HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 16/07 Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali Liite 1,2,3,4 Esitysl. liite Esitysl. liite Liite 5 Liite 6 Asiakirja- ja tietyt palvelumaksut Nimikirjan ylläpidosta luopuminen Sumpun alueen asemakaavoittaminen Kunnanviraston aukioloaika ja liukuva työaika Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Ympäristöministeriön päätös lunastuslupa-asiaan Ilmoitusasiat Lausunto toisen asteen koulutuksen kehittämiseen Esitetyt palkantarkistukset Johtoryhmän palkkaus Muut asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 348 ASIAKIRJAMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN K.hall 200 Kunnan talouden tasapainotusohjelmassa arvokori 1:ssa on todettu, että kunnanhallitus määrää keskusosaston palveluille palvelumaksun. Esimerkkeinä on mainittu kopiot, lausunnot, kokoustilat ym. Kunnilla on yleisesti käytössään julkisuuslakiin perustuvia taksoja alla selostetulla tavalla. Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta, pyynnöstä annettavasta todistuksesta tai muusta tulosteesta peritään 5. Maksu sisältää mahdollisen postitusmaksun. Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti: Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 15 Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 40 Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 90 Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 mukainen hinta. Mikäli tiedonhaku pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksua voidaan korottaa, enintään kuitenkin kaksinkertaiseksi. Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja tai pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta siinä on paljon asiakirjan eri osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia olisivat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta, -yhdistely- ja tulostusominaisuuksia. Kiireellisenä hakuna pidettäisiin alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista. Porrastettua kiinteää maksua sovellettaisiin myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

3 349 Erityistoimenpiteitä edellytetään tässä tilanteessa sen vuoksi, ettei asiakirja ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä. Säännöt, taksat, toimintakertomus, taloussuunnitelma, osavuosiraportit sekä muut vastaavat suunnitelmat ja asiakirjat 7. Opiskelija-alennus on 50 %. Kunnanjohtajan antamat etuosto- oikeustodistukset, luvat kiinnityksen myöntämiseen ja muut pyynnöstä annettavat todistukset 30. Hinnat sisältävät alv:n 22 %. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: www-sivut, kuntatiedote 1. kunnan omilta viranomaisilta 2. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi 3. asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annettavasta työ- ja palvelutodistuksesta. 4. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen 5. asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten 6. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvaa viranomaiselle säädettyä valvontatehtävää varten 7. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 8. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi 9. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse 10. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin 11. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta. Päätösehdotus: hyväksyy edellä esitellyn taksoituksen asiakirjoille.

4 350 NIMIKIRJAN YLLÄPITÄMISESTÄ LUOPUMINEN K.hall 201 Hailuodon kunta on pitänyt henkilöstönsä osalta nimikirjaa, minkä ylläpito ei enää moneen vuoteen ole ollut pakollista. Kunnallinen työmarkkinalaitos ei tule enää antamaan suosituksia nimikirjan pitämisestä tai jo annettujen suositusten ajan tasalla pitämisestä. Nimikirjan antamisesta henkilöstö hyötyy vähäisesti, sillä nimikirjan otteen rinnalle on tullut ansioluettelo eikä nimikirja korvaa palvelussuhteen päättyessä työtodistusta. Nimikirjojen ylläpidosta ei ole myöskään hyötyä kunnalle. Ehdotus: päättää, että Hailuodon kunta luopuu nimikirjan ylläpitämisestä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 351 SUMPUN ALUEEN ASEMAKAAVOITTAMINEN Khall. 202 Hailuodon kunnanvaltuusto on vahvistanut Hailuodon Marjaniemen osayleiskaavan. Kaava on lainvoimainen. Marjaniemen osayleiskaavan alueelle sijoittuvalle Ranta-Sumpun alueelle on esitetty kehittämissuunnitelma alueen vuokraoikeuden haltijoiden eli Syötekeskus Oy;n ja Rantasumppu Oy;n toimesta. Vuokraoikeuden haltijat ovat esittäneet asemakaavoitusprosessin käynnistämistä mahdollisimman nopeasti. Asiasta on käyty neuvottelu eri osapuolten ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen välillä Liite 1. Alueelle on suunniteltu Syötekeskus Oy:n ja Peab Seicon Oy:n toimesta lomaosakehotellin rakentamista. Suunnittelusta on vastannut ARKTON suunnitteluryhmä Oy. ARKTON on jättänyt tarjouksen asemakaavaprosessin työohjelmasta, aikataulusta ja työaika-arviosta. Liite 2. Neuvotteluissa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi kaavoittaa seuraavat tilat: o Tila K1018-9, omistaja Hailuodon kunta, jossa vuokraoikeuden haltijoina Syötekeskus Oy ja Rantasumppu Oy (rajoittuen Hannuksen rantalammin reunaan) o Tila 67:99, omistaja Osuuskauppa Arina o Tila 67:58, omistaja Hailuodon kunta (rajoittuen Hannuksen rantalammin reunaan) Asemakaavoitettava alue on rajattu Marjaniemen osayleiskaavakartalle ja tilakartalle. Liite 3. Kaavoittaja on tehnyt asemakaavaprosessista kuvauksen sekä laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi aikatauluineen. Liite 4. Alueella ei ole asemakaavoituksen vaatimaa pohjakarttaa, joka joudutaan ostamaan lisätyönä. Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus 1) päättää hyväksyä kaavoittajan tekemän tarjouksen ja tilaa kaavoitustyön ARKTON suunnitteluryhmä Oy:ltä ja esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2008 talousarvioon tarvittavan määrärahan varaamista. Menokohta budjetoidaan seuraavasti: kustannuspaikka Sumpun asemakaava Menot Tulot Netto ) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kaavoitussopimuksen Syötekeskus Oy;n ( omistaa myös Rantasumppu Oy;n) ja Osuuskauppa

6 352 Arinan kanssa periaatteella, että kaavoituskustannukset (pl. pohjakartta) jaetaan lopullisten asemakaavaan syntyvien rakennusoikeuksien suhteessa ja yllä esitetyn budjetoinnin periaatteita noudattaen 3) tilaa kunnan kustannuksella kaavoitettavalle alueelle pohjakartan, arvio 4200 euroa(alv 0). 4) asettaa MRL 63 mukaisesti tarkennetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kunnanviraston tekniseen toimistoon ajalle ja ilmoittaa siitä kuntatiedotteessa ja Rantalakeuslehdessä vireille tuloilmoituksen mukaisella tavalla. 5) Velvoittaa kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan valmistelemaan kaavoitusprosessia eteenpäin työohjelman mukaisesti annettuja aikatauluja noudattaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 353 KUNNANVIRASTON AUKIOLOAIKA JA LIUKUVA TYÖAIKA K.hall 203 Kunnanvirasto on nykyisin auki maanantaista perjantaihin klo Keskusteluissa on ollut esillä aukioloajan muuttaminen siten, että kunnanvirasto olisi avoinna maanantaista perjantaihin Tämä liittyisi liukuvan työajan käyttöönottoon siten, että aukioloaika on sama kuin henkilökunnan pakollinen työaika. Toisaalta aukioloajan ulkopuoliseen aikaan voi keskittää tiettyjä tehtäviä. Asiakaspalvelua voidaan edelleen hoitaa myös muuna aikoina sovittaessa ja suoriin numeroihin soittamalla. Liukuva työaika tarkoittaa sitä, että yksittäinen työntekijä voi sovitussa rajoissa päättää työnsä alkamis- ja päättymisrajankohdasta. Liukuvassa työajassa määritellään kiinteä työaika(mistä mihin kellonaikaan työntekijän on oltava työpaikalla) ja liukumarajasta (minkä kellonaikojen välillä työntekijä voi tulla töihin ja sieltä lähteä). Lisäksi on oltava maininta lepoaikojen sijoittamisesta sekä työajan alitusten ja ylitysten enimmäismäärästä. Vuorokautinen liukuma, lyhennys tai pidennys voi säännösten mukaan olla enintään kolme tuntia. Liitteenä olevassa sopimuksessa on työajan alkaminen määritelty välille 6:30 ja 9:00 ja päättyminen välille 15:00 ja 18:00. Päätösehdotus: päättää, että kunnanviraston aukioloaika lähtien on 9-15 ja hyväksyy liitteen mukaisen liukuvan työajan järjestelyn samasta ajankohdasta. Liite 1. päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. työajan seurantajärjestelmän selvittämisen osalta.

8 354 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO K.hall. 204 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston jokin päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on tällöin viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuusto käsitteli seuraavat asiat 41 kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyminen 42 kunta- ja palvelurakennesuunnitelman toimeenpanosuunitelma 43 talouden toteutuma erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin yhdistäminen/lausunto 45 sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen käsitellyt asiat 48 Verontasaus- ja varausrahaston säännön kumoaminen 49 Tuloveroprosentin ilmoittaminen 50 Kiinteistöveroprosentit Perhepäivähoitajine palkkaaminen 52 TITUS- hankkeeseen osallistuminen 53 Sairaankuljetussopimuksen irtisanominen/tiedoksi 54 Ensivastetoiminnan järjestäminen vuonna Fysioterapeutin toimi/haettavaksi ilmoittaminen 56 Vastaavan lääkärin tehtävä/ haettavaksi ilmoittaminen 57 Takauksen myöntäminen Hailuodon Vesihuolto Oy:lle 58 Päivähoitolasten vanhempien kirje/tiedoksi Päätösehdotus: toteaa, että päätökset voidaan panna täytäntöön säädetyssä järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 355 LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUNASTULUPA- ASIAAN/YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS K.hall 103. Pohjois-Pohjnamaan ympäristökeskus aikoo lunastuslain nojalla lunastaa valtiolle tilasta Riestenmetsä Rno 32:30 yhteensä 1.35 ha alueen luonnonsuojelutarkoituksiin. Liitteenä on Ympäristökeskuksen kirje. Lunastettava alue kuuluu Natura 2000 verkostoon. Ympäristökeskus ja maanomistaja eivät ole päässeet sopimukseen alueen lunastamisesta neuvotteluteitse. Lunastusluvan myöntää ympäristöministeriö. Mikäli ympäristökeskus saa lunastusluvan, lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja 2 uskottua miestä. Toimituksen perusteella julistetaan lunastuspäätös, jossa määritellään lunastettava omaisuus ja korvaukset. Ennen lunastusluvan antamista on lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuksien haltijoille, kunnalle ja maakunnan liitolle varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. Päätösesitys: Hailuodon kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Oulun seudun yleiskaavan mukaan alueella noudatetaan kaavamerkintää SL eli alue on varattu luonnonsuojelutarkoituksiin Hailuodon kunnanhallitus painottaa lausunnossaan seuraavaa: luonnonsuojelualueiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää neuvottelumenettelyä alueita hankittaessa tulee kiinteistöistä maksaa niiden todellinen käypä hinta käyvän hinnan määrittely tulee tapahtua riippumattoman osapuolen toimesta, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 11. Kaarina Kurikka poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. K.hall 205 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on lähettänyt ympäristöministeriön päätöksen tiedoksi. Ympäristöministeriö on antanut valtiolle luvan lunastaa alueen luonnonsuojelutarkoituksiin. Päätös esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: merkitsee tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti Kaarina Kurikka esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi

10 356 ILMOITUSASIAT K.hall ) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen: Nimi ja tunnus: Nuottaperän luonnonsuojelualueet I ja II, suostumuksen antaja: Tyyne Pramila 2) Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 3) Pohjois-Pohjanmaan liitto : Maakuntahallituksen pöytäkirja 8/2007 4) Viranhaltijapäätökset:Matti Soronen. henkilökohtaiset lisät , Hannu Haapala: Suostumus jakomerkki nimisen tilan kiinnittämiseen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 357 LAUSUNTO TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESTÄ Sivistysltk 56 Oulun seudun seutuhallitus on pyytänyt kokouksessaan ( 74) Oulun seudun kuntien ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän lausunnot muistiosta Oulun seudun toisen asteen koulutuksen kehittäminen, jonka selvitysmies Pekka Pasanen on laatinut (liite 1). Lausunnoissa toivotaan otettavan kantaa erityisesti siihen, mikä esitellyistä kolmesta vaihtoehdosta on paras Oulun seudun toisen asteen koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Lausuntoja pyydetään mennessä. Muistiossa käsitellään erityisesti lukiokoulutuksen nykytilaa, tavoitetilaa ja kehittämisvaihtoehtoja. Esitetyt kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat: 1) nykyinen järjestämistapa seudullista koordinaatiota lisäten 2) seudullinen verkostolukio, jossa lukiokoulutus kootaan yhdelle seudulliselle järjestäjälle 3) seudullinen toisen asteen koulutus, jossa sekä lukiokoulutus että ammatillinen koulutus kootaan samalle seudulliselle koulutuksen järjestäjälle. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi seuraavan lausunnon: Toisen asteen koulutuksen kehittämisessä lienee seudullisella verkostolukiolla paremmat edellytykset vastata lukiokoulutuksen haasteisiin kuin nykyjärjestelmällä, jossa lukiokoulutusta järjestää seudun seitsemän kuntaa. Seudullisella verkostolukiolla on mahdollista tehostaa resurssien käyttöä, lisätä verkko- ja monimuoto-opetusta, lisätä valinnanmahdollisuuksia, erityispalveluja ja erikoistumista, parantaa opintojen ohjausta. Seudullisen verkostolukion toteuttamista hidastaa tällä hetkellä valtionosuuksien pieneneminen, kun pienten lukioiden yksikköhinnan korotusta ei saada seutulukioon siirryttäessä, mutta valtionosuusuudistuksessa voi asia korjaantua. Verkko-opetuksen lisääntyessä saattaa hailuotolaisilla lukio-opiskelijoilla olla tulevaisuudessa mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan omalla paikkakunnalla. Hyväksyttiin yksimielisesti K.hall 207 Päätösehdotus: hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen annettavaksi lausunnoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 358 TOIMITETUT PALKANTARKISTUSPYYNNÖT K.hall 208 Kunnanhallitukselle on toimitettu 6 palkantarkistuspyyntöä talousarvion Yleisessä osassa esitetyllä tavalla. Esitetyt pyynnöt liitteenä, jossa osiin alustavat ratkaisuesitykset. Tarkennetut päätösesitykset annetaan kokouksessa. Päätösehdotus: Kunnanhallitukselle jaettiin kokouksessa valmisteltu esitys Palkantarkistusperusteista. Liite 5 Hyväksyttiin liitteen mukaisella tavalla.

13 359 KUNNAN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN Khall 209 Perusturvajohtaja Pirkko Lastikka on toimittanut kunnanhallitukselle kirjeen (liite), jossa pyytää omaa peruspalkkaa tarkistettavaksi alkaen. Kunnanjohtaja on valmistellut esityksen kunnan johtoryhmän palkkojen tarkistamiseksi alkaen (liite) Päätösehdotus: päättää tarkistaa kunnan johtoryhmän palkkoja oheisen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 6. Hannu Haapala jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Matti Soronen. Kunnanjohtaja Matti Sorosen palkantarkistus suoritetaan tammikuussa 2008.

14 360 MUUT ASIAT Khall 210 Hallituksen varapuheenjohtaja Kalevi Tönkyrä otti esille kuntatiedotteeseen liittyvät ongelmat. Marraskuun tiedotteessa esiintyi runsaasti virheitä ja epäjohdonmukaista asioiden ryhmittelyä erityisesti teknisen toimen ilmoitusten osalta. Todettiin kuntatiedotteen kehittämistarve laadun varmistamiseksi. Tiedoksi: Saija Marjaniemi, Johtoryhmä Toimeksi: kunnansihteeri Haapala

15 361 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 203,205,206,207,210 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 200,201,202,204,208,209 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm:

16 362 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

17 363

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot