Hakijan opas KEVÄT 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas KEVÄT 2012"

Transkriptio

1 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu

2 KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet toimipaikoittain: Helsinki (Puhuttujen kielten tulkkauksen ko), 4.6. ja (Sosiaalialan ko, hoitotyön ko) Järvenpää 6.6. ja Kauniainen 6.6. ja Pieksämäki Pori Turku (Viittomakielentulkin ko) Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy klo Opiskelu alkaa elokuussa. Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipaikoittain. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. Study in English Application period: 9 January 14 February All applications must be submitted by 14 February at 4.15 pm Finnish time (+2 hrs GMT). Entrance Examinations will take place at Diak South/Järvenpää Unit on 11 or 12 April 2012 (one day per applicant). Application results for the Degree Programme will be sent by mail to the students by 17 July 2012 at the latest. The student wishing to study at Diak has to submit the confirmation form to Diak South/ Järvenpää unit Studies Office by 31 July The waiting list is closed on 14 August Studies begin in August Aikuiskoulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet toimipaikoittain: Helsinki ja Oulu ja Pieksämäki Pori Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakijat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy klo Opiskelu alkaa elokuussa. Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipaikoittain. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. Ylempi amk-tutkinto koulutus Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet: Pori Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo Jonotusoikeus päättyy Opiskelu alkaa syyskuussa Valittujen nimet julkaistaan myös internetosoitteessa Nimi julkaistaan vain, mikäli hakija on antanut siihen yhteishakulomakkeessa luvan. Julkaisija Diakonia-ammattikorkeakoulu Tekijät Eija Rantanen, Saara Nurmi, Sirpa Kyyhkynen Taitto Ad Helena Oy Julkaisun materiaalin jäljentäminen tai kopioiminen ilman Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjallista lupaa on kielletty. Diakonia-ammattikorkeakoulu

3 SISÄLLYS HAKIJALLE SISÄLLYS HAKIJALLE Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmat: KEVÄÄN 2012 YHTEISHAKUJEN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT...2 Nuorten koulutus...2 Study in English...2 Aikuiskoulutus...2 Ylempi amk-tutkinto koulutus...2 HAKIJALLE...5 HAKEMINEN...6 Hakutoivejärjestys...6 Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen...6 Opiskelijavalinta...6 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN...10 Sähköinen hakijapalvelu...10 MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA NUORTEN KOULUTUS...14 Hakukelpoisuus...14 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät Valintaperusteet...20 Opiskelijavalinta STUDY IN ENGLISH...28 Applying...28 Eligibility...30 General principles of admissions...30 Admissions procedures...32 Admission...34 Discretionary admission...35 Admissions, spring AIKUISKOULUTUS...35 Hakukelpoisuus...35 Valintaperusteet...37 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät YLEMPI AMK-TUTKINTO...41 Hakukelpoisuus...41 Valintaperusteet...41 Haussa olevat koulutusohjelmat, kevät KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUMISVAIHTOEHDOT...43 Nuorten koulutus ja aikuiskoulutus...43 Viittomakielentulkki (AMK)...43 Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma...43 Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto...44 Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto...45 Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto..46 Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto...47 Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto...48 Degree Programme in Social Services (Sosionomi AMK)...49 Ylempi amk-tutkinto AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU...50 YHTEYSTIETOJA...51 Diakissa aloittaa tutkinto-opiskelijana vuosittain nuorta ja aikuista. Haluatko olla yksi heistä? Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kevään 2012 Hakijan opas kertoo sinulle tiivistetysti keväällä 2012 yhteishaussa olevan koulutustarjonnan. Oppaassa ovat tiedot nuorten koulutuksen, vieraskielisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjonnasta. Lisäksi oppaassa on ohjeita hakemisesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta, koulutusohjelmista ja suuntautumisvaihtoehdoista sekä valintaperusteista. Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saat Diakin hakutoimistosta, toimipaikkojen opintotoimistoista ja netistä Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Diakissa on viisi koulutusohjelmaa hoitotyön koulutusohjelma sosiaalialan koulutusohjelma viittomakielentulkin koulutusohjelma puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelma ja Degree Programme in Social Services Focus on Community Development Work or Diaconal Youth &Community Development Work sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö, 90 op sosiaalialan koulutusohjelma, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, Johtaminen perhe- ja perhehoitotyössä, 90 op terveyden edistämisen koulutusohjelma, Mielenterveystyö 90 op viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma, 90 op Miksi sinun kannattaa valita juuri Diak? Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Koulutuksellisena tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytykset pohtia oman ammatillisen toimintansa eettisiä perusteita. Opiskelu haastaa koko persoonan mukaan. Opiskelijapalautteissa Diakin opetusta pidetään asiantuntevana ja korkeatasoisena, opintojen jälkeen työllistytään hyvin sekä opiskeluilmapiiri koetaan myönteisenä ja opiskelijaa tukevana. Diakissa on noin 3000 opiskelijaa. Hae ja ole yksi heistä! Onnea hakuun! 4 5

4 HAKEMINEN HAKEMINEN HAKEMINEN toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija pääsee ensimmäiselle sijalle mer- na) ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakulomakkeeseen. luun, edellytetään hakijoilta tiettyä terveydentilaa. Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa kitsemäänsä koulutukseen, häntä ei voi enää valita alemmalla sijalla olevaan toiveeseen Diakin valintaperusteissa sovelletaan Tarkista, onko sinulla terveydellisiä teki- (2. 4.). Jos hakija pääsee toiselle sijalle mer- voimaan tulevan lainsäädännön jöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoil- Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakun- kitsemäänsä hakutoiveeseen, häntä ei voida laki ammattikorkeakoululain muuttami- lesi. Huom! Hakija voidaan hyväksyä nallisessa ammattikorkeakoulujen yhteis- enää valita toiveisiin 3. ja 4. jne. Sitä vastoin sesta (953/2011), asetus 1035/2011 koulutukseen, jos terveydellinen este voi- haussa. Voit hakea koulutukseen koko maa- hakija voi saada opiskelupaikkojen peruuntu- laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta daan kohtuullisin toimin poistaa. han yhdellä hakemuksella ja esittää neljä misen kautta kutsuja varasijoilta ylemmille (955/2011) hakutoivetta. Yhteishaussa oleviin koulutus- hakutoiveille. laki opiskelijoiden oikeusturvalautakun- Sosiaali- ja terveysalan ohjelmiin haetaan Internetin kautta osoit- nasta (956/2011) terveydentilasuositukset teessa (nuorten koulutus, Hakemuksen muuttaminen ja sisältyviä määräyksiä opiskelijaksi ottamisen Sosiaali- ja terveysalalle hakijan tervey- aikuiskoulutus, ylemmät ammattikorkeakou- täydentäminen esteistä ja opiskelijavalintaan liittyvästä tie- dentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellai- lututkinnot). Vieraskielisiin koulutusohjelmiin Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi donsaannista, oikeudesta turvalliseen opiske- nen, että opiskelija kykenee opintoihin haetaan osoitteessa muuttaa vain hakuaikana. luympäristöön, opiskeluoikeuden peruutta- liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitte- Nettihaku ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja Kaikki muutokset tulee toimittaa kirjalli- misesta ja siihen liittyvästä tiedonsaannista, luun. antaa tietoa hakemisesta. Nettihakupalvelu sesti ensisijaisen ammattikorkeakoulun opiskeluoikeuden palauttamista, huumaus- Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että on avoinna ympäri vuorokauden, lukuun hakutoimistoon. ainetestaustauksesta, kurinpidosta ja tietojen opiskelu ja ammatissa toimiminen edel- ottamatta käyttökatkoa, joka on aamuisin Työkokemustietoja voi täydentää ja arvo- saantioikeudesta sekä muista lain määräyk- lyttävät hyvää henkistä tasapainoa, klo sanamuutoksia voi ilmoittaa seuraavasti: sistä. ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle valintakokeisiin vaikuttavat tiedot eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelma- Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä saakka (aikuiskoulutus, ylempi Mikäli opiskelijaksi valitulla on terveyden- käyttäjälle, hakupäivänä klo mennessä. amk), saakka (nuorten koulutus) huoltoalan tutkinto, joka edellyttää Valviran esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sai- lopulliseen valintaan vaikuttavat tiedot lupaa harjoittaa terveydenhuollon ammattia, raudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat Hakutoivejärjestys saakka (aikuiskoulutus, ylempi tulee luvan olla voimassaoleva. voivat muuttua terveydelliseksi ongel- Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa muka- amk), saakka (nuorten koulutus) maksi opiskeluaikana tai myöhemmin na oleviin koulutusohjelmiin pyrittäessä tarvi- Osoitteenmuutoksia voi ilmoittaa läpi Terveydelliset vaatimukset työelämässä, taan yleensä vain yksi hakulomake. Lomak- koko hakukauden. Koskee ainoastaan humanistiselle ja kas- veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa keelle voi merkitä neljä hakutoivetta. Haku- vatusalalle, sosiaali- ja terveysalalle ja/tai opintopolkua ja työhön sijoittumista. lomakkeessa hakijan ilmoittama hakutoive- Opiskelijavalinta merenkulkualalle hakevia. Näillä koulutus- järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikor- aloilla opintoihin sisältyy alaikäisten tur- Muuta huomioitavaa hakuajan päätyttyä. keakoulun päättämiä valintaperusteita (nuor- vallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun ten koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ylempien tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaati- harjoitteluun siirtymistä ammattikorkea- Hakijan hakutoiveet huomioidaan hakutoive- amk-tutkintojen sekä vieraskielisen koulutuk- muksia. Koska opiskelijoiden on oltava koulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esit- järjestyksen mukaan. Jos pisteet eivät riitä en- sen valintaperusteet on selvitetty tuonnempa- toimintakyvyltään kykeneviä opintoihin tämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennai- simmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö ne liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitte- sesti alaikäisten parissa työskentelyä. 6 7

5 HAKEMINEN HAKEMINEN Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikor- niissä työskentelevien terveyden tai turval- -Tutkintoon johtava nuorten arvosanoja ja todistuksesta laskettua keski- keakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi lisuuden. vieraskielinen koulutus arvoa hakijan hakulomakkeella ilmoittamiin ottamisen arvioinnin edellyttämät tervey- 1. hakutoivejärjestys tietoihin. dentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opis- Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen 2. valintakokeen tulos keluoikeuden peruuttamista koskevasta Koskee ainoastaan humanistiselle ja kasva- 3. kaikkien aineiden keskiarvo Ammattikorkeakoulu voi purkaa tehdyn opis- päätöksestä. tusalalle, sosiaali- ja terveysalalle ja/tai 4. koulumenestyspisteet kelijavalinnan, jos hakija on antanut koulu- merenkulkualalle hakevia. Näillä koulutus- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- menestyksestään ja/tai työkokemuksestaan, Humanistisen ja kasvatusalan aloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turval- tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- terveydestään/toimintakyvystään virheellisiä terveydentilasuositus lisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai telmä automaattisesti järjestyksen. tietoja. Opiskeluoikeuden purku voidaan teh- TULKKIKOULUTUS (VIITTOMAKIELEN liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuk- dä myös, jos hakija on hakuvaiheessa salan- TULKKAUS / PUHUTTUJEN KIELTEN sia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opis- -Tutkintoon johtava aikuiskoulutus nut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden pe- TULKKAUS) keluoikeus, jos hän ei hakuvaiheessa ole 1. hakutoivejärjestys ruuttamisesta. Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa 2. valintakoe fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapai- peruuttamisesta, joka on johtunut tervey- 3. tutkintotodistus Esteettömyys opiskelijavalinnoissa noisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin ver- dellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä 4. työkokemuspisteet Suomen perustuslain 6.2. :n mukaan ketään ran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset (opiskelija on toistuvasti ja vakavasti vaa- 5. ammattikorkeakouluopinnot ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn painottuvat tulkkien työtehtävissä. rantanut muiden henkilöiden turvallisuu- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä den tai terveyden). tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertai- voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen telmä automaattisesti järjestyksen. suuslaki (21/ ) kieltää syrjinnän myös sairaus tai vamma, joka estää opintoihin Valinta tasapisteissä olevien välillä olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se osallistumisen tai ammatissa toimimisen Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasa- -Ylempään ammattikorkeakoulu- velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään mm: pistetilanteessa (esivalinnassa valintakokeisiin tutkintoon johtava koulutus kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti kutsuttaessa ja lopullisessa valinnassa) pa- 1. hakutoivejärjestys koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toiminta- toimintakykyä laskeva masennus, vakava remmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 2. valintakoe tai ennakkotehtävä periaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppi- sosiaalisten tilanteiden pelkotila 3. opinnäytetyön arvosana joihin (ks. lisätietoa viittomisen tai tulkkauksen estävä sairaus -Tutkintoon johtava nuorten koulutus 4. työkokemuspisteet tai vamma, esim. vakava tuki- ja liikunta- 1. hakutoivejärjestys Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- Mikäli hakija tarvitsee oppimisvaikeuden, elinsairaus, näkövamma tai puhevamma 2. valintakokeen tulos tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestely- (Diakissa kuulovamma), osittainen kasvo- 3. kaikkien aineiden keskiarvo telmä automaattisesti järjestyksen. jä tai lisäaikaa (esim. lukihäiriö) valintakokees- halvaus tai selkeä ja vakava karsastus vai- 4. koulumenestyspisteet sa hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjal- keuttaa ammatissa toimimista 5. työkokemuspisteet Opiskelijavalinnan ehdollisuus linen anomus tarvittavista erityisjärjestelyistä akuutti, sen hetkiseen elämään vaikut- Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapiste- Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes am mennessä ensimmäisen hakutoi- tava päihdeongelma tai vakava huume- tilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjes- mattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hake- veen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. ongelma telmä automaattisesti järjestyksen. misessa käytetyt tutkinto- ja työtodistukset. Mikäli hakija vetoaa terveydentilaan tai vam- sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman Tutkintotodistustietojen oikeellisuus tarkiste- maan, tulee hakemukseen liittää lääkärinlau- tai muiden opintoihin osallistuvien tai taan vertaamalla tutkintotodistuksessa olevia sunto tai muu asiantuntijalausunto vamman 8 9

6 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN tai sairauden laadusta. Lisäaikaa koskevissa taa opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Omia varasijalle. Jonotettava opiskelupaikka merki- määräajan. Näillä hakijoilla ei ole jonotus- anomuksissa hakemukseen tulee liittää tar- tietojaan pääsee katselemaan verkkopankki- tään vastaanottamisilmoitukseen. oikeutta. vittava lukuhäiriölausunto. Ammattikorkea- tunnusten tai HST-kortin avulla. koulu ilmoittaa hakijalle ennen valintakoetta Jonotusoikeus Ei valituksi tulleet hakijat järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Hakijapalvelun tarkoituksena on parantaa Hakijoilla, jotka on hyväksytty koulutukseen Jos hakija ei tule valituksi yhteishaussa, hänel- tiedotusta valinnan etenemisestä. viimeistään , on jonotusoikeus. Jo- le lähetetään jälkiohjauskirje. Jälkiohjaus- OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Sähköinen asiointipalvelu takaa tasalaatuisen ja yhdenvertaisen palvelun kaikille. Omia tie- notus on voimassa saakka. Jos hakija tulee siihen mennessä hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, tästä tulee hänen kirjeet ovat hakijoilla viimeistään Siinä kerrotaan pistemäärät ja mahdolliset sijoittumiset varasijoille (sijaluku valintajärjes- Kevään 2012 valintojen tulokset julkistetaan toja voi katsoa milloin ja mistä tahansa eikä lopullinen opiskelupaikkansa. Jos hakija ei tyksessä). viimeistään Korkeakoulut ilmoitta- enää tarvitse olla postinkulun varassa. Turha tule hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, vat hakijoille hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen paperiliikenne vähenee, ja hakijat voivat var- lopulliseksi opiskelupaikaksi tulee se koulu- Täydennyshaku mukana lähetetään opiskelupaikan vastaanot- mistua esimerkiksi siitä, että ovat ilmoittaneet tus, jonka hän on ilmoittanut vastaanotta- Nuorten koulutusohjelmiin mahdollisesti jää- tamisilmoitus, joka tulee toimittaa määräai- opiskelupaikan vastaanottamisesta määrä- vansa siinä tapauksessa, ettei pääse jonotta- neitä vapaita paikkoja voi hakea täydennys- kaan mennessä siihen korkeakouluun, josta ajassa. maansa koulutukseen. haussa. Täydennyshaku on valtakunnallinen, ottaa opiskelupaikan vastaan. Jollei vastaan- ja haussa suositellaan käytettävän nettihakua ottamisilmoitusta palauta määräajan sisällä, Hakijapalvelussa hakija pääsee seuraamaan Hakija voi jonottaa vain yhteen opiskelu- (www.amkhaku.fi). Valintakokeet järjestetään menettää opiskelupaikkansa. Vaihtoehtoisesti hakemuksensa käsittelyn etenemistä: haku- paikkaan, jonotuskohdetta ei voi vaihtaa. Jo- koulutusaloittain, valintakokeisiin ei lähetetä opiskelijapaikan voi ottaa vastaan sähköisesti kelpoisuuttaan, valintatilaisuuteen kutsumis- notuskohteeksi voi merkitä vain ylempänä erillistä valintakoekutsua. Vapaaksi jääneistä hakijapalvelun kautta (ks. kappale sähköinen ta ja valinnan tuloksia. Palvelussa on nähtävil- hakutoiveena olleen koulutuksen. Jonotuk- paikoista on tietoa parhaiten saatavilla koulu- hakijapalvelu), jolloin opiskelupaikan vas- lä kaikki tarvittavat päivämäärät, kuten se, sesta voi kuitenkin luopua, jos hakijaa ei tusnetin kautta (www.koulutusnetti.fi). taanottamisilmoitusta ei tarvitse postitse toi- mihin mennessä opiskelupaikka on vastaan- vielä ole hyväksytty jonottamaansa opiskelu- mittaa. Lisäksi ammattikorkeakouluun tulee otettava. Kaikki hakijat saavat lisäksi edelleen paikkaan. Aikuiskoulutuksen, ylempien amk-tutkintojen toimittaa valintakirjeessä pyydetyt todistusjäl- tiedon valinnan tuloksesta myös kirjeitse. Ha- ja vieraskielisen koulutuksen osalta ei järjeste- jennökset sekä henkilötietolomake. Opiskelu- kijapalvelu toimii samassa osoitteessa kuin HUOM! Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin tä valtakunnallisia täydennyshakuja. Ammatti- paikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä nettihaku, eli koulutuksiin ei voi jonottaa. Varmista tarvittaes- korkeakoulut järjestävät tarvittaessa omia lisä- sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija on sa jonotusoikeus kyseisestä yliopistosta ennen hakuja. hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, hänen Viimeistään hyväksytyksi vastaanottamisilmoituksen palauttamista. kannattaa ennen ilmoituksen palauttamista tulleet hakijat Yhden korkeakoulututkintoon johtavan selvittää valintojen tulokset kaikista niistä pai- Varmistaakseen opiskelupaikkansa tai sen jälkeen hyväksytyksi opiskelupaikan säännös koista, joihin hän on hakenut. mennessä hyväksyttyjen on toimitettava alle- tulleet hakijat Säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty kirjoitettu vastaanottamisilmoitus viimeistään Kaikille tai sen jälkeen hyväksytyk- voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulutut- Sähköinen hakijapalvelu klo siihen korkeakouluun, jos- si tulleille (varasijoilta tai jälkihaussa hyväksy- kintoon johtavan opiskelupaikan saman luku- Aikuiskoulutuksen ja ylemmän tutkinnon ha- ta ottaa paikan vastaan. Halutessaan hakijal- tyt) korkeakoulut ilmoittavat opiskelupaikan kauden aikana alkavista opinnoista. Säännös kijoille on tarjolla palvelu, jonka avulla voi la on oikeus jäädä jonottamaan toista mielui- vastaanottamisilmoituksessa palauttamisen koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteis- seurata oman hakemuksensa tilannetta ja ot- sampaa opiskelupaikkaa, johon on jäänyt 10 11

7 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA haussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylem- Muutoksenhaku Jos Diakin opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys hakukohteenasi olevan toimipaikan MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA on ammatillisten ilmiöiden tunteminen, ymmärtäminen ja tutkivan sekä kehittävän ammatti-identiteetin omaksuminen. Harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua ja niitä ei voi mät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät opintotoimistoon. Jos asia ei tällöin selviä, Diakissa toteutetaan aikuiskoulutus kaikissa tehdä työn ohessa. säännöksen ulkopuolelle. voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti toimipaikoissa monimuotoisena. Lisäksi oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta Diak Idässä, Pieksämäellä, myös nuorten Opintojen eteneminen edellyttää lähiope- Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan- koulutus on monimuotoistettu. Porin toimi- tusjaksoille osallistumista sekä työskentelyä hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta. nista. Tarkemmat ohjeet saat toimipaikkojen paikassa nuorten koulutus toteutuu sekä etäjaksoilla tavoitteiden ja oppimistehtävien opintotoimistoista. päivä- että monimuotokoulutuksena. Myös mukaisesti. Oppimistehtävien käsittely ja Lukukaudella tarkoitetaan korkeakouluissa Turussa ja Helsingissä järjestettävä Puhuttu- reflektointi muodostavat keskeisen osan op- syyslukukautta ( ) ja kevätlukukaut- jen kielten tulkkauksen koulutus toteutetaan pimisesta. ta ( ) monimuotoisena. Verkko-opiskeluympäristönä on Fronter, jo- Käytännössä säännös tarkoittaa sitä, että hen- Opiskelu ja oppimiskäsitys hon perehdytään opintojen alussa. Diak kilö, joka on vastaanottanut opiskelupaikan Oppiminen on kokemuksen ja oman toi- käyttää verkkoluennointi neuvottelujärjes- ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ei voi minnan pohjalle rakentuvaa, ilmiöpohjaista telmänä AC-järjestelmää (Adobe Connect). ottaa vastaan toista samana lukukautena al- ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan Lisää tietoa Diakin verkko-opiskelusta löy- kavaa korkeakoulututkintoon johtavaa opis- (hops) perustuvaa sekä dät sivulta (palvelut > kelupaikkaa. opiskelijakeskeistä kokemuksellista tukipalvelut > oppaat) yhteisöllistä tutkivaa Säännös ei estä ottamasta vastaan toista kor- reflektiivistä työelämälähtöistä Opintojen laajuus on amk-tutkinnoissa 210 keakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa itseohjautuvaa ohjattua op (sairaanhoitaja-diakonissa ja tervey- jonain muuna lukukautena alkavasta koulu- denhoitajakoulutus 240 op), mutta suoritet- tuksesta. Lukukauden aloittaa 3 5 päivän lähijakso, tavien opintojen laajuus voi olla yksilöllinen jonka jälkeen on tavallisimmin 2 5 päivän riippuen aikaisemmasta osaamisesta. Opintojen aloittamisen siirtämisestä tai nii- lähijakso kerran kuussa. Opinnot toteutuvat den keskeyttämisestä huolimatta ei voi ottaa sulautuvana siten, että lähiopetuksen lisäksi Opintopiste edellyttää opiskelijalta keski- vastaan toista opiskelupaikkaa samana luku- osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkos- määrin noin 27 tunnin työpanosta. Tähän si- kautena alkaviin opintoihin. sa tai täysin itsenäisesti virtuaaliopintoina. sältyy lähiopetus, tentteihin valmistautumi- Osa opinnoista toteutetaan Diakin työelä- nen, tehtävien teko ja verkko-opiskelu yms. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakou- män oppimisympäristöissä, lisätietoja www. lua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia diak.fi/top. Tiimi- tai työryhmätyöskentely Opintojen tukena on koko opintojen ajan korkeakouluja. tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua. Ohja- opintojen ohjaus, joka sisältää opinto-ohjaa- tuissa, laajoissa oppimistehtävissä edetään jan palvelut, opettajien antaman ohjauksen, pääosin yhteisessä aikataulussa. Tavoitteena tuutoroinnin sekä virtuaalisen opiskelijaint

8 MONIMUOTOKOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISA NUORTEN KOULUTUS ran. Opiskelijaryhmän antama vertaistuki on oleellinen osa oppimisen tukiverkostoa. 1 NUORTEN KOULUTUS ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakoulu- Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada Hakukelpoisuus opintoihin. ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tukea terveydenhoitajalta, opiskelijapastoril- Yhteishaussa on käytössä kahdenlaista haku- tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikor- ta sekä tarvittaessa kuraattorilta. kelpoisuutta, yleinen hakukelpoisuus ja ha- Haussa käytetyn tutkinnon on oltava keakouluihin kukelpoisuus vastaavalle alalle. Yleisellä ha- suoritettuna viimeistään suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset Harjoittelu kukelpoisuudella voi hakea mihin tahansa Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, AMK-opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot koulutusalalle, kun taas vastaavan alan haku- loppuun mennessä, jos hakija hakee jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset edellyttävät kokopäiväopiskelua. Harjoitte- kelpoisuudella voi hakea vain sille koulutus- ammattitutkinnolla opinnot kolmeen vuoteen tai lujaksojen pituudet ovat sosiaalialan koulu- alalle, jolta on suorittanut toisen asteen tut- erikoisammattitutkinnolla tai 2 hankkimalla vähintään kolmen vuoden tusohjelmassa 7 10 viikkoa (laajuudeltaan kinnon. ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä haki- työkokemuksen tutkinnon suorittamisen op). Opetussuunnitelmaan kuuluu 5 ja ole EU- tai ETA-maan kansalainen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työko- harjoittelujaksoa. Hoitotyön koulutusohjel- Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkea- kemuksen tulee olla hankittuna haku- massa harjoittelujaksojen pituudet ovat 3 10 koulujen koulutusohjelmiin antavat: Jos ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmis- ajan päättymiseen mennessä. viikkoa (laajuudeltaan 5 15 op). Opetus- lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen suunnitelmaan kuuluu 8 harjoittelujaksoa. International Baccalaureate-, Reifeprüfung- hänet katsotaan hakukelpoiseksi ja hänen Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan kou- Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusoh- tai European Baccalaureate-tutkinto valintansa on ehdollinen kunnes ammatti- lutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, jelmassa harjoittelujaksoja on 6 (laajuudel- opistoasteen tai ammatillisen korkea- korkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkinto- kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnon- taan 3 10 op). asteen tutkinto (mm. insinööri) todistuksen. vara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ammatillisesta koulutuksesta annetussa ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskunta- aikaisemmin hankittu osaaminen peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudel- ammatillisesta koulutuksesta annetussa tieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Dia- Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökoh- taan vähintään kolmivuotinen ammatillinen laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa konia-ammattikorkeakoulussa voidaan tarvit- tainen opintosuunnitelma (hops). Opiskeli- perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudel- taessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan jan tulee perehtyä opetussuunnitelmaan/to- tutkinto taan kolmea vuotta suppeampi ammatilli- alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkea- teutussuunnitelmiin ennen hops keskuste- nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- nen perustutkinto tai vastaava aikaisempi va tai koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihto- luja. korkeakoulujen kokeilusta annetussa tutkinto ehtoa sisällöllisesti lähellä oleva perustutkinto laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmi- nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti- tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin vuotiset yhdistelmäopinnot korkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnus- ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta sup- Koulutus ja tutkinto, jolla voi hakea tamista. Prosessi käynnistyy opiskelijan aloit- tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudel- peammat yhdistelmäopinnot 1) Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai teesta. Lisätietoja taan vähintään kolmivuotinen ammatillinen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion perustutkinto, ammattitutkinto, erikois- tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudel- vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9). ammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi taan kolmea vuotta suppeampi ammatilli- Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen tutkinto nen perustutkinto ja/tai yo-todistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion 14 15

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2012 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2012 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 5.3.- 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -

Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Opiskele työn ohessa! - AMK-tutkintoon johtava koulutus suomeksi - Part-time studies conducted in English - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot - Master s Degree programme conducted in English - Ammatilliset

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 HAKIJAN OPAS 2014 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2014...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Sosiaali-,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija!

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! HAKIJAN OPAS 2013 Sisällysluettelo Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu 2013...6 Tekniikan ja liikenteen ala...29 Insinööristä Insinööri (AMK) päivitysohjelma...29

Lisätiedot

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk.

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk. Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school www.mamk.fi 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot