Hakijan opas KEVÄT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas KEVÄT 2012"

Transkriptio

1 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu

2 KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet toimipaikoittain: Helsinki (Puhuttujen kielten tulkkauksen ko), 4.6. ja (Sosiaalialan ko, hoitotyön ko) Järvenpää 6.6. ja Kauniainen 6.6. ja Pieksämäki Pori Turku (Viittomakielentulkin ko) Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy klo Opiskelu alkaa elokuussa. Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipaikoittain. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. Study in English Application period: 9 January 14 February All applications must be submitted by 14 February at 4.15 pm Finnish time (+2 hrs GMT). Entrance Examinations will take place at Diak South/Järvenpää Unit on 11 or 12 April 2012 (one day per applicant). Application results for the Degree Programme will be sent by mail to the students by 17 July 2012 at the latest. The student wishing to study at Diak has to submit the confirmation form to Diak South/ Järvenpää unit Studies Office by 31 July The waiting list is closed on 14 August Studies begin in August Aikuiskoulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet toimipaikoittain: Helsinki ja Oulu ja Pieksämäki Pori Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakijat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy klo Opiskelu alkaa elokuussa. Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipaikoittain. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. Ylempi amk-tutkinto koulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet: Pori Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy Opiskelu alkaa syyskuussa Valittujen nimet julkaistaan myös internetosoitteessa Nimi julkaistaan vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan. Julkaisija Diakonia-ammattikorkeakoulu Tekijät Eija Rantanen, Saara Nurmi, Sirpa Kyyhkynen Taitto Ad Helena Oy Julkaisun materiaalin jäljentäminen tai kopioiminen ilman Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjallista lupaa on kielletty. Diakonia-ammattikorkeakoulu

3 SISÄLLYS HAKIJALLE SISÄLLYS HAKIJALLE Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmat: KEVÄÄN 2012 YHTEISHAKUJEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT...2 Nuorten koulutus...2 Study in English...2 Aikuiskoulutus...2 Ylempi amk-tutkinto koulutus...2 HAKIJALLE...5 HAKEMINEN...6 Hakutoivejärjestys...6 Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen...6 Opiskelijavalinta...6 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN...10 Sähköinen hakijapalvelu...10 MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA NUORTEN KOULUTUS...14 Hakukelpoisuus...14 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät Valintaperusteet...20 Opiskelijavalinta STUDY IN ENGLISH...28 Applying...28 Eligibility...30 General principles of admissions...30 Admissions procedures...32 Admission...34 Discretionary admission...35 Admissions, spring AIKUISKOULUTUS...35 Hakukelpoisuus...35 Valintaperusteet...37 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät YLEMPI AMK-TUTKINTO...41 Hakukelpoisuus...41 Valintaperusteet...41 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUMISVAIHTOEHDOT...43 Nuorten koulutus ja aikuiskoulutus...43 Viittomakielentulkki (AMK)...43 Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma...43 Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto...44 Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto...45 Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto..46 Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto...47 Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto...48 Degree Programme in Social Services (Sosionomi AMK)...49 Ylempi amk-tutkinto AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU...50 YHTEYSTIETOJA...51 Diakissa aloittaa tutkinto-opiskelijana vuosittain nuorta ja aikuista. Haluatko olla yksi heistä? Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kevään 2012 Hakijan opas kertoo sinulle tiivistetysti keväällä 2012 yhteishaussa olevan koulutustarjonnan. Oppaassa ovat tiedot nuorten koulutuksen, vieraskielisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjonnasta. Lisäksi oppaassa on ohjeita hakemisesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta, koulutusohjelmista ja suuntautumisvaihtoehdoista sekä valintaperusteista. Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saat Diakin hakutoimistosta, toimipaikkojen opintotoimistoista ja netistä Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Diakissa on viisi koulutusohjelmaa hoitotyön koulutusohjelma sosiaalialan koulutusohjelma viittomakielentulkin koulutusohjelma puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma ja Degree Programme in Social Services Focus on Community Development Work or Diaconal Youth &Community Development Work sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö, 90 op sosiaalialan koulutusohjelma, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, Johtaminen perhe- ja perhehoitotyössä, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, Mielenterveystyö 90 op viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma, 90 op Miksi sinun kannattaa valita juuri Diak? Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Koulutuksellisena tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytykset pohtia oman ammatillisen toimintansa eettisiä perusteita. Opiskelu haastaa koko persoonan mukaan. Opiskelijapalautteissa Diakin opetusta pidetään asiantuntevana ja korkeatasoisena, opintojen jälkeen työllistytään hyvin sekä opiskeluilmapiiri koetaan myönteisenä ja opiskelijaa tukevana. Diakissa on noin 3000 opiskelijaa. Hae ja ole yksi heistä! Onnea hakuun! 4 5

4 HAKEMINEN HAKEMINEN HAKEMINEN toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija pääsee ensimmäiselle sijalle mer- na) ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakulomakkeeseen. luun, edellytetään hakijoilta tiettyä terveydentilaa. Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa kitsemäänsä koulutukseen, häntä ei voi enää valita alemmalla sijalla olevaan toiveeseen Diakin valintaperusteissa sovelletaan Tarkista, onko sinulla terveydellisiä teki- (2. 4.). Jos hakija pääsee toiselle sijalle mer- voimaan tulevan lainsäädännön jöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoil- Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakun- kitsemäänsä hakutoiveeseen, häntä ei voida laki ammattikorkeakoululain muuttami- lesi. Huom! Hakija voidaan hyväksyä nallisessa ammattikorkeakoulujen yhteis- enää valita toiveisiin 3. ja 4. jne. Sitä vastoin sesta (953/2011), asetus 1035/2011 koulutukseen, jos terveydellinen este voi- haussa. Voit hakea koulutukseen koko maa- hakija voi saada opiskelupaikkojen peruuntu- laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta daan kohtuullisin toimin poistaa. han yhdellä hakemuksella ja esittää neljä misen kautta kutsuja varasijoilta ylemmille (955/2011) hakutoivetta. Yhteishaussa oleviin koulutus- hakutoiveille. laki opiskelijoiden oikeusturvalautakun- Sosiaali- ja terveysalan ohjelmiin haetaan Internetin kautta osoit- nasta (956/2011) terveydentilasuositukset teessa (nuorten koulutus, Hakemuksen muuttaminen ja sisältyviä määräyksiä opiskelijaksi ottamisen Sosiaali- ja terveysalalle hakijan tervey- aikuiskoulutus, ylemmät ammattikorkeakou- täydentäminen esteistä ja opiskelijavalintaan liittyvästä tie- dentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellai- lututkinnot). Vieraskielisiin koulutusohjelmiin Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi donsaannista, oikeudesta turvalliseen opiske- nen, että opiskelija kykenee opintoihin haetaan osoitteessa muuttaa vain hakuaikana. luympäristöön, opiskeluoikeuden peruutta- liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitte- Nettihaku ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja Kaikki muutokset tulee toimittaa kirjalli- misesta ja siihen liittyvästä tiedonsaannista, luun. antaa tietoa hakemisesta. Nettihakupalvelu sesti ensisijaisen ammattikorkeakoulun opiskeluoikeuden palauttamista, huumaus- Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että on avoinna ympäri vuorokauden, lukuun hakutoimistoon. ainetestaustauksesta, kurinpidosta ja tietojen opiskelu ja ammatissa toimiminen edel- ottamatta käyttökatkoa, joka on aamuisin Työkokemustietoja voi täydentää ja arvo- saantioikeudesta sekä muista lain määräyk- lyttävät hyvää henkistä tasapainoa, klo sanamuutoksia voi ilmoittaa seuraavasti: sistä. ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle valintakokeisiin vaikuttavat tiedot eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelma- Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä saakka (aikuiskoulutus, ylempi Mikäli opiskelijaksi valitulla on terveyden- käyttäjälle, hakupäivänä klo mennessä. amk), saakka (nuorten koulutus) huoltoalan tutkinto, joka edellyttää Valviran esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sai- lopulliseen valintaan vaikuttavat tiedot lupaa harjoittaa terveydenhuollon ammattia, raudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat Hakutoivejärjestys saakka (aikuiskoulutus, ylempi tulee luvan olla voimassaoleva. voivat muuttua terveydelliseksi ongel- Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa muka- amk), saakka (nuorten koulutus) maksi opiskeluaikana tai myöhemmin na oleviin koulutusohjelmiin pyrittäessä tarvi- Osoitteenmuutoksia voi ilmoittaa läpi Terveydelliset vaatimukset työelämässä, taan yleensä vain yksi hakulomake. Lomak- koko hakukauden. Koskee ainoastaan humanistiselle ja kas- veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa keelle voi merkitä neljä hakutoivetta. Haku- vatusalalle, sosiaali- ja terveysalalle ja/tai opintopolkua ja työhön sijoittumista. lomakkeessa hakijan ilmoittama hakutoive- Opiskelijavalinta merenkulkualalle hakevia. Näillä koulutus- järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikor- aloilla opintoihin sisältyy alaikäisten tur- Muuta huomioitavaa hakuajan päätyttyä. keakoulun päättämiä valintaperusteita (nuor- vallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun ten koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ylempien tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaati- harjoitteluun siirtymistä ammattikorkea- Hakijan hakutoiveet huomioidaan hakutoive- amk-tutkintojen sekä vieraskielisen koulutuk- muksia. Koska opiskelijoiden on oltava koulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esit- järjestyksen mukaan. Jos pisteet eivät riitä en- sen valintaperusteet on selvitetty tuonnempa- toimintakyvyltään kykeneviä opintoihin tämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennai- simmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö ne liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitte- sesti alaikäisten parissa työskentelyä. 6 7

5 HAKEMINEN HAKEMINEN Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikor- niissä työskentelevien terveyden tai turval- -Tutkintoon johtava nuorten arvosanoja ja todistuksesta laskettua keski- keakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi lisuuden. vieraskielinen koulutus arvoa hakijan hakulomakkeella ilmoittamiin ottamisen arvioinnin edellyttämät tervey- 1. hakutoivejärjestys tietoihin. dentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opis- Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen 2. valintakokeen tulos keluoikeuden peruuttamista koskevasta Koskee ainoastaan humanistiselle ja kasva- 3. kaikkien aineiden keskiarvo Ammattikorkeakoulu voi purkaa tehdyn opis- päätöksestä. tusalalle, sosiaali- ja terveysalalle ja/tai 4. koulumenestyspisteet kelijavalinnan, jos hakija on antanut koulu- merenkulkualalle hakevia. Näillä koulutus- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- menestyksestään ja/tai työkokemuksestaan, Humanistisen ja kasvatusalan aloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turval- tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- terveydestään/toimintakyvystään virheellisiä terveydentilasuositus lisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai telmä automaattisesti järjestyksen. tietoja. Opiskeluoikeuden purku voidaan teh- TULKKIKOULUTUS (VIITTOMAKIELEN liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuk- dä myös, jos hakija on hakuvaiheessa salan- TULKKAUS / PUHUTTUJEN KIELTEN sia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opis- -Tutkintoon johtava aikuiskoulutus nut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden pe- TULKKAUS) keluoikeus, jos hän ei hakuvaiheessa ole 1. hakutoivejärjestys ruuttamisesta. Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa 2. valintakoe fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapai- peruuttamisesta, joka on johtunut tervey- 3. tutkintotodistus Esteettömyys opiskelijavalinnoissa noisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin ver- dellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä 4. työkokemuspisteet Suomen perustuslain 6.2. :n mukaan ketään ran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset (opiskelija on toistuvasti ja vakavasti vaa- 5. ammattikorkeakouluopinnot ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn painottuvat tulkkien työtehtävissä. rantanut muiden henkilöiden turvallisuu- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä den tai terveyden). tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertai- voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen telmä automaattisesti järjestyksen. suuslaki (21/ ) kieltää syrjinnän myös sairaus tai vamma, joka estää opintoihin Valinta tasapisteissä olevien välillä olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se osallistumisen tai ammatissa toimimisen Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasa- -Ylempään ammattikorkeakoulu- velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään mm: pistetilanteessa (esivalinnassa valintakokeisiin tutkintoon johtava koulutus kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti kutsuttaessa ja lopullisessa valinnassa) pa- 1. hakutoivejärjestys koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toiminta- toimintakykyä laskeva masennus, vakava remmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 2. valintakoe tai ennakkotehtävä periaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppi- sosiaalisten tilanteiden pelkotila 3. opinnäytetyön arvosana joihin (ks. lisätietoa viittomisen tai tulkkauksen estävä sairaus -Tutkintoon johtava nuorten koulutus 4. työkokemuspisteet tai vamma, esim. vakava tuki- ja liikunta- 1. hakutoivejärjestys Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- Mikäli hakija tarvitsee oppimisvaikeuden, elinsairaus, näkövamma tai puhevamma 2. valintakokeen tulos tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestely- (Diakissa kuulovamma), osittainen kasvo- 3. kaikkien aineiden keskiarvo telmä automaattisesti järjestyksen. jä tai lisäaikaa (esim. lukihäiriö) valintakokees- halvaus tai selkeä ja vakava karsastus vai- 4. koulumenestyspisteet sa hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjal- keuttaa ammatissa toimimista 5. työkokemuspisteet Opiskelijavalinnan ehdollisuus linen anomus tarvittavista erityisjärjestelyistä akuutti, sen hetkiseen elämään vaikut- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes am mennessä ensimmäisen hakutoi- tava päihdeongelma tai vakava huume- tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- mattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hake- veen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. ongelma telmä automaattisesti järjestyksen. misessa käytetyt tutkinto- ja työtodistukset. Mikäli hakija vetoaa terveydentilaan tai vam- sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman Tutkintotodistustietojen oikeellisuus tarkiste- maan, tulee hakemukseen liittää lääkärinlau- tai muiden opintoihin osallistuvien tai taan vertaamalla tutkintotodistuksessa olevia sunto tai muu asiantuntijalausunto vamman 8 9

6 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN tai sairauden laadusta. Lisäaikaa koskevissa taa opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Omia varasijalle. Jonotettava opiskelupaikka merki- määräajan. Näillä hakijoilla ei ole jonotus- anomuksissa hakemukseen tulee liittää tar- tietojaan pääsee katselemaan verkkopankki- tään vastaanottamisilmoitukseen. oikeutta. vittava lukuhäiriölausunto. Ammattikorkea- tunnusten tai HST-kortin avulla. koulu ilmoittaa hakijalle ennen valintakoetta Jonotusoikeus Ei valituksi tulleet hakijat järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Hakijapalvelun tarkoituksena on parantaa Hakijoilla, jotka on hyväksytty koulutukseen Jos hakija ei tule valituksi yhteishaussa, hänel- tiedotusta valinnan etenemisestä. viimeistään , on jonotusoikeus. Jo- le lähetetään jälkiohjauskirje. Jälkiohjaus- OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Sähköinen asiointipalvelu takaa tasalaatuisen ja yhdenvertaisen palvelun kaikille. Omia tie- notus on voimassa saakka. Jos hakija tulee siihen mennessä hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, tästä tulee hänen kirjeet ovat hakijoilla viimeistään Siinä kerrotaan pistemäärät ja mahdolliset sijoittumiset varasijoille (sijaluku valintajärjes- Kevään 2012 valintojen tulokset julkistetaan toja voi katsoa milloin ja mistä tahansa eikä lopullinen opiskelupaikkansa. Jos hakija ei tyksessä). viimeistään Korkeakoulut ilmoitta- enää tarvitse olla postinkulun varassa. Turha tule hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, vat hakijoille hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen paperiliikenne vähenee, ja hakijat voivat var- lopulliseksi opiskelupaikaksi tulee se koulu- Täydennyshaku mukana lähetetään opiskelupaikan vastaanot- mistua esimerkiksi siitä, että ovat ilmoittaneet tus, jonka hän on ilmoittanut vastaanotta- Nuorten koulutusohjelmiin mahdollisesti jää- tamisilmoitus, joka tulee toimittaa määräai- opiskelupaikan vastaanottamisesta määrä- vansa siinä tapauksessa, ettei pääse jonotta- neitä vapaita paikkoja voi hakea täydennys- kaan mennessä siihen korkeakouluun, josta ajassa. maansa koulutukseen. haussa. Täydennyshaku on valtakunnallinen, ottaa opiskelupaikan vastaan. Jollei vastaan- ja haussa suositellaan käytettävän nettihakua ottamisilmoitusta palauta määräajan sisällä, Hakijapalvelussa hakija pääsee seuraamaan Hakija voi jonottaa vain yhteen opiskelu- (www.amkhaku.fi). Valintakokeet järjestetään menettää opiskelupaikkansa. Vaihtoehtoisesti hakemuksensa käsittelyn etenemistä: haku- paikkaan, jonotuskohdetta ei voi vaihtaa. Jo- koulutusaloittain, valintakokeisiin ei lähetetä opiskelijapaikan voi ottaa vastaan sähköisesti kelpoisuuttaan, valintatilaisuuteen kutsumis- notuskohteeksi voi merkitä vain ylempänä erillistä valintakoekutsua. Vapaaksi jääneistä hakijapalvelun kautta (ks. kappale sähköinen ta ja valinnan tuloksia. Palvelussa on nähtävil- hakutoiveena olleen koulutuksen. Jonotuk- paikoista on tietoa parhaiten saatavilla koulu- hakijapalvelu), jolloin opiskelupaikan vas- lä kaikki tarvittavat päivämäärät, kuten se, sesta voi kuitenkin luopua, jos hakijaa ei tusnetin kautta (www.koulutusnetti.fi). taanottamisilmoitusta ei tarvitse postitse toi- mihin mennessä opiskelupaikka on vastaan- vielä ole hyväksytty jonottamaansa opiskelu- mittaa. Lisäksi ammattikorkeakouluun tulee otettava. Kaikki hakijat saavat lisäksi edelleen paikkaan. Aikuiskoulutuksen, ylempien amk-tutkintojen toimittaa valintakirjeessä pyydetyt todistusjäl- tiedon valinnan tuloksesta myös kirjeitse. Ha- ja vieraskielisen koulutuksen osalta ei järjeste- jennökset sekä henkilötietolomake. Opiskelu- kijapalvelu toimii samassa osoitteessa kuin HUOM! Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin tä valtakunnallisia täydennyshakuja. Ammatti- paikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä nettihaku, eli koulutuksiin ei voi jonottaa. Varmista tarvittaes- korkeakoulut järjestävät tarvittaessa omia lisä- sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija on sa jonotusoikeus kyseisestä yliopistosta ennen hakuja. hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, hänen Viimeistään hyväksytyksi vastaanottamisilmoituksen palauttamista. kannattaa ennen ilmoituksen palauttamista tulleet hakijat Yhden korkeakoulututkintoon johtavan selvittää valintojen tulokset kaikista niistä pai- Varmistaakseen opiskelupaikkansa tai sen jälkeen hyväksytyksi opiskelupaikan säännös koista, joihin hän on hakenut. mennessä hyväksyttyjen on toimitettava alle- tulleet hakijat Säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty kirjoitettu vastaanottamisilmoitus viimeistään Kaikille tai sen jälkeen hyväksytyk- voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulutut- Sähköinen hakijapalvelu klo siihen korkeakouluun, jos- si tulleille (varasijoilta tai jälkihaussa hyväksy- kintoon johtavan opiskelupaikan saman luku- Aikuiskoulutuksen ja ylemmän tutkinnon ha- ta ottaa paikan vastaan. Halutessaan hakijal- tyt) korkeakoulut ilmoittavat opiskelupaikan kauden aikana alkavista opinnoista. Säännös kijoille on tarjolla palvelu, jonka avulla voi la on oikeus jäädä jonottamaan toista mielui- vastaanottamisilmoituksessa palauttamisen koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteis- seurata oman hakemuksensa tilannetta ja ot- sampaa opiskelupaikkaa, johon on jäänyt 10 11

7 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA haussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylem- Muutoksenhaku Jos Diakin opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys hakukohteenasi olevan toimipaikan MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA on ammatillisten ilmiöiden tunteminen, ymmärtäminen ja tutkivan sekä kehittävän ammatti-identiteetin omaksuminen. Harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua ja niitä ei voi mät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät opintotoimistoon. Jos asia ei tällöin selviä, Diakissa toteutetaan aikuiskoulutus kaikissa tehdä työn ohessa. säännöksen ulkopuolelle. voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti toimipaikoissa monimuotoisena. Lisäksi oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta Diak Idässä, Pieksämäellä, myös nuorten Opintojen eteneminen edellyttää lähiope- Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan- koulutus on monimuotoistettu. Porin toimi- tusjaksoille osallistumista sekä työskentelyä hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta. nista. Tarkemmat ohjeet saat toimipaikkojen paikassa nuorten koulutus toteutuu sekä etäjaksoilla tavoitteiden ja oppimistehtävien opintotoimistoista. päivä- että monimuotokoulutuksena. Myös mukaisesti. Oppimistehtävien käsittely ja Lukukaudella tarkoitetaan korkeakouluissa Turussa ja Helsingissä järjestettävä Puhuttu- reflektointi muodostavat keskeisen osan op- syyslukukautta ( ) ja kevätlukukaut- jen kielten tulkkauksen koulutus toteutetaan pimisesta. ta ( ) monimuotoisena. Verkko-opiskeluympäristönä on Fronter, jo- Käytännössä säännös tarkoittaa sitä, että hen- Opiskelu ja oppimiskäsitys hon perehdytään opintojen alussa. Diak kilö, joka on vastaanottanut opiskelupaikan Oppiminen on kokemuksen ja oman toi- käyttää verkkoluennointi neuvottelujärjes- ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ei voi minnan pohjalle rakentuvaa, ilmiöpohjaista telmänä AC-järjestelmää (Adobe Connect). ottaa vastaan toista samana lukukautena al- ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan Lisää tietoa Diakin verkko-opiskelusta löy- kavaa korkeakoulututkintoon johtavaa opis- (hops) perustuvaa sekä dät sivulta (palvelut > kelupaikkaa. opiskelijakeskeistä kokemuksellista tukipalvelut > oppaat) yhteisöllistä tutkivaa Säännös ei estä ottamasta vastaan toista kor- reflektiivistä työelämälähtöistä Opintojen laajuus on amk-tutkinnoissa 210 keakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa itseohjautuvaa ohjattua op (sairaanhoitaja-diakonissa ja tervey- jonain muuna lukukautena alkavasta koulu- denhoitajakoulutus 240 op), mutta suoritet- tuksesta. Lukukauden aloittaa 3 5 päivän lähijakso, tavien opintojen laajuus voi olla yksilöllinen jonka jälkeen on tavallisimmin 2 5 päivän riippuen aikaisemmasta osaamisesta. Opintojen aloittamisen siirtämisestä tai nii- lähijakso kerran kuussa. Opinnot toteutuvat den keskeyttämisestä huolimatta ei voi ottaa sulautuvana siten, että lähiopetuksen lisäksi Opintopiste edellyttää opiskelijalta keski- vastaan toista opiskelupaikkaa samana luku- osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkos- määrin noin 27 tunnin työpanosta. Tähän si- kautena alkaviin opintoihin. sa tai täysin itsenäisesti virtuaaliopintoina. sältyy lähiopetus, tentteihin valmistautumi- Osa opinnoista toteutetaan Diakin työelä- nen, tehtävien teko ja verkko-opiskelu yms. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakou- män oppimisympäristöissä, lisätietoja www. lua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia diak.fi/top. Tiimi- tai työryhmätyöskentely Opintojen tukena on koko opintojen ajan korkeakouluja. tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua. Ohja- opintojen ohjaus, joka sisältää opinto-ohjaa- tuissa, laajoissa oppimistehtävissä edetään jan palvelut, opettajien antaman ohjauksen, pääosin yhteisessä aikataulussa. Tavoitteena tuutoroinnin sekä virtuaalisen opiskelijaint

8 MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISA NUORTEN KOULUTUS ran. Opiskelijaryhmän antama vertaistuki on oleellinen osa oppimisen tukiverkostoa. 1 NUORTEN KOULUTUS ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakoulu- Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada Hakukelpoisuus opintoihin. ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tukea terveydenhoitajalta, opiskelijapastoril- Yhteishaussa on käytössä kahdenlaista haku- tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikor- ta sekä tarvittaessa kuraattorilta. kelpoisuutta, yleinen hakukelpoisuus ja ha- Haussa käytetyn tutkinnon on oltava keakouluihin kukelpoisuus vastaavalle alalle. Yleisellä ha- suoritettuna viimeistään suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset Harjoittelu kukelpoisuudella voi hakea mihin tahansa Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, AMK-opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot koulutusalalle, kun taas vastaavan alan haku- loppuun mennessä, jos hakija hakee jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset edellyttävät kokopäiväopiskelua. Harjoitte- kelpoisuudella voi hakea vain sille koulutus- ammattitutkinnolla opinnot kolmeen vuoteen tai lujaksojen pituudet ovat sosiaalialan koulu- alalle, jolta on suorittanut toisen asteen tut- erikoisammattitutkinnolla tai 2 hankkimalla vähintään kolmen vuoden tusohjelmassa 7 10 viikkoa (laajuudeltaan kinnon. ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä haki- työkokemuksen tutkinnon suorittamisen op). Opetussuunnitelmaan kuuluu 5 ja ole EU- tai ETA-maan kansalainen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työko- harjoittelujaksoa. Hoitotyön koulutusohjel- Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkea- kemuksen tulee olla hankittuna haku- massa harjoittelujaksojen pituudet ovat 3 10 koulujen koulutusohjelmiin antavat: Jos ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmis- ajan päättymiseen mennessä. viikkoa (laajuudeltaan 5 15 op). Opetus- lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen suunnitelmaan kuuluu 8 harjoittelujaksoa. International Baccalaureate-, Reifeprüfung- hänet katsotaan hakukelpoiseksi ja hänen Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan kou- Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusoh- tai European Baccalaureate-tutkinto valintansa on ehdollinen kunnes ammatti- lutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, jelmassa harjoittelujaksoja on 6 (laajuudel- opistoasteen tai ammatillisen korkea- korkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkinto- kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnon- taan 3 10 op). asteen tutkinto (mm. insinööri) todistuksen. vara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ammatillisesta koulutuksesta annetussa ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskunta- aikaisemmin hankittu osaaminen peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudel- ammatillisesta koulutuksesta annetussa tieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Dia- Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökoh- taan vähintään kolmivuotinen ammatillinen laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa konia-ammattikorkeakoulussa voidaan tarvit- tainen opintosuunnitelma (hops). Opiskeli- perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudel- taessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan jan tulee perehtyä opetussuunnitelmaan/to- tutkinto taan kolmea vuotta suppeampi ammatilli- alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkea- teutussuunnitelmiin ennen hops keskuste- nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- nen perustutkinto tai vastaava aikaisempi va tai koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihto- luja. korkeakoulujen kokeilusta annetussa tutkinto ehtoa sisällöllisesti lähellä oleva perustutkinto laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmi- nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin vuotiset yhdistelmäopinnot korkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnus- ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta sup- Koulutus ja tutkinto, jolla voi hakea tamista. Prosessi käynnistyy opiskelijan aloit- tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudel- peammat yhdistelmäopinnot 1) Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai teesta. Lisätietoja taan vähintään kolmivuotinen ammatillinen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion perustutkinto, ammattitutkinto, erikois- tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudel- vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9). ammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi taan kolmea vuotta suppeampi ammatilli- Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen tutkinto nen perustutkinto ja/tai yo-todistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion 14 15

9 NUORTEN KOULUTUS NUORTEN KOULUTUS todistuksella. Yo-tutkinnon arvosanat nen, kunnes ammatillinen perustutkinto on c) Hakeminen ylioppilastutkinnon ja amma- hakuajan päättymiseen mennessä. Käännös saadaan suoraan vuodesta 1990 alkaen suoritettu. tillisen perustutkinnon perusteella, jolloin pitää olla virallisen kääntäjän tekemä ja yo-tutkintorekisteristä. Lukion päättö- koulumenestyspisteet lasketaan yksittäis- käännöksessä tulee olla kääntäjän allekir- todistuksen keskiarvo lasketaan painotto- Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon ten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon joitus ja leima. Hakutoimisto tekee toimitet- mana keskiarvona kaikista todistukseen päättötodistuksen keskiarvo. Se lasketaan arvosanoista ja ammatillisen perustutkin- tujen kopioiden pohjalta päätöksen haku- merkityistä arvosanoista. painottomana keskiarvona arvosanoista, jot- non päättötodistuksen keskiarvosta. kelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit ka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroi- Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan na tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos 4) Ammatti- tai erikoisammattitutkinto hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiske- (Predicted Grades) mennessä hakijan haussa käyttämään todistukseen on (hakukoodi 5). lijavalinta tehdään valintakokeen perus- ensisijaisen hakukohteensa hakutoimis- annettu arvosana muualla suoritetuista, hy- Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon teella. Valintakokeessa on menestyttävä toon. Hakukeväänä valmistuvan IB-haki- väksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan on oltava valmis hakuajan päättymiseen keskimääräistä paremmin. jan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes keskiarvoa laskettaessa. Jos opetussuunnitel- mennessä. Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopul- maperusteinen ammatillinen perustutkinto Osoittaakseen hakukelpoisuutensa haki- suoritettuna hakuajan loppuun mennessä, lisen tutkintotodistuksen. muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, jan on toimitettava kopio hakemuksensa jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalai- Hakukeväänä Eurooppa-koulussa keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. perusteena olevasta tutkintotodistuksesta nen. Hakukautena valmistuvien EU-/ETA- EB-tutkinnon suorittavat hakijat valitaan ensimmäisenä hakutoiveenaan olevan maan kansalaisten tutkintojen on oltava pelkän valintakokeen perusteella. Huom: alle kolmivuotisella ammatillisella pe- ammattikorkeakoulun hakutoimistoon suoritettuina viimeistään EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvo- rustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle hakuajan päättymiseen mennessä. Haku- Ulkomaisella tutkinnolla voi hakea, jos se sanat pisteytetään vuoden 2005 mukai- (vrt. kappale hakukelpoisuus vastaavalle alalle). toimisto tekee toimitettujen kopioiden antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin sesti (ks. valtakunnallinen valintaopas). pohjalta päätöksen hakukelpoisuudesta siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu. 3) Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perus- kaikiin hakutoiveisiin. 2) Ammatillinen perustutkinto/koulu-, tutkinto (hakukoodi 7). Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet 6) Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot opisto- tai ammatillisen korkea-asteen Hakija, joka on suorittanut sekä ammatil- hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opis- (hakukoodi B). tutkinto (hakukoodi 4). lisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppi- kelijavalinta tehdään valintakokeen perus- Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkin- lastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin teella. ammattikorkeakoulussa vähintään 60 toja, on hänen valittava, millä todistuk- seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, Valintakokeessa on menestyttävä keski- opintopistettä koulutusohjelmaan soveltu- sella hakee. Arvosanat otetaan ko. tut- ja valita näistä sen, joka tuottaa parhaan määräistä paremmin. via opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tar- kintotodistuksesta. Myös näyttötutkintona pistemäärän. vitse olla ammattikorkeakoululaissa määri- ammatillisen perustutkinnon (120 ov) a) Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteel- 5) Ulkomailla suoritettu tutkinto teltyä hakukelpoisuutta. Valinta tehdään suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. la, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan (hakukoodi A). ammattikorkeakoulun ilmoittaman valinta- Näyttötutkinnon arvosanat otetaan kohdassa 1 esitetyn pisteytyksen mukai- Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan menettelyn mukaisesti. Jos suoritukset näyttötutkintotodistuksesta. sesti. on toimitettava kopio ja sen käännös suo- ovat jostain muusta ammattikorkeakou- b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon meksi, ruotsiksi tai englanniksi hakemuk- lusta kuin siitä, johon ollaan hakemassa, Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa perusteella, jolloin koulumenestyspisteet sensa perusteena olevasta tutkintotodistuk- hakijan on toimitettava opintosuoritusote oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista lasketaan kohdan 2 pisteytyksen mukai- sesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan hakuajan päättymiseen mennessä todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdolli- sesti. ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 16 17

10 NUORTEN KOULUTUS NUORTEN KOULUTUS kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. 7) Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi 6). Diak ei käytä opiskelijavalinnoissa harkinnanvaraista valintaa. Koulutus ja tutkinto, jolla ei voi hakea Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakijan on haettava todistuksella, jota hän käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät 2012 Hakuaika on Opiskelu alkaa elokuussa Viittomakielentulkin koulutusohjelma koodi 554 Viittomakielentulkki (AMK), 240 op, kesto 4 vuotta Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Turku Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma koodi op, kesto 3,5 vuotta Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Helsinki monimuotokoulutus lähipäiville osallistutaan joko Turussa tai Helsingissä Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto koodi 779 Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op, kesto 4 vuotta Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon lisäksi saat myös kelpoisuuden kirkon diakonian virkaan (diakonissa) Koulutusta on nyt haussa seuraavassa toimipaikassa: Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Helsinki Pori sekä päivä- että monimuotokoulutus Sosiaalialan koulutusohjelma koodi 422 Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK), Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto koodi 781 Sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja, 210 op, kesto 3,5 vuotta Koulutusta on nyt haussa seuraavassa toimipaikassa: Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Järvenpää Kauniainen Seuraava yhteishaku nuorten koulutukseen on syksyllä Lisätiedot: 210 op, kesto 3,5 vuotta Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto koodi 130 Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, kesto 3,5 vuotta Koulutusta on nyt haussa seuraavissa toimipaikoissa: Koulutusta on nyt haussa seuraavassa toimipaikassa: Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Helsinki Järvenpää Pieksämäki monimuotokoulutus Toimipaikka Koodi Aloituspaikat Helsinki Pori sekä päivä- että monimuotokoulutus 18 19

11 NUORTEN KOULUTUS Valintaperusteet Hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Opiskelijavalinta Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Valintakokeisiin Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen (A, B ja C) valintaryhmään, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat hakemukseen merkitään vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. valitaan hakijat koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksestä, ensimmäisestä hakutoiveesta ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerä- Valintapisteet Koulumenestys 30 pistettä tään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe 65 pistettä B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta YHTEENSÄ 100 pistettä Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä Koulumenestys Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen (A) tai ammatillisen tutkinnon todistuksen (B) tai ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen (C) perusteella valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottoman keskiarvon perusteella. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita todistuksen, jonka perusteella koulumenestys A. Yo-tutkintotodistus Arvosanat l/e m cl b a Äidinkieli Paras kieli (pitkä tai lyhyt) Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Lukion päättötodistuksen keskiarvo 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Pisteet NUORTEN KOULUTUS pisteytetään. Keskiarvo lasketaan arvosanoista, B. Koulu- jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko 4 10 menestys- pisteet Jos haussa käytettävään todistukseen on 2,67 4,50 9,00 30 annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi 2,50 4,25 8,75 26 luetuista opinnoista, se otetaan mukaan 2,33 4,00 8,50 24 keskiarvoa laskettaessa. Näyttötutkintona ammatillisen 2,17 3,75 8,25 22 perustutkinnon suorittaneiden arvo- 2,00 3,50 8,00 20 sanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Pisteasteikko on seuraava: 1,88 3,25 7, ,75 3,00 7, ,63 2,75 7,25 14 C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja 1,50 2,50 7,00 12 ammatillisen perustutkinnon pohjalta 1,38 2,25 6,75 10 Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen 1,25 2,00 6,50 8 ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. 1,13 1,75 6,25 6 Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keski- 1,00 1,50 6,00 4 <1,00 < 1,50 < 6,00 0 arvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Mikäli hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. C. Yo-tutkintotodistus Arvosanat l/e m cl b a Äidinkieli Paras kieli (pitkä tai lyhyt) Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 asteikko 1 3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet

12 NUORTEN KOULUTUS NUORTEN KOULUTUS Ensimmäinen hakutoive mista mahdollisten opintojen jälkeen, hakijan Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Opetushal- Lopullinen valinta koulutusohjelmaan teh- Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa opiskeluvalmiuksia ammattikorkeakoulussa lituksen ohjeen mukaan hakija osallistuu va- dään koulumenestyksestä ja ensimmäisestä 5 pistettä. sekä hakijan eettistä orientaatiota. lintakokeeseen siinä oppilaitoksessa, johon hakutoiveesta sekä valintakokeesta saatavan hän saa kutsun. Ammattikorkeakoulu on mi- yhteispistemäärän perusteella. Valintakoe Terveydentilaa käsitellään haastattelussa mi- toittanut toimipaikoissaan opiskelijavalinnat Valintakokeeseen kutsutaan hakijoista 4- käli haastateltava tuo esiin seikkoja, jotka voi- tietylle hakijamäärälle, joten muualta tulevia Valintapisteiden enimmäismäärä on kertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin. vat vaikeuttaa opiskelua tai sijoittumista työ- hakijoita ei valitettavasti voida valintakokei- seuraava: Hakijat kutsutaan koulumenestys- ja hakutoi- elämään koulutuksen jälkeen. Lue lisää So- siin ottaa. Koulumenestys 30 pistettä vepisteiden perusteella. Valintakokeessa pai- siaali- ja terveysalan terveydentilasuosituk- Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä notetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla mo- set s. 7. Valintakoeryhmät Valintakoe 65 pistettä tivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimistyöskentelyvalmiuksia. Valintakoetulos on Opettajahaastattelu on vuorovaikutustilanne, Yhteishaussa hakenut ei pääsääntöisesti saa päällekkäisiä valintakoekutsuja. Jos hakija on YHTEENSÄ 100 pistettä voimassa kyseisen haun ajan. jossa myös hakijalle annetaan mahdollisuus hakenut esim. sosiaalialan koulutusohjel- Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikor- hankkia tietoja koulutusaloistamme ja opis- maan kolmeen eri hakutoiveeseen, valinta- keakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistuk- Valintakoe sisältää kelusta Diakissa. koekutsu tulee siihen hakutoiveeseen, johon set. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valin- 1) valintakokeeseen valmistavan tehtävän. hakijan esivalinnan pisteet riittävät. Hakija nan, jos hakija on antanut itsestään virheelli- Tehtävän ohjeistus löytyy Internetistä www. Valintakokeen osioiden pisteytys: saa valintakokeesta valintakoetuloksen myös siä tietoja. diak.fi. Valmistava tehtävä tuodaan tehtynä Valintakokeen pisteytys yhteensä on 1 65 muihin sosiaalialan koulutusohjelman haku- ja tulostettuna valintakokeisiin mukana. Sitä pistettä: toiveisiin. Koulumenestys ei lähetetä etukäteen. Mikäli hakija ei ole etu- Opiskelu-, työskentelyvalmiudet Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seu- käteen valintakokeen nimenhuutoon men pistettä Sosiaali- ja terveysalalla on 5 valintakoeryh- raavasti: nessä tehnyt esittelyä ja tuonut sitä muka- Sosiaaliset valmiudet 1 15 pistettä mää. Kyseisiin valintaryhmiin toisessa am- A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion naan, vähennetään hakijan valintakokeesta opettajahaastattelu 1 30 pistettä. mattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe päättötodistuksen perusteella tai saamaa pistemäärää 3 pistettä. hyväksytään sellaisenaan niiden ammattikor- B. ammatillisen tutkinnon todistuksen Valintakokeen kaikista kolmesta osioista on keakoulujen osalta, jotka ovat mukana valta- perusteella tai 2) Alakohtaisia opiskelu-, työskentely- ja saatava hyväksytty tulos (vähintään 2 pistet- kunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakijan C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatil- sosiaalisia valmiuksia arvioivia osioita. tä). Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä kannattaa tarkistaa ammattikorkeakoulun ha- lisen perustutkinnon päättötodistuksen on 20 pistettä. kutoimistosta tekeekö ammattikorkeakoulu perusteella 3) Opettajahaastattelun, jossa selvitetään valintakoeyhteistyötä. hakijan motivaatiota yleensä sosiaali- ja ter- Diakonia-ammmatikorkeakoulun sosiaali- ja Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näis- veysalalle ja lisäksi kirkon alalle opiskelijan terveysalan valintakokeeseen ei kuulu ennak- Viittomakielentulkin koulutusohjelma tä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita hakiessa diakonisen sosiaalityön, diakonisen koon luettavaa kirjallisuutta, kirjatenttiä, tms. Opiskelijavalinta parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. hoitotyön tai kristillisen lapsi- ja nuorisotyön Hakijan tulee tarkistaa mahdolliset ennakko- Viittomakielentulkin koulutusohjelman valin- Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä suuntautumisvaihtoehtoihin, urasuuntautu- tehtävät muiden hakutoiveidensa osalta. takokeisiin voivat osallistua kaikki hakukel- todistuksesta, jolla koulutukseen pyritään. poiset hakijat

13 NUORTEN KOULUTUS A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona kaikista todistukseen daan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. merkityistä arvosanoista. Päättötodistuksen keskiarvo Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvo- Asteikko Asteikko Asteikko Koulumenestyspisteesanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta ,67 4,50 9, ,50 4,25 8,75 26 B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta 2,33 4,00 8,50 24 Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2,17 3,75 8, valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, 2,00 3,50 8,00 20 ja heidän lopulliset arvosanansa 1,88 3,25 7,75 18 kerätään suoraan oppilaitoksilta. 1,75 3,00 7, ,63 2,75 7,25 14 Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, 1,50 2,50 7,00 12 hän voi valita, minkä todistuksen perusteella 1,38 2,25 6,75 10 koulumenestys pisteytetään. Päättötodistuksen 1,25 2,00 6,50 8 keskiarvo lasketaan painottamattomana 1,13 1,75 6,25 6 keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu 1,00 1,50 6,00 4 tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voi- <1,00 < 1,50 < 6,00 0 Yo-tutkintotodistus Arvosanat l/e m cl b a Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Lukion päättötodistuksen keskiarvo 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Pisteet NUORTEN KOULUTUS Yo-tutkintotodistus Arvosanat l/e m cl b a Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 5 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 asteikko 1 3 2,33 2,00 1,75 1,50 1,25 asteikko ,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Pisteet Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnaltataneiden ammatillisen perustutkinnon suorit- arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Ensimmäinen hakutoive Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu Valintakoe ja työkokemus Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija tekee itsenäisesti etukäteistehtävän, joka julkaistaan yhteisvalinnan hakuajaksi Diakin ja Humakin verkkosivuilla (www.diak.fi ja ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan kirjallisesti kaikki etukäteistehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat

14 NUORTEN KOULUTUS NUORTEN KOULUTUS Toinen vaihe, varsinainen valintakoe, on yksi- Lisätietoja valintakokeiden sisällöstä ja työko- puheen ymmärtäminen, puhuminen ja Ulkomaisella tutkinnolla voi hakea, jos se päiväinen ja se suoritetaan aina siinä yksikös- kemuksen pisteytysperusteista saa osoittees- kirjoittaminen). Vastaa yleiseurooppalaisen antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin sä, johon hakija ensisijaisesti hakee. ta yhteishakuajan alettua. viitekehyksen suomalaisen sovelluksen siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu. taitotasoa B2.2. Diakin valintakoepäivät ovat keväällä Puhuttujen kielten tulkkauksen Valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso Lopullinen valinta koulutusohjelmaan teh koulutusohjelma hyvä. dään ensimmäisestä hakutoiveesta sekä va- Viittomakielentulkin koulutusohjelman valin- Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusoh- Asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen lintakokeesta saatavan yhteispistemäärän pe- takoe muodostuu mm. suomen kielen tehtä- jelmaan valittavilla on kaksi työkieltä. Vuon- kieli hyväksytty. rusteella. vistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksu- na 2012 toteutuvassa valinnassa työkielinä miskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatte- voivat olla suomi, arabia, kiina (mandariini), Toisen työkielen taito arvioidaan valintako- Valintapisteiden enimmäismäärä on luista sekä soveltuvuustutkimuksista. Kokeen thai ja turkki. Hakijalla tulee olla aina toisena keessa. seuraava: avulla selvitetään monipuolisesti hakijoiden työkielenä suomi. Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomail- Valintakoe 95 pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pis- Opiskelijavalinta Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjel- la suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava kopio ja sen käännös suo- YHTEENSÄ 100 pistettä tettä, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakokeen yhteydessä annetaan todistuksen perusteella enintään 5 pistettä alasuuntautuneisuudesta ja/tai alakohtaisesta työkokemuksesta. Varusmies- ja siviilipalvelus lue- man valintakokeisiin kutsutaan vain sellaiset hakukelpoiset hakijat, jotka ovat mennessä toimittaneet Diakin hakutoimistoon todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän meksi, ruotsiksi tai englanniksi hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Käännös pitää olla virallisen kääntäjän tekemä ja käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Hakutoimisto tekee toimitettujen kopioiden pohjalta Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelman valintakoe muodostuu mm. suomen kielen tehtävistä, toisen työkielen tehtävistä, kielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, muistitesteistä, haastatteluista sekä opiskelu-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia mittaavista osioista. taan työkokemukseksi alasuuntautuneen työkokemuksen tapaan. Diak tekee valintayhteistyötä Humanistisen suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto). Muulla kuin suomen kielellä päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pe- Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. ammattikorkeakoulun kanssa. Mikäli hakija on hakenut molempien ammattikorkeakoulujen viittomakielentulkin koulutusohjelmiin, hänet kutsutaan vain ensisijaisen hakutoiveensa valintakokeisiin. Valintakokeiden tulos siirtyy myös toiselle ammattikorkea- hakukelpoisuuden antavan tutkinnon hankkineet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava: rusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Hakukautena valmistuvien EU-/ Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. koululle. Yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kielen ETA-maan kansalaisten tutkintojen on Kevään 2012 valintakoepäivät ovat: kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, oltava suoritettuina viimeistään Diak Etelä Helsinki ja

15 STUDY IN ENGLISH STUDY IN ENGLISH 2 STUDY IN ENGLISH of your first preference, you cannot be selected for your second, third or fourth applied. Applicants allocated to reserve places are chosen according to the level of their re- Confirmation of the study place is binding and cannot be altered or rectified. preference. sults, should study places become available. If you have applied to several degree pro- Applying Find out about your possibilities by directly grammes, please wait until you have received Apply online at It is Once you have been offered a reserve contacting the institutes of higher education. all the admission results. Once you have re- important to follow all the instructions. place, you still can be accepted for a higher ceived all the results, select your study place preference option due to cancellations, if You can always apply again next year and it and return the confirmation form. A student The application period starts on 9 January you have decided to be placed on a waiting is worth contacting the admissions offices or forfeits his/her study place, if the confirma and closes on 14 February at 4.15 pm list for a higher preference option or you employment offices in order to plan how to tion form arrives at the higher education insti- Finnish time (+2 hrs GMT). All online appli- have not accepted another study place. improve your chances for admission. tution after the set date. cations must be submitted before the closing time. All required attachments have to be at Changing the application Appeal Reserve places the admissions office of the applicant s first The order of preference can only be An applicant not satisfied with the results of A student can be placed on the waiting list choice UAS by 24 February 2012 at 4.15 pm changed during the application period. the student selection process should first for a reserve place if he/she has been admit- Finnish time. Changes in address or other relevant contact the UAS he/she has applied to. If the ted to a lower preference study place by 17 personal details can be changed outside matter is not resolved, the student may ap- July, The reserve place is for one of the Paper applications not submitted online must the application period. peal in writing to the executive board of the higher preference options that the student arrive at the admissions office of the appli- All changes in the application or additional UAS in question. Such an appeal must be has expressed in his/her joint application. cant s first choice UAS by 14 February 2012 information must be sent in writing to made within 14 days from the time the appli- Those admitted after the set date cannot be at 4.15 pm Finnish time. the admissions office of the UAS of your cant had the possibility of receiving informa- put on the waiting list. first preference. tion on student selection. Consider your options of preference A student remains on the waiting list until 14 carefully One study place per academic term Confirming the study place August By this date, the student is either You can apply for up to four different degree You can only accept one study place at a Admission results for degree programmes admitted to a reserve place on the waiting programmes at 25 Universities of Applied higher education institution in Finland start- starting in autumn 2012 will be sent by mail list, or to the study place initially offered to Sciences in Finland. ing in the same academic term (The fall term to the students by 17 July 2012 at the latest. him/her. A student may have only one re- 1 August 31 December, the spring term In addition to the letter of admittance, the serve place on the waiting list. This reserve The order of preference chosen in the appli- 1 January 31 July). This rule does not pre- student will receive a confirmation form. It is place cannot be replaced by another on the cation is binding and cannot be altered after vent you from accepting another study place imperative that the student submits the con- waiting list. the application closes. during another academic term. firmation form to the higher education institution in which he/she wishes to study 31 Please note that waiting lists are not available If you are not accepted on the programme If you are not selected July 2012 at 4.15 pm Finnish time at the lat- for some degree programmes at universities. of your first preference, your points will be If you do not receive a study place in the joint est, otherwise the student will forfeit the Please check the availability from the univer- checked to see if you can be accepted for application, you will receive a letter informing study place. sities before submitting the study place con- your second, third or fourth preference. If you of your points and the possible reserve firmation form. you are accepted for the degree programme places for the options to which you have 28 29

16 STUDY IN ENGLISH STUDY IN ENGLISH The applicant sets his/her study options in or- to your application and to changes in your The applicant may choose at most four A vocational qualification in adult der of preference when applying to UAS and circumstances. options. The student admissions follow the education of at least three years duration, certain university degree programmes. This admission criteria decided on by the poly- referred to in the Vocational Adult order of preference cannot be altered after Diaconia University of Applied Sciences technics/uas s in the joint application sys- Education Act (631/98), further vocational the application period has ended. The appli- Admissions Office tem, and the order of preference of the options qualification or specialist vocational cant cannot choose a reserve place from op- Sturenkatu 2 chosen by the applicant. The application qualification or tions of a lower preference than that to which FI Helsinki form must be submitted by the end of the A foreign degree of qualification which he/she has already been admitted. Fax application period. The admission is condi- gives eligibility for higher education in the Tel tional until the polytechnic/uas has checked awarding country. The higher education institution will inform the applicant s school and other relevant those admitted on 18 July 2012 or after about certificates. The polytechnic/uas may with- The educational qualification used in the the date for submission of the confirmation Recommendation on the admission draw the admission, if the applicant has joint application during the spring must be form. These applicants cannot be placed on criteria for the 2012 Joint application given false information. completed at the latest 31 July. The educa- the waiting list. system to degree programmes conducted tional qualification must be completed by the in a foreign language Eligibility for applying to the Programmes end of the application period if the applicant Eligibility This recommendation applies to the selection is applying with: Eligibility for studies at UAS depends on com- /admission process of Finnish professionally- General eligibility for the programmes is A specialist vocational qualification pleting the Finnish Matriculation examination oriented higher education institutions Bach- given by: A further vocational qualification or upper secondary examination, European elor-level degree programmes conducted in Completed Finnish upper secondary A degree completed in a foreign country, if Baccalaureate, International Baccalaureate or English. The professionally-oriented higher education or the Finnish matriculation the applicant is not a citizen of an EU/EEA- Reifeprüfung examination, vocational qualifi- education institutions either use the English examination (Act on the Organisation of country. cation of three years or more in duration, a translation polytechnic or university of ap- the Matriculation Examination (672/2005). non-finnish degree or studies equivalent to plied sciences when referring to themselves. International Baccalaureate, Reifeprüfung Eligibility for applying a corresponding these qualifications. A vocational qualifica- For the purpose of this document, profession- or European Baccalaureate examination. field of study is given by: tion of less than three years in duration gives ally oriented higher education instutions are A vocational college diploma or higher A vocational qualification of less than eligibility to a corresponding field of study. hereafter referred to as polytechnics and/or vocational diploma (e.g. in engineering). three years duration, completed in voca- Eligibility for UAS studies in a corresponding universities of applied sciences (abbr. UAS). A vocational qualification of at least three tional upper secondary education and field of study may be broadened into general Moreover, this document refers to a degree years duration, completed in vocational training, referred to in the Vocational eligibility for UAS studies. programme conducted in English with a upper secondary education and training, Education and Training Act (630/98), or general term programme. referred to in the Vocational Education a corresponding earlier qualification. More information about eligibility can be and Training Act (630/98), or an earlier Combined education programmes of less found in the chapter on admissions criteria. General principles of admissions corresponding qualification. than three years duration, referred to in Applications for the programmes are sub- Combined education programmes of at the Act on Youth-level Education and the More information mitted through the joint application system. least three years duration, referred to in Polytechnic experiment (391/91). Please contact the admissions office of the the Act on Youth-level Education and the Vocational qualifications in adult educa- UAS of your first choice in all matters relating Polytechnic Experiment (391/91). tion of less than three years duration, 30 31

17 STUDY IN ENGLISH STUDY IN ENGLISH referred to in the Vocational Adult Educa- sciences with your higher education degree. original certificate to the admissions office of The certificate copies must be delivered by tion Act (631/98). Instead, you must apply with the degree that his or her first preference polytechnic/uas post to the polytechnic/uas by 24 February you used when applying to a higher educa- by 24 February pm at the latest. 2012, 4.15 pm Finnish time (+2 hrs GMT). Eligibility for polytechnic/uas studies in a tion institution. Scanned or faxed copies will not be accepted. corresponding field of study on the basis An applicant who is applying with a non- Certificate copies delivered after the deadline specified above may be broadened into gen- Admissions procedures Finnish qualification and is not a citizen of an will not be considered. eral eligibility for polytechnic /UAS studies by: In order to demonstrate eligibility to poly- EU/EEA-country must provide proof of their technic/uas studies, an applicant applying English language skills, by 24 February 2012 All applicants who have demonstrated their 1) Additionally completing general or voca- with a non-finnish qualification must provide 4.15 pm at the latest, to the admissions office eligibility and language skills will be invited to tional studies that extend the post-basic a copy of the original certificate to the admis- of his or her first preference polytechnic/ the entrance examinations. education studies to three years of sions office of his or her first-choice polytech- UAS. In order to prove his or her English lan- duration nic/uas by UAS by 24 February 2012, 4.15 guage skills, he or she must provide one of The applicants language skills will be evalu- or pm at the latest. The polytechnic/uas will the following minimum requirements: IELTS ated in the language test included in the en- 2) Gaining at least three years of work then decide on the applicant s eligibility for score academic level 6.0 or TOEFL score 550 trance examination on a pass/fail basis. An experience in a corresponding field, all the options in the application. This does paper-based test/ internet-based test applicant who has failed the language test is after completing the qualification. not apply to those applicants who are citi- or skills level 4 in English in the National Cer- withdrawn from admission. zens of an EU/EEA-country and who are tificate of Language Proficiency. Both TOEFL The corresponding field of study is defined completing their qualification in the spring of and IELTS test results are valid for two years. Exemption from the Language Test according to the following fields of voca- applying. In addition, copy of an official Finn- The National Certificate of Language Profi- An applicant (citizen of an EU/EEA-country), tional education and training: humanities ish, Swedish or English translation of the cer- ciency does not have a set date of validity. who is not obliged to send proof of their lan- and education; culture; natural sciences; tificate must be provided if the certificate is TOEFL score results are only accepted if they guage skills, can be exempted from the lan- natural resources and the environment; not written in one of these languages., The are delivered directly from the Educational guage test, if he or she has provided a certif- tourism, catering and domestic services; so- translation must include the translator s signa- Testing Service (ETS). icate of language skills to his or her first pref- cial services, health and sports; technology, ture and stamp. erence polytechnic/uas by 24 February communications and transport; social sci- In addition, upper secondary level school 2012, 4.15 pm at the latest. The minimum ences, business and administration. Applicants applying with a Finnish qualifica- education in English completed in Great English language skill requirement is IELTS tion do not need to submit copies of their ed- Britain, Ireland, the United States, Canada, score academic level 6.0 or TOEFL score UAS can also take into consideration a voca- ucational certificates. Copies of Finnish cer- Australia or New Zealand or Bachelor s or 550 paper-based test/79 80 Internet-based tional qualification or school-level vocational tificates will be requested of accepted stu- Master s degree completed in English in one test, or grade C in the Finnish matriculation education that does not fall into the fields of dents in connection with their confirmation of these countries, is also accepted as a dem- examination in advanced level English (IB- education and training specified above as of acceptance. The only exception is an ap- onstration of sufficient English language skills. examination grade 4 completed in Finland, studies in a corresponding field, if its content plicant applying with a Finnish competence Bachelor s or Master s degree conducted in Reifeprüfung -examination grade 7 complet- is close to the study programme specialisation. based specialist vocational qualification or a English in a European Union/European Eco- ed in Finland or EB-examination grade 6.00 competence based further vocational qualifi- nomic Area -country is also accepted as a 6.95), or skills level 4 in English in the Na- Higher education degree cation, he or she must provide a copy of the demonstration of sufficient English language tional Certificate of Language Proficiency. You can not apply to a university of applied skills. Both TOEFL and IELTS test results are valid 32 33

18 STUDY IN ENGLISH AIKUISKOULUTUS for two years. The National Certificate of Language Proficiency does not have a set In addition, upper secondary school education in English completed in Great Britain, The maximum total of entrance examination points is 100. Applicants scoring less than 30 3 AIKUISKOULUTUS date of validity. TOEFL score results are only Ireland, the United States, Canada, Australia out of 100 points or failing any parts of the Hakukelpoisuus accepted if they are delivered directly from or New Zealand or Bachelor s or Master s entrance exam are not eligible for admission. Hakukelpoisuus muodostuu aikuishaussa ha- the Educational Testing Service (ETS). degree completed in English in one of these kukelpoisesta tutkinnosta sekä kahden vuo- countries, is also accepted as a demonstra- Discretionary admission den yleisestä työkokemuksesta. Diaconia University of Applied Sciences has tion of sufficient English language skills. Diak does not use discretionary admission. applied for a Designated Institution (DI) Bachelor s or Master s degree conducted in Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintoon code from ETS Educational Testing Service, which means that an applicant who will take a TOEFL test can allow the test organiser to English in a European Union/European Economic Area -country is also accepted as a demonstration of sufficient English language Admissions, spring 2012 johtavaan aikuiskoulutukseen on määritelty hakukelpoisuus kahdella eri tavalla: 1) laaja hakukelpoisuus tai 2) rajattu hakukelpoisuus. send the official test score report directly to skills. Application period: 9 January 14 February Kumpaa hakukelpoisuutta haussa olevassa Diaconia University of Applied Sciences Studies begin in August koulutuksessa noudatetaan, ilmoitetaan kou- Applicants can use the code when they register for the TOEFL test and indicate our institution as a score recipient. The TOEFL code of Diaconia University of Applied Sciences is Applicants can also provide in the registration form the name and address of Selection between applicants with equal admission points In case there is a tie in admission points, the applicants to HEIs will be ranked on the following basis: Degree Programme in Social Services Option 1 Focus on Community Development Work Option 2 Focus on Diaconal Youth and Community Development Work lutustarjonnassa. Samoin rajatun hakukelpoisuuden pohjakoulutusvaatimukset ilmoitetaan koulutustarjonnassa. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna viimeistään the institution where they want their official score reports to be sent. Grades in the Finnish Matriculation examination are received from the Matriculation 1. the order of preference of the options indicated by the applicant 2. the result of the entrance examination 3. the grade point average in all subjects 4. points awarded for school performance Degree: Bachelor of Social Services, 210 ects, extent of the studies 3.5 years Unit Starting places Diak South/Järvenpää unit Laaja hakukelpoisuus yleinen hakukelpoisuus tai vastaavan alan hakukelpoisuus 2 vuoden yleinen työkokemus examination register for applicants who have completed their Matriculation examination in 1990 or after. Only applicants who have completed their Finnish Matriculation examination before 1990 must provide a certifi- If the admission points are still tied, after ranking applicants based on these criteria, the application system will automatically draw an applicant for selection. 2. Rajattu hakukelpoisuus erikseen määritellyt pohjakoulutusvaatimukset 2 vuoden yleinen työkokemus cate of language skills. Applicants applying with a Finnish vocational qualification who Admission Yleinen hakukelpoisuus also have completed the Finnish Matricula- The final admission will be based solely on lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tion examination must provide a copy of the results of the entrance examination. International Baccalaureate-, Reifebrüfung- their certificate. tai European Baccalaureate -tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja) 34 35

19 AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS ammatillinen perustutkinto (vähintään ammatillinen perustutkinto tai vastaava kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Hakukelpoisuuden edellyttämä 3-vuotinen) tai sitä vastaava aikaisempi aikaisempi tutkinto (esim. lähihoitaja alle Diakonia-ammattikorkeakoulussa voidaan tar- työkokemus tutkinto (laissa ammatillisesta koulutuk- 3-vuotinen tutkinto) vittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaa- Hakijalla tulee hakuajan loppuun mennessä sesta 630/98 tarkoitetut tutkinnot) nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- van alan koulutukseksi koulutusalajaosta poik- olla vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- korkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa keava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautu- työkokemusta vähintään 2 vuotta (kaikki työ- korkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta misvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva kokemus otetaan huomioon). Työkokemuk- (391/91) tarkoitetut vähintään 3-vuotiset suppeammat yhdistelmäopinnot perustutkinto tai kouluasteen ammatillinen sen tulee olla hankittu hakuajan päättymi- yhdistelmäopinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- koulutus. (Esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan- seen mennessä. Osa-aikatyö muunnetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudel- ohjaaja hyväksytään sosiaali- ja terveysalalle.) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 annetussa laissa (631/98) tarkoitettu taan kolmea vuotta suppeampi ammatilli- täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia/ laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen nen perustutkinto. Avoimen ammattikorkeakouluopintojen päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuk- ammatillinen perustutkinto, ammatti- tuottama hakukelpoisuus sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista tai saman tutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä Mikäli et tiedä, onko tutkinto, jolla suunnitte- Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa am- työnantajan palveluksessa hankittua. Työ- vastaava aiempi tutkinto let hakevasi, vastaavan alan tutkinto, selvitä mattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopis- kokemukseksi ei hyväksytä harjoittelua tai ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa asia Diakin hakutoimistosta tettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja työssäoppimista, jos ne sisältyvät haussa käy- maassa antaa kelpoisuuden korkeakoulu- suorittaneet (sosiaalialan koulutustuohjel- tettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, sivii- opintoihin. Henkilö, joka on saavuttanut edellä seloste- maan hakevalla tulee olla sosiaalialan koulu- lipalvelusta tai hoitovapaata ei hyväksytä työ- tuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan tusohjelmaan soveltuvia ja hoitotyön koulu- kokemukseksi. Vain sellainen työkokemus Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritet- ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tusohjelmaan hakevalla tulee olla hoitotyön hyväksytään, josta on työnantajan todistus. tuna viimeistään tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikor- koulutusohjelmaan soveltuvia avoimessa am- Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos keakouluihin mattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja). siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on Ulkomaisella tutkinnolla hakevan, joka ei ole Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakou- ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. EU-/ETA-maan kansalainen tulee toimittaa 1. suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset lulaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kopio tutkintotodistuksesta ja sen käännös yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, kahden vuoden työkokemusta. Valinta teh- Valintaperusteet (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, jotka laajentavat perusopetukseen jälkei- dään valintakokeen 1 perusteella (kts. kuvaus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukel- ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä haku- set opinnot kolmeen vuoteen, tai valintakokeesta). poiset hakijat. Valinta tehdään valintakokees- toiveena olevan ammattikorkeakoulun haku- 2. hankkimalla vähintään kolmen vuoden ta, työkokemuksesta ja suoritetuista sosiaali- toimistoon. Todistusjäljennösten on oltava työkokemuksen tutkinnon suorittamisen Jos suoritukset ovat jostain muusta ammatti- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnoista perillä hakutoimistossa viimeistään jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. korkeakoulusta kuin siitä, johon ollaan hake- kertyvien pisteiden perusteella. Alkuperäiset klo massa, hakijan on toimitettava opintosuoritus- todistukset suoritetuista opinnoista ja työkoke- Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan ote viimeistään klo kaikkien muksesta tarkistetaan opiskelijaksi hyväksy- Hakukelpoisuus vastaavalle alalle koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatus- hakutoiveiden ammattikorkeakoulujen haku- tyiltä. Hakijalta edellytetään, että hän toimit- ammatillisesta koulutuksesta annetussa ala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luon- toimistoihin. taa jäljennökset todistuksista valintakoekutsus- laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa nonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitse- sa mainittuun päivään mennessä siihen toimi- peruskoulutuksessa suoritettu, laajuu- mis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta- paikkaan, missä osallistuu valintakokeeseen. deltaan kolmea vuotta suppeampi ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteis

20 AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS Valinta tehdään valintakokeesta, hakukelpoisuuden ylittävästä sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Mikäli et tiedä, onko lisäpisteitä kerryttävä työkokemuksesi sosiaali- ja terveysalan työkokemusta, selvitä asia ennen hakulomakkeen täyttämistä Diakin hakutoimistosta. kelu-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia arvioivista osista. Valintakokeen osioiden pisteytys opettajahaastattelu 1 30 pistettä opiskelu-, työskentely- ja sosiaaliset valmiudet 1 40 pistettä yhteensä 1 70 pistettä Hakijan tulee saada valintakokeesta yhteensä vähintään 30 pistettä ja jokaisesta osiosta vä- Hakijan tulee tarkistaa mahdolliset ennakkotehtävät muiden hakutoiveidensa osalta. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Opetushallituksen ohjeen mukaan hakija osallistuu valintakokeeseen siinä oppilaitoksessa, johon hän saa kutsun. Ammattikorkeakoulu on mitoittanut toimipaikoissaan opiskelijavalinnat tietylle hakijamäärälle, joten muualta tulevia hakijoita ei valitettavasti voida valintakokeisiin ottaa. opintoviikko/opintopiste pisteet 2 / / / / / / / / / Valintapisteiden enimmäismäärä hintään 2 pistettä voidakseen tulla valituksi. Ammattikorkeakoulussa suoritettuja erikois- Valintakoe sosiaali- ja terveysalan työkokemus 70 pistettä 20 pistettä Valintakoe 2 Valintakoe muodostuu opettajaparin suorit- Työkokemus Hakukelpoisuuden (2 vuotta) ylittävästä sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesta saa tumisopintoja ja täydennyskoulutuksessa suoritettuja opintoja ei hyväksytä. Avoimen amk:n opintojen tulee olla tehty hakuajan sosiaali- ja terveysalan amk-opinnot Yhteensä 10 pistettä 100 pistettä tamasta haastattelusta opettajahaastattelu 1 70 pistettä pisteitä siten, että kaksi kuukautta kokopäivätyötä tuottaa yhden pisteen. Myös kirkon alan työ tuottaa työkokemuspisteitä niille loppuun mennessä. Avoimen ammattikorkeakouluopintojen ha- Hakijan tulee saada valintakokeesta yhteensä opiskelijoille, jotka hakevat kirkon nuoriso- kukelpoisuuden tuottamat 60 op opinnot Hakijan tulee saada valintakokeesta vähin- vähintään 30 pistettä. työnohjaajan tai diakonian tutkinnolla. Kou- eivät tuota lisäpisteitä. Nämä hakijat valitaan tään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi lutusalakohtaisen työkokemuksen tulee myös valintakokeen tuloksen perusteella. Valintakoe 1 ja 2 sisältää myös valintakokee- olla hankittu hakuajan päättymiseen men- Valintakoe seen valmistavan tehtävän. Tehtävän oh- nessä. Valintakokeeseen 1 osallistuvat ne hakijat, jeistus löytyy Internetistä Val- jotka hakevat muuhun kuin ns. muuntokou- mistava tehtävä tuodaan tehtynä ja tulostettu- Tarvittaessa varmista hakutoimistosta, onko lutukseen. Muuntokoulutukseen hakijat osal- na pääsykokeisiin mukana. Sitä ei lähetetä työkokemuksesi lisäpisteitä tuottavaa alakoh- listuvat valintakokeeseen 2. Muuntokoulu- etukäteen. Mikäli hakija ei ole etukäteen va- taista työkokemusta. tuksen hakukelpoisuutena on aikaisemmin lintakokeen nimenhuutoon mennessä tehnyt suoritettu saman alan opistoasteen tutkinto esittelyä ja tuonut sitä mukanaan, vähenne- Ammattikorkeakouluopinnot tai kirkollisissa suuntautumisvaihtoehdoissa tään hakijan valintakokeesta saamaa piste- Avoimessa ammattikorkeakoulussa tai tutkin- sosionomi (AMK) tai vastaava tutkinto. määrää 3 pistettä. toon johtavassa (tutkinnon ei tarvitse olla valmis) ammattikorkeakoulutuksessa suorite- Valintakoe 1 Diakonia-ammmatikorkeakoulun sosiaali- ja tuista sosiaali- ja terveysalan opinnoista saa Valintakoe muodostuu opettajaparin suorit- terveysalan valintakokeeseen ei kuulu ennak- pisteitä seuraavasti: tamasta haastattelusta ja alakohtaista opis- koon luettavaa kirjallisuutta, kirjatenttiä, tms

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS KEVÄT 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kevään 2013 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika: 4.3. 3.4.2013 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS SYKSY 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS SYKSY 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS SYKSY 2013 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas SYKSY 2013 Syksyn 2013 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2011

Hakijan opas KEVÄT 2011 Hakijan opas KEVÄT 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2011 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika: 7.3. 12.4.2011 Valintakokeet toimipaikoittain: Helsinki 1.6.2011 (Puhuttujen

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa HAKIJAN OPAS SYKSY 2012 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Syksyn 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika: 17.9. 2.10.2012 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu Monta tapaa parantaa maailmaa. Hakijan opas kevat 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas KEVÄT 2014 Kevään 2014 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Nuorten koulutus Hakuaika:

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: VALINTAPERUSTEET 2009 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Ohjaajien päivä 13.10.2010 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN

TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN HAKIJAN OPAS YHTEISHAKU 3.3. 1.4.2014 TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN Tästä Hakijan oppaasta löydät koulutuksia, joille on yhteistä se, että ne valmentavat ihmisläheisiin ammatteihin. Humakin opinnot sisältävät

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot