PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-18:07 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 255 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Vanhustentalon kuntosalilaitteet Kuntoarvioinnin, kuntotutkimusten, sisäilmaston kuntotutkimusten, hanke- ja 320 korjaussuunnitelmien laatiminen puitesopimusperiaatteella / Optio Kiinteistöjenhoitopalvelut, palveluntuottajan valinta Siivouspalvelut, palveluntuottajan valinta 324 Merk. Puheenjohtaja Reijo Talala Osastosihteeri Terttu Määttä Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:07 Paikka Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Talala Reijo 17:00-18:07 puheenjohtaja Ojala Sari 17:00-18:07 varapuheenjohtaja Baas Joonas 17:00-18:07 jäsen Kortetjärvi Paavo 17:00-18:07 jäsen Kuurola Matti 17:00-18:07 jäsen Laakkonen Kari 17:00-18:07 jäsen Salmela Pentti 17:00-18:07 jäsen Siuruainen-Kalliola 17:00-18:07 jäsen Aira Vikström Martta 17:00-18:07 jäsen Puhakka Maire 17:00-18:07 varajäsen Tihinen Paavo 17:00-18:07 khall:n edustaja Rantala Oiva 17:00-18:07 esittelijä Määttä Terttu 17:00-18:07 pöytäkirjanpitäjä POISSA Lehtimäki Outi jäsen Riekki Vesa khall:n puh.johtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Reijo Talala Puheenjohtaja Terttu Määttä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Paavo Kortetjärvi Matti Kuurola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo 9-11 Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 255 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TEK 256 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Paavo Kortetjärvi ja Matti Kuurola. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi TEK 257 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön 32 :n (kaupun ginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus) määräys ten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltija päätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Vs. teknisen johtajan päätökset ; Uusi katuyhteys Lämpötieltä uudelle päiväkodille/pohjatutkimukset 2) Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös ; Romekievarintien sulkeminen joulumyyjäisten vuoksi. Vs. tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielises ti. Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Vanhustentalon kuntosalilaitteet TEK 258 Uuteen valmistuvaan Pudasjärven vanhustentaloon "Yläkartano", tulee asukkaiden käyttöön tarkoitettu kuntosali. Tilaan hankittavat kuntosalilaitteet tulee olla ikäihmisten liikuntaharrastukseen soveltuva sekä helppokäyttöiset omatoimisen harjoittelun. Kuntosalilaitteiden teknisiä ominaisuuksia vertailtaessa on todettu, että paineilmakäyttöiset laitteet soveltuvat parhaiten ikäihmisten käyttöön, koska niissä voidaan huomioida parhaiten heidän toimintakyvyn. Tarjouksen vaatimuksen täyttävistä kuntosalilaitteista on saatu Ab Hur Oy:ltä. Tarjous sisäl tää neljä eri laitetta, joilla mahdollistetaan kokonaisvaltainen lihas kuntoharjoittelu. Laitteiden kokonaishin ta asennettuna (alv 0%). Hankinta on hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia, vaan Pudasjärven kaupungin hankintaoh jetta. Laitteiden hankintaan on varattu investointi määräraha, joka on sisällytetty vanhustentalon kalustohankintaan. Tarjotut kalusteet tulee toimittaa kohteeseen mennessä. Asiaa on valmistellut hankintapäällikkö Jouni Piri, Vs. tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hankkia Pudasjärven vanhustentalon kuntosalilaitteet Ab Hur Oy:ltä. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielises ti. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kuntoarvioinnin, kuntotutkimusten, sisäilmaston kuntotutkimusten, hanke- ja korjaussuunnitelmien laatiminen puitesopimusperiaatteella / Optio /09/00/2009 TEK 129 Tekninen toimi on pyytänyt kirjallisesti tarjoukset kuntoarvioinnista, kuntotutki muksista, sisäilmaston kuntotutkimuksista, hankesuunnitelmien- ja korjaussuunnitelmien laatimisesta puitesopimusperiaatteella.. Tarjouspyyntö koski yksittäisiä, yleensä kokonaishinnaltaan alle ,00 suunnittelupalveluja. Puitesopimuksen piiriin kuuluviin toimeksiantoihin käytetään sitoumuksetta sopimuskaudella n euroa (alv 0 %) Kaupungin tarkoituksena on valita 2-3 edullisinta palveluntarjoajaa. Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista (348/2007) ja hankinta-asetusta (614/2007). Hankinnassa on noudatettu em. lain mukaista kynnysarvon alittavaa hankintatapaa. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-kanavassa Hankintamenettely on ollut avoin. Tarjouksessa tuli antaa riittävä kuvaus tarjoajasta sekä toimintaedellytyksistä ja referenssit vastaavista toimeksiannoista. Lisäksi tarjoukseen tuli liittää tiedot vastuullisista suunnittelijoista. Tarjoukseen oli myös liitettävä selvitykset vero- ja työnantajamaksuista, kauppa rekisteriote, ennakkoperintärekisteriote, rekisteröinti-ilmoitus ar vonlisäverolliseksi ja työssä noudatettavasta työehtosopimukses ta. Tarjouksen valintaperusteena oli hinta. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville: Kari Talala, Instaro Oy, WSP Finland Oy, RTC-Oulu Oy, Raksystems Oy, Nexon Consulting Oy, Insinööritoimisto IS Consults Oy, Talotutkimus Karitek Oy, Tehoinssit Oy, ISS Proko Oy, Ositum Oy ja Kiratek Oy. Tarjouksen on määräaikaan klo 12:00 mennessä ovat jät tä neet : Instaro Oy, Ositum Oy, ISS Proko Oy, Kiratek Oy, Karitek Oy, Raksystems ja WSP Finland Oy. Tar jouk set avat tiin klo 13:05. Pöy tä kir ja tar jous ten avaa mi sesta on tarjous asiakirjo jen mukana. Tarjousten painotetut hinnat ovat (alv 0 %): Instaro Oy 249,76 Ositum Oy 277,50 ISS Proko Oy Kiratek Oy Karitek Oy Raksystems WSP Finland Oy Pöytäkirjantarkastajat: 220,70 263,40 271,00 264,40 246,30 Asian on valmistellut kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää valita puitesopimukseen piiriin seuraavat kolme edullisinta tarjousta: 1. ISS Proko Oy 2. WSP Finland Oy 3. Instaro Oy. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. TEK 259 Option hyväksyminen vuodelle 2011 Puitesopimuksen tarjouspyynnössä ( ) pyydettiin tarjous ajanjaksolle sekä optiosta vuodelle Tarjousasiakirjojen mukaan hintojen on oltava kiinteitä varsinaisen sopimuskauden. Mahdollisen option tullessa voimaan noudatetaan KSE 1995 mukaista hinnantarkistusjärjestelyä. Mahdollisista hinnanmuutoksista optiokaudelle neuvotellaan viimeistään kolme kuukautta ennen optiokauden alkamista. ISS-Proko Oy:llä ja WSP-Finland Oy:llä on ollut useita kuntotutkimus, sekä hanke- ja korjaussuunnittelukohteita kuluneen vuoden aikana. ISS-Proko Oy on ilmoittanut korottavansa palkkioita optiovuodelle 2,5 %. WSP Finland Oy on ilmoittanut, että tarjotut hinnat koskee myös optiovuotta. Instaro Oy:ltä ei ole ilmoitettu hinnantarkistustarpeista. Vs. tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä optiovuoden ISS-Proko Oy:n hinnan korotuksen 2,5 %, jolloin vertailuhinnaksi muodostuu 226,16. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielises ti. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjenhoitopalvelut, palveluntuottajan valinta TEK 260 Lähtökohta Pudasjärven kaupungin talouden tasapainotussopi mukseen liittyy myös teknisen toimen palvelutuotannon tarkastelu. Audiator-yhtiöiden tasapainottamisraportissa ( ) on määritelty säästötavoitteet myös tekniselle sektorille. Tavoitteet ovat erittäin vaativat. Vs. tekninen johtaja ehdottaa: Tähän lähtökohtaan perustuen pyydettiin tarjouspyynnöt kiinteistöjenhoitopalvelujen ( ) suorittamisesta tavanomaisena palvelu-urakkana. Käydyissä YT-lain mukaisissa neuvotteluissa tuli esiin kilpailutuksen järjestäminen liikkeen luovutuksella. Kaupunginhallitus päätti, että teknisen toimen palvelutuotannon kehittämistä jatketaan siten, että kiinteistöjenhoitopalvelujen kilpailutus keskeytetään, saadut tarjoukset palautetaan avaamattomina, kilpailutus käynnistetään uudelleen liikkeen luovutus-periaatteella ja tähän liittyvien asiakirjojen valmistelu aloitetaan. Kilpailutus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinnassa noudatetaan julkisen han kin ta lain EU-kyn nys ar von ylittävää hankintatapaa. Hankinta me nette ly oli avoin. Uusitusta kilpailutuksesta jätettiin hankintailmoitus Hilmaan Esivalikoitumisprosessin jälkeen tekninen toimi on pyytänyt tar joukset, jotka lähetettiin Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville: Alltime Oy, Coor Service Management Oy, ISS Pal ve lut Oy, Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy, Lujapalvelut Oy, RTK-Palvelu Oy ja SOL Palvelut Oy. Tarjousten jättöaika päät tyi Tarjouksia saatiin kolmelta palveluntuottajalta: Alltime Oy, ISS Pal ve lut Oy ja SOL Palvelut Oy. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailun yhteispisteet ovat: Yritys toimintapisteet taloudellisuus pisteet yhteensä SOL Palvelut Oy ISS Palvelut Oy Alltime Oy Tarjousyhteenveto ja tarjousten vertailu on esitetty tarjousten avaus ja vertailupöytäkirjassa. Omajohtoisen toiminnan ja pal veluntuottajan kustannuksia on vertailtu erillisessä liiteasiakir jassa. Em. asiakirjat toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistöjenhoitopalvelut palvelutuotanto annetaan liikkeenluovutus -periaatteella kokonaistaloudellisimman (halvimman) tarjouksen teh neen SOL Pal velut Oy:n suoritettavaksi ajalle Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen äänestyksen tuloksena. Äänestyspöytäkirja on liitteenä 1/ Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Siivouspalvelut, palveluntuottajan valinta TEK 261 Lähtökohta Pudasjärven kaupungin talouden tasapainotussopi mukseen liittyy myös teknisen toimen palvelutuotannon tarkastelu. Audiator-yhtiöiden tasapainottamisraportissa ( ) on määritelty säästötavoitteet myös tekniselle sektorille. Tavoitteet ovat erittäin vaativat. Tähän lähtökohtaan perustuen pyydettiin tarjouspyynnöt siivouspalvelujen ( ) suorittamisesta tavanomaisena palvelu-urakkana. Käydyissä YT-lain mukaisissa neuvotteluissa tuli esiin kilpailutuksen järjestäminen liikkeen luovutuksella. Kaupunginhallitus päätti, että teknisen toimen palvelutuotannon kehittämistä jatketaan siten, että siivouspalvelujen kilpailutus keskeytetään, saadut tarjoukset palautetaan avaamattomina, kilpailutus käynnistetään uudelleen liikkeen luovutus-periaatteella ja tähän liittyvien asiakirjojen valmistelu aloitetaan. Kilpailutus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinnassa noudatetaan julkisen han kin ta lain EU-kyn nys ar von ylittävää hankintatapaa. Hankinta me nette ly oli avoin. Uusitusta kilpailutuksesta jätettiin hankintailmoitus Hilmaan Esivalikoitumisprosessin jälkeen tekninen toimi on pyytänyt tar joukset, jotka lähetettiin Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville: ISS Palvelut Oy, Lujapalvelut Oy, N-Clean Oy, RTK-Palvelu Oy, Servisole Oy ja SOL Palvelut Oy. Tar jousten jät tö ai ka päät tyi Tarjouksia saatiin kahdelta palveluntuottajalta: ISS Pal ve lut Oy ja SOL Palvelut Oy. Valintaperusteena on kokonais ta lou del lisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailun yhteispisteet ovat: Yritys toimintapisteet taloudellisuus pisteet yhteensä SOL Palvelut Oy ISS Palvelut Oy Tarjousyhteenveto ja tarjousten vertailu on esitetty tarjousten avaus ja vertailupöytäkirjassa. Omajohtoisen toiminnan ja pal veluntuottajan kustannuksia on vertailtu erillisessä liiteasiakir jassa. Em. asiakirjat toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Vs. tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättä esittää kaupunginhallitukselle, että Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ siivouspalvelut palvelutuotanto annetaan liikkeenluovutus -periaatteella kokonaistaloudellisimman (halvimman) tarjouksen tehneen SOL Pal velut Oy:n suo ritet tavaksi ajalle Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen ää nes tyk sen tu lok sena. Äänestyspöytäkirja liitteenä 2/ Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät: , Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Tekninen lautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS ' Huom! Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MARKKINAOIKEUS Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi päivää Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, OULU PL 189, OULU puh Telekopio Kunnallisvalitus: pykälät Hallintovalitus: pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, pykälät, valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valituskirjat on toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot