Adobe. Type Manager Deluxe 4.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Adobe. Type Manager Deluxe 4.1"

Transkriptio

1 Adobe Type Manager Deluxe 4.1 KŠyttšopas

2 1999 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Käyttöopas Windowsia varten Tämä käsikirja sekä siinä kuvattu ohjelmisto kuuluu lisenssin piiriin, ja sitä voidaan käyttää tai kopioida vain lisenssin ehtojen mukaisesti. Käsikirjan sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, eikä sitä pidä tulkita Adobe Systems Incorporatedin antamaksi sitoumukseksi. Adobe Systems Incorporated ei vastaa mistään käsikirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai epätarkkuuksista. Ellei lisenssissä toisin mainita, mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti, mekaanisesti, tallentamalla tai muulla tavalla, ilman Adobe Systems Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Adobe Garamond, Adobe Type Manager, ATM, PageMaker ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Mac on Apple Computer, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. QuickHelp on lisensoitu Altura Software, Inc:ltä. Loppukäyttäjä ei saa yrittää muodostaa QuickHelpiä vastaavaa lähdekoodia millään tavalla, esimerkiksi symboliselle konekielelle palauttamisen tai ohjelmakoodin purkamisen avulla. Yhdysvaltain patenttien 5,050,103; 5,200,740; 5,233,336; 5,237,313; 5,255,357; 5,185,818 suojaama. Patentteja vireillä. Sisältää Yhdysvaltain patentin 4,558,302 alaisuudessa lisensoidun LZW-algoritmin sovelluksen. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA Notice to U.S. government End Users. The Software and Documentation are Commercial Items, as that term is defined at 48 C.F.R , consisting of Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation, as such terms are used in 48 C.F.R or 48 C.F.R , as applicable. Consistent with 48 C.F.R or 48 C.F.R through , as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. government End Users (A) only as commercial items and (B) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA

3 iii Sisällys Alkutoimet ATM Deluxe CD-ROM -levyn sisältö ATM Deluxe -ohjelman asennus ATM Deluxe -ohjelman käynnistys ATM Deluxen rekisteröinti ATM Deluxen käytön opettelu ATM Deluxen poistaminen Adoben kotisivun käyttö Kirjasinten hallinta Luku 1 Tietoja ryhmistä Ryhmien tarkasteleminen Kirjasinten esikatseleminen Ryhmien luominen Kirjasinten lisääminen Kirjasinten etsiminen Kirjasinten poistaminen Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen Ryhmien hallinta Multiple Master -kirjasinten käyttö Luku 2 Multiple master -kirjasinmallit Mukautettujen esiintymien luominen Multiple master -kirjasinten ja -esiintymien poistaminen Muiden kuin itse luotujen mukautettujen esiintymien käyttäminen (Windows 95, 98 tai uudempi)

4 iv SISÄLLYS ATM Deluxen mukauttaminen Luku 3 ATM Deluxen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Kirjasintietojen tarkasteleminen ATM Deluxen näyttämien tietojen mukauttaminen Näytearkkien mukauttaminen ja tulostaminen Uusien kirjasinten paikan muuttaminen Näytöllä esitettävien kirjasinten tasoittaminen Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen ATM Deluxen välimuistin säätäminen (Windows 95, 98 tai uudempi) Tulostaminen Luku 4 Tiedostojen tulostaminen muilla tietokoneilla Latausvalintojen määrittäminen Microsoft PostScript -ohjainta varten (Windows 95, 98 tai uudempi) Vianmääritys Luku Hakemisto Roomalainen vakiomerkistö Liite

5 1 Alkutoimet Tervetuloa käyttämään Adobe Type Manager (ATM ) Deluxe 4.1 -apuohjelmaa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. ATM Deluxe on PostScript Type 1 -kirjasinten hallintaan, tulostukseen ja näyttöön tarkoitettu apuohjelma. ATM Deluxe -ohjelman avulla voit katsella PostScript-kirjasimia näytöllä ja tulostaa niitä muilla kuin PostScript-tulostimilla. Voit käyttää ATM Deluxe -ohjelmaa PostScript- ja TrueTypekirjasinten lisäämiseen, poistamiseen ja järjestämiseen. ATM Deluxe CD-ROM -levyn sisältö ATM Deluxe CD-ROM -levy sisältää seuraavaa: Sovellukset ja tiedostot: ATM Deluxe -asennusohjelma Adobe Type Library -kirjasimet Adobe Acrobat Reader Tekniset oppaat Adobe PostScript -tulostinohjain ATM Deluxe -ohjelman asennus ATM Deluxe -asennusohjelma tallentaa ATM Deluxe -ohjelmiston kiintolevylle. Lisätietoja järjestelmävaatimuksista sekä yksityiskohtaisia tietoja asennuksesta, sovellusten yhteensopivuudesta ja tulostinyhteensopivuudesta on CD-ROM-levyllä olevassa ATM Deluxen Lueminut-tiedostossa. ATM Deluxe -ohjelman käynnistys Oletusarvoisesti ATM Deluxe toimii järjestelmässä näkymättömissä ja näyttää PostScript-kirjasimet. Kirjasinten asennusta ja poistamista sekä muiden kirjasinhallintatehtävien tekemistä varten ATM Deluxe on kuitenkin käynnistettävä. Kun käynnistät ATM Deluxe -ohjelman ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että ATM Deluxe on lisännyt PostScript- ja TrueTypekirjasimet aloitusryhmäksi kutsuttuun joukkoon. Tämän ryhmän nimen voi vaihtaa tai poistaa tai sitä voi muokata milloin tahansa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ryhmistä sivulla 3. ATM Deluxen käynnistäminen: Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Adobe > Adobe Type Manager > Adobe Type Manager Deluxe 4.1. ATM Deluxen rekisteröinti Kun rekisteröit ohjelman, Adobe voi helpommin tarjota teknistä tukea ja tiedottaa ohjelman kehitykseen liittyvistä uusista asioista. Rekisteröi ohjelmakopiosi täyttämällä ohjelmapaketin sisältämä takuurekisteröintikortti ja palauttamalla kortti pyydettyyn osoitteeseen. ATM Deluxen käytön opettelu Tämän oppaan avulla opit käyttämään ATM Deluxea seuraavissa Windows-ympäristöissä:

6 2 Alkutoimet Windows 95, Windows 98 tai uudempi (Windows 95, Windows 98 ja niitä seuraavat tuotteet) Windows NT 4.0 ja Windows 2000 Professional Lisätietoja kirjasinten käytöstä sovelluksissa, vihjeitä ja vianmääritystietoja on ohjelmiston mukana tulleessa ATM Deluxen Lueminut-tiedostossa. Tässä oppaassa oletetaan, että osaat käyttää tietokonetta ja sen käyttöjärjestelmää. Tämän oppaan sisältämät tiedot ovat saatavissa onlineohjeessa. Online-ohjeen käyttö: Valitse Ohje > Ohjeen aiheet. ATM Deluxen poistaminen ATM Deluxe -ohjelman voi poistaa järjestelmästä helposti. Jos ATM Deluxe poistetaan, kirjasintiedostoja ei poisteta järjestelmästä, mutta kirjasimet eivät välttämättä näy tai tulostu oikein. Jos haluat poistaa kirjasimia kiintolevyltä, poista ne ATM Deluxella ennen ATM Deluxen poistamista. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten poistaminen sivulla 7. ATM Deluxen poistaminen: 1 Valitse Windowsissa Käynnistä > Ohjelmat > Adobe > Adobe Type Manager > Poista Adobe Type Manager Deluxe Vahvista ATM Deluxen poisto kiintolevyltä napsauttamalla Kyllä-painiketta. Adoben kotisivun käyttö Jos käytössäsi on Internet-yhteys ja Web-selain, voit vierailla World Wide Webissä Adobe Systemsin kotisivulla (osoitteessa josta saat Adobe-tuotteita ja palveluja koskevia lisätietoja ja -vihjeitä. Adoben Web-sivujen kautta voi hankkia ja ladata kirjasimia ja joitakin muita Adobetuotteita. Lisätietoja Adoben teknisestä tuesta on ohjelmapakkauksessa olevassa tiedotteessa. Huom. Windows 2000 Professionalin mukana toimitetaan ATM-kirjasinohjain, joka toimii taustalla PostScript-kirjasinten näyttämiseksi. Muissa Windows-ympäristöissä ATM Deluxen asennuksen yhteydessä asennetaan kirjasinohjain (ja toinen ATM Deluxe -komponentti, kirjasinhallinta). Jos ATM Deluxe poistetaan Windows 2000 Professional -järjestelmässä, vain kirjasinhallinta poistetaan, mutta ei kirjasinohjainta.

7 3 Luku 1: Kirjasinten hallinta Adobe Type Manager Deluxe on ainoa ohjelma, jota tarvitset kirjasinten lisäämistä, poistamista ja järjestämistä varten. ATM Deluxen avulla voit lisäksi nähdä, miltä kirjasin näyttää, ennen sen lisäämistä järjestelmään. Ryhmän kirjasinten tarkasteleminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Kaksoisnapsauta suljetun kansion kuvaketta, jolloin kyseisen ryhmän kirjasimet tulevat esiin. Tietoja ryhmistä ATM Deluxen avulla voit järjestää kirjasimet ryhmiksi. Ryhmää luotaessa ei oikeastaan siirretä kirjasintiedostoja, vaan näiden tiedostojen esityksiä (Windowsin pikanäppäinten kaltaisia) ryhmitellään käyttäjälle parhaiten sopiviin kokoonpanoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen kirjasin voi olla useassa ryhmässä ilman, että kirjasintiedostojen kopiot vievät tilaa kiintolevyltä. Lisäksi Windowsin ja Windows-sovellusten suoritustehoa voidaan parantaa poistamalla käytöstä kokonaisia ryhmiä tai yksittäisiä kirjasimia, joita ei tarvita. Kun ryhmiä tai kirjasimia poistetaan käytöstä, ne poistetaan sovelluksen kirjasinvalikoista ja -luetteloista, mutta niitä ei poisteta kiintolevyn kirjasintiedostoista. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8. Ryhmien tarkasteleminen ATM Deluxessa ryhmät näkyvät kansiokuvakkeina. Ryhmien kirjasimet voi tuoda näyttöön tai piilottaa. Voit myös tarkastella muita ryhmiä, joihin tietty kirjasin on määritetty. Ryhmiä voi tarkastella myös Lisää kirjasimet -välilehden Kohde-luettelossa. Voit nähdä ryhmät Lähde-luettelossa valitsemalla Lähde-luettelosta vaihtoehdon Lisää kirjasinryhmistä. Ryhmän tai kaikkien ryhmien sisältämien kirjasinten piilottaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Piilota ryhmän kirjasimet kaksoisnapsauttamalla avointa kansiokuvaketta tai piilota kaikkien ryhmien kirjasimet valitsemalla Näytä > Sulje kaikki avoimet ryhmät. Jos haluat piilottaa kaikkien ryhmien kirjasimet Lisää kirjasimet -välilehdellä, valitse Ryhmä > Sulje kaikki avoimet ryhmät.

8 4 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Tietyn kirjasimen ryhmien tarkasteleminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa mitä tahansa välilehteä, jolla näkyy yksittäisiä kirjasimia. 2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa kirjasinta ja valitse Asetukset. Huomaa (mahdolliset) ryhmät, joihin kirjasin kuuluu. Kirjasimen esikatseleminen ATM Deluxen avulla: 1 Napsauta ATM Deluxessa mitä tahansa välilehteä, jolla näkyy yksittäisiä kirjasimia. Huom. Kirjoitettavan ryhmän sisältämää kirjasinta ei voi esikatsella. Lisätietoja on kohdassa Ryhmien vienti sivulla Tee jokin seuraavista: Kaksoisnapsauta kirjasimen nimeä, jos haluat esikatsella yksittäistä kirjasinta. Kirjasinten esikatseleminen Haluat ehkä nähdä, miltä kirjasin näyttää, ennen sen lisäämistä ryhmään. Kirjasinta voi esikatsella ATM Deluxessa. Lisätietoja näytetekstin muuttamisesta ja näytearkkien tulostamisesta on kohdassa Näytearkkien mukauttaminen ja tulostaminen sivulla 18. Valitse enintään 30 kirjasinta. Napsauta hiiren oikealla painikkeella jotakin valittua kirjasinta ja valitse Näytä näyte. Kahta ATM:n avulla Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan käyttöjärjestelmään asennettua erikoiskirjasinta ei voi esikatsella. Nämä kirjasimet ovat AdobeSanMM ja AdobeSerMM. Näitä multiple master -kirjasimia käytetään kirjasinten korvauksessa. Lisätietoja kirjasinten korvauksesta on kohdassa Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen sivulla 20.

9 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 5 3 Kun et enää halua esikatsella kirjasinta, valitse Näyte > Sulje tai Näyte > Sulje kaikki. Ryhmät- tai Kirjasinluettelo-välilehdellä voit valita myös Näytä > Sulje kaikki näyteikkunat. Voit myös esikatsella PostScript-kirjasinta kaksoisnapsauttamalla kirjasintiedostoa (mitä tahansa tiedostoa, jonka tiedostotunniste on.pfm tai.pfb) Windowsin Resurssienhallinnassa tai jossain muussa tiedostoapuohjelmassa. Tämä käynnistää ATM Deluxen ja avaa kaksoisnapsautetun kirjasintiedoston kirjasinnäyteikkunan. Ryhmien luominen Jos järjestät kirjasimet käyttökelpoisiin ryhmiin, saat enemmän hyötyä ATM Deluxesta. Kirjasimia voisi ryhmitellä projektin, nimen tai toiminnon mukaan (näyttökirjasimet, leipätekstikirjasimet, symbolikirjasimet), ja ryhmiä voi ottaa käyttöön kulloisessakin työssä tarvittavan määrän. Jos useat käyttäjät käyttävät samaa tietokonetta, kullekin käyttäjälle voidaan luoda oma ryhmä. Ryhmä, joka sisältää multiple master -esiintymän (joko perus- tai mukautetun esiintymän), sisältää aina kyseisen esiintymän peruskirjasimen. Tämä pitää paikkansa myös minkä tahansa ryhmän ulkopuolelta lisättyjen multiple master -esiintymien osalta. ATM Deluxe lisää automaattisesti multiple master -peruskirjasimen tarvittaessa, kun esiintymä lisätään ryhmään tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolelle. Lisätietoja näistä termeistä on kohdassa Multiple master -kirjasinmallit sivulla 13. Ryhmän luominen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Jos haluat, että uusi ryhmä otetaan käyttöön heti sen luonnin jälkeen, valitse kohdan [Uusi ryhmä] vieressä oleva valintaruutu. Lisätietoja käytössä olevista ja käytöstä poistetuista ryhmistä on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8. 3 Valitse Ryhmä > Uusi tai kaksoisnapsauta kohtaa [Uusi ryhmä] Kohde-luettelossa. 4 Kirjoita ryhmän nimi ja napsauta OK-painiketta. Kirjasinten lisääminen tähän ryhmään tai ryhmän luonti ja kirjasinten lisääminen yhdellä toimenpiteellä on selostettu seuraavassa osassa. Kirjasinten lisääminen ATM Deluxessa kirjasimet asennetaan levykkeeltä ja CD-ROM-levyltä samalla tavalla kuin olemassa olevat kirjasimet asennetaan ryhmään. Erona on vain lähde, josta kirjasimet lisätään. Jotta PostScript- ja TrueType-kirjasinten käyttö olisi ongelmatonta, lisää ja poista kirjasimet ATM Deluxea käyttämällä. Huom. Adobe Type 1 -ääriviivakirjasimet on lisensoitu tietokonekohtaisesti. Jos kirjasimia käytetään verkossa, varmista, että lisenssejä on saman verran kuin kirjasimia käyttäviä tietokoneita. Jos haluat lisätietoa käyttöpaikkalisenssisopimuksista, ota yhteys Adobeen.

10 6 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Kirjasimen lisääminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Määritä lisättävien kirjasinten lähde käyttämällä oikealla olevaa Lähde-luetteloa: 5 Tee jokin seuraavista: Vedä ja pudota valitut kirjasimet ryhmään, kohtaan [Uusi ryhmä] tai minkä tahansa Kohde-luettelon ryhmän ulkopuolelle. Jos luot uuden ryhmän, kirjoita nimi ja napsauta OK-painiketta. Valitse Selaa kirjasimia, jos haluat lisätä kirjasimia paikalliselta kiintolevy-, CD-ROM-, levyke- tai verkko- asemalta. Etsi kansio, joka sisältää haluamasi kirjasintiedostot. Valitse Luo Multiple Master, jos haluat lisätä järjestelmään jo asennettujen multiple master -kirjasinten esiintymiä. Lisätiedot, katso Luku 2, Multiple Master -kirjasinten käyttö. Valitse Lisää kirjasinryhmistä, jos haluat lisätä kirjasimia järjestelmän kirjasinryhmistä. Valitse Lisää Master-kirjasinluettelosta, jos haluat lisätä järjestelmän Master-kirjasinluetteloissa olevia kirjasimia. 3 Valitse lisättävät kirjasimet Lähde-luettelosta. 4 Jos valitsit kohdassa 2 vaihtoehdon Selaa kirjasin ja haluat lisätä kirjasimia, mutta et halua kopioida kirjasintiedostoja kiintolevylle, valitse Lisää tiedostoja kopioimatta. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos käytät kirjasimia suoraan CD-ROM- tai verkkoasemalta. Jos verkkoasema ei ole verkossa tai jos käytettävissä ei ole oikeaa CD-ROM-levyä, kirjasimet ovat edelleen asennettuina, mutta eivät näy tai tulostu oikein. Huom. Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä käytettävä ATM Deluxe korvaa puuttuvat kirjasimet muilla kirjasimilla, jos Lisäasetukset-valintaikkunassa on valittu Salli kirjasinten korvaus. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen sivulla 20. Valitse ryhmä, valitse [Uusi ryhmä] tai napsauta jotakin kohtaa minkä tahansa vasemmalla olevan Kohde-luettelon ryhmän ulkopuolella. Napsauta sitten Lisää-painiketta. Jos valitsit kohdan [Uusi ryhmä], kirjoita nimi ja napsauta OK-painiketta. Jos valitsit Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehdon, voit vetää yhden tai useamman ryhmän ja pudottaa ne Kohdeluettelossa olevaan ryhmään. Kaikki vedettyjen ryhmien kirjasimet lisätään Kohde-luettelossa olevaan ryhmään. Kirjasinten etsiminen Jos tavallisesti säilytät kirjasintiedostoja kiintolevyllä useissa eri kansioissa tai jos haluat asentaa kirjasimia CD-ROM-levyn tai verkon useista eri kansioista, voit yksinkertaistaa kirjasinten lisäämistä käyttämällä Etsi-komentoa.

11 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 7 Etsi-komento käskee ATM Deluxea etsimään kirjasimia, joita ei ole asennettu järjestelmään, luomaan Etsinnän tulokset -nimisen ryhmän, jos sellaista ei ole olemassa, sekä lisäämään kirjasimet ryhmään. Tämän jälkeen voit kopioida kirjasimet mihin tahansa haluamaasi ryhmään. ATM Deluxe ohittaa kaikki kirjasimet, jotka jo on lisätty järjestelmään. Jos Etsi-komento löytää kirjasintiedoston kopioita, joita ei ole asennettu, vain ensimmäinen löytynyt tiedosto lisätään. Asentamattomien kirjasinten etsiminen ja lisääminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Jos käytössäsi jo on Etsinnän tulokset -niminen ryhmä, vaihda sen nimi tai poista se käytöstä. ATM Deluxe ei voi etsiä kirjasimia, jos Etsinnän tulokset -ryhmä on käytössä. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8 ja Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla Valitse Tiedosto > Etsi. 4 Napsauta Selaa-painiketta ja määritä levyasema tai kansio, josta etsintä aloitetaan. ATM Deluxe etsii kirjasimia kaikista määrittämässäsi aloituskohdassa olevista kansioista. Kirjasimia voidaan etsiä kerrallaan vain yhdeltä levyltä. 5 Etsinnässä on oletusarvona, että ATM Deluxe lisää kirjasimet, mutta ei kopioi kirjasintiedostoja kiintolevylle. Jos kuitenkin haluat, että ATM Deluxe kopioi löytämänsä tiedostot kohteena olevaan kirjasinkansioon, poista tämä asetus. Lisätietoja kohdekansioista on kohdassa Uusien kirjasinten paikan muuttaminen sivulla Napsauta Aloita etsintä -painiketta. 7 Vahvista Etsi-komennon (mahdollisesti) löytämien ja lisäämien kirjasinten määrä napsauttamalla OK-painiketta. Jos haluat aloittaa uuden etsinnän (esimerkiksi jossakin toisessa asemassa), siirry vaiheeseen 4. 8 Vaihda Etsinnän tulokset -ryhmän nimi tai kopioi juuri löydetyt kirjasimet muihin ryhmiin ja poista sitten tyhjä Etsinnän tulokset -ryhmä. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten lisääminen sivulla 5 ja Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla 12. Kirjasinten poistaminen Jos jotain kirjasinta ei tarvita, se voidaan poistaa. Kirjasintiedostot voidaan poistaa kiintolevyltä kokonaan tai kirjasin voidaan poistaa yhdestä ryhmästä tai kaikista ryhmistä niin, että kirjasintiedostot jäävät kiintolevylle. Jos kirjasintiedosto poistetaan kiintolevyltä ja kyseistä kirjasinta tarvitaan taas myöhemmin, kirjasintiedosto on asennettava uudelleen alkuperäiseltä levyltä. Kirjasimen poistaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät- tai Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Valitse poistettavat kirjasimet. Jos käytät Lisää kirjasimet -välilehteä, valitse kirjasimet Kohdeluettelosta. 3 Napsauta Poista-painiketta. Voit myös kaksoisnapsauttaa kirjasinta tai kirjasinvalikoimaa ja valita Poista-vaihtoehdon. 4 Kunkin valikoimassa olevan kirjasimen osalta ATM Deluxessa on määritettävä erilaisia asetuksia:

12 8 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Jos haluat poistaa kirjasimen jokaisesta ryhmästä ja kirjasinluettelosta, valitse Poista kirjasimet kaikista ryhmistä ja Master-kirjasinten luettelosta. Jos haluat poistaa kirjasimen vain nykyisestä ryhmästä, jätä tämä asetus valitsematta. Jos haluat poistaa kirjasintiedostot, valitse Poista kaikki kirjasintiedostot levyltä. Jotta tätä asetusta voisi käyttää, on ensin valittava edellinen asetus. Jos olet epävarma siitä, onko kirjasin kiintolevyllä vai verkkoasemassa, tarkista poistettavien tiedostojen sijainti napsauttamalla Asetukset-painiketta. Huom. Jos olet poistamassa tiedostoja verkkoasemasta ja muut käyttäjät saattavat parhaillaan käyttää niitä, sulje Asetukset -valintaikkuna napsauttamalla Peruuta-painiketta ja varmista, että Poista kaikki kirjasintiedostot levyltä -vaihtoehto ei ole valittuna. 5 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vahvista valintaikkunassa näkyvän kirjasimen poistaminen napsauttamalla Kyllä-painiketta. Napsauta Ohita-painiketta, jos haluat, että kirjasin on edelleen asennettuna järjestelmässä ja haluat siirtyä seuraavaan valittuun kirjasimeen. Jos jokaisen kirjasimen asetuksia ei tarvitse tarkistaa, napsauta Kyllä kaikkiin -painiketta, jolloin kaikki valitut kirjasimet poistetaan. Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen Koska ohjelmassa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kirjasimia ja ryhmiä, voit yksinkertaistaa kirjasinvalikkoja ja nopeuttaa järjestelmän toimintaa. Koska käytöstä poistetut kirjasimet eivät näy sovellusten kirjasinvalikoissa eivätkä käytä järjestelmäresursseja, järjestelmän suoritustehoa voi parantaa ottamalla käyttöön vain tarvittavat kirjasimet. Valikoivan käyttöönoton ansiosta voit myös varmistaa, että tarvittavat kirjasimet ovat käytettävissä jopa sovelluksissa, joissa kirjasinvalikkojen kirjasinten määrä on rajoitettu. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kokonaisia ryhmiä tai ryhmän yksittäisiä kirjasimia. Jos kirjasin on useammassa kuin yhdessä ryhmässä, se näkyy sovellusten kirjasinvalikoissa aina, kun se on otettu käyttöön vähintään yhdessä ryhmässä. Huom. Kun kirjasimia otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä ATM Deluxella muiden sovellusten ollessa käytössä, muutokset näkyvät sovellusten kirjasinvalikoissa yleensä heti ja joskus sen jälkeen, kun sovellus on käynnisteltty tai kirjoitin valittu uudelleen. Koska jokainen multiple master -kirjasinesiintymä käyttää omaa vastaavaa peruskirjasintaan, ATM Deluxe varmistaa, että peruskirjasin on samassa ryhmässä (tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolella) ja että sen käytössä/ei käytössä -tila on sama kuin esiintymän. Jos esimerkiksi jonkin ryhmän ulkopuolella oleva multiple master -peruskirjasin poistetaan käytöstä, kyseisen kirjasimen samassa paikassa olevat esiintymät poistetaan vastaavasti käytöstä. Jos taas minkä tahansa ryhmän ulkopuolella oleva multiple master -esiintymä otetaan käyttöön, myös sen peruskirjasin otetaan käyttöön (jos se ei jo ole käytössä). Lisätietoja multiple master -kirjasimista on kohdassa Luku 2, Multiple Master -kirjasinten käyttö.

13 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 9 Kirjasimen tai ryhmän ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Valitse minkä tahansa käyttöönotettavan ryhmän tai kirjasimen valintaruutu. Jos haluat poistaa käytöstä ryhmän tai kirjasimen, poista valintaruudun valinta. Harmaa ruutu osoittaa ryhmän, josta vähintään yksi kirjasin on poistettu käytöstä. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehto. TrueType-kirjasinten käytöstä poistaminen Windows\Fontit-kansiosta ATM Deluxe ei voi poistaa käytöstä Windows\Fontitkansiossa olevia True Type -kirjasimia. Ennen kuin nämä kirjasimet voidaan poistaa käytöstä, niiden kirjasintiedostot on siirrettävä ATM Deluxen käyttämään TrueType-oletuskansioon: Windows\Fontit\ATMFolder. Tärkeää: Älä poista Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä seuraavia kirjasimia Windows\Fontit-kansiosta: Courier 10, 12, 15; Modern; MS Sans Serif 8, 10, 12, 14, 18, 24; MS Serif 8, 10, 12, 14, 18, 14; Small Fonts; ja Symbol 8, 10, 12, 14, 18, 24. Älä poista myöskään piilotettuja järjestelmän kirjasintiedostoja, kuten Dosapp.fon-, Martlett.ttf- ja Vgafix.fon-tiedostoa. Nämä piilotetut tiedostot eivät näy Windowsin Resurssienhallinnassa tai fonttien ohjauspaneelissa, mutta ne voivat näkyä kirjasinhallinnan apuohjelmissa. TrueType-kirjasinten poistaminen käytöstä Windows\Fontit-kansiossa: 1 Napsauta ATM Deluxessa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että TrueType-tiedostojen kohdekansio on Windows\Fontit\ATMFolder. 3 Napsauta Lisää kirjasimet -välilehteä ja lisää TrueType-kirjasimet uudelleen (lisätietoja: Kirjasinten lisääminen sivulla 5). Älä valitse Lisää tiedostoja kopioimatta -vaihtoehtoa. 4 Kun ohjelma pyytää määrittämään kirjasintiedoston kopioiden paikat, valitse Käytä uutta kaikkiin. 5 Napsauta Kirjasinluettelo-välilehteä ja varmista, että lisäämäsi kirjasimet eivät ole käytössä. Jos kirjasimet ovat käytössä, napsauta Ryhmät- tai Lisää kirjasimet -välilehteä ja poista sitten kirjasimet käytöstä (katso edellisiä toimia.) 6 Valitse Windowsissa Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Fontitkansiota. 7 Poista Fontit-kansiosta vaiheissa 3 ja 4 lisäämäsi TrueType-kirjasimet. Kirjasimen ottaminen käyttöön Kirjasinluettelo-välilehdellä Jos käytöstä poistettu kirjasin halutaan ottaa käyttöön eikä tiedetä, missä ryhmässä tai ryhmissä se on, se voidaan ottaa käyttöön Kirjasinluettelovälilehdellä. Tässä prosessissa kirjasimesta tehdään kopio minkä tahansa ryhmän ulkopuolelle. Kirjasimen käyttöönotto Kirjasinluettelo-välilehdellä: 1 Napsauta ATM Deluxessa Kirjasinluettelovälilehteä. 2 Valitse käyttöönotettava kirjasin tai kirjasimet.

14 10 LUKU 1 Kirjasinten hallinta 3 Kaksoisnapsauta haluamaasi kirjasinta tai jotakin valikoiman kirjasinta ja valitse Käytä kirjasimia ryhmien ulkopuolella. Jos kirjoitustoimintoa käytettäessä on valittuna useita ryhmiä, ATM Deluxe yhdistää ryhmät yhdeksi kirjoitustiedostoksi. Kirjasimia lukiessaan ATM Deluxe näyttää kuitenkin jokaisen kirjoitustiedoston sisältämän ryhmän erikseen. Tämän ansiosta yhden tai useamman ryhmän voi lukea valikoivasti kirjoitustiedostosta. Jos haluat kirjoittaa jokaisen ryhmän erillisenä kirjoitustiedostona, toista jokaisen ryhmän osalta seuraavat toimet. Kirjoitettavien ryhmien nimet tallennetaan kirjoitustiedostoon, eikä kirjoitustiedoston nimen vaihtaminen vaikuta niihin. Ryhmien kirjoitus on hyvä keino tallentaa kirjasinryhmien varmistuskopio. Jos ryhmät joskus poistettaisiin vahingossa, ne voidaan palauttaa lukemalla kirjoitetut ryhmät. Tätä menetelmää voidaan käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Valitse Lähde-luettelosta vaihtoehto Lisää Master-luettelosta. Ota sitten kirjasin käyttöön napsauttamalla kirjasinta Lähde-luettelossa hiiren oikealla painikkeella edellä kuvatulla tavalla. Ryhmien hallinta ATM Deluxessa voit kirjoittaa, lukea ja nimetä uudelleen ryhmiä sekä tulostaa ryhmässä olevien kirjasinten luettelon. Ryhmän kirjoittaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Valitse yksi tai useampi kirjoitettava ryhmä. Huom. Jos valitset jonkin ryhmän yksittäisiä kirjasimia tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolisia kirjasimia (joita ei voi kirjoittaa), ATM Deluxe ei sisällytä näitä kirjasimia kirjoitustiedostoon. 3 Tee jokin seuraavista: Valitse Tiedosto > Kirjoita ryhmä. Ryhmien vienti Kun ryhmät on luotu, ne voidaan kirjoittaa käytettäväksi joissain toisissa ATM Deluxea käyttävissä tietokoneissa, Mac OS -järjestelmät mukaan luettuina. Ryhmän kirjoitustoiminto ei kopioi kirjasimia siirrettäväksi muihin tietokoneisiin, mutta se yksinkertaistaa ryhmien luontia muissa tietokoneissa, joissa on samat kirjasimet kuin kyseisissä ryhmissä.

15 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 11 Napsauta ryhmää tai jotakin valinnan ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Kirjoita ryhmä. Ryhmän lukeminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Valitse Lähde-luettelosta Selaa kirjasin ja etsi kirjoitettu tiedosto. Jos tiedostossa on useita ryhmiä, Lähde-luettelossa näkyy useita ryhmiä. 4 Etsi kansio, johon kirjoitustiedosto tallennetaan, kirjoita tiedoston nimi ja napsauta Tallenna. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Napsauta valintaa joko Kohde- tai Lähde-luettelossa sen jälkeen, kun olet valinnut Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehdon. Ryhmien lukeminen Ryhmiä luettaessa luetut ryhmät voidaan lisätä uusiin erillisiin ryhmiin tai luettujen ryhmien kirjasimet voidaan yhdistää uuteen tai olemassa olevaan ryhmään. 3 Valitse yksi tai useampia ryhmiä ja tee jokin seuraavista: Vedä ja pudota yksi tai useampi luettu ryhmä luettelon tyhjään osaan, jolloin kukin luettu ryhmä lisätään erilliseksi uudeksi ryhmäksi. Vedä ja pudota kaksi tai useampi luettu ryhmä [Uusi ryhmä] -kohtaan, jolloin ryhmät yhdistetään yhdeksi uudeksi ryhmäksi. Vedä ja pudota luetut ryhmät olemassa olevan ryhmän päälle, jolloin kaikki luettujen ryhmien kirjasimet lisätään olemassa olevaan ryhmään. 4 Jos ATM Deluxe ei löydä vastaavia kirjasimia kohdejärjestelmästä, saat siitä ilmoituksen. Etsi puuttuvat kirjasintiedostot tai napsauta Ohita.

16 12 LUKU 1 Kirjasinten hallinta 5 Jos luet ryhmää, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla ryhmällä, ATM Deluxe kysyy, lisätäänkö luetun ryhmän kirjasimet samannimiseen ryhmään. Jos et halua tehdä näin, napsauta Peruuta, vaihda olemassa olevan ryhmän nimi ja lue sitten ryhmä uudelleen. Lisätietoja: Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla 12. Ryhmän nimen vaihtaminen Vaikka ryhmälle annetaankin nimi sen luonnin yhteydessä, nimeä voi vaihtaa milloin tahansa. Hakemiston tulostaminen Jos haluat paperitallenteen, jossa näkyvät jonkin tietyn ryhmän kaikki kirjasimet, voit tulostaa ryhmän hakemiston. Hakemistossa näkyy jokaisen kirjasimen nimi. Jokaisen nimen alapuolella on kirjasinnäyte, jossa näkyy niin monta aakkosta ja numeroa kuin yhdelle riville mahtuu, kun tekstin koko on 14 pistettä. Ryhmän nimi näkyy jokaisen sivun yläreunassa ja sivunumerot näkyvät alareunassa. Ryhmän nimen vaihtaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Napsauta ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi nimi. 3 Vaihda ryhmän nimi ja napsauta OK-painiketta. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä. Kohde-luettelossa voit napsauttaa hiiren oikealla painikkeella tai valita Ryhmä > Uusi nimi. Ryhmän hakemiston voi tulostaa paperille. Tulosteessa näkyvät ryhmän kaikki kirjasimet näytteineen. Hakemiston tulostaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Napsauta ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tulosta > Hakemisto. 3 Säädä tarvittaessa kirjoittimen asetuksia ja napsauta OK-painiketta. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä.

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS VERSIO KÄYTTÖOPAS 16BITTINEN WINDOWS TM Vastuuvapautuslauseke Novell Incorporated ei takaa, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright Tavaramerkit 2012 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 1/25/2013. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset ovat osoitteessa http://help.adobe.com/fi_fi/legalnotices/index.html. iii Sisällys Luku 1: Resurssit

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön.

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. ADOBE INCOPY Ohje ja opastusohjelmat Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. Kesäkuu 2013 Uudet ominaisuudet Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta,

Lisätiedot

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Käyttöohje Tekijänoikeustiedot TP1843-US Issue01 2013 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien Promethean ActivEngage2 -latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Luku 1: Aloittaminen Adobe Ohje... 1 Resurssit... 2 Uutuudet... 6

Luku 1: Aloittaminen Adobe Ohje... 1 Resurssit... 2 Uutuudet... 6 KÄYTTÖOPAS Tekijänoikeus 2007 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Bridge CS3:n ja Adobe Version Cue CS3:n käyttöopas Windowsia ja Mac OS:ää varten Jos tämä käyttöopas toimitetaan

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ Tekijänoikeudet 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Käyttö Adobe Acrobat 9 Standard Windowsissa If this guide is distributed with software that

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Infovox4 Ohje. Versio 4

Infovox4 Ohje. Versio 4 Infovox4 Ohje Versio 4 Julkaistu 22.3.2015 Copyright 2013-2015 Acapela Group Kaikki oikeudet pidätetään. http://www.acapela-group.com JOHDATUS INFOVOX4-OHJELMAAN Sisällysluettelo INFOVOX4 LAUNCHPAD LAUNCHPAD-PAINIKKEET

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS DCP-mallin käyttäjille: Nämä ohjeet on tarkoitettu sekä MFC- että DCP-malleille. Kun tässä oppaassa käytetään termiä MFC, voit tulkita sen tarkoittavan DCP. Versio A FIN Tavaramerkit

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Adobe Stock Photos. Adobe Stock Photos. Tietoja Adobe Stock Photos -palvelusta. Kuvien etsiminen Adobe Stock Photos -palvelussa.

Adobe Stock Photos. Adobe Stock Photos. Tietoja Adobe Stock Photos -palvelusta. Kuvien etsiminen Adobe Stock Photos -palvelussa. 1 Adobe Stock Photos Adobe Stock Photos Tietoja Adobe Stock Photos -palvelusta Adobe Stock Photos -palvelun avulla voit katsella, kokeilla ja ostaa käyttöoikeusmaksuttomia kuvia johtavista kuvakirjastoista.

Lisätiedot

DYMO Label Software - käyttöopas. Versio 7

DYMO Label Software - käyttöopas. Versio 7 DYMO Label Software - käyttöopas Versio 7 DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 Puhelin: (203) 355-9000 Faksi: (203) 355-9090 Laitetiedot Kuvaus: Lämpösiirtotulostin Mallit: LabelWriter

Lisätiedot

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas Norman Personal Firewall Versio 1.4 Käyttöopas ii! Norman Personal Firewall - Käyttöopas Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DYMO LABEL SOFTWARE V7.6 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816912

Käyttöoppaasi. DYMO LABEL SOFTWARE V7.6 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816912 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

Hal Screen Reader versio 9.0

Hal Screen Reader versio 9.0 Hal Screen Reader versio 9.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Puhelin: +44 (0) 1905

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot