Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat"

Transkriptio

1 Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat 1 CROSSING BOUNDARIES WHEN MAKING SENSE OF AGENCY: ROOM FOR NEW POSSIBILITIES Coordinators: Jose Cañada, University of Helsinki Satu Venäläinen, University of Helsinki Miira Niska, University of Helsinki & Antero Olakivi, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Main Building, Auditorium VI (Old side, 3 rd floor) Hanna-Mari Ikonen: The labour of boundary-keeping and the absence of boundaries Kari Mikko Vesala: Agency and obedience: re-thinking Milgram s experiment Liisa Tuomi: Representations of agency in media texts Satu Venäläinen: Women in prison making sense of their violence: agency and gender in identity construction Friday , at , Conference room: Main Building, Auditorium VI (Old side, 3 rd floor) Jose A. Cañada: Hybrid agency in the context of biosecurity and epidemics Annamaria Marttila: Multifaceted subjectivity of people with traumatic brain injury Miira Niska & Antero Olakivi: Who needs agency And for what? 2 EHDOLLINEN JA MONISELITTEINEN TOIMIJUUS Koordinaattorit: Marja-Liisa Honkasalo, Helsingin yliopisto Anna Leppo, Helsingin yliopisto & Leila Jylhänkangas, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio XI (Vanha puoli, 3. krs.) 1. Johanna Uotinen: Letkuissa Teho-osastopotiluus, terveysteknologia ja prosessuaalinen toimijuus 2. Aleksi Hupli: Aikuisiän ADHD ja tarkkaavaisuustoimijuus 3. Leila Jylhänkangas: Toimijuuden ehdollisuus muistisairauksissa 4. Riikka Lämsä: Potilaan toimijuus terveydenhuollossa 5. Sari Käpykangas ja Heli Heikkilä: Terveydenhuollon ammattilaisten toimijuuden kontekstisidonnaisuus, jännitteisyys ja hauraus 6. Annamaria Marttila: Aivovammautuneen häilyvä subjektiviteetti Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio XI (Vanha puoli, 3. krs.) 1. Riikka Perälä: Yhteiskunnallinen hallinta, itsestä huolehtiminen ja yksilöllinen ruumis 2. Kirsti Lempiäinen: Pakon ja halun repimänä: kysymys akateemisesta toimijuudesta 3. Laura Seppänen ja Hanna Toiviainen: Suhdetoimijuus palveluverkostoissa 4. Riitta Koivula, Christoffer Tigerstedt, Anni Vilkko, Kristiina Kuussaari & Satu Pajala: Iäkkäiden alkoholinkäyttö ja kotihoidon työntekijöiden toimijuus 5. Riikka Matala: Uuden puettavan teknologian suunnitteluprosessi toimijuuden muokkaajana 6. Mikael Kivelä: Koneen mahti ja tahti 3 ELÄMÄ TIETOKANNOISSA Koordinaattorit: Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto & Karoliina Snell, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, D112 (1. krs.) Harley Bergroth: Minuuden hakkerit Etnografiaa Quantified Self -harrastajien matkalta päivitettyyn ruumiiseen 1

2 Karoliina Snell: Tietokannoissa elämisen ja sairastamisen käsitteitä Paula Saikkonen: Sosiaalityötä pyydystämässä asiakastietojärjestelmiin kadotettu data Marja Alastalo: Rekisteritietovarantojen tutkimuskäytön metodologisia kysymyksiä Ilpo Helén: Rakenteistetun datan valta 4 FROM WELFARE TO WORKFARE- LABOUR AND PRECARITY IN A MOBILE WORLD Coordinators: Lena Näre, University of Helsinki Daria Krivonos, University of Helsinki & Miika Tervonen, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Main Building, Auditorium XVI (Old side 4 th floor) Chairs: Miika Tervonen & Daria Krivonos 1. Jukka Könönen: On the borders of Life and Work. Immigration controls as mechanisms of precarisation of Labour and Immigration 2. Anna Simola: Highly educated young adults mobility in the increasingly precarious EU labour market 3. Olivia Maury: Student-migrant-workers: experiences of precarious labour in Finland 4. Daria Krivonos: Gendered work-citizenship insecurities: from au pair through studying to work 5. Anastasia Diatlova: Governmentality of Sex Work: Building the Nation through Governing Sex Friday , , Conference room: Main Building, Auditorium XVI (Old side 4th floor) Chair: Lena Näre 1. Sini Pallasvuo, Minna Ylikännö & Sari Kehusmaa: Ideal employment model in a sudden structural change area Case Salo 2. Juha-Pekka Lauronen & Heikki Hiilamo: A contract you can t refuse?: Arguments against the initiative for workfare in Finnish social media 3. Lotta Haikkola: Activation on the ground young clients, activation policies and employment offices 4. Mikko Jakonen: Precarious Experience Denied? 5. Elina Turunen: Coping in intersections 5 HYVINVOINNIN JA ERIARVOISUUDEN MEKANISMIT Koordinaattorit: Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto & Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 14 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Timo Anttila, Tomi Oinas, Jussi Tanskanen, Tomi Kankainen, Petri Ruuskanen & Jouko Nätti: Sosiaaliset verkostot ja kuolleisuus 2. Pasi Moisio & Mikko Niemelä: Perusturvan riittävyyden arviointiraportti Maria Ohisalo, Tuomo Laihiala & Juho Saari: Huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa 4. Helena Blomberg, Johanna Kallio & Christian Kroll: Kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukeen liittyvästä häpeästä ja alikäytöstä 5. Eeva Kostiainen: Helsinkiläisten asunnottomuuspolut 6. Ilmari Ilmakunnas: Social assistance receipt in the life course of young adults in Finland - Testing the status attainment theory 7. Susan Eriksson: Vaikeimmin työllistyvien nuorten asema Etelä-Savossa Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 14 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Anna Sofia Salonen: Asiakkaiden suhtautuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin osana ruoka-aputoimintaa 2. Ilpo Airio & Minna Nurminen: Takuueläkereformin vaikutukset täyden kansaneläkkeen saajien subjektiiviseen hyvinvointiin 3. Tuija Virkki: Eurooppa 2020 strategia intersektionaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta 4. Olli Herranen & Antti Halmetoja: Kestävyysvaje yhteiskuntapoliittisena projektina 5. Timo Ilomäki: Taloudellisen aseman yhteys mielenterveyden häiriöihin 2

3 6. Arttu Saarinen & Suvi Salmenniemi: Hyvinvointi politiikka-asiakirjoissa 6 HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYT JA KÄYTÄNNÖT Koordinaattori: Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, A206 (2. krs.) 1. Veera Virtanen: Sosiaalialan rooli sosiaalisen asuntokannan asukasvalintaprosesseissa 2. Hannele Palukka, Petra Auvinen & Tiina Tiilikka: Kansalainen suomalaisen alkoholipolitiikan toimijana 3. Minna Zechner: Digitaalista hyvinvointia maaseudulle? 4. Sauli Rouhinen: Mahdollisuus arvokkaaseen elämään kestävän kehityksen tavoitteena 5. Mari Kattilakoski: Paikalliset hyvinvointijärjestelmät suomalaisella maaseudulla 6. Ari Nieminen: Paikallisten palvelujen poliittinen talous marxilainen näkökulma? 7. Olli Stålström: Etnografinen tutkimus Mielenterveysyhdistys Helmin palveluohjauksen toiminnasta asiakkaan itsensä kokemana 7 IMMIGRANT INTEGRATION TRAJECTORIES, COMMUNITY FORMATION AND SOCIAL THEORY Coordinators: Östen Wahlbeck, SSKH, University of Helsinki & Peter Kivisto, Augustana College, USA (commentator) PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Unioninkatu 38, B114 (1 st floor) Introduction (Östen Wahlbeck) Mari Toivanen: Diasporic circulation between Finland and Kurdistan second generation political transnationalism in Kurdish diaspora organisations in Finland Magdalena Kosova: Immigrant integration via Swedish Mats Wickström: The assimilation of the Finnish immigrants in Sweden Short break Yasemin Kontkanen: Home is where you can dream: The case of Somali entrepreneurs in Finland and in the U.S Östen Wahlbeck: The transnational turn in Sociology of Migration: The transferability and mobilisability of social capital Conclusion (Östen Wahlbeck & Peter Kivisto) 8 INSTITUUTIOIDEN MAHDOLLISET LAPSUUDET Koordinaattorit: Anna Siippainen, Jyväskylän yliopisto & Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 16 (4. krs.) 1. Anu Kuukka: Rutiinit ja ruumiillisuuden biopedagogiikka lasten ruumiillisuuden tuottaminen päiväkotiarjessa 2. Markus Kaakinen: Opetus, hoiva ja hallinta: suomalaisten ja norjalaisten alakoulun opettajien ongelmakuvausten temaattista analyysia 3. Anna Siippainen: Vuorohoidon tilalliset käytännöt ja sukupolvisuhteet (Pieni tauko) 4. Paula Eerola-Pennanen: Lasten erillisyys sallittua päiväkodissa? 5. Päivi Pihlaja & Anu Warinowski: Vanhemmat varhaiskasvatuksen markkinoilla 6. Maarit Alasuutari: Kohti kumppanuutta? Vanhempien ja päivähoidon yhteistyö 1970-luvulta nykypäivään 3

4 9 ISÄT JA ÄIDIT ARJESSA JA IHANTEISSA Koordinaattorit: Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto & Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto Torstai , , Paikka: Unioninkatu 38, A132 (1. krs.) 1. Sirpa Kannasoja: Perheen toimivuus nuorten ja heidän vanhempiensa arvioimana: samanlaista vai erilaista? 2. Maria Mailasalo: Osaamaton, osallistuva vai näkymätön isä? 3. Minna Salmi & Johanna Lammi: Isien ja äitien arki: toimeentulo, työ ja perheen yhteensovittaminen ja voimavarat 4. Marja Peltola: Eriarvoista vanhemmuutta? Maahanmuuttotaustaisten vanhempien puhetta kasvatuksesta ja kasvatusalan ammattilaisista 5. Johanna Mykkänen & Marja-Leena Böök: Kuvista kertomuksiin - isien ja äitien perhearjen jäljillä 10 JUHLIMISKULTTUURIEN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ / SOCIOLOGY OF CELEBRATION Koordinaattori/Coordinator: Ismo Kantola, Turun yliopisto OHJELMA/PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Unioninkatu 38, A205 (2 nd floor) 1. Mareike Awolin: Young Female drinking habits in Germany and Finland 2. Jarkko Bamberg: Running Re-discovered: Celebrating Barefoot to Re-connect with Nature 3. Sabina Hadžibulić: The Slava celebration: a private or a public matter? 4. Soile Rajamäki: The X-Rust ry 20 vuotta purismia 5. Satu Soukka: Suomihevin hurmos. Rock-konsertin lähiluentaa juhlan näkökulmasta 6. Ismo Kantola: Valistus, biletys ja vallankumous. Theodor W. Adornon populaarikulttuurinen (ir)relevanssi sosiologian kielellisen käänteen jälkeen 11 JÄTTEEN YHTEISKUNTA Koordinaattorit: Veera Kinnunen, Lapin yliopisto & Olli Pyyhtinen, Tampereen yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 18 (4. krs.) 1. Alkusanat 2. Turo-Kimmo Lehtonen: Serres jätteestä ja omaisuudesta 3. Olli Pyyhtinen & Turo-Kimmo Lehtonen: Kulutusyhteiskunnan rajalla: Roskisdyykkaus elämäntapana (Tauko 10 min.) 4. Veera Kinnunen: Ylimäärän kanssa pärjäämisen käytännöt 5. Tiina Arppe: Georges Bataille: jätteiden teoreetikko 6. Mikko Jakonen & Hannele Harjunen: Excess: Läskiä, jätettä ja prekaaria työtä Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 15 (Uusi puoli, 4. krs.) 1. Helena Valve & Maria Åkerman: Lannasta lannoitetta, ontologinen näkökulma kiertotalouden politiikkaan 2. Tapio Litmanen, Mika Kari, Jurgita Vesalainen & Matti Kojo: Socio-technical Risk Governance through dyadic risk dialogue 3. Juha Nurmela: Kotitalouksien haitakkeet: jätteet sekä kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt ja raaka-aineiden käyttö vuosina 2006 ja 2012 (Tauko 10 min.) 4

5 4. Asta Kietäväinen & Seija Tuulentie: Vapaa-ajan asumisen ympäristöystävällisyyden mittarina jätteet 5. Kai Eriksson: Sosiologia jätteenä 6. Loppukeskustelu 12 KASVATUSSOSIOLOGIA JA KOULUTUSPOLITIIKKA Koordinaattorit: Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto & Janne Varjo, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio II (Vanha puoli, 2. krs.) Ritva Engeström: Kun kaikki laitetaan samalle viivalle Katariina Hakala, Aarno Kauppila, Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi & Antti Teittinen: Troubling Inclusion in Vocational Special Education Heli Ketovuori & Päivi Pihlaja: Arvojako perusopetuksen inklusiivisen koulutuspolitiikan taustalla? Kahvitauko Hannu Simola: Mahdollisen sosiologia Kari Kantasalmi: Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaatiopolitiikan rajautuminen tohtorikoulutuksen strukturaatiossa Esko Harni: Opeta, Mittaa, Kehitä : Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo hallinnallisena artefaktina Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio II (Vanha puoli, 2. krs.) Henri Pesonen, Elina Kontu, Minna Saarinen & Raija Pirttimaa: Conceptions associated with sense of belonging and school transitions for students with special needs in Finland Mira Kalalahti: Maahanmuuttajanuorten lähtölaukaus koulutusurille Erkko Anttila: Auktoriteetista tunnetyöntekijäksi: koulukurikeskustelut opettajien ammattilehdissä 1950-luvulta 1980-luvulle Kahvitauko Otto Kanervo: Työttömyys ja epävarmuus tekniikan alan tohtoreiden työmarkkinoilla Anne Laiho & Tarita Riikonen: Lääkäri- ja sairaanhoitajakunnan lohkoutuminen ja koulutuksen muutos Laura Kyntölä & Tuukka Salminen: Amisbarometri Koulutustutkimuksen vallankumouksen ensiaskeleet 13 KAUPUNKITUTKIMUS Koordinaattorit: Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto & Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Porthania, P723 (7. krs.) Sessio 1: Yhteisö, paikallisuus ja työ kaupungissa 1. Erkko Anttila: Helsingin seudun vanhat työväen esikaupungit ja paikallinen yhteisöllisyys 2. Kaisa Ketokivi & Victoria Gomez: Talo, portaat ja aukio: Sosiaalisten suhteiden tilallinen järjestyminen Helsingissä, New Yorkissa ja Madridissa 3. Elina Eskelä: Asumistyytyväisyys pääkaupunkiseudulla: kansainvälisten osaajien näkökulma 4. Anna Eveliina Louhivuori-Lampe: The personal networks of mobile IT professionals in the City of Helsinki 5. Heli Ansio: Kaupunki yhteisöllisten työtilojen miljöönä Perjantai , , Paikka: Porthania, P723 (7. krs.) Sessio 2: Näkökulmia eriytymiseen 5

6 1. Jutta Juvenius: Tiheällä sekoittamisella tasa-arvoisempaa kaupunkia? Eri hallintamuotoisten asuntojen asukkaiden rinnakkaiselo, sen esteet ja edellytykset Ruoholahden sekataloissa 2. Timo M. Kauppinen & Sakari Karvonen: Postinumeroalueiden välinen vaihtelu epävirallisessa sosiaalisessa kontrollissa pääkaupunkiseudulla seitsemäsluokkalaisten havaitsemana 3. Mikko Silliam: Socioeconomic Family Background Factors, Individual Student Characteristics, School Characteristics and Choice of Track in Secondary School in 1990 and Antti Wallin: Puhetta lähiöistä tarkastelussa Porin lähiöt 5. Mats Stjernberg: Kansallisen tason tarkastelu suomalaisten lähiöiden sosioekonomisesta kehityksestä 14 KOLMANNEN SEKTORIN MUUTOS JA HYBRIDIORGANISAATIOT Koordinaattorit: Petri Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto & Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto Torstai , , Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 15 (3. krs.) 1. Petri Ruuskanen, Timo Anttila & Kirsikka Selander: Kolmannen sektorin palkkatyö 2. Jyrki Halme & Tomi Kankainen: Työttömien yhdistykset hybridiorganisaatioina 3. Anna Mikkonen: Työllistävä työttömyys työttömien yhdistys hybridisaation näkökulmasta 4. Veera Kankainen: Monitoimintaisten päihde- ja mielenterveysjärjestöjen suhde julkiseen valtaan ja kansalaisiin muuttuneessa hyvinvointivaltiossa (Tauko) 5. Päivi Pirkkalainen: Maahanmuuttajajärjestöt kolmannen sektorin muutoksessa: vertaistuesta ja vapaaehtoisuudesta viranomaisyhteistyöhön 6. Salla Tuori: Projektien politiikkaa: hyvinvointivaltio ja siirtolaisuuden paikat 7. Tiina Kontinen, Anja Onali & Sara Robinson-Moncada: Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt hybridiorganisaatioina Perjantai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 15 (3. krs.) 1. Laitinen, Hanna & Taavetti, Riikka: Nuorisojärjestöt kolmannen sektorin muutostrendien valossa 2. Minna Ruusuvirta: Kulttuurialan kolmas sektori ja markkinaistuminen 3. Johanna Pihlajamaa & Outi Virkkula: Yhteisöpohjaiset aloitteet osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta (Tauko) 4. Niina Rantamäki: Sosiaalipalvelujen kolmannen sektorin lähtökohdista? 5. Ari Tarkiainen: Kansalaislähtöisyys, haja-asutusalueet ja uusi yhteiskunnallinen yrittäjyys 6. Susanna Kivelä: Paikallisyhteisöjen ja hybriditilan keskinäissuhde 15 KULTTUURI JA KULUTUS Koordinaattorit: Riie Heikkilä, Helsingin yliopisto & Anu Katainen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 13 (3. krs.) Juha Nurmela: Löytyykö kulutuskulttuuri tilastoista - Kulutuksen tutkimusta tilastoaineistoilla Minna Lammi & Päivi Timonen: Hintakeskustelu tapana tarkastella taloutta ja kulutusta televisiossa Outi Sarpila & Pekka Räsänen: Ovatko suomalaisten kulutusasenteet aika-, ikä- vai kohorttisidonnaisia? Tauko Michael Egerer: Types of gambling and their riskiness Matilda Hellman & Salla Karjalainen: Paikalla, muttei läsnä Neuvottelu valinnoista, arvoista, tarpeista ja minuudesta arkielämässä liiallisesti verkkoroolipelejä pelaavan pelaajan kanssa 6

7 Sari Näre & Jaana Lähteenmaa: Rahapelaamisen orientaatiot liminaalisuuden kontekstissa Eeva Raita: Miten älypuhelimeen rakastutaan? Tietotekniikka, kuluttaminen ja kokemuksellisuus Perjantai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 13 (3. krs.) Carlos Fernández: Culture(s) of austerity: discourses and lifestyles on consumption in Spain Senja Laakso: Kohti kestävämpää liikkumista kulutustottumusten muutos käytäntöteorian näkökulmasta Leena Haanpää & Terhi-Anna Wilska: The effects of socializing agents on youth consumption styles Nina Kahma & Sonja Kosunen: Suomalaisen eliitin elämäntyyli: kuka puhuu ja mistä puhutaan? Tauko Hanna Ojala & Ilkka Pietilä: Ikääntymisen hallinta, anti-ageing -tuotteet ja neuvottelut työväenluokkaisesta maskuliinisuudesta Milla Annala: Television elintarvikemainosten nais-ja miesrepresentaatiot sekä eri elintarvikkeiden sukupuolittuneisuus Kaisa Weckström: Eurooppalaisten kulttuuriosallistuminen Maaria Linko: Tietokirja-arvostelut ja kirjoista keskusteleminen selailukulttuurissa 16 KULTTUURIN RAHOITUS JA OHJAUS SUOMESSA TRENDIT JA SKENAARIOT Koordinaattorit: Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö & Pauli Rautiainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Tampereen yliopisto Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 20 (Uusi puoli, 5. krs.) Pertti Ahonen: Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus Pasi Saukkonen: Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pauli Rautiainen: Suomalainen taiteilijatuki ja pienten askelten politiikka Sari Karttunen: Valtionavustukset kulttuuripoliittisena ohjausvälineenä 17 LASTEN JA NUORTEN MAHDOLLISET MAAILMAT Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopisto Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto & Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 9 (Uusi puoli, 3. krs.) Ryhmä a: Nuoret ja tila Koordinaattorit: Mirja Määttä ja Tarja Tolonen 1. Päivi Harinen & Pasi Torvinen: Virtuaalivertaisuus ja lajisosialisaatio: Internet vaihtoehtoliikuntaharrastukseen liittyvän tiedonjakamisen ja sosiaalisen oppimisen maailmana 2. Kati Honkanen & Jaana Poikolainen: Lapset ja nuoret hyvinvoinnin määrittelijöinä urbaanissa ympäristössä 3. Kati Kanto: Pohjoinen Suomi nuorten uusi mahdollisuus? - Pohjoisessa elävien nuorten elinolosuhteiden tarkastelua Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjojen pohjalta 4. Pasi Torvinen & Päivi Harinen: Visuaalisten mahdollisuuksien maailma: Alakulttuurisymboliikka ja sen paradoksit internetin tuottamassa vaihtoehtoliikuntajulkisuudessa Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 7 (Uusi puoli, 3. krs.) Ryhmä b: Nuorten vapaa-aika ja kasvatusinstituutiot 7

8 Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari & Elina Pekkarinen 1. Anna Anttila & Eeva Ahtee: Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajina 2. Venla Kokko: Minkälaisia maailmoja nuoret kuvittelevat poliittisina toimijoina? 3. Eeva Rinne: Spatiaalinen maailma nuorten kertomana 4. Jarmo Kokkonen: Rippikoulu nuorelle mahdollisena maailmana 5. Erkko Sointu: Lasten ja nuorten vahvuuksien arvioinnista Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Sali 9 (Uusi puoli, 3. krs.) Lasten ja nuorten yhteiskunnallinen osallisuus Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari & Tarja Tolonen 1. Andy Bennett: Speaking of Youth Culture : A critical analysis of contemporary youth cultural practice 2. Heli Mutanen: From vocational education to working life: Young adults seeking entry to the changing labour market 3. Mirja Määttä: Osallistava nuorten tukeminen 4. Eriikka Oinonen & Lea Henriksson: Yliopistosta elämään: unelmia, suunnitelmia ja todellisuuksia 5. Elina Stenvall: Lasten yhteiskunnallistumisen ulottuvuudet 6. Tarja Juvonen: Kulttuurisesti määrittynyt täytyminen osana nuorten toimijuutta 18 LUOKKA LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA Koordinaattorit: Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto & Antti Maunu, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio X (Vanha puoli, 3. krs.) Anu-Hanna Anttila: Luokkatutkimuksen kulttuurintutkimuksellinen perinne Antti Maunu: Luokka ja toimijuus miten ilmenee ja kuinka analysoida? Tero Pajunen: Ammatti- ja yliopisto-opiskelijoiden ilmaisemat toimijuudet juomistarinakeskusteluissa Tiina Sihto: Työn ja hoivan välissä Työssäkäyvien naisten hoivahabitus Ilkka Levä & Anu-Hanna Anttila: Toimen miehestä toimihenkilöön. Työn ja luokka-aseman käsitehistoriaa teollistumisen aikana Perjantai , , Paikka: Päärakennus, Auditorio X (Vanha puoli, 3. krs.) Johanna Hiitola: Vanhemmuus, luokka ja lapsen tahdonvastainen huostaanotto vanhempien vastineet hallinto-oikeuksien käsittelyissä Mari Vuorisalo: Lasten erilaisuudet päiväkodissa Luokkia leikkikentällä? Sirkku Ranta: Idea työläisestä järjestää ammattikasvatuksen aikaa Lauri Lahikainen: Ilmastonmuutos, luokka ja näkökulma 19 LÄHEISSUHTEET SOSIAALISINA SIDOKSINA Koordinaattorit: Anna-Maija Castrén, Helsingin yliopisto & Aino Luotonen, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Porthania, P724 (7. krs.) 1. Anna-Maija Castrén: Avaus ja johdanto työryhmän teemaan 2. Hanna Kiuru: Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana 3. Antti Seppänen: Lapsen muuttuva asema modernissa. Sosiaalisen sidoksen merkityksestä lapsen kuolemassa 8

9 4. Minna Saarinen: Kehitysvammaisiksi luokiteltujen nuorten sosiaaliset verkostot tuetun aikuisopiskelun aikana 5. Elisa Tiilikainen: Yksinäisyys eletyssä elämässä elämänpolkuja läheltä ja kaukaa 6. Riitta Hanifi & Timo Anttila: Yksin vietetty aika lisääntyy 7. Loppukeskustelu: Läheissuhteet ja hauras sidos Perjantai , , Paikka: Porthania, P724 (7. krs.) 1. Linda Hart: Relationaalisia subjekteja: Perhesuhteiden rajanvetoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 2. Kaisa Kivipuro: Sijaissynnytys ja normaalin vanhemmuuden rajat 3. Anne Mattila: Suhteissa elävät äidit suhteita muokkaamassa 4. Anna Kouvo, Antti Kouvo & Maarit Silvén: Raising trust: Fathers attachment representations predict adolescents generalized trust 5. Loppukeskustelu: Miten yhteisösidos toteutuu läheissuhteissa? 20 MARX JA AJAN MERKIT Koordinaattorit: Anni Kangas, Tampereen yliopisto Lena Näre, Helsingin yliopisto Jemima Repo, Helsingin yliopisto & Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto Torstai , , Paikka: Päärakennus, Sali 8 (Uusi puoli, 3. krs.) Anni Kangas, Lena Näre, Jemima Repo & Suvi Salmenniemi: Marxilaisia pohdintoja nykyyhteiskunnasta Matti Kortesoja: Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavat käsitteelliset metaforat strukturalistisessa ja marxilaisessa ajattelussa Tero Toivanen: Marx, historia ja fossiilienergia Paula Rauhala: Haastaako tietotyö Marxin arvoteorian? Olli Herranen & Juha Koivisto: Kapitalismi ja työttömyys Marxilla ja Keynesillä Pekka Kosonen: Pikettyn Pääoma suhteessa Marxin Pääomaan ovatko kapitalismin ja eriarvoisuuden yleiset lait nyt löytyneet? 21 MILLAISTA ON SISÄILMAONGELMIEN YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUS? Koordinaattori: Eerika Finell, Helsingin yliopisto Torstai , , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 14 (3. krs.) Merja Kinnunen: Sisäilma yhteiskunnallisena kysymyksenä Terhi Chakhovich: An alternative essence of money: The context of the environmental sicknesses Tuure Tammi: Koulujen sisäilmaongelmat ja lapsuus Pauliina Lehtonen: Kokemustiedon viestintä sisäilmanlaadun ongelmissa Eerika Finell: Työpaikan sisäilmaongelma moraalisena dilemmana Heta-Elena Heiskanen: Sisäilmaongelmat: apua perus- ja ihmisoikeusargumentaatiosta? 22 NEOINSTITUTIONALISM AND WORLD SOCIETY THEORY Coordinators: Pertti Alasuutari, University of Tampere Tero Erkkilä, University of Helsinki & Ali Qadir, University of Tampere Commentator: John W. Meyer, Stanford University, USA 9

10 PROGRAMME: Thursday , , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 10 (3 rd floor) 1. Valtteri Vähä-Savo: The Local Construction of Worldwide Policy Models 2. Matilda Hellman: Addressing lifestyle-related problems: Benefits from separating and joining institutional traits and adherent notion 3. Pekka Sulkunen: The neoliberal turn as a moral crisis 4. Ali Qadir & Pertti Alasuutari: Imageries of the social world in epistemic governance 5. Pertti Alasuutari, Marjaana Rautalin & Jukka Syväterä: Organizations as Epistemic Capital: The Case of Independent Children s Rights Institutions 6. Tero Erkkilä: Global University Rankings and Transnational Politics of Higher Education 7. Pertti Ahonen: Rationality or legitimation in ex ante policy impact assessment? The European Union institutions, the member states, and the individual member state 23 OIKEUSSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Antti Rissanen, Krimo & Karoliina Majamaa, Krimo Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, D113 (1. krs.) 1. Maija Helminen et al.: Kriminaalipolitiikan vaikuttajat. Tutkimus kriminaalipoliittisiin lakihankkeisiin osallistuvista tahoista. 2. Kari Bruun: Turvallisuus perusoikeutena. Yksilöllisen oikeuden ja kollektiivisen hyvän ristiriita? 3. Heta Heiskanen: Nyky-yhteiskunta ja sen trendien vaikutukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ympäristöoikeuskäytännön kehittymisessä 4. Kati Rantala: Argumentointi hallituksen esityksissä. 5. Jaakko Taipale: The medical, the legal and the biopolitical Finnish forensic psychiatry from post-war years to early 1970s 6. Antti Rissanen: Lapset eroperheissä erityistarkastelussa vuoroasuminen 24 POLITICAL SOCIOLOGY AND TRANSNATIONAL ETHNOGRAPHY Coordinators: Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto Veikko Eranti, Helsingin yliopisto Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto & Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto Thursday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 5 (3 rd floor) 1. Erna Bodström: From cultural to political. Making power visible in the study of immigration in communication 2. Hanna Kettunen: Narratives on rental housing policy 3. Ritva Salminiitty: Local democracy in change. Is there a participatory turn in city councilors attitudes? A case study in Turku 4. Sofia Laine: Transnational ethnography on youth political engagement in Tunisia, Egypt, Morocco, Lebanon and Algeria and beyond 5. Inna Perheentupa: Yhteiskunnallinen muutos ja naisliikkeen sukupolvet Venäjällä 6. Markku Lonkila: Political aspects of sharing things in Facebook Friday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 5 (3 rd floor) 1. Risto Heiskala & Jari Aro: Imperial worldmaking. Innovation and security in the EU in comparison to the US and China 2. Antti Gronow & Tuomas Ylä-Anttila: Advocacy Coalitions of Climate Change in Finland 10

11 3. Anna Kukkonen: Political Discourse Networks and Climate Change: A Comparative Study of the North-South Divide 4. Satu Husso: Carrotmob collective action for a sustainable society 5. Eeva Luhtakallio & Nina Eliasoph: Personal Attachments and Politicization: Organizational styles of promoting bicycling in Helsinki and Los Angeles 25 RIKOLLISUUDEN, KONTROLLIN JA VÄKIVALLAN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ Koordinaattorit: Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ja Helsingin yliopisto & Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), Helsingin yliopisto Torstai , klo , Paikka: Porthania, P673 (6. krs.) Vera Virolainen: Uhrista itsensä puolustajaksi? Naisvangit, väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumat ja toimijuus Satu Venäläinen: Naisten tekemän väkivallan merkitykset ja sukupuoli Satu Lidman: Raiskauksen ja kontrollin sitkeät juuret: auttaako asennehistoria ymmärtämään nykypäivää? Joonas Kekkonen: Organizational tool, inadequate skills or just plain sadism? - Boys using physical violence Aura Kostiainen: Rikoslaki ja kontrolli-ilmapiiri. Sosiaalisten ongelmien ja yhteiskunnallisen muutoksen määrittely rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä käydyssä keskustelussa Anne Alvesalo-Kuusi & Liisa Lähteenmäki: Työturvallisuusrikokset, yhteisövastuu ja kriminologinen määrittely Liisa A. Mäkinen: Valvonta ON/OFF. Kotien valvontajärjestelmät asukkaan näkökulmasta Elsa Saarikkomäki: Nuorten käsityksiä poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta Malin Fransberg: Naisten alakulttuurinen pääoma kontrollin vuorovaikutuksessa graffitija katutaidealakulttuureissa Timo Korander: Kontrollimyönteisyyden eetos ja katujen kontrollikulttuuri Suomessa Perjantai , klo , Paikka: Porthania, P673 (6. krs.) Mikko Aaltonen: Keneen rikostaustaisten tekemä väkivalta kohdistuu? Henrik Elonheimo: Rikosurat Alankomaissa ja Suomessa 1980-luvun syntymäkohorteissa Mika Sutela: Rikosten lyhyen aikavälin vaihtelu Suomessa Janne Kivivuori, Laura Kuitunen ja Martti Lehti: Sosiodemografiset erot suhtautumisessa tuomioistuimiin Juha Kääriäinen: Murentaako julkinen kritiikki luottamuksen poliisiin? Jussi Perälä: Joitakin muita tarkoituksia varten? Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta Johanna Nurmi: Nuorten väkivaltakuolemien käsittely sivullisten haastattelupuheessa Jenni Raitanen: Koulusurmia ihannoivat yhteisöt internetissä ja niiden vaikutus yhteisön jäsenten elämään Markus Kaakinen, Matti Näsi, Atte Oksanen & Pekka Räsänen: Internetin vihasisältö ja kognitiivinen sosiaalinen pääoma Ilkka Taipale: Operatiivinen työryhmä vankien ja vankiloiden tilan kohentamiseksi 26 SOSIAALINEN ERIARVOISUUS / SOCIAL INEQUALITY Koordinaattorit/Coordinators: Jani Erola, Turun yliopisto & Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto 11

12 Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, B107 (1. krs.) Aurora Saares, Riikka Shemeikka & Hanna Rinne: Sosioekonominen asema ja nuorten aikuisten työhön sitoutuminen 2000-luvun Suomessa Hannu Lahtinen, Outi Sirniö & Pekka Martikainen: Trends in the risk of unemployment between social classes among male and female employees in Finland in the period Petri Palmu: Eläkeläisten elämäntyytyväisyyttä selittävät työura-, aktiviteetti- ja resurssitekijät Ammattiliitto Pron eläkeläisjäsenillä Jouko Nätti, Timo Anttila, Tomi Oinas, Mia Tammelin & Satu Ojala: Parents working hours and children s later life Elina Kilpi-Jakonen, Jani Erola & Aleksi Karhula: Inequalities in the haven of equality? Upper secondary qualifications and entry into tertiary education in Finland Ina Juva: Normaali, tavallinen, kunnollinen, tunnollinen - Opettajien diskursseja marginalisaatiosta ja normaaliudesta 27 SOSIOLOGIAA KÄDET SAVESSA Koordinaattorit: Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto & Juha Suoranta, Tampereen yliopisto Torstai , klo , Paikka: Unioninkatu 38, F211 (2. krs.) 1. Kukka Ranta: Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä The New York City Community Land Initiative (esitys Skypen välityksellä) 2. Leonardo Custódio: Advantages and Challenges of Activist Research as a Local Outsider 3. Hanna Storm: Marginaalien marginaaleissa eli queer-zine-kulttuurien tarkastelua 4. Heidi Meriläinen: Kokemuksia yhteistutkimuksen käytöstä 5. Heta-Elena Heiskanen: Kädet saveen Lapissa: Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? 6. Tero Toivanen: Kädet savea syvemmälle? Antroposeeni, fossiiliyhteiskunta ja sosiologia 28 SOTILASSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu & Anni Ojajärvi, Nuorisotutkimusverkosto Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Sali 4 (Uusi puoli, 3. krs.) I sessio ( ) 1. Tiia Tahvanainen: Inttielämää verkossa: varusmiesten ylläpitämät blogit ja Youtube-videokanavat 2. Valdemar Kallunki: Siviilipalveluksen vaikutukset osaamisen ja syrjäytymisen näkökulmat (Tauko) II sessio ( ) 3. Minna Leinonen & Katri Otonkorpi-Lehtoranta: Hauraat ja turvatut puolustusvoimien henkilöstön huolenaiheiden intersektionaalinen tarkastelu 4. Anitta Hannola: Puolustusvoimien työnsosiologisia erityispiirteitä pakkosiirrot, reppu-upseerit ja kutsumusammatti 29 TERVEYSSOSIOLOGIA Koordinaattorit: Piia Jallinoja, Helsingin yliopisto & Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12

13 Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 12 (3. krs.) I Työnhyvinvointi & työterveysriskit 1. Anna Kuokkanen: Psyykkisen kuormituksen tunnistaminen työterveysongelmaksi vakuutusalan henkilöstö- ja ammattilehdissä 2. Pekka Varje & Ari Väänänen: Työterveysriskit, sosiaaliset suhteet ja luokka: diskurssianalyysi Helsingin Sanomien ja Me Naisten työterveyskeskusteluista Virve Peteri: Tuolin imu Kansanterveys, kilpailukyky ja istumisen vaarat 4. Riikka Shemeikka, Hanna Rinne & Aurora Saares: Ikääntyvien työntekijöiden koetun kuntoutuksen tarpeen väestöryhmittäiset erot II Terveyspalvelut & terveyskäyttäytyminen 5. Laura Lyytikäinen: Alkoholismi sairaus vai heikkous? Venäläisten Anonyymien Alkoholistien käsityksiä alkoholismista 6. Taina Leinonen, Netta Mäki & Pekka Martikainen: Trajectories of antidepressant medication before and after the onset of unemployment by duration of unemployment and eventual re-employment 7. Hanna Remes, Pekka Martikainen, Heta Moustgaard & Laura Kestilä: Parental social and health-related risk factors for hospitalizations owing to high-risk health behaviour among adolescent children 8. Hanna Rinne, Riikka Shemeikka, Aurora Saares, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen: Terveyspalvelujen saannin väestöryhmittäiset ja alueelliset erot työllisillä 30 TURVALLISUUDEN SOSIOLOGIA Koordinaattorit: Tuula Kekki, SPEK & Heikki Laurikainen, SPEK Torstai , klo , Paikka: Porthania, P617 (6. krs.) 1. Kauri Lindström: Kansainvälinen katsaus urbaaniin varautumiseen 2. Marja Ylönen: Turvallisuuden valvonta - Institutionaalinen isomorfismi ja kansalliset kulttuuriset piirteet Suomen ydinvoimateollisuudessa ja Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa 3. Sari Vanhanen: Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä poliisin työn näkökulmasta 4. Tomi Haapa-alho: Maahanmuuttajataustaisten nuorten neuvottelut turvattomuudesta ja turvallisuudesta kaupunkitilassa 5. Heikki Laurikainen & Aleksi Nissinen: Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa näkökulma kansalaisten varautumisen tilaan ja resursseihin eri alueilla 31 TYÖ, PERHE JA SUKUPUOLIROOLIT Koordinaattorit: Milla Salin, Turun yliopisto & Minna Ylikännö, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 7 (3. krs.) Tervetuloa Laura Peutere, Päivi Rautava & Pekka Virtanen: Miten vastuu lapsista ja kotitöistä on yhteydessä naisten ja miesten työmarkkinakiinnittymiseen? Pauli Sumanen: Ylityöt ja niiden syyt Tauko Katja Pohjola: The career interruption after childbearing Minna Ylikännö: Valtatiellä vai kärrypolulla kohti sukupuolten tasa-arvoa? tutkimus sukupuolirooleista Pohjoismaissa vuonna

14 Lopetus 32 VALUATION IN PRACTICE: EXPLORING PROCESSES OF ORDERING AND SELECTION Coordinators: Mianna Meskus, University of Helsinki & Elina Paju, University of Helsinki PROGRAMME: Thursday , at , Conference room: Metsätalo (Unioninkatu 40), Lecture hall 8 (3 rd floor) Mianna Meskus & Elina Paju: Welcome! Laura Perjo: Valuable life: Images of life insurance Riikka Homanen: Fetishising foetal representations in the internet: Tuning scientific results into political actors, aspirations and value objects Elina Helosvuori: Selecting Embryos Helena Hirvonen: Practices of valuation in paid care work Tomi Lehtimäki: Organizing natures - The situated valuations of organic production in the media Anu Lounela: (Re)valuation of nature through climate change programs Mianna Meskus: Valuing humanity: Ethical issues in experimental science Discussion Friday , at , Conference room: Main Building, Auditorium IV (Old side, 2 nd floor) Heta Tarkkala: "High quality is not an intrinsic property of the sample itself" - The question of sample quality in biobanking Aaro Tupasela: Value out of place - constructing Finnish Disease Heritage Minna Ruckenstein: Visualised and interconnected genome: inhabitable maps for ordering lives Lotta Hautamäki: What is of value in psychiatric diagnosis? Nora Hämäläinen: Self-help -practices of valuation Turo-Kimmo Lehtonen: Valuing private health insurance for children in Finland Elina Paju: Valuing oneself, valuing others: Ordering and selection in children's and young people's lives Discussion 33 VUOROVAIKUTUKSEN SOSIOLOGIA Koordinaattorit: Elina Weiste, Helsingin yliopisto Mika Simonen, Helsingin yliopisto & Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto Diskussantti: Anssi Peräkylä, Helsingin yliopisto Torstai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio IX (Vanha puoli, 3. krs.) OSIO 1 1. Pia Houni: Tila, työ ja tekijä siinä yhteisön kaava? 2. Outi Kähäri: Luottamuksen merkitys monikulttuurisissa ammatillisissa vuorovaikutuskonteksteissa suomalaisten lähiesimiesten ja työntekijöiden kokemuksia 3. Ilkka Arminen, Hanna Rautajoki & Mika Simonen: Sosiaalisen inkluusion ja ekskluusion menetelmät kokeellisen tutkimuksen soveltaminen luonnollisiin aineistoihin OSIO 2 4. Harriet Strandell: Identiteettien tuottaminen lasten haastatteluissa 5. Eliisa Kylkilahti: Iän representaatiot kuluttajien palvelukohtaamisia jäsentävissä tarinoissa 14

15 6. Kaija Hänninen: Ensitietoon liittyvien vuorovaikutustilanteiden keskeiset tekijät ja niiden merkitys Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio IX (Vanha puoli, 3. krs.) OSIO 1 1. Elina Weiste: Asiakkaan kyvyllistäminen psykiatrian poliklinikan hoitokeskusteluissa 2. Liisa Voutilainen & Aino Koivisto: Implisiittisyys arkikeskustelussa ja psykoterapiassa 3. Kimmo Svinhufvud, Liisa Voutilainen & Elina Weiste: Normalisointi opintopsykologin vastaanotolla OSIO 2 4. Melisa Stevanovic: Kokemusten jakamisen käytänteistä: Mitä Asperger-henkilöt tekevät toisin? 5. Sanni Tiitinen, Tea Lempiälä & Heini Ikävalko: Kehittämisideoista keskusteleminen kokousvuorovaikutuksessa 6. Hanna Rautajoki: Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa: Osallistumiskehikosta osallistumiskenttään 7. Loppukeskustelu: Diskussantti Anssi Peräkylä 34 YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT JA SOSIAALISET ONGELMAT Koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 11 (3. krs.) Veli-Matti Salminen: Uskonnollisuuden murros ja osallistumisen ongelma: osallisuuden eriytyminen evankelis-luterilaisessa kirkossa Sophy Bergenheim: Väestökysymys on lyhyesti sanoen kysymys kansamme olemassaolosta. Väestöliitto ja 1940-luvun väestöpolitiikka Lotta Harju: Tabu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: työssä tylsistyminen ajan kokemuksena ja ajan kuvana Johanna Järvinen-Tassopoulos: Sosiaalisten ongelmien jäljillä Esimerkkinä rahapelaamisen ilmiö Eija Pietilä: Kuinka vastata uusiin ja muuttuviin sosiaalisiin ongelmiin? Rahapeliongelmaisia työssään kohtaavien näkökulmia Perjantai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 11 (3. krs.) Michael Egerer & Anna Alanko: Medicalization of problem gambling? Boundary work from two sides of the border Petri Huhtanen: Kyselytutkimusten mahdollisuuksista alkoholinkäytön läheisille aiheuttamien haittojen tutkimisessa Otto Ruokolainen: Sähkösavukkeet kansanterveyden pelastus vai perikato? Katariina Warpenius: Kasvuympäristön institutionaaliset tukirakenteet Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden tulevaisuuskuvia nuorten elämänhallinnasta Jani Selin: Itsesäätelystä sääntelyyn? Rahapeliyhtiöiden vastuullisuustoimet pelaamisesta aiheutuvien haittoja vähentämään pyrkivien säännösten toimeenpanon yhteydessä 35 YHTEISKUNNAN RAKENNE JA SUKUPUOLI Koordinaattorit: Aleksi Karhula, Turun yliopisto & Hannu Lehti, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 9 (3. krs.) 1. Sanni Jalonen: Äidin ja isän sosioekonomisen aseman ylisukupolviset, varhaiskehitykseen ja terveyteen liittyvät mekanismit 2. Aleksi Karhula: This is a Man s World? Changes in Income Predict Sex Ratio at Birth 15

16 3. Hannu Lehti: Sosiaalista ja luonnollista? Naisten ja miesten seksuaalimoraali ja siihen yhteydessä olevat tekijät 36 YHTEISKUNTATEORIAN TYÖRYHMÄ Koordinaattori: Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto Torstai , klo , Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 28 (5. krs.) 1. Heta-Elena Heiskanen: Onko ympäristön ja ihmisten hyvinvointi aina ristiriidassa? Vastauksia valituista yhteiskuntateorioista 2. Keijo Lakkala: Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat 3. Pekka Mäkelä: Miten on, miten voisi olla, miten pitäisi olla? 4. Jussi Jokinen & Mikko Hyyryläinen: Kohti kognitiivista sosiologiaa 5. Jukka Sädevirta: Deskriptiivisen yhteiskuntatieteen teorioiden ja tulosten sovellettavuus ja vaikutukset yhteiskuntaelämän käytäntöjen kehittämisessä: Esimerkkinä työelämä Perjantai , klo , Paikka: Päärakennus, Auditorio III (Vanha puoli, 2. krs.) 1. Kari Kantasalmi: Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaatiopolitiikan rajautuminen yliopisto-organisaatiossa 2. Martti Muukkonen: Uskonto mallina hyvinvoinnille 3. Johanna Hämäläinen: Backstage käsitteestä Erving Goffmanin dramaturgisessa lähestymistavassa 4. Mikko J. Virtanen: Aktualistisen kartanpiirron ongelmat Bruno Latourin teoreettisten lähtökohtien systeemiteoreettinen kritiikki 5. Hanna-Mari Husu: Bourdieun kausaalinen todennäköisyys ja yksilön valinnat: uusia tulkintoja habituksen käsitteeseen 6. Tuukka Kaidesoja: Mikro-makro -ongelma sosiologisessa tutkimuksessa 16

17 Sosiologipäivien 2015 työryhmät Sessio 1 Torstaina , klo Sessio 2 Perjantaina , klo Rautatientori / Central Railway Station 2 Päärakennus / University Main Building (Fabianinkatu 33) 3 Ravintola Pörssitalo (Fabianinkatu 14) 4 Porthania (Yliopistonkatu 3) 5 Topelia (Unioninkatu 38) 6 Metsätalo (Unioninkatu 40) Päärakennuksessa on sekä vanha että uusi puoli. Uuden puolen sisäänkäynti on Fabianinkadun puolella, vanhan puolen Unioninkadun puolella. Toisen kerroksen kautta pääsee kulkemaan puolelta toiselle. Kaikki numeroidut salit (1-21) sijaitsevat uudella puolella, roomalaisittain numeroidut auditoriot (I-XVI) ovat osa vanhaa puolta. 17

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

Tornio, 34. kans. Rajakisat

Tornio, 34. kans. Rajakisat Tornio, 34. kans. Rajakisat 12.6.2010 M 110 m aj +0,3 1. Arttu Hirvonen OulPy 14.23 Ville Lahtela LapLu DNF M 200 m +2,1 1. Antti Vainionpää OulPy 22.65 2. Antti Kokkonen VeitsilKV 23.08 3. Jari Jukkola

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki ROCK'N'SWING GP kilpailut Hämeenlinna 13.2 BOOGIE WOOGIE A yleinen 3 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 4 Samuli Kalliala Pinja Sarviluoma Baunssi Hämeenlinna 44 Olli Rasi Rosanna Valtonen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi 2013-14 HAUSBANDY Snipers Porski RSB Yhteensä Ahde Kimmo HausBandy 1+2 3+0 x 2 4 2 6 0 Hakkola Jani HausBandy 0+0 ei pel. x 1 0 0 0 0 Helminen Tommi HausBandy 2+0 ei pel. x

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Suomen Cup - Jämi Naiset 10 km (V)

Suomen Cup - Jämi Naiset 10 km (V) 14.1.017 1:08:00 55 m 1 7 3196803 Eveliina Piippo Vuokatti Ski Team Kainuu 14:9.1 (1) () 9:.1 0.0 71 5916454 Sini Alusniemi Kangasniemen Kalske 14:39.8 () () 9:36.0 +13.9 3 70 61791 Heini Hokkanen Kangasniemen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi 19.2.2012: Tulokset NYL (2 x 3 x 1 km klo 11:00) 1 2 Puijon Hiihtoseura 21.10,6 +0,0 1. osuus: Elsa Airaksinen 3.28,5 1 3.28,5 1 2. osuus: Susanna Porela-Tiihonen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot