Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Kokousaika Torstai kello :55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta 206 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 207 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat Kuntarahoituslainojen loppuunmaksu Lausunto Mikkelin kaupungin vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta 210 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannan ohjausryhmän linjaukset palveluiden ja palvelurakenteiden kehittämiseksi 211 Kirje kunnanhallitukselle: Luotolahden Kuntoutus Oy 212 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen Suomenniemen kunnanhallitukselle, koulukuljetusavustus 213 on Käyttöomaisuuden poistot Käyttöönottotarkastuksen jatkoaikahakemus: Hyyryläinen Risto Kauriansalmen Kylät ry:n avustushakemus Muut esille tulevat asiat

2 Kokousaika Torstai klo :55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Kauppi Marja pj. 19/19 Kilkki Hannu vpj. 17/19 Hakuli Ossi j. 18/19 Heikkilä Markku j. 17/19 Heikkinen Isto j 18/19 Kosunen Aili j. 18/19 Ruottinen Outi j. 18/19 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Salopelto Mika kv:n I vpj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Mankkinen Kari rakennustarkastaja 18:11 asti Poissa Salmensuo Johanna j. 1/19 Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 204 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 205 Tarkastusvuorossa ovat Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Matti Muukkonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Ossi Hakuli Kunnanvirastossa Markku Heikkilä klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMOITUSASIAT Khall 206 Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Savitaipaleen kunta ; Socomin osakkeiden vastaanotto Suomenniemen kunnalta hyväksytään à luovutuskirja tehty , merkitään tiedoksi 2. Aluehallintovirasto ; äitienpäiväkunniamerkit 2013 à merkitään tiedoksi; 3. Kutsu ( ) Neo Industrial oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen klo 14- (ilmoittautuminen klo 16 mennessä) à päätetään yhtiökokousedustajasta; 4. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausuntopyyntö ; Meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmän sallitun silmäkoon nostaminen, meritaimenen alamitan nostaminen sekä saaliiksi saatujen rasvaevällisten meritaimenten laskeminen takaisin veteen valtion yleisellä vesialueella meressä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen toimialueella à toimitettu Mikkelin kaupunki/hallintopäällikkö Juha Ruuth tarvittaessa jatkotoimenpiteitä varten; 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. Todettiin, ettei Neo Industrial oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä edustajaa. Kunnanhallitus käsittelee pöytäkirjan sen valmistumisen jälkeen (pyydetään yhtiötä lähettämään se à palvelusihteeri). Merkittiin edelleen tiedoksi rakennustarkastaja Kari Mankkisen saapuneen kokoukseen selvittämään ajankohtaista kysymystä Lastrannantiestä/Utkiven yksityistiestä. Kuntaan on saapunut kirje, jossa yksityistiekunnan osakkaat ilmoittavat kieltävänsä tienkäytön muilta kuin osakkailta. Kirjeen saapumisen jälkeen yksi osakkaista on suullisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle tarkentanut kieltävänsä tienkäytön Lastrannantien valmistumisen jälkeen. Kokonaisuudessaan asiasta on pyydetty selvennystä maanmittaustoimistolta. Tämän asian osalta kunnanhallitus toteaa, ettei kunnan puolelta ole tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, vaan kunnanhallitus puoltaa esillä ollutta näkemystä nykyisten tienkäyttöoikeuksien määräytymisestä lohkomisen perusteella siten kuin maanmittaustoimisto asiasta päättää (asiasta kirjelmöidään asianosaisille à rakennustarkastaja). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall 207 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten esityslistat ja pöytäkirjat: 1. Yhdistymishallitus; kokous ; esityslista luettavissa osoitteessa okset/ 2. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 3. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 4. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 5. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: okset/ 6. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 7. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KUNTARAHOITUSLAINOJEN LOPPUUNMAKSU Khall 208 Suomenniemen kunnan pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Kuntarahoituslainat numero 11417/04 ja 12591/07. Lainojen tiedot: 12591/07 Lainamäärä ,00 Lyhennetty ,00 Korko % alkaen 0, /04 Lainamäärä ,00 Lyhennetty ,00 Korko % alkaen 0,800 Kuntarahoituslainat yhteensä ,00 Maksusuunnitelman mukaan lainan 11417/04 viimeinen lyhennys maksetaan ja lainan 12591/ Kuntarahoituksesta saatujen tietojen mukaan ennenaikaisesta loppuunmaksusta veloitettavat kulut ovat 100 euroa/laina ja loppuunmaksun ajankohdasta on ilmoitettava noin viikkoa aikaisemmin Kuntarahoitukseen, jotta loppulaskut ehditään lähettää. Suomenniemen kunnan maksuliikennetilin saldo on noin 750 tuhatta euroa. Tilille maksettava korko kuukauden alimmalle saldolle on euribor 3kk - 0,5 %. Nykyisellä korkotasolla tuotto on 0 % (Suomen pankki: euribor 3kk ,209). Lainojen poismaksulla voidaan kuitenkin saavuttaa kustannussäästöjä maksettavien korkojen osalta ja varat saadaan tuottavampaan käyttöön. Mikkelin kaupungin talousjohtaja ei vastusta suunnitelmaa. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh Kuntarahoituksen lainojen enneaikaisesta loppuunmaksusta päivämäärälle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 LAUSUNTO MIKKELIN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA Khall 209 Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhdistymishallitus varaa Suomenniemen kunnanhallituksen tulla kuulluksi koskien vuoden 2013 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen tiivistelmä on julkaistu (toimitetaan heti kun käytettävissä) ja koko talousarvioehdotus julkaistaan yhdistymishallituksen listan lähtiessä torstaina , jolloin se on käytettävissä kunnanhallituksen kokouksessa. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander on julkaissut talousarvioesityksensä yhdistymishallitukselle, joka käsittelee sitä ja Talousarvioesityksessä kaupungin keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: - toimintakate n miljoonaa euroa; - verotulot n. 184,5 miljoonaa euroa; - valtionosuudet n. 99,8 miljoonaa euroa; - vuosikate n. 18,9 miljoonaa euroa; - poistot n. 19 miljoonaa euroa; - tilikauden yli-/alijäämä noin euroa. Kokonaisarviona talousarvioon sisältyvät kuntaliitosneuvotteluissa mukana olleet tavoitteet Suomenniemen osalta. Näin ollen palveluheikennyksiä ei ole tulossa, eikä talousarviota voi pitää kuntaliitossopimuksen vastaisena. Talousarvion investointiosaan sisältyvät ne kaupungin itsensä päätettävissä olevat investoinnit, joista keväällä on sovittu. Tältä osin kuitenkin huomautamme, että yhdistymissopimuksessa Väliahon asuntoalueen kadunrakennus on sovittu vuodelle Tämä on aivan ehdoton saada alkuun heti alkuvuodesta. Suomenniemen kunnanhallitus lisäksi toivoisi, että talousarviossa asetettaisiin kaupunginjohdolle ja teknisen toimen johdolle velvollisuus käynnistää neuvottelut sopimukseen sisältyvistä kevyenliikenteenväylistä ELY-keskuksen kanssa sekä velvollisuus raportoida näiden neuvottelujen etenemisestä. Yleisellä tasolla Suomenniemen kunnanhallitus haluaa kiinnittää huomion sosiaalija terveydenhuollon kustannuksiin. Mikkelin kaupungin tulisi aktiivisesti hakea mallia, jolla seutu-soteen kuuluvien kuntien palveluntuotanto yhdistettäisiin mahdollisimman laajasti tuottavuushyötyjen hankkimiseksi. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä tulisi painopistettä siirtää vähentämään kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kuluja. Jo pelkästään yli 500 päivää työmarkkinatuella olleista henkilöistä koituu pelkkinä työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuksina ja toimeentulotuen kuntaosuuksina noin 3 miljoonan euron kustannukset. Kun tähän lisätään muut työttömyydestä aiheutuvat kustannukset (työttömyydestä johtuva sairastavuuden lisäys) ja tulomenetykset, voidaan asiakokonaisuuden kustannuksia pitää melko suurina, kun niitä peilataan kaupungin kokonaiskustannuksiin.

7 Suomenniemen kunnanhallitus edelleen haluaa kannustaa Mikkelin kaupunkia parantamaan tuottavuuttaan uudistamalla toimintatapojaan. Yksittäisinä kysymyksinä Suomenniemen kunnanhallitus toteaa veroprosenttien osalta, että kunnanhallitus kannattaa kaupunginjohtajan esityksessä olevia veroprosentteja. Erityisesti Suomenniemen kunnanhallitus on huolissaan ensihoidon kustannusten kasvusta. Kunnanhallitus edellyttää, että kaupunki käy asian sairaanhoitopiirin kanssa sekä pyrkii vaikuttamaan kustannusten kasvuun hillitsevästi. Lisätietoja: Matti Muukkonen, merkitä talousarvioehdotuksen tiedoksi, sekä 2. antaa siitä esittelytekstin mukaisen lausunnon yhdistymishallitukselle. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

8 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN SEURANNAN OHJAUSRYHMÄN LINJAUKSET PALVELUIDEN JA PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISEKSI Khall 210 Khall Suomenniemen kunnanhallitus on kokouksessaan , 139 nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on - vastata lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta ja raportoinnista - nimetä keskeiset ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen poikkihallinnolliset painopisteet - palveluiden ja palvelurakenteiden kehittäminen - palvelutarpeen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja seuranta. Hyvinvointisuunnitelmassa on riittävien peruspalvelujen kehittämisen lähtökohdaksi määritelty palvelukyselyn tekeminen lapsiperheille ja nuorille. Kyselyn pohjalta määritellään varsinaiset kehittämistoimet. Perusturvalautakunta on kokouksessaan , 21 päättänyt, että kyselyn valmistelu (kysymykset) tehdään yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sosionomiopiskelija Juho Kiljusen opinnäytetyönä. Palvelukysely (liite) valmistui ennakkosuunnitelmasta poiketen elokuussa Vastausprosentti jäi matalaksi (34,85 %). Lisäksi pitkä aikajänne ohjausryhmän nimeämisestä sekä kyselyn suunnittelusta ja valmistumista vaikuttaa olennaisesti niin kyselyvastausten antaman informaation ja ohjausryhmän määrittämien kehitysehdotusten määrittämiseen. Ohjausryhmän kehittämisehdotukset lapsiperheille suunnatun palvelukyselyn pohjalta ovat: 1. Paikallisen nuorisotyön puute Nuorisolle suunnatut palvelut on tuotettu Suomenniemellä yhdistysvetoisesti. Resursseja ammattitaitoisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen ei ole ollut. Pitkäjänteisyyden, ammattitaidon ja jatkuvuuden puute heijastuu nuorison pahoinvointina. Suomenniemen alueelle tulee varmistaa kuntaliitoksen jälkeen, ainakin osa-aikaisena, resurssivaraus ammattitaitoisen nuoriso-ohjaajaan. Nuorisotilojen säilyvyys on myös varmistettava. 2.Lapsiperheiden lähipalveluiden varmistaminen Koulun ja varhaiskasvatuksen osalta palveluiden säilyminen ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Palvelurakenteiden säilymistä tulisi tukea elinkeinopoliittisin ja mm. asumispalveluihin liittyvin linjauksin siten, että alueellinen vetovoima lapsiperheiden osalta lisääntyy. Päivähoidon osalta tulisi lisäksi varmistaa ns. sairaan lapsen hoito perheiden mahdollisuudella esimerkiksi kodinhoitajapalvelun tilapäiseen käyttöön. Kunnanhallituksen päätettyä ohjausryhmän linjausten eteenpäin työstämisestä tiedotetaan lapsiperheiden palvelukyselyn tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä median ohella vastaajakohderyhmää. Lisätietoja: tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola,

9 1. merkitä ohjausryhmän palvelukyselyn kehittämisehdotukset tiedoksi; sekä 2. pyytää kyseisen opinnäytetyön ohjaajalta näkemyksen tutkimustulosten adekvaattisuudesta ennen kuin kehittämisehdotukset saatetaan eteenpäin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 210 Kunnanhallituksen päätöksen (Khall ) mukaisesti lapsiperheiden palvelukyselyn pohjana toimineen opinnäytetyön adekvaattisuudesta pyydettiin lausuntoa opinnäytetyön ohjaajalta, Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtorilta Annamaija Sireniltä, Yhdessä sosiaalialan koulutusohjelman yliopettajan Johanna Hirvosen kanssa Siren toteaa seuraavaa: - Opinnäytetyön tehtävänä on ollut tuottaa hyvinvointipalveluja koskeva kyselylomake Suomenniemen kunnan käyttöön. Lomakkeen lopullinen muotoilu sekä itse kyselyn toteuttaminen analysointeineen ja on jäänyt kunnan vastuulle. - Lomakkeen laatimiseen opiskelija on käyttänyt valikoitua vastaajajoukkoa ns. koekäyttäjinä. Opinnäytetyön tekijällä tai oppilaitoksella ei ole esittää kantaa mahdolliseen vastaajien valikoitumiseen mitä varsinaisen kyselyn suorittamiseen tulee. Oppilaitoksen mukaan myöskään toteutetun kyselyn tulosten todenmukaisuutta ei voida arvioida asian tapahduttua opinnäytetyöprosessin ulkopuolella. Lisätietoja: tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola, merkitä saadun selvityksen tiedokseen, sekä; 2. päättää, ettei tuloksia saateta sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan tietoon, vaan asia katsotaan loppuunkäsitellyksi. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE: LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY Khall 211 JATKOAIKA-ANOMUS LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kauppakirjan, jossa kunta myy Luotolahden Kuntoutus Oy:lle Suomenniemen kunnan Luotolahden kylässä tiloista Töllikkö R:no 9:41 ja Heikkilä R:no 7:142 lohkaistavan määräalan, noin 21 ha. Kauppakirjaan sisältyi ehto, jonka mukaan kunnalla on oikeus lunastaa maa-alue takaisin, mikäli suunniteltu terapiapuiston rakentaminen ja vanhan palvelukodin laajentamisen rakentaminen eivät käynnisty vuoden 2012 loppuun mennessä. Ari Rautio on lähestynyt kuntaa kirjeellä , jossa hän toteaa, että Luotolahden Kuntoutus Oy:n laajennusprojekti on myöhässä aarnipuiston rakentamisen suhteen. Aarnipuiston rakentaminen on kuitenkin käynnistynyt ja pääpolkujen perustat on pääosin tehty. Ehdotus Laajentamissuunnitelmaa joudutaan lykkäämään vähintään vuodella eteenpäin, koska kuntatalouden tilanne on vaikuttanut paikkamäärien kysyntään. Kunnanhallitus merkitsee Ari Raution selvityksen tiedoksi ja toteaa, että kauppakirjan ehto on kuitenkin osittain täyttynyt terapiapuiston rakentamisen ollessa käynnissä ja myöntää näin ollen vuoden jatkoajan laajennuksen rakentamisen käynnistämiselle. ehdotus hyväksyttiin. Khall 211 Luotolahden Kuntoutus Oy on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa ilmoitetaan, että Luotolahden Kuntoutus Oy luopuu toistaiseksi jo suunniteltujen laajennusten toteuttamisesta. Syynä sopimuksesta poikkeamiseen kerrotaan kuntaliitoksen mukanaan tuleva epävarmuus lisäpaikkojen tarpeesta/käyttöasteesta (esim. muiden palveluntuottajien paikkojen vajaakäyttö). Muilta osin toiminta jatkuu suunnitelman mukaan esim. terapiapuiston rakentaminen ja seniorikeskuksen maapohjan optiointi. Lisätietoja: Matti Muukkonen, joko ensisijaisesti todeta, ettei se käytä laajennusta koskevaa ehtoa, vaan toteaa asian loppuunkäsitellyksi; tai

11 2. toissijaisesti esittää sopimuskumppanille ja omalta osaltaan hyväksyä, että kauppakirjan laajennusta koskeva ehto poistettaisiin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

12 OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN SUOMENNIEMEN KUNNANHALLITUK- SELLE: KOULUKULJETUSAVUSTUS Khall 212 Khall Osittain ei-julkinen, henkilötietoja (nimiä) ei viedä verkkoille. Kuntaan saapunut ja päivätty oikaisuvaatimus koskee taloussihteerin tekemää viranhaltijapäätöstä 2, jolla myönnetty avustus oppilaan huoltajille koulukuljetuksen järjestämisestä kotoa koulukuljetusreitille lukuvuodelle Korvauksen suuruus päätöksessä on 0,25e/km, joka vastaa Verohallinnon matkakuluvähennyksen määrää vuonna Kuljetuspäiviltä korvaus maksetaan 7 kilometriltä yhdensuuntaisen matkan ollessa 3,5 kilometriä. Oikaisuvaatimus koskee korvauksen suuruutta sekä kilometrimäärää. tä vaaditaan oikaistavaksi siten, että korvauksen määrä olisi 0,45e/km ja kilometrimäärä 14 km kuljetuspäivältä, joka kattaisi sekä aamu- että iltapäivän edestakaiset matkat. Perusopetuslain 32 säätää koulumatkoista: Perusopetuslain (628/1998) muuttamisesta annetun lain (1139/2003) 32 :n 1 momentin mukaan jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus. Suomenniemen kunnanhallituksen (Kh ) vahvistamien koulukuljetusperiaatteiden mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen on esikoululaisilla ja peruskoulun 1 2 luokkien oppilailla yhdensuuntaisen koulumatkan ollessa yli kolme kilometriä ja 3 6 luokan oppilailla yli 5 kilometrin koulumatkoilla. Koulukuljetusperiaatteisen mukaan 7 9 luokkien oppilaiden kuljetusten järjestämisestä vastaa Savitaipaleen kunta ja tarvittavista yhdyskuljetuksista kunnat sopivat keskenään. Savitaipaleen kunnan koulukuljetussäännössä luvataan järjestää oppilaan kuljetus kotoa korvauksetta kuljetusreitille, mikäli matka kuljetusreitille on yli kolme kilometriä 4 9. luokan oppilaalle. Asianomaisten oppilaiden matka lähimmälle koulukuljetuslinjan pysäkille on 3,5 kilometriä yhteen suuntaan. Edelläkin esitettyjä tietoja arvioiden Suomenniemen kunnassa on tehty päätös osallistua koulukuljetusjärjestelyihin oppilaan liityntäkuljetusten osalta ja on myönnetty avustusta oppilaiden kuljettamiseen, vaikka koulumatkan pituus ei ole yli viittä kilometriä ja maksuttoman kuljetuksen järjestämisen velvoitetta ei lain mukaan ole. Saattokorvausta päätettiin maksaa takautuvasti koulupäiviltä koulun alusta kyyditysvaatimuksen jättöön saakka. Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh , Ehdotus 1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Keskustelun aikana Outi Ruottinen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksyttäisiin. Edelleen keskustelun aikana Hannu Kilkki esitti asian palauttamista valmisteluun. Uudelleenvalmistelussa tulee selvittää miten Mikkelin kaupungissa asia järjestettäisiin. Puheenjohtaja kannatti esitystä. Koska asiassa oli

13 tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan palautusesitystä. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun. Khall 212 Mikkelin kaupungin koulukyydityksiä hoitavalta henkilöltä saatujen tietojen mukaan yleisesti käytetty oppilaan saattamisesta maksettu korvaus koulukuljetuksissa on ollut 0,45 e/km siltä matkalta, kun kuljetettava oppilas on kyydissä. Korvausta on maksettu oppilaan vanhempien hakemuksesta ja koulutusjohtajan tekemän päätöksen mukaisesti. Korvaussumma on sama kuin verohallinnon vuodelle 2012 määrittelemä verovapaan kilometrikorvauksen määrä kilometriä kohden ja vastaa myös oikaisuvaatimuksessa esitettyä korvausta rahamäärän osalta. Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh , 1. oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa korvattavan summan voimassaolevaan verohallinnon määrittelemään enimmäiskilometrikorvaukseen. Korvausta maksetaan kuitenkin edelleen vain siltä osin kuin kuljetettava oppilas/oppilaat ovat kyydissä. on voimassa lukuvuoden loppuun. pannaan toimeen heti ja takautuvasti alkaen. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että päätös pannaan toimeen takautuvasti jo alkaen. Outi Ruottinen kannatti puheenjohtajaa. ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan tekemällä muutosehdotuksella täydennettynä yksimielisesti.

14 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2012 Khall 213 Kuntaliitoksesta johtuen taseessa olevan käyttöomaisuuden osalta on tehty tarkistuksia sen selvittämiseksi, mitä omaisuuseriä on perusteltua siirtää uuden tulevan kunnan taseeseen vuoden 2013 alusta. Niiden omaisuuserien osalta, joita ei siirretä, tehdään vuoden 2012 tilinpäätöksessä kertapoistot. Kertapoistojen tekeminen on perusteltua siitäkin syystä, että kirjanpitolautakunnan kuntajaoston julkaiseman yleisohjeen myötä poistoaikoja on muutettava yleisohjetta vastaavaksi viimeistään vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen liitteen 1 mukaisten poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Suomennimen kunnan poistoajat ovat monelta osin uusia suosituksi merkittävästi pidempiä ja uusien suositeltavien poistoaikojen näkökulmasta osa hyödykkeistä on jo taloudellisen pitoaikansa loppupuolella. Kertapoistojen kokonaisvaikutus tulokseen on noin euroa, kun kertapoistona poistetaan kaikki hyödykkeet kokonaisuudessaan, joiden arvo on alle euroa ja joiden poistoaika ei ole vasta alussa. Kertapoistojen määrä on noin euroa, kun summasta vähennetään ne poistot, jotka oikaisevat aikaisempien vuosien poistoja ja hyödykkeen menojäännöstä poistosuunnitelmaa vastaavaksi. Liitteessä on esitetty vuoden 2012 poistosuunnitelma tarkemmin myös kertapoistojen osalta. Talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Lisäpoistojen ja suunnitelmanmukaisten poistojen odotetaan olevan yhteensä noin euroa. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh poistaa kokonaisuudessaan ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden tasearvo on alle euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN JATKOAIKAHAKEMUS: HYYRYLÄINEN RISTO Khall 214 Risto Hyyryläinen, Utkiventie 9, Suomenniemi, on ostanut päivätyllä kauppakirjalla Suomenniemen kunnalta määräalan tilasta Kirkonvieri RN:o 18:37. Rakennuspaikalle on myönnetty omakotitalon rakennuslupa ( ) Kauppakirjan mukaan: Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon niin, että sen käyttöönottotarkastus on pidetty viimeistään kolmen vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. Hyyryläinen hakee päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa kauppakirjassa mainitulle käyttöönottotarkastukselle asti. Perusteluina jatkoaikahakemukselle hakija esittää, että ehto on jäänyt tarkistamatta epähuomiossa ja hakija luuli sen koskevan rakentamisvelvoitetta. Lisätietoja: Kari Mankkinen, myöntää Risto Hyyryläiselle jatkoaikaa käyttöönottotarkastukselle hakemuksen mukaisesti saakka. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tässä asiassa suhtauduttiin jatkoaikahakemukseen myönteisesti siksi, että talo on melkein valmis. Asiakohta käsiteltiin kohdan 206 jälkeen. Rakennustarkastaja Kari Mankkinen poistui tämän jälkeen kokouksesta.

16 KAURIANSALMEN KYLÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS Khall 215 Kauriansalmen Kylät ry hakee päivätyllä kirjeellään 600 euron kohdeavustusta (klo 9:30) järjestettäväksi tarkoitettuun hygieniaosaamiskoulutukseen ja hygieniaosaamistestin suorittamiseen. Avustuksella on tarkoitus kattaa koulutuskuluja. Kirjeessään kyläyhdistys ilmoittaa tilaisuuden olevan avoin suomenniemeläisille sekä naapurikuntien edustajille, erityisesti kyläyhdistyksille, Martoille, urheiluseuroille, metsästysseuroille sekä muille yhdistyksille, jotka järjestävät yleisölle kahvituksia ja ruokatarjoiluja. Lisäksi koulutusmahdollisuutta tarjotaan yrittäjille, kunnalle ja muille toimijoille sekä nuorille, joille passin suorittaminen voi olla eduksi esimerkiksi kesätyön hakemisessa. Suomenniemen kunnan toimintapolitiikkana on ollut, että tämäntyyppisiä avustuksia ei anneta. Lisäksi tilaisuus järjestetään Suomenniemen kunnantalolla, jonka käyttämisestä ei peritä tilavuokraa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, ja Päivi-Kristiina Erola, hylätä avustushakemuksen. Aili Kosunen totesi itsensä esteelliseksi (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana Markku Heikkilä esitti avustushakemuksen hyväksymistä. Puheenjohtaja kannatti Heikkilää. Kunnanhallitus hyväksyi Heikkilän ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus asettaa avustuksen ehdoksi koulutuksen markkinoinnin laajasti hakemuksessa mainituille tahoille.

17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 216 Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ja tietopalvelusihteerin järjestävän kyläkierroksen klo 17:30-18:30 Kauriansalmi ky ja Karkaus-Sydänmaan ky Kauriansalmen kaupalla klo 19:00-20:00 Kiesilä-Pajulahti-Kakkola ky Kiesilän Kievarilla klo 17:30-18:30 Laamalansaaren ky Laamalansaaren leirintäalueen päärakennuksessa klo 17:30-18:30 Sydänkylät-kirkonkylä, Suomenkylä ja Luotolahti ky:t Monitoimitalo Nuotassa. Kunnanhallitus keskusteli tulevan aluejohtokunnan kokoonpanosta. Todettiin, että liitossopimuksen mukaan 5 paikkaa jaetaan kaupungin poliittisten valtasuhteiden mukaan suomenniemeläisistä. Edelleen 4 paikkaa jaetaan järjestöille. Asian jatkoneuvotteluja varten kunta kutsuu neuvottelun järjestöpaikkojen jaosta koolle heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Lopulta aluejohtokunnan asettaa kaupunginvaltuusto kunnanhallituksen näkemystä kuultuaan.

18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 216 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: 212 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot