Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Aika Paikka klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Taipalsaaren- ja Partakoskentien alueen asemakaavan muutos Kiinteistön ostaminen osoitteesta Kievarintie Valtuustoaloite kunnallisveron alentamiseksi vuonna Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosentit vuodelle Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen uudelleen järjestäminen 71

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Eteläpää Pentti Hölsä Janne Hölsä Maiju Jäkälä Tuula Jäkälä Vesa Karhula Matias Kilpi Liisa Kotirinta Kari Kylliäinen Juhani Kylliäinen Kyösti Kyllönen Markku Käyhty Matti Nikkilä Rauno Pitkänen Olli Rasila Kirsi Valassaari Satu Viiru Timo Vuorinen Jukka Loisa Antti vara Kauppi Tuula vara Kontunen Jouni vara Poissa Byckling Leena Tossavainen Reijo Vahvanen Matti Muut Iso-Mustajärvi Tapio kunnanjohtaja Myllyharju Virpi pöytäkirjanpitäjä Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja Roiko-Jokela Vesa teknisen osaston osastopäällikkö Leikola Raija sivistystoimenjohtaja Allekirjoitukset Kyösti Kylliäinen Puheenjohtaja Käsitellyt asiat Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Vesa Jäkälä Matias Karhula Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa to klo 9-15 arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden toteaminen Kvalt 27 Kokouskutsu on esityslistoineen lähetetty kuntalain 54 :n ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen edellyttämällä tavalla kaikille valtuutetuille, kunnanhallituksen ille ja kunnanjohtajalle sekä kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle Lisäksi kokouksesta on julkaistu ilmoitus Länsi-Saimaan sanomat -nimisessä paikallislehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus Päätös Toimitetaan nimenhuuto. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitetussa nimenhuudossa oli läsnä 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua, yhteensä 21. Poissaolot hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 19. Valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 20.

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kvalt 28 Ehdotus Päätös Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa torstaina Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Jäkälä ja Matias Karhula.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Taipalsaaren- ja Partakoskentien alueen asemakaavan muutos Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laadituttamassa tiesuunnitelmaa otsikossa mainitulle alueelle. Hankkeen päätarkoitus on liikenneturvallisuuden yleinen lisääminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Väylä tarvisee jonkin verran tiealueisiin leveyttä lisää niillä osin kuin se ei mahdu kokonaan nykyiselle liikennealueelle. Liikennevirasto ei vahvista tiesuunnitelmaa mikäli se on oikeusvaikutteisen kaavan vastainen. Kaavamuutos on tarpeen käynnistää kyseisellä liikennealueella sekä niihin rajoittuvilla rakennettuilla tonteilla sekä yleisillä alueilla. Kaavamuutosalueen lopullinen rajaus muodostuu viranomaisten ja maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena. Esitys Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavamuutoksen käynnistämistä ja maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalliota sen laatijaksi. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se täydentäisi Ely-keskukselle antamaansa lausuntoa niin, että Ely-keskus tutkisi mahdollisuutta jatkaa Taipalsaarentien (maantien 408) kevyenliikenteen väylää Supanahontien risteykseen asti. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Marja-Leena Silvennoinen,puh , Edellä mainittu Ely-keskukselle lähetetyn lausunnon täydentäminen otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn erillisenä asiana. Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti käynnistää edellä mainitun kaavamuutoksen ja nimetä maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion sen laatijaksi.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 16,5 ha. Kaavamuutoksella osoitetaan tontteja pääosin asuinrakentamiseen. Tonttien määrä kasvaa kahdella voimassa olevaan kaavaan nähden. Yleiseen käyttöön tarkoitettujen alueiden pinta-alat eivät muutu merkittävästi. Maantiealueet osoitetaan liikennealueina. Liikennealueet sisältävät ajoradat, kevyen liikenteen väylät sekä näiden tarvitsemat penger- ja leikkausalueet. Esityslistan oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnoskartat, kaavamerkinnät ja kaavaselostus. Esitys: Tekninen lautakunta asettaa päivätyn asemakaavaluonnoksen ja sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaisten lausunnot ja osallisten mielipiteet. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Viranomaislausuntoja jättivät Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Etelä-Karjalan museo. Mielipiteitä kaavaluonnoksesta jättivät Käpykujan varren asukkaat ja Savitaipaleen seurakunta. Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Lausuntojen ja huomautusten perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia luonnokseen nähden: - Käpykujan pohjoisosan liikenne- ja liittymäjärjestelyjä on tarkennettu - Kortteliin 19 on osoitettu mahdollinen pilaantuneiden maiden kohde - Kaijanlahdentien kohdalta on poistettu liittymänuoli - Kuhaniemen alue on osoitettu säilytettäväksi alueeksi - Kuhaniemen tontti on muutettu asuinliikerakennusten alueeksi. - Korttelien 241 ja 242 alueella liikenne ja liittymäjärjestelyjä on tarkennettu - Kaavamääräyksillä on kielletty maalämpökaivojen asentaminen kaukolämpöverkoston alueella sekä lähellä vedenottamoa olevilla kortteleilla

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ ELY-keskuksen lausunnon perusteella osalla suunnittelualuetta toteutettiin ympäristöinventointi heinäkuussa Maankäyttöinsinööri on laatinut vastineet lausuntoihin ja huomautuksiin. Oheismateriaalina ovat kaavaehdotusasiakirjat sekä ympäristöselvitys. Esitys: Kunnanhallitus: a) Hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ja huomautuksiin b) Päättää laittaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat siihen kuuluvine liitteineen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi c) Päättää kuulla viranomaisia, maanomistajia ja muita osallisia MRL:n edellyttämällä tavalla Esittelijä hallintojohtaja Virpi Myllyharju Valmistelijan esitys hyväksytään Maiju Hölsä esteellisenä (yhteisöjäävi) poistui kokouksesta asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavan ehdotusaineisto oli MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Lausuntoja antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjan liitto, Maakuntamuseo ja Savitaipaleen tekninen lautakunta. Käpykujan asukkaat jättivät yhteisen muistutuksen. Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotusaineistoon ei tarvinnut tehdä muutoksia. Kaavoittaja on valmistellut lausuntoihin ja muistutukseen vastineet. Oheismateriaalina kaavakartat, kaavamerkinnät, kaavaselostus, tilastolomakkeet, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet lausuntoihin ja muistutukseen. Esitys: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä kaavoittajan päivätyt vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen asemakaavaehdotuksesta. 2. ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy päivätyn Taipalsaaren- ja Partakoskentien alueen asemakaavan muutoksen MRL 52 :n mukaisesti. Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Valmistelijan esitys hyväksytään

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Maiju Hölsä esteellisenä (yhteisöjäävi) poistui kokouksesta asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kvalt Oheismateriaalina kaavakartat, kaavamerkinnät, kaavaselostus, tilastolomakkeet, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet lausuntoihin ja muistutukseen. Käsittely Käydyn keskustelun kuluessa Juhani Kylliäinen esitti, että Käpykujan osalta kaavaan tehdään muutos liikennemerkeillä siten, että kielletään moottoriajoneuvolla ajo, mutta tonteille ajo sallitaan. Matti Käyhty kannatti Juhani Kylliäisen ehdotusta. Jukka Vuorinen esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja totesi, että pidetään 10 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauko pidettiin klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu ja avasi keskustelun asiasta uudelleen. Keskustelun aikana Jukka Vuorinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Vesa Jäkälä kannatti Jukka Vuorisen ehdotusta. Juhani Kylliäinen perui esityksensä. Puheenjohtajan selonteko keskustelusta hyväksyttiin, samoin kuin toteamus, että koska keskustelun kuluessa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia tulee ratkaista äänestämällä. Hyväksyttynä äänestysmenettelynä oli nimenhuutoäänestys: ne jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Vuorisen tekemää pöydällepanoesitystä, äänestävät "ei". Päätös Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä ja 17 ei ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite nro Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen, että asia jätetään pöydälle. Maiju Hölsä esteellisenä (yhteisöjäävi) ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistön ostaminen osoitteesta Kievarintie 1 612/10/2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen Osuuspankin hallitus on tehnyt päätöksen luopua konttorikiinteistöstään kokonaisuudessaan. Osuupankin tavoitteena on myydä kiinteistö kuluvan vuoden 2014 aikana. Savitaipaleen Osuuspankki on ilmoittanut valmiutensa myydä konttorikiinteistönsä eurolla, kun ostajana on Savitaipaleen kunta. Järjestelyn taustana on käytyjen neuvottelujen yhteinen vahva henki Savitaipale -yhteisön menestymisen varmistamiseksi myös tällä tavalla. Kunta pystyy kehittämään mainittua kiinteistöä yritystalona. Se mahdollistaa myös elinkeinotoimen siirtymisen keskelle muuta yritystoimintaa ja sitoo näin kunnan entistä tiiviimmin edesauttamaan Savitaipalelaisten yritysten menestymistä ja tuomaan näin kunnalle verotuloja. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä neljä vuokralaista Osuuspankin itsensä lisäksi. Kyseiset vuokrasopimukset siirtyvät kiinteistökaupan myötä kunnan ja kyseisten vuokralaisten välisiksi vuokrasopimuksiksi. Myös Osuuspankki jää kiinteistöön vuokralaiseksi ainakin niin pitkäksi aikaa, kunnes saavat järjesteltyä itselleen nykyiseen toimintakulttuuriinsa sopivammat tilat. Myyjä, Savitaipaleen Osuuspankki, jää vuokralle käyttökuluja vastaavalla vuokralla. Liitteenä Savitaipaleen Osuuspankin kirje kunnanhallitukselle ja muut tarvittavat tiedot tiedot kiinteistöstä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ostaa Savitaipaleen Osuuspankin konttorikiinteistön kokonaisuudessaan. Nykyiset vuokralaiset siirtyvät kunnan vuokralaisiksi ja itse Osuuspankki jää vuokralle erikseen sovittavaksi ajaksi käyttökuluja vastaavalla vuokralla. Kunta tulee kehittämään kohdetta yritystalona. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ostettavaksi Savitaipaleen Osuuspankilta liitekartan mukaiset kiinteistöt kaikkine rakennuksineen Kolikko , Tontti 2/V sekä määräalan asemakaavan mukaisia katualueita tilasta Keskuskortteli Janne Hölsä ja Kari Kotirinta (edustusjäävi) poistuivat kokouksesta asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Maiju Hölsä.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kvalt 30 Liitteenä Savitaipaleen Osuuspankin kirje kunnanhallitukselle ja muut tarvittavat tiedot tiedot kiinteistöstä. Janne Hölsä ja Kari Kotirinta esteellisinä (edustusjäävi) eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Kauppakirja on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 21.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite kunnallisveron alentamiseksi vuonna /00/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen kunnallisveron alentamisesta vuonna Kunnanvaltuusto on päättänyt, että aloitetta käsitellään vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä. Talouskasvuennusteet kuluvalle vuodelle ovat muuttuneet lähes jatkuvasti ja näyttävät lähes pääosin negatiivisilta. Kasvuennusteet ensi vuodesta näyttävät hieman paremmilta mutta vain hieman. Kuntatalouden asiantuntijoiden mukaan heikko talouskasvu heijastaa vaikutuksensa varmuudella myös kuntien talouteen. Vuodelle 2015 on kuntapuolelle tulossa paljon uudistuksia. Verotulojen kasvu on aivan toista luokkaa kuin lähihistoriassa olemme tottuneet. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto valtiolta kunnille lisää kuntien menoja. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Tässä vaiheessa on mahdotonta tarkasti arvioida, miten muutokset ja uudistukset vaikuttavat kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan jatkossa. Mahdolliset säästöt ja ylijäämät pyritään käyttämän Savitaipaleen talousalueen ja elinvoiman omaan kehittämiseen Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnallisveroa ei alenneta vuodelle Kvalt 31

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle /02/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylaki 91 a 1 momentti). Savitaipaleen tuloveroprosenttia on viimeksi tarkistettu vuodelle 2014, jolloin 20 % korottui 21,00 prosenttiin. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu perustuu siihen, että Savitaipaleen kunnan tuloveroprosentti pysyy nykyisellä tasolla. Vuodelle 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 12 miljoonaa euroa, mikä sisältää kunnan tuloveron, kiinteistöveron ja osuuden yhteisöverosta. Valtionosuutta ja verotuloja koskevat ennusteet tarkentuvat vielä kuluvan syyskauden aikana. Yhteisöverotuoton kertymä vaihtelee vuosittain kunnallisverotuoton kertymää enemmän ja on riippuvainen kunnassa toimivista yrityksistä sekä yleisistä taloudellisista suhdanteista. Liitteenä on taulukko maakunnan kuluvan vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21 prosenttia. Kvalt 32 Liitteenä on taulukko maakunnan kuluvan vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentit vuodelle /02/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle samanaikaisesti kuin tuloveroprosentti, viimeistään Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön edellisen vuoden verotusarvon perusteella. Verosta vapaita ovat mm. metsä- ja maatalousmaa, yleiset vedet ja -alueet sekä kunnan omalla alueellaan omistamat kiinteistöt. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Hallituksen esityksissä 158/ 2014 ja 188/2014 seuraavat (hyväksytty eduskunnan toisessa käsittelyssä ): Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 1,55 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37 0,80 - KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 1,5 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeampi, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vaihteluvälin 0,80 1,55 rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 Savitaipaleen kiinteistöveroprosentteja on viimeksi tarkistettu vuodelle 2014.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvaltuusto päätti kolmiportaisesta kiinteistöveroprosentista vuodelle 2014 seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,50 % - yleinen kiinteistövero/rakennukset/maapohja 1,0 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus ( vapaa-ajan asunnot ) 1,10 % Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentti vuodelle 2015 määrätään kolmiportaiseksi seuraavasti: - vakituinen asuinrakennus 0,50 % - yleinen kiinteistövero/rakennukset/maapohja 1,0 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus ( vapaa-ajan asunnot ) 1,10 % Kvalt 33

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen uudelleen järjestäminen 613/02/2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen uudelleen järjestäminen Savitaipaleen Vanhaintuki ry haki maaliskuussa 2014 Valtiokonttorilta täytetakausta yhteensä ,68 euron lainakannalle, jotka muodostuvat kahdesta lainasta. Tavoitteena oli alempi korkotaso, koska nykyinen Suomen ja maailman taloustilanne on laskenut lainojen korkotasoa huomattavasti alle nyt Valtiokonttorin perimistä 5,1% ja 5,2% koroista. Savitaipaleen Vanhaintuen hakemus kuitenkin hylättiin perusteena, että yhdistyksen vakavaraisuus ei ole niin vahva, että valtio voisi antaa täytetakauksen aravalainoja korvaavan lainan vakuudeksi. Täytetakaus olisi kyllä osaltaan parantanut yhdistyksen vakavaraisuustilannetta. Savitaipaleen Vanhaintuki ry hakee nyt yllä olevan johdosta kunnalta omavelkaista takausta kyseisille lainoille ja lisäksi kolmannelle lainapääomaltaan ,40 lainalle. Tämän lainan korko on nyt 2,28%, mutta muiden Valtiokonttorin linojen tapaan tämäkin laina on vuosien kuluessa korkotasoltaan voimakkaasti nouseva ja tässä vaiheessa on perusteltua järjestellä uudelleen tämäkin laina. Koko lainojen uudelleen järjestelyn tavoitteena on oleellinen korkotason lasku jonka johdosta yhdistys kykenee myös suurempaan lainojen lyhennykseen. Kunta ei vaadi annettaville lainoille takausprovisiota. Kunta edellyttää kuitenkin tehtäväksi selvityksen Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n toiminnan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Selvitys tehdään yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan, kunnan sekä yhdistyksen hallinnon ja henkilöstön edustajien kanssa. Saatava raportti käsitellään myös kunnanhallituksessa. Oheismateriaalina Savitaipaleen Vanhaintuen esitys kunnalle kyseessä olevien lainojen omavelkaisen takauksen myöntämiseksi. Kunnanvaltuutetuille toimitetaan lisäksi sähköpostilla yhdistyksen tilinpäätös 2013, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Esittelijä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää kunnan omavelkaisen takauksen korkotason oleelliseksi laskemiseksi Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainoille nro , pääoma , ,07 euroa ja nro , pääoma , ,61 euroa sekä lainalle nro , pääoma , ,40 euroa niiden uudelleen

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ järjestelyn yhteydessä. Yhteensä myönnettävä omavelkainen takaus käsittää lainapääomaltaan ,08 euron lainat. Kunta edellyttää saavansa lainan vakuudeksi kiinnitykset Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöihin ja että Savitaipaleen Vanhaintuki ry teetättää yllämainitun selvityksen. Kvalt 34 Oheismateriaalina Savitaipaleen Vanhaintuen esitys kunnalle kyseessä olevien lainojen omavelkaisen takauksen myöntämiseksi.

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kokouspvm Liite Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. $ 29 HvalL 3 :n 1mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus pykälät 27-28, Valitusaika 30 päivää Valitusviranomainen ja osoite: Kunnallisvalitus pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös Nimi ja osoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava pykälät (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Kunnanhallitus Aika Paikka 16.02.2015 klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2012 7/93 Kokousaika Torstaina 15. marraskuuta 2012, klo 19.00 21.30 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot