Kutsu Keke kylään - Kestävä kehitys asumisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu Keke kylään - Kestävä kehitys asumisessa"

Transkriptio

1 Kutsu Keke kylään - Kestävä kehitys asumisessa Taustamateriaali / päivitetty / Laura Korhonen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kestävän asumisen koulutuksen taustamateriaali. Koulutusmateriaali on tarkoitettu vertaisoppimiseen, eli koulutuksen vetäjän ei tarvitse itse olla käsiteltävän aiheen asiantuntija. Materiaalissa kuvataan miten koulutus etenee ja annetaan jokaiseen diaan taustatietoja. Kysymysdiojen avulla on tarkoitus saada osallistujia mukaan keskusteluun ja kannustaa on heitä ajattelemaan asioita omalla kohdallaan. Riippuen osallistujien määrästä kysymyksiä voidaan käydä läpi pienissä ryhmissä tai yhdessä. Tarkoitus on herättää keskustelua. Kestävän asumisen ympäristönäkökohtiin syvennytään 4V-hankkeen koulutuspaketeissa "Energia ja vesi asumisessa" ja "Jätetäänkö vähemmälle?" DIA 1: Otsikko DIA 2: Sisältö Koulutuksessa käydään läpi asumiseen liittyviä kestävän kehityksen aiheita. Luonnonvarojen kulutuksen kolme kuormittavinta osa-aluetta ovat asuminen, ruoka ja liikkuminen. (lähteet: KotiMIPS ja ENVIMAT) Asumisella on siis väliä! Tämän koulutuksen tarkoituksena on rohkaista asukkaita tekemään kodistaan ja elinympäristöstään viihtyisiä kestävällä tavalla. DIA 3: Yhden maapallon varat Teollisuusmaissa asuu noin 20 % maailman väestöstä, mutta me käytämme noin 80 % maailman luonnonvaroista. On arvioitu, että jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin me suomalaiset, tarvittaisiin neljän maapallon luonnonvarat. (WWF Living planet report 2008) Maapalloja on vain yksi, joten on syytä miettiä mihin asioihin ja millaiseen

2 kulutukseen me elämämme perustamme. Kun vähemmälläkin tulee toimeen, on meillä mahdollisuuksia muuttaa elintapojamme. Vain mielikuvitus on rajana siihen millaisia mahdollisuuksia muutokseen on. Hyvinvointi on mahdollista pienemmälläkin ympäristökuormituksella! DIA 4: Kestävä kehitys (Keke) Kestävä kehitys on nykyhetken tarpeiden tyydyttämistä ilman, että vaarannamme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia omien tarpeidensa tyydyttämiseen. (Brundtlandin komissio 1987) Tulevat sukupolvet eivät voi osallistua tämänhetkiseen päätöksentekoon, mutta elävät tekemiemme päätösten seurausten kanssa. Emme ole perineet maata vanhemmiltamme vaan lainanneet sen lapsiltamme. Kestävä kehitys erotellaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: ekologiseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen sekä taloudelliseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys: Luonnonvaroja ja ympäristöä käytetään niin, että luonnon monimuotoisuus ja erilaiset ihmisellekin välttämättömät luonnon tuottamat palvelut säilyvät. Toimivat luonnon järjestelmät tuottavat esimerkiksi ruokaa (esimerkiksi hedelmiä ja marjoja pölyttävät hyönteiset) ja puhdasta ilmaa sekä vettä. Järjestelmät vakauttavat ilmastoa ja suojelevat tulvilta sekä muilta luonnon ääri-ilmiöiltä. Oman hyvinvointimmekin vuoksi tuotanto- ja kulutustapamme eivät saisi ylittää luonnon kantokykyä ja heikentää elämää ylläpitäviä luonnonjärjestelmiä. Sosiaalinen kestävyys: Sosiaalisesti kestävä kehitys pyrkii tasaamaan hyvinvoinnin jakautumista eri ihmisryhmien kesken eli huolehtimaan hyötyjen ja haittojen tasapuolisesta jakautumista. Tasa-arvoa voi tarkastella niin yksilöiden ja sukupolvien välillä kuin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on kehittää osallistumista ja vahvistaa vaikuttamisen kanavia, jotta ihmiset saisivat paremmin äänensä kuuluviin. Sosiaaliseen kestävyyteen

3 kuuluu osana myös kulttuurinen kestävyys, jossa erilaiset kulttuuritaustat ja paikallinen kulttuuri-identiteetti nähdään rikkautena ja vaalimisen arvoisena. Taloudellinen kestävyys kulkee yleensä käsi kädessä muiden tekijöiden kanssa. Taloudellisen toiminnan pitäisi sopeutua luonnon kantokyvyn rajallisuuteen ja tuottaa hyvinvointia mahdollisimman ekotehokkaasti, vähästä enemmän periaatteella. Joskus taloudellisten ja muiden kestävän kehityksen näkökulmien yhteensovittaminen voi olla haastavaa, mutta samalla myös mahdollisuus uusille vihreille liiketoimintaideoille. Energiaa ja luonnonvaroja säästäviä ja paikallisesti työllistäviä elinkeinoja tukevan talouspolitiikan tulisi olla tärkeä osa taloudellisesti kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen kolme näkökulmaa menevät käytännössä voimakkaasti limittäin ja toiminnan vaikutuksia pitäisi pohtia kaikkien kolmen näkökulman kautta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella on huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia haittavaikutuksia. Toisaalta ekologisen kestävyyden huomiotta jättäminen on merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys globaalisti ajateltuna. Onko oikein että me teollisuusmaissa käytämme asukasta kohden moninkertaisen määrän yhteisiä ja rajallisia luonnonvaroja verrattuna kehittyviin maihin? DIA 5: Kestävä kehitys vuokrataloasumisessa Asukasosallisuus ja naapuruus Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen liittyy läheisesti viihtyvyyteen. Koemme asuinympäristömme mielekkäämpänä, jos olemme päässeet siihen itse vaikuttamaan. Asukkaat voivat vaikuttaa muun muassa osallistumalla asukas- tai talotoimikuntiin. Aktiivinen asukastoiminta lisää yleistä viihtyisyyttä ja vähentää ilkivaltaa. Lisäksi se helpottaa taloyhtiön ja asukkaiden yhteydenpitoa. Yhteiset tilat ja piha-alueet Talojen ja pihojen hyvä kunto on tärkeä asia. Viihtyvyyttä lisäävät esimerkiksi viihtyisät saunatilat, grillipaikka pöytineen ja penkkeineen sekä kauniit istutukset. Toimivissa kerhotiloissa on mukava järjestää juhlia ja muuta toimintaa. Turhia energia-, ilkivalta- ja jätehuol-

4 tokuluja kannattaa aina yrittää karsia. Jotta se onnistuu mahdollisimman hyvin, tarvitaan myös yhteisvastuuta. Asumisen turvallisuus Suuri osa tapaturmista tapahtuu kotona. Onnettomuuksia voidaan ehkäistä pienilläkin toimenpiteillä. Esimerkiksi kodin sähkölaitteet kannattaa pitää kunnossa. Televisio-, pesukone- ja muut sähkölaitteistopalot aiheuttavat vuosittain huomattavat kustannukset ja paljon murhetta. Palovaroittimen hankkiminen ja asentaminen on asukkaan vastuulla. Energia, vesi ja jätteet Energiankulutus on iso osa asumisen kustannuksista. Noin 40 % kerros- tai rivitalon hoitokustannuksista kuluu energiaan ja veteen (Motiva). Kun säästät energiaa, säästät rahaa, luontoa ja hillitset ilmastonmuutosta. Säästää voit niin sähkön, lämmityksen kuin veden kulutuksessa. Esimerkiksi lämpimän veden tuhlaileva käyttö sekä liiallinen tuulettaminen kylmillä ilmoilla aiheuttavat taloyhtiölle turhia kustannuksia, jotka vaikuttavat vuokran suuruuteen. Sähkön käytön vähentäminen pienentää suoraan omaa sähkölaskuasi. DIA 6: Kysymysdia Onko yksittäisellä asukkaalla vastuuta oman kodin, entä taloyhtiön kestävän kehityksen toteutumisessa? Vastaus : Kyllä on. Jokainen asukas on osa taloyhtiötä ja on tärkeää, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan. Asuntojen sisällä tapahtuva toiminta on kiinni asukkaan innostuksesta ja asenteesta. Yksittäisen ihmisen toimilla on väliä, pienet purot voivat muuttua isoksi joeksi! Yksittäinen asukas voi tehdä paljon myös vuokralla asuessaan. Onnistuneet käytännöt tarttuvat ja leviävät! Onko sinun mielipiteelläsi vaikutusta taloyhtiön asioihin? Myös vuokrataloyhtiössä asukkaiden on mahdollista tehdä päätöksiä ja antaa palautetta vuokrataloyhtiölle oman talonsa asioihin liittyen aktiivisen asukastoiminnan ja asukastoimikunnan kautta.

5 DIA 7: Hyvä naapuri kaksinkertaistaa talon arvon (Saksalainen sananlasku) Omassa kodissa viihtyminen on olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Kerrostaloasumisessa kaikilla asukkailla on oikeuksiensa lisäksi myös vastuunsa. Asumisessa sosiaalinen kestävyys tarkoittaa positiivista kanssakäymistä, päätöksentekoon osallistumista ja erilaisuuden hyväksymistä. Asioita voi ja saa tehdä toisin, mutta yhteiset pelisäännöt on hyvä säilyttää. Pitää myös kunnioittaa toisen yksityisyyttä ja rauhaa kaikki eivät ole samalla tavalla sosiaalisia. Asukasosallisuus (tai yhteisöllisyyskään) ei tarkoita kaikkien osallistumista, vaan tunnetta, että halutessaan voi osallistua asumistaan koskevaan toimintaan ja oman asumisen kehittämiseen. Edellytyksenä osallisuuden tunteelle on, että on jonkinlaista yhteistoimintaa ja mahdollisuus vaikuttaa. Jos esim % asukkaista osallistuu johonkin yhteistoimintaan, on se jo hyvä tulos! Kun tuntee naapureita ja huomaa, että talossa voi vaikuttaa oman asumisensa arkeen, viihtyy paremmin ja todennäköisesti ottaa vastuuta omista ja yhteisistä asumisen asioita. Tarvitaan siis sekä yksittäisen ihmisen tekoja että yhteisiä päätöksiä! Mukavan ja yhteisöllisen ilmapiirin luomiseen ei tarvita isoja tekoja. Helppo aloitus on tervehtiä rappukäytävässä vastaantulevaa ihmistä, olipa vastassa vieraat tai tutut kasvot. Hymy ei maksa mitään, mutta sillä on suuri merkitys! DIA 8: Piha haltuun! Yhteiset tilat ja piha-alueet ovat paikka tapahtumille ja yhteisöllisyydelle. Jokainen on vastuussa ympäristön siisteydestä. Piha-aluetta kannattaa hyödyntää ja taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöä voi kehittää yhteistuumin. Pihalla voi järjestää tapahtumia, esim. pihatalkoot, siivouspäivän, kirpputorin tms. Yhteisiin tiloihin voi suunnitella kerhotoimintaa asukkaille. Asukkaat voivat huolehtia piha-alueen kunnosta itse. Tällöin säästyy myös rahaa! Yhteisellä pihalla voi viljellä yrttejä, juureksia ja muita hyötykasveja asukkaiden ja taloyhtiön yhteisellä päätöksellä. Apua voi pyytää kaupunkiviljelyn tuntevilta yhdistyksiltä, esim. Dodolta tai Hyötykasviyhdistykseltä. Kaupunkiviljely onnistuu myös asfalttipihalla, sillä

6 kasvit voidaan kasvattaa laareissa. Laarin voi rakentaa itse vaikkapa kierrätysmateriaaleista. (Kuvissa laaritalkoot) DIA 9: Maksamme energiasta Asumisen energiankäytön ja vedenkulutuksen kustannukset jakautuvat yleensä näin: Taloyhtiö veloittaa vuokrassa tai yhtiövastikkeessa asukkailta valtaosan kulutuskustannuksista - lämpöenergia: o asuntojen ja talon yhteisten tilojen lämmitys o veden lämmitys - vesi - kiinteistösähkö Asukkaan omassa sähkölaskussa näkyy vain - kotitaloussähkö (keskiverto kotitalous kuluttaa 2000 kwh vuodessa) Kodin energiankulutuksesta noin puolet menee lämmitykseen ja viidennes lämpimään veteen. Viimeinen kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kerrostalokiinteistön lämmittämisestä ei tule suoraa laskua kotiin, mutta se ei toki ole ilmaista vaan lasku näkyy vuokrassa tai yhtiövastikkeessa. Jokainen suomalainen kerrostaloasukas vauvasta vaariin maksaa kaukolämmöstään karkeasti arvioiden 430 euroa vuodessa (Kiinteistöliitto: Indeksitalovertailu 2009, Tilastokeskus) ja käyttövedestään 300 euroa vuodessa (Vesiverto). Ei siis ole yhdentekevää millaisessa lämpötilassa asustelee tai kuinka paljon vettä käyttää. Lämpimän veden ja energian käyttö liittyvät läheisesti toisiinsa. Noin 40 % lämmitysenergiasta kuluu veden lämmittämiseen. Veden säästäminen onkin pitkälle sähkö- ja lämpöenergian säästämistä. Esimerkiksi pyykinpesussa noin 90 % pesukoneen energiantarpeesta kuluu veden lämmittämiseen.

7 DIA 10: Kodin sähkö Keskiverto kotitalous kerrostalossa kuluttaa sähköä vuodessa noin 2000 kwh. Kotitaloussähköä kuluttavat eniten valaistus, kylmälaitteet ja kodin elektroniikka. Sähkönkulutusympyrästä voi halutessaan keskustella yhdessä joka sektorista erikseen; mikä kuluttaa energiaa ja kuinka säästää sähköä ruuanvalmistuksessa (keitä vesi vedenkeittimellä, keittolevyn kokoinen kattila...), kylmälaitteissa (pakastimen sulatus...), viihde-elektroniikassa (laitteiden valmiustilat)... DIA 11: Vinkkejä energian säästöön - Tarkista huoneistosi lämpötila lämmityskaudella. Sopiva sisälämpötila on astetta, makuuhuoneessa riittää hieman alhaisempikin. Ota yhteyttä huoltomieheen tai taloyhtiöön, mikäli lämpötila poikkeaa tästä. - Kun tuuletat lämmityskautena, tee se tehokkaasti ja nopeasti ja mieluiten ristivedolla. - Sammuta laitteet kun et enää käytä niitä. Jopa 10 % kotitalouden sähköstä voi mennä hukkaan elektroniikkalaitteiden standby-tilan ylläpitoon. Laitteet kannattaa sammuttaa irrottamalla ne verkkovirrasta. Viihde-elektroniikka kannattaa kytkeä jatkojohtoon, jossa on katkaisin, näin kaikki laitteet saa helposti pois yhdestä napista painamalla. - Kiinnitä huomiota myös valaistukseen tyhjä huone ei valoja kaipaa! - Pese täysiä koneellisia ja asianmukaisella pesuohjelmalla. Mitä matalampi pesulämpötila sitä vähemmän energiaa kuluu! - Uusiutuvan energian käyttö sähkön tuotannossa vähentää hiilidioksidipäästöjä eikä kuluta luonnonvaroja. Nykyään on paljon ekosähkövaihtoehtoja ja monet niistä jo samanhintaisia kuin fossiilisilla polttoaineilla, kuten kivihiilellä tai öljyllä tuotettu sähkö. DIA 12: 7 ämpäriä kuumaa vettä päivässä Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 155 litraa vuorokaudessa. Asukkaiden veden kulutus vaihtelee kuitenkin huomattavasti toisen kuluttaessa 90 litraa samalla kun toinen tuhlaa peräti 270 litraa vuorokaudessa. Säästön mahdollisuus on siis merkittävä! Eniten vettä kuluu peseytymiseen ja wc-pöntön vetämiseen.

8 Noin puolet käytetystä vedestä on lämmitettyä. Veden säästö säästää ennen kaikkea energiaa. Energiaa kuluu veden lämmittämisen lisäksi runsaasti sen hankintaan ja pumppaukseen sekä jätevesien käsittelyyn. Vesi ei ole ilmaista! Keskivertoasukas maksaa veden käytöstään 25 euroa kuukaudessa (Vesiverto). DIA 13: Vinkkejä veden säästöön Veden käytössä on kyse paljon myös käyttötottumusten muutoksesta. Esimerkiksi kuinka pitkiä suihkuja olet tottunut ottamaan? Voisiko suihkussa käytettyä aikaa lyhentää? - Suosi ripeää suihkua ammeessa kylpemisen sijaan - Laita saippuoinnin ja hampaiden pesun ajaksi hana kiinni - Huomioi ja korjauta vuotavat vesihanat. Tiheä tippavuoto tarkoittaa lähes 30 kuutiota (m 3 ) tuhlattua vettä ja 75 euron lisälaskua vuodessa. Jatkuvasti vuotava WC-pönttö tuhlaa 3000 m 3 puhdasta vettä ja 7500 euroa vuodessa. - Monet sähkön ja lämpöenergian säästöä tavoittelevat toimet säästävät myös vettä. Esimerkkinä on pesukoneiden oikea käyttö ja lämpimän veden kulutus ylipäätään. DIA 14: 350 kiloa jätettä vuodessa Keskivertoasukas tuottaa pääkaupunkiseudulla 350 kg jätettä vuodessa (HSY Jätehuolto). Tästä noin puolet päätyy sekajätteenä kaatopaikalle. Kaatopaikalle joutuvaa sekajätettä ei voida enää hyödyntää materiaalina, toisin kuin kierrätykseen menevää jätettä. Samalla uusien tavaroiden tuottaminen kuluttaa luonnonvarojamme. Kaatopaikalla biohajoava jäte tuottaa kasvihuonepäästöjä ja hajuhaittoja. Kierrätetystä materiaalista valmistetaan uusia tuotteita. Kun käytetystä materiaalista tehdään uusia tuotteita, säästetään luonnonvaroja ja energiaa. Kierrätys säästää energiaa neitseellisen raaka-aineen käyttöön verrattuna teräs- ja tinapeltipakkausten valmistuksessa 75 % ja alumiinipakkauksissa 95 % (Keski-Suomen ympäristökeskus). Jätteestä joka ei kelpaa kierrätykseen voidaan myös valmistaa biokaasua, jota voidaan käyttää vaikka liikenteen polttoaineena, tai siitä voidaan tuottaa energiaa jätteenpolttolaitoksissa.

9 Jätehuoltomaksut ovat kallistumassa pääkaupunkiseudulla. Erilaisista jätehuoneen roskaastioista sekajäteastian tyhjentäminen on kalleinta. Hintaeroa tulee esim. biojäteastian tyhjentämiseen verrattuna yli sata euroa vuodessa (HSY:n jätehuoltohinnasto). Tehokkain tapa säästää jätekustannuksissa on vähentää kokonaisjätteen määrää ja tehostaa jätteiden lajittelua. Asukkaiden pihamaalle tai roskakatokseen hylkäämät huonekalut, polkupyörät ja muu romu voi tuoda kymmenien tuhansien eurojen lisäkustannukset taloyhtiölle vuosittain. Suurissa yhtiöissä summa voi olla jopa yli euroa vuosittain. Jätteiden keräämisen kustannukset vaikuttavat vuokraan. DIA 15: Vinkkejä jätteen vähentämiseen Keinoja jätteen määrän vähentämiseen on paljon. Esimerkiksi Helsingin alueen biojätteeksi päätyneestä aineksesta noin kolmasosa oli alun perin syötäväksi kelpaavaa (HSY: Rokka rikassa -raportti 2009). Jätteen määrän vähentämisessäkin voi aloittaa pienistä asioista, esimerkiksi kiinnittämällä ei mainoksia, kiitos! tarran oveen. Suuri osa jätteestä on erilaisia pakkauksia, joten kaupassa kannattaa valita moneen muovikääreeseen käärityn tavaran sijaan vähemmän pakattu tuote. Suosi kestotuotteita kertakäyttöisen sijaan ja isompia pakkauksia monen pienen sijaan (esim. litran jogurttipurkki monen pienen jogurtin tilalle). Ruuan suhteen kannattaa suunnitella ostoksiaan tarkasti ja käyttää hyödykseen pakastinta ruuan säilömiseen. Ylipäätään on hyvä miettiä mitä todella tarvitsee ja miten ostamiaan tuotteita käyttää. DIA 16: Kysymysdia Mitkä asiat toimivat taloyhtiössänne hyvin kestävän kehityksen näkökulmasta? Mihin asioihin taas pitäisi puuttua? Mitä sinä voisit asioille tehdä?

10 Pohdittavaksi: Miten talonne yhteishenkeä voisi parantaa? Jos asukkaiden osallistuminen on heikkoa, miettikää miten tilannetta voisi parantaa. Välillä voi myös pysähtyä miettimään onko jotain lisäetuja tai palveluita, jotka tekisivät asumisesta yhä parempaa ja josta voitaisiin olla valmiita maksamaan? Esim. jos remontin yhteydessä asukas voi vaikuttaa materiaalivalintoihin, niin se maksaa enemmän, mutta niin voisi kodin saada oman näköisekseen. DIA 17: Hyviä käytäntöjä Yhteiset siivouspäivät ulkona, pihakirppis, yhteisomistus, tavaranvaihtotori, tavaroiden ja palveluiden vaihtopiiri Talokirjasto Asukaskerho Viljelypalstat (www.kaupunkiviljely.fi) Laittakaa talonne ilmoitustaululle vihko tai perustakaa asukastoimikunnan palautelaatikko, johon asukkaat voivat vapaasti kirjoittaa ideoitaan ja toiveitaan asumisen suhteen. Näin asukkaiden ääni saadaan paremmin esille ja uusia ideoita harkintaan! Lisää esimerkkejä Onko Keke kotona? oppaassa, jonka voi lukea ja ladata verkosta DIA 18: Miten motivoin ja innostan itseäni ja muita Tässä voidaan keskustella siitä, miten esimerkiksi omassa taloyhtiössä tai työympäristössä voi innostaa ja motivoida kestävämpiin kulutusvalintoihin. Samalla pohditaan miten omaa motivaatiota voi ylläpitää ja mistä saa lisätietoja työnsä tueksi. Aikuisia voi syyllistää vähän, kolkutella omaatuntoa, mutta ei liikaa, koska liian suuret uhkakuvat lamaannuttavat. Voi myös vedota faktoihin (Miten voi säästää energiaa ja vettä? Miten lajitellaan oikein? Miksi kannattaa lajitella? Paljonko eri jätelajeja syntyy meidän talossa (kg, jäteastioiden lukumäärä jne)? Miten määriin vaikuttaa? Syntyneet säästöt euroina ja kiloina tai tyhjennyskertoina), rahaan (Paljonko taloyhtiö maksaa vedestä ja esim. kaukolämmöstä? Paljonko maksamme sähköstä, entä jätteistä?).

11 DIA 19: Linkkivinkkejä DIA 20: 4V-hankeen esittely Lisätietoa ja linkkejä: Onko Keke kotona? - opas ja muita materiaaleja kestävän asumisen tueksi: Kodin energiaopas, Työtehoseura, Motiva, Adato Energia Oy: Arvioi omaa sähkönkulutustasi: Energian säästäminen, Motiva: Energiansäästöviikko: Vihreä sähkö: Vertaa sähkön hintoja ja alkuperää: Lajitteluohjeita, Petra, jätteen synnyn ehkäisyn vinkkejä, vinkkejä veden säästämiseksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:

12 Kotilo-projektin materiaaleja, mm. lajitteluohjeita moneksi kieleksi: > materiaalipankki Reseptivinkkejä tähteistä: Astioiden lainaus, tilaa nukketeatteri, koulutuspalveluita, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sosiaalisesti kestävä kehitys ja tasa-arvo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: info.stakes.fi/iva/fi/toteutus/tunnistaminen/keke.htm Laske oma ekologinen jalanjälkesi mm.: KotiMIPS Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 43/2008: Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMATmallilla: Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö 20/2009:

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Laura Korhonen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Tämä on vuokratalojen asukkaille

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Taustamateriaali 2011 / www.4v.fi/julkaisut Milla Talja, 4V-hanke Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille ideoita ja työkaluja kestävän

Lisätiedot

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle Ville Heinilä, Hanna Lilja, Risto Saarikivi, Heidi Huvila, Minna Moritz Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiölle OHJELMATYÖ TARKISTUSLISTAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Lisätiedot

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen 2008 SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE 5 2 ENERGIA 6 2.1 Mitä tarkoitetaan energian säästämisellä? 6 2.2 Miksi energiaa on tärkeää käyttää

Lisätiedot

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE NUUKUUSVIIKKO 2013. MUISTIINPANOT OPETTAJALLE Luonnonvarojen säästäväinen käyttö diasarjan esittämisen tueksi Aloitussivu Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Opettajan opas. Taustatietoa energiansäästöstä ja interaktiivisesta W.Alopään Energiakoulusta. www.energiakoulu.fi/energiakoulu

Opettajan opas. Taustatietoa energiansäästöstä ja interaktiivisesta W.Alopään Energiakoulusta. www.energiakoulu.fi/energiakoulu Opettajan opas Taustatietoa energiansäästöstä ja interaktiivisesta W.Alopään Energiakoulusta www.energiakoulu.fi/energiakoulu Sisällysluettelo Opettajalle... 3 Johdanto: Energian tehokas käyttö säästää

Lisätiedot

Keke mukaan kuvioihin

Keke mukaan kuvioihin Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen Keke mukaan kuvioihin Vinkkejä kestävään järjestötoimintaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin 1 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN... 4 3. YMPÄRISTÖ...... 5 3.1. LIIKENNE...... 6 3.2. KULJETUS...

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Energiansäästö kouluissa

Energiansäästö kouluissa EURONET 50/50 max Energiansäästö kouluissa Opetuspaketti alakouluille Opettajan opas EURONET 50/50 max Energiansäästö kouluissa Opetuspaketti alakouluille Opettajan opas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Projektista

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Kalvo 8: Keskivertosuomalaisen liikenne: 17 tonnia vuodessa - Piirakkakuvaaja liikenteen ekologisesta selkärepusta: henkilöautoilun suuri osuus

Kalvo 8: Keskivertosuomalaisen liikenne: 17 tonnia vuodessa - Piirakkakuvaaja liikenteen ekologisesta selkärepusta: henkilöautoilun suuri osuus On suositeltavaa, että esitelmänpitäjä tutustuu kalvoselitteiden alla oleviin Nuukuusviikon kiertoartikkeleihin, joissa on paljon taustatietoa kotitalouksien luonnonvarojen kulutuksesta. Artikkeleiden

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto. Kestävän asumisen teesit taloyhtiöille

Suomen luonnonsuojeluliitto. Kestävän asumisen teesit taloyhtiöille Suomen luonnonsuojeluliitto Kestävän asumisen teesit taloyhtiöille 2 Suomen luonnonsuojeluliitto: Kestävän asumisen teesit taloyhtiöille Asuminen, liikenne ja elintarvikkeet ovat kolme tärkeintä kulutussektoria

Lisätiedot

KOTIEN ENERGIANKULUTUS

KOTIEN ENERGIANKULUTUS Käyttöveden lämmitys 14 % Asuntojen lämmitys 68 % KOTIEN ENERGIANKULUTUS Tilastokeskus, Energiatilasto Saunojen lämmitys 4 % Valaistus 5 % Ruoanvalmistus 1 % Kotien laitteet 9 % TÄHÄN TULEE SÄHKÖNKÄYTTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila 1 Sisällys Yhteinen ympäristö... 4 Luonto... 4 Luonnonsuojelu... 5 Luonnonsuojelualueet... 5 Rauhoitetut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE SISÄLLYS 2013 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino

Lisätiedot