TID - AIKA KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, Parainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen"

Transkriptio

1 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TID - AIKA KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, Parainen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Eroanomus palvelussuhteesta, hammaslääkäri Päivi Jääsaari Vastaanottotilojen rakentaminen Malmkullaan Sosiaali- ja terveydenhuollon avustukset vuonna Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus, sosiaali- ja terveysosasto 27 Paraisten kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 41 Det justerade protokollet med besvärsanvisning är till all män hetens påseende i stadshuset Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa Ordförande/Puheenjohtaja Merja Fredriksson

2 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TID - AIKA KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, Parainen NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Fredriksson Merja puheenjohtaja Engström Eskil varapuheenjohtaja Ekström Kurt jäsen Granqvist Conny jäsen Hongisto Tuija jäsen Lindstedt Kim jäsen Luoma Mikaela jäsen Oivo Helen jäsen Tengström Johanna jäsen klo 16:30-19:45, Andersson Christian varajäsen Björklund Denina varajäsen klo 16:30-19:10, ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna kaupunginhallituksen edustaja klo 16:30-18:45, Sundqvist Paula vt.sosiaali- ja teveysjohtaja Sirén Gun vanhustyön päällikkö Ulriksson Heidi sosiaalisihteeri/sosiaalityö Korhonen Katariina ylilääkäri kl. 16:30-20:15 Saarinen Ann-Helen hoitotyön johtaja kl. 16:30-20:15 Carlson Karina sekreterare FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Koskinen Regina jäsen Söderholm Timo jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Merja Fredriksson Ordförande/Puheenjohtaja Karina Carlson Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/ Parainen Johanna Tengström Christian Andersson Kurt Ekström ( 29) PROTOKOLLET HAR VARIT Pargas/Parainen FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Intygar/Todistaa: Ann-Cristine Lind blom NÄHTÄVÄNÄ Kanslist/Kanslisti

3 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 20 Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 21 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Tengström ja Christian Andersson. Johanna Tengström poistui kokouksesta :n 28 käsittelyn jälkeen, ja hänen tilalleen valittiin Kurt Ekström.

5 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 Esityslista hyväksyttiin.

6 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Eroanomus palvelussuhteesta, hammaslääkäri Päivi Jääsaari Sosiaali- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija Johtava hammaslääkäri Marianne Andersson, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Päivi Jääsaari on anonut eroa oikomishoidon konsultaatioita antavan hammaslääkärin palvelussuhteesta (5 %) Paraisten hammashoitolassa alkaen. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Päivi Jääsaaren irtisanoutumisilmoitus oikomishoidon erikoishammaslääkärin virasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää hammaslääkäri Päivi Jääsaarelle eron hammaslääkärin palvelussuhteesta alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Henkilöstöpäällikkö, palkanlaskija, johtava hammaslääkäri, Päivi Jääsaari

7 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastaanottotilojen rakentaminen Malmkullaan 1145/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 Valmistelija Ylilääkäri Katariina Korhonen, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Vuoden 2014 aikana Malmkullan saneerausta jatketaan talousarvion sallimissa puitteissa. Kakkosyksikköön rakennetaan isompi tarjoilukeittiö, ison aulan ulkopuolella oleva terassi lasitetaan ja dementiayksikölle rakennetaan terassi, jonka ansiosta potilaat voivat oleskella ulkona. Lisäksi kaksi huonetta kunnostetaan potilaskäyttöön. Saneeraus koskee myös entisen kolmososaston päiväsalia. Vuoden 2013 saneerauksessa saatiin kaksi vessaa ja toimenpidehuone valmiiksi salin yhteyteen. Lisäksi on alustavia luonnoksia lääkärin/hoitajan/terapeutin vastaanottohuoneesta ja pienehköstä kansliasta. Jos vastaanottohuone toteutetaan, voitaisiin tiloihin rakentaa esimerkiksi geriatrian lääkärinvastaanotto, koska tilaan on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa. Paraisten terveysaseman lääkärinvastaanotto on hyvin ahdas ja vastaanotolla on ajoittain kiireistä, ja tällöin saattaisi olla eduksi sekä potilaan itsensä että henkilökunnan kannalta järjestää erillinen vastaanotto vanhemmille potilaille, joilla on monitahoisia ongelmia, eri sairauksia ja suurempi avun tarve. Vastaanotto voisi saada tulevaisuudessa synergiaetua Malmkullaan toteutettavasta intervallimoduulista, jonne potilaat voivat tulla tarkkailua ja lääkityksen tarkistamista varten. Tämä puolestaan vähentäisi akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa antavan vuodeosaston kuormitusta. Malmkullan lääkärit vastaisivat vastaanottotoiminnasta. Fysioterapeutit, toimintaterapeutti ja kotiuttamisohjaaja voisivat tehdä yksittäisiä selvityksiä. Malmkullan vastaavat hoitajat huolehtisivat koordinoinnista ja kokonaisvastuusta. Vastaanottotoiminta käynnistyisi pienessä mittakaavassa ja toimintaa kehitettäisiin vähitellen. Kokeilun osoittautuessa menestyksekkääksi jatkossa voitaisiin aloittaa yhteistyö geriatrin kanssa. Ehdotus Päätös Malmkullan vuoden 2014 saneerauksen yhteydessä kolmososaston päiväsaliin suunnitellaan vastaanottohuone ja toimistotilat. Tiloissa on mahdollista käynnistää vanhuksille suunnattu vastaanotto osana lääkärin vastaanottotoiminnan tehostamista ja muokkaamista vastaamaan uusia tarpeita sekä moniammatillisen yhteistyön lisäämistä. Suunnittelutyö aloitetaan yhdessä palvelutoimintojen kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

8 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon avustukset vuonna / /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu määräraha yhdistyksille maksettavia avustuksia varten ( euroa vanhustenhuollon talousarviosta ja euroa sosiaalipalvelun talousarviosta). Lautakunnan periaatteiden mukaan toiminta-avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä Paraisilla ja jotka eivät saa vuosittain avustusta kaupungin talousarvion muista määrärahoista rekisteröimättömille yhdistyksille (riippumattomille ryhmille), jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä Paraisilla ja jotka eivät saa vuosittain avustusta kaupungin talousarvion muista määrärahoista. Avustukset ovat olleet haettavina mennessä. Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset käyvät ilmi liitteestä. Liite Ehdotus Luettelo avustushakemuksista Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää seuraavat avustukset sosiaalipalveluyksikön talousarviomäärärahoista: Åbolands synskadade rf Stroke-klubben i Pargas (Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen Paraisten aluekerho) SPR:n Turunmaan piiri 400 SPR:n Korppoon osaston EA-ryhmä 400 SPR:n Korppoon osasto 400 Västra Åbolands diabetesförening rf 800 DUV i Västra Åboland Lounais-Suomen MS-yhdistys ry Paraisten artroosiryhmä Länsi-Turunmaan Sydänyhdistys 800 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää seuraavat avustukset vanhustenhuoltoyksikön talousarviomäärärahoista: SPR:n Korppoon osaston ystävätoiminta 700 Nagu Krigsveteraner rf 700 Paraisten Sotaveteraanit Sotainvalidien Veljesliitto 4 000

9 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Finlands Svenska Brödraförbund 0 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 0 Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna Järvinen poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Christian Andersson ehdotti Conny Granqvistin, Johanna Tengströmin ja Eskil Engströmin kannattamana, että DUV i Västra Åboland rf:lle myönnetään vielä 500 euroa ja että Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen Paraisten aluekerhon (Stroke-klubben i Pargas) ja Lounais-Suomen MS-yhdistyksen avustuksista vähennetään molemmista 250 euroa. Puheenjohtaja Merja Fredriksson ehdotti, että lautakunta äänestää Christian Anderssonin ehdotuksesta ja esittelijän ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Anderssonin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen äänestysmenettelyksi. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 1 kpl Ei-ääniä 10 kpl Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti täten myöntää seuraavat avustukset sosiaalipalveluyksikön talousarviomäärärahoista: Åbolands synskadade rf 1700 Stroke-klubben i Pargas (Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen Paraisten aluekerho) 750 SPR:n Turunmaan piiri 400 SPR:n Korppoon osaston EA-ryhmä 400 SPR:n Korppoon osasto 400 Västra Åbolands diabetesförening rf 800 DUV i Västra Åboland 2000 Lounais-Suomen MS-yhdistys ry 1250 Paraisten artroosiryhmä 1500 Länsi-Turunmaan Sydänyhdistys ry 800 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lisäksi myöntää seuraavat avustukset vanhustenhuoltoyksikön talousarviomäärärahoista: SPR:n Korppoon osaston ystävätoiminta 400 Nagu Krigsveteraner rf 600 Paraisten Sotaveteraanit Sotainvalidien Veljesliitto 4000 Finlands svenska socialförbund rf 0 Mannerheimin lastensuojeluliitto 0

10 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedoksianto

11 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus, sosiaali- ja terveysosasto 1102/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalvelun, perhepalvelun, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt ovat laatineet toimintakertomuksensa vuodelle Oheismateriaali Yksiköiden ehdotukset toimintakertomuksiksi 2013 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaalipalvelun, perhepalvelun, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2013 toimintakertomukset tiedoksi ja hyväksyy ne omalta osaltaan yksiköiden ehdotusten mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Kaupunginhallitus

12 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Paraisten kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija Ylilääkäri Katariina Korhonen, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri esitteli sairaanhoitopiirin heikentyneen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi strategiaehdotuksen. Strategiaehdotuksella pyritään sairaanhoitopiirin palvelurakenteen muuttamiseen toimintakulujen jatkuvan kasvun taittamiseksi. Valtuusto palautti strategian yksimielisesti hallitukselle uudelleenvalmistelua varten. Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti pyydetään nyt omistajakuntien ja Turun yliopiston lausuntoja jatkokäsitellystä strategiaehdotuksesta. Lausuntomahdollisuus on varattu myös muille julkisyhteisöille sekä sairaanhoitopiirin muille toimielimille. Strategiaehdotuksessa pyritään turvaamaan kattava erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus koko maakunnassa sekä saavuttamaan kustannussäästöjä keskittämällä toimintoja. Esityksen mukaan toiminta jatkuu kaikissa aluesairaaloissa, mutta sairaaloiden palveluprofiilit poikkeavat toisistaan. Hoitolinjaorganisaatio ja sen mukaiset toimintatavat laajennetaan koko sairaanhoitopiirin alueelle, jolloin toimialue- ja palvelualuejohtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Liite Oheismateriaali Ehdotus Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan lausunnon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta teki lausuntoon seuraavat lisäykset: Kohta 1.7. Ensihoidon taso ei saa heiketä saaristo-olosuhteissa. Kohta Huolehdittava riittävästä hoitoketjuihin liittyvästä koulutuksesta perusterveydenhuollon tasolla. Kohta Avoimuutta ja informaatiota talousarviovalmisteluun. Päätös Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituilla lisäyksillä täydennettynä.

13 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tiedoksianto Kaupunginhallitus

14 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 28 Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat tiedoksi: 1) Vanhustenhuollon odotusajat, tilanne , (vanhuspalvelulaki, 26 ) Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

15 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ajankohtaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 29 1) Keskusteltiin saariston terveysaseman mahdollisesta sulkemisesta yhden kuukauden ajaksi kesällä. Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi lautakunnan seuraavassa kokouksessa. 2) Asetettiin tehostetun palveluasumisen tarvetta selvittävä työryhmä. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Merja Fredriksson, Gun Sirén, Paula Sundqvist, Helen Oivo ja Kurt Ekström. 3) Päätettiin, että sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous pidetään Korppoossa. Lautakunta merkitsee keskustelleensa edellä mainituista asioista.

16 2/ PARGAS STAD Datum för sammanträdet Social- och hälsovårdsnämnden ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunalla gen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan fram s tällas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom munmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Social- och hälsovårdsnämnden, Strandvägen 28, Pargas, Paragrafer: 23, 25 Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av bes lutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rät tel seyrkan de kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anled ning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom mun medlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndig heten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, Åbo, Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något an nat påvisas, ha fått del av beslutet sju da gar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som har antecknats i ett sär skilt delgivningsintyg. De som saken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en bygg nad sordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som förfat tat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna läm nas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2013 / har lämnats till sakäga ren / Beslut har anslagits / Mottagarens underskrift

17 2/ Utdragets riktighet bestyrks Delgivare

18 2/ Kokouspäivämäärä Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, Parainen, Pykälät: 23, 25 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaanti todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi / Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2013 /

19 2/ on luovutettu asianosaiselle / Päätös on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1/2014 1 Sivistyslautakunta TID - AIKA 06.03.2014 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 6/2008 121 Suomenkielinen koulutuslautakunta15.12.2008 TID - AIKA 15.12.2008 klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot