Tekninen ja ympäristökeskus. vihti tekninen ja ympäristökeskus 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen ja ympäristökeskus. vihti tekninen ja ympäristökeskus 1"

Transkriptio

1 Tekninen ja ympäristökeskus vihti tekninen ja ympäristökeskus 1

2 2 Vihtijärvi vihti tekninen ja ympäristökeskus Vanjärvi Haimoo Olkkala Selki Jokikunta VIHDIN KIRKONKYLÄ Oinasjoki NUMMELA KAUKOLÄMPÖÄ LÄMMÖLLÄ KOTIISI OTALAMPI OJAKKALA Tervalampi Tasokasta Golfia Vihdissä! Kaksi erilaista 18-reikäistä kenttää, tasokkaat harjoitusalueet sekä Par-3 kenttä upeassa Vihtiläisessä maisemassa. Tutustu pelimahdollisuuksiin -

3 vihti tekninen ja ympäristökeskus 3 Tervetuloa Vihtiin! Vihti on pinta-alaltaan laaja kunta, jossa on neljä erillistä kasvavaa ja kehittyvää taajamaa, laajat haja-asutusalueet, monipuolinen ja kaunis luonto sekä voimakkaat kasvu- ja rakentamispaineet. Vihdistä on 15 minuutin matka Kehä III:lle. Kunnan läpi kulkevat valtatie 1 Helsinki Turku, valtatie 2 Helsinki Pori ja valtatie 25 Hanko Mäntsälä sekä Hanko Hyvinkää-junarata. Vihti on liikenteen solmukohdassa, jossa tunnin ajomatkan sisällä on miljoonan suomalaisen markkina-alue. Lentokentälle on vajaa 50 km ja satama sijaitsee 40 km: n päässä. TURKU 25 HYVINKÄÄ 2 25 E18 E12 Nummela E75 Helsinki-Vantaa 1 Vantaa Kehä III Lohja 25 4 E18 Espoo 51 HANKO Vihti on lähes asukkaan nuorekas ja vahvasti kasvava kunta, jonka väkiluku kasvaa usealla sadalla vuodessa. Väestörakenne on edullinen, ja noin 90 % asukkaista on alle 65-vuotiaita. Pääkaupunkiseudun läheisyys, luonnonkaunis ja turvallinen asuinympäristö sekä pääkaupunkiseutua edullisempi hintataso houkuttelevat asukkaita ja yrittäjiä Vihtiin. Korkeatasoinen taajamarakentaminen sekä lähialueen luonnontilaiset viheralueet lisäävät 3 viihtyisyyttä ja uusien pientaloalueiden vetovoimaa. Vihdissä on pääkaupunkiseudun kauneimpiin kuuluva kulttuurimaisema sekä kartanoiden ja järvien värittämä maaseutu. Nuuksion kansallispuistosta valtaosa sijaitsee Vihdissä. Vihdin tekninen ja ympäristökeskus pitää huolta viihtyisästä ympäristöstä ja varmistaa kunnan infran olevan hyvässä kunnossa. Se tarkoittaa muun muassa rakennusten, katujen, teiden, vesihuol- HELSINKI Kirkkonummi lon, metsien ja puistojen kunnossapitoa. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia siitä, että rakentaminen sujuu mahdollisimman helposti ja joustavasti. Vihdin tekninen ja ympäristökeskus luo perustan turvalliselle ja terveelliselle asumiselle Vihdissä. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme! PORVOO

4 vihti tekninen ja ympäristökeskus Kuva: Skylinefoto 4 pohjien kaivuut murske- ja multa- toimitukset pihojen teot kunnallistekniset työt nostopalvelut: kurottajat ja hiab teiden ja isojen pihojen jyräykset

5 vihti tekninen ja ympäristökeskus Maankäyttö Maankäyttöpalveluihin sisältyvät kaavoitus-, kiinteistö- sekä mittaus- ja paikkatietopalvelut. Näiden avulla huolehditaan yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä arvioidun väestönkasvun edellyttämän asuin- ja palvelurakentamisen tonttitarpeen tyydyttämisestä. KAAVOITUS on kunnan maankäytön suunnittelua. Kaavoitustoimi huolehtii yleis- ja asemakaavasuunnittelusta ja hoitaa muun muassa ranta-asemakaavojen hallinnollisen käsittelyn. Kaavoituksessa työskentelee 5 suunnittelijaa, 1 suunnitteluavustaja, 1 kaavoitusassistentti ja 1 toimistosihteeri. Kaavat tehdään pääsääntöisesti kunnan omana työnä, vain erillisselvitykset teetetään ulkopuolisilla konsulteilla. Vuonna 2012 oli aktiivisesti vireillä kaksi osayleiskaavaa ja yli 20 asemakaavaa. Kaavasuunnittelijat valmistelevat lisäksi muun muassa maisematyölupia, poikkeamislupia ja lohkomislausuntoja. Kaavoitus tilaa vuosittain noin euron edestä erityisselvityksiä liittyen esimerkiksi luontoarvoihin, kulttuurihistoriaan, liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä pohjavesiin. KIINTEISTÖTOIMI vastaa kunnan maapoliittisten linjausten toteuttamisesta sekä siitä, että rakennusmaata on käy- tettävissä eri tarkoituksia varten oikeilta alueilta oikeaan aikaan. Kiinteistötoimi valmistelee tarvittaessa kaavoituksen käynnistämis- ja maankäyttösopimukset kunnan ja yksityisten maanomistajien välillä sekä hallinnoi kunnan maaomaisuuden vuokrasopimuksia. Vihdin kunnanhallitus päättää maan ostamisesta ja myymisestä, kiinteistötoimi valmistelee ja toteuttaa maakaupat. PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUT tuottaa palveluja maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin, ylläpitää kunnan kanta- ja osoitekarttoja sekä kunnan osoitejärjestelmää ja laatii asemakaavojen pohjakartat. Mittaustoimi tekee viranomaisyhteistyötä muun muassa maanmittauslaitoksen, väestörekisterikeskuksen sekä verohallinnon kanssa. Mittaustoimi suorittaa myös kunnan ja yksityisten tarpeisiin tehtäviä maastomittauksia. 5

6 6 vihti tekninen ja ympäristökeskus Kunnallistekniikka Toimiva kunnallistekniikka on viihtyisän ja toimivan elinympäristön avaintekijä. Kunnallistekniikan rakentaminen, kunnossapito ja hoito kuuluvat teknisen toimen vastuulle. Kunnallistekniikka rakentaa, ylläpitää ja suunnitteluttaa katu- ja viheralueita sekä hoitaa kunnan metsäomaisuutta. Kunnallistekniikan tehtäviin kuuluvat myös ylijäämämassojen läjittäminen ja lumenkaatopaikkojen operatiivinen toiminta sekä romuajoneuvojen varastointi. Kadut, tiet ja muut yleiset alueet ovat osa vihtiläistä lähiympäristöä, jota suunnitellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hyvän suunnittelun ja yhteistyön tuloksena saadaan luotua turvallinen ympäristö, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä. KATU- JA VIHERALUE- RAKENTAMINEN Vihdin kunta vastaa Vihdin katu-, viherja liikunta-alueista sekä niiden verkostojen kestävästä kehittämisestä kuntalaisten tarpeisiin. Kuntaa halutaan kehittää viihtyisäksi ympäristöllisiä arvoja kunnioittaen. KATUJEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITO Vihdissä on noin 107 kilometriä ajorataa, yli 60 kilometriä yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä ja 3 kilometriä jalkakäytäviä. Kunnan kunnossa ja puhtaana pidettävien osuuksien määrä lisääntyy vuosittain, kun alueiden asemakaavoitus etenee ja uusia katuja rakennetaan. Tienpitäjillä (kunta, tiehoitokunta, valtio) ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Kadut on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa ja kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset. Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kunta vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. KATUSUUNNITTELU Kunnallistekniikan teettämät katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Ne sisältävät tietoa muun muassa katualueen liikennejärjestelyistä, kadun korkeusasemasta ja pintamateriaaleista sekä kuivatusjärjestelyistä. Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä muut mahdolliset rakenteet ja laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät. Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimukset, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita. LIIKENNEMERKIT KADUILLA Liikennemerkit ja liikennesäännöt ohjaavat tielläliikkujia jalankulkijoista autoilijoihin toimimaan liikenteessä turvallisesti. Liikennemerkit sijoitetaan kaduille kaavoitus- ja teknisen lautakunnan hyväksymän liikennesuunnitelman mukaisesti. Vihdissä on paljon yksityisteitä ja niiden lainsäädäntöön liittyvät asiat ja neuvonta hoidetaan kunnallistekniikassa. Myös tieliikennelain tarkoittama kunnan suostumuksen antaminen liikennemerkkien asettamiseen yksityiselle tielle kuuluu kunnallistekniikan toimialaan. Puistoalueita on säännöllisessä hoidossa 41 ha, leikkipaikkoja 26 kpl, uimarantoja 4 kpl, matonpesupaikkoja 4 kpl sekä puistometsiä ja metsäalueita noin 985 ha. Kaavateiden katuvihreää hoidetaan vuosittain noin 28 ha käsittäen muun muassa niittämiset ja siivoukset. Katu- ja viheraluerakentamisen piiriin kuuluvat kadut, tiet, torit, aukiot, sillat, meluesteet, rakennetut puistot, leikkipaikat, urheilu- ja luistelukentät.

7 vihti tekninen ja ympäristökeskus 7 Tilapalvelu Tilapalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan omistamien kiinteistöjen (kuten koulut, päiväkodit, kirjastot, sairaalat, virastot ja monitoimitalot) rakennuttamisesta, kunnossapidosta, hoidosta ja vuokraamisesta. Vihdin kiinteistökanta on noin m 2. Tilapalvelu huolehtii kunnan tilojen rakennuttamistehtävistä ja ylläpitää kunnan palvelukiinteistöt. Tilapalvelun vastuulle kuuluvat kaikki kunnan kiinteistöt vesihuoltolaitoksen rakennuksia lukuun ottamatta. Tilapalvelu vastaa kunnan rakennusinvestointihankkeiden rakennuttamistehtävien organisoimisesta ja läpiviennistä, sekä kunnan liikekiinteistöjen ja vuokra-asuntojen vuokrauksesta. Vihdin Hinauspalvelu R. Rosenqvist Oy Puh. (09) Tuusantie Nummela Puh. (09)

8 8 vihti tekninen ja ympäristökeskus Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä. Rakentamista ja rakentamisen valvontaa säätelevät maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen lisäksi useat muut säädökset ja määräykset. Vihtiin suuntautuu voimakas kasvu- ja rakentamispaine. Kaikki neljä taajamaa kehittyvät ja kasvavat voimakkaasti, ja monipuolinen, kaunis luonto houkuttelee asumaan laajoille haja-asutusalueille. Vuoden 2012 aikana myönnetyissä rakennusluvissa oli yhteensä yli 330 uutta asuntoa, joten rakentamisen ohjaus on paitsi tarpeellista, myös erittäin haasteellista. Toisaalta monipuoliset lähtökohdat tarjoavat kaikkine haasteineen niin rakentajille kuin viranomaisillekin monia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Vihdissä rakennusvalvonta käsittelee rakennuslupa-asioiden lisäksi muun muassa suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupia sekä kunnan myöntämiä ARA:n korjaus- ja energia-avustuksia. Henkilöstöön kuuluu johtava rakennustarkastaja, kolme rakennustarkastajaa ja kaksi toimistosihteeriä. Mielikuva viranomaistoiminnasta tuo monille mieleen lähinnä kieltojen ja rajoitusten valvomisen, mutta lainsäädännössä on kyse myös oikeuksista ja viranomaistoiminnassa näiden oikeuksien toteutumisen turvaamisesta. Koska rakennusvalvonnalle asetettuja toiveita ja tarpeita on runsaasti mutta resursseja rajallisesti, toiminnassa painotetaan ennakoivan neuvonnan ja ohjauksen tärkeyttä. Erityisesti panostetaan hyvään asiakaspalveluun ja helppoon tavoitettavuuteen. Toiveena on että jokainen, jolle syntyy ajatus rakentamisesta, ottaisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rohkeasti yhteyttä rakennusvalvontaan. Näin hankkeen kaikki lähtökohdat tulevat ajoissa selvitetyiksi. Vain hyvällä yhteistyöllä on mahdollista kehittää asumisen ja elämisen laatua viihtyisässä, terveellisessä ja turvallisessa, hallitusti rakennetussa ympäristössä.

9 vihti tekninen ja ympäristökeskus 9 Ympäristönsuojelu ja -valvonta Ympäristönsuojelu ja -valvontayksikkö hoitaa Karkkilan ja Vihdin kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun ja maa-aineslain mukaiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi ympäristöluvat, maa-ainesten oton luvat ja valvonta, ilman- ja maaperänsuojelu, maasto- ja vesiliikenne, meluilmoitukset, maatalouden ympäristönsuojelu, jätehuollon valvonta, vesilain mukaiset asiat kuten ojitukset, pohjavesien suojelu sekä tonttikohtainen jätevesien käsittely. Vihdissä on useita suojeluohjelmien mukaisia luonnonsuojelukohteita, kuten Nuuksion, Vanjärven, Märjäntiemäen, Laukkamäen sekä Konianvuoren Natura-alueet. Alueen uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja ovat muun muassa liito-orava, kehrääjä, luhtaorvokki ja punavalkku. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA -VALVONTAYKSIKÖLLE KUULUVAT TEHTÄVÄT ON MÄÄRÄTTY - laissa 64/1986 kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta ympäristönsuojeluviranomaiselle - ympäristönsuojelulaissa 86/ jätelaissa 646/ vesilaissa 587/ vesihuoltolaissa 119/ vesiliikennelaissa 463/ maastoliikennelaissa 1710/ kemikaalilaissa 744/ maa-aineslaissa 555/1981 (lupaja valvontatehtävät) ja - luonnonsuojelulaissa 1096/1996 (asioiden valmistelu). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluasiat valmistelee lautakunnalle ympäristönsuojelu- ja valvontayksikkö. Yksikkö tekee myös itse viranomaispäätöksiä lautakunnan antamien oikeuksien mukaisesti ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön käytännön työkenttää ovat mm. lupahakemusten käsittely, ympäristön pilaantumiseen ja roskaantumiseen liittyvä valvonta, lausuntojen laatiminen erilaisista hankkeista, ympäristön tilan seuranta sekä kuntalaisten neuvonta mm. haja-asutuksen jätevesiasioihin liittyen. Lisäksi yksikkö osallistuu toimialallaan ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin kunnassa vuosittain tehtyjen päätösten mukaan. Meiltä saat mullat ja kuorikatteet Läyliäinen, puh Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille (pvm/mpm) palvelee nyt ma-su 24h/vrk. Teemme sen mahdolliseksi Nordea Pankki Suomi Oyj 10.12

10 10 vihti tekninen ja ympäristökeskus Vihdin Vesi huolehtii talousveden toimittamisesta asiakkaille, jäte- ja hulevesien johtamisesta, jätevesien käsittelystä sekä muista vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä ja neuvontapalveluista. Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos (Vihdin Vesi) on perustettu hoitamaan Vihdin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden vesihuolto. Toimintaalue kattaa pääosan taajamista kirkonkylän, Nummelan, Ojakkalan ja Otalammen alueilla. Lisäksi laitos tarjoaa resurssien mukaan vesihuoltopalveluita toiminta-alueiden ulkopuolelle. Vesihuoltolaitoksen toimintaa hoitaa 13 henkilöä. Vihdin Veden talousvesi on pohjavettä. Vesi pumpataan neljästä vedenottamosta. Vesihuollon toimintavarmuuden lisäämiseksi on tehty yhdysvesijohto Lohjalle. Vihdin Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa, yksi Nummelassa ja toinen kirkonkylällä. Keskitettyyn vesijohtoverkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä on noin asukasta ja viemäriverkostoon liittyneiden määrä asukasta. Vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 210 km. Vesijohtoverkostojen kunto on pääosin hyvä, ja vuotovesiprosentti on ollut kymmenisen prosenttia tai jopa sen alle. Sadevesiviemäreiden pituus on 85 km. Erillisviemäreillä sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maastonkohtaan imeytettäväksi avo-ojissa. Hulevesiviemäreiden purkupaikkoihin on mm. rakennettu laskeutusaltaita. KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaki velvoittaa kuntaa laatimaan alueelleen vesihuollon kehittämissuunnitelman ja pitämään sen ajan tasalla. Kehittämissuunnitelmassa esitetään kunnan aluetta koskevat vesihuoltopalvelujen kehittämistavoitteet, päämäärät, organisatoriset linjaukset sekä kehittämissuunnittelun kytkeytyminen muuhun suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Kehittämissuunnitelma viestii nykyisille ja tuleville asukkaille, miten kunnassa suhtaudutaan vesihuollon kehittämiseen ja hoidetaan vesihuoltoasioita. Voimassa oleva suunnitelma on tehty vuonna 2010 ja sitä päivitetään parhaillaan.

11 vihti tekninen ja ympäristökeskus 11 LVI Ossi Pajunen Oy Teemme vuosikymmenien vankalla osaamisella lämpö- ja vesipuolen työt. Erikoisosaamisemme on kokonaisvaltainen käyttövesiputkistosaneeraus LVIS-rakennustöineen avaimet käteen - periaatteella. Teemme myös maalämpöasennukset. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme! Kalkkitie 7, Vihti puh. (040) , Paikkakuntasi putkiliike! Tilaa ammattimiehet asialle, kun tarvitset LVI-korjauspalvelua LVI-urakointia puh. (09) Vesakkotie 4, Nummela puh. (09) I

12 Vihdin kunta Asemantie Nummela PL Nummela Puhelinvaihde (09) fax (09) sinun lähirautakauppasi! S-Rauta Nummela PALVELEE ma pe 7-19, la 9-16, su (Multasormi kesäaikana) Härköilänsyrjä Nummela Puh * urakoitsijapalvelu * rakennuspalvelu * sisustus * hevostarvikkeet * varasto * Multasormi * Kotitalouksille bonuspolttoöljymyynti (0,0828 /puhelu + 0,1199 /min) Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2015

Kaavoitusohjelma 2015 LIITE 11 Kaavoitusohjelma 2015 Kv 8.12.2014 63 liite 3 Kh 17.11.2014 216 Kate 8.10.2014 109 Kate om KAAVOITUSohjelma 2015 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI Raportti 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 14.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Johdanto. Sisällys. Kangasalan kunta Tekninen keskus Ympäristönsuojelu PL 50, 36201 Kangasala www. kangasala.fi. Pirjo Tulenheimo

Johdanto. Sisällys. Kangasalan kunta Tekninen keskus Ympäristönsuojelu PL 50, 36201 Kangasala www. kangasala.fi. Pirjo Tulenheimo Johdanto Kangasala ja kaunis luonto liittyvät tiiviisti yhteen. Kuntastrategiaan 2020 kirjattu kunnan visio nostaa luonnon keskeiseen asemaan: Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) Päivämäärä 25.11.2010 Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s.

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2011 Salon uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. 8 Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot