KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 5/ Henttinen Kari jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 5/2014 90. Henttinen Kari jäsen"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/ Kokousaika klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Pelto-Piri Ulla vs. johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Paula Puronummi Tapio Rosendahl Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Yhtymähallitus Kokousaika klo 9 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 69 Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu Osastonlääkärin vaali 71 Osavastuualueen ylilääkärin vaali 72 Kahden terveyskeskuslääkärin vaali 73 Silmänpohjatutkimussopimuksen tarkistaminen 74 Kannanotto kiireettömien laitoskuljetusten välittämiseen 75 Tilavuokrasopimuksen tekeminen Harjavallan kaupungin kanssa 76 Terveydenhoitajan irtisanoutuminen 77 Lähihoitajan irtisanoutuminen 78 Laitoshuoltajan irtisanoutuminen 79 Kokemäen kaupungin kirje koskien lääkäripalveluiden saatavuutta 80 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 66 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 67 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Paula Puronummi ja Tapio Rosendahl (varalla jäsenet Salonen ja Vaitomaa) Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Puronummi ja Rosendahl.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 92 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 68 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: selvitys lääkärin vastaanottojen toteumasta huhtikuussa Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan katsaus perusterveydenhuollon lääkärivastaanottojen toiminnasta ajalta tammi-huhtikuu sekä erikoissairaanhoidon eri erikoisalojen ja päivystyksen toteutumasta jäsenkunnissa ajalta tammi-maaliskuu.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 93 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU Toimintatuotot ensimmäiseltä neljännekseltä ovat yhteensä 7,15 milj.. Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan 7,05 milj.. Toimintakate on yhteensä 0,1 milj. ja poistot 0,1 milj.. Tarkastelukauden tulos on näin ollen nolla. Kun tarkastelukaudelle kohdistuvat laskennalliset erät (lomaraha ja eläkemaksut) huomioidaan, oikaistu tulos jää noin 0,18 milj. alijäämäiseksi. Henkilöstökustannukset 1-3 kuukaudelta ovat olleet yhteensä 3,4 milj.. Toteumaprosentti tammi-maaliskuulta on yhteensä 22,9 %. Palvelujen ostot ovat olleet arvioitua korkeammat, samoin materiaalikustannukset sekä muut toimintakulut. Palveluasumisen kustannuksia on kasvattanut uusien asiakkaiden kasvu. Tilavuokrissa näkyvät vielä Kokemäen terveysaseman sairaalaosaston vuokrat suhteutettuna vuositasolla. Tilavuokrat tulevat tasoittumaan sairaalaosastojen keskittämisen jälkeen. Toiminta- ja talouskatsaus tammi-maaliskuulta 2014 esityslistan b- liitteenä nro 1. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä annetun selvityksen. Selvitys lähetetään tiedoksi myös jäsenkunnille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 94 OSASTONLÄÄKÄRIN VAALI 70 Osastonlääkärin virka on ollut haettavana mennessä kuntayhtymän nettisivuilla, virallisilla ilmoitustauluilla sekä MOL:n sivuilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Koeaika on neljä kuukautta. Virkaan on määräaikaan mennessä hakenut 1 henkilö. Yhdistelmä b- liitteenä nro 2. Johtava ylilääkäri: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleeseen osastonlääkärin virkaan Mirva Lehtopolun Ulvilasta. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu ovat toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 95 OSAVASTUUALUEEN YLILÄÄKÄRIN VAALI 71 Osavastuualueen ylilääkärin virka on ollut haettavana mennessä kuntayhtymän nettisivuilla, virallisilla ilmoitustauluilla sekä MOL:n sivuilla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen tai yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto katsotaan eduksi. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekiste riote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Koeaika on neljä kuukautta. Virkaan on määräaikaan mennessä hakenut 1 henkilö. Yhdistelmä b- liitteenä nro 3. Johtava ylilääkäri: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleeseen osavastuualueen ylilääkärin virkaan (ensisijaisena sijoituspaikkana Kokemäen terveysasema) Samuel Palmun Turusta. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu ovat toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 96 KAHDEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VAALI 72 Kahden terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana mennessä Lääkärilehdessä, kuntayhtymän nettisivuilla, virallisilla ilmoitustauluilla sekä MOL:n sivuilla. Virkojen kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys. Virkoihin valittavilta vaaditaan rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Koeaika on neljä kuukautta. Toisen terveyskeskuslääkärin ensisijainen sijoituspaikka on Harjavallan pääterveysasema ja toisen Kokemäen terveysasema. Virkoihin on määräaikaan mennessä hakenut 2 henkilöä. Yhdistelmä b- liitteenä nro 4. Johtava ylilääkäri: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleisiin terveyskeskuslääkärin virkoihin Evelyn Kallasmaan Porista, ensisijaisena toimipaikkana Harjavallan pääterveysasema sekä Mari Granmanin Porista, ensisijaisena toimipaikkana Kokemäen terveysasema. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkoihin valitut ovat toimittaneet viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 97 SILMÄNPOHJATUTKIMUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 73 Kuntayhtymän ja Huittisten Näkökeskuksen välillä on solmittu huhtikuussa 2007 sopimus diabeetikkojen silmänpohjatutkimuksista. Sopimuksessa ei ole vielä huomioitu käypähoitosuosituksia, minkä vuoksi on yhteisesti todettu tarpeelliseksi tarkentaa sopimusta sekä kuvausten että kuvien lausunnon suhteen. Uusi sopimus b-liitteenä nro 5. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä osaltaan b-liitteenä nro 5 olevan sopimusluonnoksen silmänpohjatutkimuksista Huittisten Näkökeskuksen kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 98 KANNANOTTO KIIREETTÖMIEN LAITOSKULJETUSTEN VÄLITTÄMISEEN 74 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Vesa Lundin asiaa koskeva kirje : Kiireettömien laitosten välisten siirtojen välittäminen Satakunnassa STM:n kirjeen 4166/2013 mukaan Hätäkeskuslaitos lopettaa kiireettömien, laitosten välisten potilassiirtokuljetusten välittämisen STM velvoittaa kirjeessä sairaanhoitopiirin huolehtimaan siitä, että siirrot tilataan ja järjestetään sairaanhoitopiirin alueella yhteneväisin periaattein Laitossiirrot ovat ensisijaisesti kuntien ja palveluntuottajien välisin keskinäisin sopimuksin järjestettyjä pääosin ensihoitopalvelun ulkopuolisin, nk. POTKU-yksiköiden toimesta. Nämä yksiköt eivät ole sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun operatiivisessa toiminnassa kuin satunnaisesti silloin, kun niitä tarvitaan ensivasteena hätäpotilaan luo tai ruuhkatilanteissa niiden ollessa vapaana. Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus on valmis huolehtimaan kiireettömien laitossiirtojen logistisoinnista siltä osin kuin Hätäkeskuslaitos on ilmoittanut niistä luopuvansa. STM:n kirjeen mukaan näitä siirtoja ovat: siirtokuljetukset, joissa potilaan siirtäminen on sovittu toteutettavaksi tiettyyn kellonaikaan, eikä potilaan voinnissa ole tapahtunut merkittävää tai äkillistä muutosta. Päivystysluontoinen, ennalta suunnittelematon siirtokuljetus (koskee myös kuljetusta esim. SatKS:n päivystyksestä perusterveydenhuollon yksikköön, mikäli kyseessä on päivystysluontoinen siirto) välitetään suorittavalle yksikölle jatkossakin Hätäkeskuksen toimesta. Koska varsinainen siirtokuljetuksen järjestäminen ei ole sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen toimintaa, ei ole syytä muuttaa nykykäytäntöjä varsinaisten kuljetusten suhteen. On kuitenkin ilmennyt, että siirtokuljetusten koordinointi niin, että yksiköiden käyttö ajallisesti optimoidaan, on tarpeen. Tässä suhteessa sairaanhoitopiiri palannee asiaan myöhemmin esim. asiasta neuvottelun järjestäjänä. Sairaanhoitopiiri on siis valmis huolehtimaan alkaen kiireettömien ennalta suunniteltujen ambulanssia edellyttävien laitossiirtojen välittämisestä koko Satakunnan alueella. kunnille tai palveluntuottajille tästä

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 99 palvelusta ei tule lisäkuluja. Sairaanhoitopiiri pyrkii tehtävien välittämisessä tasapuolisuuteen ja toiminnallisesti järkevään siirtoyksiköiden käyttöön. Samalla loppuisi Satakunnan pelastuslaitoksen osalta myös pitkien siirtojen (051 virtuaaliyksikkö) välittämisen tarve eli kaikki em. siirrot tilataan samasta numerosta. Pyydän kohteliaimmin kahden viikon sisällä kannanottoanne asiaan sähköpostilla. Keväällä 2013 kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Harjavallan Sairaankuljetus Oy:n ja Huittisten/Kokemäen Ambulanssipalvelu Oy:n kanssa on solmittu kiireettömistä kuljetuksista sopimus, jossa on sovittu mm. kuljetusten tilausmenettelystä. Sopimuksen mukaan ennalta suunniteltu laitosten välinen siirtokuljetus tilataan joko suoraan ambulanssiyrittäjän puhelinnumerosta tai Hätäkeskuslaitoksen kautta. Lähtökohtana sopimuksessa on, että kuntayhtymän alueen kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan em. toimijoiden kautta. Kuljetuksia on kuukausitasolla muutama kymmen ja ne keskittyvät pääasiassa sairaalaosastoilta (Harjavalta, Kokemäki, Eurajoki) keskussairaalaan. Muista alueen laitoksista kiireettömiä laitossiirtoja on tosi vähän. Kirjeessä esitetty logistinen menettely, jolla siirtokuljetukset tilattaisiin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksesta, voidaan myös hyväksyä edellyttäen, että ensihoitokeskus ohjaa sopimuksen piirissä olevat kuljetukset suoraan ko. toimijoille. Tästä on Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen esimies Eija Vaula sähköpostissa luvannut. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää todeta pyydettynä kannanottonaan, ettei kuntayhtymä vastusta kiireettömän ennalta suunniteltujen ambulanssia edellyttävien laitossiirtojen välittämistä sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen toimesta. Yhtymähallitus kuitenkin edellyttää, että välitettäessä kiireettömiä kuljetuksia ensihoitokeskus käyttää kuntayhtymän alueelta lähtevissä ja sinne tulevissa kuljetuksissa ensisijaisesti allekirjoitetussa sopimuksessa mainittuja paikallisia ambulanssiyrityksiä ja että keskussairaalan kotiutuskuljetuksissa noudatetaan myös em. periaatetta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 100 TILAVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN HARJAVALLAN KAUPUNGIN KANSSA 75 Pääterveysaseman tila-ahtautta helpotetaan hankkimalla Harjavallan kaupungilta sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksesta yhteensä 550 m2 lisätilaa. Kyseisiin tiloihin sijoitetaan taloustoimisto ja sosiaalipalvelut. Asiaa on käsitelty yhtymähallituksessa /57, jolloin yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle sekä tekniselle huollolle valtuudet tilahankkeen jatkovalmisteluun. Samalla yhtymähallitus on velvoittanut selvittämään vapautuvien tilojen uusi käyttötarkoitus. Tilahanke on edennyt saneerausvaiheeseen, jolloin myös tarkennetut kustannukset ovat selvillä. Tarkennettujen kustannusten pohjalta on tehty vuokrasopimusluonnokset kymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimuksen mukaan tilat vuokrataan kuntayhtymälle alkaen. Arvonlisäveroton vuokra on 12 /m2 sisältäen hallinnon, rakennuksen korjaus- ja kunnospidon, huollon (rakennuksen yleishoidon sekä kiinteästi rakennuksessa olevien LVIS-laitteiden hoidon ja huollon, ulkoalueiden hoidon, lämmityksen, sähkön, veden ja jäteveden, jätehuollon, vartioinnin sekä vakuutuksen. Tilojen siivouksesta huolehtii vuokralainen. Vuokraan ei sisälly vahtimestaripalvelua. Vuokra kattaa myös tilojen pääomakustannukset. Sopimusluonnos b-liitteenä nro 6. Taloustoimiston vapautuviin tiloihin on tarkoitus sijoittaa pääterveysaseman neuvolatoiminta. Sosiaalipalvelujen nykyisiin tiloihin puolestaan sijoittuu terveyskeskuspsykologien toiminta sekä psykiatrian sairaanhoitajien toimitilat. Perheneuvolan uuden työparin tilat sijoittuvat psykologeilta vapautuviin tiloihin. Vapautuviin neuvolatiloihin sijoitetaan lääkärin vastaanottotoimintaa. Uusien tilojen myötä pystytään tässä vaiheessa toteuttamaan lääkäri/hoitaja työparitoimintaa, jonka avulla saadaan tehostettua vastaanottotoimintaa sekä nopeuttamaan vastaanoton läpimenoa. Nykyisissä taloustoimiston tiloissa ei ole tehty vuoden 1980 jälkeen saneerauksia. Tässä vaiheessa tilat on tarkoitus saneerata ja samalla huomioida neuvolan tarvitsemat muutokset ko. tiloissa. Tilasaneeraussuunnitelma on parasta aikaa valmisteilla. Näiden korjausten jälkeen pääterveysaseman kiinteistö on kokonaisuudessaan saneerattu. Näin korjausvelkaa ei tässä vaiheessa ole.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 101 Vuoden 2014 talousarvioon on varattu vuosikorjauksiin sekä pihaalueiden kunnostukseen (asfaltointi) yhteensä :n määrärahat, jotka voidaan käyttää em. tilasaneeraukseen. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää osaltaan hyväksyä esitetyn tilavuokrasopimuksen Harjavallan kaupungin kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 102 TERVEYDENHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 76 Anneli Karila ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän terveydenhoitajan toimesta Harjavallan pääterveysaseman neuvolassa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Anneli Karilan irtisanoutumisilmoituksen terveydenhoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 103 LÄHIHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 77 Päivi Vanhatalo ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän lähihoitajan toimesta Kokemäen terveysaseman vuodeosastolla. Vanhatalo siirtyy Kokemäen vuodeosaston lakkauttamisen myötä Kokemäen kaupungin työntekijäksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Päivi Vanhatalon irtisanoutumisilmoituksen lähihoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 104 LAITOSHUOLTAJAN IRTISANOUTUMINEN 78 Hanna Korkeasalo ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa alkaen kuntayhtymän laitoshuoltajan toimesta Harjavallan pääterveysasemalla. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Hanna Korkeasalon irtisanoutumisilmoituksen laitoshuoltajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 105 KOKEMÄEN KAUPUNGIN KIRJE KOSKIEN LÄÄKÄRIPALVELUIDEN SAATAVUUTTA 79 Kokemäen kaupunginjohtajan kirje koskien otsikossa mainittujen palveluiden satavuutta: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle Kokemäen kaupungin toivoma palvelutaso lääkäripalveluista ei näytä olennaisesti olevan parantumassa, vaan toteutuneista ei-päivystyskäynneistä Kokemäen terveysasemalla hoidetaan edelleen alle 60 % tasossa, kun esimerkiksi Nakkilassa tilanne on koko ajan ollut huomattavasti parempi. Myös käyntimäärät kokonaisuudessaan ovat tänäkin vuonna olleet sellaisessa tahdissa, joka vuositasolla on selvästi alle käynnin eli merkittävästi alle muiden jäsenkuntien tason ja sovitun tason. Asiasta on keskusteltu siinä määrin pitkään, että alkaa vaikuttaa ilmeiseltä, että rakenteellisia muutoksia tarvitaan Asian johdosta Kokemäen kaupunginhallitus on iltakoulussaan päättänyt tiedustella Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä, millä aikataululla voidaan siirtyä käyttämään samaa/samankaltaista palvelumallia kuin jäsenkuntana olevalla Eurajoella on käytössä. Lisäksi Kokemäen kaupunki on kiinnostunut kuulemaan, mitä muita huomioita kuntayhtymä haluaa asiasta esittää. Tämä tiedustelu ei ole tahdonilmaus siirtymisestä uuteen palvelumalliin. Vastausta edellytetään mennessä. Kokemäellä , toimeksi saaneena, Markus Ojakoski kaupunginjohtaja Kokemäen kaupunki Kirjeen johdosta voidaan ensinnäkin todeta, että kaupungin kannanotto näyttää perustuvan alkuvuoden tilanteeseen, jonka kireydestä kuntayhtymä on jo aiemmin tiedottanut. Huhtikuussa lääkäritilanne on terveysasemalla huomattavasti parantunut. Hoitoon pääsy terveysasemalle on nykyisin 12,9 päivää, mikä on huomattavasti lyhyempi kuin mitä esimerkiksi Harjavallan pääterveysasemalla.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 106 Huhtikuun käyntimäärä suhteessa esimerkiksi maaliskuuhun on noussut selkeästi. Alkuvuoden aikana kiireellisistä käynneistä ohjautui pääterveysasemalle runsaat puolet. Sen sijaan kiireettömistä käynneistä (mukaan lukien neuvola- ja koululääkärikäynnit) toteutettiin Kokemäen terveysasemalla noin 82 prosenttia. Päivystyskäynnit luonnollisesti on keskitetty aikaisemmin päätetyn käytännön mukaisesti pääterveysasemalle. Vertailun vuoksi todettakoon, että Nakkilan terveysaseman kiireellisistä käynneistä ohjautui vastaavana aikana pääterveysasemalle noin 40 prosenttia. Kiireettömistä käynneistä Nakkilan terveysasemalla hoidettiin noin 90 prosenttia. Näissä luvuissa näkyy selkeästi pitkäaikaisten potilas/lääkärisuhteen merkitys. Lisäksi täytyy huomioida, että Nakkilasta ohjautuu keskussairaalan päivystykseen suhteessa eniten potilaita. B- liitteenä nro 7 terveysasemien lääkärikäyntitilastot suorituspaikoittain ajalta 1-4 kk. Tulevaisuudessakin käyntejä pääterveysasemalla tulee olemaan huomattava määrä johtuen röntgenin ja iltapäivystyksen keskittymisestä pääterveysasemalle. Lisäksi hoitosuhde vaikuttaa potilaiden hakeutumiseen lääkärin perässä eri terveysasemille. Tehostetun rekrytoinnin ansiosta terveysasemalle on saatu tyydyttävästi työntekijöitä. Lääkärien virkoja on voitu vakinaistaa, mikä on poikkeuksellista nykypäivän lääkäritoiminnassa. Kaupunginhallituksen ottama kanta Kokemäen terveysaseman ulkoistamisesta ei palvele kuntayhtymän näkemystä toiminnan kehittämisestä. Kaupunginhallituksen esittämä ulkoistamismalli ei vastaa myöskään yhtymävaltuuston marraskuussa 2013 palvelutasosuunnitelmassa kuluvalle valtuustokaudelle ottamaa periaatekantaa. Kyseisen palvelutasosuunnitelman, jonka myös jäsenkunnat ovat lausunnoissaan yksimielisesti siunanneet, mukaan kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on oma toiminta. Eurajoen ulkoistettu toiminta on siirtynyt kuntayhtymään kunnan liittyessä kuntayhtymän jäsenkunnaksi 2011 alusta. Tämä poikkeus on palvelutasosuunnitelmassa huomioitu. Terveysasemia ja niiden toimivuutta sekä viihtyisyyttä vertailtaessa, ei voida unohtaa tosiasiaa, että nuorten lääkäreiden, kuten myös muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta, Kokemäen terveysasema ei ole kaikkein houkuttelevimpia työpisteitä. Terveysaseman kiinteistö on rakennettu 1960 luvulla, mikä näkyy myös halukkuudessa työskennellä terveysasemalla. Työpiste on myös muita terveysasemia vaativampi.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 107 Asiaa esitellään kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää hyväksyä annetut kannanotot vastauksena Kokemäen kaupunginjohtajan kirjeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavalla esittelijän kokouksessa tekemällä tarkennuksella: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää hyväksyä pykälässä esitetyn vastauksena Kokemäen kaupunginjohtajan kirjeeseen. Edelleen yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi avohoidon ylilääkäri Pauli Sallisen yhtymähallitukselle esitetyn näkemyksen tilanteesta.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 108 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Vs johtava hoitaja Ulla Pelto-Piri, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Osastonhoitaja Minna Multisilta, Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 1 Osastonhoitaja Leena Puotila, Sairaanhoitaja Sarita Björkman, 6 Sairaanhoitaja Ulla-Maija Laurinen, 6-8 Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, 65 Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 109 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 110 MUUT ASIAT 82 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Reetta Parvikon avoinna olleeseen perheneuvolan psykologin virkaan. Reetta Parvikko on kuitenkin ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan. Merkittiin tietoon saatetuksi.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 111 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 80, 81, 82 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 112 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen

Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2015 124 Kokousaika 10.6.2015 klo 15.00-17.14 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 11/2014 226 Kokousaika 18.12.2014 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kokoushuone, Harjavallan pääterveysasema Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2015 1 Kokousaika 27.1.2015 klo 15.00-17.40 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot