APURAHATUTKIJAKSI? Miten nuori tutkija saa rahaa? Mari Pulkkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APURAHATUTKIJAKSI? Miten nuori tutkija saa rahaa? Mari Pulkkinen"

Transkriptio

1 APURAHATUTKIJAKSI? Miten nuori tutkija saa rahaa? Mari Pulkkinen

2 Rahoitusvaihtoehtoja Apurahat yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta henkilökohtainen rahoitus projektirahoitus Apurahat julkisista lähteistä (esim. Suomen Akatemia, TEKES, ministeriöt, EU) Tutkijakoulut (valtakunnalliset ja yliopistojen omat) Helsingin yliopiston tutkimusvarat, mm. tiedesäätiön apurahat nuorille tutkijoille kolmevuotiset tutkimusmäärärahat (hankkeille) kanslerin matkatuki apuraha väitöskirjan loppuunsaattamiseksi apuraha väitöskirjan painatuskuluihin Ulkomainen rahoitus Yritysten myöntämä rahoitus, ns. maksullinen palvelututkimus 2

3 Mitä apurahahakemukseen yleensä sisältyy? Hakemus valmiille lomakkeelle / vapaamuotoinen hakemus Tutkimussuunnitelma lyhyt tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta tai koko hakemuksesta opintosuunnitelma tutkimuksen ja opintojen aikataulu mahdollisesti tutkimusraportin alustava sisällysluettelo Kokonaisrahoitussuunnitelma/kustannuslaskelma CV/ansioluettelo Julkaisuluettelo Suositukset ja/tai lausunnot Kopio akateemisista tutkintotodistuksista 3

4 Hyvän apurahahakemuksen yleisiä ominaisuuksia Tiivis ja selkeä rakenne Siisti ja luettava ulkoasu Dynaaminen ja tavoitteellinen ote Tiedän mitä teen asenne; yksiselitteisyys Tarkkuus mm. tutkimuksen & opintojen aikataulussa Hyvä hakemus vastaa kaikilta osin hakuohjeita kiinnitä huomiota hakuteknisiin ohjeisiin mieti tarkkaan summa, jota haet muista kaikki liitteet muista aikataulu Muista jatkossa mihin olet hakemuksessa sitoutunut (raportit apurahan käytöstä, muualta saadusta rahoituksesta ilmoittaminen) 4

5 Hakemus lomakkeelle / Vapaamuotoinen hakemus Apurahan myöntäjän oma hakemuslomake keskity lomakkeen yksityiskohtiinkin ole täsmällinen, selkeä ja totuudenmukainen panosta tiivistelmään! Vapaamuotoinen hakemus voi muistuttaa työhakemusta asettelultaan ja osin sisällöltään kiinnitä päähuomio tutkimukseesi, kykyihisi suoriutua hankkeesta sekä rahoitustarpeeseen kerro mitä haet ja mihin tarkoitukseen kehu akateemisia saavutuksiasi, aiempia apurahojasi sekä ominaisuuksiasi tutkijana miksi juuri Sinun tulisi saada apuraha jos mahdollista, painota tutkimuksesi ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta (vrt. kunkin säätiön painotukset!!) 5

6 Tutkimussuunnitelman lähtökohtia Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein liite! Keskeiset kysymykset: Miksi muut olisivat kiinnostuneita tutkimuksestani? Onko tutkimusasetelma luotettava, saavutettavissa oleva ja huolellisesti selostettu? Olenko tutkijana kykenevä suoriutumaan hankkeesta? Viisi periaatetta, jotka auttavat kysymyksiin vastaamisessa: Ole käytännöllinen! Ole vakuuttava! Luo laajoja yhteyksiä! Tähtää kirkkaaseen ajatuksenjuoksuun! Suunnittele ennenkuin kirjoitat! Lähde: Silverman, David 2000: Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage. 6

7 Mitä tutkimussuunnitelmaan sisältyy? Tutkimussuunnitelman suosituspituus vaihtelee yleensä kolmesta jopa kymmeneen sivuun noudata hakuohjetta!! Tutkimussuunnitelman keskeisiä osia: tutkimuskysymykset ts. tutkimusongelma tutkimuksen tavoitteet tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät teoreettinen tausta työn suhde aikaisempaan tutkimukseen työn sijoittuminen oman tieteenalan tutkimustraditioon tutkimuksen ajankohtaisuus ja merkitys tulosten sovellettavuus aikataulu, rahoitus, edellytykset Pohdi hakemustasi suhteessa ko. säätiön painopistealueisiin 7

8 Ideasta suunnitelmaksi oman paikan ottaminen Mihin keskusteluperinteeseen eli diskurssiin tutkimuksesi liittyy? Missä ja milloin tähän liittyvää keskustelua on aiemmin käyty? Millaisia näkemyksiä keskustelu on tuottanut? Mistä keskustelijat ovat olleet eri mieltä? Metodiikasta, teoreettisista kysymyksistä vai tosiasioista? Miksi(köhän)? Mikä on oma panoksesi tähän keskusteluun? Oletko samaa vai eri mieltä muiden keskustelijoiden kanssa? Mitä retorisia keinoja aiot käyttää työssäsi? Kerro jos olet kehittänyt jonkin uuden käsitteen! Minkä menetelmien ja strategioiden avulla pyrit tavoitteeseesi? Kasvaakseen merkittäväksi tutkimuksen on oltava retorisesti vakuuttava puheenvuoro keskusteluun, johon tutkija sillä osallistuu. Lähde: Eskola, Antti 1997: Jäähyväisluentoja. Helsinki: Tammi. 8

9 Tutkimussuunnitelman mahdollinen rakenne Otsikko Tiivistelmä (usein erillisenä liitteenä tai hakemuslomakkeessa) Tausta tai johdanto aihepiiriin esim. tieteenalan ajankohtaisen keskustelun avulla Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset Katsaus relevanttiin kirjallisuuteen (ja oman tutkimuksen paikkaan aiemman tutkimuksen kentässä!) Metodit Eettiset kysymykset Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Aikataulu Lähdeviitteet Lähde: Silverman, David 2000: Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage. Ks. myös Eskola, Jari & Juha Suoranta 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino 9

10 Tutkimuksen aikataulu ja opintosuunnitelma Aikatauluun ja opintosuunnitelmaan vaikuttaa: Tähtäätkö lisensiaatin tutkintoon vai suoraan tohtoriksi Aloitteletko vasta jatko-opintoja vai oletko jo pidemmällä Mieti missä vaiheessa prosessia olet nyt! Ajoita päätoiminen suunnitelma noin neljäksi vuodeksi Aikataulun voi tehdä esimerkiksi lukukausittain tai myöhemmässä vaiheessa kuukausittain jaoteltuna Erittele ja aikatauluta suunnittelemasi opinnot ja listaa jo suorittamasi jatko-opinnot Aikatauluta tutkimusprosessin keskeiset vaihteet (suunnittelu, kirjallisuuteen tutustuminen, metodiikan ja teoreettisen taustan hahmottaminen, aineistonkeruu, analysointi, raportointi, viimeistely jne.) 10

11 Kustannuslaskelma / Rahoitussuunnitelma Laskelman pohjana esim. kunkin vuoden verottoman apurahan maksimimäärä (valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä eli pl A9, vuonna ,60 ) tai vaihtoehtoisesti ko. säätiön yhden vuoden apurahasumma Tavallisesti kustannukset ovat yhtä kuin henkilökohtainen apuraha + mahdolliset lisäkulut (esim. aineistonkeruuseen liittyvät kulut, laitekulut, matkakulut) Laske kokonaiskustannukset ajalta, joka vastaa esittämääsi aikataulua Listaa samaan tarkoitukseen aiemmin saamasi sekä vireillä olevat apurahat/stipendit sekä muut käyttämäsi varat (esim. opintotuki, tutkijakoulujaksot) Laske koko hankkeeseen tarvittava summa sekä jäljellä oleva rahoitustarve (vrt. hakemasi apurahan määrä) 11

12 CV / Ansioluettelo CV/Ansioluettelo kertoo hakijan pätevyydestä ja kyvyistä suoritutua hankkeesta! Uran eri vaiheissa CV:n sisältö muuttuu ja jalostuu Vastaa pitkälti työhakemuksen ansioluetteloa Nosta erityisesti esiin: akateeminen koulutus ja muut relevantit opinnot alkuvaiheessa tutkielman arvosana erityisesti tutkimiseen liittyvä työkokemus muu kokemus esim. opetustehtävissä aiemmat stipendit ja apurahat, akateemiset ansiot erityistaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet Suosittelijoiden nimet voi jättää pois jos suositukset erillisinä Luo papereillesi yhtenäinen asettelu, ulkoasu ja ilme! 12

13 Julkaisuluettelo Ryhmittele erityyppiset julkaisusi artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotim. tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö tieteelliset monografiat muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym. Lähteet: Suomen Akatemia ja Turun yliopiston Tutkimuksen tueksi Projektiopas 13

14 Suositukset ja lausunnot Toimitetaan joko hakemuksen liitteenä tai erikseen suoraan apurahan myöntäjälle Tavallisesti kaksi suosittelijaa, yleensä ohjaaja/t ja professori Pyydä suositus ajoissa, kerro mitä ja mistä haet Anna selvät ohjeet minne suositus tulee toimittaa ja MILLOIN Ennakoi suosittelijasi kiireet, virkamatkat jne. ja tarvittaessa pyydä useampia suosituspapereita etukäteen Jos mahdollista, vaikuta omiin suosituspapereihisi! Jos yhteistyö nihkeää, yritä etsiä toinen suosittelija, joka tuntee sinut ja työsi/tutkimusalasi Älä anna suosituskulttuurin vaihtelevuuden häiritä Jos joudut itse laatimaan suosituksesi, ota se tilaisuutena kehua itseäsi ja tutkimustasi 14

15 Rahoittajan näkökulma: millä on merkitystä? Tutkimuksen tekijän tausta, taidot ja kyvyt edistynyt tutkija: urapolku, aiempi rahoitus, julkaisutoiminta, loppuunviedyt projektit aloitteleva jatko-opiskelija: koulutus, osallistuminen ja aktiivisuus, tutkimukseen liittyvä työkokemus, ohjaajat Tutkimuksen relevanssi: tutkimuksen anti tieteenalalle, tarve tutkia juuri tätä, tutkimuksen paikka tutkimustraditiossa, tieteenfilosofinen ote ja sen julkituominen Hankkeen jämäkkyys: metodien painoarvo ja monipuolisuus, metodien kuvaus ja soveltuvuus tutkimukseen, aineiston ja metodien vuoropuhelu Hankkeen toteutettavuus: aiheen rajaus, aikataulu, budjetti Tutkimuseettiset kysymykset Lähde: Morse, Janice M. 2004: Preparing and Evaluating Qualitative Research Proposals. Qualitative Research Practice. Eds. Clive Seale et. al. London: Sage. 15

16 Miten parannat mahdollisuuksiasi? Päivitä hakupapereitasi aktiivisesti Tarkenna niin opinto- kuin tutkimussuunnitelmaasi Edisty opinnoissasi Pyydä ja vaadi ohjausta Hanki hyvät suosittelijat ja hyvät suositukset Lue riittävästi (mm. alan tieteelliset aikakauslehdet) Markkinoi tutkimustasi ja tee se näkyväksi Pohdi aiheesi ajankohtaisuutta Kirjoita omasta tutkimuksestasi sekä muiden tutkimuksista Liity alasi sähköpostilistoille ja verkostoihin Ole aktiivinen, osallistu, verkostoidu, keskustele, kysele Pyydä palautetta, tarjoudu kommentoimaan toisten tekstejä Suhtaudu kritiikkiin kiitollisuudella ja ota siitä onkeesi Usko itseesi ja tutkimukseesi 16

17 Tietolähteitä apurahoista Turun yliopiston tutkimusrahoitustietokanta TURA, apurahatiedote ohje etäkäyttöön: Säätiöpalvelu HY:n Tiede&Tutkimus -nettisivut COS Funding Opportunities tietokanta Hesarin Apurahat palsta, maakuntalehdet, Yliopisto lehti ohjaajat, opiskelukaverit, muu laitoksen henkilökunta 17

18 Muita tietolähteitä apurahatutkijalle Apurahatutkijan opas Turun yliopiston Tutkimuksen tueksi sivut Mm. tutkijakouluista Tutkijankoulutus Verotuksesta ja valtakunnallinen veroneuvonta Apurahansaajien sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2004:9 Julkaisut 2004/9 Posterin tekemisestä Valmistumisprosessista 18

19 Ajankohtaisia kotimaisia apurahahakuja Haku parhaillaan käynnissä, mm.: Niilo Helanderin säätiö Kalevala Korun Kulttuurisäätiö Haku myöhemmin keväällä, mm.: Otto A. Malmin lahjoitusrahasto (seuraa lehtiä!) Jenny ja Antti Wihurin rahasto Ei kiinteää hakuaikaa, mm.: Kunnallisalan kehittämissäätiö Marjatta ja Eino Kollin säätiö 19

20 Lopuksi: Apurahatutkimisen plussat ja miinukset + Mahdollisuus tutkia juuri sitä, mitä haluaa Mahdollisuus paneutua yhteen asiaan syvällisesti Mahdollisuus jatkuvaan uuden oppimiseen Itsenäinen, luova työ Joustava työaika Hyvä mahdollisuus työskentelyyn kauempaakin käsin - Taloudellinen epävarmuus Verotukseen, sosiaalitukiin yms. liittyvä byrokratiaviidakko Rahoituksen hakuun kuluva työaika Ohjauksen ja tuen vähyys Vastuu kaikesta viimekädessä itsellä 20

21 KIITOS! kysymykset ja palaute:

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Brita Stenius-Aarniala ja Krister Höckerstedt Etkö saanut rahaa viime kerralla? Tunnetko itsesi syrjityksi ja väärinymmärretyksi? Syy hakemuksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Apurahan hakemisen ABC

Apurahan hakemisen ABC Apurahan hakemisen ABC Pohjoismainen kulttuurirahasto 2010 Tekstiä voi käyttää vapaasti, kunhan lähde mainitaan selvästi ja käyttökohde ei ole kaupallinen. Suunnittelu ja tuotanto: Mar Mar Co. Valokuvaluettelo:

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014 Ilkka Ruostetsaari OSAAMISTAVOITTEET Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen

Lisätiedot

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015

Jatkotutkinto-opas. Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Hyväksytty johtokunnassa 4.9.2013 päivitetty dekaanin päätöksellä 31.10.2014 päivitetty dekaanin päätöksellä kesäkuussa 2015 Jatkotutkinto-opas Tähän jatkotutkinto-oppaaseen on koottu humanistisen tiedekunnan

Lisätiedot

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 2. GRADURYHMIEN TOIMINTA JA GRADUOHJAUS... 3 2.1 MILLOIN JA MITEN GRADURYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN?... 3 2.2 MISSÄ VAIHEESSA OPINTOJA KANNATTAA MENNÄ GRADURYHMÄÄN?... 3 2.3

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Ilkka Mäkinen, Mikko Pennanen, Mikko Tanni ja Sinikka Jokiniemi Tampereen yliopisto Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Minustako jatko-opiskelija?

Minustako jatko-opiskelija? Minustako jatko-opiskelija? Miksi ryhtyä jatko-opiskelijaksi? Tutkimustyöllä harvemmin saavuttaa suurta mainetta, eikä rikkauksiakaan kerry, vaikka suomalaiset arvostavat historioitsijoita, jotka pystyvät

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle

OPAS. Vinkkejä tutkielman tekijälle VIKSUMPI OPAS Vinkkejä tutkielman tekijälle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE 2 2. TUTKIMUKSEN VAIHEET 2 2.1 Tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen 2 2.2 Tutkimuksen suunnittelu 3 2.3 Tutkimussuunnitelman

Lisätiedot

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatkoopiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatko-opiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa 1 2 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 2001 Ulkoasu Maisa Nissinen

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot