Kunnanviraston valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanviraston valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantaina kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen/määrärahamuutokset 5 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen 6 Kehittämishankkeiden lainoitus 7 Teknisten päävastuualueen johtosäännön muuttaminen 8 Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen käsittely 9 Vaalien/kansanäänestysten äänestyspaikkatiedot 10 Hirvensalmelaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Maakuntaliiton perussopimuksen hyväksyminen 12 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/komppa Erkki ja Marja 13 Hirvensalmen kunnan omistajapoliittiset linjaukset 14 Ilmoitusasiat Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 15 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 16 Valtuutettujen esittämät asiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Kunnanvaltuusto Aika: klo Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä Riikka Kiesilä Pia Komppa Ahti Lindgren Pirkko Luntta Riikka Lång Juhani Manninen Jukka Manninen Anu Marttinen Maritta Oinonen Pentti Pylkkänen Hannu Ripatti Jarkko Sanisalo Tuija Tanttu Tenho Ukkonen Seija Väisänen Timo Marttinen, vj Muut läsnäolijat: Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Petteri Lahdelma, rehtori Riitta Manninen, vt. perusturvajohtaja Asko Viljanen, tekninen johtaja Heikki Isokääntä, elinkeinoasiamies 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Riikka Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jarkko Sanisalo Riikka Kiesilä

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS-kokouskutsun asia 1 Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuus- 1 ton toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Tästä kokouksesta on ilmoitettu päivätyllä kutsulla, joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Hirvensalmen Sanomissa on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN-kokouskutsun asia 2 Kvalt Pöytäkirja voidaan tarkastaa Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua esitys tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Riikka Kiesilä.

5 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN-kokouskutsun asia 3 Kvalt Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan 3 esitys asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Kunnanvaltuusto VUODEN 2009 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET kokouskutsun asia 4 Khall Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2009 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,94 euroa ja investointien määrärahaylityksiä ,40 euroa. Ylitykset ilmenevät liitteenä 1 olevasta taulukosta. Käyttötalouden nettomenot toteutuivat 100,1 prosenttisesti tulojen toteuduttua 101,9 prosenttisesti ja menojen 100,4 prosenttisesti. Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista tekijöistä: Perusopetus Ylitys ,77 euroa, nettototeuma 102,03 %, ylitys ,92 euroa. Bruttoylityksestä noin euroa aiheutui taloussuunnitelman mukaisista Perusopetus paremmaksi -hankkeista, joita olivat KELPO (erityisopetuksen kehittämishanke), OKE (oppilaanohjauksen kehittämishanke), PETRA (oppimisympäristöjen kehittämishanke) sekä kerhotoiminnan kehittämishanke. Hankkeet toteutettiin nettobudjetoinnilla eli täysimääräisesti saaduilla avustuksilla. Tästä johtuen perusopetuksen nettoylitys oli siis noin euroa, koska hankkeiden myötä tulotkin siis ylittyivät reilulla eurolla. Kuljetuskustannukset olivat arvioitua suuremmat, ylitys noin euroa. Kustannusten nousu oli arvioitua suurempaa ja kuljetusten määrä osin arvioitua suurempaa mm. Mikkelin ja valtion opetuspalveluiden ostojen myötä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden palveluiden järjestäminen; ylitys euroa. Malvaan koulun ylitys euroa johtui arvioitua suuremmista henkilöstökustannuksista. Kirjastotoimi Käyttötalouden toteuma 108,57 %, ylitys ,80 euroa. Ylityksistä noin euroa aiheutui yhteistoimintasopimuksen kohdasta 2.4, joka koski vuonna 2008 ansaittuja ja pitämättä olleita vuosilomia. Loput ylityksistä johtuvat asiantuntija-, tele- ja postipalveluista.

7 Kunnanvaltuusto Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen ylitys 2 033,35 euroa johtuu pääasiassa Herkkuja Hirvensalmelta kirjan painatuskustannuksista, joita ei ollut talousarvion tekovaiheessa tiedossa. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden ylitys ,95 euroa johtuu liikunta-alueiden ja urheilutoiminnan arvioitua suuremmista kustannuksista. Liikuntapalveluiden nettomenot kuitenkin alittuivat. Maaseututoimi Maaseututoimen ylitys, 2 919,65 euroa aiheutui pääasiassa sisäisten toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkioiden, sisäisten posti- ja telepalveluiden, koneiden ja laitteiden vuokrien sekä 120 tunnin maksullisen lomituksen ennalta arvioitua suuremmista kustannuksista. Saariston elinolojen kehittäminen Saariston elinolojen kehittämiseen varattujen määrärahojen ylityksen, 213,09 euroa, aiheutti pelastusliivien hankkiminen saarissa vakituisesti asuville nuorille. Ruokapalvelut Ylitys, ,71 euroa, johtui ennakoitua suuremmista Kuelmaksuista, uuden ruokalistan aiheuttamista budjetoitua suuremmista elintarvikkeiden kustannuksista sekä budjetoitua suuremmista kuljetuskustannuksista. Sairaalahoito Ylitys, ,29 euroa, johtui erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmasta käytöstä. Tekninen hallinto Teknisen hallinnon ylitykset johtuvat pääosin joukkoliikenteen arvioitua suuremmista matkustus- ja kuljetuspalveluista, ylityksiä ,74 euroa, joka oli 11,3 % enemmän kuin budjetoitu. Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen ylitys oli yhteensä ,66 euroa. Ylitykset johtuvat mm. seuraavista: Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin oli varattu euroa ja toteuma oli ,10 euroa. Vuoden aikana tehtiin mm. Elomaan koulun ilmanlaatututkimukset.

8 Kunnanvaltuusto Rakennusten lämmitys-, sähkö- ja vesimaksuihin oli varattu euroa ja käyttö oli ,18 euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrakustannuksiin oli varattu euroa ja käyttö oli ,44 euroa. Lisäksi ylitys johtuu myös terveyskeskuksen vuodeosaston tilojen muuttamisesta vuoropäiväkodiksi maksetuista urakan loppulaskuista yhteensä 8 952,61 euroa. Liikenneväylät ym. yleiset alueet Ylitys 6 689,51 euroa johtuu puistojen kunnossapitoon palkattujen työllistämistukihenkilöiden palkkakustannuksista, joihin on saatu vastaavasti työllistämistukea. Tuloja kertyi 3-kertaisesti budjetoituun ja nettototeumaprosentti olikin 97,9%. Rakennustarkastus Ylitys 7 077,42 euroa johtuu rakennustarkastuksen palkkakustannuksista. Tekniselle päävastuualueelle oli varattu vuodelle 2009 määrärahaa menoihin euroa ja käyttö oli ,36 euroa sekä tuloihin oli varattu euroa ja tuloja oli ,02 euroa. Talousarvion investointiosan ylitykset olivat yhteensä ,40 euroa. Sivistyslautakunnan koulutoimen irtain omaisuus ylitti talousarvioon varatun euron määrärahan euroa. Ylitys johtui oppimisympäristöhankkeen laitehankinnoista ja niiden käyttöön otosta. Teknisen lautakunnan muu talonrakennus ylitti budjetoidun euron varauksen ,22 eurolla. Ylitys johtui Aravatalon kolmen huoneiston remonteista. Julkinen käyttöomaisuus/puistot ja yleiset alueet investointeihin oli varattu vuodelle 2009 Suur-Savon rannan kunnostukseen euroa. Se ylittyi 3 542,88 eurolla. Määrärahan ylitys johtuu ruoppauslietteen kuivausta varten rakennetusta louhealtaasta. Linjojen rakentamiseen oli varattu budjetissa euroa. Toteuma oli ,30 euroa. Ylitys johtuu vanhojen jätevesipumppaamoiden automaation ja kaukovalvonnan asennus kustannuksista (korjausinvestointi Hirvensalmen Vesi Oy). Teknisen päävastuualueen investointiin oli varattu kaikkiaan vuodelle euroa, käyttö oli ,49 euroa.

9 Kunnanvaltuusto Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2009 talousarvion ylitykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Kvalt 4 Vuoden 2009 talousarvion ylitykset liitteenä 2. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2009 talousarvion ylitykset ja määrärahamuutokset.

10 Kunnanvaltuusto VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 5 Khall Vuoden 2009 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 4. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,53 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 100,44 %:sesti. Vuoteen 2008 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 4,26 %. Menoja kasvattivat henkilöstökustannusten ja yleisen hintatason nousu. Tilinpäätös osoittaa ,08 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,53 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 393 euroa. Vuoden 2008 vuosikate oli 378,5 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna otettiin uutta lainaa euroa. Lainoja lyhennettiin ,10 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 569 euroa/asukas, kun vuoden 2008 lopussa lainaa oli 518 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 18,59 ja Etelä-Savon kuntien 19,54 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2009 keskeisimmät investoinnit olivat jätevesipumppaamoiden rakentaminen, ,30 euroa. Vuoden 2009 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,03 euroa. Investointitaso oli huomattavasti edellisvuotta alhaisempi ja se on palaillut ns. normaalivuosien tasolle. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2008 investoinnit olivat ,47 euroa ja vuoden ,45 euroa. Verotulot olivat ,94 euroa ja toteutuivat ,94 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2009 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2010 vuoden 2009 verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on

11 Kunnanvaltuusto perusteltua arvioida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2009 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuivat euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,08 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: Tilikauden ylijäämä ,08 euroa kirjataan tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tark.ltk Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja Osmo Aalto antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2009 tilinpäätös voidaan hyväksyä - vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Kvalt 5 Tilinpäätös liitteenä n:o 3 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 4. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat esillä kokouksessa. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 tarkastuslautakunnan esityksestä (liite 4) sekä

12 Kunnanvaltuusto Vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätöksen - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla - Päättää vastuuvapauden myöntämisestä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille vuodelta 2009 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsenet Pirkko Luntta, Pentti Pylkkänen, Ahti Lindgren, Jukka Manninen, Maarit Honkanen ja Heidi Honkanen sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen ilmoittivat oma-aloitteisesti esteellisyytensä ja poistuivat päätöksenteon ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

13 Kunnanvaltuusto KEHITTÄMISHANKKEIDEN LAINOITUS - kokouskutsun asia 6 Khall Meneillään olevaan ohjelmakauteen perustuen toteutetaan, joiden tavoitteena on työllisyyden tukeminen, yritystoiminnan kehittäminen, kylien kehittäminen, nuorten hyvinvoinnin edistäminen jne. Hankeraha maksetaan viiveellä jälkikäteen, joten hallinnoijalla on oltava mahdollisuus sijoittaa hankkeeseen väliaikaisrahoitus. Kun hankkeen hallinnoijana on kunta, hoituu hankkeen talous osana kunnan taloutta ja tällöin kunta rahoittaa toimintaa myöhemmin saatavaa hankeavustusta vastaan. Toisin sanoen kunnan hankkeissa menot maksetaan ensin kunnan kassavaroista ja saadaan hankepäätöksen mukaisesti hankkeen päätyttyä takaisin. Kunnan lopulliseksi menoksi jää sovittu kuntarahoitusosuus hankkeesta esim. 20%. Yhdistyksillä ei yleensä ole mahdollisuutta rahoittaa hanketoimintaa muutoin kuin lainavaroin, koska hankeavustukset saadaan osittain jälkikäteen. Enintään 50% hankeavustuksesta on mahdollisuus saada heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Loppuosa hankeavustuksesta maksetaan toteutuneita kuluja vastaan jälkikäteen ja viimeinen erä hankkeen päätyttyä. Alueellinen kehittämistyö, jota hanketoiminta on, on määrätty osittain kuntien tehtäväksi. Kunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt toimivat hankkeiden vastuullisina toteuttajina ja sitä toimintaa on tuettava kaikin tavoin. Alkurahoituksen järjestäminen on pieni niihin hyötyihin nähden, joita hanketoiminnalla voidaan saada. Jotta kunnan kannalta hyödyllisten hankkeiden käynnistymistä ei estäisi hankehakijan oman rahoituksen puute hankkeen toteutuksessa, voitaisiin kunnan kassavaroista myöntää lainaa hankkeelle enintään 50% hankkeen julkisesta rahoitusosuudesta. Julkisella rahoitusosuudella tarkoitetaan esim. TE-keskuksen, Etelä-Savon liiton ja toimintaryhmän (Veej`jakaja ry ) myöntämää hankeavustusta. Kerrallaan hankelainaa voisi olla sidottuna enintään euroa/hanke. Laina-aika olisi hankkeen kestoaika, kuitenkin enintään kolme vuotta. Lainapäätökset tekisi kunnanhallitus.

14 Kunnanvaltuusto Kj. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuuden myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tilapäistä hankerahoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään euroa/hanke seuraavin ehdoin: - Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yhdistyksille - Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomaiselta hankerahoittajalta - Laina-aika on enintään kolme vuotta - Lainalle ei vaadita vakuutta - Laina on korotonta - Lainasta laaditaan velkakirja. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista lainan ehdoista. _ Kvalt 6 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tilapäistä hankerahoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään euroa/hanke seuraavin ehdoin: - Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yhdistyksille - Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomaiselta hankerahoittajalta - Laina-aika on enintään kolme vuotta - Lainalle ei vaadita vakuutta - Laina on korotonta - Lainasta laaditaan velkakirja. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista lainan ehdoista.

15 Kunnanvaltuusto TEKNISTEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN- kokouskutsun asia 7 Tekn.ltk Teknisten päävastuualueen johtosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että kunnanhallituksessa aikaisemmin päätetyt maaainesluvat siirretään rakennuslautakunnan päätettäviksi, esittely tekninen johtaja. Muutettu johtosääntö esillä kokouksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle teknisen päävastuualueen johtosäännön hyväksyttäväksi. Johtosääntö liitteenä nro 5. Khall Johtosääntöluonnos liitteenä 2. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan teknisen päävastuualueen johtosääntöluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 7 Johtosääntöluonnos liitteenä 5. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5. olevan teknisen päävastuualueen johtosäännön.

16 Kunnanvaltuusto HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN KÄSITTELY kokouskutsun asia 8 Rak.ltk Kokouksessa esitellään rakennusjärjestysehdotus muutoksineen. Rakennusjärjestysehdotus liitteenä nro 1. Vt. rak.tark. Rakennuslautakunta käsittelee uuden rakennusjärjestysehdotuksen ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta: Etelä-Savon ympäristökeskus Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin kaupunki / Ympäristöpalvelut Mikkelin kaupunki Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta Ristiinan kunta Joutsan kunta Kangasniemen kunta Rakennusjärjestykseen lisätään järvilämmön keruuputkien luvanvaraisuus. Lisäksi määritelmään lisätään venevajan/katoksen määritelmä. Muilta osin rakennusjärjestysehdotus hyväksyttiin. Rak.ltk Rakennusjärjestyksen lausunnot pyydetyiltä tahoilta ovat saapuneet. Lausunnoista on poimittu uuteen ehdotukseen oleelliset muutokset. Nämä muutokset on esitetty alleviivattuina muutetussa rakennusjärjestysehdotuksessa. Liite nro 1. Vt. rak.tark. Rakennusjärjestys esitetään edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Khall Rakennusjärjestysluonnos liitteenä 6. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan rakennusjärjestysluonnoksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

17 Kunnanvaltuusto Kvalt 8 Rakennusjärjestysluonnos liitteenä 6. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan rakennusjärjestyksen.

18 Kunnanvaltuusto VAALIEN/KANSAÄÄNESTYSTEN ÄÄNESTYSPAIKKATIEDOT kokouskutsun asia 9 Khall Vaalilain (Vaalilaki 714/98) kunnanvaltuuston on vuosittain tarvittaessa viimeistään huhtikuussa päätettävä äänestysaluejaosta. Hirvensalmella on ollut viisi äänestysaluetta, joiden äänestyspaikat ovat olleet: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi:Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hirvensalmi Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Hirvensalmella oli kunnallisvaaleissa 2008 äänioikeutettuja Äänioikeuttaan käytti tuolloin 1400 äänioikeutettua eli 67,6%. Ennakkoon äänensä antoi 33,1% äänestäneistä. Eduskuntavaaleissa 2007 ennakkoon äänesti 36,1% ja varsinaisena vaalipäivänä 31,6% äänensä antaneista. Kaikkiaan ääniä annettiin 1428 ja äänestysprosentti oli 67,8. Presidentinvaaleissa 2006 toisella kierroksella äänesti 74,3% äänioikeutetuista. Silloin annetut äänet jakautuivat ennakkoon 42,1 % ja varsinaisena vaalipäivänä ,2%. Hirvensalmen äänestysalueista viime vuosina kaikki muut paitsi Kirkonkylä ovat olleet ns. pieniä äänestysalueita. Pienten äänestysalueiden ennakko- ja vaalipäivän äänet on laskettu yhteen keskusvaalilautakunnassa vaalisalaisuuden säilyttämiseksi. Päätöksen ns. pienistä äänestysalueista tekee keskusvaalilautakunta. Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnasta muodostetaan tulevia vaaleja varten yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on Kirkonkylä: kunnanvirasto, Keskustie 2, HIRVENSALMI.

19 Kunnanvaltuusto Kvalt 24 Khall esitys Keskustelun aikana Hannu Ripatti esitti, että nykyinen äänestysaluejako säilytetään ennallaan. Esko Kekkonen kannatti Hannu Ripatin esitystä. Koska oli tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin avoin kädennostoäänestys, jossa kunnanjohtajan esitys sai viisi ääntä (Lempiäinen, Luntta, Kiesilä, Honkanen ja Pylkkänen) ja Hannu Ripatin esitys 2 ääntä (Kekkonen ja Ripatti). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanvaltuusto päättää, että kunnasta muodostetaan tulevia vaaleja varten yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on Kirkonkylä: kunnanvirasto, Keskustie 2, 550 HIRVENSALMI. Hannu Ripatti esitti Keskustan valtuustoryhmän esityksen, että kunnan alueella tulee järjestää kattava ennakkoäänestysmahdollisuus. Juhani Manninen ja Pentti Pylkkänen kannattivat Ripatin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tullut hallituksen esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät jaa ja jos ei voittaa, tulee Hannu Ripatin esitys valtuuston päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin jaa-ääni yksi ja ei-ääniä 20 (äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä 2). Puheenjohtaja totesi Hannu Ripatin esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi. Khall Hirvensalmen kunta on ilmoittanut valtuuston päätöksen vaalilain mukaisesti väestörekisterikeskukselle. Väestörekisterikeskus on todennut, ettei kunnanvaltuuston päätös ei suoranaisesti ota kantaa itse kunnanhallituksen esitykseen. Väestörekisterikeskus toteaa, että sille on toimitettava pöytäkirjanote, josta ilmenee selkeästi kunnanvaltuuston päätös äänestysalueiden osalta.

20 Kunnanvaltuusto Vaalilain mukaan huhtikuun loppuun mennessä tehdyt äänestysaluemuutokset tulevat voimaan Siten mahdollinen muutos olisi voimassa ensimmäisen kerran vuoden 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa. Kunnassa on selvitetty ennakkoäänestyksen järjestämistapoja. Joissakin kunnissa, joissa on ollut käytössä esim. kylillä kiertävä äänestysauto, on luovuttu siitä sekä kustannus- että käytännön syistä. Jo nyt niillä on vaikeuksia käydä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa, on mahdollisuus kotiäänestykseen. Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnasta muodostetaan tulevia vaaleja varten yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on Kirkonkylä: kunnanvirasto, Keskustie 2, HIRVENSALMI Kvalt 9 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että kunnasta muodostetaan tulevia vaaleja varten yksi äänestysalue, jonka äänestyspaikka on Kirkonkylä: kunnanvirasto, Keskustie 2, HIRVEN- SALMI

21 Kunnanvaltuusto HIRVENSALMELAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA kokouskutsun asia PT LTK 108 Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnankunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Lastensuojelusuunnitelman laatimisissa on työryhmä. Työryhmä koostuu moniammatillisista lasten- ja nuorten parissa työskentelevistä kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöistä sekä perusturva-lautakunnan että hallituksen jäsenestä. Hyvinvointisuunnitelma on liitteenä 6, perhepalveluopas liitteenä 7 sekä perhetyönesite liitteenä 8. Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, sekä esittää sitä edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Khall Liitteenä 2 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

22 Kunnanvaltuusto _ Kvalt 10 Liitteenä 7 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

23 Kunnanvaltuusto MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 11 Khall Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt liitteen 5 mukaisen perussopimusluonnoksen lähetettäväksi jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. Voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan Uusi on tarkoitus saada voimaan Keskeistä muutoksessa on laissa alueiden kehittämisestä (1651/2009) säädetty velvoite maakuntien yhteistoimintaan ja yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Laki tuli voimaan Perussopimuksen luvun 1 3 :ssä todetaan, että maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen muodostavat alueiden kehittämisestä annetun lain 12 :n mukaisten tehtävien hoitamiseksi Etelä- Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Perussopimuksen 4 :ssä todetaan, että päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään liittojen toimielinten yhtäpitävin päätöksin. Maakuntahallitukset hyväksyvät erikseen yhteistoimintasopimuksen, jossa tarkemmin sovitaan yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta. Toimielinten toimivallasta määrätään liiton hallintosäännössä. Maakuntaliitto toivoo kuntien valtuustojen käsittelevän perussopimusluonnoksen mennessä. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimusluonnoksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 11 Perussopimusluonnos liitteenä 8. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevan Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen.

24 Kunnanvaltuusto KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/KOMPPA ERKKI JA MARJA - kokouskutsun asia 12 Khall Hirvensalmen kunta omistaa Kuurankukka-tilan Monikkalan kylässä. Kunta on käynyt neuvotteluja noin 3190 m2 määräalan myymisestä lisämaaksi liitettäväksi Pellonpää-tilaan (1:45). Kauppahinta on euroa. Kauppakirjaluonnos liitteenä 6. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 12 Kauppakirjaluonnos liitteenä 9. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 9 olevan kauppakirjan.

25 Kunnanvaltuusto HIRVENSALMEN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET kokouskutsun asia 13 Khall Omistajapolitiikan tavoitteena on luoda hyvät ja edulliset palvelujen tuottamisedellytykset ja/tai saada sijoituksille riittävä tuotto. Omistajapolitiikalla pyritään tehostamaan kunnan omaisuuden käyttöä. Omistajapolitiikka ulottuu kunnan suoran omistuksen lisäksi tytärja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, joissa kunnalla on vaalittavana etujaan. Kunnan omistajapolitiikka toimii johtamisvälineenä, ja sille on asetettava selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla sen onnistumista seurataan. Onnistuminen edellyttää säännöllistä raportointia ja seurantaa sekä selkeää työn- ja vastuunjakoa. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden osalta asia päätetään myöhemmin, kun mahdollinen maakunnallinen energiayhtiöasia on selvinnyt. Hirvensalmen kunnan omistajapoliittiset linjaukset ovat liitteenä 7. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevat omistajapoliittiset linjaukset ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 13 Hirvensalmen kunnan omistajapoliittiset linjaukset ovat liitteen 10. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 10 olevat omistajapoliittiset linjaukset.

26 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT kokouskutsun asia 14 HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Khall Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Sen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009 on liitteenä 3. Kj. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2009 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kvalt 14 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009 on liitteenä 11. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä 11 olevan kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2009.

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot