TAMPEREEN AIKUISLUKIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN AIKUISLUKIO"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AIKUISLUKIO LUKIOLAISEN OPAS

2 TAMPEREEN AIKUISLUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE pakolliset kurssit valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Suomi toisena kielenä S A-kieli englanti ENA , 15 B1-kieli ruotsi RUB B3-kieli italia IAB espanja EAB ranska RAB saksa SAB venäjä VEB Matematiikka pitkä MAA lyhyt MAB Biologia BI Maantiede GE Fysiikka FY Kemia KE Uskonto tai/ja UE Elämänkatsomustieto ET Filosofia FI Historia HI Yhteiskuntaoppi YH Psykologia PS Kuvataide * KU 1-2 Liikunta * LI 1 Terveystieto * TE Yhteensä vähintään 44 (48*) kurssia. * Pakollinen vain alle 18-vuotiaana lukion opinnot aloittaneille ja niille, joiden päiväopintojen keskeytymisestä on kulunut alle vuosi. Musiikkia ei opeteta aikuislukiossa mutta se voidaan hyväksilukea entisistä opinnoista. Liikunta suoritetaan itsenäisesti liikuntakortilla.

3 TERVETULOA! Tampereen aikuislukio on toiminut yli viisikymmentä vuotta tarjoten aikuisille joustavan tavan lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä tietojen parantamiseen aineopiskelijana lukion eri aineissa. Tässä oppaassa kerrotaan aikuislukion toiminnan pääpiirteet. Opas on tarkoitettu luettavaksi yhdessä koulun kotisivujen kanssa. sisältää ajankohtaiset uutiset kurssikirjat kurssi- ja ainekohtaiset ohjeet oppaat ja tiedotteet opinto-ohjauksen asiat ylioppilastutkinnon ohjeet opinnoissa tarvittavat linkit yhteystiedot PAKOLLISET JA VALINNAISET AINEET Koko lukion suorittavan vähimmäiskurssimäärä on 44, alle 18-vuotiaina aikuislukiossa aloittaneiden ja niillä, joiden päiväopintojen keskeytymisestä on kulunut alle vuosi, vähimmäiskurssimäärä on 48. Mukaan lasketaan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä ne koulukohtaiset kurssit, jotka on suoritettu hyväksytysti. Enimmäiskurssimäärää ei ole, lukio tulee kuitenkin suorittaa 2-4 vuodessa. Pakolliset oppiaineet Pakolliset oppiaineet selviävät oheisesta kurssitarjonnasta. A-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 3. tai 5. luokalla. Aikuislukiossa A kielenä opetetaan englantia. B1-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 7. luokalla. Aikuislukiossa B1-kieli on ruotsi. Alle 18-vuotiaana lukioopinnot aloittaneille ja niille, joiden päiväopintojen keskeytymisestä ei ole ehtinyt kulua yhtä vuotta, ovat pakollisia kurssit KU1-2/ MU1-2, näistä kaksi, sekä LI1 ja TE1. Valittavat pakolliset oppiaineet Matematiikassa valitaan joko pitkä tai lyhyt oppimäärä. Uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta on suoritettava yksi pakollinen kurssi. Liikuntakurssin tarvitseva opiskelija saa kansliasta tai opinto-ohjaajalta liikuntakortin, johon merkitään liikuntasuoritukset. Kortti palautetaan kansliaan. Valinnaiset oppiaineet B3-kielen opiskelu aloitetaan lukiossa. On mahdollista opiskella myös useampaa B3- kieltä.

4 ILTALUKIO Tutkinto-opiskelijat suorittavat lukion koko oppimäärän. Heille opetus on maksutonta. Useimmat suorittavat myös ylioppilastutkinnon. Muut ovat aineopiskelijoita. He opiskelevat yhtä tai muutamaa ainetta. Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 200. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä Tampereen kaupungissa toimivien lukioiden opiskelijoille opetus on maksutonta. Maksavia aineopiskelijoita ovat lukion päättötodistuksen saaneet, jotka suorittavat yotutkintoaan tai korottavat lukioarvosanojaan aikuislukiossa. ETÄLUKIO Etälukiossa opiskellaan vain tutkintotavoitteisesti. Etälukion opetus on monimuoto-opetusta. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuksesta (pohjatunnit, lähitunnit, tutorointi ja koe, joista koe on pakollinen). Lisäksi tarjotaan verkkokursseja, joissa ei ole lähiopetusta eikä tutorointia. Etälukiolaiset voivat osallistua myös aikuislukion iltaopetukseen. Yhteyttä opettajiin pidetään Wilman kautta. Kaikkien opiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE tapahtuu Wilman kautta. AINEOPISKELUN MAKSU oikeuttaa ilmoittautumaan kursseille se ei takaa, että aineopiskelija mahtuu juuri siihen ryhmään kuin haluaa. Jos ryhmä on jo täynnä, kurssin suoritus siirtyy toiseen kertaan. Tutorointiaikoina opettajaa voi tulla tapaamaan koululle. Länsi-Suomen aikuislukioiden etälukioverkoston kurssitarjottimelta eli LSE-tarjottimelta löytyy mm. reaaliaineiden syventäviä kursseja. Ennen ilmoittautumista on omalta koululta saatava lupa kurssin suorittamiseen. OPETUS Yleensä lukion oppimäärä suoritetaan 2-4 vuodessa. Suorittaakseen lukion kolmessa vuodessa opiskelijan on valittava keskimäärin kolme kurssia jokaisessa lukuvuoden kuudessa jaksossa. Kukin opiskelija etenee omien edellytystensä mukaisesti ja on itse vastuussa edistymisestään ja opiskelumenestyksestään. Opiskelun suunnittelussa kannattaa kysyä neuvoja opinto-ohjaajalta ja asianomaisen aineen opettajalta.

5 Kurssimuotoisuus Oppiaineiden oppimäärät on jaettu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin sekä koulukohtaisiin kursseihin. Oppiaineen oppimäärä on suoritettu, kun vähintään oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ja pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa on vaadittava määrä hyväksyttyjä suorituksia. Luokattomassa lukiossa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnittelussa tarvitaan aine- ja kurssikohtaisia ohjeita ja lukujärjestystarjotinta, jotka löytyvät kotisivuilta. Ota tarvittessasi yhteyttä opinto-ohjaajaan, ajan voit varata myös kansliasta. Jaksot Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko ja palautustunti. Opetusviikko on pääsääntöisesti nelipäiväinen, maanantaista torstaihin. Koeviikolla myös perjantaina voi olla koepäivä. Iltatunnit Opetusryhmä kokoontuu kahdesti viikossa ma ja ke tai ti ja to klo tai ma ja ke tai ti ja to Kokeet alkavat klo 17.00, paitsi äidinkielen koe klo Kurssien luokkatilat selviävät Wilman opiskelijakohtaisesta työjärjestyksestä. klo ma ti ke to Etäopetus Etäkursseissakin on lähiopetusta iltaisin: johdannot eli pohjatunnit, kolme lähiopetustuntia ja koe. Näistä koe on pakollinen. Lähiopetusajat selviävät etälukion jaksotiedotteesta, joka löytyy kotisivuilta. OPISKELIJOIDEN SÄHKÖISET PALVELUT Palveluihin on linkit koulun kotisivuilla. Wilma: Tiedotus, viestintä, lukujärjestykset, arvioinnit ja kurssivalinnat Moodle: Verkko-oppimisalusta eli kurssien kotipesä verkossa, toimii wilmatunnuksella. Moodle kysyy todennäköisesti kurssiavainta, jonka saat opettajaltasi kurssin alussa Office 365: Tallennustilaa verkossa omille tiedostoille 7 Gt, wilmatunnuksella. Koulun tietokoneiden käyttö vaatii opetusverkon tunnuksen, jonka saa kansliasta. OPISKELIJAHUOLTO Aikuislukion opiskelijoiden kouluterveydenhuolto on nuorisoneuvolassa. Äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturmissa ota yhteyttä oman kunnan terveyskeskukseen. Jos epäilet lukihäiriötä, ota yhteys erityisopettajaan heti opintojen alkuvaiheessa ja ehdottomasti hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksia.

6 KURSSIEN SUORITUSOHJEET Oppimäärä Aineen koko oppimäärä on suoritettu, kun vähintään oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ja pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa on vaadittava määrä hyväksyttyjä suorituksia. Lukion päättötodistukseen vaadittavaa vähimmäiskurssimäärää varten on opiskeltava myös vapaasti valittavia syventäviä kursseja, jotka ovat aineesta riippuen luonteeltaan lähtötaso-, kertaavia tai syventäviä kursseja. Aikuislukion päättötodistukseen vaadittava vähimmäiskurssimäärä on 18-vuotiaana ja yli 18-vuotiaana aloittaneilla 44 ja alle 18- vuotiaana aloittaneilla 48. Kurssien suoritusjärjestys Osassa oppiaineista on kursseille määrätty tietty suoritusjärjestys, jota on pääsääntöisesti noudatettava. Kunkin aineen suoritusjärjestyksestä kerrotaan ainekohtaisissa kurssikuvauksissa koulun kotisivuilla. Opetukseen osallistuminen kuuluu osana kurssin suorittamiseen. Ilmoita poissaolosta ehdottomasti opettajalle. Etenemiseste Eräissä oppiaineissa muodostaa kaksi perättäistä hylättyä (arvosana 4) kurssia etenemisesteen eli opiskelija ei voi tämän jälkeen osallistua järjestyksessä seuraavalle kurssille ennen kuin on suorittanut vähintään toisen näistä kursseista hyväksyttävästi. Tarkista ainekohtaiset kurssikuvaukset kotisivuilta. Muualla suoritetut opinnot Sinulla on oikeus lukea hyväksi lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Hyväksiluvuista sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja määrittää päivälukiosta aikuislukioon siirtyvien (lukion keskeytymisestä alle vuosi) suoritettavien kurssien lukumäärän suhteessa päivälukiossa suoritettuihin opintoihin. Kurssille ilmoittautuminen Ilmoittaudutaan jokaiselle kurssille erikseen etukäteen. Ilmoittautuminen avataan Wilmassa viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu seuraavan kerran kun kurssia opetetaan. Jos olet jo aiemmin osallistunut aikuislukiossa kurssille ja olet saanut merkinnän T tai numeron 4 10, ilmoittaudu kursseille muiden lailla. Ota yhteyttä opettajaan mahdollisia erityisohjeita varten kurssin alussa. Peruuta ilmoittautumisesi Wilmassa, jos et osallistu kurssille! Robert Lucander, Pelit,2005. Kurssikokeet ja kokeiden palautukset Kunkin kurssin lopussa on yleensä koe. Kokeesta ei saa olla pois ilman hyväksyttävää syytä. Kokeet alkavat klo (äidinkielen koe klo 16).

7 Kokeet pidetään pääsääntöisesti siinä luokassa, jossa kurssi on opetettu, ellei toisin ilmoiteta. Kokeesta ei saa poistua ennen klo Koepäivinä ei ole opetusta. Mikäli sinulla on toisen kurssin uusinta ja toinen kurssi, johon osallistut, samaan aikaan, sovi kyseisten opettajien kanssa koejärjestelyistä. Kurssin viimeinen tunti on palautustunti. Se on oppimisen kannalta usein tärkein tunti. Kokeiden palautusajat löytyvät oppaan takaa jaksojärjestyksestä. Kurssin arviointi Kurssit arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä tai merkinnöin S = suoritettu kurssi T = täydennettävä kurssi. Merkinnän saa, jos on pätevästä syystä ollut poissa kurssin loppukokeesta tai jos jokin kurssin osasuoritus puuttuu. Keskustele kurssin täydentämisestä opettajan kanssa. K = keskeytetty kurssi. Merkinnän saa, jos on ilmoittautunut kurssille mutta jättänyt sen kesken, jos poissaoloja on liikaa tai jos kurssin osasuorituksia on tekemättä. Kurssi on käytävä uudelleen. Hylätyn kurssin uusiminen Jos kurssikokeesi suoritus on hylätty (arvosana 4) tai olet ollut pätevästä syystä poissa kokeesta mutta tehnyt kurssin osasuoritukset (arvosanamerkintä T) saat kerran osallistua saman kurssin seuraavaan loppukokeeseen opetukseen osallistumatta. Ilmoittaudu kurssille normaalisti sekä ilmoita asiasta opettajalle kurssin alussa. Jos kurssi opetetaan vain kerran vuodessa, kysy opettajalta uusintamahdollisuudesta. Arvosanamerkintä K tarkoittaa keskeytynyttä kurssia, joka on suoritettava uudestaan. Hyväksytyn kurssin uusiminen Voit suorittaa kurssit uudelleen osallistumalla kurssin loppukokeeseen. Kielissä, joissa on käytössä kurssien suoritusjärjestys, voi näin suorittaa viimeisen hyväksytyn ja kaksi sitä edeltävää kurssia opetukseen osallistumatta. Paremman suorituksen arvosana jää voimaan. Ilmoittaudu kurssille normaalisti sekä ilmoita asiasta opettajalle kurssin ensimmäisellä tunnilla. TODISTUKSET Päättötodistus annetaan, kun olet suorittanut lukion koko oppimäärän hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelemiesi pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona. Arvosana annetaan kokonaislukuna ja 0,5 pyöristetään aina ylöspäin. Pakollisista ja valtakunnallista kursseista saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: suoritettu hylättyjä max. 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän Robert Lucander, Lukeminen, 2005.

8 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Voit halutessasi pyytää numeroarvosanan sijasta suoritusmerkinnän sellaisista oppiaineista, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli oppimääräsi niissä on korkeintaan kaksi kurssia. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. MITEN ARVOSANAT NÄKYVÄT WILMASSA? Avaa Opinnot. Kurssiarvosanat näkyvät värillisissä ruuduissa, Aineen tähänastinen keskiarvo on harmailla riveillä. Merkintä ET tarkoittaa, että sinulla on liikaa nelosia. Suorita muita kursseja hyväksytysti tai korota nelosia. Välitodistus Opinto-ohjaaja jakaa valmistuville abeille maaliskuussa (kevään tutkinto) ja syyskuussa (syksyn tutkinto) välitodistuksen. Hae välitodistus opinto-ohjaajalta erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Välitodistuksessa näkyvää oppimäärän arvosanaa voi korottaa yo-tutkinnon jälkeen järjestettävissä korotustenteissä. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun olet suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. Pyydä todistus kansliasta hyvissä ajoin. Erotodistus annetaan, jos eroat lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. Pyydä se kansliasta. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä (lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/ ). Opiskelutodistuksen saa kansliasta. Koko lukiotutkinnon suorittavat päätoimiset opiskelijat saavat myös VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksen, etu ei koske etälukion opiskelijoita. Aikuislukion opiskelija ei ole oikeutettu Tampereen liikennelaitoksen opiskelijalippuun.

9 YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, yhden reaaliaineen kokeen ja matematiikan kokeen joukosta. Yksi kokeista on suoritettava vaativamman eli A-tason kokeena. Vieraan kielen tai matematiikan kokeen voi suorittaa joko pitkän tai lyhyen oppimäärän sekä ruotsin kielen kokeen pitkän tai keskipitkän oppimäärän mukaisena riippumatta lukiossa suoritetusta oppimäärän pituudesta. Neljän pakollisen kokeen lisäksi kokelas voi osallistua haluamansa määrään ylimääräisiä kokeita. Tutkinnon suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa opinto-ohjaajan kanssa. Ylioppilastutkinnon kaikki kokeet voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajauttaa kokeet suoritettavaksi kahden tai kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoon voi osallistua opiskeltuaan lukion pakolliset kurssit kirjoitettavista aineista. Ammattilukiolaisilla on osallistumisoikeus myös silloin, kun he ovat opiskelleet ammatillista perustutkintoa 1 ½ vuotta. Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, jonka kesto on vähintään 2 ½ vuotta, voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäsuorituksia. Jos sinulla on 2-vuotinen ammattitutkinto, jonka perusteella pyrit osallistumaan yo-tutkintoon, ano heti opintojen alussa ylioppilastutkintolautakunnalta lisäopintoja. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien ohjaus Abien infotilaisuudet (Abi-info I ja Abi-info II) ovat pakollisia kaikille kirjoituksiin aikoville. Vastuu opintojen etenemisestä tutkinnon suorittamiseen tarvittavalla tavalla on opiskelijalla, mutta tarvittaessa voi varata ajan opinto-ohjaajalle. Robert Lucander, Tutkinto, 2005 (osa).

10 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa sekä ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjausta järjestetään erilaisina infotilaisuuksina ja henkilökohtaisena ohjauksena. Ajan voi varata opinto-ohjaajilta sähköpostilla tai wilmaviestillä. ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti ammattioppilaitosten tiloissa päivällä. Kun suunnittelet opintojen kulkua, - ota alusta asti huomioon mahdollinen yo-tutkinnon hajauttaminen - valitse opintojen alusta alkaen äidinkielen, A-kielen, B1-kielen, matematiikan ja B3-kielen kursseja - ota huomioon, että kurssien suoritusjärjestyksestä määrätään kunkin aineen kohdalla erikseen - huolehdi, että kaikki pakolliset kurssit kuuluvat opinto-ohjelmaasi ja minimikurssimäärä 44/48 on suoritettu hyvissä ajoin ennen haluamaasi valmistumisajankohtaa: keväällä ylioppilaaksi valmistuvat 5. jaksossa ja syksyllä valmistuvat 1. jaksossa. Aikaisemmat opinnot otetaan huomioon siten, että voit saada vapautuksen niitä sisällöltään vastaavista kursseista. Kysy opinto-ohjaajalta! Oheisessa taulukossa on esimerkki kolmen vuoden opintosuunnitelmasta. SEURAA koulun kotisivua osoitteessa Wilman viestejä ja aulan ilmoitustaulua. YLLÄPIDÄ yhteystietojasi Wilmassa. ILMOITA opettajille poissaoloista. OHJEITA LÖYTYY kotisivujen Opiskelijalle välilehdeltä. KYSY opettajilta tai kansliasta. LUKION ERITYISOPETUS Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Erityisopettaja käy esittäytymässä äidinkielen kursseilla. Tässä yhteydessä opiskelijat täyttävät kyselylomakkeen opintoihinsa ja kielellisiin taitoihin liittyen. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Kurssilla voidaan myös arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

11 OPISKELUSUUNNITELMA Esimerkki kurssien suoritusjärjestyksestä kolmen vuoden aikana Tee oma suunnitelmasi, merkitse tänä lukuvuonna suoritettavat kurssit itsellesi muistiin: Oppiaine Pakolliset kurssit 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi (4. vuosi) yo-aikataulu Äidinkieli 1-5 ÄI10, ÄI1, ÄI2 ÄI3, ÄI4 ÄI5, ÄI6, ÄI9 Suomi toisena kielenä, S2 1-5 S21, S22 S23, S24 S25, S26 A-kieli englanti 1-6 ENA9, ENA1, ENA2, ENA3, ENA10 ENA4, ENA5, ENA6, ENA11 ENA7, ENA13, ENA12 ENA8 B1-kieli ruotsi 1-5 RUB8, RUB1, RUB2 RUB3, RUB4, RUB9, RUB5 B3-kieli 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 RUB11,RUB7, RUB10, RUB6 Matematiikka pitkä 1-10 MAA15, MAA1 MAA2, MAA3, MAA4, MAA11 MAA5, MAA6, MAA7, MAA8, MAA12,MAA16 MAA17 MAA9, MAA10, MAA13, MAA14, MAA18 Matematiikka lyhyt 1-6 MAB10,MAB1, MAB2, MAB3 MAB4, MAB5, MAB11 MAB6, MAB7, MAB8, MAB9 Fysiikka 1 FY1 FY2, FY3, FY8 FY4, FY5, FY6, FY7, FY10 Kemia 1 KE1 KE2, KE3 KE4, KE5, KE7 Elämänkatsomustieto 1 ET1 ET2, ET3 ET4, ET5 Uskonto 1 UE1 UE2, UE3 UE4, UE5 Filosofia 1 FI1 FI2 FI3, FI4 Biologia 1-2 BI1 BI2, BI3 BI4, BI5, BI6 Maantiede 1 GE1 GE2, GE3 GE4, GE5 Historia 1-3 HI1, HI2 HI3, HI4 HI5, HI6, HI7 Yhteiskuntaoppi 1 YH1 YH2, YH3 YH4, YH5 Psykologia PS1, PS2 PS3, PS4 PS5, PS7 Liikunta* 1 LI1 Terveystieto* 1 TE1 TE2 TE3, TE4 Kuvataide* 0, 1 tai 2 KU1 KU2 OPO OPO1, OPO3 *pakollisia kursseja alle 18-vuotiaina lukio-opinnot aloittaneille

12 OPPIKIRJAT Kurssin alussa sovittavia tai opettajan antamia materiaaleja ei ole mainittu. Oppikirjat kerrotaan myös kotisivuilla sekä Wilmassa kurssivalinnan yhteydessä. BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 EAB31-4 EAB35-8 ENA1 ENA2 ENA3 ENA4 ENA5 ENA6 ENA7 ENA8 ENA9 ENA10 ENA11 ENA12 ENA13 ENA15 ET1 ET2 ET3 FI1 FI2 FI3 FI4 FY1 FY2 FY3 FY4 Kokkonen Nowak Sipura Veistola Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Eliömaailma BI1 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Solu ja perinnöllisyys BI2 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Ympäristöekologia BI3 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Ihmisen biologia BI4 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Bioteknologia BI5 Otava Laine-Rubio-Setälä: Acción! 1 Sanoma Pro Laine-Rubio-Setälä: Acción! 2 Sanoma Pro ja Mäkinen: CLARO! Lyhyt espanjan kielioppi. Tammi McWhirr et al.: Open Road, Course 1 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 2 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 3 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 4 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 5 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 6 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 7 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 8 Otava McWhirr et al.: Open Road, Course 1 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 2 ja Open Road, Course 3 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Karapalo et al.: Open Road, Courses 4 & 6 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä tunnilla. Karapalo et al.: Open Road, Course 7 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava sekä opettajan laatima materiaali. Hjelm & Slotte: Dialogi hyvästä elämästä Tammi Tomperi & Slotte & Hjelm: Dialogi tiedosta ja maailmankuvasta Tammi Tomperi & Niemelä: Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä Tammi Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Filosofian Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Etiikan Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Tiedon Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Yhteiskunnan Odysseia Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 1. Fysiikka luonnontieteenä, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 2, Lämpö, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 3, Aallot, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 4, Liikkeen lait, Sanoma Pro, 2010 tai uudempi painos

13 FY5 FY6 FY7 FY8 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 HI6 IAB31-3 IAB34-6 Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio, Sanoma Pro, 2012 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 6, Sähkö, Sanoma Pro, 2012 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 7, Sähkömagnetismi, Sanoma Pro, 2011 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 8, Aine ja säteily, Sanoma Pro, 2011 tai uudempi painos Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 1 Sininen planeetta Sanoma Pro. Digikirja: ISBN egeos 1 (12 kk lisenssi) tai ISBN egeos 1 (48 kk lisenssi) Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 2 Yhteinen maailma, Sanoma Pro Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 3 Haasteiden maailma, Sanoma Pro Anttila-Muilu - Cantell - Sorvali - Tani: GEOS 4 Aluetutkimus. Sanoma Pro Kurssilla käytetään pakollisten ja syventävien kurssien oppikirjoja. Kohi et.al., Forum. Eurooppalainen ihminen. Otava Kohi et al., Forum, Kansainväliset suhteet. Otava Kohi et. al.: Forum. Suomen historian käännekohtia. Otava Kohi et. al., Forum. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri. Otava Ekonen et al., Forum. Suomi esihistoriasta autonomian aikaan. Otava Kohi et al., Forum. Kulttuurien kohtaaminen. Otava Imperato, Kuusela, Meurman, Feroldi: Bella vista 1, italiaa aikuisille ja lukioon Imperato, Kuusela, Meurman: Bella vista 2, italiaa aikuisille ja lukioon IAB37-8 Balì, Ziglio, Kaipainen: Espresso 3. KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 MAA1 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5 MAA6 MAA7 MAA8 MAA9 Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 1, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 2, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 3, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 4, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 5, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 1, Funktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 5, Vektorit, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 7, Derivaatta, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Sanoma Pro

14 MAA10 MAA11 MAA12 MAA13 MAA16 MAA17 MAA18 MAB1 MAB2 MAB3 MAB4 MAB5 MAB6 MAB7 MAB8 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS7 RAB31-2 RUB1 RUB2 RUB3 RUB4 RUB5 RUB6 RUB7 RUB10 RUB11 Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä Matematiikka 11, Logiikka ja lukuteoria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro Kuten kursseilla MAA1-MAA4. Kuten kursseilla MAA5, MAA7, MAA8 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 2, Geometria, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 3, Matemaattisia malleja I, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 4, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 6, Matemaattisia malleja II, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 2. Kehityspsykologia. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 5. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 1-5. Sanoma Pro tai vastaava ja opettajan materiaali, myös verkkomateriaalit Escalier 1.Sanomapro Galleri kurs 1. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 2. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 3. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 4. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 5. ja Galleri grammatik Otava Galleri 6 Otava Galleri 7 Otava, Galleri grammatik Otava Galleri grammatik Otava Galleri 6 Otava, Galleri grammatik Otava S21-2 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 1-2 S23-4 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 3-4

15 S25-6 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 5-6. SAB31 Aro, Busse, Ikonen, Jaakamo: Panorama Deutsch Start Texte 1-2 ja Übungen 1 SAB32 Aro ym. Panorama Start Texte 1-2 ja Übungen 2 SAB33 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 1 SAB34 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 2 SAB35 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 3 SAB36 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 4 SAB37 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 5 SAB38 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 6 TE1 TE2 TE3 UE1 UE2-3 UE4 UE5 Mikael Fogelholm Helena Huuhka Paula Reinikkala Tuula Sundman Heikki Huuhka: Terve! 1 Sanoma Pro; saatavana myös digikirjana Mikael Fogelholm - Helena Huuhka - Paula Reinikkala - Tuula Sundman: Terve! 2 Sanoma Pro Fogelholm Huuhka Reinikkala Sundman: Terve! 3. Lukion terveystieto. Terveys ja tutkimus TE3 Sanoma Pro Hanki, Könni, Lehtonen ym.: Silta 1, Uskonto ja Raamattu tai esilta 1 Uskonto ja Raamattu. WSOY. Hanki et al.: Pyhän Virta, lukion uskonto 1 Sanoma Pro Uskontojen virta, lukion uskonto 4 Sanoma Pro Suomalaisen uskon Virta, lukion uskonto 5 Sanoma Pro VEB31-3 Jegorenkov, Piispanen, Väisänen: Pora! 1 VEB34 Jegorenkov, Piispanen, Väisänen: Možno 1 VEB35-8 Jegorenkov, Piispanen: Možno 2 YH1 YH2 YH3 YH4 ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI9 ÄI10 Arola et. al., Kansalainen ja yhteiskunta. Edita Hänninen et al., Forum 2. Uusi taloustieto. Otava Kivelä Nordell, Jokaisen oikeustieto. Sanoma Pro Liuskari et al., Forum. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. Otava. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 4. Tekstit ja vaikuttaminen. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 5. Teksti, tyyli ja konteksti. sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti, Sanoma Pro, sekä Ylioppilastekstejä 2014, SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Ylioppilastekstejä 2014 ((kesäkurssilla Ylioppilastekstejä 2013), SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma Pro. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Ylioppilastekstejä SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro.

16 TAMPEREEN AIKUISLUKION TOIMINTAOHJE Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleisenä arvolähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulee edistää tasaarvoa ja hyvinvointia, ylläpitää ja vahvistaa osallistuvaa demokratiaa sekä vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista elinympäristöstä huolehtimiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Kerro koulun henkilökunnalle mahdollisista häiriöistä. Oppitunnit alkavat lukujärjestyksen mukaisesti. Saavuthan tunneille ajoissa. Viimeisen iltatunnin jälkeen koulusta on syytä poistua ripeästi, jotta vahtimestarit voivat tarkistaa koulun tilat työaikanaan. Oppiminen edellyttää kursseilla läsnäoloa ja opetuksessa tarvittavan materiaalin hankkimista. Vältä turhia poissaoloja. Kurssioppaassa mainittua oppikirjaa tarvitaan jo ensimmäisellä kurssitunnilla. Matkapuhelimen käyttö oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja toisin kehota. Pidäthän siis puhelimesi äänettömänä oppituntien ja kokeessa aikana. Koetilanteessa puhelinta ei saa ottaa esille, ettei tule epäilystä vilpistä. Vilppi kokeessa ja kurssitöiden plagiointi johtavat automaattisesti koko kurssin hylkäämiseen. Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto tai vahingoittaminen on kielletty. Siistissä ympäristössä on mukava työskennellä. Pidä siis huolta koulumme siisteydestä ja vie roskat roskakoriin. Päihteet ja huumeet eivät kuulu kouluun. Niiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä koulualueella ja aikuislukion tilaisuuksissa. Tupakointi on kielletty koulualueella. Seuraavalla sivulla olevasta kartasta näet koulualueen rajat. Pyörät, moottoripyörät ja autot pysäköidään niille varatuille alueille.

17 . Pysäköintitilaa on Uimalankadun varrella. Henkilökunnan pysäköintialueelle koulun vieressä ja Uimalankatu 4:ssä ei opiskelijoilla ole pysäköintilupaa

18 HENKILÖKUNTA Sähköpostiosoitteet ovat muotoa REHTORI Tuija Ylöniemi APULAISREHTORI Vesa Rantanen OPINTO-OHJAUS Ritva Lintonen Kaisu Lager-Ruuti ERITYISOPETUS Irmeli Rantala KOULUSIHTEERIT VAHTIMESTARIT Jouko Koivunen Hemmo Kinnunen OPETTAJAT Opettajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet ovat, ellei toisin mainita, muotoa Aarjyr Aarnitaival Jyri ÄI AlaKar Alajoki Minna MA, FY BruLii Brusila Liisa VE, SA HanTim Hanén Timo EN HarKat Harjuntausta Katja BI, GE HonEmm Honkanen Emma UE, PS HuuAnn Huuskonen Anna FY, MA HärTuo Härkönen Tuomo HI, YH HögHel Höglund Helen RU IkäKai Ikäläinen Kaisa ÄI KaiJar Kaitajärvi Jarmo MA, FY KalKat Kallio Katja MA, FY, KE KeiSat Keitaanpää Satu MA KuuKat Kuusela Katri IA LahIrm Lahtinen Irmeli BI, GE LeiPii Leinonen Pia EN, RU demkat de Marquez Katia EA MatLee Matinkari Leena EN MoiAnj Moilanen Anja TE MuuSal Muukki Salla MA, FY PunMer Punkari Meri S2, ÄI RanEev Rantala Eeva S2 RanVes Rantanen Vesa FY, MA RuoKai Ruostetsaari Kaisa RU, SA RutPia Rutanen Pia RA, EN SalSau Salmela Sauli FI, ET, LA SepTuu Seppälä Tuukka KU SopMIk Soppa Mikko HI, YH SteMer Stenvall Mervi KE, MA SyrEli Syri Elina EN, RU TukEij Tukiainen Eija KU VakTar Vakkuri Tarja PS, UE, FI ViiTii Viitanen Tiina EN, RU VirAim Virtanen Aimo MA VuoTii Vuolteenaho Tiina ÄI VäkAnn Väkiparta Annakaisa RU, EN YläAnn Ylä-Outinen Anni MA

19 JAKSOJÄRJESTYS jakso opetus alkaa opetus päättyy perjantaina työpäivä seuraavaan jaksoon ilmoittautuminen alkaa koepäivä ma ja ke klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ti ja to klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ma ja ke klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ti ja to klo ja ma - to klo alkavien kurssien kokeet kokeen palautus (* ke koe ma pe koe ke pe koe yo-juhla ke pe pe koe ma pe ti koe yo-juhla pe KOKEET alkavat klo 17.00, paitsi äidinkielen koe klo *) Kokeiden palautusajat: opetus ma - to klo palautus klo ma/ke klo klo ti/to klo klo ma/ke klo klo ti/to klo klo LOMAT syyslukukausi syysloma joululoma kevätlukukausi talviloma lomapäivä lomapäivä 6.5.

20 TAMPEREEN AIKUISLUKIO Uimalankatu 5, Tampere

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten!

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Elämä ja evoluutio kurssi 2 SanomaPro Happonen

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

OPPIKIRJAT lv

OPPIKIRJAT lv OPPIKIRJAT lv. 2016-2017 Rauman Lyseon lukio 26.5.2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI1-6 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (uusin painos 2016) Haapala ym. Otava 1,2,3 Jokaiseen kurssiin kuuluu oma

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015 HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015 Äidinkieli Särmä. Käsikirja OTAVA 1-6 ISBN 978-951-1-23436-4 tai vastaavat Särmä. Tehtäviä e-kirjat 2 978-951-1-24518-6 3 978-951-1-24765-4 4 978-951-1-253334

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Schildtin lukio, Jyväskylä Kaikista oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version, mikäli sellainen on saatavilla. Lisätietoa sähköisistä oppimateriaaleista kustantajien

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI07 Happonen ym.: BIOS 1, ISBN 978-951-0-34307-4, Sanoma Pro tai ebios 1 (48 kuukauden lisenssi), ISBN 978-952-63-18462,

Lisätiedot

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi)

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi) LYSEON LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 Oppikirjoista hankitaan aina uusin painos. Myös sähköinen oppikirja käy. OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1-6 ÄI8-9 SÄRMÄ + TEHTÄVÄKIRJAT

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Suomalaisen yo-opetuksen oppikirjat lv. 15-16 (lue näin K1 = kurssi 1 jne.) ÄIDINKIELI 1. -3 lk:t Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja 1.vsk Kouki-Karhumäki

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 LOPS2016 = Lukion opetussuunnitelma, otetaan käyttöön syksyllä 2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS: ÄI0: Ei oppikirjaa. Materiaali jaetaan kurssin aikana. ÄI1:

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016

Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016 1 Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016 Äidinkieli 1-3 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS2016) Haapala, Hellström ym. 1 Särmä. Tehtäviä 1 (LOPS2016) Kaseva, Naalisvaara

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISLYSEO OPPIKIRJAT 2016-2017 9.5.2016

KOUVOLAN YHTEISLYSEO OPPIKIRJAT 2016-2017 9.5.2016 KOUVOLAN YHTEISLYSEO OPPIKIRJAT 20-2017 9.5.20 Kaikki koulun käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa tällöin

Lisätiedot

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat!

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat! Raudaskylän lukion (PÄIVÄLUKIO) oppikirjat 2016 2017 Iltalukion oppikirjan opettaja ilmoittaa ennen kurssia. Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat!

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2016-2017 Sivu 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. kurssi Karhumäki ym Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tekstit ja vuorovaikutus. Digikirja SanomaPro 2. kurssi Karhumäki ym

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-17

VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-17 VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-17 Huom! Muiden koulujen verkkokursseilla saatetaan käyttää muitakin kuin listassa olevia oppikirjoja. Kun osallistut verkkokursseille, tarkista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

OPPIKIRJAT lv. 2014 2015

OPPIKIRJAT lv. 2014 2015 OPPIKIRJAT lv. 2014 2015 LUKION OPPIKIRJAT AINE/ KURSSI KIRJAN NIMI/ TEKIJÄ/T KUSTANTAJA ISBN-numero ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI2 ÄI3 Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN: 9789511234364 978-951-1-26988-5

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI3 Jukola tekstioppi ja tehtäväkirjat (Johanna

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ÄI 1 9 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Otava

ÄI 1 9 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Otava Sammon keskuslukion oppikirjat vanha OPS lukuvuonna 2016 2017 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 9 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Voit käyttää myös sähköistä oppikirjaa, jos käytössäsi on oppitunnilla

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssit 1 9 Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva jne Särmä + tehtävävihkot 1 6, 8-9 Myös e-kirja käy joko tabletilla tai tietokoneella (ei puhelimella)

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Suomalaisen yo-opetuksen oppikirjat lv. 16-17 (lue näin K1 = kurssi 1 jne.) ÄIDINKIELI 1. lk:t Haapala ym.: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus ja Särmä Tehtäviä 1-3 (2016,

Lisätiedot

AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos.

AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos. AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja AI1, Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Vesa Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos. Särmä

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT lukuvuosi

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT lukuvuosi OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT lukuvuosi 2016 17 HUOM! Jos oppikirjan nimen edessä on v-kirjain, se t arkoit t aa 2014- ja 2015-ryhmien opiskelijoiden kurssikirjoja. OPPIAINE KIRJAN

Lisätiedot