Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Valtuusto. Aika klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali."

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Valtuusto Aika klo 18:00-19:05 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle Aloitteiden käsittely Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille Esitys kunnan osan siirtämisestä Orimattilan kaupungista Nastolan kuntaan 16 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen 17 Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Muut asiat 56

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Anttolainen Terho Arvaja Pertti Grönroos Rauno Hahl Sari Hakatie Tapio Hassinen Sirpa Heinonen Panu Honkanen Petri Honkanen Reino Immonen Marja-Liisa Jokinen Marjo Kaapro Seppo Kaikkonen Kaarina Kaitainen Marja Karjalainen Pasi Kaukinen Jesse Koskelainen Jorma Koskelo Jenna Känkänen Kari Laakso Jetta Laine Raimo Liikaluoma Teuvo Lilja Mervi Lähteenmäki Maire Mikkanen Anne vara Niemi Harri Notkola Jarkko Oksanen Reijo Pakkanen Lasse Peltola Raimo Rahkonen Hannu Reinikka Sami Riihioja Risto Ristola Hannu Ruuska Sinikka Salo Juhani Savurinne Reijo Suhonen Virpi Vappula Heikki Varjonen Marko Viitanen Juha Vilkman Anne-Mari Virtanen Seppo Syyrakki Pauli kunnanjohtaja Mikkola Lotta hallintojohtaja Helander Risto tekninen johtaja Hiltunen Päivi perusturvajohtaja Nilsson-Lindén Riitta henkilöstöpäällikkö Suvisilta Jaana sivistystoimenjohtaja Poissa Siltanen Riitta

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Oksanen Puheenjohtaja Lotta Mikkola Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin suoritetun nimenhuudon, nimenhuuto luettelo pöytäkirjan liite nro 1/2014, jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtai seksi. Käsitellyt asiat Tämän kokouksen kutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kunnanhallituksen päättämässä sanomalehdessä; Nastola-leh dessä Ko kouskutsu on postitetettu valtuu te tuille Valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 2/2014. Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. Nastolassa Maire Lähteenmäki Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Toimistosihteeri Lasse Pakkanen Irmeli Kosonen

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle 2014 Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ilmoitti vuoden 2013 lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet. Erikoissairaanhoidon maksuosuus ylittyi aiemmin arvioidusta 12,9 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaa euroa eli lopullinen maksuosuus on 14,1 miljoonaa euroa. Ylitystä tuli myös Akuutti 24:n ja ensihoidon toiminnan osalta niin, että sote -ylitykset olivat Nastolan osalta yhteensä yhtymän talousarvioon nähden 1,4 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ylitys kumuloituu vuodelle 2014 ja tuleville vuosille. Nastolan vuoden 2014 talousarviossa on sosiaali- ja terveystoimen määrärahavaraus 1,4 M pienempi kuin viime vuoden toteutuma. Lisäksi erikoissairaanhoidon menoissa tulee tapahtumaan pientä kasvua viime vuoteen verrattuna, mikä huomioiden budjettivajaus on 1,6 M. Jotta taloutta voidaan hoitaa vuonna 2014 valtuuston hyväksymän 0 -tulokseen päätyvän talouslinjauksen mukaisesti, tulee toimintaa tasapainottaa 1,6 miljoonan euron edestä. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarviota muutetaan seuraavasti: TA 2014 Muutos MTA 2014 KÄYTTÖTALOUS Kunnanhallitus Menot yhteensä Kh ilman siivous- ja ruokahuoltoa Menot Siivous- ja ruokahuolto Nettomenot Sivistyslautakunta Menot yhteensä Sivistyspalvelut ilman nettositovia tulosalueita Menot Lasten päivähoitopalvelut Nettomenot Liikunta- ja nuorisopalvelut Nettomenot Perusturvalautakunta Menot yhteensä Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Nettomenot

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Menot yhteensä Tekniset palvelut ilman taseyksiköitä Menot Tilapalvelu Menot Käyttötalousmenot yhteensä Käyttötaloustulot yhteensä Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet Riitta Siltanen ja Jorma Koskelainen olivat esteellisi nä poissa kokoukses ta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 19:28-20:03. Valtuusto 12 Valtuutettu Juhani Salo esitti, että sivistyslautakunnan säästöstä vähennetään euroa niin, että lasten iltapäivätoiminnasta ei tarvitsisi tinkiä. Sivistyslautakunnan menojen vähennykseksi jää näin euroa. Muilta osin valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän esityksen. Valtuutettu Marko Varjonen kannatti Salon tekemää esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja kysyi onko valtuusto yksimielinen Salon tekemästä esityksestä. Valtuusto hyväksyi Salon tekemän esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Aloitteiden käsittely Kunnanhallitus Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja saattaa valtuuston tietoon seuraavat asiat: 1. kuntalaisten aloitteet Kuntalain 28 :n 1 momentin mukaisesti kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 2. jen aloitteet Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo jen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Liitteenä (liite nro 4/ ) on luettelo vuonna 2013 tehdyistä aloitteis ta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Valtuusto 13 Valtuusto merkitsi asiat tietoonsa saatetuiksi. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille 685/00.001/2014 Kunnanhallitus Vaalilain 8 :n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Nastolan valtuusto teki päätöksen äänestysaluei den muutoksista seuraavasti: - Tapiolan äänestysalue (003) yhdistettiin Erstan äänestysalueeseen - Immilä-Metsäkylän äänestysalue (006) yhdistettiin Uudenkylän äänes tys alueeseen ja - Ruuhijärven äänestysalue (008) yhdistettiin Kirkonkylän äänestys aluee seen. Muutosten yhteydessä äänestysalueiden numerotunnuksia ei muu tettu, vaan ne jä tet tiin entiselleen. Yleensä äänestysalueet numeroidaan 001:stä alkaen ilman väle jä. EU-vaalien yh tey des sä on ha vait tu, et tä voi massa ole vat alue nu meroinnit ai heut ta vat se kaan nusta, jo ten ne tulisi päivit tää siten, että alueet ja numerointi olisivat seu raavat: vanha nro uusi nro äänestysalueen nimi alkaen Pyhäntaka Ersta Kirkonkylä erityisryhmien äänestysalue Uusikylä Villähde Rakokivi Nastonharju, pohjoinen Nastonharju, eteläinen Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu maistraatille mennessä. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nastolan kunnan äänestysalueiden numeroinnit muutetaan niin, et tä ne al kavat 001:stä ilman väle jä. Alue nro 003 Kirkonkylä jatkaa erityisryhmien äänestysalueena (asun not to mat, ulkomailla vakinaisesti asuvat äänioikeutetut ja laitoksissa asu vat, joil la ei ole vakinaista osoitetta). Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 14 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: arkistosihteeri Tiina Häyrinen, puh ,

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Esitys kunnan osan siirtämisestä Orimattilan kaupungista Nastolan kuntaan 269/07.071/2013 Kunnanhallitus Orimattilan kaupungille on tehty esitys kunnan osan siirtämisestä Orimattilan kaupungista Nastolan kuntaan. Nastolan kunnan valtuusto on puoltanut maa-alueen liittämistä Nastolan kuntaan. Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 :n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 :n 2 momentin mukaisesti Etelä-Suomen maanmittaustoimiston lausunnon sekä Hämeen maistraatin lausunnon. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä x/ Kuntarakennelain 14 :n 3 momentin mukaisesti Nastolan kunta varasi asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän ku luessa sii tä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnas sa julkais tu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Huomautus on toimitet tava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuk sen teki jä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen. Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on tämän jälkeen annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Määräaikaan mennessä asiasta on jätetty yksi huomautus. Huomautuksessa vaaditaan, "että mahdollisen kunnan osan siirtämisen yhteydessä otetaan huomioon siitä aiheutuvat ympäristöuhkat jo ennal ta ilman, että jo toisen kerran saman maanomistajan kohdalla tarvitaan kansalaistaistelu." Huomautus esitettiin kokonaisuudessaan kokouksessa. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun huomautuksen tietoonsa saatetuksi ja ehdottaa valtuustolle että se puoltaa esitetyn maa-alueen liittämistä Nastolan kuntaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Valtuusto 15 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen 299/07.071/2013 Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta on laadittu eri toimijoiden yhteistyönä päivitys vuosille Päivitykseen ovat osallistuneet kuntien edustajina tilaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluntuottajat sekä perusterveydenhuollon yksikön ja yhtymähallinnon edustajat. Valmistelutyön aikana on päivitetty myös kuntakortit ja eri toimintojen nykytilaa kuvaavat tiedot. Tarkoituksena on, että kuntayhtymän valtuusto käsittelisi päivitetyn suunnitelman kokoukses saan , joten kuntien päätökset tulisi saada kuntayhtymään vii meistään Suunnitelma siihen sisältyvien liitteineen on tämän pykälän liitteenä. Suunnitelmasta ja sen päivityksestä todetaan seuraavaa: - suunnitelma on hyvin laaja ja kattava ja se toimii hyvin pe rusteellisena tietopakettina alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palve luista ja erilaisista tuottamis- ja toimintatavoista - jatkossa suunnitelma tulee valmistella vielä nykyistäkin sel vemmin kun tien yhteistyönä ja kuntajohtoisesti; terveydenhuoltolakikin toteaa, että samaan sairaanhoitopiiriin kuntien tulee laatia suunnitelma ja se hyväk sytään sairaanhoitopiriin kuntayhtymässä - suunnitelman päivitys tulee tehdä kevyemmin ja tiiviste tymmin; esim. käyttäen hyväksi ja tukeutuen suunnitelman alussa ole viin taulukoihin keskeisistä linjauksista ja nostaen sieltä vain muutaman oleellisen asian päivitykseen; laajempi päivitys olisi kerran valtuusto kaudessa - lisäksi on syytä jatkossa harkita, voidaanko suunnitelmasta vähentää eri toimijoiden joiltain osin melko pitkiksi muodostuvia totea via selostuksia omasta toiminnastaan; so. kannattaa harkita huolella, millä tavoin ne toteuttavat lain tavoitetta "edistää alueellista yhteistoi mintaa ja yhteensovitusta" - suunnitelmaan ei edelleenkään ole saatu riittävää painoar voa kuntien taloudellisille mahdollisuuksille rahoittaa jatkuvasti kasva via sosiaali- ja terveydenhuollon menoja eikä ole etsitty ja kirjattu tuot tavuuden noston mahdollisuuksia; tähän myöskään kuntaosapuoli itse ei ole panostanut riittävästi. Kuntien taloustilanne on heikentynyt mer kittävästi taantuman aiheuttaman tulojen kasvun pysähtymisen ja val tionosuusleikkausten vuoksi. Kuntin talous ei mahdollista sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kehitystä vallinneen tilanteen mukaisena - ensihoidon osalta Iitin ja Nastolan kunnat katsovat, että tu lee siirtyä yh den tuottajan järjestelmään ja tämä tulee ottaa huomioon, kun tehdään kuntayhtymän hallituksen viime lokakuussa päättämää selvitystä ensi hoidosta - vielä suunnitelman päivityksestä todetaan, että jatkossa kuntouttavalla ja toimintakykyä nopeasti palauttavalla toiminnalla ja palveluilla on hy vin ratkaiseva merkitys paitsi asiakkaalle/potilaalle it selleen, myös

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto kun tatalouden näkökulmasta; tämä on esillä myös käyn nistyvässä NHG-selvityksen toimeenpanossa - kappaleen 2 kaikki kuvaukset eivät ole enää ajan tasalla, koska päivitystä on kirjoitettu niin varhain, että viimeisimmät muutokset eivät ole ehtineet siihen; toisaalta asialla ei ole tässä kohtaa oleellista merkitystä Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesitys on parhaillaan lausunnoilla kunnissa ja esityksellä on kiireinen aikataulu, on olettavaa, että seuraava päivitys tapahtuu oleellisesti toisenlaisissa järjestämisrakenteissa kuin nyt. Esitys: (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja ter veydenhuol lon järjestämissuunnitelman päivityksen edel lä todetuin huomioin ja esittää suun nitelman edelleen Iitin ja Nastolan kunnanhallituksille ja valtuustoille hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta huomauttaa, että liitteen 2 kartasta puuttuu Iitin terveysasema 1 ja se tulee lisätä siihen. Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä nro 3/ Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Valtuusto 16 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: perusturvajohtaja Päivi Hiltunen, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen 621/07.071/2014 Kunnanhallitus Valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että Nastolan kunta liit tyy osak kaaksi Päi jät-hä meen kunnil le ja kunta yh ty mille henki löstöja ta lous hallinnon palveluja tuottavaan pe rustetta vaan osa keyhti öön. Nastolan kunnan osuus osa keyh tiöstä on 7,36 % ja osak keita on merkit ty 736 kpl. Päi jät-tilin omis taja kuntien yh teen las kettu omis tus osuus Calpro Oy:stä on 34,05 %, Lah den kau pun gin 50,27 %, Päi jät-hämeen sosi aali- ja ter veyden huol lon kuntayh ty män 10,51 %. Lo put 5,17 % omista vat Padas joen kunta, Päi jät-hä meen koulutuskon serni ja Päijät-Hä meen Liitto. Yhtiön toimin ta on käynnisty nyt HETA-hankkeen loppuraportin ja osakassopimuksen mukaisena tavoitteena on, että seudulla toimisi yksi palvelukeskusyhtiö, joka pystyisi tuottamaan laadukkaat palvelut yhtenäisillä prosesseilla. Lisäksi tavoitteena on kustannustehokkuus, toimintavarmuus sekä kehittämisresurssit. Tällä hetkellä Calpro Oy tuottaa taloushallinnon ja palkkahallinnon palveluita Lahden kaupungille ja kolmelle Lahden kaupunkikonserniin kuuluvalle osakeyhtiölle. Calpro Oy:n perustaminen on toteutettu kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa Lahden kaupunki siirsi Lahden Talouspalvelut -taseyksikön koko toiminnan liikkeenluovutuksena perustettavalle yhtiölle apportti- ja rahoitusomaisuutena, jonka yhteisarvo oli euroa. Sijoitettava omaisuus koostui sidotusta osakepääomasta 5 027, rahoi tusosuudesta ja muusta siirtyvästä omaisuudesta Päijät-Tilin osakaskuntien sijoitukset perustamisen 1. vaiheessa käsitti vät ainoas taan sidotun osakepääoman, joka on suoritettu rahana. Pe rustamisko kouksessa hyväksyttiin omistajatahojen keskinäinen osakassopimus, jonka tarkoituksena on ollut sopia menettelystä, jolla Päijät-Tili Oy:n toi minnot siirretään Calpro Oy:lle. Lahden kaupunki on tehnyt sijoituksen sa yhtiöön perustamissopimuksen mukaisena vuoden 2012 aikana. Calpro Oy:n ja Päijät-Tili Oy:n hallitukset ovat käsitelleet yhtiöiden yhdistymistä, Päijät-Tili Oy:n omistajakunnille tehtävää esitys tä osakkeiden siirrosta sekä seudulli sen palvelukeskuksen toiseen vai heeseen siirtymiseksi tarvittavista toi menpiteistä. Päijät-Tili Oy:n halli tus on kokouksessaan päättänyt esittää, että Calpro Oy:n hallitus tekee esityksen fuusion to teuttamisesta. Calpro Oy:n hallitus on päättänyt, että Calpro Oy:n kai kille omistajatahoille lähetetään liitteenä, liite nro / , ole va esitys "Päijät-Tilin omis tajakunnille seudullisen pal ve lu kes kuksen 2.vai heen toimenpiteistä päättämisestä". Calpro Oy:n hallitus pyytää Päijät-Tili Oy:n osakaskuntia päättämään osaltaan seuraavista yhtiöiden yhdistymissuunnitelmaan liittyvistä asioista:

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto sijoittaa kunnan omistamat Päijät-Tili Oy:n osakkeet apporttina Calpro Oy:öön. - allekirjoittaa liitteenä olevan luonnoksen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen, liite nro 2/ hyväksyy Päijät-Tili Oy:n fuusion ja sen toimintojen siirtymisen Calpro Oy:lle. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi seu dul li sen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteet seu raa vasti: Nastolan kunta - sijoittaa kunnan omistamat Päijät-Tili Oy:n osak keet ap port ti na Calpro Oy:öön - allekirjoittaa osakkeiden luovutuskirjan - hyväksyy Päijät-Tili Oy:n fuusion ja sen toiminto jen siir tä mi sen Calpro Oy:lle. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Valtuusto 17 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Valtuusto Muut asiat Valtuusto 18 - Valtuusto on saanut haasteen "Talkoillaan yhdessä Nastola siistiksi". - Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat esittäneet toiveen, että kunnan toimielimet pitäisivät kokouspalkkiottoman kokouksen. - Puheenjohtaja esitti, että valtuustolle ei maksettaisi tästä kokouksesta kokouspalkkioita. Jesse Kaukinen ja Heikki Vappula kannattivat esitystä. Puheenjohtaja kysyi, onko valtuusto yksimielinen. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta maksetaan matkakorvaukset. - Kuntastrategiaseminaari klo 16:00 alkaen valtuustosalissa. Lisätietoja: hallintojohtaja Lotta Mikkola, puh ,

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ Nastolan kunta Valtuusto Kokouspäivämäärä Pykälä Liite / MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13, 15, 18 Hallintolainkäyttölaki 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asiois sa oikeus valittaa asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella asemakaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, on rekisteröidyllä pai kallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh (vaihde) Puh (asiakaspalvelu) Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna klo Kunnallisvalitus Pykälät: 12, 14, 16, 17 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh (vaihde) Puh (asiakaspalvelu) Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna klo Pykälät: Valitusaika: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Muu valitusviranomainen, käynti ja postiosoite, faksinumero, sähköpostiosoite Valituskirjelmä Pykälät: Valitusaika: 30 päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 2/ muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä ja todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava: 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / Valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

15 2016 130 Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa

15 2016 130 Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2013 1 / 26 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Aika 09.12.2013 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen avaus 4 121 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot