallon ja poimittavan kuulan välisen kuvitteellisen janan suuntainen. Jalkojen on oltava vaaditussa asennossa ennen kuin kuulan voi poimia, eikä jalkoja saa siirtää poimimisen jälkeen. Näistä voidaan pelissä Konsensuksen vallitessa joustaa, esim. vaikeissa maasto-olosuhteissa. 2. Muihin kuuliin kuin poimittavaan ei saa koskea. Mikäli poimittava kuula nojaa toiseen kuulaan, joka saattaisi siirtyä poiminnan aikana, pitää poimijan ns. Hujasen herrasmiessäännön mukaisesti kysyä potentiaalisesti siirtyvän kuulan haltijalta haluaako hän kenties poimia kuulan pelaajan puolesta. 3. Heiton aikana jalkojen pitää pysyä niillä paikoillaan johon ne poiminnan yhteydessä asetettiin. Heiton aikana saa hypätä, kunhan laskeutuu silmämääräisesti samoihin jalanjälkiin. 4. Vain jalkapohjilla saa ottaa tukea kiinteistä esineistä, kuten maasta. Heiton saa suorittaa kummalla tahansa kädellä tai molempia käsiä käyttäen ja kuulan on lennettävä ilmassa vähintään 10 cm. Mikäli kuula lipsahtaa pelaajan kädestä tippuen maahan ja täyttäen 10 cm lentovaatimuksen, katsotaan kömmähdys normaaliksi heitoksi. 5. Mikäli pelaaja poimii vahingossa vieraan kuulan, on se ripeästi palautettava alkuperäiselle paikalleen. Mikäli pelaaja heittää vieraan kuulan tai heittää väärällä vuorolla, pelaaja mahdollisine pareineen poistetaan pelistä kuulineen välittömästi. Mikäli muu ottelun pelaaja on pelaajan suorittaman väärän heiton jälkeen selkeästi heikommassa pelitilanteessa kuin ennen heittoa, voidaan pelitilanne palauttaa silmämääräisesti alkuperäiselle paikalleen. 6. On ehdottomasti kiellettyä painaa maahan, poistaa tai rikkoa minkäänlaista estettä, joka on pelikentällä, paitsi Konsensuksen vallitessa. Pelaajalla ei saa olla heittohetkellä minkäänlaista tähtäyksen apuvälinettä, eikä hän saa piirtää uraa eikä merkitä maahan alastulokohtaa eikä tunnustella pelikenttää pelin aikana. 7. Vastustajat eivät saa liiallisesti häiritä heittävää pelaajaa, eikä maalipallon ja heittäjän välissä saa olla. Kerran heitettyä kuulaa ei saa pelata uudelleen, eikä kukaan saa pelissä tehdä koeheittoja efektiivisellä pelialueella. 8. Pelaajat, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, voidaan sulkea pelistä Päällikön päätöksellä, mikäli he vielä varoituksien jälkeen menettelevät määräysten vastaisesti. 9. Mikäli edellä olevia määräyksiä ei noudateta tahallisesti tai selkeästi hyötymistarkoituksessa, pelaaja tai pari tai kaikki syylliset tahot tiputetaan ks. pelistä. Rangaistus toimeenpannaan Konsensuksen vallitessa. 7. Sekalainen informaatio 1. Jotta valitukset tai huomautukset hyväksyttäisiin, on ne aina esitettävä Päällikölle. Ottelun tuloksen julistamisen jälkeen tehtyjä valituksia tai huomautuksia ei oteta huomioon. Ottelun osallistujat ovat ensisijaisesti vastuussa vastapuolensa kelvollisuuden valvomisesta (lisenssit, luokat, pelikenttä, kuulat jne.). 2. Kaksin pelattaessa ei saa yksin pelata, eikä virallisissa kilpailussa saa paria kesken kilpailun vaihtaa. Mikäli ilmoittautunut pelaaja tai pari myöhästyy ottelusta, johon on virallisesti ilmoittautunut, saa pelaaja tai pari liittyä mukaan seuraavan pelin alusta.

5 3. Peliä ei voi keskeyttää pimeyden tai huonon sään takia. Vain hyvin painavista syistä voi Päällikkö keskeyttää ottelun. 4. Palkintosummien ja kilpailukorvausten jakaminen pelaajien tai parien keskinäisillä sopimuksilla on ehdottomasti kielletty. 5. Päällikkö on vastuussa otteluiden kulusta ja niiden sääntöjenmukaisuudesta. Päällikkö vastaa päätöksistään Suomen Taistelupetankkiliiton liittohallitukselle. Päällikkö voi itse osallistua peleihin, mutta kaikki aseman väärinkäytökset johtavat vakaviin fyysisiin seuraamuksiin. Päälliköllä on oikeus sulkea kilpailusta pelaaja tai pari, joka kieltäytyy alistumasta heidän päätöksiinsä. 6. Epäurheilijamaiseen käytökseen, yleisön tai Päällikön halveksuntaan tai väkivaltaan kilpailun johtajaa, tuomaria, toista pelaajaa tai katsojaa kohtaan syyllistyviä pelaajia tai pareja rangaistaan seuraavan asteikon mukaan tapauksen vakavuudesta riippuen. a. Sulkeminen kilpailusta ja jo saatujen tulosten mitätöinti. b. Lisenssin menetys. c. Palkintojen ja kilpailukorvausten takavarikointi tai takaisinmaksaminen kilpailun järjestäjille. d. Henkilökohtaisen omaisuuden takavarikointi Pelaajan saama rangaistus voidaan ulottaa myös hänen pariinsa. 7. Rangaistuksista 1 ja 2 päättää Päällikkö. Rangaistukset 3 ja 4 langettaa Suomen Taistelupetankkiliiton hallitus. Lopullinen päätösvalta on kaikissa tapauksissa liittohallituksella. Suomen Taistelupetankkiliitto ry Versiohistoria: v0.9 kirjoittanut Ville Könönen ennen ensimmäistä kokousta Markus Miettisen ja Jukka Hujasen kanssa käytyjen aiemman hahmottelutilaisuuden ja Suomen Pétanque-liiton virallisten pelisääntöjen pohjalta. Pelin synty sijoittuu itäsuomalaiseen Klamilan kylään ja siellä Jukka Hujasen vanhempien omistamaan mökkiin, jossa usealla eri reissulla muunneltiin petankista tylsyyden karkottamismielessä dynaamisempi ja aggressiivisempi peli. Pelin syntyyn liittyy olennaisesti välitön alastomuus (alkuperäinen nimi munapetankki juurtaa täältä) ja saunonta. v0.95 koottu Taistelupetankki ry:n rekisteröimistilaisuuden yhteydessä. Osallistujat Markus Miettinen ja Jaakko Seppälä Nisäkkäät ry:stä ja Ville Hämäläinen, Ville Könönen, Ukri Niemimuukko ja Jukka Hujanen kadulta. Ensimmäiset tosiviralliset säännöt tullaan vahvistamaan Suomen Taistelupetankkiliiton perustamiskokouksessa keväämmällä. Tukijalan käytön salliminen heiton aikana on avoin kysymys, josta tultaneen äänestämään kevään kokouksessa. v0.96 ensimmäisen Helsingin Hietalahdessa suoritetun koepelin jälkeen tehtiin pieniä korjauksia sääntöihin mm. kiistanalaisen tukijalkasäännön osalta. Koepeliin osallistuivat Jaakko Seppälä (6 voittoa), Antti Salovaara (5 voittoa), Ville Könönen (2 voittoa) ja Markus Miettinen (1 voitto). Nämä säännöt tultaneen viimeistelemään ja hyväksymään myöhemmin järjestettävässä liittokokouksessa. v0.97 Lauri Lampi Kosmos ry:stä luki säännöt läpi ja teki tukun hyviä havaintoja. Sääntöjen selkeyttä pyrittiin parantamaan. v0.98 Muutama päivä ennen ensimmäistä liittokokousta säännöt saivat toivottavasti selkeämmän rakenteen. Myös poimimissääntöä on tarkennettu. Hypyn salliminen on vielä avoin kysymys. v1.00 Säännöt kestivät hyvin ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut ja ne vahvistettiin lopullisesti Suomen Taistelupetankkiliitto r.y.:n ensimmäisessä liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa Helsingin Töölössä. v1.09 Sääntöjä vähän viilailtu kilpailusääntöjen laatimisen yhteydessä. Muutamia termejä selkeytettiin. Päällekkäisyyksiä pitää vielä poistaa. v1.10 Vuoden 2005 Liittokokoukseen tulee hyväksyttäväksi liuta sääntöuudistuksia, jotka myös hahmoteltiin ja hyväksyttiin.

6 v1.11 Kauden 2005 aikana lisättiin sääntö väärällä vuorolla heittämisestä ja pari muuta pientä muutosta tehtiin myös. v1.12 Ennen kevään 2006 liittokokousta tehtiin muutamia muutoksia. Ainakin pari kirjoitusvirhettä tuli krojattua. Väärällä vuorolla heittänyt putoaa suoraan pois. Rankingin huonoin valitsee maalipallon. Kohtaan lisättiin Johanneksen herrasmiessääntö. Poimimisesta tarkennettiin että jalkoja ei saa siirtää kun kuula on kourassa. Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa. v1.13 Kauden 2006 aikana tehtiin pieniä korjauksia ja selvennyksiä. Selvennettiin sääntöä avausheiton suorittajasta; se on nimenomaan kyseisen lohkon huonoiten sijoitettu, joka ei välttämättä ollenkaan ole senhetkisen tp-rankingin huonoin. Muutoksia kohtiin: 5.2.2, 6.4 ja uusi kohta: Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

Petankin kansainväliset pelisäännöt

Petankin kansainväliset pelisäännöt Petankin kansainväliset pelisäännöt YLEISTÄ 1. Joukkueiden muodot Petankki on urheilulaji, jossa pelaa kolmijäseninen joukkue toista kolmijäsenistä joukkuetta vastaan (trippeli). Siinä voi myös olla vastakkain

Lisätiedot

Petankin kansainväliset pelisäännöt

Petankin kansainväliset pelisäännöt Petankin kansainväliset pelisäännöt 1 YLEISTÄ... 2 1. Joukkuemuodot... 2 2. Hyväksyttyjen kuulien ominaisuudet... 2 2a. Rangaistukset vääränlaisista kuulista... 2 3. Hyväksytyt maalipallot... 3 4. Lisenssit...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kurlausvälineet Kurlauskenttä Pelin kulku Rikkeet ja rangaistukset Kurlauksen eri versiot... 6

SISÄLTÖ. Kurlausvälineet Kurlauskenttä Pelin kulku Rikkeet ja rangaistukset Kurlauksen eri versiot... 6 SISÄLTÖ Kurlausvälineet.... 2 Kurlauskenttä... 3 Pelin kulku.... 4 Rikkeet ja rangaistukset... 5 Kurlauksen eri versiot... 6 Kurlausvälineet Kurlauspallot ovat tehty koivusta ja niiden läpimitta on n.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kurlausvälineet Kurlauskenttä Pelin kulku Rikkeet ja rangaistukset Kurlauksen eri versiot... 6

SISÄLTÖ. Kurlausvälineet Kurlauskenttä Pelin kulku Rikkeet ja rangaistukset Kurlauksen eri versiot... 6 SISÄLTÖ Kurlausvälineet.... 2 Kurlauskenttä... 3 Pelin kulku.... 4 Rikkeet ja rangaistukset... 5 Kurlauksen eri versiot... 6 Kurlauksen taktiikkaa... 7 1 Kurlausvälineet Kurlauspallot ovat tehty koivusta

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

Juomaksi käy mikä tahansa alkoholijuoma, jossa on tilavuudeltaan 4-7% alkoholia.

Juomaksi käy mikä tahansa alkoholijuoma, jossa on tilavuudeltaan 4-7% alkoholia. Beer pong on juomapeli, jossa tarkoituksena on saada vastustaja juomaan juomansa. Pelit pelataan joukkueissa. Kussakin joukkueessa on aina kaksi pelaajaa ja kussakin pelissä aina kaksi joukkuetta. Turnauspelien

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) PALOBANDY -SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten fyysistä kuntoa ja opettaa toimimaan ryhmänä, sekä antaa tilaisuus kisailla

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa.

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa. BOCCIAN SÄÄNNÖT Eläkeliiton liittohallitus on keväällä 2010 päättänyt, että Eläkeliiton bocciakisoissa noudatetaan Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n sääntöjä poislukien hyvityspisteet. Näistä

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 20.-21.7.2013 Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993 21. MARJOLA TURNAUS 2013 Tervetuloa

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN 3.9.2016 UUDET SÄÄNNÖT 1.7.2016 1. Passiivinen peli 2. 7 ken0äpelaajaa 3. Sininen kor7 4. Viimeisen 30 sekunnin sääntö 5. Loukkaantunut pelaaja PASSIIVINEN PELI Tuomarit

Lisätiedot

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt Lilliputtiturnaus 2015 OTTELUIDEN PELAAMINEN PELIALUE Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen maali on kaukalon varsinaisessa päädyssä ja vierasjoukkueen

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit P97 seututaitokoulu 29.12 2007 (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Taitokujat 2 kpl, n.20 min -Pienpelit lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Nämä säännöt on sovellettu kansainvälisen Jalkapallogolfyhdistyksen virallisista säännöistä.

Nämä säännöt on sovellettu kansainvälisen Jalkapallogolfyhdistyksen virallisista säännöistä. Nämä säännöt on sovellettu kansainvälisen Jalkapallogolfyhdistyksen virallisista säännöistä. 1. Peli 1-1. Yleistä Futisgolfissa ideana on potkaista pallo aloitusalueelta (merkattu alue kunkin väylän alussa)

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella 2011-2012 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. SM-kilpailuissa

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

LYÖNTIMYLLY PESIS. Suomen Pesäpalloliitto ry

LYÖNTIMYLLY PESIS. Suomen Pesäpalloliitto ry LYÖNTIMYLLY PESIS 1 PELI-IDEA Lyöntimyllyssä pelaa kaksi 4-6 hengen joukkuetta. Joukkueiden tavoitteena on tehdä pisteitä. Pisteiden määrä ratkaisee jakson voiton. Jakso päättyy, kun toisella joukkueella

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle Futsalsääntöjen muutokset kaudelle 2012 2013 Kansainvälinen jalkapalloliitto on päättänyt tehdä futsalin sääntökirjaan joukon muutoksia. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi. Lisäksi samassa yhteydessä

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se/ne sääntökirjan (SK), erotuomarin ohjekirjan (CB) tai kilpailusääntöjen (KS) kohta/kohdat

Lisätiedot

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa... 1 Ohjeita, esimerkkejä ja ajatuksia tunteiden käsittelyyn... 3 Miten voi lasten/nuorten kanssa valmistautua

Lisätiedot

SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE

SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE SPTL HALLITUKSEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2016-17 sivu 1 (5) SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2016-17 1) KILPAILUVALIOKUNNAN EHDOTUKSET Hallitus on

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

Sarjatiedote 2015 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2015 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2015 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

CHAMPIONS CUP

CHAMPIONS CUP CHAMPIONS CUP 2 16 6.2.2016 Champions Cup 2016 Turnaus pelataan kahdessa sarjassa, kilpa ja haaste, joissa molemmissa on kolme alkulohkoa. Kotijoukkue pelaa puffetin puoleisessa päädyssä ja vierasjoukkue

Lisätiedot

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden. AJOKOKEEN DRAJ YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen. 1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman

Lisätiedot

Sarjatiedote 2013 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2013 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2013 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN SÄÄNNÖT

HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN SÄÄNNÖT HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY FRISBEEGOLF 1 (5) HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN 1. Kilpailun tarkoitus Kilpailun tärkein tarkoitus on pitää hauskaa ja antaa tilaisuus tutustua toisiin

Lisätiedot

LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ

LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ 1. Luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa Buffalo-sääntö on määrätty voimassa olevaksi. Buffalo-sääntö voidaan määrätä olemaan voimassa

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta.

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Puh/Tel. 1 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjat 22.10.2010 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Pelataan

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

14-1 (Straight) 14-1 Straight Pool säännöt

14-1 (Straight) 14-1 Straight Pool säännöt 14-1 (Straight) 14-1 Straight Pool säännöt 14.1 Straight poolia pelataan 15 kohdepallolla ja lyöntipallolla. Jokaisesta pussitetusta pallosta, joka on pussitettu laillisella maalatulla lyönnillä, saa yhden

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa JKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla on

Lisätiedot

Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS

Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS Peliin osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen, metsästäjiin ja hirviin. Metsästäjät ovat keskellä salia merkityllä alueella. Hirvet juoksevat salia ympäri. Mikäli

Lisätiedot

Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan?

Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan? Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2016 Nimi: Kerho: Alue: Kuinka monta kautta olet toiminut erotuomarikortillisena toimitsijana? Kuinka monta toimitsijatehtävää sinulla oli kaudella

Lisätiedot

EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat

EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se sääntökirjan (SK) tai erotuomarin ohjekirjan (CB) kohta johon perustat vastauksesi.

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5

SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 SM-turnaukset 14.5.-22.5.2016 1/5 Erikoismääräykset (yhteinen osa) 1. Kilpailut järjestäjää Suomen Shakkiliitto ja Helsingin Shakkiklubi (HSK). Järjestelytoimikunnassa ovat HSK: Matti Uimonen, Matti Kauranen,

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY TYTTÖJEN 56 LUOKKIEN FUTSALTURNAUS 2010 Aika: Maanantaina 18.1.2010 Paikka: Pirkkahalli, Dhalli kentät no 3 ja 4, Ahalli kentät no 1 ja 2(jalkapallokenttä, mutta nappikset

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT >

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT > Suomen Zoom8-liitto ry ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2016 -> Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton vuosikokouksessa 20.9.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuosittain päätettävät

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Sääntö 7: PELIAIKA SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND PERUSKURSSI PERUSTASO TEORIA 6 2006

Sääntö 7: PELIAIKA SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND PERUSKURSSI PERUSTASO TEORIA 6 2006 Sääntö 7: PELIAIKA Käsitteet 1. Varsinainen peliaika: yleensä 2 * 45 min = 90 min 2. Erotuomarin määräämä lisäaika 3. Jatko-ottelu 4. Puoliaikojen välinen tauko ei yli 15 min 5. Erotuomarin rankaisuvalta

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

1 Kilpailu. 2 Ilmoittautuminen kilpailuun. 1.1 Nimi. 1.2 Järjestämisoikeus. 1.3 Luokat. 1.4 Osallistumisoikeus. 2.1 Kutsu. 2.

1 Kilpailu. 2 Ilmoittautuminen kilpailuun. 1.1 Nimi. 1.2 Järjestämisoikeus. 1.3 Luokat. 1.4 Osallistumisoikeus. 2.1 Kutsu. 2. 1 Kilpailu 1.1 Nimi Seurojen välistä joukkuekilpailua, joka on Suomen Tennisliiton (STL) alainen pistekilpailu, kutsutaan nimellä Junioreiden SM-liigacup. Kilpailu voidaan pelata vuosittain kerran sisä-

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA

LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2016 2017 Naisten SM sarja Ajalla 1.10.2016 25.2.2017 pelataan 8 joukkueen nelinkertainen sarja (28 ottelua/joukkue). Sarjassa sijalle 8 sijoittunut joukkue putoaa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

JUNIOR GAMES -SÄÄNNÖT (päivitetty 11.9.2015)

JUNIOR GAMES -SÄÄNNÖT (päivitetty 11.9.2015) JUNIOR GAMES -SÄÄNNÖT (päivitetty 11.9.2015) OPETTAJAN/HUOLTAJAN TEHTÄVÄT 1. Kerätä kaikki oman koulun oppilaat yhteen ja kertoa heille lyhyesti lajin säännöt: - hyväksytty/hylätty suoritus - montako suoritusta

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

Boccian säännöt 2016. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Boccian säännöt 2016. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Boccian säännöt 2016 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf Radiokatu 20, 00240 Helsinki Sähköposti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot

TOIMITSIJOIDEN KESÄKYSYMYKSET 2011

TOIMITSIJOIDEN KESÄKYSYMYKSET 2011 TOIMITSIJOIDEN KESÄKYSYMYKSET 2011 Vastaaja: Kerho: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Väitteen tai toteamuksen muotoisiin tehtäviin vastataan ilmoittamalla onko väite oikein vai väärin. Kirjaa vastaukseesi

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Täyttötehtävä. Ratkaisut

Täyttötehtävä. Ratkaisut Täyttötehtävä Ratkaisut Lentopallo on kahden joukkueen verkon jakamalla kentällä pelaama urheilulaji. Pelissä tavoite on toimittaa pallo verkon yli ja saada pallo koskettamaan vastapuolen kenttää ja estää

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Naperoleirin kilpailumääräykset

Naperoleirin kilpailumääräykset Naperoleirin kilpailumääräykset Valtakunnallisella naperoleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä jäljessä esitetyin poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015-2016 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa FKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Salibandy Club Classicin ry:n (jatkossa: Classic) pelaajan Mika Savolaisen ja Oilersin pelaajan Santeri Lindforsin välinen kontaktitilanne.

Salibandy Club Classicin ry:n (jatkossa: Classic) pelaajan Mika Savolaisen ja Oilersin pelaajan Santeri Lindforsin välinen kontaktitilanne. SSBL SALIBANDY OY PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 8/2015-2016 Päätöspäivä 26.11.2015 Asia Salibandy Club Classicin ry:n (jatkossa: Classic) pelaajan Mika Savolaisen ja Oilersin pelaajan Santeri Lindforsin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot