Adobe. Type Manager Deluxe 4.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Adobe. Type Manager Deluxe 4.1"

Transkriptio

1 Adobe Type Manager Deluxe 4.1 KŠyttšopas

2 1999 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Käyttöopas Windowsia varten Tämä käsikirja sekä siinä kuvattu ohjelmisto kuuluu lisenssin piiriin, ja sitä voidaan käyttää tai kopioida vain lisenssin ehtojen mukaisesti. Käsikirjan sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, eikä sitä pidä tulkita Adobe Systems Incorporatedin antamaksi sitoumukseksi. Adobe Systems Incorporated ei vastaa mistään käsikirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai epätarkkuuksista. Ellei lisenssissä toisin mainita, mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti, mekaanisesti, tallentamalla tai muulla tavalla, ilman Adobe Systems Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Adobe Garamond, Adobe Type Manager, ATM, PageMaker ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Mac on Apple Computer, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. QuickHelp on lisensoitu Altura Software, Inc:ltä. Loppukäyttäjä ei saa yrittää muodostaa QuickHelpiä vastaavaa lähdekoodia millään tavalla, esimerkiksi symboliselle konekielelle palauttamisen tai ohjelmakoodin purkamisen avulla. Yhdysvaltain patenttien 5,050,103; 5,200,740; 5,233,336; 5,237,313; 5,255,357; 5,185,818 suojaama. Patentteja vireillä. Sisältää Yhdysvaltain patentin 4,558,302 alaisuudessa lisensoidun LZW-algoritmin sovelluksen. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA Notice to U.S. government End Users. The Software and Documentation are Commercial Items, as that term is defined at 48 C.F.R , consisting of Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation, as such terms are used in 48 C.F.R or 48 C.F.R , as applicable. Consistent with 48 C.F.R or 48 C.F.R through , as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. government End Users (A) only as commercial items and (B) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA

3 iii Sisällys Alkutoimet ATM Deluxe CD-ROM -levyn sisältö ATM Deluxe -ohjelman asennus ATM Deluxe -ohjelman käynnistys ATM Deluxen rekisteröinti ATM Deluxen käytön opettelu ATM Deluxen poistaminen Adoben kotisivun käyttö Kirjasinten hallinta Luku 1 Tietoja ryhmistä Ryhmien tarkasteleminen Kirjasinten esikatseleminen Ryhmien luominen Kirjasinten lisääminen Kirjasinten etsiminen Kirjasinten poistaminen Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen Ryhmien hallinta Multiple Master -kirjasinten käyttö Luku 2 Multiple master -kirjasinmallit Mukautettujen esiintymien luominen Multiple master -kirjasinten ja -esiintymien poistaminen Muiden kuin itse luotujen mukautettujen esiintymien käyttäminen (Windows 95, 98 tai uudempi)

4 iv SISÄLLYS ATM Deluxen mukauttaminen Luku 3 ATM Deluxen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Kirjasintietojen tarkasteleminen ATM Deluxen näyttämien tietojen mukauttaminen Näytearkkien mukauttaminen ja tulostaminen Uusien kirjasinten paikan muuttaminen Näytöllä esitettävien kirjasinten tasoittaminen Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen ATM Deluxen välimuistin säätäminen (Windows 95, 98 tai uudempi) Tulostaminen Luku 4 Tiedostojen tulostaminen muilla tietokoneilla Latausvalintojen määrittäminen Microsoft PostScript -ohjainta varten (Windows 95, 98 tai uudempi) Vianmääritys Luku Hakemisto Roomalainen vakiomerkistö Liite

5 1 Alkutoimet Tervetuloa käyttämään Adobe Type Manager (ATM ) Deluxe 4.1 -apuohjelmaa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. ATM Deluxe on PostScript Type 1 -kirjasinten hallintaan, tulostukseen ja näyttöön tarkoitettu apuohjelma. ATM Deluxe -ohjelman avulla voit katsella PostScript-kirjasimia näytöllä ja tulostaa niitä muilla kuin PostScript-tulostimilla. Voit käyttää ATM Deluxe -ohjelmaa PostScript- ja TrueTypekirjasinten lisäämiseen, poistamiseen ja järjestämiseen. ATM Deluxe CD-ROM -levyn sisältö ATM Deluxe CD-ROM -levy sisältää seuraavaa: Sovellukset ja tiedostot: ATM Deluxe -asennusohjelma Adobe Type Library -kirjasimet Adobe Acrobat Reader Tekniset oppaat Adobe PostScript -tulostinohjain ATM Deluxe -ohjelman asennus ATM Deluxe -asennusohjelma tallentaa ATM Deluxe -ohjelmiston kiintolevylle. Lisätietoja järjestelmävaatimuksista sekä yksityiskohtaisia tietoja asennuksesta, sovellusten yhteensopivuudesta ja tulostinyhteensopivuudesta on CD-ROM-levyllä olevassa ATM Deluxen Lueminut-tiedostossa. ATM Deluxe -ohjelman käynnistys Oletusarvoisesti ATM Deluxe toimii järjestelmässä näkymättömissä ja näyttää PostScript-kirjasimet. Kirjasinten asennusta ja poistamista sekä muiden kirjasinhallintatehtävien tekemistä varten ATM Deluxe on kuitenkin käynnistettävä. Kun käynnistät ATM Deluxe -ohjelman ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että ATM Deluxe on lisännyt PostScript- ja TrueTypekirjasimet aloitusryhmäksi kutsuttuun joukkoon. Tämän ryhmän nimen voi vaihtaa tai poistaa tai sitä voi muokata milloin tahansa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ryhmistä sivulla 3. ATM Deluxen käynnistäminen: Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Adobe > Adobe Type Manager > Adobe Type Manager Deluxe 4.1. ATM Deluxen rekisteröinti Kun rekisteröit ohjelman, Adobe voi helpommin tarjota teknistä tukea ja tiedottaa ohjelman kehitykseen liittyvistä uusista asioista. Rekisteröi ohjelmakopiosi täyttämällä ohjelmapaketin sisältämä takuurekisteröintikortti ja palauttamalla kortti pyydettyyn osoitteeseen. ATM Deluxen käytön opettelu Tämän oppaan avulla opit käyttämään ATM Deluxea seuraavissa Windows-ympäristöissä:

6 2 Alkutoimet Windows 95, Windows 98 tai uudempi (Windows 95, Windows 98 ja niitä seuraavat tuotteet) Windows NT 4.0 ja Windows 2000 Professional Lisätietoja kirjasinten käytöstä sovelluksissa, vihjeitä ja vianmääritystietoja on ohjelmiston mukana tulleessa ATM Deluxen Lueminut-tiedostossa. Tässä oppaassa oletetaan, että osaat käyttää tietokonetta ja sen käyttöjärjestelmää. Tämän oppaan sisältämät tiedot ovat saatavissa onlineohjeessa. Online-ohjeen käyttö: Valitse Ohje > Ohjeen aiheet. ATM Deluxen poistaminen ATM Deluxe -ohjelman voi poistaa järjestelmästä helposti. Jos ATM Deluxe poistetaan, kirjasintiedostoja ei poisteta järjestelmästä, mutta kirjasimet eivät välttämättä näy tai tulostu oikein. Jos haluat poistaa kirjasimia kiintolevyltä, poista ne ATM Deluxella ennen ATM Deluxen poistamista. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten poistaminen sivulla 7. ATM Deluxen poistaminen: 1 Valitse Windowsissa Käynnistä > Ohjelmat > Adobe > Adobe Type Manager > Poista Adobe Type Manager Deluxe Vahvista ATM Deluxen poisto kiintolevyltä napsauttamalla Kyllä-painiketta. Adoben kotisivun käyttö Jos käytössäsi on Internet-yhteys ja Web-selain, voit vierailla World Wide Webissä Adobe Systemsin kotisivulla (osoitteessa josta saat Adobe-tuotteita ja palveluja koskevia lisätietoja ja -vihjeitä. Adoben Web-sivujen kautta voi hankkia ja ladata kirjasimia ja joitakin muita Adobetuotteita. Lisätietoja Adoben teknisestä tuesta on ohjelmapakkauksessa olevassa tiedotteessa. Huom. Windows 2000 Professionalin mukana toimitetaan ATM-kirjasinohjain, joka toimii taustalla PostScript-kirjasinten näyttämiseksi. Muissa Windows-ympäristöissä ATM Deluxen asennuksen yhteydessä asennetaan kirjasinohjain (ja toinen ATM Deluxe -komponentti, kirjasinhallinta). Jos ATM Deluxe poistetaan Windows 2000 Professional -järjestelmässä, vain kirjasinhallinta poistetaan, mutta ei kirjasinohjainta.

7 3 Luku 1: Kirjasinten hallinta Adobe Type Manager Deluxe on ainoa ohjelma, jota tarvitset kirjasinten lisäämistä, poistamista ja järjestämistä varten. ATM Deluxen avulla voit lisäksi nähdä, miltä kirjasin näyttää, ennen sen lisäämistä järjestelmään. Ryhmän kirjasinten tarkasteleminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Kaksoisnapsauta suljetun kansion kuvaketta, jolloin kyseisen ryhmän kirjasimet tulevat esiin. Tietoja ryhmistä ATM Deluxen avulla voit järjestää kirjasimet ryhmiksi. Ryhmää luotaessa ei oikeastaan siirretä kirjasintiedostoja, vaan näiden tiedostojen esityksiä (Windowsin pikanäppäinten kaltaisia) ryhmitellään käyttäjälle parhaiten sopiviin kokoonpanoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen kirjasin voi olla useassa ryhmässä ilman, että kirjasintiedostojen kopiot vievät tilaa kiintolevyltä. Lisäksi Windowsin ja Windows-sovellusten suoritustehoa voidaan parantaa poistamalla käytöstä kokonaisia ryhmiä tai yksittäisiä kirjasimia, joita ei tarvita. Kun ryhmiä tai kirjasimia poistetaan käytöstä, ne poistetaan sovelluksen kirjasinvalikoista ja -luetteloista, mutta niitä ei poisteta kiintolevyn kirjasintiedostoista. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8. Ryhmien tarkasteleminen ATM Deluxessa ryhmät näkyvät kansiokuvakkeina. Ryhmien kirjasimet voi tuoda näyttöön tai piilottaa. Voit myös tarkastella muita ryhmiä, joihin tietty kirjasin on määritetty. Ryhmiä voi tarkastella myös Lisää kirjasimet -välilehden Kohde-luettelossa. Voit nähdä ryhmät Lähde-luettelossa valitsemalla Lähde-luettelosta vaihtoehdon Lisää kirjasinryhmistä. Ryhmän tai kaikkien ryhmien sisältämien kirjasinten piilottaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Piilota ryhmän kirjasimet kaksoisnapsauttamalla avointa kansiokuvaketta tai piilota kaikkien ryhmien kirjasimet valitsemalla Näytä > Sulje kaikki avoimet ryhmät. Jos haluat piilottaa kaikkien ryhmien kirjasimet Lisää kirjasimet -välilehdellä, valitse Ryhmä > Sulje kaikki avoimet ryhmät.

8 4 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Tietyn kirjasimen ryhmien tarkasteleminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa mitä tahansa välilehteä, jolla näkyy yksittäisiä kirjasimia. 2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa kirjasinta ja valitse Asetukset. Huomaa (mahdolliset) ryhmät, joihin kirjasin kuuluu. Kirjasimen esikatseleminen ATM Deluxen avulla: 1 Napsauta ATM Deluxessa mitä tahansa välilehteä, jolla näkyy yksittäisiä kirjasimia. Huom. Kirjoitettavan ryhmän sisältämää kirjasinta ei voi esikatsella. Lisätietoja on kohdassa Ryhmien vienti sivulla Tee jokin seuraavista: Kaksoisnapsauta kirjasimen nimeä, jos haluat esikatsella yksittäistä kirjasinta. Kirjasinten esikatseleminen Haluat ehkä nähdä, miltä kirjasin näyttää, ennen sen lisäämistä ryhmään. Kirjasinta voi esikatsella ATM Deluxessa. Lisätietoja näytetekstin muuttamisesta ja näytearkkien tulostamisesta on kohdassa Näytearkkien mukauttaminen ja tulostaminen sivulla 18. Valitse enintään 30 kirjasinta. Napsauta hiiren oikealla painikkeella jotakin valittua kirjasinta ja valitse Näytä näyte. Kahta ATM:n avulla Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan käyttöjärjestelmään asennettua erikoiskirjasinta ei voi esikatsella. Nämä kirjasimet ovat AdobeSanMM ja AdobeSerMM. Näitä multiple master -kirjasimia käytetään kirjasinten korvauksessa. Lisätietoja kirjasinten korvauksesta on kohdassa Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen sivulla 20.

9 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 5 3 Kun et enää halua esikatsella kirjasinta, valitse Näyte > Sulje tai Näyte > Sulje kaikki. Ryhmät- tai Kirjasinluettelo-välilehdellä voit valita myös Näytä > Sulje kaikki näyteikkunat. Voit myös esikatsella PostScript-kirjasinta kaksoisnapsauttamalla kirjasintiedostoa (mitä tahansa tiedostoa, jonka tiedostotunniste on.pfm tai.pfb) Windowsin Resurssienhallinnassa tai jossain muussa tiedostoapuohjelmassa. Tämä käynnistää ATM Deluxen ja avaa kaksoisnapsautetun kirjasintiedoston kirjasinnäyteikkunan. Ryhmien luominen Jos järjestät kirjasimet käyttökelpoisiin ryhmiin, saat enemmän hyötyä ATM Deluxesta. Kirjasimia voisi ryhmitellä projektin, nimen tai toiminnon mukaan (näyttökirjasimet, leipätekstikirjasimet, symbolikirjasimet), ja ryhmiä voi ottaa käyttöön kulloisessakin työssä tarvittavan määrän. Jos useat käyttäjät käyttävät samaa tietokonetta, kullekin käyttäjälle voidaan luoda oma ryhmä. Ryhmä, joka sisältää multiple master -esiintymän (joko perus- tai mukautetun esiintymän), sisältää aina kyseisen esiintymän peruskirjasimen. Tämä pitää paikkansa myös minkä tahansa ryhmän ulkopuolelta lisättyjen multiple master -esiintymien osalta. ATM Deluxe lisää automaattisesti multiple master -peruskirjasimen tarvittaessa, kun esiintymä lisätään ryhmään tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolelle. Lisätietoja näistä termeistä on kohdassa Multiple master -kirjasinmallit sivulla 13. Ryhmän luominen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Jos haluat, että uusi ryhmä otetaan käyttöön heti sen luonnin jälkeen, valitse kohdan [Uusi ryhmä] vieressä oleva valintaruutu. Lisätietoja käytössä olevista ja käytöstä poistetuista ryhmistä on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8. 3 Valitse Ryhmä > Uusi tai kaksoisnapsauta kohtaa [Uusi ryhmä] Kohde-luettelossa. 4 Kirjoita ryhmän nimi ja napsauta OK-painiketta. Kirjasinten lisääminen tähän ryhmään tai ryhmän luonti ja kirjasinten lisääminen yhdellä toimenpiteellä on selostettu seuraavassa osassa. Kirjasinten lisääminen ATM Deluxessa kirjasimet asennetaan levykkeeltä ja CD-ROM-levyltä samalla tavalla kuin olemassa olevat kirjasimet asennetaan ryhmään. Erona on vain lähde, josta kirjasimet lisätään. Jotta PostScript- ja TrueType-kirjasinten käyttö olisi ongelmatonta, lisää ja poista kirjasimet ATM Deluxea käyttämällä. Huom. Adobe Type 1 -ääriviivakirjasimet on lisensoitu tietokonekohtaisesti. Jos kirjasimia käytetään verkossa, varmista, että lisenssejä on saman verran kuin kirjasimia käyttäviä tietokoneita. Jos haluat lisätietoa käyttöpaikkalisenssisopimuksista, ota yhteys Adobeen.

10 6 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Kirjasimen lisääminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Määritä lisättävien kirjasinten lähde käyttämällä oikealla olevaa Lähde-luetteloa: 5 Tee jokin seuraavista: Vedä ja pudota valitut kirjasimet ryhmään, kohtaan [Uusi ryhmä] tai minkä tahansa Kohde-luettelon ryhmän ulkopuolelle. Jos luot uuden ryhmän, kirjoita nimi ja napsauta OK-painiketta. Valitse Selaa kirjasimia, jos haluat lisätä kirjasimia paikalliselta kiintolevy-, CD-ROM-, levyke- tai verkko- asemalta. Etsi kansio, joka sisältää haluamasi kirjasintiedostot. Valitse Luo Multiple Master, jos haluat lisätä järjestelmään jo asennettujen multiple master -kirjasinten esiintymiä. Lisätiedot, katso Luku 2, Multiple Master -kirjasinten käyttö. Valitse Lisää kirjasinryhmistä, jos haluat lisätä kirjasimia järjestelmän kirjasinryhmistä. Valitse Lisää Master-kirjasinluettelosta, jos haluat lisätä järjestelmän Master-kirjasinluetteloissa olevia kirjasimia. 3 Valitse lisättävät kirjasimet Lähde-luettelosta. 4 Jos valitsit kohdassa 2 vaihtoehdon Selaa kirjasin ja haluat lisätä kirjasimia, mutta et halua kopioida kirjasintiedostoja kiintolevylle, valitse Lisää tiedostoja kopioimatta. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos käytät kirjasimia suoraan CD-ROM- tai verkkoasemalta. Jos verkkoasema ei ole verkossa tai jos käytettävissä ei ole oikeaa CD-ROM-levyä, kirjasimet ovat edelleen asennettuina, mutta eivät näy tai tulostu oikein. Huom. Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä käytettävä ATM Deluxe korvaa puuttuvat kirjasimet muilla kirjasimilla, jos Lisäasetukset-valintaikkunassa on valittu Salli kirjasinten korvaus. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten käsittelyn mukauttaminen sivulla 20. Valitse ryhmä, valitse [Uusi ryhmä] tai napsauta jotakin kohtaa minkä tahansa vasemmalla olevan Kohde-luettelon ryhmän ulkopuolella. Napsauta sitten Lisää-painiketta. Jos valitsit kohdan [Uusi ryhmä], kirjoita nimi ja napsauta OK-painiketta. Jos valitsit Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehdon, voit vetää yhden tai useamman ryhmän ja pudottaa ne Kohdeluettelossa olevaan ryhmään. Kaikki vedettyjen ryhmien kirjasimet lisätään Kohde-luettelossa olevaan ryhmään. Kirjasinten etsiminen Jos tavallisesti säilytät kirjasintiedostoja kiintolevyllä useissa eri kansioissa tai jos haluat asentaa kirjasimia CD-ROM-levyn tai verkon useista eri kansioista, voit yksinkertaistaa kirjasinten lisäämistä käyttämällä Etsi-komentoa.

11 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 7 Etsi-komento käskee ATM Deluxea etsimään kirjasimia, joita ei ole asennettu järjestelmään, luomaan Etsinnän tulokset -nimisen ryhmän, jos sellaista ei ole olemassa, sekä lisäämään kirjasimet ryhmään. Tämän jälkeen voit kopioida kirjasimet mihin tahansa haluamaasi ryhmään. ATM Deluxe ohittaa kaikki kirjasimet, jotka jo on lisätty järjestelmään. Jos Etsi-komento löytää kirjasintiedoston kopioita, joita ei ole asennettu, vain ensimmäinen löytynyt tiedosto lisätään. Asentamattomien kirjasinten etsiminen ja lisääminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Jos käytössäsi jo on Etsinnän tulokset -niminen ryhmä, vaihda sen nimi tai poista se käytöstä. ATM Deluxe ei voi etsiä kirjasimia, jos Etsinnän tulokset -ryhmä on käytössä. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen sivulla 8 ja Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla Valitse Tiedosto > Etsi. 4 Napsauta Selaa-painiketta ja määritä levyasema tai kansio, josta etsintä aloitetaan. ATM Deluxe etsii kirjasimia kaikista määrittämässäsi aloituskohdassa olevista kansioista. Kirjasimia voidaan etsiä kerrallaan vain yhdeltä levyltä. 5 Etsinnässä on oletusarvona, että ATM Deluxe lisää kirjasimet, mutta ei kopioi kirjasintiedostoja kiintolevylle. Jos kuitenkin haluat, että ATM Deluxe kopioi löytämänsä tiedostot kohteena olevaan kirjasinkansioon, poista tämä asetus. Lisätietoja kohdekansioista on kohdassa Uusien kirjasinten paikan muuttaminen sivulla Napsauta Aloita etsintä -painiketta. 7 Vahvista Etsi-komennon (mahdollisesti) löytämien ja lisäämien kirjasinten määrä napsauttamalla OK-painiketta. Jos haluat aloittaa uuden etsinnän (esimerkiksi jossakin toisessa asemassa), siirry vaiheeseen 4. 8 Vaihda Etsinnän tulokset -ryhmän nimi tai kopioi juuri löydetyt kirjasimet muihin ryhmiin ja poista sitten tyhjä Etsinnän tulokset -ryhmä. Lisätietoja on kohdassa Kirjasinten lisääminen sivulla 5 ja Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla 12. Kirjasinten poistaminen Jos jotain kirjasinta ei tarvita, se voidaan poistaa. Kirjasintiedostot voidaan poistaa kiintolevyltä kokonaan tai kirjasin voidaan poistaa yhdestä ryhmästä tai kaikista ryhmistä niin, että kirjasintiedostot jäävät kiintolevylle. Jos kirjasintiedosto poistetaan kiintolevyltä ja kyseistä kirjasinta tarvitaan taas myöhemmin, kirjasintiedosto on asennettava uudelleen alkuperäiseltä levyltä. Kirjasimen poistaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät- tai Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Valitse poistettavat kirjasimet. Jos käytät Lisää kirjasimet -välilehteä, valitse kirjasimet Kohdeluettelosta. 3 Napsauta Poista-painiketta. Voit myös kaksoisnapsauttaa kirjasinta tai kirjasinvalikoimaa ja valita Poista-vaihtoehdon. 4 Kunkin valikoimassa olevan kirjasimen osalta ATM Deluxessa on määritettävä erilaisia asetuksia:

12 8 LUKU 1 Kirjasinten hallinta Jos haluat poistaa kirjasimen jokaisesta ryhmästä ja kirjasinluettelosta, valitse Poista kirjasimet kaikista ryhmistä ja Master-kirjasinten luettelosta. Jos haluat poistaa kirjasimen vain nykyisestä ryhmästä, jätä tämä asetus valitsematta. Jos haluat poistaa kirjasintiedostot, valitse Poista kaikki kirjasintiedostot levyltä. Jotta tätä asetusta voisi käyttää, on ensin valittava edellinen asetus. Jos olet epävarma siitä, onko kirjasin kiintolevyllä vai verkkoasemassa, tarkista poistettavien tiedostojen sijainti napsauttamalla Asetukset-painiketta. Huom. Jos olet poistamassa tiedostoja verkkoasemasta ja muut käyttäjät saattavat parhaillaan käyttää niitä, sulje Asetukset -valintaikkuna napsauttamalla Peruuta-painiketta ja varmista, että Poista kaikki kirjasintiedostot levyltä -vaihtoehto ei ole valittuna. 5 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vahvista valintaikkunassa näkyvän kirjasimen poistaminen napsauttamalla Kyllä-painiketta. Napsauta Ohita-painiketta, jos haluat, että kirjasin on edelleen asennettuna järjestelmässä ja haluat siirtyä seuraavaan valittuun kirjasimeen. Jos jokaisen kirjasimen asetuksia ei tarvitse tarkistaa, napsauta Kyllä kaikkiin -painiketta, jolloin kaikki valitut kirjasimet poistetaan. Kirjasinten ja ryhmien ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen Koska ohjelmassa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kirjasimia ja ryhmiä, voit yksinkertaistaa kirjasinvalikkoja ja nopeuttaa järjestelmän toimintaa. Koska käytöstä poistetut kirjasimet eivät näy sovellusten kirjasinvalikoissa eivätkä käytä järjestelmäresursseja, järjestelmän suoritustehoa voi parantaa ottamalla käyttöön vain tarvittavat kirjasimet. Valikoivan käyttöönoton ansiosta voit myös varmistaa, että tarvittavat kirjasimet ovat käytettävissä jopa sovelluksissa, joissa kirjasinvalikkojen kirjasinten määrä on rajoitettu. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kokonaisia ryhmiä tai ryhmän yksittäisiä kirjasimia. Jos kirjasin on useammassa kuin yhdessä ryhmässä, se näkyy sovellusten kirjasinvalikoissa aina, kun se on otettu käyttöön vähintään yhdessä ryhmässä. Huom. Kun kirjasimia otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä ATM Deluxella muiden sovellusten ollessa käytössä, muutokset näkyvät sovellusten kirjasinvalikoissa yleensä heti ja joskus sen jälkeen, kun sovellus on käynnisteltty tai kirjoitin valittu uudelleen. Koska jokainen multiple master -kirjasinesiintymä käyttää omaa vastaavaa peruskirjasintaan, ATM Deluxe varmistaa, että peruskirjasin on samassa ryhmässä (tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolella) ja että sen käytössä/ei käytössä -tila on sama kuin esiintymän. Jos esimerkiksi jonkin ryhmän ulkopuolella oleva multiple master -peruskirjasin poistetaan käytöstä, kyseisen kirjasimen samassa paikassa olevat esiintymät poistetaan vastaavasti käytöstä. Jos taas minkä tahansa ryhmän ulkopuolella oleva multiple master -esiintymä otetaan käyttöön, myös sen peruskirjasin otetaan käyttöön (jos se ei jo ole käytössä). Lisätietoja multiple master -kirjasimista on kohdassa Luku 2, Multiple Master -kirjasinten käyttö.

13 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 9 Kirjasimen tai ryhmän ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Valitse minkä tahansa käyttöönotettavan ryhmän tai kirjasimen valintaruutu. Jos haluat poistaa käytöstä ryhmän tai kirjasimen, poista valintaruudun valinta. Harmaa ruutu osoittaa ryhmän, josta vähintään yksi kirjasin on poistettu käytöstä. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehto. TrueType-kirjasinten käytöstä poistaminen Windows\Fontit-kansiosta ATM Deluxe ei voi poistaa käytöstä Windows\Fontitkansiossa olevia True Type -kirjasimia. Ennen kuin nämä kirjasimet voidaan poistaa käytöstä, niiden kirjasintiedostot on siirrettävä ATM Deluxen käyttämään TrueType-oletuskansioon: Windows\Fontit\ATMFolder. Tärkeää: Älä poista Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä seuraavia kirjasimia Windows\Fontit-kansiosta: Courier 10, 12, 15; Modern; MS Sans Serif 8, 10, 12, 14, 18, 24; MS Serif 8, 10, 12, 14, 18, 14; Small Fonts; ja Symbol 8, 10, 12, 14, 18, 24. Älä poista myöskään piilotettuja järjestelmän kirjasintiedostoja, kuten Dosapp.fon-, Martlett.ttf- ja Vgafix.fon-tiedostoa. Nämä piilotetut tiedostot eivät näy Windowsin Resurssienhallinnassa tai fonttien ohjauspaneelissa, mutta ne voivat näkyä kirjasinhallinnan apuohjelmissa. TrueType-kirjasinten poistaminen käytöstä Windows\Fontit-kansiossa: 1 Napsauta ATM Deluxessa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että TrueType-tiedostojen kohdekansio on Windows\Fontit\ATMFolder. 3 Napsauta Lisää kirjasimet -välilehteä ja lisää TrueType-kirjasimet uudelleen (lisätietoja: Kirjasinten lisääminen sivulla 5). Älä valitse Lisää tiedostoja kopioimatta -vaihtoehtoa. 4 Kun ohjelma pyytää määrittämään kirjasintiedoston kopioiden paikat, valitse Käytä uutta kaikkiin. 5 Napsauta Kirjasinluettelo-välilehteä ja varmista, että lisäämäsi kirjasimet eivät ole käytössä. Jos kirjasimet ovat käytössä, napsauta Ryhmät- tai Lisää kirjasimet -välilehteä ja poista sitten kirjasimet käytöstä (katso edellisiä toimia.) 6 Valitse Windowsissa Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Fontitkansiota. 7 Poista Fontit-kansiosta vaiheissa 3 ja 4 lisäämäsi TrueType-kirjasimet. Kirjasimen ottaminen käyttöön Kirjasinluettelo-välilehdellä Jos käytöstä poistettu kirjasin halutaan ottaa käyttöön eikä tiedetä, missä ryhmässä tai ryhmissä se on, se voidaan ottaa käyttöön Kirjasinluettelovälilehdellä. Tässä prosessissa kirjasimesta tehdään kopio minkä tahansa ryhmän ulkopuolelle. Kirjasimen käyttöönotto Kirjasinluettelo-välilehdellä: 1 Napsauta ATM Deluxessa Kirjasinluettelovälilehteä. 2 Valitse käyttöönotettava kirjasin tai kirjasimet.

14 10 LUKU 1 Kirjasinten hallinta 3 Kaksoisnapsauta haluamaasi kirjasinta tai jotakin valikoiman kirjasinta ja valitse Käytä kirjasimia ryhmien ulkopuolella. Jos kirjoitustoimintoa käytettäessä on valittuna useita ryhmiä, ATM Deluxe yhdistää ryhmät yhdeksi kirjoitustiedostoksi. Kirjasimia lukiessaan ATM Deluxe näyttää kuitenkin jokaisen kirjoitustiedoston sisältämän ryhmän erikseen. Tämän ansiosta yhden tai useamman ryhmän voi lukea valikoivasti kirjoitustiedostosta. Jos haluat kirjoittaa jokaisen ryhmän erillisenä kirjoitustiedostona, toista jokaisen ryhmän osalta seuraavat toimet. Kirjoitettavien ryhmien nimet tallennetaan kirjoitustiedostoon, eikä kirjoitustiedoston nimen vaihtaminen vaikuta niihin. Ryhmien kirjoitus on hyvä keino tallentaa kirjasinryhmien varmistuskopio. Jos ryhmät joskus poistettaisiin vahingossa, ne voidaan palauttaa lukemalla kirjoitetut ryhmät. Tätä menetelmää voidaan käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Valitse Lähde-luettelosta vaihtoehto Lisää Master-luettelosta. Ota sitten kirjasin käyttöön napsauttamalla kirjasinta Lähde-luettelossa hiiren oikealla painikkeella edellä kuvatulla tavalla. Ryhmien hallinta ATM Deluxessa voit kirjoittaa, lukea ja nimetä uudelleen ryhmiä sekä tulostaa ryhmässä olevien kirjasinten luettelon. Ryhmän kirjoittaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Valitse yksi tai useampi kirjoitettava ryhmä. Huom. Jos valitset jonkin ryhmän yksittäisiä kirjasimia tai minkä tahansa ryhmän ulkopuolisia kirjasimia (joita ei voi kirjoittaa), ATM Deluxe ei sisällytä näitä kirjasimia kirjoitustiedostoon. 3 Tee jokin seuraavista: Valitse Tiedosto > Kirjoita ryhmä. Ryhmien vienti Kun ryhmät on luotu, ne voidaan kirjoittaa käytettäväksi joissain toisissa ATM Deluxea käyttävissä tietokoneissa, Mac OS -järjestelmät mukaan luettuina. Ryhmän kirjoitustoiminto ei kopioi kirjasimia siirrettäväksi muihin tietokoneisiin, mutta se yksinkertaistaa ryhmien luontia muissa tietokoneissa, joissa on samat kirjasimet kuin kyseisissä ryhmissä.

15 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 11 Napsauta ryhmää tai jotakin valinnan ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Kirjoita ryhmä. Ryhmän lukeminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet -välilehteä. 2 Valitse Lähde-luettelosta Selaa kirjasin ja etsi kirjoitettu tiedosto. Jos tiedostossa on useita ryhmiä, Lähde-luettelossa näkyy useita ryhmiä. 4 Etsi kansio, johon kirjoitustiedosto tallennetaan, kirjoita tiedoston nimi ja napsauta Tallenna. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Napsauta valintaa joko Kohde- tai Lähde-luettelossa sen jälkeen, kun olet valinnut Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä -vaihtoehdon. Ryhmien lukeminen Ryhmiä luettaessa luetut ryhmät voidaan lisätä uusiin erillisiin ryhmiin tai luettujen ryhmien kirjasimet voidaan yhdistää uuteen tai olemassa olevaan ryhmään. 3 Valitse yksi tai useampia ryhmiä ja tee jokin seuraavista: Vedä ja pudota yksi tai useampi luettu ryhmä luettelon tyhjään osaan, jolloin kukin luettu ryhmä lisätään erilliseksi uudeksi ryhmäksi. Vedä ja pudota kaksi tai useampi luettu ryhmä [Uusi ryhmä] -kohtaan, jolloin ryhmät yhdistetään yhdeksi uudeksi ryhmäksi. Vedä ja pudota luetut ryhmät olemassa olevan ryhmän päälle, jolloin kaikki luettujen ryhmien kirjasimet lisätään olemassa olevaan ryhmään. 4 Jos ATM Deluxe ei löydä vastaavia kirjasimia kohdejärjestelmästä, saat siitä ilmoituksen. Etsi puuttuvat kirjasintiedostot tai napsauta Ohita.

16 12 LUKU 1 Kirjasinten hallinta 5 Jos luet ryhmää, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla ryhmällä, ATM Deluxe kysyy, lisätäänkö luetun ryhmän kirjasimet samannimiseen ryhmään. Jos et halua tehdä näin, napsauta Peruuta, vaihda olemassa olevan ryhmän nimi ja lue sitten ryhmä uudelleen. Lisätietoja: Ryhmän nimen vaihtaminen sivulla 12. Ryhmän nimen vaihtaminen Vaikka ryhmälle annetaankin nimi sen luonnin yhteydessä, nimeä voi vaihtaa milloin tahansa. Hakemiston tulostaminen Jos haluat paperitallenteen, jossa näkyvät jonkin tietyn ryhmän kaikki kirjasimet, voit tulostaa ryhmän hakemiston. Hakemistossa näkyy jokaisen kirjasimen nimi. Jokaisen nimen alapuolella on kirjasinnäyte, jossa näkyy niin monta aakkosta ja numeroa kuin yhdelle riville mahtuu, kun tekstin koko on 14 pistettä. Ryhmän nimi näkyy jokaisen sivun yläreunassa ja sivunumerot näkyvät alareunassa. Ryhmän nimen vaihtaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Napsauta ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi nimi. 3 Vaihda ryhmän nimi ja napsauta OK-painiketta. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä. Kohde-luettelossa voit napsauttaa hiiren oikealla painikkeella tai valita Ryhmä > Uusi nimi. Ryhmän hakemiston voi tulostaa paperille. Tulosteessa näkyvät ryhmän kaikki kirjasimet näytteineen. Hakemiston tulostaminen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Ryhmät-välilehteä. 2 Napsauta ryhmää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tulosta > Hakemisto. 3 Säädä tarvittaessa kirjoittimen asetuksia ja napsauta OK-painiketta. Tätä menetelmää voi käyttää myös Lisää kirjasimet -välilehdellä. Käytä Kohde-luetteloa tai valitse Lähde-luettelosta Lisää kirjasinryhmistä.

17 13 Luku 2: Multiple Master -kirjasinten käyttö Multiple master -kirjasimia voi käyttää samalla tavalla kuin PostScript Type 1 -kirjasimia. Suurin ero on se, että multiple master -kirjasimia käyttämällä voidaan luoda omia perusmallin muunnelmia. Multiple master -kirjasinmallit Jokainen multiple master -kirjasin koostuu kahdesta osasta: itse multiple master -kirjasimesta (jota sanotaan peruskirjasimeksi) ja yhdestä tai useammasta kirjasimen esiintymästä. Esiintymä on erityinen kirjasimen esitys, joka eroaa toisista esiintymistä yhden tai useamman ominaisuuden, kuten paksuuden tai leveyden, osalta. Koska peruskirjasimeen on tallennettu tulostuksessa tarvittavat tiedot, ATM Deluxe kopioi automaattisesti peruskirjasimen kaikkiin ryhmiin, joihin vastaava esiintymä lisätään. Jokainen multiple master -kirjasin on kokoelma valmiita perusesiintymiä, jotka muodostavat kokonaisen kirjasinperheen. Kirjasinsuunnittelija tai valmistaja määrittää perusesiintymien valikoiman. Yksi perusesiintymistä on määritetty oletusesiintymäksi. Oletusesiintymä on esiintymä, joka näkyy multiple master -peruskirjasinta valittaessa. Jokainen multiple master -kirjasin sisältää yhden tai useamman malliakselin. Malliakseli on kirjasimen muuttuva ominaisuus, kuten paksuus, leveys, tyyli tai optinen koko. Multiple master -kirjasimen pakkauksesta saat selville, mitkä malliakselit sisältyvät kyseiseen multiple master -kirjasimeen. Jos olet jo asentanut multiple master -kirjasimen, voit katsoa kyseisen kirjasimen käytettävissä olevat malliakselit ATM Deluxessa. Lisätietoja multiple master -kirjasinten muuttamisesta on kohdassa Mukautettujen esiintymien luominen sivulla 14. Paksuus Ohut (Light) Leveys Tiivistetty (Condensed) Tyyli Päätteetön (Sans serif) Optinen koko Lihavoitu (Black) Erittäin leveä (Extra-extended) Päätteellinen (Serif) 6 pistettä 72 pistettä (skaalattu samaan kokoon) Kunkin malliakselin ominaisuuksia voi muuttaa. Multiple master -esiintymien nimen muoto on Perhe_mallikoordinaatit, jossa Perhe on kirjasimen nimi ja mallikoordinaatit osoittavat esiintymän numeroiden ja kirjainten muodostamana merkkijonona (esimerkiksi VivaMM_385 RG 400 CN).

18 14 LUKU 2 Multiple Master -kirjasinten käyttö Mallikoordinaatit muodostuvat kirjainten ja numeroiden yhdistelmistä kirjasimen jokaisen malliakselin osalta. Jos kirjasimella on yksi malliakseli, kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä on vain yksi (esimerkiksi 385 RG tavallista paksuutta varten). Jos malliakseleita on kaksi, kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä on kaksi, ja niin edelleen. Esiintymien nimet, kuten VivaMM_250 LT 1500 XE (vasemmalla) ja VivaMM_385 RG 400 CN (oikealla), osoittavat kunkin kirjasimen malliominaisuudet. Mallikoordinaatin nimessä olevat numerot osoittavat esiintymän sijainnin malliakselilla. Kirjaimet osoittavat tyylin (tavallinen, lihavoitu, tiivistetty) perusesiintymän osalta tai malliakselin (paksuuden, leveyden, optisen koon) mukautetun esiintymän osalta. Multiple master -kirjasinpakkaukseen sisältyvien perusesiintymien tunnuksissa käytetään isoin kirjaimin kirjoitettuja lyhenteitä (XL tarkoittaa erityisohutta) ja mukautetuissa esiintymissä käytetään yleisiä pienin kirjaimin kirjoitettuja lyhenteitä (wt tarkoittaa paksuutta ja wd leveyttä). Huom. Joidenkin kirjasinvalikkojen ja luetteloiden leveys on rajoitettu Windows-sovelluksissa. Pitkät esiintymänimet saattavat näkyä lyhennettyinä. Mukautettujen esiintymien luominen Mukautettuja esiintymiä luodaan asennetusta multiple master -kirjasimesta valitsemalla sijainnit kultakin mittasuhdeakselilta multiple master -kirjasimessa, lisäämällä esiintymä järjestelmän kirjasinryhmään ja ottamalla se käyttöön. Tämän jälkeen mukautetun esiintymän nimi näkyy ATM Deluxessa ja sovellusten kirjasinvalikoissa ja -luetteloissa. Multiple master -kirjasimen mukana tuleva perusesiintymä asennetaan lisäämällä se asennuslevykkeeltä kuten mikä tahansa muu kirjasin. Lisätietoja: Kirjasinten lisääminen sivulla 5. Voit käyttää myös Perusesiintymät-painiketta seuraavassa kuvatulla tavalla. Mukautetun esiintymän luominen: 1 Napsauta ATM Deluxessa Lisää kirjasimet - välilehteä. 2 Valitse Lähde-luettelosta Luo Multiple Master -kirjasimet. 3 Valitse Multiple Master -peruskirjasin -luettelosta käsiteltävä multiple master -kirjasin. 4 Jos haluat aloittaa jostakin peruskirjasimen perusesiintymästä, napsauta Perusesiintymätpainiketta. Varmista, että Näytä perusesiintymät -vaihtoehto on valittuna, ja napsauta sitten Sulje -painiketta. 5 Voit halutessasi säätää näytetekstin kokoa vetämällä näytteen oikealla puolella olevaa liukusäädintä. Tämä vaikuttaa vain näytteen näyttöön, ei itse esiintymään. Voit muokata tekstiä napsauttamalla näytteessä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Muokkaa näytetekstiä -vaihtoehdon. Kirjoita uusi näyte ja paina Enter-näppäintä.

19 ADOBE TYPE MANAGER DELUXE 4.1 Käyttöopas 15 6 Säädä esiintymän mittasuhdearvoja vetämällä liukusäätimiä tai kirjoittamalla uusi arvo numerokenttään. Jokaisella mittasuhteella on oma liukusäätimensä. 7 Valitse Lihavoitu, Kursiivi tai molemmat. Kaikki tyylit eivät ole käytettävissä kaikissa multiple master -kirjasimissa. Tarkastele tuloksia Näyte-ruudussa. 8 Vertaile eri tehosteita vierekkäin napsauttamalla Uusi ikkuna -painiketta ja säätämällä eri asetuksia. Voit avata kaikkiaan viisi Luo Multiple Master -kirjasimet -ikkunaa. Vedä Luo Multiple Masters -kirjasimet -ikkuna toiseen reunaan, jotta voit verrata näytteitä. Kohderyhmä määritetään uudessa ikkunassa valitsemalla ryhmä ikkunan alareunassa olevasta luettelosta. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset mittasuhteisiin, vedä näyte tai esiintymän nimi liukusäädinten alle ja pudota esiintymä johonkin ryhmään, kohtaan [Uusi ryhmä] tai minkä tahansa Kohde-luettelon ryhmän ulkopuolelle. Jos kyseessä on uusi ryhmä, kirjoita nimi ja napsauta OKpainiketta. Jos kohde, johon olet lisäämässä esiintymää, ei sisällä multiple master -peruskirjasinta, ATM Deluxe lisää peruskirjasimen automaattisesti. Voit myös luoda määritystesi mukaisen uuden esiintymän valitsemalla kohteen Kohdeluettelosta ja napsauttamalla Lisää-painiketta tai voit luoda kaikki käytettävissä olevat tyylit (kuten lihavoinnin, kursiivin tai lihavoidun kursiivin) mukautetulle esiintymälle napsauttamalla Lisää kaikki tyylit -painiketta. Multiple master -kirjasinten ja -esiintymien poistaminen Tarpeettomat mukautetut esiintymät voi poistaa kuten mitkä tahansa Type 1 -kirjasimet. Noudata kohdassa Kirjasinten poistaminen sivulla 7 selostettuja ohjeita. Tärkeää: Jos multiple master -peruskirjasin poistetaan ryhmästä, ATM Deluxe poistaa myös sen perusesiintymät ja mukautetut esiintymät. Muiden kuin itse luotujen mukautettujen esiintymien käyttäminen (Windows 95, 98 tai uudempi) Windows 95- tai Windows 98 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä voi avata sellaisia esiintymiä käyttäviä asiakirjoja, joita ei ole luotu järjestelmässä. Jos järjestelmään on asennettu oikea multiple master -peruskirjasin, ATM Deluxe muuntaa nämä kirjasimet tarvittaessa automaattisesti yksittäistä asiakirjaa varten. Sovellukset eroavat toisistaan tavassaan käsitellä näitä automaattisesti muunnettavia esiintymiä. Joissakin esiintymän nimi sijoitetaan sovelluksen kirjasinvalikkoon, joissakin esiintymä näkyy ja tulostuu oikein, mutta sitä ei sijoiteta kirjasinvalikkoon, ja joissakin sovelluksissa taas käyttäjä saa ilmoituksen siitä, että asiakirjassa on esiintymä, jolloin hän voi luoda sen itse.

20

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Lomakkeet ja suosikit

Lomakkeet ja suosikit Lomakkeet ja suosikit Versio 5.1 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Suojatut pidossa olevat tulostustyöt. Pääkäyttäjän opas

Suojatut pidossa olevat tulostustyöt. Pääkäyttäjän opas Suojatut pidossa olevat tulostustyöt Pääkäyttäjän opas Huhtikuu 2013 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleistä... 3 Suojattujen pidossa olevien tulostustöiden määritys...4 Sovelluksen määrittäminen ja

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Copyright Lenovo 2009. YHDYSVALTAIN HALLINNOSSA TYÖSKENTELEVÄT KÄYTTÄJÄT RAJOITETUT OIKEUDET: Myönnämme tuotteillemme ja/tai palveluillemme RAJOITETUT OIKEUDET. Se, miten

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto

QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto...4 Järjestelmävaatimukset...5 Järjestelmävaatimukset: Mac OS X...5 Järjestelmävaatimukset: Windows...5 Asentaminen:

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot