LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuuden muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos Lausunto taksilupakiintiöstä Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennekuvaukset Tontin luovuttaminen Kiinteistö Oy Lemin vuokrataloille tehostettujen palveluasuntojen rakentamista varten Palolan alueelle Lemin kirkonkylään Maankäyttösopimukseen perustuvan määräalan luovutuskirjan allekirjoittaminen Aluehallintoviraston lausuntopyyntöä Kiihansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta, Vapo Oy Rantatonttien ja metsäpalstan myyntivaltuutuksen antaminen kunnanhallitukselle Rapasalonsalmen siltahanke, Vaasan hallinto-oikeuden päätös Asemakaavatonttien laajentaminen, hinnoittelu ja myyntivaltuutus...207

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2013 LEMIN KUNTA 263 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Buuri Kati jäsen Lohtander Mika jäsen Pietiläinen Risto jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakonen Hannu " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo Peutere Markku Pitkänen Pentti esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Penttilä ja Mika Lohtander. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Markku Peutere Arto Penttilä Mika Lohtander PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013 Kunnanhallitus 202 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 32 :n mukaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n perusteella yksityisen perusopetuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vähentää kaikille kunnille maksettavaa valtionosuutta rahoituksen yhteismäärää vastaavalla euromäärällä. Valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Vuonna 2013 vähennettävä määrä on yhteensä euroa. Valtion vuoden 2013 lisätalousarviossa on kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätty eurolla. Lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Valtiovarainministeriö on päättänyt em. valtionosuusmuutoksista. Perusopetuksen aloituksen vuoksi Lemin kunnalta vähennettävä valtionosuus on 399 euroa. Lisätalousarvion valtionosuuden lisäys Lemin kunnalle on 276 euroa. Muutokset vähentävät kunnan valtionosuutta yhteensä 123 euroa. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee peruspalvelujen valtionosuuden muutokset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. hyväksyttiin. Päätettiin, että vastaisuudessa sellaiset valtionosuuspäätökset, joissa poikkeama hakemukseen nähden on 5000 euroa tai sen alle, käsitellään pääsääntöisesti merkitsemällä kyseiset päätökset saapuneiden kirjeiden luetteloon.

4 Kunnanhallitus Lausunto taksilupakiintiöstä 2014 Kunnanhallitus 203 Taksiliikennelain mukaan ELY-keskus vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2014 taksilupien enimmäismääräksi. ELY-keskus seuraa päätöksen perustaksi mm. taksien kysynnän ja tarjonnan muutoksia, toimialan kannattavuuden kehitystä, kuluttajien palautetta taksien saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeen kannalta. Taksiliikenteen valvonta kuuluu myös ELY-keskukselle. Taksilupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että takseja on saatavissa myös vilkkaan kysynnän aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää mennessä kuntien lausuntoa taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Erityisesti pyydetään ottamaan huomioon sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen tarpeet. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELYkeskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. ELY-keskus pyytää kunnalta lausunnon yhteydessä tietoja lausuntopyynnön mukana olevalla lomakkeella. Lomakkeen on täyttänyt sivistysosasto, joka taksipalveluja eniten käyttää. ELY-keskukselta on saatu tieto Lemillä voimassa olleista taksiluvista, joita on 7 kappaletta. Lupien mukaiset autot ovat myös liikenteessä, mutta yksi liikennöitsijä ajaa pääasiassa Lappeenrannassa. Vuoden 2013 kiintiö on 6 henkilöautoa ja lisäksi yksi esteetön henkilöauto, eli vapaita lupia ei tällä hetkellä ole. Sivistysosaston esityksen mukaan lupien määrä on sinällään riittävä, mutt kuntaan tarvittaisiin 12-paikkaisia autoja koulukuljetuksiin. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan, että aikaisempi kiintiö 7 henkilöautoa, joista yksi esteetön on sopiva. Alkolukolla varustettuja autoja ei ole ollut riittävästi. Henkilöautojen kuljetuskapasiteetin tulee riittää koululaiskuljetuksiin, joukkoliikenteeseen ja sairaskuljetuksiin. Kunnanhallitus korostaa edelleen sitä, että kaikkien autojen tulee olla käytettävissä Lemillä. hyväksyttiin. Merkittiin, että Veli-Pekka Okko ilmoitti olevansa taksiyrittäjien edustajana esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tätä ennen häntä kuultiin asiantuntijana.

5 Kunnanhallitus Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta Kunnanhallitus 204 Valtiovarainministeriö toivoo, että mahdollisuuksien mukaan kunnanhallitus ja viranhaltijajohto valmistelisivat vastauksen yhteistyössä mennessä. Liitteenä kysymykset. (valm sl). Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastaamaan kyselyyn viranhaltijajohdon kanssa. Kunnanhallitus päätti käydä kokouksessa kysymyslistan läpi vastaten pääosaan kysymyksistä yksissä tuumin. Lopullinen lausunto laaditaan toimistotyönä.

6 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennekuvaukset Kunnanhallitus 205 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi Eksoten ja Imatran virkamiesten laatimat, jäsenkuntien määrittelemiin rahoitusvaihtoehtoihin sopeutetut maakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennekuvaukset ja päätti lähettää ne jäsenkuntiin lausunnolle. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään , minkä jälkeen Eksoten hallitus tekee oman esityksensä Eksoten palvelurakenteesta Eksoten valtuustolle. Palvelurakennesuunnitelma , siihen liittyvä investointivaihtoehtojen vertailu sekä liite maakunnalliseen palvelusuunnitelmaan löytyvät Eksoten kotisivuilta (Ajankohtaista > Tiedotearkisto > Etelä-Karjalan palvelurakennesuunnitelma) olevan tiedotteen lopusta. Eksoten hallitus on järjestänyt jäsenkuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistoille esittely- ja keskustelutilaisuuden Tilaisuudessa on jaettu lausuntopyyntöä täydentäviä kysymyksiä. Asiaa valmistellaan myös kello 17 alkavassa valtuustoseminaarissa. Seminaarissa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä tekee ehdotuksensa. tehdään kokouksessa. Liitteenä valtuustoseminaarin käsittelyn pohjaksi jaettu luonnos. Seminaarissa esille tulleiden näkökohtien ja täydennysten perusteella kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen valmistellaan hyväksyttäväksi lopullinen lausunto.

7 Kunnanhallitus Tontin luovuttaminen Kiinteistö Oy Lemin vuokrataloille tehostettujen palveluasuntojen rakentamista varten Palolan alueelle Lemin kirkonkylään Kunnanhallitus 206 Tehostettujen palveluasuntojen rakentamishanke ( xx asuntoa) etenemässä siten, että rahoitushakemusta Valtion asuntorahastolle valmistellaan parasta aikaa. Rakennuttajana ja kiinteistön omistajana on kunnan tytäryhtiö Koy Lemin vuokratalot, jonka kunta yksin omistaa. Rakennus on tarkoitus rakentaa nykyisen Palolakodin tuntumaan kirkonkylän asemakaavaan mukaiseen kortteliin 125 muodostettavalle noin m 2 :n suuruiselle tontille. Tontin hinnasta, luovuttamisesta ja tarkoituksenmukaisimmasta kysymykseen tulevasta luovutuksen muodosta ei (myynti, vaihto, apportti, vuokraus) ei vielä ole tehty päätöstä. (valm mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta luovuttaa Koy Lemin Vuokrataloille kirkonkylän asemakaavan mukaisen tontin korttelista 125 YSA-tontin numero 3. Kyseessä on kunnan omistama tila K125T3 rno Hinnaksi päätetään euroa ja lisäksi peritään voimassa olevan taksan mukaiset vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut. (Vesilaitos 9,25 e/kerros-m 2 ) ja (Viemärilaitos 9,25 e/kerros-m 2 ) Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kunnanhallitus oikeutetaan hyväksymään luovutuskirja ja muut luovutusehdot. Vaihtoehtoisesti kunnanhallitus oikeutetaan vuokraamaan tontti pitkäaikaisella, kiinnityskelpoisella vuokrasopimuksella, joka täyttää ARA:n rahoituksen ehdot. Vuosivuokran määräksi päätetään /v. Vuokra-aika 50 vuotta. Vuokrasopimukseen voi sisältyä ehto vuokralaisen oikeudesta lunastaa tontti. Esittelijän kokouksessa tekemästä tarkennetusta ehdotuksesta kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle vuokrausvaihtoehdon hyväksymistä. Merkittiin, että Veli-Pekka Okko ja Risto Pietiläinen vuokrataloyhtiön hallituksen jäseninä ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 Kunnanhallitus Maankäyttösopimukseen perustuvan määräalan luovutuskirjan allekirjoittaminen Kunnanhallitus 207 Pertti ja Marjatta Olkkosen ja kunnan kesken allekirjoitettiin luovutuskirja, jolla Pertti ja Marjatta Olkkonen luovuttavat Lemin kunnalle määräalan Lemin kunnan Kuukanniemen kylän tilasta Tuhkamäki RN:o 1:176, kiinteistötunnus Määräala muodostuu noin 800 m 2 :n suuruisesta osasta asemakaavan mukaista korttelin 36 AO tonttia nro 1 sekä asemakaavan katualueista, joiden pinta-ala on n 0,1 ha. Ei rakennuksia. Vastiketta ei makseta rahana. Asiasta on osapuolten kesken erikseen sovittu maankäyttö ja rakennuslain ( /132) 12 a luvun ja 91 b :n tarkoittamassa allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa ja samaan asiakirjaan sisältyvässä, julkisen kaupanvahvistajan vahvistamassa kiinteistökaupan esisopimuksessa. Seuraavaksi käynnistyy käynnistyy lohkomistoimitus. Kunnanvaltuusto hyväksyi alueen asemakaavan Alueelle tulee yhteensä 12 uutta omakotitonttia, joiden keskipinta-ala on noin m 2. Kunnallistekniikan rakentaminen ajoittunee ensi vuodelle, jonka jälkeen tontteja voidaan markkinoida. (valm mp) Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Aluehallintoviraston lausuntopyyntöä Kiihansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta, Vapo Oy Kunnanhallitus 208 Hakemuksen tiivistelmän mukaan Vapo Oy hakee Savitaipaleen kunnan alueella sijaitsevan Kiihansuon turvetuotantoalueen (71,8 ha) ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Kiihansuolla on tuotettu jyrsinpolttoturvetta vuodesta 2002 lähtien. Tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2030 saakka. Kiihansuo sijaitsee Ala-Saimaan lähialueen valuma-alueella. Turvetuotantoalueen puhdistetut kuivatusvedet johdetaan Mustaojan kautta Pien-Saimaahan liittyvään Lavikanlahteen. Kiihansuon vesienkäsittely on hoidettu laskeutusaltaalla ja sulan maan aikanaisella pintavalutuskentällä. Suunnitelmia esitetään tehostettavaksi muuttamalla pintavalutuskenttä ympärivuotiseksi. Hakemuksen mukaan vesiensuojelun tehostaminen vähentää Kiihansuon turvetuotannosta aiheutuvia päästöjä ja turvetuotannon vaikutus Lavikanlahden ja Mustaojan vedenlaatuun vähenee. Päästöjen väheneminen edistää osaltaan alapuolisen vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttamista ja säilyttämistä ja on siten vesienhoidon toimenpideohjelman ja tavoitteiden mukaista. Vaikutusten kalastoon ja kalatalouteen arvioidaan olevan vähäisiä. Kiihansuon läheisyydessä alle 500 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta sijaitsee 4 vakituista asuinrakennusta. Lisäksi runsaasti asutusta sijottuu 0,5 1,5 km:n etäisyydelle tuotantoalueen länsi- ja eteläpuolelle. Lavikanlahden ranta-asutus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä tuotantoalueen pohjoispuolella. Tuotantorajoituksia noudattamalla tuotannosta ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle. Asiakirjat ovat olleet nähtävänä saakka muun muassa Lemin kunnanvirastossa. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Aluehallintovirasto pyytää Lemin kunnalta lausuntoa asiasta viimeistään mennessä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on valmistellut Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren kunnanhallituksille luonnoksen yhteiseksi lausunnoksi. Liite (valm mp). Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon. hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rantatonttien ja metsäpalstan myyntivaltuutuksen antaminen kunnanhallitukselle Kunnaninsinöörin päätös kiinteistövälitystoimistojen kilpailuttamisesta Kunnanhallitus 148 Merkitään tiedoksi kunnaninsinöörin viranhaltijapäätös eräiden kiinteistövälitystoimistojen kilpailuttamisesta siinä tarkoituksessa, että ryhdytään valmistelemaan neljän omarantaisen lomarakennuspaikan (määräalan) myyntiä Kivijärven Kuhasensaaresta sekä näiden lohkomisen jälkeen kantatilaksi jäävän metsäalueen myyntiä. Lopulliset myyntipäätökset tehdään ostotarjousten perusteella. Lomatonttien pohjahinnaksi hyväksytään euroa tontilta. Kunnaninsinööri valitsi välittäjäksi Etelä-Karjalan Op Kiinteistökeskus Oy:n edullisimpana. Kunnanhallitus 209 hyväksyttiin. Asia otettiin käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta. Asiantuntijana oli kuultavana kunnaninsinööri Markku Immonen. Etelä-Karjalan OP-Kiinteistökeskus on kunnan toimeksiannosta kilpailuttanut Kivijärven Kuhasensaaressa sijaitsevan Ruomin kylän tilaan Hirvelä 1:216 kuuluvat neljää rantaosayleiskaavan mukaista lomarakennuspaikkaa ja noin 4,8 ha:n metsätilaa. Tarjoukset tuli jättää mennessä kirjallisena. Tarjousten avauspöytäkirja ja myyntiesite liitteenä. (valm mp) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy yhdestä rantatontista (A) saadun tavoitehinnan ylittävän tarjoushinnan euroa sekä metsäpalstasta (E) saadun euron tarjouksen ja oikeuttaa kunnanhallituksen myymään nämä kohteet tarjoukset tehneille sekä hyväksymään muut kauppaehdot ja yksityiskohtaisen kauppakirjan. Muut tarjoukset hylätään liian alhaisina. Samalla kunnanvaltuusto päättää, että myyntiä jatketaan viimeistään keväällä 2014 sekä oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjat myös muista kohteista, mikäli myöhemmin saatavat tarjoukset ovat vähintään tavoitehintojen (78.000e/tontti) suuruiset. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Rapasalonsalmen siltahanke, Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kunnanhallitus 210 Tausta Valitukset Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi perustettavan Rapasalonsalmen yksityistiekunnan lukuun Jaakko Uutulle ja Jaakko Aholalle luvan penkereen ja sillan rakentamiseen yhteiselle vesialueelle Kuhasensaaresta Rapasalonsillan yli Ison - Rapasalon saareen. Päätöksestä ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen 1. Matti Hiedanniemi (Espoo) ja 2. Elsa Suomalainen, Helsinki ja Eino F Suomalaisen kuolinpesä, yhdessä. Hallinto-oikeus on antanut päätöksensä (nro 13/0234/1). Hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen hyödyt ovat aiheutuviin vahinkoihin, haittoihin ja muihin edunmenetyksiin nähden huomattavat. Luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, joten vaatimukset päätöksen kumoamisesta on hylättävä. Korvaukset Luvan saajan on maksettava penkereestä ja sillasta aiheutuvasta rannan käytön vaikeutumisesta ja virkistyskäyttöhaitasta kertakaikkisena korvauksena Luontola kiinteistön omistajalla euroa ja kiinteistön Kurrenlinna M omistajalle euroa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa eli viimeistään Merkitään tiedoksi hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Asemakaavatonttien laajentaminen, hinnoittelu ja myyntivaltuutus Kunnanhallitus 211 Kirkonkylän asemakaava-alueella korttelin 7 tontille nro 3 ja korttelin 22 tontille nro 1 on osoitettu kaavan mukaista lisäaluetta hyväksytyllä asemakaavan muutoksella. Lisäksi yksi laajennus kohdistuu korttelin 110 teollisuustonttiin. nro 2. Laajennusosat osat ovat vielä kunnan omistuksessa. Lisäalueet on mahdollista luovuttaa, lohkoa ja liittää kyseisiin tontteihin. Omakotitonttien lisäalueista kuntaan on jätetty ostotarjoukset. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus oikeutetaan hyväksymään edellä selostettujen määräalojen kauppakirjat. Omakotitonttien osalta hintaperuste on 3 euroa/m 2 ja teollisuustontin osalta 2 euroa/m 2. hyväksyttiin. Merkittiin, että Veli-Pekka Okko ilmoitti esteellisyydestään sukulaissuhteen perusteella yhteen tarjouksen tekijään ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 202, - 208, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 207 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät 207 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

14 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kouvolan hallinto-oikeus Kauppamiehenkatu 43 C, PL KOUVOLA Sähköposti; Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot