HP Photosmart 3300 All-in-One series

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HP Photosmart 3300 All-in-One series"

Transkriptio

1 HP Photosmart 3300 All-in-One series Käyttöopas Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration.

2 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet Käyttöopas

3 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kopioiminen, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP ja Windows 2000 ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Energy Star ja Energy Star -logo ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämä tuote sisältää OpenSSLprojektin kehittämän ohjelmiston. Copyright The OpenSSL Project. Copyright Eric Young Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote sisältää Eric Youngin laatiman salakirjoitusohjelmiston. Tämä tuote voi sisältää Tim Hudsonin laatimia ohjelmia. Ohjelmiston osat: Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. ja Clark Cooper. Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers. Julkaisunumero: Q Ensimmäinen painos: Toukokuu 2005 Ilmoitus HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on ilmoitettu tuotteiden tai palveluiden ohessa toimitetuissa takuuehdoissa. Mitään tässä asiakirjassa ilmoitettuja tietoja ei tule pitää lisätakuuna. HP ei vastaa tässä asiakirjassa mahdollisesti olevista teknisistä tai tomituksellisista virheistä tai puutteista. Hewlett-Packard Company ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka seuraavat tämän käyttöoppaan ja oppaassa kuvatun ohjelmiston käytöstä tai toiminnasta. Huomautus Lisätietoja säännöksistä on kohdassa Tekniset tiedot. Useissa maissa ei ole sallittua kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos olet epävarma siitä, saako tiettyä kohdetta kopioida, ota yhteys lakimieheen. Viralliset asiakirjat: passit maahanmuuttoasiakirjat asevelvollisuuteen liittyvät asiakirjat henkilötodistukset ja virkamerkit leimamerkit postimerkit ruokakupongit valtion virastojen sekit ja maksumääräykset paperiraha, matkasekit ja maksuosoitukset talletustodistukset tekijänoikeuslailla suojatut teokset. Turvallisuustietoja Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle. Kosteus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kun käytät laitetta, noudata aina turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara ja sähköiskujen riski olisi mahdollisimman pieni. Varoitus Sähköiskun vaara 1. Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne. 2. Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan. 3. Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. 4. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. 5. Älä asenna tai käytä laitetta veden lähellä tai kun olet märkä. 6. Aseta laite tukevalle alustalle. 7. Sijoita tuote suojattuun paikkaan, jossa kukaan ei voi astua virtajohdon päälle tai kompastua siihen ja jossa virtajohto ei pääse vioittumaan. 8. Jos laite ei toimi normaalisti, katso lisätietoja käytönaikaisesta vianmääritysohjeesta. 9. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jätä laitteen huoltaminen ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. 10. Käytä laitetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varoitus Tätä laitetta ei voi käyttää, jos verkkovirta katkeaa. Varoitus Mustekasettiin saattaa kertyä painetta. Jos vieras esine työnnetään mustekasettiin, se voi aiheuttaa musteen roiskumisen henkilöiden päälle tai muualle lähiympäristöön.

4 Sisältö 1 HP All-in-One yleistä...5 HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...5 Yleistä ohjauspaneelista...7 Yleistä valikoista...11 Teksti ja symbolit...14 HP Image Zone -ohjelman käyttäminen Lisätietojen hankkiminen...19 Tietolähteitä...19 Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen HP All-in-One -laitteen määrittäminen käyttökuntoon...27 Omien asetusten määrittäminen...27 Yhteystiedot...29 Faksin asetukset Yhteys verkkoon...47 Langattoman infrastruktuuriverkon määrittäminen...47 Langattoman ad hoc -verkon määrittäminen...51 Kiinteän verkon asennus...57 Verkkoyhteyteen tarvittavan ohjelmiston asentaminen...59 Yhteyden muodostaminen muihin verkossa oleviin tietokoneisiin...60 HP All-in-One -laitteen USB-liitännän muuttaminen verkkoliitännäksi...61 Verkkoasetusten hallinta Verkon vianmääritys Alkuperäiskappaleiden lisääminen ja paperin lisääminen...79 Asiakirjojen, valokuvien, diojen ja negatiivien lisääminen...79 Paperien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten...84 Syöttölokeron valitseminen...85 Paperin lisääminen...86 Paperitukosten ehkäiseminen Valokuva- ja videotoimintojen käyttäminen...93 Muistikortin asettaminen...93 Digitaalikameran kytkeminen...94 Tallennuslaitteen liittäminen...95 Valokuvien ja videotiedostojen katselu...96 Valokuvien ja videoiden valitseminen...97 Valokuvien muokkaaminen Valokuvien ja videotiedostojen tulostaminen ohjauspaneelin avulla Valokuvatulostuksen asetusten määrittäminen Valokuvien tallentaminen tietokoneeseen Valokuvien jakelu ystäville ja sukulaisille Valokuvien jakelu ystäville ja perheenjäsenille Kuvien lähettäminen muille Kuvien vastaanottaminen Tulostaminen HP All-in-One -laitteeseen etäkoneelta HP Instant Share -ohjelman asetusten määrittäminen Käyttöopas 1

5 8 Kopiointitoimintojen käyttäminen Kopioiminen Kopiointiasetusten muuttaminen Kopiointityön esikatselu Reunattoman kopion luominen valokuvasta Alkuperäiskappaleen rajaaminen Kopioinnin keskeyttäminen Tulostaminen tietokoneesta Tulostaminen sovellusohjelmasta Tulostusasetusten muuttaminen Tulostustyön keskeyttäminen Skannaustoimintojen käyttäminen Kuvan skannaaminen Skannatun kuvan jakaminen ystävien ja sukulaisten kanssa Skannatun kuvan tulostaminen Skannatun kuvan muokkaaminen Faksitoimintojen käyttäminen Faksin lähettäminen Faksin vastaanottaminen Raporttien tulostaminen Faksin keskeyttäminen Tarvikkeiden tilaaminen Paperin, kalvojen tai muun tulostusmateriaalin tilaaminen Mustekasettien tilaaminen Lisävarusteiden tilaaminen Muiden tarvikkeiden tilaaminen HP All-in-One -laitteen huoltaminen HP All-in-One -laitteen puhdistaminen Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen Itsetestiraportin tulostaminen Mustekasettien huoltaminen Huoltoäänet Vianmääritystietoja Readme (Lueminut) -tiedoston lukeminen Asennuksen vianmääritys Toiminnan vianmääritys Laitepäivitys HP:n takuu ja tuki Takuu Ennen kuin otat yhteyttä HP:n asiakastukeen Laitteen sarjanumeron ja huoltotunnusnumeron hakeminen Tukitietojen ja muiden tietojen saaminen Internetistä Soittaminen Pohjois-Amerikasta takuuaikana Soittaminen muissa maissa HP Quick Exchange Service (Japani) HP All-in-One -laitteen valmisteleminen lähettämistä varten Pakkaa HP All-in-One -laite Tekniset tiedot Järjestelmävaatimukset Paperitiedot HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

6 Sisältö Tulostuksen tekniset tiedot Kopioinnin tekniset tiedot Faksin tekniset tiedot Muistikortin tekniset tiedot Skannauksen tekniset tiedot Laitteen mitat Virtatiedot Käyttöympäristön tietoja Muita teknisiä tietoja Ympäristönsuojeluohjelma Tietoja säännöksistä Tietoja langattomia tuotteita koskevista säännöksistä Declaration of conformity (European Economic Area) HP Photosmart 3300 All-in-One series declaration of conformity Hakemisto Käyttöopas 3

7 4 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

8 1 HP All-in-One yleistä Voit käyttää monia HP All-in-One -laitteen toimintoja suoraan ilman tietokonetta. HP All-in-One -laitteella voit esimerkiksi ottaa kopioita, lähettää faksin ja tulostaa muistikorttiin tai tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia nopeasti ja helposti. Tässä luvussa kuvataan HP All-in-One -laitteiston ominaisuuksia, ohjauspaneelin toimintoja ja HP Image Zone -ohjelmiston käyttöä. Vihje Voit hyödyntää HP All-in-One -laitettasi tehokkaammin käyttämällä tietokoneeseen asennettavaa HP Image Zone -ohjelmistoa. Ohjelmisto sisältää kopio-, faksi-, skannaus- ja valokuvatoimintoja sekä vianmääritysohjeita ja tuotekohtaisen ohjeen. Lisätietoja on käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjeessa sekä kohdassa HP Image Zone -ohjelman käyttäminen. HP Image Zone -ohjelmisto ei ole tuettu Mac OS 9- ja OS käyttöjärjestelmissä. Yleiskatsaus HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus Tässä osassa kuvataan kaikki HP All-in-One -laitteen osat sekä niiden sijainnit. HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteen osat Kohta Kuvaus 1 Kannen alusta: Tasainen valkoinen tausta skannattaville, faksattaville tai kopioitaville asiakirjoille. Poista alusta, jos haluat skannata dioja tai filminegatiiveja. 2 Tulostelokeron jatke Käyttöopas 5

9 Luku 1 (jatkoa) Kohta Kuvaus Yleiskatsaus 3 Tulostelokero 4 Päälokeron paperileveyden ohjain 5 Ohjauspaneeli: Ohjauspaneelin avulla voit käyttää HP All-in-One -laitteen toimintoja. Tietoja ohjauspaneelin painikkeista on kohdassa HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteen ohjauspaneelin toiminnot. 6 Ohjauspaneelin vipu: Tämän vivun avulla voit kääntää ohjauspaneelia ylös- ja alaspäin. 7 Päälokeron paperipituuden ohjain 8 Valokuvalokeron paperileveyden ohjain 9 Valokuvalokeron paperipituuden ohjain 10 Syöttölokerot: HP All-in-One -laitteessa on kaksi syöttölokeroa paperille ja muulle tulostusmateriaalille. Alempi lokero on pääsyöttölokero ja ylempi on valokuvalokero. 11 Etuosan USB-portti: Valokuvien tulostaminen suoraan kamerasta tai muistilaitteesta. 12 Muistikorttipaikat: Valokuvien tulostaminen suoraan muistikortista. 13 Valokuvan merkkivalo: Ilmaisee muistikortin tai tallennuslaitteen käytön. 14 Langattoman lähettimen merkkivalo: Ilmaisee, että langaton b/g -radiolähetin on käytössä. 15 Lasi: Aseta skannattava, kopioitava tai faksattava asiakirja tähän. 16 Dia- ja negatiivivalo: Valon avulla voit skannata läpinäkyviä asiakirjoja, kuten dioja ja filminegatiiveja. 17 Dia- ja negatiivipidike: Skannattavien 35 mm:n diojen tai filminegatiivien pidike. 18 Kansi Kohta Kuvaus 19 Dia- ja negatiivivalon virtajohto: Virtajohto syöttää virtaa valoon, jonka avulla voit skannata läpinäkyviä asiakirjoja, kuten dioja ja filminegatiiveja. 6 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

10 (jatkoa) Kohta Kuvaus 20 Ethernet-portti ja Ethernet-yhteyden merkkivalot: Yhteys kiinteään verkkoon. 21 Takaosan USB-portti 22 Faksiportit (1-LINE ja 2-EXT) 23 Takapuhdistusluukun salpa Yleiskatsaus 24 Takapuhdistusluukku 25 Virtaliitin Yleistä ohjauspaneelista Tässä osassa kuvataan ohjauspaneelin painikkeet, merkkivalot ja näppäimistö sekä etupaneelin värinäytön kuvakkeet ja näytönsäästäjä. HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteen ohjauspaneelin toiminnot Kohta Nimi ja kuvaus 1 Käytössä: Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista HP All-in-One -laitteen virran. Kun HP All-in-One -laitteesta on katkaistu virta, laite kuluttaa yhä hieman virtaa. 2 Filmi: Tätä painiketta painamalla voit tuoda filmivalikon näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Voit skannata dioja ja negatiiveja käyttämällä dia- ja negatiivipidikettä sekä HP All-in-One -laitteen kannessa olevaa dia- ja -negatiivimerkkivaloa. 3 Valokuva: Tätä painiketta painamalla voit tuoda valokuvavalikon näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Kun painikkeen valo palaa, valokuvatoiminto on valittu. Tämän painikkeen avulla voit määrittää valokuvan tulostusvaihtoehdot, muokata valokuvia sekä siirtää valokuvia tietokoneeseen. 4 Video: Tätä painiketta painamalla voit tuoda videovalikon näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Painikkeella voit toistaa videoita sekä katsella ja tulostaa videokuvia. Käyttöopas 7

11 Luku 1 (jatkoa) Kohta Nimi ja kuvaus Yleiskatsaus 5 Vedossivu: Tällä painikkeella voit tulostaa vedossivun, kun HP All-in-One -laitteeseen on liitetty tallennuslaite tai muistikortti. Vedossivulla on pienoiskuvat kaikista muistikortissa tai tallennuslaitteessa olevista valokuvista. Voit valita valokuvat vedossivulta ja tulostaa sitten valitut valokuvat skannaamalla vedossivun. 6 Etupaneelin värinäyttö: Tässä näytössä voit tarkastella valikkoja, valokuvia, sanomia ja videoita. 7 Näppäimistö: Voit näppäillä numeroita, arvoja tai tekstiä sekä selata valikkoja. 8 Kelaus taaksepäin, Toisto/tauko, Kelaus eteenpäin: Näillä painikkeilla voit toistaa videoita ja selata videokuvia. 9 Zoomaus (suurentaminen), Zoomaus (pienentäminen): Näillä painikkeilla voit suurentaa tai pienentää värinäytössä olevaa valokuvaa. Kuva näyttää suunnilleen samalta kuin tulostettava kuva. 10 Kierrä: Tätä painiketta painamalla voit kääntää värinäytössä näkyvää valokuvaa 90 astetta. Jokainen seuraava painikkeen painallus kääntää valokuvaa 90 astetta lisää. Symbolit ja *: Voit käyttää symboleita ja tähtiä faksitoiminnoissa. 11 Valitse valokuva: Tällä painikkeella voit valita valokuvia. Välilyönti ja #: Voit käyttää välilyöntejä ja ristikkomerkkejä faksitoiminnoissa. 12 Käynnistä, Väri: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa värikopioinnin, väriskannauksen, värivalokuvan tulostamisen tai värillisen faksin lähettämisen. 13 Käynnistä, Musta: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa mustavalkoisen kopioinnin, skannauksen tai valokuvatulostuksen tai mustavalkoisen faksin lähettämisen. 14 Peruuta: Tätä painikkeetta painamalla voit lopettaa työn tai poistua valikosta tai asetuksista. 15 Ylänuolipainike: Tällä painikkeella voit selata valikkovaihtoehtoja, siirtyä ylöspäin näytössä zoomaustilassa, lisätä videon äänenvoimakkuutta tai siirtyä näyttönäppäimistössä. Alanuolipainike: Tällä painikkeella voit selata valikkovaihtoehtoja, siirtyä alaspäin näytössä zoomaustilassa, pienentää videon äänenvoimakkuutta tai siirtyä näyttönäppäimistössä. Oikea nuolipainike: Tällä painikkeella voit suurentaa arvoja, siirtyä oikealle zoomaustilassa, siirtyä näyttönäppäimistössä tai siirtyä seuraavaan kuvaan tarkastellessasi valokuvia värinäytössä. Vasen nuolipainike: Tällä painikkeella voit pienentää arvoja, siirtyä vasemmalle zoomaustilassa, siirtyä näyttönäppäimistössä, siirtyä edelliseen kuvaan tarkastellessasi valokuvia värinäytössä tai poistua valikosta. 16 OK: Tätä painiketta painamalla voit valita valikon, kuvan, asetuksen tai arvon värinäytöstä. 8 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

12 (jatkoa) Kohta Nimi ja kuvaus 17 Valvontavalo: Ilmaisee häiriön. Lisätietoja on värinäytössä. 18 Skannaus: Tällä painikkeella voit tuoda Skannauskohde-valikon tai skannausvalikon (sen mukaan, onko HP All-in-One -laite liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin vai verkon kautta) näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Tätä painiketta painamalla voit valita skannaustoiminnon. Kun painikkeen valo palaa, skannaustoiminto on valittu. Yleiskatsaus 19 Faksi: Tätä painiketta painamalla voit tuoda faksivalikon näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Tätä painiketta painamalla voit valita faksitoiminnon. Kun painikkeen valo palaa, faksitoiminto on valittu. 20 HP Instant Share: Tällä painikkeella voit lähettää tai vastaanottaa kuvia verkkoon liitetystä HP All-in-One -laitteesta. Jos HP All-in-One -laitteesi on liitetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta, voit lähettää kuvia käyttämällä tietokoneen HP Instant Share -ohjelmistoa. 21 Kopio: Tätä painiketta painamalla voit tuoda kopiointivalikon näkyviin tai poistaa sen näkyvistä. Tätä painiketta painamalla voit valita kopiointitoiminnon. Kun painikkeen valo palaa, kopiointitoiminto on valittu. Tämä painike on oletusvalinta. 22 Ohje: Tällä painikkeella saat näkyviin luettelon ohjeaiheista. Valittu ohjeaihe avautuu tietokoneen näytön ohjeikkunaan. 23 Valokuvalokeron merkkivalo: Ilmaisee, että valokuvalokero on tyhjä. 24 Valokuvalokero: Tällä painikkeella voit valita ohjauspaneelista valokuvalokeron valokuvatulostus- tai kopiointityötä varten. 25 Asetukset: Tätä painiketta painamalla voit avata raporttien, laiteasetusten ja huollon valikot. Etupaneelin värinäytön kuvakkeet Seuraavat kuvakkeet näkyvät etupaneelin värinäytön alaosassa. Kuvakkeiden tarkoitus on välittää tärkeitä tietoja HP All-in-One -laitteesta. Kuvake Tarkoitus Tämä kuvake ilmaisee, että mustekasetti on lähes tyhjä. Kuvakkeen väri ja mustetaso vastaavat kyseisen mustekasetin väriä ja mustetasoa. Tämä kuvake ilmaisee, että laitteeseen on asetettu tuntematon mustekasetti. Kuvake saattaa tulla näkyviin, jos mustekasetti sisältää muun valmistajan kuin HP:n mustetta. Tämä kuvake osoittaa, että voit tarkastella toista kuvakejoukkoa värinäytössä. Käyttöopas 9

13 Luku 1 (jatkoa) Kuvake Tarkoitus Yleiskatsaus Tämä kuvake osoittaa, että laite on liitetty kiinteään verkkoon. Jos kuvake on harmaa eikä sininen, laite tukee verkkotoimintoja mutta sitä ei ole liitetty kiinteään verkkoon. Tämä kuvake ilmaisee, että HP All-in-One -laite tukee langattomia verkkotoimintoja mutta langatonta verkkoyhteyttä ei ole. Kuvake näkyy harmaana, kun langaton verkkosignaali ei ole käytettävissä, ja sinisenä, kun signaali on käytettävissä. Kuvake koskee infrastruktuuritilaa Lisätietoja on kohdassa Yhteys verkkoon. Tämä kuvake osoittaa, että laite on liitetty langattomaan verkkoon. Viivojen määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden. Kuvake koskee infrastruktuuritilaa Lisätietoja on kohdassa Yhteys verkkoon. Tämä kuvake ilmaisee, että tietokoneiden välinen langaton ad hoc -verkkoyhteys on muodostettu. Lisätietoja on kohdassa Yhteys verkkoon. Tämä kuvake ilmaisee, että laite on vastaanottanut HP Instant Share -ilmoituksen. Jos HP Instant Share -kuvake ei ole näkyvissä, uusia viestejä ei ole tai HP Instant Share -ohjelmaa ei ole määritetty. Lisätietoja HP Instant Sharen määrittämisestä on kohdassa Kuvien vastaanottaminen. Jos HP Instant Share -kuvake on harmaa eikä sininen, automaattinen tarkistus ei ole käytössä. Lisätietoja automaattisesta tarkistustoiminnosta on käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjeessa. Tämä kuvake ilmaisee, että Bluetooth-sovitin on asennettu ja yhteys on muodostettu. (Laitteessa on oltava erillinen Bluetooth-sovitin.) Lisätietoja Bluetooth-yhteyden määrittämisestä on kohdassa Yhteystiedot. Värinäytön lepotila Jotta värinäytön käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, näyttö himmenee, kun se on ollut käyttämättömänä kaksi minuuttia. Kun etupaneelin värinäyttö on ollut käyttämättömänä tunnin, se siirtyy lepotilaan. Tällöin näyttö sammuu kokonaan. Näyttö palautuu normaalitilaan, kun painat ohjauspaneelin painiketta, nostat HP All-in- One -laitteen laitteen kannen, asetat laitteeseen muistikortin, käytät laitetta siihen liitetystä tietokoneesta tai liität tallennuslaitteen tai kameran laitteen etuosan USBporttiin. 10 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

14 Yleistä valikoista Seuraavissa osissa esitellään lyhyesti HP All-in-One -laitteen etupaneelin värinäytössä näkyvät ylimmän tason valikot. Valokuvavalikko Seuraavat valokuvavalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Valokuva-painiketta. Yleiskatsaus 1. Ohjattu tulostustoiminto 2. Tulostusvaihtoehdot 3. Erikoistoiminnot 4. Muokkaus 5. Siirrä tietokoneeseen 6.HP Instant Share 7. Diaesitys 8. Aseta taustakuvaksi Videovalikko Seuraavat videovalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Video-painiketta. 1. Ohjattu tulostustoiminto 2. Tulostusvaihtoehdot 3. Erikoistoiminnot Filmivalikko Seuraavat filmivalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Filmi-painiketta. 1. Skannaa tietokoneeseen 2. Skannaa muistilaitteeseen 3. Näytä ja tulosta 4. Alkuperäiskappaleen tyyppi 5. Negatiivien käyttö 6. Diojen käyttö Vedossivuvalikko Seuraavat vedossivuvalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Vedossivu-painiketta. Vedossivun avulla voit tarkastella muistikorttiin Käyttöopas 11

15 Luku 1 tai tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia hakemistomuodossa sekä tulostaa valitut valokuvat helposti muistikortista tai tallennuslaitteesta. Yleiskatsaus 1. Tulosta vedossivu 2. Skannaa vedossivu Kopiointivalikko Seuraavat kopiointivalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Kopio-painiketta. 1. Kopioiden määrä 2. Esikatselu 3. Pienennä/suurenna 4. Rajaa 5. Lokeron valinta 6. Paperikoko 7. Paperityyppi 8. Kopiolaatu 9. Vaalea/tumma 0. Parannukset. Määritä uudet asetukset Skannauskohde-valikko Seuraavat Skannauskohde-valikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Skannaus-painiketta. Tämä valikko tulee näkyviin Skannauspainikkeen painamisen yhteydessä, jos HP All-in-One -laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Valikon käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat tietokoneeseen asennettujen ohjelmistosovellusten mukaan. Huomautus Jos HP All-in-One on liitetty verkkoon, Skannaus-painikkeen painaminen tuo näyttöön skannausvalikon. Lisätietoja on kohdassa Skannausvalikko. 1. HP Image Zone 2. Microsoft PowerPoint 3. HP Instant Share 4. Muistilaite Skannausvalikko Seuraavat skannausvalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Skannaus-painiketta. Tämä valikko tulee näkyviin Skannauspainikkeen painamisen yhteydessä, jos HP All-in-One -laite on liitetty tietokoneeseen. 12 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

16 Skannausvalikossa voit valita laitteeseen liitetyn tietokoneen ennen muiden skannausvaihtoehtojen valitsemista. Huomautus Jos HP All-in-One on liitetty verkkoon USB-kaapelilla, Skannaus-painikkeen painaminen tuo näyttöön Skannauskohde-valikon. Lisätietoja on kohdassa Skannauskohde-valikko. 1. Valitse tietokone 2. HP Instant Share 3. Muistilaite Yleiskatsaus HP Instant Share -valikko Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos HP All-in-One -laite on liitetty verkkoon. Jos HP All-in-One -laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit käyttää HP Instant Share -ohjelmaa tietokoneella. 1. Lähetä 2. Vastaanota 3. HP Instant Share -asetukset 4. Lisää uusi kohde Faksivalikko Seuraavat faksivalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Faksi-painiketta. 1. Tarkkuus 2. Vaalea/tumma 3. Lähetä faksi myöhemmin 4. Määritä uudet asetukset Asetusvalikko Seuraavat asetusvalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 1. Tulosta raportti 2. Pikavalinnan asetukset 3. Faksin perusasetukset 4. Faksin lisäasetukset 5. Työkalut 6. Asetukset Käyttöopas 13

17 Yleiskatsaus Luku 1 (jatkoa) 7. Verkko 8. HP Instant Share 9. Bluetooth Huomautus Bluetooth-vaihtoehto ei ole käytettävissä tässä valikossa, jos laitteen etuosan USB-porttiin ei ole liitetty HP:n Bluetooth-sovitinta. Valitse toiminto -valikko Seuraavat Valitse toiminto -valikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Valokuvalokero-painiketta. Huomautus Kun käytät Valokuvalokero-painiketta valokuvavalikosta tai kopiointivalikosta, nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä. Vaihtoehdot tulevat näkyviin vain, kun aloitat normaalinäytöstä. 1. Kopio 2. Valokuva Ohje-valikko Seuraavat ohjevalikon vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun painat ohjauspaneelin Ohje-painiketta. Tässä valikossa voit valita ohjeaiheen, jota voit tarkastella tietokoneen näytössä. 1. Toimintaohjeet 2. Virheilmoitukset 3. Mustekasetit 4. Lisää alkuperäiset ja paperi 5. Yleinen vianmääritys 6. Verkon vianmääritys 7. Faksitoiminnot 8. Skannaa dioja ja filminegatiiveja 9. Tukitiedot 0. Kuvakesanasto Teksti ja symbolit Voit kirjoittaa tekstiä tai symboleja ohjauspaneelissa näyttönäppäimistön avulla. Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin värinäyttöön, kun määrität kiinteän tai langattoman verkkoyhteyden, faksin ylätunnistetiedot tai pikavalintanumerot. Voit kirjoittaa tekstiä ja symboleja myös ohjauspaneelin näppäimistöllä. Voit kirjoittaa symboleja näppäimistöllä myös, kun valitset faksi- tai puhelinnumeroa. Kun HP All-in-One -laite valitsee numeroa, se tulkitsee symbolin ja suorittaa tarvittavat toimet. Jos esimerkiksi lisäät yhdysmerkin faksinumeroon, HP All-in-One pitää tauon 14 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

18 ennen numeron loppuosan valitsemista. Tauko on hyödyllinen, jos yhteys pitää muodostaa ulkoiseen linjaan ennen faksinumeron valitsemista. Huomautus Jos haluat lisätä faksinumeroon symbolin, esimerkiksi yhdysmerkin, käytä näppäimistöä. Tekstin kirjoittaminen visuaalisella näppäimistöllä Voit kirjoittaa tekstiä tai symboleja näyttönäppäimistöllä, joka avautuu tarvittaessa etupaneelin näyttöön. Näyttönäppäimistö avautuu automaattisesti esimerkiksi, kun määrität kiinteän tai langattoman verkon, faksin ylätunnistetietoja tai pikavalintoja. Yleiskatsaus Vihje Voit myös kirjoittaa tekstiä ja numeroita näyttönäppäimistöllä käyttämällä HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelin näppäimistöä. Pääset käyttämään lisäkirjaimia painamalla painiketta useita kertoja. Esimerkiksi painamalla 2-painiketta kolme kertaa voit kirjoittaa kirjaimen C. Tekstin kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä 1. Valitse kirjain, numero tai symboli näyttönäppäimistöstä korostamalla valinta -, -, - ja -painikkeilla. Pienien ja isojen kirjaimien, numeroiden sekä merkkien kirjoittaminen Pieniä kirjaimia voit kirjoittaa visuaalisen näppäimistön abc-painikkeella ja valitsemalla sitten OK. Isoja kirjaimia voit kirjoittaa visuaalisen näppäimistön ABC-painikkeella ja valitsemalla sitten OK. Numeroita ja symboleja voit kirjoittaa visuaalinen näppäimistön 123- painikkeella ja valitsemalla sitten OK. Välilyönnin lisääminen Välilyönnin voit lisätä painamalla visuaalisen näppäimistön valitsemalla sitten OK. -painiketta ja Huomautus Varmista, että käytät välilyönnin lisäämiseen visuaalisen näppäimistön -painiketta. Välilyöntiä ei voi lisätä ohjauspaneelin nuolipainikkeilla. 2. Kun kirjain, numero tai symboli on korostettu, valitse se painamalla ohjauspaneelin OK-painiketta. Valinta näkyy etupaneelin värinäytössä. Vihje Poistaa voit kirjaimen, numeron tai symbolin valitsemalla ensin näyttönäppäimistöstä Tyhjennä ja valitsemalla sitten OK. 3. Kun olet syöttänyt tarvittavan tekstin, numerot tai symbolit, valitse visuaalisesta näppäimistöstä Valmista ja valitse sitten OK. Käyttöopas 15

19 Luku 1 Yleiskatsaus Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin näppäimistöllä Voit kirjoittaa tekstiä tai symboleja myös ohjauspaneelin näppäimistön avulla. Valitut merkit näkyvät etupaneelin värinäytön näyttönäppäimistössä. Tekstin kirjoittaminen ohjauspaneelin näppäimistöllä 1. Paina haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäimistön näppäintä. Esimerkiksi kirjaimet a, b ja c vastaavat numeroa 2, kuten seuraavassa painikkeessa näkyy. Vihje Voit selata käytettävissä olevia merkkejä painamalla painiketta useita kertoja. Käytettävissä olevat lisämerkit vaihtelevat valitun kielen ja maa- tai alueasetuksen mukaan. 2. Kun haluttu kirjain on näytössä, odota kunnes kohdistin siirtyy automaattisesti oikealle tai paina -painiketta. 3. Paina seuraavaa kirjainta vastaavaa numeroa. Paina painiketta niin monta kertaa, että näyttöön tulee oikea kirjain. Sanan ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla kirjaimella. Välilyönnin, tauon tai symbolin kirjoittaminen Välilyönnin voit lisätä valitsemalla Väli (#). Tauon voit lisätä valitsemalla Merkit (*). Numerojonoon lisätään yhdysmerkki. Voit lisätä symbolin, painamalla Merkit (*) -painiketta useita kertoja. Käytettävissä olevat symbolit ovat: tähti (*), yhdysmerkki (-), etmerkki (&), piste (.), vinoviiva (/), kaarisulkeet ( ), heittomerkki ('), yhtäläisyysmerkki (=), ristikko (#), ät-merkki alaviiva (_), plusmerkki (+), huutomerkki (!), puolipiste (;), kysymysmerkki (?), pilkku (,), kaksoispiste (:), prosenttimerkki (%) ja tilde (~). 4. Jos teet virheen, valitse nuolipainikkeella visuaalisesta näppäimistöstä Tyhjennä ja valitse sitten OK. 5. Kun olet syöttänyt tarvittavan tekstin, numerot tai symbolit, valitse -, -, - tai -painikkeella näyttönäppäimistöstä Valmis ja valitse sitten OK. HP Image Zone -ohjelman käyttäminen HP Image Zone -ohjelman avulla voit käyttää monia ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä ohjauspaneelissa. HP Image Zone -ohjelmisto asentuu tietokoneeseesi, kun asennat HP All-in-One -laitteen. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. Huomautus Jos valitset HP Image Zone -ohjelman vähimmäisasennuksen, asennusohjelma asentaa tietokoneeseen HP Image Zone Express -ohjelman koko sovelluksen asemesta. HP Image Zone Express kannattaa asentaa sellaisiin tietokoneisiin, joissa on vain vähän muistia. HP Image Zone Express sisältää valokuvien muokkauksen perustoiminnot, eikä siis HP Image Zone -ohjelman koko asennuksen sisältämää täyttä toimintovalikoimaa. 16 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

20 Jos käytät HP Image Zone Express -ohjelmaa, et voi rekisteröidä HP All-in- One -laitetta HP Instant Share -ohjelman avulla. Voit käyttää HP Instant Share -ohjelmaa tietokoneeseen asennetusta HP Image Zone Express -ohjelmasta, mutta et voi käyttää HP Instant Share -ohjelman ominaisuuksia ohjauspaneelista, ellet asenna HP Image Zone -ohjelman koko versiota. Tämän ohjeen ja käytönaikaisen HP Image Zone -ohjeen viittaukset HP Image Zone -ohjelmaan tarkoittavat kumpaakin HP Image Zone -ohjelman versiota, ellei toisin ole ilmoitettu. Voit laajentaa HP All-in-One -laitteen käyttömahdollisuuksia nopeasti ja helposti käyttämällä HP Image Zone -ohjelmistoa. Tässä oppaassa on tällaisia tekstiruutuja, joissa on käsiteltävään aiheeseen liittyviä vihjeitä ja tulostusprojektien kannalta hyödyllisiä tietoja. Yleiskatsaus HP Image Zone -ohjelman käynnistämistapa vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan. Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on esimerkiksi Windows, HP Image Zone -ohjelma käynnistetään HP:n ratkaisukeskus -sovelluksesta. Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac, HP Image Zone -ohjelma käynnistetään HP Image Zone -ikkunasta. Kummassakin tapauksessa tästä aloitusosoitteesta käynnistetään HP Image Zone -ohjelma ja -palvelut. HP Image Zone -ohjelman avaaminen Windows-tietokoneessa 1. Toimi jollakin seuraavista tavoista: Kaksoisnapsauta Windowsin työpöydällä olevaa HP:n ratkaisukeskus -kuvaketta. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen HP:n digitaalisen kuvankäsittelyohjelman kuvaketta. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat. Valitse sitten HP ja valitse vielä HP:n ratkaisukeskus. 2. Jos asennettuna on useita HP-laitteita, valitse HP All-in-One -välilehti. Huomautus Windows-tietokoneessa HP:n ratkaisukeskus -sovelluksen käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat asennettujen laitteiden mukaan. HP:n ratkaisukeskus -ohjelma on mukautettu näyttämään valittuun laitteeseen liittyvät kuvakkeet. Jos valitussa laitteessa ei ole tiettyä ominaisuutta, ominaisuuden kuvake ei näy HP:n ratkaisukeskus -ohjelmassa. Vihje Jos tietokoneessa olevassa HP:n ratkaisukeskus -ohjelmassa ei näy ollenkaan kuvakkeita, ohjelman asennuksen aikana on voinut tapahtua virhe. Korjaa virhe poistamalla HP Image Zone -ohjelmisto kokonaan Windowsin Ohjauspaneelin kautta ja asenna ohjelmisto uudelleen. Lisätietoja on HP All-in- One -laitteen mukana toimitetussa asennusoppaassa. HP Image Zone -ohjelman avaaminen Mac-tietokoneessa Osoita telakan HP Image Zone -symbolia ja valitse sitten laite. HP Image Zone -ikkuna avautuu. Huomautus Mac-tietokoneessa HP Image Zone -sovelluksen käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat valitun laitteen mukaan. Käyttöopas 17

21 Luku 1 Yleiskatsaus Vihje Kun HP Image Zone -ohjelma on avoinna, voit käyttää telakan pikakuvakkeita valitsemalla telakan HP Image Zone -kuvakkeen ja pitämällä hiiren painiketta painettuna. 18 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

22 2 Lisätietojen hankkiminen HP All-in-One -laitteen määrittämisestä ja käyttämisestä on tietoja monissa lähteissä sekä tulostettuina että näytössä näkyvinä ohjeina. Tietolähteitä Asennusopas Asennusoppaassa on HP All-in-One -laitteen ja ohjelmistojen asentamista koskevia ohjeita. Tee asennusoppaan toimet oikeassa järjestyksessä. Huomautus Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn HP All-in- One -laitteen ominaisuuksista, sinun on ehkä määritettävä joitakin asetuksia tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Lisätietoja on kohdissa HP All-in-One -laitteen määrittäminen käyttökuntoon ja Yhteys verkkoon. Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, lue asennusoppaan viimeisen osan vianmääritystiedot tai katso tämän käyttöoppaan kohta Vianmääritystietoja. Lisätietojen hankkiminen Käyttöopas Tässä käyttöoppaassa on tietoja HP All-in-One -laitteen käyttämisestä sekä vianmääritysvihjeitä ja vaiheittaisia ohjeita. Lisäksi oppaassa on asennusoppaan ohjeita täydentäviä määritysohjeita. HP Image Zonen esittely (Windows) HP Image Zone Tour on hauska, vuorovaikutteinen ohjelma, joka antaa yleiskuvan HP All-in-One -laitteen mukana toimitetuista ohjelmistoista. Saat tietoja siitä, miten HP Image Zonen avulla voit muokata, järjestää ja tulostaa valokuvia. HP Image Zone -ohje HP Image Zone -ohjeessa on sellaisiin HP All-in-One -laitteen ominaisuuksiin liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Ohje sisältää tietoja muun muassa ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä vain HP Image Zone -ohjelmistossa. Käyttöopas 19

23 Luku 2 (jatkoa) Windows Yksityiskohtaisten ohjeiden hakeminen -aihe käsittelee HP Image Zone -ohjelmiston käyttämistä HP-laitteiden kanssa. Mahdollisten käyttötapojen selaaminen -aiheessa on käytännöllisiä ja luovia neuvoja tehtävistä, joita voit tehdä HP Image Zone -ohjelmiston ja HP-laitteiden avulla. Jos tarvitset lisäapua tai haluat tarkistaa, onko HPohjelmistopäivityksiä saatavilla, valitse Vianmääritys ja tuki -aihe. Lisätietojen hankkiminen Mac How Do I? (toimintaohjeet) -aihe antaa lisätietoja käytännöllisistä ja luovista asioista, joita voit tehdä HP Image Zone -ohjelman ja HP-laitteiden avulla. Get Started (aloittaminen) -aiheessa on tietoja kuvien tuonnista, muokkaamisesta ja jakamisesta. Use Help (ohjeen käyttäminen) -aiheessa on lisätietoja tietojen etsimisestä käytönaikaisesta ohjeesta. Lisätietoja on kohdassa Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen. Laitteen käytönaikainen ohje Käytönaikainen ohje on käytettävissä laitteessa, ja se sisältää lisätietoja valituista aiheista. Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen ohjauspaneelista 1. Paina Ohje-painiketta, joka on merkitty ohjauspaneeliin kysymysmerkillä (?). 2. Valitse haluamasi ohjeaihe nuolipainikkeilla ja paina sitten OKpainiketta. Ohjeen aihe avautuu tietokoneen näyttöön. Lueminut-tiedosto Lueminut-tiedostossa on viimeisimmät tiedot, joita ei ehkä löydy muista julkaisusta. Lueminut-tiedosto on käytettävissä ohjelman asennuksen jälkeen. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit katsoa lisätietoja ja saada tukea HP:n Web-sivustosta. Web-sivustossa on saatavana teknistä tukea, ohjaimia, tarvikkeita sekä tilaustietoja. Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen Tässä käyttöoppaassa esitellään vain joitakin käytettävissä olevista ominaisuuksista, jotta pääset alkuun HP All-in-One -laitteen käyttämisessä. Saat tietoja kaikista HP Allin-One -laitteen tukemista toiminnoista HP All-in-One -ohjelmiston mukana toimitetusta käytönaikaisesta HP Image Zone -ohjeesta. 20 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

24 Huomautus Käytönaikaisessa ohjeessa on myös vianmääritysohjeita, joiden avulla voit ratkaista HP All-in-One -laitteen mahdollisia virhetilanteita. Käytönaikaisen ohjeen käyttötapa vaihtelee hiukan sen mukaan, käytätkö Windowsvai Mac-käyttöjärjestelmää. Seuraavissa osissa on ohjeita kummankin ohjejärjestelmän käyttämiseen. Ohjeen käyttäminen Windows-tietokoneessa Tässä ohjeessa on tietoja siitä, miten voit käyttää käytönaikaista ohjetta Windowstietokoneessa. Saat tietoja ohjejärjestelmän siirtymis-, haku- ja hakemistotoiminnoista, joiden avulla voit löytää tarvitsemasi tiedot. HP Image Zone -ohjeen käyttäminen Windows-tietokoneessa 1. Napsauta HP:n ratkaisukeskus -välilehdessä HP All-in-One -laitteen nimeä. Lisätietoja HP:n ratkaisukeskus -ohjelman käyttämisestä on kohdassa HP Image Zone -ohjelman käyttäminen. 2. Valitse Device Support (Laitetuki) -alueella vaihtoehtoa Onscreen Guide (Käytönaikainen ohje) tai Troubleshooting (Vianmääritys). Jos valitset vaihtoehdon Käytönaikainen opas, näkyviin tulee pikavalikko. Voit avata koko ohjejärjestelmän aloitussivun tai siirtyä HP All-in-One -laitteen ohjeeseen. Jos valitset vaihtoehdon Vianmääritys, näkyviin tulee Vianmääritys ja tuki -sivu. Seuraavassa kaaviossa on joitakin ominaisuuksia, joiden avulla voit käyttää ohjetta helposti. Lisätietojen hankkiminen 1 Sisällys-, Hakemisto- ja Haku-välilehdet 2 Näyttöalue 3 Ohje-työkalurivi Käyttöopas 21

25 Luku 2 Sisällys-, Hakemisto- ja Haku-välilehdet Sisällys-, Hakemisto- ja Haku-välilehtien avulla löydät haluamasi aiheen HP Image Zone -ohjeesta. Lisätietojen hankkiminen Sisällys Sisällys-välilehdessä on ohjeen aiheiden luettelo, joka muistuttaa kirjan sisällysluetteloa. Sen avulla löydät helposti kaiken tiedon yhdestä ominaisuudesta, esimerkiksi valokuvien tulostamisesta. Saat tietoja tehtävistä ja ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä HP All-in- One -laitteen ohjauspaneelissa, avaamalla luettelon lopussa olevan 3100, 3200, 3300 series -ohje -ohjeaiheen. Saat HP All-in-One -laitteen vianmääritystietoja avaamalla Vianmääritys ja tuki -kirjan ja avaamalla sitten 3100, 3200, 3300 series -vianmääritys -kirjan. Muissa Sisällys-välilehdessä luetelluissa kirjoissa on tietoja HP Image Zone -ohjelmiston käyttämisestä HP All-in-One -laitteen tehtävien toteuttamisessa. Aliaiheita sisältävät osat näkyvät luettelossa kirjakuvakkeina. Voit tarkastella kirjan sisältämiä aliaiheita napsauttamalla kuvakkeen vieressä olevaa + (plus) -merkkiä. (+ (plus) -merkki muuttuu - (miinus) -merkiksi, kun osa on jo laajennettu.) Voit tarkastella ohjeaiheen tietoja napsauttamalla Sisällys-välilehdessä olevaa kirjan tai aiheen nimeä. Valittu ohjeaihe tulee näkyviin oikealla olevalle näyttöalueelle. Hakemisto Hakemisto-välilehdessä on aakkosellinen luettelo HP Image Zone -ohjeen aiheisiin liittyvistä hakemistokohteista. Voit tarkastella hakemistokohteita luettelon oikean reunan vierityspalkin avulla tai kirjoittaa avainsanoja luettelon yläpuolella olevaan tekstiruutuun. Kirjoittaessasi hakemistoluettelo siirtyy automaattisesti kirjoittamillasi kirjaimilla alkaviin aiheisiin. Kun näet hakemistokohteen, joka näyttää liittyvän etsimiisi tietoihin, kaksoisnapsauta kohdetta. Jos kyseiseen kohteeseen liittyy vain yksi ohjeaihe, kyseinen aihe tulee näkyviin oikealla olevalle näyttöalueelle. Jos soveltuvia ohjeaiheita on useita, näkyviin tulee Löydetyt aiheet -valintaruutu. Voit tarkastella haluamaasi valintaruudun kohdetta näyttöalueella kaksoisnapsauttamalla kohdetta. Haku Haku-välilehdessä voit etsiä tiettyjä sanoja (esimerkiksi "reunaton tulostus") koko ohjejärjestelmästä. 22 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

26 Vihje Jos jokin kirjoittamasi sana on kovin yleinen (esimerkiksi sana "tulostus" sanoissa "reunaton tulostus"), sinun kannattaa kirjoittaa etsittävät sanat lainausmerkkeihin. Tällöin haku rajautuu siten, että tulokset liittyvät paremmin etsimiisi tietoihin. Näin haku ei siis palauta kaikkia aiheita, jotka sisältävät joko sanan "reunaton" tai "tulostus", vaan se palauttaa vain aiheet, jotka sisältävät sanayhdistelmän "reunaton tulostus". Kun olet kirjoittanut hakuehdot, napsauta Luetteloi aiheet -painiketta. Kaikki ohjeaiheet, jotka sisältävät kirjoittamasi sanat tai sanayhdistelmät, tulevat näkyviin. Tulokset esitetään kolmisarakkeisessa taulukossa. Kullakin rivillä on ohjeaiheen otsikko, ohjeaiheen paikka ohjeessa sekä ohjeaiheen asema, joka määräytyy sen mukaan, miten hyvin ohjeaihe vastaa hakuehtoja. Oletusarvon mukaan tulokset lajitellaan aseman mukaan siten, että parhaiten hakuehtoja vastaavat aiheet ovat luettelon alussa. Voit lajitella tulokset myös ohjeaiheen otsikon tai paikan mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Voit tarkastella ohjeaiheen sisältöä kaksoisnapsauttamalla tulostaulukon kyseistä riviä. Valittu ohjeaihe tulee näkyviin oikealla olevalle näyttöalueelle. Lisätietojen hankkiminen Näyttöalue Ohjeikkunan oikeassa reunassa olevalla näyttöalueella näkyy vasemmalla olevasta välilehdestä valittu ohjeaihe. Ohjeaiheet sisältävät kuvaavan tekstin, vaiheittaiset ohjeet sekä mahdollisesti kuvia. Ohjeaiheissa on usein linkkejä muihin ohjejärjestelmän ohjeaiheisiin, joissa on lisätietoja aiheesta. Joskus linkki avaa uuden ohjeaiheen automaattisesti näyttöalueelle. Toisinaan linkki viittaa useisiin ohjeaiheisiin. Tällöin näkyviin tulee Löydetyt aiheet -valintaruutu. Voit tarkastella haluamaasi valintaruudun kohdetta näyttöalueella kaksoisnapsauttamalla kohdetta. Joissakin ohjeaiheissa on yksityiskohtaisia ohjeita tai lisätietoja, jotka eivät näy sivulla heti. Etsi sanat Näytä kaikki tai Piilota kaikki sivun oikeasta yläkulmasta. Jos nämä sanat ovat näkyvissä, sivulle on piilotettu lisätietoja. Piilotetut tiedot ilmaistaan tummansinisellä testillä ja nuolella. Voit tarkastella piilotettuja tietoja napsauttamalla tummansinistä tekstiä. Jotkin ohjeaiheet sisältävät animoitua videokuvaa, jossa näytetään, miten tiettyä ominaisuutta käytetään. Nämä animaatiot ilmaistaan videokamerasymbolilla, jonka jälkeen on teksti Show me how (Toimintatavat). Kun napsautat Toimintatavat-linkin tekstiä, animaatio alkaa uudessa ikkunassa. Ohje-työkalurivi Ohje-työkalurivi (katso seuraava kuva) sisältää painikkeita, joiden avulla voit siirtyä ohjeen aiheissa. Voit siirtyä eteen- ja taaksepäin jo tarkastelemissasi ohjeaiheissa tai palata HP Image Zone -ohjeen sisällysluetteloon napsauttamalla Aloitus-painiketta. Käyttöopas 23

27 Luku 2 1 Näytä/piilota 2 Edellinen 3 Seuraava 4 Aloitus 5 Tulosta 6 Vaihtoehdot Lisätietojen hankkiminen Ohje-työkalurivi sisältää myös painikkeita, joiden avulla voit muuttaa käytönaikaisen ohjeen näyttötapaa tietokoneen näytössä. Jos esimerkiksi tarvitset enemmän tilaa tarkastellaksesi ohjeaiheita oikealla olevalla näyttöalueella, voit piilottaa Sisällys-, Hakemisto- ja Haku-välilehdet napsauttamalla Piilota-painiketta. Tulosta-painikkeella voit tulostaa tietokoneen näytössä näkyvän sivun. Jos Sisällysvälilehti näkyy vasemmalla, kun napsautat Tulosta-painiketta, näkyviin tulee Tulosta aiheet -valintaruutu. Voit valita, haluatko tulostaa näyttöalueessa näkyvän ohjeaiheen vai sekä ohjeaiheen että siihen liittyvät aliaiheet. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos Hakemisto- tai Haku-välilehti on näkyvissä ohjeikkunan oikealla puolella. Ohjeen käyttäminen Mac-tietokoneessa Tässä ohjeessa on tietoja siitä, miten voit käyttää käytönaikaista ohjetta Mactietokoneessa. Saat tietoja ohjejärjestelmän siirtymis- ja hakutoiminnoista, joiden avulla voit löytää tarvitsemasi tiedot. HP Image Zone -ohjeen käyttäminen Mac-tietokoneessa Valitse HP Image Zone -ohjelman Help (Ohje) -valikosta HP Image Zone -ohje. Lisätietoja HP Image Zone -ohjelman käyttämisestä on kohdassa HP Image Zone -ohjelman käyttäminen. HP Image Zone -ohje avautuu näyttöön. Seuraavassa kaaviossa on joitakin ominaisuuksia, joiden avulla voit käyttää ohjetta helposti. 24 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

28 1 Siirtymisruudut 2 Näyttöalue 3 Ohje-työkalurivi Siirtymisruudut HP Image Zone -ohje käynnistyy Ohjeselain-valintataulussa. Se on jaettu kolmeen ruutuun. Vasemmalla ja keskellä olevien ruutujen avulla voit siirtyä ohjeen aiheissa. (Oikeanpuoleisessa ruudussa on seuraavassa osassa kuvattu näyttöalue.) Vasemmanpuoleisessa ruudussa on luettelo kaikista ohjeen osista. Saat tietoja tehtävistä ja ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä HP All-in- One -laitteen ohjauspaneelissa, osoittamalla 3100, 3200, 3300 series -ohje. Voit tarkastella HP All-in-One -laitteen vianmääritystietoja osoittamalla 3100, 3200, 3300 series -vianmääritys -symbolia. Muissa luettelon osissa on tietoja HP Image Zone -ohjelmiston käyttämisestä HP All-in-One -laitteen tehtävien toteuttamisessa. Keskimmäisessä ruudussa on vasemmassa ruudussa valitun osan ohjeaiheiden luettelo, joka muistuttaa kirjan sisällysluetteloa. Näin löydät helposti kaiken tiedon yhdestä ominaisuudesta, esimerkiksi valokuvien tulostamisesta. Lisätietojen hankkiminen Näyttöalue Oikeanpuoleisella näyttöalueella näkyy keskimmäisessä ruudussa valittu ohjeaihe. Ohjeaiheet sisältävät kuvaavan tekstin, vaiheittaiset ohjeet sekä mahdollisesti kuvia. Monet HP Image Zone -ohjeen aiheet sisältävät tietoja ominaisuuksien käyttämisestä HP All-in-One -laitteen ohjauspaneelista sekä Macin HP Image Zone -ohjelmistosta. Voit tuoda näkyviin kaiken ohjeaiheen sisällön käyttämällä Käyttöopas 25

29 Luku 2 Lisätietojen hankkiminen näyttöalueen oikean reunan vierityspalkkia. Joskus tärkeät tiedot eivät näy ikkunassa, ellei ikkunaa vieritetä. Ohjeaiheissa on usein linkkejä tai viittauksia muihin ohjejärjestelmän ohjeaiheisiin, joissa on lisätietoja aiheesta. Jos liittyvä aihe näkyy samassa ohjeen osassa, ohjeaihe avautuu automaattisesti näyttöalueella. Jos liittyvä aihe on toisessa ohjeen osassa, nykyisessä ohjeaiheessa on viittaus, jossa kerrotaan, mikä osa vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta kannattaa valita. Voit etsiä ohjeaiheen käyttämällä keskimmäistä siirtymisruutua tai hakea aihetta seuraavassa osassa kuvatulla tavalla. Jotkin ohjeaiheet sisältävät animoitua videokuvaa, jossa näytetään, miten tiettyä ominaisuutta käytetään. Nämä animaatiot ilmaistaan videokamerasymbolilla, jonka jälkeen on teksti Show me how (Toimintatavat). Kun osoitat videokamerasymbolia, animaatio käynnistyy uudessa ikkunassa. Ohje-työkalurivi Ohje-työkalurivi (katso seuraava kuva) sisältää painikkeita, joiden avulla voit siirtyä ohjeen aiheissa. Voit siirtyä eteen- ja taaksepäin jo tarkastelemissasi ohjeaiheissa tai käyttää muiden ohjelmistosovellusten ohjetta osoittamalla Help Center -painiketta. 1 Edellinen 2 Help Center 3 Hakualue Ohje-työkalupalkissa on myös tekstiruutu, jonka avulla voit etsiä tiettyjä sanoja (esimerkiksi "reunaton tulostus") koko ohjejärjestelmästä. Kun olet kirjoittanut hakuehdot, paina RETURN-näppäintä. Kaikki ohjeaiheet, jotka sisältävät kirjoittamasi sanat tai sanayhdistelmät, tulevat näkyviin. Tulokset esitetään kolmisarakkeisessa taulukossa. Kullakin rivillä näkyy ohjeaiheen otsikko, vastaavuus (sen mukaan, miten hyvin ohjeaihe vastaa hakuehtoja) sekä paikka ohjeaiheessa. Oletusarvon mukaan tulokset lajitellaan vastaavuuden mukaan siten, että parhaiten hakuehtoja vastaavat aiheet ovat luettelon alussa. Voit lajitella tulokset myös ohjeaiheen tai sijainnin mukaan osoittamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Voit tarkastella ohjeaiheen sisältöä kaksoisosoittamalla kyseistä riviä tulostaulukossa. Valittu ohjeaihe tulee näkyviin. 26 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

30 3 HP All-in-One -laitteen määrittäminen käyttökuntoon Kun olet tehnyt kaikki asennusoppaassa olevat toimenpiteet, voit määrittää HP All-in- One -laitteen käyttökuntoon noudattamalla tämän luvun ohjeita. Tässä osassa on tärkeitä, laitteen kokoonpanomäärityksiin liittyviä tietoja. Muuta haluamasi laiteasetukset, kuten kielen ja maan/alueen valinta, päivämäärä sekä soitto- ja näppäinäänten voimakkuus. Lisätietoja on kohdassa Omien asetusten määrittäminen. Tutustu HP All-in-One -laitteen liitäntöihin, joita ovat esimerkiksi USB- ja Bluetooth-liitännät, kiinteän ja langattoman verkon liitännät sekä tulostimen jakamisportti. Lisätietoja on kohdassa Yhteystiedot. Määritä kiinteän tai langattoman verkon asetukset. Lisätietoja on kohdassa Yhteys verkkoon. Määritä faksin asetukset, kuten vastaustila, vastaamista edeltävien hälytysten määrä sekä soittoääni. Lisätietoja on kohdassa Faksin asetukset. Tässä käyttöoppaassa kuvattujen asennustoimien lisäksi voit asentaa verkkoon liitettyyn HP All-in-One -laitteeseen HP Instant Share -ohjelman, jonka avulla voit helposti jakaa kuvia ystävien kanssa. Jos olet asentanut HP Image Zone -ohjelmiston, voit aloittaa ohjatun asennusohjelman tietokoneessa painamalla verkkoon liitetyn HP All-in-One -laitteen HP Instant Share -painiketta. Lisätietoja HP Instant Share -ohjelman määrittämisestä on käytönaikaisen HP Image Zone -ohjeen osassa 3100, 3200, 3300 series -ohje. Omien asetusten määrittäminen Ennen kuin aloitat HP All-in-One -laitteen käyttämisen, määritä tässä osassa kuvatut asetukset. Tässä käyttöoppaassa esitellään vain joitakin käytettävissä olevista ominaisuuksista, joiden avulla pääset alkuun HP All-in-One -laitteen käyttämisessä. Saat tietoja kaikista HP All-in-One -laitteen asetuksista HP All-in-One -ohjelmiston mukana toimitetusta käytönaikaisesta HP Image Zone -ohjeesta. Käytönaikaisessa HP Image Zone -ohjeessa on tietoja muun muassa oletustulostuslokeron muuttamisesta PictBridge-tulostamista varten, värinäytön vihjeiden näyttämisestä ja piilottamisesta sekä muista asetuksista. Lisätietoja HP Image Zone -ohjeesta on kohdassa Käytönaikaisen ohjeen käyttäminen. Määrittäminen käyttökuntoon Kielen ja maan/alueen määrittäminen Kieli- ja maa/alue-asetus määrää kielen, jolla HP All-in-One -laite näyttää värinäyttöön tulevat viestit. Yleensä kieli ja maa/alue määritetään HP All-in-One -laitteen ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Voit kuitenkin muuttaa asetusta milloin tahansa noudattamalla seuraavia ohjeita: 1. Paina Asetukset-painiketta. 2. Valitse ensin 6 ja sitten 1. Asetukset-valikko avataan, ja Määritä kieli ja maa/alue -kohta valitaan. Käyttöopas 27

31 Luku 3 Näkyviin tulee luettelo kielistä. Selaa kieliluetteloa painamalla - tai -painiketta. 3. Kun haluamasi kieli näkyy korostettuna, paina OK-painiketta. 4. Paina pyydettäessä 1 Kyllä- tai 2 Ei -painiketta. Valitun kielen maat/alueet tulevat näyttöön. Selaa luetteloa - ja -painikkeiden avulla. 5. Kun haluamasi maa tai alue on korostettu, valitse OK. 6. Paina pyydettäessä 1 Kyllä- tai 2 Ei -painiketta. Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen Päivämäärä ja kellonaika on asetettu valmiiksi paikallisen ajan mukaisesti tehtaassa. Tavallisesti tietokoneohjelmisto päivittää päivämäärä- ja kellonaikatiedot automaattisesti oman aikavyöhykkeen mukaisesti, kun laite kytketään tietokoneeseen asennuksen yhteydessä. Päivämäärän ja kellonajan muoto perustuu kieli- ja maa- tai aluekohtaisiin asetuksiin. Jos kellonaika muuttuu tietokoneessa esimerkiksi kesäajan mukaisesti, HP All-in-One -laitteen kellonaika päivittyy tietokoneen uuden ajan mukaisesti seuraavan kerran, kun HP All-in-One -laite ja tietokone ovat tiedonsiirtoyhteydessä keskenään. Jos et kytkenyt HP All-in-One -laitetta tietokoneeseen tai jos kellonaika ei jostain syystä päivittynyt, voit päivittää päivämäärän ja kellonajan ohjauspaneelista. Kun lähetät faksin, nykyinen päivämäärä ja kellonaika sekä nimesi ja faksinumerosi näkyvät lähetettävän faksin ylätunnisteessa. Määrittäminen käyttökuntoon Huomautus Joissakin maissa tai joillakin alueilla laki määrää, että päivämäärä- ja kellonaikaleima tulostuvat faksin ylätunnisteeseen. Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ohjauspaneelista 1. Paina Asetukset-painiketta. 2. Valitse ensin 5 ja sitten 4. Näin avataan Työkalut-valikko ja valitaan Päivämäärä ja kellonaika. 3. Syötä kuukausi, päivä ja vuosi näppäimistön numeroilla. Päivämäärän muoto vaihtelee maa- tai aluekohtaisten asetusten mukaan. 4. Syötä tunnit ja minuutit. 5. Valitse tarvittaessa aamupäivä valitsemalla 1 tai iltapäivä painamalla 2. Uudet päivämäärän ja kellonajan asetukset näkyvät etupaneelin näytössä. Äänenvoimakkuuden säätäminen HP All-in-One-laitteessa on kolme soittoäänen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätötasoa. Soittoäänen voimakkuus on se äänenvoimakkuus, jolla puhelin soi. Kaiuttimien äänenvoimakkuus on kaikkien muiden äänten, esimerkiksi valinta- ja faksiäänten sekä painikkeiden valintaäänten, voimakkuus. Oletusasetus on Hiljainen. 1. Paina Asetukset-painiketta. 2. Valitse ensin 3 ja sitten 6. Faksin perusasetukset -näyttö avautuu, ja Soittoäänen ja äänimerkin voimakkuus -vaihtoehto valitaan. 3. Valitse asetus -painikkeella: Hiljainen, Voimakas tai Ei käytössä. 28 HP Photosmart 3300 All-in-One series -laitteet

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas

HP Officejet 4300 All-in-One series. Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas HP Officejet 4300 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Käyttöopas

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Käyttöopas HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Käyttöopas HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Käyttöopas Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

HP Officejet 7200 All-in-One series. Käyttöopas

HP Officejet 7200 All-in-One series. Käyttöopas HP Officejet 7200 All-in-One series Käyttöopas HP Officejet 7200 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

Lisätiedot

HP Officejet 6200 series all-in-one. Käyttöopas

HP Officejet 6200 series all-in-one. Käyttöopas HP Officejet 6200 series all-in-one Käyttöopas HP Officejet 6200 series all-in-one Käyttöopas Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one pikaopas hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida,

Lisätiedot

HP Deskjet F300 All-in-One series. Käyttöopas

HP Deskjet F300 All-in-One series. Käyttöopas HP Deskjet F300 All-in-One series Käyttöopas HP Deskjet F300 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET F375. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET F375 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HP Photosmart 8200 series -pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8200 series -pikaopas. Suomi HP Photosmart 8200 series -pikaopas Suomi www.hp.com/support Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark,

Lisätiedot

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

COLOR LASERJET PRO MFP. Käyttöopas

COLOR LASERJET PRO MFP. Käyttöopas OK COLOR LASERJET PRO MFP Käyttöopas X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Käyttöopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

4600 MFP Option. Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) www.lexmark.com. Elokuu 2006

4600 MFP Option. Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) www.lexmark.com. Elokuu 2006 4600 MFP Option Tulostimen ja skannerin käyttöopas (C772n-tulostin) Elokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the

Lisätiedot

HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one. Käyttöopas

HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one. Käyttöopas HP Officejet Pro 3610/3620 mustavalkoinen e-all-in-one Käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Julkaisu 1, 4/2013 Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset Tämän

Lisätiedot

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Käyttöopas

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Käyttöopas DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Käyttöopas HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2012 Copyright Hewlett-Packard

Lisätiedot

4900 Series -käyttöopas

4900 Series -käyttöopas 4900 Series -käyttöopas 2008 www.lexmark.com Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...9 Johdanto...10 Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen...10 Tulostimen asentaminen...13 Käyttöoikeuden antaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART ESTATION C510A http://fi.yourpdfguides.com/dref/4173746

Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART ESTATION C510A http://fi.yourpdfguides.com/dref/4173746 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas Kannettava HP-tietokone Viiteopas Huomautus Tämän julkaisun tiedot ja esimerkit on toimitettu sellaisinaan, ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei takaa tämän julkaisun tekstin

Lisätiedot

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Sisältö 1 HP Photosmart 7510 Series -ohje...3 2 HP Photosmart -laite Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 Vihjeitä tulostimeen tutustumiseen...7 3 Toimintaohjeet...9

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/849183

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/849183 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION T800. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION T800 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

4600 MFP Option. T640-, T642- ja T644 series -tulostinten skannausopas. www.lexmark.com. Huhtikuu 2006

4600 MFP Option. T640-, T642- ja T644 series -tulostinten skannausopas. www.lexmark.com. Huhtikuu 2006 4600 MFP Option T640-, T642- ja T644 series -tulostinten skannausopas Huhtikuu 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in

Lisätiedot

Käyttöopas. www.packardbell.com SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas. www.packardbell.com SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja käyttömukavuus...3 Turvallisuusohjeet...3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen...3 Perustiedot...5 Tietokoneen säätimet...5 Tietokoneen kytkeminen päälle ja pois päältä...8

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

P990i. Käyttöopas. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Käyttöopas. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa... 9 Puhelimen ottaminen käyttöön... 10 Pakkaus... 10 Yleiskuvaus... 11 Ennen puhelimen käyttöä... 12 Ensimmäinen käyttökerta... 13 Puhelimen käynnistäminen

Lisätiedot

HP Deskjet D2300 series. HP Photosmart -ohjelmiston ohje

HP Deskjet D2300 series. HP Photosmart -ohjelmiston ohje HP Deskjet D2300 series HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä

Lisätiedot

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series Sisältö 1 HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series -ohje...3 2 HP Photosmart -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Vihjeitä tulostimeen tutustumiseen...6

Lisätiedot

HP LaserJet M1120 MFP -sarja Käyttöopas

HP LaserJet M1120 MFP -sarja Käyttöopas HP LaserJet M1120 MFP -sarja Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen opas Tietoja

Lisätiedot