KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Nmi Tehtävä Lisätiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Karjalainen Minna jäsen Kettunen Tuomas jäsen Komulainen Antti jäsen Polvinen Mikko jäsen Suihko Marja-Stiina jäsen Rauhala Maarit varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Jansson Eija talousjohtaja POISSA Komulainen Eija jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Heikkinen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 16:00-17:15 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOONPANO KULUVAN VALTUUSTOKAUDEN 82 LOPPUUN SAAKKA 43 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE Liite 44 MATKAILUN TIETOPALVELUSOPIMUS 84 Liite 45 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN 85 JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI UUSIIN HANKKEISIIN VARAUTUMISEN MÄÄRÄRAHA / TYÖRYHMÄN 87 PERUSTAMINEN 47 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KAINUUN JÄTEHUOLLON 88 KUNTAYHTYMÄÄN 48 OHJEET KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 89 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJALLE 49 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTA- JA 90 JOHTOKUNTIIN 50 KUHMON VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNKIEN YHTEISESTÄ 94 RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMASTA 52 KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 96 Liite KUNTAKOKEILUSSA VUONNA KAAVOITUSKATSAUS Liite 54 VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KAINUUN 98 ELY-KESKUKSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KOSKIEN MIKKO MALISELLE MYONNETTYÄ YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSTÄ 55 HAJA-ASUTUSTALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET 102 Liite 56 HENKILÖSTÖATERIOIDEN HINNANTARKISTUS KUHMON GREEN CARE -HANKKEEN HANKEPÄÄTÖS 104 Liitteet 58 AVUSTUS KUIKKA-KULTTUURIPERINTÖHAKKEESEEN TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISEN YHTEISTOIMINNAN PAIKALLISEN 109 Liite SOVELTAMISOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 60 ILMOITUSASIAT 111 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 39 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaupunginhallitus myöntää läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Kaupunginhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä myönsi läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 40 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Heikki Heikkinen ja Helena Kampman. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Heikkisen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KHALL 41 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Kaupunginhallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOONPANO KULUVAN VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN SAAKKA KHALL 42 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan :n kuusi (6) kohdalla valinnut kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka seuraavasti: jäsen Matti Pääkkönen Kari Nikulainen Helena Kampman Heikki Heikkinen Minna Karjalainen Tuomas Kettunen Antti Komulainen Eija Komulainen Mikko Polvinen Marja-Stiina Suihko henkilökohtainen varajäsen Simo Lehtomäki Jouni Kilpeläinen Päivi Hoffrén Teuvo Seppänen Jaakko Kyllönen Eero Pöllänen Arja Määttä Maarit Rauhala Unto Kyllönen Mari Heikura Kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti valita puheenjohtajaksi Matti Pääkkösen, I varapuheenjohtajaksi Kari Nikulainen ja II varapuheenjohtajaksi Helena Kampmanin. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginhallituksen kokoonpanon tiedoksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE 2015 KHALL 43 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Alustava kaupunginhallituksen työsuunnitelma vuodelle 2015 on tämän pykälän liitteenä. Kuhmon kaupungin nettisivuille laaditaan kooste kaikkien Kuhmon kaupungin toimielinten aikataulujen osalta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuodelle Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 13:30. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuodelle Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo alkaen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus MATKAILUN TIETOPALVELUSOPIMUS KHALL 44 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry:n kanssa on neuvoteltu matkailun tietopalvelusopimuksesta. Sopimuksen merkittävin kohta on matkailuinfon järjestäminen torikioskiin. Vuonna 2014 Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry järjesti matkailuinfon torikioskiin (Cafe Torilla) omalla kustannuksella eli kaupunki ei maksanut yhdistykselle infon ylläpitämisestä. Sopimuksella on tarkoitus sopia matkailun yleisten neuvonta- ja tietopalvelujen tuottamisesta ja rajatuista postitus- ja viestintäpalveluista Kuhmon kaupungin ja Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry:n kesken. Tavoitteena on, että jokainen kuhmolainen osaa tarvittaessa neuvoa matkailijan torikioskiin eli cafe Torillaan saamaan matkailuneuvontaa. Sopimuksen perusteella Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry: - tuottaa matkailun informaatiopalvelut Kuhmossa - vastaa sovittuun sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin matkailua koskeviin tiedusteluihin ja huolehtii tarpeellisista osoitemuutoksista. - ylläpitää fyysistä matkailuinfoa Kuhmon torikahvilassa (Cafe Torilla) seitsemänä päivänä viikossa heinäkuun ajan ja kesäkuun ja elokuun ajan vähintään kuutena päivänä viikossa. Muina aikoina matkailuinfo toimii Cafe Torillan aukioloaikoina. Kuhmon kaupunki maksaa em. palveluista alv. Sopimuksen allekirjoittajat toimivat sopijapuolten vastuuhenkilöinä. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan matkailun tietopalvelusopimuksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI /1.114/2014 KHALL 45 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Kainuun ammattiopiston ylläpitäjä on alkaen Kajaanin kaupunki. Kajaanin kaupunki on perustanut Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, johon kuuluvat Kainuun ammattiopiston Kajaanin, Kuhmon, Kuusamon, Suomussalmen, Vuokatin ja Vantaan toimipaikat, Kuhmon kansalaisopisto ja Kajaanin lukio. Koulutusliikelaitoksen johtokuntaan kuuluu 11 kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kuhmon ja Kuusamon kaupunkien ja Suomussalmen kunnan kanssa solmittujen yhteistyösopimusten perusteella johtokunnan jäsenistä kolme valitaan Kuusamon kaupungin esityksestä, yksi Kuhmon kaupungin esityksestä ja yksi Suomussalmen kunnan esityksestä. Kuusamon jäsenten varajäsenet ovat kuusamolaisia. Sen sijaan sopimusten mukaan Kuhmon ja Suomussalmen jäsenten varajäsenet ovat kajaanilaisia. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on aina kajaanilainen ja varapuheenjohtaja kuusamolainen. Kajaanin kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on kajaanilainen ja varapuheenjohtaja kuusamolainen. Kajaanin kaupunki kirjeellään pyytää, että Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta nimeävät kumpikin yhden (1) varsinaisen edustajan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi Ehdotukset tulee toimittaa Kajaanin kaupunginhallitukselle mennessä Kuhmon kaupungin varsinaisena edustajana Kajaanin koululaitoksen johtokunnassa toimikaudella on ollut kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen. Lisätietoja antaa Raili Suomalainen, puh Vs kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä varsinaisen edustajan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan vuoksiksi

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi varsinaiseksi edustajaksi Pekka Heikkisen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus UUSIIN HANKKEISIIN VARAUTUMISEN MÄÄRÄRAHA / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KHALL 46 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmon kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on määräraha euroa vuodelle 2015, joilla varaudutaan uusiin hankkeisiin. Määrärahan myöntämisperusteita ei ole tarkemmin määritelty talousarviossa. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus nimeää viisihenkisen työryhmän, jonka tehtävänä on tämän kevään aikana laatia säännöt/ohjeistus em. uusien hankkeiden määrärahan myöntämiselle. Edelleen esitän, että kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenille varahenkilöt. Luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkio palkkiosäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi työryhmään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Jäsen Mikko Polvinen Antti Komulainen Heikki Heikkinen Maarit Rauhala Marja-Stiina Suihko Varajäsen Kirsi Virtanen Martti Malinen Tuomas Kettunen Eija Komulainen Minna Karjalainen Kaupunginhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Mikko Polvisen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Heikkisen sekä sihteeriksi Juhana Juntusen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄÄN 9/1.114/2013 KHALL 47 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuntalain 81 :n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus valitsee Kainuun jätehuollon kuntayhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi yhtymäkokouksen edustajaksi Antti Komulaisen ja varaedustajaksi Minna Karjalaisen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus OHJEET KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJALLE KHALL 48 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään vuoden 2015 alussa heti kun peruskuntien hallitukset ovat järjestäytyneet ja esittäneet edustajansa. Kokouksessa mm. valitaan uusi hallitus ja tarkastuslautakunta peruskuntien esityksien perusteella. Kuhmolla on hallituksessa yksi paikka, tarkastuslautakunnassa paikkaa ei ole kunnallisvaalikautena Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Tasa-arvolain mukainen sukupuolijakauma tulee huomioida. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus antaa yhtymäkokousedustajalle ohjeen siitä, kuka valitaan Kuhmon edustajaksi ja varaedustajaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitukseen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja antoi ohjeenaan yhtymäkokousedustajalle, että Kuhmon kaupungin edustajaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitukseen valitaan Ilmo Komulainen ja varaedustajaksi Toni Piironen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTA- JA JOHTOKUNTIIN KHALL 49 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuntalain 50 :n 1 momentin mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön 14 :n mukaan kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin (ml. valvontajaosto) edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä edustajansa lauta- ja johtokuntiin vuosiksi / kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi edustajat lauta- ja johtokuntiin seuraavasti: Lauta- ja johtokunta Edustaja Varaedustaja Sivistyslautakunta Heikki Heikkinen Eija Komulainen Tekninen lautakunta Kari Nikulainen Marja-Stiina Suihko Valvontajaosto Antti Komulainen Minna Karjalainen

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KUHMON VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN KHALL 50 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Vanhuspalvelulaki astui voimaan Sen mukaisesti kaupunginhallitus valitsi vanhusneuvostoon vuosille seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Kuhmon eläkkeensaajat ry Markku Pietikäinen Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen varajäsen Aino Heikkinen Pauli Huttunen Laini Kampman Rauni Lipponen Maija Ryynänen Ritva Eskelinen Elvi Ronkainen kaupungin edustaja Heikki Heikkinen - kaupungin edustaja Aimo Tervamäki - kaupungin edustaja Riikka Kähkönen - kaupungin edustaja Tuula Purovesi - Puheenjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Heikki Heikkisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Tervamäen. Kaikkia Kuhmon eläkeläisjärjestöjä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää ja Kuhmon seurakuntaa on pyydetty

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus esittämään yksi jäsen ja yksi varajäsen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka valittavaan Kuhmon vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto on päättänyt, että myös Kuhmon vammaisjärjestöt voivat valita keskuudestaan yhden edustajan. Saapuneet esitykset jäsenistä ja varajäsenistä ovat seuraavat: jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon eläkkeensaajat ry Juhani Pieniniemi Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Oikeutta eläkeläisille Martti Niskanen Kuhmon vammaisjärjestöt Eine Karvonen varajäsen Aino Heikkinen Aila Immonen Maija Ryynänen Rauha Määttä Laini Kampman Elvi Ronkainen Pauli Huttunen Tauno Toivanen Veijo Mikkonen Lisätietoja antaa Raili Suomalainen, puh Vs kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Kuhmon vanhusneuvostoon kaksitoista (12) jäsentä ja yhdeksälle (9) jäsenelle varajäsenen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Kaupunginhallitus päättää valita jäsenten keskuudesta vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi vanhusneuvostoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon eläkkeensaajat ry Juhani Pieniniemi Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Oikeutta eläkeläisille Martti Niskanen Kuhmon vammaisjärjestöt Eine Karvonen Varajäsen Aino Heikkinen Aila Immonen Maija Ryynänen Rauha Määttä Laini Kampman Elvi Ronkainen Pauli Huttunen Tauno Toivanen Veijo Mikkonen Lisäksi kaupunginhallitus valitsi vanhusneuvostoon kaupungin edustajiksi Heikki Heikkisen, Aimo Tervamäen ja Tuula Puroveden. Puheenjohtajana toimii Heikki Heikkinen ja varapuheenjohtajana Aimo Tervamäki. Sihteeriksi pyydetään Raili Suomalaista.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNKIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIONTI- SUUNNITELMASTA 211/1.112/2014 KHALL 51 Rakennustarkastaja Lieksan ja Nurmeksen kaupungit ovat uudistamassa yhteistä ra ken nus järjes tys tä. Maankäyttö- ja rakennuslain 15 :n ja 62 :n sekä asetuksen 30 :n mukaisesti rakennusjärjestysluonnos sekä osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Liek san ja Nurmeksen tekninen virasto / Rakennusvalvonta on pyytänyt ra ken nus jär jes tys luon nok ses ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kuh mon kaupungilta lausuntoa mennessä. Nurmeksen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan ra ken nusjär jes tyk sen ja Lieksan kaupunginvaltuusto Lieksa Nur mes voimassa olevan rakennusjärjestyksen poh jana on käytetty Suo men Kuntaliiton 1999 tekemää mallia. Nyt rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maan käyt tö- ja rakennuslaissa, suunnittelutarvealueen päivitystarve sekä saa dut kokemukset nykyisestä mallista. Tavoitteena on saattaa päivitetty ra ken nus jär jes tys voimaan vuoden 2015 alussa. - rakennusjärjestykset seudullisesti yhteneväiseksi - maalämpökaivon rakentaminen toimenpideluvalla - toimenpidelupien hakeminen taulukkoa yksinkertaistettu; enemmän raken ta mis ta ilmoitusmenettelynkautta rakennettavaksi - rakennusjärjestyksen sisällön muutos Kuntaliiton ohjeen järjestyksen mukai sek si. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on tehty yhteistyössä Kontiolah den, Ou to kum mun, Juuan ja Valtimon kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Uu sit tu rakennusjärjestys pohjautuu Suomen Kuntaliiton v malliin. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Harri Piirainen puh tai har Rakennustarkastajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa, ettei Kuhmon kaupungilla ole huomautettavaa Liek san ja Nurmeksen kaupunkien yhteisestä ra ken nus jär jes tysluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KUNTAKOKEILUSSA VUONNA 2015 KHALL 52 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kunnat ovat osallistuneet vuoden 2006 alusta työmarkkinatuen rahoitukseen. Kunnat rahoittavat puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille (passiivituen saajat). Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. Kuntakokeilussa Kuhmon kaupunki ottaa aikaisempaa isomman roolin pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämisen koordinoinnissa. Kokeilukunnissa kunta koordinoi pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja vastaa siitä, että palvelut muodostavat kuntatasolle työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kokeilussa tavoitteena on saada aikaan Kuhmoon pysyviä toimintamalleja pitkään työttömänä olleiden työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä pitkään työttömänä olleita saadaan pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa tarjotaan yli 500 päivää työttömänä olleille työmarkkinatoimenpiteitä, koulutusta ja palkkatuettua työtä. Lisäksi hankkeessa kehitetään palveluja ja toimintamalleja Kuhmon pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi sekä tarjotaan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten selvittämiseen liittyviä palveluita. Yli 300 päivää työttömänä olleille pitkäaikaistyöttömille kaupunki voi tarjota työmahdollisuuden uudesta KGC -hankkeesta (Kuhmon Green Care). Vuonna 2015 Kuhmon kaupungin työllistämistukeen on varattu määrärahaa euroa. Tukea voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle ja kotitaloudelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuhmon kaupungin työllistämistuen myöntämisperusteet vuonna 2015 liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS 2015 KHALL 53 Maanmittausinsinööri Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on laadittu liitteenä oleva ehdotus kaavoituskatsaukseksi. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevan ehdotuksen mukainen asiakirja hyväksytään Kuhmon kaupungin kaavoituskatsaukseksi ja siitä tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Kuhmolainen lehdessä ja se julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KAINUUN ELY-KESKUKSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KOSKIEN MIKKO MALISELLE MYONNETTYÄ YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSTÄ 9/8.86/2014 KHALL 10 Ympäristönsuojelusihteeri Asia Vaasan hallinto-oikeus pyytää Kuhmon kaupungilta vastinetta Kainuun ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaoston tekemää päätöstä 9/8.86/2014. Päätöksellään teknisen lautakunnan valvontajaosto on muuttanut lupamääräyksiä poistamalla määräykset 1 ja 9., joka koskee Mikko Malisen hakemaa ympäristölupaa eläinsuojan (lihakarja) rakentamiseen, sekä toiminnan muutokselle. Valituksen tekijä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valituksen alainen päätös Kuhmon kaupungin teknisenlautakunnan valvontajaoston päätös Mikko Malisen ympäristölupa hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan rakentamisen, sekä toiminnan muutosta. Päätöspäivä ja päätöksen antamispäivä Rakennuspaikka Kunta: Kuhmo Kylä: Iivantiira Tila: Kettusärkkä RN:o 31:0 Valitus Kainuun ELY-keskus pyytää, että Kuhmon teknisen lautakunnan valvontajaoston päätös kumotaan ja palauttaisi sen uudelleen käsittelyyn. Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kohteelle annettu riittäviä määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi, pilaantumisen ehkäisemiseksi eikä päätöksessä ole annettu tarpeellisia määräyksiä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 46 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ympäristön tilan tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava myös määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksessä kyseessä oleva karjasuoja sijoittuisi vedenhankinnan kannalta soveltuvalle pohjavesialueelle. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) edellä 7-9 :ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisen luonnonolosuhteiden huonontumisista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kuhmon teknisen lupajaoston päätöksestä on poistettu alkuperäisessä päätösehdotuksessa olleet kohdat 1. ja 9., jotka koskevat pohjaveden tarkkailua sekä lannan levityksen rajoittamista pohjavesialueelle. Kyseisillä lupamääräyksillä olisi osaltaan varmistettu, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 8 :n mukaista pohjaveden pilaantumista pitkälläkään aikavälillä sekä estettäisiin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia pohjaveden laadun haitallisia muutoksia. Valituskirjelmä on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Naapureiden kuuleminen Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kuhmon kaupungin virallisilla ja sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Selostus ympäristölupahakemuksesta Mikko Malinen hakee ympäristölupaa eläinsuojan (lihakarja) rakentamiseen, sekä toiminnan muutokselle Kuhmon kaupungissa, Iivantiiran kylässä Kettusärkkä nimiselle tilalle RN:o Tilan ilmoitettu sijaintipaikka on Kettusärkäntie 142, n. 1,4 km Kekkostieltä (mt. 9070) länteen. Tilalla on vuonna 1981 rakennettu ja 1998 laajennettu lypsykarjanavetta 30 lypsylehmälle ja nuorkarjalle 20 eläinpaikkaa. Tilalla on tarkoitus laajentaa toimintaa siten, että 24 lypsylehmän, 12 hiehon ja 12 nuorkarjan sijaan tulevaisuudessa tilalla olisi 144 lihanautaa.

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 28.01.2015 klo 16:00-16:23 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 21/2013 883 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 12.11.2013 klo 15:15-15:25 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot