184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuma aj Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle / projektit 96 Hammaslääkärin osa-aikaisen viran (70 %) täyttäminen Sairaanhoitajan viran täyttäminen (Vuodeosasto) Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (Vuodeosasto) Saamenkielisen varhaiskasvatusohjaajan / 184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen 185 kotipalvelu) 101 Lähihoitajan toimen täyttäminen (tehostettu 187 palveluasuminen) 102 Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viranhoidon 191 jatkaminen v Ateriahinnat vuodelle Sisäiset ateriahinnat vuodelle Omaishoidontuen myöntämisperusteet Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien 110 Päivähoitomaksut lukien Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen 112 Ikäihmisten perhehoidon palkkiot v Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen 114 Kanslistin opintovapaan sijaisuus Tiedoksi saatettavat asiat 206

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Katekeetta Antti 10:00-12:50 Puheenjohtaja Lukkari Henna 10:00-12:50 Varapuheenjohtaja Pieski Maarit Kirsti 10:00-12:50 Jäsen Halonen Markku 10:00-12:50 Jäsen Seppänen Maiju-Ilona 10:00-12:50 Jäsen Järvensivu Linda 10:00-12:50 Jäsen Lohi Juha 10:00-12:50 Jäsen Poissa Aikio Mika Kunnanhallituksen edustaja Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Länsman Inga Varajäsen Isola Antero Varajäsen Kitti Mia Varajäsen Morottaja Pentti Varajäsen Pieski Hans Varajäsen Nieminen Satu-Marjut Varajäsen Kannisto Kati Varajäsen Eriksen Heidi Vastaava lääkäri Inkinen Sari Päivähoidon ohjaaja Konttinen-Niemelä Pirjo Vastaava hammaslääkäri Nikkanen Marja-Liisa Osastonhoitaja Seilonen Tuire Vastaava terveydenhoitaja Muu Solmari Kirsi 10:00-12:50 Perusturvajohtaja Aikio Leena 10:00-12:50 Tulkki Lehmonen Raija 10:00-12:50 Pöytäkirjanpitäjä Puustinen Anu 10:00-12:50 Avopalvelun ohjaaja Allekirjoitukset Antti Katekeetta puheenjohtaja Raija Lehmonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Maiju-Ilona Seppänen Linda Järvensivu Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Paikka ja pvm Ilmoitustaulun hoitaja Minna Lukkari

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Petultk 91 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Petultk 92 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan Maiju Seppänen ja Linda Järvensivu pöytäkirjantarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Petultk 93 Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. Henna Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen pykälissä 107 ja 108.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Talousarvion toteutuma aj / /2011 Petultk 94 Liitteenä talousarvion toteutuma ajalta (keskeneräinen, tilanne). Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuma ( tilanne)

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014/ projektit 179/ /2013 Petultk 95 Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2014 esitettäväksi valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 sosiaali- ja terveystoimen projektien budjettiyhteenveto on ajettu väärällä tulosteella (koko kunnan projektien tulosteella) ja loppusummat ovat isommat kuin esitetyt ja hyväksytyt projektit sosiaali- ja terveystoimelle. Projekteihin on lisätty Lasten kaste -hankkeelle määräraha lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle on toimitettu oikea budjettiyhteenveto sosiaali- ja terveystoimen projekteista. Sosiaali- ja terveystoimen projektien budjettiyhteenveto vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveystoimi Projektit Tulot Menot Netto Perusturvalautakunta merkitsee sosiaali- ja terveystoimen projektien vuoden 2014 talousarvioehdotuksen budjettiyhteenvedon tiedoksi.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hammaslääkärin osa-aikaisen viran (70 %) täyttäminen 164/ /2013 Petultk Hammaslääkärin osa-aikainen (70 %) virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärinsopimuksen mukaan. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä on tullut kaksi hakemusta. Kummallakaan viranhakijoista ei ole viran menestyksekkään hoitamisen vaativaa riittävää suomen- tai saamenkielentaitoa. Perusturvalautakunta päättää julistaa viran uudelleen haettavaksi. Virkaan päätyneessä haussa tulleet hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä. Petultk 96 Hammaslääkärin osa-aikaisen (70 %) virka on ollut uudelleen haettavana päättyneellä hakuajalla. Virkaan päättyneessä haussa tulleet kaksi hakemusta otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Pirjo Konttinen-Niemelä Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita kaksi hakijaa kutsuttavaksi haastatteluun. Haastattelun suorittaa perusturvajohtaja yhdessä hammashoitohenkilöstön kanssa. Haastattelun pohjalta valinta tehdään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Markku Halonen esitti, että hammaslääkärin virkaan valitaan Ada Tikka. Tätä esitystä kannatettiin. Esittelijän ehdotusta ei kannatettu. Pidettiin tauko klo 10:50-11:00. Puheenjohtaja totesi samojen henkilöiden olevan läsnä kuin kokouksen alkaessa. Puheenjohtaja päätti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys hammaslääkärin viran täyttämiseksi. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä ääniä annettiin seitsemän (7), jotka kaikki Ada Tikalle. Hammaslääkärin osaaikaiseen (70%) virkaan tuli valituksi Ada Tikka. Perusturvalautakunta päätti 1) että hammaslääkärin viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kvtes:n ja lääkärisopimuksen mukaan 3) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa 4) että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Jakelu Virkaa hakeneille Vastaava hammaslääkäri

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan viran täyttäminen (Vuodeosasto) 211/ /2013 Petultk 97 Sairaanhoitajan virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Virka on laitettu uudelleen haettavaksi päättyvällä hakuajalla. Valmistelija: osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan ehdotus: Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa sairaanhoitajan viran uudelleen haettavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Virkaa hakeneille Osastonhoitaja Palkanlaskija

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (Vuodeosasto) 212/ /2013 Petultk 98 Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Toimi on laitettu uudelleen haettavaksi päättyvällä hakuajalla. Valmistelija: osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan ehdotus: Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa sairaanhoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Tointa hakeneille Osastonhoitaja Palkanlaskenta

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Saamenkielisen varhaiskasvatusohjaajan / lastentarhanopettajan palkaton työloma 215/ /2013 Petultk 99 Utsjoen saamenkielisen päivähoito-osaston saamenkielinen varhaiskasvatusohjaaja/ lastentarhanopettaja Aura Pieski hakee palkatonta työlomaa ajalle Haettu työloma on jatkoa aiemmin myönnetylle työlomalle Päivähoidon ohjaaja hoitaa työloman aikaiset työjärjestelyt. Valmistelija: päivähoidon ohjaaja Sari Inkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta 1) myöntää Aura Pieskille palkatonta työlomaa ajalle ) valtuuttaa päivähoidon ohjaaja hoitamaan työloman aikaiset työjärjestelyt. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Pieski Aura Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskija

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen kotipalvelu) 210/ /2013 Petultk 100 Lähihoitajan toimi Karigasniemen kotipalveluun on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2108,49 /kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lähihoitajan toimeen saapui määräaikaan mennessä neljä (4) hakemusta, joista yhdellä oli hakupäivään mennessä kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys. Yksi hakijoista valmistuu joulukuussa Yksi hakijoista haluaisi hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Kellään hakijoista ei ole saamen kielen taitoa. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita lähihoitajan toimeen lähihoitaja Riikka-Mari Moilasen sillä edellytyksellä, että hän esittää ennen toimen vastaanottamista lähihoitajan tutkintotodistuksen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2108,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Valmistelijan esitysta kannattivat Markku Halonen, Linda Järvensivu, Maarit Pieski ja Maiju-Ilona Seppänen.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Juha Lohi esitti toimeen valittavaksi lähihoitaja Eini Karppisen, esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja päätti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys lähihoitajan toimen täyttämiseksi. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin seitsemän (7), joista viisi (5) ääntä Riikka-Mari Moilaselle ja kaksi (2) ääntä Eini Karppiselle. Lähihoitajan toimeen tuli valituksi Riikka-Mari Moilanen, muut toimeen liittyvät ehdot hyväksyttiin valmistelijan ehdotuksen mukaan. Jakelu Tointa hakeneille Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan toimen täyttäminen (tehostettu palveluasuminen) 209/ /2013 Petultk 101 Lähihoitajan toimi tehostettuun palveluasumiseen on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2108,49 /kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lähihoitajan toimeen saapui määräaikaan mennessä yksi (1) hakemus. Hakijalla on lähihoitajan tutkinto ja suuntautuminen vanhustyöhön sekä kokemusta vanhustyöstä. Hakijalla ei ole saamenkielentaitoa. Valmistelija: Avopalveluohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: 1) valita lähihoitajan toimeen lähihoitaja Laila Saarisen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2108,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Markku Halonen esitti valmistelijan ehdotuksen hyväksymistä, jota esitystä kannatettiin. Maarit Pieski esitti, että toimen hakuaikaa jatketaan ja toimeen tullut hakemus otetaan huomioon. Juha Lohi kannatti esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys: Esittelijän ehdotus JAA-ääni ja Maarit Pieskin ehdotus ei-ääni

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Antti Katekeetta Henna Lukkari Maarit Kirsti Pieski Markku Halonen Maiju-I Seppänen Linda Järvensivu Juha Lohi JAA-ääni x x x x x EI-ääni x x Päätökseksi tuli valmistelijan ehdotus. Jakelu Tointa hakeneille Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v / /2011 Petultk 102 Auttaja-Aslakkien toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75 % Utsjoen ja Karigasniemen auttaja-aslakkien toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v on Tehtävissä ovat toimineet Utsjoella Klemet Halonen ja Karigasniemellä Jouni Esa Nousuniemi ja molemmat ovat halukkaita jatkamaan tehtävien hoitamista myös vuonna Heidän työsopimuksensa on vuosittain uusittu rahoituspäätöksen tultua. Valmistelija: Avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa Klemet Halosen ja Jouni Esa Nousuniemen työsuhdetta sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Tauko klo 12:05-12:15. Puheenjohtaja totesi samojen henkilöiden olevan läsnä kuin kokouksen alkaessa. Jakelu Auttaja-aslakit Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v / /2011 Petultk 103 Toiminnanohjaajan toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75% toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v on Tehtävässä on toiminut vuonna 2013 Aslak Guttorm ja hän on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä, ettei jatka toiminnanohjaajan toimessa vuonna Toimi laitetaan hakuun. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja valtuuttaa avopalvelun ohjaajan ja perusturvajohtajan täyttämään toiminnanohjaajan toimen vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viranhoidon jatkaminen v / /2011 Petultk 104 Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viran hoitamiseen on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 50% terveydenhoitajan viran hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta vuodelle 2014 on Elle Aikio on hoitanut virkaa vuodesta 2009 alkaen ja on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan viran hoitamista myös vuonna Valmistelija: Vastaava terveydenhoitaja Tuire Seilonen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa Elle Aikion virkasuhdetta määräaikaisesti ajalle sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Aikio Elle Vastaava terveydenhoitaja Palkanlaskija

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 105 Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön ateriahinnat v. 2014: Lounas 5,70 6,00 Lounas (eläkeläinen) 4,70 5,00 Kokopäiväateria 11,20 11,55 Vierasateria 8,70 9,50 Päivällinen 4,10 4,40 Aamupala 2,60 2,70 Iltapala 1,60 1,65 kahvi, tee 1,10 1,10 Päiväkahvi - 1,50 Salaattiannos 1,60 1,65 Pulla, leipä 1,80 1,90 Sämpylä 2,90 3,00 Kakkuannos 2,90 3,40 Lasten ateriahinta (Sirman koulu ja päiväkoti) 4,70 4,80 Kehitysvammaisten ateriahinnat 2013 Asiakas 2013 Sote 2014 Asiakas 2014 Sote Aamupala 0,65 1,95 2,00 0,70 Lounas 1,25 3,45 1,40 3,60 Päiväkahvi - - 0,40 1,10 Päivällinen 1,15 2,95 1,20 3,20 Iltapala 0,50 1,10 0,50 1,15 Edustustarjoilu perushinta*2 Pakkauslisä 0,50 /annos(ei vanhusten ateria) Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen avopalvelukeskuksen ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Jakelu Emäntä Laskutus

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sisäiset ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 106 Liitteenä sisäiset ateriahinnat vuodelle Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 2 Sisäiset ateriahinnat vuodelle 2014 Jakelu Osastonhoitaja Päivähoidon ohjaaja Sivistystoimi Avopalvelun ohjaaja

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Omaishoidontuen myöntämisperusteet 214/ /2013 Petultk 107 Laki omaishoidontuesta 937/2005 on tullut voimaan ja omaishoitajan vapaan turvaaminen sijaishoidon toimeksiantosopimuksella (318/2011). Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen - sosiaalipalvelu, jota myönnetään määrärahojen puitteissa hakijoista ensisijaisesti eniten tarpeessa oleville. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenvertaistaa omaishoidon tuen myöntämistä Utsjoen kunnassa. Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon tuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Henna Lukkari poistui esteellisenä tämän ja seuraavan pykälän ajaksi kokouksesta. Liitteet Liite 3 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Jakelu Avopalvelun ohjaaja

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna / /2011 Petultk 108 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman prosenttiluvun mukaisesti. Omaishoidontuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on alkaen 381 euroa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot alkaen: 1. Ryhmä: 761,99 euroa 2. Ryhmä: 623,60 euroa 3. Ryhmä: 475,55 euroa 4. Ryhmä: 381 euroa Sijaishoitopalkkiot alkaen: - 94,10 euroa/vuorokausi, jos hoito on ympärivuorokauden sitovaa - 52,28 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on vähintään 3 kertaa vuorokaudessa - 20,95 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on 1-2 vuorokaudessa. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidontuen hoito- ja sijaishoitopalkkiot vuodelle 2014.

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Henna Lukkari oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien 300/ /2011 Petultk 109 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella (valtioneuvoston asetus 825/2013 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä). Muutokset tulevat voimaan alkaen. Liitteenä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset 2014, jossa ilmenee nykyiset ja uudet maksut/ tulorajat Stm on vahvistanut säännöllisen kotipalvelun maksussa maksuttomuuden bruttotulojen ylärajan sekä maksimi maksuprosentin. Utsjoen kotipalvelun maksutaulukko lukien: Henkilömäärä Maksuttomuuden yläraja bruttotulot /kk 1 käyntiä % 2 3 käyntiä käyntiä % % 4 käyntiä % tai käyntiä käyntiä enemmän % % käyntejä % Laitoshoidon pitkäaikaishoidon maksu Maksu määräytyy asiakasmaksulain ( /221) 7c :n perusteella. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon tulleen asiakkaan tyhjille jäävän asunnon osalta välttämättömiä asumiskustannuksia otetaan huomioon hoitomaksua alentavana tekijänä enintään kolmen (3) kuukauden ajan päätöspäivämäärästä alkaen. Välttämättömiä asumiskustannuksia ovat: asunnon peruslämpö, kohtuullinen asunnon/talon vakuutus, ja kiinteistövero. Edunvalvonnasta aiheutuneet kohtuulliset kulut, enintään 50, huomioidaan vähentävänä eränä hoitomaksussa.

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä peritään vuosimaksu 27,50 euroa ensimmäisen käynnin yhteydessä, erillistä käynti- ja päivystysmaksua ei oteta käyttöön. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelun ja liitteen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudet maksut/ tulorajat otettavaksi käyttöön lukien. Henna Lukkari saapui takaisin kokoukseen. Liitteet Liite 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja tulorajat alkaen Jakelu Vastaava terveydenhoitaja Osastonhoitaja Vastaava lääkäri Avopalvelun ohjaaja Laskuttajat

29 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Päivähoitomaksut lukien 300/ /2011 Petultk 110 Päivähoitomaksuja on tarkistettu annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella ( Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista, 829/2013). Muutokset tulevat voimaan Päivähoitomaksujen tulorajat muuttuvat seuraavasti: Nykyiset tulorajat euroina 2 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista Uudet tulorajat euroina alkaen Päivähoitomaksujen enimmäismaksut muuttuvat seuraavasti: Nykyinen maksu Uusi maksu euroina euroina alkaen Enimmäismaksu Toisen lapsen enimmäismaksu Pienin perittävä lapsikohtainen maksu Valmistelija: päivähoidon ohjaaja Sari Inkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevat päivähoitomaksujen tulorajat ja enimmäismaksut otettavaksi käyttöön lukien. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

30 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Jakelu Päivähoidon ohjaaja

31 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen 306/ /2011 Petultk 111 Liitteenä tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut lähtien Utsjoella. Asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaan tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Maksu ei voi ylittää todellisia palvelusta aiheutuneita kustannuksia. Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää avun tarpeessa olevalle henkilölle tilapäisesti tai silloin, kun käyntejä on vähemmän kuin kerran viikossa. Palveluntarve arvioidaan asiakaskohtaisesti. Jos kotipalvelun käyntejä on kerran viikossa tai useammin, käynnit laskutetaan säännöllisen kotipalvelun maksutaulukon mukaisesti. Uutena palveluna ja maksuna taulukossa on kotipalvelun asiointimaksu neljä (4) euroa/kerta. Kotipalvelun työntekijä voi tilapäisesti asioida asiakkaan puolesta esimerkiksi kaupassa ja tähän käytetty aika ei ole asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon käytettyä aikaa vaan erillinen tukipalvelu. Korotuksia tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden hintoihin on tehty korotuksia vuodelle Uudet hinnat ovat liitteessä. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut lähtien Utsjoella. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 5 Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen Utsjoella Jakelu Avopalvelun ohjaaja

32 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ikäihmisten perhehoidon palkkiot v / /2013 Petultk 112 Ikäihmisten perhehoidon palkkioita korotetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella, palkkakertoimet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Perhehoitajalain 2 mukaan vuonna 2013 vähimmäishoitopalkkio on ollut 668,13 euroa, myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita korotetaan stm:n ilmoittaman palkkakertoimen verran. Perhehoitajalle maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain 3 :n 7 momentin mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Vuonna 2013 kulukorvauksen vähimmäismäärä on ollut 401,87 euroa. Myös vähimmäismäärää suuremmat kulukorvaukset korotetaan. Käynnistämiskorvauksen vähimmäismäärä 2013 on ollut 2854,02 euroa, joka korotetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittaman kertoimen mukaisesti. Vuoden 2014 palkkakertoimet ja korotukset eivät ole vielä saapuneet sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta niiden odotetaan tulevan vuoden 2013 joulukuun aikana. Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten määrää tulee kuitenkin vuoden 2014 alusta lukien korottaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Valmistelija:Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamat perhehoidon indeksikorotukset vuodelle Korotusten mukaiset uudet hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus vuodelle 2014 tuodaan vuoden 2014 ensimmäiseen lautakuntaan tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

33 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen 235/ /2012 Petultk 113 Liitteenä erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyy vamistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 6 Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut vuodelle 2014 Jakelu Avopalvelun ohjaaja

34 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kanslistin opintovapaan sijaisuus 217/ /2013 Petultk 114 Terveyskeskuksen kanslisti Marita Saloselle on myönnetty viranhaltijapäätöksellä palkatonta opintovapaata ajalle ja sijaiseksi on palkattu saakka tietotekniikan insinööri Outi Laiti. Marita Saloselle on myönnetty jatkoa aiemmin myönnettyyn opintovapaaseen ajalle ja Opintovapaan ajaksi tarvitaan sijainen ja Outi Laitin työsuhdetta jatketaan kanslistin sijaisena alkaen saakka. Outi Laiti hoitaa myös terveydenhuollon Effica-ohjelmien siirtämisen valmistelua LapIT:lle ja valmistelua KanTa-palveluihin (earkisto) liittymiseksi. Valmistelija: Vastaava lääkäri Heidi Eriksen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Marita Saloselle myönnetyn opintovapaan ja jatkaa Outi Laitin työsuhdetta kanslistin sijaisena Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Laiti Outi Vastaava lääkäri Palkanlaskija

35 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Petultk Perusturvalautakunnan ensimmäinen kokous v pidetään klo 10- Valtuusto Lisämääräraha vuodelle 2013 ( 62) - Investointiohjelmassa olevan määrärahan siirtäminen ja lisämääräraha ( 63) - Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmat vuosille ( 72) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus - Herkkuja PaKasteesta -työkalukirja Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien Sosiaali- ja terveysministeriö - Oikaisu kuntainfoon 9/2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien, kuntainfo 9a/ Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2014, kuntainfo 10/ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien, kuntainfo 9/ Toimeentulotuki lukien, kuntainfo 8/ Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Terveyskeskusten hoitotarvikejakelu, kuntainfo 4/ Päivähoitoikäisten lasten hampaiden harjaus ja ksylitolin käyttö,kuntainfo 7/2013 Kuntaliitto - Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna 2013 Omavalvonta keittiöt, tarkastusraportit - Inarin ja Utsjoen ymp.suoj./ ympäristöterveydenhuollon yta tarkastaa Utsjoen kunnan keittiöt 1-2 kertaa vuodessa. Tarkastusraportit on luettavissa sivulla Viran /toimen vastaanottoilmoitukset - Sari Lehtonen ei ota vastaan laboratoriohoitajan tointa - Laura Rauma laboratoriohoitajan toimen vastaanottaminen alkaen - Mirva Timonen ei ota vastaan lähihoitajan (kotipalvelu) tointa - Maija-Liisa Koivuranta laitosapulaisen toimeen vastaanottaminen alkaen

36 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta SaKaste-hanke - Saamelaisen vanhustyön työkalupakki - "Iäkkään elämää Utsjoen vanhuspalveluissa", vanhustenhuollon esittelyä Hoivapalvelut nro 4-lehdessä Kunnanhallitus - Toimielimien päätökset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen, päätös Valvira - Lukitsemiskäytännöt lastensuojeluyksiköissä, ohje 12/ Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun mukaiset asiakirjat.

37 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 96, 99, 100, 101, 102, 104, 114. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta aika PL UTSJOKI Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Pykälät 96, 99, 100, 101, 102, 104, 114. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

38 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot