SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 31.3.2014 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Siirtyminen sähköiseen pöytäkirjan tarkastukseen ja pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen ja tilinpäätös... 9 Pykälän liite: Tkliiteosa Pykälän liite: Tk2013 mh Henkilöstökertomus Pykälän liite: Henkilöstökertomus Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien hankkeen Produktion av restaurerade mumin-filmer jatkorahoituspäätöstä Pykälän liite: hallinto-oikeden päätös _muumihankkeen jatkorahoitus Pykälän liite: 8152_Produktion_av_restaurerade_Mu Pykälän liite: KHOlle annettava lausunto Paraisten kaupungin valituksesta kosk Varsinais-Suomen liiton ja Louna-Jukolan 2015 yhteistyösopimus Maakunnan kehittämisraha, jatkohankkeet, myönteiset päätökset Maakunnan kehittämisraha, kielteiset päätökset Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta Pykälän liite: HE_kuntarakennelain_pakkopykaelaet_17_1_2014_klo_ Lausunto Pirkanmaan maakuntastrategian 2040 luonnoksesta Lausunto valtioneuvoston asetuksesta liittyen alueiden kehittämiseen ja rakennerahastotoiminnan hallinnointiin Maakuntahallituksen neuvottelu- ja tutustumismatka Puolan Pomeraniaan Maakuntajohtajien opintomatka, USA CPMR:n Baltic Sea Commissionin yleiskokous , Luleå, Ruotsi European Maritime Day, Bremen Maakunnallinen Eurooppa-päivän vastaanotto Lausunto Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto valtioneuvoston luonnonvaraselonteon linjausten päivityksen luonnoksesta Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi Lausunto luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Viranhaltijapäätökset Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Palhus

2 ii Pykälän liite: Akavan muistio V-S liiton yhteistyökomitealle Pykälän liite: Matkaraportti_Partanen Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

3 -1, MH :00 Sivu 2

4 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2014 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut 47- SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Mäki-Punto-Ristanen Tarja Pilpola Juhani Saario Mari Rasi Jarmo Vuola Hanna Rinne Tarja ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Antola Jouko Arve Minna Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Mika Maaskola Raimo Nieminen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

5 36, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.

6 37, MH :00 HALL: 58/2014 Sivu 5 SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUKSEEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Maakuntahallitus siirtyi paperittomaan kokousmenettelyyn, jolloin on tarkoituksenmukaista siirtyä sähköiseen menettelyyn myös pöytäkirjan tarkastuksen osalta. Maakuntahallitus päättää, että pöytäkirjan sähköinen tarkastus toteutetaan seuraavasti 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Maakuntahallitus valitsee maakuntahallituksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mika Maaskola ja Raimo Nieminen. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

7 38, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. Kehysriihen päätökset ja Varsinais-Suomi Kehysriihen laajat sopeuttamistoimet tuntuvat myös Varsinais-Suomessa. Riihen päätösten kasvuosioon sisältyy Metsähallitukselle osoitettava yht. 10 milj. euron määräraha vuosille Tämä kohdentuu merkittävässä määrin Varsinais-Suomeen. Teijon tulevan kansallispuiston ja erityisesti Örön saaren kehittäminen ovat erikseen mainittu määrärahan kohdentamisessa. Tällä panostuksella saadaan uutta nostetta niin Teijon kansallispuiston muodostamiselle kuin Örön saaren hallitussa haltuunotossa ja kehittämisessä. Kehysriihessä sovittiin leikkauksia yritystukiin. Käsittelyssä maakunnan kehittämisraha on laskettu samoihin määrärahoihin. Viime vuosien laskeva kehitys maakunnan kehittämisrahassa saavuttanee nollapisteen tämän kehysriihipäätöksen myötä. Maakuntien näkökulmasta maakunnan kehittämisraha ei ole missään mielessä yritystukea, koska jo aluekehityslaki kieltää sen käyttämisen suoraan yksittäisille yrityksille. Kehittämisraha on tärkeä instrumentti maakuntaohjelman toteuttamisessa. Edellä todettu Örön saaren matkailukäytön aloittamiseen liittyvä rahoitus on nyt mahdollinen, kun asia valmisteltiin maakunnan kehittämisrahahankkeena. Voidaanko tällainen väline lopettaa? EU:n rakennerahastojen kansallista vastinrahoitusta päätettiin alentaa 50 milj. eurolla per vuosi. Tämä rahoitus pitäisi käytännössä korvata kuntarahalla, mikäli halutaan säilyttää ohjelmien suunniteltu rahoitustaso. Ei vaikuta mitenkään todennäköiseltä! Vastinrahan alenemisen myötä myös vastaava EU-rahoitus jää Suomen alueilta saamatta. Tällä on iso vaikutus mm. alueen omaan EUrahoitukseen ja hallinnoimaamme Central Baltic -ohjelmaan. Pahimmassa tapauksessa rahoitus pienenee merkittävästi. Kehysriihessä linjattiin lisäksi, että valtio ei enää jatkossa osallistu oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitukseen eikä kuntien uusiin vesihuolto- ja ympäristöhuoltohankkeisiin. Avustuksia korjaustoimintaan ja rakennusperinnön hoitoon on tarkoitus vähentää 15 milj. eurolla. Ainakin vesihuoltotöissä vaikuttavuus on ollut hyvää suhteessa valtion panokseen. Kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen kohdistetaan kuitenkin vuodelle 2015 yhteensä 0,7 milj. euroa lisärahoitusta. Päätetyt linjaukset kiristävät entisestään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taloutta, mutta tämänkertaiset ratkaisut eivät kurittaneet korkeakoulumaailmaa yhtä kovasti kuin aiemmin tehdyt päätökset. Tosin aiempien leikkauspäätösten toteutus on edelleen kesken. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotus toteutetaan puolitettuna. Valtio korottaa yliopistojen pääomitusta vuosina 2014 ja 2015, mikäli yliopistojen omaehtoinen varainhankinta on tuloksellista. Tällä hetkellä yliopistoilla ei kuitenkaan taida olla Poliisihallituksen lupaa omaehtoiseen varainkeräykseen. Lakimuutos sitä varten on kuitenkin prosessissa. Hallitus päätti tehdä 100 milj. euron tasoleikkauksen perusväylänpitoon jo ensi vuoden alusta. Teiden ja ratojen korjausvelka on yli kahden miljardin luokkaa. Väylien pitäjällä ja niiden käyttäjille leikkaus tietää entistä tuskallisempia aikoja. Määrärahat eivät riitä ylläpitoon ja korjausinvestointeja ei tehdä. Myös käyttäjä kärsii. Vuosina kohdennetaan kuitenkin yhteensä 50 milj. euron määräraha kertaluonteisiin investointeihin työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän liikennein-

8 38, MH :00 Sivu 7 frastruktuurin vahvistamiseksi. Tähän täytynee sisältyä kantatien 52 parantaminen Salon kohdalla, muutoin meitä on huijattu. Salon tilanne sopii valitettavan hyvin näiden investointien perusteluihin. Haastavassa väylänpidon rahoitustilanteessa on Varsinais-Suomelle elintärkeää, että aiemmin päätetty 100 milj. euron valtuus kasitien parantamiseen voidaan käyttää täysimääräisesti Turku- Pori yhteysvälin kehittämiseen. Tasoleikkaukset eivät saa horjuttaa tätä määrärahaa. Tulevana torstaina saataneen lopullinen hallituksen esitys kehysbudjetista, josta selviää yksityiskohtaisemmin sovitut päätökset. Tämä ohjaa maakuntamme edunvalvontatoimintaa lähikuukausina liittyen mm. tulevien talous- ja lisätalousarvioiden valmisteluun. 2. Luonnos Varsinais-Suomen liikennestrategiaksi on valmistunut! V-S liiton johtamassa työssä on laadittu maakuntatasolle liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa tärkeimmät kehittämistarpeet ja toimenpidekokonaisuudet. Varsinais-Suomen liikennestrategian keskeisiä näkökulmia ovat elinkeinoelämän ja kestävän aluekehityksen edellytykset, kestävä liikkuminen ja yhdyskuntarakenne sekä saariston ja maaseudun liikenneyhteydet. Maakunnan liikennestrategian laatimista ohjaavat uuden liikennepolitiikan periaatteet, jotka kannustavat vahvaan liikenteen ja maankäytön kytkentään, käyttäjänäkökulman huomioimiseen sekä resurssien tehokkaaseen käyttöön. Tämä edellyttää priorisointeja ja valintoja tavoitteiden painottamisessa, kehittämistarpeiden arvioinnissa sekä toimenpiteiden valinnassa! Varsinais-Suomen liikennestrategia on laadittu yhteisessä prosessissa Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Maakunnan liikennestrategiassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä yhteyksiä että maakunnan ulkoisia yhteyksiä niin kotimaahan kuin ulkomaille, ja Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään erikseen 14 kunnan rakennemallialueen liikennejärjestelmää. Maakunnan liikennestrategiatyö käynnistyi helmikuussa 2013 ja se valmistuu elokuussa Suunnitelman tavoitevuosi on Luonnos Varsinais-Suomen liikennestrategiaksi lähtee huhtikuussa lausuntokierrokselle kuntiin ja sidosryhmiin. 3. Ammatillinen koulutus rakenneratkaisujen edessä seiniä ja sisältöjä uusitaan Rakenteet rutisevat ammattikoulutuksessa lähivuosina. Osana hallituksen rakennepoliittista pakettia valtionosuuksia sopeutetaan merkittävästi ja ammattikoulujen perusrahoitus siirtyy valtiolle 2015 alusta. Järjestäjäverkkoa ja tutkintojärjestelmää remontoidaan, rahoitusjärjestelmää peruskorjataan, opintopolkuja joustavoitetaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää uudistetaan niin, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan ensi vuoden alusta. Uudistuksessa painotetaan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Vastaisuudessa ylläpitäjille maksetaan tuloksista, ei laskentapäivän pääluvusta. Järjestäjäverkon rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma puolestaan käynnistyy alkuvuodesta 2014 ja järjestämisluvat uudistuvat vuoden 2017 alusta. Uusi järjestelmä merkinnee ainakin pienten järjestäjien osalta uudelleenjärjestelyjä. Tutkintojärjestelmän uudistus tulee voimaan Hyväksi lukeminen ammatillisissa tutkinnoissa etenee tutkintojärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. 4. Koulutuksen järjestäjien vapaaehtoista alueellista yhteistyötä edistetään - Välineenä AMKESU Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU linjaa kansallista koulutuspolitiikkaa. Opetushallitus on KESU:n linjausten rinnalla kannustanut kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tiivistämään järjestäjien keskinäistä yhteistyötä aluetasolla sekä yhteistyötä elinkeinoelämän ja aluehallinnon kanssa. AMKESUn tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisella pohjalla järjestäjien suunnitelmallista yhteistyötä, keskinäistä työnjakoa, alueellisten näkemysten koontia ja sovittaa paikallisia tarpeita nykyistä vahvemmin yhteen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa sekä lisätä näin ammatillisen koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Myös varsinaissuomalaiset koulutuksenjärjestäjät ovat kevään 2014 aikana laatimassa tämäntyyppisen suunnitelman. Käytännöt

9 38, MH :00 Sivu 8 maakunnittain vaihtelevat AMKESUn osalta. Joissain maakunnissa liitot vetävät prosessia ja toisissa ovat vain kuulolla. AMKESUa ja muutakin ammatillista koulutusta koskeva Lounais-Suomen aluetilaisuus pidetään Turussa YTR:n uusi maaseutupoliittinen kokonaisohjelma hyväksytty Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) on hyväksynyt uuden maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille Ohjelma on samalla YTR:n toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline. Uudessa ohjelmassa korostetaan kumppanuutta, paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista sekä osallistamista. Tavoitteena on kehittää maaseutua yhä enemmän siellä toimivien ihmisten ja yritysten tietoon, osaamiseen ja aktiivisuuteen perustuen. Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistahojen, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on entistä tiiviimpää. Kokonaisohjelmassa on viisi teemaa: osallisuus ja lähidemokratia, asuminen ja palvelut, infrastruktuuri ja maankäyttö, elinkeinot ja osaaminen sekä ekosysteemipalvelut. Kärkitoimenpiteitä ovat lähidemokratian vahvistaminen, palvelujen järjestäminen, tieverkon kunnosta huolehtiminen, tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, maaseuturakentamisen edistäminen, aluetaloutta tukevat julkiset hankinnat, yrittäjyyden vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja hajautettu energiantuotanto. YTR:n aiemmat 10 teemaryhmää on lopetettu ja niiden sijaan ohjelmaa toteutetaan entistä laajempien ja joustavampien verkostojen yhteistyönä. Varsinais-Suomen liiton näkökulmasta YTR:n maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on erinomaisesti linjassa oman kumppanuuteen perustuvan maakuntastrategiamme kanssa. Maaseutupoliittisen ohjelman teemat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat keskeisinä osina myös omassa strategiassamme; ihmiset, tieto ja osaaminen sekä vahva eri toimijoiden kumppanuus ohjaavat maakunnan toimintaa ohjelmakaudella sekä maaseudulla että taajamissa. 6. Ei enää vähään aikaan lausuntopyyntöjä, kiitos! Viikko sitten syntyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä sopu oppositio- ja hallituspuolueiden kesken. Terveyspalveluista vastaa sen mukaan viisi suurkuntayhtymää. Lounais- ja Länsi- Suomessa tulee perustettavaksi 62 kunnasta muodostuva Länsirannikon kuntayhtymä. Uusi palvelukuntayhtymä rakennetaan kolmen lakkautettavan sairaanhoitopiirin pohjalle. Kuntarakenne- ja yhteistyöalueselvitykset, sote- ja valtionosuuslausunnot sekä lausunnot strategioista ja hallinnon muutoksista ovat työllistäneet viime vuosina kuntien virkamiesjohtoa. Kunnat ovat kurkkua myöten täynnä selvityksiä ja lausuntoja. Nyt on aika siirtyä lausuntojen väsäämisestä uuden luomiseen. Länsirannikon kuntayhtymä on kuntien organisaatio. Kun uutta Länsirannikon ERVA -alueen kuntayhtymää muodostetaan, tulee hallinnon pohjana olemaan viime kunnallisvaalien tulos alueella. Suurin puolue on KOK 21,8 %, seuraava SDP 20,9 %, kolmas Kesk 14,6 %, neljäs RKP 11,7 % ja viides PS 10,6 %. 7. Turku Baltic Sea Days Ilmoittautuminen Turku Baltic Sea Days-tapahtumaan on avautunut osoitteessa Kesäkuun 2014 ensimmäisellä viikolla järjestettävään Turku Baltic Sea Days -tapahtumaan odotetaan yli tuhatta osallistujaa eri Itämeren maista. Kaupungissa järjestetään suuria meri-, elinkeino- ja kulttuuriaiheisia tapahtumia niin Itämeren alueen asiantuntijoille ja päättäjille kuin elinkeinoelämän edustajille ja kansalaisjärjestöille.

10 38, MH :00 Sivu 9 Osallistuminen Logomon tilaisuuksiin on maksutonta ja ilmoittautuminen on auennut osoitteessa Varsinais-Suomen liitto on tapahtumassa mukana. Liiton Central Baltic -ohjelman konferenssi järjestetään Logomossa maanantaina 2.6. Samassa paikassa pidetään liiton järjestämä keskustelutilaisuus Regions and cities as LOGOMO-tives for regional cooperation. Lisäksi liitto vastaanottaa vieraikseen luoteisvenäläisen delegaation, joiden kanssa tutustutaan tarkemmin alueidemme yhteistyömahdollisuuksiin erityisesti elinkeinoelämän saralla. Liitto on läsnä myös Logomon Networking Villagessa sekä isännöi useita itämerellisiä back-to-back kokouksia viikon aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

11 39, MH :00 HALL: 108/2012 Sivu 10 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖS Asia Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Valmistelija MR/EP/MK Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa ( /325). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi: 1) Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman siten, että talousarviossa 2013 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa, joka euromäärä on 2,5 % korkeampi kuin talousarvion 2012 maksuosuustuloarvio ja 2) että talousarvion 2013 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2013 voitiin tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunniteltiin katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Talousarvion 2013 investointiosaan varattiin euron määräraha, jota käytettiin atk-järjestelmien kehittämiseen ja laitteiden hankintaan mm. paperittomaan kokousmenettelyyn siirtymiseksi maakuntahallituksen kokouksissa. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus (mh ) päätti vahvistaa liiton talousarvion 2013 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tilikauden 2013 tulos osoittaa alijäämää 8 841,93 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna on ,07 euroa. Talousarvion 2013 investointiosaan varattu euron määräraha toteutui ,53 eurona. Kuntalain 70 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2013 Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.

12 39, MH :00 HALL: 108/2012 Sivu 11 Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää 1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2013 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä käyttötalouden toteutumisvertailun ja investointiosan toteutumisvertailun tiedoksi. 2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2013 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja alijäämän 8.841,93 euroa kattamista oman pääoman ylijäämätililtä. 3. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto, p ,

13 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Oheismateriaali Sivu 11 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET SEKÄ HENKILÖSTÖLUETTELO VUODELTA 2013

14 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 12 2

15 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 13 3 LUOTTAMUSTOIMIELIMET 1.1 Edustajainkokous Aura Leppäkoski Matti 1 Vähä-Rahka Jouko - Kaarina Merivuori Tuulia 1 Vauranoja Sanna - Kaarina Järvinen Jere 1 Nikkonen Kari - Kaarina Leppänen Tommi 1 Seppälä Mikko - Kaarina Rautanen Hannu 1 Kurkilahti Tomi - Kaarina Gustafsson Åsa 1 Tähkämaa Sanna - Kemiönsaari Wretdal Inger 1 Liljeqvist Wilhelm - Kemiönsaari Lücke Veijo 1 Hellbom Eva-Stina - Koski Tl Tuominen Heikki 1 Pietilä Heikki - Kustavi Latokartano Sami 1 Mäntynen Jarmo - Laitila Haijanen Pauliina 1 Lahtonen Hanna - Laitila Laurila Juha 1 Mäki-Arvela Jarmo - Lieto Sairanen Jari 1 Ala-Nissilä Simo - Lieto Kolkkala-Westerlund Riina 1 Riikonen Oili - Lieto Saarinen Ismo 1 Virenius Ville - Lieto Pilpola Juhani 1 Heikkilä Hannes - Loimaa Kaasalainen Pekka 1 Reunanen Veli - Loimaa Kaunisto Timo 1 Ek-Marjamäki Teija - Loimaa Tyyskänen-Mäkilä Eveliina 1 Lundgren Esko - Loimaa Ketonen Tuija 1 Suominen Aino - Marttila Lindqvist Reino 1 Majuri Jaana - Masku Koskinen Pekka 1 Kallio Ilkka - Masku Mäki-Turja-Grönroos Riitta 1 Karsio Mari - Mynämäki Vänni Hanna - Argillander Miska-Aleksander - Mynämäki Laitinen Taina - Laine Tapani 1 Naantali Gustafsson Hanna 1 Saksi Anita - Naantali Rantanen Matti - Lindström Jan 1 Naantali Rönnholm Mikko - Hagsberg Sirpa 1 Naantali Junnila Vilhelm 1 Salo Kari - Nousiainen Karjalainen Matti 1 Paananen Petteri - Oripää Halkivaha Erkki 1 Vainionmaa Reijo - Paimio Mäkinen Carita - Virta Timo 1 Paimio Nurmi Satu - Kuparinen Heikki 1 Paimio Valkonen Ville 1 Turpeinen Heikki - Parainen Salonen Markku 1 Takatupa Jarmo - Parainen Friis Christer 1 Berglund Leif - Parainen Hedström-Järvinen Monica 1 Björk Maj - Parainen Henriksson Carita - Luoma Mikaela 1

16 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 14 4 Pyhäranta Junkola Iivo 1 Vainio Heikki - Pöytyä Autio Markku 1 Lehtovuori Rauno - Pöytyä Arvola Ulla-Riitta 1 Pitkänen Sanna - Raisio Allèn Pipsa 1 Leinonen Ari - Raisio Nurmi Kimmo 1 Hellstén Juha - Raisio Hildén Satu-Maarit - Ruusuranta Anita 1 Raisio Rihko Leena 1 Lehtonen Aarre - Raisio Perälahti Raimo 1 Heiskari Jyrki - Rusko Rannikko Outi 1 Kiiski Anneli - Rusko Aaltonen Matti 1 Laine Lassi - Salo Punta Juha 1 Aalto Ari - Salo Hyttinen Marjatta 1 Suonio-Peltosalo Elina - Salo Kanerva Tauno 1 Huittinen Ulla - Salo Karnisto Saija 1 Nikkanen Saku - Salo Tamminen Heikki 1 Helminen Anja - Sauvo Kesälä Mari 1 Somero Leppälä Sirkka-Liisa - Kujansuu Antti 1 Somero Lauren Leena 1 Mäki-Teeri Markku - Taivassalo Kurkilahti Pauli 1 Uotila Juha - Tarvasjoki Kleimola Satu-Maija 1 Suominen Nina - Turku Kattelus Lauri 1 Perho Maija - Turku Eklund Toni 1 Lehtinen Seppo - Turku Sarlund Katri 1 Ollikkala Tuija - Turku Andersson Li 1 Rinne Pirjo - Turku Laakso Jouko 1 Tavia Ville - Uusikaupunki Savolainen Anja - Hämeenkorpi Marketta - Uusikaupunki Vallius Toni - Koukonen Veikko - Uusikaupunki Runola Birgitta - Rauhala Rauli 1 Uusikaupunki Nikula Seppo 1 Junkola-Lehtonen Maija - Vehmaa Virtanen Simo 1 Laine Tino Maakuntavaltuusto kokouksia 3 kpl Aura Valkama Marko 2 Haapanen Ari-Pekka - Kaarina Toivonen Toni 2 Seivästö Ismo 1 Merivuori Tuulia 3 Vauranoja Sanna - Hukkanen Sari 2 Gustafsson Irja - Suutari Anneli 3 Eriksson Terttu - Rautanen Hannu 3 Kurkilahti Tomi - Leppänen Tommi 2 Seppälä Mikko -

17 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 15 5 Kallio Pentti 2 Savo Seija 1 Kemiönsaari Leppänen Jorma 3 Vilander Bo - Wretdal Inger 2 Jansson Johanna 1 Koski Tl Jalli Marja 2 Niemelä-Laaksonen Anne 1 Kustavi Koskinen Sirpa 3 Leino Hannu - Laitila Haijanen Pauliina 2 Mäkelä Soile 1 Kuusisto Pekka 3 Laurila Juha - Lieto Aalto Juha 2 Ala-Nissilä Simo 1 Kuokkanen Jukka-Pekka 1 Loponen Auli 1 Katajamäki Mira 2 Lankila Raimo - Katajainen Timo 3 Heikkilä Juha - Loimaa Kaasalainen Pekka 3 Kallio Erkki - Pietilä Sirpa 3 Laitila Marja-Liisa - Ala-Nissilä Olavi 3 Rautavuori Paavo - Gustafsson Hannu 3 Tyyskänen-Mäkilä Eveliina - Marttila Heikkilä Lauri 3 Ojaniemi Yrjö - Masku Ylhäinen Taito 3 Tikakoski Seppo - Rautalin Outi 3 Eloranta Merja - Mynämäki Vanhanen Juha 2 Setälä Marko 1 Myllymäki Pekka 3 Lehto Ari-Pekka - Naantali Saksi Anita 1 Gustafsson Hanna 1 Aho Kimmo 2 Hagsberg Sirpa - Junnila Vilhelm 3 Haanpää Leena - Saarinen Juhani 3 Santalahti Samuli - Nousiainen Kolhi Susanna 1 Paananen Petteri 2 Oripää Kössi Päivi - Ojanperä Taru 1 Paimio Turpeinen Heikki 3 Valkonen Ville - Mäentaka Asko 2 Lahti Tapani - Lehikoinen Jouni 3 Nurmi Satu - Parainen Friis Christer 3 Karlgren Fabian - Karlsson Kaj-Johan 2 Ekström Kurt - Orell Markku 3 Abrahamsson Petri - Lindell Maria 3 Henriksson Carita - Pyhäranta Junkola Iivo 3 Vainio Heikki - Pöytyä Keloniemi-Hurttila Elina 3 Lindgren Hilkka - Flemmich Mirjami 3 Viiri Reijo - Raisio Vuorinen Elisa 3 Allén Pipsa - Sulonen Raimo 3 Parantainen Vesa - Lehto-Laurila Hannele 3 Ek Sirpa - Haavisto Erkki 2 Myllymäki Kalle 1 Nurmi Eija 3 Lehtonen Aarre - Rusko Rannikko Outi 3 Järviö Riitta-Liisa - Rand Jorma 3 Kankaanpää Pasi - Salo Aalto Ari 3 Liede Heikki - Punta Juha 3 Friberg Osmo - Hyttinen Marjatta 2 Lundström Sanna - Suonio-Peltosalo Elina 3 Passi Anne - Ahonen-Ojala Leena 2 Keto-oja Piia - Varajärvi Matti 3 Kymäläinen Pekka - Tamminen Laura 3 Koskinen Eeva -

18 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 16 6 Leivonen Sanna 2 Hemanus Klaus - Kanerva Tauno 3 Määttänen Asko - Mwegerano Andi 3 Lehti Timo - Ruska Antti 2 Halkilahti Jaakko 1 Tuominen Marita 3 Huittinen Ulla - Sauvo Ervelä Risto 3 Laaksonen Perttu - Somero Kotti Antti 3 Lehtinen Riitta - Kyyrä Juha-Matti 2 Nurmi Janne 1 Taivassalo Kurkilahti Pauli 3 Uotila Juha - Tarvasjoki Kleimola Satu-Maija 3 Suominen Nina - Turku Tavio Ville 3 Laakso Jouko - Niinivirta Pirjo 2 Miikkola Mikael 1 Lampi Pirjo 3 Laihinen Timo - Aaltonen Niko 3 Lindholm Lasse - Arve Minna 3 Aholainen Anne - Perho Maija 1 Alanen Satu 2 Kossila Pauli - Azizi Mohammad 2 Harjanne Aila 3 Hartiala Kaija - Kanerva Ilkka 1 Viljamaa Tuomas 1 Sirèn Saara-Sofia 3 Karttunen Marjukka - Kattelus Lauri 3 Orpo Petteri - Vierimaa Ulla-Maija 2 Manni Olli - Massinen Aimo 1 Kantola Ilkka 1 Puisto Virpa - Elo Piia 3 Lehtinen Seppo - Rosenlöf Jarmo - Maaskola Mika 3 Lundahn Kjell - Engdahl Raili 2 Koivusalo Mari-Elina 1 Eklund Toni 2 Hellsten Jorma 1 Eloranta Eeva-Johanna 1 Pietari Päivi 1 Vornanen Jukka 2 Laaksonen Mikko 1 Sarlund Katri 3 Andersson Janina - Ollikkala Tuija 3 Sundqvist Mikaela - Hassan Roda 3 Rantanen Elina - Ilvessalo Saara 3 Ratilainen Niina - Saarikko Annika 2 Ali Alas - von Frenckell-Ramberg Christel 3 Vörlund-Wallenius Terhi - Andersson Li 3 Muukkonen Mirka - Rinne Pirjo 2 Saarinen Sauli 1 Sandelin Elina 3 Yrittiaho Johannes - Lähteenmäki Alpo 3 Heikkilä Pasi - Uusikaupunki Järvinen Timo A 2 Junkola-Lehtonen Maija - Antola Jouko 3 Rosten Mauri - Nummi Veijo 1 Salminen Ritva 1 Kontu Mauri 3 Laivo Olli - Vehmaa Virtanen Simo 3 Laine Tino -

19 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Tarkastuslautakunta ( ) kokouksia 1 kpl Varsinainen jäsen Varajäsen Pirttilä Tero, Somero. pj., 1 Karjalainen Matti, Nousiainen, - Ylönen Elina, Raisio, vpj., 1 Vanhanen Juha, Mynämäki, - Suominen Olavi, Loimaa, - Kiertonen Sanna, Oripää, 1 Strand Eeva, Mynämäki, 1 Jalonen Ritva, Laitila, - Tarkastuslautakunta kokouksia 3 Varsinainen jäsen Varajäsen Jalli Marja, pj., 3 Keloniemi-Hurttila Elina, - Orell Markku, 3 Kangas Tarmo, - Valtakari Daniel, - ( ) Sulonen Raimo, 1 Laatta Kimmo, 1 ( ) Vuorinen Elisa, 3 Saksi Anita 1.4 Maakuntahallitus kokouksia 12 kpl Varsinainen jäsen Varajäsen Orpo Petteri, Turku, pj., 5 Arve Minna, Turku, 1 Antola Jouko, Uusikaupunki, 12 Ruoranen Johanna, Uusikaupunki, - Ek-Marjamäki Teija, Loimaa, 12 Halkilahti Jaakko, Salo, - Haijanen Pauliina, Laitila, 10 Manner Teuvo, Vehmaa, - Helva Mika, Turku, 12 Antikainen Monika, Rusko, - Hörkkö Jaana, Paimio, 5 Alatalo Juuso, Mynämäki, 7 Maaskola Mika, Turku, 11 Korhonen Ari, Turku, 1. vpj., 1 Koskinen Talvikki, Turku, 12 Nummelin Anu, Turku, - Laurén Anders, Kemiönsaari, 9 Lindholm Linda, Turku, 3 Lehtonen Aki, Turku, 8 Karttunen Marjukka, Turku, 3 Mutala Tellervo, Loimaa, 10 Isotalo Heikki, Aura, 1 Myllymäki Pekka, Mynämäki, 2. vpj., 12 Ervelä Risto, Sauvo, - Nieminen Raimo, Salo, 11 Närhinen Pekka, Raisio, 1 Nummentalo Juhani, Salo, 12 Välttilä Mikko, Somero, - Ollila Matias, Turku, 12 Munkki Mika, Vehmaa, - Saario Mari, Kaarina, 11 Rautanen Hannu, Kaarina, - Söderlund Nina, Parainen, 10 Arosuo Heli, Lieto, - Taimela Katja, Salo, 10 Leppänen Jorma, Kemiö, 2 Virolainen Anne-Mari, Lieto, 5 Terä Taija, Naantali, 1 Maakuntahallitus kokouksia 11 Orpo Petteri, pj., 7 Siren Saara-Sofia, 1 Alatalo Juuso, 8 Hamunen Ilkka, 1 Haijanen Pauliina, 7 Skyten-Suominen Irja, 2 Heikkilä Lauri, 6 Aso Janne, 1 Kiviranta Esko, 8 Kaunisto Timo, 1 Koskinen Talvikki, 9 Aalto Tino, - Kurvinen Jani, 2. vpj., 9 Halkilahti Jaakko, - Lehtinen Riitta, 9 Virtanen Pirjo, - Lehtonen Aki, 3 ( ) Kattelus Lauri, 5 ( ) Kattelus Lauri, 1 ( ) Aaltonen Niko, - Maaskola Mika, 1. vpj., 9 Vehniäinen Marjatta, - Nieminen Raimo, 7 Nurmi Eija, 2

20 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 18 8 Nummentalo Juhani, 9 Munter Hanna, - Perho Tiina, 8 Mäki-Punto-Ristanen Tarja, 1 Pilpola Juhani, 9 Ketonen Tuija, - Saario Mari, 7 Andersson Janina, 2 Söderlund Nina, 7 Rasi Jarmo, 1 Virolainen Anne-Mari, 7 Rantanen Matti, - Vuola Hanna, 9 Koivisto Anna-Liisa, - Wallin Stefan, 8 Rinne Tarja, Muut luottamustoimet Maankäyttöjaosto Kokouksia 2 Varsinainen jäsen Varajäsen Korhonen Ari, pj., 2 Leppänen Jorma, - Virolainen Anne - Mari, vpj., 1 Mutala Tellervo, 1 Haijanen Pauliina, 2 Manner Teuvo, - Lehtonen Aki, - Karttunen Marjukka, 1 Raaska Petja, - Hyvönen Johanna, - Halkilahti Jaakko, 2 Munkki Mika, - Söderlund Nina, - Kurka Ulla, 2 Läsnäolo- ja puheoikeudella Helva Mika, 2 Laurén Anders, - Maankäyttöjaosto Kokouksia 8 Varsinainen jäsen Varajäsen Maaskola Mika, pj., 8 Hamunen Jukka, - Virolainen Anne-Mari, vpj., 6 Siren Saara-Sofia, - Halkilahti Jaakko, 7 Koivisto Anna-Liisa, - Lehtinen Riitta, 8 Virtanen Pirjo, - Nummentalo Juhani, 8 Kattelus Lauri, - Nurmi Eija, 7 Rasi Jarmo, - Pilpola Juhani, 8 Ketonen Tuija, - Hankerahoitusjaosto kokouksia 1 Nummentalo Juhani, pj. 1 Välttilä Mikko Antola Jouko, vpj 1 Ruoranen Johanna Ek-Marjamäki Teija 1 Kaunisto Timo Laurén Anders Isotalo Heikki Mutala Tellervo 1 Terä Taija Nieminen Raimo 1 Söderlund Nina Hörkkö Jaana Alatalo Juuso 1 Hankerahoitusjaosto kokouksia 4 Lehtonen Aki, pj.( ) 1 Rantanen Matti Kattelus Lauri ( ) Aalto Tino, vpj. 4 Alatalo Juuso Heikkilä Lauri 2 Aso Janne 1

21 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 19 9 Nieminen Raimo 4 Söderlund Nina Perho Tiina 3 Skyten-Suominen Irja Virtanen Pirjo 4 Vehniäinen Marjatta 1 Vuola Hanna 4 Kiviranta Esko läsnäolo- ja puheoikeudella Wallin Stefan 2 Saario Mari 2 Valintatoimikunta kokouksia 3 kpl Lehtonen Aki, pj., - Nummentalo Juhani, pj., 3 Ervelä Risto, 3 Koskinen Talvikki, 3 Lindholm Linda, 3 Tamminen Jukka, 3 Pilpola Juhani, 3 Välke Olli, 3 Valintatoimikunta kokouksia 2 kpl Lehtonen Aki, pj., 1 ( ) Nummentalo Juhani, pj., 1 Rantasaari Juha, 1 ( ) Ervelä Risto, 1 ( ) Vuola Hanna, 1 ( ) Koskinen Talvikki, 2 Lindholm Linda, 2 Tamminen Jukka, 1 ( ) Nieminen Raimo, 1 ( ) Pilpola Juhani, 2 Välke Olli, 1 Saaristotoimikunta Kokouksia 1 Varsinainen jäsen Varajäsen Dannström Curt, Kemiönsaari, pj. Holmström Marcus, Kemiönsaari Nyman Nina-Maria, Parainen, vpj. 1 Sainio Martin, Parainen Aaltonen Jyrki, Kustavi 1 Jalonen Mika, Kustavi Haapaniemi Leenakaisa, Salo Kirves-Järvinen Taina, Salo Jokinen Arita, Parainen 1 Hamunen Ilkka, Parainen Järvinen Markku, Parainen Heinaro Ilkka, Parainen Karlsson Jan-Erik, Parainen Mattsson Jean-Erik, Parainen Keskitalo Tarja, Taivassalo 1 Mäntylä Katriina, Taivassalo Laine Sixten, Kemiönsaari 1 Örså Johan, Kemiönsaari Lamberg Seppo, Uusikaupunki 1 Andersson Urpo, Uusikaupunki Rissanen Mari, Naantali 1 Lineri Maarit, Naantali Ritavuori Eivor, Kaarina Kylkis Margita, Kaarina Naantali Vainio Heikki, Naantali Sjöblom Annalena, Kemiönsaari Granroth Andrea, Kemiönsaari Söderlund Brita, Parainen Eriksson Siv, Parainen 1

22 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Saaristotoimikunta Kokouksia 2 Jäsen Varajäsen Junnila Vilhelm, Naantali, pj 2 Haukka Lauri, Naantali Nyman Nina-Maria, Parainen, vpj 2 Häggman Madelene, Kemiönsaari Engblom Henry, Kemiönsaari 2 Wilson Daniel, Kemiönsaari Friis Christer, Parainen 2 Söderlund Jimmy, Parainen Huhta Catrine, Kemiönsaari 1 Jylhä Miia, Kemiönsaari Jokinen Arita, Parainen 1 Eriksson Jan, Parainen Kaita Janina, Kemiönsaari 2 Penna Mirja, Kemiönsaari Kronehag Kurt, Parainen 2 Melen Henry, Parainen Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki 2 Lamberg Seppo, Uusikaupunki Lehti Merja, Parainen 2 Saarinen Pasi, Parainen Leino Hannu, Kustavi 2 Koskinen Sirpa, Kustavi 1 Liede Heikki, Salo 2 Kirves-Järvinen Taina, Salo Mattson Tove, Parainen 2 Lundell Lilian, Parainen Päivärinta Anssi, Taivassalo 1 Lehtonen Jorkka, Taivassalo Rosenqvist Anna-Liisa, Kemiönsaari 1 Hoffström Elin, Kemiönsaari Saarinen Heikki, Naantal 2 Pihlasto Eeva, Naantali Vaiste Marja, Kaarina 2 Hurme Hannu, Kaarina Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksia 1 Kuntajäsenet Jäsen Varajäsen Orpo Petteri, puheenjohtaja Haijanen Pauliina 1 Arve Minna Kiviranta Esko Ollila Matias Pölönen Päivi Jalkanen Heini Saario Mari 1 Antikainen Monika Savo Juho, 1. vpj. 1 Roto Markku Söderlund Nina 1 Nieminen Raimo Taimela Katja Koskinen Talvikki Virtanen Jarkko 1 Tuomisto Esa Valtion alueviranomaiset Varsinais-Suomen ELY keskus Sundman Pekka, 2. vpj. 1 Vuorinen Taina Varsinais-Suomen ELY keskus Vehviläinen Matti 1 Lindholm Hanna Varsinais-Suomen ELY keskus Timonen Risto Madekivi Olli Varsinais-Suomen TE toimisto Puolitaival Kimmo 1 Nieminen Ullakaisa Varsinais-Suomen ELY keskus Skyttä Risto 1 Levola Tuija Varsinais-Suomen ELY keskus Kärpijoki Kirsi 1 Nokka Teija Lounais-Suomen aluehallintovirasto Paasikoski Kirsi Aaramo Sirpa Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hurskainen Raija 1 Kuusisto Marja-Leena 1 Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alvesalo Pia 1 Halttunen Välimaa Sanna SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Vyyryläinen Marja 1 Rajamäki Ari SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Rannikko Outi 1 Laaksonen Päivi STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Leinonen Kalle 1 Tuominen Kirsti AKAVAVarsinais-Suomi Kapanen Airi Suomi Sirpa Turun Kauppakamari Lähteenmäki Jari 1 Heinonen Jarkko MTK Varsinais-Suomi Myllymäki Paavo, 3. vpj. 1 Fabritius Helena Varsinais-Suomen Yritäjät Wibom Henri Munter Hanna Asiantuntijat Loimaan Seutukunnan kehittämiskeskus Salminen Pauli 1 Pulli Pertti Region Äboland Granberg Gunilla 1 Brande Christjan Salon seutu Salminen Hannu 1 Haltsonen Leo Turun Seudun Kehittämiskeskus Kyynäräinen Niko 1 Raninen Teija Vakka-Suomen Kehityskeskus Rintama Eeva 1 Rantanen Raimo Turun ammattikorkeakoulu Kettunen Juha Mertanen Olli 1 Turun yliopisto Väänänen Kalervo 1 Pyykkö Riitta Åbo Akademi Ilmonen Otto 1 Heinistö Tiina/Holmgren Siv Turku Science Park Oy Lehtonen Erik 1 Levomäki Rikumatti Turun arkkihiippakunnan tuomikapituli Rauma Kaisa

23 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Pro Agria Länsi-Suomi Isosaari Heikki 1 Ali-Sippola Vesa 1 Finnvera Oyj Pelkonen Seija Karlsson Henna Suomen metsäkeskus/lounais-suomi Teittinen Arto 1 Savolainen Mikko Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Terho Henri 1 Nurminen Hanna Varsionais-Suomen ELY keskus Lindqvist Esa 2 Ojansuu Harri Työ- ja elinkeinoministeriö Kainulainen Kari Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksia 2 Kuntajäsenet Jäsen Varajäsen Orpo Petteri, puheenjohtaja 2 Alatalo Juuso 1 Antola Jouko 1 Haijanen Pauliina 2 Perho Tiina Kaunisto Timo 2 Luotonen-Virtala Minna Lampi Pirjo 2 Koivisto Mika Saario Mari 1 Andersson Janina 1 Savo Juho 2 Roto Markku Söderlund Nina 1 Katajainen Timo 1 Virtanen Jarkko 2 Savolainen Sami Valtion alueviranomaiset Varsinais-Suomen ELY keskus Sundman Pekka, 2. vpj. 1 Vuorinen Taina Varsinais-Suomen ELY keskus Kärki Antti 1 Varsinais-Suomen ELY keskus Vehviläinen Matti 1 Lindholm Hanna Varsinais-Suomen ELY keskus Timonen Risto 2 Madekivi Olli ( ) Laurila Else-Maj ( ) Varsinais-Suomen TE keskus Puolitaival Kimmo 1 Nieminen Ullakaisa Varsinais-Suomen ELY keskus Skyttä Risto 2 Levola Tuija Varsinais-Suomen ELY keskus/tekes Aro Heikki ( ) Saarenketo Paul ( ) Varsinais-Suomen ELY keskus Gustafsson Esko ( ) Triipponen Juha-Pekka ( ) Varsinais-Suomen ELY keskus Kärpijoki Kirsi 2 Nokka Teija Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hurskainen Raija Aaramo Sirpa 2 Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alvesalo Piia 2 Virta Teppo SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Rannikko Outi 2 Laulumaa Janne STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Tuominen Kirsti 1 Vepsäläinen Pekka STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Leinonen Kalle 2 Salo Niina AKAVA Varsinais-Suomi Knifsund Ulla 1 Kuparinen Eero 1 Turun Kauppakamari Lähteenmäki Jari 1 Heinonen Jarkko MTK Varsinais-Suomi Myllymäki Paavo, 3. vpj. 2 Fabritius Helena Varsinais-Suomen Yrittäjät Wibom Henri 2 Munter Hanna Asiantuntijat Loimaan Seutukunnan kehittämiskeskus Salminen Pauli 1 Pulli Pertti 1 Region Äboland Granberg Gunilla Brande Christjan Salon seutu Salminen Hannu 2 Haltsonen Leo Turun Seudun Kehittämiskeskus Kyynäräinen Niko 1 Raninen Teija Vakka-Suomen Kehityskeskus Rintama Eeva 2 Rantanen Raimo Turun ammattikorkeakoulu Kettunen Juha Mertanen Olli Turun yliopisto Väänänen Kalervo 1 Pyykkö Riitta Åbo Akademi Ilmonen Otto 2 Heinistö Tiina/Holmgren Siv Turku Science Park Oy Lehtonen Erik 2 Levomäki Rikumatti Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Rauma Kaisa 2 Pro Agria Länsi-Suomi Isosaari Heikki Ali-Sippola Vesa 1 Finnvera Oyj Pelkonen Seija Karlsson Henna Suomen metsäkeskus/lounais-suomi Teittinen Arto 2 Savolainen Mikko Taiteen edistämiskeskus/varsinais-suomi Terho Henri Nurminen Hanna Suomen riistakeskus/varsinais-suomi Toivola Mikko Hägglund Martin Varsionais-Suomen ELY keskus Lindqvist Esa 2 Ojansuu Harri ( ) Mäkelä Timo ( ) Työ- ja elinkeinoministeriö Kainulainen Kari

24 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Kielellisten palvelujen toimikunta kokouksia 0 Wahe-Rohrbach Tuulikki, pj. Björklöf Alice, vpj. Hiltunen Mikael Ervelä Risto Colliander Cornelius Söderlund Nina Kielellisten palvelujen toimikunta kokouksia 2 Lindstedt Kim, pj. 2 Hongisto Tuija 1 Lindholm Linda, vpj. 2 Wennströn Kjell 1 Andersson Mikael 2 Koski Silvia 1 Franck Anna Nurmela Risto 2 Mai Palmberg Franzen Hans 1 Ahonen Arja 1 Henriksson Carita 1 Wikström Gustav 2 Huhta Catrine 1 Jylhä Miia 1 Kulttuuritoimikunta kokouksia - Innilä Suvi, pj. Terho Henri, vpj. Erävaara Taina Kaskiluoto Ulla Koivisto Hanne Lehtinen Rami Mellberg Bosse Parkkola Timo Syrjäsuo Kristiina Vehmas Jukka Viitanen Annika Turku Varsinais-Suomen taidetoimikunta TUAMK/taideakatemia Loimaan seutu Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos Varsinais-Suomen yrittäjät Turunmaa HuMAK Turkuseura Vakka-Suomi Salo Kulttuuritoimikunta kokouksia 2 Terho Henri, pj. 2 Turku Syrjäsuo Kristiina, vpj. 2 Turkuseura Isaksson Ann-Sofie 2 Parainen Kivirinta Jouko 1 Salo Kärki Kimi 2 TY humanistinen tiedekunta Lemmetyinen Liisa 2 Turku Touring Oy Lilja-Viherlampi Liisa-Maria 1 Turun Taideakatemia Mattila Liisa 2 Varsinais-Suomen yrittäjät Myllynen Taina 2 Pöytyä Raaska Petja 1 Turku Vehmas Jukka 1 Vakka-Suomi

25 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta Kokouksia 2 Juho Savo, pj. Tapio Palmu Mikko Ääri Madeleine Nyman Jouko Högmander (varaj.)metsähallitus Ville-Veikko Kalluinen Tapio Rintala (varaj.) Kari Jokela Juha Hiedanpää Hannu Aalto Veli Seikola (varaj.) Martin Hägglund Mikko Toivola (siht.) Tiltu Nurminen Ann-Mari Rannikko Pälvi Salo Olli Mattila Risto Skyttä Marko Setälä Sami Lyytinen Vesa Pihajoki Reijo Pennanen (varaj.) Varsinais-Suomen liitto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Suomen merivartioston esikunta Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Etelä-Suomen luontopalvelut MTK-Varsinais-Suomi MTK-Varsinais-Suomi Pöytyän kunta RKTL Suomen Metsästäjäliiton V-S:n piiri Suomen Metsästäjäliiton V-S:n piiri Suomen riistakeskus, V-S Suomi Suomen riistakeskus, V-S Suomi Taajamasusi ry. Turun Sanomat Turun yliopisto, biologian laitos Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Varsinais-Suomen poliisilaitos Varsinais-Suomen poliisilaitos Uskelanjoen tulvaryhmä - Kokouksia 2 Varsinaiset jäsenet: Heikki Saarento, pj. Petri Virtanen, Olli-Matti Verta, Juho Virto, Markus Rautio, Asiantuntijajäsenet: Timo Juvonen, Mika Mannervesi, Jarmo Heimo, Maria Timonen, Varsinais-Suomen liitto Salon kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen pelastuslaitos Varsinais-Suomen pelastuslaitos Varsinais-Suomen liitto Salon kaupunki Salon kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmä - Kokouksia 2 Varsinaiset jäsenet: Heikki Saarento, pj. Antti Simula, Kirsi Junttila, Markku Toivonen, Juha Virola, Juha Eskolin, Olli-Matti Verta, Juha Virto, Juha Suonpää, Asiantuntijajäsenet: Mika Hirvi, Juha Kuokkanen, Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Naantalin kaupunki Turun kaupunki Raision kaupunki Rauman kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Naantalin kaupunki Naantalin kaupunki

26 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Matti Salonen, Olavi Ahola, Olli-Pekka Mäki, Asmo Leskinen, Juhani Hyytiäinen, Eila Kesti, Antti Kokkomäki, Juha Hyvärinen, Hannu Lahtinen, Leena Ruusu-Viitanen, Maria Timonen, Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Alueidenkäytön yhteistyöryhmä - Kokouksia 2 Heikki Saarento, pj. suunnittelujohtaja Varsinais-Suomen liitto Hannu Olli-Pekka 1 aluearkkitehti Aura, Pöytyä Rautavuori Kalle 1 kaavoittaja Loimaa Mäkinen Pasi 1 kaavoitusarkkitehti Loimaa Pärnä Seppo 2 aluearkkitehti Koski Tl, Marttila, Oripää, Tarvasjoki Heimo Jarmo 2 kaupunkisuunnittelujohtaja Salo Virtanen Jyrki 1 maankäyttöinsinööri Somero Aromäki Pasi 1 kaupunginarkkitehti Kaarina Niemi Markku 1 kaavoitusjohtaja Lieto Niemeläinen Jukka 2 maankäyttöinsinööri Masku Österberg Seija 2 kunnanjohtaja Mynämäki Lehikoinen Elise 2 maankäyttöpäällikkö Naantali Junttila Kirsti - kaupunginarkkitehti Naantali Kylämäkilä Juhani 1 kunnanjohtaja Nousiainen Suominen Juha 1 kaavoitusinsinööri Paimio Arvola Olli - kaupunginarkkitehti Raisio Pekkala Outi 2 maankäyttöpäällikkö Raisio Oikarinen Arto - kunnanjohtaja Rusko Paloposti Niko 2 rakennustarkastaja Rusko Allen Seppo 1 kunnanjohtaja Sauvo Hintsanen Timo 2 asemakaavapäällikkö Turku Toivonen Markku 2 kaavoitustoimenjohtaja Turku Lindeberg Åke 1 kaavoitusarkkitehti Kemiönsaari Michelsson Turkka 2 vs. kaavoituspäällikkö Parainen Katara Veijo 1 kunnanjohtaja Kustavi Kokemäki Tapani 2 tekninen johtaja Laitila Sarilo Pauliina 1 kunnanjohtaja Pyhäranta Rantala Vesa 1 kunnanjohtaja Taivassalo Arvela-Hellen Leena 1 kaupunginarkkitehti Uusikaupunki Pohjola Hannu 1 tekninen johtaja Vehmaa Muut: Somerpalo Sakari 1 konsultti Linea-Konsultit Oy Hillo Kari 1 konsultti Strafica Oy

27 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea kokouksia 3 kpl Jäsen Varajäsen Juvonen Timo 2 Talve Linda 1 Kauppinen Veli-Matti 2 Nurmi Lasse 1 Gunell Carola 2 Pekonen Elena 1 Kanerva Kirsi 3 Tyyskänen Heli - Karlström Leena 3 Kottonen Satu - Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen varajäsen Kurvinen Jani 1 Kiviranta Esko - Koskinen Talvikki, pj. 3 Lehtinen Riitta - Varsinais-Suomen liiton työsuojelutoimikunta kokouksia 2 kpl Jäsen Roto Markku, pj. 2 Gunell Carola 2 Kuitunen Marja 2 Roslakka Ville 2 Kunnallisen pääsopimuksen 3 :n 2 momentin edustajat Varsinais-Suomen liitossa kokouksia 2 kpl, (työnantajaa edustavat paikallistason neuvottelijat) : Hörkkö Jaana, pj. Roto Markku Savo Juho : Orpo Petteri, pj. Roto Markku Savo Juho

28 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET YHTEISTOIMINTAELIMISSÄ 2.1 Edustukset yhteistoimintaelimissä 2013 Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyö Saaristoyhteistyön yhteistyöneuvosto asti Jäsen Varajäsen Hellbom Eva-Stina, Kemiönsaari Johansson Tiina, Parainen Ervelä Risto, Sauvo Bergqvist Sandra, Parainen Granberg Gunilla, Kemiönsaari Simola Tom, Kemiönsaari Savo Juho, V-S liitto Nuotio Tarja, V-S liitto alkaen Jäsen Öhman Folke, Parainen Granberg Gunilla, Kemiönsaari Björkskog Tommy, Naantali Savo Juho, V-S liitto Varajäsen Brander Christjan, Parainen Donner Benjamin, Kemiönsaari Rinne-Kylänpää Tiina, Naantali Nuotio Tarja, V-S liitto Saaristoyhteistyön hallitus Tapio Penttilä Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta Juho Savo Saaristoliikenteen neuvottelukunta (valtakunnallinen) /V-S:n ELY-keskus Tapio Penttilä Janne Virtanen CPMR (Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto) Talvikki Koskinen (Itämerikomissio, varapj.) CPMR:n Itämerikomission liikennetyöryhmä Janne Virtanen CPMR:n TEN-T liikennetyöryhmä Janne Virtanen Varsinais-Suomen ja Mecklenburg-Etupommerin yhteinen valiokunta Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen V-S liiton ja Luoteis-Venäjän yhdistyksen yhteinen työryhmä Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen Varsinais-Suomen ja Puolan Pommerin maakuntien yhteinen työryhmä Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta Juho Savo Tarja Nuotio Manner-Suomen ESR -ohjelman Etelä-Suomen suuralueen ESR -koordinaatioryhmä

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1. 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet. Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1. 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet. Pöytäkirjantarkastajat Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 1 1 Kirjallinen menettely / yritystukihankkeet Maakunnan yhteistyöryhmä 2-6.3.2015 Sivu 2 KOKOUSAIKA 2.-6.3.2015 KOKOUSPAIKKA Kirjallinen menettely PYKÄLÄT 1 Sivut

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Kokouksen avaus 38 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 39 Pöytäkirjantarkastus 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 Kokouksen avaus 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjantarkastus 18 Saaristoliikenneseminaari

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista i SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista -2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 3 1 Kokouksen avaus... 4 2 Laillisuuden

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto)

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto) 10:10:38 1 Kokouksen avaus 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48 Nimenhuuto(valtuusto) Nimenhuuto;;Etukäteen ilmoitettu; paina 1;;Ilmoittautumaton; paina

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA maanantai 2.3.2015 klo 16.45 KOKOUSPAIKKA Auditorio Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja.

Urheiluseurat 17.06.2016. Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. Urheiluseurat Kaarinassa toimii useita urheiluseuroja. BFB Piikkiö ry Pj. Jani Nieminen, 0440 432 116 Henrikinkatu 2 A 1 21100 Naantali. info[at]digitalisointi.com Siht. Johan Ekman, 041 535 2069 FC Kaarina

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 4 44 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kaupunginhallitus 48 25.02.2015 Kaupunginhallitus 128 22.04.2015 Kaupunginhallitus 366 16.12.2015 TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN/VANHUSNEUVOSTO KHALL 48 Kuntalain 17 :n mukaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot