Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Aika klo 18:00-20:20 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 13 Savipakarin vuokraaminen yrittäjälle Leineperin infon toiminta Vanhan Musiikin Viikon järjestäminen vuonna Alikulkujen siistimistä koskeva valtuustoaloite Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna Kulttuurilautakunnan käyttötaloussuunnitelma Viranhaltijapäätöksiä Kulttuurilautakunnan koulutussuunnitelma Tiedoksi Jäsenien esitykset Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 34

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Kokousaika klo 18:00-20:20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Fernandez Georges jäsen 18:00-20:20 Kiuru Jarmo varapuheenjohtaja 18:00-20:20 Pohjavirta Hannele jäsen 18:00-20:20 Ruohomäki Rami jäsen 18:00-20:20 Ruohonen Ritva jäsen 18:00-20:20 Suni Cené puheenjohtaja 18:00-20:20 Viitakoski Jaana jäsen 18:00-20:20 Toikka-Haldin Hilpi pöytäkirjanpitäjä 18:00-20:20 Hokkanen Juha kirjastotoimenjohtaja 18:00-20:20 Kannisto Eija kylä- ja 18:00-20:20 matkailukoordinaattori Kiuru Charlotta nuorisovaltuuston edustaja - Poissa Viljanen Jarkko kaupunginhallituksen edustaja Jokinen-Anttila Leena kaupunginhallituksen puheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Jarmo Kiuru ja Hannele Pohjavirta. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Cené Suni Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Hilpi Toikka-Haldin Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Jarmo Kiuru Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Hannele Pohjavirta Allekirjoitus Todistaa Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Savipakarin vuokraaminen yrittäjälle 51/ /2015 Kulttuurilautakunta 13 Ulvilan Leineperissä sijaitseva Savipakari on kahvila-ravintolatila, jossa on toimiva, puilla lämpiävä leivinuuni, keittiötilat ja asiakaspaikkoja noin 60 henkilölle. Savipakarin nykyinen yrittäjä on irtisanoutunut. Uutta yrittäjää on haettu Satakunnan Kansassa ja Ulvilan kaupungin www-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Ilmoitus on nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa: 171C059462E%7D_Savipakari_new.pdf Ilmoitus on lisäksi julkaistu lukuisilla Facebook-sivuilla, mistä se on ollut vapaasti jaettavissa. Haluaika umpeutuu Yhteenveto hakemuksista ja päätösesitys esitellään kokouksessa. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Täytäntöönpano: Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto selostaa asiaa kokouksessa. Kulttuurilautakunta päättää Leineperin ruukilla sijaitsevan Savipakarin uudesta yrittäjästä. Tila päätettiin vuokrata tarjouksen (liite 6) mukaan Kirsi Noroselle kuuden (6) kk:n koeajalla viimeistään lähtien. Tiedoksi Kirsi Noroselle. Lisätietoja: Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto, puh

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Leineperin infon toiminta 52/ /2015 Kulttuurilautakunta 14 Leineperin infon toiminta on siirretty kaupungin vastuulle lähtien. Infon toiminnasta vastaa kylä- ja matkailukoordinaattori. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Kylä- ja matkailukoordinaattori Kylä- ja matkailukoordinaattori Eija Kannisto selostaa Leineperin infon toimintaa ja menettelytapoja. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:58. Täytäntöönpano: Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto, puh Lisätietoja: Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Vanhan Musiikin Viikon järjestäminen vuonna / /2015 Kulttuurilautakunta 15 Ulvilan Vanhan Musiikin Viikko keskittyy barokkimusiikin yhtyesoiton ja laulun opetukseen. Vanhan musiikin yhtyesoittoa opetetaan maassamme varsin vähän, ja Ulvilan Vanhan Musiikin Viikko onkin saavuttanut vakaan aseman maamme musiikkiopetuksen tarjonnassa. Viikko on järjestetty yhteistyössä Ulvilan seurakunnan kanssa ja sen järjestelyistä on vastannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Kari Karonen ja jäseninä ovat olleet Ritva Ruohonen, Anne-Marie Grundstén, Pentti Enqvist, Jorma Ruohomäki, Terttu Lavonen sekä seurakunnan edustajana kanttori Lea-Takala. Käytännössä järjestelyistä ovat vastanneet kulttuurisihteeri ja kanttori sekä viikon opettajat. Tällä hetkellä valmisteluissa on edetty siihen vaiheeseen, että tiedossa on kurssin aikataulu ( ), opettajat (MT Assi Karttunen, cembalo ja sopraano Anneliina Koskinen, laulu), ja valmiina kurssin tiedotusaineisto sekä sähköinen hakulomake. Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella ja opiskelijavalinnan suorittavat opettajat lähinnä ammatillisten ansioiden ja opintosuoritusten perusteella. Kun opiskelijavalinnat on tehty, kurssilaisille toimitetaan ennalta valmistettava (harjoiteltava) materiaali, jota työstetään eteenpäin kurssilla. Kurssin aikana opiskelijat esiintyvät mm. jumalanpalveluksessa. Opettajat konsertoivat kurssin aluksi, konsertti on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Kurssin lopuksi järjestetään oppilaskonsertti, johon on vapaa pääsy. Lisäksi opettajat luennoivat myös yleisölle kurssin aikana. Työryhmä voidaan kutsua koolle tarpeen vaatiessa. Käytännössä järjestelyt ovat viime vuosina saavuttaneet toimivan ja systemaattisen tason, jossa kulttuuritoimiston, seurakunnan ja opettajien yhteistyöllä saadaan aikaan enin osa tarvittavista järjestelyistä. Työryhmä kutsutaan koolle lähinnä kriisitilanteissa. Valmistelija: Kulttuurisihteeri Kulttuurisihteeri HIlpi Toikka-Haldin. Kulttuurilautakunta päättää järjestää Vanhan Musiikin Viikon 2015 edellä esitetyllä tavalla.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Täytäntöönpano: Hyväksyttiin. Kulttuuritoimisto. Tiedoksi Assi Karttuselle ja Anneliina Koskiselle. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Alikulkujen siistimistä koskeva valtuustoaloite 45/ /2015 Kulttuurilautakunta 16 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt liitteenä liite 1 olevan valtuustoaloitteen. Museoamanuenssi on aloitteen pohjalta valmistellut asiaa. Selostus valmisteluista on esityslistan liitteenä liite 2. Valmistelija: Kulttuurisihteeri: Museoamanuenssi Ilkka Tarvainen Kulttuurilautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liitteen 2 mukaisen vastauksen. Kohtuulliset graffitikustannukset katetaan kulttuuri- ja museotoimen budjetista. Hyväksyttiin. Lautakunta päätti antaa liitteen 2 mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta päätti, että ennen hankkeen toteuttamista sille esitetään tarkka kustannusarvio ja graffitisuunnitelmat mieluimmin luonnoksina.

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna / /2015 Kulttuurilautakunta 17 Lautakuntien ja niiden alaisten tulosalueiden tulee antaa toimintakertomus vuodelle 2014 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle viimeistään Kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja kirjastotoimen toimintakertomusehdotukset ovat esityslistan liitteenä liite 3. Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kirjastotoimenjohtaja ja kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunta päättää antaa lautakunnan toiminnasta liitteen 3 mukaisen toimintakertomuksen. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Hyväksyttiin. Tiedoksi ja käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle. Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan käyttötaloussuunnitelma / /2015 Kulttuurilautakunta 18 Liitteessä liite 4 on ehdotus kulttuurilautakunnan käyttötaloussuunnitelmaksi vuodelle Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin. Kirjastotoimenjohtaja ja kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen kulttuurilautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Viranhaltijapäätöksiä Kulttuurilautakunta 19 Kulttuurilautakunnalle esitetään seuraavat kulttuurisihteerin päätöspöy täkirjat, jotka ovat nähtävinä kokouksessa: 1. Kulttuuritoimen ja nuorisotoimen kustantamat esiintyjät Hansa-markkinoilla Kulttuurisihteeri: Kulttuurilautakunta hyväksyy toimeenpantaviksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Hyväksyttiin.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan koulutussuunnitelma 48/ /2015 Kulttuurilautakunta tulivat voimaan lait ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Lakien tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen organisaation tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Säädöskokonaisuuteen kuuluu: 1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä: osaamisen kehittämiseksi laadittava koulutussuunnitelma vuosittain 2. Laki koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutos: koulutuskorvauksen hakeminen työttömyysvakuutusrahastosta 3. Yhteistoimintasääntelyn uudistaminen: kunta velvollinen laatimaan yt-menettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Näitten lakien perusteella Ulvilan kaupungin henkilöstösuunnitelmaan sisällytettiin osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma on tämän sähköpostin liitteenä, jonka sivulta 17 alkaen löydätte oman osastonne tulosalueittain laaditun osaamisen kehittämissuunnitelman Tämän osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan tulosalueittain vuodelle 2015 koulutussuunnitelmat vähintään ammattiryhmätasolla. Oheisena on lomake, johon koulutussuunnitelmat tehdään ke 18.2.mennessä. Koulutussuunnitelma, joka pitää sisällään koko kaupunkitason koulutukset ja tulosalueitten omat koulutussuunnitelmat, tulee käsitellä yhteistyötoimikunnassa. Kaupunki hakee koulutuskorvausta vuosittain jälkikäteen tammikuussa Työttömyysvakuutusrahastolta (TVR). Koulutuskorvauksen saanti edellyttää, että työnantajalla on yhteistoiminnassa hyväksytty koulutussuunnitelma. Henkilöstöhallinto hoitaa koulutuskorvauksen hakemisen ESS:stä saatavien raporttien pohjalta. Koulutuskorvausta saadaan enintään kolmelta päivältä/hlö vain niistä koulutussuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista, joiden ajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa. Koulutuskorvaukseen oikeuttavaa ammatillisen osaamisen kehittämistä ovat esimerkiksi: oman organisaation tai ulkopuolisen järjestämä koulutus työpaikalla tai sen ulkopuolella tapahtuva koulutus lisä- ja täydennyskoulutus, kuten oppisopimus, näyttötutkinnot,

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta korkeakoulujen oppisopimus-tyyppinen koulutus sekä omaehtoinen koulutus työajalla. Kulttuuri- ja kirjastotoimen koulutussuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä liite 5. Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin Kirjastotoimenjohtaja ja kulttuurisihteeri: Kulttuurilauutakunta hyväksyy liitteen 5 mukaisen koulutussuunnitelman vuodelle Täytäntöönpano: Lisätietoja: Hyväksyttiin. Kaupunginvirasto, pääkirjasto Kirjastotoimenjohtaja Juha Hokkanen, puh ja kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Tiedoksi Kulttuurilautakunta 21 Kulttuurilautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kaupunki järjestää koko perheen ulkoilmatapahtuman , kaupunkioikeusasiakirjan allekirjoittamispäivänä, klo 18 alkaen kirjaston aukiolla. 2. Keskiaikaseura järjestää keskiaikaleirin Leineperissä. 3. Lions Ladyt Ulvila on tilannut muistamislahjakseen Ulvila-korua pronssisena kaulakoruna ja korvakoruina. 4. Tänä vuonna LC Ulvila järjestää Ulvila-päivien pidot taas perinteisinä keskiaikaisina Olavin pitoina. Kulttuurisihteeri: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Jäsenien esitykset Kulttuurilautakunta 22 Valmistelija: Kulttuurilautakunnan jäsen Georges Fernandez ehdotti, että toukokuun kokous pidettäisiin Savipakarissa esim. klo 17 ja samalla tutustuttaisiin uuteen yrittäjään ja myös muihin Leineperin yrittäjiin. Kulttuurisihteeri: Täytäntöönpano: Hyväksytään. Hyväksyttiin. Tiedoksi alueen yrittäjille. Kulttuuritoimisto. Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kulttuurilautakunta Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kulttuurilautakunta 23 Muita mahdollisia asioita ei ollut.

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 13. HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kulttuurilautakunta PL ULVILA Pykälät 13. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan ---lautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kulttuurilautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:52 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot