Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna

2 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, Tampere Puh kanslia, opettajainhuone Kotisivu Rehtori Raimo Meriluoto Apulaisrehtori Sirpa Ruhanen Koulun perustamisvuosi 1957 Pirkanmaan yhteiskoulu 1976 Hatanpään lukio Koulun ylläpitäjä Tampereen kaupunki Sisällys: sivu Poimintoja lukuvuodesta Apulaisrehtorin näkökulma Äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena ja vieraana kielenä Musiikkiteatteri Musiikki Historia ja yhteiskuntaoppi Turun linnasta eduskuntaan, Afroditesta terrakottasotureihin Filosofia Fysiikka ja terveystieto yhteisellä opintoretkellä Kuvataide Opinto-ohjaus Tutor-toiminta Comenius: Youth and Science Tiedeleiri Latviassa Opiskelijakuntatoiminta Hatanpään lukiossa Lahjoitukset ja stipendien saajat Henkilökunta Opiskelijat lv Käytetyt oppikirjat lv Tiedotuksia Syksyn ylioppilastutkinto

3 Poimintoja lukuvuodesta Päättyvä lukuvuosi on ollut Hatanpään lukion 39. toimintavuosi. Arkipäivä on sujunut kuten menneinäkin vuosina, joskin sen hallitsevana teemana on ollut keskustelu lukiomme tulevaisuudesta. Kuten apulaisrehtorimme Sirpa Ruhanen omassa näkökulmakatsauksessaan toteaa muutos on kuvannut lukuvuottamme. Muutoksen vauhti on ollut melkoinen nyt ja tulee sitä olemaan tulevaisuudessakin, sellaiset ovat ilmassa olevat ennusmerkit. Muutos ei sinänsä ole huono, mikäli se on järkevällä panostuksella hallittavissa ja se tarjoillaan sopivina annoksina. Kaupungin tasolla muutoksen tuulet ovat merkinneet opetukseen sijoitettavien resurssien melkoista vähentymistä. Syynä ovat tilaaja-tuottajan mallin luomien liikelaitosten laskutusten suhteeton kasvu, mikä on voitu rahoittaa supistamalla opetusta. Toisaalta valtiovallan toimet ovat kurjistaneet koulutuksen järjestäjien tilaa. Valtionosuudet ovat tänä vuonna jo pienentyneet ja tulevaisuudessa niiden supistusten vauhti vain kiihtyy. Lukioita koskeva rahoituslaki muuttuu , minkä seurauksena kuntien osuus vastuunkannossa tulee lisääntymään. Vähäisinä muutoksina ei voida myöskään pitää opetussuunnitelmien uusiutumista mikä kylläkin edellyttää ensin sen pohjana olevaa tuntijakopäätöstä sekä uudistuvaa ylioppilaskirjoitusta. Vuonna 2016 syksyllä ensimmäiset aineet kirjoitetaan sähköisesti. Haastetta siis riittää. Kun asetamme näiden uudistusten rinnalle päätehtävämme opettamisen ja yleissivistyksen, haaste on sitäkin merkittävämpi. Edellä kuvatut muutokset taloudellisissa olosuhteissa - säästövelvoitteet - ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen kovia paineita mm. pohtia Tampereen lukioverkon kokoa. Tällä hetkellä kaupungissamme toimii kuusi kaupungin ylläpitämää lukiota ja neljä muun koulutuksen järjestäjän päivälukiota. Syksystä lähtien tilaajan puolella käytiin hiljaista keskustelua yhden päivälukion lakkauttamisesta. Tämän keskustelun kohteena oli lukiomme. Keväällä juuri yhteishaun alkamisen kynnyksellä Aamulehti revitti etusivun otsikon, jonka mukaan lukiomme lakkauttaminen tuottaisi miljoonan euron säästöt. Väite oli täysin virheellisistä lähtökohdista laskettu, todellista summaa - joka on mitätön - kukaan ei ole tarkkaan laskenut. Tästä lehtikirjoituksesta alkoi voimakas kansanliike lukiomme säilyttämiseksi. Niin opiskelijat, vanhemmat kuin osa

4 päättäjistäkin olivat pöyristyneitä ajatuksesta, jossa kaavailtaisiin ainoan kaupungin musiikkipainotteisen lukion, joka muutamia vuosia sitten täysin peruskorjattiin tätä tarkoitusta varten, nyt yhtäkkiä lakkauttamista. Poliittisia päättäjiä informoitiin varsin laajasti ja kattavasti. Tilaisuuksissa olivat opiskelijat aktiivisesti kertomassa millaista opiskelu Hatanpäällä todellisuudessa on. He käyttivät sosiaalisen median mahdollisuuksia laajasti säilyttämiseksi (Facebook, adressit jne.). Opiskelijat järjestivät lukion oma-aloitteisesti mielenosoituksen kaupungintalon näyttäviä esiintuloja ulkopuolella. Vanhemmat mm. mobilisoimalla lähestyivät päättäjiä lukuisin yhteydenotoin, poliittiset päättäjät, lähinnä valtuusto ja OSELAn jäsenet, kutsuttiin kouluun kuulemaan opiskelijoiden esityksiä ja näkemyksiä Hatanpään hengestä ja siitä mitä täällä päivittäin tehdään. Opiskelijoiden esitykset olivat upeita, valitettavasti päättäjiä oli paikalla kuulemassa vain kuusi! Jonkinasteinen yleinen mutta äänetön - poliittinen hyväksyntä toimillamme saavutettiin. Nyt kesän kynnyksellä on tilaaja ryhtynyt laskemaan säästöjä, jotka saavutettaisiin, jos yksi tai kaksi lukiota lakkautettaisiin. Voin vain hartaasti toivoa, että laskelmat tehdään todellisten kustannusten pohjalta eikä arvioitavia säästöjä pudisteta hihasta ilman todellisuutta. Olen vakaasti sitä mieltä, että tavoiteltavat säästöt ovat näennäisiä todelliseen säästötarpeeseen nähden. Todelliset kohteet ovat muualla kuin opetuspuolella. Todelliset säästöt edellyttäisivät osan opettajien irtisanomista tai lukioväen muutaman viikon lomauttamista! Olemme eläneet tämän vuoden ns. löysässä hirressä, mikä on ollut sekä opiskelijoille että vanhemmille ja opettajille äärimmäisen stressaavaa. Toivon, että ratkaisu palveluverkosta syntyisi tämän kesän aikana (budjettia laaditaan jo kovaa vauhtia ensi vuodelle) ja siinä ns. järki voittaisi eivätkä talousluvut jälleen kerran hautaisi alleen inhimillisyyttä ja hyvin toimivaa yhteisöllistä nuorten kasvupaikkaa. Edellä kuvatun raskaus on kestetty yhteisöllisyyden voimalla. Sen olen saanut kokea lukuisissa yhteyksissä keskustellessani opiskelijoiden, vanhempien ja myös poliittisten päättäjien kanssa. Lukiomme on kooltaan pieni ja familiaarinen. Siinä on voimamme. Opettajat ovat työlleen sitoutuneita ja tekevät työtään tuntejaan laskematta opiskelijoiden hyväksi. Siitä lausun nöyrät ja lämpimät kiitokseni koko opettajakunnalleni. Tehtävämme on kasvattaa yhteiskuntaan (yleis)sivistyneitä ja vastuunsa tuntevia ja kantavia kansalaisia. Tämän tehtävän otamme vakavasti. Miten työssämme onnistumme, sen kulloinenkin aika näyttää. Tiedolliset taidot ovat yksi osa meidän

5 ihmisyyttämme. Olemme kuitenkin aina osana suurempaa kokonaisuutta, jossa tiedollisten rinnalla korostuvat entistä enemmän kanssakäymisen, sosiaaliset taidot ja tyyli miten käytämme näitä taitoja. Tämä on entistä välttämättömämpää selviytyäksemme verkostoituneessa maailmassa. On tarpeellista tuntea vastuunsa, kyetä osoittamaan arvostusta erotuksetta jokaiselle. Erityisen maininnan ansaitsevat Opiskelijoiden ja opettajien työn tämän vuoden ylioppilastutkinnon tulokset. tulokset ylsivät entisiä vuosia paremmiksi. Rankinglistat eivät kerro todellisuutta, kuitenkin STT:n vertailussa, jossa lukioiden paremmuusvertailu tehtiin ottamalla lähtökohdaksi opiskelijoiden lähtötaso suhteessa yo-tuloksiin, olimme Tampereen suomenkielisistä lukioista paras, sijalukuna 99. Tästä tuloksesta voimme kaikki olla ylpeitä! Muista tämän lukuvuoden tapahtumista on laajasti muualla tämän vuosikertomuksen sivuilla. Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajana vuosia toiminut Paula Erkintalo siirtyy tämän lukuvuoden jälkeen muihin tehtäviin. Kiitän häntä antaumuksellisesta työstään lukiomme hyväksi ja toivotan hänelle menestystä seuraavissa toimissaan. Lausun kaikille opettajille ja muulle henkilökunnalle kiitokseni lukiomme hyväksi tehdystä työstä. Olkoon tuleva kesä aurinkoinen ja virkistävä. Kun elokuun alussa palaamme koulutyön pariin, olemme virkistyneet syksyn ja talven haasteita varten. Lomamme on totisesti ansaittu. Kevätjuhla ja samalla lakkiaisjuhla on lauantaina klo Hatanpään koulun ja lukion liikuntasalissa. Raimo Meriluoto rehtori

6 Apulaisrehtorin näkökulma: Päättyvää lukuvuotta ovat leimanneet kaksi asiaa ylitse muiden: muutos ja yhteishenki. Tietohallintojärjestelmän vaihtuminen ProCapitasta Wilmaksi on alun käynnistymisvaikeuksien vuoksi osoittautunut edistysaskeleeksi. Wilma on kätevä viestintäväline niin kurssin opettajan ja opiskelijoiden välillä kuin opettajien ja huoltajienkin välillä. Muutosta on tuonut myös jaksojen välisen koeviikon muuttuminen jakson työskentelyn päättöviikoksi. Uudistuksen taustalla oli kaksi tavoitetta: 1) kannustaa uudenlaisiin opiskelutapoihin sekä monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin niiltä osin kuin kurssien arviointi koettiin liian koeviikkopainotteiseksi sekä 2) lisätä kurssien työskentelyaikaa, joka erilaisten tapahtumien vuoksi koettiin yhä lyhyemmäksi. Samalla, kun kurssin työskentelyajaksi päättöviikolla opetussuunnitelmassa varattiin iltapäivällä 2 h 15 min ja seuraavana aamuna 3 h 15 min, opettajalle jäi melko vapaat kädet jakaa tuota työskentelyaikaa erilaisiin kokonaisuuksiin. Sekä opettajat että opiskelijat ovat kokeneet pidentyneen päättöviikon työajan raskaana, mutta ovat myös havainneet sen tuovan lisämahdollisuuksia mm. asioiden huolellisempaan käsittelyyn. Lukuvuodeksi Hatanpään lukio ja Teknillinen lukio siirtyvät vielä yhtenäisempään päättöviikkoon: lähes kaikille kursseille varataan 7-päiväisestä päättöviikosta oma päivä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi opintoretket kauempanakin sijaitseviin kohteisiin ja entistä laajemmat projektityöt. Halulaisten yhteishenki on tänä lukuvuonna kehittynyt ennennäkemättömälle tasolle. Kaupungin talousahdingon paineissa saimme useaan otteeseen lukea paikallisesta tiedotusvälineestä arveluita rakkaan koulumme tulevaisuudesta. Opiskelijoiden aloitteesta syntyi nopeasti Facebook -ryhmä Hatanpään lukion puolesta, jossa ajatuksia ja ideoita vaihtavat niin entiset kuin nykyisetkin opiskelijamme, heidän läheisensä ja kaukaisemmatkin pienemmän lukion säilyttämisen kannattajat. Taistelu oman lukion puolesta näkyi penkkarijulisteissakin. Kerättiin myös verkkoadressi, johon kertyi lyhyessä ajassa tuhansia nimiä. Adressi luovutettiin päättäjille kaupungin virastotalon eteen suuntautuneen mielenilmauskulkueen päätteeksi.

7 Kutsuimme paikallisia päättäjiä tutustumaan viihtyisään koulutaloomme ja sen toimintaan ja henkilökunnan lisäksi lukiolaisia oli paikalla runsain joukoin esiintymässä ja esittelemässä. Myös vanhempainyhdistyksemme teki runsaasti arvokasta työtä lukiomme puolesta. Kaikki tämä on paitsi tuonut lisää mittaamattoman arvokasta yhteishenkeä, myös tuottanut runsaasti lisätyötä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Onneksi opiskelijat ovat samalla saaneet arvokasta kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja monet myös lisää esiintymiskokemusta. Valitettava tosiasia on toisen asteen koulutuksen talouden tiukkuus ja tämä on näkynyt koko lukuvuoden vähentyneenä sijaisten käyttönä opettajien sairastuessa tai ollessa muualla työtehtävissä. Myös ilman läsnä olevaa opettajaa on työskentely yleensä sujunut annettujen ohjeiden mukaan, vaikka oppimisen ohjaajan puuttuminen aina valitettavaa onkin. Nyt jos koskaan olemme kesälomamme ansainneet ja meillä on yhä HaLu, johon palata syksylläkin! Tampereen kaupungin esimiespäivä Tampere-talossa , yksi lukuisista tilaisuuksista olla ylpeä siitä, että saa olla halulainen. Sirpa Ruhanen apulaisrehtori

8 Äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena ja vieraana kielenä Lukuvuonna halulaisten oli mahdollista osallistua monenlaisille teatteriretkille. Lukuvuoden aikana kävimme katsomassa Ahaa Teatterin Viidakkokirjan ja Otellopelin. Hatanpään lukiolaiset tekivät laajempaa yhteistyötä Ahaa Teatterin ja Tampereen yliopiston kanssa laatiessaan oppimateriaalipakettia Otellopeliin. Ahaa Teatterin Jukka Väinölä ja Pekka Hänninen kävivät koululla kertomassa opiskelijoille näyttelijäntyöstä ja siihen vaadittavasta koulutuksesta. TTT:n esityksistä tutuiksi tulivat Yksiöön en äitee ota, Maanalainen armeija iskee jälleen, Kuninkaan puhe, Addams Family ja Mielensäpahoittaja. TT:n esityksistä näimme suositun ja ajankohtaisen näytelmän Kuin ensimmäistä päivää. Lisäksi kävimme katsomassa Komediateatterissa Aina joku eksyy ja tanssiteatteri Mobitan esityksen Pieni lelukauppa. Hatanpään lukion perinteisen väittelykisan teema oli tänä vuonna kestävä kehitys. Marraskuussa järjestetyn tiukan kisan voittivat Juho Menges ja Riku-Julius Hyvönen. Finaalissa heitä vastaan väittelivät ansiokkaasti Roope Vahtokari ja Jaan Inkinen. Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseihin kuului tänäkin vuonna monenlaisia vierailuja ja retkiä. Kävimme muun muassa tutustumassa Andy Warholin An American Story -näyttelyyn ja Tove Janssonin juhlavuoden kunniaksi Muumimuseoon. S2-opiskelijat piipahtivat myös mediamuseo Rupriikissa sanomalehtiviikolla. Abiturientit osallistuivat puheviestinnän päättökokeeseen kiitettävästi, ja kuulimme monia kiinnostavia puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Elokuvakurssilaiset saivat Mediakoululta vieraakseen Jukka Haverin, joka opetti elokuvakerronnan perusteita ja auttoi editoimaan Vuosisatojen joulu -esityksestä tehtyä dokumenttia. Oman äidinkielen päivänä S2-opiskelijat kiersivät luokissa kertomassa omista äidinkielistään ja kulttuureistaan. Iltapäivällä mediateekkiin katettiin upea herkkupöytä, jossa tarjottiin eri kulttuurien ruokaherkkuja. Lukuvuoden mittaan S2-opiskelijamme ovat käyneet myös muissa kouluissa esittelemässä omaa kulttuuriaan ja kertomassa lukio-opinnoista tehtiin luontoretki Seitsemisen kansallispuistoon S2- ja maantieteen opettajien johdolla. Retkellä nautittiin suomalaisesta luonnosta ja tehtiin kieleen, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä tehtäviä. S2-opiskelijoiden tukena ovat toimineet tänä lukuvuonna myös opetusharjoittelijat Mirka Kulmala, Katja Korpela, Anni Kotiniemi ja Meiju Koivisto. Musiikkiteatteri Musiikkiteatterilaiset leireilivät syyskuun alussa Ensilässä. Leirillä oli mukana afrikkalaisen tanssin ja rummutuksen opettaja Menard Mponda. Joulukuussa halulaiset olivat mukana Joulutorilla muun muassa Vuosisatojen joulu -musiikkinäytelmässä, jonka tapahtumat sijoittuivat tänä jouluna sota-aikaan. Näytelmän käsikirjoituksen pohjana käytettiin autenttisia rintamakirjeitä. Esitystaltioinneista, haastatteluista ja muusta ääni- ja kuvamateriaalista editoitiin puolen tunnin dokumenttielokuva myöhempää käyttöä varten. Myös vuoden 2014 Muisto-musikaalin käsikirjoitukseen kerättiin dokumentaarisia aineksia haastattelemalla Koukkuniemen vanhainkodin asukkaita sekä omia sukulaisia. Tänäkin vuonna musikaalin näki melkein tuhat tamperelaista koululaista ja teatterin ystävää.

9 MUTE-linjan aloitusleiri Ensilässä. Muisto-musikaali

10 Muisto-musikaali Muisto-musikaali

11 MUSIIKKI Lukuvuoteen mahtui lukuisia musiikkitapahtumia ja esityksiä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Halu kuului ja näkyi ympäri Tamperetta! Lakkautusuhka vahvisti lukiomme rivejä, opiskelijat ja opettajat, vanhemmat ja lukiomme säilyttämisen kannalla olijat, olimme yhteisrintamassa puolustamassa lukiotamme ja sen olemassaoloa. Moniin eri tempauksiin liittyi kiinteästi myös musiikki. Lukuvuoden suurimpina yhteisinä projekteina olivat selkeästi Muisto musikaali, Tampereen Joulutori projekti ja Huuto! hyväntekeväisyyskonsertti Sampolassa (Tamlu), joka järjestettiin toukokuussa 2014 yhdessä Tammerkosken lukion opiskelijoiden kanssa. Yhteisöllisyys, musiikki, musiikkiteatteri ja taiteet yhdistyivät upeaksi kokonaisuudeksi. Huuto! konsertin tähtiesiintyjät (Uniklubi, Mikko Alatalo, Dave Lindholm) Halun ja Tamlun huippuopiskelijoiden kanssa muodostivat huikean kokonaisuuden, jota muistamme lämmöllä vielä pitkään. Tuotto lahjoitettiin Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikan taidetoimintaan. Pormestari Ikosen läsnäolo ja tervehdys lämmitti mieltämme. Muisto-musikaalissa oli mukana n. 70 opiskelijaa ja 7 opettajaa. Oma tuotanto kaikkineen keräsi täysiä saleja kuuden esityksen verran. Ennen musikaalia saimme järjestää tänä vuonna ensimmäistä kertaa Sävellys, sanoitus ja sovitus -kurssin. Sen tuotoksista saimme nauttia Muisto-musikaalissa. Kurssilla kävi vierailjoita kertomassa säveltämisen saloista säveltämisen ammattilaisia Anssi Tikanmäki, Janne Viitaniemi ja Tomi Pelli. Joulutori-ohjelma toteutettiin yhdessä musiikkiteatteri- ja musiikkilinjalaisten kanssa. Ohjelmistosta mainittakoon musiikkinäytelmä Vuosisatojen joulu -orkesteri ja Lucia-kulkue, joka valaisi pimeää iltaa Keskustorin lisäksi Kuuselan seniorikeskuksessa. Muutenkin musa- ja mutelinjojen yhteistyö oli antoisaa ja monipuolista tansseineen, teksteineen ja musiikein. Mainittakoon esimerkkeinä Ilmiöitä rakkaudessa ja Myrskyluodon Maija kokonaisuudet, jotka esitettiin Raatihuoneella Tampereen kaupungin apurahajakotilaisuudessa ja Itämeri-yhdistyksen juhlaillallisella Raatihuoneella. Halun Kamarikuoro oli erityisen ahkera kuluneena lukuvuonna. Sen esitykset ilahduttivat tietysti lukiomme juhlissa (syksyn ja kevään yo-juhlat, lukion esittelyilta, Avoimet ovet, iltatapahtuma poliitikoille). Lisäksi kuoro pääsi esiintymään mm. Tampere-talossa, Raatihuoneella, Koskikeskuksessa ja Sampolassa. Alkuvuodesta yleiskuoron, kakkosten bändien ja musiikkiteatterilinjalaisten konsertti avasi huikean musiikkivuoden. Muita upeita konsertteja olivat Soitinyhtyeen Toto ja Red hot chili peppers aiheiset konsertit. Yhtyelaulukurssit esiintyivät samoissa konserteissa. Monet bändikurssien konsertit ilahduttivat monipuolisella ohjelmistollaan. Yksi kakkosten bändikonsertti pidettiin Monitoimitalolla. Orkesteri esiintyi syksyn yo-juhlassa, erityisesti mainittakoon hieno sellokvartetti ja Metallican Nothing else matters. Ykkösten bändit ja kamarikuoro esiintyivät Koskikeskuksessa, jolloin samalla nähtiin opiskelijoiden FlashMob lukiomme puolesta. Kappaleena taustalla soi Perhosvaikutus-musikaalin (musikaali vuonna 2012) kappale, jonka oli säveltänyt tämän kevään ylioppilas Joel Alanko. Abien MU5-kurssi tarjosi monipuolisen genrekattauksen jazzista heavyyn, a cappella laulusta souliin. 11DE ansaitsee kunniamaininnan musiikillisesta monipuolisuudesta! Musa- ja mutelinjalaisia pääsi esiintymään jälleen Päivä pormestarina tapahtumaan Sampolaan. Lisäksi Inka Lahtinen, Ulla Paajanen, Aku Karjalainen ja Juuso Häkkinen saivat esiintyä kahdesti Raatihuoneella 60 vuotta täyttävien Tampereen kaupungin työntekijöiden juhlissa. Elina Nieminen, Maija Mäkelä, Topi Rissanen ja Jere Harjunniemi esiintyivät Virastotalossa Tampereen kaupungin kesätyöntekijöiden alkajaisjuhlissa toukokuussa.

12 Historia ja yhteiskuntaoppi Turun linnasta eduskuntaan, Afroditesta terrakottasotureihin Tänä lukuvuonna emme matkustaneet kaukomaille, mutta sen sijaan kaukaa saapui Tampereelle vieraita, joita kävimme tervehtimässä. Syyslukukauden HI 6 Kulttuurit kohtaavat kursseilla kävimme tutustumassa Xianista saapuneisiin terrakottasotureihin Vapriikissa, ja keväällä osa HI 2 ryhmistä tutustui Afroditen valtakuntaan Vapriikin harvinaisessa näyttelyssä., HI 2.3 Vapriikin Afrodite näyttelyssä Historian HI5 kurssi teki perinteisen Turun retken Kohteina olivat Turun linna ja Turun tuomiokirkko. Turun linnassa kiersimme oppaan johdolla keskiaikaisen osan ja renessanssikerroksen sekä linnan kirkon. Lopuksi tutustuimme Eerik XIV:n vankityrmään ja Juhanan ja Katariina Jagellonican ajasta kertovaan näyttelyyn. Linnan vankisellit ja maakuntamuseon perusnäyttely kiinnostivat myös. Linnan ohella Turun tuomiokirkko on ainutlaatuinen koko Suomessa ja me tamperelaisetkin osasimme antaa arvoa turkulaiselle kulttuurille.

13 YHTEISKUNTAOPPI Tehtiin vuoden mittaan opintokäyntejä Palvelualojen ammattiliiton toimistoon, Danske Bankiin, MEP:it tentissä -tilaisuuteen Tampereen yliopiston pääsaliin, eduskuntaan yhdessä historian ryhmän kanssa (kansanedustaja Sofia Vikmanin vieraana), Turvallisuuspoliittiseen tietokilpailuun Kangasalle, Pirkanmaan käräjäoikeuteen kahdesti sekä Tampereen poliisilaitokselle kahdesti (koulupoliisimme Jarmo Toikkasen isännöidessä). Koululla järjestettiin EU-vaalien johdosta vaalipaneeli sekä osallistuimme nuorisovaaleihin toukokuussa opiskelijakunnan hallituksen johdolla. FILOSOFIA Koululla vieraili Amnesty Internationalin edustaja etiikan tunnilla kertomassa ihmisoikeuksista. Fysiikka ja terveystieto yhteisellä opintomatkalla Fysiikan ja terveystiedon opiskelijat tekivät opintomatkan Tiedekeskus Heurekaan Opiskelijat tutustuivat Heurekan yleisnäyttelyyn sekä maailmankuuluun Body Worlds näyttelyyn. Kuvataide Nykytaidekurssilla (KU5) valmistimme mahdollisimman rumia polyuretaaniteoksia. Heitimme noppaa teosten tekniikasta, koosta ja nimestä. Katsoimme Suuri performanssi -elokuvan ja ihmettelimme, mitä kaikkea nykytaiteessa oikeastaan tehdään. Abit kokosivat voimansa ja saivat taas aikaiseksi hienoja rekkamaalauksia. Tänä vuonna maalaamassa oli todella aktiivista porukkaa eikä maalausurakka kaatunut vain muutamien niskaan, niin kuin usein käy. Media ja kuvien viestit -kurssilla otimme hienoja valokuvia ja pohdimme mitkä asiat kuvaamisessa vaikuttavat. Kukaan ei tällä kertaa kuitenkaan innostunut tekemään omaa neulanreikäkameraa, vaikka vedostimmekin itse mustavalkokuvia pimiössä. Taidegrafiikan kurssilla opiskelijat tekivät taas todella hienoja grafiikan vedoksia. Tekniikoina käytimme mm. kuivaneulaa ja linoa. Kurssin tuotoksia lahjoitettiin myös myyntiin hyväntekeväisyystapahtuma Huutoon. KU2- kursseilla tutkimme ympäristöä. Valmistimme muun muassa pienoismalleja tunnetuista tamperelaisista rakennuksista, sekä suuria julkisia veistoksia. Myös vitriinisomistuksia oli mahdollista suunnitella, vaikka kukaan ei tehtävään tarttunutkaan. KU1 -kursseilla teimme tehtäviä monipuolisesti eri välineillä. Maalasimme, muotoilimme ja piirsimme. Sekä kävimme tietenkin taidemuseossa. Muotoilukurssi olikin säästetty kurssitarjottimesta, joten emme saaneet tänä vuonna tehdä omia astioita dreijaamalla. Ensi vuonna sekä muotoilu-, että taidegrafiikka poistuvat kurssitarjottimesta säästösyistä. Tämä kyllä on jo aiheuttanut suurta napinaa opiskelijoiden keskuudessa. Diplomin suoritti tänä vuonna hienosti 8 opiskelijaa yhden saadessa jopa täydet viisi pistettä!

14 Opinto-ohjaus Ensimmäisessä jaksossa järjestettiin niin sanottu opiskeluun valmentava kurssi (OP5), jossa opinto-ohjaaja, rehtori, ryhmänohjaajat ja erityistyöntekijät valmensivat uusia opiskelijoita opiskelun suunnitteluun ja tehokkaisiin työtapoihin lukiossa. Opon johdolla jokainen laati myös oman lukujärjestyksensä loppuvuodelle. Erityisopettaja puolestaan teki kaikille opiskelijoille lukiseulan. Opinto-ohjauksen yksi pakollinen kurssi (OP1) on hajautettu kolmelle vuodelle. Syventävällä kurssilla (OP2) tutustuttiin tarkemmin eri koulutusaloihin ja tehtiin omakohtaisia jatkosuunnitelmia sekä tutustuttiin työelämään ja työnhakuun. Opiskelijat ovat varanneet opinto-ohjaajan luo ohjausaikoja miettiessään jatkoopintosuunnitelmia, kurssivalintoja, kirjoitussuunnitelmaa tai opintoajan pidentämistä (3,5 4 vuotta). Koululla kävi lukuvuoden aikana esittelijöitä eri alojen jatkokoulutus- ja työpaikoista. Opiskelijoita osallistui esittelytapahtumiin muun muassa TTY:llä, Tampereen yliopistossa, Tamk:ssa ja Turun yliopistossa. Abit olivat myös perinteisesti mukana Studia -messuilla Helsingissä. Opiskelijat saivat myös osallistua muun muassa Rekrytori -tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, Opiskelu ulkomailla -tapahtumaan Tampereen Työ- ja elinkeino toimistossa sekä Teknologiateollisuuden esittelyyn Pakkahuoneella. Hatanpään lukiolla järjestettiin toisen vuoden opiskelijoille suunnattu Jatko-opintoiltapäivä. Iltapäivän aikana 14 oppilaitosta esitteli opiskelijoille jatko-opintotarjontaansa. Tutortoiminta Tutorkurssi (OP3) on yksi opinto-ohjauksen kursseista. Tutoreiksi valitaan aktiivisia, tutorin tehtävistä kiinnostuneita opiskelijoita ensimmäisen vuoden keväällä. Kaikki tutorit käyvät Mannerheimin Lastensuojeluliiton kurssin. Tutorit aloittivat työnsä kesän ilmoittautumispäivinä opastamalla opiskelusuunnitelman laatimisessa. Koulun alkaessa he perehdyttivät ja ryhmäyttivät uusia opiskelijoita yhdessä opon ja ryhmänohjaajien kanssa. Tutorit järjestivät ykkösille myös tutustumisiltapäivän Viikinsaareen. Tutorit ovat esitelleet Hatanpään lukiota ja lukio-opiskelua peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille sekä avoimien ovien tapahtumissa että kierrättämällä vierailijoita koulussamme. Tutoreina toimivat Helmi Autio, Aku Karjalainen, Juha Kivinen, Valtteri Laasonen, Helmi Lind, Iida Nyblom, Jasmin Rajava, Linda Sokka, Senni Toivonen ja Satu Venäläinen.

15 Comenius Youth and Science Tapaaminen Hatanpään lukiossa Hatanpään lukioon saapui neljä italialaista ja kolme saksalaista opiskelijaa opettajineen kaksi kummastakin maasta tiistaina illan suussa. Isännät ja emännät perheineen olivat vastassa. Tervetulotoivotusten ja lyhyen tutustumisen jälkeen keskiviikkona he saivat tutustua suomen kielen saloihin S2-opettajan johdolla. Iltapäivällä tehtiin fysiikan eri osaalueisiin liittyviä demoja ja opiskelijat selvittelivät näihin demoihin liittyviä ilmiöitä ja lainalaisuuksia intensiivisesti muutaman hengen kansainvälisissä ryhmissä englannin kielellä. Torstaina aamupäivällä vieraat kävivät seuraamassa oppitunteja ja iltapäivällä vierailtiin Tampereen Teknillisellä Yliopistolla fysiikan laitoksen eri laboratorioissa. Perjantaina aamupäivällä arvioitiin lyhyttä vierailua ja iltapäivällä vieraamme lähtivät: auf wiedersehen, arrivederci; see you later.

16 Tiedeleiri Latviassa Hatanpään lukion neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa vieraili Latvian Ventspilsissä järjestetyllä tiedeleirillä syyskuun loppupuolella. Ystävämme Ventspilsin 4.vidusskolasta olivat meitä vastassa Riikan lentokentällä ja heidän johdollaan tutustuimme Riikan keskustan nähtävyyksiin. Ystävämme saksalaisesta Gymnasium Carolinumista olivat myös mukana katselemassa. Pian kuitenkin matkamme jatkui kohti Itämeren rannalla sijaitsevaa Ventspilsin kaupunkia. Kaupunki on kuuluisa mm. lehmäpatsaistaan, joita siellä on lukuisia, suihkulähteistään. Illalla opiskelijat majoittuivat perheisiin. Seuraavana päivänä, tiistaina, aamulla koulussa oli juhlalliset avajaiset. Kuoro lauloi ja rehtori toivotti meidät tervetulleiksi kouluunsa. Vierailimme paikallisessa planetaariossa ja observatoriossa. Tarkkailimme auringon aktiivisuutta. Iltapäivällä esittelimme etukäteen tehdyn projektityömme, joka käsitteli kotikaupunkimme Tampereen ympäristössä olevaa vettä, sen saatavuutta, käyttöä, juomaveden laatua, veden puhdistusta, jne.. Tämän jälkeen tutustuimme vanhaan kaupunkiin kävellen (vanha vedenottopumppu, monet suihkulähteet). Illalla vierailimme vielä katselemassa Latviassa sijaitsevaa radioteleskooppia (Irbene Locator), jonne kiipesimme ylätasanteelle asti. Opiskelijat olivat innoissaan myös päästessään seikkailemaan maan alaisiin, pimeisiin käytäviin.

17 OPPILASKUNTATOIMINTA HATANPÄÄN LUKIOSSA Hatanpään lukiossa toimii vireä opiskelijakunta, joka järjestää monen eri mittakaavan tapahtumia, toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja rahoittaa opiskelijoiden opintokäyntejä eri kursseilla. 1) Järjestäyminen uusia kannustetaan mukaan Opiskelijakunnan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Uuteen hallitukseen pyritään ottamaan 6-8 uutta jäsentä niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoita kannustetaan erityisesti mukaan toimintaan. Valinta tapahtuu vaalipaneelia seuraavassa vaalissa. Hallituksessa on aina mukana myös hallitustyöskentelyn jo hyvin tuntevia vanhempia opiskelijoita, mutta uudet jäsenet ovat aina tervetulleita. Puheenjohtaja on aiemmin valittu vaalilla (äänioikeutetut: kaikki opiskelijat), mutta uudistuksen myötä puheenjohtaja valitaan hallituksen sisältä. Myös muut toimihenkilöt (hallituksen järjestäytyminen) valitaan hallituksen sisällä. Suurkokous eli koko opiskelijakunnan vuosikokous (toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talous) järjestetään syyslukukauden loppupuolella. Toimihenkilöiden ja hallituksen yhteisten tapaamisten lisäksi ja itse asiassa keskeisellä sijalla ovat toimikunnat ja työryhmät, esim. Halufest työryhmä ja Avoin lava työryhmät. 2) Edunvalvonta ja näkyvyys koulun sisällä ja ulkopuolella Hatanpään lukion opiskelijakunta pyrkii valvomaan oman lukion opiskelijoiden etuja koulun sisällä, mutta on erityisen aktiivinen myös koulun ulkopuolella. Kolme opiskelijaa toimii tällä hetkellä Tampereen Nuorisofoorumin hallituksessa. Tämänhetkisessä opiskelijakunnan hallituksessa on myös Suomen lukiolaisten liiton toiminnassa mukana olleita jäseniä. Lukiolaisten liiton edustaja on käynyt vuosittain esittelemässä toimintaa koululla. Edunvalvontaan ja esim. Lukiolaisten liiton tilaisuuksiin osallistuminen ei koske vain hallituksen jäseniä, vaan kaikki opiskelijat voivat toimia edunvalvontaan liittyvissä tehtävissä ja halutessaan osallistua järjestöjen toimintaan. Opiskelijakunnan edustajia tullaan myös kuulemaan uudistuksia ja koulun painopistealueita koskevissa suunnitelmissa, esim. opintojen ryhtiliike teemasta. Tiedottamisesta ja siitä, ettei hallituksen toiminta jää vain pienen piirin tietoon, on käyty keskustelua. Tavoitteena on avoin toiminta. 3) Tutorointi ja opiskelijakuntatoiminnan esittely uusille opiskelijoille Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutoroinnista vastaavat erikseen valitut tutorit opinto-ohjaajan kanssa yhteistyössä, mutta tarvittaessa opiskelijakunnan hallitus on toiminut esim. koulun esittelytilaisuuksissa. Hallitus pyrkii tekemään itseään enemmän näkyväksi ja tutuksi opiskelijoiden keskuudessa. Hatanpään lukiossa on opintoihin valmentava kurssi OP5 eli OVK heti lukio-opintojen alussa. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat käyvät jokaisen uuden ryhmän OVK-tunnilla esittelemässä toimintaansa ja keskustelemassa esim. opiskelijan vaikutusmahdollisuuksista ja ehdotuksista koulun arjen parantamiseksi. Tavoitteena on edelleen tehdä hallitusta tutummaksi opiskelijoille.

18 Opiskelijakunnan hallitus : Helmi Lind (pj), Samuli Kekoni (sihteeri), Joonas-Ville Hietaniemi, Juuso Häkkinen, Julia Jääskö, Joel Karvinen, Emma-Sofia Lehto, Ville Sippola, Miika Soininen, Lauri Törmälä, Ariana Vähätiitto. Kesken vuotta erosivat Riku-Julius Hyvönen ja Jaakko Kankaala, ansiokkaan uran tehneinä. LAHJOITUKSET Eri oppiaineissa menestyneille opiskelijoille ovat lahjoittaneet stipendejä seuraavat yhteisöt ja yritykset: Opiskelijakunta, Vanhempainyhdistys, Tampereen kaupunki, Lehtori Maria Murron rahasto, Rehtori Martti Tyrkön rahasto, Rehtori Lauri Viljanmaan rahasto, Aito Säästöpankki, TTY:n tukisäätiön Paavo V. Suomisen rahasto, Björkvistin, rahasto, Teknologiateollisuus Ry, Hatanpään lukio, Parhaimmat kiitokset kaikille lahjoittajille lukiomme opiskelijoiden kannustamisesta. Kuluneen lukuvuoden stipendien saajat Syksy Valmistuneet Aspelin Laura, Friman Lassi, Hannus Helmi, Lankinen Aapo, Mäntylä Emilia, Pitkänen Laura, Sinervo Josefiina, Taipale Tanja Kevät Valmistuneet Alanko Joel, Hannunkivi Miska, Hollströn Moona, Hazara Fresteh, Kankaala Jaakko, Kekoni Samuli, Kiiski Aleksi, Klemettilä Pyry, Kolomijets Tatjana, Korkka Daria, Korpela Henna, Kukkonen Henri, Landén Katri, Mehtänen Titta, Menges Juho, Metsälä Christian, Metsä-Patanen Taru, Mäkelä Maija, Nieminen Elina, Nummi Niina, Paalanen Ella, Paananen Jasmiina, Panula Jaakko, Ranta Leo, Ruhanen Eero, Santala Solea, Sippola Ville, Strengell Roope, Taipale Marianne, Tiihonen Henriikka Jatkavat opiskelijat Al-Shemari Mohammed, Batty Zaid, Hallikainen Miina, Hoppula Ilona, Hynninen Mari, Häkkinen Juuso Kalvi Matias, Karjalainen Aku, Kawicha Tanakid, Koivula Henna, Laaksoaho Olli, Laukkanen Saku, Lehto Emma-Sofia, Lehtonen Emma-Leena, Liukkonen Nina, Menges Risto, Metsola Ellen, Minkkinen Miika, Mohamed Rahmo, Mäkelä Nelli, Oulujärvi Aapo, Paajanen Ulla, Paananen Annina, Putkonen Tero, Ranta Milla, Ruuska Vilma, Rönkkö Sanni, Saastamoinen Karoliina, Soininen Miika, Sokka Linda, Vuorinen Kalle HENKILÖKUNTA Rehtori Meriluoto Raimo, TM, HuK, uskonto Apulaisrehtori Ruhanen Sirpa, FM, englannin kieli, ruotsin kieli

19 Lehtorit Alapiha Annika, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli, musiikkiteatteri, 11B:n ryhmänohjaaja Eronen Hiski, FM, matematiikka, tietotekniikka, 12A:n ryhmänohjaaja Huotari Kaarle, FM, matematiikka, 13 A:n ryhmänohjaaja Ikola, Mirva, LiTM, liikunta, terveystieto, 13 B:n ryhmänohjaaja Kauppinen Arto, FM, YTM, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 13 D:n ryhmänohjaaja Lehto Elina, FM, biologia, maantiede Leppäharju Tuija, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli, musiikkiteatteri, 11E:n ryhmänohjaaja Marttila Suvi FM, ruotsin kieli, saksan kieli, 13 C:n ryhmänohjaaja Nyman Pia, FM, englannin kieli, saksan kieli, 12 C:n ryhmänohjaaja Paajanen Leena, TM, psykologia, uskonto, 12 B:n ryhmänohjaaja Pajula, Marja, FM, vararehtori, matematiikka, kemia, 10 F:n ryhmänohjaaja Pohjonen Katri, FM, opinto-ohjaaja Rantala Irmeli, KL, erityisopettaja, erityisopetus Rasimus Anu, FM, musiikki, 11D:n ryhmänohjaaja Tanskanen Heikki, FM, matematiikka, fysiikka Ärling Teija, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, 10 G:n ryhmänohjaaja Peruskoulun ja lukion yhteiset lehtorit Rättö Tommi, FM, uskonto, elämänkatsomustieto, virkavapaalla , sijaisena toimi Elina Lehtinen, FM Salminen Juha, FM, biologia, maantieto Snellman Sari, FM, kuvataide, Tuntiopettajat Anttila Tiina, FM, englanti, ruotsi, espanja, virkavapaalla alkaen, sijaisena toimi Anna-Stiina Siitarinen, HuK Lahnajoki Aki, FM, musiikki, 12D:n ryhmänohjaaja Vares Mari, FT, historia ja yhteiskuntaoppi, 11C:n ja 11G:n ryhmänohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja Alanen Juha-Pekka, musiikki Bister Markus, LiM, liikunta Erkintalo Paula, FM, ruotsi, englanti Koski Tero, musiikki Kulmala Mirka, HuK, S2-harjoittelija Lindgren Jouni, musiikki Mansikka-aho Riikka, FM, ruotsi Simberg Susanna, FM, ranska Muu henkilökunta Laine Minna, koulusihteeri Paasikallio Petri, vahtimestari Lankinen Aapo, siviilipalvelusmies alkaen Erkintalo Henna, Toikkonen Tuuli, lukiokuraattori Melkko Niina, lukiopsykologi Ahola Kati, terveydenhoitaja Ylinen Inari, koululääkäri

20 OPISKELIJALUETTELO Marja Pajula 10F Kaistinen Petri 10F Korpela Kaarlo 10F Lehtilä Emma 10F Puro Simo 10F Ukkola Charlotta 10F Viitanen Milla Teija Ärling 10G Alanko Joel 10G Arffman Eelis 10G Koskinen Aleksi 10G Manninen Saara-Elina 10G Menges Juho 10G Shaker Mohammed 10G Soppela Tuomo 10G Tähkävuori Veera Tiina Anttila 11A Annala Antti 11A Eskola Akusti 11A Hannunkivi Miska 11A Humina Heikki 11A Kolomijets Tatjana 11A Korkka Daria 11A Köntti Jenni 11A Långsjö Kasper 11A Mattila Julius 11A Männikkö Pertti 11A Nikkari Matti 11A Nolte Alexander 11A Oinonen Marja 11A Pyöriä Jenni 11A Pärssinen Liisa 11A Rajala Meri 11A Ranta Leo 11A Saarela Ari-Pekka 11A Salonen Jasmin 11A Salonen Reetta 11A Sippola Ville 11A Suuripää Siina 11A Vahtokari Roope 11A Viitala Patrik 11A Östring Ida Alapiha Annika 11B Baxter Anthony 11B Hyvönen Riku 11B Höyssä Olli 11B Ilyas Abdullah 11B Inkinen Jaan 11B Katajisto Krista-Mari 11B Kiviniemi Nanette 11B Kivistö Janina 11B Klemettilä Pyry 11B Koivunen Satu 11B Korhonen Kaarina 11B Kykkänen Jonna 11B Kyyrönen Tatu 11B Landén Katri 11B Lähdesmäki Elias 11B Maula Antti 11B Mehtänen Titta 11B Mäenalanen Hans-Peter 11B Nummi Niina 11B Paananen Jasmiina 11B Peltonummi Reeta 11B Sormunen Jemina Mari Vares 11C Hakanpää Juuso 11C Hazara Freshteh 11C Hynninen Mari 11C Janhunen Johanna 11C Kaaja Hanna 11C Kortelainen Elisa 11C Koskela Johannes 11C Mustonen Mira 11C Stenström Sohvi 11C Tamminen Sau 11C Tiihonen Henriikka 11C Toivonen Emma 11C Torpakko Marian 11C Tuominen Julia 11C Tyry Juha 11C Uotila Sofia 11C Varis Kaisa-Mari 11C Vesala Emma 11C Virtanen Annariina 11C Virtanen Juuso 11C Vuonnala Ville 11C Ylönen Clarissa Anu Rasimus 11D Harjunniemi Jere 11D Hollström Moona 11D Karjalainen Juho 11D Koivisto Jenna 11D Kokko Emmi 11D Korpela Henna 11D Kukkonen Henri 11D Metsä-Patanen Taru 11D Niemi Jere 11D Paalanen Ella 11D Panula Jaakko 11D Peltoniemi Kristiina 11D Ruhanen Eero 11D Rönkkö Anna 11D Strengell Roope 11D Taipale Marianne 11D Toivonen Eveliina 11D Tommiska Elmeri 11D Törmälä Lauri Tuija Leppäharju 11E Alatalo Aaro 11E Frankton Pia 11E Hämäläinen Juuso 11E Härkönen Emilla 11E Järvensivu Jesse 11E Kankaala Jaakko 11E Kekoni Samuli-Matti 11E Lehtimäki Severi 11E Metsälä Christian 11E Mäkelä Maija 11E Mäki Maiju 11E Nieminen Elina 11E Rissanen Topi 11E Santala Solea 11E Savolainen Jasmin 11E Tirkkonen Eetu Hiski Eronen 12A Al-Shemari Mohammed 12A Batty Zaid 12A Hallikainen Jani 12A Hautanen Valtteri 12A Hussain Bahlol 12A Hussain Zubaida 12A Inkham Saowalak 12A Jalovaara Katja 12A Kypärä Miro 12A Lehtinen Jenni 12A Menges Risto 12A Mohamed Rahmo 12A Nieminen Maria 12A Paavola Tino 12A Parkkinen Saku 12A Rahimi Jawid 12A Ruuska Vilma 12A Ruusukallio Veikko 12A Rönkkö Sanni 12A Sahal Ahmed

21 12A Salminen Seppo 12A Suoniemi Lassi 12A Tähkävuori Konsta 12A Vuorinen Kalle Leena Paajanen 12B Al-Janabi Ala 12B Al-Seiab Sabrin 12B Haapasalmi Kerttu 12B Halmesvirta Lauri 12B Heikkilä Mikko 12B Hoppula Ilona 12B Järvinen Oona 12B Kaita-aho Ilmo 12B Koski Valtteri 12B Kulmala Julia 12B Lakkala Jukka 12B Latva-Valkama Suvi 12B Leinonen Miika 12B Lind Helmi 12B Liukkonen Nina 12B Mäkelä Nelli 12B Nieminen Jami 12B Salo Arlena 12B Saveliev Nikita 12B Simola Johannes 12B Toivonen Senni 12B Tuomi Ella 12B Vainikka Melina 12B Vainio Oskar 12B Venäläinen Satu 12B Viljanen Roope 12B Vuollet Jaakko Pia Nyman 12C Alatalo Eero 12C Autio Helmi 12C Finska Laura 12C Jaatinen Otto 12C Karjalainen Akusti 12C Klimova Irina 12C Lahtinen Inka-Tuuli 12C Marjeta Ville 12C Minkkinen Miika 12C Nousiainen Oskari 12C Paajanen Ulla 12C Pietikäinen Matias 12C Ranta Teea 12C Saarela Julianna 12C Sangi Väinö 12C Sokka Linda 12C Suonsivu Aleksi 12C Terkko Elli 12C Tulivirta Ella 12C Vikman Oskari 12C Vähäsaari Meri 12C Vähätiitto Ariana Aki Lahnajoki 12D De Michele Manu 12D Holmström Atte 12D Häkkinen Juuso 12D Javanainen Sara 12D Jääskö Julia 12D Kauppi Markus 12D Kivinen Juha 12D Könttä Elina 12D Laasonen Valtteri 12D Laurila Oskari 12D Majanmaa Elise 12D Mustila Heidi 12D Nurmio Hertta 12D Nyblom Iida 12D Ollila Vilma 12D Paahtio Joonas 12D Palviainen Minna-Mari 12D Rajava Jasmin 12D Ranta Milla 12D Ristilä Tomi 12D Saarenpää Kiia 12D Salmi Eero 12D Tanhuanpää Santeri 12D Tossavainen Noora 12D Vilonen Piia 12D Vuoristo Lotta 12D Yli-Kerttula Katja Kaarle Huotari 13A Ahola Maria 13A Alaoui Hounaida 13A Aldhaher Ola 13A Annala Netta 13A Arminen Joona 13A Brander Oscar 13A Harsunen Jaakko 13A Hazara Farzana 13A Heinonen Mikko 13A Hietikko Salla 13A Kalvi Matias 13A Kanerva Aleksis 13A Karvinen Joel 13A Kauhanen Hilma 13A Khaleel Rahmah 13A Kivijärvi Saana 13A Kortetmäki Eetu 13A Kulmala Anette 13A Köppä Suvi 13A Lamminen Niilo 13A Lehtonen Jussi 13A Lähteenkorva Jere 13A Mäkinen Pauliina 13A Puuska Roosa 13A Röntynen Leena 13A Sassi Santeri 13A Savolainen Eeva 13A Savolainen Melina 13A Suomi Fanni 13A Torkki Kaarle Mirva Ikola 13B Eriksson Joona 13B Haatainen Ginstia 13B Hangasmäki Milla 13B Hirvi Lyydia 13B Höysniemi Sallamaari 13B Ibisevic Merima 13B Ihalainen Elisa 13B Isoviita Kristian 13B Joof Niklas 13B Kari Jasmin 13B Kivelä Eerika 13B Korkka Anni 13B Kylväjä Sanni 13B Lahti Sonja 13B Lahtinen Jenni 13B Lehtonen Emma-Leena 13B Lesonen Erno 13B Matilainen LeeviJohannes 13B Metsola Ellen 13B Reini Rasmus 13B Rouhiainen Heikki 13B Salo Aaro 13B Santamäki Mikko 13B Seppälä Rita 13B Telenius Elmer 13B Uusitalo Henna 13B Vainikka Milja 13B Vuorinen Kanyaphat 13B Välimäki Topi Suvi Marttila 13C Aho Elli 13C Frankton Thomas 13C Haapaniemi Hannes

22 13C Haataja Jonas 13C Haila Mari 13C Harju Emmi 13C Hartikainen Maria 13C Hietakangas Aleksi 13C Itänen Iida 13C Jaatinen Ossi 13C Karijoki Nicolas 13C Kawicha Tanakid 13C Kuoksa Kasperi 13C Kylä-Laaso Kimmo 13C Laaksoaho Olli 13C Laaksonen Pyry 13C Lahtinen Jenna 13C Lehtinen Eero 13C Miettinen Heili 13C Myllymäki Heta 13C Mäkelä Nestori 13C Niininen Pyry 13C Oulujärvi Aapo 13C Partanen Veeti 13C Putkonen Tero 13C Pöyhönen Aaro 13C Rintaoja Kalle Arto Kauppinen 13D Falk Katja 13D Hallikainen Miina 13D Hietaniemi Joonas-Ville 13D Hukari Aino 13D Isomäki Janina 13D Karima Aku 13D Koivisto Elli 13D Koivula Henna 13D Laukkanen Saku 13D Lehto Emma-Sofia 13D Löytynoja Salla 13D Manninen Milena 13D Mponda Sikujua 13D Mönkäre Yasmine 13D Nyyssönen Nelli 13D Paananen Annina 13D Partala Ida 13D Rastas Lotta 13D Ritanen Touko 13D Riutta Christian 13D Saarman Alex 13D Saastamoinen Karoliina 13D Sinisalo Eemeli 13D Soininen Miika 13D Tammi Jani 13D Vahtera Simo 13D Vehkavaara Samuli 13D Åkerberg Frans KÄYTETYT OPPIKIRJAT Jos samasta oppikirjasta on saatavilla sähköinen oppikirja, sen käyttäminen on mahdollista painetun oppikirjan sijaan. Tällöin opiskelija tarvitsee oman kannettavan laitteensa mukaan kouluun. ÄIDINKIELI kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 1: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 2: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 3: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 4: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 5: Tehtäviä (OTAVA) Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 6 (OTAVA) (ei oppikirjaa) Abi äidinkieli (OTAVA) Abi äidinkieli (OTAVA) ENGLANTI A1 kurssi 7 Open Road Course 1 (OTAVA) Open Road Course 2 Open Road Course 3 Open Road Course 4 Open Road Course 5 Open Road Course 6 Open Road Course 7

23 kurssi 8 2 (abikurssi) Open Road Course 8 Abi Englanti (OTAVA, uusi painos ISBN ) RUOTSI B1 kurssi 7 kurssi 9 Magnet kurs 1 (SanomaPro) Magnet kurs 2 Magnet kurs 3 Magnet kurs 4 Magnet kurs 5 Galleri kurs 6 (OTAVA) Galleri kurs 7 Abi ruotsi (OTAVA, uusi painos 2013: ISBN ) SAKSA A1 kurssit 7-9 Genau 1 (SanomaPro) Genau 2 Genau 3 Genau 4 Genau 5 Genau 6 Genau 7-8 SAKSA B2 (yläkoulussa aloittaneet) kurssi 9 (abikurssi) Gute Idee 1 (SanomaPro) Gute Idee 2 Gute Idee 3 Gute Idee 4 Gute Idee 5 Abi saksa (SanomaPro) Abi saksa SAKSA B3 (lukiossa aloittavat) kurssi 7 kurssi 8 1 (abikurssi) Super gut 1 (SanomaPro) Super gut 2 Gute Idee 1 Gute Idee 2 Gute Idee 3 Gute Idee 4 Gute Idee 5 Abi saksa (OTAVA) Abi saksa RANSKA B2 (yläkoulussa aloittaneet) kurssi 7 kurssi 8 Escalier Escalier Voilà 3 / Voilà 4 (OTAVA, uudistettu painos) Voilà 4 / Voilà 5 Voilà 5 Voilà 6 Voilà 6 Abi ranska (OTAVA) RANSKA B3 (lukiossa aloittavat) Escalier

24 Kurssi 2 kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 0 Escalier Escalier Escalier Voilà 3 / Voilà 4 (OTAVA, uudistettu painos) Voilà 4 / Voilà 5 Voilà 5 Voilà 6 Voilà 6 Abi ranska (OTAVA) ESPANJA B3 (lukiossa aloittavat) Kurssit ) Kurssit 5-8 Acción! 1, tekstikirja + harjoituskirja (SanomaPro) (Jo aloittaneilla jatkuu Dime Acción! 2, tekstikirja + harjoituskirja LYHYT MATEMATIIKKA Lyhyt matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro, painos 2013) Lyhyt matikka 2, Geometria (SanomaPro, painos 2013) kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 0 Lyhyt matikka 3, Matemaattisia malleja I (SanomaPro, painos 2013) Lyhyt matikka, Matemaattinen analyysi (SanomaPro / WSOY) Lyhyt matikka, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro / WSOY) Lyhyt matikka, Matemaattisia malleja II (SanomaPro / WSOY) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, Talousmatematiikka (WSOY) Sigma, Matemaattisia malleja III (TAMMI) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, kertaus (WSOY) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, kertaus (WSOY) MAOL-taulukot (OTAVA) PITKÄ MATEMATIIKKA kurssi 0 kurssi 7 kurssi 8 kurssi Matematiikan linkki (OTAVA) Pitkä matematiikka, Funktiot ja yhtälöt 1 (SanomaPro) Pitkä matematiikka, Polynomifunktiot Pitkä matematiikka, Geometria Pitkä matematiikka, Analyyttinen geometria Pitkä matematiikka, Vektorit Pitkä matematiikka, Todennäköisyys ja tilastot Pitkä matematiikka, Derivaatta Pitkä matematiikka, Juuri- ja logaritmifunktiot Pitkä matematiikka, Trigonometriset funktiot ja lukujonot Pitkä matematiikka, Lukujonot ja sarjat Lukion calculus 6: Lukuteoria ja logiikka (OTAVA) Lukion calculus 7: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Lukion calculus 8: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Pyramidi kertauskirja (TAMMI) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, Talousmatematiikka (WSOY) MAOL taulukot matematiikka-fysiikka-kemia (OTAVA) BIOLOGIA 0 Bios (SanomaPro) Bios 1 Eliömaailma Bios 2 Solu ja perinnöllisyys Bios 3 Ympäristöekologia Bios 4 Ihmisen biologia Bios 5 Bioteknologia Ihminen Fysiologia ja anatomia (Olav Sand, Oystein V. Sjaastad, Egil Haug) MAANTIEDE Geos (SanomaPro)

25 Geos 1 Sininen planeetta + Tehtävävihko Geos 2 Yhteinen maailma +Tehtävävihko Geos 3 Haasteiden maailma Geos 4 Aluetutkimus Geos 5 Kertauskirja FYSIIKKA kurssi 7 kurssi Physica (SanomaPro) Physica 1: Fysiikka luonnontieteenä Physica 2: Lämpö Physica 3: Aallot Physica 4: Liikkeen lait Physica 5: Pyöriminen ja gravitaatio Physica 6: Sähkö Physica 7: Sähkömagnetismi Physica 8: Aine ja säteily Physica 9: Kertaus Lukion sähkö ja elektroniikka (WSOY) KEMIA kurssi 7 Mooli 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia, uusin painos (OTAVA) Neon 2: Kemian mikromaailma (SYKSY 2013) (EDITA) tai Mooli 2: Kemian mikromaailma (KEVÄT 2014) (OTAVA Neon 3: Reaktiot ja energia (EDITA) Neon 4: Metallit ja materiaalit (EDITA) Neon 5: Reaktiot ja tasapaino (EDITA) ei oppikirjaa ei oppikirjaa MAOL - taulukot USKONTO Portti: lukion uskonto 1 (OTAVA) Portti: lukion uskonto 2 kurssi ( OTAVA) Portti: lukion uskonto 3 (OTAVA) Portti: lukion uskonto 4 ( OTAVA ) Uusi Arkki 5 Uskonto Suomessa (EDITA) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Dialogi (SanomaPro) Dialogi: Hyvästä elämästä Dialogi: Tiedosta ja maailmankuvasta Dialogi: Yksilöstä ja yhteisöstä FILOSOFIA kurssit 1, 2 ja 3 Filosofian haasteet (ATENA) Filo (TAMMI) PSYKOLOGIA Mielen maailma, Sosiaalipsykologia (SanomaPro, uusimmat painokset) Mielen maailma 1, Psykologian perusteet Mielen maailma 2, Kehityspsykologia Mielen maailma 3, Ihminen ja tieto Mielen maailma 4, Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja mielenterveys Sosiaalipsykologia

26 HISTORIA (EDITA) kurssi 7 Forum 1, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (OTAVA) Forum 2, Eurooppalainen ihminen (OTAVA) Forum 3, Kansainväliset suhteet (OTAVA) Forum 4, Suomen historian käännekohtia (OTAVA) Kaikkien aikojen historia 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kaikkien aikojen historia 6, Kulttuurien kohtaaminen (EDITA) Forum 1-4 (OTAVA), Abi-Historia (OTAVA) YHTEISKUNTAOPPI kurssi 7 Forum Uusi Yhteiskuntatieto (OTAVA) Forum Uusi Taloustieto (OTAVA) Jokaisen oikeustieto (SanomaProY) Forum Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (OTAVA) Jokaisen oikeustieto (SanomaPro) Abi- Yhteiskuntaoppi (OTAVA) MUSIIKKI kurssit 1 Lukion Musa Intro * (SanomaPro) (yleis- ja musalinja) TERVEYSTIETO Terve! 1 (SanomaPro) Terve! 2 (SanomaPro) Terve! 3 (SanomaPro) OPINTO-OHJAUS Lukiosuunta (SanomaPro), suositeltava, ei pakollinen Futurix (OTAVA), suositeltava, ei pakollinen Tiedotuksia Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona Ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00 ja muut klo Yhteinen kokoontuminen klo Hatanpään koulun juhlasalissa. Niiden opiskelijoiden, jotka eivät jatka opiskeluaan seuraavana lukuvuonna, on ilmoitettava siitä viipymättä rehtorille (huoltajan kirjallinen eropyyntö tai loma-anomus). Opiskelijat, jotka eivät laillisen esteen vuoksi pääse lukuvuoden alkajaistilaisuuteen, ilmoittavat siitä rehtorille. 5. jakson uusintakokeet maanantaina klo Ilmoittautuminen wilmassa viimeistään torsaina Kelan opintotuesta saa tietoja Kelasta, opinto-ohjaajalta ja koulun kansliasta.

27 SYKSYN 2014 YLIOPPILASTUTKINTO Syksyn 2014 ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava mennessä kansliaan. Ylioppilastutkintomaksujen pankkisiirrot lähetetään kesäkuussa. Maksujen eräpäivä on Perusmaksu 14 ja koekohtainen maksu 28. Kirjoituspäivät ovat: Kuuntelut: ma 8.9. ti 9.9. ke vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet: pe ma ke pe ma 22.9 ke pe ma äidinkieli, tekstitaidon koe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä koe matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kanslia on avoinna kesäaikana klo ja klo Kanslian puh. (03) Aurinkoista ja virkistävää kesälomaa! Tampereella kesäkuun 2. päivänä 2014 Raimo Meriluoto

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

Yleiskatsaus lukuvuoden päätteeksi... 2. Lukuvuoden 2006 2007 tapahtumia.. 3. Opetuslautakunta... 8. Opettajat ja henkilökunta. 9

Yleiskatsaus lukuvuoden päätteeksi... 2. Lukuvuoden 2006 2007 tapahtumia.. 3. Opetuslautakunta... 8. Opettajat ja henkilökunta. 9 RAAHEN LUKIO 1 Merikatu 1 PL 83, 92101 RAAHE puhelin: 439 3413/ rehtori 439 3429 / apulaisrehtori 439 3414 / kanslia 439 3416 / kanslia 439 3415 / opettajainhuone 439 3418 / vahtimestari telefax: 439 3167

Lisätiedot

Nella Tanninen 4 OR, Petteri Laaksonen 4 OR, Fanni Huhtala 5 OR, Anni Heikonen 6 OR

Nella Tanninen 4 OR, Petteri Laaksonen 4 OR, Fanni Huhtala 5 OR, Anni Heikonen 6 OR Koulun osoite: Sähköyhtiöntie, 530 Paimio Puhelinnumero: 050 4 5430 Rehtori: Heikki Turpeinen Puhelinnumero: 050 4 099, 040 568 76 Vararehtori: Juha-Matti Salmela Puhelinnumero: 050 30 3407 Koulusihteeri:

Lisätiedot

PAIMION LUKIO VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2014-2015

PAIMION LUKIO VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2014-2015 PAIMION LUKIO VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 204-205 2 Koulun osoite: Sähköyhtiöntie 2, 2530 Paimio Puhelinnumero: 050 42 5430 Rehtori: Heikki Turpeinen Puhelinnumero: 050 42 099, 040 568 2726 Vararehtori: Juha-Matti

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukio Lukuvuositiedote 2015-16

Rauman Lyseon lukio Lukuvuositiedote 2015-16 Rauman Lyseon lukio Lukuvuositiedote 2015-16 RAUMAN LYSEON LUKIO Nummenvahe 5, 26100 RAUMA puh. (02) 83 411 Rauman kaupunki (vaihde) Suorat numerot: Rehtori Matti Saarivuori 044 534 1910 huone C112 Apulaisrehtori

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015 Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAJAANIN LUKIO... 5 1.1 TOIMINTA... 5 1.1.1 Lukuvuoden päättyessä... 5 1.1.2 Kuvataiteen kuulumisia... 7

Lisätiedot

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014 2015 Etukannen työ: Noora Virtanen, sekatekniikka SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 2015... 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 3 OPISKELIJAT OHJANTARYHMITTÄIN...

Lisätiedot

JANAKKALAN LUKIO. Vuosikertomus (lukuvuosi 2014 2015)

JANAKKALAN LUKIO. Vuosikertomus (lukuvuosi 2014 2015) JANAKKALAN LUKIO Vuosikertomus (lukuvuosi 2014 2015) 2 Lukuvuoden avajaiset elokuussa 2014 Uusi rehtorimme Timo Hillman avasi 11.8.2014 Janakkalan lukion lukuvuoden 2014 2015 lyhyellä puheenvuorollaan

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN Vuosikertomus 2006 2007 (Kuva: Maija Kivilahden ja Pentti Pullisen piirrokset Tuomelan ja Hätilän kouluista) 2 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULUN ARVOT JA PÄÄMÄÄRÄ Yhteiskoulun arvoperusta

Lisätiedot

Olarin koulun ja lukion vuosikertomus

Olarin koulun ja lukion vuosikertomus Olarin koulun ja lukion vuosikertomus 2014-2015 OLARIN KOULU JA LUKIO Käyntiosoite: Olarinniityntie 4 Postiosoite: Olarin koulu, PL 3323, 02070 Espoon kaupunki Olarin lukio, PL 3334, 02070 Espoon kaupunki

Lisätiedot

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014 lempäälän lukio VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Lempäälän lukio Tampereentie 1 C 37500 Lempäälä Fax (03) 565 51 707 www.lempaalanlukio.fi https://lempaala.wilma.pirnet.fi/ e-mail: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö Arkadian yhteislyseo Lepsämäntie 15 01800 Klaukkala Rehtori puh. 050 536 3490, rehtori@ayl.fi Koulusihteeri puh. 010 501 3700, fax. 010 501 3707 kanslia@ayl.fi www.ayl.fi Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen

Lisätiedot

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 2 1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 Tänään päättyy Nousiaisten lukion 39. lukuvuosi. Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana 186 nuorta. Joukossamme oli myös vaihto-oppilas Saksasta. Päätoimisia opettajia

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2013-2014 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Kouvolan yhteiskoulun lukio

Kouvolan yhteiskoulun lukio Kouvolan yhteiskoulun lukio Vuosikertomus 2012-2013 KOUVOLAN YHTEISKOULU (1955-1975) Tärkeitä vuosilukuja Koulu perustetaan 1955 Keskikoulu laajenee 8-luokkaiseksi yhteiskouluksi 1960 Koulu saa oikeudet

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN YHTEYSTIEDOT Normaalikoulun johtava rehtori Pekka Ruuskanen (014) 260 1902 Kanslia (014) 260 1900 Rehtori, perusopetuksen

Lisätiedot

Hankoniemen lukion vuosikertomus 2014-15

Hankoniemen lukion vuosikertomus 2014-15 Hankoniemen lukion vuosikertomus 2014-15 VUOSIKERTOMUS/HANKONIEMEN LUKIO Rehtori Veli-Jukka Rousu Täktomintie 534 10900 Hanko puh. 040-1359249 Vararehtori Aila Kukkonen Ilomäenkatu 15 as. 4 24100 Salo

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS

LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS 1 Akaan lukio Rehtori Tuovi Ronkainen Vararehtori Toijala Hannele Halmela-Taberman Vararehtori Viiala Leila Närhi Internet-kotisivut www.akaa.fi/lapset_ja _nuoret/koulut/akaan-lukio/

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae Vuosikertomus 2013-2014 Non Scholae - Sed Vitae Sisällysluettelo Rehtorin katsaus lukuvuoteen.............................. 3 Klassikanpäivä...................................... 7 Urheilulukio.......................................

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

Kouvolan yhteiskoulun lukio

Kouvolan yhteiskoulun lukio Kouvolan yhteiskoulun lukio Vuosikertomus 2014-2015 KOUVOLAN YHTEISKOULU (1955-1975) Tärkeitä vuosilukuja Koulu perustetaan 1955 Keskikoulu laajenee 8-luokkaiseksi yhteiskouluksi 1960 Koulu saa oikeudet

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2014 2015 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5

TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5 TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5 UUSINTAKOKEET JA HYVÄKSYTTYJEN KURSSIEN UUSINTAKOKEET... 5 PÄIVÄJÄRJESTYS... 6 LOMAT...

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2013 2014 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot