Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja. Teuvo Manner"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuustossa suoritettavien suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaali Tarkastuslautakunnan vaali Keskusvaalilautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Lomitustoimen lautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaali Koululautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Vapaa-aikalautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Teknisen lautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali Yhteisen terveyslautakunnan jäsenten valinta Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten vaali Kunnan edustajat vuoden 2013 kutsuntaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta Edustajan valitseminen kuntaliiton kuntapäiville Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnan jäsenen vaali Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Varsinais-Suomen liiton edustajainkokouksen jäsenen ja varajäsenen valitseminen Jäsenen ja varajäsenen valinta ympäristöterveydenhuollon lautakuntaan Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakuntaan Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kunnanvaltuuston kokousten ilmoittamistapa vuonna Maaseutupalvelujen virkojen perustaminen/siirtyvät työntekijät Maaseutupalvelujen toimien perustaminen /siirtyvät työntekijät Maaseutuhallinnon vastuuhenkilö/tehtäväkohtainen palkka Maaseutuasiamiehen tehtäväkohtainen palkka/reeta Alitalo Maaseutuhallinnon laskujen hyväksyjä Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Antero Ahalan valituksen johdosta Työnantajan osallistuminen ammattialakoulutusten kustannuksiin Kiinteistön myynti Riitta-Sisko Raimorannalle Kirkkomäentien yksityistien nopeusrajoitus Lausuntopyyntö poliisin palveluverkoston kehittämisestä Teknisen johtajan palkan vahvistaminen Maavuokra/Timo Kaila Vanhusneuvoston hakemus Varahenkilön toimen perustaminen vanhusten avohuoltoon Maaseutuhallinto/rahamääräiset rajat Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Pöytäkirjat Tiedotusasiat Margareeta-kodin sairaanhoitajan toimen täyttäminen Rautilan kaava-alueella olevien autokatosten purkaminen Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen Maaseutuviraston ja Vehmaan kunnan välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisessä noudatettavien edellytysten täyttymisestä yhteistoiminta-alueella Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Teuvo Manner

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 2 Nro 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, Vinkkilä Teuvo Manner, puheenjohtaja Mika Haukka Arja Heinomäki Sinikka Kaila, esteellinen 42 :ssä Helke Korpela, esteellinen 43 :ssä Tino Laine, vpj Riitta Luotonen Mika Munkki, kvalt pj. Simo Virtanen, kvalt I vpj. Teppo Kataja, kvalt II vpj, saapui 3 :n käsittelyn aikana Anna-Liisa Meskus, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Poissa Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-52 Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Teuvo Manner Anna-Liisa Meskus Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Allekirjoitukset Mika Haukka Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Arja Heinomäki Kunnanvirasto Anna-Liisa Meskus

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 1 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 2 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Mika Haukka ja Arja Heinomäki, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Haukka ja Arja Heinomäki. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 3 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisälistalla päätettiin käsitellä: - Margareeta-kodin sairaanhoitajan toimen täyttäminen - Rautilan kaava-alueella olevien autokatosten purkaminen - Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen - Sopimus maaseutuviraston kanssa _ vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Valtuustossa suoritettavien suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen Khall 4 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan: Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, joka kuuluu seuraavasti: Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 17 :n mukaan valtuuston lisäksi - kunnanhallitus ja sen jaostot - lautakunnat ja niiden jaostot - johtokunnat ja niiden jaostot sekä - toimikunnat. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

6 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Riitta Luotonen Tino Laine Petri Soranko Carita Mäkinen Olli-Pekka Ahokas Varajäsen Mika Haukka Nina Mäkelä Mikko Simola Jyrki Susi Pirkko Tammelin Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Riitta Luotonen ja varapuheenjohtajaksi Tino Laine. _ Vs. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Khall 5 Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kuntalain 12 :n mukaan: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi kattaa puolet kunnanvaltuuston neljän vuoden pituisesta toimikaudesta. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä. Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 60 :ssä seuraavasti: Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

8 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaisi toimikaudeksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

9 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaali Khall 6 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. KunL 23 : Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan: Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toimikaudeksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi kattaa puolet kunnanvaltuuston neljän vuoden pituisesta toimikaudesta. KunL 35 : Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

10 Kunnanhallitus ) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi

11 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

12 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vaali Khall 7 Tilintarkastusta koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan tilintarkastuksen riippumattomuus ja luotettavuus. Rajoitukset koskevat tilintarkastajien lisäksi myös tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä, jotka luottamushenkilöinä vastaavat tilintarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 71 :ssä. Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon vaikuttaa ensinnä se, että lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina oltava valtuutettuja. Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään pykälän 4 momentissa. Samat rajoitukset koskevat myös varsinaista tilintarkastajaa. Vaalikelpoinen ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Valtuuston hyväksymän tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

13 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuksen vaatima aika. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kaksi muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

14 Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall 8 Vaalilain 13 :n mukaan: Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2012 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Käytännössä työskentelyeste voi tulla ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kunnallisvaaleissa vuoden 2016 syksyllä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä toimi

15 Kunnanhallitus kaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että keskusvaalilautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet Hanna Simola Kaisu Raami Mikko Simola Esko Hietala Veli-Matti Ahokas Varajäsenet (ei henkilökohtaisia) Lassi Alastalo Leila Varjo Satu Topi Tapio Ranta Mika Mihailoff Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Esko Hietala ja varapuheenjohtajaksi Hanna Simola. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

16 Kunnanhallitus Lomitustoimen lautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall 9 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on lomitustoimen lautakunta, jossa on 5 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Vehmaan lisäksi toiminta-alueeseen kuuluu myös Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Ruskon, ja Taivassalon kunnat sekä Naantalin, Laitilan, Raision ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Rauman kaupunki Kodisjoen osalta. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

17 Kunnanhallitus Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valittavaksi lomitustoimen lautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että lomituslautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Elina Heino Juha-Matti Suominen Simo Virtanen Päivi Ahala Seppo Haaranmaa Varajäsen Hanna Simola Mikko Läpikivi Kaarlo Theis Mikko Simola Kirsti Ahala Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Päivi Ahala ja varapuheenjohtajaksi Elina Heino. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

18 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vaali Khall 10 Sosiaalihuoltolain ( /736) 6 :n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. Toimielimen tehtävänä on myös edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta jossa on 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

19 Kunnanhallitus Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Kaisa Virtala Kirsi Tanner Helke Korpela Pirkko Tammelin Hannu Leino Antero Ahala Satu Suominen Varajäsen Marjo Lehtonen Atso Suomela Päivi Aaltonen Susanne Pohjola Simo Virtanen Aulis Virtanen Jarkko Anttila Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Pirkko Tammelin ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Virtala. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

20 Kunnanhallitus Koululautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall 11 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on koululautakunta jossa on 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Lautakunnassa ei voi olla opettajajäseniä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

21 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi koululautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että koululautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Anna Ekström Maija Viirros Rami Mäkelä Toni Hokuni Nina Mäkelä Voitto Vaanola Tiina Kaskinen Mikko Simola Petri Soranko Varajäsen Kaisa Vähä-Kouvola Mia Laine Mika Lehtonen Ville Alastalo Leena Urho Tapio Keskitalo Niina Heikkilä Aulis Virtanen Satu Topi Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Anna Ekström ja varapuheenjohtajaksi Nina Mäkelä. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

22 Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall 12 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on vapaa-aikalautakunta, jossa on 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

23 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi vapaa-aikalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että vapaa-aikalautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Antti Heinonen Katja Lehtonen Timo Jaakkola Eeva Lahtivuo Tapio Keskitalo Päivi Varjo Satu Topi Heidi Vuori Jyrki Susi Varajäsen Matti Isolauri Miia Lehtonen Oskari Kaskinen Sanna Saarinen Esa Pirkola Nina Mäkelä Jenni Kaskinen Mikko Simola Esko Hietala Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Jyrki Susi ja varapuheenjohtajaksi Antti Heinonen. Hallintojohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

24 Kunnanhallitus Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall 13 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on kirjasto- ja kulttuurilautakunta, jossa on 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

25 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi kirjasto- ja kulttuurilautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja kulttuurilautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Mirkka Lahdenranta Sanna Aaltonen Jukka Varjonen Atso Suomela Immo Jalava Eira Söderholm Juhani Vuorisalmi Satu Topi Seppo Lehto Varajäsen Aila Saalasti Tiina Amperla-Hirvonen Tero Vall Antti Huovinen Simo Virtanen Päivi Varjo Aulis Virtanen Heidi Vuori Hanna-Leena Herhi Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Immo Jalava ja varapuheenjohtajaksi Juhani Vuorisalmi. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

26 Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Khall14 Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kunnassa on tekninen lautakunta, jossa on 9-jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kuntalain 36:n mukaan: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

27 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valittavaksi tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Yksi jäsenistä esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tekniseen lautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Mika Lehtonen Merja Heikelä Anita Luoma-aho Anssi Lehtonen Leila Varjo Immo Jalava Kirsti Ahala Petri Soranko Aki Salminen Varajäsen Jussi-Pekka Luotonen Marjo-Riitta Mikkola Kaisa Kraatila Petri Vähämiko Marianne Mäntylä Voitto Vaanola Olli-Pekka Ahokas Satu Topi Petteri Kainu Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Aki Salminen ja varapuheenjohtajaksi Petri Soranko. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

28 Kunnanhallitus Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali Khall 15 Yhtymävaltuuston koostumuksesta määrää kuntayhtymän perussopimuksen 4 seuraavasti: Yhtymävaltuustoon valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen vaalia edeltäneen vuodenvaihteen väestötietolain mukaisen kunnan asukasluvun kutakin alkavaa viittätuhatta (5000) asukasta kohti, kuitenkin enintään kolme (3) edustajaa kuntaa kohden, sekä lisäksi yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen viimeksi levikintarkastuksessa hyväksyttyä, kuntaan tulleen kuntayhtymän lehden jokaista alkavaa viidensadan (500) kappaleen keskimääräistä tilausta kohden. Viimeksi levikintarkastuksessa hyväksytty Vakka-Suomen Sanomien levikkimäärä Vehmaalla on 828. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Varajäsen Mika Munkki Anna Ekström Simo Virtanen Immo Jalava Minna Manner Tapio Ranta vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

29 Kunnanhallitus Yhteisen terveyslautakunnan jäsenten valinta Khall 16 Kunnanvaltuuston kokouksessaan :ssä 78 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan: Yhteistoiminnan järjestämistä varten perustetaan kuntalain 77 :n mukaiseksi yhteiseksi toimielimeksi sopijaosapuolten yhteinen terveyslautakunta. Terveyslautakunta toimii Uudenkaupungin kaupungin organisaatiossa, joka toimii isäntäkuntana. Vehmaa valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee yhteiseen terveyslautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että yhteiseen terveyslautakuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Riitta Luotonen Simo Virtanen Varajäsen Mika Munkki Mariella Pyhäranta vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

30 Kunnanhallitus Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali Khall 17 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Varajäseniä ei valita. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi seitsemän kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: Sinikka Riittiö Outi Runola Timo Santanen Simo Virtanen Päivi Varjo Ari Ahala Mikko Aula vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

31 Kunnanhallitus Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten vaali Khall 18 Käräjäoikeuslain 7 :n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun lokakuussa 2012 valittavat kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ). Perustuslakivaliokunta toteaa antamassaan mietinnössä mm. "Lautamiesten valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan." Oikeusministeriön kirjeen (8/31/2012) mukaan lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisen luottamustehtävänä vaikka valtuusto valitsee lautamiehet. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet. Lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuomarin vastuulla. Tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja jatketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut

32 Kunnanhallitus saadaan käsitellyksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän kestävään istuntoon. Käräjäoikeuslain mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Oikeusministeriö on tehnyt päätöksen käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärästä. Päätöksen mukaan Vehmaa valitsee kaksi lautamiestä Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus esittää päivätyllä kirjeellä, että uudet lautamiehet aloittaisivat toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyisi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle valittavaksi kaksi käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi Uudet lautamiehet aloittavat lukien. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että käräjäoikeuden lautamiehiksi valitaan Kari Puttaa ja Tiina Kankkio. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

33 Kunnanhallitus Kunnan edustajat vuoden 2013 kutsuntaan Khall 19 Varsinais-Suomen aluetoimisto pyytää vuosittain kuntaa valitsemaan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. Vuonna 2012 Vehmaan kunnan edustajaksi valittiin Petri Kaskinen ja varaedustajaksi Tino Laine. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan edustajan ja varaedustajan vuodelle Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kutsuntalautakuntaan edustajaksi Petri Kaskisen ja varaedustajaksi Tino Laineen. Hallintojohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

34 Kunnanhallitus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta Khall 20 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mukaan kunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: Mikäli kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan on enintään 5000 jäsenten määrä on 1. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkuntaa edustavan jäsenen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi olla kuitenkin enintään kolmannes (1/3) kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen: Jäsen Varajäsen Mika Munkki Pirkko Tammelin vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

35 Kunnanhallitus Edustajan valitseminen kuntaliiton kuntapäiville Khall 21 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kuntapäivien teema on Osaava kunta Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti: Kunnan asukasluku pienempi kuin 4000, edustajia 1. Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kuntapäiville valitaan yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että kuntapäiville valitaan seuraava edustaja ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja. Edustaja Mika Munkki _ vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Varaedustaja Simo Virtanen

36 Kunnanhallitus Jäsenten valitseminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Khall 22 Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä sairaanhoitopiirin valtuustoon seuraavasti: Kunnan asukasluku , jäsenten lukumäärä 2. Perussopimuksen mukaan kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Ehdotus: kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsen Varajäsen Kaisa Virtala Mika Haukka Antero Ahala Kirsti Ahala vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

37 Kunnanhallitus Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnan jäsenen vaali Khall 23 Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit nimittävät johtokuntaan kumpikin kaksi jäsentä, muut osakaskunnat eli Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa yhden. Kullekin jäsenelle on nimetty oma henkilökohtainen varajäsen. Alueellisen kansalaisopiston perustamista ja ylläpitämistä koskevan yhteistyösopimuksen 3 :n mukaan: Laitila huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston hallinnosta määrätään Laitilan hallintosäännössä. Opiston hallintoa hoitaa sopimuskuntien edustajista koostuva johtokunta, johon Laitila ja Uusikaupunki valitsevat kumpikin kaksi ja muut sopimuskunnat kukin yhden jäsenen varajäsenineen. Johtokunta valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokuntaan yhden jäsenen varajäsenineen toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

38 Kunnanhallitus Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta Khall 24 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan kuuluu 30 jäsentä, 30 henkilökohtaista varajäsentä sekä poliisipäällikkö. Turun kaupunki valitsee kolme jäsentä ja muut kunnat yhden jäsenen. Sovellettavat lainkohdat: Asetus poliisin hallinnosta ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle valittavaksi yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen poliisipiirin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi poliisipiirin neuvottelukuntaan seuraavan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsen Pentti Kiikka vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Varajäsen Olli-Pekka Ahokas

39 Kunnanhallitus Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali Khall 25 Vakka-Suomen musiikkiopiston ylläpitämisestä tehdyn sopimuksen 3 :n mukaan Kuntalain 365/ :n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta, jonka kokoonpanosta ja valitsemisesta määrätään Laitilan kaupungin hallintosäännössä. Vehmaa valitsee yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen musiikkiopiston johtokuntaan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. vs. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti _

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015 410/2015 Kuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto 17.11.2008 Aika 17.11.2008 klo 18:00-20:17 (tauot 18.50-18.59 ja 19.55-20.08) Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot