133 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "133 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 257 134 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 125 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA RAKENNUSLUPA N:O 182/2013 KORTTEUS KEIJO JA REIJO 128 MUUTOSPIIRUSTUS RAKENNUSLUPAAN N:O 98/2005 PARKANON TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY 129 YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT TARKASTETTAVAT KOHTEET PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTÄMINEN / MORENIA OY ISÄNNÖINTISOPIMUS, KIINTEISTÖ OY VÄISTÖN RYHMÄKODIT RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 191/2013 PARKANON KAUPUNKI 262

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta AIKA klo 17:00-17:42 PAIKKA KAUPUNGINTALO, SAUNA-OSASTO, TAKKAHUONE Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leppänen Juhani puheenjohtaja Grönfors Arja jäsen Kaitaranta Kauko jäsen Kelkkasalo Mika jäsen Kinnunen Kielo varapuheenjohtaja Martikainen Niina jäsen Siro Mika jäsen Talonen Juha jäsen Talonen-Levula Anne jäsen Viitasalo Taisto jäsen MUU Runsas Pertti KH:n edustaja Huhtala Pertti esittelijä Bister Taina terveys- ja ympäristötarkastaja Karinsalo-Manninen Raisa vt. asuntosihteeri Jalava Soili pöytäkirjanpitäjä Kärkkäinen Kari KH:n puheenjohtaja saapui klo 17:05 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juhani Leppänen Soii Jalava KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Rakennusvalvontatoimistossa Mika Siro Juha Talonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Rakennusvalvontatoimistossa Soili Jalava

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN RAKYMP 125 Todetaan kokouksessa läsnä olevat, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA RAKYMP 126 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat: Siro Mika ja Talonen Juha. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Siro ja Juha Talonen.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSLUPA N:O 182/2013 KORTTEUS KEIJO JA REIJO RAKYMP 127 Kortteus Keijo ja Reijo hakevat rakennuslupaa Keskustan kaupunginosan kortteliin 1011 tontille10, osoitteessa Satakunnankatu 27, PARKANO. Tarkoituksena on muuttaa asuinkerrostalon sisätiloja ja huonejärjestystä siten, että rakennukseen tulee 2 asuinhuoneistoa lisää. Muutoksen jälkeen rakennuksessa on yhteensä 5 asuntoa (seuraava sivu). Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala. Rakennuslupa hyväksyttiin rakennuslupaehtojen mukaisesti.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTOSPIIRUSTUS RAKENNUSLUPAAN N:O 98/2005 PARKANON TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY RAKYMP 128 Parkanon Teollisuuskiinteistöt Oy on toimittanut muutospiirustukset rakennuslupaan N:o 98/2005, teollisuushallin rakentaminen. Muutospiirustuksessa teollisuushallin kerrosala laajenee yläkertaan rakennettavalla sosiaali- ja toimistotilalla 75,2 m2 ( seuraava sivu ) Rakennusluvalle on myönnetty rakennustarkastajan päätöksellä jatkoaika valmistumiselle saakka. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Muutospiirustus rakennuslupaan n:o 98/2005 hyväksyttiin yksmielisesti. Merkitään pöytäkirjaan että KH:n puheenjohtaja Kari Kärkkäinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:05.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖN SIISTIMISKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT TARKASTETTAVAT KOHTEET 895/ /2013 RAKYMP 129 Rakennus- ja ympäristölautakunta piti ympäristön siistimiskatselmuksen , jonka jälkeen kiinteistön omistajille lähetettiin kehotuskirjeet. Lautakunta on käsitellyt avoimet kohteet kokouksessaan Kohteet joille lähetettiin kirjeet ja toimenpiteisiin ryhtymiselle määräaika mennessä. Keskusta , asuinrakennuksen purkutyöt kesken. - Pystyssä ollut savupiippu on nyt purettu ja huonokuntoiset puut kaadettu, joten vaaditut toimenpiteet suoritettu loppuun. Keskusta Vanhan myymälärakennuksen purkaminen. Purkamislupa päättynyt Rakennus edelleen purkamatta. - -Kiinteistön omistaja on ilmoittanut purkavansa rakennuksen lähiaikoina. Kuivasjärvi Wälkkilä RN:o 63:19. Maa-ainesten ottopaikalla pohjavesi näkyvissä, kuopasta on otettu vesinäyte, joka analyysin mukaan ei ole pelkkää pintavettä. -Kiinteistön omistajan kanssa on käyty neuvottelu , jossa sovittu että kevään 2014 aikana louhoksen reunat luiskataan suunnitelman mukaiseksi ja pohja täytetään ylisyviltä osin. Veden korkeutta tarkkaillaan onko alueella tapahtuvalla pohjaveden nostolla vaikutusta nykyiseen pohjavesitasoon. Maa-aineslupa 1/2003 Alamettälä Oy. Maa-ainesluvan vanhan ottoalueen maisemointi on pitänyt suorittaa mennessä lupa-ehtojen mukaisesti. - Loppukatselmus maa-ainesten ottopaikalla Ottamisalueen pohjoisosa on muotoiltu pyöristäen ja jätetään metsittymään luontaisesti. Pohjan osalta alue on metsittynyt. Ottamisalueen yläosaan vedenottamolle menevän tien varteen tulee maa-ainesluvan haltijan rakentaa suojakaide kohtaan, missä tie on lähimmillään ottamisaluetta n. 15 metrin matkalle. Muilta osin lupa katsotaan päättyneeksi ja vakuus palautetaan Parkanon Osuuspankille. Kuivasjärven kylän tilalla Rantakoto RN:o 10:132 on luvaton lomarakennus, joka on kehotettu siirtämään pois. Rakennukselle on haettu rakennuslupa tilalle Suoranta RN:o 10:133. Rakennus on siirrettävä mennessä luvan edellyttämälle paikalle. Rakennustarkastaja kävi rakennuspaikalla Luvatonta rakennusta ei ole siirretty pois määräaikaan mennessä. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta käynnistää Kuivasjärven kylän tilalla RN:o 10:132 uhkasakkomenettelyn mukaisen kuulemisen. Muilta osin

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta lautakunta merkitsee tehdyt toimenpiteet tietoonsa ja palaa asioihin tarvittaessa kevään siistimiskatselmuksen yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO 2014 RAKYMP 130 Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvio on hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa Parkanon kaupungin maksuosuus vuodelle 2014 on ja se on varattuna rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioon. Oheisaineistona: Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2014 Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tietoonsa Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvion Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTÄMINEN / MORENIA OY 1069/ /2013 RAKYMP 131 Asia: Morenia Oy:n ympäristöluvan siirtäminen Luvan uusi haltija: Morenia Oy, Automaatiotie 1, Oulunsalo, y-tunnus Oikeus Morenia Oy:n toiminimeen on siirtynyt yrityskaupan yhteydessä uudelle omistajalle. Entisen Morenia, eli olemassa olevan ympäristöluvan haltijan nimi on nyt MH-kivi Oy. Ilmoitus toiminnanharjoittajan muutoksesta Morenia Oy on saapuneella kirjeellä ilmoittanut toimenharjoittajan muuttumisesta. Toiminta jatkuu kiinteistöllä Sikomäki ympäristöluvan mukaisesti sisältäen siirrettävän murskaamon, asfalttiaseman tai kalkkikiven jauhatuksen sekä maa-ainesten ottotoiminnan. Asian käsittely Muutos koskee Parkanon kaupungin ympäristölautakunnan myöntämää ympäristölupaa Kuivasjärven kylän tilalla Sikomäki Kyseessä on lainvoimaisen luvan siirtäminen uudelle omistajalle sekä luvan saajan tietojen muuttaminen ympäristönsuojelun Vahti-tietojärjestelmään. Hakemuksesta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja. Valmistelijana: terveys- ja ympäristötarkastaja Taina Bister Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää Parkanon kaupungin ympäristölautakunnan Morenia Oy:lle (nyk. MH-Kivi Oy) myöntämän ympäristöluvan (Sikomäki) nykyiselle Morenia Oy:lle (y- tunnus ), jonka tulee noudattaa voimassa olevaa ympäristölupaa ja sen kaikkia määräyksiä. Lupa siirtyy julkipanon jälkeen Morenia Oy:lle. Päätöksen perustelut: Luvan siirtämiselle ei ole ympäristönsuojelulain säännösten perusteella estettä. Ilmoituksen mukaan toiminta säilyy ennallaan eikä toiminnan siirrosta aiheudu muutakaan muutosta, joka estäisi luvan siirron. Luvan lupaehdot sekä niiden tarkistusaika pysyvät ennallaan. Sovelletut säädökset: Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 51 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 7 kohdat 7 a ja 7b Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 220 euroa. Maksun suuruus perustuu Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan taksaan Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. Lupapäätöksen muutoksesta tiedottaminen: Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Parkanon kaupungin ilmoitustaululla. Otteet päätöksestä postitetaan asianomaisille. Muuttuneet tiedot päivitetään kunnan ympäristösuojelurekisteriin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen antopäivä

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ISÄNNÖINTISOPIMUS, KIINTEISTÖ OY VÄISTÖN RYHMÄKODIT 1054/ /2013 RAKYMP 132 Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit ja Parkanon kaupungin välillä on tehty isännöintisopimus Sopimus on hyväksytty Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit hallituksen kokouksessa Parkanon kaupungilla isännöintitehtäviä hoitaa asuntosihteeri. Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit isännöintisopimus koskee ainoastaan yhtiön ja kiinteistön hallinnollista isännöintiä. Tilat on tarkoitus vuokrata vanhusten ja vammaisten asumiskäyttöön Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan. Asuntojen vuokraukset ja asukasvalinnat yms. kuuluvat perusturvan toimivaltaan. Isännöintisopimuksen mukainen hinta on 516,70 / kk ( sis alv 24 %), maksu on budjetoitu rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloksi. Liitteenä N:o 36 Isännöintisopimus liitteineen Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan isännöintisopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET RAKYMP Rakennustarkastajan hyväksymät rakennusluvat: Rakennuslupa N:o 178/2013 Laatu Minna ja Harri Pihasaunan rakentaminen 8,5 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Lähteensilmä RN:o 23:36 Osoitteessa: Korvenahteenkatu 1, PARKANO Rakennuslupa N:o 183/2013 Kuusikoski Marko Asuinrakennuksen laajennus 12 m2 ja autotallin muutos huonetilaksi sekä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusiminen Kylä: Linnankylä Tila: Alalammi RN:o 1:37 Osoitteessa: Lamminkoskentie 46, PARKANO Rakennuslupa N:o 187/2013 Laine Pertti Saunan/ kesäkeittiön rakentaminen 7 m2 Kylä: Vahojärvi Tila: Siniranta RN:o 8:34 Osoitteessa: Vahojärventie , PARKANO 2. Rakennustarkastajan hyväksymät toimenpideluvat: Toimenpidelupa N:o 180/2013 Vanterä Oy Maalämpöjärjestelmän rakentaminen - 2 lämpökaivoa Kaupunginosa: Pentti Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Vaasankatu 10, PARKANO Toimenpidelupa N:o 184/2013 Leppäkosken Sähkö Oy Puistomuuntamon rakentaminen 8,81 m2 Kaupunginosa: Vatunen Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Vienonpolku 7, PARKANO Toimenpidelupa N:o 185/2013 Kotila Juho ja Liisa Maalämpöjärjestelmän rakentaminen - lämpökaivo Kylä: Parkanonkylä Tila: Länsirinne RN:o 8:204 Osoitteessa: Suksikatu 2, PARKANO Toimenpidelupa N:o 186/2013 Viljamaa Pentti ja Sinikka Maalämpöjärjestelmän rakentaminen - lämpökaivo Kaupunginosa: Viinikka Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Suksikatu 3, PARKANO

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Toimenpidelupa N:o 188/2013 Kiinteistö Oy Seilonranta Maalämpöjärjestelmän rakentaminen - 2 lämpökaivoa Kaupunginosa: Keskusta Kortteli ja tontti: Osoitteessa: Parkanontie 40, PARKANO Toimenpidelupa N:o 189/2013 Leppäkosken Sähkö Oy Laitesuojan rakentaminen 11,2 m2 Kylä: Parkanonkylä Tila: Välimaa RN:o 8:133 Osoitteessa: Mäkiviinikankatu 90-40, PARKANO 3. Rakennustarkastajan hyväksymät maisematyöluvat: Maisematyölupa N:o 131/2013 Myllyniemi Kimmo ja Mira Metsänhoidolliset hakkuut, ylispuidenpoisto ja avohakkuu Kylä: Kuivasjärvi Tila: ma Somero RN:o 74:2 Iso-Someronjärven ranta-osayleiskaava-alueella 4. Rakennustarkastajan hyväksymät vastaavat työnjohtajat: Toimenpidelupa N:o 124/2013 Vanterä Oy Maalämpöjärjestelmän rakentamisen vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Piia Ohraluoma Toimenpidelupa N:o 188/2013 Kiinteistö Oy Seilonranta Maalämpöjärjestelmän rakentamisen vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Janne Kannosto Rakennuslupa N:o 187/2013 Laine Pertti Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Petri Muuvila Rakennuslupa N:o 47/2006 Luosto Leila Vastaavaksi kvv-työnjohtajaksi on hyväksytty Janne Kannosto Rakennuslupa N:o 94/2013 Paju Elari Vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytty Harri Silen Rakennuslupa N:o149/2007 Lehtinen Tarja Vastaavaksi kvv- työnjohtajaksi on hyväksytty Muisto Peräntie Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET RAKYMP 134 Oheisaineistona päätösluettelo ajalla Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee terveys- ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT RAKYMP Saapuneet päätökset: Pirkanmaan Ely-keskus päätös rakentamisen poikkeamisluvasta. Lomarakennuksen 70m2 rakentaminen Kuivasjärven kylän tilalle Metsäalanen RN:o 97:0. Hakijana Salminen Raimo ja Arja. Hakemus on hyväksytty, ehdolla että rakentaminen keskitetään tilan pohjoispäähän, jolloin rantapuusto ja tilan eteläpää säilytetään rannan käytön vapaana alueena. Vanhat rakennukset puretaan ennen uuden lomarakennuksen lopputarkastusta. Pirkanmaan Ely-keskus päätös rakentamisen poikkeamisluvasta. Asuinrakennuksen laajennus 70m2, Vatusen kaupunginosan korttelin 6074 tontille 2. Hakijana Silomäki Päivi. Hakemus on hylätty. Aluehallintovirasto on antanut ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen 180/2013/1 koskien Lännen Painepuu Oy:n ympäristölupaehtojen tarkistamista. Teknisen johtajan päätös / henkilöstön viranhoitomääräys Asuntosihteerin virkaan on alkaen määrätty Raisa Karinsalo-Manninen. 2. Tiedoksi lautakunnalle: Pirkanmaan Ely-keskus on lähettänyt kehotuksen sekä kuulemisen Kari Kamppikoskelle koskien puutteita Majahohkan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteissa sekä ympäristölupamääräysten laiminlyöntejä. Kiinteistökatselmus kiinteistöllä Rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan että näkyvissä olevat halkeamat ovat vähäisiä, eikä silmämääräisesti voida todeta, että kaikki halkeamat olisivat aiheutuneet kiinteistöllä viikoilla tehdyistä louhintatöistä. Betoni rakenteet olivat poikki useasta kohdasta, joten räjäytyksestä aiheutuvalla tärähdyksellä voi olla vaikutus halkeamien syntymiseen. Korjaustoimenpiteeksi riittää halkeamien paikkaus ja maalaus. Rakennusvalvonta on lähettänyt kirjeen kiinteistön Kallio omistajalle. Kiinteistön omistajaa on kehotettu poistamaan kaatumaisillaan oleva puu, joka kaatuessaan osuu naapurikiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen ja voi kaataa mukanaan myös lähistöllä olevia muita puita. Rakennusvalvonta on lähettänyt kirjeen kiinteistön Parkanonkylä Lystilä RN:o 5:189 omistajalle ja kehottanut kiinteistön omistajaa ryhtymään huonokuntoisen asuinrakennuksen purkutoimenpiteisiin.

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta RAKENNUSLUPAHAKEMUS N:O 191/2013 PARKANON KAUPUNKI RAKYMP 136 Parkanon kaupunki hakee rakennuslupaa Pahkalan kaupunginosaan kortteliin 5017 tontille 1, osoitteessa Pahkalankatu 8, PARKANO. Tarkoituksena on tehdä entisen korttelikoulun / päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 133 m2 sekä käyttötarkoituksen muutos kehitysvammaisten päivätoimintakeskukseksi. Valmistelija: rakennustarkastaja Pertti Huhtala Rakennuslupa hyväksyttiin rakennuslupaehtojen mukaisesti.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 125,126,129,130,133,134,135 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 132 HvaL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 14, Parkano sähköposti: Pykälät 132 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitus aika Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus sähköposti: Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Hallintovalitus, pykälät 127,128,136 antopäivä Valitusaika 30 päivää päätöksen antopäivästä Vaasan hallinto-oikeus sähköposti: Korsholminpuistikko 43 PL 43, VAASA Hallintovalitus, pykälät 131 antopäivä Valitusaika 30 päivää päätöksen antopäivästä Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo 16:15 Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikesudenkäyntiasiakirjoja voidaan toimittaa myös telekopiona tai sähköpostina. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Liitetään pöytäkirjaan Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1213/2010) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeuden-käyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyis sä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeu dellista palvelus suhdetta, vaaleja, kun nallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja kos kevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 88 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 90 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 91 39

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot