SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MH, 31.3.2014 10:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MH, :00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Siirtyminen sähköiseen pöytäkirjan tarkastukseen ja pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen ja tilinpäätös... 9 Pykälän liite: Tkliiteosa Pykälän liite: Tk2013 mh Henkilöstökertomus Pykälän liite: Henkilöstökertomus Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien hankkeen Produktion av restaurerade mumin-filmer jatkorahoituspäätöstä Pykälän liite: hallinto-oikeden päätös _muumihankkeen jatkorahoitus Pykälän liite: 8152_Produktion_av_restaurerade_Mu Pykälän liite: KHOlle annettava lausunto Paraisten kaupungin valituksesta kosk Varsinais-Suomen liiton ja Louna-Jukolan 2015 yhteistyösopimus Maakunnan kehittämisraha, jatkohankkeet, myönteiset päätökset Maakunnan kehittämisraha, kielteiset päätökset Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta Pykälän liite: HE_kuntarakennelain_pakkopykaelaet_17_1_2014_klo_ Lausunto Pirkanmaan maakuntastrategian 2040 luonnoksesta Lausunto valtioneuvoston asetuksesta liittyen alueiden kehittämiseen ja rakennerahastotoiminnan hallinnointiin Maakuntahallituksen neuvottelu- ja tutustumismatka Puolan Pomeraniaan Maakuntajohtajien opintomatka, USA CPMR:n Baltic Sea Commissionin yleiskokous , Luleå, Ruotsi European Maritime Day, Bremen Maakunnallinen Eurooppa-päivän vastaanotto Lausunto Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto valtioneuvoston luonnonvaraselonteon linjausten päivityksen luonnoksesta Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi Lausunto luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi Maankäyttöjaoston antamat lausunnot ja käsittelemät asiat Viranhaltijapäätökset Tiedoksi annettavat asiat Pykälän liite: Matkaraportti_Palhus

2 ii Pykälän liite: Akavan muistio V-S liiton yhteistyökomitealle Pykälän liite: Matkaraportti_Partanen Kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimussivu

3 -1, MH :00 Sivu 2

4 -1, MH :00 Sivu 3 %%%001 Pöytäkirja %%%005/2014 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%% KOKOUSPAIKKA %%%006 PYKÄLÄT Sivut 47- SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo Juuso Haijanen Pauliina Heikkilä Lauri Kiviranta Esko Koskinen Talvikki Kurvinen Jani, 2. vpj. Lehtinen Riitta Kattelus Lauri Maaskola Mika, 1. vpj. Nieminen Raimo Nummentalo Juhani Mäki-Punto-Ristanen Tarja Pilpola Juhani Saario Mari Rasi Jarmo Vuola Hanna Rinne Tarja ESITTELIJÄ Savo Juho Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roto Markku Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Antola Jouko Arve Minna Nuotio Tarja Palmunen Lauri Saarento Heikki Ålgars-Åkerholm Jessica Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Aluekehitysjohtaja Edunvalvontajohtaja Suunnittelujohtaja Viestintävastaava Petteri Orpo puheenjohtaja Markku Roto sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Mika Maaskola Raimo Nieminen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

5 36, MH :00 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty edellä mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista. Päätös Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.

6 37, MH :00 HALL: 58/2014 Sivu 5 SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUKSEEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmistelija MR/MK Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle, joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Maakuntahallitus siirtyi paperittomaan kokousmenettelyyn, jolloin on tarkoituksenmukaista siirtyä sähköiseen menettelyyn myös pöytäkirjan tarkastuksen osalta. Maakuntahallitus päättää, että pöytäkirjan sähköinen tarkastus toteutetaan seuraavasti 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Maakuntahallitus valitsee maakuntahallituksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mika Maaskola ja Raimo Nieminen. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto p ,

7 38, MH :00 Sivu 6 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Asia Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. JS/ml Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Päätös Maakuntajohtaja Juho Savo: 1. Kehysriihen päätökset ja Varsinais-Suomi Kehysriihen laajat sopeuttamistoimet tuntuvat myös Varsinais-Suomessa. Riihen päätösten kasvuosioon sisältyy Metsähallitukselle osoitettava yht. 10 milj. euron määräraha vuosille Tämä kohdentuu merkittävässä määrin Varsinais-Suomeen. Teijon tulevan kansallispuiston ja erityisesti Örön saaren kehittäminen ovat erikseen mainittu määrärahan kohdentamisessa. Tällä panostuksella saadaan uutta nostetta niin Teijon kansallispuiston muodostamiselle kuin Örön saaren hallitussa haltuunotossa ja kehittämisessä. Kehysriihessä sovittiin leikkauksia yritystukiin. Käsittelyssä maakunnan kehittämisraha on laskettu samoihin määrärahoihin. Viime vuosien laskeva kehitys maakunnan kehittämisrahassa saavuttanee nollapisteen tämän kehysriihipäätöksen myötä. Maakuntien näkökulmasta maakunnan kehittämisraha ei ole missään mielessä yritystukea, koska jo aluekehityslaki kieltää sen käyttämisen suoraan yksittäisille yrityksille. Kehittämisraha on tärkeä instrumentti maakuntaohjelman toteuttamisessa. Edellä todettu Örön saaren matkailukäytön aloittamiseen liittyvä rahoitus on nyt mahdollinen, kun asia valmisteltiin maakunnan kehittämisrahahankkeena. Voidaanko tällainen väline lopettaa? EU:n rakennerahastojen kansallista vastinrahoitusta päätettiin alentaa 50 milj. eurolla per vuosi. Tämä rahoitus pitäisi käytännössä korvata kuntarahalla, mikäli halutaan säilyttää ohjelmien suunniteltu rahoitustaso. Ei vaikuta mitenkään todennäköiseltä! Vastinrahan alenemisen myötä myös vastaava EU-rahoitus jää Suomen alueilta saamatta. Tällä on iso vaikutus mm. alueen omaan EUrahoitukseen ja hallinnoimaamme Central Baltic -ohjelmaan. Pahimmassa tapauksessa rahoitus pienenee merkittävästi. Kehysriihessä linjattiin lisäksi, että valtio ei enää jatkossa osallistu oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitukseen eikä kuntien uusiin vesihuolto- ja ympäristöhuoltohankkeisiin. Avustuksia korjaustoimintaan ja rakennusperinnön hoitoon on tarkoitus vähentää 15 milj. eurolla. Ainakin vesihuoltotöissä vaikuttavuus on ollut hyvää suhteessa valtion panokseen. Kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen kohdistetaan kuitenkin vuodelle 2015 yhteensä 0,7 milj. euroa lisärahoitusta. Päätetyt linjaukset kiristävät entisestään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taloutta, mutta tämänkertaiset ratkaisut eivät kurittaneet korkeakoulumaailmaa yhtä kovasti kuin aiemmin tehdyt päätökset. Tosin aiempien leikkauspäätösten toteutus on edelleen kesken. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotus toteutetaan puolitettuna. Valtio korottaa yliopistojen pääomitusta vuosina 2014 ja 2015, mikäli yliopistojen omaehtoinen varainhankinta on tuloksellista. Tällä hetkellä yliopistoilla ei kuitenkaan taida olla Poliisihallituksen lupaa omaehtoiseen varainkeräykseen. Lakimuutos sitä varten on kuitenkin prosessissa. Hallitus päätti tehdä 100 milj. euron tasoleikkauksen perusväylänpitoon jo ensi vuoden alusta. Teiden ja ratojen korjausvelka on yli kahden miljardin luokkaa. Väylien pitäjällä ja niiden käyttäjille leikkaus tietää entistä tuskallisempia aikoja. Määrärahat eivät riitä ylläpitoon ja korjausinvestointeja ei tehdä. Myös käyttäjä kärsii. Vuosina kohdennetaan kuitenkin yhteensä 50 milj. euron määräraha kertaluonteisiin investointeihin työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän liikennein-

8 38, MH :00 Sivu 7 frastruktuurin vahvistamiseksi. Tähän täytynee sisältyä kantatien 52 parantaminen Salon kohdalla, muutoin meitä on huijattu. Salon tilanne sopii valitettavan hyvin näiden investointien perusteluihin. Haastavassa väylänpidon rahoitustilanteessa on Varsinais-Suomelle elintärkeää, että aiemmin päätetty 100 milj. euron valtuus kasitien parantamiseen voidaan käyttää täysimääräisesti Turku- Pori yhteysvälin kehittämiseen. Tasoleikkaukset eivät saa horjuttaa tätä määrärahaa. Tulevana torstaina saataneen lopullinen hallituksen esitys kehysbudjetista, josta selviää yksityiskohtaisemmin sovitut päätökset. Tämä ohjaa maakuntamme edunvalvontatoimintaa lähikuukausina liittyen mm. tulevien talous- ja lisätalousarvioiden valmisteluun. 2. Luonnos Varsinais-Suomen liikennestrategiaksi on valmistunut! V-S liiton johtamassa työssä on laadittu maakuntatasolle liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa tärkeimmät kehittämistarpeet ja toimenpidekokonaisuudet. Varsinais-Suomen liikennestrategian keskeisiä näkökulmia ovat elinkeinoelämän ja kestävän aluekehityksen edellytykset, kestävä liikkuminen ja yhdyskuntarakenne sekä saariston ja maaseudun liikenneyhteydet. Maakunnan liikennestrategian laatimista ohjaavat uuden liikennepolitiikan periaatteet, jotka kannustavat vahvaan liikenteen ja maankäytön kytkentään, käyttäjänäkökulman huomioimiseen sekä resurssien tehokkaaseen käyttöön. Tämä edellyttää priorisointeja ja valintoja tavoitteiden painottamisessa, kehittämistarpeiden arvioinnissa sekä toimenpiteiden valinnassa! Varsinais-Suomen liikennestrategia on laadittu yhteisessä prosessissa Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Maakunnan liikennestrategiassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä yhteyksiä että maakunnan ulkoisia yhteyksiä niin kotimaahan kuin ulkomaille, ja Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään erikseen 14 kunnan rakennemallialueen liikennejärjestelmää. Maakunnan liikennestrategiatyö käynnistyi helmikuussa 2013 ja se valmistuu elokuussa Suunnitelman tavoitevuosi on Luonnos Varsinais-Suomen liikennestrategiaksi lähtee huhtikuussa lausuntokierrokselle kuntiin ja sidosryhmiin. 3. Ammatillinen koulutus rakenneratkaisujen edessä seiniä ja sisältöjä uusitaan Rakenteet rutisevat ammattikoulutuksessa lähivuosina. Osana hallituksen rakennepoliittista pakettia valtionosuuksia sopeutetaan merkittävästi ja ammattikoulujen perusrahoitus siirtyy valtiolle 2015 alusta. Järjestäjäverkkoa ja tutkintojärjestelmää remontoidaan, rahoitusjärjestelmää peruskorjataan, opintopolkuja joustavoitetaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää uudistetaan niin, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan ensi vuoden alusta. Uudistuksessa painotetaan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Vastaisuudessa ylläpitäjille maksetaan tuloksista, ei laskentapäivän pääluvusta. Järjestäjäverkon rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma puolestaan käynnistyy alkuvuodesta 2014 ja järjestämisluvat uudistuvat vuoden 2017 alusta. Uusi järjestelmä merkinnee ainakin pienten järjestäjien osalta uudelleenjärjestelyjä. Tutkintojärjestelmän uudistus tulee voimaan Hyväksi lukeminen ammatillisissa tutkinnoissa etenee tutkintojärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. 4. Koulutuksen järjestäjien vapaaehtoista alueellista yhteistyötä edistetään - Välineenä AMKESU Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU linjaa kansallista koulutuspolitiikkaa. Opetushallitus on KESU:n linjausten rinnalla kannustanut kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tiivistämään järjestäjien keskinäistä yhteistyötä aluetasolla sekä yhteistyötä elinkeinoelämän ja aluehallinnon kanssa. AMKESUn tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisella pohjalla järjestäjien suunnitelmallista yhteistyötä, keskinäistä työnjakoa, alueellisten näkemysten koontia ja sovittaa paikallisia tarpeita nykyistä vahvemmin yhteen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa sekä lisätä näin ammatillisen koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Myös varsinaissuomalaiset koulutuksenjärjestäjät ovat kevään 2014 aikana laatimassa tämäntyyppisen suunnitelman. Käytännöt

9 38, MH :00 Sivu 8 maakunnittain vaihtelevat AMKESUn osalta. Joissain maakunnissa liitot vetävät prosessia ja toisissa ovat vain kuulolla. AMKESUa ja muutakin ammatillista koulutusta koskeva Lounais-Suomen aluetilaisuus pidetään Turussa YTR:n uusi maaseutupoliittinen kokonaisohjelma hyväksytty Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) on hyväksynyt uuden maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille Ohjelma on samalla YTR:n toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline. Uudessa ohjelmassa korostetaan kumppanuutta, paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista sekä osallistamista. Tavoitteena on kehittää maaseutua yhä enemmän siellä toimivien ihmisten ja yritysten tietoon, osaamiseen ja aktiivisuuteen perustuen. Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistahojen, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on entistä tiiviimpää. Kokonaisohjelmassa on viisi teemaa: osallisuus ja lähidemokratia, asuminen ja palvelut, infrastruktuuri ja maankäyttö, elinkeinot ja osaaminen sekä ekosysteemipalvelut. Kärkitoimenpiteitä ovat lähidemokratian vahvistaminen, palvelujen järjestäminen, tieverkon kunnosta huolehtiminen, tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, maaseuturakentamisen edistäminen, aluetaloutta tukevat julkiset hankinnat, yrittäjyyden vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja hajautettu energiantuotanto. YTR:n aiemmat 10 teemaryhmää on lopetettu ja niiden sijaan ohjelmaa toteutetaan entistä laajempien ja joustavampien verkostojen yhteistyönä. Varsinais-Suomen liiton näkökulmasta YTR:n maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on erinomaisesti linjassa oman kumppanuuteen perustuvan maakuntastrategiamme kanssa. Maaseutupoliittisen ohjelman teemat, tavoitteet ja toimenpiteet ovat keskeisinä osina myös omassa strategiassamme; ihmiset, tieto ja osaaminen sekä vahva eri toimijoiden kumppanuus ohjaavat maakunnan toimintaa ohjelmakaudella sekä maaseudulla että taajamissa. 6. Ei enää vähään aikaan lausuntopyyntöjä, kiitos! Viikko sitten syntyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä sopu oppositio- ja hallituspuolueiden kesken. Terveyspalveluista vastaa sen mukaan viisi suurkuntayhtymää. Lounais- ja Länsi- Suomessa tulee perustettavaksi 62 kunnasta muodostuva Länsirannikon kuntayhtymä. Uusi palvelukuntayhtymä rakennetaan kolmen lakkautettavan sairaanhoitopiirin pohjalle. Kuntarakenne- ja yhteistyöalueselvitykset, sote- ja valtionosuuslausunnot sekä lausunnot strategioista ja hallinnon muutoksista ovat työllistäneet viime vuosina kuntien virkamiesjohtoa. Kunnat ovat kurkkua myöten täynnä selvityksiä ja lausuntoja. Nyt on aika siirtyä lausuntojen väsäämisestä uuden luomiseen. Länsirannikon kuntayhtymä on kuntien organisaatio. Kun uutta Länsirannikon ERVA -alueen kuntayhtymää muodostetaan, tulee hallinnon pohjana olemaan viime kunnallisvaalien tulos alueella. Suurin puolue on KOK 21,8 %, seuraava SDP 20,9 %, kolmas Kesk 14,6 %, neljäs RKP 11,7 % ja viides PS 10,6 %. 7. Turku Baltic Sea Days Ilmoittautuminen Turku Baltic Sea Days-tapahtumaan on avautunut osoitteessa Kesäkuun 2014 ensimmäisellä viikolla järjestettävään Turku Baltic Sea Days -tapahtumaan odotetaan yli tuhatta osallistujaa eri Itämeren maista. Kaupungissa järjestetään suuria meri-, elinkeino- ja kulttuuriaiheisia tapahtumia niin Itämeren alueen asiantuntijoille ja päättäjille kuin elinkeinoelämän edustajille ja kansalaisjärjestöille.

10 38, MH :00 Sivu 9 Osallistuminen Logomon tilaisuuksiin on maksutonta ja ilmoittautuminen on auennut osoitteessa Varsinais-Suomen liitto on tapahtumassa mukana. Liiton Central Baltic -ohjelman konferenssi järjestetään Logomossa maanantaina 2.6. Samassa paikassa pidetään liiton järjestämä keskustelutilaisuus Regions and cities as LOGOMO-tives for regional cooperation. Lisäksi liitto vastaanottaa vieraikseen luoteisvenäläisen delegaation, joiden kanssa tutustutaan tarkemmin alueidemme yhteistyömahdollisuuksiin erityisesti elinkeinoelämän saralla. Liitto on läsnä myös Logomon Networking Villagessa sekä isännöi useita itämerellisiä back-to-back kokouksia viikon aikana. Ehdotus hyväksyttiin.

11 39, MH :00 HALL: 108/2012 Sivu 10 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖS Asia Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Valmistelija MR/EP/MK Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa ( /325). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi: 1) Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman siten, että talousarviossa 2013 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa, joka euromäärä on 2,5 % korkeampi kuin talousarvion 2012 maksuosuustuloarvio ja 2) että talousarvion 2013 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2013 voitiin tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunniteltiin katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Talousarvion 2013 investointiosaan varattiin euron määräraha, jota käytettiin atk-järjestelmien kehittämiseen ja laitteiden hankintaan mm. paperittomaan kokousmenettelyyn siirtymiseksi maakuntahallituksen kokouksissa. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus (mh ) päätti vahvistaa liiton talousarvion 2013 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tilikauden 2013 tulos osoittaa alijäämää 8 841,93 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna on ,07 euroa. Talousarvion 2013 investointiosaan varattu euron määräraha toteutui ,53 eurona. Kuntalain 70 :n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2013 Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.

12 39, MH :00 HALL: 108/2012 Sivu 11 Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää 1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2013 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä käyttötalouden toteutumisvertailun ja investointiosan toteutumisvertailun tiedoksi. 2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2013 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja alijäämän 8.841,93 euroa kattamista oman pääoman ylijäämätililtä. 3. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. hallintojohtaja Markku Roto, p ,

13 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Oheismateriaali Sivu 11 LUOTTAMUSTOIMET JA EDUSTUKSET SEKÄ HENKILÖSTÖLUETTELO VUODELTA 2013

14 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 12 2

15 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 13 3 LUOTTAMUSTOIMIELIMET 1.1 Edustajainkokous Aura Leppäkoski Matti 1 Vähä-Rahka Jouko - Kaarina Merivuori Tuulia 1 Vauranoja Sanna - Kaarina Järvinen Jere 1 Nikkonen Kari - Kaarina Leppänen Tommi 1 Seppälä Mikko - Kaarina Rautanen Hannu 1 Kurkilahti Tomi - Kaarina Gustafsson Åsa 1 Tähkämaa Sanna - Kemiönsaari Wretdal Inger 1 Liljeqvist Wilhelm - Kemiönsaari Lücke Veijo 1 Hellbom Eva-Stina - Koski Tl Tuominen Heikki 1 Pietilä Heikki - Kustavi Latokartano Sami 1 Mäntynen Jarmo - Laitila Haijanen Pauliina 1 Lahtonen Hanna - Laitila Laurila Juha 1 Mäki-Arvela Jarmo - Lieto Sairanen Jari 1 Ala-Nissilä Simo - Lieto Kolkkala-Westerlund Riina 1 Riikonen Oili - Lieto Saarinen Ismo 1 Virenius Ville - Lieto Pilpola Juhani 1 Heikkilä Hannes - Loimaa Kaasalainen Pekka 1 Reunanen Veli - Loimaa Kaunisto Timo 1 Ek-Marjamäki Teija - Loimaa Tyyskänen-Mäkilä Eveliina 1 Lundgren Esko - Loimaa Ketonen Tuija 1 Suominen Aino - Marttila Lindqvist Reino 1 Majuri Jaana - Masku Koskinen Pekka 1 Kallio Ilkka - Masku Mäki-Turja-Grönroos Riitta 1 Karsio Mari - Mynämäki Vänni Hanna - Argillander Miska-Aleksander - Mynämäki Laitinen Taina - Laine Tapani 1 Naantali Gustafsson Hanna 1 Saksi Anita - Naantali Rantanen Matti - Lindström Jan 1 Naantali Rönnholm Mikko - Hagsberg Sirpa 1 Naantali Junnila Vilhelm 1 Salo Kari - Nousiainen Karjalainen Matti 1 Paananen Petteri - Oripää Halkivaha Erkki 1 Vainionmaa Reijo - Paimio Mäkinen Carita - Virta Timo 1 Paimio Nurmi Satu - Kuparinen Heikki 1 Paimio Valkonen Ville 1 Turpeinen Heikki - Parainen Salonen Markku 1 Takatupa Jarmo - Parainen Friis Christer 1 Berglund Leif - Parainen Hedström-Järvinen Monica 1 Björk Maj - Parainen Henriksson Carita - Luoma Mikaela 1

16 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 14 4 Pyhäranta Junkola Iivo 1 Vainio Heikki - Pöytyä Autio Markku 1 Lehtovuori Rauno - Pöytyä Arvola Ulla-Riitta 1 Pitkänen Sanna - Raisio Allèn Pipsa 1 Leinonen Ari - Raisio Nurmi Kimmo 1 Hellstén Juha - Raisio Hildén Satu-Maarit - Ruusuranta Anita 1 Raisio Rihko Leena 1 Lehtonen Aarre - Raisio Perälahti Raimo 1 Heiskari Jyrki - Rusko Rannikko Outi 1 Kiiski Anneli - Rusko Aaltonen Matti 1 Laine Lassi - Salo Punta Juha 1 Aalto Ari - Salo Hyttinen Marjatta 1 Suonio-Peltosalo Elina - Salo Kanerva Tauno 1 Huittinen Ulla - Salo Karnisto Saija 1 Nikkanen Saku - Salo Tamminen Heikki 1 Helminen Anja - Sauvo Kesälä Mari 1 Somero Leppälä Sirkka-Liisa - Kujansuu Antti 1 Somero Lauren Leena 1 Mäki-Teeri Markku - Taivassalo Kurkilahti Pauli 1 Uotila Juha - Tarvasjoki Kleimola Satu-Maija 1 Suominen Nina - Turku Kattelus Lauri 1 Perho Maija - Turku Eklund Toni 1 Lehtinen Seppo - Turku Sarlund Katri 1 Ollikkala Tuija - Turku Andersson Li 1 Rinne Pirjo - Turku Laakso Jouko 1 Tavia Ville - Uusikaupunki Savolainen Anja - Hämeenkorpi Marketta - Uusikaupunki Vallius Toni - Koukonen Veikko - Uusikaupunki Runola Birgitta - Rauhala Rauli 1 Uusikaupunki Nikula Seppo 1 Junkola-Lehtonen Maija - Vehmaa Virtanen Simo 1 Laine Tino Maakuntavaltuusto kokouksia 3 kpl Aura Valkama Marko 2 Haapanen Ari-Pekka - Kaarina Toivonen Toni 2 Seivästö Ismo 1 Merivuori Tuulia 3 Vauranoja Sanna - Hukkanen Sari 2 Gustafsson Irja - Suutari Anneli 3 Eriksson Terttu - Rautanen Hannu 3 Kurkilahti Tomi - Leppänen Tommi 2 Seppälä Mikko -

17 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 15 5 Kallio Pentti 2 Savo Seija 1 Kemiönsaari Leppänen Jorma 3 Vilander Bo - Wretdal Inger 2 Jansson Johanna 1 Koski Tl Jalli Marja 2 Niemelä-Laaksonen Anne 1 Kustavi Koskinen Sirpa 3 Leino Hannu - Laitila Haijanen Pauliina 2 Mäkelä Soile 1 Kuusisto Pekka 3 Laurila Juha - Lieto Aalto Juha 2 Ala-Nissilä Simo 1 Kuokkanen Jukka-Pekka 1 Loponen Auli 1 Katajamäki Mira 2 Lankila Raimo - Katajainen Timo 3 Heikkilä Juha - Loimaa Kaasalainen Pekka 3 Kallio Erkki - Pietilä Sirpa 3 Laitila Marja-Liisa - Ala-Nissilä Olavi 3 Rautavuori Paavo - Gustafsson Hannu 3 Tyyskänen-Mäkilä Eveliina - Marttila Heikkilä Lauri 3 Ojaniemi Yrjö - Masku Ylhäinen Taito 3 Tikakoski Seppo - Rautalin Outi 3 Eloranta Merja - Mynämäki Vanhanen Juha 2 Setälä Marko 1 Myllymäki Pekka 3 Lehto Ari-Pekka - Naantali Saksi Anita 1 Gustafsson Hanna 1 Aho Kimmo 2 Hagsberg Sirpa - Junnila Vilhelm 3 Haanpää Leena - Saarinen Juhani 3 Santalahti Samuli - Nousiainen Kolhi Susanna 1 Paananen Petteri 2 Oripää Kössi Päivi - Ojanperä Taru 1 Paimio Turpeinen Heikki 3 Valkonen Ville - Mäentaka Asko 2 Lahti Tapani - Lehikoinen Jouni 3 Nurmi Satu - Parainen Friis Christer 3 Karlgren Fabian - Karlsson Kaj-Johan 2 Ekström Kurt - Orell Markku 3 Abrahamsson Petri - Lindell Maria 3 Henriksson Carita - Pyhäranta Junkola Iivo 3 Vainio Heikki - Pöytyä Keloniemi-Hurttila Elina 3 Lindgren Hilkka - Flemmich Mirjami 3 Viiri Reijo - Raisio Vuorinen Elisa 3 Allén Pipsa - Sulonen Raimo 3 Parantainen Vesa - Lehto-Laurila Hannele 3 Ek Sirpa - Haavisto Erkki 2 Myllymäki Kalle 1 Nurmi Eija 3 Lehtonen Aarre - Rusko Rannikko Outi 3 Järviö Riitta-Liisa - Rand Jorma 3 Kankaanpää Pasi - Salo Aalto Ari 3 Liede Heikki - Punta Juha 3 Friberg Osmo - Hyttinen Marjatta 2 Lundström Sanna - Suonio-Peltosalo Elina 3 Passi Anne - Ahonen-Ojala Leena 2 Keto-oja Piia - Varajärvi Matti 3 Kymäläinen Pekka - Tamminen Laura 3 Koskinen Eeva -

18 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 16 6 Leivonen Sanna 2 Hemanus Klaus - Kanerva Tauno 3 Määttänen Asko - Mwegerano Andi 3 Lehti Timo - Ruska Antti 2 Halkilahti Jaakko 1 Tuominen Marita 3 Huittinen Ulla - Sauvo Ervelä Risto 3 Laaksonen Perttu - Somero Kotti Antti 3 Lehtinen Riitta - Kyyrä Juha-Matti 2 Nurmi Janne 1 Taivassalo Kurkilahti Pauli 3 Uotila Juha - Tarvasjoki Kleimola Satu-Maija 3 Suominen Nina - Turku Tavio Ville 3 Laakso Jouko - Niinivirta Pirjo 2 Miikkola Mikael 1 Lampi Pirjo 3 Laihinen Timo - Aaltonen Niko 3 Lindholm Lasse - Arve Minna 3 Aholainen Anne - Perho Maija 1 Alanen Satu 2 Kossila Pauli - Azizi Mohammad 2 Harjanne Aila 3 Hartiala Kaija - Kanerva Ilkka 1 Viljamaa Tuomas 1 Sirèn Saara-Sofia 3 Karttunen Marjukka - Kattelus Lauri 3 Orpo Petteri - Vierimaa Ulla-Maija 2 Manni Olli - Massinen Aimo 1 Kantola Ilkka 1 Puisto Virpa - Elo Piia 3 Lehtinen Seppo - Rosenlöf Jarmo - Maaskola Mika 3 Lundahn Kjell - Engdahl Raili 2 Koivusalo Mari-Elina 1 Eklund Toni 2 Hellsten Jorma 1 Eloranta Eeva-Johanna 1 Pietari Päivi 1 Vornanen Jukka 2 Laaksonen Mikko 1 Sarlund Katri 3 Andersson Janina - Ollikkala Tuija 3 Sundqvist Mikaela - Hassan Roda 3 Rantanen Elina - Ilvessalo Saara 3 Ratilainen Niina - Saarikko Annika 2 Ali Alas - von Frenckell-Ramberg Christel 3 Vörlund-Wallenius Terhi - Andersson Li 3 Muukkonen Mirka - Rinne Pirjo 2 Saarinen Sauli 1 Sandelin Elina 3 Yrittiaho Johannes - Lähteenmäki Alpo 3 Heikkilä Pasi - Uusikaupunki Järvinen Timo A 2 Junkola-Lehtonen Maija - Antola Jouko 3 Rosten Mauri - Nummi Veijo 1 Salminen Ritva 1 Kontu Mauri 3 Laivo Olli - Vehmaa Virtanen Simo 3 Laine Tino -

19 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Tarkastuslautakunta ( ) kokouksia 1 kpl Varsinainen jäsen Varajäsen Pirttilä Tero, Somero. pj., 1 Karjalainen Matti, Nousiainen, - Ylönen Elina, Raisio, vpj., 1 Vanhanen Juha, Mynämäki, - Suominen Olavi, Loimaa, - Kiertonen Sanna, Oripää, 1 Strand Eeva, Mynämäki, 1 Jalonen Ritva, Laitila, - Tarkastuslautakunta kokouksia 3 Varsinainen jäsen Varajäsen Jalli Marja, pj., 3 Keloniemi-Hurttila Elina, - Orell Markku, 3 Kangas Tarmo, - Valtakari Daniel, - ( ) Sulonen Raimo, 1 Laatta Kimmo, 1 ( ) Vuorinen Elisa, 3 Saksi Anita 1.4 Maakuntahallitus kokouksia 12 kpl Varsinainen jäsen Varajäsen Orpo Petteri, Turku, pj., 5 Arve Minna, Turku, 1 Antola Jouko, Uusikaupunki, 12 Ruoranen Johanna, Uusikaupunki, - Ek-Marjamäki Teija, Loimaa, 12 Halkilahti Jaakko, Salo, - Haijanen Pauliina, Laitila, 10 Manner Teuvo, Vehmaa, - Helva Mika, Turku, 12 Antikainen Monika, Rusko, - Hörkkö Jaana, Paimio, 5 Alatalo Juuso, Mynämäki, 7 Maaskola Mika, Turku, 11 Korhonen Ari, Turku, 1. vpj., 1 Koskinen Talvikki, Turku, 12 Nummelin Anu, Turku, - Laurén Anders, Kemiönsaari, 9 Lindholm Linda, Turku, 3 Lehtonen Aki, Turku, 8 Karttunen Marjukka, Turku, 3 Mutala Tellervo, Loimaa, 10 Isotalo Heikki, Aura, 1 Myllymäki Pekka, Mynämäki, 2. vpj., 12 Ervelä Risto, Sauvo, - Nieminen Raimo, Salo, 11 Närhinen Pekka, Raisio, 1 Nummentalo Juhani, Salo, 12 Välttilä Mikko, Somero, - Ollila Matias, Turku, 12 Munkki Mika, Vehmaa, - Saario Mari, Kaarina, 11 Rautanen Hannu, Kaarina, - Söderlund Nina, Parainen, 10 Arosuo Heli, Lieto, - Taimela Katja, Salo, 10 Leppänen Jorma, Kemiö, 2 Virolainen Anne-Mari, Lieto, 5 Terä Taija, Naantali, 1 Maakuntahallitus kokouksia 11 Orpo Petteri, pj., 7 Siren Saara-Sofia, 1 Alatalo Juuso, 8 Hamunen Ilkka, 1 Haijanen Pauliina, 7 Skyten-Suominen Irja, 2 Heikkilä Lauri, 6 Aso Janne, 1 Kiviranta Esko, 8 Kaunisto Timo, 1 Koskinen Talvikki, 9 Aalto Tino, - Kurvinen Jani, 2. vpj., 9 Halkilahti Jaakko, - Lehtinen Riitta, 9 Virtanen Pirjo, - Lehtonen Aki, 3 ( ) Kattelus Lauri, 5 ( ) Kattelus Lauri, 1 ( ) Aaltonen Niko, - Maaskola Mika, 1. vpj., 9 Vehniäinen Marjatta, - Nieminen Raimo, 7 Nurmi Eija, 2

20 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 18 8 Nummentalo Juhani, 9 Munter Hanna, - Perho Tiina, 8 Mäki-Punto-Ristanen Tarja, 1 Pilpola Juhani, 9 Ketonen Tuija, - Saario Mari, 7 Andersson Janina, 2 Söderlund Nina, 7 Rasi Jarmo, 1 Virolainen Anne-Mari, 7 Rantanen Matti, - Vuola Hanna, 9 Koivisto Anna-Liisa, - Wallin Stefan, 8 Rinne Tarja, Muut luottamustoimet Maankäyttöjaosto Kokouksia 2 Varsinainen jäsen Varajäsen Korhonen Ari, pj., 2 Leppänen Jorma, - Virolainen Anne - Mari, vpj., 1 Mutala Tellervo, 1 Haijanen Pauliina, 2 Manner Teuvo, - Lehtonen Aki, - Karttunen Marjukka, 1 Raaska Petja, - Hyvönen Johanna, - Halkilahti Jaakko, 2 Munkki Mika, - Söderlund Nina, - Kurka Ulla, 2 Läsnäolo- ja puheoikeudella Helva Mika, 2 Laurén Anders, - Maankäyttöjaosto Kokouksia 8 Varsinainen jäsen Varajäsen Maaskola Mika, pj., 8 Hamunen Jukka, - Virolainen Anne-Mari, vpj., 6 Siren Saara-Sofia, - Halkilahti Jaakko, 7 Koivisto Anna-Liisa, - Lehtinen Riitta, 8 Virtanen Pirjo, - Nummentalo Juhani, 8 Kattelus Lauri, - Nurmi Eija, 7 Rasi Jarmo, - Pilpola Juhani, 8 Ketonen Tuija, - Hankerahoitusjaosto kokouksia 1 Nummentalo Juhani, pj. 1 Välttilä Mikko Antola Jouko, vpj 1 Ruoranen Johanna Ek-Marjamäki Teija 1 Kaunisto Timo Laurén Anders Isotalo Heikki Mutala Tellervo 1 Terä Taija Nieminen Raimo 1 Söderlund Nina Hörkkö Jaana Alatalo Juuso 1 Hankerahoitusjaosto kokouksia 4 Lehtonen Aki, pj.( ) 1 Rantanen Matti Kattelus Lauri ( ) Aalto Tino, vpj. 4 Alatalo Juuso Heikkilä Lauri 2 Aso Janne 1

21 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu 19 9 Nieminen Raimo 4 Söderlund Nina Perho Tiina 3 Skyten-Suominen Irja Virtanen Pirjo 4 Vehniäinen Marjatta 1 Vuola Hanna 4 Kiviranta Esko läsnäolo- ja puheoikeudella Wallin Stefan 2 Saario Mari 2 Valintatoimikunta kokouksia 3 kpl Lehtonen Aki, pj., - Nummentalo Juhani, pj., 3 Ervelä Risto, 3 Koskinen Talvikki, 3 Lindholm Linda, 3 Tamminen Jukka, 3 Pilpola Juhani, 3 Välke Olli, 3 Valintatoimikunta kokouksia 2 kpl Lehtonen Aki, pj., 1 ( ) Nummentalo Juhani, pj., 1 Rantasaari Juha, 1 ( ) Ervelä Risto, 1 ( ) Vuola Hanna, 1 ( ) Koskinen Talvikki, 2 Lindholm Linda, 2 Tamminen Jukka, 1 ( ) Nieminen Raimo, 1 ( ) Pilpola Juhani, 2 Välke Olli, 1 Saaristotoimikunta Kokouksia 1 Varsinainen jäsen Varajäsen Dannström Curt, Kemiönsaari, pj. Holmström Marcus, Kemiönsaari Nyman Nina-Maria, Parainen, vpj. 1 Sainio Martin, Parainen Aaltonen Jyrki, Kustavi 1 Jalonen Mika, Kustavi Haapaniemi Leenakaisa, Salo Kirves-Järvinen Taina, Salo Jokinen Arita, Parainen 1 Hamunen Ilkka, Parainen Järvinen Markku, Parainen Heinaro Ilkka, Parainen Karlsson Jan-Erik, Parainen Mattsson Jean-Erik, Parainen Keskitalo Tarja, Taivassalo 1 Mäntylä Katriina, Taivassalo Laine Sixten, Kemiönsaari 1 Örså Johan, Kemiönsaari Lamberg Seppo, Uusikaupunki 1 Andersson Urpo, Uusikaupunki Rissanen Mari, Naantali 1 Lineri Maarit, Naantali Ritavuori Eivor, Kaarina Kylkis Margita, Kaarina Naantali Vainio Heikki, Naantali Sjöblom Annalena, Kemiönsaari Granroth Andrea, Kemiönsaari Söderlund Brita, Parainen Eriksson Siv, Parainen 1

22 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Saaristotoimikunta Kokouksia 2 Jäsen Varajäsen Junnila Vilhelm, Naantali, pj 2 Haukka Lauri, Naantali Nyman Nina-Maria, Parainen, vpj 2 Häggman Madelene, Kemiönsaari Engblom Henry, Kemiönsaari 2 Wilson Daniel, Kemiönsaari Friis Christer, Parainen 2 Söderlund Jimmy, Parainen Huhta Catrine, Kemiönsaari 1 Jylhä Miia, Kemiönsaari Jokinen Arita, Parainen 1 Eriksson Jan, Parainen Kaita Janina, Kemiönsaari 2 Penna Mirja, Kemiönsaari Kronehag Kurt, Parainen 2 Melen Henry, Parainen Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki 2 Lamberg Seppo, Uusikaupunki Lehti Merja, Parainen 2 Saarinen Pasi, Parainen Leino Hannu, Kustavi 2 Koskinen Sirpa, Kustavi 1 Liede Heikki, Salo 2 Kirves-Järvinen Taina, Salo Mattson Tove, Parainen 2 Lundell Lilian, Parainen Päivärinta Anssi, Taivassalo 1 Lehtonen Jorkka, Taivassalo Rosenqvist Anna-Liisa, Kemiönsaari 1 Hoffström Elin, Kemiönsaari Saarinen Heikki, Naantal 2 Pihlasto Eeva, Naantali Vaiste Marja, Kaarina 2 Hurme Hannu, Kaarina Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksia 1 Kuntajäsenet Jäsen Varajäsen Orpo Petteri, puheenjohtaja Haijanen Pauliina 1 Arve Minna Kiviranta Esko Ollila Matias Pölönen Päivi Jalkanen Heini Saario Mari 1 Antikainen Monika Savo Juho, 1. vpj. 1 Roto Markku Söderlund Nina 1 Nieminen Raimo Taimela Katja Koskinen Talvikki Virtanen Jarkko 1 Tuomisto Esa Valtion alueviranomaiset Varsinais-Suomen ELY keskus Sundman Pekka, 2. vpj. 1 Vuorinen Taina Varsinais-Suomen ELY keskus Vehviläinen Matti 1 Lindholm Hanna Varsinais-Suomen ELY keskus Timonen Risto Madekivi Olli Varsinais-Suomen TE toimisto Puolitaival Kimmo 1 Nieminen Ullakaisa Varsinais-Suomen ELY keskus Skyttä Risto 1 Levola Tuija Varsinais-Suomen ELY keskus Kärpijoki Kirsi 1 Nokka Teija Lounais-Suomen aluehallintovirasto Paasikoski Kirsi Aaramo Sirpa Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hurskainen Raija 1 Kuusisto Marja-Leena 1 Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alvesalo Pia 1 Halttunen Välimaa Sanna SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Vyyryläinen Marja 1 Rajamäki Ari SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Rannikko Outi 1 Laaksonen Päivi STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Leinonen Kalle 1 Tuominen Kirsti AKAVAVarsinais-Suomi Kapanen Airi Suomi Sirpa Turun Kauppakamari Lähteenmäki Jari 1 Heinonen Jarkko MTK Varsinais-Suomi Myllymäki Paavo, 3. vpj. 1 Fabritius Helena Varsinais-Suomen Yritäjät Wibom Henri Munter Hanna Asiantuntijat Loimaan Seutukunnan kehittämiskeskus Salminen Pauli 1 Pulli Pertti Region Äboland Granberg Gunilla 1 Brande Christjan Salon seutu Salminen Hannu 1 Haltsonen Leo Turun Seudun Kehittämiskeskus Kyynäräinen Niko 1 Raninen Teija Vakka-Suomen Kehityskeskus Rintama Eeva 1 Rantanen Raimo Turun ammattikorkeakoulu Kettunen Juha Mertanen Olli 1 Turun yliopisto Väänänen Kalervo 1 Pyykkö Riitta Åbo Akademi Ilmonen Otto 1 Heinistö Tiina/Holmgren Siv Turku Science Park Oy Lehtonen Erik 1 Levomäki Rikumatti Turun arkkihiippakunnan tuomikapituli Rauma Kaisa

23 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Pro Agria Länsi-Suomi Isosaari Heikki 1 Ali-Sippola Vesa 1 Finnvera Oyj Pelkonen Seija Karlsson Henna Suomen metsäkeskus/lounais-suomi Teittinen Arto 1 Savolainen Mikko Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Terho Henri 1 Nurminen Hanna Varsionais-Suomen ELY keskus Lindqvist Esa 2 Ojansuu Harri Työ- ja elinkeinoministeriö Kainulainen Kari Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksia 2 Kuntajäsenet Jäsen Varajäsen Orpo Petteri, puheenjohtaja 2 Alatalo Juuso 1 Antola Jouko 1 Haijanen Pauliina 2 Perho Tiina Kaunisto Timo 2 Luotonen-Virtala Minna Lampi Pirjo 2 Koivisto Mika Saario Mari 1 Andersson Janina 1 Savo Juho 2 Roto Markku Söderlund Nina 1 Katajainen Timo 1 Virtanen Jarkko 2 Savolainen Sami Valtion alueviranomaiset Varsinais-Suomen ELY keskus Sundman Pekka, 2. vpj. 1 Vuorinen Taina Varsinais-Suomen ELY keskus Kärki Antti 1 Varsinais-Suomen ELY keskus Vehviläinen Matti 1 Lindholm Hanna Varsinais-Suomen ELY keskus Timonen Risto 2 Madekivi Olli ( ) Laurila Else-Maj ( ) Varsinais-Suomen TE keskus Puolitaival Kimmo 1 Nieminen Ullakaisa Varsinais-Suomen ELY keskus Skyttä Risto 2 Levola Tuija Varsinais-Suomen ELY keskus/tekes Aro Heikki ( ) Saarenketo Paul ( ) Varsinais-Suomen ELY keskus Gustafsson Esko ( ) Triipponen Juha-Pekka ( ) Varsinais-Suomen ELY keskus Kärpijoki Kirsi 2 Nokka Teija Lounais-Suomen aluehallintovirasto Hurskainen Raija Aaramo Sirpa 2 Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alvesalo Piia 2 Virta Teppo SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Rannikko Outi 2 Laulumaa Janne STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Tuominen Kirsti 1 Vepsäläinen Pekka STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta Leinonen Kalle 2 Salo Niina AKAVA Varsinais-Suomi Knifsund Ulla 1 Kuparinen Eero 1 Turun Kauppakamari Lähteenmäki Jari 1 Heinonen Jarkko MTK Varsinais-Suomi Myllymäki Paavo, 3. vpj. 2 Fabritius Helena Varsinais-Suomen Yrittäjät Wibom Henri 2 Munter Hanna Asiantuntijat Loimaan Seutukunnan kehittämiskeskus Salminen Pauli 1 Pulli Pertti 1 Region Äboland Granberg Gunilla Brande Christjan Salon seutu Salminen Hannu 2 Haltsonen Leo Turun Seudun Kehittämiskeskus Kyynäräinen Niko 1 Raninen Teija Vakka-Suomen Kehityskeskus Rintama Eeva 2 Rantanen Raimo Turun ammattikorkeakoulu Kettunen Juha Mertanen Olli Turun yliopisto Väänänen Kalervo 1 Pyykkö Riitta Åbo Akademi Ilmonen Otto 2 Heinistö Tiina/Holmgren Siv Turku Science Park Oy Lehtonen Erik 2 Levomäki Rikumatti Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Rauma Kaisa 2 Pro Agria Länsi-Suomi Isosaari Heikki Ali-Sippola Vesa 1 Finnvera Oyj Pelkonen Seija Karlsson Henna Suomen metsäkeskus/lounais-suomi Teittinen Arto 2 Savolainen Mikko Taiteen edistämiskeskus/varsinais-suomi Terho Henri Nurminen Hanna Suomen riistakeskus/varsinais-suomi Toivola Mikko Hägglund Martin Varsionais-Suomen ELY keskus Lindqvist Esa 2 Ojansuu Harri ( ) Mäkelä Timo ( ) Työ- ja elinkeinoministeriö Kainulainen Kari

24 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Kielellisten palvelujen toimikunta kokouksia 0 Wahe-Rohrbach Tuulikki, pj. Björklöf Alice, vpj. Hiltunen Mikael Ervelä Risto Colliander Cornelius Söderlund Nina Kielellisten palvelujen toimikunta kokouksia 2 Lindstedt Kim, pj. 2 Hongisto Tuija 1 Lindholm Linda, vpj. 2 Wennströn Kjell 1 Andersson Mikael 2 Koski Silvia 1 Franck Anna Nurmela Risto 2 Mai Palmberg Franzen Hans 1 Ahonen Arja 1 Henriksson Carita 1 Wikström Gustav 2 Huhta Catrine 1 Jylhä Miia 1 Kulttuuritoimikunta kokouksia - Innilä Suvi, pj. Terho Henri, vpj. Erävaara Taina Kaskiluoto Ulla Koivisto Hanne Lehtinen Rami Mellberg Bosse Parkkola Timo Syrjäsuo Kristiina Vehmas Jukka Viitanen Annika Turku Varsinais-Suomen taidetoimikunta TUAMK/taideakatemia Loimaan seutu Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos Varsinais-Suomen yrittäjät Turunmaa HuMAK Turkuseura Vakka-Suomi Salo Kulttuuritoimikunta kokouksia 2 Terho Henri, pj. 2 Turku Syrjäsuo Kristiina, vpj. 2 Turkuseura Isaksson Ann-Sofie 2 Parainen Kivirinta Jouko 1 Salo Kärki Kimi 2 TY humanistinen tiedekunta Lemmetyinen Liisa 2 Turku Touring Oy Lilja-Viherlampi Liisa-Maria 1 Turun Taideakatemia Mattila Liisa 2 Varsinais-Suomen yrittäjät Myllynen Taina 2 Pöytyä Raaska Petja 1 Turku Vehmas Jukka 1 Vakka-Suomi

25 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta Kokouksia 2 Juho Savo, pj. Tapio Palmu Mikko Ääri Madeleine Nyman Jouko Högmander (varaj.)metsähallitus Ville-Veikko Kalluinen Tapio Rintala (varaj.) Kari Jokela Juha Hiedanpää Hannu Aalto Veli Seikola (varaj.) Martin Hägglund Mikko Toivola (siht.) Tiltu Nurminen Ann-Mari Rannikko Pälvi Salo Olli Mattila Risto Skyttä Marko Setälä Sami Lyytinen Vesa Pihajoki Reijo Pennanen (varaj.) Varsinais-Suomen liitto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Suomen merivartioston esikunta Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Etelä-Suomen luontopalvelut MTK-Varsinais-Suomi MTK-Varsinais-Suomi Pöytyän kunta RKTL Suomen Metsästäjäliiton V-S:n piiri Suomen Metsästäjäliiton V-S:n piiri Suomen riistakeskus, V-S Suomi Suomen riistakeskus, V-S Suomi Taajamasusi ry. Turun Sanomat Turun yliopisto, biologian laitos Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Varsinais-Suomen poliisilaitos Varsinais-Suomen poliisilaitos Uskelanjoen tulvaryhmä - Kokouksia 2 Varsinaiset jäsenet: Heikki Saarento, pj. Petri Virtanen, Olli-Matti Verta, Juho Virto, Markus Rautio, Asiantuntijajäsenet: Timo Juvonen, Mika Mannervesi, Jarmo Heimo, Maria Timonen, Varsinais-Suomen liitto Salon kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen pelastuslaitos Varsinais-Suomen pelastuslaitos Varsinais-Suomen liitto Salon kaupunki Salon kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmä - Kokouksia 2 Varsinaiset jäsenet: Heikki Saarento, pj. Antti Simula, Kirsi Junttila, Markku Toivonen, Juha Virola, Juha Eskolin, Olli-Matti Verta, Juha Virto, Juha Suonpää, Asiantuntijajäsenet: Mika Hirvi, Juha Kuokkanen, Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Naantalin kaupunki Turun kaupunki Raision kaupunki Rauman kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Naantalin kaupunki Naantalin kaupunki

26 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Matti Salonen, Olavi Ahola, Olli-Pekka Mäki, Asmo Leskinen, Juhani Hyytiäinen, Eila Kesti, Antti Kokkomäki, Juha Hyvärinen, Hannu Lahtinen, Leena Ruusu-Viitanen, Maria Timonen, Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Turun kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Rauman kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Alueidenkäytön yhteistyöryhmä - Kokouksia 2 Heikki Saarento, pj. suunnittelujohtaja Varsinais-Suomen liitto Hannu Olli-Pekka 1 aluearkkitehti Aura, Pöytyä Rautavuori Kalle 1 kaavoittaja Loimaa Mäkinen Pasi 1 kaavoitusarkkitehti Loimaa Pärnä Seppo 2 aluearkkitehti Koski Tl, Marttila, Oripää, Tarvasjoki Heimo Jarmo 2 kaupunkisuunnittelujohtaja Salo Virtanen Jyrki 1 maankäyttöinsinööri Somero Aromäki Pasi 1 kaupunginarkkitehti Kaarina Niemi Markku 1 kaavoitusjohtaja Lieto Niemeläinen Jukka 2 maankäyttöinsinööri Masku Österberg Seija 2 kunnanjohtaja Mynämäki Lehikoinen Elise 2 maankäyttöpäällikkö Naantali Junttila Kirsti - kaupunginarkkitehti Naantali Kylämäkilä Juhani 1 kunnanjohtaja Nousiainen Suominen Juha 1 kaavoitusinsinööri Paimio Arvola Olli - kaupunginarkkitehti Raisio Pekkala Outi 2 maankäyttöpäällikkö Raisio Oikarinen Arto - kunnanjohtaja Rusko Paloposti Niko 2 rakennustarkastaja Rusko Allen Seppo 1 kunnanjohtaja Sauvo Hintsanen Timo 2 asemakaavapäällikkö Turku Toivonen Markku 2 kaavoitustoimenjohtaja Turku Lindeberg Åke 1 kaavoitusarkkitehti Kemiönsaari Michelsson Turkka 2 vs. kaavoituspäällikkö Parainen Katara Veijo 1 kunnanjohtaja Kustavi Kokemäki Tapani 2 tekninen johtaja Laitila Sarilo Pauliina 1 kunnanjohtaja Pyhäranta Rantala Vesa 1 kunnanjohtaja Taivassalo Arvela-Hellen Leena 1 kaupunginarkkitehti Uusikaupunki Pohjola Hannu 1 tekninen johtaja Vehmaa Muut: Somerpalo Sakari 1 konsultti Linea-Konsultit Oy Hillo Kari 1 konsultti Strafica Oy

27 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea kokouksia 3 kpl Jäsen Varajäsen Juvonen Timo 2 Talve Linda 1 Kauppinen Veli-Matti 2 Nurmi Lasse 1 Gunell Carola 2 Pekonen Elena 1 Kanerva Kirsi 3 Tyyskänen Heli - Karlström Leena 3 Kottonen Satu - Työnantajan edustajat: Varsinainen jäsen varajäsen Kurvinen Jani 1 Kiviranta Esko - Koskinen Talvikki, pj. 3 Lehtinen Riitta - Varsinais-Suomen liiton työsuojelutoimikunta kokouksia 2 kpl Jäsen Roto Markku, pj. 2 Gunell Carola 2 Kuitunen Marja 2 Roslakka Ville 2 Kunnallisen pääsopimuksen 3 :n 2 momentin edustajat Varsinais-Suomen liitossa kokouksia 2 kpl, (työnantajaa edustavat paikallistason neuvottelijat) : Hörkkö Jaana, pj. Roto Markku Savo Juho : Orpo Petteri, pj. Roto Markku Savo Juho

28 39, MH :00 / Pykälän liite: Tkliiteosa 2013 Sivu EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET YHTEISTOIMINTAELIMISSÄ 2.1 Edustukset yhteistoimintaelimissä 2013 Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyö Saaristoyhteistyön yhteistyöneuvosto asti Jäsen Varajäsen Hellbom Eva-Stina, Kemiönsaari Johansson Tiina, Parainen Ervelä Risto, Sauvo Bergqvist Sandra, Parainen Granberg Gunilla, Kemiönsaari Simola Tom, Kemiönsaari Savo Juho, V-S liitto Nuotio Tarja, V-S liitto alkaen Jäsen Öhman Folke, Parainen Granberg Gunilla, Kemiönsaari Björkskog Tommy, Naantali Savo Juho, V-S liitto Varajäsen Brander Christjan, Parainen Donner Benjamin, Kemiönsaari Rinne-Kylänpää Tiina, Naantali Nuotio Tarja, V-S liitto Saaristoyhteistyön hallitus Tapio Penttilä Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta Juho Savo Saaristoliikenteen neuvottelukunta (valtakunnallinen) /V-S:n ELY-keskus Tapio Penttilä Janne Virtanen CPMR (Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto) Talvikki Koskinen (Itämerikomissio, varapj.) CPMR:n Itämerikomission liikennetyöryhmä Janne Virtanen CPMR:n TEN-T liikennetyöryhmä Janne Virtanen Varsinais-Suomen ja Mecklenburg-Etupommerin yhteinen valiokunta Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen V-S liiton ja Luoteis-Venäjän yhdistyksen yhteinen työryhmä Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen Varsinais-Suomen ja Puolan Pommerin maakuntien yhteinen työryhmä Juho Savo Kirsi Stjernberg asti Sonja Palhus alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta Juho Savo Tarja Nuotio Manner-Suomen ESR -ohjelman Etelä-Suomen suuralueen ESR -koordinaatioryhmä

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 4 44 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013

Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013 -1, MH 27.5.2013 10:00 -1, MH 27.5.2013 10:00 Maakuntahallitus Pöytäkirja 5/2013 KOKOUSAIKA 27.05.2013 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT 93-116 Sivut 128 - SAAPUVILLA Orpo Petteri, pj. Alatalo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 22.9.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 22.9.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 22.9.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 144 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 40 Kokouksen avaus 41 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 43 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.2.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 25 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

5 31.7.2015 136 Loimaan tulosalueen vs. apulaisrehtorin valinta ajalle. 7 1.1.2014-31.7.2015 137 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2014

5 31.7.2015 136 Loimaan tulosalueen vs. apulaisrehtorin valinta ajalle. 7 1.1.2014-31.7.2015 137 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 11/2013 1 Yhtymähallitus 17.12.2013 Aika 17.12.2013 17:00-18:30 Paikka Loimaan ammatti- ja, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2011

Hämeen liitto Esityslista 1/2011 Sivu 1/13 Aika: 30.5.2011 klo 10.00 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138 Eerikkilä 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 2 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Kaupungin henkilöstö...

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen) ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 0. Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 Yhtymäkokous 12.5.2014 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSKESKUS SALPAUS TUOTERENGAS Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 Yhtymäkokous 12.5.2014 23 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSKESKUS SALPAUS TUOTERENGAS Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2010. Sisältää SHG Oy:n ja SHG ry:n kokouskutsut s. 28-30

Vuosikirja 1/2010. Sisältää SHG Oy:n ja SHG ry:n kokouskutsut s. 28-30 Vuosikirja 1/2010 Sisältää SHG Oy:n ja SHG ry:n kokouskutsut s. 28-30 37 Asuntokaupan hole-in-one Välityspalkkiot golffareille erityishinnoin p. p. 050 2311 www.jya.fi 1/2010 Suur-Helsingin Golf Rinnekodintie

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2013... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 2

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

04.042/209/2013 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 25.3.2013 Kunnanvaltuusto 20.5.2013

04.042/209/2013 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 25.3.2013 Kunnanvaltuusto 20.5.2013 04.042/209/2013 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 Kunnanvaltuusto 20.5.2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 2 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot