KYSELYLOMAKE: FSD2888 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2888 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD2888 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2888 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2009"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD888 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 009 QUESTIONNAIRE: FSD888 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 IRROITA KANSILEHTI JA KYSELYOSA TOISISTAAN KATKOVIIVAN KOHDALTA Arvoisa vastaanottaja Postikyselylomake Tuhannet kiitokset osallistumisestanne puhelinhaastatteluun, joka käsitteli hyvinvointipalveluja. Sen päätteeksi lupauduitte tähän itse täytettävään kyselyosaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen aihepiiri on niin laaja, ettei kaikkia kiinnostavia kysymyksiä voitu sisällyttää puhelinhaastatteluun. Tutkimus tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n toimeksiannosta. Se on sosiaali- ja terveysministeriön alainen asiantuntijakeskus, jonka tehtävänä on edistää koko väestön hyvinvointia ja terveyttä. Kyselyn tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa ainoastaan tilastoina ja taulukkoina, joista yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille tutkimuksen ulkopuolisille tahoille. Tutkimuksen sisältöön ja tiedonkeruuseen liittyviin kysymyksiin vastaavat: THL: erikoistutkija Pasi Moisio, puh , Tilastokeskus: tutkija Markku Nieminen, puh. (09) 7 9, Toivomme, että vastaatte tutkimukseen ja palautatte lomakkeen oheisessa palautuskuoressa kolmen viikon kuluessa. Palautuskuoren postimaksu on jo maksettu. Yhteistyöstä kiittäen Riitta Harala Tilastokeskus tilastojohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pääjohtaja

3 IRROITA KANSILEHTI JA KYSELYOSA TOISISTAAN KATKOVIIVAN KOHDALTA LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Rengasta jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan. Esimerkki. Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle. Mikä on syntymävuotenne? 9 6 Esimerkki. Tässä ympyröidään jokin annetuista vaihtoehdoista. Asutteko pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)... muussa yli asukkaan kaupungissa (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti) asukkaan kaupungissa... pienemmässä kaupungissa... maaseudun asutuskeskuksessa tai taajamassa... muualla maaseudulla... 6 Esimerkki. Monissa kysymyksissä on useampia osioita (a, b, c jne.). Vastaa jokaiseen niistä. Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri? Täysin samaa Samaa En samaa enkä eri Eri Täysin eri a) Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa väestön tarvitsemista sosiaalipalveluista... b) Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa väestön terveyden- ja sairaanhoidosta...

4 KYSELY ALKAA Taustatietoja. Mikä on sukupuolenne? mies... nainen.... Mikä on syntymävuotenne? 9. Asutteko pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)... muussa yli asukkaan kaupungissa (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti) asukkaan kaupungissa... pienemmässä kaupungissa... maaseudun asutuskeskuksessa tai taajamassa... muualla maaseudulla Onko asuntonne omistusasunto... yksityisen henkilön tai yrityksen omistama vuokraasunto... kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön omistama vuokra-asunto... asumisoikeusasunto... jokin muu asunto.... Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte kotitaloutenne asumismenoja? Asumismenoihin kuuluvat: vuokra, vastike, asuntolainan lyhennys, sähkö, vesi, korjauskulut yms. huomattava rasitus... jonkin verran rasitus... ei lainkaan rasitus...

5 Sairastaminen ja vakuutukset 6. Mistä yrittäisitte ensisijaisesti saada itsellenne vastaanottoajan päiväsaikaan arkipäivänä, jos sairastuisitte äkillisesti? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. terveyskeskuslääkäriltä... sairaalan poliklinikalta... yksityiseltä lääkäriasemalta... työpaikan työterveyslääkäriltä... jostakin muualta... en mistään Jos joudutte jäämään lyhyelle sairauslomalle ( päivää), mikä on vähimmäisvaatimus sairautenne ilmoittamiseen? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. en ole työssä, kysymys ei sovi... oma ilmoitus työpaikalle... työterveyshoitajan antama todistus... muun terveyden- tai sairaanhoitajan antama todistus... aina todistus lääkäriltä Jos menisitte yksityislääkärin vastaanotolle, saisitteko korvausta yksityiseltä vakuutusyhtiöltä normaalin Kela-korvauksen lisäksi? kyllä... en... kysymys 0 en osaa sanoa... kysymys 0 9. Minkälainen vakuutus on kysymyksessä? Rengastakaa vain yksi ensisijainen vaihtoehto. henkivakuutus... ryhmävakuutus... yksityinen sairaanhoitovakuutus... yksityinen tapaturma- tai vapaa-ajanvakuutus... kotivakuutus tai moniturvavakuutus... liikennevakuutus... 6 lakisääteinen tapaturmavakuutus... 7 joku muu vakuutus... 8

6 0. Kuinka monta päivää olette ollut sairaalassa hoidettavana viimeisten kuukauden aikana? (ei yhtään = 0 päivää) päivää Terveyspalvelujärjestelmän toiminta ja rahoitus. Mikä seuraavista väittämistä on lähimpänä omaa mielipidettänne? Rengastakaa ainoastaan yksi vaihtoehto. Kokonaisuutena katsoen terveyden- ja sairaanhoito toimivat hyvin... Terveyden- ja sairaanhoidossa on joitakin hyviä piirteitä ja sitä voitaisiin edelleen parantaa pienillä muutoksilla... Terveyden- ja sairaanhoidossa on joitakin hyviä piirteitä, mutta sen parantamiseksi tarvitaan perusteellisia muutoksia... Terveyden- ja sairaanhoito toimivat niin huonosti, että koko järjestelmä tulisi uudistaa... vaadittaisiin En osaa sanoa.... Pitäisikö seuraavia sairaanhoidon osa-alueita Teidän kotikunnassanne parantaa? Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. paljon jonkin verran vähän nykyinen taso riittää a) Nopeuttaa lääkärin vastaanotolle pääsyä... b) Nopeuttaa sairaalassa suoritettavaan toimenpiteeseen pääsyä... en osaa sanoa c) Lisätä valinnanvapautta hoitavan lääkärin tai hoitopaikan suhteen... vaadittaisiin d) Parantaa mahdollisuutta tiedonsaantiin hoidon laadusta ja hoitotuloksista... e) Alentaa potilaalle hoidosta koituvia kustannuksia.... Miten paljon seuraavia palveluja Teidän kotikunnassanne pitäisi kehittää? paljon jonkin verran vähän nykyinen taso riittää a) Terveyskeskuspalveluja... b) Sairaalapalveluja... en osaa sanoa c) Vanhustenhuollon palveluja... vaadittaisiin d) Hammashoidon palveluja... e) Kuntoutuspalveluja...

7 . Jos hallituksen ja eduskunnan olisi valittava seuraavan kolmen vaihtoehdon välillä, mikä vaihtoehto sen tulisi valita Teidän mielestänne? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. Alentaa veroja tai sairausvakuutusmaksuja ja käyttää vähemmän rahaa terveyden- ja sairaanhoitoon... Säilyttää verotuksen sekä terveyden- ja sairaanhoitomenojen taso ennallaan... Nostaa veroja tai sairausvakuutusmaksuja ja käyttää enemmän rahaa terveyden- ja sairaanhoitoon... En osaa sanoa... vaadittaisiin perus vaadittaisiin perus. Miten terveyden- ja sairaanhoito tulisi mielestänne ensisijaisesti rahoittaa? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. valtion verotuloilla... kunnallisveroilla... julkisilla sairausvakuutusmaksuilla... yksityisillä sairausvakuutusmaksuilla... työnantajan sairausvakuutusmaksuilla... terveydenhuoltoon kohdennettavilla verotuloilla... 6 potilasmaksuilla... 7 en osaa sanoa... 8 Mielipiteet sosiaaliturvasta 6. Onko sosiaaliturvan taso mielestänne Suomessa tällä hetkellä aivan liian korkea... jonkin verran liian korkea... sopiva... jonkin verran liian alhainen... aivan liian alhainen Sosiaaliturvan taso pitää Suomessa ylläpitää, vaikka se johtaisi verojen korottamiseen. Oletteko väitteestä täysin samaa... joksenkin samaa... ei samaa eikä eri... jokseenkin eri... täysin eri... 6

8 8. Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri? Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Täysin samaa Jokseenkin samaa Ei samaa eikä eri Jokseenkin eri a) Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa väestön tarvitsemista sosiaalipalveluista... b) Valtion ja kuntien tulisi tuottaa pääosa väestön terveyden- ja sairaanhoidosta... c) Yksityisiä sosiaalipalveluja tulisi lisätä... d) Yksityistä terveyden- ja sairaanhoitoa tulisi lisätä... Täysin eri 9. Missä määrin toivoisitte verovaroja käytettävän seuraavien asioiden rahoitukseen? Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Nykyistä enemmän Jokseenkin nykyisen määrän Nykyistä vähemmän a) Terveyden ja sairaudenhoitoon... b) Sosiaalipalveluihin (päivähoito, kotipalvelu)... c) Tulonsiirtoihin, kuten sosiaalietuuksiin Kuinka paljon meneillään oleva yleinen talouden taantuma on arvionne mukaan vaikuttanut Teidän omaan ja ystävienne toimeentuloon? Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Ei lainkaan Melko vähän Jonkin verran Melko paljon a) Talouden taantuma on aiheuttanut huolta oman tai puolisoni työpaikan säilymisestä ja perheeni toimeentulosta... b) Talouden taantuma on aiheuttanut huolta ystäväni tai sukulaiseni työpaikan säilymisestä ja heidän perheidensä toimeentulosta... Erittäin paljon. Aiheuttavatko käyttämienne sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut teille taloudellisia ongelmia? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto. En käytä sosiaali- ja terveyspalveluja... Eivät aiheuta ongelmia... Aiheuttavat jonkin verran ongelmia... Aiheuttavat paljon ongelmia... Aiheuttavat erittäin paljon ongelmia... 7

9 Terveydentila Lukekaa seuraavissa kysymyksissä ensin huolellisesti läpi kysymyksen kaikki vastausvaihtoehdot ja ympyröikää sitten sen vaihtoehdon numero, joka parhaiten kuvaa terveydentilaanne tänään.. Miten hyvin pystytte liikkumaan? Rengastakaa ainoastaan yksi vaihtoehto. Pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisällä, ulkona ja portaissa... Pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä vaikeuksia... Pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona oisin vaikeuksin tai toisen avustamana... Pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana.... Olen ollut täysin liikuntakyvytön ja vuoteenomana..... Miten hyvin pystytte lukemaan? Näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai ilman)... Näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman)... Näen lukea lehteä tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman)... En näe lukea lehteä tai TV:n tekstejä silmälaseilla tai niiden kanssa, mutta näen (näkisin) kulkea ilman opasta... En näe (näkisi) kulkea ilman opasta eli olen lähes täysin sokea.... Miten hyvin kuulette? Kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeen kanssa tai ilman)... Kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin... Kuulen normaalia puheääntä melkoisin vaikeuksin, keskustelussa on käytettävä normaalia kovempaa puheääntä... Kuulen kovaakin puheääntä heikosti, olen melkein kuuro... Olen täysin kuuro.... Onko Teillä hengitysvaikeuksia? Pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hengenahdistusta tai muita hengitysvaikeuksia... Minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheillessa, reippaassa kävelyssä tasamaalla tai lievässä ylämäessä... Minulla on hengenahdistusta kävellessäni muitten samanikäisten vauhtia tasamaalla... Minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai pukeutuessa... Minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa... 8

10 6. Miten nukutte? Rengastakaa ainoastaan yksi vaihtoehto. Nukun normaalisti eikä minulla ole mitään ongelmia unen suhteen... Minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai heräilen satunnaisesti yöllä... Minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti, uni ei tunnu riittävältä... ja/tai portaissa Minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämään usein tai säännöllisesti unilääkettä, herään säännöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain... Kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden käytöstä huolimatta nukkuminen on lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä Onko Teillä syömisvaikeuksia? Pystyn syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia..... Pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai erityisapuneuvoin)... Tarvitsen hieman toisen apua syömisessä... ja/tai portaissa En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää... En pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää joko letkulla tai suonen sisäisellä ravintoliuoksella Miten hyvin pystytte puhumaan? Pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti... Puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole riittävän kuuluva tai se vaihtaa korkeutta... Pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten, sammaltaen tai änkyttäen... ja/tai portaissa m Muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani... Pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein Miten virtsarakkonne ja suolistonne toimii? Virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta... Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on virtsaamisvaikeuksia tai kova tai löysä vatsa.... Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on satunnaisia virtsanpidätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli... ja/tai portaissa m Virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on säännöllisesti vahinkoja tai peräruiskeiden tai katetroinnin tarvetta... En hallitse lainkaan virtsaamista ja/tai ulostamista... 9

11 0. Miten suoriudutte tavanomaisista toiminnoista? Rengastakaa ainoastaan yksi vaihtoehto. Pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö, opiskelu, kotityö, vapaa-ajan toiminnot)... Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai pienin vaikeuksin.... Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla tai huomattavin vaikeuksin tai vain osaksi.... Pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin... En pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoistani..... Miten ajattelu ja muistinne toimii? Pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti, muistini toimii täysin moitteettomasti.... Minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, muistini ei toimi täysin moitteettomasti.... Minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, minulla on jonkin verran muistinmenetystä.... Minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, minulla on huomattavaa muistinmenetystä.... Olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan ja paikan tajua..... Onko Teillä vaivoja tai oireita? Minulla ei ole mitään vaivoja tai oireita, esim. kipua, pahoinvointia, kutinaa jne.... Minulla on lieviä vaivoja ja oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne..... Minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua tai särkyä... Minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim. voimakasta kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne.... Minulla on sietämättömiä vaivoja tai oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa jne..... Millainen on mielialanne? En tunne itseäni lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.... Tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.... Tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.... Tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.... Tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi.... 0

12 . Tunnetteko olevanne ahdistunut? Rengastakaa ainoastaan yksi vaihtoehto. En tunne itseäni lainkaan ahdistuneeksi tai pelokkaaksi... Tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi... Tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi... ja/tai portaissa Tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi... Tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi.... Miten energiseksi tunnette itsenne? Tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi... Tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi ja voimattomaksi... Tunnen itseni melko uupuneeksi väsyneeksi ja voimattomaksi... ja/tai portaissa Tunnen itseni hyvin uupuneeksi väsyneeksi ja voimattomaksi, lähes loppuun kuluneeksi... Tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi ja voimattomaksi, täysin loppuun kuluneeksi Vaikuttaako terveytenne sukupuolielämäänne? Terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni... Terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni... Terveydentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni... ja/tai portaissa Terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi... Terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi Puuttuuko Teiltä omia hampaita? Tässä tarkoitetaan kaikkia puuttuvia hampaita syystä riippumatta, eli esim. tapaturman, oikomishoidon tai muiden hoitojen ym. vuoksi poistetut hampaat. kyllä... ei... kysymys 9 8. Kuinka monta omaa hammasta Teiltä puuttuu? puuttuu hammasta... puuttuu 6 0 hammasta... puuttuu yli 0 hammasta, mutta ei kaikki hampaat... kaikki hampaat puuttuvat...

13 9. Kuinka tyytyväinen olette ollut sukupuolielämäänne viimeisten kahden viikon aikana? erittäin tyytymätön... melko tyytymätön... en tyytyväinen enkä tyytymätön... melko tyytyväinen... erittäin tyytyväinen... Onko Teillä mielessänne vielä jotakin tärkeää, jonka haluaisitte tässä yhteydessä tuoda esille? Kiitos vastaamisesta!

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: ISÄNNÖITSI- JÄT KYSELYLOMAKE: FSD2939 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 213: ISÄNNÖITSI- JÄT QUESTIONNAIRE: FSD2939 LIMITED LIABILITY HOUSING COMPANIES ACT S FUNCTIO- NALITY AND EFFECTS 213: PROPERTY MANAGERS Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA.

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Hyvä lukija! Omaishoitajien elämäntilanteen kartoittaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT 2009

HYVINVOINTIPALVELUT 2009 HYVINVOINTIPALVELUT 2009 Puhelinhaastattelun paperilomake A Taustamuuttujat s. 2 B Hyvinvointi s. 5 C Sosiaaliset suhteet s. 6 D Terveys ja terveyspalvelut s. 7 E Sosiaalipalvelut s. 11 F Läheisapu s.

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997

FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1361 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2193 MYÖHÄISNUORTEN KÄNNYKÄN KÄYTTÖ 2000-2002 FSD2193 MOBILE PHONE USE OF LATE TEENS 2000-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996

FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2140 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, eräistä elintavoistasi,

Lisätiedot

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely ammatillisissa oppilaitoksissa 2009

Kouluterveyskysely ammatillisissa oppilaitoksissa 2009 Kouluterveyskysely ammatillisissa oppilaitoksissa 2009 Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistyivät 1.1.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot