Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna

2 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, Tampere Puh kanslia, opettajainhuone Kotisivu Rehtori Raimo Meriluoto Apulaisrehtori Sirpa Ruhanen Koulun perustamisvuosi 1957 Pirkanmaan yhteiskoulu 1976 Hatanpään lukio Koulun ylläpitäjä Tampereen kaupunki Sisällys: sivu Poimintoja lukuvuodesta Apulaisrehtorin näkökulma Äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena ja vieraana kielenä Musiikkiteatteri Musiikki Historia ja yhteiskuntaoppi Turun linnasta eduskuntaan, Afroditesta terrakottasotureihin Filosofia Fysiikka ja terveystieto yhteisellä opintoretkellä Kuvataide Opinto-ohjaus Tutor-toiminta Comenius: Youth and Science Tiedeleiri Latviassa Opiskelijakuntatoiminta Hatanpään lukiossa Lahjoitukset ja stipendien saajat Henkilökunta Opiskelijat lv Käytetyt oppikirjat lv Tiedotuksia Syksyn ylioppilastutkinto

3 Poimintoja lukuvuodesta Päättyvä lukuvuosi on ollut Hatanpään lukion 39. toimintavuosi. Arkipäivä on sujunut kuten menneinäkin vuosina, joskin sen hallitsevana teemana on ollut keskustelu lukiomme tulevaisuudesta. Kuten apulaisrehtorimme Sirpa Ruhanen omassa näkökulmakatsauksessaan toteaa muutos on kuvannut lukuvuottamme. Muutoksen vauhti on ollut melkoinen nyt ja tulee sitä olemaan tulevaisuudessakin, sellaiset ovat ilmassa olevat ennusmerkit. Muutos ei sinänsä ole huono, mikäli se on järkevällä panostuksella hallittavissa ja se tarjoillaan sopivina annoksina. Kaupungin tasolla muutoksen tuulet ovat merkinneet opetukseen sijoitettavien resurssien melkoista vähentymistä. Syynä ovat tilaaja-tuottajan mallin luomien liikelaitosten laskutusten suhteeton kasvu, mikä on voitu rahoittaa supistamalla opetusta. Toisaalta valtiovallan toimet ovat kurjistaneet koulutuksen järjestäjien tilaa. Valtionosuudet ovat tänä vuonna jo pienentyneet ja tulevaisuudessa niiden supistusten vauhti vain kiihtyy. Lukioita koskeva rahoituslaki muuttuu , minkä seurauksena kuntien osuus vastuunkannossa tulee lisääntymään. Vähäisinä muutoksina ei voida myöskään pitää opetussuunnitelmien uusiutumista mikä kylläkin edellyttää ensin sen pohjana olevaa tuntijakopäätöstä sekä uudistuvaa ylioppilaskirjoitusta. Vuonna 2016 syksyllä ensimmäiset aineet kirjoitetaan sähköisesti. Haastetta siis riittää. Kun asetamme näiden uudistusten rinnalle päätehtävämme opettamisen ja yleissivistyksen, haaste on sitäkin merkittävämpi. Edellä kuvatut muutokset taloudellisissa olosuhteissa - säästövelvoitteet - ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen kovia paineita mm. pohtia Tampereen lukioverkon kokoa. Tällä hetkellä kaupungissamme toimii kuusi kaupungin ylläpitämää lukiota ja neljä muun koulutuksen järjestäjän päivälukiota. Syksystä lähtien tilaajan puolella käytiin hiljaista keskustelua yhden päivälukion lakkauttamisesta. Tämän keskustelun kohteena oli lukiomme. Keväällä juuri yhteishaun alkamisen kynnyksellä Aamulehti revitti etusivun otsikon, jonka mukaan lukiomme lakkauttaminen tuottaisi miljoonan euron säästöt. Väite oli täysin virheellisistä lähtökohdista laskettu, todellista summaa - joka on mitätön - kukaan ei ole tarkkaan laskenut. Tästä lehtikirjoituksesta alkoi voimakas kansanliike lukiomme säilyttämiseksi. Niin opiskelijat, vanhemmat kuin osa

4 päättäjistäkin olivat pöyristyneitä ajatuksesta, jossa kaavailtaisiin ainoan kaupungin musiikkipainotteisen lukion, joka muutamia vuosia sitten täysin peruskorjattiin tätä tarkoitusta varten, nyt yhtäkkiä lakkauttamista. Poliittisia päättäjiä informoitiin varsin laajasti ja kattavasti. Tilaisuuksissa olivat opiskelijat aktiivisesti kertomassa millaista opiskelu Hatanpäällä todellisuudessa on. He käyttivät sosiaalisen median mahdollisuuksia laajasti säilyttämiseksi (Facebook, adressit jne.). Opiskelijat järjestivät lukion oma-aloitteisesti mielenosoituksen kaupungintalon näyttäviä esiintuloja ulkopuolella. Vanhemmat mm. mobilisoimalla lähestyivät päättäjiä lukuisin yhteydenotoin, poliittiset päättäjät, lähinnä valtuusto ja OSELAn jäsenet, kutsuttiin kouluun kuulemaan opiskelijoiden esityksiä ja näkemyksiä Hatanpään hengestä ja siitä mitä täällä päivittäin tehdään. Opiskelijoiden esitykset olivat upeita, valitettavasti päättäjiä oli paikalla kuulemassa vain kuusi! Jonkinasteinen yleinen mutta äänetön - poliittinen hyväksyntä toimillamme saavutettiin. Nyt kesän kynnyksellä on tilaaja ryhtynyt laskemaan säästöjä, jotka saavutettaisiin, jos yksi tai kaksi lukiota lakkautettaisiin. Voin vain hartaasti toivoa, että laskelmat tehdään todellisten kustannusten pohjalta eikä arvioitavia säästöjä pudisteta hihasta ilman todellisuutta. Olen vakaasti sitä mieltä, että tavoiteltavat säästöt ovat näennäisiä todelliseen säästötarpeeseen nähden. Todelliset kohteet ovat muualla kuin opetuspuolella. Todelliset säästöt edellyttäisivät osan opettajien irtisanomista tai lukioväen muutaman viikon lomauttamista! Olemme eläneet tämän vuoden ns. löysässä hirressä, mikä on ollut sekä opiskelijoille että vanhemmille ja opettajille äärimmäisen stressaavaa. Toivon, että ratkaisu palveluverkosta syntyisi tämän kesän aikana (budjettia laaditaan jo kovaa vauhtia ensi vuodelle) ja siinä ns. järki voittaisi eivätkä talousluvut jälleen kerran hautaisi alleen inhimillisyyttä ja hyvin toimivaa yhteisöllistä nuorten kasvupaikkaa. Edellä kuvatun raskaus on kestetty yhteisöllisyyden voimalla. Sen olen saanut kokea lukuisissa yhteyksissä keskustellessani opiskelijoiden, vanhempien ja myös poliittisten päättäjien kanssa. Lukiomme on kooltaan pieni ja familiaarinen. Siinä on voimamme. Opettajat ovat työlleen sitoutuneita ja tekevät työtään tuntejaan laskematta opiskelijoiden hyväksi. Siitä lausun nöyrät ja lämpimät kiitokseni koko opettajakunnalleni. Tehtävämme on kasvattaa yhteiskuntaan (yleis)sivistyneitä ja vastuunsa tuntevia ja kantavia kansalaisia. Tämän tehtävän otamme vakavasti. Miten työssämme onnistumme, sen kulloinenkin aika näyttää. Tiedolliset taidot ovat yksi osa meidän

5 ihmisyyttämme. Olemme kuitenkin aina osana suurempaa kokonaisuutta, jossa tiedollisten rinnalla korostuvat entistä enemmän kanssakäymisen, sosiaaliset taidot ja tyyli miten käytämme näitä taitoja. Tämä on entistä välttämättömämpää selviytyäksemme verkostoituneessa maailmassa. On tarpeellista tuntea vastuunsa, kyetä osoittamaan arvostusta erotuksetta jokaiselle. Erityisen maininnan ansaitsevat Opiskelijoiden ja opettajien työn tämän vuoden ylioppilastutkinnon tulokset. tulokset ylsivät entisiä vuosia paremmiksi. Rankinglistat eivät kerro todellisuutta, kuitenkin STT:n vertailussa, jossa lukioiden paremmuusvertailu tehtiin ottamalla lähtökohdaksi opiskelijoiden lähtötaso suhteessa yo-tuloksiin, olimme Tampereen suomenkielisistä lukioista paras, sijalukuna 99. Tästä tuloksesta voimme kaikki olla ylpeitä! Muista tämän lukuvuoden tapahtumista on laajasti muualla tämän vuosikertomuksen sivuilla. Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajana vuosia toiminut Paula Erkintalo siirtyy tämän lukuvuoden jälkeen muihin tehtäviin. Kiitän häntä antaumuksellisesta työstään lukiomme hyväksi ja toivotan hänelle menestystä seuraavissa toimissaan. Lausun kaikille opettajille ja muulle henkilökunnalle kiitokseni lukiomme hyväksi tehdystä työstä. Olkoon tuleva kesä aurinkoinen ja virkistävä. Kun elokuun alussa palaamme koulutyön pariin, olemme virkistyneet syksyn ja talven haasteita varten. Lomamme on totisesti ansaittu. Kevätjuhla ja samalla lakkiaisjuhla on lauantaina klo Hatanpään koulun ja lukion liikuntasalissa. Raimo Meriluoto rehtori

6 Apulaisrehtorin näkökulma: Päättyvää lukuvuotta ovat leimanneet kaksi asiaa ylitse muiden: muutos ja yhteishenki. Tietohallintojärjestelmän vaihtuminen ProCapitasta Wilmaksi on alun käynnistymisvaikeuksien vuoksi osoittautunut edistysaskeleeksi. Wilma on kätevä viestintäväline niin kurssin opettajan ja opiskelijoiden välillä kuin opettajien ja huoltajienkin välillä. Muutosta on tuonut myös jaksojen välisen koeviikon muuttuminen jakson työskentelyn päättöviikoksi. Uudistuksen taustalla oli kaksi tavoitetta: 1) kannustaa uudenlaisiin opiskelutapoihin sekä monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin niiltä osin kuin kurssien arviointi koettiin liian koeviikkopainotteiseksi sekä 2) lisätä kurssien työskentelyaikaa, joka erilaisten tapahtumien vuoksi koettiin yhä lyhyemmäksi. Samalla, kun kurssin työskentelyajaksi päättöviikolla opetussuunnitelmassa varattiin iltapäivällä 2 h 15 min ja seuraavana aamuna 3 h 15 min, opettajalle jäi melko vapaat kädet jakaa tuota työskentelyaikaa erilaisiin kokonaisuuksiin. Sekä opettajat että opiskelijat ovat kokeneet pidentyneen päättöviikon työajan raskaana, mutta ovat myös havainneet sen tuovan lisämahdollisuuksia mm. asioiden huolellisempaan käsittelyyn. Lukuvuodeksi Hatanpään lukio ja Teknillinen lukio siirtyvät vielä yhtenäisempään päättöviikkoon: lähes kaikille kursseille varataan 7-päiväisestä päättöviikosta oma päivä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi opintoretket kauempanakin sijaitseviin kohteisiin ja entistä laajemmat projektityöt. Halulaisten yhteishenki on tänä lukuvuonna kehittynyt ennennäkemättömälle tasolle. Kaupungin talousahdingon paineissa saimme useaan otteeseen lukea paikallisesta tiedotusvälineestä arveluita rakkaan koulumme tulevaisuudesta. Opiskelijoiden aloitteesta syntyi nopeasti Facebook -ryhmä Hatanpään lukion puolesta, jossa ajatuksia ja ideoita vaihtavat niin entiset kuin nykyisetkin opiskelijamme, heidän läheisensä ja kaukaisemmatkin pienemmän lukion säilyttämisen kannattajat. Taistelu oman lukion puolesta näkyi penkkarijulisteissakin. Kerättiin myös verkkoadressi, johon kertyi lyhyessä ajassa tuhansia nimiä. Adressi luovutettiin päättäjille kaupungin virastotalon eteen suuntautuneen mielenilmauskulkueen päätteeksi.

7 Kutsuimme paikallisia päättäjiä tutustumaan viihtyisään koulutaloomme ja sen toimintaan ja henkilökunnan lisäksi lukiolaisia oli paikalla runsain joukoin esiintymässä ja esittelemässä. Myös vanhempainyhdistyksemme teki runsaasti arvokasta työtä lukiomme puolesta. Kaikki tämä on paitsi tuonut lisää mittaamattoman arvokasta yhteishenkeä, myös tuottanut runsaasti lisätyötä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Onneksi opiskelijat ovat samalla saaneet arvokasta kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja monet myös lisää esiintymiskokemusta. Valitettava tosiasia on toisen asteen koulutuksen talouden tiukkuus ja tämä on näkynyt koko lukuvuoden vähentyneenä sijaisten käyttönä opettajien sairastuessa tai ollessa muualla työtehtävissä. Myös ilman läsnä olevaa opettajaa on työskentely yleensä sujunut annettujen ohjeiden mukaan, vaikka oppimisen ohjaajan puuttuminen aina valitettavaa onkin. Nyt jos koskaan olemme kesälomamme ansainneet ja meillä on yhä HaLu, johon palata syksylläkin! Tampereen kaupungin esimiespäivä Tampere-talossa , yksi lukuisista tilaisuuksista olla ylpeä siitä, että saa olla halulainen. Sirpa Ruhanen apulaisrehtori

8 Äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena ja vieraana kielenä Lukuvuonna halulaisten oli mahdollista osallistua monenlaisille teatteriretkille. Lukuvuoden aikana kävimme katsomassa Ahaa Teatterin Viidakkokirjan ja Otellopelin. Hatanpään lukiolaiset tekivät laajempaa yhteistyötä Ahaa Teatterin ja Tampereen yliopiston kanssa laatiessaan oppimateriaalipakettia Otellopeliin. Ahaa Teatterin Jukka Väinölä ja Pekka Hänninen kävivät koululla kertomassa opiskelijoille näyttelijäntyöstä ja siihen vaadittavasta koulutuksesta. TTT:n esityksistä tutuiksi tulivat Yksiöön en äitee ota, Maanalainen armeija iskee jälleen, Kuninkaan puhe, Addams Family ja Mielensäpahoittaja. TT:n esityksistä näimme suositun ja ajankohtaisen näytelmän Kuin ensimmäistä päivää. Lisäksi kävimme katsomassa Komediateatterissa Aina joku eksyy ja tanssiteatteri Mobitan esityksen Pieni lelukauppa. Hatanpään lukion perinteisen väittelykisan teema oli tänä vuonna kestävä kehitys. Marraskuussa järjestetyn tiukan kisan voittivat Juho Menges ja Riku-Julius Hyvönen. Finaalissa heitä vastaan väittelivät ansiokkaasti Roope Vahtokari ja Jaan Inkinen. Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseihin kuului tänäkin vuonna monenlaisia vierailuja ja retkiä. Kävimme muun muassa tutustumassa Andy Warholin An American Story -näyttelyyn ja Tove Janssonin juhlavuoden kunniaksi Muumimuseoon. S2-opiskelijat piipahtivat myös mediamuseo Rupriikissa sanomalehtiviikolla. Abiturientit osallistuivat puheviestinnän päättökokeeseen kiitettävästi, ja kuulimme monia kiinnostavia puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Elokuvakurssilaiset saivat Mediakoululta vieraakseen Jukka Haverin, joka opetti elokuvakerronnan perusteita ja auttoi editoimaan Vuosisatojen joulu -esityksestä tehtyä dokumenttia. Oman äidinkielen päivänä S2-opiskelijat kiersivät luokissa kertomassa omista äidinkielistään ja kulttuureistaan. Iltapäivällä mediateekkiin katettiin upea herkkupöytä, jossa tarjottiin eri kulttuurien ruokaherkkuja. Lukuvuoden mittaan S2-opiskelijamme ovat käyneet myös muissa kouluissa esittelemässä omaa kulttuuriaan ja kertomassa lukio-opinnoista tehtiin luontoretki Seitsemisen kansallispuistoon S2- ja maantieteen opettajien johdolla. Retkellä nautittiin suomalaisesta luonnosta ja tehtiin kieleen, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä tehtäviä. S2-opiskelijoiden tukena ovat toimineet tänä lukuvuonna myös opetusharjoittelijat Mirka Kulmala, Katja Korpela, Anni Kotiniemi ja Meiju Koivisto. Musiikkiteatteri Musiikkiteatterilaiset leireilivät syyskuun alussa Ensilässä. Leirillä oli mukana afrikkalaisen tanssin ja rummutuksen opettaja Menard Mponda. Joulukuussa halulaiset olivat mukana Joulutorilla muun muassa Vuosisatojen joulu -musiikkinäytelmässä, jonka tapahtumat sijoittuivat tänä jouluna sota-aikaan. Näytelmän käsikirjoituksen pohjana käytettiin autenttisia rintamakirjeitä. Esitystaltioinneista, haastatteluista ja muusta ääni- ja kuvamateriaalista editoitiin puolen tunnin dokumenttielokuva myöhempää käyttöä varten. Myös vuoden 2014 Muisto-musikaalin käsikirjoitukseen kerättiin dokumentaarisia aineksia haastattelemalla Koukkuniemen vanhainkodin asukkaita sekä omia sukulaisia. Tänäkin vuonna musikaalin näki melkein tuhat tamperelaista koululaista ja teatterin ystävää.

9 MUTE-linjan aloitusleiri Ensilässä. Muisto-musikaali

10 Muisto-musikaali Muisto-musikaali

11 MUSIIKKI Lukuvuoteen mahtui lukuisia musiikkitapahtumia ja esityksiä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Halu kuului ja näkyi ympäri Tamperetta! Lakkautusuhka vahvisti lukiomme rivejä, opiskelijat ja opettajat, vanhemmat ja lukiomme säilyttämisen kannalla olijat, olimme yhteisrintamassa puolustamassa lukiotamme ja sen olemassaoloa. Moniin eri tempauksiin liittyi kiinteästi myös musiikki. Lukuvuoden suurimpina yhteisinä projekteina olivat selkeästi Muisto musikaali, Tampereen Joulutori projekti ja Huuto! hyväntekeväisyyskonsertti Sampolassa (Tamlu), joka järjestettiin toukokuussa 2014 yhdessä Tammerkosken lukion opiskelijoiden kanssa. Yhteisöllisyys, musiikki, musiikkiteatteri ja taiteet yhdistyivät upeaksi kokonaisuudeksi. Huuto! konsertin tähtiesiintyjät (Uniklubi, Mikko Alatalo, Dave Lindholm) Halun ja Tamlun huippuopiskelijoiden kanssa muodostivat huikean kokonaisuuden, jota muistamme lämmöllä vielä pitkään. Tuotto lahjoitettiin Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikan taidetoimintaan. Pormestari Ikosen läsnäolo ja tervehdys lämmitti mieltämme. Muisto-musikaalissa oli mukana n. 70 opiskelijaa ja 7 opettajaa. Oma tuotanto kaikkineen keräsi täysiä saleja kuuden esityksen verran. Ennen musikaalia saimme järjestää tänä vuonna ensimmäistä kertaa Sävellys, sanoitus ja sovitus -kurssin. Sen tuotoksista saimme nauttia Muisto-musikaalissa. Kurssilla kävi vierailjoita kertomassa säveltämisen saloista säveltämisen ammattilaisia Anssi Tikanmäki, Janne Viitaniemi ja Tomi Pelli. Joulutori-ohjelma toteutettiin yhdessä musiikkiteatteri- ja musiikkilinjalaisten kanssa. Ohjelmistosta mainittakoon musiikkinäytelmä Vuosisatojen joulu -orkesteri ja Lucia-kulkue, joka valaisi pimeää iltaa Keskustorin lisäksi Kuuselan seniorikeskuksessa. Muutenkin musa- ja mutelinjojen yhteistyö oli antoisaa ja monipuolista tansseineen, teksteineen ja musiikein. Mainittakoon esimerkkeinä Ilmiöitä rakkaudessa ja Myrskyluodon Maija kokonaisuudet, jotka esitettiin Raatihuoneella Tampereen kaupungin apurahajakotilaisuudessa ja Itämeri-yhdistyksen juhlaillallisella Raatihuoneella. Halun Kamarikuoro oli erityisen ahkera kuluneena lukuvuonna. Sen esitykset ilahduttivat tietysti lukiomme juhlissa (syksyn ja kevään yo-juhlat, lukion esittelyilta, Avoimet ovet, iltatapahtuma poliitikoille). Lisäksi kuoro pääsi esiintymään mm. Tampere-talossa, Raatihuoneella, Koskikeskuksessa ja Sampolassa. Alkuvuodesta yleiskuoron, kakkosten bändien ja musiikkiteatterilinjalaisten konsertti avasi huikean musiikkivuoden. Muita upeita konsertteja olivat Soitinyhtyeen Toto ja Red hot chili peppers aiheiset konsertit. Yhtyelaulukurssit esiintyivät samoissa konserteissa. Monet bändikurssien konsertit ilahduttivat monipuolisella ohjelmistollaan. Yksi kakkosten bändikonsertti pidettiin Monitoimitalolla. Orkesteri esiintyi syksyn yo-juhlassa, erityisesti mainittakoon hieno sellokvartetti ja Metallican Nothing else matters. Ykkösten bändit ja kamarikuoro esiintyivät Koskikeskuksessa, jolloin samalla nähtiin opiskelijoiden FlashMob lukiomme puolesta. Kappaleena taustalla soi Perhosvaikutus-musikaalin (musikaali vuonna 2012) kappale, jonka oli säveltänyt tämän kevään ylioppilas Joel Alanko. Abien MU5-kurssi tarjosi monipuolisen genrekattauksen jazzista heavyyn, a cappella laulusta souliin. 11DE ansaitsee kunniamaininnan musiikillisesta monipuolisuudesta! Musa- ja mutelinjalaisia pääsi esiintymään jälleen Päivä pormestarina tapahtumaan Sampolaan. Lisäksi Inka Lahtinen, Ulla Paajanen, Aku Karjalainen ja Juuso Häkkinen saivat esiintyä kahdesti Raatihuoneella 60 vuotta täyttävien Tampereen kaupungin työntekijöiden juhlissa. Elina Nieminen, Maija Mäkelä, Topi Rissanen ja Jere Harjunniemi esiintyivät Virastotalossa Tampereen kaupungin kesätyöntekijöiden alkajaisjuhlissa toukokuussa.

12 Historia ja yhteiskuntaoppi Turun linnasta eduskuntaan, Afroditesta terrakottasotureihin Tänä lukuvuonna emme matkustaneet kaukomaille, mutta sen sijaan kaukaa saapui Tampereelle vieraita, joita kävimme tervehtimässä. Syyslukukauden HI 6 Kulttuurit kohtaavat kursseilla kävimme tutustumassa Xianista saapuneisiin terrakottasotureihin Vapriikissa, ja keväällä osa HI 2 ryhmistä tutustui Afroditen valtakuntaan Vapriikin harvinaisessa näyttelyssä., HI 2.3 Vapriikin Afrodite näyttelyssä Historian HI5 kurssi teki perinteisen Turun retken Kohteina olivat Turun linna ja Turun tuomiokirkko. Turun linnassa kiersimme oppaan johdolla keskiaikaisen osan ja renessanssikerroksen sekä linnan kirkon. Lopuksi tutustuimme Eerik XIV:n vankityrmään ja Juhanan ja Katariina Jagellonican ajasta kertovaan näyttelyyn. Linnan vankisellit ja maakuntamuseon perusnäyttely kiinnostivat myös. Linnan ohella Turun tuomiokirkko on ainutlaatuinen koko Suomessa ja me tamperelaisetkin osasimme antaa arvoa turkulaiselle kulttuurille.

13 YHTEISKUNTAOPPI Tehtiin vuoden mittaan opintokäyntejä Palvelualojen ammattiliiton toimistoon, Danske Bankiin, MEP:it tentissä -tilaisuuteen Tampereen yliopiston pääsaliin, eduskuntaan yhdessä historian ryhmän kanssa (kansanedustaja Sofia Vikmanin vieraana), Turvallisuuspoliittiseen tietokilpailuun Kangasalle, Pirkanmaan käräjäoikeuteen kahdesti sekä Tampereen poliisilaitokselle kahdesti (koulupoliisimme Jarmo Toikkasen isännöidessä). Koululla järjestettiin EU-vaalien johdosta vaalipaneeli sekä osallistuimme nuorisovaaleihin toukokuussa opiskelijakunnan hallituksen johdolla. FILOSOFIA Koululla vieraili Amnesty Internationalin edustaja etiikan tunnilla kertomassa ihmisoikeuksista. Fysiikka ja terveystieto yhteisellä opintomatkalla Fysiikan ja terveystiedon opiskelijat tekivät opintomatkan Tiedekeskus Heurekaan Opiskelijat tutustuivat Heurekan yleisnäyttelyyn sekä maailmankuuluun Body Worlds näyttelyyn. Kuvataide Nykytaidekurssilla (KU5) valmistimme mahdollisimman rumia polyuretaaniteoksia. Heitimme noppaa teosten tekniikasta, koosta ja nimestä. Katsoimme Suuri performanssi -elokuvan ja ihmettelimme, mitä kaikkea nykytaiteessa oikeastaan tehdään. Abit kokosivat voimansa ja saivat taas aikaiseksi hienoja rekkamaalauksia. Tänä vuonna maalaamassa oli todella aktiivista porukkaa eikä maalausurakka kaatunut vain muutamien niskaan, niin kuin usein käy. Media ja kuvien viestit -kurssilla otimme hienoja valokuvia ja pohdimme mitkä asiat kuvaamisessa vaikuttavat. Kukaan ei tällä kertaa kuitenkaan innostunut tekemään omaa neulanreikäkameraa, vaikka vedostimmekin itse mustavalkokuvia pimiössä. Taidegrafiikan kurssilla opiskelijat tekivät taas todella hienoja grafiikan vedoksia. Tekniikoina käytimme mm. kuivaneulaa ja linoa. Kurssin tuotoksia lahjoitettiin myös myyntiin hyväntekeväisyystapahtuma Huutoon. KU2- kursseilla tutkimme ympäristöä. Valmistimme muun muassa pienoismalleja tunnetuista tamperelaisista rakennuksista, sekä suuria julkisia veistoksia. Myös vitriinisomistuksia oli mahdollista suunnitella, vaikka kukaan ei tehtävään tarttunutkaan. KU1 -kursseilla teimme tehtäviä monipuolisesti eri välineillä. Maalasimme, muotoilimme ja piirsimme. Sekä kävimme tietenkin taidemuseossa. Muotoilukurssi olikin säästetty kurssitarjottimesta, joten emme saaneet tänä vuonna tehdä omia astioita dreijaamalla. Ensi vuonna sekä muotoilu-, että taidegrafiikka poistuvat kurssitarjottimesta säästösyistä. Tämä kyllä on jo aiheuttanut suurta napinaa opiskelijoiden keskuudessa. Diplomin suoritti tänä vuonna hienosti 8 opiskelijaa yhden saadessa jopa täydet viisi pistettä!

14 Opinto-ohjaus Ensimmäisessä jaksossa järjestettiin niin sanottu opiskeluun valmentava kurssi (OP5), jossa opinto-ohjaaja, rehtori, ryhmänohjaajat ja erityistyöntekijät valmensivat uusia opiskelijoita opiskelun suunnitteluun ja tehokkaisiin työtapoihin lukiossa. Opon johdolla jokainen laati myös oman lukujärjestyksensä loppuvuodelle. Erityisopettaja puolestaan teki kaikille opiskelijoille lukiseulan. Opinto-ohjauksen yksi pakollinen kurssi (OP1) on hajautettu kolmelle vuodelle. Syventävällä kurssilla (OP2) tutustuttiin tarkemmin eri koulutusaloihin ja tehtiin omakohtaisia jatkosuunnitelmia sekä tutustuttiin työelämään ja työnhakuun. Opiskelijat ovat varanneet opinto-ohjaajan luo ohjausaikoja miettiessään jatkoopintosuunnitelmia, kurssivalintoja, kirjoitussuunnitelmaa tai opintoajan pidentämistä (3,5 4 vuotta). Koululla kävi lukuvuoden aikana esittelijöitä eri alojen jatkokoulutus- ja työpaikoista. Opiskelijoita osallistui esittelytapahtumiin muun muassa TTY:llä, Tampereen yliopistossa, Tamk:ssa ja Turun yliopistossa. Abit olivat myös perinteisesti mukana Studia -messuilla Helsingissä. Opiskelijat saivat myös osallistua muun muassa Rekrytori -tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, Opiskelu ulkomailla -tapahtumaan Tampereen Työ- ja elinkeino toimistossa sekä Teknologiateollisuuden esittelyyn Pakkahuoneella. Hatanpään lukiolla järjestettiin toisen vuoden opiskelijoille suunnattu Jatko-opintoiltapäivä. Iltapäivän aikana 14 oppilaitosta esitteli opiskelijoille jatko-opintotarjontaansa. Tutortoiminta Tutorkurssi (OP3) on yksi opinto-ohjauksen kursseista. Tutoreiksi valitaan aktiivisia, tutorin tehtävistä kiinnostuneita opiskelijoita ensimmäisen vuoden keväällä. Kaikki tutorit käyvät Mannerheimin Lastensuojeluliiton kurssin. Tutorit aloittivat työnsä kesän ilmoittautumispäivinä opastamalla opiskelusuunnitelman laatimisessa. Koulun alkaessa he perehdyttivät ja ryhmäyttivät uusia opiskelijoita yhdessä opon ja ryhmänohjaajien kanssa. Tutorit järjestivät ykkösille myös tutustumisiltapäivän Viikinsaareen. Tutorit ovat esitelleet Hatanpään lukiota ja lukio-opiskelua peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille sekä avoimien ovien tapahtumissa että kierrättämällä vierailijoita koulussamme. Tutoreina toimivat Helmi Autio, Aku Karjalainen, Juha Kivinen, Valtteri Laasonen, Helmi Lind, Iida Nyblom, Jasmin Rajava, Linda Sokka, Senni Toivonen ja Satu Venäläinen.

15 Comenius Youth and Science Tapaaminen Hatanpään lukiossa Hatanpään lukioon saapui neljä italialaista ja kolme saksalaista opiskelijaa opettajineen kaksi kummastakin maasta tiistaina illan suussa. Isännät ja emännät perheineen olivat vastassa. Tervetulotoivotusten ja lyhyen tutustumisen jälkeen keskiviikkona he saivat tutustua suomen kielen saloihin S2-opettajan johdolla. Iltapäivällä tehtiin fysiikan eri osaalueisiin liittyviä demoja ja opiskelijat selvittelivät näihin demoihin liittyviä ilmiöitä ja lainalaisuuksia intensiivisesti muutaman hengen kansainvälisissä ryhmissä englannin kielellä. Torstaina aamupäivällä vieraat kävivät seuraamassa oppitunteja ja iltapäivällä vierailtiin Tampereen Teknillisellä Yliopistolla fysiikan laitoksen eri laboratorioissa. Perjantaina aamupäivällä arvioitiin lyhyttä vierailua ja iltapäivällä vieraamme lähtivät: auf wiedersehen, arrivederci; see you later.

16 Tiedeleiri Latviassa Hatanpään lukion neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa vieraili Latvian Ventspilsissä järjestetyllä tiedeleirillä syyskuun loppupuolella. Ystävämme Ventspilsin 4.vidusskolasta olivat meitä vastassa Riikan lentokentällä ja heidän johdollaan tutustuimme Riikan keskustan nähtävyyksiin. Ystävämme saksalaisesta Gymnasium Carolinumista olivat myös mukana katselemassa. Pian kuitenkin matkamme jatkui kohti Itämeren rannalla sijaitsevaa Ventspilsin kaupunkia. Kaupunki on kuuluisa mm. lehmäpatsaistaan, joita siellä on lukuisia, suihkulähteistään. Illalla opiskelijat majoittuivat perheisiin. Seuraavana päivänä, tiistaina, aamulla koulussa oli juhlalliset avajaiset. Kuoro lauloi ja rehtori toivotti meidät tervetulleiksi kouluunsa. Vierailimme paikallisessa planetaariossa ja observatoriossa. Tarkkailimme auringon aktiivisuutta. Iltapäivällä esittelimme etukäteen tehdyn projektityömme, joka käsitteli kotikaupunkimme Tampereen ympäristössä olevaa vettä, sen saatavuutta, käyttöä, juomaveden laatua, veden puhdistusta, jne.. Tämän jälkeen tutustuimme vanhaan kaupunkiin kävellen (vanha vedenottopumppu, monet suihkulähteet). Illalla vierailimme vielä katselemassa Latviassa sijaitsevaa radioteleskooppia (Irbene Locator), jonne kiipesimme ylätasanteelle asti. Opiskelijat olivat innoissaan myös päästessään seikkailemaan maan alaisiin, pimeisiin käytäviin.

17 OPPILASKUNTATOIMINTA HATANPÄÄN LUKIOSSA Hatanpään lukiossa toimii vireä opiskelijakunta, joka järjestää monen eri mittakaavan tapahtumia, toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja rahoittaa opiskelijoiden opintokäyntejä eri kursseilla. 1) Järjestäyminen uusia kannustetaan mukaan Opiskelijakunnan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Uuteen hallitukseen pyritään ottamaan 6-8 uutta jäsentä niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoita kannustetaan erityisesti mukaan toimintaan. Valinta tapahtuu vaalipaneelia seuraavassa vaalissa. Hallituksessa on aina mukana myös hallitustyöskentelyn jo hyvin tuntevia vanhempia opiskelijoita, mutta uudet jäsenet ovat aina tervetulleita. Puheenjohtaja on aiemmin valittu vaalilla (äänioikeutetut: kaikki opiskelijat), mutta uudistuksen myötä puheenjohtaja valitaan hallituksen sisältä. Myös muut toimihenkilöt (hallituksen järjestäytyminen) valitaan hallituksen sisällä. Suurkokous eli koko opiskelijakunnan vuosikokous (toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talous) järjestetään syyslukukauden loppupuolella. Toimihenkilöiden ja hallituksen yhteisten tapaamisten lisäksi ja itse asiassa keskeisellä sijalla ovat toimikunnat ja työryhmät, esim. Halufest työryhmä ja Avoin lava työryhmät. 2) Edunvalvonta ja näkyvyys koulun sisällä ja ulkopuolella Hatanpään lukion opiskelijakunta pyrkii valvomaan oman lukion opiskelijoiden etuja koulun sisällä, mutta on erityisen aktiivinen myös koulun ulkopuolella. Kolme opiskelijaa toimii tällä hetkellä Tampereen Nuorisofoorumin hallituksessa. Tämänhetkisessä opiskelijakunnan hallituksessa on myös Suomen lukiolaisten liiton toiminnassa mukana olleita jäseniä. Lukiolaisten liiton edustaja on käynyt vuosittain esittelemässä toimintaa koululla. Edunvalvontaan ja esim. Lukiolaisten liiton tilaisuuksiin osallistuminen ei koske vain hallituksen jäseniä, vaan kaikki opiskelijat voivat toimia edunvalvontaan liittyvissä tehtävissä ja halutessaan osallistua järjestöjen toimintaan. Opiskelijakunnan edustajia tullaan myös kuulemaan uudistuksia ja koulun painopistealueita koskevissa suunnitelmissa, esim. opintojen ryhtiliike teemasta. Tiedottamisesta ja siitä, ettei hallituksen toiminta jää vain pienen piirin tietoon, on käyty keskustelua. Tavoitteena on avoin toiminta. 3) Tutorointi ja opiskelijakuntatoiminnan esittely uusille opiskelijoille Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutoroinnista vastaavat erikseen valitut tutorit opinto-ohjaajan kanssa yhteistyössä, mutta tarvittaessa opiskelijakunnan hallitus on toiminut esim. koulun esittelytilaisuuksissa. Hallitus pyrkii tekemään itseään enemmän näkyväksi ja tutuksi opiskelijoiden keskuudessa. Hatanpään lukiossa on opintoihin valmentava kurssi OP5 eli OVK heti lukio-opintojen alussa. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat käyvät jokaisen uuden ryhmän OVK-tunnilla esittelemässä toimintaansa ja keskustelemassa esim. opiskelijan vaikutusmahdollisuuksista ja ehdotuksista koulun arjen parantamiseksi. Tavoitteena on edelleen tehdä hallitusta tutummaksi opiskelijoille.

18 Opiskelijakunnan hallitus : Helmi Lind (pj), Samuli Kekoni (sihteeri), Joonas-Ville Hietaniemi, Juuso Häkkinen, Julia Jääskö, Joel Karvinen, Emma-Sofia Lehto, Ville Sippola, Miika Soininen, Lauri Törmälä, Ariana Vähätiitto. Kesken vuotta erosivat Riku-Julius Hyvönen ja Jaakko Kankaala, ansiokkaan uran tehneinä. LAHJOITUKSET Eri oppiaineissa menestyneille opiskelijoille ovat lahjoittaneet stipendejä seuraavat yhteisöt ja yritykset: Opiskelijakunta, Vanhempainyhdistys, Tampereen kaupunki, Lehtori Maria Murron rahasto, Rehtori Martti Tyrkön rahasto, Rehtori Lauri Viljanmaan rahasto, Aito Säästöpankki, TTY:n tukisäätiön Paavo V. Suomisen rahasto, Björkvistin, rahasto, Teknologiateollisuus Ry, Hatanpään lukio, Parhaimmat kiitokset kaikille lahjoittajille lukiomme opiskelijoiden kannustamisesta. Kuluneen lukuvuoden stipendien saajat Syksy Valmistuneet Aspelin Laura, Friman Lassi, Hannus Helmi, Lankinen Aapo, Mäntylä Emilia, Pitkänen Laura, Sinervo Josefiina, Taipale Tanja Kevät Valmistuneet Alanko Joel, Hannunkivi Miska, Hollströn Moona, Hazara Fresteh, Kankaala Jaakko, Kekoni Samuli, Kiiski Aleksi, Klemettilä Pyry, Kolomijets Tatjana, Korkka Daria, Korpela Henna, Kukkonen Henri, Landén Katri, Mehtänen Titta, Menges Juho, Metsälä Christian, Metsä-Patanen Taru, Mäkelä Maija, Nieminen Elina, Nummi Niina, Paalanen Ella, Paananen Jasmiina, Panula Jaakko, Ranta Leo, Ruhanen Eero, Santala Solea, Sippola Ville, Strengell Roope, Taipale Marianne, Tiihonen Henriikka Jatkavat opiskelijat Al-Shemari Mohammed, Batty Zaid, Hallikainen Miina, Hoppula Ilona, Hynninen Mari, Häkkinen Juuso Kalvi Matias, Karjalainen Aku, Kawicha Tanakid, Koivula Henna, Laaksoaho Olli, Laukkanen Saku, Lehto Emma-Sofia, Lehtonen Emma-Leena, Liukkonen Nina, Menges Risto, Metsola Ellen, Minkkinen Miika, Mohamed Rahmo, Mäkelä Nelli, Oulujärvi Aapo, Paajanen Ulla, Paananen Annina, Putkonen Tero, Ranta Milla, Ruuska Vilma, Rönkkö Sanni, Saastamoinen Karoliina, Soininen Miika, Sokka Linda, Vuorinen Kalle HENKILÖKUNTA Rehtori Meriluoto Raimo, TM, HuK, uskonto Apulaisrehtori Ruhanen Sirpa, FM, englannin kieli, ruotsin kieli

19 Lehtorit Alapiha Annika, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli, musiikkiteatteri, 11B:n ryhmänohjaaja Eronen Hiski, FM, matematiikka, tietotekniikka, 12A:n ryhmänohjaaja Huotari Kaarle, FM, matematiikka, 13 A:n ryhmänohjaaja Ikola, Mirva, LiTM, liikunta, terveystieto, 13 B:n ryhmänohjaaja Kauppinen Arto, FM, YTM, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, 13 D:n ryhmänohjaaja Lehto Elina, FM, biologia, maantiede Leppäharju Tuija, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli, musiikkiteatteri, 11E:n ryhmänohjaaja Marttila Suvi FM, ruotsin kieli, saksan kieli, 13 C:n ryhmänohjaaja Nyman Pia, FM, englannin kieli, saksan kieli, 12 C:n ryhmänohjaaja Paajanen Leena, TM, psykologia, uskonto, 12 B:n ryhmänohjaaja Pajula, Marja, FM, vararehtori, matematiikka, kemia, 10 F:n ryhmänohjaaja Pohjonen Katri, FM, opinto-ohjaaja Rantala Irmeli, KL, erityisopettaja, erityisopetus Rasimus Anu, FM, musiikki, 11D:n ryhmänohjaaja Tanskanen Heikki, FM, matematiikka, fysiikka Ärling Teija, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, 10 G:n ryhmänohjaaja Peruskoulun ja lukion yhteiset lehtorit Rättö Tommi, FM, uskonto, elämänkatsomustieto, virkavapaalla , sijaisena toimi Elina Lehtinen, FM Salminen Juha, FM, biologia, maantieto Snellman Sari, FM, kuvataide, Tuntiopettajat Anttila Tiina, FM, englanti, ruotsi, espanja, virkavapaalla alkaen, sijaisena toimi Anna-Stiina Siitarinen, HuK Lahnajoki Aki, FM, musiikki, 12D:n ryhmänohjaaja Vares Mari, FT, historia ja yhteiskuntaoppi, 11C:n ja 11G:n ryhmänohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja Alanen Juha-Pekka, musiikki Bister Markus, LiM, liikunta Erkintalo Paula, FM, ruotsi, englanti Koski Tero, musiikki Kulmala Mirka, HuK, S2-harjoittelija Lindgren Jouni, musiikki Mansikka-aho Riikka, FM, ruotsi Simberg Susanna, FM, ranska Muu henkilökunta Laine Minna, koulusihteeri Paasikallio Petri, vahtimestari Lankinen Aapo, siviilipalvelusmies alkaen Erkintalo Henna, Toikkonen Tuuli, lukiokuraattori Melkko Niina, lukiopsykologi Ahola Kati, terveydenhoitaja Ylinen Inari, koululääkäri

20 OPISKELIJALUETTELO Marja Pajula 10F Kaistinen Petri 10F Korpela Kaarlo 10F Lehtilä Emma 10F Puro Simo 10F Ukkola Charlotta 10F Viitanen Milla Teija Ärling 10G Alanko Joel 10G Arffman Eelis 10G Koskinen Aleksi 10G Manninen Saara-Elina 10G Menges Juho 10G Shaker Mohammed 10G Soppela Tuomo 10G Tähkävuori Veera Tiina Anttila 11A Annala Antti 11A Eskola Akusti 11A Hannunkivi Miska 11A Humina Heikki 11A Kolomijets Tatjana 11A Korkka Daria 11A Köntti Jenni 11A Långsjö Kasper 11A Mattila Julius 11A Männikkö Pertti 11A Nikkari Matti 11A Nolte Alexander 11A Oinonen Marja 11A Pyöriä Jenni 11A Pärssinen Liisa 11A Rajala Meri 11A Ranta Leo 11A Saarela Ari-Pekka 11A Salonen Jasmin 11A Salonen Reetta 11A Sippola Ville 11A Suuripää Siina 11A Vahtokari Roope 11A Viitala Patrik 11A Östring Ida Alapiha Annika 11B Baxter Anthony 11B Hyvönen Riku 11B Höyssä Olli 11B Ilyas Abdullah 11B Inkinen Jaan 11B Katajisto Krista-Mari 11B Kiviniemi Nanette 11B Kivistö Janina 11B Klemettilä Pyry 11B Koivunen Satu 11B Korhonen Kaarina 11B Kykkänen Jonna 11B Kyyrönen Tatu 11B Landén Katri 11B Lähdesmäki Elias 11B Maula Antti 11B Mehtänen Titta 11B Mäenalanen Hans-Peter 11B Nummi Niina 11B Paananen Jasmiina 11B Peltonummi Reeta 11B Sormunen Jemina Mari Vares 11C Hakanpää Juuso 11C Hazara Freshteh 11C Hynninen Mari 11C Janhunen Johanna 11C Kaaja Hanna 11C Kortelainen Elisa 11C Koskela Johannes 11C Mustonen Mira 11C Stenström Sohvi 11C Tamminen Sau 11C Tiihonen Henriikka 11C Toivonen Emma 11C Torpakko Marian 11C Tuominen Julia 11C Tyry Juha 11C Uotila Sofia 11C Varis Kaisa-Mari 11C Vesala Emma 11C Virtanen Annariina 11C Virtanen Juuso 11C Vuonnala Ville 11C Ylönen Clarissa Anu Rasimus 11D Harjunniemi Jere 11D Hollström Moona 11D Karjalainen Juho 11D Koivisto Jenna 11D Kokko Emmi 11D Korpela Henna 11D Kukkonen Henri 11D Metsä-Patanen Taru 11D Niemi Jere 11D Paalanen Ella 11D Panula Jaakko 11D Peltoniemi Kristiina 11D Ruhanen Eero 11D Rönkkö Anna 11D Strengell Roope 11D Taipale Marianne 11D Toivonen Eveliina 11D Tommiska Elmeri 11D Törmälä Lauri Tuija Leppäharju 11E Alatalo Aaro 11E Frankton Pia 11E Hämäläinen Juuso 11E Härkönen Emilla 11E Järvensivu Jesse 11E Kankaala Jaakko 11E Kekoni Samuli-Matti 11E Lehtimäki Severi 11E Metsälä Christian 11E Mäkelä Maija 11E Mäki Maiju 11E Nieminen Elina 11E Rissanen Topi 11E Santala Solea 11E Savolainen Jasmin 11E Tirkkonen Eetu Hiski Eronen 12A Al-Shemari Mohammed 12A Batty Zaid 12A Hallikainen Jani 12A Hautanen Valtteri 12A Hussain Bahlol 12A Hussain Zubaida 12A Inkham Saowalak 12A Jalovaara Katja 12A Kypärä Miro 12A Lehtinen Jenni 12A Menges Risto 12A Mohamed Rahmo 12A Nieminen Maria 12A Paavola Tino 12A Parkkinen Saku 12A Rahimi Jawid 12A Ruuska Vilma 12A Ruusukallio Veikko 12A Rönkkö Sanni 12A Sahal Ahmed

21 12A Salminen Seppo 12A Suoniemi Lassi 12A Tähkävuori Konsta 12A Vuorinen Kalle Leena Paajanen 12B Al-Janabi Ala 12B Al-Seiab Sabrin 12B Haapasalmi Kerttu 12B Halmesvirta Lauri 12B Heikkilä Mikko 12B Hoppula Ilona 12B Järvinen Oona 12B Kaita-aho Ilmo 12B Koski Valtteri 12B Kulmala Julia 12B Lakkala Jukka 12B Latva-Valkama Suvi 12B Leinonen Miika 12B Lind Helmi 12B Liukkonen Nina 12B Mäkelä Nelli 12B Nieminen Jami 12B Salo Arlena 12B Saveliev Nikita 12B Simola Johannes 12B Toivonen Senni 12B Tuomi Ella 12B Vainikka Melina 12B Vainio Oskar 12B Venäläinen Satu 12B Viljanen Roope 12B Vuollet Jaakko Pia Nyman 12C Alatalo Eero 12C Autio Helmi 12C Finska Laura 12C Jaatinen Otto 12C Karjalainen Akusti 12C Klimova Irina 12C Lahtinen Inka-Tuuli 12C Marjeta Ville 12C Minkkinen Miika 12C Nousiainen Oskari 12C Paajanen Ulla 12C Pietikäinen Matias 12C Ranta Teea 12C Saarela Julianna 12C Sangi Väinö 12C Sokka Linda 12C Suonsivu Aleksi 12C Terkko Elli 12C Tulivirta Ella 12C Vikman Oskari 12C Vähäsaari Meri 12C Vähätiitto Ariana Aki Lahnajoki 12D De Michele Manu 12D Holmström Atte 12D Häkkinen Juuso 12D Javanainen Sara 12D Jääskö Julia 12D Kauppi Markus 12D Kivinen Juha 12D Könttä Elina 12D Laasonen Valtteri 12D Laurila Oskari 12D Majanmaa Elise 12D Mustila Heidi 12D Nurmio Hertta 12D Nyblom Iida 12D Ollila Vilma 12D Paahtio Joonas 12D Palviainen Minna-Mari 12D Rajava Jasmin 12D Ranta Milla 12D Ristilä Tomi 12D Saarenpää Kiia 12D Salmi Eero 12D Tanhuanpää Santeri 12D Tossavainen Noora 12D Vilonen Piia 12D Vuoristo Lotta 12D Yli-Kerttula Katja Kaarle Huotari 13A Ahola Maria 13A Alaoui Hounaida 13A Aldhaher Ola 13A Annala Netta 13A Arminen Joona 13A Brander Oscar 13A Harsunen Jaakko 13A Hazara Farzana 13A Heinonen Mikko 13A Hietikko Salla 13A Kalvi Matias 13A Kanerva Aleksis 13A Karvinen Joel 13A Kauhanen Hilma 13A Khaleel Rahmah 13A Kivijärvi Saana 13A Kortetmäki Eetu 13A Kulmala Anette 13A Köppä Suvi 13A Lamminen Niilo 13A Lehtonen Jussi 13A Lähteenkorva Jere 13A Mäkinen Pauliina 13A Puuska Roosa 13A Röntynen Leena 13A Sassi Santeri 13A Savolainen Eeva 13A Savolainen Melina 13A Suomi Fanni 13A Torkki Kaarle Mirva Ikola 13B Eriksson Joona 13B Haatainen Ginstia 13B Hangasmäki Milla 13B Hirvi Lyydia 13B Höysniemi Sallamaari 13B Ibisevic Merima 13B Ihalainen Elisa 13B Isoviita Kristian 13B Joof Niklas 13B Kari Jasmin 13B Kivelä Eerika 13B Korkka Anni 13B Kylväjä Sanni 13B Lahti Sonja 13B Lahtinen Jenni 13B Lehtonen Emma-Leena 13B Lesonen Erno 13B Matilainen LeeviJohannes 13B Metsola Ellen 13B Reini Rasmus 13B Rouhiainen Heikki 13B Salo Aaro 13B Santamäki Mikko 13B Seppälä Rita 13B Telenius Elmer 13B Uusitalo Henna 13B Vainikka Milja 13B Vuorinen Kanyaphat 13B Välimäki Topi Suvi Marttila 13C Aho Elli 13C Frankton Thomas 13C Haapaniemi Hannes

22 13C Haataja Jonas 13C Haila Mari 13C Harju Emmi 13C Hartikainen Maria 13C Hietakangas Aleksi 13C Itänen Iida 13C Jaatinen Ossi 13C Karijoki Nicolas 13C Kawicha Tanakid 13C Kuoksa Kasperi 13C Kylä-Laaso Kimmo 13C Laaksoaho Olli 13C Laaksonen Pyry 13C Lahtinen Jenna 13C Lehtinen Eero 13C Miettinen Heili 13C Myllymäki Heta 13C Mäkelä Nestori 13C Niininen Pyry 13C Oulujärvi Aapo 13C Partanen Veeti 13C Putkonen Tero 13C Pöyhönen Aaro 13C Rintaoja Kalle Arto Kauppinen 13D Falk Katja 13D Hallikainen Miina 13D Hietaniemi Joonas-Ville 13D Hukari Aino 13D Isomäki Janina 13D Karima Aku 13D Koivisto Elli 13D Koivula Henna 13D Laukkanen Saku 13D Lehto Emma-Sofia 13D Löytynoja Salla 13D Manninen Milena 13D Mponda Sikujua 13D Mönkäre Yasmine 13D Nyyssönen Nelli 13D Paananen Annina 13D Partala Ida 13D Rastas Lotta 13D Ritanen Touko 13D Riutta Christian 13D Saarman Alex 13D Saastamoinen Karoliina 13D Sinisalo Eemeli 13D Soininen Miika 13D Tammi Jani 13D Vahtera Simo 13D Vehkavaara Samuli 13D Åkerberg Frans KÄYTETYT OPPIKIRJAT Jos samasta oppikirjasta on saatavilla sähköinen oppikirja, sen käyttäminen on mahdollista painetun oppikirjan sijaan. Tällöin opiskelija tarvitsee oman kannettavan laitteensa mukaan kouluun. ÄIDINKIELI kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 1: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 2: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 3: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 4: Tehtäviä (OTAVA) Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (oppikirja) + Särmä 5: Tehtäviä (OTAVA) Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 6 (OTAVA) (ei oppikirjaa) Abi äidinkieli (OTAVA) Abi äidinkieli (OTAVA) ENGLANTI A1 kurssi 7 Open Road Course 1 (OTAVA) Open Road Course 2 Open Road Course 3 Open Road Course 4 Open Road Course 5 Open Road Course 6 Open Road Course 7

23 kurssi 8 2 (abikurssi) Open Road Course 8 Abi Englanti (OTAVA, uusi painos ISBN ) RUOTSI B1 kurssi 7 kurssi 9 Magnet kurs 1 (SanomaPro) Magnet kurs 2 Magnet kurs 3 Magnet kurs 4 Magnet kurs 5 Galleri kurs 6 (OTAVA) Galleri kurs 7 Abi ruotsi (OTAVA, uusi painos 2013: ISBN ) SAKSA A1 kurssit 7-9 Genau 1 (SanomaPro) Genau 2 Genau 3 Genau 4 Genau 5 Genau 6 Genau 7-8 SAKSA B2 (yläkoulussa aloittaneet) kurssi 9 (abikurssi) Gute Idee 1 (SanomaPro) Gute Idee 2 Gute Idee 3 Gute Idee 4 Gute Idee 5 Abi saksa (SanomaPro) Abi saksa SAKSA B3 (lukiossa aloittavat) kurssi 7 kurssi 8 1 (abikurssi) Super gut 1 (SanomaPro) Super gut 2 Gute Idee 1 Gute Idee 2 Gute Idee 3 Gute Idee 4 Gute Idee 5 Abi saksa (OTAVA) Abi saksa RANSKA B2 (yläkoulussa aloittaneet) kurssi 7 kurssi 8 Escalier Escalier Voilà 3 / Voilà 4 (OTAVA, uudistettu painos) Voilà 4 / Voilà 5 Voilà 5 Voilà 6 Voilà 6 Abi ranska (OTAVA) RANSKA B3 (lukiossa aloittavat) Escalier

24 Kurssi 2 kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 0 Escalier Escalier Escalier Voilà 3 / Voilà 4 (OTAVA, uudistettu painos) Voilà 4 / Voilà 5 Voilà 5 Voilà 6 Voilà 6 Abi ranska (OTAVA) ESPANJA B3 (lukiossa aloittavat) Kurssit ) Kurssit 5-8 Acción! 1, tekstikirja + harjoituskirja (SanomaPro) (Jo aloittaneilla jatkuu Dime Acción! 2, tekstikirja + harjoituskirja LYHYT MATEMATIIKKA Lyhyt matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro, painos 2013) Lyhyt matikka 2, Geometria (SanomaPro, painos 2013) kurssi 7 kurssi 8 kurssi 9 0 Lyhyt matikka 3, Matemaattisia malleja I (SanomaPro, painos 2013) Lyhyt matikka, Matemaattinen analyysi (SanomaPro / WSOY) Lyhyt matikka, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro / WSOY) Lyhyt matikka, Matemaattisia malleja II (SanomaPro / WSOY) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, Talousmatematiikka (WSOY) Sigma, Matemaattisia malleja III (TAMMI) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, kertaus (WSOY) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, kertaus (WSOY) MAOL-taulukot (OTAVA) PITKÄ MATEMATIIKKA kurssi 0 kurssi 7 kurssi 8 kurssi Matematiikan linkki (OTAVA) Pitkä matematiikka, Funktiot ja yhtälöt 1 (SanomaPro) Pitkä matematiikka, Polynomifunktiot Pitkä matematiikka, Geometria Pitkä matematiikka, Analyyttinen geometria Pitkä matematiikka, Vektorit Pitkä matematiikka, Todennäköisyys ja tilastot Pitkä matematiikka, Derivaatta Pitkä matematiikka, Juuri- ja logaritmifunktiot Pitkä matematiikka, Trigonometriset funktiot ja lukujonot Pitkä matematiikka, Lukujonot ja sarjat Lukion calculus 6: Lukuteoria ja logiikka (OTAVA) Lukion calculus 7: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Lukion calculus 8: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Pyramidi kertauskirja (TAMMI) MAB Lukiolaisen matematiikkaa, Talousmatematiikka (WSOY) MAOL taulukot matematiikka-fysiikka-kemia (OTAVA) BIOLOGIA 0 Bios (SanomaPro) Bios 1 Eliömaailma Bios 2 Solu ja perinnöllisyys Bios 3 Ympäristöekologia Bios 4 Ihmisen biologia Bios 5 Bioteknologia Ihminen Fysiologia ja anatomia (Olav Sand, Oystein V. Sjaastad, Egil Haug) MAANTIEDE Geos (SanomaPro)

25 Geos 1 Sininen planeetta + Tehtävävihko Geos 2 Yhteinen maailma +Tehtävävihko Geos 3 Haasteiden maailma Geos 4 Aluetutkimus Geos 5 Kertauskirja FYSIIKKA kurssi 7 kurssi Physica (SanomaPro) Physica 1: Fysiikka luonnontieteenä Physica 2: Lämpö Physica 3: Aallot Physica 4: Liikkeen lait Physica 5: Pyöriminen ja gravitaatio Physica 6: Sähkö Physica 7: Sähkömagnetismi Physica 8: Aine ja säteily Physica 9: Kertaus Lukion sähkö ja elektroniikka (WSOY) KEMIA kurssi 7 Mooli 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia, uusin painos (OTAVA) Neon 2: Kemian mikromaailma (SYKSY 2013) (EDITA) tai Mooli 2: Kemian mikromaailma (KEVÄT 2014) (OTAVA Neon 3: Reaktiot ja energia (EDITA) Neon 4: Metallit ja materiaalit (EDITA) Neon 5: Reaktiot ja tasapaino (EDITA) ei oppikirjaa ei oppikirjaa MAOL - taulukot USKONTO Portti: lukion uskonto 1 (OTAVA) Portti: lukion uskonto 2 kurssi ( OTAVA) Portti: lukion uskonto 3 (OTAVA) Portti: lukion uskonto 4 ( OTAVA ) Uusi Arkki 5 Uskonto Suomessa (EDITA) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Dialogi (SanomaPro) Dialogi: Hyvästä elämästä Dialogi: Tiedosta ja maailmankuvasta Dialogi: Yksilöstä ja yhteisöstä FILOSOFIA kurssit 1, 2 ja 3 Filosofian haasteet (ATENA) Filo (TAMMI) PSYKOLOGIA Mielen maailma, Sosiaalipsykologia (SanomaPro, uusimmat painokset) Mielen maailma 1, Psykologian perusteet Mielen maailma 2, Kehityspsykologia Mielen maailma 3, Ihminen ja tieto Mielen maailma 4, Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja mielenterveys Sosiaalipsykologia

26 HISTORIA (EDITA) kurssi 7 Forum 1, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (OTAVA) Forum 2, Eurooppalainen ihminen (OTAVA) Forum 3, Kansainväliset suhteet (OTAVA) Forum 4, Suomen historian käännekohtia (OTAVA) Kaikkien aikojen historia 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kaikkien aikojen historia 6, Kulttuurien kohtaaminen (EDITA) Forum 1-4 (OTAVA), Abi-Historia (OTAVA) YHTEISKUNTAOPPI kurssi 7 Forum Uusi Yhteiskuntatieto (OTAVA) Forum Uusi Taloustieto (OTAVA) Jokaisen oikeustieto (SanomaProY) Forum Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (OTAVA) Jokaisen oikeustieto (SanomaPro) Abi- Yhteiskuntaoppi (OTAVA) MUSIIKKI kurssit 1 Lukion Musa Intro * (SanomaPro) (yleis- ja musalinja) TERVEYSTIETO Terve! 1 (SanomaPro) Terve! 2 (SanomaPro) Terve! 3 (SanomaPro) OPINTO-OHJAUS Lukiosuunta (SanomaPro), suositeltava, ei pakollinen Futurix (OTAVA), suositeltava, ei pakollinen Tiedotuksia Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona Ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00 ja muut klo Yhteinen kokoontuminen klo Hatanpään koulun juhlasalissa. Niiden opiskelijoiden, jotka eivät jatka opiskeluaan seuraavana lukuvuonna, on ilmoitettava siitä viipymättä rehtorille (huoltajan kirjallinen eropyyntö tai loma-anomus). Opiskelijat, jotka eivät laillisen esteen vuoksi pääse lukuvuoden alkajaistilaisuuteen, ilmoittavat siitä rehtorille. 5. jakson uusintakokeet maanantaina klo Ilmoittautuminen wilmassa viimeistään torsaina Kelan opintotuesta saa tietoja Kelasta, opinto-ohjaajalta ja koulun kansliasta.

27 SYKSYN 2014 YLIOPPILASTUTKINTO Syksyn 2014 ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava mennessä kansliaan. Ylioppilastutkintomaksujen pankkisiirrot lähetetään kesäkuussa. Maksujen eräpäivä on Perusmaksu 14 ja koekohtainen maksu 28. Kirjoituspäivät ovat: Kuuntelut: ma 8.9. ti 9.9. ke vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet: pe ma ke pe ma 22.9 ke pe ma äidinkieli, tekstitaidon koe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä koe matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kanslia on avoinna kesäaikana klo ja klo Kanslian puh. (03) Aurinkoista ja virkistävää kesälomaa! Tampereella kesäkuun 2. päivänä 2014 Raimo Meriluoto

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA 1 PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2017-2018 Kurssitarjottimen X-kurssit Äidinkieli Kurssi 6 (ÄIX6) Vanhan OPSin SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Käsikirja WSOY 951-0-26300-1 Kurssivihko 1 WSOY 978-951-0-27486-6 Kurssivihko 2

Lisätiedot

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules!

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 SanomaPro Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Sivu 1 ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.-6.kurssit (pakolliset) Haapala Vesa ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus + tehtävävihot 1-4 (kaikki painokset käyvät) 8. 9.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344)

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344) LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2013-2014 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA 2017 2018 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Äidinkieli ja kirjallisuus Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. kurssit 1 9: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2014-2015 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017 2018 Huom! Nämä oppikirjat siis silloin, jos opetus tapahtuu omassa lukiossa oman opettajan pitämänä. Jos kurssi tarjotaan virtuaali- tai videokurssina

Lisätiedot

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 1. VUOSIKURSSI (HUOM! Monista kirjoista on saatavilla myös digikirja, joka sopii kaikille Haapala ym. Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus. Särmän oppikirja Särmän

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT:

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: 1 1.luokkataso ÄIDINKIELI Haapala, Hellström ym.: SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Hellström, Kärki, Mustonen

Lisätiedot

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-2013 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015

Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015 Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015 OPPIKIRJAT LV 2015-2016 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Särma, Suomen kieli

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 17.5.2017 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro KIRJALISTA LUKUVUOSI 2013-2014 1 VUOSITASO Äidinkieli kurssi 1-3 Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava AI Korhonen-Maijala-Saarikivi-Salo-Torkki tietokirja kurssi

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 10.6.2015 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 10.6.2015 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 10.6.2015 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Äidinkieli ja kirjallisuus 1. luokka: Aalto, Parko Kieli ja tekstit

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot