Helsingin Rudolf Steiner koulu. Lukion opinto- opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Rudolf Steiner koulu. Lukion opinto- opas 2015-2016"

Transkriptio

1 Helsingin Rudolf Steiner koulu Lukion opinto- opas

2 Sisällysluettelo Yhteystiedot... 4 Työ- ja loma- ajat... 4 Jaksoaikataulu... 4 Opettajat... 5 Lukio-opintojen suorittaminen... 6 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 6 Pakollisten kurssien pois jättäminen, eli huojentaminen... 6 Kurssin itsenäinen suorittaminen... 6 Tasoryhmän vaihtaminen... 7 Poissaolot... 7 Myöhästymiset... 7 Uusintakokeet... 7 Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomi... 7 Toisissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot... 8 Arviointi... 8 Kurssin arviointi... 8 Päättöarviointi (13. luokalla)... 8 Steinerlukion erityistehtävä... 9 Päätöstyö... 9 Kulttuurihistorian leirikoulu (HI 8) Steinerkoulun päättötodistus Wilma Järjestyssäännöt Opiskelijahuolto Erityisopetus Koulupsykologi Kouluterveydenhuolto Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinnon suorittaminen Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen Ilmoittautumisen mitätöiminen Lääkärintodistukset, lukitodistukset, selvitykset vieraskielisyydestä ja muut puoltolauseet Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden uusiminen A. Hylätyn kokeen uusiminen B. Hyväksytyn kokeen uusiminen

3 Tutkinnon täydentäminen Kompensaatio Tutkinnon uudelleen aloittaminen Kurssikuvaukset A englanti A ruotsi B ruotsi A saksa B saksa B3 espanja Biologia Elämänkatsomustieto Eurytmia Filosofia Fysiikka Historia Kemia Kotitalous Kuvataide Käsityö Liikunta Maantiede Matematiikka lyhyt Matematiikka pitkä Musiikki Opinto- ohjaus Psykologia Terveystieto Uskonto ev.lut Uskonto ort Yhteiskuntaoppi Äidinkieli ja kirjallisuus Oppikirjalista Kurssitaulukko Syksyllä 2015 aloittaneet ennen syksyä 2015 aloittaneet

4 Yhteystiedot Lehtikuusentie 6, Helsinki Toimisto Talouspäällikkö Rehtori Apulaisrehtori Vahtimestari Opettajat Pedagoginen lääkäri Psykologi Keittiö Kouluterveydenhoitaja Telefax, toimisto , Sähköposti: Paraistentie 3, Helsinki Opettajat Telefax, opettajat Vahtimestari Keittiö Kouluterveydenhoitaja Työ- ja loma- ajat Syyslukukausi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Jaksoaikataulu 1. jakso jakso jakso jakso jakso jakso

5 Kurssien uusintakokeet ti ( ) syksy to ( ) to ( ) to ( ) to ( ) to ( ) kevät to ( ) to ( ) to ( ) to ( ) to ( ) ti (kesäuusinta) (10-12) Opettajat Aaltonen Vesa (VA) Eklund Minna (ME) Fogde Päivi (PF) Halonen Katja (KAH) Karjalainen Anna- Mari (KAM) Karjalainen Jenni (JKa) Kerman Riitta (RKe) Kiiski Heikki (HKi) Krapu Marika (MKr) Kuusela Eira (EKu) Lehtonen Eetu (ELe) Luotola Terhi (TL) Mikkilä- Huttunen Leena (LM) Mäkinen Meri (MM) Mäkitalo Aliina (AMä) Nyholm Tanja (TNy) Pelkonen Ari (AP) Pitkänen Jaakko (JP) Ramula Tiina (TR) Salmela Pasi (PS) Sorsa Hanna (HSo) Tarkkio August (AT) Taskilahti Olli (OT) Tervahartiala Marika(MTe) Tuomainen Minna (MiT) Tuominen Esa (ET) apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka, lv 11A eurytmia ruotsi matematiikka, fysiikka äidinkieli ruotsi, saksa englanti musiikki saksa matematiikka, kemia, tähtitiede uskonto ev.lut., psykologia, lv 10C englanti, lv 10A uskonto ort. liikunta, terveystieto musiikki kotitalous, käsityö, lv 12C liikunta, terveystieto filosofia, elämänkatsomustieto saksa biologia, maantiede, opo, lv 11C ja 13AC matematiikka, fysiikka, kemia ranska, espanja historia, yhteiskuntaoppi kuvataide eurytmia rehtori, historia, lv 12A opettajien sähköposti: 5

6 Steinerkoulu Steinerpedagogiikan sivistysihanteeseen kuuluu laajan yleissivistyksen takaaminen jokaiselle nuorelle ihmiselle. Opetusluvassa koulullemme on annettu tehtäväksi järjestää sekä lukiokoulutus että toteuttaa erityistä pedagogista järjestelmää opetuksessa. Nämä eivät ole toisilleen rinnakkaisia vaan toisiinsa limittyviä tehtäviä. Steinerpedagogiikka ilmenee ihmiskäsityksenä, erityisinä oppiaineina ja painotuksina käytetyissä opetusmenetelmissä. Lukio-opinnot rakentuvat perusopetuksen oppimäärälle. Lukio-opintojen suorittaminen Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen Oppiaineet jakautuvat kursseihin, joiden laajuus on noin 38 oppituntia. Jokaisen kurssin alussa opiskelijalle selvitetään kurssin sisältö sekä arvioinnin ja arvosanan perusteet. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointiin eivät vaikuta oppiaineen muiden kurssien arvosanat. Kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin sekä soveltaviin kursseihin. Opinto-oppaan takasivulla sijaitsevassa taulukossa pakolliset kurssit on merkitty valkoisella pohjalla, syventävät kurssit harmaalla pohjalla, soveltavat kurssit mustalla pohjalla ja steinerpedagogiset soveltavat kurssit keltaisella pohjalla. Lukion oppimäärä kostuu vähintään 75 kurssista. Näihin sisältyy pakollista kurssia (47 lyhyt matematiikka, 51 pitkä matematiikka) ja vähintään 10 syventävää kurssia. Opiskelija voi saada lukion päättötodistuksen suoritettuaan vähintään 75 kurssia. Kurssien enimmäismäärää ei ole määritelty. Lukio on luokallinen ja opinnot rakentuvat pääasiassa luokan lukujärjestyksen mukaisesti. Lukion oppimäärä on suoritettu, kun kaikki pakolliset kurssit ja riittävä määrä syventäviä kursseja on suoritettu. Lopullisessa kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan suorittamat arvioidut kurssit. Opiskelijan opinnoissa eteneminen arvioidaan ensimmäisen kerran 10. luokan kevätlukukauden puolivälissä. Hyväksytysti suoritetut kurssit antavat oikeuden jatkaa lukioopintoja. Opintojen edistymistä seurataan edelleen lukion aikana. Pakollisten kurssien pois jättäminen, eli huojentaminen Opiskelija, joka suorittaa vähintään 12 Steiner-koulun erityistehtävän mukaista kurssia (luettelo kursseista s. 10), voi jättää pois enintään kahdeksan pakollista kurssia. Pakollisen kurssin pois jättämiseen liittyy seuraavia sääntöjä: - Huojentaminen tulee tehdä erillisellä lomakkeella ennen kyseisen kurssin alkamista. Lomakkeelle tulee opiskelijan ja ko. aineenopettajan allekirjoitukset - Yhdestä aineesta voi jättää pois enintään puolet pakollisista kursseista - Ylioppilaskirjoituksissa suoritettavista aineista ei voi jättää pois pakollisia kursseja - Huojennusoikeutta voi käyttää vasta kun opiskelija on suorittanut seitsemän erityistehtävän mukaista kurssia. Kurssin itsenäinen suorittaminen Kurssin itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aineenopettajan kanssa kirjallisesti. Sopimusta varten on olemassa erillinen kaavake, joka täytetään ennen suorituksen aloittamista. Sopimuksessa ilmenee kurssin sisällöt, suoritustavat sekä suoritusten palautuspäivämäärä. Sopimus on voimassa palautuspäivämäärään asti. Reaaliaineissa ensimmäistä pakollista kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kahta saman aineen peräkkäistä kurssia ei voi suorittaa 6

7 itsenäisesti. Poikkeukset: vaihto-oppilasvuoden takia suorittamatta jääneet kurssit, päätöstyö, opinto-ohjelman muutoksista johtuvat suoritukset sekä vaihdettaessa pitkästä oppimäärästä lyhyeen. 12. luokan päätöstyö suoritetaan aina itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Tasoryhmän vaihtaminen Opiskelija voi halutessaan vaihtaa pitkän matematiikan (MAA) oppimäärän lyhyeen matematiikkaan (MAB). Tällöin kurssit korvautuvat seuraavasti: - MAA1 = MAB1 - MAA3 = MAB2 - MAA6 = MAB5 - MAA7 = MAB4 - MAA8/MAA4 = MAB3 (Jos korvaava kurssi on MAA4, tulee opiskelijan tenttiä kurssin MAB3 aiheista logaritmit ja eksponenttifunktiot) - Ns. ylimääräisiksi jäävistä pitkän matematiikan kursseista opiskelija saa lyhyen matematiikan soveltavia kursseja. Kurssin arvosana korottuu yhdellä sen siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen (pl. hylätty arvosana). Kieliopinnoissa tasoryhmän vaihtaminen sovitaan tapauskohtaisesti ko. kielen opettajan kanssa. Poissaolot Opiskelijan on selvitettävä kaikki poissaolonsa opetuksesta. Opiskelija ei voi saada kurssisuoritusta, mikäli osa poissaoloista on selvittämättä tai poissaoloja on enemmän kuin 6 x 45 min. Poissaolojen ylittäessä edellä mainitun rajan enintään kahdella tunnilla, voi kurssisuorituksen täydentää opettajan suostumuksella lisätehtävillä. Opiskelijan kurssisuoritus keskeytyy, jos poissaolojen määrä on yli 8 x 45 min. Opiskelijahuolto voi kuitenkin tilanteen arvioituaan mahdollistaa kurssisuorituksen jatkumisen. Opiskelijahuollon ja oppilaskunnan toimintaan osallistumista ei lasketa poissaoloihin. Opiskelijan myöhästyessä tai ollessa poissa kaksoistunnin ensimmäiseltä oppitunnilta, poissaolomerkintä tulee vain ensimmäisen tunnin osalta ja opettajan tulee ottaa opiskelijat tunnille oppitunnin jälkimmäiselle tunnille. Myöhästymiset Opiskelijan myöhästyessä oppitunnilta, tulee myöhästymisestä poissaolomerkintä. Opettaja päättää, ottaako hän tunneille myöhässä opiskelijoita vai ei. Poikkeuksena ovat aamun ensimmäiset tunnit (klo 8.00 tai 8.15 alkavat), jolloin sallitaan 15 minuutin myöhästyminen. Opiskelijan myöhästyessä tai ollessa poissa kaksoistunnin ensimmäiseltä oppitunnilta, poissaolomerkintä tulee vain ensimmäisen tunnin osalta ja opettajan tulee ottaa opiskelijat tunnille oppitunnin jälkimmäiselle tunnille. Uusintakokeet Uusintakokeessa suoritetaan koko kurssin oppimäärä. Hyväksytyn arvosanan korottamista saa yrittää yhden kerran. Uusintakokeessa ei pääsääntöisesti voi suorittaa kurssiin kuuluvia osakuulusteluja ja tehtäviä. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan aina kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella tai Wilman pikaviestitoiminnolla. Uusintakokeita järjestetään torstaisin kerran tai kahdesti kuukaudessa (kts. päivämäärät s. 5). Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomi Lukiodiplomi on valtakunnallinen taide- ja taitoaineissa suoritettava opinnäyte. Helsingin Rudolf Steiner -koulussa lukiodiplomin voi suorittaa seuraavissa aineissa: musiikki, 7

8 kuvataide, liikunta ja eurytmia. Joissakin aineissa diplomin suorittamiseen liittyvät tehtävät vaihtuvat vuosittain. Lisätietoja ko. aineiden opettajilta sekä Toisissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot Opiskelija voi sisällyttää lukio-opintoihinsa suorituksia myös toisista oppilaitoksista. Sisällöltään ja laajuudeltaan lukiokurssia vastaavat suoritukset voidaan hyväksyä lukion opetussuunnitelman mukaisiksi opinnoiksi. Tarvittaessa opintoja voidaan myös täydentää lisäsuorituksilla. Aineenopettaja ja rehtori päättävät korvaavuudesta. Opiskelijan tulee huolehtia korvaavuuksien selvittämisestä ennen opintojen alkua. Arviointi Kurssin arviointi Kurssin arvioinnista päättää opettaja. Pakolliset kurssit ja syventävät kurssit arvostellaan aina arvosanalla. Kurssit arvostellaan seuraavasti: 4 (hylätty) 5 (välttävä) 6 (kohtalainen) 7 (tyydyttävä) 8 (hyvä) 9 (kiitettävä) 10 (erinomainen) Soveltavat kurssit voidaan arvostella myös pelkällä suoritusmerkinnällä (S). Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi eikä oppiaineesta ole suoritettu muita kursseja, voi opiskelija muuttaa numeroarvioinnin suoritusmerkinnäksi lukio-opintojensa päätteeksi 13.luokalla luokalla opiskelijat saavat numeroarvioinnin lisäksi myös kirjallisen arvion, jonka opiskelija voi lukea kurssin päätyttyä Wilmasta. Kurssiarvosanan perusteita ovat muun muassa osallistuminen tuntityöskentelyyn, kurssilla annettujen tehtävien suorittaminen, kurssikoe ja muut työt. Jos osa kurssisuorituksista jää puuttumaan, suoritusmerkinnän sijaan annetaan keskeyttämismerkintä (K). Osasuoritukset ovat voimassa seuraavan lukukauden loppuun asti. Esimerkiksi toukokuussa kesken jäänyt kurssi on mahdollista täydentää seuraavan joulukuun loppuun mennessä. Jos kaikki kurssin osasuoritukset eivät tule suoritetuksi määräajassa, osasuoritukset vanhenevat ja kurssi tulee suorittaa uudestaan kokonaisuudessa. Yksittäistapauksissa kurssin suorittamistavoista voidaan sopia opettajan ja opiskelijan kesken. Opiskelija saa tiedon kurssin arvioinnista kurssin päätyttyä. Opettajan tulee arvioida kurssi neljän viikon kuluessa kurssin päättymisestä. Päättöarviointi (13. luokalla) Päättöarvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Osa kunkin oppiaineen valtakunnallisten kurssien arvosanoista saa olla hylättyjä (4). Sallittu lukumäärä määräytyy seuraavasti: Valtakunnallisten kurssien määrä à 3 Hylättyjen arvosanojen maksimimäärä 8

9 Opettaja voi korottaa päättöarvosanaa, jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat edellä mainittua keskiarvoa paremmat. 13. luokan kevätlukukaudella järjestetään eri oppiaineissa korotustenttejä, joilla voi myös nostaa päättöarvosanaa. Opiskelijan ollessa tyytymätön päättöarviointiinsa, hän voi pyytää sen uudelleen arvioimista. Uusintapyyntö on tehtävä kahden kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija saa tiedon arvioinnista. Pyyntö tehdään rehtorille ja uudesta arvioinnista päättää rehtori yhdessä aineenopettajien kanssa. Jos uusintapyyntö hylätään, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Steinerlukion erityistehtävä Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukio on erityistehtävän saanut lukio, jonka opetus on steinerpedagogiikan perusperiaatteiden mukaista. Steinerpedagogisen erityistehtävän mukaisesti Helsingin Rudolf Steiner-koulun lukio tarjoaa myös erityiskursseja, jotka on esitelty tarkemmin opinto-oppaassa kunkin vuosikurssin kohdalla. Jokaisen opiskelijan odotetaan osallistuvan kaikille steinerpedagogisille erityiskursseille. Erityiskurssit sijoittuvat usean eri oppiaineen alle ja ne jakautuvat tasaisesti luokille Erityskurssit ovat kaikki soveltavia kursseja. Steinerkoulun erityiskursseiksi luokitellaan seuraavat kurssit: 10. luokka 11. lk. 12. lk EU 1 Eurytmiailmaisun BI 7 Maatalousleiri EU 3 peruselementtejä Yksilökoreografioista suuriin ryhmämuotoihin HI 8 Kulttuurihistorian leirikoulu FY 9 Tähtitiede EU 2 Eurytmia taiteena GE 7 Lapinleiri KU 6 Akvarellityöpaja KU 7 Plastinen sommittelu HI 7 Antiikin kulttuuri TS 2 Kirjansidonta Päätöstyö KO 1 Kasvisruoka Työharjoittelu AI 11 Draamataide TS 1 Perinnekäsityö AI 10 Sanataide Päätöstyö Steinerlukion 12. luokalla jokainen opiskelija valmistaa yksilöllisen kirjallisen ja/tai käytännöllisen työn. Työ suoritetaan itsenäisesti ohjaavan opettajan valvonnassa. Opettajan lisäksi työllä voi olla koulun ulkopuolinen ohjaaja. Päätöstyön etenemisen seurantaa varten on olemassa erillinen kaavake. Päätöstyön aiheet valitaan 11. luokan jouluun mennessä. Työn aihe tulee hyväksyttää ensin ohjaavalla opettajalla. Sen jälkeen aiheet esitellään muulle opettajakunnalle. Työn valmistamiseen on aikaa noin yksi vuosi. Työ suoritetaan itsenäisesti muun koulutyön ohessa 11. ja 12. kouluvuoden aikana. Päätöstyöt esitellään julkisesti koulun muille oppilaille ja opiskelijoille sekä vanhemmille 12. luokan lopussa. Työn tulee olla valmis ennen esityspäivämäärää (tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan etukäteen). Työ on jätettävä ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi kahta viikkoa ennen sen julkista esittelyä. Hyväksytystä päätöstyöstä saa kurssimerkinnän. 9

10 Kulttuurihistorian leirikoulu (HI 8) Kulttuurihistorian leirikoulu on historian soveltava kurssi. Kurssi suoritetaan 12. luokan keväällä. Leirikoulun kohde valitaan yhdessä 11. luokan keväällä. Matkakohteen valinnassa painottuu antiikin kulttuuri, joten valittavia kohteita ovat muun muassa Italia ja Kreikka. Kurssin tavoitteena on tutustua matkakohteen kulttuuriin, taiteeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin, historiaan, politiikkaan ja tapakulttuuriin. Kurssia valmistellaan ennen matkaa johonkin matkaan teemaan liittyvällä kirjallisella työllä. Sekä opiskelijat että opettajat valmistautuvat toimimaan oppaina matkalla. Opiskelijan tulee hyväksyä ja allekirjoittaa matkan säännöt. Lisäksi matkalla ovat voimassa koulun järjestyssäännöt, joita täydennetään opettajan toimesta matkaa varten. Matkan säännöt lähetetään tiedoksi myös vanhemmille. Jos opiskelija on laiminlyönyt opiskeluaan tai lukion järjestyssääntöjä tai ollut paljon poissa, opettajakunta voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua matkalle. Steinerkoulun päättötodistus Opiskelija voi saada 12. luokan päätteeksi steiner-koulun oman päättötodistuksen opiskeltuaan riittävän määrän koulun erityistehtävän mukaisia kursseja. Lukion vuonna 2012 aloittaneet voivat saada todistuksen, jos kriteerit täyttyvät siltä osin kuin mahdollista. Päättötodistusta varten on opiskeltava seuraavat kurssit: Pakolliset (9 kpl) - Eurytmia 1 - Päätöstyö - Lapin leiri - Maatalousleiri - Näytelmä - Toinen kursseista KU6 ja KU7 - Yksi kursseista TS1, TS2 ja KO1 - Työharjoittelu - Antiikin historia/tähtitiede Valinnaiset (näistä valitaan vähintään 4 kpl) - Antiikin historia - Sanataide - Tähtitiede - KU6 tai KU7 - EU2 tai EU3 - TS1, TS2 tai KO1 - Kulttuurileiri Wilma Wilma on muun muassa poissaolojen, lukujärjestysten ja kurssisuoritusten hallintaan tarkoitettu www -käyttöliittymä. Wilmassa opiskelijat voivat muun muassa seurata kurssisuorituksiaan ja tulostaa jaksoittaiset lukujärjestyksensä. Vanhemmat voivat Wilmassa seurata esimerkiksi alaikäisten opiskelijoiden poissaolojen ja kurssisuoritusten kertymistä. Jokainen lukioluokilla opiskeleva on velvoitettu käyttämään Wilmaa. Wilma -sivujen osoite on Wilma tunnukset saa luokanvalvojalta. 10

11 Järjestyssäännöt Lukiossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rikkeen vakavuuden mukainen rangaistus. Järjestyssäännöt löytyvät koulumme nettisivuilta osoitteesta Opiskelijahuolto Erityisopetus Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa lukio-opintonsa. Lukion erityisopetusta annetaan yksilö- ja pienryhmäopetuksessa. Se on pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen ja oman oppimistyylin tukemiseen. Erityisopettaja voi auttaa opiskelijaa myös eri oppiaineiden opiskelussa, kokeisiin valmistautumisessa ja kesken jääneiden kurssien täydentämisessä. Erityisopettaja toimii yhteistyössä kunkin aineen aineenopettajan kanssa. Koulupsykologi Koulupsykologityön tarkoituksena on psykologisin menetelmin tapahtuva oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja muun hyvinvoinnin tukeminen. Tätä varten koulupsykologi on oppilaiden ja vanhempien tavattavissa yksittäisiä neuvotteluja sekä hieman pitempiaikaisia asiakaskontakteja varten. Koulupsykologi toimii osana opiskelijahuoltotyöryhmää. Psykologille voi varata ajan puhelimitse ( ). Koulupsykologin työskentely tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja potilaiden oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Koulupsykologi Kati Kivisaari on tavattavissa sekä A- että C- koululla oheisen taulukon mukaisesti. Tarkat vastaanottoajat löytyvät myös koulupsykologin/lääkärin oven vierestä. pariton vko parillinen vko A-koulu C-koulu A-koulu Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitaja (puh ) on A-koululla päivittäin. Terveydenhoitaja (puh ) on C-koululla osan viikosta. Koululääkäri käy koululla kolme kertaa kuukaudessa tekemässä määräaikaistarkastuksia. Koululääkärin vastaanotot varataan terveydenhoitajan kautta. ma-pe ma-to pe Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinnon suorittaminen Valtakunnallinen ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta Hylätyn kokeen uusiminen ). Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta valitaan seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaali-aineessa järjestettävä koe. Tutkinnon pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi tutkinto voi sisältää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikki tutkintoon sisältyvät kokeet on suoritettava samalla kielellä. 11

12 Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen Kevään 2016 tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään torstaina ja syksyn 2016 tutkintoon viimeistään torstaina Syksyllä 2015 ylioppilaskirjoituksiin osallistuneiden ilmoittautumisia kevään 2016 kirjoituksiin otetaan vastaan perjantaihin asti. Ilmoittautumislomake jätetään koulun kansliaan kirjallisena. Sinun tai valtuuttamasi henkilön on allekirjoitettava lomake. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi tekemiäsi valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi muuttaa jälkikäteen. Syksyn 2015 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvan täytyy olla suorittanut ko. oppiaineiden pakolliset kurssit mennessä. Ylioppilastutkintotodistuksen syksyllä 2015 haluavien tulee olla suorittanut lukion oppimäärän mukaiset kurssit mennessä. Kevään 2016 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvan täytyy olla suorittanut ko. oppiaineiden pakolliset kurssit mennessä. Ylioppilastutkintotodistuksen keväällä 2016 haluavien tulee olla suorittanut lukion oppimäärän mukaiset kurssit mennessä. Ylioppilastutkintotodistus myönnetään kun kaikki neljä pakollista koetta on suoritettu hyväksyttävästi. Lisäksi sinulla tulee olla lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. Syksyn 2015 koepäivät Kuullunymmärtämiskokeet ma 7.9. ti 8.9. ke 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä/espanja vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska espanja englanti venäjä /italia Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ke pe ma ke vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 12

13 pe ma ke uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, lyhyt oppimäärä äidinkieli, saame, esseekoe Kevään 2016 koepäivät Kuullunymmärtämiskokeet ma ti ke vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa ranska venäjä/espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa ranska espanja englanti venäjä /italia Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, ke maantiede, terveystieto pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe 1.4. vieras kieli, lyhyt oppimäärä ma 4.4. äidinkieli, saame Ilmoittautumisen mitätöiminen Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut ja sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava, lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus sairaudesta tai todistus esimerkiksi ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin. 13

14 Ilmoittautuminen äidinkielen kokeeseen ja kielikokeeseen voidaan mitätöidä, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta saman tutkintokerran toiseen tai molempiin kokeen osiin. Lääkärintodistukset, lukitodistukset, selvitykset vieraskielisyydestä ja muut puoltolauseet Lautakunta on antanut erilliset määräykset lääkärintodistusten, lukitodistusten, vieraskielisyyttä koskevien selvitysten ja muiden puoltolauseiden ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa. Lisätietoa puoltolauseista saat opinto-ohjaajalta. Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden uusiminen A. Hylätyn kokeen uusiminen Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkinto-kerran aikana. Jos siis tulet hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa esimerkiksi keväällä 2016, sinulla on oikeus uusia hylätty kokeesi kaksi kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla, jotka ovat syksy 2016, kevät 2017 ja syksy Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen. Kun olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla aineilla vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti. Jos ylimääräinen kokeesi hylätään, tästä ei tule merkintää todistukseen. Tällaisen kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei koetta uusittaessa voi vaihtaa. Voit kuitenkin suoritettuasi ylioppilastutkinnon hyväksytysti täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen. B. Hyväksytyn kokeen uusiminen Jokaisen ylioppilastutkinnon hyväksytyn kokeen (sekä pakollisen että ylimääräisen) voi halutessaan uusia yhden kerran. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään kustakin kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen vasta saatuasi tutkintotodistuksen, saat siitä erillisen todistuksen. Myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saat halutessasi uusia. Tutkinnon täydentäminen Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon täydentämisen ajankohtaa ei ole rajattu. Tutkintoa voi täydentää myös aineilla, jotka kuuluvat ylioppilastutkinnon ohjelmaan vaikka niitä ei opetettaisi omassa lukiossasi. Tutkintoa voi täydentää myös jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Jos kokeesi hylätään, voit uusia sen kaksi kertaa ilman aikarajaa. Täydentämällä suorittamistasi hyväksytyistä kokeista saat erillisen todistuksen. Kompensaatio Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi kuuluvien sekä pakollisten että ylimääräisten kokeiden arvosanat. Tutkintoa täydentämällä et voi kompensoida hylättyä koettasi. 14

15 Mikäli et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation tietä, sinulla on hylätyn kokeen osalta oikeus kahteen uusimiskertaan ilman aikarajaa. Ylioppilastutkinnon kielikokeen ja äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä suoritettavista osista. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. Näissä tapauksissa ei myöskään kompensaatio ole mahdollinen. Tutkinnon uudelleen aloittaminen Mikäli haluat tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa sen alusta, tähän on pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta. Lautakunta voi sallia menettelyn, jos tutkinnon uudelleen aloittamiseen on esitetty erityisen painava syy. Kurssikuvaukset A englanti Pakolliset kurssit ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (Young people s world: Living my life) Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita. Käsiteltävät aiheet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia ENA2 Viestintä ja vapaa- aika (Freetime activities: Doing my thing) Käsitellään vapaa- aikaa ja harrastuksia ja niiden yhteydessä käytettäviä palveluja. Tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja erilaisia kirjoitustehtäviä. ENA3 Opiskelu ja työ (Education and work: Carving my future) Aiheina ovat opiskelu ja työelämä, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää mm. laatimalla paikanhakukirje ja ansioluettelo. Kurssilla harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (Society and the surrounding world: Shaping a bigger picture) Painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä ja opitaan mm. kirjoittamaan tiivistelmä. ENA5 Kulttuuri (Culture: Reaching for the stars) Kurssilla käsitellään kulttuuria monelta eri kannalta. Opiskelijat tekevät mm. esitelmän joko suullisesti tai kirjallisesti ryhmän koosta riippuen. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (Science, technology and economy: Examining the facts) Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla käsitellään vaativia tekstejä ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 15

16 Syventävät kurssit ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (Back to nature) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Harjoittelun aiheina voi olla sekä muilla kursseilla käsiteltyjä asioita että ajankohtaisia teemoja. Omia puhevalmiuksia sekä puheen ymmärtämistä harjoitellaan monipuolisesti tekstien ja muun puheen ymmärtämistä edistävän materiaalin avulla. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja Opetushallituksen laatimaan suulliseen kokeeseen. Soveltavat kurssit ENA9 Kertauskurssi Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijaa monipuolisesti kaikkia kielen osa- alueita käyttäen ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan keskeisiä rakenteita ja tehdään tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä sekä harjoitellaan kirjoittamista. A ruotsi Pakolliset kurssit RUA 1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään. Harjoitetaan suullista kielitaitoa. Kurssin päätavoitteet ovat kielen suullisen taidon vahvistaminen, perussanaston laajentaminen ja keskeisen kieliopin kertaaminen. RUA 2 Ihmiset ympärillämme Harjoitetaan puheviestintää ruotsin kielellä. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Harjoitellaan kirjallista ilmaisua viestinnällisten tehtävien avulla. Aihepiireinä ovat esimerkiksi ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssin tavoitteena on puheviestinnän taitojen vahvistuminen ja viestinnällisten tekstien tuottaminen. RUA 3 Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa Tutustutaan Suomen kaksikielisyyden taustoihin sekä suomenruotsalaisen väestön todellisuuteen. Vertaillaan maamme oloja muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Kurssin tavoitteena on vahvistaa kielen suullista ja kirjallista käyttöä. RUA 4 Elinympäristömme Kehitetään tekstinymmärtämistä vaativien asiatekstien avulla. Aihepiireinä on ympäristö ja kestävä kehitys, viestintä ja media, teknologia ja yhteiskunta. Harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on lisätä erityisesti tekstin ymmärtämisen valmiuksia erilaisten ymmärtävän lukemisen strategioiden avulla. 16

17 RUA 5 Opiskelu ja työ Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet. Keskeisenä aihepiirien kokoajana on näkökulma aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi ja vahvistaa kieliopin osaamista. RUA 6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Aihekokonaisuudet kulttuuri- identiteetti ja kulttuurien tuntemus tarjoavat työkaluja kulttuurien välisten eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien ymmärtämiseen sekä niiden kautta syntyvän kansainvälisen viestinnän valmiuksien parantamiseen. Kurssin aikana oppilas valmistaa tutkielman valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri osa- alueisiin. Syventävät kurssit RUA 7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Harjoittelun aiheina voi olla sekä muilla kursseilla käsiteltyjä asioita että ajankohtaisia teemoja. Omia puhevalmiuksia sekä puheen ymmärtämistä harjoitellaan monipuolisesti tekstien ja muun puheen ymmärtämistä edistävän materiaalin avulla. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja Opetushallituksen laatimaan suulliseen kokeeseen. RUA 8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueina yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus. Tutustutaan yleismaailmallisiin kehityslinjoihin, ajankohtaisiin tapahtumiin ja erilaisiin maailmankuviin. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi ja vahvistaa kieliopin osaamista. Soveltavat kurssit RUA 9 Tiede, talous ja tekniikka Kehitetään tekstinymmärtämisvalmiuksia lukemalla vaativia asiatekstejä aiheina esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi ja vahvistaa kieliopin osaamista. RUA 10 Pohjoismaisen kirjallisuuden valioita Tutustumme esimerkiksi ruotsinkieliseen ja/tai pohjoismaiseen runouteen ja kirjallisuuteen kirjallisten näytteiden ja henkilökuvien avulla. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tekstinymmärtämisen taitoja taidetekstien avulla sekä tutustuttaa häntä ruotsin kielen ominaisuuksiin taiteen välineenä. 17

18 B ruotsi Pakolliset kurssit RUB 1 Koulu ja vapaa- aika Kurssin tarkoituksena on niveltää perusopetusta ja lukion kielenopetusta. Perehdytetään opiskelijaa pitkäjänteiseen ja omavastuulliseen lukiotyöskentelyyn. Aihepiirejä ovat opiskelu, harrastukset ym. jokapäiväisen elämän ilmiöt. Vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kehitetään keskeisten puheviestinnän strategioiden hallintaa. RUB 2 Arkielämää Pohjoismaissa Jatketaan sanaston ja perusrakenteiden vahvistamista. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen nuorten elämään, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin yms. Harjoitetaan suullista kielitaitoa ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. RUB 3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Tutustutaan Suomen kaksikielisyyden taustoihin sekä suomenruotsalaisen väestön todellisuuteen. Vertaillaan maamme oloja muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Kehitetään kirjallista ilmaisua erilaisten kirjoitustehtävien avulla. Harjoitetaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. RUB 4 Elämää yhdessä ja erikseen Kehitetään edelleen sanavarastoa ja rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. RUB 5 Elinympäristömme Aihepiireinä ympäristö ja kestävä kehitys, viestintä ja media, teknologia ja yhteiskunta. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja kehitetään kirjallista ilmaisua. Syventävät kurssit RUB 6 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Harjoittelun aiheina voi olla sekä muilla kursseilla käsiteltyjä asioita että ajankohtaisia teemoja. Omia puhevalmiuksia sekä puheen ymmärtämistä harjoitellaan monipuolisesti tekstien ja muun puheen ymmärtämistä edistävän materiaalin avulla. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja Opetushallituksen laatimaan suulliseen kokeeseen. RUB 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. 18

19 Soveltavat kurssit RUB 8 Pintaa syvemmälle Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kuullun- ja tekstinymmärtämisen valmiuksia vaativahkojen asiatekstien avulla sekä vahvistaa rakenteiden hallintaa. Luetaan tekstejä monilta eri aihealueilta. Kerrataan kieliopin keskeisiä rakenteita. A saksa Syventävät kurssit SAA 1 Nuori ja hänen maailmansa (Jugendliche und ihre Welt) Käsitellään nuorten nykypäivään ja jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita saksalaisen kielialueen maissa ja kotimaassa. Opiskelijoita ohjataan työtapoihin, jotka kehittävät suunnitelmallisuutta ja vastuuta omasta työstä. Vahvistetaan perussanaston ja - rakenteiden hallintaa. Pääpaino on suullisella työskentelyllä, keskustelulla ja oman mielipiteen ilmaisulla. SAA 2 Viestintä ja vapaa- aika (Kommunikation und Freizeit) Käsitellään vapaa- aikaan ja harrastuksiin sekä yleisesti hyvinvointiin, viestintäosaamiseen ja kulttuuriin liittyviä tekstejä. Rakenteiden hallintaa vankennetaan täydentäen ja aihepiireihin liittyvää viestintää harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti. SAA 3 Opiskelu ja työ (Lernen und Arbeiten) Kurssin aiheina ovat koulu, opiskelu ja työ. Lisäksi tarkastellaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyviä tekstejä. Kartutetaan perussanastoa ja rakenteita. Muodollisten tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja tuottamista harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. SAA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (Gesellschaft und die Welt um uns) Kurssin aiheet liittyvät yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vaativia tekstejä käsiteltäessä päähuomio kiinnittyy tekstin syvälliseen ymmärtämiseen ja siitä keskustelemiseen ja kirjoittamiseen. Kerrataan rakenteita ja opitaan uusia. Laajennetaan sanavarastoa ja tuotetaan erilaisia tekstejä. SAA 5 Kulttuuri (Kultur) Tutustutaan saksankieliseen kulttuuriin aihepiireinä aatehistoria, taide, kirjallisuus, musiikki, elokuva tai teatteri. Työtavat pyritään valitsemaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan ja opiskelu toteutetaan esim. yhteisinä, yksilöllisinä tai ryhmäprojekteina. Kielioppitietoja vahvistetaan ja laajennetaan. SAA 6 Tiede, talous ja tekniikka (Wissenschaft, Wirtschaft und Technik) Ymmärtämisvalmiuksia tehostetaan aiempaa vaativampaa kieliainesta käyttäen lähtökohtana mm. eri tieteenalat, niiden kehitys ja saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Laajennetaan näiden alojen sanavarastoa ja sanontojen hallintaa. Harjoitellaan erilaisia lukemisstrategioita ja kirjoittamista sekä vahvistetaan kielioppitietoja. 19

20 Soveltavat kurssit SAA 7 Luonto ja kestävä kehitys (Natur und nachhaltige Entwicklung) Käsitellään syventävästi esim. seuraavia aiheita: ihmisen elinympäristö ja yksilön vaikutus siihen, luonto ja sen suojelu, kansainvälisen yhteistyön ilmenemismuodot ja vaikutusmahdollisuudet. Kirjoitetaan asia- aineita ja käydään kantaa ottavia keskusteluja. Pyritään luomaan kokonaiskuva opitusta sanastosta ja rakenteista. Harjoitetaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia taitoja. SAA 8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Harjoittelun aiheina voi olla sekä muilla kursseilla käsiteltyjä asioita että ajankohtaisia teemoja. Omia puhevalmiuksia sekä puheen ymmärtämistä harjoitellaan monipuolisesti tekstien ja muun puheen ymmärtämistä edistävän materiaalin avulla. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja Opetushallituksen laatimaan suulliseen kokeeseen. B saksa Syventävät kurssit SAB2 1 Nuori ja hänen maailmansa Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa- ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB2 2 Viestintä ja vapaa- aika Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB2 3 Ennen ja nyt (Früher und heute) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB2 4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (Lernen und Zukunftspläne) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kerrataan rakenteita ja opitaan uusia. 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Helsingin Rudolf Steiner koulu. Lukion opinto- opas 2016-2017 ennen syksyä 2016 aloittaneet (vanha ops)

Helsingin Rudolf Steiner koulu. Lukion opinto- opas 2016-2017 ennen syksyä 2016 aloittaneet (vanha ops) Helsingin Rudolf Steiner koulu Lukion opinto- opas 2016-2017 ennen syksyä 2016 aloittaneet (vanha ops) 1 Sisällysluettelo Yhteystiedot... 4 Työ- ja loma- ajat... 4 Jaksoaikataulu... 4 Opettajat... 5 Lukio-opintojen

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

BIOLOGIA. Aihekokonaisuudet. Biologian opetuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat aihekokonaisuudet: kestävä kehitys teknologia ja yhteiskunta

BIOLOGIA. Aihekokonaisuudet. Biologian opetuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat aihekokonaisuudet: kestävä kehitys teknologia ja yhteiskunta BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003, OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 33/011/2003 -BIOLOGIA (s. 1-5) -KEMIA (s. 6-7) BIOLOGIA Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot