Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 1 Kokousaika Maanantai kello Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien valinta 137 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 138 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat on Kiinteistökaupan purkaminen Osittain salainen: oikaisuvaatimus: Khall /126 Kunnan edustajan nimeäminen vuoden 2012 kutsuntalautakuntaan Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtiökokouksia: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Aloite osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi kunnan läntisellä rajaalueella Pukkilan kylällä Etelä-Karjalan Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen

2 2 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kauppi Marja pj. 12/12 Kilkki Hannu vpj. 10/12 Heikkilä Markku j. 11/12 Heikkinen Isto j 11/12 Kosunen Aili j. 11/12 Ruottinen Outi j. 11/12 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Salopelto Mika kv:n I vpj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Poissa Hakuli Ossi j. 10/12 Salmensuo Johanna j. 1/12 Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 136 Tarkastusvuorossa ovat Markku Heikkilä ja Isto Heikkinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Heikkilä ja Isto Heikkinen. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Hannu Kilkki Outi Ruottinen Matti Muukkonen puheenjohtaja vpj. tilap. pj. pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Markku Heikkilä Isto Heikkinen Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kunnanvirastossa klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 3 ILMOITUSASIAT Khall Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Etelä-Karjalan Liitto ; maakuntavaltuuston kokous klo10.00 alkaen merkitään tiedoksi 2. Tehy ; TEHY:n neuvottelu- ja sopimusoikeus paikallisesti merkitään tiedoksi 3. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä ; yhtymäkokouskutsu merkitään tiedoksi 4. Väestörekisterikeskus ; Vuoden 2012 kunnallisvaalit Mikkelin kaupunki vastuussa vaalijärjestelyistä 5. Aluehallintovirasto ; valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin merkitään tiedoksi 6. Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä ; yhtymävaltuuston kokouskutsu merkitään tiedoksi 7. Yhdistymisprojektin järjestäminen kaupunginjohtaja Kimmo Mikander nimeää viranhaltijapäätöksellä hallintojohtaja Ari Liikasen yhdistymisprojektin projektipäälliköksi ja kunnanjohtaja Matti Muukkosen projektisihteeriksi kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole työnantajana huomautettavaa järjestelystä sovelletaan aiempaa päätöstä. Kj 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi kohdan 1 osalta saatu kunnanvaltuuston puheenjohtajan selvitys kokouksesta. Merkittiin tiedoksi kohdan 7 osalta, että kunnanjohtaja poistui esteellisenä (henkilökohtainen jäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Asian käsittelyn ajan puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat: 1. Mikkelin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa atokset/ 2. Mikkelin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantolautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa atokset/ 3. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: atokset/ 4. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 5. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj 1. merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. Keskustelun aikana kunnanjohtaja saattoi kunnanhallituksen käsiteltäväksi tekemänsä viranhaltijapäätöksen henkilöstöpäätökset, nro 42/2012, jolla kunnanjohtaja on määrännyt

5 5 rakennustarkastaja Kari Mankkisen sijaiseksi ajalle Erkki Heikkilän ja Jarmo Mehton. Heikkilän ja Mehton toimivalta määräytyy tällä ajalla viranomaistoiminnan johtokunnan päätöksen 3 / mukaisesti. päätti ottaa asian käsiteltäväksi. Edelleen kunnanhallitus päätti olla käyttämättä otto-oikeutta kyseisessä asiassa. velvoitti kunnan hallintotoimistoa informoimaan sijaisjärjestelystä mahdollisimman laajasti. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

6 6 KIINTEISTÖKAUPAN PURKAMINEN Khall JATKOAIKA-ANOMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISEKSI VLADISLAV KADEROV Khalll Suomenniemen kunta on myynyt allekirjoitetulla kauppakirjalla Vladislav Kaderoville Suomenniemen kylässä sijaitsevan tilan K 11 T 4 Rno 25:36, jonka pinta-ala on 2958 m 2. Tila muodostaa kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 11 tontin 4. Kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue). Kiinteistötunnus Kaupan ehtona on ollut, että ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon niin, että sen käyttöönottotarkastus on pidetty viimeistään kolmen vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvoitteen. Kolmen vuoden määräaika on umpeutunut Vladislav Kaderov, Rautkorventie 175, Pohja-Lankila, on jättänyt Suomenniemen kunnalle päivätyn anomuksen, jossa hän pyytää, että kunnanhallitus myöntäisi hänelle kolme vuotta lisää rakennusaikaa. Perusteluina hän esittää, että rakentaminen on viivästynyt koska hän ei ole saanut pankeista asuntolainaa koska pankit vaativat rakennusprojektin summasta puolet omaa rahaa. Hän esittää että hänen täytyy vielä säästää lisää omarahoitusosuutta. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: myöntää Vladislav Kaderoville jatkoaikaa omakotitalon rakentamiseksi kolme vuotta. Kj 1. myöntää Vladislav Kaderoville jatkoaikaa omakotitalon rakentamiseksi kolme vuotta. Keskustelun aikana Markku Heikkilä esitti, ettei jatkoaikaa myönnetä. Isto Heikkinen, Hannu Kilkki ja Outi Ruottinen kannattivat Heikkilän esitystä. päätti yksimielisesti hyväksyä Heikkilän esityksen. Edelleen merkittiin tiedoksi, että kunta käynnistää kauppakirjan mukaisen takaisinlunastusmenettelyn. Tässä yhteydessä valtuustolle esitetään lisämäärärahaa kiinteistön takaisinhankintaan kauppakirjan mukaisin ehdoin. --- on kokouksessaan päättänyt, ettei Vladislav Kaderoville myönnetä jatkoaikaa kauppakirjan ehtona olevan omakotitalon rakentamiseen. Samalla kunnanhallitus on päättänyt käynnistää toimenpiteet kauppakirjaehtojen mukaiseen kiinteistön takaisinhankintaan, so. kiinteistökaupan purkuun. Suomenniemen kunnan ja Vladislav Kaderovin tekemässä sopimuksessa ei ole tarkemmin määritelty purkamiseen liittyvää menettelyä tai

7 7 kustannusten jakautumista. Vuodesta 2012 alkaen kauppakirjoihin on sisällytetty maininta siitä, että ostaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat purkamisesta. Edelleen on sovittu, että kaupan purku on pantava vireille kolmen (3) kuukauden sisällä ehdon voimassaolon päättymisestä. Maakaaren 2 luvun 5 :n esitöissä (12/1994) on todettu, ettei kauppaehdon laiminlyönti suoraan johda kiinteistökaupan purkautumiseen, vaan myyjän tulee joko sopia asiasta tai vaihtoehtoisesti nostaa kanne. Koska selvää toimintaohjetta ei kauppakirjasta löydy, eikä määrärahoja asiaan ole myönnetty, katsoo kunnanjohtaja parhaaksi saattaa asia kunnanhallituksen keskusteltavaksi jatkotoimenpiteitä varten. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi; sekä 2. jatkotoimenpiteistä. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanjohtaja toi tietoon, että kiinteistökauppa puretaan sopimuksella.

8 8 OSITTAIN SALAINEN: OIKAISUVAATIMUS: KHALL /126 Khall OSITTAIN SALAINEN: VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Khall Khall JULKINEN OSA: Kunnalle on osoitettu vahingonkorvausvaatimus väitetystä potilasvahingosta. Väitteen mukaan kunnan työntekijä on aiheuttanut henkilölle tarpeen kuntoutukseen laittaessaan H1N1-rokotetta vuonna Henkilöllä on lausuntoja, joiden mukaan kyse on potilasvahingosta. Henkilö ei ole kuitenkaan saanut korvausta vakuutuksesta. Niinpä hän on osoittanut vahingonkorvausvaatimuksensa Suomenniemen kuntaan jo aiemmin. Vahingonkorvauksen lopullista summaa ei ole osoitettu, koska henkilö ei ole saanut laskua fysioterapeutiltaan 25 hoitokerrasta. Hän on saanut lääkäripalvelut työterveydenkautta, mutta maksanut matkansa lääkäriin itse. Kunta on tehnyt päätöksen H1N1-rokotteista. Kyseinen hoitohetkellä kunnan palveluksessa ollut työntekijä ei ole myöntänyt hoitovirhettä. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 :n 1 mom. mukaan: Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Edelleen vahingonkorvauslain 3 luvun 2 :n mukaan: Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää. Edellä 1 momentissa säädetty vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Asiaa on käsitelty myös seutu-soten/mikkelin PTY:n kanssa. Tässä yhteydessä on todettu, ettei asia kuulu seudullisten sopimusten piiriin, koska kyseessä ei ole ollut Mikkelin terveystoimen tuottamasta palvelusta, eikä kyseinen työntekijä ole ollut Mikkelin terveystoimen alaisuudessa. Näin ollen kunnanhallitus on toimivaltainen käsittelemään asian. Juridisesti kyse on siitä, onko potilasvahinko tapahtunut ja myönnetäänkö sellainen sekä onko toimi suoritettu sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asettavien vaatimusten mukaisesti. SALAINEN OSA (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta k.: JULKINEN OSA JATKUU: Juridisesti näyttäisi siltä, että Suomenniemen kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta kyseisessä asiassa. Asiaa voidaan joutua kuitenkin arvioimaan myös muista näkökulmista, jotka jäävät kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Juridista estettä vahingonkorvaukselle ei ole. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. todeta, ettei se ole vahingonkorvausvelvollinen kyseisessä asiassa.

9 9 Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yleislausekejäävi). Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan siirtyneen johtamaan kokousta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yhteisöjäävi). Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin kuitenkin tiedoksi, että varapuheenjohtaja johti kokousta tilapäisen puheenjohtajan valitsemisen ajan. Outi Ruottinen esitti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Isto Heikkistä. Isto Heikkinen valittiin yksimielisesti. tilapäiseksi puheenjohtajaksi. Outi Ruottinen esitti, että kunnanhallitukselle tulisi esittää täsmällinen vahingonkorvausvaatimus, rokottajan lausunto, kirjallinen lääketieteellinen selvitys asiasta, täsmällinen korvattava summa sekä selvitys haetuista korvauksista ennen asian ratkaisemista. Edelleen Ruottinen esitti asian palauttamista valmisteluun. Markku Heikkilä kannatti Ruottisen esitystä. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun. Khall Seuraavat lisäselvitykset esitetään kunnanhallitukselle: täsmällinen vahingonkorvausvaatimus, rokottajan lausunto (liite jaetaan kokouksessa), kirjallinen lääketieteellinen selvitys asiasta, täsmällinen korvattava summa sekä selvitys haetuista korvauksista. Kj 1. todeta, ettei se ole vahingonkorvausvelvollinen kyseisessä asiassa. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yleislausekejäävi). Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan siirtyneen johtamaan kokousta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yhteisöjäävi). Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin kuitenkin tiedoksi, että varapuheenjohtaja johti kokousta tilapäisen puheenjohtajan valitsemisen ajan. Outi Ruottinen esitti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Markku Heikkilää. Markku Heikkilä valittiin yksimielisesti. tilapäiseksi puheenjohtajaksi. Merkittiin tiedoksi rokottajan lausunto. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall JULKINEN OSA: Asianosainen on saapuneella ja päivätyllä kirjeellään vaatinut oikaisua kunnanhallituksen päätökseen /126. Hän uudistaa vaatimuksensa 1724,88 euron vahingonkorvauksesta. Oikaisuvaatimuksessaan asianosainen esittää lääketieteelliset perustelut sekä kertoo hakeneensa korvauksia potilasvahinkolautakunnalta ja lääkepoolilta, joista edellinen on kieltäytynyt korvauksesta vedoten potilasvahinkolakiin. Jälkimmäinen taas on vedonnut, ettei kyseessä ole ollut viallinen rokote.

10 10 Edelleen asianosainen vetoaa siihen, että ohje rokotuksen ottamisesta on tullut Suomenniemen kunnalta ja lääketieteellisten tutkimuksen perusteella hoitotarve on saanut alkunsa pistämistilanteesta. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. todeta, ettei vahingonkorvausvastuuta ole; sekä 2. pysyttää aiemman päätöksensä voimassa. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yleislausekejäävi). Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan siirtyneen johtamaan kokousta. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan ilmoitus esteellisyydestä (yhteisöjäävi). Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan poistuneen esteellisenä kokouksesta. Merkittiin kuitenkin tiedoksi, että varapuheenjohtaja johti kokousta tilapäisen puheenjohtajan valitsemisen ajan. Isto Heikkinen esitti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Outi Ruottista. Outi Ruottinen valittiin yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi. Keskustelun aikana Markku Heikkilä esitti Outi Ruottinen kannattamana, että kunnanhallitus toteaisi seuraavaa: käsittelee asian yksittäistapauksena ja rajaa maksuvelvoitteensa koskemaan vain tätä tapausta ja esitettyjä vaatimuksia (1724,88 euroa). Vaikka sinänsä on edelleen kiistanalaista, onko kunta vahingonkorvauslain näkökulmasta vahingonkorvausvelvollinen, päättää kunnanhallitus hyväksyä vaatimuksen. Heikkilän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelijä jätti asiassa eriävän mielipiteensä.

11 11 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VUODEN 2012 KUTSUNTALAUTAKUNTAAN Khall Etelä-Karjalan aluetoimisto on pyytänyt kuntaa nimeämään kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja, jonka tehtävänä on myös pitää kunnan lyhyt tervehdys kutsunnanalaisille. Henkilö voi olla myös esim. sosiaali-/terveys-/koulutusalan edustaja. Hän voisi mahdollisesti hyödyntää työssään koko kutsuntaikäluokan henkilökohtaista tapaamista. Vuonna 2012 Suomenniemellä on 4 kutsunnanalaista. Kutsuntatilaisuus on yhdistetty Savitaipaleen kanssa. Kutsuntatilaisuus pidetään klo 9 Savitaipaleella Toimintakeskus Suvannossa, Peltoinlahdentie 15. Lautakuntaan nimetyn henkilön nimi tulee ilmoittaa mennessä sähköpostilla Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. nimetä kunnan edustajan kutsuntalautakuntaan. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti kunnan edustajaksi Risto Korhosta, joka nimettiin yksimielisesti.

12 12 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan kunnanhallituksen katsoessa, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on tällöin viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Merkitään tiedoksi, että kunnanvaltuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 25 Kiinteistöjen myynti SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle 26 Survajan risteyksen siirto 27 Jatkotoimenpiteet liittyen kunnanvaltuuston päätökseen koskien Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhdistymistä yhdistymishallituksen nimeäminen Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj 1. merkitä kunnanvaltuuston tekemät päätökset tiedoksi ja todeta, etteivät ne ole lainvastaisia, eikä kunnanvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä; sekä 2. panna täytäntöön tehdyt päätökset niiltä osin kuin niitä ei ole jo virkatyönä laitettu täytäntöön. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 YHTIÖKOKOUKSIA: KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY SOCOM Khall Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus oy on lähestynyt osakkeenomistajia varsinaisen yhtiökokouksen klo 12 (Kouvola, Hotelli Vaakuna, Marjoniemi) kutsulla. Suomenniemen kunta on merkinnyt kpl yhtiön osakkeita nimellisarvoon 200,00 euroa. Tällä osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä. Osakeomistusta ei ole kirjattu Suomenniemen kunnan taseeseen. Suomenniemen kunnan liittyessä Mikkelin kaupunkiin, tulee pohdittavaksi omistuksen tarkoituksenmukaisuus. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Socom toimii nimenomaan Kaakkois-Suomen, ei Etelä-Savon alueella. Näin ollen osakkeesta voidaan luopua. Osaketta voidaan tarjota muille Kaakkois-Suomen kunnille avoimella tarjouksella. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. nimetä yhtiökokousedustajan; sekä 2. ehdottaa muille Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala/Kymenlaakso) kunnille, että joku niistä lunastaisi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Socomin 1 kpl osakkeita vähintään nimellisarvoon taikka toissijaisesti esittäisi yhtiölle, että se ostaisi oman osakkeensa (käänteinen osakeanti). Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti Juha Nirkkoa yhtiökokousedustajaksi. Valittiin yksimielisesti. Kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 14 ALOITE OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN KÄYNNISTÄMISEKSI KUNNAN LÄNTISELLÄ RAJA-ALUEELLA PUKKILAN KYLÄLLÄ Khall Pukkilan kylän (407) tilojen , -45, -73, -74 sekä 2-8, -41, -49, -59 ja - 74 ovat lähestyneet Suomenniemen kuntaa osayleiskaavoituksen käynnistämiseksi alueillaan. Asiasta on aiemmin käyty keskusteluja Suomenniemen kunnan viranhaltijoiden kanssa. Maanomistajien kirje on liitteenä. Suomenniemen kunta on siirtänyt alkaen teknisen toimen johdon Mikkelin kaupungin hoidettavaksi. Näin ollen osayleiskaavan laatimisen valmistelu kuuluu Mikkelin kaupungin tekniselle toimelle. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä tiedoksi aloitteen; sekä 2. siirtää se jatkovalmisteltavaksi Mikkelin kaupungin tekniseen toimeen. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten, että kunnanhallitus ilmoitti, ettei se osallistu osayleiskaavan laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

15 15 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on lähestynyt Etelä-Karjalan kuntia pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkastamista koskevalla kirjeellä. Kirjeessä esitetään, että kunnan tulisi hyväksyä yhteistoimintasopimus. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on tekemällään päätöksellä hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen tarkistamisen. Asia pitää kuitenkin vielä hyväksyä kaikissa kunnissa. Suomenniemen kunta on tekemällään päätöksellä päättänyt liittyä Mikkelin kaupunkiin. Näin ollen kunnan alue siirtyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueelle. Suomenniemen kunta ei näin ollen tule olemaan enää sopimusosapuoli yhteistoimintasopimuksessa, eikä sen seuraaja Mikkelin kaupunki tule olemaan sopimusosapuoli Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistyösopimuksessa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. palauttaa asian Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan käsittelyyn siten, että Suomenniemen kuntaa koskevat maininnat poistetaan sopimusteksteistä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 9/2012 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 139, 142, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 9/2012 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: 140 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: - Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: - Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 09:00-10:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot