RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Kunnan takaus/modulmet Oy Rautavaara-Savotta: Lausunto Pohjois-Savon työ- ja 242 elinkeinotoimistolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämisestä Pohjois-Savon alueella 113 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje /Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen 114 Kirjaston asuinhuoneisto/asukkaiden korvausvaatimus Osallistujat kunnallisjohdon seminaariin Kuopion 248 Musiikkikeskus 116 Talous- ja kehittämisjohtajan viran auki julistaminen Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 251 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO 119 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja 255 muut esille tulevat asiat 122 Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 257

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 10:00-13:50 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Mikko 1. vpj. puheenjohtaja Kokkonen Kirsi 2. vpj. poistui klo :n 113 käsittelyn jälk. Korhonen Jorma jäsen Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen Ovaskainen Rauno varajäsen POISSA Ahonen Matti puheenjohtaja Mustonen Mika jäsen MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja Kuosmanen Timo tj, Rautavaaran ModulMet Oy 111 klo Rasa Eero ER-Nest Oy/ekonomi, MBA 111 klo Mahlavuori Ritva työkoordinaattori :t KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Rauha Partanen, sekä varalle Marita Riekkinen ja Rauno Ovaskainen. ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mikko Korhonen Unto Murto Mikko Korhonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 117 Jorma Korhonen Rauha Partanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kj:n ehdotus: Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kunnanhallituksen kokouksen nro 7/2015 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Tämän kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 7/ laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen. Varalla Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Mika Mustonen ja Rauha Partanen. Valitaan ko. henkilöt. Valittiin yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: - varsinaiset: Jorma Korhonen ja Rauha Partanen - varalle: Marita Riekkinen ja Rauno Ovaskainen.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kunnan takaus/modulmet Oy Khall Rautavaaran ModulMet Oy/tj Timo Kuosmanen ja kunnanjohtaja Unto Murto pitivät alustavan neuvottelun lauantaina klo Neuvottelussa käsiteltiin yrityksen liikevaihtoa, toimintavolyymejä, kehitysnäkymiä ja kunnalta pyydettävää takausta. Lisäksi sovittiin, että tj Timo Kuosmanen ja yrityksen asiantuntijana toimiva ER-Nest Oy/ekonomi ja MBA Eero Rasa tulevat kunnanhallituksen kokoukseen ma noin klo selvittämään: - kunnan omavelkaisen takauksen suuruus ja sen käyttötarkoitus kasvurahoitukseen - kunnalle annettava yrityskiinnitys/vakuus - yrityksen taloustilanne tänään ja huomenna: liikevaihto ja toimintavolyymi sekä tuotteiden markkinat Saksaan (hydraulisen virtauksen jakolaite). Lisätietoja edellä antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: toivottaa Rautavaaran ModulMet Oy:n tj Timo Kuosmasen ja ekonomi, MBA Eero Rasan tervetulleeksi kunnanhallituksen kokoukseen nro 7/2015. Esittelijän perusteltu ehdotus annetaan kokouksessa asiasta kuullun selvitysten ja käydyn keskustelun jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämä päätösehdotus: ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myöntää Rautavaaran ModulMet Oy:lle euron omavelkaisen lainatakauksen. Tarkemmat ehdot määritellään takauksessa. 2. vaatia lainatakausvastuun kattamiseksi yrityskiinnityksen. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Merkitään, että Rautavaaran ModulMet Oy:n toimitusjohtaja Timo Kuosmanen ja ER-Nest Oy:n ekonomi/mba Eero Rasa selvittivät asiaa klo

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Lausunto Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämisestä Pohjois-Savon alueella Khall Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskus pyytää päivätyllä kirjeellä lausuntoa työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain mukaisten TYP-verkostojen määrästä. Lausunnossa pyydetään kuntaa esittämään mielipiteensä mennessä siitä mihin verkostoalueeseen kunta haluaa liittyä, mikäli verkostojen määrä on suurempi kuin yksi. Samalla pyydämme nimeämään edustajanne tulevan TYP:n johtoryhmään. Monialaisen yhteispalvelun järjestämisen lähtökohta on TE-toimiston toiminta-alue. TE-toimisto, toiminta-alueen kunnat sekä Kela sopivat alueelle perustettavien yhteistoimintaverkostojen lukumäärän. Jokaiselle verkostolle asetetaan johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä toiminta-alueellaan ja nimeää vastuullisen johtajan. Kunnat vastaavat palvelujärjestelyn kustannuksista TE-toimisto ja Kela osallistuvat kustannuksiin laissa määritellyllä tavalla. Maakunnallisessa mallissa alueella on yksi johtoryhmä ja yksi johtava henkilö. Yhteisiä toimipisteitä voi olla kolme. Kolmen TYP-alueen mallissa johtoryhmiä on kolme, samoin kolme johtavaa henkilöä, yhteisiä toimipisteitä voi olla kolme. Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana kahden TYP-verkoston malli, jossa maakunta jakaantuu kahteen osaan. Käydyissä keskusteluissa osa kunnista on ehdottanut kolmen TYP-verkoston perustamista nykyisen toiminnan pohjalta. Toimipaikat olisivat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Osa kunnista on ollut yhden TYP-verkoston ja yhden johtoryhmän kannalla. Pohjois-Savon TE- toimisto esittää perustettavaksi yhtä maakunnallista TYP-verkostoa, jolle nimetään yksi johtoryhmä kuntien, TE-toimiston ja Kelan edustajista. Maakunnallisella TYPilla olisi palvelupaikat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Uuden lain mukaisesti jokaisen kunnan on osallistuttava palveluun. Nykyisten työvoiman palvelukeskusten ulkopuolella olevat kunnat tulevat mukaan vaiheittain siten, että kaikki kunnat ovat palvelun piirissä viimeistään Monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä edistävät työttömän henkilön työllistymistä. Asiakkaille tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluja

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ monialaisella työotteella. Palvelut voivat sisältää sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja ja julkisia työvoimapalveluja. Eri palveluista rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella taval- l la edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä. Laissa määritellyt asiakasryhmät ohjataan palveluun mikäli työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos arvioi asiakkaalla olevan työllistymisen näkökulmasta monialaisen yhteispalvelun tarpeen. Lain mukaiset asiakasryhmät, joilla on työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarve: - asiakkalle on maksettu yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai - asiakas on täyttänyt 25-vuotta ja hänen työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kk tai - asiakas on alle 25-vuotias ja hänen työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 6 kk. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa. kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston lausuntopyyntö Kj:n ehdotus: päättää antaa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistolle asiasta seuraavan lausunnon: 1. Rautavaaran kunta suhtautuu myönteisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun lakisääteistämiseen ja valtakunnallistamiseen eli työvoiman palvelukeskuksen laajentamiseen. Kunta esittää perustettavaksi yhtä maakunnallista TYP-verkostoa, jolle nimetään yksi johtoryhmä kuntien, TE-toimiston ja Kelan edustajista. 2. maakunnallisella TYPilla olisi palvelupaikat Iisalmessa, Kuopiosssa ja Varkaudessa. Kunta pitää tätä toimivimpana ratkaisuna ottaen huomioon asiakkaiden palvelutarpeet sekä nykyisen toimintamuodon kokemukset. 3. kunta nimeää TYP-johtoryhmään edustajaksi perusturvajohtajan ja varaedustajaksi kunnanjohtajan. Tiedoksi: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje /Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen Khall Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt päivätyn kirjeen kaikille Pohjois-Savon kunnille ja kaupungeille: Työttömien pohjoissavolaisten määrä on nyt korkeimmillaan 12 vuoteen. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yli 12 prosenttia. Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi työllisyyden hoitoa maakunnassa ja on laatinut laajassa kumppanuudessa alueellisen toimeenpanosuunnitelman pitkittyneen työttömyyden alentamiseksi. Suunnitelmassa korostuvat yritysyhteistyön merkitys, palvelutuotannon tavoitteellisuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyön uudet mallit. Suunnitelma toimitetaan teille tämän kirjeen liitteenä. ELY-keskus seuraa sovittujen linjausten ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. ELY- keskus haluaa omassa roolissaan vahvistaa alueen kumppanuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä tiedontuotantoa ja -jakoa. Keskustelutilaisuudet kuntien ja kaupunkien johdolle/ely-keskus järjestää kuntien ja kaupunkien johdolle kolme pitkittyvän työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvää keskustelutilaisuutta seuraavasti: Kuopiossa tiistaina 19. toukokuuta klo , Pohjois-Savon TE-toimisto, Asemakatu 38-40, kokoustila Savotta/Kaski. Varkaudessa maanantaina 25.toukokuuta klo Navitas, Wredenkatu 2, Pohjois-Savon TE-toimisto, kokoushuone 2krs. Iisalmessa torstaina 28. toukokuuta klo Pohjois-Savon TE-toimisto, Iisalmen toimipaikka, Karjalankatu 3, kokoushuone 3krs. Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ovat paikalla ylijohtaja Kari Virranta ja yksikön päällikkö Jan Blomberg sekä Pohjois-Savon TE-toimistosta johtaja Pasi Patrikainen. Tilaisuuksista lähetetään vielä erillinen sähköpostikutsu. Yhteyshenkilön nimeämispyyntö/toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden viemiseksi eteenpäin yhteityössä pyydämme, että kunnat ja kaupungit nimeävät kukin yhden henkilön maakunnalliseen yhteydenpitoon.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Toivomme, että henkilö työskentelee kunnan työllisyyden hoidon ja/tai elinkeinopolitiikan parissa. Henkilön yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle 30.toukokuuta 2015 mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kj Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon Ely-keskuksen kirje : Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen ja selvitys Kohti avoimia työmarkkinoita-pohjois-savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kj:n ehdotus: päättää: 1. nimetä osallistujat pitkittyvän työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvään keskustelutilaisuuteen - Kuopio tiistaina klo /osallistujat: * Jory eli kunnan operatiivinen johtoryhmä, valtuuston pj Matti Matikainen, valtuuston 1.vpj Veijo Oinonen ja kunnanhallituksen varajäsen Rauno Ovaskainen. - Iisalmi torstaina klo /osallistujat: * Joryn eli kunnan operatiivinen johtoryhmä, työkoordinaattori ja kunnanhallituksen jäsen Kirsi Kokkonen 2. nimetä Rautavaaran kunnan yhteyshenkilöksi kunnanjohtajan ja varalle työkoordinaattorin Pohjois-Savon työmaakunnalliseen yhteydenpitoon. Tiedoksi: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirjaston asuinhuoneisto/asukkaiden korvausvaatimus Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä 53 Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategian vuosille Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategia vuosille on kunnan ensimmäinen kokonaisvaltainen kiinteistöjen kuntokartoistus ja sitä toteutetaan vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla. Kunnan omistamien kiinteistöjen arvon säilyttäminen edellyttää viimeistään nyt riittäviä resursseja kiinteistöjen kunnossapitoon ja vuosikorjauksiin. Kunnan tulosalue IV/tekninen toimi ja tekninen lautakunta sekä Rautavaaran Vuokra-asunnot Oy ovat erittäin keskeisiä toimijoita kunnan kiinteistöjen korjausstrategian toteuttajina ja ulkopuolisen rahoituksen: AVI, ARA, Keva, OKM jne saamisessa. Kunnan kiinteistöistä (23 kpl) kuntokartoitukisa ovat tehneet: Savon Controlteam Oy, ISS Proko Oy ja MittaVat Oy. Vuoden 2014 Tilinpäätöksessä kirjaston peltikattoa ja sadevesijärjestelmä korjattiin :lla. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 7/ :ssä 52 hyväksymässä talousarvion investointiosaan ei ole varattu määrärahaa Kirjastolle. TA-2015 liitteessä 2 hyväk sytyssä Kiinteistöstrategian korjausjärjestyksessä Kirjaston korjaus on ajoitettu vuodelle 2023 ja ulkopuolinen rahoitus haettava kirjastolle OKM:ltä (sivistystoimi) ja asunnon korjaukseen ARA:lta (Rautavaaran Vuokratalot Oy). MittaVat Oy teki kuntoarvion Kirjasto rakennuksesta (Koulutie 6) vuonna 2014: - rakenteet ovat vanhoja ja niissä on aina omat riskinsä - Kirjastossa on alunperin ollut tasakatto, joka on muutettu harjakatoksi. Alkuperäinen kirjaton katto oli huopakatto. - katteena konesaumattu pelti. Vesikaton asennuksessa tullut asennusvirheitä ja tästä johtuen peltivuodat ovat löystyneet - katteen käyttöikä lyhentynyt ja aiheuttanut kattovuotoja. MittaVat Oy:n esitys: teknisen toimen tulee tehdä rakennukseen erillinen huolto-ohjelma, minkä mukaan sitä huolletaan vuosittain. Asukkaiden tekemä korvausvaatimus koskee kirjaston asuinhuoneistossa asumista ajalta toukokuu huhtikuu Keittiön kattovuoto ilmeni kevättalvella 2014 ja sairastelut alkoivat vuoden 2015 alusta. Siilinjärven ympäristöterveydenhoidon terveystarkastaja Antti Hartikaisen toiminnan avulla perhe sai tilapäisasunnon Rautaharjun kerrostalosta. Nelihenkisen perheen (kaksi aikuista ja lapset 1 v. ja 2v.) esittämä korvausvaatimus koostuu: muuttokustannuksista, pesula-

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ laskuista, patjojen uusimisesta, huonekalujen korjauksista, terveyskuluista ja vuokrien takaisin makuista on tämän esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antavat: - R:vaaran Vuokratalot Oy/Ulla-Maija Happonen, puh kunnaninsinööri Jorma Berg, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh sähköposti: Esityslistan liite numerotta: - Asukkaiden korvausvaatimus valokuvat Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi esitetyn korvausvaatimuksen kokonaishintaan maksukuitteja vastaan. 2. antaa tulosalue IV/tekninen toimi/tekninen osasto ja tekninen lautakunta tehtäväksi laatia viipymättä suunnitelmat ja laskelmat: - arviot Kirjastorakennuksen kattovuotojen ja seinien vaurioista - kuivatus ja kunnostustöiden kustannuksista - korjaustöiden aikataulutus - ulkopuolisen rahoituksen hakeminen: asunnon korjaukseen ARA (asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) ja itse kirjaston korjauksiin OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö). 3. kate osoitetaan vuoden 2015 talousarvion muutoksena myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Osallistujat kunnallisjohdon seminaariin Kuopion Musiikkikeskus Khall Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari järjestetään Kuopiossa Kuopion Musiikkikeskus. Ainutlaatuiseksi kohtaamispaikaksi muodostunut tapahtuma kokoaa vuosittain satoja kuntapäättäjiä ja yrittäjä vaikuttajia. Kohderyhmä ovat mm. kunnan- ja kaupunginjohtajat, kuntien ja kaupunkien valtuustojen puheenjohtajat, kuntien ja kaupunkien hallituksien puheenjohtajat, yrittäjävaltuutetut. Seminaarin teemaosioissa käsitellään mm.uudistuvaa hankintalakia, yritysmarkkinoita, palveluseteliä ja käynnistyneen rakennerahastokauden mahdollisuuksia. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää, että hänet oikeutettaisiin osallistumaan kyseiseen seminaariin. Seminaarin osallistumismaksu maksu on alv 24%. Esityslistan liite numerotta: - Kunnallisjohdon seminaarin Kuopion Musiikkikeskus Kutsu ja ohjelma Kj:n ehdotus päättää valita osallistujat Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarin , Kuopion Musiikkikeskus. Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin , Kuopion Musiikkikeskukseen valittiin: kunnanjohtaja Unto Murto, kunnanvaltuuston 1. vpj Veijo Oinonen ja kunnanhallituksen pj Matti Ahonen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Talous- ja kehittämisjohtajan viran auki julistaminen Khall Kunnan voimassaoleva hallintosääntö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja voimaan Hallintosäännön 2. luku/henkilöstöasiat/13 Viran ja toimen haettavaksi julistaminen: " Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan tehtävään. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus". 15 Päätösvalta henkilöstövalinnasta: " Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden valinnasta." Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, riittäväksi katsottava kokemus kunnallistaloudesta ja hallinnosta, kehittämistehtävistä sekä elinkeinoasioiden hoidosta. Tehtävä edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 1: - Rautavaaran kunnan talous- ja kehittämisjohtajan viranhakuilmoitus Kj:n ehdotus: päättää: 1. julistaa julkisesti haettavaksi Rautavaaran kunnan talous- ja kehittämisjohtajan viran liitteen mukaisella hakuilmoituksella. Hakuilmoitus julkaistaan: Savon Sanomissa, Kuntalehdessä ja kunnan kotisivuilla sekä työhallinnon sivuilla 2. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti (www.kuntarekry.fi) tai lähettämällä hakemus opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta Rautavaaran kunnanvaltuustolle osoitettuna klo mennessä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Hakuilmoitus

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle Khall Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:in vuosilomaluvun 5 :n 3 mom. 1 kohdan mukaan. Lomaoikeutta lomanmääräytymisvuodelta on kunnanjohtajalla yhteensä 38 pv. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää vuosiloman pidettäväksi seuraavasti: (yhteensä 25 päivää) - myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää, josta sovitaan erikseen. KVTES:n vuosilomaluvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että yli 65 % vuosilomasta on annettava lomavuoden lomakautena ( välinen aika). päätti kokouksessa nro 6/ :ssä 102, että Rautavaaran kunnanvirasto ja vaihde pidetään suljettuna ajalla Henkilöstön vuosilomat keskitetään ko. ajankohtiin. Kunnanviraston tulosalueet/osastot toteuttavat kunnan toimintojen sulkemisen siten, että arkielämän välttämättömät palvelut pystytään hoitamaan sulkuaikana. Rautavaara-päivien ajan kunnan kaikki palvelut toimivat tietysti normaalisti. Päivien teema 2015: Pihkassa kotiseutuun, Paluumuutto, Laajakaista ja Vapaa-aika. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Pj:n ehdotus: päättää: 1. todeta Unto Murron esteelliseksi/osallisuusjäävi (hallintolaki 28) 1. asia käsitellään tämän kokouksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 73 :n mukaisesti. 1. vahvistaa Unto Murron vuosiloman ajankohdaksi Myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää. 1. merkitään, että tämän pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjaa pitää tämän kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanjohtaja Unto Murto poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO Khall Kuntayhtymissä, kunnan tytäryhtiöissä ja sopimuspohjaisissa yhteistyössä on kunnanvaltuuston valitsemia luottamushenkilöitä. Rautavaaran kuntakonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36 %) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %). Valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille (KuntaL 23) (kunnanvaltuusto nro 4/ ): - konserniyhteisöjen on tuettava RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2030-asiakirjan ja kunnan talousarvion toteuttamista - kunta jatkaa edelleenkin toimintaansa tytäryhtiöissä ja tulostavoitteena kummallakin tytäryhtiöllä on omakustannusperiaate: yhtiöiden tulee tuotoillaan kattaa menonsa; mahdollisista poikkeamista tulee erikseen sopia kunnan kanssa, taksa vastaamaan yleistä kustan- nuskehitystä - yhtiöiden tulee toteuttaa välttämättömät peruskorjaukset ja vuosikorjaukset ja turvata siten omistamiensa kiinteistöjen kunto sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta - yhtiöiden tulee raportoida kunnalle hyväksyttyjen konserniohjeiden mukaisesti - yhtiöiden tulee laatia tilinpäätöksensä siten, että kuntakonsernin tilinpäätökseen voidaan ottaa tytäryhtiöiden tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase - yhtiöillä tulee olla riittävät ohjeistukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) tilannekatsaus ja toimeksiantosopimuksen tilanne Rautavaaran ja Valtimon kunnat sekä Inspira Oy. Selvityksen tilanne Kj:n ehdotus: Kuntayhtymien ja muissa yhteistyöorganisaation hallinnoissa toimivat kunnanhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Lisäksi annetaan selvitys Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) varsinaisesta vuosikokouksesta, joka pidettiin keskiviikkona klo Rautavaaran kunnantalolla valtuustosalissa. Käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Paikalla kunnan edustajana kj Unto Murto. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: - ei tiedoksi saatettuja lautakuntien pöytäkirjoja II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: Valtakirja Helena Meyesille Rautavaaran kunnan edustamiseen Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry:n kevätkokouksessa vs. talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes: Yleiset päätökset: 13 Liimapuristin Paul otp v.1981 kiinteistössä Kirkkotie Yksityistieavustusten myöntäminen Rautavaaran kunnan työmatkatukien 2014 myöntäminen Henkilöstöpäätökset: 33 Toimivapaa Hannele Riekkinen 34 Palvelusihteerin palkkaaminen määräajaksi: Anu Jaakonsaari 38 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkastus rehtori Matti Korkalainen: ei tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä - perusturvajohtaja Helvi Mustonen: Henkilöstöpäätökset: ajalta kunnaninsinööri Jorma Berg: Henkilöstöpäätökset: 21 Määräaikaisen projekti-insinöörin palkkaaminen Hankintapäätökset: 6 Poutapilven keittiömuutoksen kalustehankinta 7 Rautavaaran keskuskeittiön ruokasalin seniorikalustehankinta

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi. 2. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. Sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Kuntaliiton Tiedonkeruukirje kunnan johdolle väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistamisestä Aluehallintoviraston kirje koskien Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitysehdotuksien antamista 3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kysterin johtokunnan kokouspöytäkirja 2/ Vuoden 2014 perustoimeentulon lopullinen valtionosuus 5. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän pöytäkirja 3/ Pöytäkirjaote Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Savon kaavoituskatsaus 2015, liitteenä P-S Kaavoituskatsaus Lisäys yrityspalvelusopimukseen Kuopion seudulla Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus AVI:n päätös koskien Jokijärven sillan uusimista 10. FCG:n esite Uusi kuntalaki -koulutuksesta 11. Kutsu tilaisuuteen koskien Maatalouden vakuutussäätiön perustamista Pohjois-Savoon Kuntarahoituksen kutsu Rahoitusriskien hallinnan teemapäivään 13. Vesilaitosyhdistyksen kutsu Vesihuolto päiville 14. Nordea Omaisuusraportti 3/ : Ajanjakso Markkina-arvo: ,72 euroa. Markkina-arvon muutokset vuoden alusta yhteensä ,36 euroa. 15. Savon Yrittäjien julkaisu: Pohjois-Savon elinkeinopoliittinen mittaristo Kj:n ehdotus: Merkitään tietoon saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa koskevista asioista, jotka ovat tulleet vireille tai joista on tehty ratkaisuja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Asiat liittyvät RAUTAVAARA-SAVOTTAAN eli kunnan uuteen KUNTASTRATEGIA-2030 ASIAKIRJAAN sekä USO3-verkosto-hankkeeseen sekä tekeillä olevaan uuteen kunnal- lishallinnon perustuslakiin (neljän lain kokonaisuus) sekä kunnille annettuihin erityislakeihin ja asetuksiin. Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Asiat, joista kokouksessa esitetään annetaan selvitys tai tilannekatsaus: 1. Kunnanhallituksen kokous nro 8/ klo alkaen Kunnanhallituksen seuraavaa kokousta esitetään pidettäväksi: - maanantaina kokous nro 8/ klo alkaen. Huom! Ei lautakuntien kokouksia ko. päiväksi. 2. Rautavaaran ja Valtimon kuntien yhteisneuvottelu koskien Inspira Oy:n raporttia /torstaina klo alkaen Valtimon ja Rautavaaran kuntien yhteinen neuvottelu koskien Inspira Oy:n raportissa esitettyjä Taloudellisia laskelmia ja muita toimenpiteitä pidettiin torstaina klo Rautavaaralla/kunnanhallituksen huone. Neuvotteluun osallistuivat: k.valt. pj Matti Matikainen, k.valt. 1. vpj Veijo Oinonen, tarkastuslautakunnan pj Eero Kukkonen ja kunnanjohtaja Unto Murto. Valtimon kunnasta: k.hall.:npj Anna Hölttä ja kunnansihteeri Helena Korhonen. 3. Rautavaaran kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kehittämiskeskustelu videoyhteydellä keskiviikko klo Kehittämiskeskustelu pidetään etänä/videoyhteydellä Kuopio-Rautavaara. Käsiteltiin seuraavat asiat: - Kunnan kaavoituskatsaus, Jorma Berg - Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat, Matti Markkanen

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnan alueidenkäyttöön liittyviä kehittämistavoitteita ja ajankohtaispuheenvuoro; Unto Murto - ELY:n mahdollisuudet tukea kehittämistavoitteita, Jari Mutanen - Ennakoivaa maakuntakaavoitusta: miten mahdollistetaan aluekehitystä, P-S liiton ajankohtaispuheenvuoro, Paula Qvick - Ajankohtaiset luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluasiat, Anne Grönlund - Hyvät käytännöt alueidenkäytön ohjauksessa, Leila Kantonen - Muut asiat: Paljakan kehittäminen ja jatkosta sopiminen ja kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen (nykyinen kunnan rakennusjärjeson vuodelta 2002). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja katso lisäinfoa: ja 4. Kunnanvaltuuston kokous nro 1/ klo alkaen Kunnanvaltuuston pj Matti Matikainen ilmoitti, että kunnanvaltuuston kokous nro 1 pidetään maanantaina klo alkaen. Tämä tiedoksi kaikille kokouksen valmistelijoille. 5. Savon koulutuskuntayhtymä/yhtymävaltuuston seminaari (SAKKY) Kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen raportoi Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pidetystä seminaarista Rautavaaran kunnan näkökulmasta: - ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta/järjestämisluvat koko Pohjois-Savossa - Rautavaaralaisten opetuspaikkakunnat: Iisalmi 23, Juankoski 5, Kuopio 40, Siilinjärvi 7, Suonenjoki 0, Varkaus 0. Yhteensä Rautavaraan kunnasta SAKKYssa 75 opiskelijaa. Kj:n ehdotus: päättää merkitä tiedoksi asioista käytävän keskustelun ja niistä esille tulevat kannanotot sekä päätetään jatkotoimista ja toteuttamisvastuusta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot