Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle siuntiolaiselle Kirjastorakennuksen takaosan käyttösuunnitelma SIVLTK 58 Oikaisuvaatimus n Koirakerho ry - Sjundeå hundklubb rf:lle myönnettyjä käyttövuoroja koskevaan päätökseen

2 Sivu 2 Nro 6/2010 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Forsblom Ulf, varapuheenjohtaja (puheenjohtaja) Kolehmainen Tuula, jäsen Linnala Raija, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Suvanto Juha, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Nevalainen Mika, puheenjohtaja Lehtola Minna, jäsen Malmström Charlotta, jäsen saapui kello 18.13, 55 Muut läsnäolevat Haanpää Harri, kunnanhallituksen edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, hallinnon erityissuunnittelija (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Ulf Forsblom puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä Raija Linnala pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 54 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. - totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raija Linnalan ja Stefan Svanfeldtin ja - totesi, että lautakunnan varapuheenjohtaja Ulf Forsblom toimii kokousten puheenjohtajana toistaiseksi, koska lautakunnan puheenjohtaja Mika Nevalainen on ilmoittanut pysyvästä esteestään lautakunnan puheenjohtajan tehtävän hoitamiseen alkaen.

4 Sivu 4 SIVLTK 55 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Liitteet 1-3 Ehdotus: päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavien sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: vt. sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätöspäiväkirja Kirjastonjohtajan päätöspöytäkirja Päätösluettelot ovat liitteenä. Ehdotuksen mukaan. Jäsen Tuula Kolehmainen saapui kokouksen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello

5 Sivu 5 SIVLTK 56 Liite 4 APURAHAN MYÖNTÄMINEN TALJAJOUSIAMMUNNAN MM- KULTAA VOITTANEELLE SIUNTIOLAISELLE lainen Anne Lantee on voittanut taljajousiammunnan MM-kultaa. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt siuntiolaisten urheilijoiden apuraha- ja muistamissäännöstä. Sääntö määrittää ne periaatteet, joilla kunta tukee menestyneitä urheilijoitaan. Apuraha- ja muistamissäännön mukaisen apurahan myöntämisen periaatteena on se, että urheilusuoritus on saavutettu sellaisessa urheilulajissa, joka on sisältynyt viimeksi järjestettyjen kesä- ja talviolympialaisten ohjelmaan. Näiden lajien lisäksi huomioidaan suunnistus, maastojuoksu, voimanosto, moottoriurheilu ja salibandy. Taljajousiammunta ei ole olympialaji, eikä sisälly lautakunnan määrittelemiin muihin, huomioitaviin lajeihin. Ottaen huomioon Lanteen suorituksen tason, on tässä tapauksessa syytä kuitenkin tarkastella suoritusta erillistapauksena. Lautakunnan olisi syytä muistaa maailmanmestaria sopivalla apurahalla ja järjestää muistamistilaisuus. Liitteenä on voimassa oleva urheilijoiden apuraha- ja muistamissääntö. Ehdotus: päättää - myöntää Anne Lanteelle siuntiolaisille menestyneille urheilijoille tarkoitetun apurahan; - järjestää Lanteelle muistamistilaisuuden; - soveltaa apurahan suuruutta määriteltäessä vapaa-aikalautakunnan hyväksymää apuraha- ja muistamissääntöä niin, että Lanteen apuraha maksetaan soveltaen MM-kilpailujen voittajille tarkoitettua 200 prosentin korotusta käyttäen ja että lopullisen apurahan suuruus on tällöin 900 euroa ja - että apuraha on käytettävä suoranaisesti urheilusta aiheutuviin kustannuksiin, esimerkiksi leirikuluihin, varusteisiin, välineisiin sekä kilpailuja harjoitusmatkoihin. Ehdotuksen mukaan.

6 Sivu 6 SIVLTK 57 KIRJASTORAKENNUKSEN TAKAOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kirjastorakennuksen tiloissa on tällä hetkellä käyttämätön tila, jonka hyödyntämisestä on puhuttu. Erilaisia ideoita tilan käytölle on esitetty: tanssistudiota, pienyrittäjien toimipistettä ja nuorison vetämää nuorisokahvilaa. Kirjaston toimintaa ajatellen olisi toivottavaa että päädytään käyttämään tilaa niin että sen käyttö tuottaisi synergiaa kirjaston kanssa. Toisaalta nuorten vapaa-ajan toiminnan omaehtoisen järjestämisen ja viihtymisen kannalta olisi tärkeää, että jo pitkään vireillä ollut nuorisokahvilahanke etenisi. Hankkeen valmistelussa eteneminen olisi tarkoituksenmukaisinta yhdessä nuorten, järjestöjen ja kunnan viranhaltijaorganisaation kanssa. Rahoituksen järjestämisessä on keskeistä yhteistyö paikallisten järjestöjen ja Opetusministeriön kanssa. Nykyisellään kirjastosta puuttuu henkilökunnan oma työhuone työtehtäville jotka vaativat keskittymistä ja rauhaa. Takaosassa sijaitsee myös henkilökunnan sosiaalitila/keittiö ja nämä molemmat tarpeet tulisi huomioida nuorisokahvilaremontin yhteydessä. Muuta huomioitavaa on äänieristys kirjaston ja nuorisokahvilan välillä, henkilökunnan wc-tilojen säilyttäminen, siivouskomero ja kirjaston henkilökunnalle oma uloskäynti. Kirjasto tarvitsee myös varastotilaa. Kirjastorakennuksen takaosaan kohdistuu monenlaisia suunnitelmia ja odotuksia, joiden yhteensovittaminen tässä vaiheessa on tärkeää. Vt. tekninen johtaja Magnus Malmberg on arvioinut remontin kustannusarvioksi Ehdotus: päättää - että kirjastorakennuksen takaosan uudelleenkäyttöä kehittämään asetetaan toimikunta, johon kutsutaan kunnan edustuksen lisäksi myös nuorten ja järjestöjen edustajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii sivistystoimenjohtaja, joka kutsuu jäsenet toimikuntaan ja huolehtii kokousten koollekutsumisesta; - antaa toimikunnan tehtäväksi valmistella nuorisokahvilan perustamista, rahoittamista ja toimintaa koskevan hankesuunnitelman ja edellyttää, että hankesuunnitelma tuodaan aikanaan lautakunnan hyväksyttäväksi ja - esittää tekniselle osastolle, että se varaa vuoden 2011 talousarvion investointihankkeisiin ,00 euron määrärahan nuorisokahvilan perustamisesta ja kirjastorakennuksen remontoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 SIVLTK:59 /2010 SIVLTK 58 SIVLTK Liite 6 Ehdotus: Käsittely: OIKAISUVAATIMUS SIUNTION KOIRAKERHO RY - SJUNDEÅ HUNDKLUBB RF:LLE MYÖNNETTYJÄ KÄYTTÖVUOROJA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN n koirakerho ry on hakenut käyttövuoroja Lappersin urheilukentälle harrastustoimintaansa Käyttövuoroja on haettu ajalle ja neljälle päivälle tiistaille, keskiviikolle, torstaille klo ja sunnuntaille klo Lisäksi seuraaville päiville klo 9 17, klo 10 17, klo 10 17, 4.9. klo ja klo päättää myöntää käyttövuoroja seuraavasti: tiistaille klo 17 21, torstaille klo ja sunnuntaille klo sekä seuraaville päiville klo 9 17, klo 10 17, klo 10 17, 4.9. klo ja klo Ulf Forsblom Tuula Kolehmaisen kannattamana ehdotti vuorojen myöntämistä Koirakerhon anomuksen mukaisesti. Esityslistan esityksen puolesta äänestävät jaa ja vastaehdotuksen puolesta ei. Jäsenet Forsblom, Svanfeldt, Linnala, Kolehmainen, Savinainen, Lehtola ja Martin äänestivät ei ja jäsen Suvanto jaa. päättää myöntää n koirakerholle Lappersin kentän käyttövuorot hakemuksen mukaisesti. ==== SIVLTK 58 n koirakerho ry Sjundeå hundklubb rf on hakenut käyttövuoroja Lappersin urheilukentälle saapuneella hakemuksellaan. Hakemus koski kentän käyttöä aikavälillä ja ja muutamina muina ajankohtina. on kokouksessaan päättänyt myöntää käyttövuorot hakemuksen mukaisesti. n koirakerho ry Sjundeå hundklubb rf on saapuneella oikaisuvaatimuksellaan hakenut muutosta lautakunnan päätökseen. Yhdistys ilmoittaa toivovansa hakemuksestaan poiketen, että vuoden 2011 käyttövuorot alkaisivat , eivätkä Kuntalain 89 :n mukaan lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuk-

8 Sivu 8 sen voi tehdä sekä kunnan jäsen, että asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Ehdotus: päättää: - hyväksyä n koirakerho ry Sjundeå hundklubb rf:n saapuneen oikaisuvaatimuksen; - kumota tehdyn käyttövuorojen jakoa koskevan päätöksen ja - että yhdistyksen käyttövuorot jaetaan Lappersin urheilukentälle lautakunnan päätöksestä poiketen seuraavasti: Käyttövuorot myönnetään ja väliselle ajalle. Vuorot myönnetään viikoittain tiistaille, keskiviikolle, torstaille klo ja sunnuntaille klo Lisäksi vuorot myönnetään seuraaville päiville: 4.9. klo ja klo 9 17 Ehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 54, 55, 57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 56 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / Puistopolku Pykälät: 56 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

10 Sivu 10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: - Hallintovalitus, pykälät: 58 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: - Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot