RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Kunnan takaus/modulmet Oy Rautavaara-Savotta: Lausunto Pohjois-Savon työ- ja 242 elinkeinotoimistolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämisestä Pohjois-Savon alueella 113 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje /Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen 114 Kirjaston asuinhuoneisto/asukkaiden korvausvaatimus Osallistujat kunnallisjohdon seminaariin Kuopion 248 Musiikkikeskus 116 Talous- ja kehittämisjohtajan viran auki julistaminen Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 251 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO 119 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja 255 muut esille tulevat asiat 122 Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 257

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 10:00-13:50 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Mikko 1. vpj. puheenjohtaja Kokkonen Kirsi 2. vpj. poistui klo :n 113 käsittelyn jälk. Korhonen Jorma jäsen Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen Ovaskainen Rauno varajäsen POISSA Ahonen Matti puheenjohtaja Mustonen Mika jäsen MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja Kuosmanen Timo tj, Rautavaaran ModulMet Oy 111 klo Rasa Eero ER-Nest Oy/ekonomi, MBA 111 klo Mahlavuori Ritva työkoordinaattori :t KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Rauha Partanen, sekä varalle Marita Riekkinen ja Rauno Ovaskainen. ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mikko Korhonen Unto Murto Mikko Korhonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 117 Jorma Korhonen Rauha Partanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kj:n ehdotus: Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kunnanhallituksen kokouksen nro 7/2015 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Tämän kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 7/ laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen. Varalla Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen sekä varalle Mika Mustonen ja Rauha Partanen. Valitaan ko. henkilöt. Valittiin yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: - varsinaiset: Jorma Korhonen ja Rauha Partanen - varalle: Marita Riekkinen ja Rauno Ovaskainen.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kunnan takaus/modulmet Oy Khall Rautavaaran ModulMet Oy/tj Timo Kuosmanen ja kunnanjohtaja Unto Murto pitivät alustavan neuvottelun lauantaina klo Neuvottelussa käsiteltiin yrityksen liikevaihtoa, toimintavolyymejä, kehitysnäkymiä ja kunnalta pyydettävää takausta. Lisäksi sovittiin, että tj Timo Kuosmanen ja yrityksen asiantuntijana toimiva ER-Nest Oy/ekonomi ja MBA Eero Rasa tulevat kunnanhallituksen kokoukseen ma noin klo selvittämään: - kunnan omavelkaisen takauksen suuruus ja sen käyttötarkoitus kasvurahoitukseen - kunnalle annettava yrityskiinnitys/vakuus - yrityksen taloustilanne tänään ja huomenna: liikevaihto ja toimintavolyymi sekä tuotteiden markkinat Saksaan (hydraulisen virtauksen jakolaite). Lisätietoja edellä antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: toivottaa Rautavaaran ModulMet Oy:n tj Timo Kuosmasen ja ekonomi, MBA Eero Rasan tervetulleeksi kunnanhallituksen kokoukseen nro 7/2015. Esittelijän perusteltu ehdotus annetaan kokouksessa asiasta kuullun selvitysten ja käydyn keskustelun jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämä päätösehdotus: ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myöntää Rautavaaran ModulMet Oy:lle euron omavelkaisen lainatakauksen. Tarkemmat ehdot määritellään takauksessa. 2. vaatia lainatakausvastuun kattamiseksi yrityskiinnityksen. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Merkitään, että Rautavaaran ModulMet Oy:n toimitusjohtaja Timo Kuosmanen ja ER-Nest Oy:n ekonomi/mba Eero Rasa selvittivät asiaa klo

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Lausunto Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämisestä Pohjois-Savon alueella Khall Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskus pyytää päivätyllä kirjeellä lausuntoa työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain mukaisten TYP-verkostojen määrästä. Lausunnossa pyydetään kuntaa esittämään mielipiteensä mennessä siitä mihin verkostoalueeseen kunta haluaa liittyä, mikäli verkostojen määrä on suurempi kuin yksi. Samalla pyydämme nimeämään edustajanne tulevan TYP:n johtoryhmään. Monialaisen yhteispalvelun järjestämisen lähtökohta on TE-toimiston toiminta-alue. TE-toimisto, toiminta-alueen kunnat sekä Kela sopivat alueelle perustettavien yhteistoimintaverkostojen lukumäärän. Jokaiselle verkostolle asetetaan johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä toiminta-alueellaan ja nimeää vastuullisen johtajan. Kunnat vastaavat palvelujärjestelyn kustannuksista TE-toimisto ja Kela osallistuvat kustannuksiin laissa määritellyllä tavalla. Maakunnallisessa mallissa alueella on yksi johtoryhmä ja yksi johtava henkilö. Yhteisiä toimipisteitä voi olla kolme. Kolmen TYP-alueen mallissa johtoryhmiä on kolme, samoin kolme johtavaa henkilöä, yhteisiä toimipisteitä voi olla kolme. Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana kahden TYP-verkoston malli, jossa maakunta jakaantuu kahteen osaan. Käydyissä keskusteluissa osa kunnista on ehdottanut kolmen TYP-verkoston perustamista nykyisen toiminnan pohjalta. Toimipaikat olisivat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Osa kunnista on ollut yhden TYP-verkoston ja yhden johtoryhmän kannalla. Pohjois-Savon TE- toimisto esittää perustettavaksi yhtä maakunnallista TYP-verkostoa, jolle nimetään yksi johtoryhmä kuntien, TE-toimiston ja Kelan edustajista. Maakunnallisella TYPilla olisi palvelupaikat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Uuden lain mukaisesti jokaisen kunnan on osallistuttava palveluun. Nykyisten työvoiman palvelukeskusten ulkopuolella olevat kunnat tulevat mukaan vaiheittain siten, että kaikki kunnat ovat palvelun piirissä viimeistään Monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä edistävät työttömän henkilön työllistymistä. Asiakkaille tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluja

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ monialaisella työotteella. Palvelut voivat sisältää sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja ja julkisia työvoimapalveluja. Eri palveluista rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella taval- l la edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä. Laissa määritellyt asiakasryhmät ohjataan palveluun mikäli työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos arvioi asiakkaalla olevan työllistymisen näkökulmasta monialaisen yhteispalvelun tarpeen. Lain mukaiset asiakasryhmät, joilla on työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarve: - asiakkalle on maksettu yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai - asiakas on täyttänyt 25-vuotta ja hänen työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kk tai - asiakas on alle 25-vuotias ja hänen työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 6 kk. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa. kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston lausuntopyyntö Kj:n ehdotus: päättää antaa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistolle asiasta seuraavan lausunnon: 1. Rautavaaran kunta suhtautuu myönteisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun lakisääteistämiseen ja valtakunnallistamiseen eli työvoiman palvelukeskuksen laajentamiseen. Kunta esittää perustettavaksi yhtä maakunnallista TYP-verkostoa, jolle nimetään yksi johtoryhmä kuntien, TE-toimiston ja Kelan edustajista. 2. maakunnallisella TYPilla olisi palvelupaikat Iisalmessa, Kuopiosssa ja Varkaudessa. Kunta pitää tätä toimivimpana ratkaisuna ottaen huomioon asiakkaiden palvelutarpeet sekä nykyisen toimintamuodon kokemukset. 3. kunta nimeää TYP-johtoryhmään edustajaksi perusturvajohtajan ja varaedustajaksi kunnanjohtajan. Tiedoksi: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje /Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen Khall Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt päivätyn kirjeen kaikille Pohjois-Savon kunnille ja kaupungeille: Työttömien pohjoissavolaisten määrä on nyt korkeimmillaan 12 vuoteen. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yli 12 prosenttia. Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi työllisyyden hoitoa maakunnassa ja on laatinut laajassa kumppanuudessa alueellisen toimeenpanosuunnitelman pitkittyneen työttömyyden alentamiseksi. Suunnitelmassa korostuvat yritysyhteistyön merkitys, palvelutuotannon tavoitteellisuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyön uudet mallit. Suunnitelma toimitetaan teille tämän kirjeen liitteenä. ELY-keskus seuraa sovittujen linjausten ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. ELY- keskus haluaa omassa roolissaan vahvistaa alueen kumppanuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä tiedontuotantoa ja -jakoa. Keskustelutilaisuudet kuntien ja kaupunkien johdolle/ely-keskus järjestää kuntien ja kaupunkien johdolle kolme pitkittyvän työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvää keskustelutilaisuutta seuraavasti: Kuopiossa tiistaina 19. toukokuuta klo , Pohjois-Savon TE-toimisto, Asemakatu 38-40, kokoustila Savotta/Kaski. Varkaudessa maanantaina 25.toukokuuta klo Navitas, Wredenkatu 2, Pohjois-Savon TE-toimisto, kokoushuone 2krs. Iisalmessa torstaina 28. toukokuuta klo Pohjois-Savon TE-toimisto, Iisalmen toimipaikka, Karjalankatu 3, kokoushuone 3krs. Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ovat paikalla ylijohtaja Kari Virranta ja yksikön päällikkö Jan Blomberg sekä Pohjois-Savon TE-toimistosta johtaja Pasi Patrikainen. Tilaisuuksista lähetetään vielä erillinen sähköpostikutsu. Yhteyshenkilön nimeämispyyntö/toimeenpanosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden viemiseksi eteenpäin yhteityössä pyydämme, että kunnat ja kaupungit nimeävät kukin yhden henkilön maakunnalliseen yhteydenpitoon.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Toivomme, että henkilö työskentelee kunnan työllisyyden hoidon ja/tai elinkeinopolitiikan parissa. Henkilön yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle 30.toukokuuta 2015 mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kj Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Pohjois-Savon Ely-keskuksen kirje : Kutsu keskustelutilaisuuteen ja yhteyshenkilön nimeäminen ja selvitys Kohti avoimia työmarkkinoita-pohjois-savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kj:n ehdotus: päättää: 1. nimetä osallistujat pitkittyvän työttömyyden ehkäisyyn ja yleisen työmarkkinatilanteen kehitykseen liittyvään keskustelutilaisuuteen - Kuopio tiistaina klo /osallistujat: * Jory eli kunnan operatiivinen johtoryhmä, valtuuston pj Matti Matikainen, valtuuston 1.vpj Veijo Oinonen ja kunnanhallituksen varajäsen Rauno Ovaskainen. - Iisalmi torstaina klo /osallistujat: * Joryn eli kunnan operatiivinen johtoryhmä, työkoordinaattori ja kunnanhallituksen jäsen Kirsi Kokkonen 2. nimetä Rautavaaran kunnan yhteyshenkilöksi kunnanjohtajan ja varalle työkoordinaattorin Pohjois-Savon työmaakunnalliseen yhteydenpitoon. Tiedoksi: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirjaston asuinhuoneisto/asukkaiden korvausvaatimus Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä 53 Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategian vuosille Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategia vuosille on kunnan ensimmäinen kokonaisvaltainen kiinteistöjen kuntokartoistus ja sitä toteutetaan vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla. Kunnan omistamien kiinteistöjen arvon säilyttäminen edellyttää viimeistään nyt riittäviä resursseja kiinteistöjen kunnossapitoon ja vuosikorjauksiin. Kunnan tulosalue IV/tekninen toimi ja tekninen lautakunta sekä Rautavaaran Vuokra-asunnot Oy ovat erittäin keskeisiä toimijoita kunnan kiinteistöjen korjausstrategian toteuttajina ja ulkopuolisen rahoituksen: AVI, ARA, Keva, OKM jne saamisessa. Kunnan kiinteistöistä (23 kpl) kuntokartoitukisa ovat tehneet: Savon Controlteam Oy, ISS Proko Oy ja MittaVat Oy. Vuoden 2014 Tilinpäätöksessä kirjaston peltikattoa ja sadevesijärjestelmä korjattiin :lla. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 7/ :ssä 52 hyväksymässä talousarvion investointiosaan ei ole varattu määrärahaa Kirjastolle. TA-2015 liitteessä 2 hyväk sytyssä Kiinteistöstrategian korjausjärjestyksessä Kirjaston korjaus on ajoitettu vuodelle 2023 ja ulkopuolinen rahoitus haettava kirjastolle OKM:ltä (sivistystoimi) ja asunnon korjaukseen ARA:lta (Rautavaaran Vuokratalot Oy). MittaVat Oy teki kuntoarvion Kirjasto rakennuksesta (Koulutie 6) vuonna 2014: - rakenteet ovat vanhoja ja niissä on aina omat riskinsä - Kirjastossa on alunperin ollut tasakatto, joka on muutettu harjakatoksi. Alkuperäinen kirjaton katto oli huopakatto. - katteena konesaumattu pelti. Vesikaton asennuksessa tullut asennusvirheitä ja tästä johtuen peltivuodat ovat löystyneet - katteen käyttöikä lyhentynyt ja aiheuttanut kattovuotoja. MittaVat Oy:n esitys: teknisen toimen tulee tehdä rakennukseen erillinen huolto-ohjelma, minkä mukaan sitä huolletaan vuosittain. Asukkaiden tekemä korvausvaatimus koskee kirjaston asuinhuoneistossa asumista ajalta toukokuu huhtikuu Keittiön kattovuoto ilmeni kevättalvella 2014 ja sairastelut alkoivat vuoden 2015 alusta. Siilinjärven ympäristöterveydenhoidon terveystarkastaja Antti Hartikaisen toiminnan avulla perhe sai tilapäisasunnon Rautaharjun kerrostalosta. Nelihenkisen perheen (kaksi aikuista ja lapset 1 v. ja 2v.) esittämä korvausvaatimus koostuu: muuttokustannuksista, pesula-

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ laskuista, patjojen uusimisesta, huonekalujen korjauksista, terveyskuluista ja vuokrien takaisin makuista on tämän esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antavat: - R:vaaran Vuokratalot Oy/Ulla-Maija Happonen, puh kunnaninsinööri Jorma Berg, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh sähköposti: Esityslistan liite numerotta: - Asukkaiden korvausvaatimus valokuvat Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi esitetyn korvausvaatimuksen kokonaishintaan maksukuitteja vastaan. 2. antaa tulosalue IV/tekninen toimi/tekninen osasto ja tekninen lautakunta tehtäväksi laatia viipymättä suunnitelmat ja laskelmat: - arviot Kirjastorakennuksen kattovuotojen ja seinien vaurioista - kuivatus ja kunnostustöiden kustannuksista - korjaustöiden aikataulutus - ulkopuolisen rahoituksen hakeminen: asunnon korjaukseen ARA (asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) ja itse kirjaston korjauksiin OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö). 3. kate osoitetaan vuoden 2015 talousarvion muutoksena myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Osallistujat kunnallisjohdon seminaariin Kuopion Musiikkikeskus Khall Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari järjestetään Kuopiossa Kuopion Musiikkikeskus. Ainutlaatuiseksi kohtaamispaikaksi muodostunut tapahtuma kokoaa vuosittain satoja kuntapäättäjiä ja yrittäjä vaikuttajia. Kohderyhmä ovat mm. kunnan- ja kaupunginjohtajat, kuntien ja kaupunkien valtuustojen puheenjohtajat, kuntien ja kaupunkien hallituksien puheenjohtajat, yrittäjävaltuutetut. Seminaarin teemaosioissa käsitellään mm.uudistuvaa hankintalakia, yritysmarkkinoita, palveluseteliä ja käynnistyneen rakennerahastokauden mahdollisuuksia. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää, että hänet oikeutettaisiin osallistumaan kyseiseen seminaariin. Seminaarin osallistumismaksu maksu on alv 24%. Esityslistan liite numerotta: - Kunnallisjohdon seminaarin Kuopion Musiikkikeskus Kutsu ja ohjelma Kj:n ehdotus päättää valita osallistujat Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarin , Kuopion Musiikkikeskus. Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaariin , Kuopion Musiikkikeskukseen valittiin: kunnanjohtaja Unto Murto, kunnanvaltuuston 1. vpj Veijo Oinonen ja kunnanhallituksen pj Matti Ahonen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Talous- ja kehittämisjohtajan viran auki julistaminen Khall Kunnan voimassaoleva hallintosääntö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja voimaan Hallintosäännön 2. luku/henkilöstöasiat/13 Viran ja toimen haettavaksi julistaminen: " Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan tehtävään. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus". 15 Päätösvalta henkilöstövalinnasta: " Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden valinnasta." Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, riittäväksi katsottava kokemus kunnallistaloudesta ja hallinnosta, kehittämistehtävistä sekä elinkeinoasioiden hoidosta. Tehtävä edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 1: - Rautavaaran kunnan talous- ja kehittämisjohtajan viranhakuilmoitus Kj:n ehdotus: päättää: 1. julistaa julkisesti haettavaksi Rautavaaran kunnan talous- ja kehittämisjohtajan viran liitteen mukaisella hakuilmoituksella. Hakuilmoitus julkaistaan: Savon Sanomissa, Kuntalehdessä ja kunnan kotisivuilla sekä työhallinnon sivuilla 2. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti (www.kuntarekry.fi) tai lähettämällä hakemus opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta Rautavaaran kunnanvaltuustolle osoitettuna klo mennessä. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Hakuilmoitus

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanjohtajan vuosiloman ajankohdan vahvistaminen ajallle Khall Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:in vuosilomaluvun 5 :n 3 mom. 1 kohdan mukaan. Lomaoikeutta lomanmääräytymisvuodelta on kunnanjohtajalla yhteensä 38 pv. Kunnanjohtaja Unto Murto esittää vuosiloman pidettäväksi seuraavasti: (yhteensä 25 päivää) - myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää, josta sovitaan erikseen. KVTES:n vuosilomaluvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että yli 65 % vuosilomasta on annettava lomavuoden lomakautena ( välinen aika). päätti kokouksessa nro 6/ :ssä 102, että Rautavaaran kunnanvirasto ja vaihde pidetään suljettuna ajalla Henkilöstön vuosilomat keskitetään ko. ajankohtiin. Kunnanviraston tulosalueet/osastot toteuttavat kunnan toimintojen sulkemisen siten, että arkielämän välttämättömät palvelut pystytään hoitamaan sulkuaikana. Rautavaara-päivien ajan kunnan kaikki palvelut toimivat tietysti normaalisti. Päivien teema 2015: Pihkassa kotiseutuun, Paluumuutto, Laajakaista ja Vapaa-aika. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Pj:n ehdotus: päättää: 1. todeta Unto Murron esteelliseksi/osallisuusjäävi (hallintolaki 28) 1. asia käsitellään tämän kokouksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 73 :n mukaisesti. 1. vahvistaa Unto Murron vuosiloman ajankohdaksi Myöhemmin pidettäväksi jää 13 päivää. 1. merkitään, että tämän pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjaa pitää tämän kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanjohtaja Unto Murto poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO Khall Kuntayhtymissä, kunnan tytäryhtiöissä ja sopimuspohjaisissa yhteistyössä on kunnanvaltuuston valitsemia luottamushenkilöitä. Rautavaaran kuntakonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36 %) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %). Valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille (KuntaL 23) (kunnanvaltuusto nro 4/ ): - konserniyhteisöjen on tuettava RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2030-asiakirjan ja kunnan talousarvion toteuttamista - kunta jatkaa edelleenkin toimintaansa tytäryhtiöissä ja tulostavoitteena kummallakin tytäryhtiöllä on omakustannusperiaate: yhtiöiden tulee tuotoillaan kattaa menonsa; mahdollisista poikkeamista tulee erikseen sopia kunnan kanssa, taksa vastaamaan yleistä kustan- nuskehitystä - yhtiöiden tulee toteuttaa välttämättömät peruskorjaukset ja vuosikorjaukset ja turvata siten omistamiensa kiinteistöjen kunto sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta - yhtiöiden tulee raportoida kunnalle hyväksyttyjen konserniohjeiden mukaisesti - yhtiöiden tulee laatia tilinpäätöksensä siten, että kuntakonsernin tilinpäätökseen voidaan ottaa tytäryhtiöiden tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase - yhtiöillä tulee olla riittävät ohjeistukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) tilannekatsaus ja toimeksiantosopimuksen tilanne Rautavaaran ja Valtimon kunnat sekä Inspira Oy. Selvityksen tilanne Kj:n ehdotus: Kuntayhtymien ja muissa yhteistyöorganisaation hallinnoissa toimivat kunnanhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Lisäksi annetaan selvitys Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) varsinaisesta vuosikokouksesta, joka pidettiin keskiviikkona klo Rautavaaran kunnantalolla valtuustosalissa. Käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Paikalla kunnan edustajana kj Unto Murto. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: - ei tiedoksi saatettuja lautakuntien pöytäkirjoja II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: Valtakirja Helena Meyesille Rautavaaran kunnan edustamiseen Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry:n kevätkokouksessa vs. talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes: Yleiset päätökset: 13 Liimapuristin Paul otp v.1981 kiinteistössä Kirkkotie Yksityistieavustusten myöntäminen Rautavaaran kunnan työmatkatukien 2014 myöntäminen Henkilöstöpäätökset: 33 Toimivapaa Hannele Riekkinen 34 Palvelusihteerin palkkaaminen määräajaksi: Anu Jaakonsaari 38 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkastus rehtori Matti Korkalainen: ei tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä - perusturvajohtaja Helvi Mustonen: Henkilöstöpäätökset: ajalta kunnaninsinööri Jorma Berg: Henkilöstöpäätökset: 21 Määräaikaisen projekti-insinöörin palkkaaminen Hankintapäätökset: 6 Poutapilven keittiömuutoksen kalustehankinta 7 Rautavaaran keskuskeittiön ruokasalin seniorikalustehankinta

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi. 2. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. Sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Kuntaliiton Tiedonkeruukirje kunnan johdolle väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistamisestä Aluehallintoviraston kirje koskien Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitysehdotuksien antamista 3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kysterin johtokunnan kokouspöytäkirja 2/ Vuoden 2014 perustoimeentulon lopullinen valtionosuus 5. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän pöytäkirja 3/ Pöytäkirjaote Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Savon kaavoituskatsaus 2015, liitteenä P-S Kaavoituskatsaus Lisäys yrityspalvelusopimukseen Kuopion seudulla Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus AVI:n päätös koskien Jokijärven sillan uusimista 10. FCG:n esite Uusi kuntalaki -koulutuksesta 11. Kutsu tilaisuuteen koskien Maatalouden vakuutussäätiön perustamista Pohjois-Savoon Kuntarahoituksen kutsu Rahoitusriskien hallinnan teemapäivään 13. Vesilaitosyhdistyksen kutsu Vesihuolto päiville 14. Nordea Omaisuusraportti 3/ : Ajanjakso Markkina-arvo: ,72 euroa. Markkina-arvon muutokset vuoden alusta yhteensä ,36 euroa. 15. Savon Yrittäjien julkaisu: Pohjois-Savon elinkeinopoliittinen mittaristo Kj:n ehdotus: Merkitään tietoon saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Rautavaara-Savotta: Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa koskevista asioista, jotka ovat tulleet vireille tai joista on tehty ratkaisuja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Asiat liittyvät RAUTAVAARA-SAVOTTAAN eli kunnan uuteen KUNTASTRATEGIA-2030 ASIAKIRJAAN sekä USO3-verkosto-hankkeeseen sekä tekeillä olevaan uuteen kunnal- lishallinnon perustuslakiin (neljän lain kokonaisuus) sekä kunnille annettuihin erityislakeihin ja asetuksiin. Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Asiat, joista kokouksessa esitetään annetaan selvitys tai tilannekatsaus: 1. Kunnanhallituksen kokous nro 8/ klo alkaen Kunnanhallituksen seuraavaa kokousta esitetään pidettäväksi: - maanantaina kokous nro 8/ klo alkaen. Huom! Ei lautakuntien kokouksia ko. päiväksi. 2. Rautavaaran ja Valtimon kuntien yhteisneuvottelu koskien Inspira Oy:n raporttia /torstaina klo alkaen Valtimon ja Rautavaaran kuntien yhteinen neuvottelu koskien Inspira Oy:n raportissa esitettyjä Taloudellisia laskelmia ja muita toimenpiteitä pidettiin torstaina klo Rautavaaralla/kunnanhallituksen huone. Neuvotteluun osallistuivat: k.valt. pj Matti Matikainen, k.valt. 1. vpj Veijo Oinonen, tarkastuslautakunnan pj Eero Kukkonen ja kunnanjohtaja Unto Murto. Valtimon kunnasta: k.hall.:npj Anna Hölttä ja kunnansihteeri Helena Korhonen. 3. Rautavaaran kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kehittämiskeskustelu videoyhteydellä keskiviikko klo Kehittämiskeskustelu pidetään etänä/videoyhteydellä Kuopio-Rautavaara. Käsiteltiin seuraavat asiat: - Kunnan kaavoituskatsaus, Jorma Berg - Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat, Matti Markkanen

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnan alueidenkäyttöön liittyviä kehittämistavoitteita ja ajankohtaispuheenvuoro; Unto Murto - ELY:n mahdollisuudet tukea kehittämistavoitteita, Jari Mutanen - Ennakoivaa maakuntakaavoitusta: miten mahdollistetaan aluekehitystä, P-S liiton ajankohtaispuheenvuoro, Paula Qvick - Ajankohtaiset luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluasiat, Anne Grönlund - Hyvät käytännöt alueidenkäytön ohjauksessa, Leila Kantonen - Muut asiat: Paljakan kehittäminen ja jatkosta sopiminen ja kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen (nykyinen kunnan rakennusjärjeson vuodelta 2002). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja katso lisäinfoa: ja 4. Kunnanvaltuuston kokous nro 1/ klo alkaen Kunnanvaltuuston pj Matti Matikainen ilmoitti, että kunnanvaltuuston kokous nro 1 pidetään maanantaina klo alkaen. Tämä tiedoksi kaikille kokouksen valmistelijoille. 5. Savon koulutuskuntayhtymä/yhtymävaltuuston seminaari (SAKKY) Kokouksen puheenjohtaja Mikko Korhonen raportoi Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pidetystä seminaarista Rautavaaran kunnan näkökulmasta: - ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta/järjestämisluvat koko Pohjois-Savossa - Rautavaaralaisten opetuspaikkakunnat: Iisalmi 23, Juankoski 5, Kuopio 40, Siilinjärvi 7, Suonenjoki 0, Varkaus 0. Yhteensä Rautavaraan kunnasta SAKKYssa 75 opiskelijaa. Kj:n ehdotus: päättää merkitä tiedoksi asioista käytävän keskustelun ja niistä esille tulevat kannanotot sekä päätetään jatkotoimista ja toteuttamisvastuusta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 71 13.06.2016 Aika 13.06.2016 klo 18:30-20:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 73 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 67 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 12:00-13:55 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 35 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2016 1 18.05.2016 Aika 18.05.2016 klo 15:00-19:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 7/2016 82 04.07.2016 Aika 04.07.2016 klo 12:00-12:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 84 59 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot