Mun Vuoro! -hanke Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto"

Transkriptio

1 Mun Vuoro! -hanke Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011

2 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden kysely Internet-pohjaiset vaikuttamiskanavat... 5 Hankkeen tavoite... 5 Mun vuoro osallistua-sivut lapsille ja lapsiryhmien ohjaajille... 5 Lapsille suunnattu peli Turtiainen ja metsänväki... 6 Majanrakennuspeli hankkeen nettisivuilla... 6 Tavoitteen toteutuminen Koulutukset ja rakenteet... 7 Hankkeen tavoite... 7 Koulutuksiin osallistuminen... 7 Osallisuuden rakenteet järjestöissä... 8 Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa... 8 Lasten osallisuus toiminnan arvioimisessa... 9 Hyvät käytännöt...10 Majanrakennuskilpailu...11 Tavoitteen toteutuminen Viestintä...13 Hankkeen tavoite...13 Lapsen oikeuksien sopimus...13 Mun vuoro!-hankkeesta tiedottaminen...14 Lasten osallisuuden esille tuominen järjestöissä...15 Tavoitteen toteutuminen...15 Johtopäätökset

3 Arvioinnin tarkoitus Hankkeen aikana on tehty aikaisemmin kaksi raporttia: alkukartoitus joulukuussa 2009 ja väliarviointi syksyllä Mun Vuoro! -hanke on toiminut syksystä 2009 alkaen eli loppuarviointia kirjoitettaessa n. kaksi vuotta. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten hankkeen avulla on edistetty 6-12-vuotiaiden lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia mukana olevissa järjestöissä. Hankkeen toteuttavat kahdeksan lasten ja nuorten järjestöä, joiden tavoitteena on saada lasten osallisuus luontevaksi osaksi järjestöjen jokapäiväistä toimintaa ja toiminnan suunnittelua. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia Internet-pohjaisia vaikuttamisen kanavia ja jakaa lasten osallisuutta vahvistavaa tietoa. Mun Vuoro! -hankkeen toiminnot jakautuvat kolmeen päätoimintoon: Internet-pohjaisten vaikuttamiskanavien kehittämiseen, kouluttamiseen ja viestintään. Arvioinnin pohjana käytetään lapsille suunnattua kyselyä sekä ohjaajille, paikallistason toimijoille ja liittotason toimijoille tehtyä kyselyä keväällä Lapsille suunnattu kysely Kysely toteutettiin Webropol -kyselynä ajalla hankkeessa mukana olevien järjestöjen kautta. Kyselyyn vastasi 56 lasta, joista oli 70 % tyttöjä. Suurin osa vastaajista oli Etelä-Suomesta ja pohjoisin vastaaja Oulusta. Muutama vastaaja oli myös Varsinais-Suomesta ja Itä- Suomesta. Vastaajista yksi oli päiväkoti-ikäinen ja loput koululaisia. Ennen kyselyn julkistamista kyselyä testattiin muutamalla koevastaajalla, jotka olivat iältään 9-11-vuotiaita. Koevastaajien kommenttien perusteella kyselyyn tehtiin pieniä muutoksia. Kyselyn mukana lähti vastausohje järjestöille ja kyselyn alussa oli ohjeet lapsille. Tämän raportin kirjoittajalla ei ole tietoa, ovatko lapset vastanneet kysymyksiin yksin vai yhdessä aikuisten kanssa. Tulkinnan varaan jää myös se, ovatko lapset ymmärtäneet kysymykset oikein. Järjestöt olivat edustettuina kyselyssä seuraavasti: Kalevan Nuoret 17.9% (10) Kansallinen Lastenliitto 1.8% (1) Nuoret Kotkat 37.5% (21) Setlementti 8.9% (5) Pioneerit 21.4% (12) Partio 8.9%( 5) Poikien ja Tyttöjen keskus 1.8% (1) Vesaiset 1.8% (1) 3

4 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden kysely Kyselyyn vastasi yhteensä 83 henkilöä, kaikista kahdeksasta mukana olevasta järjestöstä oli vähintään yksi vastaaja. Alla kaikki vastanneet järjestöittäin: Kalevan Nuoret 33.7 % (31) Kansallinen lastenliitto 4.8 % (4) Nuoret Kotkat 12 % (10) Setlementti 8.4 % (8) Suomen Demokratiain Pioneerien Liitto, SDPL ry 13.3 % (11) Partio 16.9 % (14) PTK - tyttöjen ja poikien keskus 1.2 % (2) Vesaiset 3. 6 % (3) KNL Lastenliitto Nuoret Kot Setlement. SDPL Partio PTK Vesaiset Alla kaikki vastanneet toimijoittain: ohjaajia 35 % (28), heistä ohjajana tällä hetkellä toimii 23 vastaajaa paikallisjärjestön työntekijöitä / puheenjohtajia 36,3 % (29) liittotason toimijoita 28,8 % (23) 4

5 1. Internet-pohjaiset vaikuttamiskanavat Hankkeen tavoite Kehittää Internet-pohjaiset lasten osallisuussivustot yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Mun Vuoro Osallistua! -sivut lapsille ja lapsiryhmien ohjaajille Mun Vuoro! -hanke on tuottanut Mun Vuoro Osallistua! -sivut, joilta löytyy chat-mahdollisuus lapsiryhmille ja ohjaajalle sekä mahdollisuus laittaa kerhon/leirin/ryhmän ehdotus, päätös tai kannanotto sivuille muiden luettavaksi. Näiltä sivuilta eri järjestöjen ohjaajat voivat lukea muiden lapsiryhmien ideoita ja ehdotuksia ja poimia niistä ideoita oman kerhontoiminnan suunnitteluun. Mun Vuoro Osallistua! -sivujen toimivuus oli pitkälti kiinni kerhon tai leirin ohjaajan omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Sivujen käyttö pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi, mutta ohjaajat eivät ottaneet kovin hyvin välinettä käyttöönsä. Lapsiryhmien pöytäkirjoja tai ohjaajien kertomuksia lasten osallisuudesta sivuille on tullut 14 eri lapsiryhmästä, jotka edustavat 6 hankkeessa mukana olevaa järjestöä. Yhteensä ehdotuksia/päätöksiä on tullut sivuille 39 erilaista. Lisäksi yksi keskusjärjestö on laittanut sivuille tiedotteen lapsille suunnatusta Minun maailmani -kilpailusta. Ehdotusten/päätösten lopussa lukee aina kuinka monta osallistujaa päätöstä on ollut tekemässä. Ehdotusten vähäistä määrää voitaneen selittää sillä, että useimmissa järjestöjen kerhoissa ei ole tietokoneita ohjaajien käytettävissä, joten vaatisi ohjaajan omaa aktiivisuutta ja aikaa laittaa lapsiryhmän ehdotus nettiin. Lisäksi ohjaajien voi olla vaikeaa nähdä se hyöty, mikä päätöksen tai ehdotuksen nettiin laittamisesta koituu. Lapset eivät aina edes välttämättä tiedä, että heidän ehdotuksensa/päätöksenä on laitettu nettiin. Chat-toiminto vaati käyttäjätunnuksen. Chat-toiminnon ideana oli, että kerholaiset voivat ohjaajan johdolla osallistua virtuaalikokoukseeen päättämään kerhoa koskevia ehdotuksia ja chattiin voidaan kutsua myös kerhon ulkopuolisia aikuisia kertomaan oma mielipiteensä asioista. Chattia ei yksikään ryhmä käyttänyt. Tämä saattaa johtua siitä, että ohjaajat eivät näe chatin tuomaa lisäarvoa eli miksi käyttää chattia kun voi jutella lasten kanssa kerhossa. Lisäksi ohjaajat joutuisivat organisoimaan chat-keskustelun kerhoajan ulkopuolella, kun koneita ei ole kerhon toiminta-aikana käytettävissä. Lisäksi sivuilla oli osallisuustesti, joka oli suunnattu 9-12-vuotiaille ja sen avulla lapsi pystyi leikkimielisesti selvittämään millainen osallistuja hän itse on. Testi oli avattu sivujen aukioloaikana vain 21 kertaa, eli sitä ei ole juurikaan käytetty. Sivuilta löytyi myös lapsille suunnattu kuukauden kysymys, ohjaajille osallisuusmenetelmiä ja kuvaus päätöksentekoprosesista. Kyselyyn vastanneista ohjaajista lapsille ja ohjaajille suunnattuun nettisivustoon oli tutustunut 8 vastaajaa ja 9 vastaajaa oli joskus käynyt sivustolla, 14 ohjaajaa ei ollut tutustunut lainkaan sivustoon. 5

6 Lapsille suunnattu peli Turtiainen ja metsänväki Interaktiivinen peli Turriainen ja metsänväki oli suunnattu 6 ikävuodesta ylöspäin. Peli luotiin visuaalisesti lapsia ajatellen ja siinä korostui yhdessä toimimisen merkitys. Lapsi pääsi omilla valinnoillaan vaikuttamaan tarinan kulkuun ja osallistumaan oman kerhotalon rakentamiseen. Peli tehtiin pienellä budjetilla ja se ostettiin Deimos Oy:ltä. Mun Vuoro! -hanke testasi ennen pelin nettiin laittamista pelin toimivuutta kolmessa eri 7-8-vuotiaiden lasten kerhossa ja sai silloin lapsilta positiivista palautetta. Lasten mielestä pelin hahmot olivat hauskoja ja äänimaailma on mielenkiintoinen. Pelin käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi. Pelikertoja ei voida varmuudella sanoa. Pelin lopussa olevaan kivoimman kerhotalon äänestykseen saatiin 21 vastausta, mutta kaikki peliä pelanneet eivät varmastikaan ole vastanneet tähän kysymykseen. Majanrakennuspeli hankkeen nettisivuilla Majanrakennuskilpailuun liittyen laitettiin hankkeen nettisivuille myös Majanrakennuspeli. Pelin tarkoituksena oli antaa lapsille mahdollisuus virittäytyä majanrakennustunnelmaan. Samalla oli mahdollisuus suunnitella oman majan rakentamista luontoon. Pelin avulla majanrakentamiseen saattoivat osallistua myös sellaiset lapset jotka eivät voi tai halua rakentaa oikeaa majaa. Pelin käyttökertoja teknisistä syistä pystytty seuraamaan. Tavoitteen toteutuminen Internet-pohjaiset vaikuttamiskanavat eivät istuneet hankkeeseen suunnitellusti. Mukana olevien järjestöjen kerho-, leiri- ja tapahtumatoiminta on luonteeltaan sellaista, että verkon kautta tapahtuva vaikuttaminen tuntuu ohjaajista ja ehkä lapsistakin vieraalta. Toiminta perustuu perinteiseen vuorovaikutukseen ohjaajien ja lasten välillä, ja Internetin mahdollisuuksia ei halutakaan käyttää. Lisäksi kerhoissa ei ole käytettävissä tietokoneita eikä niitä halutakaan tuoda siihen ympäristöön. Internet-pohjaisille vaikuttamiskanaville ei ainakaan tämän tyylisinä ollut käyttöä järjestöissä tai sitä ei haluttu tai ei ollut mahdollista käyttää. Järjestöissä myös hieman vastustettiin sitä, että lapset täytyy saada käyttämään netissä olevia toimintoja, kun he muutenkin ovat niin paljon netissä. Lapset eivät myöskään ole itsenäisesti löytäneet sivustoille eikä niistä ole rahan puutteen vuoksi voitu tehdä lapsille tarpeeksi kiinnostavia. Internet-pohjaisten sovellusten tuottaminen on kallista ja hankkeella ei ollut mahdollista käyttää suuria summia sovellusten kehittämiseen. Järkevintä olisi päästä mukaan jo valmiiseen ympäristöön, jossa lapset muutenkin jo ovat. Siinäkin tapauksessa on kuitenkin mietittävä tarkkaan, mitä lisäarvoa se tuo järjestöjen toimintaan. 6

7 2. Koulutukset ja rakenteet Hankkeen tavoite 1. Vakiinnuttaa ja vahvistaa lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia hankkeessa mukana olevissa järjestöissä. 2. Kehittää malleja lasten äänen kuulemiseen erilaisten järjestöjen hallinnossa ja toiminnassa. Koulutuksiin osallistuminen Mun Vuoro!-hanke on vuosien aikana järjestänyt useita koulutuksia eri paikkakunnilla. Lisäksi on ollut erikseen järjestöjen ohjaajakoulutuksista vastaaville henkilöille kaksi omaa koulutuspäivää. Alueellisia eri järjestöjen toimijoille tarkoitettuja yhden päivän työpajoja pidettiin kevään 2010 aikana neljässä eri kaupungissa (Jyväskylä, Oulu, Kuopio ja Helsinki.) Niihin osallistui yhteensä 40 henkilöä. Syksyllä 2010 järjestöjen omissa tilaisuuksissa Mun vuoro!-hankkeen pitämiä 1-2 tunnin mittaisia alustuksia/koulutuksia oli yhteensä 8. Syksyllä 2011 järjestettiin verkkokoulutus ohjaajille. Kolutukseen osallistui 10 henkilöä. Koulutuksessa käsiteltiin osallisuuden perusteita, käytännön menetelmiä ja osallisuuden lisäarvoa ohjaajille. Kyselyyn vastanneista ohjaajista oli hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistunut 5 vastaajaa ainakin joskus. 26 vastaajaa ei ollut osallistunut lainkaan hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Paikallistason toimijoista koulutuksiin on osallistunut 11 henkilöä ja 16 ei lainkaan. Paikallistason toimijat (puheenjohtaja tai työntekijä) ovat osallistuneet koulutuksiin siis ohjaajia paremmin. Koulutuksiin osallistuneet ohjaajat (3 hlöä) olivat sitä mieltä, että koulutuksesta oli ollut ehkä heille hyötyä, täysin vakuuttuneita koulutuksen hyödyistä itselleen he eivät siis olleet. Yksi vastaajista ei ollut ottanut lasten mielipiteitä yhtään sen paremmin huomioon koulutuksen jälkeen kuin ennenkään. Yksi vastaajista oli ottanut koulutuksen jälkeen lasten mielipiteet paremmin huomioon ja yksi joskus. Paikallistason toimijoista yli 72 prosenttia oli kokenut koulutukset hyödyllisiksi. 71 % ohjaajista ilmoitti, että järjestön omissa koulutuksissa käsitellään lasten osallisuuden edistämistä ja 25 % mielestä ainakin joskus. Yhden vastaajan mielestä ei käsitellä lainkaan. Paikallistason toimijoiden vastausprosentit tähän kysymykseen olivat lähes samat eli yli 70 % mukaan lasten osallisuus on esillä järjestön omissa koulutuksissa. 7

8 Osallisuuden rakenteet järjestöissä Liittotasoa edustaneista 78 % (18 hlöä) oli vastannut, että lasten osallisuuden edistäminen oli kirjattu järjestön strategiaan tai toimintasuunnitelmaan. Yksi oli vastannut, että sitä ei ole kirjattu ja 4 vastaajaa oli epävarma siitä. Liittotasoa edustaneilta vastaajilta kysyttiin, oliko järjestössä kehitetty omia rakenteita ja käytäntöjä lasten osallisuuden edistämiseksi. 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että hankkeen aikana oli kehitetty osallisuutta tukevia ja edistäviä käytäntöjä ja rakenteita. 20 % vastaajista oli sitä mieltä, että ehkä joitakin ja 13 % (3 hlöä) mielestä ei ollenkaan. Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä siitä, kuinka tärkeänä omassa järjestössä pidetään lasten mielipiteiden kuulemista. Ohjaajista 87 % oli sitä mieltä, että se on tärkeä asia omassa järjestössä. Paikallistason toimijoiden mielestä lähes kaikki (93 %) olivat sitä mieltä, että sitä pidetään tärkeänä järjestössä. Ohjaajille lasten kuuleminen oli henkilökohtaisesti tärkeä asia kahta vastaajaa lukuun ottamatta. Yli puolet ohjaajista kysyy etukäteen lasten mielipiteitä kerhon toimintaa suunnitellessa ja 39 % kysyy joskus. Vain yksi kyselyyn vastannut ohjaaja ilmoitti, ettei koskaan kysy lasten mielipidettä suunnitteluvaiheessa. Paikallistason toimijoiden mielestä lapsilla on mahdollisuus toivoa tulevaa toimintaa ja 19 vastaajan mielestä jopa mahdollisuus päättää siitä. Suurin osa ohjaajista oli vastannut, että lapset saavat päättää joskus, mitä kerhossa tehdään. 7 vastaajan mukaan lapset saavat itse täysin päättää, mitä kerhossa milloinkin tehdään ja yhden vastaajan mukaan ei koskaan. Lasten kyselyyn vastanneista lapsista kaikki olivat jonkun hankkeessa mukana olevan järjestön toiminnassa mukana. Kartoitimme, miten lapset itse kokevat vaikutusmahdollisuutensa kerhotoiminnassa. Lapsista 12 prosenttia (n= 56) oli sitä mieltä, että he saavat päättää, mitä kerhossa tehdään. Enemmän kuitenkin oli sitä mieltä, että he eivät saa päättää ollenkaan kerhossa tehtäviä asioita (22 %). Suurin osa vastaajista (65,3 %) saa mielestään päättää joskus, mitä kerhossa tehdään. Eli tässä kohdassa lasten ja ohjaajien vastaukset ovat samansuuntaisia. Lapsilta kysyttiin, onko heiltä koskaan kerhossa kysytty, miten he viihtyisivät siellä paremmin. Vähän alle puolet vastaajista (45 %) vastasi, että joskus on kysytty. 30 % mielestä ei ole kysytty koskaan ja 24 % vastasi, että kyllä on kysytty. Kerhoissa siis on jo jonkun verran tiedusteltu lasten mielipiteitä siellä viihtymiseen, mutta ei vielä kaikissa. Vähän yli puolet lasten kyselyyn vastanneista (51,8 %) oli ollut viime kesänä leirillä tai jossain muussa lasten tapahtumassa. Heistä 41 % (12 hlöä) oli saanut sanoa mielipiteensä siitä, mitä siellä tehdään ja 55 % oli saanut sanoa joskus (16 hlöä). Vain yksi vastasi, että ei ole saanut sanoa ollenkaan. Tämän kysymyksen perusteella leireillä ja lasten tapahtumissa otetaan paremmin lasten mielipiteet huomioon kuin kerhoissa. 8

9 Lapsille suunnatussa kyselyssä lapsilta kysyttiin Mistä lasten pitäisi saada päättää? Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että omista harrastuksista täytyisi saada päättää itse. Tämä on lapsille se tärkein asia, oma juttu, joka halutaan päättää itse. Lapset haluaisivat myös saada päättää harrastusten ja kerhojen sisältöjä ja leikkejä sekä esim. mitä retkellä syödään. Kyselyn kysymykset ovat myös saattaneet ohjata lapsia vastaamaan kysymykseen tällä tavalla. Toiseksi eniten lapset haluaisivat päättää omista kavereistaan, siitä kenen kanssa liikkuu sekä kotiintuloajoistaan. Kotiintuloajat ovat aikuisten päätettävissä olevia asioita, mutta niistä täytyisi keskustella lasten kanssa ja selittää, miksi sellaiset ovat olemassa ja miksi lapsi ei voi itse päättää niistä. Lasten täytyisi saada itse päättää oma harrastus. Vanhemmat ei saa pakottaa! Leikeissä, harrasteryhmien ym. sisällä kaverista/kavereista, kun on muodostettava kimppa. Suoritusvuoroista pelit/kilpailut. Harrastuksissa tai kerhoissa voitaisiin tehdä ehdotuksia, mitä tänään tehtäisiin ja niistä voisi jokainen sanoa mielipiteensä. Lasten osallisuus toiminnan arvioimisessa Ohjaajien vastausten perusteella lapset saavat antaa hyvin palautetta toiminnasta. Eli lapsilta pyydetään palautetta joko suullisesti tai kirjallisesti. Yhdessä lasten kanssa toimintaa arvioi 48 % (15 hlöä) ohjaajista. 3 ohjaajaa ilmoitti, ettei tee toiminnan arviointia lasten kanssa. Avovastauksista käy selville mahdollisia syitä sille, miksi lapsia ei oteta mukaan toiminnan arviointiin: En juurikaan ota, lapset ovat 0-3-vuotiaita. Ohjaamani lapset ovat hyvin nuoria (3-6v), mikä paljolti rajoittaa heidän suunnitteluun mukaan ottamista. Lasten ikää pidetään siis esteenä arvioinnille. Ohjaajien yleisimmin käyttämiä arviointitapoja keskustelu ja jutustelu (Yhteisillä jutustelutuokioilla arvioimme kerhoiltoja.) kirjallinen kyselylomake käsiäänestys, peukkurinki Avovastauksista käy esille, että arviointi on joidenkin ohjaajien mielestä toimintaa, jossa kaikilta osallistujilta kerätään mielipidepalautteet, joista tehdään yhteenveto ja jaetaan se tapahtuman järjestäjille, sekä osaston/aluejärjestön/ piirin hallituksen jäsenille tiedoksi. Arviointi nähdään siis palautteen keräämisenä lapsilta ja tiedon jakamisena päättäville aikuisille. Osa ohjaajista oli sisäistänyt koko prosessin merkityksen arvioinnissa ja lasten osallisuuden siinä: Valmistelemme yhdessä tulevan kerho-ohjelman puolivuosittain. Puhumme samalla myös edellisestä puolivuotiskaudesta ja käymme läpi mikä oli hyvää/kivaa/tylsää/vaikeaa. 9

10 Hyvät käytännöt Tähän on koottu kyselyyn vastanneiden (liittotason toimijoiden, ohjaajien ja paikallistason toimijoiden) esimerkkejä hankkeen aikana kehitetyistä hyvistä käytännöistä ja rakenteista eri järjestöissä. 1. Lasten osallisuutta on vahvistettu mm. tehostamalla lapsen kuulemista järjestön eri tasoilla. Erilaisten toimintatapahtumien valmisteluihin ovat lapset myös vahvasti mukana. Lapset ovat suunnitelleet mm. erilaisten tapahtumien tunnuksia ja logoja. Myös kerhoiltojen suunnittelut hoituvat lasten kanssa yhteistyössä 2. Kerho- ja leirikokoukset, nuorten kongressi. 3. Lapsilta kysytään jatkuvasti ja säännöllisesti mielipiteitä toiminnasta, ja tulevaisuustyöstä, palautteet kerätään kaikista tapahtumista ja kootaan ja käydään läpi jatkokehittelyä varten. 4. Kannustamme nuoria ja innokkaita partiolaisia osallistumaan piiritason päätöksen tekoon. Oman piirihallituksemme keski-ikä on useita vuosia ollut n vuotta. 5. Lapset ovat saaneet vaikuttaa valtakunnallisten tapahtumiemme sisältöihin ja aikatauluihin. Lapset ovat ideoineet/ideoivat järjestökäyttöön uuden tai uudistetun koko perheen yhteisen leikin/pelin. 6. Mun vuoro hanke on tehostanut järjestössämme lapsen kuulemiseen liittyvien asioiden eteenpäin viemistä. Hankkeen kautta olemme saaneet myös paljon uutta ja tarpeellista tietoa lapsen kuulemiseen liittyvistä asioista. Pidän myös erittäin hyvänä asiana sitä, että Mun vuoro hanke on toteuttu järjestöjen yhteistyönä. 7. Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun jo ideointivaiheessa. 8. Turun Tyttöjen Talolla toimii kävijöistä koostuva Taloparlamentti, jossa keskustellaan pääasiassa Tyttöjen Talon toimintaan, sääntöihin yms. liittyvistä asioista. Taloparlamentti kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tärkeintä siinä on, että nuoret saavat omat ideansa ja ajatuksensa esitettyä työntekijöille sekä voidaan keskustella kehittämiskohteista Tyttöjen Talolla tai laajemmalti yhteiskunnassamme ja miettiä, miten voimme porukalla vaikuttaa. Taloparlamentti-toiminta sopisi myös muihin lasten tai nuorten tiloihin, esim. nuorisotiloihin, miksei myös esim. lastenkoteihin. 9. Kerhopostilaatikko, koska kaikki eivät halua kertoa ääneen niin voivat myös kirjoittaa tai piirtää toiveensa. 10. Antaa lasten osallistua päätösten tekoon ja kysymällä heidän mielipiteitään asioista, joissa he ovat itse mukana. Mielipidettä voi kysyä esim. hymynaama-mutrusuu kuvien avulla. Erilaisiin käsiteltäviin asioihin voi perehtyä ja lämmitellä ajatuksia esim. musiikin, kuvien tai elokuvan avulla. Näin saadaan keskustelua aikaan erilaisista asioista ja haastaviakin asioita päästään käsittelemään. Lasten kanssa voi keskustella positiivisista asioista - ONNELLISUUT- TA voi oppia! 10

11 11. Ohjaajia kouluttaessamme korostamme ryhmätoiminnan alkamista yhteisten pelisääntöjen luomisella. Jokainen kerholainen voi tällöin vaikuttaa, miten kerhossa toimitaan, mitä siellä tehdään ja samalla kirkastuu, mikä on kerhon tarkoitus ja tavoitteet. Yhdessä lasten ja nuorten kanssa päättäen kaikki sitoutuu asiaan paljon paremmin. Joistakin vastauksista käy ilmi, että lasten osallisuuden edistäminen on palautteen keräämistä lapsilta, jonka perusteella aikuiset päättävät, mitä palautteelle tehdään: 1. Lasten mielipiteitä kysellään kerhoissa, leireillä ja tapahtumissa. Mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan toimintaa toteutettaessa. 2. Lapset voivat vaikuttaa leirien ja kerhojen sisältöihin. Kyselyt, palautteiden huomioiminen. Lapset ovat osallistuneet leikkeihin ja rastiratoihin, joissa on tietoa mm. lasten oikeuksista. Lapsilta on kerätty toiveita omien asuinympäristöjensä kehittämistoiveista. 3. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa teemme osastomme lapsille kyselyn (toivelistan) siitä, mitä he seuraavana vuonna haluaisivat tehtävän. Valtaosa toiveista on pystytty toteuttamaan! Osaston hallitus päättää asioista ja hallituksessa ei (valitettavasti) voi olla päättämässä 6-12-vuotiaat. Mutta tosiaan, toiveet on asian vaatimalla vakavuudella otettu hallituksessa vastaan. Yksi vastaaja oli pettynyt hankkeesta saamaansa antiin lasten osallisuuden rakenteisiin ja käytäntöihin: Ei vielä (olla kehitetty rakenteita ja käytäntöjä). Odotin hankkeelta tähän vinkkejä, mutta niitä ei ole kovin paljoa tullut. Majanrakennuskilpailu Konkreettisin lasten osallisuuden edistämiseksi tehty tempaus oli hankkeen aikana käynnistetty Majanrakennuskilpailu. Kilpailu lähti kolmen Nurmijärveläisen tytön aloitteesta. Tytöt rakensivat majaa viime syksynä Nurmijärven Lepsämässä. Majan rakentaminen oli tyttöjen mielestä kivaa yhdessä tekemistä. Lisäksi he olivat erittäin tyytyväisiä rakentamaansa majaan. Omaa majaansa arvioidessaan he huomasivat, että heidän majansa varmaan menestyisi hyvin majanrakennuskilpailussa. Majaa viimeistellessään tytöt miettivät, että lapsille tulisi järjestää majanrakennuskilpailu joka syksy. Sen jälkeen he pohtivat, kuka olisi sopiva henkilö, jolle he voisivat esittää idean kilpailusta. Entinen pääministeri Matti Vanhanen asui sopivasti naapurissa ja hän oli tyttöjen mielestä oikea henkilö, joten tytöt laativat Vanhaselle kirjeen: Arvostettu Matti Vanhanen, Haluamme järjestää jokavuotisen majanrakennuskilpailun. Maja pitäisi rakentaa luonnonmateriaaleista. Haluaisimme, että antaisit asian ilmi, sillä monet lapset Nurmijärven ja Helsingin alueilla toivovat tätä. Lapset järjestäisivät tiimejä, jotka kilpailisivat keskenään. Olisimme iloisia koko Suomen lasten puolesta jos voisit tehdä asialle jotain. Kiitos kuitenkin! 11

12 Matti Vanhanen otti ehdotuksen tosissaan ja toi sen eteenpäin Mun Vuoro!-hankkeen johtoryhmän kautta hankkeen toteutettavaksi. Majanrakennuskilpailun lähtölaukaus oli Lepsämän koululla, jossa oppilaat rakensivat omat majansa ja kilpailu oli käynnissä syyskuun loppuun asti. Rakentamastaan majasta lapset pystyivät laittamaan kuvan ja tarinan hankkeen nettisivuille ja muut pystyivät äänestämään sitä. Majoja tuli nettisivuille yhteensä 122. Tuomaristo valitsi ja palkitsi voittajat äänestystulosten ohjaamana. Majanrakennuskilpailu sai paljon medianäkyvyyttä ja se kiinnosti useita tahoja. Tavoitteen toteutuminen Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa ja vahvistaa lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia hankkeessa mukana olevissa järjestöissä. Tässä tavoitteessa hankkeen aikana onnistuttiin parhaiten. Voidaan sanoa, että lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on saatu osaksi jokaista järjestöä ja se on jo kirjattuna strategioihin / toimintaperiaatteisiin. Osallisuus on otettu vakavasti jokaisessa keskusjärjestössä ja sitä on alettu valuttaa alaspäin. Jokainen järjestö on tahollaan aloittanut omien rakenteiden ja mallien kehittämisen. Haastetta riittää vielä siinä, että lasten osallisuus saataisiin osaksi jokaisen järjestössä toimivan ohjaajan toimintatapaa. Lasten osallisuuden huomioiminen pitäisi olla osa järjestön toimintakulttuuria, ilman että sitä erikseen korostetaan. Hyviä ja toimivia toimintamalleja on jo alettu kehittää, haasteena on saada niistä pysyviä ja ohjaajista riippumattomia. Toimivin koulutusmalli hankkeen aikana on varmaan järjestöjen koulutuksista vastaavien koulutus. Tätä hankkeessa ehdittiin vasta aloittaa, mutta tämä toimintamalli voisi olla hedelmällinen jatkossakin. Tällä voidaan paremmin taata se, että osallisuuden edistäminen jää rakenteisiin. Majanrakennuskilpailu oli konkreettisin käytäntö ja malli osallisuuden edistämisestä, joka hankkeen aikana saatiin käynnistettyä. Kilpailun saama suosio todisti 3 asiaa: 1. Kun aloite ja idea tulevat suoraan lapsilta, siihen on helppo saada muutkin lapset mukaan. 2. Lasten ideoiden toteuttaminen ja eteenpäin vieminen vaatii aikuisilta paljon työtä ja kärsivällisyyttä, jotta toteuttaminen on mahdollista. 3. Ohjaajat on helppo saada mukaan konkreettisen idean toteuttamiseen. 12

13 3. Viestintä Hankkeen tavoite 1. Lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta. 2. Lisätä tietämystä lasten osallisuuden merkityksestä ja eri ikäkausille sopivista menetelmistä. Lapsen oikeuksien sopimus Ohjaajista Lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön tietää 68 % vastaajista, 19,5 % ehkä ja 13 % vastaajista ei tiedä lainkaan. Kerhossa LOS:ta oli käsitellyt 39 prosenttia ohjaajista ja 35,5 % ei lainkaan. Paikallistason toimijoista 76 % tiesi sopimuksen sisällön ja 4 vastaajaa ei tiennyt lainkaan kyllä ehkä ei Ohjaajat Paikallistaso Paikallistason toimijoista 45 % oli tiedottanut ohjaajille Lapsen oikeuksien sopimuksesta. Joskus LOS:n olemassaolosta ohjaajille oli tiedottanut 31 % vastaajista ja 24 % ei koskaan. Yhtenä asiana lapsille suunnatussa kyselyssä haluttiin selvittää kuinka hyvin lapset tietävät, että on olemassa Lasten Oikeuksien Sopimus. Tämä kysymys on epäsuorasti yhteydessä siihen, kuinka hyvin lapsille on tiedotettu (koulun tai järjestöjen kautta) Lapsen Oikeuksien Sopimuksen olemassaolosta. Kyselyyn vastanneista lapsista (n= 56) lähes 60 % tiesi LOS:n olemassaolosta. Kysymyksessä ei käy selville vastaajien ikä eli oliko vanhemmilla lapsilla paremmin tiedossa kuin nuoremmilla. Kaikkia lapsia tiedotus siis ei ole vielä kohdannut tai ei ainakaan ole jäänyt mieleen. Huomiona tähän, että Lapsen oikeuksien sopimus on kyllä sisällytetty Suomen perus- ja lukiopetuksen opetussuunnitelmiin. 13

14 Mun vuoro!-hankkeesta tiedottaminen Mun vuoro!-hankkeen omilla nettisivuilla on aikuisille suunnattua tietoa lasten osallisuudesta ja lapsen oikeuksien sopimuksesta. Siviulta löytyy myös tasavallan presidentin, pääministerin, oikeusministerin ja lapsiasianvaltuutetun tervehdys. Lisäksi siellä on tietoa hankkeen koulutuksista ja materiaaleja järjestöjen ohjaajille ja luottamushenkilöille. Hanke on lähettänyt säännöllisesti kuukausitiedotteen n. sadalle eri järjestöjen toimijalle. Sitä, miten paljon järjestöt ovat lähettäneet kirjettä eteenpäin, ei tiedetä. Mun vuoro!-hanke on näkyvillä kaikkien 8 järjestön kotisivuilla. Mun vuoro!-hankkeesta ja lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä on ollut artikkeleita kuuden hankkeessa mukana olevan järjestön omassa lehdessä. Majanrakennuskilpailu sai runsaasti julkisuutta. Avajaistapahtumassa oli paikalla MTV3 ja Nelosen uutiset sekä Helsingin Sanomat. Kilpailun aikana mediassa (tv 2, radio 5, lehdet 10, Internet 23) oli tiettävästi 40 juttua Majanrakennuskilpailusta. Mun Vuoro!-hankkeen tavoitteet eivät olleet kovin hyvin ohjaajien tiedossa. Vastaajista 35,5 % ilmoitti tietävänsä ne ja 45 % ei lainkaan tiennyt hankkeen tavoitteita. Paikallistason toimijoista taas 62 % ilmoitti tietävänsä ne ja 10 prosenttia ehkä tietävänsä hankkeen tavoitteet. Mun Vuoro!- hankkeesta oli tiedottanut omille ohjaajilleen 45 % paikallistason toimijoista ja vastaavasti 41 % vastaajista ei ollut koskaan tiedottanut hankkeesta eteenpäin ohjaajille. Tällä selittynee ohjaajien vähäinen tietämys hankkeen tavoitteista sekä vähäinen osallistuminen koulutuksiin. Yksi vastaajista selitti sitä, miksi ei ole tiedottanut hankkeesta ohjaajilleen: Syy, minkä takia emme ole osallistuneet hankkeeseen ja minkä takia en ole tiedottanut ohjaajillemme siitä, on se, että kohderyhmämme on vanhempi kuin mun vuoro -hankkeen kohderyhmä. Muuten hienon oloinen hanke. Liittotason toimijoista 6 oli sitä mieltä, että Mun Vuoro!-hanke on tuttu heidän paikallistason toimijoilleen ja 15 vastaajan mielestä se ehkä saattaa olla tuttu. 2 vastaajista oli sitä mieltä, että paikallistason toimijat eivät tunne hanketta. Tässä yhden paikallistason toimijan kommentti hankkeen läpiviemiseen paikallistasolla: MunVuoro hankkeen tavoitteet eivät mielestäni jalkautuneet riittävän hyvin paikallistason toimintaan (läpi liittotason ja piiritason). Mielestäni hankkeen toimintasuunnitelma ja tapahtumien/koulutusten päivämäärät olisi pitänyt julkaista ja normaalin toimintasuunnitelma-aikataulun yhteydessä, jolloin tieto olisi ehkä kulkenut riittävän ajoissa myös paikallistason toimijoille. 14

15 Lasten osallisuuden esille tuominen järjestöissä Liittotason toimijoiden mielestä hankkeen kautta on nostettu lasten osallisuutta enemmän esille omassa järjestössä (kyllä 47,8 % ja joskus 43,5 %). Asia on ollut esillä järjestön eri tilaisuuksissa, kuten hallintoelimissä, ohjaajatapaamisissa, ohjaajakoulutuksessa. Lasten osallisuus asiaa on käsitelty myös lähes jokaisessa Punos-lehden numerossa. Lehti on pioneerityössä mukana olevien lehti. Myös kotisivuilla on ollut Mun-vuoro hankkeen infoa jatkuvasti esillä. Osallisuus on ollut aina esillä Kotkien toiminnassa. Nyt se on kirjattu sanoilla "lasten osallisuus" lähes kaikkiin asiakirjoihin, mm. toimintasuunnitelmaan, ohjaajien koulutusohjelmiin jne. On aina huomioitu lasten osallisuus aika hyvin, mutta nyt siitä on puhuttu enemmän ja hankittu palautetta entistä aktiivisemmin. Mun vuoro -hanke on näkynyt partion viestinnässä ja samaan aikaan partiossa lasten ja nuorten osallisuutta on mietitty ja nostettu esiin laajemminkin. Tavoitteen toteutuminen Tiedotusta lasten osallisuuden merkityksestä ja tärkeydestä on lisätty huomattavasti hankkeen aikana. Järjestöissä on herätty siihen, että jotta lasten osallisuus juurtuu käytäntöön, se vaatii isoja viestinnällisiä panoksia ja asian näkyväksi tekemistä. Lasten oikeuksien sopimus ei vielä ole kaikkien tahojen tiedossa niin hyvin kuin pitäisi. Sitä pidetään joko itsestään selvyytenä tai sitten toisaalta liian vaikeana ja monimutkaisena varsinkin lasten ymmärtää. Ohjaajat eivät välttämättä tiedosta, miksi sitä tulisi käsitellä lasten kanssa tai eivät tiedä miten. 15

16 Johtopäätökset Lasten osallisuus alkaa olla käsitteenä tuttu ja sen merkitys ymmärretään liittotasolla ja paikallistasolla. Nyt olisi aika siirtyä seuraavalle tasolle eli osallisuuden käsitteen syventämiseen ja toimintakulttuurin muutokseen. Rummutusta on nyt järjestöissä tehty ja nyt on käyttöönoton aika. Ohjaajat kaikissa järjestöissä eivät ole vielä ottaneet asiaa täysin omakseen eivätkä käytänteet vielä vakiintuneet. Osallisuus täytyisi vankemmin saada osaksi järjestöjen ohjaajakoulutuksia tyyliin meillä kuuluu toimia näin. Lasten osallisuus ei ole erillinen juttu vaan tapa toimia toisella tavalla. Osallisuuden periaatteen pitäisi olla järjestöissä ohjaajista riippumatonta. Toimivin koulutusmalli hankkeen aikana on varmaan järjestöjen koulutuksista vastaavien koulutus. Tätä hankkeessa ehdittiin vasta aloittaa, mutta tämä toimintamalli voisi olla hedelmällinen jatkossakin. Tällä voidaan paremmin taata se, että osallisuuden edistäminen jää rakenteisiin. Myös verkkokoulutus oli siihen osallistuneiden mielestä onnistunut. Verkkokoulutus on hyvä tapa tutustuttaa osallistuja osallisuuden perusteisiin ja saada heidät pohtimaan omaa toimintaansa. Verkkokoulutuksen kautta myös erilaiset nettisivut ja menetelmäpankit tulivat tutuksi osallistujille, eli tietoa kyllä löytyy, jos vaan tietää mistä hakea! Verkkokoulutus alusta on nyt luotu ja testattu, joten järjestöjen kannattaisi hyödyntää sitä jatkossa. Internetpohjaisten vaikuttamiskanavien kehittäminen ei hankkeen aikana onnistunut suunnitellulla tavalla. Verkossa tapahtuva vaikuttaminen ja osallistuminen eivät oikein sovi mukana olevien järjestöjen kerho-, leiri- ja tapahtumatoiminnan luonteeseen. Kerhoissa ei myöskään ole käytettävissä tietokoneita, joka mahdollistaisi kanavien käytön. Lapset eivät myöskään ole itsenäisesti löytäneet sivustoille eikä niistä ole rahan puutteen vuoksi voitu tehdä lapsille tarpeeksi kiinnostavia. Tai sitten aika ei ollut vielä kypsä verkkopohjaisten sovellusten käyttöönotolle. Internet-pohjaisten sovellusten tuottaminen on kallista ja hankkeella ei ollut mahdollista käyttää suuria summia sovellusten kehittämiseen. Järkevintä olisi päästä mukaan jo valmiiseen ympäristöön, jossa lapset muutenkin jo ovat. Siinäkin tapauksessa on kuitenkin mietittävä tarkkaan, mitä lisäarvoa se tuo järjestöjen toimintaan. Lasten kyselyn perusteella, kerhoissa on jo alettu huomioimaan lasten mielipiteitä, ainakin lasten omasta mielestä. Se, miten paljon lapset pääsevät vaikuttamaan sisältöön, riippuu pitkälti toiminnan luonteesta ja ohjaajasta. Ohjaajien vastaukset tukevat tätä päätelmää. Lasten mukaan ottaminen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ei vielä ole täysin automaattista eikä johdonmukaista (joskus saa ja joskus ei), mutta sitä on alettu ottaa paremmin huomioon. Monessa tapauksessa lapsilta kysytään palautetta, mutta aikuiset päättävät mitä palautteelle tehdään. Osa ohjaajista oli jo sisäistänyt koko prosessin merkityksen arvioinnissa ja lasten osallisuuden siinä: Valmistelemme yhdessä tulevan kerho-ohjelman puolivuosittain. Puhumme samalla myös edellisestä puolivuotiskaudesta ja käymme läpi mikä oli hyvää/kivaa/tylsää/vaikeaa. Majanrakennuskilpailu osoitti sen, että lasten aloitteet ja ideat on mahdollista toteuttaa, kun ne otetaan tosissaan. Silloin, kun aloite ja idea tulevat suoraan lapsilta, siihen on helppo saada muutkin lapset mukaan. Lasten ideoiden toteuttaminen ja eteenpäin vieminen vaatii aikuisilta paljon työtä ja kärsivällisyyttä. Majanrakennuskilpailuun ovat lähteneet mukaan koululuokat, päiväkotiryhmät ja järjestöjen leireillä olleet ryhmät. Ohjaajat on helppo saada mukaan konkreettisen idean toteuttamiseen ja tekeminen on lapsille mie- 16

17 luista. Tämä toivottavasti kannustaa ohjaajia laajemminkin toteuttamaan lapsilta tulevia sisältöehdotuksia yhdessä lasten kanssa. Jatkossa pitäisi enemmän tähdentää eri-ikäisten lasten mahdollisuuksia osallistua ja olla osallisena eri tavalla. Pienten lasten kanssa osallisuus lähtee vaikka oman tarinan kertomisesta, tärkeintä on tulla kuulluksi! Mitä enemmän lapsi saa kokemuksia kuulluksi tulemisesta, sitä helpompi on isompana ilmaista omaa mielipidettään. Lopuksi viesti vanhemmille: lapset haluavat itse päättää harrastuksestaan, heitä ei saisi pakottaa. 17

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI

Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI 22.1.2012 Ongelma / Tarve: 1. Tarve: Asiakkaiden halukkuus olla vaikuttamassa ja kehittämässä sosiaaliaseman palveluja 2. Tarve löytää vaikuttamiskanavia,

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot