TEKSTITYS DIGITAALISESSA TV- LÄHETYKSESSÄ JA YLEN TEKSTITYKSEN ONGELMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKSTITYS DIGITAALISESSA TV- LÄHETYKSESSÄ JA YLEN TEKSTITYKSEN ONGELMISTA"

Transkriptio

1 Timo Moilanen TEKSTITYS DIGITAALISESSA TV- LÄHETYKSESSÄ JA YLEN TEKSTITYKSEN ONGELMISTA Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Timo Moilanen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Mediatekniikka Tekstitys digitaalisessa TV-lähetyksessä ja YLEn tekstityksen ongelmista Tiivistelmä Analogiset televisiolähetykset loppuivat kokonaan Suomessa Digiaikaan siirtyminen ei kuitenkaan sujunut aivan tuskattomasti. YLEn kanavien tekstityksen toistossa oli ongelmia suurella määrällä käyttäjiä ja suunniteltu vuorovaikutteisuus MHP-sovelluksilla jäi vain marginaalisen pienen käyttäjäkunnan kokemukseksi. Hyvänä puolena on, että TV-lähetysten kuvanlaatu parani, kanavien määrä kasvoi ja kauan kaivattu maksukanavien katselu mahdollistui myös antennitalouksissa. Tästä huolimatta osa TV-luvan maksajista oli niin tyytymättömiä digitaalisiin TV-lähetyksiin ja tekstityksen ongelmiin, että he päättivät jättää digisovittimen hankkimatta ja näin ollen myös TV-luvan maksamatta, vaikka YLE vakuuttikin, että tekstitysongelmat johtuivat digisovittimien ohjelmistoista eikä heidän lähetyksistään. Tutkin työssäni sitä, olisiko ohjelmistopäivityksellä vaikutusta digisovittimien tekstitysten toistamisen laatuun. Tämän toteutin laskemalla ensin käytössäni olevien digisovittimien tekstitysongelmien määrää senhetkisillä ohjelmistoilla, suorittamalla ohjelmistopäivityksen jälkeen uuden laskennan ja vertaamalla tuloksia toisiinsa. Käytössäni olevissa digisovittimissa vain osassa oli tekstitysongelmia. Suoritin ohjelmistopäivityksen sellaiselle digisovittimelle, jossa tekstitysongelmia oli paljonkin. Tekstitysongelmat eivät poistuneet aivan kokonaan, mutta ongelmat vähenivät silti mielestäni ratkaisevasti, alle kymmenesosaan alkuperäisestä. Testaukseni perusteella päädyin tulokseen, että YLEn tekstitysongelmat eivät johdu heidän lähetyksistään vaan digisovittimien puutteellisista ohjelmistoista. Asiasanat (avainsanat) Digisovittimet, tekstitys, digitaalinen televisio, televisiotoiminta, Sivumäärä Kieli URN 28 Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Timo Mynttinen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Timo Moilanen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information Technology Media Technology Subtitles in digital TV broadcasts and about YLE s subtitle problems Abstract The analog television broadcasts ended completely in Finland on 31 st of August The transition to digital age was not as easy as predicted. A great deal of users had problems with YLE's channels subtitles and the planned interactivity with MHP-applications was only used by a very small minority of the users. As a good side, the quality of TV broadcasts got better, the amount of channels increased and long missed pay-channel feature became possible also in terrestrial television households. Even still, some of the TV license payers were so unsatisfied with the digital TV broadcasts and the subtitle problems that they desided not to purchase any set-top box (STB) and so also not to pay the TV lisence any longer, even thought YLE assured that the subtitle problems are caused by faulty firmware in STB's and not by their broadcasts. In my work I investigated the impact of firmware updates on the STB's ability to reproduce the correct subtitles. This was accomplished by calculating the amount of subtitle problems on the STB's available for me with their current firmwares, re-calculating the amount of subtitle problems on the STB's after performing firmware updates and comparing the results together. Only few of the STB's available to me had subtitle problems. I perfomed the firmware update on a STB which had plenty of subtitle problems. Even thought the subtitle problems did not stop completely but they decreased remarkably, to less than one tenth of the original. After this investigation I came to the conclusion that the subtitle problems are not caused by YLE's broadcasts but by the imperfect firmwares of the STB's. Subject headings, (keywords) Set-top boxes, subtitling, digital television, television operations Pages Language URN 28 Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Timo Mynttinen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO DIGI-TV Digi-TV Suomessa Digi-TV:n tuomat edut DVB-standardiperhe DVB-T DVB-C DVB-S DVB-H MHP Antenniverkossa näkyvät kanavat Kanavanippu A Kanavanippu B Kanavanippu C Kanavanippu E Kanavanippu D eli MobiiliTV kanavat TEKSTITYS DIGI-TV:SSÄ DVB-tekstitys Äänitekstitys YLEn tekstitysongelmat Digisovittimen ohjelmistopäivitys DIGISOVITTIMEN OHJELMISTOPÄIVITYKSEN TEKEMINEN JA SEN VAIKUTUS YLEN TEKSTITYKSEN TOIMIVUUTEEN Testauksen ensimmäisessä vaiheessa käytetyt digisovittimet Testauksen ensimmäinen vaihe Ensimmäinen testausjakso (1 h) Toinen testausjakso (1 h) Ohjelmistopäivityksien tekeminen kotona Philips DTR2000/ Handan DVB-T Testauksen kolmas vaihe... 21

5 4.4.1 Testauksen kolmannessa vaiheessa käytetyt digisovittimet Kolmas testausjakso (2 h) YHTEENVETO LÄHTEET... 24

6 TYÖSSÄ KÄYTETYT TERMIT JA KÄSITTEET YLE MHP STB DVB Digi-TV idtv ATSC ISDB DTMB DMB-T/H DVD DVB-T DVB-C DVB-S DVB-H MUX OCAP ACAP OTA PID PTS CLUT CONAX WSS SDTV HDTV Yleisradio Oy Multimedia Home Platform Set-top box, digisovitin, digiboksi Digital Video Broadcasting Digitaaliset televisiolähetykset Integrated Digital Television Advanced Television Systems Committee Integrated Services Digital Broadcasting Digital Terrestrial Multimedia Broadcast Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld Digital Video/Versatile Disc Digital Video Broadcasting - Terrestrial Digital Video Broadcasting - Cable Digital Video Broadcasting - Satellite Digital Video Broadcasting - Handheld multipleksi, kanavanippu Open Cable Application Platform Advanced Common Application Platform Over The Air - ohjelmiston päivitys lähetteestä Page ID Presentation Time Stamps Colour Look-Up Maksukorttijärjestelmä Wide Screen Signalling Standard-Definition Television High Definition Television

7 1 JOHDANTO 1 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen televisiolähetysten digitalisoinnista Toteutustekniikaksi valittiin eurooppalainen DVB-standardiperhe (Digital Video Broadcasting). Viralliset digi-tv eli digitaaliset televisiolähetykset aloitettiin Suomessa , antenniverkon koelähetykset aloitettiin jo lokakuussa Analogiset televisiolähetykset loppuivat kokonaan Digitaalisten lähetysten alkaminen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta. Kaikki suunnitellut kanavat eivät edes aloittaneet lähetyksiään ja YLEn kanavilla ilmeni tekstitysongelmia johtuen muista kanavista poikkeavasta DVB-tekstityksestä sekä puutteellisista digisovittimista. Kaiken kaikkiaan aloitti suunnitellusta 13 kanavasta toimintansa vain kahdeksan kanavaa, joista neljä (YLE TV1 ja YLE TV2, MTV3 ja Nelonen) näkyi jo aiemmin analogisina lähetyksinä. Neljä täysin uutta kanavaa (YLE Teema, YLE24, YLE FST sekä Urheilukanava) aloitti lähetyksensä suunnitellusti Näistä vastoinkäymisistä sekä vuorovaikutteisuuden mahdollistamaa MHP eli Multimedia Home Platform -standardia hyödyntävien digisovittimien korkea hinta ja huono saatavuus johtivat tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät olleet heti innokkaita siirtymään digi-tv-teknologian käyttäjiksi, vaan päättivät odotella digisovittimien kehittymistä ja niiden hinnan laskua. Tästä johtuen Valtioneuvosto joutui tekemään periaatepäätöksen, jolla lykättiin alkuperäistä aikataulua lopettaa analogiseen tekniikkaan perustuva televisiopalvelu jo nykyisten analogisten toimilupien päättyessä. Työssäni esittelen digi-tv:n historiaa, DVB-standardit ja digi-tv-tekniikan perusteet sekä tutkin, johtuvatko YLEn kanavien tekstitysongelmat tiettyjen digisovittimien ominaisuuksista/ohjelmistoversioista vai ovatko ongelmat lähetyspohjaisia tutkimalla YLEn lähetyksiä usealla eri digisovittimilla, suorittamalla ohjelmistopäivityksiä ja vertailemalla saatuja tuloksia.

8 2 DIGI-TV 2 Käsitteen digi-tv voi ymmärrettävästi käsittää väärin. Käsitteellä tarkoitetaan itse TV-lähetysten digitaalista jakeluketjua ja sen standardeja eli yksinkertaistettuna itse digitaalisia televisiolähetyksiä eikä siis digivirittimellä varustettua televisiota, niin kutsuttua idtv:tä. Suomessa, muualla Euroopassa, Australiassa sekä useissa Aasian maissa käytetään DVB-standardia. Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Koreassa käytetään Yhdysvalloissa luotua ATSC-standardia. Japanissa on kehitetty oma ISDBstandardinsa, joka on käytössä myös Brasiliassa. /1, s.39./ Kiinassa on kehitetty oma DTMB-standardinsa, joka aikaisemmin tunnettiin lyhenteellä DMB-T/H, mutta jota ei ole vielä otettu laajaan käyttöön /2/. 2.1 Digi-TV Suomessa Suomesta tuli kolmas maa, joka lopetti analogiset televisiolähetykset kokonaan. Edelle ehtivät vain pinta-alaltaan huomattavasti pienemmät maat Luxemburg ( ) ja Alankomaat ( ). /3, s. 1./ Muut Euroopan maat tulevat huomattavasti perässä, Euroopan Unioni on suositellut jäsenmaitaan toteuttamaan digitalisointiuudistuksen vuoteen 2012 mennessä /4/ Espoon Kivenlahden lähettimellä tehtiin Suomen ensimmäinen koelähetys digitaalisessa TV-verkossa. Toukokuussa 2000 käynnistettiin lähetysverkon rakentaminen ja jo alkoivat viralliset digitaaliset televisiolähetykset antennija kaapeliverkossa. Digitaaliset satelliittilähetykset alkoivat jo vuonna 1999 Canal Digitalin toimesta. Vuoden 2002 alkuun mennessä digitaalisten televisiolähetysten näkyvyysalue kattoi jo noin 70 % Suomen kotitalouksista (kuva 1). /1, s. 54; 5, s. 8./ Kuva 1. Digitaalisten TV-lähetyksien näkyvyys alkuvuonna 2002 (Digita).

9 3 Suomessa antenniverkon lähetyksiin tarvittavat radio- ja TV-verkkoon lähetysasemat, mastot ja muun jakelutekniikan omistaa ja ylläpitää Digita Oy joka alun perin oli YLEn kokonaan omistama tytäryhtiö, mutta joka myytiin ranskalaiselle TDFkonsernille. Digitan oman tiedotteen mukaan myynti tapahtui: radion ja television digitalisointiin sekä toimilupamaksun puolituksesta aiheutuneiden tulonvähennysten kattamiseen /6; 7/. Kaapeliverkkoa ylläpitävät edelleen paikalliset kaapeliyhtiöt joskin osa yhtiöistä on toiminnan tehostamiseksi ja digitaalisia ohjelmapalveluja tarjotakseen (liittoutuneet ja) perustaneet super head endejä, joista voidaan keskitetysti hoitaa ohjelmanjakelu ja signaalinkäsittely. Näitä super head end -toimijoita ovat Welho (entinen Helsinki Televisio Oy), Suomen 3 KTV Oy, Turun Kaapelitelevisio Oy, Tampereen Tietoverkko Oy ja Vaasan Läänin Puhelin. /8, s. 21./ Kesällä 2007 myynnissä olleista digisovittimista 73 % oli maksukorttipaikka (CONAX) maksukanavien katselua varten. Noin kolmasosa myynnissä olleista laitteista oli tallentavia ja noin neljäsosa laitteista oli varustettu kahdella virittimellä, jotta tallentaessa yhtä kanavaa on mahdollista samanaikaisesti katsella toista kanavaa. /9./ 2008-vuoden maaliskuuhun mennessä 95 % TV-talouksista oli Finnpanelin tutkimuksen mukaan hankkinut digisovittimen (kuva 2). Melkein kolmasosa talouksista, joissa digisovitinta ei vielä ollut, ilmoitti, ettei edes suunnittele hankintaa. /10./

10 Kuva 2. Digisovittimien yleisyys TV-talouksissa (Finnpanel.fi) Digi-TV:n tuomat edut Digi-TV mahdollisti maksukanavat ensimmäistä kertaa antenniverkossa. Analogisella tekniikalla ei ollut mahdollista varmentaa asiakkaiden katseluoikeutta antenniverkossa mutta nykyään digisovittimien maksukorttipaikkaan asetetulla salauksenpurkukortilla tämä on yksinkertaista /5, s. 10/. Kuvanlaatu TV-lähetyksissä on parantunut ja analogisten lähetysten loputtua on digitaalisten kanavien määrää pystytty kasvattamaan pienentämällä kanavan tarvitseman lähetyssignaalin kaistan tarvetta kuvan häviöllisellä MPEG-2- pakkauksella, jota käytetään myös esimerkiksi DVD-videolevyillä. Pakkaus perustuu vain sellaisten videokuvan elementtien lähettämiseen, jotka ovat muuttuneet edellisestä videoruudusta. Tällaista pakkausmenetelmää käytettäessä jatkuvasti muuttuva kuva esimerkiksi nopeavauhtinen urheilu vaatii enemmän lähetyskaistaa kuin esimerkiksi rauhallinen studiokeskustelu, jolloin kuvan laatua pystytään vielä parantamaan kanavien dynaamisella multipleksoinnilla eli kanavanippuun pakkaamalla, jolloin koko kanavanipun käyttämä kaista pysyy vakiona (22 Mb/s) mutta yksittäisten kanavien käyttämän kaistan määrää (3-6 Mb/s) muutetaan dynaamisesti tarpeen mukaan. /5, s.5; 1, s. 37/ Laajakuvatelevisioiden omistajien iloksi digitaalisissa televisiolähetyksissä ohjelmat voidaan lähettää 16:9 kuvasuhteella, koska digisovitin muuntaa vastaanotetun kuvan vastaanottajan määrittelemään kuvasuhteeseen lähetykseen lisättyä WSS-tietoa (Wide Screen Signalling) hyväksikäyttäen. /11./ Analogisissa lähetyksissä käytettiin pääsääntöisesti 4:3 kuvasuhdetta. 2.3 DVB-standardiperhe Suomessa käytössä olevaan DVB-standardiperheeseen kuuluu seuraavat jäsenet: DVB-T eli Digital Video Broadcasting - Terrestrial, antenniverkon digitaalisiin lähetyksiin.

11 DVB-C eli Digital Video Broadcasting - Cable, kaapeliverkon digitaalisiin lähetyksiin. DVB-S eli Digital Video Broadcasting - Satellite, digitaalisiin satelliittilähetyksiin. DVB-H eli Digital Video Broadcasting - Handheld, MobiiliTV-verkon digitaalisiin lähetyksiin. /1, s. 39./ 5 Standardiperheen jäsenet eroavat toisistaan muun muassa käyttämänsä modulaation osalta. Tästä johtuen yhteen verkkoon suunnitellut laitteet eivät toimi toisessa verkossa. Kuluttajalle tämä aiheuttaa lisähaittaa esimerkiksi muutettaessa eri järjestelmää käyttävään talouteen, jolloin edessä on uusia laitehankintoja /8, s. 19/. Poikkeuksiakin toki on, esimerkiksi kaapeliyhtiö Welho on ilmoittanut asiakaspalvelunsa kautta lähettävänsä testitarkoituksissa myös maksuttomat antenniverkon kanavat, koska verkossa on ylimääräistä kapasiteettia, ainakin vuoteen 2009 asti /12/. Mikä tarkoittaa siis, että Welhon kaapeliverkossa voi käyttää sekä DVB-C että DVB-T-standardia tukevia laitteita. Lisäksi useimmissa idtv:eissä on sekä DVB-T- että DVB-C-virittimet, koska itse television hintaan nähden tämä lisäkulu on suhteellisen pieni DVB-T Analogisessa antenniverkon lähetyksessä jokainen televisiokanava tarvitsi oman 8 MHz taajuusalueen, mutta digitaalisessa lähetyksessä samaan taajuusalueeseen saadaan viidestä kuuteen televisiokanavaa (sekä muutamia radiokanavia näin haluttaessa) kuvan häviöllisellä MPEG-2-pakkauksella ja yhdistämällä kanavat samaan multipleksiin eli kanavanippuun. Antenniverkossa yksi 8 MHz:n taajuusalue pystyy välittämään multipleksoituna noin 22 Mb/s:n bittivirtaa. /1, s. 38./ Tämä taajuuksien tehokkaampi käyttö laskee huomattavasti antenniverkon lähetysten jakelukustannuksia /13, s. 267/. DVB-järjestelmässä käytetään kuvasignaalia, jonka tarkkuudeksi on määritelty 720x576 pikseliä., jota myös kutsutaan SDTV:ksi (Standard-Definition Television). DVB-T -järjestelmä kykenisi käyttämään myös tarkempaa, 1280x720 pikselin tarkkuutta (kuva 3) eli HDTV-tarkkuutta (High Definition Television eli

12 6 teräväpiirtotelevisio), mutta koska HDTV-lähetyksen vaatima bittivirta (noin 20 Mb/s) käytännössä vaatisi koko kanavanipulle varatun bittivirran (noin 22 Mb/s), lähetysten jakelukustannukset ja kanavien määrä palaisi samalle tasolle kuin ennen lähetysten digitalisointia. /11; 14, s. 1./ Kuva 3. SDTV-kuva verrattuna HDTV-kuvaan (CanalDigital.fi) DVB-C Kaapeliverkossa taajuusalue on sama 8 MHz, mutta ulkoisten häiriöiden puuttuessa se pystyy välittämään jopa 38 Mb/s:n bittivirran, joka riittää jopa 10 digitaalisen televisiokanavan lähetykseen. Lisäksi kaapeliverkossa on käytössä enemmän taajuusalueita kuin antenniverkossa, joten kaapeliverkon lähetyspotentiaali on antenniverkkoa huomattavasti parempi. /1, s.38./ Kaapeliverkon suuri lähetyspotentiaali on myös mahdollistanut HDTV-lähetykset. Normaali DVB-C -sovitin ei pysty HDTV-signaalia käsittelemään eikä normaali televisio toistamaan joten, HDTV-lähetysten seurantaan tarvitaan HDTV-sovitin ja teräväpiirtotelevisio. HDTV-sovittimella ja teräväpiirtotelevisiolla voi toki seurata SDTV-lähetyksiä normaalisti.

13 2.3.3 DVB-S 7 Digitaaliset satelliittilähetykset käyttävät korkeita lähetystaajuuksia ja laajoja taajuusalueita. Käytössä voi olla jopa 2000 MHz:n taajuusalue, josta käyttämällä sekä pysty- että vaakapolarisaatiota signaalitilaa saadaan jopa 4 GHz:n verran, jolloin lähetykseen mahtuu helposti jopa tuhansien televisiokanavien sisältö. /1, s / Satelliittilähetysten suuri lähetyspotentiaali on myös mahdollistanut HDTV-lähetykset. Normaali DVB-S -sovitin ei pysty HDTV-signaalia käsittelemään eikä normaali televisio toistamaan, joten HDTV-lähetysten seurantaan tarvitaan HDTV-sovitin ja teräväpiirtotelevisio. HDTV-sovittimella ja teräväpiirtotelevisiolla voi toki seurata SDTV-lähetyksiä normaalisti DVB-H DVB-H standardi on pitkälti yhteensopiva DVB-T standardin kanssa jotta voidaan käyttää samoja lähetyslaitteita. DVB-H on optimoitu kevyille, taskukokoisille ja akkukäyttöisille päätelaitteille ja käyttääkin lähetyksissään pientä, 320x240 pikselin tarkkuutta. /15; 16./ 2.4 MHP Ehkä huonoiten toteutunut digi-tv:n ominaisuus on vuorovaikutteisuus. Suurin syy vuorovaikutteisuuden toteutumattomuuteen lienee MHP-standardin ensiversion valmistuminen vasta vuoden 2000 helmikuussa /17, s. 194/. Digilähetyksensä jo aloittaneiden toimijoiden ei ollut helppoa siirtyä sen käyttöön jälkikäteen /1, s. 39/. Lisäksi monet MHP-palvelut eivät saavuttaneet suosiota laajakaistan nopeasti laajentuneen käytön ansiosta ja koska MHP:n vaatima paluukanavayhteys oli useimmissa laitteissa toteutettu hitaalla puhelinmodeemilla /18, s. 10; 5, s. 9/. Suomi oli ensimmäinen maa, joka otti MHP-standardin käyttöön jo vuonna 2001 /19, s. 1; 20/. Ensimmäinen MHP-yhteensopiva laite tuli myytiin kuitenkin vasta toukokuussa 2002 ja sekin oli hulppeat euroa maksava idtv (Sony Wega NX100), joka ei varsinaisesti houkutellut kuluttajia MHP:n käyttäjiksi /21/.

14 Ensimmäinen MHP-yhteensopiva digisovitin (i-can) tuli myyntiin vielä sitäkin myöhemmin, marraskuussa 2002 /22/. Nämä molemmat laitteet olivat vielä kaiken lisäksi pelkästään DVB-T yhteensopivia, joten kaapeliverkon käyttäjät (n. 50 % television katsojista), joilla paluukanavan hitausongelmaa ei olisi ollut, joutuivat odottamaan vielä toukokuuhun 2006 asti, kunnes myyntiin tuli ensimmäinen kaapeliverkkoon soveltuva laite (Medion MDC 3220) /23/. 8 Laitekannan pienuuden vuoksi (alle myytyä MHP-palveluja tukevaa digisovitinta vuoteen 2006 mennessä) esimerkiksi MTV3 ilmoitti keväällä 2006 keskeyttäneensä MHP-palveluiden tukemisen ja YLE lopetti toistaiseksi MHPpalvelut kuvan laadun parantamiseksi vuoden 2007 loppuun mennessä /24, s. 1; 25/. Omituisinta MHP häviämisessä YLEn tarjonnasta on se, että asiasta ei ole löydettävissä mitään virallista ilmoitusta, vaan käyttäjien huomattua MHP-palveluiden poissaolon heidän kyselyynsä vastattiin asiakaspalvelusta seuraavasti: MHP-palvelut on toistaiseksi poistettu digilähetteestä kuvan laadun parantamiseksi /26/. Tarkoittaneeko tämä sitä, että YLE ei ole vielä lopullisesti haudannut MHP:tä eikä siksi halua säikytellä kuluttajia ilmoituksilla MHP-palveluiden loppumisesta? Vielä tänäkin päivänä digi-tv:stä tietoja jakavalla digitv.fi-sivustolla uusimpana tietona MHP:stä on lista vuoden 2007 palveluista eikä sivuilla ole mainintaa, että MHP-palvelut eivät olisi enää käytettävissä /27/. Parhaiten ehkä MHP:n epäonnistumista kuvaa se, että YLEn lopetettua MHP-palvelut kanavillaan asiasta ei noussut käyttäjien keskuudessa isoa asiaa, vaan käyttäjät antoivat hiljaisen suostumuksensa vaikenemalla MHP:n hautaansa. Suurin osa suomalaisista digi-tv:n käyttäjistä ei vieläkään edes tiedä, mitä MHP-palvelut olivat tai olisivat voineet olla. 2.5 Antenniverkossa näkyvät kanavat Tällä hetkellä Suomessa on käytössä 4 (kuva 4) + 1 kanavanippua: 4 kanavanippua normaaleille DVB-lähetyksille sekä lisäksi kanavanippu D, joka on varattu yksinomaan MobiiliTV-verkon käyttöön. /28./

15 9 Kuva 4. Kanavaniput antenniverkossa (Digita.fi) Kanavanippu A Kanavanippua A on YLEn käytössä ja siihen kuuluu 5 televisiokanavaa (YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Teema ja YLE TV1+) ja 5 radiokanavaa (Ylen Klassinen, YLE Radio Peili, Yle FSR+, YLE Mondo ja YLE Radio Extrem). Kanavanippu kattaa 99.9 % Suomen väestöstä. /28./ Kanavanippu B Kanavanippu B on MTV Oy:n ja SW Television Oy:n käytössä ja siihen kuuluu 4 maksutonta (MTV3, Nelonen, Sub ja JIM) ja 3 maksullista kanavaa (MTV3 MAX, Sub Juniori ja Sub Leffa). Kanavanippu kattaa 99,9 % Suomen väestöstä. /28./ Kanavanippu C Kanavanippu C on muille kanaville varattu kanavanippu. Siihen kuuluu viisi maksutonta televisiokanavaa (Urheilukanava, The Voice, KLUBI.TV, IskelmäTV ja IskelmäTV Harju&Pöntinen) ja kahdeksan maksullista kanavaa (Canal+First, Canal+Hits, Canal+Sport1, Canal+Sport2, Canal69, Disney Channel, Urheilu+Kanava ja DIGIVIIHDE). Kanavanippu kattaa 78 % - 90,4 % Suomen väestöstä. /28./ Kanavanippu E Kanavanippu E:hen kuuluu 8 maksullista kanavaa (MTV3 Fakta, Discovery Channel, Eurosport, MTV Finland, Nickelodeon, SVT Europa, PlusTV ja KinoTV) jotka vaativat joko Canal Digital- tai PlusTV-maksukortin toimiakseen. Kanavanippu

16 hyödyntää analogisten lähetysten loppumisen vapauttamaa taajuusaluetta. Kanavanippu kattaa 95 % Suomen väestöstä. /28./ Kanavanippu D eli MobiiliTV kanavat MobiiliTV-verkossa näkyvät ainoastaan MTV3, Nelonen ja The Voice -kanavat. Lisäksi verkossa kuuluu The Voice -radiokanava. Kanavanippu kattaa 40 % Suomen väestöstä (kuva 5). /29./ MobiiliTV:n vastaanottoon tarvitaan DVB-Hvastaanottimella varustettu päätelaite: matkapuhelin tai tulevaisuudessa myös taskutelevisio /30/. Kuva 5. MobiiliTV:n näkyvyysalueet (MobiiliTV.fi).

17 3 TEKSTITYS DIGI-TV:SSÄ 11 Analogisissa televisiolähetyksissä ainoa mahdollinen tekstitysmenetelmä oli ennen video-signaalin lähettämistä niin sanotusti polttaa haluttu tekstitys suoraan videokuvaan, jolloin se voitiin lähettää osana itse video-signaalia. Digi-TV:ssä tämä on mahdollista toteuttaa myös eri tavalla, DVB-tekstityksenä. 3.1 DVB-tekstitys DVB-tekstityksessä tekstitystä ei polteta osaksi lähetettävää kuvaa, vaan tekstitys lähetetään erillisenä bittivirtana ja digisovittimen tehtäväksi jää koota ääni, kuva ja tekstitysbittivirrasta toimiva ja oikein ajastettu ohjelmakokonaisuus /31, s. 3/. Tämä tekniikka mahdollistaa usean tekstityskielivaihtoehdon valitsemisen, tekstityksen kokonaan pois jättämisen sekä näkövammaisille tai muille lukemisesteisille tarkoitetun äänitekstityksen käytön /32, s.45/. DVB-tekstitystä varten on kehitetty oma fonttityyppinsä (Tiresias), joka on selkeä ulkonäöltään ja helppolukuinen. DVB-tekstityksen fontti on käytännössä bittikarttoja, joten niiden avulla voidaan helposti esittää myös erikoismerkkejä, kuten kiinan-, japanin- jne. kirjoitusmerkkejä sekä käyttää eri värejä osoittamaan, kenen puhetta tekstitetään. Tekstiä voidaan myös tehostaa käyttämällä esimerkiksi lihavointia, kallistusta ja alleviivausta, mutta ne saattavat toisaalta heikentää tekstin luettavuutta. /11./ DVB-tekstityksessä käytetään CLUT -taulukkoja (Colour Look-Up) graafisten elementtien värien määrittämisessä. Taulukkojen avulla bittien siirtotarvetta saadaan vähennettyä, sillä 24-bittinen värikartta voidaan esittää 8-bittisen ennalta sovitun taulukon ja pienehkön bittimäärän avulla. Tekstitys vie bittivirrasta vain noin kbit/s, riippuen tekstin fonttien koosta ja väristä. /11./ Tekstitys voidaan liittää multipleksiin erillisenä bittivirtana, koska MPEG-2 - järjestelmän määrityksiin kuuluu graafisten elementtien siirtäminen. Tekstitys voidaan lähettää joko kanava- tai multipleksikohtaisena bittivirtana. PID-koodin (Page ID) avulla digisovitin poimii vastaanottamastaan bittivirrasta sivun mittaisen paketin

18 tekstitysdataa ja PTS -ajastus ja kohdistuskoodin (Presentation Time Stamp) ohjeiden mukaisesti sijoittaa sen näyttöruudulle. /11./ Äänitekstitys DVB-tekstityksen ideointivaiheessa ei aikanaan osattu ennakoida näkövammaisten lisäpalveluja ja siitä syystä tekstitysstandardista jäi puuttumaan kielivalinnan määritykset tähän tarkoitukseen. YLE päätti ratkaista ongelman valitsemalla kielivalinnan Hollanti tähän käyttöön, koska sen arvioitiin olevan sellainen kieli, jota ei muuten tulla Suomen kanavilla käyttämään. /33./ Valitsemalla ensisijaiseksi audioksi suomen tilalle hollanti saadaan tekstitys kuuluviin äänirobotin avulla. Samaa tekniikkaan on myöhemmin hyödynnetty niin sanotuissa Puhuva pää -chateissa MTV3-kanavalla. Outona yksityiskohtana huomasin, että vaikka digisovitin jätti tekstityksen näyttämättä, niin äänirobotti kuitenkin luki sujuvasti kyseisen tekstityksen. Tämä seikka paljastaa sen, että äänirobotin toiminnot eivät tapahdu digisovitin päässä, vaan äänirobotin ääni tulee todellakin omana ääniraitanaan, johon on myös miksattu mukaan alkuperäinen ääniraita. 3.3 YLEn tekstitysongelmat Valitettavan usein YLEn kanavia katsottaessa digisovittimet eivät pysty tehtäväänsä onnistuneesti suorittamaan, jolloin tekstitys puuttuu kokonaan, osittain tai joskus synkronointi pettää ja tekstitys tulee väärään aikaan. Kuluttajaviraston tiedotteen mukaan tekstitysongelmaisia digisovittimia ei tarvitse sietää, vaan myyjä vastaa loppukädessä laitteen teknisestä toimivuudesta eli jos teksti ei näy lainkaan tai tekstityksessä on jatkuvasti puutteita, virhe hyvitetään joko korjaamalla laite, vaihtamalla se uuteen tai purkamalla kauppa /34/. Toki digisovittimen korjaamista voi yrittää myös kotona tekemällä sille ohjelmistopäivityksen. 3.4 Digisovittimen ohjelmistopäivitys Ohjelmistopäivitys pitäisi onnistua yksinkertaisesti, jos antenniverkosta on saatavilla kyseiseen digisovittimeen sopiva päivitys, niin kutsuttu OTA-päivitys (Over The Air).

19 13 Mutta koska antenniverkon jakelussa olevat päivitykset maksavat laitevalmistajille, niiden saatavuus on lyhytaikaista. Jos antenniverkosta ei ole saatavilla päivitystä, kannattaa ottaa yhteyttä joko laitteen myyjään, maahantuojaan tai maahantuojan huoltoon /35/. Jos käyttäjä on kokeneempi tietokoneasioissa, voi hän myös etsiä Internetistä digisovittimeensa sopivan päivityksen, jos sellainen on saatavilla ja käyttää digisovittimen Ethernet-, USB- tai sarjaporttia päivityksen tekemiseen kotitietokoneella.

20 4 DIGISOVITTIMEN OHJELMISTOPÄIVITYKSEN TEKEMINEN JA SEN VAIKUTUS YLEN TEKSTITYKSEN TOIMIVUUTEEN 14 Työssäni lähdin tutkimaan DVB-tekstityksen ongelmia YLEn kanavilla. YLEn kanavien tekstityksessä on ollut muun muassa seuraavia ongelmia: tekstitys puuttuu kokonaan, osittain tai joskus synkronointi pettää ja tekstitys tulee väärään aikaan sekä joskus tekstitys jää näkymään liian pitkäksi aikaa ruudulle. YLEn mukaan ongelmat johtuvat digisovittimien huonoista ohjelmistoversioista, ja YLE neuvoo kuluttajaa hankkimaan ohjelmistopäivityksen digisovittimelleen. Tekstitysongelmien johtuminen digisovittimien ohjelmistoversiosta kuulostaa toki uskottavalta, mutta auttaako ohjelmistopäivitys oikeasti tähän vaivaan? Voisiko taustalla olla oikeasti YLEn lähetyksissä oleva vika? Niin monet kuluttajat ovat valittaneet tekstitysongelmista, että tuntuu oudolta, että heidän kaikkien käyttämien digisovittimien ohjelmistoissa olisi jotain vikaa. Lähdin tutkimaan tätä mielenkiintoista ja edelleen ajankohtaista ongelmaa rakentamalla tekstityslaboratorion, jonne hankin viisi digisovitinta ja viisi televisiota YLEn lähetysten tekstityksen yhtäaikaista seurantaa varten. Testauksen ensimmäisessä vaiheessa tutkin käytössäni olevien digisovittimien tekstityksen toistamisominaisuuksia niiden senhetkisillä ohjelmistoversioilla ja dokumentoin tulokset. Testauksen toisessa vaiheessa tutkin, moneenko käytössäni olevaan digisovittimeen on tarpeellista ja mahdollista saada ohjelmistopäivitys, jonka jälkeen suoritin ja dokumentoin ohjelmistopäivityksen eri vaiheet. Testauksen kolmannessa vaiheessa tutkin ohjelmistopäivitysten vaikutuksia tekstityksen toistamisen onnistumiselle toistamalla ensimmäisen vaiheen testauksen ohjelmistopäivityksen jälkeen.

21 4.1 Testauksen ensimmäisessä vaiheessa käytetyt digisovittimet 15 1 kpl Philips DTR2000/00 digisovitin, jossa ohjelmistoversio 90 1 kpl Philips DTR2000/00 digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl Nokia Mediamaster 110T digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl DigitAllWorld TCO-4000E digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl Handan DVB-T 9800 digisovitin, jossa ohjelmistoversio Testauksen ensimmäinen vaihe Aloitin tekstityksen testaamisen kytkemällä kaikki digisovittimet ja televisiot sähköverkkoon. Koska minulla oli käytössäni vain yksi antennisignaalin sisäänvienti, kytkin digisovittimet sarjaan toistensa kanssa antennijohdoilla ja kytkin digisovittimet SCART-johtojen avulla kiinni televisioihin. Vanhimmassa televisiossani ei ollut SCART-liitintä, joten jätin sen ketjun viimeiseksi ja kytkin digisovittimeen antennijohdolla (kuva 6). Tämän suoritettuani kytkin virrat päälle digisovittimiin ja televisioihin. Kuva 6. Testilaitteistoni kytkentäkaavio Ensimmäinen testausjakso (1 h) Testauksen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että tulokset olisivat vertailukelpoisia joten asetin kaikki digisovittimet samalle YLEn kanavalle (YLE 1).

22 16 Hämmästyksekseni huomasin piankin eroja tekstityksen toistossa. Melkein heti aloitettuani tekstityksen seurannan Philipsin DTR2000/00, jossa oli ohjelmistoversio 90 (jatkossa Philips1) jätti tekstityksen näyttämättä ensin osittain, jonka jälkeen myös pari seuraavaa tekstitystä puuttuivat kokonaan. Hetken päästä myös Philips DTR2000/00, jossa oli ohjelmistoversio 100 (jatkossa Philips2), jätti näyttämättä useamman tekstityksen kokonaan. Ensimmäisen tunnin kestäneen testausjakson aikana Philips1 epäonnistui tekstityksen toistamisessa kokonaan tai osittain peräti 36 kertaa ja Philips2 17 kertaa. Muilla digisovittimilla ei ollut silmin havaittavia ongelmia tekstityksen kanssa, paitsi Handan DVB-T 9800 (jatkossa Handan) jätti mielestäni tekstityksen näkyville ruutuun noin puoleksi sekunniksi toisia digisovittimia pitemmäksi aikaa, mutta koska tämä tapahtui johdonmukaisesti jokaiselle tekstitykselle, tämä saattaa olla Handanin ominaisuus eikä vika ohjelmistossa. Handanin katselua tämä tekstin viipyily ei haitannut, käytännössä sitä ei edes havaitse, ellei ole vertailukohdetta aivan vieressä Toinen testausjakso (1 h) Toisella tunnin mittaisella testausjaksolla päätin laajentaa testausalustaa hieman ja käytin YLE Teema -kanavaa, jossa kyseinen ohjelma oli tekstitettynä englanniksi. Edellisen testin perusteella tiesin jo, mitä odottaa digisovittimilta ja suuremmilta yllätyksiltä vältyttiinkin. Philips1 epäonnistui tekstityksen toistamisessa kokonaan tai osittain 34 kertaa ja Philips2 16 kertaa. Testin suurin yllättäjä oli Nokian Mediamaster (jatkossa Nokia), joka ei englanninkielistä tekstitystä osannut toistaa ollenkaan, vaikka tekstityskielivalinnoista englanti valittiinkin. Handanin tekstityksen viipyily ruudulla jatkui tuttuun tyylinsä noin puoli sekuntia muita pidempään. 4.3 Ohjelmistopäivityksien tekeminen kotona Ohjelmistopäivityksen pitäisi onnistua yksinkertaisesti, jos antenniverkosta on saatavilla kyseiseen digisovittimeen sopiva päivitys, niin kutsuttu OTA-päivitys. Mutta koska antenniverkon jakelussa olevat päivitykset maksavat laitevalmistajille, niiden saatavuus on lyhytaikaista. Jos antenniverkosta ei ole saatavilla päivitystä, on ohjelmistopäivitys mahdollista suorittaa kotona myös etsimällä Internetistä

23 digisovittimeen sopiva päivitys, jos sellainen on saatavilla ja käyttää digisovittimen Ethernet-, USB- tai sarjaporttia päivityksen tekemiseen kotitietokoneella Philips DTR2000/00 Koska Philips DTR2000/00 digisovittimessa (myöhemmin DTR) ei ole USB- tai sarjaporttia, ei sitä ole myöskään mahdollista päivittää kotitietokoneella. Päätin ottaa yhteyttä Philipsin asiakastukeen puhelimitse kysyäkseni, onko antenniverkosta saatavilla kyseiseen digisovittimeen sopiva OTA-päivitys, vai joudunko toimittamaan digisovittimen Philipsin huoltoon. Philipsin tuesta ilmoitettiin, että OTA-päivitys DTR:lle on tällä hetkellä saatavilla ( ). Valitettavasti vain DTR:ssä ei ole ominaisuutta, jonka avulla ohjelmistopäivitystä voitaisiin manuaalisesti hakea. DTR:ssä on vain valikko, josta voi valita, miten se käsittelee mahdollista päivitystä: 1. ei tee päivitystä, 2. kysyy tehdäänkö päivitystä ja 3. tekee päivityksen automaattisesti. Ihmetyksekseni Philips1:ssä oli jo asetus kysy päällä, joten otin uudelleen yhteyttä Philipsin asiakastukeen. He ilmoittivat, että todennäköinen syy päivityksen puuttumiseen on se, että digisovittimeni on ollut päällä vasta vähän aikaa ja päivityksiä suoritetaan yleensä yöaikaan. Heidän neuvostaan valitsin DTR:stä aina päivityksen (kuva 7) ja jätin laitteen päälle koko yöksi YLE 1 -kanavalle. Vielä 24 tunnin päästäkään ei päivitykseni ollut kuitenkaan saapunut, joten soitin jälleen Philipsin asiakastukeen. Asiakastuki oli ihmeissään päivityksen puuttumisesta ja neuvoi palauttamaan DTR:n alkuperäiset asetukset, hakemaan kanavat uudelleen ja varmistamaan, että kello oli oikein asetettuna.

24 18 Kuva 7. Ohjelmistopäivitys automaattisesti ja nykyinen ohjelmistoversio. Tein työtä käskettyä ja jäin odottamaan seuraavan yön päivitystä. Jälleen aamulla koin karvaan pettymyksen, ohjelmisto ei ollut vieläkään päivittynyt. Soitin Digitalle, koska he vastaavat itse päivityssignaalien lähettämisestä ja he varmistivat, että päivityssignaalia lähetetään jatkuvasti A-kanavanipussa koko maan laajuisesti ja ehdottivat, että liian monet antenninhaaroitukset voivat aiheuttaa päivityssignaalin häviämisen. Tämän vinkin perusteella kytkin Philips1:n toiseen antennipistokkeeseen ja jäin odottamaan jälleen mahdollisesti yöllä tapahtuvaa ohjelmistonpäivitystä. Seuraavana aamuna taas pettymyksekseni huomasin, että ohjelmistopäivitys ei vieläkään ollut saapunut. Soitin jälleen Philipsin tukeen, jossa viimeisenä neuvona sanottiin, että jos pystyisin viemään DTR:ni toiseen talouteen yön ajaksi, jos antennijärjestelmämme jotenkin estää kyseisen päivityksen. Kaiken varalta, jos tämäkin pettäisi, he antoivat huoltonsa osoitteen ja neuvoivat lähettämään laitteen huoltoon postitse päivitettäväksi saatekirjeen ja antamansa viitenumeron kera. Vein Philips1:n mökille ja jätin sen taas koko yöksi päälle YLE 1 -kanavalle. Palatessani hakemaan Philips1:n mökiltä seuraavana päivänä, huomasin, ettei

25 19 päivitystä ollut tapahtunut vieläkään, jolloin ainoaksi päivityskeinokseni jäi toimittaa se maahantuojan huoltoon. Postitin laitteen huoltoon, josta se saapui noin viikkoa myöhemmin päivitettynä uuteen ohjelmistoversioon Handan DVB-T 9800 Koska Handanin asiakastuesta sain kuulla, että OTA-päivitystä ei ole saatavilla päätin suorittaa ohjelmistopäivityksen käyttämällä laitteen USB-porttia ja imuroimalla tarvittavat tiedostot Handanin kotisivuilta Handanin ja muiden USB-porttia hyödyntävien digisovittimien päivitykseen yleensä tarvitsee imuroida muutamia tiedostoja, yksi tiedosto, jossa on laitteen vaatimat USBajurit sekä ohjelmistopäivityksen asennusohjelmisto ja toinen tiedosto, jossa on itse asennettavaksi tarkoitettu uusi ohjelmaversio. Kun tarvittavat tiedostot on hankittu valmistajan sivuilta, kannattaa USB-ajurit ja asennusohjelmisto asentaa kiintolevylle haluttuun paikkaan. Kytkettyäni USB-kaapelin tietokoneeni ei kuitenkaan automaattisesti tunnistanut uutta laitetta. Tovin tätä mietittyäni huomasin laittaa Handaniin virrat päälle, jolloin tietokone tunnisti uuden laitteen USB-portissa ja ilmoitti, että ajurien asennus on tarpeen laitteen toimimiselle. Ajurien asennuksessa käyttäjän vastuulle jäi vain valita kansio, jonne olin aikaisemmin purkanut laitteen vaatimat USB-ajurit (inf -tiedosto), jolloin automaattinen asennus hoitaa itse asennuksen. Asennettuani laitteen USB-ajurit tietokoneeni tunnisti sen oikein ja itse ohjelmapäivitys voi alkaa. Tätä varten käynnistin aikaisemmin asentamani ohjelmistopäivityksen asennusohjelmiston. Asennusohjelmisto tunnisti automaattisesti, että Handan oli kytkettynä USB-kaapelilla ja siinä oli virrat päällä. Tämän jälkeen käytin asennusohjelmistoa valitsemaan imuroimani ohjelmistopäivityksen (bin -tiedosto) (kuva 8) ja painoin Download -nappia, jolloin ohjelma hoiti ohjelmistopäivityksen tiedostosta automaattisesti. Halutessaan tällä samalla tavalla laitteen kovalevylle voi kopioida muun muassa mp3- ja jpg-tiedostoja.

26 Myös laitteen kovalevylle tallennettuja videoita voi siirtää tai kopioida samalla ohjelmistolla tietokoneen kiintolevylle. 20 Kuva 8. Ohjelmistopäivitys USB-portin avulla. Suoritettuani laitteelle ohjelmistopäivityksen tein sille myös ohjeissa suositellun tehdasasetusten palautuksen. Vaikkakin tämän takia jouduin hakemaan laitteeseen kanavat uudestaan, niin ilokseni kiintolevylle tallennetut videot eivät hävinneet. Myöhemmin huomasin, että aikaisemmin asetetut ajastukset olivat hävinneet ajastuslistalta mutta tämä oli vain pieni ongelma ja johtui tehdasasetusten palauttamisesta eikä itse ohjelmistonpäivittämisestä.

27 4.4 Testauksen kolmas vaihe 21 Suoritettuani päivitykset olin valmis suorittamaan uusia testauksia. Jälleen vertailukelpoisuuden takia asetin kaikki digisovittimet samalle YLEn kanavalle (YLE 1) ja kirjasin ylös, kuinka monta kertaa kullakin laitteella oli ongelmia tekstityksen toistamisessa Testauksen kolmannessa vaiheessa käytetyt digisovittimet 1 kpl Philips DTR2000/00 digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl Philips DTR2000/00 digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl Nokia Mediamaster 110T digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl DigitAllWorld TCO-4000E digisovitin, jossa ohjelmistoversio kpl Handan DVB-T 9800 digisovitin, jossa ohjelmistoversio Kolmas testausjakso (2 h) Huomasin odotetusti suurimman eron ohjelmistopäivityksen kokeneella Philips1:llä (jossa ennen oli ohjelmistoversio 90 ja nyt ohjelmistoversio 110). Vielä ohjelmistopäivityksen jälkeenkin Philips1:lla oli ongelmia kaikkien tekstitysten toistamisessa mutta vain alle kymmenesosa verrattuna aikaisempaan tulokseen. Kahden tunnin testausjakson aikana Philips1:n tekstityksen toiston ongelmia ilmeni vain 6 kertaa eli keskiarvoksi muodostui 3 ongelmaa tunnissa, kun ennen ohjelmistopäivitystä ongelmia oli keskimäärin 35 kertaa tunnissa. Philips2 epäonnistui tekstityksen toistamisessa kokonaan tai osittain 32 kertaa eli ongelmia oli keskimäärin 16 kertaa tunnissa (aikaisempi keskiarvo 16.5). Havaitsin myös yhden kerran, että DigitAllWorld TCO-4000E digisovitin jätti tekstityksen toistamatta mutta tällaisen poikkeuksen ilmeneminen ei ole merkittävää, kun se tapahtuu keskimäärin alle kerran tunnissa. Jälleen Handanin tekstitys viipyili ruudulla tuttuun tyylinsä noin puoli sekuntia muita pidempään, joten tulkitsin sen ominaisuudeksi enkä viaksi. Muita havaittavia ongelmia tekstityksen toistamisessa en havainnut.

28 22 5 YHTEENVETO Jo testauksen ensimmäisen vaiheen jälkeen olin vakuuttunut, että YLEn tekstityksen ohjelmat eivät johtuneet YLEn lähetyksestä vaan täysin digisovittimesta ja vielä tarkemmin sanottuna digisovittimen ohjelmistoversiosta. Mutta varmistuakseni tästä asiasta minun pitää vielä todistaa se. Helpoin keino tämän todistamiseen oli tehdä testiryhmäni tekstityksen toistamisessa huonoimmalle eli Philips DTR2000/00 digisovittimelle (jossa oli ohjelmistoversio 90) ohjelmistopäivitys ja suorittamalla tämän jälkeen testausvaihe uudelleen. Yllättäen yrittäessäni päivittää digisovitinta huomasin, että niin kutsuttu OTApäivitys, jossa ohjelmistopäivitys lähetetään antenniverkon jakelussa, jonka pitäisi olla kaikista helpoin ohjelmistopäivitys menetelmä, ei ollutkaan niin yksinkertainen ja varma kuin sen pitäisi. Ainakin Philips DTR2000/00 digisovittimessa, jossa ei pääse manuaalisesti päivitystä hakemaan, vaan laitteen pitäisi automaattisesti hakea saatavilla oleva päivitys, vastaani tuli ongelmia. Laite ei päivittynyt, ja mitään varsinaista syytä, miksi näin on, ei löytynyt. Tuloksena oli, että laite piti lähettää maahantuojan huoltoon päivitettäväksi. Päivitys USB-portin kautta ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia vaan onnistui mutkattomasti laitevalmistajan sivuilta löytyneillä ohjelmilla ja ohjeilla. Toki oikein toimiessaan OTA-päivitys on helppo ja kaikille mahdollinen tapa, kun taas itse tehtävä ohjelmistopäivitys USB-portin kautta vaatii hieman kokemusta tietokoneista ja tietenkin itse tietokoneen, jota kaikilla ei ole. Testauksen kolmannen vaiheen tulokset olivat yhtäpitäviä testauksen ensimmäisen vaiheen päätelmien kanssa: YLEn kanavilla havaitut tekstitysten toistamisongelmat johtuvat digisovittimien puutteellisista ohjelmistoista eikä YLEn lähetysongelmista. Ohjelmistopäivityksellä tekstityksen puutteet voidaan saada korjattua tai ainakin lievennettyä huomattavasti riippuen, kuinka paljon laitevalmistaja on ollut valmis näkemään vaivaa tämän eteen. Philips DTR2000/00 digisovittimessa, jossa oli ennen päivitystä ohjelmistoversio 90 ja päivityksen jälkeen ohjelmistoversio 110 tekstityksen

29 puutteet tippuivat alle kymmenesosaan alkuperäisestä eli keskimäärin kolmeen kertaan tunnissa (taulukko 1). Taulukko 1. Ohjelmistoversion vaikutus tekstitys ongelmien määrään Digisovitin Ohjelmisto versio Ongelmia tekstityksessä /h 1. testausjakso 2. testausjakso 3. testausjakso 23 Keskiarvo /h Philips DTR2000/ x 35 Philips DTR2000/ ,333 Philips DTR2000/ x x 3 3 Nokia Mediamaster 110T x 0 0 DigitAllWorld TCO-4000E ,333 Handan DVB-T x 0 Handan DVB-T x x 0 0 x = ei testattu Huomioitavaa on, että vaikka Philips DTR2000/00 digisovittimeen oli saatavilla uunituore ohjelmistopäivitys, tekstitysongelmat eivät hävinneet kokonaan, vaan vielä uusimmallakin ohjelmistolla tekstitysongelmia oli yli kolme kertaa enemmän kuin muilla testatuilla digisovittimilla (joissa oli jopa vuosia vanha ohjelmistoversio). Tämä mielestäni kertoo vain ja ainoastaan, että Philips ei ole panostanut tarpeeksi DTR2000/00 digisovittimen ohjelmistoon, koska DVB-tekstitystä käytetään vain erittäin pienellä markkina-alueella ja laitteen valmistus sekä maahantuonti on jo lopetettu. YLEkin on tehnyt testausta digisovittimien tekstitysongelmista ja listannut ne digisovittimet ja ohjelmistoversiot, joissa he havaitsivat ongelmia, mutta he eivät tehneet laitteille ohjelmistopäivityksiä tarkempien tuloksien saamiseksi. YLEn testaustulokset löytyvät sivulta

30 LÄHTEET 24 1 Näränen, Pertti Digitaalinen televisio. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. 2 DMB-T/H / DTMB. Wikipedia. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu WG II: Current Status & Problems of Digital TV and Radio Implementation. Kevin, Deidre. PDF-dokumentti. Päivitetty Luettu Vuosi digi-tv-siirtymää. Liikenneministeriö. WWW-dokumentti. docid=1870&menuid=88&channelitemid=14542&channelid=54. Päivitetty Luettu Liikenne- ja viestintäministeriö, Yksityisyyden suoja digitaalisessa televisiotoiminnassa. 6 YLE MYY DIGITASTA 41 % TDF:LLE. Digita Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Historia. Digita Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Liikenne- ja viestintäministeriö, Televisiotoiminta Suomessa Esiselvitys. 9 Digisovittimet halventuneet yksitoista prosenttia. Kuluttajavirasto. WWWdokumentti.

31 e867928f04b0.aspx?refererurl=%2ffi-fi%2fdigitv%2f&groupid=a20310f a0eb-270f96e824ec&announcementId=e5e cbf-454c b622353c9bb. Päivitetty Luettu % tv-talouksista on hankkinut digisovittimen. Finnpanel.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Digi-tv-tekniikan etuja. Digitv.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Antenniboksi toimimaan kaapelitalossa? Vähimaa, Aleksi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Informaatioyhteiskunnan teoriat ja sähköisen viestinnän todellisuus. Soramäki, Martti. PDF-dokumentti. Päivitetty Luettu Teräväpiirtotelevisio FAQ. Engdahl, Tomi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Introduction: DVB/DVB-H overview. Koskela, Mikko. PPT-dokumentti. Päivitetty Luettu Nokia N77 -televisiopuhelin. Kemppainen, Teemu. Tekniikan Maailma (15/07 s. 68). WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Pesari, Pentti Näköradiosta digitelevisioon. Jyväskylä: Gummerrus Kirjapaino Oy.

32 18 DIGISIIRTYMÄ LÄHESTYY LOPPUKIRI ALKAA, KYSYKÄÄ DIGI- TV:STÄ CHAT MAANANTAINA YLE. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Digi-tv katteeton lupaus? Koskinen, Jari. Verkkolehti. Päivitetty Luettu Who is using MHP? DVB Project. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Digitaalinen Sony WEGA maailman ensimmäinen MHP-valmis idtv (integroitu Digitaalinen TV). Digitv.fi. Päivitetty Luettu Yleisesti ajankohtaista Yleisradiosta 2 / YLE. PDF-dokumentti. Päivitetty Luettu Medionilta MHP-boksi laajakaistaan. swbusiness.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Digitelevisio Piti tulla vuorovaikutusta, tulikin lisää tuijotusta. Pulliainen, Mikko. Verkkolehti. Päivitetty Luettu Kuollut Multimedia Home Platform (MHP). Kuivalainen, Jaakko. WWWdokumentti. Päivitetty Luettu

33 27 26 Jatkoa: YLE MHP hukassa. Pietilä, Simo. Keskusteluryhmän artikkeli. 447a158. Päivitetty Luettu Suomen MHP-palvelut vuonna Digitv.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Näkyvyys. Digitv.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu FAQ. MobiiliTV.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Päätelaitteet. MobiiliTV.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Kysymyksiä ja vastauksia. Digitv.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Joutti, Johanna Digitaalinen televisio ikäihmisten ja muiden erityisryhmien näkökulmasta. Diplomityö. Otaniemi: Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. 33 TV-tekstityksen uudet tuulet. Köyste, Pertti. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Digilähetysten tekstitysongelmia ei tarvitse sietää. Kuluttajavirasto. WWWdokumentti. 5fa4b8f9ad34.aspx?groupId= d-50ac-4c71-8fef-7f4b502891b4&an nouncementid=8f13ab a3a-99e5-0992dba07290&refererurl=%2ffi- FI%2fUutiset%2f. Päivitetty Luettu

34 35 Ohjelmistopäivitykset. Digita Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu KUVALÄHTEET Kuva 1 Nykänen, Juha, Digi-tv:n hankala alku. Tekniikan Maailma 15 (2002), s. 20 Kuva 2 95 % tv-talouksista on hankkinut digisovittimen. Finnpanel Oy. WWWdokumentti. Päivitetty Luettu Kuva 3 HDTV HERÄTTÄÄ TELEVISIOSI HENKIIN! Canal Digital Finland. WWW-dokumentti aspx. Päivitetty Luettu Kuva 4 Kanavat. Digitv.fi. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Kuva 5 Digitan Karttapalvelu. Digita Oy. WWW-dokumentti. Päivitetty tuntematon. Luettu

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto

Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto Antennitelevisiopalveluiden käyttöönotto Antennitelevisiolla tarkoitetaan televisiokuvan lähettämistä ilmateitse radiotaajuuksia hyödyntäen. Televisiokuva välitetään vastaanottajille lähetysmastojen kautta

Lisätiedot

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340

Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä. pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 Antennitelevision muutokset taloyhtiöissä pekka.viitanen@dna.fi suunnittelupäällikkö +358 44 721 2340 1 SISÄLTÖ DNA lyhyesti Taajuusmuutos ja T2-siirtymä Yle HD:n siirtovelvoite Yhteenveto 2 DNA LYHYESTI

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1

Sisällysluettelo... 1 Ohjeet digisovittimien tehdasasetusten palauttamiseen / kanavien uudelleen hakuun 15.1.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tehdasasetusten palauttaminen... 3 Wbox HD2, HD2s ja HD3... 4 Topfield

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Nokia E5 ja Mail for Exchange

Nokia E5 ja Mail for Exchange Nokia E5 ja Mail for Exchange Uuden esiasennetun puhelinlaitteen käyttöönotto tapahtuu DataInfon käyttäjälle lähettämien ohjeiden mukaan. Ohjeistetussa käyttöönotossa puhelimeen asentuu langattoman verkon

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Teräväpiirtotekniikan tarkkuus on 1080 juovaa ja 1920 pistettä juovalla Elämme

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Antenna Ready hyväksytty HD-vastaanotin Henri Viljasjärvi Month Year

Antenna Ready hyväksytty HD-vastaanotin Henri Viljasjärvi Month Year Antenna Ready hyväksytty HD-vastaanotin Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Month Year Taustaa Digitv:n alkuaikoina Suomessa valittiin nk. Horisontaalisen vastaanotin markkinan malli, jossa kukaan ei kontrolloi

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (12) 30.6.2015 Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 B MPS 70 B 2 (12) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 1.1

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät

700 MHz:n taajuusmuutos. Sant tekniikkapäivät 700 MHz:n taajuusmuutos Sant tekniikkapäivät Aiheita 700MHz taajuusmuutokset Kokemukset Pohjois-Suomesta Suunnitelmat vuodelle 2016 700 MHz taajuusmuutos pähkinänkuoressa UHF-yläkaista, nk. 700 MHz taajuusalue,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Laitetoimittajat jäivät pahasti digi-tv:n jälkijunaan

Laitetoimittajat jäivät pahasti digi-tv:n jälkijunaan Laitetoimittajat jäivät pahasti digi-tv:n jälkijunaan 5.11.2001 07:49 Reijo Holopainen Maailmanlaajuisen digi-tv:n rajapintastandardin - MHP:n - mukaisten vastaanottimien viivästyminen on antanut ohjelmistotyökalujen

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot