184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuma aj Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle / projektit 96 Hammaslääkärin osa-aikaisen viran (70 %) täyttäminen Sairaanhoitajan viran täyttäminen (Vuodeosasto) Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (Vuodeosasto) Saamenkielisen varhaiskasvatusohjaajan / 184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen 185 kotipalvelu) 101 Lähihoitajan toimen täyttäminen (tehostettu 187 palveluasuminen) 102 Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viranhoidon 191 jatkaminen v Ateriahinnat vuodelle Sisäiset ateriahinnat vuodelle Omaishoidontuen myöntämisperusteet Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien 110 Päivähoitomaksut lukien Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen 112 Ikäihmisten perhehoidon palkkiot v Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen 114 Kanslistin opintovapaan sijaisuus Tiedoksi saatettavat asiat 206

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Katekeetta Antti 10:00-12:50 Puheenjohtaja Lukkari Henna 10:00-12:50 Varapuheenjohtaja Pieski Maarit Kirsti 10:00-12:50 Jäsen Halonen Markku 10:00-12:50 Jäsen Seppänen Maiju-Ilona 10:00-12:50 Jäsen Järvensivu Linda 10:00-12:50 Jäsen Lohi Juha 10:00-12:50 Jäsen Poissa Aikio Mika Kunnanhallituksen edustaja Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Länsman Inga Varajäsen Isola Antero Varajäsen Kitti Mia Varajäsen Morottaja Pentti Varajäsen Pieski Hans Varajäsen Nieminen Satu-Marjut Varajäsen Kannisto Kati Varajäsen Eriksen Heidi Vastaava lääkäri Inkinen Sari Päivähoidon ohjaaja Konttinen-Niemelä Pirjo Vastaava hammaslääkäri Nikkanen Marja-Liisa Osastonhoitaja Seilonen Tuire Vastaava terveydenhoitaja Muu Solmari Kirsi 10:00-12:50 Perusturvajohtaja Aikio Leena 10:00-12:50 Tulkki Lehmonen Raija 10:00-12:50 Pöytäkirjanpitäjä Puustinen Anu 10:00-12:50 Avopalvelun ohjaaja Allekirjoitukset Antti Katekeetta puheenjohtaja Raija Lehmonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Maiju-Ilona Seppänen Linda Järvensivu Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Paikka ja pvm Ilmoitustaulun hoitaja Minna Lukkari

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Petultk 91 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Petultk 92 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan Maiju Seppänen ja Linda Järvensivu pöytäkirjantarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Petultk 93 Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. Henna Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen pykälissä 107 ja 108.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Talousarvion toteutuma aj / /2011 Petultk 94 Liitteenä talousarvion toteutuma ajalta (keskeneräinen, tilanne). Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuma ( tilanne)

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014/ projektit 179/ /2013 Petultk 95 Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2014 esitettäväksi valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 sosiaali- ja terveystoimen projektien budjettiyhteenveto on ajettu väärällä tulosteella (koko kunnan projektien tulosteella) ja loppusummat ovat isommat kuin esitetyt ja hyväksytyt projektit sosiaali- ja terveystoimelle. Projekteihin on lisätty Lasten kaste -hankkeelle määräraha lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle on toimitettu oikea budjettiyhteenveto sosiaali- ja terveystoimen projekteista. Sosiaali- ja terveystoimen projektien budjettiyhteenveto vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveystoimi Projektit Tulot Menot Netto Perusturvalautakunta merkitsee sosiaali- ja terveystoimen projektien vuoden 2014 talousarvioehdotuksen budjettiyhteenvedon tiedoksi.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hammaslääkärin osa-aikaisen viran (70 %) täyttäminen 164/ /2013 Petultk Hammaslääkärin osa-aikainen (70 %) virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärinsopimuksen mukaan. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä on tullut kaksi hakemusta. Kummallakaan viranhakijoista ei ole viran menestyksekkään hoitamisen vaativaa riittävää suomen- tai saamenkielentaitoa. Perusturvalautakunta päättää julistaa viran uudelleen haettavaksi. Virkaan päätyneessä haussa tulleet hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä. Petultk 96 Hammaslääkärin osa-aikaisen (70 %) virka on ollut uudelleen haettavana päättyneellä hakuajalla. Virkaan päättyneessä haussa tulleet kaksi hakemusta otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Pirjo Konttinen-Niemelä Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita kaksi hakijaa kutsuttavaksi haastatteluun. Haastattelun suorittaa perusturvajohtaja yhdessä hammashoitohenkilöstön kanssa. Haastattelun pohjalta valinta tehdään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Markku Halonen esitti, että hammaslääkärin virkaan valitaan Ada Tikka. Tätä esitystä kannatettiin. Esittelijän ehdotusta ei kannatettu. Pidettiin tauko klo 10:50-11:00. Puheenjohtaja totesi samojen henkilöiden olevan läsnä kuin kokouksen alkaessa. Puheenjohtaja päätti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys hammaslääkärin viran täyttämiseksi. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä ääniä annettiin seitsemän (7), jotka kaikki Ada Tikalle. Hammaslääkärin osaaikaiseen (70%) virkaan tuli valituksi Ada Tikka. Perusturvalautakunta päätti 1) että hammaslääkärin viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kvtes:n ja lääkärisopimuksen mukaan 3) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa 4) että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Jakelu Virkaa hakeneille Vastaava hammaslääkäri

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan viran täyttäminen (Vuodeosasto) 211/ /2013 Petultk 97 Sairaanhoitajan virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Virka on laitettu uudelleen haettavaksi päättyvällä hakuajalla. Valmistelija: osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan ehdotus: Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa sairaanhoitajan viran uudelleen haettavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Virkaa hakeneille Osastonhoitaja Palkanlaskija

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (Vuodeosasto) 212/ /2013 Petultk 98 Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Toimi on laitettu uudelleen haettavaksi päättyvällä hakuajalla. Valmistelija: osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan ehdotus: Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa sairaanhoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Tointa hakeneille Osastonhoitaja Palkanlaskenta

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Saamenkielisen varhaiskasvatusohjaajan / lastentarhanopettajan palkaton työloma 215/ /2013 Petultk 99 Utsjoen saamenkielisen päivähoito-osaston saamenkielinen varhaiskasvatusohjaaja/ lastentarhanopettaja Aura Pieski hakee palkatonta työlomaa ajalle Haettu työloma on jatkoa aiemmin myönnetylle työlomalle Päivähoidon ohjaaja hoitaa työloman aikaiset työjärjestelyt. Valmistelija: päivähoidon ohjaaja Sari Inkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta 1) myöntää Aura Pieskille palkatonta työlomaa ajalle ) valtuuttaa päivähoidon ohjaaja hoitamaan työloman aikaiset työjärjestelyt. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Pieski Aura Päivähoidon ohjaaja Palkanlaskija

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen kotipalvelu) 210/ /2013 Petultk 100 Lähihoitajan toimi Karigasniemen kotipalveluun on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2108,49 /kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lähihoitajan toimeen saapui määräaikaan mennessä neljä (4) hakemusta, joista yhdellä oli hakupäivään mennessä kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys. Yksi hakijoista valmistuu joulukuussa Yksi hakijoista haluaisi hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Kellään hakijoista ei ole saamen kielen taitoa. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita lähihoitajan toimeen lähihoitaja Riikka-Mari Moilasen sillä edellytyksellä, että hän esittää ennen toimen vastaanottamista lähihoitajan tutkintotodistuksen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2108,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Valmistelijan esitysta kannattivat Markku Halonen, Linda Järvensivu, Maarit Pieski ja Maiju-Ilona Seppänen.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Juha Lohi esitti toimeen valittavaksi lähihoitaja Eini Karppisen, esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja päätti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys lähihoitajan toimen täyttämiseksi. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin seitsemän (7), joista viisi (5) ääntä Riikka-Mari Moilaselle ja kaksi (2) ääntä Eini Karppiselle. Lähihoitajan toimeen tuli valituksi Riikka-Mari Moilanen, muut toimeen liittyvät ehdot hyväksyttiin valmistelijan ehdotuksen mukaan. Jakelu Tointa hakeneille Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lähihoitajan toimen täyttäminen (tehostettu palveluasuminen) 209/ /2013 Petultk 101 Lähihoitajan toimi tehostettuun palveluasumiseen on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukaista pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 2108,49 /kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lähihoitajan toimeen saapui määräaikaan mennessä yksi (1) hakemus. Hakijalla on lähihoitajan tutkinto ja suuntautuminen vanhustyöhön sekä kokemusta vanhustyöstä. Hakijalla ei ole saamenkielentaitoa. Valmistelija: Avopalveluohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: 1) valita lähihoitajan toimeen lähihoitaja Laila Saarisen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2108,49 euroa/kuukausi 3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Markku Halonen esitti valmistelijan ehdotuksen hyväksymistä, jota esitystä kannatettiin. Maarit Pieski esitti, että toimen hakuaikaa jatketaan ja toimeen tullut hakemus otetaan huomioon. Juha Lohi kannatti esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys: Esittelijän ehdotus JAA-ääni ja Maarit Pieskin ehdotus ei-ääni

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Antti Katekeetta Henna Lukkari Maarit Kirsti Pieski Markku Halonen Maiju-I Seppänen Linda Järvensivu Juha Lohi JAA-ääni x x x x x EI-ääni x x Päätökseksi tuli valmistelijan ehdotus. Jakelu Tointa hakeneille Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Auttaja-aslakkien työsuhteiden jatkaminen v / /2011 Petultk 102 Auttaja-Aslakkien toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75 % Utsjoen ja Karigasniemen auttaja-aslakkien toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v on Tehtävissä ovat toimineet Utsjoella Klemet Halonen ja Karigasniemellä Jouni Esa Nousuniemi ja molemmat ovat halukkaita jatkamaan tehtävien hoitamista myös vuonna Heidän työsopimuksensa on vuosittain uusittu rahoituspäätöksen tultua. Valmistelija: Avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa Klemet Halosen ja Jouni Esa Nousuniemen työsuhdetta sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Tauko klo 12:05-12:15. Puheenjohtaja totesi samojen henkilöiden olevan läsnä kuin kokouksen alkaessa. Jakelu Auttaja-aslakit Avopalvelun ohjaaja Palkanlaskija

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Toiminnanohjaajan toimen täyttäminen v / /2011 Petultk 103 Toiminnanohjaajan toimintaan on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 75% toimintamenoista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta v on Tehtävässä on toiminut vuonna 2013 Aslak Guttorm ja hän on ilmoittanut päivätyllä kirjeellä, ettei jatka toiminnanohjaajan toimessa vuonna Toimi laitetaan hakuun. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja valtuuttaa avopalvelun ohjaajan ja perusturvajohtajan täyttämään toiminnanohjaajan toimen vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viranhoidon jatkaminen v / /2011 Petultk 104 Pohjoissaamenkielisen terveydenhoitajan viran hoitamiseen on saatu valtionavustusta vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Valtionavustus on ollut 50% terveydenhoitajan viran hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetusta määrärahasta vuodelle 2014 on Elle Aikio on hoitanut virkaa vuodesta 2009 alkaen ja on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan viran hoitamista myös vuonna Valmistelija: Vastaava terveydenhoitaja Tuire Seilonen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta jatkaa Elle Aikion virkasuhdetta määräaikaisesti ajalle sillä edellytyksellä, että toimintaan saadaan rahoitus. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Aikio Elle Vastaava terveydenhoitaja Palkanlaskija

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 105 Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön ateriahinnat v. 2014: Lounas 5,70 6,00 Lounas (eläkeläinen) 4,70 5,00 Kokopäiväateria 11,20 11,55 Vierasateria 8,70 9,50 Päivällinen 4,10 4,40 Aamupala 2,60 2,70 Iltapala 1,60 1,65 kahvi, tee 1,10 1,10 Päiväkahvi - 1,50 Salaattiannos 1,60 1,65 Pulla, leipä 1,80 1,90 Sämpylä 2,90 3,00 Kakkuannos 2,90 3,40 Lasten ateriahinta (Sirman koulu ja päiväkoti) 4,70 4,80 Kehitysvammaisten ateriahinnat 2013 Asiakas 2013 Sote 2014 Asiakas 2014 Sote Aamupala 0,65 1,95 2,00 0,70 Lounas 1,25 3,45 1,40 3,60 Päiväkahvi - - 0,40 1,10 Päivällinen 1,15 2,95 1,20 3,20 Iltapala 0,50 1,10 0,50 1,15 Edustustarjoilu perushinta*2 Pakkauslisä 0,50 /annos(ei vanhusten ateria) Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen avopalvelukeskuksen ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Jakelu Emäntä Laskutus

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sisäiset ateriahinnat vuodelle / /2011 Petultk 106 Liitteenä sisäiset ateriahinnat vuodelle Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset ateriamaksut alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 2 Sisäiset ateriahinnat vuodelle 2014 Jakelu Osastonhoitaja Päivähoidon ohjaaja Sivistystoimi Avopalvelun ohjaaja

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Omaishoidontuen myöntämisperusteet 214/ /2013 Petultk 107 Laki omaishoidontuesta 937/2005 on tullut voimaan ja omaishoitajan vapaan turvaaminen sijaishoidon toimeksiantosopimuksella (318/2011). Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen - sosiaalipalvelu, jota myönnetään määrärahojen puitteissa hakijoista ensisijaisesti eniten tarpeessa oleville. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenvertaistaa omaishoidon tuen myöntämistä Utsjoen kunnassa. Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon tuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Henna Lukkari poistui esteellisenä tämän ja seuraavan pykälän ajaksi kokouksesta. Liitteet Liite 3 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Jakelu Avopalvelun ohjaaja

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna / /2011 Petultk 108 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman prosenttiluvun mukaisesti. Omaishoidontuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on alkaen 381 euroa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot alkaen: 1. Ryhmä: 761,99 euroa 2. Ryhmä: 623,60 euroa 3. Ryhmä: 475,55 euroa 4. Ryhmä: 381 euroa Sijaishoitopalkkiot alkaen: - 94,10 euroa/vuorokausi, jos hoito on ympärivuorokauden sitovaa - 52,28 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on vähintään 3 kertaa vuorokaudessa - 20,95 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on 1-2 vuorokaudessa. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidontuen hoito- ja sijaishoitopalkkiot vuodelle 2014.

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Henna Lukkari oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien 300/ /2011 Petultk 109 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella (valtioneuvoston asetus 825/2013 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä). Muutokset tulevat voimaan alkaen. Liitteenä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset 2014, jossa ilmenee nykyiset ja uudet maksut/ tulorajat Stm on vahvistanut säännöllisen kotipalvelun maksussa maksuttomuuden bruttotulojen ylärajan sekä maksimi maksuprosentin. Utsjoen kotipalvelun maksutaulukko lukien: Henkilömäärä Maksuttomuuden yläraja bruttotulot /kk 1 käyntiä % 2 3 käyntiä käyntiä % % 4 käyntiä % tai käyntiä käyntiä enemmän % % käyntejä % Laitoshoidon pitkäaikaishoidon maksu Maksu määräytyy asiakasmaksulain ( /221) 7c :n perusteella. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon tulleen asiakkaan tyhjille jäävän asunnon osalta välttämättömiä asumiskustannuksia otetaan huomioon hoitomaksua alentavana tekijänä enintään kolmen (3) kuukauden ajan päätöspäivämäärästä alkaen. Välttämättömiä asumiskustannuksia ovat: asunnon peruslämpö, kohtuullinen asunnon/talon vakuutus, ja kiinteistövero. Edunvalvonnasta aiheutuneet kohtuulliset kulut, enintään 50, huomioidaan vähentävänä eränä hoitomaksussa.

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä peritään vuosimaksu 27,50 euroa ensimmäisen käynnin yhteydessä, erillistä käynti- ja päivystysmaksua ei oteta käyttöön. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelun ja liitteen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudet maksut/ tulorajat otettavaksi käyttöön lukien. Henna Lukkari saapui takaisin kokoukseen. Liitteet Liite 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja tulorajat alkaen Jakelu Vastaava terveydenhoitaja Osastonhoitaja Vastaava lääkäri Avopalvelun ohjaaja Laskuttajat

29 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Päivähoitomaksut lukien 300/ /2011 Petultk 110 Päivähoitomaksuja on tarkistettu annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella ( Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista, 829/2013). Muutokset tulevat voimaan Päivähoitomaksujen tulorajat muuttuvat seuraavasti: Nykyiset tulorajat euroina 2 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista Uudet tulorajat euroina alkaen Päivähoitomaksujen enimmäismaksut muuttuvat seuraavasti: Nykyinen maksu Uusi maksu euroina euroina alkaen Enimmäismaksu Toisen lapsen enimmäismaksu Pienin perittävä lapsikohtainen maksu Valmistelija: päivähoidon ohjaaja Sari Inkinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevat päivähoitomaksujen tulorajat ja enimmäismaksut otettavaksi käyttöön lukien. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

30 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Jakelu Päivähoidon ohjaaja

31 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen 306/ /2011 Petultk 111 Liitteenä tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut lähtien Utsjoella. Asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaan tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Maksu ei voi ylittää todellisia palvelusta aiheutuneita kustannuksia. Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää avun tarpeessa olevalle henkilölle tilapäisesti tai silloin, kun käyntejä on vähemmän kuin kerran viikossa. Palveluntarve arvioidaan asiakaskohtaisesti. Jos kotipalvelun käyntejä on kerran viikossa tai useammin, käynnit laskutetaan säännöllisen kotipalvelun maksutaulukon mukaisesti. Uutena palveluna ja maksuna taulukossa on kotipalvelun asiointimaksu neljä (4) euroa/kerta. Kotipalvelun työntekijä voi tilapäisesti asioida asiakkaan puolesta esimerkiksi kaupassa ja tähän käytetty aika ei ole asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon käytettyä aikaa vaan erillinen tukipalvelu. Korotuksia tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden hintoihin on tehty korotuksia vuodelle Uudet hinnat ovat liitteessä. Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut lähtien Utsjoella. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 5 Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksut alkaen Utsjoella Jakelu Avopalvelun ohjaaja

32 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ikäihmisten perhehoidon palkkiot v / /2013 Petultk 112 Ikäihmisten perhehoidon palkkioita korotetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella, palkkakertoimet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Perhehoitajalain 2 mukaan vuonna 2013 vähimmäishoitopalkkio on ollut 668,13 euroa, myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita korotetaan stm:n ilmoittaman palkkakertoimen verran. Perhehoitajalle maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain 3 :n 7 momentin mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Vuonna 2013 kulukorvauksen vähimmäismäärä on ollut 401,87 euroa. Myös vähimmäismäärää suuremmat kulukorvaukset korotetaan. Käynnistämiskorvauksen vähimmäismäärä 2013 on ollut 2854,02 euroa, joka korotetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittaman kertoimen mukaisesti. Vuoden 2014 palkkakertoimet ja korotukset eivät ole vielä saapuneet sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta niiden odotetaan tulevan vuoden 2013 joulukuun aikana. Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten määrää tulee kuitenkin vuoden 2014 alusta lukien korottaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Valmistelija:Avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittamat perhehoidon indeksikorotukset vuodelle Korotusten mukaiset uudet hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus vuodelle 2014 tuodaan vuoden 2014 ensimmäiseen lautakuntaan tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Avopalvelun ohjaaja

33 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen 235/ /2012 Petultk 113 Liitteenä erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut alkaen. Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyy vamistelijan ehdotuksen. Liitteet Liite 6 Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelun asiakasmaksut vuodelle 2014 Jakelu Avopalvelun ohjaaja

34 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kanslistin opintovapaan sijaisuus 217/ /2013 Petultk 114 Terveyskeskuksen kanslisti Marita Saloselle on myönnetty viranhaltijapäätöksellä palkatonta opintovapaata ajalle ja sijaiseksi on palkattu saakka tietotekniikan insinööri Outi Laiti. Marita Saloselle on myönnetty jatkoa aiemmin myönnettyyn opintovapaaseen ajalle ja Opintovapaan ajaksi tarvitaan sijainen ja Outi Laitin työsuhdetta jatketaan kanslistin sijaisena alkaen saakka. Outi Laiti hoitaa myös terveydenhuollon Effica-ohjelmien siirtämisen valmistelua LapIT:lle ja valmistelua KanTa-palveluihin (earkisto) liittymiseksi. Valmistelija: Vastaava lääkäri Heidi Eriksen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Marita Saloselle myönnetyn opintovapaan ja jatkaa Outi Laitin työsuhdetta kanslistin sijaisena Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu Laiti Outi Vastaava lääkäri Palkanlaskija

35 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Petultk Perusturvalautakunnan ensimmäinen kokous v pidetään klo 10- Valtuusto Lisämääräraha vuodelle 2013 ( 62) - Investointiohjelmassa olevan määrärahan siirtäminen ja lisämääräraha ( 63) - Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmat vuosille ( 72) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus - Herkkuja PaKasteesta -työkalukirja Opetus- ja kulttuuriministeriö - Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien Sosiaali- ja terveysministeriö - Oikaisu kuntainfoon 9/2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien, kuntainfo 9a/ Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2014, kuntainfo 10/ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien, kuntainfo 9/ Toimeentulotuki lukien, kuntainfo 8/ Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Terveyskeskusten hoitotarvikejakelu, kuntainfo 4/ Päivähoitoikäisten lasten hampaiden harjaus ja ksylitolin käyttö,kuntainfo 7/2013 Kuntaliitto - Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna 2013 Omavalvonta keittiöt, tarkastusraportit - Inarin ja Utsjoen ymp.suoj./ ympäristöterveydenhuollon yta tarkastaa Utsjoen kunnan keittiöt 1-2 kertaa vuodessa. Tarkastusraportit on luettavissa sivulla Viran /toimen vastaanottoilmoitukset - Sari Lehtonen ei ota vastaan laboratoriohoitajan tointa - Laura Rauma laboratoriohoitajan toimen vastaanottaminen alkaen - Mirva Timonen ei ota vastaan lähihoitajan (kotipalvelu) tointa - Maija-Liisa Koivuranta laitosapulaisen toimeen vastaanottaminen alkaen

36 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta SaKaste-hanke - Saamelaisen vanhustyön työkalupakki - "Iäkkään elämää Utsjoen vanhuspalveluissa", vanhustenhuollon esittelyä Hoivapalvelut nro 4-lehdessä Kunnanhallitus - Toimielimien päätökset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen, päätös Valvira - Lukitsemiskäytännöt lastensuojeluyksiköissä, ohje 12/ Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun mukaiset asiakirjat.

37 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 96, 99, 100, 101, 102, 104, 114. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta aika PL UTSJOKI Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Pykälät 96, 99, 100, 101, 102, 104, 114. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

38 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1. Perusturvalautakunta. Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1. Perusturvalautakunta. Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Perusturvalautakunta Aika 16.06.2016 klo 10:00-10:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

9 (sosiaali- ja terveystoimi) 108 Irtisanoutuminen pohjoissaamenkielisestä

9 (sosiaali- ja terveystoimi) 108 Irtisanoutuminen pohjoissaamenkielisestä Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 15.12.2015 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 103 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2013 1 Kunnanhallitus Aika 14.11.2013 klo 11:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 224 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 225 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153 Perusturvalautakunta Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 156 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 9:00-10:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 11.10.2016 klo 09:08-12:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 140 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl 97 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 17.12.2013 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Läsnä: Jäsen Läsnä (x)henkilökohtainen varajäsen Läsnä (x) Puheenjohtaja Elina Kivikallio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2014 klo 10:00-10:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Aika 15.09.2017 klo 12:00-13:55 Paikka Sivistystoimisto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot