JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 74 Merkintöjä 5 75 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuukausiraportti elokuulta Satu Kristerssonin eronpyyntö ympäristöterveydenhuollon jaoston yydestä ja uuden varaen valinta 8 77 Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoja 11

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Läsnä Parikka Tuula puheenjohtaja Väänänen Eira varapuheenjohtaja Tahvanainen Kari Holopainen Hannu Väkeväinen Kari Karttunen Jorma Uusi-Illikainen Heleena Jääskeläinen Sampsa Järvinen Päivi Lukkarinen Ilkka Kauppinen Marja Ihanus Emilia nuorisovaltuuston Rieppo Eija va. sosiaali- ja terveysjohtaja Kosonen Anne talousjohtaja Korhonen Leena sosiaalipalvelujen johtaja Laakkonen Ari johtava ylilääkäri Karukannas Seija vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Aspelund Taina va. hallintopäällikkö Poissa Turpeinen Jari Allekirjoitukset Tuula Parikka puheenjohtaja Taina Aspelund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Hannu Holopainen pöytäkirjan tarkastaja Heleena Uusi-Illikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 72 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 73 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Holopainen ja Heleena Uusi-Illikainen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Merkintöjä STLTK 74 Lean- esittely; kehittämispäällikkö Juha-Matti Ratilainen Siirretään kokoukseen.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuukausiraportti elokuulta / /2013 STLTK 75 Elokuun raportointitilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulos on 3,1 milj. euroa ylijäämäinen ja yhteistoiminta-alueen nettoyksikön tulos 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate ilman kuntien maksuosuuksia on 183,2 milj. euroa, josta Joensuun osuus on n. 144,6 milj. euroa, Kontiolahden osuus n. 22,4milj. euroa ja Outokummun osuus n. 16,3 milj. euroa. Toukokuun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet 2,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joensuun nettomenot ovat kasvaneet 3,1%, Kontiolahden 1,5% ja Outokummun nettomenot 0,2% vuoden takaisesta tilanteesta. Joensuussa menojen kasvu on reipasta jokaisella tulosalueella, kasvuprosentit edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vaihtelevat omassa toiminnassa 2,4-6,5%:n välillä. Erikoissairaanhoidon menot kasvavat suhteellisesti vähiten 0,9%, mutta ennuste erikoissairaanhoidon budjettiylityksestä on silti 1,8 milj. euroa suurempi talousarvioon nähden. Omassa toiminnassa voimassa oleva talousarvio on ylittymässä n. 2,9 milj. euroa netto, joten voimassa oleva talousarvio uhkaa ylittyä kokonaisuutena jopa lähes 5,1 milj. euroa. Heinäkuun osavuosikatsauksessa esitettiin nettomäärärahalisäyksiä n. 0,8 milj. euroa sisäisten määrärahasiirtojen lisäksi ja nämä muutoksetkin huomioiden sosiaalija terveyspalvelujen budjetti olisi ylittymässä 3,9 milj. muutosesityksestä. Pääasiallisin ylitys on tulossa erikoissairaanhoidosta 2,4 milj. euroa, mutta nettomenot ovat ylittymässä lähes jokaisella tulosalueella yhteensä 1,5 milj. euroa. Laskennallisen ennusteen mukaan ylitys olisi muodostumassa vielä suuremmaksikin, mutta esim. tehostetussa palveluasumisessa ja suun terveydenhuollossa pysytään budjetissa eri toimenpiteillä. Kontiolahdessa menot kasvavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna omassa toiminnassa eri tulosalueilla 2,4-6,2% ja budjetin arvioidaan laskennallisen ennusteen mukaan ylittyvän miljoonan verran. Erikoissairaanhoidon menot puolestaan laskevat 1%:lla vuoteen 2014 verrattuna, mutta ennusteen mukaan menot eivät pysy budjetissa vaan ylittävät sen 0,3 milj. eurolla. Kontiolahden budjetin ylitysuhka on kaikkiaan 1,3 milj. euroa. Outokummussa menojen kasvu omassa toiminnassa on viime vuoteen verrattuna hillitympää kuin muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa, menojen kasvuprosentit vaihtelevat -1,3%-4,3%:n välillä ja menojen arvioidaan pysyvän budjetoidussa tai jäävän jopa hieman alle. Erikoissairaanhoidon menot ovat myös laskusuuntaiset viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja menojen arvioidaan jäävän n. 0,5 milj. euroa alle budjetoidun. Outokummun kokonaismenojen arvioidaan alittuvan n. 0,6 milj. euroa budjetoidusta. Elokuussa terveysasemien puhelujen vastausprosentti on yhteistoiminta-alueella ollut 71% ja laskenut heinäkuun tilanteesta 5 prosenttiyksikköä. Elokuussa soitettujen puhelujen määrä on ollut 0,8% suurempi kuin heinäkuussa, mutta hoidettujen puhelujen määrä on laskenut 5 %:lla. Tammikuun tilanteeseen verrattuna puhelujen vastausprosentti on noussut 28 prosenttiyksikön verran. Joensuun vastausprosentti oli elokuussa

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta % ja se on laskenut heinäkuun tilanteesta 3 prosenttiyksikköä. Kontiolahden vastausprosentti oli elokuussa 66% ja laskenut 8 prosenttiyksikköä heinäkuusta. Outokummun vastausprosentti oli elokuussa 67% ja laskenut heinäkuusta 11 prosenttiyksikköä. Elokuussa puhelut ovat jälleen keskittyneet enemmän aamuun, puheluista 31% on ollut klo 8-9 välillä. Elokuussa puhelinjärjestelmässä on ollut käyttökatkoja, mikä voi osaltaan vaikuttaa puheluvastausprosentteihin, koska käyttökatkojen aikaiset puhelut eivät tilastoidu puhelutietoihin. Joensuussa ja Outokummussa terveysasemien käyntimäärät ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, Joensuussa 2,7% ja Outokummussa 10,2%. Sen sijaan Kontiolahdessa käyntimäärät ovat lähteneet nousuun, muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 5,1%. Syyskuun alussa yhteistoiminta-alueella on ilmennyt potilastietojärjestelmässä merkittäviä ongelmia, jonka vuoksi syyskuun toisella viikolla on voitu antaa vain kiireellisiä aikoja. Myös raportoinnissa on ollut elokuun lopussa epätarkkuutta, mikä puolestaan voi vaikuttaa käyntimääriin. Liitteenä olevassa kuukausiraportissa on esitetty toiminta ja talous lyhyesti kunnittain. Liitteenä on myös vastaanottojen käyntimäärät sekä puhelutiedot terveysasemittain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen, johtava ylilääkäri Ari Laakkonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin tie dok si. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuukausiraportti elokuu 2015 Liite 2 Terveysasemien vastaanottotoiminnan seuranta

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Satu Kristerssonin eronpyyntö ympäristöterveydenhuollon jaoston yydestä ja uuden varaen valinta 6251/ /2015 STLTK 76 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan kohdalla todennut Satu Kristerssonin yyden ympäristölautakunnan varaenä päättyneeksi. Joensuun kaupungin hallintosääntö 26 : Lautakunnassa on ympäristöterveydenhuoltoa koskevien asioiden käsittelyä varten ympäristöterveydenhuollon jaosto, johon kuuluu kymmenen (10) tä sekä niiden henkilökohtaiset varaet. Jaoston viisi (5) tä ja heidän varaensä valitsee Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, joka myös valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen liittyneet kunnat valitsevat jaostoon viisi (5) tä ja heidän varaensä kuten yhteistoimintasopimuksessa on tarkemmin sovittu. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus kohta 3: Joensuun kaupunkiseudun muut kunnat valitsevat jaostoon kolme tä ja kolme varatä siten, että vuoden 2013 alkavalle vaalikaudelle valitsevat Kontiolahti, Liperi ja Outokumpu kukin yhden varsinaisen en ja Ilomantsi Kontiolahden, Juuka Liperin ja Polvijärvi Outokummun valitsemalle elle henkilökohtaisen varaen. Keski-Karjalan kunnat valitsevat yhden varsinaisen ja varaen siten, että vuoden 2013 alusta alkavalle vaalikaudelle valitsee Kitee varsinaisen en ja Tohmajärvi Kiteen valitsemalle elle henkilökohtaisen varaen. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Valtimon kunta valitsevat yhteensä yhden varsinaisen ja varaen siten, että vuoden 2013 alusta alkavalle vaalikaudelle valitsee Lieksa varsinaisen en ja Nurmes Lieksan valitsemalle elle henkilökohtaisen varaen. Ympäristöterveydenhuollon jaoston toimikausi on sama kuin lautakunnan toimikausi. Satu Kristerssonin tilalle tulisi valita ympäristöterveydenhuollon jaostoon uusi vara. va. hallintopäällikkö Taina Aspelund Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. myöntää eron Satu Kristerssonille ympäristöterveydenhuollon jaoston varayydestä ja todeta luottamustoimi päättyneeksi ja

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta nimetä ympäristöterveydenhuollon jaostoon varaeksi Outi Maran. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset STLTK 77 Seuraavat päätökset on ilmoitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Liitteenä päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä oteta kuntalain 51 :n noljalla sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Viranhaltijapäätökset

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedoksiantoja STLTK Riskienhallintasuunnitelman mukainen riskien toimenpiteiden seurantakysely ja Riskienhallinnan muutosten ja toimenpiteiden raportointi 2015 sosiaali- ja terveyskeskus. 2. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/4852; lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta Joensuussa. 3. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös /ISAVI/1154; lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta Kontiolahdella. 4. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös /ISAVI1155; lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta Outokummussa. 5. Vanhusneuvoston pöytäkirja 5/ Juuan kunnanvaltuuston päätös ympäristöterveydenhuollon jaoston varaen valinnasta. 7. Tiedote Joensuun kaupungin potilastietojärjestelmän (Mediatri) ongelmasta Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Riskienhallintasuunitelman mukainen riskien toimenpiteiden seurantakysely Liite 5 Riskienhallinnan muutosten ja toimenpiteiden raportointi 2015 sosiaali- ja terveyskeskus Liite 6 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/4852, Joensuu Liite 7 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/1154, Kontiolahti Liite 8 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/1155, Outokumpu Liite 9 Vanhusneuvoston pöytäkirja 5 / Liite 10 Liite 11 Juuan kunnanvaltuuston päätös Tiedote Joensuun kaupungin potilastietojärjestelmän (Mediatri) ongelmasta

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta Käyntiosoite: Torikatu 18 A Postiosoite: PL 261, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Kunnallisvalitus Hallintovalitus Pykälät Pykälät Muu valitusviranomainen, Pykälät osoite ja postiosoite: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 08.09.2014 klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot