Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika :00-19:22 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 40 Täyttölupa toimistosihteerin työsuhde, Lieto 5 41 Täyttölupa ruokapalvelutyötekijän työsuhde 6 42 Sairauslomaa koskevien diagnoosien käsittelyyn oikeutetut 7 43 Henkilöstökertomus vuodesta Luontoisetupuhelin 9 45 Tonttien vuokraus omakotitalojen rakentamista varten Kuntayhtymän organisaation kehittäminen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä opiskeluhuollon 13 ohjausryhmä 48 Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 16

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-19:22 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-19:22 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 17:00-19:22 jäsen Metsänperä Jarmo 17:00-19:22 varajäsen Lindholm Hannele 17:00-19:22 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-19:22 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-19:22 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-19:22 jäsen Salminen Liidia 17:00-19:22 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Hiukkanen Vesa-Pekka jäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Ahtiainen Jussi 17:00-19:22 yv:n puheenjoht. Reide Pirjo 17:00-19:22 yv:n I varapuheenjoht. Virtanen Antti 17:00-19:22 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-19:22 pöytäkirjanpitäjä Levomäki Tuomas 17:00-17:10 koulutilan isäntä Lähde Petri 17:00-17:37 vt. rehtori Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Veikko Ruohonen Liidia Salminen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistaina klo 9:00-15:00

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh 38 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh 39 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8.30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa toimistosihteerin työsuhde, Lieto 3/ /2014 Yh 40 Loimaan tulosalueen Liedon toimipaikka perustettiin vuonna Toimistosihteerin tehtävät hoidettiin vuodesta 1999 vuoden 2012 syksyyn Loimaalta siten, että toimistosihteeri oli Liedossa 1-2 päivää viikossa. Vuosien aikana tehtävää hoiti kolme eri henkilöä. Määräaikaisena toimistosihteerinä ajalla ja toimii sosionomi AMK Elina Laine, joka siirtyi määräaikaiseen tehtävään Liedon ammattistartin ohjaajan sijaisen määräaikaisesta työsuhteesta. Ohjaajan työsuhde alkoi ja päättyi ja alkoi uudelleen ja päättyi Palkattomalla virkavapaalla Laine oli Rehtori Asula esittää täyttölupaesityksessä, että Elina Laine jatkaisi toimistosihteerin tehtävässä Laineella ei ole toimistosihteerin tehtävään soveltuvaa koulutusta. Toimistosihteerin työsuhteeseen kelpoisuusvaatimuksen on soveltuva toimistoalan merkonomin ammatillinen perustutkinto. Myös määräaikaisessa työsuhteessa on syytä noudattaa tehtävän kelpoisuusvaatimuksia ja sisällyttää tehtävään neljän kuukauden koeaika. Mikäli määräaikaiseen toimistosihteerin tehtävään ei kuntayhtymän sisältä voida osoittaa tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä, on tehtävä syytä julistaa julkisesti haettavaksi. Yhtymähallitus päättää myöntää määräaikaisen täyttöluvan Liedon toimistosihteerin työsuhteeseen ajalle Perusteluna määräaikaisuudelle on valmisteilla oleva kuntayhtymän organisaation kehittäminen.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ruokapalvelutyötekijän työsuhde 3/ /2014 Yh 41 Talous- ja hallintojohtaja esittää täyttölupaa Loimaan tulosalueen Turuntien valmistuskeittiön ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttämiselle. Sisäisellä siirrolla on Turuntien ruokapalvelutyöntekijä siirretty elokuussa 2013 Myllykyläntien keittiön työloman sijaiseksi ruokapalvelutyöntekijän tehtävään.tämä järjestely on nyt vakinaistettu. Myllykyläntien suurkeittiössä on henkilökuntaa kolme: ruokapalveluvastaava ja kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Lisäksi keittiössä ruuanvalmistukseen ja jakeluun sekä ruokailun jälkihuoltoon osallistuvat matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat. Turuntien keittiössä on henkilökuntaa kaksi ja puoli: ruokapalveluvastaava ja puolitoista ruokapalvelutyöntekijää. Vuoden 2013 elokuusta lähtien Turuntien yhden ruokapalvelutyöntekijän tehtävä on hoidettu sijaisella, jonka työsuhde päättyy Päivittäisiä ruokailijoita Myllykyläntien ravintolassa oli keväällä 2013 keskimäärin 248 ruokailijaa ja syksyllä 2013 keskimäärin 285 ruokailijaa. Myllykylän keittiössä valmistettiin Hämeentien ruokailijoille keväällä 2013 keskimäärin 73 annosta ja syksyllä 2013 keskimäärin 130 annosta. Turuntien ravintolassa ruokailee keskimäärin ruokailijaa, määrä vaihtelee viikonpäivittäin ja jaksojen mukaan. Turuntiellä valmistetaan Ylistaronkadulle keskimäärin ateriaa päivittäin. Turuntie valmistaa lisäksi Hämeentien toimipaikan päivällisen, noin ateriaa päivittäin lukuunottamatta perjantaipäiviä. Myllykyläntiellä tulisi olemaan kolme työntekijää ja Turuntiellä kaksi ja puoli työntekijää. Tulevaisuudessa on ratkaistava, voidaanko Loimaan toimipaikkojen ruokapalveluhuolto järjestää yhdestä valmistavasta keittiöstä ja saavutetaanko sillä muun muassa taloudellista etua palvelun laadun siitä heikkenemättä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Loimaan tulosalueelle ruokapalvelutyöntekijän määräaikaisen työsuhteen täyttämisen ajalle Perusteluna määräaikaisuudelle on valmisteluvaiheessa oleva kuntayhtymän organisaation kehittäminen ja valtionosuusuudistuksen keskeneräisyys.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Sairauslomaa koskevien diagnoosien käsittelyyn oikeutetut Yh 42 Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2004/759 ja sen 5 :n mukaan terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. KVTES:n lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuutta koskevaan soveltamisohjeeseen on lisätty edellä mainittu säännös. KVTES Luku V 1 3 mom. soveltamisohje. Kuntayhtymän kannalta on perusteltua määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Yhtymähallitus päättää, että seuraavissa kuntayhtymän virka- ja työsuhteissa olevat henkilöt saavat siten kuinka laissa 2004/759 ja sen 5 :ssä säädetään käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja: kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, rehtori, apulaisrehtori, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, palkkakirjanpitäjä ( alkaen palkkasihteeri), palkanlaskija ( alkaen palkkasihteeri).

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Henkilöstökertomus vuodesta 2013 Yh 43 Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi kuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstökertomus sisältää tiedot henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. KT Kuntatyönantajat on julkaissut 2013 keväällä suosituksen hekilöstöraportoinnin kehittämiseen nimellä Henkilöstövoimavarojen arviointi. Pääosin kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää ne tiedot, joita uusi suositus sisältää. Terveysperusteisten poissaolojen ja työvoimakustannusten erittely suosituksen muodossa ei nykyisillä ohjelmillamme ollut mahdollista vaan edellytti lisäosien tilaamista ns. AGS-raportointiin. Näistä syistä henkilöstökertomus tulee vastaamaan uutta suositusta vasta vuoden 2014 henkilöstökertomuksen osalta. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstökertomuksen vuodesta 2013.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Luontoisetupuhelin Yh Kuntayhtymän johtoryhmässä on talous- ja hallintojohtajan johdolla laadittu ohjeet henkilökunnalle kuntayhtymän puhelimen hankinnasta ja käytöstä. Valmisteluun on osallistunut kuntayhtymän ATK-päällikkö. Talous- ja hallintojohtajan vahvistamat ohjeet ovat esityslistan liitteenä yhtymähallitukselle tiedoksi. Kuntayhtymässä on virkamiehiä, joiden tulee olla työnantajan, muiden viranomaistahojen sekä kansalaisten tavoitettavissa myös varsinaisen virka-ajan ulkopuolella. Tällaisia virkamiehiä ovat kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet, apulaisrehtorit ja ATK-päällikkö. Verohallinto on antanut päätöksen vuoden 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontaisetujen laskentaperusteista. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontaisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset. Yhtymähallitus päättää myöntää matkapuhelimen luontaisetuna seuraaville kuntayhtymän työntekijöille. - kuntayhtymäjohtaja Antti virtanen - talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta - rehtorit Tarja Asula, Markku Kaurila ja Merja Koski - apulaisrehtorit Juha Jokinen ja Petri Lähde - ATK-päällikkö Juha Skyttälä Työntekijä päättää, haluaako hän hyödyntää työnantajan myöntämän edun. Yh 44 Matkapuhelinta koskevaa ohjetta on tullut tarve muuttaa, koska osa siinä olevista tiedoista ovat vanhentuneet. Kuntayhtymän kaikille opettajille on hankittu älypuhelimet, joiden kanssa he voivat olla yhteydessä opiskelijahallinto-ohjelmaan ja seurata sähköpostiviestejään myös opetuksettomina päivinä. Täten on perusteltua, että heillä on puhelin käytettävissä mukana myös vapaa-aikana tavoitettavuuden parantamiseksi. Talous- ja hallintojohtaja on päivittänyt aiemmin laatimaansa ohjetta matkapuhelinten hankinnoista ja käytöstä. Uusi ohje on esityslistan liitteenä. Yhtymähallituksen helmikuussa 2013 tekemän päätöksen jälkeen on

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus johtavien viranhaltijoiden, joilla on ollut luontoisetupuhelin, osalta tapahtunut muutoksia.yhtymähallitus myönsi rehtori Kaurilalle eron Loimaan tulosalueen rehtorin vakituisesta virasta alkaen. Yhtymähallitus valitsi kokouksessa Loimaan tulosalueen vt. rehtorin määräaikaiseen virkaan ajalle apulaisrehtori Petri Lähteen ja 136 Loimaan tulosalueen vs. apulaisrehtorin määräaikaiseen virkaan ajalle lehtori, vs. rehtori Jouko Tevasaaren. Yhtymähallitus päättää myöntää matkapuhelimen luontoisetuna vt. rehtori Petri Lähteelle ajalle ja vs. apulaisrehtori Jouko Tevasaarelle ajalle Lisäksi yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi uuden ohjeen koskien matkapuhelimen hankintaa, uusimisista ja sen käyttöä kuntayhtymässä.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Tonttien vuokraus omakotitalojen rakentamista varten Yh 45 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rehtori on kuntayhtymän perussopimuksen vastaisesti allekirjoittanut ja vuokrannut asuntotuotantotarkoituksiin Uudenkaupungin Ekolehtilän kaupunginosan korttelin 105 kaksi tonttia. Tontin nro 3 pinta-ala on 3242 m 2 ja se sijaitsee osoitteessa Kovelinkuja 5. Tontin nro 2 pinta-ala on 3466 m 2 ja se sijaitsee osoitteessa Kovelinkuja 7. Tonttien vuosivuokrat ovat 579 /vuosi (tontti nro 3) ja 617 /vuosi (tontti nro 2). Talous- ja hallintojohtaja on hakenut tonteille maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista. Maanmittauslaitos on sähköpostitse pyytänyt täydennyksenä hakemukseen perussopimuksen, hallintosäännön ja päättävän elimen pöytäkirjan vuokraamisesta. Kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n 6 kohdassa todetaan, että omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen kuuluu hallituksen päätettäväksi. Maanmittauslaitoksen ilmoituksen mukaan vuokraamispäätöksestä tarvitaan yhtymähallituksen pöytäkirjaote. Perussopimuksen 19 :n 1 mom. todetaan, että kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja varmentaa hallituksen sihteeri. Yhtymähallitus on päättänyt kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta ja maksumääräysten anto-oikeudesta eräissä tapauksissa. Tämä päätös ei kuitenkaan sisällä määräyksiä omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta. Perussopimuksen 19 2 mom. todetaan, että hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituksen puolesta valtuutuksessa määrättyjä kirjeitä, sopimuksia ja kuntayhtymän maksuliikkeen hoidosta tarvittavia asiakirjoja. Yhtymähallitus päättää hyväksyä tonttien nro 3 ja 2 vuokraamisen Uudenkaupungin Ekolehtilän kaupunginosasta korttelista 105. Vuokrattava tontti nro 3 pinta-alaltaan 3242 m 2, vuosivuokra 579 euroa osoitteessa Kovelinkuja 5 ja tontti nro 2 pinta-alaltaan 3466 m 2, vuosivuokra 617 euroa osoitteessa Kovelinkuja 7. Yhtymähallitus päättää tässä tapauksessa jälkikäteen valtuuttaa Uudenkaupungin tulosalueen rehtorin allekirjoittamaan edellä mainitut vuokrasopimukset. Yhtymähallitus toteaa, että kuntayhtymän viranhaltijan on huolella noudatettava yhtymähallituksen sääntöjä ja määräyksiä liittyen kuntayhtymää koskeviin sopimuksiin ja kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuteen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän organisaation kehittäminen 5/00.01/2014, 40/ /2013 Yh 46 Yhtymähallitus päätti marraskuussa valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan yhdessä yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa valmistelemaan yhtymähallitukselle lokakuun 2014 loppuun mennessä ehdotuksen kuntayhtymän organisaation kehittämiseksi. Kuntayhtymäjohtajan tulee valmistelun aikana kuulla koko henkilökuntaa, kuntayhtymän johtoryhmää ja luottamusmiehiä. Yhtymähallituksen nimittämä työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Organisaation kehittämistä varten henkilökunnalle luotiin pysyvä sähköinen palautejärjestelmä, johon henkilökunta voi ajasta ja paikasta riippumatta esittää omia näkemyksiänsä. Palautejärjestelmään on avattu keskustelupalstoja eri aihealueilta ja sinne on tallennettu organisaation kehittämisen taustamateriaalia kaikkien nähtäväksi. Lisäksi kuntayhtymäjohtaja on pitänyt jokaisessa oppilaitoksessa koko henkilökunnalle tarkoitetut tiedotustilaisuudet organisaation kehittämisestä ja sen tavoitteista. Näissä tilaisuuksissa henkilökunta on voinut tehdä asiaan liittyviä kysymyksiä ja tuoda oman mielipiteensä esille. Jokaiseen toimipaikkaan on laitettu henkilökuntapalautetta varten postilaatikko, johon voi kirjallisesti ja halutessa nimettömänä kertoa ajatuksia kuntayhtymän organisaation kehittämiseksi. Palautetta ja ajatuksia henkilökunta on voinut kertoa myös suullisesti omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai kuntayhtymäjohtajalle. Kuntayhtymän johtoryhmä on säännöllisin väliajoin kokoontunut miettimään ja valmistelemaan organisaation kehittämistä. Johtoryhmä on erillisissä kokouksissa käsitellyt organisaation kehittämistä neljä kertaa ja aihe on ollut esillä johtoryhmän viikkokokouksissa. Talous- ja hallintojohtaja on kuntayhtymäjohtajan pyynnöstä koonnut kuntayhtymän toimistoissa ja tukipalveluissa olevat henkilöt miettimään yhdessä organisaation kehittämistä. Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Rehtorit ja talous- ja hallintojohtaja ovat kukin antaneet oman ehdotuksensa organisaation kehittämisestä. Kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt rehtoreilta yhteistä ehdotusta ja se toimitetaan hänelle juhannukseen mennessä. Yhtymähallituksen nimeämä valmisteluryhmä antaa yhtymähallitukselle suullisesti tiedoksi ryhmän valmistelutyön tämänhetkisen vaiheen. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä opiskeluhuollon ohjausryhmä 6/12.01/2014 Yh 47 Eduskunta on päättänyt laista, jolla säädetään oppilas- ja opiskelijahuollosta. Lakia sovelletaan esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Lakia ei sovelleta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa eikä korkea-asteen koulutuksessa. Lain keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa: - edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä - edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä - turvata varhainen tuki sitä tarvitseville - siirtää painopistettä nykyistä enemmän yhteisölliseen työhön nykyisestä yksilökeskeisestä työstä - siirtyä ennaltaehkäisevään työhön nykyisen korjaavan työn sijaan - turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu ja - tukea opettajan työtä Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, psykologi ja kuraattoripalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä johon osallistuvat opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi, opiskelijat ja heidän huoltajansa sekä muut tarpeelliset tahot. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Kuntayhtymässä sijaintikuntia ovat Loimaa, Lieto ja Uusikaupunki. Kuntien kanssa pidetään neuvottelu palveluiden järjestämisestä 16. huhtikuuta Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Uuden lain toteuttamista on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä ja kuntayhtymän virkamiehet ovat osallistuneet lain toimeenpanoa koskeviin koulutustilaisuuksiin. Kuntayhtymäjohtaja on 4.4. pitänyt keskustelutilaisuuden tulosalueiden kahden kuraattorin ja yhden kuraattorin työtä tekevän ohjaajan kanssa. Johtoryhmässä on linjattu palveluiden järjestämiseen liittyvää mallia ja siitä on keskusteltu kuraattoreiden kanssa.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Laki edellyttää, että koulutuksen järjestäjällä on kahden tason ryhmiä huolehtimassa lain toteutumisesta: koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä (strateginen ryhmä) ja oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät (operatiiviset ryhmät). Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä. Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista. Koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Opiskeluhuoltoryhmät voivat kuulla asiantuntijoita. Yhtymähallitus päättää nimetä koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmän jäseniksi ajalle seuraavat henkilöt. Heiniö Helvi, puheenjohtaja Alppiranta Jari, varapuheenjohtaja Lindholm Hannele, jäsen Lähde Petri, jäsen Suonkanta Leena, jäsen Oppilaskuntien nimeämä yksi yhteinen täysi-ikäinen (18 v.) jäsen Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin oppilaitoskohtaisesta opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Yhtymähallitus päättää nimetä seuraavat henkilöt johtamaan oppilaitoskohtaisia opiskeluhuoltoryhmiä. Lieto, rehtori Tarja Asula Loimaa, vt. rehtori Petri Lähde Uusikaupunki, rehtori Merja Koski

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh 48 Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Tiedoksiantoasiat Yh 49 Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - talousarvion toteutuma hankeluettelo - kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto vuonna kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen nimettiin varajäseneksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) vuosille koulutilan toimintakertomus vuodelta tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta tilitarkastuskertomus vuodesta opetus- ja kulttuuriministeriön kirje , toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 38-44, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälä 45 Hankintaoikaisuohjeet (kaikki hankinnat) Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/yhtymähallitus PL Loimaa Pykälät Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Asian saattaminen markkinaoikeuteen (kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat) Viranomainen Markkinaoikeus ja aika PL Helsinki sähköposti: Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa hakea muutosta kuntalain

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kunnan jäsen sekä jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus PL TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät valitusaika 30 pv Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo Itsenäisyydenaukio 2 / PL TURKU sähköposti: Hallintovalitus, pykälät valitusaika 30 pv Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai 17.5.2011 kello 17-17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 1 (25) Aika Tiistai 20.12.2011 kello 17 18.55. Paikka Läsnä Paijan Maatilamajoitus, Köllintie 20, 32100 Ypäjä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 1 (22) Aika Tiistai 19.4.2011 kello 17-18.45. Paikka Läsnä Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo

Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo 15.6.2010 1 KOKOUSAIKA 15.6.2010 klo 17.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 77 : Kokouksen avaus...3 Yh 78 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta: KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot