SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjen toimenpiteiden jatkokäsittely Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Pykälän liite: Tkliiteosa Pykälän liite: TP2014Maakuntahallitus Varsinais-Suomen koulutustarve 2020 (KESU) - valmistelun ajankohtaiskatsaus Pykälän liite: OPH_KESU-Kysely_Varsinais-Suomi_vastaus_ Varsinais-Suomen liiton edunvalvonnan painopisteet 2015, hallitusohjelmatavoitteet Työnantajaa edustavat paikallistason neuvottelijat Varsinais-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Henkilöstökertomus Pykälän liite: Henkilöstökertomus Maakuntahallitusten puheenjohtajien matka Viroon ja Latviaan Maakuntahallituksen neuvottelu- ja tutustumismatka Ahvenanmaalle ja Ruotsiin CPMR:n Baltic Sea Commission yleiskokous , Vaasa CPMR:n meriasioiden kokous Brysselissä European Maritime Day, Ateena EAKR-ohjelman ( ) hankkeet, myönteiset päätökset Maakunnan kehittämisraha, kielteiset päätökset Maakunnallinen Eurooppa-päivän vastaanotto Lausunto elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1393/2014) muuttamisesta Pykälän liite: Oheismateriaali, aluek Varsinais-Suomen luonnonvarafoorumityön käynnistäminen Viranhaltijapäätökset Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Hogblom Pykälän liite: Matkaraportti_Klap Pykälän liite: Matkaraportti_Partanen Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

2 -1, MH :00 Sivu 2

3 -1, MH :00 Sivu 3 Maakuntahallitus Pöytäkirja 3/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT Sivut 55 - SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj. Alatalo Juuso, 1. vpj. Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Massinen Aimo Nurmi Eija Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Saario Mari Söderlund Nina Virolainen Anne-Mari Vuola Hanna Wallin Stefan ESITTELIJÄ Häkämies Kari Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Antola Jouko Siren Saara-Sofia Andersson Li Högblom Esa 48 Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Virtanen Janne Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Erikoissuunnittelija Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Kehittämispäällikkö Viestintävastaava Ilkka Kanerva puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Juhani Pilpola Juhani Nummentalo PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 -1, MH :00 Sivu 4

5 43, MH :00 Sivu 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin.

6 44, MH :00 Sivu 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Raimo Nieminen ja Juhani Pilpola. Päätös Lisätietoja Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juhani Pilpola ja Juhani Nummentalo. hallintojohtaja Markku Roto p ,

7 45, MH :00 Sivu 7 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. KH/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Kari Häkämies: Edunvalvonta aktualisoituu Eduskuntavaaleihin on alle kuukausi. Vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut käydään ennakkotietojen valossa uudelta pohjalta. Yksityiskohtaiset ohjelmat vaihtuvat muutamaan keskeiseen strategiateemaan, joiden pohjalta tehdään myöhemmin keväällä toteuttamissuunnitelmat. Kun pyritään tekemään teemallisia linjaratkaisuja yksityiskohtaisten päätösten sijasta, tulee maakunnan edunvalvonta linjalta sen tosiasian valossa: tarvitaan paranevaa yhteistyöpolitiikkaa muiden voimakkaasti kehittyvien (talous+asukasluku) maakuntien kanssa. Alla oleva karttakuva kertoo, että 80 % suomalaisista asuu kahdella, varsin pienellä maantieteellisellä alueella. Näiden kahden alueen varassa on kuitenkin hyvin pitkälle Suomen kansantalouden kasvupotentiaali.

8 45, MH :00 Sivu 8 Alemmasta kuvasta taas käy ilmi kaupunkiseutujen välisen vuorovaikutuksen tulevat painotukset. Lähde: Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050, työryhmän ehdotus Edunvalvonnan onnistuminen edellyttää oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämistä. Kiistaton tosia-asia on, että ainakin suuret infrastruktuurihankkeet edellyttävät parantuvaa yhteistyötä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kanssa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p Tunnin junan matka-ajasta Matka-aika on yksi keskeisimmästä tunnin junaa perustelevista tavoitteista. Nykyinen junayhteys Turusta Helsinkiin kestää aikataulun mukaan 1 tunti 58 min. Tämä jakautuu osaväleittäin seuraavasti: Turku-Salo 30 min, Salon pysähdys 2 min, Salo-Espoo 66 min ja Espoo-Helsinki 20 min. Tunnin junalla on matka-ajan lisäksi muita merkittäviä vaikutuksia, joita liikenne- ja kuntaministeri Risikko on pyytänyt Liikennevirastoa selvittämään. Selvitystyö on parhaillaan kesken. Rantarata on valmistunut vuonna Rataa on parannettu ja oikaistu useaan kertaan. Silti radalla on edelleen useita osuuksia, joilla geometria tai radan rakenteet alentavat nopeusrajoitusta. Eräs radan perusongelma kaukoliikenteen kilpailukyvyn kannalta on sen hitaus ja pituus. Rantarataa on suunniteltu Ratahallintokeskuksen (nykyisin osa Liikennevirastoa) selvityksessä Rantaradan Helsinki-Turku ratatekninen ja liikenteellinen selvitys. Selvitys on vuodelta Selvityksessä on todettu mm. Rantaradalta olevien matka-aikasäästöjen olevan marginaalisia. Kau-

9 45, MH :00 Sivu 9 koliikenteen nopeuttaminen perinteisellä kalustolla ei ole nykyisen ratageometrian puitteissa mahdollista siinä määrin, että siitä olisi lisäarvoa matkustajalle tai että sillä olisi vaikutusta liikenteen tuotantokustannuksiin. Nopeuttamistoimet vähentävät kuitenkin liikenteen häiriöherkkyyttä. Pendolinojen matka-aikaa voidaan nykyisen ratageometrian puitteissa lyhentää enintään seitsemän minuuttia. Tunnin juna muodostuu olemassa olevista Turku-Salo ja Espoo-Helsinki osuuksista sekä 94 km:n pituisesta uudesta rataosuudesta. tämän päivän kalustolla ja aikataululla Turku-Salo ja Espoo- Helsinki vievät matka-ajasta 49 min. Selvitysten mukaan toteuttamalla Espoon kaupunkirata ja parantamalla Turku-Salo -osuus voidaan saada matka-aikasäästöjä noin 4 min, jolloin päästään matka-aikaan 45 min. Uuden rataosuuden matka-aika nykyisellä VR:n kalustolla on noin 32 min. Tunnin junalla ja VR:n nykyisellä tai tällä hetkellä tilauksessa olevalla kalustolla matka-aika Turku- Helsinki olisi 1 tunti 17 minuuttia, Kupittaa-Pasila 1 tunti 7 min ja Salo-Espoo 32 min. Juna pysähtyisi Lohjalla. Rata mahdollistaisi nopeamman kaluston käytön ja entistä lyhyemmän matka-ajan, jos sellaista kalustoa vaikkapa tämän vuosisadan loppupuolella halutaan ottaa käyttöön. Matkaajan näkökulmasta Tunnin juna -markkinointinimi on kaikkea muuta kuin epäonnistunut! Lisätietoja: kehittämispäällikkö Janne Virtanen p Kasitien suunnittelukilpailun voittaja Ramboll Finland Oy jatkaa toisen vaiheen uudelleenarvioinnin viimeistelyllä Valtatien 8 Turku Pori-yhteysvälihankkeessa ensimmäisessä vaiheessa toteutumatta jäävät toimenpiteet ovat mukana parhaillaan käynnissä olevassa yhteysvälin toisen vaiheen uudelleenarvioinnissa. Uudelleenarvioinnin käynnisti Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämä suunnittelukilpailu, johon valittiin arvioitavaksi neljä korkeatasoista kilpailutyötä. Suunnittelukilpailussa kilpailijat arvioivat kustannustehokkaimmat toimet Turku Pori-yhteysvälin liikenteellisen palvelutason parantamiseksi ja etsivät yhteysvälin kehittämiseen uusia innovaatioita. Jokainen kilpailutyö lähestyi aihepiiriä eri näkökulmasta, mikä vaikutti osaltaan toimenpiteiden painotuksiin. Suunnittelukilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä HOTPOT. Voittaneen ryhmän projektipäällikkönä toimi Riikka Salli. Tuomariston näkemyksen mukaan voittajatyössä on otettu monipuolisesti kantaa kasitien käyttäjien erilaisiin liikkumistarpeisiin. Lopputulos on kehittämispolultaan harkittu ja tasapainoinen kokonaisuus, jossa esitetyt ratkaisut on selkeästi perusteltu ja vaikutusten arviointi korkeatasoisesti toteutettu. Suunnittelukilpailun voittajan kanssa käynnistetään jatkotyö, jossa kootaan suunnittelukilpailun esiin nostamat kustannustehokkaimmat, innovatiivisimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ratkaisut valtatien 8 toisen vaiheen korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä varten. Suunnitelma valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kuntia ja muita sidosryhmiä kuullaan jatkosuunnitelmista heti toukokuussa. Hankkeitten rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. - Varsinais-Suomessa kasitien hankalimmat kohdat ensimmäisen vaiheen valmistuttua ovat Laitilan ja Mynämäen kohdat näissä liikenneturvallisuus, taajamien maankäyttö ja raskaan liikenteen sujuvuus on viimeistään kasitien toisessa vaiheessa ratkaistava. Voittajatyössä nämä molemmat kohdat on nostettu esille tärkeinä kehittämiskohteina. Luotan siihen, että voittajajoukkueen kanssa saamme viimeisteltyä kasitien toisen vaiheen uudelleenarvioinnin eri osapuolia tyydyttävästi, Häkämies arvioi. Tuomaristoon kuuluivat johtaja Matti Vehviläinen ja investointipäällikkö Antti Kärki Varsinais- Suomen ELY-keskuksesta, suunnittelujohtaja Mervi Karhula ja tiesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura Liikennevirastosta, maakuntajohtaja Kari Häkämies ja liikennesuunnittelija Laura Leppänen Varsinais-Suomen liitosta, maakuntajohtaja Pertti Rajala ja alueiden käytön johtaja Päivi Liuska- Kankaanpää Satakuntaliitosta. Kilpailutyöt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat luettavissa netissä:

10 45, MH :00 Sivu 10 Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p ja liikennesuunnittelija Laura Leppänen p Vaikeasti työllistyvät kasvattavat työttömyysastetta Varsinais-Suomen työttömyysaste on kasvanut sitkeästi jo vuodesta 2012 alkaen. Vaikka vuosi sitten työttömyyden kehitys näytti valoisammalta työttömyysasteen kasvun tasaisesti hidastuessa, pysähtyi kehitys toukokuussa, ja työttömyysaste vakiintui noin yhden prosenttiyksikön korkeammalle tasolle kuin vuonna Hiljattain julkaistu raportti kevään 2015 alueellisista kehitysnäkymistä ei myöskään lupaa merkittävää muutosta kehitykseen. Odotukset työttömyyden kehityksestä syksylle 2015 ovat pessimistisiä, vaikka elinkeinoelämän kasvuodotukset kääntyvät pikku hiljaa myönteisemmiksi. Työttömyyden viimeaikainen kasvu on ollut suurelta osin rakenteellista. Valtaosa maakunnan työttömyysasteen kasvusta selittyy joko pitkäaikaistyöttömien tai muiden rakennetyöttömien (esim. palveluista työttömäksi jääneillä) määrän kasvulla. Vuoden 2014 aikana rakennetyöttömiksi laskettavien työnhakijoiden määrä kasvoi lähes 2 500:lla, kun alle vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vain noin 400:lla. Muiden kuin rakennetyöttömien määrä itse asiassa laski hetkellisesti vuoden 2014 maalis huhtikuussa, ja kuluvan vuoden tammikuussakin työttömyysaste tässä ryhmässä kasvoi vain aavistuksen. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Antti Vasanen p Ehdotus hyväksyttiin.

11 46, MH :00 HALL: 74/2015 Sivu 11 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2013 ESITETTYJEN TOIMENPITEIDEN JATKOKÄSITTELY Asia Vuoden 2012 arviointikertomuksessaan Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunta toivoi konkreettisempaa arviointikertomuksessa esitettyjen asioiden jatkokäsittelyä maakuntavaltuustossa. Maakuntahallitus vastaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 (mv ) esittämiin asioihin ja vie asiakohdan tiedoksi maakuntavaltuustolle (tarkastuslautakunnan asiat on esitetty kursiivilla). Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus 1. vastaa tarkastuslautakunnan esiin nostamiin asioihin. 2. vie vastaukset edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle. 1. Muutokset kuntayhtymän tehtävissä Tarkastuslautakunta: Kuntayhtymän tehtävät ovat merkittäviä. Tarkastuslautakunta edellyttää johdon huomion kiinnittämisen strategian mukaisten tavoitteiden priorisointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Maakuntahallitus: Varsinais-Suomen maakuntastrategia (mv ) nimettiin kumppanuusstrategiaksi. Sen keskeinen toimenpide on kumppanuusfoorumi ja neljä arvokärkeä ovat:1) Vastuullisuus tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt, 2) Yhteistyötaidot Yhdessä rajat ylittäen, 3) Saavutettavuus Lähestyttävä Itämeren portti ja 4) Resurssiviisaus Innovoivaa edelläkävijyyttä Strategian jalkauttamista edistettiin mm. muuttamalla erikoissuunnittelijan toimenkuva seuraavan muotoon (mkj ): 1) Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan ( ) liittyvän kumppanuuden, edistäminen, toteutus ja seuranta, 2) kumppanuusfoorumitoiminnan määrittely, toimijoiden kartoittaminen, organisointi ja ajankohtaisten painopisteiden suunnittelu, 3) liiton sisäisen kumppanuustyöryhmän vetäminen, 4) yhteydenpito hanketoimijoihin ja järjestökenttään ja 5) maakuntaohjelmaa tukevien hankkeiden edistäminen, myös kansainvälisesti. 2. Yhteiset toiminnot ja hallinto Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakuntaa toteaa, että uusien hallinnon ja talouden menettelytapojen käyttöönotossa on saavutettu asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta toivoo, että liitto suuntaisi tiedotustaan ja yhteydenpitoaan enemmän erityisesti kuntien luottamushenkilöille, jotta liiton rooli ja tehtävä tunnettaisiin kunnissa selkeämmin. Tarkastuslautakunta kannustaa edelleen sähköisen viestinnän laajempaa hyödyntämistä. Maakuntahallitus Maakuntajohtaja Häkämies tulee alkuvuoden 2015 aikana vierailemaan kaikissa jäsenkunnissa ja tapaamaan sekä viranhaltija että luottamushenkilöjohtoa. Maakuntahallituksen ja -valtuuston tiedotteet lähetetään paitsi medialle myös kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle, suomeksi ja ruotsiksi. Liitolla on käytössään sähköinen mediaseuranta. Liiton Facebook-sivuja ja Twitteriä on hyödynnetty aktiivisesti (kansalais)viestinnässä. Liitto on järjestänyt mediatapaamisia sekä lehdistötilaisuuksia (aiheena mm. maakuntastrategia). Liiton videotuotannon suunnitteluun ja koulutukseen on panostettu. Maakunnan markkinointikäyttöön tilattiin englanninkieliset Saariston Rengastie-videot sekä maakuntalaulun uusi sovitus ja video. Ne ovat tavoittaneet tuhansia ihmisiä ulkomaita myötä.

12 46, MH :00 HALL: 74/2015 Sivu Aluekehittäminen Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta toteaa, että rakennerahasto-ohjelmien ja maakunnan kehittämisrahoituksen suunnitelmissa vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Varsinais-Suomen liittoa kehotetaan panostamaan edelleen erityisesti alueen edunvalvontaan, jotta rakennemuutoksesta aiheutuvat ongelmat ovat paremmin ratkaistavissa. Keskeisimmät rakennemuutoshaasteet ovat liiton alueella meri- ja telakkateollisuudessa sekä Salon seudulla. Myös toimintakertomuksessa mainitun matkailualan kehittäminen ja merkitys on huomioitava alueen kasvavana elinkeinona. Tarkastuslautakunta toteaa, että hankkeiden vaikutusarviointi on oikea tie viedä eteenpäin hanketoiminnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia. Profiilihankkeen avulla on saatu aikaan uusi hankeverkosto, joka on tarkoitus ottaa käyttöön uutena, vuonna 2014 alkavana ohjelmakautena. Tarkastuslautakunta toteaa, että hanketoiminnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunnan mielestä Varsinais- Suomen liiton tulee aktiivisesti panostaa EU-hankerahoituksen kilpailuun ja kehittää uusia kilpailukykyisiä hankkeita. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että liitto on aktiivisesti puuttunut Central Baltic Interreg IV ohjelman maksatusviiveisiin. Viiveiden reklamointi on johtanut maksatusten nopeutumiseen. On ilahduttavaa, että ohjelman toimeenpano näyttää sujuneen suunnitellusti Maakuntahallitus Turun telakan olemassaolon varmistuminen uusien omistajien, Meyer Werft ja Suomen valtio myötä oli edunvalvonnan erittäin merkittävä saavutus vuonna Lisäksi EU:n liikennepolitiikkaan vaikuttamisessa onnistuttiin, kun maakuntamme on aivan keskeisen TEN-T ydinverkkokäytävän varrella. Ydinverkkokäytävän toteuttamista on jatkettu Turku-Helsinki ratayhteyden parantamiseen liittyvällä vaikuttamistyöllä. Keväällä 2014 tästä lanseerattiin Tunnin juna -markkinointinimi. Valtatien 8 investointihankkeessa ja siihen saadussa jatkohankkeessa alueen edunvalvonnalla oli keskeinen vaikutus. Edunvalvontatyöllä on ollut vaikutusta myös Teijon kansallispuisto -statukseen ja Örön saaren kehittämisresursseihin. Salon ja myös Kemiönsaaren äkillisen rakennemuutosalueita on tuettu ÄRM-EAKR-tuen kautta yli kahdella miljoonalla eurolla mm. Invest In-toimintaan. Myös maakunnan kehittämisrahoitusta on suunnattu Salon seutukunnalle mm. Teijon kansallispuiston matkailun ja yrittäjyyden edistämiseen. Matkailuun liittyen on perustettu laajapohjainen matkailun yhteysverkosto, jonka tavoitteena on edistää maakunnan matkailua kehitysvyöhykeajatteluun perustuen niin saaristossa, kaupunkialueilla kuin sisämaassakin (matkailun toimenpideohjelman mukaisesti). Matkailu, erityisesti vapaa-ajan matkailu ja kulttuurimatkailun edistäminen on nostettu myös maakuntastrategian yhdeksi toimenpiteeksi (TP S6). Alueella on vireillä useita matkailun edistämiseen liittyviä kansainvälisiä hankeesityksiä. Profiilihankkeella (mh ) selvitettiin mitä tuloksia ja vaikutuksia vuosien sekä hankkeilla on ollut alueella ja mitä niistä on jäänyt jäljelle. Lisäksi uudistettiin vuodesta 2000 asti käytössä ollut Varsinais-Suomen hankeverkko, jonne kerätään Varsinais- Suomen rahoitusviranomaisten rahoittamat hankkeet ja saadaan viranomaiset käyttämään uudistettua hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmää. Haasteeksi on noussut se, että ELYkeskuksen hankkeita ei toistaiseksi kirjata tietokantaan. Asiaa koskevia neuvotteluja jatketaan. Maksuliikenne komissiosta on sujunut moitteettomasti vuonna , Maankäyttö ja ympäristö Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta toteaa maakuntakaavoitukselle asetettujen tavoitteiden toteutuneen.

13 46, MH :00 HALL: 74/2015 Sivu 13 Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi 4. Edunvalvonta ja yhteistyö Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Varsinais-Suomen liitto seuraa aktiivisesti kunta- ja soteuudistuksen etenemistä alueellaan ja tukee osaltaan uudistusten tasa-arvoista toteutumista maakunnassa. Tarkastuslautakunta toteaa kansanedustajayhteistyön ja muiden sidosryhmäkontaktien toteutuneen suunnitellulla tavalla. Keskeistä on myötävaikuttaa valtiovallan riittäviin tukiin rakennemuutostoimialoille ja -paikkakunnille. Valtion myötätunto, lupaukset ja tuki ovat vain osittain toteutuneet. Maakuntahallitus Vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 kariutuivat lopullisesti kuntapuolen rakenneuudistukset. Sosiaalija terveydenhuolto-, kuntajako- ja metropolihallintouudistus epäonnistuivat. Maakunnan liitot eivät olleet keskeisesti mukana kuntapuolen rakenneselvityksissä. Jatkossa liittojen alueellinen asiantuntemus tulee ottaa paremmin huomioon. 5. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta toteaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, että liiton säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja suoritettujen omaisuus- ja henkilöriskien näkökulmasta vakuutukset ovat riittävän kattavat. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomukseen tulee vuonna 2014 sisällyttää maininta riskienhallinnan järjestämisestä ( /325). Useissa kunnissa riskienhallinnasta on vuonna 2013 tehty valtuustopäätökset. Tarkastuslautakunta suosittaa, että riskienhallinnan perusteet käydään läpi ja harkitaan, aiheuttaako se uusia maakuntavaltuuston päätöksiä tai ohjeistuksia. Tarkastuslautakunta edellyttää pidemmän aikavälin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman laatimista ja sen hyväksymistä maakuntahallituksessa. Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto ) muutti Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 27 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta seuraavaan muotoon Maakuntahallitus vastaa riskienhallinnasta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Maakuntahallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Maakuntahallitus antaa raportin todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. Varsinais-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen viedään kesäkuun 2015 valtuustoon, jonka jälkeen päivitetään sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon ohjeistus (mh ) siten, että se valtuuston asettamien perusteiden mukainen. 6. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta toteaa, että lautakunnan suorittama tavoitteiden arviointi on ollut haastavaa. Tavoitteiden asettamista ja niiden arviointia on kehitetty vuonna Tosin mittarit ovat osin viittauksia raportteihin, mutta ei niiden sisältöön tai määrään. Mittareita ja tavoitearvoja tulee vuoden 2015 talousarviossa edelleen kehittää ja konkretisoida. Toimintakertomuksessa on vuoteen 2012 verrattuna yksityiskohtaisemmin esitetty, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty. Toiminnallisten tavoitteiden määrä on edelleen mittava. Yksi vaihtoehto on asettaa vähemmän tavoitteita ja valita sellaisia, jotka ovat selkeästi mitattavissa. Lautakunnan mielestä toimintakertomuksen yhteenvedoissa esitetyt tiivistelmät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-

14 46, MH :00 HALL: 74/2015 Sivu 14 sesta parantavat luettavuutta ja mahdollisuuksia arvioida Varsinais-Suomen liiton toiminnan toteutumista. Kuntayhtymän toimintaa on pääsääntöisesti toteutettu talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintakertomuksessa esitettyjen selvitysten pohjalta ja lautakunnan saamien selvitysten perusteella voidaan todeta, että pääsääntöisesti maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet on tilikaudella saavutettu. Maakuntahallitus Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa 2015 ja toimintasuunnitelmassa (mv ) on selkeytetty valtuuston asettamaa tavoitteistoa, jolloin toimintakertomuksen luettavuutta voidaan jatkossa parantaa. Vuoden 2014 toimintakertomukseen laaditaan tiivistelmä liiton keskeisestä toiminnasta. 7. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta toteaa, että liiton budjetoidut kulut kokonaisuudessaan ovat alittaneet talousarvion euroa. Vastaavasti toimintatuotot ovat olleet euroa budjetoitua pienemmät. Kuntien maksuosuudet ovat säilyneet budjetoidulla tasolla. Talousarvion ja tuloslaskelman poikkeamat johtuvat pääosin ohjelma- ja hanketoimintojen vähenemisestä. Tarkastuslautakunta pitää saavutettua tulosta oikean suuntaisena ja tulevien vuosien toimintaympäristössä tapahtuvia haasteita ennakoivana. Tarkastuslautakunnan mielestä liiton tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämätaso on oikea ja riittävä. Uusi EU:n ohjelmakausi uusine hankkeineen edellyttää kassavirtapuskureita kasvavan hanketoiminnan rahoituksen turvaamiseksi. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. 8. Yhteenveto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta katsoo, että maakuntavaltuuston vuoden 2013 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu maakuntavaltuuston tarkoittamalla tavalla. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto. p ,

15 47, MH :00 HALL: 134/2013 Sivu 15 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Asia Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Valmistelija MR/EP/MK Maakuntajohtajan ehdotus Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa ( /325). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman siten, että talousarviossa 2014 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa ja talousarvion 2014 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Vuosien ja 2012 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2014 voitiin tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunniteltiin katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Talousarvion 2014 investointiosaan varattiin euron määräraha, jota käytetään tieto- ja toimistojärjestelmien kehittämiseen. Maakuntahallitus (mh ) päätti vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso sekä 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tilikauden 2014 tulos osoittaa ylijäämää ,20 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna on euroa. Talousarvion 2014 investointiosaan varattu euron määräraha toteutui ,40 eurona. Kuntalain 70 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2014 Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa. Maakuntahallitus päättää

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen) ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 0. Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2013... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 2

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 1 2013 VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA EGENTLIGA FINLAND ÄR FÅGELSKÅDARENS DRÖMPLATS SALOON LUODAAN UUSIA TYÖPAIKKOJA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 3 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutuminen Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto 2007 SAATTEEKSI Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot