HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Heidi silvennoinen: essays on household time allocation decisions in a collective household model, iikka korhonen: essays on commitment and government debt structure, jukka ruotinen: essays in trade in services: difficulties and possibilities, Heli Virta: essays on institutions and the other deep determinants of economic development, sami napari: essays on the gender wage gap in Finland, jyrki ali yrkkö: essays on the impacts of technology development and r&d subsidies, leena kerkelä: essays on globalization: policies in trade, development, resources and climate change, Matti sarvimäki: essays on migration, katja ahoniemi: Modeling and forecasting implied volatility, terhi sipilä: Foreign trade of China and the impact of relative sophistication of trade on economic growth, kristian kauppinen: Musiikki ja piratismi, teemu konttila: tekijänoikeuksien taloustiede tietoyhteiskunnassa, Ville Hemminki: Cointegration and causality of money market rates. interdependence of the european Central Bank and the Bank of england, susanna Vuorela: on the economics of charitable giving, Miia turpeinen: etukäteiskaupan vaikutus sähkömarkkinoiden kilpailullisuuteen, Marja kontiainen: suhteellisen köyhyyden mittaaminen tuloilla ja kulutuksella, tommi jokinen: Hedge rahastojen asema markkinoilla, sara Marjanen: eläkejärjestelmän vaikutustyöntekijän eläkkeelle siirtymisen ajankohtaan, jasmin natalie kujala: suomen ulkomaankaupan vaihtosuhteen kehitys ja sen vaikutus bruttokansantuotteen reaaliseen ostovoimaan vuosina , juha kangas: kansainvälisten suorien sijoitusten verotus ja pääomien liikkuvuus , tiia katajamäki: Vertikaalisesti differentioituneiden tuotemarkkinoiden sääntely. Case eup direktiivi, Hanna Heljala: european bond markets price discovery and euro area government bonds, jussi kivisilta: urheiluseuran menestys ja sarjan kilpailullinen tasapaino, juha koikkalainen: tulot, onnellisuus ja hyöty, kimmo kärkkäinen: european 3G spectrum allocation, antti pärnänen: euroopan keskuspankin ohjauskoron ja euribormarkkinakoron välinen relaatio, jari jokinen: Globalisaatio ja teknologinen kehitys palkkaerojen selittäjinä. empiirinen sovellus suomen sähkötekniseen teollisuuteen, aare krivtsov: resurssikirous. öljytulojen vaikutus yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tekijöihin, Maria ritola: price convergence and geographic pattern of market integration: evidence from the transitional economy of China, tytti Huopainen: Vakaus ja kasvusopimus, sen kritiikki ja uudistus, 260

2 v ks tt j o inn tteit ossi Vartiainen: productivity effects and diffusion of ict in health care, eeva kerola: Fast accumulation of foreign e change reserves in emerging asia: reasons for higher demand in the 21st century, johanna pekkala: tuloerojen ja terveyden välinen yhteys suomessa, riikka savolainen: suomen työmarkkinaneuvottelut murroksessa. Mikä selittää suomalaista neuvottelurakennetta, lipi Chapagain: transit facilitation in landblocked countries inefficiencies of the nepalese case, pekka aarnisalo: evaluation of the housing prices in the Helsinki metropolitan area, Helena knuuttila: etelä korean teollistuminen , tuomo koskinen: Causalities in the stock markets: Comparison of the u.s., japanese and Finnish stock markets, Miira nyman: kansainvälinen valuuttarahasto katsaus rahaston toiminnan ongelmiin ja esitettyyn kritiikkiin, sinikka parviainen: Barter networks in russia a comparative historical and institutional analysis, katri kivioja: on the causes of slow growth in subsaharan africa. Why economic growth in subsaharan africa has lagged behind the rest of the world and how to achieve sustained strong growth in the future, jani suomela: Henkilöstön vuokrauksen kehitys suomessa sekä alan vaikutuksia työmarkkinoihin, eeva kääriäinen: debt relief and the economy of Zambia, Marja Berndt: Markkinavoima englannin ja Walesin sekä kalifornian vapautetuilla sähkömarkkinoilla, johanna pekkala: Causes and effects of the subprime lending crisis, Heidi riikonen: e tended cost benefit analysis of asian strategy at Helsinki Vantaa airport, Veli auvinen: nairu:n estimointi ja ongelmat, ari Mikkonen: reaalisen valuuttakurssin merkitys monikansallisen yrityksen tuotantostrategiassa, tiina rankinen: Hintatason määräytymisen uusi teoria, olli nieppola: Backtesting Value at risk Models, emilia oljemark: special interest groups and endogenous policies areview of common agency models, elina parviainen: the binding constraints of economic growth in Ghana, anni Marikarvinen: Maahanmuuttajien poismuutto suomesta, Mikko tuovinen: infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät suomessa, kaisa kivipelto: Choosing an inde for the us residential real estate Capital Guaranteed inde linked note anempirical study, Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos ilkka kiema: essays on the economics of intellectual property rights, teemu lyytikäinen: studies on the effects of property ta ation, rent Control and Housing allowances, juha tervala: studies on the international effects of real shocks, janne tukiainen: empirical analysis of Competition in procurement auctions, jouko Verho: Microeconometric studies on unemployment and Business Cycles, Maritta paloviita: dynamics of inflation e pectations inthe euro area, lisensiaattityöt antti Huotari: Habit Formation in optimal Consumption and portfolio Model, 261

3 KAK 2/2009 kari eerola: Hedge funds risks and implications to financial stability, jarkko Haapiainen: luonnonvaroihin liittyvän systemaattisen edun tavoittelun ja instituutioiden laadun vaikutus hyvinvointiin, sampsa Hamarila: Muuttoliikkeen vaikutus beveridgeläisen ja bismarckilaisen eläkejärjestelmän jatkuvuuteen, Mikko Hartonen: taidon suhteellisen osuuden mittaaminen rahapeleissä, timo javanainen: analytical value at risk methods in the financial electricity market, Ville kämppi: the effects of fiscal policy on the economy of Finland during , terho leijamaa: energy conservation s impact onto technology and economic growth, jussi lindgren: Geometric lévy flights as amodel for asset price dynamics, sanna Malinen: tyttöjen koulutuksen esteet intiassa perheen päätöksenteko ja työmarkkinasyrjintä, esa niemelä: pohjoismainen sähkömarkkina siirtoverkon pullonkaulat ja niiden vaikutukset, kimmo nurmi: sopimusympäristön vaikutus optimaaliseen omistusrakenteeseen, joonas rahkola: yksilölliset sosiaaliturvatilit ja tulojen uudelleenjaon poliittinen tuki, Hanna kaisa rättö: Hyvinvointi ja hyvinvoinnin mittaamisen kehittäminen, kati eskelinen: kuluttajan merkitys yritysetiikan määräytymisessä, Maiju Harava: opintopisteet ja korkeakouluopetuksen tuotoksen mittaaminen, ilkka kaukoranta: do measurement errors in Gdp announcements cause output fluctuations?, kätlin keinast: Corporate social responsibility: Charity or investment?, essi tamminen: inhimillinen pääoma tie maisteriksi, yang Xu: regional uneven development of per capita income and wage disparity with migration in China, Joensuun yliopisto, Kansantaloustiede (kansantaloustiede) Viivi törrönen: Heräteostokset ja makeisten herätteellisyys päivittäistavarakaupassa, toni karjalainen: patenttilaki oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta, Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta jani luoto: Bayesian application in dynamics econometric Models, (kansantaloustiede) elina tiihonen: Muuttoliike ja talouskehitys neljässä etelä savon kunnassa vuosina , evgeny artemenkov: the e pectation Hypothesis under time Varying risk premia: evidence from German Money Market, Micke Bondas: tieteellinen julkaisutoiminta työmäärän näkökulmasta: koulutusaloittainen vertailu suomen yliopistoissa, juho Väinölä: the january effect in Finnish equity Market: the significance and persistence of the possible anomaly, Hannu karhunen: alueellinen koulutuspääoma suomessa , johanna poikus: eläköitymisen vaikutus kulutukseen yhdysvalloissa: suunniteltu vs. ei suunniteltu eläköityminen, anni nevalainen: työn tuottavuuden kehitys ja yritysten vaihtuvuus teollisuuden alatoimialoilla eu maissa, jaana räisänen: yrityskauppojen tuotto ostajayritykselle: lyhyen ja pitkän aikaperiodin tutkimustulosten tarkastelu, timo pennanen: korkeakoulutettujen työmarkkinatilat ja koulutusala 2000 luvulla, ari pietikäinen: suomen 1990 luvun kansallisen teollisuusstrategian kasvuteoreettinen tarkastelu, 262

4 v ks tt j o inn tteit rami peltoniemi: instituutioiden laatu ja bilateraalisenkehitysavun tehokkuus saharan eteläpuolisessa afrikassa, Mari Heikkilä: Monte Carlo simulointimenetelmän hyödyntäminen johdannaissopimuksen vastapuoliriskin arvioinnissa, aaro Mäkelä: korkokattolaina asuntovelallisen riskienhallinnan välineenä, lauri ylönen: ryhmätason kohdennustehokkuus vanhustenpalveluissa, tiina oinonen: okunin lain toteutuminen ja okunin kertoimen ominaisuudet, riikka parsiala: understanding the u.s Financial Crisis Could europe Be ne t?, piia Viljasalo: default probability prediction: a Comparison of Methods, Mika karttunen: kulttuurihyödykkeiden taloudellinen arvo. Case: sibeliustalo, aarne kankaanpää: ylireagointi Helsingin pörssissä , Mika Haavisto: Halloween ilmiö osakemarkkinoilla, jesse järvinen: pääomaturvatut sijoituslainat sijoituskohteina: pääomaturvan merkitys, tuotto ja tuottojakauma, Henriikka Hytönen: ilmastonmuutokseen sopeutuminen: lisääntyvän tulvariskin taloudellisten kustannusten arviointia keski suomessa, tomi Viander: toimipaikan lopettamisen vaikutus henkilön muuttopäätökseen, Heikki lehkonen: Bubbles in Chinese stock Markets, Miikka rokkanen: job stability in Finland : evidence from private sector registers, Oulun yliopisto, taloustieteiden tiedekunta (kansantaloustiede) tuija alatalo: oulangan kansallispuiston virkistyskäytön arvo: matkakustannusmenetelmän sovellutus, andrew Conlin: Can asimple Filter trading strategy Generate profits From Market inefficiencies?, päivi koistinen: Vertaileva tutkimus sähkömarkkinoiden rakenteesta ja toiminnasta iso Britanniassa, pohjoismaissa, ranskassa ja saksassa, aki saari: kainuun energiayhtiöiden toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset, pia jokivirta: oulangan kansallispuiston virkistyspalveluiden arvottaminen hypoteettisen valinnan menetelmällä, Hanne Maritta turunen: Valuuttakurssipolitiikka ja inflaatio japanin likviditeettiloukussa, tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede Marja riihelä: essays on income inequality,poverty and the evolution of topincome shares, lisensiaattityöt jukka ilomäki: investor s Biased e pectations and returns predictability atrading rule test, Benoit Beaurepaire: the Finnish education system: comparison and adaptability of the system, Xavier Fromagnet: the soft budget constraint problem in transition and developing countries, atte Honkasalo: Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. tapaustutkimuksina tampere ja Vantaa, tuomo Huhtanen: Valtiollinen sijoitusrahasto Venäjän talouden pelastus?, Benjamin laurent: Measure of the efficiency: secondary schooling in Brittany, Marc antoine le page: Clusters as atool for local development: what attitude to e pect from governments?, jean Marc rubion: the european defence cooperation: collective action, national purposes and contribution process, 263

5 KAK 2/2009 lukas seger: Virtual Heros incoming When losing oneself in the internet Becomes reasonable, tero särkijärvi: sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, Matti toivio: korkean volatiliteetin lähteet kehittyvillä osakemarkkinoilla, turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede Markus patola: Modeling credit risk with the structural approach: an application to capital structure arbitrage, 264

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa Liikesivistysrahasto panostaa kansainvälistymiseen 1,2 miljoonaa euroa Liikesivistysrahaston ja sen erikoisrahastojen 19.4.2007 myöntämillä kevätjaon apurahoilla tuetaan 215 kauppatieteilijän ensisijassa

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki puh. 90-609 900 (työ) Syntymäaika:

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot