KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Karjalainen Minna jäsen Kettunen Tuomas jäsen Komulainen Antti jäsen Polvinen Mikko jäsen Suihko Marja-Stiina jäsen Rauhala Maarit varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Jansson Eija talousjohtaja POISSA Komulainen Eija jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 39 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Heikkinen ja Helena Kampman Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 16:00-17:15 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOONPANO KULUVAN VALTUUSTOKAUDEN 82 LOPPUUN SAAKKA 43 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE Liite 44 MATKAILUN TIETOPALVELUSOPIMUS 84 Liite 45 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN 85 JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI UUSIIN HANKKEISIIN VARAUTUMISEN MÄÄRÄRAHA / TYÖRYHMÄN 87 PERUSTAMINEN 47 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KAINUUN JÄTEHUOLLON 88 KUNTAYHTYMÄÄN 48 OHJEET KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 89 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJALLE 49 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTA- JA 90 JOHTOKUNTIIN 50 KUHMON VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNKIEN YHTEISESTÄ 94 RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMASTA 52 KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 96 Liite KUNTAKOKEILUSSA VUONNA KAAVOITUSKATSAUS Liite 54 VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KAINUUN 98 ELY-KESKUKSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KOSKIEN MIKKO MALISELLE MYONNETTYÄ YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSTÄ 55 HAJA-ASUTUSTALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET 102 Liite 56 HENKILÖSTÖATERIOIDEN HINNANTARKISTUS KUHMON GREEN CARE -HANKKEEN HANKEPÄÄTÖS 104 Liitteet 58 AVUSTUS KUIKKA-KULTTUURIPERINTÖHAKKEESEEN TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISEN YHTEISTOIMINNAN PAIKALLISEN 109 Liite SOVELTAMISOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 60 ILMOITUSASIAT 111 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 39 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaupunginhallitus myöntää läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Kaupunginhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä myönsi läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 40 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Heikki Heikkinen ja Helena Kampman. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Heikkisen ja Helena Kampmanin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KHALL 41 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Kaupunginhallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOONPANO KULUVAN VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN SAAKKA KHALL 42 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan :n kuusi (6) kohdalla valinnut kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka seuraavasti: jäsen Matti Pääkkönen Kari Nikulainen Helena Kampman Heikki Heikkinen Minna Karjalainen Tuomas Kettunen Antti Komulainen Eija Komulainen Mikko Polvinen Marja-Stiina Suihko henkilökohtainen varajäsen Simo Lehtomäki Jouni Kilpeläinen Päivi Hoffrén Teuvo Seppänen Jaakko Kyllönen Eero Pöllänen Arja Määttä Maarit Rauhala Unto Kyllönen Mari Heikura Kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti valita puheenjohtajaksi Matti Pääkkösen, I varapuheenjohtajaksi Kari Nikulainen ja II varapuheenjohtajaksi Helena Kampmanin. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginhallituksen kokoonpanon tiedoksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE 2015 KHALL 43 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Alustava kaupunginhallituksen työsuunnitelma vuodelle 2015 on tämän pykälän liitteenä. Kuhmon kaupungin nettisivuille laaditaan kooste kaikkien Kuhmon kaupungin toimielinten aikataulujen osalta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuodelle Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 13:30. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun ja työsuunnitelman vuodelle Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo alkaen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus MATKAILUN TIETOPALVELUSOPIMUS KHALL 44 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry:n kanssa on neuvoteltu matkailun tietopalvelusopimuksesta. Sopimuksen merkittävin kohta on matkailuinfon järjestäminen torikioskiin. Vuonna 2014 Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry järjesti matkailuinfon torikioskiin (Cafe Torilla) omalla kustannuksella eli kaupunki ei maksanut yhdistykselle infon ylläpitämisestä. Sopimuksella on tarkoitus sopia matkailun yleisten neuvonta- ja tietopalvelujen tuottamisesta ja rajatuista postitus- ja viestintäpalveluista Kuhmon kaupungin ja Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry:n kesken. Tavoitteena on, että jokainen kuhmolainen osaa tarvittaessa neuvoa matkailijan torikioskiin eli cafe Torillaan saamaan matkailuneuvontaa. Sopimuksen perusteella Kuhmolaiset hyvän ruoan ystävät ry: - tuottaa matkailun informaatiopalvelut Kuhmossa - vastaa sovittuun sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin matkailua koskeviin tiedusteluihin ja huolehtii tarpeellisista osoitemuutoksista. - ylläpitää fyysistä matkailuinfoa Kuhmon torikahvilassa (Cafe Torilla) seitsemänä päivänä viikossa heinäkuun ajan ja kesäkuun ja elokuun ajan vähintään kuutena päivänä viikossa. Muina aikoina matkailuinfo toimii Cafe Torillan aukioloaikoina. Kuhmon kaupunki maksaa em. palveluista alv. Sopimuksen allekirjoittajat toimivat sopijapuolten vastuuhenkilöinä. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan matkailun tietopalvelusopimuksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI /1.114/2014 KHALL 45 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Kainuun ammattiopiston ylläpitäjä on alkaen Kajaanin kaupunki. Kajaanin kaupunki on perustanut Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, johon kuuluvat Kainuun ammattiopiston Kajaanin, Kuhmon, Kuusamon, Suomussalmen, Vuokatin ja Vantaan toimipaikat, Kuhmon kansalaisopisto ja Kajaanin lukio. Koulutusliikelaitoksen johtokuntaan kuuluu 11 kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kuhmon ja Kuusamon kaupunkien ja Suomussalmen kunnan kanssa solmittujen yhteistyösopimusten perusteella johtokunnan jäsenistä kolme valitaan Kuusamon kaupungin esityksestä, yksi Kuhmon kaupungin esityksestä ja yksi Suomussalmen kunnan esityksestä. Kuusamon jäsenten varajäsenet ovat kuusamolaisia. Sen sijaan sopimusten mukaan Kuhmon ja Suomussalmen jäsenten varajäsenet ovat kajaanilaisia. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on aina kajaanilainen ja varapuheenjohtaja kuusamolainen. Kajaanin kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on kajaanilainen ja varapuheenjohtaja kuusamolainen. Kajaanin kaupunki kirjeellään pyytää, että Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta nimeävät kumpikin yhden (1) varsinaisen edustajan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi Ehdotukset tulee toimittaa Kajaanin kaupunginhallitukselle mennessä Kuhmon kaupungin varsinaisena edustajana Kajaanin koululaitoksen johtokunnassa toimikaudella on ollut kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen. Lisätietoja antaa Raili Suomalainen, puh Vs kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä varsinaisen edustajan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan vuoksiksi

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi varsinaiseksi edustajaksi Pekka Heikkisen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus UUSIIN HANKKEISIIN VARAUTUMISEN MÄÄRÄRAHA / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KHALL 46 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuhmon kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on määräraha euroa vuodelle 2015, joilla varaudutaan uusiin hankkeisiin. Määrärahan myöntämisperusteita ei ole tarkemmin määritelty talousarviossa. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus nimeää viisihenkisen työryhmän, jonka tehtävänä on tämän kevään aikana laatia säännöt/ohjeistus em. uusien hankkeiden määrärahan myöntämiselle. Edelleen esitän, että kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenille varahenkilöt. Luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkio palkkiosäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi työryhmään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Jäsen Mikko Polvinen Antti Komulainen Heikki Heikkinen Maarit Rauhala Marja-Stiina Suihko Varajäsen Kirsi Virtanen Martti Malinen Tuomas Kettunen Eija Komulainen Minna Karjalainen Kaupunginhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Mikko Polvisen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Heikkisen sekä sihteeriksi Juhana Juntusen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄÄN 9/1.114/2013 KHALL 47 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuntalain 81 :n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus valitsee Kainuun jätehuollon kuntayhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi yhtymäkokouksen edustajaksi Antti Komulaisen ja varaedustajaksi Minna Karjalaisen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus OHJEET KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJALLE KHALL 48 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään vuoden 2015 alussa heti kun peruskuntien hallitukset ovat järjestäytyneet ja esittäneet edustajansa. Kokouksessa mm. valitaan uusi hallitus ja tarkastuslautakunta peruskuntien esityksien perusteella. Kuhmolla on hallituksessa yksi paikka, tarkastuslautakunnassa paikkaa ei ole kunnallisvaalikautena Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Tasa-arvolain mukainen sukupuolijakauma tulee huomioida. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus antaa yhtymäkokousedustajalle ohjeen siitä, kuka valitaan Kuhmon edustajaksi ja varaedustajaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitukseen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja antoi ohjeenaan yhtymäkokousedustajalle, että Kuhmon kaupungin edustajaksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitukseen valitaan Ilmo Komulainen ja varaedustajaksi Toni Piironen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTA- JA JOHTOKUNTIIN KHALL 49 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kuntalain 50 :n 1 momentin mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön 14 :n mukaan kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin (ml. valvontajaosto) edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää määrätä edustajansa lauta- ja johtokuntiin vuosiksi / kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi edustajat lauta- ja johtokuntiin seuraavasti: Lauta- ja johtokunta Edustaja Varaedustaja Sivistyslautakunta Heikki Heikkinen Eija Komulainen Tekninen lautakunta Kari Nikulainen Marja-Stiina Suihko Valvontajaosto Antti Komulainen Minna Karjalainen

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KUHMON VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN KHALL 50 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Vanhuspalvelulaki astui voimaan Sen mukaisesti kaupunginhallitus valitsi vanhusneuvostoon vuosille seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Kuhmon eläkkeensaajat ry Markku Pietikäinen Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen varajäsen Aino Heikkinen Pauli Huttunen Laini Kampman Rauni Lipponen Maija Ryynänen Ritva Eskelinen Elvi Ronkainen kaupungin edustaja Heikki Heikkinen - kaupungin edustaja Aimo Tervamäki - kaupungin edustaja Riikka Kähkönen - kaupungin edustaja Tuula Purovesi - Puheenjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Heikki Heikkisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Tervamäen. Kaikkia Kuhmon eläkeläisjärjestöjä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää ja Kuhmon seurakuntaa on pyydetty

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus esittämään yksi jäsen ja yksi varajäsen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka valittavaan Kuhmon vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto on päättänyt, että myös Kuhmon vammaisjärjestöt voivat valita keskuudestaan yhden edustajan. Saapuneet esitykset jäsenistä ja varajäsenistä ovat seuraavat: jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon eläkkeensaajat ry Juhani Pieniniemi Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Oikeutta eläkeläisille Martti Niskanen Kuhmon vammaisjärjestöt Eine Karvonen varajäsen Aino Heikkinen Aila Immonen Maija Ryynänen Rauha Määttä Laini Kampman Elvi Ronkainen Pauli Huttunen Tauno Toivanen Veijo Mikkonen Lisätietoja antaa Raili Suomalainen, puh Vs kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Kuhmon vanhusneuvostoon kaksitoista (12) jäsentä ja yhdeksälle (9) jäsenelle varajäsenen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Kaupunginhallitus päättää valita jäsenten keskuudesta vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi vanhusneuvostoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Jäsen Kuhmon senioripiiri Saara Aho Kainuun sote -kuntayhtymä Seija Kärnä Kuhmon eläkeläiset ry Eino Määttä Kuhmon evl. seurakunta Martti Määttä Kuhmon eläkkeensaajat ry Juhani Pieniniemi Kuhmon senioriopettajat ry Jorma Piirainen Eläkeliiton Kuhmon yhdistys Terttu Puranen Oikeutta eläkeläisille Martti Niskanen Kuhmon vammaisjärjestöt Eine Karvonen Varajäsen Aino Heikkinen Aila Immonen Maija Ryynänen Rauha Määttä Laini Kampman Elvi Ronkainen Pauli Huttunen Tauno Toivanen Veijo Mikkonen Lisäksi kaupunginhallitus valitsi vanhusneuvostoon kaupungin edustajiksi Heikki Heikkisen, Aimo Tervamäen ja Tuula Puroveden. Puheenjohtajana toimii Heikki Heikkinen ja varapuheenjohtajana Aimo Tervamäki. Sihteeriksi pyydetään Raili Suomalaista.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNKIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIONTI- SUUNNITELMASTA 211/1.112/2014 KHALL 51 Rakennustarkastaja Lieksan ja Nurmeksen kaupungit ovat uudistamassa yhteistä ra ken nus järjes tys tä. Maankäyttö- ja rakennuslain 15 :n ja 62 :n sekä asetuksen 30 :n mukaisesti rakennusjärjestysluonnos sekä osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Liek san ja Nurmeksen tekninen virasto / Rakennusvalvonta on pyytänyt ra ken nus jär jes tys luon nok ses ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kuh mon kaupungilta lausuntoa mennessä. Nurmeksen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan ra ken nusjär jes tyk sen ja Lieksan kaupunginvaltuusto Lieksa Nur mes voimassa olevan rakennusjärjestyksen poh jana on käytetty Suo men Kuntaliiton 1999 tekemää mallia. Nyt rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maan käyt tö- ja rakennuslaissa, suunnittelutarvealueen päivitystarve sekä saa dut kokemukset nykyisestä mallista. Tavoitteena on saattaa päivitetty ra ken nus jär jes tys voimaan vuoden 2015 alussa. - rakennusjärjestykset seudullisesti yhteneväiseksi - maalämpökaivon rakentaminen toimenpideluvalla - toimenpidelupien hakeminen taulukkoa yksinkertaistettu; enemmän raken ta mis ta ilmoitusmenettelynkautta rakennettavaksi - rakennusjärjestyksen sisällön muutos Kuntaliiton ohjeen järjestyksen mukai sek si. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on tehty yhteistyössä Kontiolah den, Ou to kum mun, Juuan ja Valtimon kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Uu sit tu rakennusjärjestys pohjautuu Suomen Kuntaliiton v malliin. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Harri Piirainen puh tai har Rakennustarkastajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa, ettei Kuhmon kaupungilla ole huomautettavaa Liek san ja Nurmeksen kaupunkien yhteisestä ra ken nus jär jes tysluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KUNTAKOKEILUSSA VUONNA 2015 KHALL 52 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Kunnat ovat osallistuneet vuoden 2006 alusta työmarkkinatuen rahoitukseen. Kunnat rahoittavat puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille (passiivituen saajat). Kela perii kunnilta työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuden. Kuntakokeilussa Kuhmon kaupunki ottaa aikaisempaa isomman roolin pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämisen koordinoinnissa. Kokeilukunnissa kunta koordinoi pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja vastaa siitä, että palvelut muodostavat kuntatasolle työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kokeilussa tavoitteena on saada aikaan Kuhmoon pysyviä toimintamalleja pitkään työttömänä olleiden työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä pitkään työttömänä olleita saadaan pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa tarjotaan yli 500 päivää työttömänä olleille työmarkkinatoimenpiteitä, koulutusta ja palkkatuettua työtä. Lisäksi hankkeessa kehitetään palveluja ja toimintamalleja Kuhmon pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi sekä tarjotaan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten selvittämiseen liittyviä palveluita. Yli 300 päivää työttömänä olleille pitkäaikaistyöttömille kaupunki voi tarjota työmahdollisuuden uudesta KGC -hankkeesta (Kuhmon Green Care). Vuonna 2015 Kuhmon kaupungin työllistämistukeen on varattu määrärahaa euroa. Tukea voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle ja kotitaloudelle. Vs. kaupunginjohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuhmon kaupungin työllistämistuen myöntämisperusteet vuonna 2015 liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS 2015 KHALL 53 Maanmittausinsinööri Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on laadittu liitteenä oleva ehdotus kaavoituskatsaukseksi. Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevan ehdotuksen mukainen asiakirja hyväksytään Kuhmon kaupungin kaavoituskatsaukseksi ja siitä tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Kuhmolainen lehdessä ja se julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KAINUUN ELY-KESKUKSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN KOSKIEN MIKKO MALISELLE MYONNETTYÄ YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖSTÄ 9/8.86/2014 KHALL 10 Ympäristönsuojelusihteeri Asia Vaasan hallinto-oikeus pyytää Kuhmon kaupungilta vastinetta Kainuun ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaoston tekemää päätöstä 9/8.86/2014. Päätöksellään teknisen lautakunnan valvontajaosto on muuttanut lupamääräyksiä poistamalla määräykset 1 ja 9., joka koskee Mikko Malisen hakemaa ympäristölupaa eläinsuojan (lihakarja) rakentamiseen, sekä toiminnan muutokselle. Valituksen tekijä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valituksen alainen päätös Kuhmon kaupungin teknisenlautakunnan valvontajaoston päätös Mikko Malisen ympäristölupa hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan rakentamisen, sekä toiminnan muutosta. Päätöspäivä ja päätöksen antamispäivä Rakennuspaikka Kunta: Kuhmo Kylä: Iivantiira Tila: Kettusärkkä RN:o 31:0 Valitus Kainuun ELY-keskus pyytää, että Kuhmon teknisen lautakunnan valvontajaoston päätös kumotaan ja palauttaisi sen uudelleen käsittelyyn. Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kohteelle annettu riittäviä määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi, pilaantumisen ehkäisemiseksi eikä päätöksessä ole annettu tarpeellisia määräyksiä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 46 :n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ympäristön tilan tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava myös määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksessä kyseessä oleva karjasuoja sijoittuisi vedenhankinnan kannalta soveltuvalle pohjavesialueelle. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) edellä 7-9 :ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisen luonnonolosuhteiden huonontumisista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kuhmon teknisen lupajaoston päätöksestä on poistettu alkuperäisessä päätösehdotuksessa olleet kohdat 1. ja 9., jotka koskevat pohjaveden tarkkailua sekä lannan levityksen rajoittamista pohjavesialueelle. Kyseisillä lupamääräyksillä olisi osaltaan varmistettu, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 8 :n mukaista pohjaveden pilaantumista pitkälläkään aikavälillä sekä estettäisiin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia pohjaveden laadun haitallisia muutoksia. Valituskirjelmä on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Naapureiden kuuleminen Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kuhmon kaupungin virallisilla ja sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Selostus ympäristölupahakemuksesta Mikko Malinen hakee ympäristölupaa eläinsuojan (lihakarja) rakentamiseen, sekä toiminnan muutokselle Kuhmon kaupungissa, Iivantiiran kylässä Kettusärkkä nimiselle tilalle RN:o Tilan ilmoitettu sijaintipaikka on Kettusärkäntie 142, n. 1,4 km Kekkostieltä (mt. 9070) länteen. Tilalla on vuonna 1981 rakennettu ja 1998 laajennettu lypsykarjanavetta 30 lypsylehmälle ja nuorkarjalle 20 eläinpaikkaa. Tilalla on tarkoitus laajentaa toimintaa siten, että 24 lypsylehmän, 12 hiehon ja 12 nuorkarjan sijaan tulevaisuudessa tilalla olisi 144 lihanautaa.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 22.02.2011 klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot