Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13"

Transkriptio

1 Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v Terminologiaa heitto yhden yksittäisen kuulan heitto heittovuoro pelaaja tai pari heittää molemmat kuulansa heittokierros kaikki mukana olevat pelaajat tai parit ovat heittäneet molemmat kuulansa asianmukaisessa järjestyksessä peli koostuu heittokierroksista. Voittaja on se joka jää viimeiseksi peliin mukaan ottelu koostuu useammasta pelistä riippuen kilpailumuodosta avausheitto eli Yhteislaukaus pelin aloittava heitto Päällikkö eli kilpailun johtaja kilpailun järjestävän seuran nimeämä vastuuhenkilö Konsensus yksimielisyys ottelun osallistujien kesken. Pelin pitää edetä Konsensuksen vallitessa. Kaikki kiistatilanteet ja mahdolliset sääntötulkinnat pyritään selvittämään, kunnes Konsensus saavutetaan. Poissaoleva tai keskustelua seuraamaton pelaaja tulkitaan antavan enemmistön vastauksen. Kiistanalainen henkilö voidaan myös jäävätä Konsensuksen piiristä eli Konsensus voi täyttyä huolimatta enemmistön päätöksellä jäävätyn henkilön mielipiteestä. Myös pelistä jo pudonneet kuuluvat Konsensuksen käsittelyn piiriin. 2. Pelimuodot 1. Taistelupetankki on urheilulaji, jossa pelaa: yksi henkilö muita vastaan (pelata yksin/yksinpeli) tai kahden henkilön muodostama joukkue muita vastaavia joukkueita vastaan (pelata kaksin/paripeli) Yksinpelissä kullakin pelaajalla on kaksi kuulaa. Kaksinpelissä kullakin parilla on kaksi kuulaa. Muut pelimuodot on kielletty. 3. Välineistö 1. Taistelupetankkia pelataan kuulilla, joiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 1. Kuulien tulee olla metallia ja silmämääräisesti pyöreitä. 2. Kuulien halkaisijan tulisi olla 60 mm:n (minimi) ja 80 mm:n (maksimi) välillä. 3. Kuulien painon tulisi olla 600 g (minimi) ja 800 g (maksimi) välillä. 4. Kukin kuulapari tulee voida erottaa muista kuulapareista. Merkkaamiseen voidaan käyttää tussia tai maalimerkintää. 2. Kilpailun johtaja eli Päällikkö on lopullisesti vastuussa pelissä käytettyjen kuulien sopivuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Päällikkö tarkistaa ennen peliä kaikki pelissä käytettävät kuulat, eikä tarkistuksen jälkeen voi välineistöstä valittaa. Hätätapauksessa yllämainituista säännöistä voidaan joustaa, mutta siihen vaaditaan Päällikön suostumus ja yleinen Konsensus. Metalliset ns. huoltoasemapallot ovat lajiin soveltuvia. 3. Pelin aikana pelaajien tulee valvoa, että kaikkien osallistujien välineistö täyttää edellä mainitut vaatimukset. 4. Maalipallon tulee olla silmämääräisesti pyöreä ja yhtenäistä kiinteää ainetta. Suositeltavin materiaali on puu. Niiden halkaisijan tulee olla 20 mm:n (minimi) ja 40 mm:n (maksimi) välillä. Maalipallojen maalaaminen minkä tahansa väriseksi on sallittua ja jopa suositeltavaa. Hätätapauksessa myös muut kiinteät esineet käyvät, mutta vain Päällikön suostumuksella ja yleisen Konsensuksen vallitessa. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu valitsee maalipallon. 4. Pelin alku 1. Virallisissa kilpailuissa ennen kilpailun alkua jokaisen pelaajan tulee esittää henkilötietonsa, jotka kirjataan ylös. 2. Kuulien tai maalipallon vaihtaminen ottelun aikana on kielletty lukuun ottamatta mahdollista rikkoutumista. Tässä tapauksessa suurin pala toimii kuulana tai maalipallona. Mikäli kuulia on vielä pelaamatta, se vaihdetaan

2 välittömästi mahdollisesti tarvittavan mittauksen jälkeen läpimitaltaan mahdollisimman samankokoiseen kuulaan tai maalipalloon kuin rikkoutunut oli. Vaihtamisessa pitää kuitenkin luvun 3 täyttyä kaikilta osiltaan. 3. Kuulan hukkuessa suoritetaan kaikkien otteluun osallistuvien toimesta vähintään yhden minuutin pituinen intensiivinen etsintä. Mikäli kuulaa ei löydy, on pelaajan tai parin jatkettava yhdellä pallolla pelaten. Mikäli sekin hukkuu eikä sitäkään vastaavaan etsinnän jälkeen löydy, tippuu kyseinen pelaaja tai pari pois. 4. Jos maalipallo hukkuu eikä sitä kahden minuutin etsinnän jälkeen löydetä tai jos maalipallo menee pelialueen rajan yli, otetaan uusi kolmannen pykälän mukainen maalipallo käyttöön ja kyseinen peli aloitetaan alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 5. Taistelupetankkia voidaan ja pitääkin pelata missä tahansa maastossa. Päällikön päätöksellä pelialue voidaan rajata. Tällöin alueen tulee olla vähintään aarin kokoinen yhtenäinen alue, jonka kapein kohta ei saa alittaa 83 mm:ä. Mitat koskevat kansallisen mestaruusluokan ja kansainvälisiä kilpailuja; muissa kilpailuissa liitot voivat joustaa. 5. Pelin eteneminen 1. Peli etenee seuraavassa järjestyksessä: - avausheitto - ensimmäinen ja toinen yhteislaukaus - mittaus - varsinaiset heittokierrokset 2. Avausheitto 1. Avausheitossa maalipallo heitetään pelikentälle. 2. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu määrää ottelun ensimmäisen avausheiton paikan ja suorittaa sen myös ja käytännössä siis valitsee myös aloitusalueen. Selkeä varoetäisyys muihin kilpailussa samanaikaisesti pelattaviin otteluihin on ehdottomasti pidettävä. Osallistujien huonoiten sijoitettu on nimenomaan osallistujien sisäisen järjestyksen huonoin. Osallistujien sisäinen järjestys määräytyy ensimmäisellä ottelukierroksella vallitsevan taistelupetankkirankingin mukaan. Myöhemmillä kilpailukierroksilla järjestys määräytyy ensin edellisen kierroksen lohkosijoittumisesta, jossa ensimmäisenä jatkoon päässyt on parempi ja sitten edellisen kierroksen lohkokirjaimesta, jossa pienempi lohkokirjain on parempi. 3. Erikoistapauksissa ottelun avausheiton voi suorittaa Päällikön määräämä pelin ulkopuolinen mieluiten julkisuuden henkilö. 4. Seuraavat avausheitot suorittaa aina edellisen pelin voittaja suurin piirtein siltä paikalta johon maalipallo edellisessä pelissä jäi, ellei Konsensuksen vallitessa muuta päätetä. Avausheitto voidaan heittää lähes mihin tahansa. Pelin rajojen läheisyyteen tai selkeästi liian vaikeaan maastoon (esim. kivikkoon tai suohon) sijoittuvia avausheittoja kuitenkin paheksutaan voimakkaasti ja avausheitto voidaan Konsensuksen vallitessa uusia. Maalipallo pitää kuitenkin aina heittää etäisyydelle johon kaikki peliin osallistujat pystyvät kuulansa heittämään, muuten avausheitto pitää uusia. Tämä on Johanneksen herrasmiessääntö. 5. Virallisissa kilpailuissa, kun edellisen pelin voittaja saa jatkoon tarvittavan määrän voittoja ja poistuu pelistä, voittaja silti heittää seuraavan pelin avausheiton, mutta ei osallistu ks. peliin muuten. 3. Yhteislaukaukset 1. Peli aloitetaan aina Yhteislaukauksilla. Yhteislaukaus suoritetaan niin että kaikki peliin osallistuvat pelaajat ovat silmämääräisesti yhtä kaukana maalipallosta ja että maalipallon heittänyt on suurin piirtein samassa paikassa kuin maalipalloa heittäessään. Yhteislaukauksessa pelaajien lähempien jalkaterien välinen lyhin etäisyys saa olla korkeintaan 83 cm. Yhteislaukauksien välissä ei saa tehdä apuvälineisiin perustuvaa mittausta. 2. Yhteislaukauksessa kukin pelaaja tai parin toinen jäsen heittää yhden kuulan kerrallaan. Maalipallon heittäneellä (tai poikkeustapauksissa [vrt ] pelin nuorimmalla) on velvollisuus aloittaa ensimmäisenä heitto mikäli muut eivät sitä jostain syystä halua tehdä. Muiden pelaajien heiton on tapahduttava samanaikaisesti inhimillisen reaktiokyvyn rajoissa. Tämä on ns. Hämäläisen herrasmiessääntö. Avausheiton vitkuttelemista ilmeisessä hyötymistarkoituksessa pidetään erittäin moukkamaisena. Yhteislaukauksia suoritetaan siis kaksi ja molemmissa pyritään samanaikaisuuteen. Pelattaessa Kaksin kukin heittää yksittäisessä Yhteislaukauksessa yhden kuulan, parin sisäisellä heittojärjestyksellä ei ole väliä.

3 3. Jos kuula jää heitossa pelin rajojen ulkopuolelle, se katsotaan lopullisesti kadonneeksi, eikä pelaaja tai pari saa sillä enää siinä pelissä pelata. 4. Jos maalipallo heitetään tai se pelin aikana siirtyy rajojen ulkopuolelle, se myös katsotaan kadonneeksi ja aloitetaan kyseinen peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 4. Mittaus 1. Jokaisen heiton lukuun ottamatta yhteislaukauksen ensimmäistä heittoa - jälkeen suoritetaan välittömästi mittaus, jossa kuulien 3D-euklidinen etäisyys maalipalloon selvitetään tarvittavalla tarkkuudella. Jos silmämääräinen mittaus ei riitä selvittämään kuulien etäisyyksiä maalipallosta, käytetään mittauksen apuna tarkoitukseen sopivia mittavälineitä. Mittausta suoritetaan kunnes tarkoituksen mukaisista pallojen välisistä etäisyyksistä on päästy Konsensukseen. Mittauksen suorittaa viimeksi heittänyt pelaaja tai hänen parinsa. Myös vastapelaajalla on aina halutessaan oikeus suorittaa mittaus. Näennäisissä tasatilanteissa etu on aina heittäjän puolella. Se pelaaja tai parin jäsen, joka mittauksen aikana siirtää joko maalipalloa tai mitä tahansa pelissä olevaa kuulaa selkeän tahallisesti, putoaa pelistä. 5. Ensimmäinen heittokierros 1. Ensimmäisen heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta mitaten kauimmaisin. 2. Heittovuoron aikana tulee pelaajan tai parin heittää molempia kuuliaan kerran valitsemassaan järjestyksessä ja pelattaessa Kaksin kumpikin parin jäsen heittää kerran. Mikäli heittovuoron jälkeen mitattaessa pelaajan tai parin lähin kuula ei ole kaikista kuulista lähimpänä maalipalloa, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois ja heidän kuulansa poistetaan efektiiviseltä pelialueelta. Mittauksen jälkeen pitää saada aikaan Konsensus pelitilanteesta; putosiko joku pelaaja tai pari pelistä pois, kuka on seuraava heittäjä jne. ennen kuin seuraava heittovuoro voi alkaa. 3. Toisen ja aina siitä seuraavan heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta kauimpana ja joka ei tällä heittokierroksella ole vielä heittänyt kuuliaan. 4. Mikäli mittatarkkuuden puitteissa yksi kuula ei ole yksiselitteisesti kauimmaisin, vertaillaan kiistanalaisten pelaajien tai parien toisia kuulia. Mikäli nämäkin ovat mittaustarkkuuden rajoissa yhtä kaukana, suorittaa ensimmäisen heittovuoron kiistanalaisista pelaajista tai pareista nuorin (pareissa yhteenlaskettu ikä). 5. Pysähtyminen. Jokaisen heiton jälkeen odotetaan että kuulat pysähtyvät. Kuulat ovat pysähtyneet, kun siitä on Konsensus. Mikäli Konsensusta ei saavuteta, odotetaan minuutti, jonka jälkeen kuulat todetaan pysähtyneiksi. Seuraava heitto on tapahduttava kolmen minuutin sisällä pysähtymisen saavuttamisesta, mutta Konsensuksen vallitessa voidaan pitempi tauko hyväksyä. 6. Jos joku pelaaja pysäyttää liikkuvan kuulan tai maalipallon tai muuttaa niiden luonnollista liikerataa selkeän tahattomasti, sitä paheksutaan avoimesti, mutta pallot jäävät pysähtyneille paikoilleen. Jos minkä tahansa kuulan siirtäminen, pysäyttäminen tai suunnan muuttaminen on tehty selkeästi tahallisesti ja sen on tehnyt: a. pelissä mukana oleva pelaaja pudotetaan pelaaja tai pari pelistä ja hänen kuulansa poistetaan b. jo pudonnut pelaaja pelaaja tai pari, jonka jäsen ks. pelaaja on, suljetaan seuraavasta pelistä c. jos pelin ulkopuolinen henkilö pallot jäävät paikoilleen, mutta jos pelin kulku on oleellisesti muuttunut, aloitetaan peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton 7. Jos joku (pelaaja, ulkopuolinen tai eläin) siirtää vahingossa kuulaa tai maalipalloa, pyritään siirtynyt pallo aina siirtämään alkuperäiselle paikalleen Konsensuksen mukaan. Tämä ei tietenkään koske pelaajan laillisesti heitetyn kuulan avulla tapahtunutta tahallista tai tahatonta siirtämistä. Jos vahingossa siirtynyt pallo on mittauksen alainen ja siirtäjä on: a. heittäjä itse - on tiukassa mittauksessa etu vastustajilla b. joku muu on tiukassa mittauksessa etu heittäjällä 8. Jos siirtäjänä on ollut luonnonvoima tai vastaava, ei kuulaa tai maalipalloa saa siirtää takaisin. Jos kuula tai maalipallo liikkuu mittauksen aikana selkeästi ennen kuin vuorossa seuraava pelaaja tai pari on aloittanut oman heittovuoronsa, suoritetaan uusi mittaus siitä tilanteesta johon luonnonvoiman aiheuttaman siirron jälkeen päädytään. 9. Liikkuvan kuulan tilanteessa poikkeuksena on oman kuulan vapaaehtoinen hylkääminen. Mikäli oma kuula on vierimässä vaikeaan paikkaan, kuten rotkoon tai mereen, voi sen pysäyttää, mutta tällöin pysäytetty kuula on pois pelistä loppupelin ajan. Mikäli pelaajan tai parin molemmat kuulat hukkuvat, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois.

4 10. Konsensuksen vallitessa voidaan peli myös vapaaehtoisesti uusia missä tahansa vaiheessa. Näin voidaan toimia mikäli maalipallo on epäsuotuisassa paikassa ja peli ei järkevästi etene. Uusintaan ei osallistu pelistä jo pudonneet. Avausheiton suorittaa osallistujien huonoiten sijoitettu, kuten ensimmäisellä ottelukierroksella. 6. Toinen heittokierros 1. Toisen heittokierroksen heittovuorot noudattavat ensimmäisellä heittokierroksella muodostunutta järjestystä huomioiden pelistä mahdollisesti jo pudonneet. 7. Seuraavat heittokierrokset etenevät kuin toinen heittokierros ja näin jatketaan kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja tai pari. 6. Heiton suorittaminen 1. Heitto aloitetaan poimimalla heitettävä kuula maasta siten että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana leikkaa poimittavan kuulan ja että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana on silmämääräisesti kohtisuora maalipallon ja poimittavan kuulan väliselle kuvitteelliselle janalle. Jalkaterien suunta pitää olla maalipalloa kohti ja jalkaterien pitää olla maalipallon ja poimittavan kuulan välisen kuvitteellisen janan suuntainen. Jalkojen on oltava vaaditussa asennossa ennen kuin kuulan voi poimia, eikä jalkoja saa siirtää poimimisen jälkeen. Näistä voidaan pelissä Konsensuksen vallitessa joustaa, esim. vaikeissa maasto-olosuhteissa. 2. Muihin kuuliin kuin poimittavaan ei saa koskea. Mikäli poimittava kuula nojaa toiseen kuulaan, joka saattaisi siirtyä poiminnan aikana, pitää poimijan ns. Hujasen herrasmiessäännön mukaisesti kysyä potentiaalisesti siirtyvän kuulan haltijalta haluaako hän kenties poimia kuulan pelaajan puolesta. 3. Heiton aikana jalkojen pitää pysyä niillä paikoillaan johon ne poiminnan yhteydessä asetettiin. Heiton aikana saa hypätä, kunhan laskeutuu silmämääräisesti samoihin jalanjälkiin. 4. Vain jalkapohjilla saa ottaa tukea kiinteistä esineistä, kuten maasta. Heiton saa suorittaa kummalla tahansa kädellä tai molempia käsiä käyttäen ja kuulan on lennettävä ilmassa vähintään 10 cm. Mikäli kuula lipsahtaa pelaajan kädestä tippuen maahan ja täyttäen 10 cm lentovaatimuksen, katsotaan kömmähdys normaaliksi heitoksi. 5. Mikäli pelaaja poimii vahingossa vieraan kuulan, on se ripeästi palautettava alkuperäiselle paikalleen. Mikäli pelaaja heittää vieraan kuulan tai heittää väärällä vuorolla, pelaaja mahdollisine pareineen poistetaan pelistä kuulineen välittömästi. Mikäli muu ottelun pelaaja on pelaajan suorittaman väärän heiton jälkeen selkeästi heikommassa pelitilanteessa kuin ennen heittoa, voidaan pelitilanne palauttaa silmämääräisesti alkuperäiselle paikalleen. 6. On ehdottomasti kiellettyä painaa maahan, poistaa tai rikkoa minkäänlaista estettä, joka on pelikentällä, paitsi Konsensuksen vallitessa. Pelaajalla ei saa olla heittohetkellä minkäänlaista tähtäyksen apuvälinettä, eikä hän saa piirtää uraa eikä merkitä maahan alastulokohtaa eikä tunnustella pelikenttää pelin aikana. 7. Vastustajat eivät saa liiallisesti häiritä heittävää pelaajaa, eikä maalipallon ja heittäjän välissä saa olla. Kerran heitettyä kuulaa ei saa pelata uudelleen, eikä kukaan saa pelissä tehdä koeheittoja efektiivisellä pelialueella. 8. Pelaajat, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, voidaan sulkea pelistä Päällikön päätöksellä, mikäli he vielä varoituksien jälkeen menettelevät määräysten vastaisesti. 9. Mikäli edellä olevia määräyksiä ei noudateta tahallisesti tai selkeästi hyötymistarkoituksessa, pelaaja tai pari tai kaikki syylliset tahot tiputetaan ks. pelistä. Rangaistus toimeenpannaan Konsensuksen vallitessa. 7. Sekalainen informaatio 1. Jotta valitukset tai huomautukset hyväksyttäisiin, on ne aina esitettävä Päällikölle. Ottelun tuloksen julistamisen jälkeen tehtyjä valituksia tai huomautuksia ei oteta huomioon. Ottelun osallistujat ovat ensisijaisesti vastuussa vastapuolensa kelvollisuuden valvomisesta (lisenssit, luokat, pelikenttä, kuulat jne.). 2. Kaksin pelattaessa ei saa yksin pelata, eikä virallisissa kilpailussa saa paria kesken kilpailun vaihtaa. Mikäli ilmoittautunut pelaaja tai pari myöhästyy ottelusta, johon on virallisesti ilmoittautunut, saa pelaaja tai pari liittyä mukaan seuraavan pelin alusta.

5 3. Peliä ei voi keskeyttää pimeyden tai huonon sään takia. Vain hyvin painavista syistä voi Päällikkö keskeyttää ottelun. 4. Palkintosummien ja kilpailukorvausten jakaminen pelaajien tai parien keskinäisillä sopimuksilla on ehdottomasti kielletty. 5. Päällikkö on vastuussa otteluiden kulusta ja niiden sääntöjenmukaisuudesta. Päällikkö vastaa päätöksistään Suomen Taistelupetankkiliiton liittohallitukselle. Päällikkö voi itse osallistua peleihin, mutta kaikki aseman väärinkäytökset johtavat vakaviin fyysisiin seuraamuksiin. Päälliköllä on oikeus sulkea kilpailusta pelaaja tai pari, joka kieltäytyy alistumasta heidän päätöksiinsä. 6. Epäurheilijamaiseen käytökseen, yleisön tai Päällikön halveksuntaan tai väkivaltaan kilpailun johtajaa, tuomaria, toista pelaajaa tai katsojaa kohtaan syyllistyviä pelaajia tai pareja rangaistaan seuraavan asteikon mukaan tapauksen vakavuudesta riippuen. a. Sulkeminen kilpailusta ja jo saatujen tulosten mitätöinti. b. Lisenssin menetys. c. Palkintojen ja kilpailukorvausten takavarikointi tai takaisinmaksaminen kilpailun järjestäjille. d. Henkilökohtaisen omaisuuden takavarikointi Pelaajan saama rangaistus voidaan ulottaa myös hänen pariinsa. 7. Rangaistuksista 1 ja 2 päättää Päällikkö. Rangaistukset 3 ja 4 langettaa Suomen Taistelupetankkiliiton hallitus. Lopullinen päätösvalta on kaikissa tapauksissa liittohallituksella. Suomen Taistelupetankkiliitto ry Versiohistoria: v0.9 kirjoittanut Ville Könönen ennen ensimmäistä kokousta Markus Miettisen ja Jukka Hujasen kanssa käytyjen aiemman hahmottelutilaisuuden ja Suomen Pétanque-liiton virallisten pelisääntöjen pohjalta. Pelin synty sijoittuu itäsuomalaiseen Klamilan kylään ja siellä Jukka Hujasen vanhempien omistamaan mökkiin, jossa usealla eri reissulla muunneltiin petankista tylsyyden karkottamismielessä dynaamisempi ja aggressiivisempi peli. Pelin syntyyn liittyy olennaisesti välitön alastomuus (alkuperäinen nimi munapetankki juurtaa täältä) ja saunonta. v0.95 koottu Taistelupetankki ry:n rekisteröimistilaisuuden yhteydessä. Osallistujat Markus Miettinen ja Jaakko Seppälä Nisäkkäät ry:stä ja Ville Hämäläinen, Ville Könönen, Ukri Niemimuukko ja Jukka Hujanen kadulta. Ensimmäiset tosiviralliset säännöt tullaan vahvistamaan Suomen Taistelupetankkiliiton perustamiskokouksessa keväämmällä. Tukijalan käytön salliminen heiton aikana on avoin kysymys, josta tultaneen äänestämään kevään kokouksessa. v0.96 ensimmäisen Helsingin Hietalahdessa suoritetun koepelin jälkeen tehtiin pieniä korjauksia sääntöihin mm. kiistanalaisen tukijalkasäännön osalta. Koepeliin osallistuivat Jaakko Seppälä (6 voittoa), Antti Salovaara (5 voittoa), Ville Könönen (2 voittoa) ja Markus Miettinen (1 voitto). Nämä säännöt tultaneen viimeistelemään ja hyväksymään myöhemmin järjestettävässä liittokokouksessa. v0.97 Lauri Lampi Kosmos ry:stä luki säännöt läpi ja teki tukun hyviä havaintoja. Sääntöjen selkeyttä pyrittiin parantamaan. v0.98 Muutama päivä ennen ensimmäistä liittokokousta säännöt saivat toivottavasti selkeämmän rakenteen. Myös poimimissääntöä on tarkennettu. Hypyn salliminen on vielä avoin kysymys. v1.00 Säännöt kestivät hyvin ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut ja ne vahvistettiin lopullisesti Suomen Taistelupetankkiliitto r.y.:n ensimmäisessä liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa Helsingin Töölössä. v1.09 Sääntöjä vähän viilailtu kilpailusääntöjen laatimisen yhteydessä. Muutamia termejä selkeytettiin. Päällekkäisyyksiä pitää vielä poistaa. v1.10 Vuoden 2005 Liittokokoukseen tulee hyväksyttäväksi liuta sääntöuudistuksia, jotka myös hahmoteltiin ja hyväksyttiin.

6 v1.11 Kauden 2005 aikana lisättiin sääntö väärällä vuorolla heittämisestä ja pari muuta pientä muutosta tehtiin myös. v1.12 Ennen kevään 2006 liittokokousta tehtiin muutamia muutoksia. Ainakin pari kirjoitusvirhettä tuli krojattua. Väärällä vuorolla heittänyt putoaa suoraan pois. Rankingin huonoin valitsee maalipallon. Kohtaan lisättiin Johanneksen herrasmiessääntö. Poimimisesta tarkennettiin että jalkoja ei saa siirtää kun kuula on kourassa. Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa. v1.13 Kauden 2006 aikana tehtiin pieniä korjauksia ja selvennyksiä. Selvennettiin sääntöä avausheiton suorittajasta; se on nimenomaan kyseisen lohkon huonoiten sijoitettu, joka ei välttämättä ollenkaan ole senhetkisen tp-rankingin huonoin. Muutoksia kohtiin: 5.2.2, 6.4 ja uusi kohta: Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa.

Professional Disc Golf Association

Professional Disc Golf Association Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin Viralliset Säännöt Suomenkielinen painos Professional Disc Golf Association www.pdga.com Sisällysluettelo 800 Määritelmät 801 Pelaajien toiminta 801.01

Lisätiedot

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä.

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä. KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 14.12.2013 1. Keilailukilpailun järjestäminen 1.1 Suomen Keilailuliiton, jäsenliiton ja seuran järjestämä tai järjestettäväksi määräämä tai hyväksymä

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

1. Kentän koko ja vaatimukset pelialueelle. 3. Pelaajien liikkuminen joukkueissa ja pelaajalisenssit

1. Kentän koko ja vaatimukset pelialueelle. 3. Pelaajien liikkuminen joukkueissa ja pelaajalisenssit Säännöt Metsäliigaan 2013: Versio 2013-05-02 Kapteenien kokous pidetään aamulla ennen turnausta. Kokouksen tarkoitus on tiedottaa turnaukseen osallistuvien joukkueiden kapteeneille peliaikatauluista, pelialueella

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Salibandyn pelisäännöt Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2010 lähtien) 1 PELIALUE 101 Pelikentän mitat...3 102

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

FUTSALSÄÄNNÖT 2011. Voittoja joka päivä

FUTSALSÄÄNNÖT 2011. Voittoja joka päivä FUTSALSÄÄNNÖT 2011 Voittoja joka päivä FUTSAL- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO Sisältö Esipuhe vuoden 2011 painokseen... 5 Sääntö 1: Pelikenttä... 6 Sääntö 2: Pallo... 13 Sääntö 3 Pelaajien lukumäärä... 15

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012

SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012 SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 Määritelmät 4 Kappale 1 Kenttä.... 6 Kappale 2 Kentän merkinnät 8 Kappale 3 Peliasut 10 Kappale 4 Varusteet

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 1 Luku Yleistä 1 Soveltamisala 1. Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) liittohallituksen vuosittain päättämät kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_9/2015 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014, 9.9.2015 päivitetyt kohdat punaisella

Lisätiedot

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Englantilainen sporting... 3 Kansainvälinen sporting... 37 Compak sporting... 79 Ohjeet ratamestarille... 139 Liikuntavammaisten kilpaileminen... 146 Kirjassa käytetyt

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_8/2014 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014 päivitetyt kohdat punaisella 2.9.2014

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

LUONNOS / JI / LUONNOS

LUONNOS / JI / LUONNOS SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 1 Käännöksestä referee = päätuomari linesman = linjatuomari on-ice-official = tuomari officials = tuomaristo SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 2 SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 SISÄLLYS SÄÄNTÖ YKSI KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

Koripallon viralliset pelisäännöt 2010. jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen.

Koripallon viralliset pelisäännöt 2010. jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen. Koripallon viralliset pelisäännöt 2010 jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen. Elokuu 2010 Sivu 2 (80) Sisällysluettelo Elokuu 2010 Sivu 3 (80) I SÄÄNTÖ PELI...5 1 Määritelmiä...5

Lisätiedot

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 Sisällysluettelo 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 2 Eettiset periaatteet 2 3 Määritelmät 3 2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset 4 Futsalsäännöt 5 5 Kilpailu,

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT, PESÄPALLON PERUSTEOS

PELISÄÄNNÖT, PESÄPALLON PERUSTEOS PELISÄÄNNÖT, PESÄPALLON PERUSTEOS Pesäpallo on Suomen kansallispeli ja pelisäännöt sen yleinen perusta. Pesäpallon pelisääntöjä täydentää Pesäpallotuomarin ohjekirja, jossa on esimerkkejä sääntökohtien

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 SUOMEN LENTOPALLOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS VIRALLISISSA KILPAILUISSA...

Lisätiedot

Kansainväliset. puukiipeilykilpailut. sääntökirja

Kansainväliset. puukiipeilykilpailut. sääntökirja Kansainväliset puukiipeilykilpailut sääntökirja Suomennos ISA:n ITCC-säännöistä Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry päivitetty huhtikuussa 2015 MITEN TÄTÄ SÄÄNTÖKIRJAA KÄYTETÄÄN Kun tutustut sääntökirjaan,

Lisätiedot

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 Uinti 26.4.2011 UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 UI TI JA AVOVESIUI TI 2 Uinti UI TI 1 SW 1 SW 1.1 SW 1.2 KILPAILUJE JÄRJESTÄMI E Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

JÄÄKIEKON VIRALLINEN SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018

JÄÄKIEKON VIRALLINEN SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018 SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018 1 JÄÄKIEKON VIRALLINEN SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018 2 SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018 Alkuperäisteos: Official Rule Book 2014-2018 International Ice Hockey Federation Syyskuu 2014 Copyright Suomen

Lisätiedot