Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat"

Transkriptio

1 Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat 1 CROSSING BOUNDARIES WHEN MAKING SENSE OF AGENCY: ROOM FOR NEW POSSIBILITIES Coordinators: Jose Cañada, University of Helsinki Satu Venäläinen, University of Helsinki Miira Niska, University of Helsinki & Antero Olakivi, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Main Building, Auditorium VI (Old side, 3 rd floor) Hanna-Mari Ikonen: The labour of boundary-keeping and the absence of boundaries Kari Mikko Vesala: Agency and obedience: re-thinking Milgram s experiment Liisa Tuomi: Representations of agency in media texts Satu Venäläinen: Women in prison making sense of their violence: agency and gender in identity construction Friday , at , Conference room: Main Building, Auditorium VI (Old side, 3 rd floor) Jose A. Cañada: Hybrid agency in the context of biosecurity and epidemics Annamaria Marttila: Multifaceted subjectivity of people with traumatic brain injury Miira Niska & Antero Olakivi: Who needs agency And for what? 2 EHDOLLINEN JA MONISELITTEINEN TOIMIJUUS Koordinaattorit: Marja-Liisa Honkasalo, Helsingin yliopisto Anna Leppo, Helsingin yliopisto & Leila Jylhänkangas, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio XI (Vanha puoli, 3. krs.) 1. Johanna Uotinen: Letkuissa Teho-osastopotiluus, terveysteknologia ja prosessuaalinen toimijuus 2. Aleksi Hupli: Aikuisiän ADHD ja tarkkaavaisuustoimijuus 3. Leila Jylhänkangas: Toimijuuden ehdollisuus muistisairauksissa 4. Riikka Lämsä: Potilaan toimijuus terveydenhuollossa 5. Sari Käpykangas ja Heli Heikkilä: Terveydenhuollon ammattilaisten toimijuuden kontekstisidonnaisuus, jännitteisyys ja hauraus 6. Annamaria Marttila: Aivovammautuneen häilyvä subjektiviteetti Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio XI (Vanha puoli, 3. krs.) 1. Riikka Perälä: Yhteiskunnallinen hallinta, itsestä huolehtiminen ja yksilöllinen ruumis 2. Kirsti Lempiäinen: Pakon ja halun repimänä: kysymys akateemisesta toimijuudesta 3. Laura Seppänen ja Hanna Toiviainen: Suhdetoimijuus palveluverkostoissa 4. Riitta Koivula, Christoffer Tigerstedt, Anni Vilkko, Kristiina Kuussaari & Satu Pajala: Iäkkäiden alkoholinkäyttö ja kotihoidon työntekijöiden toimijuus 5. Riikka Matala: Uuden puettavan teknologian suunnitteluprosessi toimijuuden muokkaajana 6. Mikael Kivelä: Koneen mahti ja tahti 3 ELÄMÄ TIETOKANNOISSA Koordinaattorit: Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto & Karoliina Snell, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, D112 (1. krs.) Harley Bergroth: Minuuden hakkerit Etnografiaa Quantified Self -harrastajien matkalta päivitettyyn ruumiiseen 1

2 Karoliina Snell: Tietokannoissa elämisen ja sairastamisen käsitteitä Paula Saikkonen: Sosiaalityötä pyydystämässä asiakastietojärjestelmiin kadotettu data Marja Alastalo: Rekisteritietovarantojen tutkimuskäytön metodologisia kysymyksiä Ilpo Helén: Rakenteistetun datan valta 4 FROM WELFARE TO WORKFARE- LABOUR AND PRECARITY IN A MOBILE WORLD Coordinators: Lena Näre, University of Helsinki Daria Krivonos, University of Helsinki & Miika Tervonen, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Main Building, Auditorium XVI (Old side 4 th floor) Chairs: Miika Tervonen & Daria Krivonos 1. Jukka Könönen: On the borders of Life and Work. Immigration controls as mechanisms of precarisation of Labour and Immigration 2. Anna Simola: Highly educated young adults mobility in the increasingly precarious EU labour market 3. Olivia Maury: Student-migrant-workers: experiences of precarious labour in Finland 4. Daria Krivonos: Gendered work-citizenship insecurities: from au pair through studying to work 5. Anastasia Diatlova: Governmentality of Sex Work: Building the Nation through Governing Sex Friday , , Conference room: Main Building, Auditorium XVI (Old side 4th floor) Chair: Lena Näre 1. Sini Pallasvuo, Minna Ylikännö & Sari Kehusmaa: Ideal employment model in a sudden structural change area Case Salo 2. Juha-Pekka Lauronen & Heikki Hiilamo: A contract you can t refuse?: Arguments against the initiative for workfare in Finnish social media 3. Lotta Haikkola: Activation on the ground young clients, activation policies and employment offices 4. Mikko Jakonen: Precarious Experience Denied? 5. Elina Turunen: Coping in intersections 5 HYVINVOINNIN JA ERIARVOISUUDEN MEKANISMIT Koordinaattorit: Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto & Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 14 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Timo Anttila, Tomi Oinas, Jussi Tanskanen, Tomi Kankainen, Petri Ruuskanen & Jouko Nätti: Sosiaaliset verkostot ja kuolleisuus 2. Pasi Moisio & Mikko Niemelä: Perusturvan riittävyyden arviointiraportti Maria Ohisalo, Tuomo Laihiala & Juho Saari: Huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa 4. Helena Blomberg, Johanna Kallio & Christian Kroll: Kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukeen liittyvästä häpeästä ja alikäytöstä 5. Eeva Kostiainen: Helsinkiläisten asunnottomuuspolut 6. Ilmari Ilmakunnas: Social assistance receipt in the life course of young adults in Finland - Testing the status attainment theory 7. Susan Eriksson: Vaikeimmin työllistyvien nuorten asema Etelä-Savossa Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 14 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Anna Sofia Salonen: Asiakkaiden suhtautuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin osana ruoka-aputoimintaa 2. Ilpo Airio & Minna Nurminen: Takuueläkereformin vaikutukset täyden kansaneläkkeen saajien subjektiiviseen hyvinvointiin 3. Tuija Virkki: Eurooppa 2020 strategia intersektionaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta 4. Olli Herranen & Antti Halmetoja: Kestävyysvaje yhteiskuntapoliittisena projektina 5. Timo Ilomäki: Taloudellisen aseman yhteys mielenterveyden häiriöihin 2

3 6. Arttu Saarinen & Suvi Salmenniemi: Hyvinvointi politiikka-asiakirjoissa 6 HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYT JA KÄYTÄNNÖT Koordinaattori: Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, A206 (2. krs.) 1. Veera Virtanen: Sosiaalialan rooli sosiaalisen asuntokannan asukasvalintaprosesseissa 2. Hannele Palukka, Petra Auvinen & Tiina Tiilikka: Kansalainen suomalaisen alkoholipolitiikan toimijana 3. Minna Zechner: Digitaalista hyvinvointia maaseudulle? 4. Sauli Rouhinen: Mahdollisuus arvokkaaseen elämään kestävän kehityksen tavoitteena 5. Mari Kattilakoski: Paikalliset hyvinvointijärjestelmät suomalaisella maaseudulla 6. Ari Nieminen: Paikallisten palvelujen poliittinen talous marxilainen näkökulma? 7. Olli Stålström: Etnografinen tutkimus Mielenterveysyhdistys Helmin palveluohjauksen toiminnasta asiakkaan itsensä kokemana 7 IMMIGRANT INTEGRATION TRAJECTORIES, COMMUNITY FORMATION AND SOCIAL THEORY Coordinators: Östen Wahlbeck, SSKH, University of Helsinki & Peter Kivisto, Augustana College, USA (commentator) PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Unioninkatu 38, B114 (1 st floor) Introduction (Östen Wahlbeck) Mari Toivanen: Diasporic circulation between Finland and Kurdistan second generation political transnationalism in Kurdish diaspora organisations in Finland Magdalena Kosova: Immigrant integration via Swedish Mats Wickström: The assimilation of the Finnish immigrants in Sweden Short break Yasemin Kontkanen: Home is where you can dream: The case of Somali entrepreneurs in Finland and in the U.S Östen Wahlbeck: The transnational turn in Sociology of Migration: The transferability and mobilisability of social capital Conclusion (Östen Wahlbeck & Peter Kivisto) 8 INSTITUUTIOIDEN MAHDOLLISET LAPSUUDET Koordinaattorit: Anna Siippainen, Jyväskylän yliopisto & Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 16 (4. krs.) 1. Anu Kuukka: Rutiinit ja ruumiillisuuden biopedagogiikka lasten ruumiillisuuden tuottaminen päiväkotiarjessa 2. Markus Kaakinen: Opetus, hoiva ja hallinta: suomalaisten ja norjalaisten alakoulun opettajien ongelmakuvausten temaattista analyysia 3. Anna Siippainen: Vuorohoidon tilalliset käytännöt ja sukupolvisuhteet (Pieni tauko) 4. Paula Eerola-Pennanen: Lasten erillisyys sallittua päiväkodissa? 5. Päivi Pihlaja & Anu Warinowski: Vanhemmat varhaiskasvatuksen markkinoilla 6. Maarit Alasuutari: Kohti kumppanuutta? Vanhempien ja päivähoidon yhteistyö 1970-luvulta nykypäivään 3

4 9 ISÄT JA ÄIDIT ARJESSA JA IHANTEISSA Koordinaattorit: Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto & Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, A132 (1. krs.) 1. Sirpa Kannasoja: Perheen toimivuus nuorten ja heidän vanhempiensa arvioimana: samanlaista vai erilaista? 2. Maria Mailasalo: Osaamaton, osallistuva vai näkymätön isä? 3. Minna Salmi & Johanna Lammi: Isien ja äitien arki: toimeentulo, työ ja perheen yhteensovittaminen ja voimavarat 4. Marja Peltola: Eriarvoista vanhemmuutta? Maahanmuuttotaustaisten vanhempien puhetta kasvatuksesta ja kasvatusalan ammattilaisista 5. Johanna Mykkänen & Marja-Leena Böök: Kuvista kertomuksiin - isien ja äitien perhearjen jäljillä 10 JUHLIMISKULTTUURIEN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ / SOCIOLOGY OF CELEBRATION Koordinaattori/Coordinator: Ismo Kantola, Turun yliopisto OHJELMA/PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Unioninkatu 38, A205 (2 nd floor) 1. Mareike Awolin: Young Female drinking habits in Germany and Finland 2. Jarkko Bamberg: Running Re-discovered: Celebrating Barefoot to Re-connect with Nature 3. Sabina Hadžibulić: The Slava celebration: a private or a public matter? 4. Soile Rajamäki: The X-Rust ry 20 vuotta purismia 5. Satu Soukka: Suomihevin hurmos. Rock-konsertin lähiluentaa juhlan näkökulmasta 6. Ismo Kantola: Valistus, biletys ja vallankumous. Theodor W. Adornon populaarikulttuurinen (ir)relevanssi sosiologian kielellisen käänteen jälkeen 11 JÄTTEEN YHTEISKUNTA Koordinaattorit: Veera Kinnunen, Lapin yliopisto & Olli Pyyhtinen, Tampereen yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 18 (4. krs.) 1. Alkusanat 2. Turo-Kimmo Lehtonen: Serres jätteestä ja omaisuudesta 3. Olli Pyyhtinen & Turo-Kimmo Lehtonen: Kulutusyhteiskunnan rajalla: Roskisdyykkaus elämäntapana (Tauko 10 min.) 4. Veera Kinnunen: Ylimäärän kanssa pärjäämisen käytännöt 5. Tiina Arppe: Georges Bataille: jätteiden teoreetikko 6. Mikko Jakonen & Hannele Harjunen: Excess: Läskiä, jätettä ja prekaaria työtä Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 15 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Helena Valve & Maria Åkerman: Lannasta lannoitetta, ontologinen näkökulma kiertotalouden politiikkaan 2. Tapio Litmanen, Mika Kari, Jurgita Vesalainen & Matti Kojo: Socio-technical Risk Governance through dyadic risk dialogue 3. Juha Nurmela: Kotitalouksien haitakkeet: jätteet sekä kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt ja raaka-aineiden käyttö vuosina 2006 ja 2012 (Tauko 10 min.) 4

5 4. Asta Kietäväinen & Seija Tuulentie: Vapaa-ajan asumisen ympäristöystävällisyyden mittarina jätteet 5. Kai Eriksson: Sosiologia jätteenä 6. Loppukeskustelu 12 KASVATUSSOSIOLOGIA JA KOULUTUSPOLITIIKKA Koordinaattorit: Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto & Janne Varjo, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio II (Vanha puoli, 2. krs.) Ritva Engeström: Kun kaikki laitetaan samalle viivalle Katariina Hakala, Aarno Kauppila, Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi & Antti Teittinen: Troubling Inclusion in Vocational Special Education Heli Ketovuori & Päivi Pihlaja: Arvojako perusopetuksen inklusiivisen koulutuspolitiikan taustalla? Kahvitauko Hannu Simola: Mahdollisen sosiologia Kari Kantasalmi: Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaatiopolitiikan rajautuminen tohtorikoulutuksen strukturaatiossa Esko Harni: Opeta, Mittaa, Kehitä : Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo hallinnallisena artefaktina Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio II (Vanha puoli, 2. krs.) Henri Pesonen, Elina Kontu, Minna Saarinen & Raija Pirttimaa: Conceptions associated with sense of belonging and school transitions for students with special needs in Finland Mira Kalalahti: Maahanmuuttajanuorten lähtölaukaus koulutusurille Erkko Anttila: Auktoriteetista tunnetyöntekijäksi: koulukurikeskustelut opettajien ammattilehdissä 1950-luvulta 1980-luvulle Kahvitauko Otto Kanervo: Työttömyys ja epävarmuus tekniikan alan tohtoreiden työmarkkinoilla Anne Laiho & Tarita Riikonen: Lääkäri- ja sairaanhoitajakunnan lohkoutuminen ja koulutuksen muutos Laura Kyntölä & Tuukka Salminen: Amisbarometri Koulutustutkimuksen vallankumouksen ensiaskeleet 13 KAUPUNKITUTKIMUS Koordinaattorit: Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto & Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Porthania, P723 (7. krs.) Sessio 1: Yhteisö, paikallisuus ja työ kaupungissa 1. Erkko Anttila: Helsingin seudun vanhat työväen esikaupungit ja paikallinen yhteisöllisyys 2. Kaisa Ketokivi & Victoria Gomez: Talo, portaat ja aukio: Sosiaalisten suhteiden tilallinen järjestyminen Helsingissä, New Yorkissa ja Madridissa 3. Elina Eskelä: Asumistyytyväisyys pääkaupunkiseudulla: kansainvälisten osaajien näkökulma 4. Anna Eveliina Louhivuori-Lampe: The personal networks of mobile IT professionals in the City of Helsinki 5. Heli Ansio: Kaupunki yhteisöllisten työtilojen miljöönä Perjantai , , Paikka: Porthania, P723 (7. krs.) Sessio 2: Näkökulmia eriytymiseen 5

6 1. Jutta Juvenius: Tiheällä sekoittamisella tasa-arvoisempaa kaupunkia? Eri hallintamuotoisten asuntojen asukkaiden rinnakkaiselo, sen esteet ja edellytykset Ruoholahden sekataloissa 2. Timo M. Kauppinen & Sakari Karvonen: Postinumeroalueiden välinen vaihtelu epävirallisessa sosiaalisessa kontrollissa pääkaupunkiseudulla seitsemäsluokkalaisten havaitsemana 3. Mikko Silliam: Socioeconomic Family Background Factors, Individual Student Characteristics, School Characteristics and Choice of Track in Secondary School in 1990 and Antti Wallin: Puhetta lähiöistä tarkastelussa Porin lähiöt 5. Mats Stjernberg: Kansallisen tason tarkastelu suomalaisten lähiöiden sosioekonomisesta kehityksestä 14 KOLMANNEN SEKTORIN MUUTOS JA HYBRIDIORGANISAATIOT Koordinaattorit: Petri Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto & Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto Torstai , , Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 15 (3. krs.) 1. Petri Ruuskanen, Timo Anttila & Kirsikka Selander: Kolmannen sektorin palkkatyö 2. Jyrki Halme & Tomi Kankainen: Työttömien yhdistykset hybridiorganisaatioina 3. Anna Mikkonen: Työllistävä työttömyys työttömien yhdistys hybridisaation näkökulmasta 4. Veera Kankainen: Monitoimintaisten päihde- ja mielenterveysjärjestöjen suhde julkiseen valtaan ja kansalaisiin muuttuneessa hyvinvointivaltiossa (Tauko) 5. Päivi Pirkkalainen: Maahanmuuttajajärjestöt kolmannen sektorin muutoksessa: vertaistuesta ja vapaaehtoisuudesta viranomaisyhteistyöhön 6. Salla Tuori: Projektien politiikkaa: hyvinvointivaltio ja siirtolaisuuden paikat 7. Tiina Kontinen, Anja Onali & Sara Robinson-Moncada: Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt hybridiorganisaatioina Perjantai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 15 (3. krs.) 1. Laitinen, Hanna & Taavetti, Riikka: Nuorisojärjestöt kolmannen sektorin muutostrendien valossa 2. Minna Ruusuvirta: Kulttuurialan kolmas sektori ja markkinaistuminen 3. Johanna Pihlajamaa & Outi Virkkula: Yhteisöpohjaiset aloitteet osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta (Tauko) 4. Niina Rantamäki: Sosiaalipalvelujen kolmannen sektorin lähtökohdista? 5. Ari Tarkiainen: Kansalaislähtöisyys, haja-asutusalueet ja uusi yhteiskunnallinen yrittäjyys 6. Susanna Kivelä: Paikallisyhteisöjen ja hybriditilan keskinäissuhde 15 KULTTUURI JA KULUTUS Koordinaattorit: Riie Heikkilä, Helsingin yliopisto & Anu Katainen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 13 (3. krs.) Juha Nurmela: Löytyykö kulutuskulttuuri tilastoista - Kulutuksen tutkimusta tilastoaineistoilla Minna Lammi & Päivi Timonen: Hintakeskustelu tapana tarkastella taloutta ja kulutusta televisiossa Outi Sarpila & Pekka Räsänen: Ovatko suomalaisten kulutusasenteet aika-, ikä- vai kohorttisidonnaisia? Tauko Michael Egerer: Types of gambling and their riskiness Matilda Hellman & Salla Karjalainen: Paikalla, muttei läsnä Neuvottelu valinnoista, arvoista, tarpeista ja minuudesta arkielämässä liiallisesti verkkoroolipelejä pelaavan pelaajan kanssa 6

7 Sari Näre & Jaana Lähteenmaa: Rahapelaamisen orientaatiot liminaalisuuden kontekstissa Eeva Raita: Miten älypuhelimeen rakastutaan? Tietotekniikka, kuluttaminen ja kokemuksellisuus Perjantai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 13 (3. krs.) Carlos Fernández: Culture(s) of austerity: discourses and lifestyles on consumption in Spain Senja Laakso: Kohti kestävämpää liikkumista kulutustottumusten muutos käytäntöteorian näkökulmasta Leena Haanpää & Terhi-Anna Wilska: The effects of socializing agents on youth consumption styles Nina Kahma & Sonja Kosunen: Suomalaisen eliitin elämäntyyli: kuka puhuu ja mistä puhutaan? Tauko Hanna Ojala & Ilkka Pietilä: Ikääntymisen hallinta, anti-ageing -tuotteet ja neuvottelut työväenluokkaisesta maskuliinisuudesta Milla Annala: Television elintarvikemainosten nais-ja miesrepresentaatiot sekä eri elintarvikkeiden sukupuolittuneisuus Kaisa Weckström: Eurooppalaisten kulttuuriosallistuminen Maaria Linko: Tietokirja-arvostelut ja kirjoista keskusteleminen selailukulttuurissa 16 KULTTUURIN RAHOITUS JA OHJAUS SUOMESSA TRENDIT JA SKENAARIOT Koordinaattorit: Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö & Pauli Rautiainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Tampereen yliopisto Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 20 (Uusi puoli, 5. krs.) Pertti Ahonen: Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus Pasi Saukkonen: Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pauli Rautiainen: Suomalainen taiteilijatuki ja pienten askelten politiikka Sari Karttunen: Valtionavustukset kulttuuripoliittisena ohjausvälineenä 17 LASTEN JA NUORTEN MAHDOLLISET MAAILMAT Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopisto Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto & Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 9 (Uusi puoli, 3. krs.) Ryhmä a: Nuoret ja tila Koordinaattorit: Mirja Määttä ja Tarja Tolonen 1. Päivi Harinen & Pasi Torvinen: Virtuaalivertaisuus ja lajisosialisaatio: Internet vaihtoehtoliikuntaharrastukseen liittyvän tiedonjakamisen ja sosiaalisen oppimisen maailmana 2. Kati Honkanen & Jaana Poikolainen: Lapset ja nuoret hyvinvoinnin määrittelijöinä urbaanissa ympäristössä 3. Kati Kanto: Pohjoinen Suomi nuorten uusi mahdollisuus? - Pohjoisessa elävien nuorten elinolosuhteiden tarkastelua Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjojen pohjalta 4. Pasi Torvinen & Päivi Harinen: Visuaalisten mahdollisuuksien maailma: Alakulttuurisymboliikka ja sen paradoksit internetin tuottamassa vaihtoehtoliikuntajulkisuudessa Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 7 (Uusi puoli, 3. krs.) Ryhmä b: Nuorten vapaa-aika ja kasvatusinstituutiot 7

8 Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari & Elina Pekkarinen 1. Anna Anttila & Eeva Ahtee: Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajina 2. Venla Kokko: Minkälaisia maailmoja nuoret kuvittelevat poliittisina toimijoina? 3. Eeva Rinne: Spatiaalinen maailma nuorten kertomana 4. Jarmo Kokkonen: Rippikoulu nuorelle mahdollisena maailmana 5. Erkko Sointu: Lasten ja nuorten vahvuuksien arvioinnista Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 9 (Uusi puoli, 3. krs.) Lasten ja nuorten yhteiskunnallinen osallisuus Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari & Tarja Tolonen 1. Andy Bennett: Speaking of Youth Culture : A critical analysis of contemporary youth cultural practice 2. Heli Mutanen: From vocational education to working life: Young adults seeking entry to the changing labour market 3. Mirja Määttä: Osallistava nuorten tukeminen 4. Eriikka Oinonen & Lea Henriksson: Yliopistosta elämään: unelmia, suunnitelmia ja todellisuuksia 5. Elina Stenvall: Lasten yhteiskunnallistumisen ulottuvuudet 6. Tarja Juvonen: Kulttuurisesti määrittynyt täytyminen osana nuorten toimijuutta 18 LUOKKA LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA Koordinaattorit: Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto & Antti Maunu, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio X (Vanha puoli, 3. krs.) Anu-Hanna Anttila: Luokkatutkimuksen kulttuurintutkimuksellinen perinne Antti Maunu: Luokka ja toimijuus miten ilmenee ja kuinka analysoida? Tero Pajunen: Ammatti- ja yliopisto-opiskelijoiden ilmaisemat toimijuudet juomistarinakeskusteluissa Tiina Sihto: Työn ja hoivan välissä Työssäkäyvien naisten hoivahabitus Ilkka Levä & Anu-Hanna Anttila: Toimen miehestä toimihenkilöön. Työn ja luokka-aseman käsitehistoriaa teollistumisen aikana Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio X (Vanha puoli, 3. krs.) Johanna Hiitola: Vanhemmuus, luokka ja lapsen tahdonvastainen huostaanotto vanhempien vastineet hallinto-oikeuksien käsittelyissä Mari Vuorisalo: Lasten erilaisuudet päiväkodissa Luokkia leikkikentällä? Sirkku Ranta: Idea työläisestä järjestää ammattikasvatuksen aikaa Lauri Lahikainen: Ilmastonmuutos, luokka ja näkökulma 19 LÄHEISSUHTEET SOSIAALISINA SIDOKSINA Koordinaattorit: Anna-Maija Castrén, Helsingin yliopisto & Aino Luotonen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Porthania, P724 (7. krs.) 1. Anna-Maija Castrén: Avaus ja johdanto työryhmän teemaan 2. Hanna Kiuru: Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana 3. Antti Seppänen: Lapsen muuttuva asema modernissa. Sosiaalisen sidoksen merkityksestä lapsen kuolemassa 8

9 4. Minna Saarinen: Kehitysvammaisiksi luokiteltujen nuorten sosiaaliset verkostot tuetun aikuisopiskelun aikana 5. Elisa Tiilikainen: Yksinäisyys eletyssä elämässä elämänpolkuja läheltä ja kaukaa 6. Riitta Hanifi & Timo Anttila: Yksin vietetty aika lisääntyy 7. Loppukeskustelu: Läheissuhteet ja hauras sidos Perjantai , , Paikka: Porthania, P724 (7. krs.) 1. Linda Hart: Relationaalisia subjekteja: Perhesuhteiden rajanvetoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 2. Kaisa Kivipuro: Sijaissynnytys ja normaalin vanhemmuuden rajat 3. Anne Mattila: Suhteissa elävät äidit suhteita muokkaamassa 4. Anna Kouvo, Antti Kouvo & Maarit Silvén: Raising trust: Fathers attachment representations predict adolescents generalized trust 5. Loppukeskustelu: Miten yhteisösidos toteutuu läheissuhteissa? 20 MARX JA AJAN MERKIT Koordinaattorit: Anni Kangas, Tampereen yliopisto Lena Näre, Helsingin yliopisto Jemima Repo, Helsingin yliopisto & Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 8 (Uusi puoli, 3. krs.) Anni Kangas, Lena Näre, Jemima Repo & Suvi Salmenniemi: Marxilaisia pohdintoja nykyyhteiskunnasta Matti Kortesoja: Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavat käsitteelliset metaforat strukturalistisessa ja marxilaisessa ajattelussa Tero Toivanen: Marx, historia ja fossiilienergia Paula Rauhala: Haastaako tietotyö Marxin arvoteorian? Olli Herranen & Juha Koivisto: Kapitalismi ja työttömyys Marxilla ja Keynesillä Pekka Kosonen: Pikettyn Pääoma suhteessa Marxin Pääomaan ovatko kapitalismin ja eriarvoisuuden yleiset lait nyt löytyneet? 21 MILLAISTA ON SISÄILMAONGELMIEN YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUS? Koordinaattori: Eerika Finell, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 14 (3. krs.) Merja Kinnunen: Sisäilma yhteiskunnallisena kysymyksenä Terhi Chakhovich: An alternative essence of money: The context of the environmental sicknesses Tuure Tammi: Koulujen sisäilmaongelmat ja lapsuus Pauliina Lehtonen: Kokemustiedon viestintä sisäilmanlaadun ongelmissa Eerika Finell: Työpaikan sisäilmaongelma moraalisena dilemmana Heta-Elena Heiskanen: Sisäilmaongelmat: apua perus- ja ihmisoikeusargumentaatiosta? 22 NEOINSTITUTIONALISM AND WORLD SOCIETY THEORY Coordinators: Pertti Alasuutari, University of Tampere Tero Erkkilä, University of Helsinki & Ali Qadir, University of Tampere Commentator: John W. Meyer, Stanford University, USA 9

10 PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 10 (3 rd floor) 1. Valtteri Vähä-Savo: The Local Construction of Worldwide Policy Models 2. Matilda Hellman: Addressing lifestyle-related problems: Benefits from separating and joining institutional traits and adherent notion 3. Pekka Sulkunen: The neoliberal turn as a moral crisis 4. Ali Qadir & Pertti Alasuutari: Imageries of the social world in epistemic governance 5. Pertti Alasuutari, Marjaana Rautalin & Jukka Syväterä: Organizations as Epistemic Capital: The Case of Independent Children s Rights Institutions 6. Tero Erkkilä: Global University Rankings and Transnational Politics of Higher Education 7. Pertti Ahonen: Rationality or legitimation in ex ante policy impact assessment? The European Union institutions, the member states, and the individual member state 23 OIKEUSSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Antti Rissanen, Krimo & Karoliina Majamaa, Krimo Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, D113 (1. krs.) 1. Maija Helminen et al.: Kriminaalipolitiikan vaikuttajat. Tutkimus kriminaalipoliittisiin lakihankkeisiin osallistuvista tahoista. 2. Kari Bruun: Turvallisuus perusoikeutena. Yksilöllisen oikeuden ja kollektiivisen hyvän ristiriita? 3. Heta Heiskanen: Nyky-yhteiskunta ja sen trendien vaikutukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ympäristöoikeuskäytännön kehittymisessä 4. Kati Rantala: Argumentointi hallituksen esityksissä. 5. Jaakko Taipale: The medical, the legal and the biopolitical Finnish forensic psychiatry from post-war years to early 1970s 6. Antti Rissanen: Lapset eroperheissä erityistarkastelussa vuoroasuminen 24 POLITICAL SOCIOLOGY AND TRANSNATIONAL ETHNOGRAPHY Coordinators: Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto Veikko Eranti, Helsingin yliopisto Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto & Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto Thursday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 5 (3 rd floor) 1. Erna Bodström: From cultural to political. Making power visible in the study of immigration in communication 2. Hanna Kettunen: Narratives on rental housing policy 3. Ritva Salminiitty: Local democracy in change. Is there a participatory turn in city councilors attitudes? A case study in Turku 4. Sofia Laine: Transnational ethnography on youth political engagement in Tunisia, Egypt, Morocco, Lebanon and Algeria and beyond 5. Inna Perheentupa: Yhteiskunnallinen muutos ja naisliikkeen sukupolvet Venäjällä 6. Markku Lonkila: Political aspects of sharing things in Facebook Friday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 5 (3 rd floor) 1. Risto Heiskala & Jari Aro: Imperial worldmaking. Innovation and security in the EU in comparison to the US and China 2. Antti Gronow & Tuomas Ylä-Anttila: Advocacy Coalitions of Climate Change in Finland 10

11 3. Anna Kukkonen: Political Discourse Networks and Climate Change: A Comparative Study of the North-South Divide 4. Satu Husso: Carrotmob collective action for a sustainable society 5. Eeva Luhtakallio & Nina Eliasoph: Personal Attachments and Politicization: Organizational styles of promoting bicycling in Helsinki and Los Angeles 25 RIKOLLISUUDEN, KONTROLLIN JA VÄKIVALLAN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ Koordinaattorit: Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ja Helsingin yliopisto & Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), Helsingin yliopisto Torstai , klo , Paikka: Porthania, P673 (6. krs.) Vera Virolainen: Uhrista itsensä puolustajaksi? Naisvangit, väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumat ja toimijuus Satu Venäläinen: Naisten tekemän väkivallan merkitykset ja sukupuoli Satu Lidman: Raiskauksen ja kontrollin sitkeät juuret: auttaako asennehistoria ymmärtämään nykypäivää? Joonas Kekkonen: Organizational tool, inadequate skills or just plain sadism? - Boys using physical violence Aura Kostiainen: Rikoslaki ja kontrolli-ilmapiiri. Sosiaalisten ongelmien ja yhteiskunnallisen muutoksen määrittely rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä käydyssä keskustelussa Anne Alvesalo-Kuusi & Liisa Lähteenmäki: Työturvallisuusrikokset, yhteisövastuu ja kriminologinen määrittely Liisa A. Mäkinen: Valvonta ON/OFF. Kotien valvontajärjestelmät asukkaan näkökulmasta Elsa Saarikkomäki: Nuorten käsityksiä poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta Malin Fransberg: Naisten alakulttuurinen pääoma kontrollin vuorovaikutuksessa graffitija katutaidealakulttuureissa Timo Korander: Kontrollimyönteisyyden eetos ja katujen kontrollikulttuuri Suomessa Perjantai , klo , Paikka: Porthania, P673 (6. krs.) Mikko Aaltonen: Keneen rikostaustaisten tekemä väkivalta kohdistuu? Henrik Elonheimo: Rikosurat Alankomaissa ja Suomessa 1980-luvun syntymäkohorteissa Mika Sutela: Rikosten lyhyen aikavälin vaihtelu Suomessa Janne Kivivuori, Laura Kuitunen ja Martti Lehti: Sosiodemografiset erot suhtautumisessa tuomioistuimiin Juha Kääriäinen: Murentaako julkinen kritiikki luottamuksen poliisiin? Jussi Perälä: Joitakin muita tarkoituksia varten? Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta Johanna Nurmi: Nuorten väkivaltakuolemien käsittely sivullisten haastattelupuheessa Jenni Raitanen: Koulusurmia ihannoivat yhteisöt internetissä ja niiden vaikutus yhteisön jäsenten elämään Markus Kaakinen, Matti Näsi, Atte Oksanen & Pekka Räsänen: Internetin vihasisältö ja kognitiivinen sosiaalinen pääoma Ilkka Taipale: Operatiivinen työryhmä vankien ja vankiloiden tilan kohentamiseksi 26 SOSIAALINEN ERIARVOISUUS / SOCIAL INEQUALITY Koordinaattorit/Coordinators: Jani Erola, Turun yliopisto & Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto 11

12 Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, B107 (1. krs.) Aurora Saares, Riikka Shemeikka & Hanna Rinne: Sosioekonominen asema ja nuorten aikuisten työhön sitoutuminen 2000-luvun Suomessa Hannu Lahtinen, Outi Sirniö & Pekka Martikainen: Trends in the risk of unemployment between social classes among male and female employees in Finland in the period Petri Palmu: Eläkeläisten elämäntyytyväisyyttä selittävät työura-, aktiviteetti- ja resurssitekijät Ammattiliitto Pron eläkeläisjäsenillä Jouko Nätti, Timo Anttila, Tomi Oinas, Mia Tammelin & Satu Ojala: Parents working hours and children s later life Elina Kilpi-Jakonen, Jani Erola & Aleksi Karhula: Inequalities in the haven of equality? Upper secondary qualifications and entry into tertiary education in Finland Ina Juva: Normaali, tavallinen, kunnollinen, tunnollinen - Opettajien diskursseja marginalisaatiosta ja normaaliudesta 27 SOSIOLOGIAA KÄDET SAVESSA Koordinaattorit: Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto & Juha Suoranta, Tampereen yliopisto Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, F211 (2. krs.) 1. Kukka Ranta: Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä The New York City Community Land Initiative (esitys Skypen välityksellä) 2. Leonardo Custódio: Advantages and Challenges of Activist Research as a Local Outsider 3. Hanna Storm: Marginaalien marginaaleissa eli queer-zine-kulttuurien tarkastelua 4. Heidi Meriläinen: Kokemuksia yhteistutkimuksen käytöstä 5. Heta-Elena Heiskanen: Kädet saveen Lapissa: Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? 6. Tero Toivanen: Kädet savea syvemmälle? Antroposeeni, fossiiliyhteiskunta ja sosiologia 28 SOTILASSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu & Anni Ojajärvi, Nuorisotutkimusverkosto Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Sali 4 (Uusi puoli, 3. krs.) I sessio ( ) 1. Tiia Tahvanainen: Inttielämää verkossa: varusmiesten ylläpitämät blogit ja Youtube-videokanavat 2. Valdemar Kallunki: Siviilipalveluksen vaikutukset osaamisen ja syrjäytymisen näkökulmat (Tauko) II sessio ( ) 3. Minna Leinonen & Katri Otonkorpi-Lehtoranta: Hauraat ja turvatut puolustusvoimien henkilöstön huolenaiheiden intersektionaalinen tarkastelu 4. Anitta Hannola: Puolustusvoimien työnsosiologisia erityispiirteitä pakkosiirrot, reppu-upseerit ja kutsumusammatti 29 TERVEYSSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Piia Jallinoja, Helsingin yliopisto & Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12

13 Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 12 (3. krs.) I Työnhyvinvointi & työterveysriskit 1. Anna Kuokkanen: Psyykkisen kuormituksen tunnistaminen työterveysongelmaksi vakuutusalan henkilöstö- ja ammattilehdissä 2. Pekka Varje & Ari Väänänen: Työterveysriskit, sosiaaliset suhteet ja luokka: diskurssianalyysi Helsingin Sanomien ja Me Naisten työterveyskeskusteluista Virve Peteri: Tuolin imu Kansanterveys, kilpailukyky ja istumisen vaarat 4. Riikka Shemeikka, Hanna Rinne & Aurora Saares: Ikääntyvien työntekijöiden koetun kuntoutuksen tarpeen väestöryhmittäiset erot II Terveyspalvelut & terveyskäyttäytyminen 5. Laura Lyytikäinen: Alkoholismi sairaus vai heikkous? Venäläisten Anonyymien Alkoholistien käsityksiä alkoholismista 6. Taina Leinonen, Netta Mäki & Pekka Martikainen: Trajectories of antidepressant medication before and after the onset of unemployment by duration of unemployment and eventual re-employment 7. Hanna Remes, Pekka Martikainen, Heta Moustgaard & Laura Kestilä: Parental social and health-related risk factors for hospitalizations owing to high-risk health behaviour among adolescent children 8. Hanna Rinne, Riikka Shemeikka, Aurora Saares, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen: Terveyspalvelujen saannin väestöryhmittäiset ja alueelliset erot työllisillä 30 TURVALLISUUDEN SOSIOLOGIA Koordinaattorit: Tuula Kekki, SPEK & Heikki Laurikainen, SPEK Torstai , klo , Paikka: Porthania, P617 (6. krs.) 1. Kauri Lindström: Kansainvälinen katsaus urbaaniin varautumiseen 2. Marja Ylönen: Turvallisuuden valvonta - Institutionaalinen isomorfismi ja kansalliset kulttuuriset piirteet Suomen ydinvoimateollisuudessa ja Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa 3. Sari Vanhanen: Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä poliisin työn näkökulmasta 4. Tomi Haapa-alho: Maahanmuuttajataustaisten nuorten neuvottelut turvattomuudesta ja turvallisuudesta kaupunkitilassa 5. Heikki Laurikainen & Aleksi Nissinen: Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa näkökulma kansalaisten varautumisen tilaan ja resursseihin eri alueilla 31 TYÖ, PERHE JA SUKUPUOLIROOLIT Koordinaattorit: Milla Salin, Turun yliopisto & Minna Ylikännö, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 7 (3. krs.) Tervetuloa Laura Peutere, Päivi Rautava & Pekka Virtanen: Miten vastuu lapsista ja kotitöistä on yhteydessä naisten ja miesten työmarkkinakiinnittymiseen? Pauli Sumanen: Ylityöt ja niiden syyt Tauko Katja Pohjola: The career interruption after childbearing Minna Ylikännö: Valtatiellä vai kärrypolulla kohti sukupuolten tasa-arvoa? tutkimus sukupuolirooleista Pohjoismaissa vuonna

14 Lopetus 32 VALUATION IN PRACTICE: EXPLORING PROCESSES OF ORDERING AND SELECTION Coordinators: Mianna Meskus, University of Helsinki & Elina Paju, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 8 (3 rd floor) Mianna Meskus & Elina Paju: Welcome! Laura Perjo: Valuable life: Images of life insurance Riikka Homanen: Fetishising foetal representations in the internet: Tuning scientific results into political actors, aspirations and value objects Elina Helosvuori: Selecting Embryos Helena Hirvonen: Practices of valuation in paid care work Tomi Lehtimäki: Organizing natures - The situated valuations of organic production in the media Anu Lounela: (Re)valuation of nature through climate change programs Mianna Meskus: Valuing humanity: Ethical issues in experimental science Discussion Friday , at , Conference room: Main Building, Auditorium IV (Old side, 2 nd floor) Heta Tarkkala: "High quality is not an intrinsic property of the sample itself" - The question of sample quality in biobanking Aaro Tupasela: Value out of place - constructing Finnish Disease Heritage Minna Ruckenstein: Visualised and interconnected genome: inhabitable maps for ordering lives Lotta Hautamäki: What is of value in psychiatric diagnosis? Nora Hämäläinen: Self-help -practices of valuation Turo-Kimmo Lehtonen: Valuing private health insurance for children in Finland Elina Paju: Valuing oneself, valuing others: Ordering and selection in children's and young people's lives Discussion 33 VUOROVAIKUTUKSEN SOSIOLOGIA Koordinaattorit: Elina Weiste, Helsingin yliopisto Mika Simonen, Helsingin yliopisto & Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto Diskussantti: Anssi Peräkylä, Helsingin yliopisto Torstai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio IX (Vanha puoli, 3. krs.) OSIO 1 1. Pia Houni: Tila, työ ja tekijä siinä yhteisön kaava? 2. Outi Kähäri: Luottamuksen merkitys monikulttuurisissa ammatillisissa vuorovaikutuskonteksteissa suomalaisten lähiesimiesten ja työntekijöiden kokemuksia 3. Ilkka Arminen, Hanna Rautajoki & Mika Simonen: Sosiaalisen inkluusion ja ekskluusion menetelmät kokeellisen tutkimuksen soveltaminen luonnollisiin aineistoihin OSIO 2 4. Harriet Strandell: Identiteettien tuottaminen lasten haastatteluissa 5. Eliisa Kylkilahti: Iän representaatiot kuluttajien palvelukohtaamisia jäsentävissä tarinoissa 14

15 6. Kaija Hänninen: Ensitietoon liittyvien vuorovaikutustilanteiden keskeiset tekijät ja niiden merkitys Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio IX (Vanha puoli, 3. krs.) OSIO 1 1. Elina Weiste: Asiakkaan kyvyllistäminen psykiatrian poliklinikan hoitokeskusteluissa 2. Liisa Voutilainen & Aino Koivisto: Implisiittisyys arkikeskustelussa ja psykoterapiassa 3. Kimmo Svinhufvud, Liisa Voutilainen & Elina Weiste: Normalisointi opintopsykologin vastaanotolla OSIO 2 4. Melisa Stevanovic: Kokemusten jakamisen käytänteistä: Mitä Asperger-henkilöt tekevät toisin? 5. Sanni Tiitinen, Tea Lempiälä & Heini Ikävalko: Kehittämisideoista keskusteleminen kokousvuorovaikutuksessa 6. Hanna Rautajoki: Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa: Osallistumiskehikosta osallistumiskenttään 7. Loppukeskustelu: Diskussantti Anssi Peräkylä 34 YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT JA SOSIAALISET ONGELMAT Koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 11 (3. krs.) Veli-Matti Salminen: Uskonnollisuuden murros ja osallistumisen ongelma: osallisuuden eriytyminen evankelis-luterilaisessa kirkossa Sophy Bergenheim: Väestökysymys on lyhyesti sanoen kysymys kansamme olemassaolosta. Väestöliitto ja 1940-luvun väestöpolitiikka Lotta Harju: Tabu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: työssä tylsistyminen ajan kokemuksena ja ajan kuvana Johanna Järvinen-Tassopoulos: Sosiaalisten ongelmien jäljillä Esimerkkinä rahapelaamisen ilmiö Eija Pietilä: Kuinka vastata uusiin ja muuttuviin sosiaalisiin ongelmiin? Rahapeliongelmaisia työssään kohtaavien näkökulmia Perjantai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 11 (3. krs.) Michael Egerer & Anna Alanko: Medicalization of problem gambling? Boundary work from two sides of the border Petri Huhtanen: Kyselytutkimusten mahdollisuuksista alkoholinkäytön läheisille aiheuttamien haittojen tutkimisessa Otto Ruokolainen: Sähkösavukkeet kansanterveyden pelastus vai perikato? Katariina Warpenius: Kasvuympäristön institutionaaliset tukirakenteet Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden tulevaisuuskuvia nuorten elämänhallinnasta Jani Selin: Itsesäätelystä sääntelyyn? Rahapeliyhtiöiden vastuullisuustoimet pelaamisesta aiheutuvien haittoja vähentämään pyrkivien säännösten toimeenpanon yhteydessä 35 YHTEISKUNNAN RAKENNE JA SUKUPUOLI Koordinaattorit: Aleksi Karhula, Turun yliopisto & Hannu Lehti, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 9 (3. krs.) 1. Sanni Jalonen: Äidin ja isän sosioekonomisen aseman ylisukupolviset, varhaiskehitykseen ja terveyteen liittyvät mekanismit 2. Aleksi Karhula: This is a Man s World? Changes in Income Predict Sex Ratio at Birth 15

16 3. Hannu Lehti: Sosiaalista ja luonnollista? Naisten ja miesten seksuaalimoraali ja siihen yhteydessä olevat tekijät 36 YHTEISKUNTATEORIAN TYÖRYHMÄ Koordinaattori: Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 28 (5. krs.) 1. Heta-Elena Heiskanen: Onko ympäristön ja ihmisten hyvinvointi aina ristiriidassa? Vastauksia valituista yhteiskuntateorioista 2. Keijo Lakkala: Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat 3. Pekka Mäkelä: Miten on, miten voisi olla, miten pitäisi olla? 4. Jussi Jokinen & Mikko Hyyryläinen: Kohti kognitiivista sosiologiaa 5. Jukka Sädevirta: Deskriptiivisen yhteiskuntatieteen teorioiden ja tulosten sovellettavuus ja vaikutukset yhteiskuntaelämän käytäntöjen kehittämisessä: Esimerkkinä työelämä Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio III (Vanha puoli, 2. krs.) 1. Kari Kantasalmi: Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaatiopolitiikan rajautuminen yliopisto-organisaatiossa 2. Martti Muukkonen: Uskonto mallina hyvinvoinnille 3. Johanna Hämäläinen: Backstage käsitteestä Erving Goffmanin dramaturgisessa lähestymistavassa 4. Mikko J. Virtanen: Aktualistisen kartanpiirron ongelmat Bruno Latourin teoreettisten lähtökohtien systeemiteoreettinen kritiikki 5. Hanna-Mari Husu: Bourdieun kausaalinen todennäköisyys ja yksilön valinnat: uusia tulkintoja habituksen käsitteeseen 6. Tuukka Kaidesoja: Mikro-makro -ongelma sosiologisessa tutkimuksessa 16

17 Sosiologipäivien 2015 työryhmät Sessio 1 Torstaina , klo Sessio 2 Perjantaina , klo Rautatientori / Central Railway Station 2 Päärakennus / University Main Building (Fabianinkatu 33) 3 Ravintola Pörssitalo (Fabianinkatu 14) 4 Porthania (Yliopistonkatu 3) 5 Topelia (Unioninkatu 38) 6 Metsätalo (Unioninkatu 40) Päärakennuksessa on sekä vanha että uusi puoli. Uuden puolen sisäänkäynti on Fabianinkadun puolella, vanhan puolen Unioninkadun puolella. Toisen kerroksen kautta pääsee kulkemaan puolelta toiselle. Kaikki numeroidut salit (1-21) sijaitsevat uudella puolella, roomalaisittain numeroidut auditoriot (I-XVI) ovat osa vanhaa puolta. 17

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat 156 Tiedoksi Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015 Ajan merkit mahdolliset maailmat Vuoden 2015 Sosiologipäivien teema Ajan merkit mahdolliset maailmat kutsui pohtimaan sosiologian perustavaa lupausta

Lisätiedot

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015 SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 SOCIOLOGY DAYS 2015 WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 5 6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO SOCIOLOGY DAYS 2015 5 6.3.2015, UNIVERSITY OF HELSINKI Työryhmät / Workshops

Lisätiedot

Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat

Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat ASUMISEN SOSIOLOGIA Torstai 27.3 klo.15 18, Paikka: LS21 (A-siipi, 1.krs.) 1. Jukka Hirvonen: Naapuruus ja naapuruuskiistat asukaskyselyn valossa 2.

Lisätiedot

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds 5.-6.3.2015 Helsingissä Helsingin yliopisto Abstraktikooste / Abstract book Sisällys 1 Crossing boundaries when making sense of agency:

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 - Odottamattomat seuraukset 21. 22.3.2013, Turku

Sosiologipäivät 2013 - Odottamattomat seuraukset 21. 22.3.2013, Turku Sosiologipäivät 2013 - Odottamattomat seuraukset 21. 22.3.2013, Turku ESITELMÄKUTSU TULE ESITTÄMÄÄN OMA TYÖSI SOSIOLOGIPÄIVIEN TYÖRYHMÄSSÄ! Sosiologipäivillä kokoontuu yleisesitelmien lisäksi kymmeniä

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA

YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA Sosiologipäivät Tampereella 24. 25.3.2011 YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA Ehtiikö sosiologia mukaan? Markkinat, verkostot, terrori, sosiaalinen media, joustavat työryhmät vanhat tutut rakenteet horjuvat ja muuntuvat

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö

Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö Jyväskylän Paviljonki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu TYÖRYHMÄOHJELMA

Lisätiedot

Sosiologipäivät Sociology Days

Sosiologipäivät Sociology Days Sosiologipäivät Sociology Days Kiinnipitävät siteet Ties that bind 27. 28.3.2014 Lapin yliopisto, Rovaniemi ABSTRAKTIKOOSTE ABSTRACT BOOK Työryhmät Sosiologipäivilllä 2014 1. Asumisen sosiologia... 2 2.

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2013 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ HALLITUS 2011-2013: PUHEENJOHTAJA Jussi Simpura, tutkimusprofessori VARAPUHEENJOHTAJA Erkki Vuori, professori JÄSENET Maritta Iso-Aho,

Lisätiedot

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 Compiled on the basis of various sources (Lähtökohtia naistutkimuksen kehysohjelmaan 1997 and complementary data 1999; Naistutkimustiedote 1999

Lisätiedot

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Koneen Säätiön apurahat 2012 Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Aalto yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, 50.400 euroa Jaana Kokko Kuvataiteilija, taiteen

Lisätiedot

NAISET 50+ SUOMESSA. Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki

NAISET 50+ SUOMESSA. Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki NAISET 50+ SUOMESSA Christina Manderbacka, Anja Leppo & Päivi Topo, STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki 1. MERI -projektin tavoitteet... 1 2. Havaintoja projektista...

Lisätiedot

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 Perheet ja suoritusyhteiskunta Ohjelma ja abstraktit Järjestäjät: Vuoden 2014 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön,

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Toimittanut Niina Häkälä. Eettisyys ihmistyössä

Toimittanut Niina Häkälä. Eettisyys ihmistyössä Toimittanut Niina Häkälä Eettisyys ihmistyössä Abstraktikirja XVI Sosiaalityön tutkimuksen päivät Kuopiossa 13. 14.2.2014 Sisällysluettelo Aluksi... 3 Keynote-puheenvuorot... 4 The place of ethics in social

Lisätiedot

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007

VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 VALTA LIIKUTTAA Naistutkimuspäivät 2007 Niina Kuorikoski, Annakaisa Paukkeri, Hanna-leena nissilä & Vappu Sunnari (toim.) 2007 Kuvat: Etukansi: Vuokko Isaksson: KOLME NAISTA Rakastunut nainen (A Woman

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä György Kurtág 150.000 euroa Wihurin kansainvälinen palkinto Tutkimusprofessori Merja Penttilä

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot