TAMPEREEN AIKUISLUKIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN AIKUISLUKIO"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AIKUISLUKIO LUKIOLAISEN OPAS

2 TAMPEREEN AIKUISLUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE pakolliset kurssit valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Suomi toisena kielenä S A-kieli englanti ENA , 15 B1-kieli ruotsi RUB B3-kieli italia IAB espanja EAB ranska RAB saksa SAB venäjä VEB Matematiikka pitkä MAA lyhyt MAB Biologia BI Maantiede GE Fysiikka FY Kemia KE Uskonto tai/ja UE Elämänkatsomustieto ET Filosofia FI Historia HI Yhteiskuntaoppi YH Psykologia PS Kuvataide * KU 1-2 Liikunta * LI 1 Terveystieto * TE Yhteensä vähintään 44 (48*) kurssia. * Pakollinen vain alle 18-vuotiaana lukion opinnot aloittaneille ja niille, joiden päiväopintojen keskeytymisestä on kulunut alle vuosi. Musiikkia ei opeteta aikuislukiossa mutta se voidaan hyväksilukea entisistä opinnoista. Liikunta suoritetaan itsenäisesti liikuntakortilla.

3 TERVETULOA! Tampereen aikuislukio on toiminut yli viisikymmentä vuotta tarjoten aikuisille joustavan tavan lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä tietojen parantamiseen aineopiskelijana lukion eri aineissa. Tässä oppaassa kerrotaan aikuislukion toiminnan pääpiirteet. Opas on tarkoitettu luettavaksi yhdessä koulun kotisivujen kanssa. sisältää ajankohtaiset uutiset kurssikirjat kurssi- ja ainekohtaiset ohjeet oppaat ja tiedotteet opinto-ohjauksen asiat ylioppilastutkinnon ohjeet opinnoissa tarvittavat linkit yhteystiedot PAKOLLISET JA VALINNAISET AINEET Koko lukion suorittavan vähimmäiskurssimäärä on 44, alle 18-vuotiaina aikuislukiossa aloittaneiden ja niillä, joiden päiväopintojen keskeytymisestä on kulunut alle vuosi, vähimmäiskurssimäärä on 48. Mukaan lasketaan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä ne koulukohtaiset kurssit, jotka on suoritettu hyväksytysti. Enimmäiskurssimäärää ei ole, lukio tulee kuitenkin suorittaa 2-4 vuodessa. Pakolliset oppiaineet Pakolliset oppiaineet selviävät oheisesta kurssitarjonnasta. A-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 3. tai 5. luokalla. Aikuislukiossa A kielenä opetetaan englantia. B1-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 7. luokalla. Aikuislukiossa B1-kieli on ruotsi. Alle 18-vuotiaana lukioopinnot aloittaneille ja niille, joiden päiväopintojen keskeytymisestä ei ole ehtinyt kulua yhtä vuotta, ovat pakollisia kurssit KU1-2/ MU1-2, näistä kaksi, sekä LI1 ja TE1. Valittavat pakolliset oppiaineet Matematiikassa valitaan joko pitkä tai lyhyt oppimäärä. Uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta on suoritettava yksi pakollinen kurssi. Liikuntakurssin tarvitseva opiskelija saa kansliasta tai opinto-ohjaajalta liikuntakortin, johon merkitään liikuntasuoritukset. Kortti palautetaan kansliaan. Valinnaiset oppiaineet B3-kielen opiskelu aloitetaan lukiossa. On mahdollista opiskella myös useampaa B3- kieltä.

4 ILTALUKIO Tutkinto-opiskelijat suorittavat lukion koko oppimäärän. Heille opetus on maksutonta. Useimmat suorittavat myös ylioppilastutkinnon. Muut ovat aineopiskelijoita. He opiskelevat yhtä tai muutamaa ainetta. Aineopiskelun lukuvuosimaksu on 200. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä Tampereen kaupungissa toimivien lukioiden opiskelijoille opetus on maksutonta. Maksavia aineopiskelijoita ovat lukion päättötodistuksen saaneet, jotka suorittavat yotutkintoaan tai korottavat lukioarvosanojaan aikuislukiossa. ETÄLUKIO Etälukiossa opiskellaan vain tutkintotavoitteisesti. Etälukion opetus on monimuoto-opetusta. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuksesta (pohjatunnit, lähitunnit, tutorointi ja koe, joista koe on pakollinen). Lisäksi tarjotaan verkkokursseja, joissa ei ole lähiopetusta eikä tutorointia. Etälukiolaiset voivat osallistua myös aikuislukion iltaopetukseen. Yhteyttä opettajiin pidetään Wilman kautta. Kaikkien opiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE tapahtuu Wilman kautta. AINEOPISKELUN MAKSU oikeuttaa ilmoittautumaan kursseille se ei takaa, että aineopiskelija mahtuu juuri siihen ryhmään kuin haluaa. Jos ryhmä on jo täynnä, kurssin suoritus siirtyy toiseen kertaan. Tutorointiaikoina opettajaa voi tulla tapaamaan koululle. Länsi-Suomen aikuislukioiden etälukioverkoston kurssitarjottimelta eli LSE-tarjottimelta löytyy mm. reaaliaineiden syventäviä kursseja. Ennen ilmoittautumista on omalta koululta saatava lupa kurssin suorittamiseen. OPETUS Yleensä lukion oppimäärä suoritetaan 2-4 vuodessa. Suorittaakseen lukion kolmessa vuodessa opiskelijan on valittava keskimäärin kolme kurssia jokaisessa lukuvuoden kuudessa jaksossa. Kukin opiskelija etenee omien edellytystensä mukaisesti ja on itse vastuussa edistymisestään ja opiskelumenestyksestään. Opiskelun suunnittelussa kannattaa kysyä neuvoja opinto-ohjaajalta ja asianomaisen aineen opettajalta.

5 Kurssimuotoisuus Oppiaineiden oppimäärät on jaettu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin sekä koulukohtaisiin kursseihin. Oppiaineen oppimäärä on suoritettu, kun vähintään oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ja pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa on vaadittava määrä hyväksyttyjä suorituksia. Luokattomassa lukiossa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnittelussa tarvitaan aine- ja kurssikohtaisia ohjeita ja lukujärjestystarjotinta, jotka löytyvät kotisivuilta. Ota tarvittessasi yhteyttä opinto-ohjaajaan, ajan voit varata myös kansliasta. Jaksot Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko ja palautustunti. Opetusviikko on pääsääntöisesti nelipäiväinen, maanantaista torstaihin. Koeviikolla myös perjantaina voi olla koepäivä. Iltatunnit Opetusryhmä kokoontuu kahdesti viikossa ma ja ke tai ti ja to klo tai ma ja ke tai ti ja to Kokeet alkavat klo 17.00, paitsi äidinkielen koe klo Kurssien luokkatilat selviävät Wilman opiskelijakohtaisesta työjärjestyksestä. klo ma ti ke to Etäopetus Etäkursseissakin on lähiopetusta iltaisin: johdannot eli pohjatunnit, kolme lähiopetustuntia ja koe. Näistä koe on pakollinen. Lähiopetusajat selviävät etälukion jaksotiedotteesta, joka löytyy kotisivuilta. OPISKELIJOIDEN SÄHKÖISET PALVELUT Palveluihin on linkit koulun kotisivuilla. Wilma: Tiedotus, viestintä, lukujärjestykset, arvioinnit ja kurssivalinnat Moodle: Verkko-oppimisalusta eli kurssien kotipesä verkossa, toimii wilmatunnuksella. Moodle kysyy todennäköisesti kurssiavainta, jonka saat opettajaltasi kurssin alussa Office 365: Tallennustilaa verkossa omille tiedostoille 7 Gt, wilmatunnuksella. Koulun tietokoneiden käyttö vaatii opetusverkon tunnuksen, jonka saa kansliasta. OPISKELIJAHUOLTO Aikuislukion opiskelijoiden kouluterveydenhuolto on nuorisoneuvolassa. Äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturmissa ota yhteyttä oman kunnan terveyskeskukseen. Jos epäilet lukihäiriötä, ota yhteys erityisopettajaan heti opintojen alkuvaiheessa ja ehdottomasti hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksia.

6 KURSSIEN SUORITUSOHJEET Oppimäärä Aineen koko oppimäärä on suoritettu, kun vähintään oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ja pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa on vaadittava määrä hyväksyttyjä suorituksia. Lukion päättötodistukseen vaadittavaa vähimmäiskurssimäärää varten on opiskeltava myös vapaasti valittavia syventäviä kursseja, jotka ovat aineesta riippuen luonteeltaan lähtötaso-, kertaavia tai syventäviä kursseja. Aikuislukion päättötodistukseen vaadittava vähimmäiskurssimäärä on 18-vuotiaana ja yli 18-vuotiaana aloittaneilla 44 ja alle 18- vuotiaana aloittaneilla 48. Kurssien suoritusjärjestys Osassa oppiaineista on kursseille määrätty tietty suoritusjärjestys, jota on pääsääntöisesti noudatettava. Kunkin aineen suoritusjärjestyksestä kerrotaan ainekohtaisissa kurssikuvauksissa koulun kotisivuilla. Opetukseen osallistuminen kuuluu osana kurssin suorittamiseen. Ilmoita poissaolosta ehdottomasti opettajalle. Etenemiseste Eräissä oppiaineissa muodostaa kaksi perättäistä hylättyä (arvosana 4) kurssia etenemisesteen eli opiskelija ei voi tämän jälkeen osallistua järjestyksessä seuraavalle kurssille ennen kuin on suorittanut vähintään toisen näistä kursseista hyväksyttävästi. Tarkista ainekohtaiset kurssikuvaukset kotisivuilta. Muualla suoritetut opinnot Sinulla on oikeus lukea hyväksi lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Hyväksiluvuista sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja määrittää päivälukiosta aikuislukioon siirtyvien (lukion keskeytymisestä alle vuosi) suoritettavien kurssien lukumäärän suhteessa päivälukiossa suoritettuihin opintoihin. Kurssille ilmoittautuminen Ilmoittaudutaan jokaiselle kurssille erikseen etukäteen. Ilmoittautuminen avataan Wilmassa viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu seuraavan kerran kun kurssia opetetaan. Jos olet jo aiemmin osallistunut aikuislukiossa kurssille ja olet saanut merkinnän T tai numeron 4 10, ilmoittaudu kursseille muiden lailla. Ota yhteyttä opettajaan mahdollisia erityisohjeita varten kurssin alussa. Peruuta ilmoittautumisesi Wilmassa, jos et osallistu kurssille! Robert Lucander, Pelit,2005. Kurssikokeet ja kokeiden palautukset Kunkin kurssin lopussa on yleensä koe. Kokeesta ei saa olla pois ilman hyväksyttävää syytä. Kokeet alkavat klo (äidinkielen koe klo 16).

7 Kokeet pidetään pääsääntöisesti siinä luokassa, jossa kurssi on opetettu, ellei toisin ilmoiteta. Kokeesta ei saa poistua ennen klo Koepäivinä ei ole opetusta. Mikäli sinulla on toisen kurssin uusinta ja toinen kurssi, johon osallistut, samaan aikaan, sovi kyseisten opettajien kanssa koejärjestelyistä. Kurssin viimeinen tunti on palautustunti. Se on oppimisen kannalta usein tärkein tunti. Kokeiden palautusajat löytyvät oppaan takaa jaksojärjestyksestä. Kurssin arviointi Kurssit arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä tai merkinnöin S = suoritettu kurssi T = täydennettävä kurssi. Merkinnän saa, jos on pätevästä syystä ollut poissa kurssin loppukokeesta tai jos jokin kurssin osasuoritus puuttuu. Keskustele kurssin täydentämisestä opettajan kanssa. K = keskeytetty kurssi. Merkinnän saa, jos on ilmoittautunut kurssille mutta jättänyt sen kesken, jos poissaoloja on liikaa tai jos kurssin osasuorituksia on tekemättä. Kurssi on käytävä uudelleen. Hylätyn kurssin uusiminen Jos kurssikokeesi suoritus on hylätty (arvosana 4) tai olet ollut pätevästä syystä poissa kokeesta mutta tehnyt kurssin osasuoritukset (arvosanamerkintä T) saat kerran osallistua saman kurssin seuraavaan loppukokeeseen opetukseen osallistumatta. Ilmoittaudu kurssille normaalisti sekä ilmoita asiasta opettajalle kurssin alussa. Jos kurssi opetetaan vain kerran vuodessa, kysy opettajalta uusintamahdollisuudesta. Arvosanamerkintä K tarkoittaa keskeytynyttä kurssia, joka on suoritettava uudestaan. Hyväksytyn kurssin uusiminen Voit suorittaa kurssit uudelleen osallistumalla kurssin loppukokeeseen. Kielissä, joissa on käytössä kurssien suoritusjärjestys, voi näin suorittaa viimeisen hyväksytyn ja kaksi sitä edeltävää kurssia opetukseen osallistumatta. Paremman suorituksen arvosana jää voimaan. Ilmoittaudu kurssille normaalisti sekä ilmoita asiasta opettajalle kurssin ensimmäisellä tunnilla. TODISTUKSET Päättötodistus annetaan, kun olet suorittanut lukion koko oppimäärän hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelemiesi pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona. Arvosana annetaan kokonaislukuna ja 0,5 pyöristetään aina ylöspäin. Pakollisista ja valtakunnallista kursseista saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: suoritettu hylättyjä max. 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän Robert Lucander, Lukeminen, 2005.

8 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Voit halutessasi pyytää numeroarvosanan sijasta suoritusmerkinnän sellaisista oppiaineista, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli oppimääräsi niissä on korkeintaan kaksi kurssia. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. MITEN ARVOSANAT NÄKYVÄT WILMASSA? Avaa Opinnot. Kurssiarvosanat näkyvät värillisissä ruuduissa, Aineen tähänastinen keskiarvo on harmailla riveillä. Merkintä ET tarkoittaa, että sinulla on liikaa nelosia. Suorita muita kursseja hyväksytysti tai korota nelosia. Välitodistus Opinto-ohjaaja jakaa valmistuville abeille maaliskuussa (kevään tutkinto) ja syyskuussa (syksyn tutkinto) välitodistuksen. Hae välitodistus opinto-ohjaajalta erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Välitodistuksessa näkyvää oppimäärän arvosanaa voi korottaa yo-tutkinnon jälkeen järjestettävissä korotustenteissä. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun olet suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän. Pyydä todistus kansliasta hyvissä ajoin. Erotodistus annetaan, jos eroat lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. Pyydä se kansliasta. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä (lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/ ). Opiskelutodistuksen saa kansliasta. Koko lukiotutkinnon suorittavat päätoimiset opiskelijat saavat myös VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksen, etu ei koske etälukion opiskelijoita. Aikuislukion opiskelija ei ole oikeutettu Tampereen liikennelaitoksen opiskelijalippuun.

9 YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, yhden reaaliaineen kokeen ja matematiikan kokeen joukosta. Yksi kokeista on suoritettava vaativamman eli A-tason kokeena. Vieraan kielen tai matematiikan kokeen voi suorittaa joko pitkän tai lyhyen oppimäärän sekä ruotsin kielen kokeen pitkän tai keskipitkän oppimäärän mukaisena riippumatta lukiossa suoritetusta oppimäärän pituudesta. Neljän pakollisen kokeen lisäksi kokelas voi osallistua haluamansa määrään ylimääräisiä kokeita. Tutkinnon suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa opinto-ohjaajan kanssa. Ylioppilastutkinnon kaikki kokeet voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajauttaa kokeet suoritettavaksi kahden tai kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Osallistumisoikeus Ylioppilastutkintoon voi osallistua opiskeltuaan lukion pakolliset kurssit kirjoitettavista aineista. Ammattilukiolaisilla on osallistumisoikeus myös silloin, kun he ovat opiskelleet ammatillista perustutkintoa 1 ½ vuotta. Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, jonka kesto on vähintään 2 ½ vuotta, voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäsuorituksia. Jos sinulla on 2-vuotinen ammattitutkinto, jonka perusteella pyrit osallistumaan yo-tutkintoon, ano heti opintojen alussa ylioppilastutkintolautakunnalta lisäopintoja. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien ohjaus Abien infotilaisuudet (Abi-info I ja Abi-info II) ovat pakollisia kaikille kirjoituksiin aikoville. Vastuu opintojen etenemisestä tutkinnon suorittamiseen tarvittavalla tavalla on opiskelijalla, mutta tarvittaessa voi varata ajan opinto-ohjaajalle. Robert Lucander, Tutkinto, 2005 (osa).

10 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa sekä ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjausta järjestetään erilaisina infotilaisuuksina ja henkilökohtaisena ohjauksena. Ajan voi varata opinto-ohjaajilta sähköpostilla tai wilmaviestillä. ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti ammattioppilaitosten tiloissa päivällä. Kun suunnittelet opintojen kulkua, - ota alusta asti huomioon mahdollinen yo-tutkinnon hajauttaminen - valitse opintojen alusta alkaen äidinkielen, A-kielen, B1-kielen, matematiikan ja B3-kielen kursseja - ota huomioon, että kurssien suoritusjärjestyksestä määrätään kunkin aineen kohdalla erikseen - huolehdi, että kaikki pakolliset kurssit kuuluvat opinto-ohjelmaasi ja minimikurssimäärä 44/48 on suoritettu hyvissä ajoin ennen haluamaasi valmistumisajankohtaa: keväällä ylioppilaaksi valmistuvat 5. jaksossa ja syksyllä valmistuvat 1. jaksossa. Aikaisemmat opinnot otetaan huomioon siten, että voit saada vapautuksen niitä sisällöltään vastaavista kursseista. Kysy opinto-ohjaajalta! Oheisessa taulukossa on esimerkki kolmen vuoden opintosuunnitelmasta. SEURAA koulun kotisivua osoitteessa Wilman viestejä ja aulan ilmoitustaulua. YLLÄPIDÄ yhteystietojasi Wilmassa. ILMOITA opettajille poissaoloista. OHJEITA LÖYTYY kotisivujen Opiskelijalle välilehdeltä. KYSY opettajilta tai kansliasta. LUKION ERITYISOPETUS Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Erityisopettaja käy esittäytymässä äidinkielen kursseilla. Tässä yhteydessä opiskelijat täyttävät kyselylomakkeen opintoihinsa ja kielellisiin taitoihin liittyen. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Kurssilla voidaan myös arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

11 OPISKELUSUUNNITELMA Esimerkki kurssien suoritusjärjestyksestä kolmen vuoden aikana Tee oma suunnitelmasi, merkitse tänä lukuvuonna suoritettavat kurssit itsellesi muistiin: Oppiaine Pakolliset kurssit 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi (4. vuosi) yo-aikataulu Äidinkieli 1-5 ÄI10, ÄI1, ÄI2 ÄI3, ÄI4 ÄI5, ÄI6, ÄI9 Suomi toisena kielenä, S2 1-5 S21, S22 S23, S24 S25, S26 A-kieli englanti 1-6 ENA9, ENA1, ENA2, ENA3, ENA10 ENA4, ENA5, ENA6, ENA11 ENA7, ENA13, ENA12 ENA8 B1-kieli ruotsi 1-5 RUB8, RUB1, RUB2 RUB3, RUB4, RUB9, RUB5 B3-kieli 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 RUB11,RUB7, RUB10, RUB6 Matematiikka pitkä 1-10 MAA15, MAA1 MAA2, MAA3, MAA4, MAA11 MAA5, MAA6, MAA7, MAA8, MAA12,MAA16 MAA17 MAA9, MAA10, MAA13, MAA14, MAA18 Matematiikka lyhyt 1-6 MAB10,MAB1, MAB2, MAB3 MAB4, MAB5, MAB11 MAB6, MAB7, MAB8, MAB9 Fysiikka 1 FY1 FY2, FY3, FY8 FY4, FY5, FY6, FY7, FY10 Kemia 1 KE1 KE2, KE3 KE4, KE5, KE7 Elämänkatsomustieto 1 ET1 ET2, ET3 ET4, ET5 Uskonto 1 UE1 UE2, UE3 UE4, UE5 Filosofia 1 FI1 FI2 FI3, FI4 Biologia 1-2 BI1 BI2, BI3 BI4, BI5, BI6 Maantiede 1 GE1 GE2, GE3 GE4, GE5 Historia 1-3 HI1, HI2 HI3, HI4 HI5, HI6, HI7 Yhteiskuntaoppi 1 YH1 YH2, YH3 YH4, YH5 Psykologia PS1, PS2 PS3, PS4 PS5, PS7 Liikunta* 1 LI1 Terveystieto* 1 TE1 TE2 TE3, TE4 Kuvataide* 0, 1 tai 2 KU1 KU2 OPO OPO1, OPO3 *pakollisia kursseja alle 18-vuotiaina lukio-opinnot aloittaneille

12 OPPIKIRJAT Kurssin alussa sovittavia tai opettajan antamia materiaaleja ei ole mainittu. Oppikirjat kerrotaan myös kotisivuilla sekä Wilmassa kurssivalinnan yhteydessä. BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 EAB31-4 EAB35-8 ENA1 ENA2 ENA3 ENA4 ENA5 ENA6 ENA7 ENA8 ENA9 ENA10 ENA11 ENA12 ENA13 ENA15 ET1 ET2 ET3 FI1 FI2 FI3 FI4 FY1 FY2 FY3 FY4 Kokkonen Nowak Sipura Veistola Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Eliömaailma BI1 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Solu ja perinnöllisyys BI2 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Ympäristöekologia BI3 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Ihmisen biologia BI4 Otava Kokkonen - Nowak - Veistola - Vilkki - Vilkki: LUKION BIOLOGIA. Bioteknologia BI5 Otava Laine-Rubio-Setälä: Acción! 1 Sanoma Pro Laine-Rubio-Setälä: Acción! 2 Sanoma Pro ja Mäkinen: CLARO! Lyhyt espanjan kielioppi. Tammi McWhirr et al.: Open Road, Course 1 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 2 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 3 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 4 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 5 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 6 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 7 Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 8 Otava McWhirr et al.: Open Road, Course 1 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Karapalo et al.: Open Road, Course 2 ja Open Road, Course 3 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Karapalo et al.: Open Road, Courses 4 & 6 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä tunnilla. Karapalo et al.: Open Road, Course 7 Otava sekä Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava Silk et al.: Grammar Rules & Key Otava sekä opettajan laatima materiaali. Hjelm & Slotte: Dialogi hyvästä elämästä Tammi Tomperi & Slotte & Hjelm: Dialogi tiedosta ja maailmankuvasta Tammi Tomperi & Niemelä: Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä Tammi Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Filosofian Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Etiikan Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Tiedon Odysseia (Edita) Hallamaa Pihlström Pulliainen Salmenkivi Sihvola: Yhteiskunnan Odysseia Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 1. Fysiikka luonnontieteenä, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 2, Lämpö, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 3, Aallot, Sanoma Pro, 2009 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 4, Liikkeen lait, Sanoma Pro, 2010 tai uudempi painos

13 FY5 FY6 FY7 FY8 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 HI1 HI2 HI3 HI4 HI5 HI6 IAB31-3 IAB34-6 Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio, Sanoma Pro, 2012 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 6, Sähkö, Sanoma Pro, 2012 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 7, Sähkömagnetismi, Sanoma Pro, 2011 tai uudempi painos Lehto - Havukainen - Maalampi - Leskinen: Fysiikka 8, Aine ja säteily, Sanoma Pro, 2011 tai uudempi painos Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 1 Sininen planeetta Sanoma Pro. Digikirja: ISBN egeos 1 (12 kk lisenssi) tai ISBN egeos 1 (48 kk lisenssi) Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 2 Yhteinen maailma, Sanoma Pro Anttila-Muilu Cantell Jutila Lappalainen Sorvali Tani: GEOS 3 Haasteiden maailma, Sanoma Pro Anttila-Muilu - Cantell - Sorvali - Tani: GEOS 4 Aluetutkimus. Sanoma Pro Kurssilla käytetään pakollisten ja syventävien kurssien oppikirjoja. Kohi et.al., Forum. Eurooppalainen ihminen. Otava Kohi et al., Forum, Kansainväliset suhteet. Otava Kohi et. al.: Forum. Suomen historian käännekohtia. Otava Kohi et. al., Forum. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri. Otava Ekonen et al., Forum. Suomi esihistoriasta autonomian aikaan. Otava Kohi et al., Forum. Kulttuurien kohtaaminen. Otava Imperato, Kuusela, Meurman, Feroldi: Bella vista 1, italiaa aikuisille ja lukioon Imperato, Kuusela, Meurman: Bella vista 2, italiaa aikuisille ja lukioon IAB37-8 Balì, Ziglio, Kaipainen: Espresso 3. KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 MAA1 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5 MAA6 MAA7 MAA8 MAA9 Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 1, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 2, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 3, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 4, Sanoma Pro Kaila, Meriläinen, Ojala, Pihko, Salo: Reaktio 5, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 1, Funktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 5, Vektorit, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 7, Derivaatta, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Sanoma Pro

14 MAA10 MAA11 MAA12 MAA13 MAA16 MAA17 MAA18 MAB1 MAB2 MAB3 MAB4 MAB5 MAB6 MAB7 MAB8 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS7 RAB31-2 RUB1 RUB2 RUB3 RUB4 RUB5 RUB6 RUB7 RUB10 RUB11 Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä Matematiikka 11, Logiikka ja lukuteoria, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, Sanoma Pro Kangasaho, Mäkinen, Oikkonen, ym.: Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro Kuten kursseilla MAA1-MAA4. Kuten kursseilla MAA5, MAA7, MAA8 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 2, Geometria, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 3, Matemaattisia malleja I, 2013, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 4, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 6, Matemaattisia malleja II, Sanoma Pro 2014 Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro Aalto, Kangasaho, Kylliäinen ym.: Lyhyt matikka 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 2. Kehityspsykologia. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 5. Sanoma Pro Vilkko Riihelä Laine, Mielen maailma 1-5. Sanoma Pro tai vastaava ja opettajan materiaali, myös verkkomateriaalit Escalier 1.Sanomapro Galleri kurs 1. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 2. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 3. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 4. ja Galleri grammatik Otava Galleri kurs 5. ja Galleri grammatik Otava Galleri 6 Otava Galleri 7 Otava, Galleri grammatik Otava Galleri grammatik Otava Galleri 6 Otava, Galleri grammatik Otava S21-2 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 1-2 S23-4 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 3-4

15 S25-6 Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari: Kipinä. Suomea lukioon 5-6. SAB31 Aro, Busse, Ikonen, Jaakamo: Panorama Deutsch Start Texte 1-2 ja Übungen 1 SAB32 Aro ym. Panorama Start Texte 1-2 ja Übungen 2 SAB33 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 1 SAB34 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 2 SAB35 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 1-3 ja Übungen 3 SAB36 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 4 SAB37 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 5 SAB38 Busse ym.: Panorama Deutsch Texte 4-6 ja Übungen 6 TE1 TE2 TE3 UE1 UE2-3 UE4 UE5 Mikael Fogelholm Helena Huuhka Paula Reinikkala Tuula Sundman Heikki Huuhka: Terve! 1 Sanoma Pro; saatavana myös digikirjana Mikael Fogelholm - Helena Huuhka - Paula Reinikkala - Tuula Sundman: Terve! 2 Sanoma Pro Fogelholm Huuhka Reinikkala Sundman: Terve! 3. Lukion terveystieto. Terveys ja tutkimus TE3 Sanoma Pro Hanki, Könni, Lehtonen ym.: Silta 1, Uskonto ja Raamattu tai esilta 1 Uskonto ja Raamattu. WSOY. Hanki et al.: Pyhän Virta, lukion uskonto 1 Sanoma Pro Uskontojen virta, lukion uskonto 4 Sanoma Pro Suomalaisen uskon Virta, lukion uskonto 5 Sanoma Pro VEB31-3 Jegorenkov, Piispanen, Väisänen: Pora! 1 VEB34 Jegorenkov, Piispanen, Väisänen: Možno 1 VEB35-8 Jegorenkov, Piispanen: Možno 2 YH1 YH2 YH3 YH4 ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI9 ÄI10 Arola et. al., Kansalainen ja yhteiskunta. Edita Hänninen et al., Forum 2. Uusi taloustieto. Otava Kivelä Nordell, Jokaisen oikeustieto. Sanoma Pro Liuskari et al., Forum. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. Otava. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 4. Tekstit ja vaikuttaminen. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 5. Teksti, tyyli ja konteksti. sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kurssivihko 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti, Sanoma Pro, sekä Ylioppilastekstejä 2014, SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Ylioppilastekstejä 2014 ((kesäkurssilla Ylioppilastekstejä 2013), SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma Pro. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Ylioppilastekstejä SKS. Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Vuoden 2004 tai uudempi painos sekä Kielenhuollon vihko. Sanoma Pro.

16 TAMPEREEN AIKUISLUKION TOIMINTAOHJE Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yleisenä arvolähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulee edistää tasaarvoa ja hyvinvointia, ylläpitää ja vahvistaa osallistuvaa demokratiaa sekä vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista elinympäristöstä huolehtimiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Kerro koulun henkilökunnalle mahdollisista häiriöistä. Oppitunnit alkavat lukujärjestyksen mukaisesti. Saavuthan tunneille ajoissa. Viimeisen iltatunnin jälkeen koulusta on syytä poistua ripeästi, jotta vahtimestarit voivat tarkistaa koulun tilat työaikanaan. Oppiminen edellyttää kursseilla läsnäoloa ja opetuksessa tarvittavan materiaalin hankkimista. Vältä turhia poissaoloja. Kurssioppaassa mainittua oppikirjaa tarvitaan jo ensimmäisellä kurssitunnilla. Matkapuhelimen käyttö oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja toisin kehota. Pidäthän siis puhelimesi äänettömänä oppituntien ja kokeessa aikana. Koetilanteessa puhelinta ei saa ottaa esille, ettei tule epäilystä vilpistä. Vilppi kokeessa ja kurssitöiden plagiointi johtavat automaattisesti koko kurssin hylkäämiseen. Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto tai vahingoittaminen on kielletty. Siistissä ympäristössä on mukava työskennellä. Pidä siis huolta koulumme siisteydestä ja vie roskat roskakoriin. Päihteet ja huumeet eivät kuulu kouluun. Niiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä koulualueella ja aikuislukion tilaisuuksissa. Tupakointi on kielletty koulualueella. Seuraavalla sivulla olevasta kartasta näet koulualueen rajat. Pyörät, moottoripyörät ja autot pysäköidään niille varatuille alueille.

17 . Pysäköintitilaa on Uimalankadun varrella. Henkilökunnan pysäköintialueelle koulun vieressä ja Uimalankatu 4:ssä ei opiskelijoilla ole pysäköintilupaa

18 HENKILÖKUNTA Sähköpostiosoitteet ovat muotoa REHTORI Tuija Ylöniemi APULAISREHTORI Vesa Rantanen OPINTO-OHJAUS Ritva Lintonen Kaisu Lager-Ruuti ERITYISOPETUS Irmeli Rantala KOULUSIHTEERIT VAHTIMESTARIT Jouko Koivunen Hemmo Kinnunen OPETTAJAT Opettajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet ovat, ellei toisin mainita, muotoa Aarjyr Aarnitaival Jyri ÄI AlaKar Alajoki Minna MA, FY BruLii Brusila Liisa VE, SA HanTim Hanén Timo EN HarKat Harjuntausta Katja BI, GE HonEmm Honkanen Emma UE, PS HuuAnn Huuskonen Anna FY, MA HärTuo Härkönen Tuomo HI, YH HögHel Höglund Helen RU IkäKai Ikäläinen Kaisa ÄI KaiJar Kaitajärvi Jarmo MA, FY KalKat Kallio Katja MA, FY, KE KeiSat Keitaanpää Satu MA KuuKat Kuusela Katri IA LahIrm Lahtinen Irmeli BI, GE LeiPii Leinonen Pia EN, RU demkat de Marquez Katia EA MatLee Matinkari Leena EN MoiAnj Moilanen Anja TE MuuSal Muukki Salla MA, FY PunMer Punkari Meri S2, ÄI RanEev Rantala Eeva S2 RanVes Rantanen Vesa FY, MA RuoKai Ruostetsaari Kaisa RU, SA RutPia Rutanen Pia RA, EN SalSau Salmela Sauli FI, ET, LA SepTuu Seppälä Tuukka KU SopMIk Soppa Mikko HI, YH SteMer Stenvall Mervi KE, MA SyrEli Syri Elina EN, RU TukEij Tukiainen Eija KU VakTar Vakkuri Tarja PS, UE, FI ViiTii Viitanen Tiina EN, RU VirAim Virtanen Aimo MA VuoTii Vuolteenaho Tiina ÄI VäkAnn Väkiparta Annakaisa RU, EN YläAnn Ylä-Outinen Anni MA

19 JAKSOJÄRJESTYS jakso opetus alkaa opetus päättyy perjantaina työpäivä seuraavaan jaksoon ilmoittautuminen alkaa koepäivä ma ja ke klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ti ja to klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ma ja ke klo alkavien kurssien kokeet koepäivä ti ja to klo ja ma - to klo alkavien kurssien kokeet kokeen palautus (* ke koe ma pe koe ke pe koe yo-juhla ke pe pe koe ma pe ti koe yo-juhla pe KOKEET alkavat klo 17.00, paitsi äidinkielen koe klo *) Kokeiden palautusajat: opetus ma - to klo palautus klo ma/ke klo klo ti/to klo klo ma/ke klo klo ti/to klo klo LOMAT syyslukukausi syysloma joululoma kevätlukukausi talviloma lomapäivä lomapäivä 6.5.

20 TAMPEREEN AIKUISLUKIO Uimalankatu 5, Tampere

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

TAMPEREEN AIKUISLUKIO

TAMPEREEN AIKUISLUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO LUKIOLAISEN OPAS 2015-2016 TAMPEREEN AIKUISLUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE pakolliset kurssit valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI04.2 ÄI04.1 ja. Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI05.2 ÄI05.

Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI04.2 ÄI04.1 ja. Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI05.2 ÄI05. Tampereen yliopiston normaalikoulu lukion oppikirjalista 2015-2016 Äidinkieli ÄI01 Särmä + Tehtäviä 1 Äidinkieli ÄI02 Särmä + Tehtäviä 2 Äidinkieli ÄI03 Särmä + Tehtäviä 3 Äidinkieli ÄI04.2 Kurssivihko

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT:

SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: SAVITAIPALEEN LUKIO 29.5.2015 LUKUVUONNA 2015-2016 OVAT KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT OPPIKIRJAT: 1 1.luokkataso ÄIDINKIELI Haapala, Hellström ym.: SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Hellström, Kärki, Mustonen

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja kurssikohtaisten Särmä tehtäväkirjojen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules!

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 SanomaPro Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS - äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä-oppikirjan ja kurssikohtaisten Särmä-tehtäväkirjojen

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344)

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344) LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2013-2014 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat!

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat! Raudaskylän lukion ja iltalukion oppikirjat 2015-2016 Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat! Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) Kaikilla kursseilla on

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: Äidinkieli SanomaPro 978-951-0-26300-6 ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-2013 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat!

Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat! Raudaskylän lukion ja iltalukion oppikirjat 2014-2015 Huomioithan, että opisto tarjoaa päivälukiolaisten käyttöön pakollisten kurssien oppikirjat! Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) ÄI1: Haapala, Hellström

Lisätiedot

Kirjalista [lv. 2014-2015]

Kirjalista [lv. 2014-2015] Kirjalista [lv. 2014-2015] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-3 SÄRMÄ Suomen kieli ja kirjallisuus vaihtoehtona sama digikirjana: SÄRMÄ Suomen kieli

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 BIOLOGIA BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 Happonen et al. Bios 1, WSOY (uudistettu painos, kannessa karhu) Happonen et al. Bios 2, WSOY (uudistettu painos, kannessa pingviinejä)

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten!

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Elämä ja evoluutio kurssi 2 SanomaPro Happonen

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.05.2017 sivu 1 ( 9 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI04 ÄI05 ÄI06 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015

Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015 Vetelin lukio kirjaluettelo 8.5.2015 OPPIKIRJAT LV 2015-2016 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Särma, Suomen kieli

Lisätiedot

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015)

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015) Lukion kirjaluettelo (2.6.205) Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 205-206 * Hankittu lv 203-204 koulun toimesta, perinteinen oppikirja. Annetaan lainaksi kurssin ajaksi, jonka jälkeen ne kerätään pois.

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI USKONTO RANSKA

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot