Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Kokousaika Torstai kello :55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta 206 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 207 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat Kuntarahoituslainojen loppuunmaksu Lausunto Mikkelin kaupungin vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta 210 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannan ohjausryhmän linjaukset palveluiden ja palvelurakenteiden kehittämiseksi 211 Kirje kunnanhallitukselle: Luotolahden Kuntoutus Oy 212 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen Suomenniemen kunnanhallitukselle, koulukuljetusavustus 213 on Käyttöomaisuuden poistot Käyttöönottotarkastuksen jatkoaikahakemus: Hyyryläinen Risto Kauriansalmen Kylät ry:n avustushakemus Muut esille tulevat asiat

2 Kokousaika Torstai klo :55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Kauppi Marja pj. 19/19 Kilkki Hannu vpj. 17/19 Hakuli Ossi j. 18/19 Heikkilä Markku j. 17/19 Heikkinen Isto j 18/19 Kosunen Aili j. 18/19 Ruottinen Outi j. 18/19 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Salopelto Mika kv:n I vpj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Mankkinen Kari rakennustarkastaja 18:11 asti Poissa Salmensuo Johanna j. 1/19 Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 204 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 205 Tarkastusvuorossa ovat Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Matti Muukkonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Ossi Hakuli Kunnanvirastossa Markku Heikkilä klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMOITUSASIAT Khall 206 Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Savitaipaleen kunta ; Socomin osakkeiden vastaanotto Suomenniemen kunnalta hyväksytään à luovutuskirja tehty , merkitään tiedoksi 2. Aluehallintovirasto ; äitienpäiväkunniamerkit 2013 à merkitään tiedoksi; 3. Kutsu ( ) Neo Industrial oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen klo 14- (ilmoittautuminen klo 16 mennessä) à päätetään yhtiökokousedustajasta; 4. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausuntopyyntö ; Meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmän sallitun silmäkoon nostaminen, meritaimenen alamitan nostaminen sekä saaliiksi saatujen rasvaevällisten meritaimenten laskeminen takaisin veteen valtion yleisellä vesialueella meressä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen toimialueella à toimitettu Mikkelin kaupunki/hallintopäällikkö Juha Ruuth tarvittaessa jatkotoimenpiteitä varten; 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. Todettiin, ettei Neo Industrial oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä edustajaa. Kunnanhallitus käsittelee pöytäkirjan sen valmistumisen jälkeen (pyydetään yhtiötä lähettämään se à palvelusihteeri). Merkittiin edelleen tiedoksi rakennustarkastaja Kari Mankkisen saapuneen kokoukseen selvittämään ajankohtaista kysymystä Lastrannantiestä/Utkiven yksityistiestä. Kuntaan on saapunut kirje, jossa yksityistiekunnan osakkaat ilmoittavat kieltävänsä tienkäytön muilta kuin osakkailta. Kirjeen saapumisen jälkeen yksi osakkaista on suullisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle tarkentanut kieltävänsä tienkäytön Lastrannantien valmistumisen jälkeen. Kokonaisuudessaan asiasta on pyydetty selvennystä maanmittaustoimistolta. Tämän asian osalta kunnanhallitus toteaa, ettei kunnan puolelta ole tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, vaan kunnanhallitus puoltaa esillä ollutta näkemystä nykyisten tienkäyttöoikeuksien määräytymisestä lohkomisen perusteella siten kuin maanmittaustoimisto asiasta päättää (asiasta kirjelmöidään asianosaisille à rakennustarkastaja). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall 207 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten esityslistat ja pöytäkirjat: 1. Yhdistymishallitus; kokous ; esityslista luettavissa osoitteessa okset/ 2. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 3. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 4. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 5. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: okset/ 6. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 7. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KUNTARAHOITUSLAINOJEN LOPPUUNMAKSU Khall 208 Suomenniemen kunnan pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Kuntarahoituslainat numero 11417/04 ja 12591/07. Lainojen tiedot: 12591/07 Lainamäärä ,00 Lyhennetty ,00 Korko % alkaen 0, /04 Lainamäärä ,00 Lyhennetty ,00 Korko % alkaen 0,800 Kuntarahoituslainat yhteensä ,00 Maksusuunnitelman mukaan lainan 11417/04 viimeinen lyhennys maksetaan ja lainan 12591/ Kuntarahoituksesta saatujen tietojen mukaan ennenaikaisesta loppuunmaksusta veloitettavat kulut ovat 100 euroa/laina ja loppuunmaksun ajankohdasta on ilmoitettava noin viikkoa aikaisemmin Kuntarahoitukseen, jotta loppulaskut ehditään lähettää. Suomenniemen kunnan maksuliikennetilin saldo on noin 750 tuhatta euroa. Tilille maksettava korko kuukauden alimmalle saldolle on euribor 3kk - 0,5 %. Nykyisellä korkotasolla tuotto on 0 % (Suomen pankki: euribor 3kk ,209). Lainojen poismaksulla voidaan kuitenkin saavuttaa kustannussäästöjä maksettavien korkojen osalta ja varat saadaan tuottavampaan käyttöön. Mikkelin kaupungin talousjohtaja ei vastusta suunnitelmaa. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh Kuntarahoituksen lainojen enneaikaisesta loppuunmaksusta päivämäärälle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 LAUSUNTO MIKKELIN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA Khall 209 Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhdistymishallitus varaa Suomenniemen kunnanhallituksen tulla kuulluksi koskien vuoden 2013 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen tiivistelmä on julkaistu (toimitetaan heti kun käytettävissä) ja koko talousarvioehdotus julkaistaan yhdistymishallituksen listan lähtiessä torstaina , jolloin se on käytettävissä kunnanhallituksen kokouksessa. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander on julkaissut talousarvioesityksensä yhdistymishallitukselle, joka käsittelee sitä ja Talousarvioesityksessä kaupungin keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: - toimintakate n miljoonaa euroa; - verotulot n. 184,5 miljoonaa euroa; - valtionosuudet n. 99,8 miljoonaa euroa; - vuosikate n. 18,9 miljoonaa euroa; - poistot n. 19 miljoonaa euroa; - tilikauden yli-/alijäämä noin euroa. Kokonaisarviona talousarvioon sisältyvät kuntaliitosneuvotteluissa mukana olleet tavoitteet Suomenniemen osalta. Näin ollen palveluheikennyksiä ei ole tulossa, eikä talousarviota voi pitää kuntaliitossopimuksen vastaisena. Talousarvion investointiosaan sisältyvät ne kaupungin itsensä päätettävissä olevat investoinnit, joista keväällä on sovittu. Tältä osin kuitenkin huomautamme, että yhdistymissopimuksessa Väliahon asuntoalueen kadunrakennus on sovittu vuodelle Tämä on aivan ehdoton saada alkuun heti alkuvuodesta. Suomenniemen kunnanhallitus lisäksi toivoisi, että talousarviossa asetettaisiin kaupunginjohdolle ja teknisen toimen johdolle velvollisuus käynnistää neuvottelut sopimukseen sisältyvistä kevyenliikenteenväylistä ELY-keskuksen kanssa sekä velvollisuus raportoida näiden neuvottelujen etenemisestä. Yleisellä tasolla Suomenniemen kunnanhallitus haluaa kiinnittää huomion sosiaalija terveydenhuollon kustannuksiin. Mikkelin kaupungin tulisi aktiivisesti hakea mallia, jolla seutu-soteen kuuluvien kuntien palveluntuotanto yhdistettäisiin mahdollisimman laajasti tuottavuushyötyjen hankkimiseksi. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä tulisi painopistettä siirtää vähentämään kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kuluja. Jo pelkästään yli 500 päivää työmarkkinatuella olleista henkilöistä koituu pelkkinä työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuuksina ja toimeentulotuen kuntaosuuksina noin 3 miljoonan euron kustannukset. Kun tähän lisätään muut työttömyydestä aiheutuvat kustannukset (työttömyydestä johtuva sairastavuuden lisäys) ja tulomenetykset, voidaan asiakokonaisuuden kustannuksia pitää melko suurina, kun niitä peilataan kaupungin kokonaiskustannuksiin.

7 Suomenniemen kunnanhallitus edelleen haluaa kannustaa Mikkelin kaupunkia parantamaan tuottavuuttaan uudistamalla toimintatapojaan. Yksittäisinä kysymyksinä Suomenniemen kunnanhallitus toteaa veroprosenttien osalta, että kunnanhallitus kannattaa kaupunginjohtajan esityksessä olevia veroprosentteja. Erityisesti Suomenniemen kunnanhallitus on huolissaan ensihoidon kustannusten kasvusta. Kunnanhallitus edellyttää, että kaupunki käy asian sairaanhoitopiirin kanssa sekä pyrkii vaikuttamaan kustannusten kasvuun hillitsevästi. Lisätietoja: Matti Muukkonen, merkitä talousarvioehdotuksen tiedoksi, sekä 2. antaa siitä esittelytekstin mukaisen lausunnon yhdistymishallitukselle. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

8 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN SEURANNAN OHJAUSRYHMÄN LINJAUKSET PALVELUIDEN JA PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISEKSI Khall 210 Khall Suomenniemen kunnanhallitus on kokouksessaan , 139 nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on - vastata lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta ja raportoinnista - nimetä keskeiset ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen poikkihallinnolliset painopisteet - palveluiden ja palvelurakenteiden kehittäminen - palvelutarpeen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja seuranta. Hyvinvointisuunnitelmassa on riittävien peruspalvelujen kehittämisen lähtökohdaksi määritelty palvelukyselyn tekeminen lapsiperheille ja nuorille. Kyselyn pohjalta määritellään varsinaiset kehittämistoimet. Perusturvalautakunta on kokouksessaan , 21 päättänyt, että kyselyn valmistelu (kysymykset) tehdään yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sosionomiopiskelija Juho Kiljusen opinnäytetyönä. Palvelukysely (liite) valmistui ennakkosuunnitelmasta poiketen elokuussa Vastausprosentti jäi matalaksi (34,85 %). Lisäksi pitkä aikajänne ohjausryhmän nimeämisestä sekä kyselyn suunnittelusta ja valmistumista vaikuttaa olennaisesti niin kyselyvastausten antaman informaation ja ohjausryhmän määrittämien kehitysehdotusten määrittämiseen. Ohjausryhmän kehittämisehdotukset lapsiperheille suunnatun palvelukyselyn pohjalta ovat: 1. Paikallisen nuorisotyön puute Nuorisolle suunnatut palvelut on tuotettu Suomenniemellä yhdistysvetoisesti. Resursseja ammattitaitoisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen ei ole ollut. Pitkäjänteisyyden, ammattitaidon ja jatkuvuuden puute heijastuu nuorison pahoinvointina. Suomenniemen alueelle tulee varmistaa kuntaliitoksen jälkeen, ainakin osa-aikaisena, resurssivaraus ammattitaitoisen nuoriso-ohjaajaan. Nuorisotilojen säilyvyys on myös varmistettava. 2.Lapsiperheiden lähipalveluiden varmistaminen Koulun ja varhaiskasvatuksen osalta palveluiden säilyminen ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Palvelurakenteiden säilymistä tulisi tukea elinkeinopoliittisin ja mm. asumispalveluihin liittyvin linjauksin siten, että alueellinen vetovoima lapsiperheiden osalta lisääntyy. Päivähoidon osalta tulisi lisäksi varmistaa ns. sairaan lapsen hoito perheiden mahdollisuudella esimerkiksi kodinhoitajapalvelun tilapäiseen käyttöön. Kunnanhallituksen päätettyä ohjausryhmän linjausten eteenpäin työstämisestä tiedotetaan lapsiperheiden palvelukyselyn tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä median ohella vastaajakohderyhmää. Lisätietoja: tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola,

9 1. merkitä ohjausryhmän palvelukyselyn kehittämisehdotukset tiedoksi; sekä 2. pyytää kyseisen opinnäytetyön ohjaajalta näkemyksen tutkimustulosten adekvaattisuudesta ennen kuin kehittämisehdotukset saatetaan eteenpäin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 210 Kunnanhallituksen päätöksen (Khall ) mukaisesti lapsiperheiden palvelukyselyn pohjana toimineen opinnäytetyön adekvaattisuudesta pyydettiin lausuntoa opinnäytetyön ohjaajalta, Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtorilta Annamaija Sireniltä, Yhdessä sosiaalialan koulutusohjelman yliopettajan Johanna Hirvosen kanssa Siren toteaa seuraavaa: - Opinnäytetyön tehtävänä on ollut tuottaa hyvinvointipalveluja koskeva kyselylomake Suomenniemen kunnan käyttöön. Lomakkeen lopullinen muotoilu sekä itse kyselyn toteuttaminen analysointeineen ja on jäänyt kunnan vastuulle. - Lomakkeen laatimiseen opiskelija on käyttänyt valikoitua vastaajajoukkoa ns. koekäyttäjinä. Opinnäytetyön tekijällä tai oppilaitoksella ei ole esittää kantaa mahdolliseen vastaajien valikoitumiseen mitä varsinaisen kyselyn suorittamiseen tulee. Oppilaitoksen mukaan myöskään toteutetun kyselyn tulosten todenmukaisuutta ei voida arvioida asian tapahduttua opinnäytetyöprosessin ulkopuolella. Lisätietoja: tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola, merkitä saadun selvityksen tiedokseen, sekä; 2. päättää, ettei tuloksia saateta sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan tietoon, vaan asia katsotaan loppuunkäsitellyksi. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE: LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY Khall 211 JATKOAIKA-ANOMUS LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kauppakirjan, jossa kunta myy Luotolahden Kuntoutus Oy:lle Suomenniemen kunnan Luotolahden kylässä tiloista Töllikkö R:no 9:41 ja Heikkilä R:no 7:142 lohkaistavan määräalan, noin 21 ha. Kauppakirjaan sisältyi ehto, jonka mukaan kunnalla on oikeus lunastaa maa-alue takaisin, mikäli suunniteltu terapiapuiston rakentaminen ja vanhan palvelukodin laajentamisen rakentaminen eivät käynnisty vuoden 2012 loppuun mennessä. Ari Rautio on lähestynyt kuntaa kirjeellä , jossa hän toteaa, että Luotolahden Kuntoutus Oy:n laajennusprojekti on myöhässä aarnipuiston rakentamisen suhteen. Aarnipuiston rakentaminen on kuitenkin käynnistynyt ja pääpolkujen perustat on pääosin tehty. Ehdotus Laajentamissuunnitelmaa joudutaan lykkäämään vähintään vuodella eteenpäin, koska kuntatalouden tilanne on vaikuttanut paikkamäärien kysyntään. Kunnanhallitus merkitsee Ari Raution selvityksen tiedoksi ja toteaa, että kauppakirjan ehto on kuitenkin osittain täyttynyt terapiapuiston rakentamisen ollessa käynnissä ja myöntää näin ollen vuoden jatkoajan laajennuksen rakentamisen käynnistämiselle. ehdotus hyväksyttiin. Khall 211 Luotolahden Kuntoutus Oy on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa ilmoitetaan, että Luotolahden Kuntoutus Oy luopuu toistaiseksi jo suunniteltujen laajennusten toteuttamisesta. Syynä sopimuksesta poikkeamiseen kerrotaan kuntaliitoksen mukanaan tuleva epävarmuus lisäpaikkojen tarpeesta/käyttöasteesta (esim. muiden palveluntuottajien paikkojen vajaakäyttö). Muilta osin toiminta jatkuu suunnitelman mukaan esim. terapiapuiston rakentaminen ja seniorikeskuksen maapohjan optiointi. Lisätietoja: Matti Muukkonen, joko ensisijaisesti todeta, ettei se käytä laajennusta koskevaa ehtoa, vaan toteaa asian loppuunkäsitellyksi; tai

11 2. toissijaisesti esittää sopimuskumppanille ja omalta osaltaan hyväksyä, että kauppakirjan laajennusta koskeva ehto poistettaisiin. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

12 OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN SUOMENNIEMEN KUNNANHALLITUK- SELLE: KOULUKULJETUSAVUSTUS Khall 212 Khall Osittain ei-julkinen, henkilötietoja (nimiä) ei viedä verkkoille. Kuntaan saapunut ja päivätty oikaisuvaatimus koskee taloussihteerin tekemää viranhaltijapäätöstä 2, jolla myönnetty avustus oppilaan huoltajille koulukuljetuksen järjestämisestä kotoa koulukuljetusreitille lukuvuodelle Korvauksen suuruus päätöksessä on 0,25e/km, joka vastaa Verohallinnon matkakuluvähennyksen määrää vuonna Kuljetuspäiviltä korvaus maksetaan 7 kilometriltä yhdensuuntaisen matkan ollessa 3,5 kilometriä. Oikaisuvaatimus koskee korvauksen suuruutta sekä kilometrimäärää. tä vaaditaan oikaistavaksi siten, että korvauksen määrä olisi 0,45e/km ja kilometrimäärä 14 km kuljetuspäivältä, joka kattaisi sekä aamu- että iltapäivän edestakaiset matkat. Perusopetuslain 32 säätää koulumatkoista: Perusopetuslain (628/1998) muuttamisesta annetun lain (1139/2003) 32 :n 1 momentin mukaan jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus. Suomenniemen kunnanhallituksen (Kh ) vahvistamien koulukuljetusperiaatteiden mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen on esikoululaisilla ja peruskoulun 1 2 luokkien oppilailla yhdensuuntaisen koulumatkan ollessa yli kolme kilometriä ja 3 6 luokan oppilailla yli 5 kilometrin koulumatkoilla. Koulukuljetusperiaatteisen mukaan 7 9 luokkien oppilaiden kuljetusten järjestämisestä vastaa Savitaipaleen kunta ja tarvittavista yhdyskuljetuksista kunnat sopivat keskenään. Savitaipaleen kunnan koulukuljetussäännössä luvataan järjestää oppilaan kuljetus kotoa korvauksetta kuljetusreitille, mikäli matka kuljetusreitille on yli kolme kilometriä 4 9. luokan oppilaalle. Asianomaisten oppilaiden matka lähimmälle koulukuljetuslinjan pysäkille on 3,5 kilometriä yhteen suuntaan. Edelläkin esitettyjä tietoja arvioiden Suomenniemen kunnassa on tehty päätös osallistua koulukuljetusjärjestelyihin oppilaan liityntäkuljetusten osalta ja on myönnetty avustusta oppilaiden kuljettamiseen, vaikka koulumatkan pituus ei ole yli viittä kilometriä ja maksuttoman kuljetuksen järjestämisen velvoitetta ei lain mukaan ole. Saattokorvausta päätettiin maksaa takautuvasti koulupäiviltä koulun alusta kyyditysvaatimuksen jättöön saakka. Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh , Ehdotus 1. hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Keskustelun aikana Outi Ruottinen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksyttäisiin. Edelleen keskustelun aikana Hannu Kilkki esitti asian palauttamista valmisteluun. Uudelleenvalmistelussa tulee selvittää miten Mikkelin kaupungissa asia järjestettäisiin. Puheenjohtaja kannatti esitystä. Koska asiassa oli

13 tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan palautusesitystä. Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun. Khall 212 Mikkelin kaupungin koulukyydityksiä hoitavalta henkilöltä saatujen tietojen mukaan yleisesti käytetty oppilaan saattamisesta maksettu korvaus koulukuljetuksissa on ollut 0,45 e/km siltä matkalta, kun kuljetettava oppilas on kyydissä. Korvausta on maksettu oppilaan vanhempien hakemuksesta ja koulutusjohtajan tekemän päätöksen mukaisesti. Korvaussumma on sama kuin verohallinnon vuodelle 2012 määrittelemä verovapaan kilometrikorvauksen määrä kilometriä kohden ja vastaa myös oikaisuvaatimuksessa esitettyä korvausta rahamäärän osalta. Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh , 1. oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa korvattavan summan voimassaolevaan verohallinnon määrittelemään enimmäiskilometrikorvaukseen. Korvausta maksetaan kuitenkin edelleen vain siltä osin kuin kuljetettava oppilas/oppilaat ovat kyydissä. on voimassa lukuvuoden loppuun. pannaan toimeen heti ja takautuvasti alkaen. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että päätös pannaan toimeen takautuvasti jo alkaen. Outi Ruottinen kannatti puheenjohtajaa. ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan tekemällä muutosehdotuksella täydennettynä yksimielisesti.

14 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2012 Khall 213 Kuntaliitoksesta johtuen taseessa olevan käyttöomaisuuden osalta on tehty tarkistuksia sen selvittämiseksi, mitä omaisuuseriä on perusteltua siirtää uuden tulevan kunnan taseeseen vuoden 2013 alusta. Niiden omaisuuserien osalta, joita ei siirretä, tehdään vuoden 2012 tilinpäätöksessä kertapoistot. Kertapoistojen tekeminen on perusteltua siitäkin syystä, että kirjanpitolautakunnan kuntajaoston julkaiseman yleisohjeen myötä poistoaikoja on muutettava yleisohjetta vastaavaksi viimeistään vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen liitteen 1 mukaisten poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Suomennimen kunnan poistoajat ovat monelta osin uusia suosituksi merkittävästi pidempiä ja uusien suositeltavien poistoaikojen näkökulmasta osa hyödykkeistä on jo taloudellisen pitoaikansa loppupuolella. Kertapoistojen kokonaisvaikutus tulokseen on noin euroa, kun kertapoistona poistetaan kaikki hyödykkeet kokonaisuudessaan, joiden arvo on alle euroa ja joiden poistoaika ei ole vasta alussa. Kertapoistojen määrä on noin euroa, kun summasta vähennetään ne poistot, jotka oikaisevat aikaisempien vuosien poistoja ja hyödykkeen menojäännöstä poistosuunnitelmaa vastaavaksi. Liitteessä on esitetty vuoden 2012 poistosuunnitelma tarkemmin myös kertapoistojen osalta. Talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Lisäpoistojen ja suunnitelmanmukaisten poistojen odotetaan olevan yhteensä noin euroa. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, joukkoliikenneyhdyshenkilö, puh poistaa kokonaisuudessaan ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden tasearvo on alle euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN JATKOAIKAHAKEMUS: HYYRYLÄINEN RISTO Khall 214 Risto Hyyryläinen, Utkiventie 9, Suomenniemi, on ostanut päivätyllä kauppakirjalla Suomenniemen kunnalta määräalan tilasta Kirkonvieri RN:o 18:37. Rakennuspaikalle on myönnetty omakotitalon rakennuslupa ( ) Kauppakirjan mukaan: Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon niin, että sen käyttöönottotarkastus on pidetty viimeistään kolmen vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. Hyyryläinen hakee päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa kauppakirjassa mainitulle käyttöönottotarkastukselle asti. Perusteluina jatkoaikahakemukselle hakija esittää, että ehto on jäänyt tarkistamatta epähuomiossa ja hakija luuli sen koskevan rakentamisvelvoitetta. Lisätietoja: Kari Mankkinen, myöntää Risto Hyyryläiselle jatkoaikaa käyttöönottotarkastukselle hakemuksen mukaisesti saakka. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tässä asiassa suhtauduttiin jatkoaikahakemukseen myönteisesti siksi, että talo on melkein valmis. Asiakohta käsiteltiin kohdan 206 jälkeen. Rakennustarkastaja Kari Mankkinen poistui tämän jälkeen kokouksesta.

16 KAURIANSALMEN KYLÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS Khall 215 Kauriansalmen Kylät ry hakee päivätyllä kirjeellään 600 euron kohdeavustusta (klo 9:30) järjestettäväksi tarkoitettuun hygieniaosaamiskoulutukseen ja hygieniaosaamistestin suorittamiseen. Avustuksella on tarkoitus kattaa koulutuskuluja. Kirjeessään kyläyhdistys ilmoittaa tilaisuuden olevan avoin suomenniemeläisille sekä naapurikuntien edustajille, erityisesti kyläyhdistyksille, Martoille, urheiluseuroille, metsästysseuroille sekä muille yhdistyksille, jotka järjestävät yleisölle kahvituksia ja ruokatarjoiluja. Lisäksi koulutusmahdollisuutta tarjotaan yrittäjille, kunnalle ja muille toimijoille sekä nuorille, joille passin suorittaminen voi olla eduksi esimerkiksi kesätyön hakemisessa. Suomenniemen kunnan toimintapolitiikkana on ollut, että tämäntyyppisiä avustuksia ei anneta. Lisäksi tilaisuus järjestetään Suomenniemen kunnantalolla, jonka käyttämisestä ei peritä tilavuokraa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, ja Päivi-Kristiina Erola, hylätä avustushakemuksen. Aili Kosunen totesi itsensä esteelliseksi (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana Markku Heikkilä esitti avustushakemuksen hyväksymistä. Puheenjohtaja kannatti Heikkilää. Kunnanhallitus hyväksyi Heikkilän ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus asettaa avustuksen ehdoksi koulutuksen markkinoinnin laajasti hakemuksessa mainituille tahoille.

17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 216 Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ja tietopalvelusihteerin järjestävän kyläkierroksen klo 17:30-18:30 Kauriansalmi ky ja Karkaus-Sydänmaan ky Kauriansalmen kaupalla klo 19:00-20:00 Kiesilä-Pajulahti-Kakkola ky Kiesilän Kievarilla klo 17:30-18:30 Laamalansaaren ky Laamalansaaren leirintäalueen päärakennuksessa klo 17:30-18:30 Sydänkylät-kirkonkylä, Suomenkylä ja Luotolahti ky:t Monitoimitalo Nuotassa. Kunnanhallitus keskusteli tulevan aluejohtokunnan kokoonpanosta. Todettiin, että liitossopimuksen mukaan 5 paikkaa jaetaan kaupungin poliittisten valtasuhteiden mukaan suomenniemeläisistä. Edelleen 4 paikkaa jaetaan järjestöille. Asian jatkoneuvotteluja varten kunta kutsuu neuvottelun järjestöpaikkojen jaosta koolle heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Lopulta aluejohtokunnan asettaa kaupunginvaltuusto kunnanhallituksen näkemystä kuultuaan.

18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 216 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: 212 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 19.07-19:10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 27 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 181 Lausunto ESSHP:n järjestämissuunnitelmaluonnoksesta 182 Muut esille tulevat asiat

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 181 Lausunto ESSHP:n järjestämissuunnitelmaluonnoksesta 182 Muut esille tulevat asiat Kokousaika Maanantai 10.9.2012 kello 17.50 18:45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 174 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot