KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai klo Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui klo 19:10 Keskinen Irja Aho Pirjo Annala Tarmo Hellgren Jussi Koivistoinen Hannu Pusa Leila Yli-Hietanen Harri Yli-Kujala Minna, poistui klo 19:45 puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea, saapui klo 17:20 62 Björn Risto Talasoja Timo Liukku Petri kvalt. pj kvalt. I varapj kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Aho ja Harri Yli-Hietanen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Irja Keskinen 63 Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Pirjo Aho Harri Yli-Hietanen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm: Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto klo Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 62 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten sekä vaalimainonnan aloittaminen 63 Vuoden 2008 tilinpäätös 64 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 65 Ilmoitusasiat 66 Kuntarahoitus Oyj:n tarjous osakkeiden merkitsemisestä 67 Lausunto mahdollisista vakuutuspiirimuutoksista 68 Lomarahojen vaihtaminen vapaaseen 69 Pöytäkirjan tarkastajan valinta kunnanhallituksen päätöspykälään Tykytoiminta vuonna Verotuloennuste vuodelle tilanteen mukaan 72 Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Gospel Carting 73 Talousarvion toteutuminen Kunnanjohtajan informaatioasiat

3 Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN SEKÄ VAALIMAINONNAN ALOITTAMINEN 62 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan , helluntaipäivänä ei ennakkoäänestystä kuitenkaan toimiteta. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalilain 15 :n mukaan kutakin äänestysaluetta varten on kunnanhallituksen asetettava vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta on valittu toimikaudeksi Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia ja heidät on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, eli Vaalipaikaksi on kunnanhallitus vahvistanut Kettukallion koulun ja ennakkoäänestyspaikaksi paloaseman sekä laitoksiksi, joissa vaalitoimikunta käy toimittamassa ennakkoäänestyksen, terveys- ja palvelukeskuksen vuodeosastot sekä palvelutalo Iltakodin. Päätös on tehty toistaiseksi voimassaolevaksi. Paloaseman ennakkoäänestysajoiksi on vahvistettu maanantaista perjantaihin klo ja lauantaina (ja sunnuntaina) klo Ennakkoäänestyksen päättymispäivänä aukioloaika on kuitenkin klo Esittelijä 1. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä

4 Kunnanhallitus kolme muuta jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan. 2. Edelleen kunnanhallitus asettaa em. vaaleja varten laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä sekä kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan ja valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen ja kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan. 3. Kunnanhallitus päättää, että europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti , johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Kihniöntien ja torin väliselle alueelle kuten edellisissäkin vaaleissa. 4. Kunnanhallitus päättää, että paloaseman aukioloajat ennakkoäänestystä varten ovat maanantaista perjantaihin klo ja lauantaina klo Ennakkoäänestyksen päättymispäivänä aukioloaika on kuitenkin klo Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen n:o 1 4 ja valitsi seuraavat: Vaalilautakunta Varsinainen jäsen Erja Silvennoinen, puheenjohtaja Räsänen Jesse, varapuheenjohtaja Leppälä Martti Aho Marja-Leena Nieminen Kirsti Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 1. Heinilä Päivi 2. Nevanperä Hannele 3. Kaikkonen Sirpa 4. Hellgren Jussi 5. Nänimäinen Raimo Vaalitoimikunta Varsinainen jäsen Yli-Knuuttila Rauno, puheenjohtaja Nevanperä Jouni, varapuheenjohtaja Marttila Salme Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 1. Uusi-Luomalahti Pirkko 2. Nevanperä Reijo 3. Yli-Knuuttila Tuula

5 Kunnanhallitus VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS 63 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös. Saman pykälän säännösten mukaan meillä riittää konsernitaseen laatiminen, koska sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa eikä näiltä tilikausilta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo ole ylittänyt yhtä kolmasosaa konsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liitteenä n:o 1 on vuoden 2008 tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman s. 65, rahoituslaskelman s. 66, taseen s. 67, konsernitaseen s. 69 sekä vesi- ja viemärilaitoksen laskennallisen taseen ja tuloslaskelman s. 84. Sivulla 56 on kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sivuilla 2 3 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot. Esittelijä Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 1 olevan tilinpäätöksen, suorittaa allekirjoituksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi. Khall

6 Kunnanhallitus Keskustelun kuluessa Tapani Törmä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi Irja Keskinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti liitteenä n:o 1 olevan tilinpäätöksen, suoritti allekirjoituksen ja päätti antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi.

7 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 64 Kunnanvaltuuston kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: - Valtionperinnön vastaanottaminen / Lyyli Kyllikki Salomaa - Lisämäärärahapyyntö erikoissairaanhoidon tulosalueelle - Länsi Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - Kunta- ja palvelurakenneuudistus ( Paras- hanke ) valtioneuvostolle annettavat vastaukset - Selonteko vuoden 2008 valtuustoaloitteista Esittelijä Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

8 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 65 Pirkanmaan työllisyyskatsaus helmikuulta Kihniön työttömyysprosentti oli 12,3 (tammikuulla 11,3). Korkein oli Valkeakoskella 14,2 % ja alhaisin Punkalaitumella 5,8 % - Pirkanmaan Maastoreittipooli ry:n toimintasuunnitelma j a tilinpäätöstiedot tilikaudelta Kihniön 4H yhdistyksen toimintakertomus vuodelta Kihniön Sotaveteraanit ry:n tilinpäätöstiedot vuodelta 2008 sekä toimintasuunnitelma vuodelle Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja - Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja 4 : Teknisen lautakunnan kokousajat : Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen 6 : Teknisen lautakunnan koollekutsuminen 7 : Jaoston jäsenten valinta 8 : Kunnaninsinöörin päätäntävalta hankinnoissa 9 : Ilmoitusasiat 10 : Muut esille tulevat asiat 11 : Johtojen sijoitussopimusten tekeminen maanomistajien kanssa Kihniö Parkano siirtoviemärityömaalla - Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 1 : Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna : Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen 3 : Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 4 : Lukuvuoden työ- ja lomapäivät 5 : Ilmoitusasiat - Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 6 : Koulutarviketilaukset lukuvuodelle : Oppikirjatilaukset lukuvuodelle : Viranhaltijan päätösvalta hankinnoissa 9 : Kettukallion koulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuonna : Opetussuunnitelmaan lisäys kerhotoiminnasta ja muutos käyttäytymisen arvioinnista 11 : Kettukallion koulun 9A ja 9B luokkien leirikoulu Espanjassa : Ilmoitusasiat - Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 3 : Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna : Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen vuonna : Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle : :

9 Kunnanhallitus : Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna : Ulkokuntalaisilta perittävät korvaukset terveydenhuollon palvelujen käytöstä 10 : Suuhygienistipalvelujen myynti 11 : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvalta hankinnoissa 12 : Sairaankuljetuksen tilasto : Sosiaaliasiamiehen selvitykset vuodelta : Päivähoidon irtaimiston poisto 15 : Sosiaalityöntekijän viran määräaikaisuus 16 : Lisämäärärahapyyntö erikoissairaanhoidon tulosalueelle 17 : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 18 : Ilmoitusasiat - Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen päätökset: 19 : Mielenterveysneuvolan toimintakertomus vuodelta : Option käyttäminen hankinnoissa Lindström Oy:ltä 21 : Tietokonehankinnat 22 : Vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettely 23 : Talousarvion toteutumaraportti per : Elintarviketarjoukset 25 : Ilmoitusasiat 26 : Hankintapäätös Kihniön kunnan sekä Parkanon kaupungin ja Ikaalisten kaupungin yhteisessä hoitotarvikkeiden tarjouskilpailussa 27 : Täydennys vanhus- ja kotihoitopalvelujen asiakas- ja tukipalvelumaksuihin - Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen päätökset 28 : Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimintavuodelta : Tuoteturvallisuusvalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimintavuodesta : Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimintavuodelta : Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimintavuodelta : Päivystäjäeläinlääkärin palvelujen osto Ikaalisten kaupungilta 33 : Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus vuodelta : Puitesopimus palvelujen myymisestä ja ostamisesta 35 : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 36 : Ilmoitusasiat - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Yli-Talonen Felix ja Mirja/ Yli-Talonen Hannu, Leikkola 16:1 Kankari Ojala Jorma ja Leena / Vaskiluodon Voima Oy, määräala Kärkelä 6:52 Kihniönkylä Alho Esa / Alho Eeva, Niittytörmä 1:40 Kankari Talonen Raili / Riihikoski Roosa, Kaitaranta 50:1 Kankari Pentti Talosen kuolinpesän osakkaat / Riihikoski Roosa, Penttilä 15:10 Kihniönkylä Viinamäki Leena ja Niemenmaa Riikka / Loikkanen Pentti, Viinamäki 8:38 Niskosperä Aho Tapio ja Aino / Rinneheimo Outi, määräala Yliaho 2:24 Kankari Jokioja Ilkka, Raine ja Jukka / Järventausta Ville-Tuomas, määräala Sivula 5:3 Ratikylä Rauno Kortesojan kuolinpesä / Koivisto Matti, Koivikko 15:3 Linnankylä (kaupan purku) - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 1 3 vuonna Kunnanjohtajan vuosiloma ajalla

10 Kunnanhallitus Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä ottooikeuttaan. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

11 Kunnanhallitus KUNTARAHOITUS OYJ:N TARJOUS OSAKKEIDEN MERKITSEMISESTÄ 66 Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista osakeannilla osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen. Osakeanti on tarkoitus toteuttaa maalis- kesäkuussa ja suunnata koko kuntasektorille, kaikille kunnille, kuntayhtymille sekä kuntien ja kuntayhtymien omistamille yhtiöille tarjotaan mahdollisuus tulla Kuntarahoitus Oyj:n omistajiksi. Vuonna 1989 perustettua Kuntarahoitusta omistaa tällä hetkellä yli 250 kuntaa. Kuntarahoituksesta on kehittynyt maamme kuntatalouden kannalta keskeinen tekijä. Kuntarahoituksen erinomainen luottokelpoisuus ja aktiivinen toiminta rahoitusmarkkinoilla ovat taanneet sen, että kuntien lainoitusta on voitu hoitaa kuntien kannalta edullisesti ja kilpailukykyisesti. Tilanne kuntien rahoitusmarkkinoilla muuttui täysin vuoden 2008 aikana. Syventyneen finanssikriisin vaikutuksesta pankkien varainhankinnan kustannus nousi voimakkaasti ja pankkien kyky tarjota edullista rahoitusta kuntasektorille heikkeni selkeästi. Käytännössä Kuntarahoitus on tällä hetkellä ainut rahoituslaitos varmistamassa rahoituksen saatavuutta kunnille. Todennäköistä on, että nykyinen markkinatilanne tulee säilymään muuttumattomana vuoden tai kaksi. Kuntarahoituksen antolainauskanta tulee kasvamaan voimakkaasti. Pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen lainojen kysyntään on välttämätöntä, että yhtiön pääomarakennetta vahvistetaan. Näin pystytään varmistamaan Kuntarahoituksen vakavaraisuus sekä sen paras luottoluokitus. Osakeannin tavoitteena on kerätä vähintään 30 milj. euroa uutta pääomaa. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi myös niille kunnille ja kuntayhtymille, jotka eivät vielä ole osakkaita, sekä valtiolle. Valtio on päättänyt osallistua esitettyyn antiin maksimissaan 20 milj. eurolla, kuitenkin niin, ettei sen osuus ylitä 70 % kokonaisannista. Kuntarahoitus Oyj suosittaa kunnille, että osakepääomaa korotettaisiin 3,20 euroa asukasta kohti. Näin turvataan edelleen laaja omistajapohja. Kihniölle suositus maksaisi 7.113,60 euroa. Kunta ei ole varannut ko. rahasummaa kuluvan vuoden talousarvioon. Kuntarahoituksen osakkeita on Kihniön kunnalla ennestään 7150 kpl nimellisarvoltaan 1 euro / kpl ja 1650 kpl nimellisarvoltaan 2,70 euroa/kpl. Sijoitukselle maksetaan osinkoa. Esittelijä: Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoituksen esittämän suosituksen osakepääoman korottamisesta ja osoittaa tähän euroa kunnanhallituksen käyttövaroista.

12 Kunnanhallitus Khall: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

13 Kunnanhallitus LAUSUNTO MAHDOLLISISTA VAKUUTUSPIIRIMUUTOKSISTA 67 "Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (731/2001) 10 :n mukaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Lounais-Suomen aluekeskus pyytää lausuntoanne alla tarkemmin kuvatuista vakuutuspiirimuutoksista ja kuntanne kuulumisesta uuteen vakuutuspiiriin. Lausunto tai ilmoitus, ettei lausuttavaa ole, pyydetään toimittamaan viimeistään Muutosesitys saatetaan Kelan hallituksen käsittelyyn kevään 2009 aikana. Kelan Lounais-Suomen vakuutusalue käsittää pääosin Länsi-Suomen läänin alueen sekä Ahvenanmaan maakunnan. Asukasmäärä on noin Alueella on tällä hetkellä 11 vakuutuspiiriä. Pienimmässä on noin ja suurimmassa yli asukasta. Kelan toimintaa kehitetään valtakunnanlaajuisesti Kelan palvelutoiminnan kehittämislinjausten mukaisesti. Kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden palvelutarpeet, yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä mahdollisuus tuottaa palveluita eri keinoin ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Kela suunnittelee toimintaansa niin, että kansalaisten tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti. Perinteisen toimistoverkon rinnalla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä ovat muut palvelukanavat (suorakorvausmenettely, sähköinen asiointi, puhelin- ja postipalvelu, henkilökohtainen palvelu ajanvarauksella, yhteispalvelupisteet). Näitä vaihtoehtoisia palvelukanavia kehitetään jatkuvasti. Tehokkaan ja hyvän asiakaspalvelun turvaamiseksi on Lounais-Suomen vakuutusalueella viime vuosina yhdistetty vakuutuspiirejä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suuremmissa vakuutuspiireissä ratkaisutyön organisointi voidaan suorittaa niin, että yksiköt voivat erikoistua ja keskittyä oman vahvan osaamisensa mukaisiin asioihin. Samalla parannetaan edellytyksiä hyvän sidosryhmäyhteistyön hoidolle. Tämän perusteella vakuutuspiirien kehittämistä on edelleen tarkoituksenmukaista jatkaa. Ehdotus vakuutuspiirimuutoksiksi lukien Lounais-Suomen vakuutusalueen nykyisistä 11 vakuutuspiiristä muodostetaan 6 vakuutuspiiriä siten, että Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntiin tulee kumpaankin kaksi vakuutuspiiriä, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakuntiin tulee kumpaankin yksi vakuutuspiiri. Nykyinen vakuutuspiirijako ilmenee oheisesta liitteestä. Uudet vakuutuspiirit:

14 Kunnanhallitus Tampereen vakuutuspiiri - kunnat Orivesi, Tampere, Ylöjärvi, Ikaalinen, Juupajoki, Parkano, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Kihniö, Virrat - asukasluku n toimistot 10 Orivesi, Tampere, Ylöjärvi, Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Mänttä, Virrat, Linnainmaa, Hervanta - noin 170 toimihenkilöt Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiiri -kunnat Urjala, Punkalaidun, Kylmäkoski, Akaa, Valkeakoski, Vesilahti, Lempäälä, Pälkäne, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Sastamala, Hämeenkyrö, Kuhmalahti -asukasluku noin toimistot 10 Urjala, Akaa, Valkeakoski, Lempäälä, Pälkäne, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Sastamala, Hämeenkyrö -toimihenkilöt noin 100 Satakunnan vakuutuspiiri -kunnat Säkylä, Eura, Köyliö, Huittinen, Rauma, Eurajoki, Kokemäki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Kiikoinen, Ulvila, Pori, Lavia, Noormarkku, Pomarkku, Jämijärvi, Kankaanpää, Siikainen, Merikarvia, Honkajoki, Karvia -asukasluku n toimistot 11 Eura, Huittinen, Rauma, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Pori, Lavia, Noormarkku, Kankaanpää, Merikarvia -toimihenkilöt noin 150 Salon-Raision vakuutuspiiri -kunnat Salo, Somero, Sauvo, Paimio, Lieto, Tarvasjoki, Marttila, Aura, Koski TI, Loimaa, Pöytyä, Oripää, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Taivassalo, Kustavi, Vehmaa, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta -asukasluku noin toimistot 14 Salo, Somero, Paimio, Lieto, Marttila, Loimaa,

15 Kunnanhallitus Pöytyä, Raisio, Naantali, Mynämäki, Taivassalo, Uusikaupunki, Laitila, Perniö -toimihenkilöt noin 120 Ennallaan säilyvät vakuutuspiirit: Turun vakuutuspiiri 6 kuntaa Asukasluku noin Toimistoja 6 Toimihenkilöitä noin 170 Ahvenanmaan vakuutuspiiri 16 kuntaa Asukasluku noin Toimistoja 1 Toimihenkilöitä 12 Mahdolliset vakuutuspiirijaon muutokset ovat yksinomaan hallinnollinen toimenpide Kelan paikallisten toimintojen tehostamiseksi. Piirijaon muutoksilla ei ole vähentävää vaikutusta Kelan toimistojen tai henkilöstön lukumäärään." Esittelijä: Tämä valtion esitys kuten muutkin valtion viimeaikaiset esitykset lähtevät arviosta, että suurempia yksiköitä voidaan hoitaa tehokkaammin, mikä joissakin tapauksissa voikin pitää paikkansa. Kansalaisille on kuitenkin tärkeää, että Kelan palveluverkosto on sellainen, jolla pystytään hoitamaan alueiden tarpeet kohtuullisin välimatkoin. Koska esityksessä ei ole vähentävää vaikutusta Kelan toimipisteiden ja henkilöstön lukumäärään, vaan ainoastaan hallinnollinen kokoaminen ja erikoistumisen mahdollistaminen ei Kihniön kunnalla ole huomauttamista asiaan. Khall: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

16 Kunnanhallitus LOMARAHOJEN VAIHTAMINEN VAPAASEEN YT 3 Lomarahojen vaihtaminen on mahdollista, jos viranhaltija/työntekijä ovat yhtä mieltä asiasta eikä järjestely aiheuta tehtävien hoitoon vaikeuksia tai edellytä sijaisen palkkaamista. Lomarahojen vaihtaminen vapaaseen edellyttää asiasta sopimista paikallisneuvottelussa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 6 %, 5 % tai 4 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta riippuen viranhaltijan/työntekijän työsuhteen kestosta ja kokemuslisään oikeuttavasta palvelusajasta. Lomarahaa vapaaaikaan vaihdettaessa kahdelta lomapäivältä maksettava lomaraha vastaa yhtä palkallista lomapäivää. Lomapäiviä voi näin saada enintään 19. Kyseessä on lomarahavapaasta. Hyväksytty anomus lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen tulee ilmoittaa palkkakirjanpitäjälle mennessä ja vapaat tulee pitää mennessä. Yhteistyösuojelutoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan Esittelijä Esittelijä veti aloitteestaan asian pois esityslistalta.

17 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖSPYKÄLÄÄN Kunnanhallitus päätti kokouksessaan ssä 61 ostotarjous Vipatekin teollisuushallista. Kokouksen alussa valittu toinen pöytäkirjantarkastaja Jussi Hellgren esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan. Pöytäkirjan toiseksi tarkastajaksi ei em. asian käsittelyn aikana huomattu valita kokouksessa läsnä ollutta ja päättämässä ollutta tarkastajaa. Esittelijä: Kunnanhallitus valitsee päätöspykälään 61 pöytäkirjantarkastajan Jussi Hellgrenin tilalle. Khall: päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Pirjo Ahon toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

18 Kunnanhallitus TYKYTOIMINTA VUONNA Määrärahaa on vuoden 2009 taloussuunnitelmassa 4500 euroa henkilökohtaisen tyky- toiminnan järjestämiseen. Yhteistyötoimikunta on keskustellut ja hyväksynyt tyky-rahan käytölle säännöstön vuonna Tyky-raha voidaan käyttää liikunnallisiin palveluihin, liikuntatarvikeostoihin sekä virkistys- ja kulttuuripalveluihin, joiden voidaan tulkita parantavan työtekijän työkykyä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asian ratkaisee kunnanjohtaja. Tyky-rahan piiriin kuuluvat vakituinen henkilöstö, yli vuoden sijaisuuksia tekevät ja ne määräaikaiset työntekijät, joille kertyy sijaisuuksia yli 6 kuukautta vuonna Taloustoimi seuraa määrärahankäyttöä. Tyky-raha suoritetaan taloustoimistosta ainoastaan tositetta / kuittia vastaan kahtena erikseen ilmoitettuna ajankohtana ( käytännössä puolivuotiskausittain). Yli 30 euron menevä osuus jää työntekijän itsensä maksettavaksi. Yhteistyösuojelutoimikunta on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan Esittelijä: Kunnanhallitus hyväksyy yllä esitetyn mallin tyky- toiminnan järjestämistavaksi vuonna Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

19 Kunnanhallitus VEROTULOENNUSTE VUODELLE TILANTEEN MUKAAN 71 Talouden heikkenevän suhdanteen vaikutukset ulottuvat myös Kihniön kunnan verotulokertymään. Viimeisen Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotulot putoavat Kihniössä noin budjetoidusta ja noin vuodesta Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä euroa. Valtio on kehysbudjetissaan päättänyt yhteisöverotuoton tilapäisestä jako-osuuden muutoksesta siten, että kunnille jää 10 % nykyistä enemmän yritysten maksamia yhteisöveroja. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien yhteisövero-osuus nousee tilapäisesti 22,03 % noin 32 %:iin. Tilapäinen jako-osuuden muutos koskee vuosia 2009 ( takautuvasti vuoden alusta 2011). Kunnallisverotuotto vuonna 2008 oli ja 3.3 ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2009 lopussa euroa. Yhteisöverotuotto vuonna 2008 oli euroa ja 3.3. ennusteen mukaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2009 lopussa euroa. 10 % jako-osuuden lisäys toisi ennusteeseen euron lisäyksen. Kiinteistöverotuotto oli vuonna ja saman odotetaan pitävän myös 3.3 ennusteen perusteella myös tämän vuoden lopussa. Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio ( ) kunnan verotulokertymästä vuoden 2009 osalta. Esittelijä: Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asiasta tarvittavan keskustelun ja toteaa mihin toimenpiteisiin on mahdollisesti syytä ryhtyä. Khall: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja edellytti tarkkaa budjettiseurantaa ja budjetissa pysymistä. Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että vuokrat, maksut ja taksat pidetään ajantasalla.

20 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / GOSPEL CARTING 72 Vuokrasopimus koskee Lämpörakenteen teollisuushallin suurempaa halliosaa. Kunta ja vuokralainen ovat sopineet, että kyseessä on väliaikainen järjestely ja tilat ovat vuokranantajan käytössä nopealla aikataululla mikäli kiinteistöön löytyy ostaja tai tiloja vuokraava yrittäjä. Vuokra -aika alkaa takautuvasti alkaen. Esityslistan liitteenä n:o 2 oleva vuokrasopimus. Esittelijä: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 2 olevan vuokrasopimuksen. Khall: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

21 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Esittelijä: Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi. Khall. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

22 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 74 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Esittelijä. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.06.2013 kello 17.00-20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 8. 6.2009 klo 17.00 19.25 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.10.2011 kello 17.00 18.35 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 04.06.2012 kello 17.00 20.05 Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot