Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v1.13"

Transkriptio

1 Taistelupetankki-pelin kansainväliset pelisäännöt v Terminologiaa heitto yhden yksittäisen kuulan heitto heittovuoro pelaaja tai pari heittää molemmat kuulansa heittokierros kaikki mukana olevat pelaajat tai parit ovat heittäneet molemmat kuulansa asianmukaisessa järjestyksessä peli koostuu heittokierroksista. Voittaja on se joka jää viimeiseksi peliin mukaan ottelu koostuu useammasta pelistä riippuen kilpailumuodosta avausheitto eli Yhteislaukaus pelin aloittava heitto Päällikkö eli kilpailun johtaja kilpailun järjestävän seuran nimeämä vastuuhenkilö Konsensus yksimielisyys ottelun osallistujien kesken. Pelin pitää edetä Konsensuksen vallitessa. Kaikki kiistatilanteet ja mahdolliset sääntötulkinnat pyritään selvittämään, kunnes Konsensus saavutetaan. Poissaoleva tai keskustelua seuraamaton pelaaja tulkitaan antavan enemmistön vastauksen. Kiistanalainen henkilö voidaan myös jäävätä Konsensuksen piiristä eli Konsensus voi täyttyä huolimatta enemmistön päätöksellä jäävätyn henkilön mielipiteestä. Myös pelistä jo pudonneet kuuluvat Konsensuksen käsittelyn piiriin. 2. Pelimuodot 1. Taistelupetankki on urheilulaji, jossa pelaa: yksi henkilö muita vastaan (pelata yksin/yksinpeli) tai kahden henkilön muodostama joukkue muita vastaavia joukkueita vastaan (pelata kaksin/paripeli) Yksinpelissä kullakin pelaajalla on kaksi kuulaa. Kaksinpelissä kullakin parilla on kaksi kuulaa. Muut pelimuodot on kielletty. 3. Välineistö 1. Taistelupetankkia pelataan kuulilla, joiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 1. Kuulien tulee olla metallia ja silmämääräisesti pyöreitä. 2. Kuulien halkaisijan tulisi olla 60 mm:n (minimi) ja 80 mm:n (maksimi) välillä. 3. Kuulien painon tulisi olla 600 g (minimi) ja 800 g (maksimi) välillä. 4. Kukin kuulapari tulee voida erottaa muista kuulapareista. Merkkaamiseen voidaan käyttää tussia tai maalimerkintää. 2. Kilpailun johtaja eli Päällikkö on lopullisesti vastuussa pelissä käytettyjen kuulien sopivuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Päällikkö tarkistaa ennen peliä kaikki pelissä käytettävät kuulat, eikä tarkistuksen jälkeen voi välineistöstä valittaa. Hätätapauksessa yllämainituista säännöistä voidaan joustaa, mutta siihen vaaditaan Päällikön suostumus ja yleinen Konsensus. Metalliset ns. huoltoasemapallot ovat lajiin soveltuvia. 3. Pelin aikana pelaajien tulee valvoa, että kaikkien osallistujien välineistö täyttää edellä mainitut vaatimukset. 4. Maalipallon tulee olla silmämääräisesti pyöreä ja yhtenäistä kiinteää ainetta. Suositeltavin materiaali on puu. Niiden halkaisijan tulee olla 20 mm:n (minimi) ja 40 mm:n (maksimi) välillä. Maalipallojen maalaaminen minkä tahansa väriseksi on sallittua ja jopa suositeltavaa. Hätätapauksessa myös muut kiinteät esineet käyvät, mutta vain Päällikön suostumuksella ja yleisen Konsensuksen vallitessa. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu valitsee maalipallon. 4. Pelin alku 1. Virallisissa kilpailuissa ennen kilpailun alkua jokaisen pelaajan tulee esittää henkilötietonsa, jotka kirjataan ylös. 2. Kuulien tai maalipallon vaihtaminen ottelun aikana on kielletty lukuun ottamatta mahdollista rikkoutumista. Tässä tapauksessa suurin pala toimii kuulana tai maalipallona. Mikäli kuulia on vielä pelaamatta, se vaihdetaan

2 välittömästi mahdollisesti tarvittavan mittauksen jälkeen läpimitaltaan mahdollisimman samankokoiseen kuulaan tai maalipalloon kuin rikkoutunut oli. Vaihtamisessa pitää kuitenkin luvun 3 täyttyä kaikilta osiltaan. 3. Kuulan hukkuessa suoritetaan kaikkien otteluun osallistuvien toimesta vähintään yhden minuutin pituinen intensiivinen etsintä. Mikäli kuulaa ei löydy, on pelaajan tai parin jatkettava yhdellä pallolla pelaten. Mikäli sekin hukkuu eikä sitäkään vastaavaan etsinnän jälkeen löydy, tippuu kyseinen pelaaja tai pari pois. 4. Jos maalipallo hukkuu eikä sitä kahden minuutin etsinnän jälkeen löydetä tai jos maalipallo menee pelialueen rajan yli, otetaan uusi kolmannen pykälän mukainen maalipallo käyttöön ja kyseinen peli aloitetaan alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 5. Taistelupetankkia voidaan ja pitääkin pelata missä tahansa maastossa. Päällikön päätöksellä pelialue voidaan rajata. Tällöin alueen tulee olla vähintään aarin kokoinen yhtenäinen alue, jonka kapein kohta ei saa alittaa 83 mm:ä. Mitat koskevat kansallisen mestaruusluokan ja kansainvälisiä kilpailuja; muissa kilpailuissa liitot voivat joustaa. 5. Pelin eteneminen 1. Peli etenee seuraavassa järjestyksessä: - avausheitto - ensimmäinen ja toinen yhteislaukaus - mittaus - varsinaiset heittokierrokset 2. Avausheitto 1. Avausheitossa maalipallo heitetään pelikentälle. 2. Virallisessa kilpailussa peliin osallistujien huonoiten sijoitettu määrää ottelun ensimmäisen avausheiton paikan ja suorittaa sen myös ja käytännössä siis valitsee myös aloitusalueen. Selkeä varoetäisyys muihin kilpailussa samanaikaisesti pelattaviin otteluihin on ehdottomasti pidettävä. Osallistujien huonoiten sijoitettu on nimenomaan osallistujien sisäisen järjestyksen huonoin. Osallistujien sisäinen järjestys määräytyy ensimmäisellä ottelukierroksella vallitsevan taistelupetankkirankingin mukaan. Myöhemmillä kilpailukierroksilla järjestys määräytyy ensin edellisen kierroksen lohkosijoittumisesta, jossa ensimmäisenä jatkoon päässyt on parempi ja sitten edellisen kierroksen lohkokirjaimesta, jossa pienempi lohkokirjain on parempi. 3. Erikoistapauksissa ottelun avausheiton voi suorittaa Päällikön määräämä pelin ulkopuolinen mieluiten julkisuuden henkilö. 4. Seuraavat avausheitot suorittaa aina edellisen pelin voittaja suurin piirtein siltä paikalta johon maalipallo edellisessä pelissä jäi, ellei Konsensuksen vallitessa muuta päätetä. Avausheitto voidaan heittää lähes mihin tahansa. Pelin rajojen läheisyyteen tai selkeästi liian vaikeaan maastoon (esim. kivikkoon tai suohon) sijoittuvia avausheittoja kuitenkin paheksutaan voimakkaasti ja avausheitto voidaan Konsensuksen vallitessa uusia. Maalipallo pitää kuitenkin aina heittää etäisyydelle johon kaikki peliin osallistujat pystyvät kuulansa heittämään, muuten avausheitto pitää uusia. Tämä on Johanneksen herrasmiessääntö. 5. Virallisissa kilpailuissa, kun edellisen pelin voittaja saa jatkoon tarvittavan määrän voittoja ja poistuu pelistä, voittaja silti heittää seuraavan pelin avausheiton, mutta ei osallistu ks. peliin muuten. 3. Yhteislaukaukset 1. Peli aloitetaan aina Yhteislaukauksilla. Yhteislaukaus suoritetaan niin että kaikki peliin osallistuvat pelaajat ovat silmämääräisesti yhtä kaukana maalipallosta ja että maalipallon heittänyt on suurin piirtein samassa paikassa kuin maalipalloa heittäessään. Yhteislaukauksessa pelaajien lähempien jalkaterien välinen lyhin etäisyys saa olla korkeintaan 83 cm. Yhteislaukauksien välissä ei saa tehdä apuvälineisiin perustuvaa mittausta. 2. Yhteislaukauksessa kukin pelaaja tai parin toinen jäsen heittää yhden kuulan kerrallaan. Maalipallon heittäneellä (tai poikkeustapauksissa [vrt ] pelin nuorimmalla) on velvollisuus aloittaa ensimmäisenä heitto mikäli muut eivät sitä jostain syystä halua tehdä. Muiden pelaajien heiton on tapahduttava samanaikaisesti inhimillisen reaktiokyvyn rajoissa. Tämä on ns. Hämäläisen herrasmiessääntö. Avausheiton vitkuttelemista ilmeisessä hyötymistarkoituksessa pidetään erittäin moukkamaisena. Yhteislaukauksia suoritetaan siis kaksi ja molemmissa pyritään samanaikaisuuteen. Pelattaessa Kaksin kukin heittää yksittäisessä Yhteislaukauksessa yhden kuulan, parin sisäisellä heittojärjestyksellä ei ole väliä.

3 3. Jos kuula jää heitossa pelin rajojen ulkopuolelle, se katsotaan lopullisesti kadonneeksi, eikä pelaaja tai pari saa sillä enää siinä pelissä pelata. 4. Jos maalipallo heitetään tai se pelin aikana siirtyy rajojen ulkopuolelle, se myös katsotaan kadonneeksi ja aloitetaan kyseinen peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton. 4. Mittaus 1. Jokaisen heiton lukuun ottamatta yhteislaukauksen ensimmäistä heittoa - jälkeen suoritetaan välittömästi mittaus, jossa kuulien 3D-euklidinen etäisyys maalipalloon selvitetään tarvittavalla tarkkuudella. Jos silmämääräinen mittaus ei riitä selvittämään kuulien etäisyyksiä maalipallosta, käytetään mittauksen apuna tarkoitukseen sopivia mittavälineitä. Mittausta suoritetaan kunnes tarkoituksen mukaisista pallojen välisistä etäisyyksistä on päästy Konsensukseen. Mittauksen suorittaa viimeksi heittänyt pelaaja tai hänen parinsa. Myös vastapelaajalla on aina halutessaan oikeus suorittaa mittaus. Näennäisissä tasatilanteissa etu on aina heittäjän puolella. Se pelaaja tai parin jäsen, joka mittauksen aikana siirtää joko maalipalloa tai mitä tahansa pelissä olevaa kuulaa selkeän tahallisesti, putoaa pelistä. 5. Ensimmäinen heittokierros 1. Ensimmäisen heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta mitaten kauimmaisin. 2. Heittovuoron aikana tulee pelaajan tai parin heittää molempia kuuliaan kerran valitsemassaan järjestyksessä ja pelattaessa Kaksin kumpikin parin jäsen heittää kerran. Mikäli heittovuoron jälkeen mitattaessa pelaajan tai parin lähin kuula ei ole kaikista kuulista lähimpänä maalipalloa, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois ja heidän kuulansa poistetaan efektiiviseltä pelialueelta. Mittauksen jälkeen pitää saada aikaan Konsensus pelitilanteesta; putosiko joku pelaaja tai pari pelistä pois, kuka on seuraava heittäjä jne. ennen kuin seuraava heittovuoro voi alkaa. 3. Toisen ja aina siitä seuraavan heittovuoron suorittaa pelaaja tai pari, jonka kuula on maalipallosta kauimpana ja joka ei tällä heittokierroksella ole vielä heittänyt kuuliaan. 4. Mikäli mittatarkkuuden puitteissa yksi kuula ei ole yksiselitteisesti kauimmaisin, vertaillaan kiistanalaisten pelaajien tai parien toisia kuulia. Mikäli nämäkin ovat mittaustarkkuuden rajoissa yhtä kaukana, suorittaa ensimmäisen heittovuoron kiistanalaisista pelaajista tai pareista nuorin (pareissa yhteenlaskettu ikä). 5. Pysähtyminen. Jokaisen heiton jälkeen odotetaan että kuulat pysähtyvät. Kuulat ovat pysähtyneet, kun siitä on Konsensus. Mikäli Konsensusta ei saavuteta, odotetaan minuutti, jonka jälkeen kuulat todetaan pysähtyneiksi. Seuraava heitto on tapahduttava kolmen minuutin sisällä pysähtymisen saavuttamisesta, mutta Konsensuksen vallitessa voidaan pitempi tauko hyväksyä. 6. Jos joku pelaaja pysäyttää liikkuvan kuulan tai maalipallon tai muuttaa niiden luonnollista liikerataa selkeän tahattomasti, sitä paheksutaan avoimesti, mutta pallot jäävät pysähtyneille paikoilleen. Jos minkä tahansa kuulan siirtäminen, pysäyttäminen tai suunnan muuttaminen on tehty selkeästi tahallisesti ja sen on tehnyt: a. pelissä mukana oleva pelaaja pudotetaan pelaaja tai pari pelistä ja hänen kuulansa poistetaan b. jo pudonnut pelaaja pelaaja tai pari, jonka jäsen ks. pelaaja on, suljetaan seuraavasta pelistä c. jos pelin ulkopuolinen henkilö pallot jäävät paikoilleen, mutta jos pelin kulku on oleellisesti muuttunut, aloitetaan peli alusta mutta vain keskeytyneessä pelissä vielä mukana olleiden kesken ja pelin nuorin suorittaa aloitusheiton 7. Jos joku (pelaaja, ulkopuolinen tai eläin) siirtää vahingossa kuulaa tai maalipalloa, pyritään siirtynyt pallo aina siirtämään alkuperäiselle paikalleen Konsensuksen mukaan. Tämä ei tietenkään koske pelaajan laillisesti heitetyn kuulan avulla tapahtunutta tahallista tai tahatonta siirtämistä. Jos vahingossa siirtynyt pallo on mittauksen alainen ja siirtäjä on: a. heittäjä itse - on tiukassa mittauksessa etu vastustajilla b. joku muu on tiukassa mittauksessa etu heittäjällä 8. Jos siirtäjänä on ollut luonnonvoima tai vastaava, ei kuulaa tai maalipalloa saa siirtää takaisin. Jos kuula tai maalipallo liikkuu mittauksen aikana selkeästi ennen kuin vuorossa seuraava pelaaja tai pari on aloittanut oman heittovuoronsa, suoritetaan uusi mittaus siitä tilanteesta johon luonnonvoiman aiheuttaman siirron jälkeen päädytään. 9. Liikkuvan kuulan tilanteessa poikkeuksena on oman kuulan vapaaehtoinen hylkääminen. Mikäli oma kuula on vierimässä vaikeaan paikkaan, kuten rotkoon tai mereen, voi sen pysäyttää, mutta tällöin pysäytetty kuula on pois pelistä loppupelin ajan. Mikäli pelaajan tai parin molemmat kuulat hukkuvat, putoaa pelaaja tai pari pelistä pois.

4 10. Konsensuksen vallitessa voidaan peli myös vapaaehtoisesti uusia missä tahansa vaiheessa. Näin voidaan toimia mikäli maalipallo on epäsuotuisassa paikassa ja peli ei järkevästi etene. Uusintaan ei osallistu pelistä jo pudonneet. Avausheiton suorittaa osallistujien huonoiten sijoitettu, kuten ensimmäisellä ottelukierroksella. 6. Toinen heittokierros 1. Toisen heittokierroksen heittovuorot noudattavat ensimmäisellä heittokierroksella muodostunutta järjestystä huomioiden pelistä mahdollisesti jo pudonneet. 7. Seuraavat heittokierrokset etenevät kuin toinen heittokierros ja näin jatketaan kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja tai pari. 6. Heiton suorittaminen 1. Heitto aloitetaan poimimalla heitettävä kuula maasta siten että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana leikkaa poimittavan kuulan ja että jalan kärkien välinen kuvitteellinen jana on silmämääräisesti kohtisuora maalipallon ja poimittavan kuulan väliselle kuvitteelliselle janalle. Jalkaterien suunta pitää olla maalipalloa kohti ja jalkaterien pitää olla maalipallon ja poimittavan kuulan välisen kuvitteellisen janan suuntainen. Jalkojen on oltava vaaditussa asennossa ennen kuin kuulan voi poimia, eikä jalkoja saa siirtää poimimisen jälkeen. Näistä voidaan pelissä Konsensuksen vallitessa joustaa, esim. vaikeissa maasto-olosuhteissa. 2. Muihin kuuliin kuin poimittavaan ei saa koskea. Mikäli poimittava kuula nojaa toiseen kuulaan, joka saattaisi siirtyä poiminnan aikana, pitää poimijan ns. Hujasen herrasmiessäännön mukaisesti kysyä potentiaalisesti siirtyvän kuulan haltijalta haluaako hän kenties poimia kuulan pelaajan puolesta. 3. Heiton aikana jalkojen pitää pysyä niillä paikoillaan johon ne poiminnan yhteydessä asetettiin. Heiton aikana saa hypätä, kunhan laskeutuu silmämääräisesti samoihin jalanjälkiin. 4. Vain jalkapohjilla saa ottaa tukea kiinteistä esineistä, kuten maasta. Heiton saa suorittaa kummalla tahansa kädellä tai molempia käsiä käyttäen ja kuulan on lennettävä ilmassa vähintään 10 cm. Mikäli kuula lipsahtaa pelaajan kädestä tippuen maahan ja täyttäen 10 cm lentovaatimuksen, katsotaan kömmähdys normaaliksi heitoksi. 5. Mikäli pelaaja poimii vahingossa vieraan kuulan, on se ripeästi palautettava alkuperäiselle paikalleen. Mikäli pelaaja heittää vieraan kuulan tai heittää väärällä vuorolla, pelaaja mahdollisine pareineen poistetaan pelistä kuulineen välittömästi. Mikäli muu ottelun pelaaja on pelaajan suorittaman väärän heiton jälkeen selkeästi heikommassa pelitilanteessa kuin ennen heittoa, voidaan pelitilanne palauttaa silmämääräisesti alkuperäiselle paikalleen. 6. On ehdottomasti kiellettyä painaa maahan, poistaa tai rikkoa minkäänlaista estettä, joka on pelikentällä, paitsi Konsensuksen vallitessa. Pelaajalla ei saa olla heittohetkellä minkäänlaista tähtäyksen apuvälinettä, eikä hän saa piirtää uraa eikä merkitä maahan alastulokohtaa eikä tunnustella pelikenttää pelin aikana. 7. Vastustajat eivät saa liiallisesti häiritä heittävää pelaajaa, eikä maalipallon ja heittäjän välissä saa olla. Kerran heitettyä kuulaa ei saa pelata uudelleen, eikä kukaan saa pelissä tehdä koeheittoja efektiivisellä pelialueella. 8. Pelaajat, jotka eivät noudata näitä määräyksiä, voidaan sulkea pelistä Päällikön päätöksellä, mikäli he vielä varoituksien jälkeen menettelevät määräysten vastaisesti. 9. Mikäli edellä olevia määräyksiä ei noudateta tahallisesti tai selkeästi hyötymistarkoituksessa, pelaaja tai pari tai kaikki syylliset tahot tiputetaan ks. pelistä. Rangaistus toimeenpannaan Konsensuksen vallitessa. 7. Sekalainen informaatio 1. Jotta valitukset tai huomautukset hyväksyttäisiin, on ne aina esitettävä Päällikölle. Ottelun tuloksen julistamisen jälkeen tehtyjä valituksia tai huomautuksia ei oteta huomioon. Ottelun osallistujat ovat ensisijaisesti vastuussa vastapuolensa kelvollisuuden valvomisesta (lisenssit, luokat, pelikenttä, kuulat jne.). 2. Kaksin pelattaessa ei saa yksin pelata, eikä virallisissa kilpailussa saa paria kesken kilpailun vaihtaa. Mikäli ilmoittautunut pelaaja tai pari myöhästyy ottelusta, johon on virallisesti ilmoittautunut, saa pelaaja tai pari liittyä mukaan seuraavan pelin alusta.

5 3. Peliä ei voi keskeyttää pimeyden tai huonon sään takia. Vain hyvin painavista syistä voi Päällikkö keskeyttää ottelun. 4. Palkintosummien ja kilpailukorvausten jakaminen pelaajien tai parien keskinäisillä sopimuksilla on ehdottomasti kielletty. 5. Päällikkö on vastuussa otteluiden kulusta ja niiden sääntöjenmukaisuudesta. Päällikkö vastaa päätöksistään Suomen Taistelupetankkiliiton liittohallitukselle. Päällikkö voi itse osallistua peleihin, mutta kaikki aseman väärinkäytökset johtavat vakaviin fyysisiin seuraamuksiin. Päälliköllä on oikeus sulkea kilpailusta pelaaja tai pari, joka kieltäytyy alistumasta heidän päätöksiinsä. 6. Epäurheilijamaiseen käytökseen, yleisön tai Päällikön halveksuntaan tai väkivaltaan kilpailun johtajaa, tuomaria, toista pelaajaa tai katsojaa kohtaan syyllistyviä pelaajia tai pareja rangaistaan seuraavan asteikon mukaan tapauksen vakavuudesta riippuen. a. Sulkeminen kilpailusta ja jo saatujen tulosten mitätöinti. b. Lisenssin menetys. c. Palkintojen ja kilpailukorvausten takavarikointi tai takaisinmaksaminen kilpailun järjestäjille. d. Henkilökohtaisen omaisuuden takavarikointi Pelaajan saama rangaistus voidaan ulottaa myös hänen pariinsa. 7. Rangaistuksista 1 ja 2 päättää Päällikkö. Rangaistukset 3 ja 4 langettaa Suomen Taistelupetankkiliiton hallitus. Lopullinen päätösvalta on kaikissa tapauksissa liittohallituksella. Suomen Taistelupetankkiliitto ry Versiohistoria: v0.9 kirjoittanut Ville Könönen ennen ensimmäistä kokousta Markus Miettisen ja Jukka Hujasen kanssa käytyjen aiemman hahmottelutilaisuuden ja Suomen Pétanque-liiton virallisten pelisääntöjen pohjalta. Pelin synty sijoittuu itäsuomalaiseen Klamilan kylään ja siellä Jukka Hujasen vanhempien omistamaan mökkiin, jossa usealla eri reissulla muunneltiin petankista tylsyyden karkottamismielessä dynaamisempi ja aggressiivisempi peli. Pelin syntyyn liittyy olennaisesti välitön alastomuus (alkuperäinen nimi munapetankki juurtaa täältä) ja saunonta. v0.95 koottu Taistelupetankki ry:n rekisteröimistilaisuuden yhteydessä. Osallistujat Markus Miettinen ja Jaakko Seppälä Nisäkkäät ry:stä ja Ville Hämäläinen, Ville Könönen, Ukri Niemimuukko ja Jukka Hujanen kadulta. Ensimmäiset tosiviralliset säännöt tullaan vahvistamaan Suomen Taistelupetankkiliiton perustamiskokouksessa keväämmällä. Tukijalan käytön salliminen heiton aikana on avoin kysymys, josta tultaneen äänestämään kevään kokouksessa. v0.96 ensimmäisen Helsingin Hietalahdessa suoritetun koepelin jälkeen tehtiin pieniä korjauksia sääntöihin mm. kiistanalaisen tukijalkasäännön osalta. Koepeliin osallistuivat Jaakko Seppälä (6 voittoa), Antti Salovaara (5 voittoa), Ville Könönen (2 voittoa) ja Markus Miettinen (1 voitto). Nämä säännöt tultaneen viimeistelemään ja hyväksymään myöhemmin järjestettävässä liittokokouksessa. v0.97 Lauri Lampi Kosmos ry:stä luki säännöt läpi ja teki tukun hyviä havaintoja. Sääntöjen selkeyttä pyrittiin parantamaan. v0.98 Muutama päivä ennen ensimmäistä liittokokousta säännöt saivat toivottavasti selkeämmän rakenteen. Myös poimimissääntöä on tarkennettu. Hypyn salliminen on vielä avoin kysymys. v1.00 Säännöt kestivät hyvin ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut ja ne vahvistettiin lopullisesti Suomen Taistelupetankkiliitto r.y.:n ensimmäisessä liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa Helsingin Töölössä. v1.09 Sääntöjä vähän viilailtu kilpailusääntöjen laatimisen yhteydessä. Muutamia termejä selkeytettiin. Päällekkäisyyksiä pitää vielä poistaa. v1.10 Vuoden 2005 Liittokokoukseen tulee hyväksyttäväksi liuta sääntöuudistuksia, jotka myös hahmoteltiin ja hyväksyttiin.

6 v1.11 Kauden 2005 aikana lisättiin sääntö väärällä vuorolla heittämisestä ja pari muuta pientä muutosta tehtiin myös. v1.12 Ennen kevään 2006 liittokokousta tehtiin muutamia muutoksia. Ainakin pari kirjoitusvirhettä tuli krojattua. Väärällä vuorolla heittänyt putoaa suoraan pois. Rankingin huonoin valitsee maalipallon. Kohtaan lisättiin Johanneksen herrasmiessääntö. Poimimisesta tarkennettiin että jalkoja ei saa siirtää kun kuula on kourassa. Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa. v1.13 Kauden 2006 aikana tehtiin pieniä korjauksia ja selvennyksiä. Selvennettiin sääntöä avausheiton suorittajasta; se on nimenomaan kyseisen lohkon huonoiten sijoitettu, joka ei välttämättä ollenkaan ole senhetkisen tp-rankingin huonoin. Muutoksia kohtiin: 5.2.2, 6.4 ja uusi kohta: Muutokset hyväksyttiin STPL:n liittokokouksessa Ravintola Kerhosessa.

Petankin kansainväliset pelisäännöt

Petankin kansainväliset pelisäännöt Petankin kansainväliset pelisäännöt YLEISTÄ 1. Joukkueiden muodot Petankki on urheilulaji, jossa pelaa kolmijäseninen joukkue toista kolmijäsenistä joukkuetta vastaan (trippeli). Siinä voi myös olla vastakkain

Lisätiedot

Petankin kansainväliset pelisäännöt

Petankin kansainväliset pelisäännöt Petankin kansainväliset pelisäännöt 1 YLEISTÄ... 2 1. Joukkuemuodot... 2 2. Hyväksyttyjen kuulien ominaisuudet... 2 2a. Rangaistukset vääränlaisista kuulista... 2 3. Hyväksytyt maalipallot... 3 4. Lisenssit...

Lisätiedot

Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt

Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt BeerPong on juomapeli, jossa tarkoituksena on saada vastustaja juomaan juomansa. BeerPong on herrasmiespeli. Pelit pelataan kerrasta poikki ja finaali paras kolmesta

Lisätiedot

JOKI T97-99 FUTSAL TURNAUS 2011 SÄÄNNÖT TIIVISTETYSSÄ MUODOSSA

JOKI T97-99 FUTSAL TURNAUS 2011 SÄÄNNÖT TIIVISTETYSSÄ MUODOSSA http://www.futsal.fi/mp/db/file_library/x/img/17429/file/futsalsaannot_08.pdf Futsalin sääntömuutokset kaudelle 2010-2011 Futsalin sääntöihin on kaudelle 2010 2011 tehty melko paljon muutoksia. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Pyramidin yleiset säännöt

Pyramidin yleiset säännöt Pyramidin yleiset säännöt 1. Biljardivälineet ja tarvikkeet Seuraavassa kuvattuihin pyramidi -pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti).

Lisätiedot

Miesten IV-divisioona pelisäännöt 2015

Miesten IV-divisioona pelisäännöt 2015 Miesten IV-divisioona pelisäännöt 2015 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry SÄÄNNÖT Sarjoissa noudatetaan SAJL :n kilpailusääntöjä seuraavin näissä säännöissä määrätyin poikkeuksin. Pelisääntöinä

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat:

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Radiokatu 20 00240 Helsinki VAU:n SULKAPALLON SÄÄNNÖT 2011 Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: 1.

Lisätiedot

KUBB PELI, JOHON KAIKKI VOIVAT OSALLISTUA. MM-kisasäännöt

KUBB PELI, JOHON KAIKKI VOIVAT OSALLISTUA. MM-kisasäännöt KU PELI, JOHON KIKKI VOIVT OSLLISTU MM-kisasäännöt KU Peli, jolla on traditiot Kubb on vanha Gotlantilainen peli, joka syntyi siihen aikaan, kun joka pihalla oli halkokasa. Valittiin vain sopiva määrä

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

BOCCIAN SÄÄNNÖT. Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajien Virve Jämsä valmistautuu heittoon joukkuetoverien seuratessa tarkkana vieressä

BOCCIAN SÄÄNNÖT. Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajien Virve Jämsä valmistautuu heittoon joukkuetoverien seuratessa tarkkana vieressä BOCCIAN SÄÄNNÖT 2011 Pieksämäen Seudun Eläkkeensaajien Virve Jämsä valmistautuu heittoon joukkuetoverien seuratessa tarkkana vieressä BOCCIAN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty käytettäväksi EKL:n kilpailuissa

Lisätiedot

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa.

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa. BOCCIAN SÄÄNNÖT Eläkeliiton liittohallitus on keväällä 2010 päättänyt, että Eläkeliiton bocciakisoissa noudatetaan Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n sääntöjä poislukien hyvityspisteet. Näistä

Lisätiedot

PELIOHJEET KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS

PELIOHJEET KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS PELIOHJEET PETANQUE: Pelivälineet: Metalliset kuulat, joiden läpimitta on 70,5-80 mm ja paino 650-800 g. Puinen maalipallo (snadi), jonka halkaisija on 29-31 mm. Pelialusta voi olla millainen tahansa,

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) PALOBANDY -SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten fyysistä kuntoa ja opettaa toimimaan ryhmänä, sekä antaa tilaisuus kisailla

Lisätiedot

Säännöt. Pelivalmistelut

Säännöt. Pelivalmistelut Haasteet Haasteet 1. Lusikka kuppiin 2. Posse Pong 3. Räkäpallo 4. Syömäpuikkohaaste 5. hamsteriposket 6. Lattian kautta kuppiin 7. Korttipalapeli 8. Lajitteluhaaste 9. Pingis ristinolla 10. Lusikkaflipperi

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014. ESI istumalentopallo Lappeenranta

KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014. ESI istumalentopallo Lappeenranta KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014 ESI istumalentopallo Lappeenranta Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993

Lisätiedot

... 5 ... 5 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 8 ... 9 ... 11 ... 12

... 5 ... 5 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 8 ... 9 ... 11 ... 12 BILJARDI 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 1.1 KOLMIO/ 9-KEHIKKO... 5 2. PELIN ALOITUS... 5 3. LYÖNTIVUORON VAIHTO... 5 4. VIRHELYÖNNIT... 6 4.1 ERILAISET VIRHEET... 6 4.2 RANGAISTUS VIRHEESTÄ... 7

Lisätiedot

BOCCIAN SÄÄNNÖT. Ulkoturnauksissa kenttä- ja sääolot aiheuttavat joskus pieniä haasteita. Kuva Otepään turnauksesta kesältä 2014.

BOCCIAN SÄÄNNÖT. Ulkoturnauksissa kenttä- ja sääolot aiheuttavat joskus pieniä haasteita. Kuva Otepään turnauksesta kesältä 2014. BOCCIAN SÄÄNNÖT 2015 Kuva: Artturi Pennanen Ulkoturnauksissa kenttä- ja sääolot aiheuttavat joskus pieniä haasteita. Kuva Otepään turnauksesta kesältä 2014. Säännöt ovat voimassa 1.1.2015 alkaen BOCCIAN

Lisätiedot

TURNAUSSÄÄNNÖT 2014. Ottelut pelataan kahden minuutin vaihdoilla. Vaihdot kuulutetaan.

TURNAUSSÄÄNNÖT 2014. Ottelut pelataan kahden minuutin vaihdoilla. Vaihdot kuulutetaan. OTTELUIDEN PELAAMINEN Ottelut pelataan 4 vs 4 peleinä. Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Maalien koko on 122 cm x 183 cm. Ottelut pelataan mustilla kiekoilla. Ottelut pelataan

Lisätiedot

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle 2014 2015

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle 2014 2015 Futsalsääntöjen muutokset kaudelle 2014 2015 Muutos 1, Sääntö 3, s. 16 Pelaajavaihto Pelaajavaihto voidaan tehdä milloin tahansa riippumatta siitä, onko pallo pelissä vai ei. Vaihtoa tehtäessä tulee noudattaa

Lisätiedot

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN 3.9.2016 UUDET SÄÄNNÖT 1.7.2016 1. Passiivinen peli 2. 7 ken0äpelaajaa 3. Sininen kor7 4. Viimeisen 30 sekunnin sääntö 5. Loukkaantunut pelaaja PASSIIVINEN PELI Tuomarit

Lisätiedot

CURLINGIN MIESTEN SM-SARJAN SÄÄNNÖT KAUDELLA 2007-2008

CURLINGIN MIESTEN SM-SARJAN SÄÄNNÖT KAUDELLA 2007-2008 CURLINGIN MIESTEN SM-SARJAN SÄÄNNÖT KAUDELLA 2007-2008 Pelijärjestelmä Sarja pelataan siten, että mestaruussarjassa pelaa kahdeksan (8) joukkuetta, I-divisioonassa kahdeksan (8) joukkuetta ja loput kymmenen

Lisätiedot

Curlingin naisten SM-sarjan säännöt kaudella 2009-2010

Curlingin naisten SM-sarjan säännöt kaudella 2009-2010 Curlingin naisten SM-sarjan säännöt kaudella 2009-2010 Pelijärjestelmä Sarja pelataan siten, että kaikki kuusi (6) joukkuetta pelaavat mestaruussarjassa. Lopullinen aikataulu: 20.-22.11.2009 Mestaruussarja

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista asioista teet

Lisätiedot

Viimeisimpänä aloitteenaan Peimari United haluaa esitellä maalivahdeille kohdennetun uuden turnausmuodon ensimmäisenä Suomessa: Goalkeeper Combat I

Viimeisimpänä aloitteenaan Peimari United haluaa esitellä maalivahdeille kohdennetun uuden turnausmuodon ensimmäisenä Suomessa: Goalkeeper Combat I Johdanto Peimari United on jalkapallon erikoisseura, jonka tavoitteena tarjota hyvä jalkapalloharrastus, junioreille ja aina aikuispelaajille asti. Peimari Unitedin toiminnassa korostuu kaikessa tekemisessä

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit P97 seututaitokoulu 29.12 2007 (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Taitokujat 2 kpl, n.20 min -Pienpelit lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA

HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA Tervetuloa FC Halikko T04 -joukkueen järjestämään jalkapalloturnaukseen 16.8.2014 Halikon Aseman Urheilukentälle (Mustamäentie 153).

Lisätiedot

JOKI T97-99 FUTSAL TURNAUS 2010 SÄÄNNÖT TIIVISTETYSSÄ MUODOSSA

JOKI T97-99 FUTSAL TURNAUS 2010 SÄÄNNÖT TIIVISTETYSSÄ MUODOSSA ALKUPOTKU JA PELIN JATKAMINEN JOKI T97-99 FUTSAL TURNAUS 2010 Ottelun alku Ennen ottelun alkua kenttäpuoli arvotaan kolikon heitolla. Veikkauksen voittaja saa valita kenttäpuolen. Vastajoukkue saa oikeuden

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiskomitea 1 Sisällysluettelo 1. Sarjakirjan tarkoitus 3 a. Yhteystiedot 3 2. Sarjamuoto 3 a. Peliajankohta 3 b. Sarja- ja erotuomarimaksut

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Naperoleirin kilpailumääräykset

Naperoleirin kilpailumääräykset Naperoleirin kilpailumääräykset Valtakunnallisella naperoleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä jäljessä esitetyin poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Liigaan voi osallistua myös sekajoukkueella. Sekajoukkueita koskevat seuraavat rajoitukset:

Liigaan voi osallistua myös sekajoukkueella. Sekajoukkueita koskevat seuraavat rajoitukset: SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2015 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla, kummallakin, kuitenkin

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

2.2. Muoviset maalikupit on poistettava pelilaudoista ennen käyttöönottoa.

2.2. Muoviset maalikupit on poistettava pelilaudoista ennen käyttöönottoa. 1. Pelaajien tulee noudattaa seuraavia järjestyssääntöjä. Kaikkien pelaajien tulee pitää yllä reilua peliä ja hyvää urheiluhenkeä. Pöytäjääkiekko on aina ollut ja tulee aina olemaan herrasmieslaji. 2.

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4

TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4 SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4 Lohkot: Lohko A: Sampo, Tammerkoski, Linnainmaa,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Language: English / Suomi

SÄÄNNÖT. Language: English / Suomi Rules of Coerceo by Coerceo Company Finnish translation by Janne Henriksson SÄÄNNÖT Language: English / Suomi Tekijänoikeus Mitään tämän dokumentin osaa ei saa jäljentää, kopioida tai välittää missään

Lisätiedot

Päivitetty 23.7.2012. Yleiset kilpailumääräykset

Päivitetty 23.7.2012. Yleiset kilpailumääräykset Yleiset kilpailumääräykset 1 Sisällys Ilmoittautuminen 3 Tapa 3 Maksut 3 Jälki-ilmoittautuminen 3 Yli-ilmoittautuminen 3 Sarjan peruuttaminen 3 Toimenpiteet kilpailun keskeyttämiseksi 4 Kilpailua ei voida

Lisätiedot

Marja-Vantaa -turnaus

Marja-Vantaa -turnaus Keimolan Kaiku ry Turnausohje Marja-Vantaa -turnaus 12.-13.2.2011 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Marja-Vantaa -turnaukseen. Tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään iloinen turnausviikonloppu!

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin 2010

Muutokset pelisääntöihin 2010 Muutokset pelisääntöihin 2010 Yhteenveto selittämään uutta IHFn sääntökirjaa Lukuisten muotoseikkojen muutosten lisäksi IHFn sääntökirjan uusi versio tarjoaa selkeyttäviä selityksiä tukemaan johdonmukaista

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html Sivu 1/5 Pelin sisältö 104 numeroitua laattaa (numeroitu 1-13) 2 laattaa kutakin neljää väriä (musta, oranssi, sininen ja punainen) 2 jokerilaattaa, 4 laattatelinettä, pelisäännöt Pelin tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto

Sisällysluettelo. 1. Johdanto Säännöt Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Sisältö 4 3. Alkuvalmistelut 5 4. Pelin aloitus ja kulku 6 5. Pelin lopetus 9 6. Vaikea peli ja muut pelimuunnelmat 10 1. Johdanto Pelilauta on 25 ruudusta muodostuva

Lisätiedot

8-pallo säännöt. 3.1 Aloituslyönnin määrääminen

8-pallo säännöt. 3.1 Aloituslyönnin määrääminen 8-pallo 8-pallo säännöt Kasipalloa pelataan 15 numeroidulla kohdepallolla sekä lyöntipallolla. Lyöjän 7 pallon ryhmä (pallot 1-7 ja 9-15) eli väri pitää olla kaikki pussitettuina jotta hän voi pussittamalla

Lisätiedot

Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4

Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4 SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY POIKIEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4 Lohkot: Lohko A: Kämmenniemi, Amuri, Sampola,

Lisätiedot

BILJARDI: KAISAN SÄÄNNÖT

BILJARDI: KAISAN SÄÄNNÖT BILJARDI: KAISAN SÄÄNNÖT 1. YLEISTÄ Kaisaa pelataan viidellä pallolla, joista kaksi on valkoista (lyöntipallot), kaksi punaista ja yksi keltainen (kaisa). Peli pelataan 60 pisteeseen. Molemmat pelaajat

Lisätiedot

Turnausmuoto ja säännöt

Turnausmuoto ja säännöt PELAAJAOPAS Turnausmuoto ja säännöt Suomen mestaruudet 2014 ratkaistaan yhdessä kilpailussa, joka on nelipäiväinen. Kaikki pelaajat pelaavat vähintään kolme täyttä kierrosta. Sunnuntaina n. 50% jokaisesta

Lisätiedot

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 4.5.2004 RRu / Muutokset 2.0 18.5.2015 RRu / JymyGolf versio Sisälysluettelo 1 JYMYGOLF REIKÄPELI... 2

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Tästä vihkosesta löydät säännöt jopa 27:n noppapeliin, joita pelataan joko kahdella, kolmella tai useammalla arpakuutiolla. Onnea peliin!

Tästä vihkosesta löydät säännöt jopa 27:n noppapeliin, joita pelataan joko kahdella, kolmella tai useammalla arpakuutiolla. Onnea peliin! SUOSITUT NOPPAPELIT SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Iso Kuutonen (Big six) Ulosheittäjä (Bouncer) Meksiko Puilla paljailla (Busted) Luukku kiinni (Shut the box) 421 Martinetti Bluffi Slam Rosvo ja poliisi Salamanisku

Lisätiedot

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 Huom! Kohdat A ja B koskevat piirin sarjoissa vain miesten Kolmosta ja Nelosta! A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä

Lisätiedot

Mitä harjoitteella halutaan saavuttaa (aim), eli päämäärä (tarkoitusperä):

Mitä harjoitteella halutaan saavuttaa (aim), eli päämäärä (tarkoitusperä): 1 Stressipeli Kasvattaa kilpapelaajan itsetuntoa ja sopivasti röyhkeyttä. Hävinneen pelaajan on nopeasti kartoitettava katseellaan tilanne, jotta pääsisi haastamaan pelaajan jonka uskoo voittavansa. Eli

Lisätiedot

Kärkipallo sijoitetaan alapisteelle, ja muut pallot sen taakse kiinni toisiinsa.

Kärkipallo sijoitetaan alapisteelle, ja muut pallot sen taakse kiinni toisiinsa. (Nämä säännöt ovat lyhennelmä virallisesta sääntökirjasta). Yleiset säännöt 1.1 PÖYTÄ Ennen pelin aloittamista pöytä merkitään seuraavasti: 1. Yläpiste 4. Alapiste 2. Ylälinja 5. Pakan paikka (3. Keskipiste)

Lisätiedot

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia:

Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: Beach Volley kausi 2015: Merkittävimpiä sääntömuutoksia: FIVB on kaudelle 2015 muuttanut hieman Beach Volleyn sääntöjä ja samalla modifioinut niitä yhdenmukaisemmaksi lentopallon kanssa. Ohessa merkittävimmät

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3. TILASTOINTI Näkymän muokkaus Kokoonpanot Pelaajien vaihtaminen Maali Rangaistukset Poista -toiminto

Lisätiedot

YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET

YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET Tuusulan Golfklubi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ILMOITTAUTUMINEN Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Tapa 3 Maksut 3 Jälki-ilmoittautuminen 3 Yli-ilmoittautuminen 3 Sarjan peruuttaminen

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

LIPPUPALLOTUOMARIN PIKASÄÄNTÖKOE

LIPPUPALLOTUOMARIN PIKASÄÄNTÖKOE LIPPUPALLOTUOMARIN PIKASÄÄNTÖKOE 1. Ottelun aikana saa blokata eli estää muita pelaajia asettumalla koripallon tapaan scriiniin. 2. Puolustava joukkue saa syötönkatkon ja palauttaa pallon 4 jaardin päähän

Lisätiedot

TERVETULOA HARRASTEKIEKKO PUULAAKIIN 2015

TERVETULOA HARRASTEKIEKKO PUULAAKIIN 2015 1 TERVETULOA HARRASTEKIEKKO PUULAAKIIN 2015 Paikka Nivalan jäähalli Aika 11.4.2015 3.5.2015 Järjestäjä Nivalan Liikuntakeskus Oy/liikuntapalvelut Joukkueet Kiekko 5000 Maliskylän vauhti ja lämäri Lehtola

Lisätiedot

FastScoop PELISÄÄNNÖT Lyhyt versio

FastScoop PELISÄÄNNÖT Lyhyt versio FastScoop PELISÄÄNNÖT Lyhyt versio Suomen FastScoopliitto ry 1.10.2011 Sisällys JOHDANTO FASTSCOOP URHEILUUN 3 PELISÄÄNNÖT 3 Sääntö 1. PELIVÄLINEET 3 Sääntö 2. KENTTÄ 4 Sääntö 3. PELAAJAT JA VAIHDOT 4

Lisätiedot

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen Sarjamanuaali Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen PELIASUT Molemmat joukkueet huolehtivat, että peliasut ovat asiallisessa

Lisätiedot

4.8 Järjestys karsintalohkoissa ja sarjana (Taulukko 2) pelattavissa turnauksissa

4.8 Järjestys karsintalohkoissa ja sarjana (Taulukko 2) pelattavissa turnauksissa SPTL sääntövaliokunta 8.4.2010 sivu 1 (8) 1. Muutos kohtaan 4.8 Järjestys karsintalohkoissa ja sarjana (Taulukko 2) pelattavissa turnauksissa siirrytään ITTF:n kansainvälisissä kilpailuissa käyttämään

Lisätiedot

Leiriydy. Iso Kirja Camping. Tervetuloa pelaamaan Pikku Putille!

Leiriydy. Iso Kirja Camping. Tervetuloa pelaamaan Pikku Putille! 1 Tervetuloa pelaamaan Pikku Putille! Rata on tarkoitettu pelattavaksi puttikiekoilla. Muista varoa muita alueella liikkujia sekä autoja yms. Kiekko on aina heittäjän vastuulla. Kiekkoja saa kesäaikaan

Lisätiedot

Curlingin pelisäännöt. June 2011

Curlingin pelisäännöt. June 2011 Curlingin pelisäännöt June 2011 Sisällys 1. Curlingrata... 3 2. Curlingkivet... 3 3. Joukkueet... 4 4. Pelaajien sijoittuminen radalla... 5 5. Heittäminen... 5 6. Suoja-alue... 6 7. Harjaus... 6 8. Liikkuvien

Lisätiedot

Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS

Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS Palloleikit ja pelit HIRVEN METSÄSTYS Peliin osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen, metsästäjiin ja hirviin. Metsästäjät ovat keskellä salia merkityllä alueella. Hirvet juoksevat salia ympäri. Mikäli

Lisätiedot

Hangon Bridgeviikko 2010

Hangon Bridgeviikko 2010 kilpailuselosteet: Hangon Bridgeviikko 2010 Hanko Cup (24. 25.7.) Kilpailussa pelataan neljä erillistä (kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina) 22 jaon osakilpailua joiden yhteistulos ratkaisee v. 2010

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN SÄÄNNÖT

HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN SÄÄNNÖT HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY FRISBEEGOLF 1 (5) HÄMEEN PELASTUSLIITON PALOKUNTANUORTEN FRISBEEGOLF -KISOJEN 1. Kilpailun tarkoitus Kilpailun tärkein tarkoitus on pitää hauskaa ja antaa tilaisuus tutustua toisiin

Lisätiedot

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta.

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta. DVD Backgammon Pelin tavoite Pelin tavoitteena on siirtää kaikki omat pelinappulat omalle sisäkentälle ja sieltä pois laudalta. Se pelaaja, joka ensimmäisenä on poistanut kaikki pelinappulansa pelilaudalta,

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006.

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. TEAMGOLF-KUTSU Ajankohta Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. Lähtöaika Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Pelitapa Kierrokset Parikilpailu

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Palloultimate Soveltaminen:

Palloultimate Soveltaminen: Liikuntaseikkailu Liikuntavinkit2013 Palloultimate Peliä pelataan suurehkolla kentällä, ulkona alueeksi sopii esimerkiksi puolikas jalkapallokenttä. Kentän molemmissa päädyissä on koko kentän levyinen

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

Peliohje 20.4.2011 1(6)

Peliohje 20.4.2011 1(6) 1. Rakentaja Cup, reikäpeli 2 1.1. Yleistä reikäpelistä 2 1.2. Arvonta ja pelaajien sijoittaminen ottelukaavioon 2 1.3. Tasoitukset ja tiit 3 1.4. Pelikentät ja kustannukset 3 1.5. Tuomaritoiminta 4 1.6.

Lisätiedot

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt Suomen Castingliitto ry:n Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt LAJIT Taimenluokan tarkkuusheitto Taimenluokan pituusheitto Meritaimenluokan pituusheitto Lohiluokan pituusheitto Spey pituusheitto

Lisätiedot

KASVOTON VIHOLLINEN - SÄÄNNÖT

KASVOTON VIHOLLINEN - SÄÄNNÖT KASTN IHLLINEN - SÄÄNNÖT A. LÄHTÖKHTA Kaksi armeijaa valmistautuu taisteluun. Torvet soivat, hevoset korskuvat malttamattomina. Sadat jalat marssivat tasatahtia ottaakseen paikkansa kentällä - paikan,

Lisätiedot

Poikkaisutaulukko. T=tripla, D=tupla ja S=singeli

Poikkaisutaulukko. T=tripla, D=tupla ja S=singeli Poikkaisutaulukko T=tripla, D=tupla ja S=singeli jäljellä oleva lopetus perustelut tulos 170 T20 T20 50 169 ei mene poikki yhdellä heittovuorolla 168 ei mene poikki yhdellä heittovuorolla 167 T20 T19 50

Lisätiedot

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa... 1 Ohjeita, esimerkkejä ja ajatuksia tunteiden käsittelyyn... 3 Miten voi lasten/nuorten kanssa valmistautua

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Olympiakisojen joukkuepeli Sääntötiivistelmä KÄSIPALLO tosi peli

Olympiakisojen joukkuepeli Sääntötiivistelmä KÄSIPALLO tosi peli Olympiakisojen joukkuepeli Sääntötiivistelmä KÄSIPALLO tosi peli Käsipallon perusperiaatteet Käsipallo on fair play periaatteisiin perustuva joukkuepeli. Kentällä on kaksi toisiaan vastaan pelaavaa miesten

Lisätiedot

Kombinatorinen optimointi

Kombinatorinen optimointi Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein

Lisätiedot

CHAMPIONS CUP

CHAMPIONS CUP CHAMPIONS CUP 2 16 6.2.2016 Champions Cup 2016 Turnaus pelataan kahdessa sarjassa, kilpa ja haaste, joissa molemmissa on kolme alkulohkoa. Kotijoukkue pelaa puffetin puoleisessa päädyssä ja vierasjoukkue

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa

Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa Keimolan Kaiku jalkapallo Turnausohje Kivistö -turnaus 7.-8.2.2015 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Kivistö turnaukseen ja tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään iloinen turnausviikonloppu!

Lisätiedot

Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille

Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille Heli Vaara ja Tiina Komulainen OuLUMA, sivu 1 MERIROSVOJEN AARTEENJAKOPELI Avainsanat: matematiikka, pelit, todennäköisyys Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille

Lisätiedot

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa JKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla on oikeus

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

MasKi P03 Siniset. Taitokisan suunnitelma, syyskuu 2009. Yleiset järjestelyt: kunkin lajin kolme parasta saa mitalit

MasKi P03 Siniset. Taitokisan suunnitelma, syyskuu 2009. Yleiset järjestelyt: kunkin lajin kolme parasta saa mitalit MasKi P03 Siniset Taitokisan suunnitelma, syyskuu 2009 Yleiset järjestelyt: kunkin lajin kolme parasta saa mitalit kaikille jaetaan diplomit osallistumisesta taitokisaan. kaikilla osallistujilla on "MM-kisapassit",

Lisätiedot

Ultimaten taktiset perusteet vasta-alkajille

Ultimaten taktiset perusteet vasta-alkajille Ultimaten taktiset perusteet vasta-alkajille Jyväskylä Liitokiekkoilijat (JyLi) 3. toukokuuta 2013 0. Johdanto Tässä Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden (JyLi) oppaassa selostetaan ultimaten pelitaktiikan

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Boccian säännöt 2016. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Boccian säännöt 2016. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Boccian säännöt 2016 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf Radiokatu 20, 00240 Helsinki Sähköposti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015

JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 JKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa JKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla on

Lisätiedot