Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta 67 * 137 Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2007 arviointikertomus 69 * 144 Henkilöstöraportti vuodelta Työllistämistuella palkatun henkilön työsuhteen jatkaminen/ lisämäärärahan esittäminen Vuonna 2007 valtuutettujen jättämät aloitteet Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Franzen-Siivola Annica Haapakoski Asta Hyttinen Markku Janhunen Sari Jokinen Raimo, poissa Knuuttila Raimo Korpela Markku Kuisma Risto Leivoja Matti Liljemark Jyrki Liu Päivi Mattila Kaj Mäenpää Soili Niemikorpi Janne KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2008 Sivu 135 Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Peltola Esko Putus Jaana Rainio Ulla Rantala Markku Runolinna Pertti Rusi Tuula Ruskeepää Jukka Salento Erkki Tanner Tuula Virkki Juha Yrtti Seppo Honkanen Heikki, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Lempinen Tapani Nurmi Keijo Haukkasalo Hannu Marttila Seija khall puheenjohtaja khall jäsen kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Ks. 66 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Pertti Runolinna. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Leivoja Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Markku Rantala Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Pertti Runolinna Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 66 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 5, Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 74 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnalla, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitase liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Vuoden 2007 toimintakertomus lähetetään esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2007 tilinpäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2007 toimintakertomuksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 129 Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2007 toimintakertomuksen ja jättänyt sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tarkastuksessa on löytynyt joitakin korjattavia ja lisättäviä kohtia. Esitetyt korjaukset ja lisäykset on tehty toimintakertomukseen../..

5 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 5, Kunnanhallitus Khall 129./.. Korjattu toimintakertomus jaetaan kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa ja hyväksyy tehdyt korjaukset ja saattaa toimintakertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastusltk 5 TILINPÄÄTÖS 2007 Tarkastuslautakunta 5 Kokoukseen kutsuttuina kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo ja kamreeri Timo Kaikkonen esittelivät vuoden 2007 tilinpäätöksen, jonka kunnanhallitus on allekirjoittanut Kunnanjohtajan ja kamreerin selvitysten mukaan kunnan vuoden 2007 tilinpäätöstä voi pitää kohtuullisen hyvänä. Tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi ja oli tuntuvasti parempi kuin, mitä talousarviossa oli arvioitu. Arvioidusta 4,9 milj. euron lainanottotarpeesta jouduttiin ottamaan vain 3,5 milj. euroa. Kunnan velkaantuminen kuitenkin edelleen jatkui. Paras -hankkeessa päädyttiin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alueen perustamiseen yhdessä Mäntsälän kunnan kanssa alkaen. Päättyneellä tilikaudella hyväksyttiin asemakaavat Hyötinmäen, Linnunlaulun ja Kartanonrinteen alueille. Kaikista mainituista kaavoista valitettiin. Kartononrinteen osalta valitus on hylätty. Muiden kaavojen osalta prosessi on vielä kesken. Tonttien myynti ei käynnistynyt arvioidun määräisenä, sillä luovutusvalmiudessa olevia tontteja ei ollut tarjolla.

6 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 5, Tarkastusltk 5./.. Osayleiskaavojen laatiminen jatkui, kun valtuusto hyväksyi uuden väljemmän mitoitusnormin, mutta valmistelu on jäänyt odottamaan kunnan maapoliittisten linjausten tarkentumista. Valtuusto hyväksyi joulukuussa Pornaisten Portin työpaikka-alueen asemakaavan Järvenpään tien varressa. Tilikauden aikana valtuusto teki strategisia avauksia päättämällä käynnistää kunnan maapoliittisen ohjelman ja ympäristöohjelman sekä kunnan elinkeinostrategian tarkistuksen. Kuuma yhteistyössä kuntien yhteisinä asioina käsiteltiin kertomusvuonna muun muassa palvelustrategia 2015, asuntopoliittinen ohjelma 2020+, omistajapoliittiset linjaukset, elinkeinopalvelut sekä erilaiset kuuma -kuntien kärkihankkeet, joista päätettiin olla mukana tietohallinnon, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vanhuspalvelujen sekä työterveyshuollon jatkovalmistelussa. Lisäksi päätettiin olla mukana KUUMA alueen ja Sipoon yhteisessä seutulippujärjestelmässä. Investointiohjelman mukaisesti 100 paikkainen päiväkotihanke käynnistyi ja Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan rakentaminen jatkui. Päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa Henkilöstön määrä kasvoi seitsemällä työntekijällä. Hammashoitoon ei saatu palkattua omia lääkäreitä, vaan hammashoito jouduttiin toteuttamaan keikkalääkäreitä vuokraamalla. Hammashoidon ulkoistaminen on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Perusterveydenhuollossa on ollut ongelmana lääkäreiden vaihtuvuus. Kunnanjohtaja arvioi perustettavan yhteistoiminta-alueen tekevän mahdolliseksi siirtyä vastuulääkärikäytäntöön. Päätösehdotus (pj): Merkitään tilinpäätöskatsaukset tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin./..

7 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 5, Tarkastusltk 10 Tarkastuslautakunta 10 Kunnan tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab on tarkastanut kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja antanut siitä tilinpäätöskertomuksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 2007 luovutetaan kokouksessa. Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi; 2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään; 3) esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös Hyväksyttiin _ Kvalt 67 Toimintakertomus/tilinpäätös 2007 ja tilintarkastuskertomus 2007 lähetetään esityslistan mukana. Kunnanvaltuuston päätös: Vuoden 2007 tilinpäätöksen osalta käytiin ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu. Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta

8 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 4, 6, 7, TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2007 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastusltk 4 Tarkastuslautakunta 4 Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (KuntaL 71 ). Tavoitteiden toteutumisen arviointi esitetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Siinä lautakunta arvioi hallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä muun hankkimansa tiedon perusteella kunnan toimintaa ja taloutta. Tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksessa ottaa valtuuston tavoiteasettelua laajemminkin kantaa toiminnan tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen kunnan eri tehtävissä. Arvioinnissa tärkeä peruste on, mitä vastinetta kuntalaiset saavat veroina kerättäville varoille. Kunnan tarkastussäännön mukaan arviointikertomus on annettava valtuustolle viimeistään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä. Liitteenä luonnos arviointikertomuksen jäsennyksestä. Päätösehdotus (pj) Käydään keskustelu vuoden 2007 arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällöstä sekä kertomukseen otettavista tarkastushavainnoista. Päätös Hyväksyttiin _ Tarkastusltk 6 Tarkastuslautakunta 6 Käydään keskustelu vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjojen ja kokouksessa saatujen selontekojen pohjalta arviointikertomuksen sisällöstä ja siihen otettavista arvioista ja johtopäätöksistä./..

9 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 4, 6, 7, Tarkastusltk 6./.. Päätösehdotus (pj) Päätetään 1. hyväksyä arviointikertomuksen jäsentely (ehdotus liitteenä) ; 2. kiinnittää arviointikertomuksessa huomiota muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiiin: hammashoidon tilanne perusterveyshuollon palvelut pienjäteaseman puuttuminen 3. että lautakunnan jäsenet toimittavat mainittuihin ja mahdollisesti muihin arviointikertomukseen otettaviin aiheisiin liittyviä tietoja ja kannanottoja tilintarkastajalle sähköpostina. Päätös Hyväksyttiin. Tarkastusltk 7 Tarkastuslautakunta 7 Luonnos tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi (I -osa) liitteenä. II -osa toimitetaan erikseen. Jäsen Terhi Niinikoski on esittänyt seuraavien asioiden ottamista kertomukseen. Tässä muutamia ajatuksia tarkastuskertomusta varten - hammashuollon hoitotakuu ei toteutunut tarkastuspotilaiden osalta. Jonot venyivät ennätyspitkiksi kahden hammaslääkärin irtisanouduttua viroistaan. Uusia hammaslääkäreitä ei saatu virkoihin, syynä koko maassa vallitseva hammaslääkäripula. - terveyskeskuslääkäripalveluiden laatuun on kiinnitettävä huomiota. Lääkäreiden suuri vaihtuvuus on todellinen ongelma. - päivähoidon asiakaskysely kannattasi tehdä säännöllisesti, arvokasta tietoa asiakkailta. - huolimatta plus-merkkisestä tilinpäätöksestä, on kunnan taloudellisesta tilanteesta oltava vakavasti huolissaan. Lainakannan kasvu ja korkojen nousu tietävät seuraavina vuosina huomattavia lainanhoitokustannuksia. Kuinka korkeaksi voimme lainakannan nostaa ilman, että tulevaisuus itsenäisenä kuntana vaarantuu? Osa Niinikosken esille nostamista asioista on jo otettu liitteenä olevaan I-osaan ja muut otetaan huomioon II-osassa../..

10 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta 4, 6, 7, Tarkastusltk 7./.. Arviointikertomusluonnos kokouksessa tehdyin korjauksin liitteenä. Päätösehdotus (pj) Jatketaan vuoden 2007 arviointikertomuksen valmistelua liitteenä olevan luonnoksen ja siihen tehtyjen korjausten pohjalta seuraavassa kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin Tarkastusltk 8 Tarkastuslautakunta 8 Liitteenä kunta- ja toimialajohdon palaute arviointikertomusluonnokseen. Arviointikertomus -luonnos 2007 korjauksin liitteenä. Korjauksissa poistettavaksi ehdotetut tekstit on yliviivattu ja lisättäväksi ehdotettavat tekstit varjostettu. Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää 1) valmistella ja allekirjoittaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2007, 2) esittää, että valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2007 tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin Kvalt 68, liite 16 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 on liitteenä nro 16 Kunnanvaltuuston päätös: Vuoden 2007 arviointikertomus merkittiin tietoon saatetuksi.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2007 Khall 88 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Uudella suorituksella korvattiin Suomen kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla. Vuodelta 2007 laadittu raportti on kunnan 5. henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti toimii perustana keskustelulle, jota luottamushenkilöt, kunnan johto ja henkilöstö käyvät. Henkilöstöraportti vuodelta 2007 jaettiin edellisessä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2007 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille samassa yhteydessä kun valtuusto käsittelee vuoden 2007 tilinpäätöstä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 69 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi henkilöstöraportti Kunnanvaltuuston päätös: Vuoden 2007 henkilöstöraportin osalta käytiin yleiskeskustelu, jonka jälkeen henkilöstöraportti merkittiin tietoon saatetuksi.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TYÖLLISTÄMISTUELLA PALKATUN HENKILÖN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN/ LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITTÄMINEN Khall 142 Outi Ruskeepää on palkattu työllistämisvaroilla kunnantoimistoon väliseksi ajaksi. Työvoimatoimiston maksama palkkatuki on 46,57. Kunnalla olisi tarve jatkaa työsuhdetta ja Outi Ruskeepää on myös kiinnostunut jatkamaan työsuhdetta. Pakkauskustannukset väliseltä ajalta olisivat ja palkkatuki vastaavalta ajalta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että työllistämistukipalkkoihin ja siihen liittyviin sivukuluihin myönnettäisiin :n lisämääräraha vuoden 2008 talousarvioon ja tulopuolelle kirjattaisiin :n määräraha. Kunnanhallitus päättää jatkaa Outi Ruskeepään työsuhdetta väliseksi ajaksi, mikäli valtuusto myöntää esitetyn lisämäärärahan ja työvoimahallinto myöntää palkkatuen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 70 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Jukka Ruskeepää poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VUONNA 2007 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET Khall 116 Valtuutetut ovat jättäneet vuonna 2007 seuraavat aloitteet: 1) SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmän jättämä aloite suunnittelutarvealueen määrittelemiseksi. Valtuusto käsitellyt asian ja todennut asian tulleen käsitellyksi. 2) Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite lisämäärärahan asettamisesta vuoden 2007 budjettiin lasten leikkipaikkojen kuntoon saattamiseksi. Valtuusto käsitellyt asian ja hyväksynyt määrärahasiirron. Budjetin käsittelyn yhteydessä on hyväksytty asemakaava-alueiden puistojen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen sekä suunnitelman toteuttamisen aloittaminen. 3) Valtuutettu Janne-Pekka Nurmen jättämä valtuustoaloite koulupihojen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamisesta. Valtuusto käsitellyt asian ja todennut valtuustoaloitteen käsitellyksi. 4) Janne-Pekka Nurmen ja 10 muun valtuutetun jättämä valtuustoaloite neuvoa antavasta kuntalaisäänestyksestä koskien Parashankkeen edellyttämää yhteistyösuuntaa. Valtuusto on käsitellyt asian Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa vuonna 2007 jätetyt valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti../..

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 56./.. Kunnanvaltuuston päätös: Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Khall 144 5) Kaj Mattila ja kaksi muuta valtuutettua on jättänyt päivätyn valtuustoaloitteen, jossa he esittävät hyvän, mutta eräiltä osin jo vanhentuneen Kestävän kehityksen porraspuut Pornaisissa -ohjelman päivittämistä. Samalla aloitteen tekijät toivovat päivitetyn ohjelman yhteyteen mainintaa aikavälistä, jolla sitä ohjelmaa tarkistetaan. Ohjelman päivitystä on valmisteltu kunnan ja Laurea ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Valmistelussa on todettu, että paikallisagenda on mahdollista päivittää opiskelijatyönä Pornaisten ympäristöohjelmaksi. Valmistelutyö on käynnistynyt vuoden 2007 syksyllä ja ohjelma valmistuu vuode n 2008 aikana. Aloitteen valmistelutilanne on tuotu tiedoksi valtuutetuille pidetyssä valtuuston kokouksessa. 6) Kaj Mattila ja 9 muuta valtuutettua ovat jättäneet aloitteen maapoliittisen ohjelman laatimisesta. Maapoliittisen ohjelman valmistelutyö etenee rinnan osayleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen valmistelun kanssa. Ohjelmaa on käsitelty mm. maapoliittisessa seminaarissa Maapoliittisen ohjelman ohjeellinen käsittelyaikataulu on tuotu tiedoksi valtuutetuille pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteet 1-4 loppuun käsitellyiksi ja merkitsee aloitteiden 5-6 käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai /..

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 144./.. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 71 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 72 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Janne-Pekka Nurmen ja viiden muun valtuutetun aloite: Pornaisten yleishallinnon muutostarpeet muuttuvassa palvelujen järjestämistilanteessa. ILMOITUSASIAT Kvalt 73 Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että klo järjestetään infotilaisuus yhteistoiminta-alueen muodostamiseen liittyvistä asioista. Seuraava valtuuston kokous pidetään klo Valtuutetuille jaettiin KUUMA:n toimintakertomus vuodelta 2007.

17 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto Pykälät 66, 68, 69, 71, 72, 73 Sivu 150 HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 67, 70 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus Asemapäällikönkatu 14, PL HELSINKI Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

18 Valituskirja 151 Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.1.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot