Ruskeasuon. kaupunginosapolku. J Y R K I E R R A Ruskeasuo-Seura ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskeasuon. kaupunginosapolku. J Y R K I E R R A Ruskeasuo-Seura ry"

Transkriptio

1 Ruskeasuon kaupunginosapolku J Y R K I E R R A Ruskeasuo-Seura ry

2

3 Rusk uskeasuon kaupunginosapolk aupunginosapolku

4

5 Rusk uskeasuon kaupunginosapolk aupunginosapolku Kaksi polkua kaupunginosasi rak akenne ennettuun ympäristöön, historiaan ja luontoon. oon.

6 Oppaan laatija: Jyrki ki Erra Oppaan kus ustant antaja: aja: Rusk uskeasuo-seur easuo-seura a ry Painopaikk ainopaikka: a: Oy Trio-Of rio-offse set t Ab, b, Helsinki 1.. painos 2010

7 Sisällys Polk olku 1 Kar artt tta 08 Ter erve vetuloa lenkille! Kurkipatsas Ratsaspuisto Raisiontien kor ortt ttelik elikok okonaisuus onaisuus Rusk uskeasuon ensimmäiset t kerr erros ostalot Kiskontien kor ortt ttelik elikok okonaisuus onaisuus Invalidisäätiön alue Galleria Ortonin teospuis eospuisto Rusk uskeasuo-puiden suurkaupunki Karjalan yhteisk eiskoulu Kor orois oistentien kor ortt ttelik elikok okonaisuus onaisuus Folkhälsan 31 Polk olku 2 Kar artt tta Ratsastushalli tushalli Ratsastav ava a poliisi Rusk uskeasuon linnut Kesk eskuspuis uspuisto maailmansodan linnoitusvallit allit Kiskontien omakotialue otialue Sauvontie 6, vanhaa Rusk uskeasuot easuota Ajurikylä, historia oria havisee Siirtolapuut olapuutar arha ha Punamäki 16, yhä tallella Kympin päättäri Rusk uskeasuon pienoismalli Lankarullakioski arullakioski Kalliolle kukk ukkulalle, ulalle, tähtitalot Tilkk ilkka 63

8 Ruskeasuo-polku 1 8

9 Tervetuloa lenkille! Ter erve vetuloa lenkille kotik otikaupunginosaasi Rusk uskeasuolle! Tämän pikku oppaan sivuilla sinulle tarjot arjotaan aan kaksi polkua kaupunginosaasi. Polk olku 1 on lyhyt yt ja reippaasti kävellen kierrät sitä seurat aten Rusk uskeasuon ydinalueen n. 30 minuutissa. Polk olku 2 on hiukan pidempi ja se johdattaa aa reippailijan Rusk uskeasuon ympäri runsaassa tunnissa. Molemmat polut tarjoav arjoavat at sinulle lenkilläsi raittiin ilman lisäksi lyhyen katsauksen Rusk uskeasuon historiaan, näkymiin, luontoon oon ja kaupunginosasi erityispiirteisiin. eisiin. Sivuille on sijoitettu ttu kar artat at kulk ulkuasi uasi ohjaamaan ja siten, että reitti jatkuu aukeamalt eamalta a toiselle. Polun 1 reittikar artt tta on viereisellä sivulla, polun 2 kar artt tta on sijoitettu ttu kirjasen keskiauk eskiaukeamalle eamalle (s.32-33). Voit tietenkin enkin myös yhdistellä reitit mielesi mukaan. Vaikk aikka a kaupunginosamme palvelutarjont arjonta a on niukka, löytyy retk tkeilijän iloksi myös muutama tauk aukopaikk opaikka, a, jossa voi virkis kistyä kahvik ahvikupillisella, myös nämä on merkitty oppaaseen. Tämä opas on maksuton, sen on kaupunginosan asukkaiden aiden käyttöön tuottanut Rusk uskeasuo-seur easuo-seura a ry, oman kaupunginosasi asukasyhdis asyhdisty tys. Reipas eipasta a lenkkiä! 9

10 Kurki-patsas, Pirkko Nukari 2003 Ruskeasuo-polku 1 10

11 1. Kurkipatsas Rusk uskeasuon kaupunginosan tunnuslinnuksi valik alikoitunut kur urki, suon valtias, joka komeilee myös asukasyhdis asyhdistyksen logossa, sai oman patsaansa Ratsaspuiston länsipäätyyn vuonna Pronssisen Kurki on laskeutunut -patsaan tekijä on kuv uvanveis anveistäjä Pirkk kko Nuk ukari. Hänen näkem emyksensä mukaan kur urki on myyttinen lintu, joka mahdollisesti on joskus tepas epastellut ellut Rusk uskeasuon alavalla alla kos osteikk eikkoalueella. Tait aiteilija ker ertoi saaneensa innoituksen patsaaseen näkemäs emästään suuresta kur urkipar kiparves vesta ja Egyptin muinaistait aitees eesta, jossa kookk ookkaat linnunsiivet suojelivat at kuningat uningatar ar Hatsephsutia. Tait aitelija Nuk ukari suunnitteli tar arkoituksella patsaan katsomissuunnan kohti Rusk uskeasuot easuota. a. Ehkäpä majestee eettinen kur urki suojelee kaupunginosan asukkait aita? a? Kaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikka a on kur urkipatsaan luona ja molemmat lenkit myös lopulta päättyvät samaan paikkaan. aan. Ennenkuin lähdet t kohti etappia numero 2, katsele hetki ylvästä ja ilmeikästä lintupatsasta. a. Sen siipien väli on yli kolme metriä. Kysym symys: s: Löysitkö tait aitelijan jalanjäljen, joka ennen patsaan pronssiv onssivalua on painunut märkään saveen? 11

12 Ratsaspuiston omenapuu. Ruskeasuo-polku 1 12

13 2. Ratsaspuisto Ratsaspuisto valmis almistui kahdessa vaiheessa nykyiseen laajuuteensa vuosina Rusk uskeasuo-seur easuo-seuran an kaupungille esittämä ajatus puiston rak akent entamises amisesta a on kuit uitenkin huomattav avas asti vanhempi, melkein ein seuran ikäinen. Ensimmäiset ajatukset t kaupunginosan asukkaiden aiden vapaamuot apaamuotois oisten ryytimaiden muuttamises amisesta puistoksi esitettiin ttiin jo v Puiston on suunnitellut kaupungin t toimeksiannos oimeksiannosta maisema-arkkit kkitehti Eeva Byman maisema- arkkit kkitehdit Byman & Ruok uokoselt oselta. Puisto jakautuu autuu toiminnallises oiminnallisesti moneen osaan. Osa alueesta a on var arattu attu istusk tuskelulle, osa pienten lasten hiekkalaatikk alaatikkoleik oleikeille eille ja osa isompien lasten leikkilaitteille. eille. Nimensä mukaises aisesti puistos osta löytyy ponipatsaita a ja jättiläismäisiä hevosenk vosenkenkäk enkäkuvi- oita. Yksi puiston tar arkoitus on toimia myös osana kaupungin estee eetön ympäristö -pr tö -projektia. Puiston kar artt tta sijaitsee kesk eskeises eisesti pienessä kat atoksessa, jossa eri toiminnot on kirjoitettu ttu myös pistekirjotuksella. Kasviv asvivalik alikoima on siten valittu, että kasvien tuoksut olisivat selvästi aistitt tittavissa. Kirjatoaut oautolla olla on pysäkki puiston pohjoisreunalla KIskontien ja Raisiontien risteyksessä. Huomasitko?: o?: Näkövammaisia var arten on puiston sisäänkäynnit merkitty kohopint ohopintaisilla nappulalaatoilla. 13

14 Raisiontien asukkaita ovat olleet mm. Leo Linkovesi (kuva) pikaluistelun maailmanmestari v. 1973, muusikko Seppo Hovi (kuva), kirjailija Taru Stenvall Marski-aiheisine kirjoineen, kapellimestari, professori Tauno Hannikainen, sarjakuvapiirtäjä Joonas ja muotiateljé Puiston omistajatar Bertha Puisto, monet missikisat puvustanut. Ruskeasuo-polku 1 14

15 3. Raisiontien korttelikokonaisuus Olet t Ratsaspuiston polulla ja kävelet t itään. Vasemmalla puolellasi kohoaa Raisiontien kor ortt ttelik elikok okonaisuus, onaisuus, Rusk uskeasuon ensimmäinen yhtenäinen kerr erros ostalojen aluekok okonaisuus onaisuus kolmes olmesta. Se oli ARAVA-järjes -järjestelmän elmän var arhainen tot oteutus ja herätti valmis almistuessaan paljon myönt yönteis eistä huomiota. Kuuluihan alueeseen asuinrak akennus ennusten lisäksi oma lämpökesk eskus, pesula mankeleineen, lastent entar arha ja elintar arvik vikeliik eliike e sekä kemik emikaliok aliokauppa. auppa. Rakennus ennusten arkkit kkitehtuuri edustaa 1950-luvun rak akennus ennustapaa parhaimmillaan. Suunnittelijoina toimiv oimivat arkkit kkitehdit Woldemar Baeckmann ja Hugo Harmia. Kor ortt ttelik elikok okonaisuus onaisuus on hyvin säilynyt, yt, jopa lämpökesk eskuksen vanhas anhasta a savupiipusta, a, Rusk uskeasuon maamerkis kistä, huolehdittiin korjaamalla se v Olet t saapumassa Rusk uskeasuon päiväkodin luokse, Raisiontien päähän. Päiväkoti on osa kor ortt ttelik elikok okonaisuutt onaisuutta, a, se on rak akenne ennettu v Jos lähdet t Rusk uskeasuon kaupunkipolulle numero yksi eli lyhyelle elle lenkille, suuntaa kulk ulkusi usi Raisiontielle. Jos valitse alitset t polun numero kaksi, suuntaa Ratsastien tien kautt autta a kohti Ratsastushallia tushallia ja siirry y oppaan sivulle 35. Polk olku u kakk akkosen kar artt tta on aukeamalla Tiesitkö: Ratsastielläkin tielläkin on aikoinaan 1950-luvulla kulk ulkenut raitio aitiovaunu. aunu. Vaunusuoja sijaitsi ratsas atsastusmaneesissa. tusmaneesissa. 15

16 HOK sijaitsi Raisiontien ja Kiskontien kulmassa, Elanto puolestaan Nousiaistentien ja Kiskontien kulmassa. Ruskeasuo-polku 1 16

17 4. Ruskeasuon ensimmäiset kerrostalot Käveltyäsi kauniis auniisti kaar aartuile tuilevaa Raisiontietä, tä, joka paikoin on koris oristeltu kauniilla liuskekivipengermillä, saavut Raisiontien ja Kiskontien risteykseen. Risteyksen talo, Raisiontie 1,, on Rusk uskeasuon vanhin asuinkerr erros ostalo. Piirustukse tukset t on päivätty vuonna 1947 ja rak akennus v valmis almistui seuraav aavana ana vuonna. Tämä olikin tärkeää, sillä rak akennuksessa sijaitsi HOK:n elintar arvik vikeliik eliike, e, valmiina paikallaan allaan vas astaanott aanottamaan amaan uuden kaupunginosan asukkaat. aat. Kilpailevan an Elannon tilat avattiin attiin v naapurissa Nousiais ousiaistentie 2:ssa. Rusk uskeasuon kadunnimiksi ehdotettiin ttiin alunperin sotien aikais aisten tais aistelupaikk elupaikkojen nimiä. Asiaa pidettiin kuit uitenkin poliittisesti ti liian arkaluont aluontoisena. oisena. Nimet t valittiin var arsinais- suomalaisesta a paikannimis annimistös töstä. tä. Raisiontie (Kannaksentie) Kiskontie (Suomussalmentie) Par arais aistentie (Kollaantie) Nousiais ousiaistentie (Summantie) Maskuntie (Taipaleentie) Tenholantie (Tolv olvajär ajärventie) Tunnis unnistitk titko?: Päiväkoti Rusk uskeasuon pihalla Raisiontien varrella kasv asvaa aa erikoinen taalaink aalainkoivu. 17

18 Ruskeasuo-polku 1 18 Nousiaistentien asukkaita, entisiä ja nykyisiä: näyttelijä Aino Lehtimäki, ministeri Tuija Brax, alinna Kiskontien asukas Matti E. Mäkelä, kirjailija ja merihistorioitsija. Kiskontien korttelikokonaisuus valmistui v

19 5. Kiskontien korttelikokonaisuus Lähdet t seuraamaan polkuasi nyt kohti pohjoista, pitkin Kiskontie ontietä. tä. Kiskontien alkupään parilliset talot muodostav avat at kaupunginosan toisen kor ortt ttelik elikok okonaisuuden. onaisuuden. Nämä roisk oisker erapatut talot liuskekivisokk ekivisokkeleinen eleinen suunnitteli arkkit kkitehtit ehtitoimis oimisto Hytönen & Luukk uukkonen 1940-luvun lopussa. Kiskontie on Kor orois oistentien ohella toinen Rusk uskesuon kok okoojak oojakaduis aduista. a. Birger Brunilan v v laatiman asemakav avaan aan periaate e oli rak akent entamisen väljyys s ja luonnonmukaisuus. Kadut noudattav avatkin atkin maastonmuot onmuotoja oja ja rak akennus ennusten väliin jää suuria luonnonmukaisia piha-alueita. a. Tämä käy erityisen hyvin ilmi Kiskontieltä kohti Kesk eskuspuis uspuistoa haarautuvien autuvien Nousiais ousiaistentien ja Maskuntien pihoilla. Käyhän kur urkis kistamassa! Kiskontien asukkait aita a ovat olleet t mm. taidemaalari Mikael Stierncreutz mannekiinivaimonsa aimonsa May-Brit Seitav avan an kanssa sekä merihistorioitsija Matti E. Mäkelä. Nousiais ousiaistentiellä asuivat at teatt eatterilaise erilaiset t Leif Wager balettit ttitanssijapuolisonsa Eva Hemmingin kanssa sekä radioääni, näyttelijä Aino Lehtimäki, pakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjä Ilkka Kuusisto. Ministeri Tuija Brax on Nousiais ousiaisten- tien nyky ykyasukk asukkait aita. a. Maskuntien pariisilaisin lienee ollut mannekiinikaunot aunotar ar Anna-Liisa Ruotsi. Huomasitko?: o?: Kiskontien länsireunalla kasv asvaa aa komea rivi hevosk voskas astanjoit anjoita. a. 19

20 Invalidisäätiö Kiskontieltä nähtynä Ruskeasuo-polku 1 20 Rusk uskeasuon koulu Respect especta Orton

21 6. Invalidisäätiön alue Invalidisäätiön rak akennusk ennuskompleksi hallitsee kor orkealt ealta a kalliolt allioltaan aan pohjoisen Rusk uskeasuon näkymiä. Talvisodan päätyttyä v valtioneuvos altioneuvosto o asetti komit omitean suunnittelemaan sotainv ainvalidien alidien kunt untoutus outusta. Säätiö perustettiin ttiin v ja Eino Forsmanin piirustus tusten mukaan valmis almistuneen rak akennuksen vihkiäisiä juhlittiin v tasav asavallan allan presidentti Risto Rytin läsnäollessa. Sairaalalla aalalla oli erittäin merkittävä osuus sodissa vammautuneiden hoidossa ja kunt untoutuksessa. Jo 1940-luvulla sairaalassa aalassa alettiin hoitaa sodissa vammautuneiden ohella myös siviilipotilaita. a. Invalidisäätiön nimi muutettiin ttiin sairaala aala Ortoniksi v Alueella sijaitsevat at myös Rusk uskeasuon koulu ja Prot oteesisäätiö Respect especta. Rusk uskeasuon koulu, alunperin nimeltään Raajarikkois oisten koulu aloitti toimint oimintansa v Eino Forsmanin suunnitte- lemissa tiloissa. Rakennus ennusta on laajennettu kahdes ahdesti, 90-luvulla ja v Prot oteesisäätiö Respect especta muutti Invalidisäätiön suojista omiin, v valmis almistuneisiin tiloihin. Matala ala rak akennus sijaitsee tontin pohjoisreunalla. Sen edestä lähtee ruskeasuolais easuolaisten en oma bussilinja numero

22 Yläkuva: Veikko Nuutinen: Sotka, alla vas.: Hannu Sirén: Varjo, alla oik.: Ukri Merikanto: Kohisten Ruskeasuo-polku 1 22

23 7. Galleria Ortonin teospuisto Kun nyt olet t kavunnut sairaala aala Ortonin kor orkealle kalliolle, kannatt annattaa aa myös vierailla Ortonin tak akapihalla apihalla sijaitsevassa assa teospuis eospuistossa. ossa. Käynti puistoon on hieman mutkikas. Sairaalan aalan ollessa auki, pääset t etupihalt tupihalta a B-oves vesta kulk ulkemalla r rak akennuksen läpi tak akapihalle apihalle puistoon. Vaiht aihtoeht oehtoises oisesti pääset t kiertämällä lähes kok oko Ortonin ympäri Kesk eskuspuis uspuiston puolelta. Kolmas vaiht aihtoeht oehto o on lähteä jo Kiskontieltä (viitta Kiskontie 15) oikealle kohti Ortonia ja tait aiteen kallioit allioita. a. Teospuis eospuisto o avattiin attiin v Siellä on viereisellä sivulla esiteltyjen eltyjen lisäksi teoksia mm. seuraavilt aavilta kuv uvanveis anveistäjiltä: Anter ero Toikk oikka, 16.barrik 6.barrikadi adi ja Babel Matti Nurminen, Rajalla Jari Juvonen, Lähellä ja kauk aukaa aa Kimmo Pyykkö, Musta lintu Ossi Somma, Globalisaatio Radoslaw Gryt yta, Palanen Pekk ekka Kauhanen, Velj puol Matti Nurminen, Rajalla Kaisu Koivis oivisto, o, teos sarjasta a Vaihdokk aihdokkaat aat Barbara a Tieaho, Ammoise Ammoiset t ajat Taidepuis aidepuistossa kiertely ely on maksutont onta. 23

24 Makedonian mänty Paraistentiellä ja Kiskontien varren koristepensaita. Ruskeasuo-polku 1 24

25 8. Ruskeasuo-puiden suurkaupunki Taidepuis aidepuiston jälkeen on aika a jatkaa aa matkaa, aa, suunnata a alas sairaala aala Ortonin mäkeä, ohittaa opiskelija-asunnot Tenholantien molemmin puolin ja suunnata a SIWAn ohi aina Par arais aistentielle. Käänny vasempaan ja jatka a Par arais aistentie entietä tä kohti Karjalan yhteisk eiskoulua, joka näkyy tien mutkassa. Rusk uskeasuot easuota a on osuvas asti kutsuttu puiden suurkaupungiksi tai puiden puutar arhaksi. Oikea arboretum se onkin, sillä kaupunginosaamme on istut tutettu ttu laajasti eri puulajeja, joukossa ossa hiukan epätav avallisiakin. allisiakin. Esimerkiksi heti käännöksesi jälkeen voit nähdä Par arais aistentie 10:n pihalla muhkean Makedonian männyn. Katso läheltä kookk ookkaan puun neulasia. Ne muistutt tuttav avat at tiheydessään eläimen turkkia. Puun luontainen kasvualue on Makedonia ja Albania. Sen molemmin puolin kasv asvaa aa jalavia. Vuorijalav uorijalava a on kos osteiden lehtojen laji. Huomaa pahkur urainen, järeä runko sekä kaare aarevat at oksat. Se kasv asvaa aa 40 m kor orkeaksi, lehdetkin ovat 18cm mittaise aiset. Makedonian männyn toisella puolella kasv asvaa aa toinen jalavalajimme, alajimme, kynäjalava. a. Par arais aistentie 8:n edessä kasv asvaa aa rivi kookk ookkait aita hopeapajuja. Tien toisella puolella rak akennus ennusten tak akana ana erottuu kot otoinen oinen haavikko. 25

26 Lapsia pulkkamäessä koulun pihalla. Ruskeasuo-polku 1 26

27 9. Karjalan yhteiskoulu Ennen koulua ohittamasi matala ala harmaatiilinen rak akennus atriumpihoineen on alunperin ravint avintolaväen vanhaink anhainkoti. Viimeksi siinä on toiminut Läntisen sosiaaliviras aston toimis oimistoja. oja. Kaar aartuv tuvaa tietä tä seuraav aava a kelt eltainen julkisivu kuuluu Karjalan yhteisk eiskouluun, tar arkemmin, sen v valmis almistuneeseen laajennukseen. Itse koulur oulurak akennus valmis almistui arkkit kkitehti Toivo Löyskän piirustus tusten mukaan v Koulun historia on kuit uitenkin pidempi, se ulottuu Karjalaan. Viipurin uusi yhteisk eiskoulu perustettiin ttiin jo v Kahden evakk akkore oretk tken jälkeen koulu asettui Helsinkiin v. 1940, nimi muutettiin ttiin Karjalan yhteisk eiskouluksi. Aluksi koulu toimi vuokratiloissa Arkadian yhteisk eiskoulun yhteydessä. Suurten ikäluokkien kouluvuosina Karjalan yhteisk eiskoulu oli Suomen kymmenen suurimman koulun joukossa. ossa. Koulun toimint oiminta lakkaut autettiin ttiin oppilaskadon adon vuoksi v Tiloissa toimii nykyisin Steiner einerkoulu ja päiväkoti. Koulu on toiminut vuosikausia ruskeasuolais easuolaisten en äänesty tyspaikk spaikkana ana valtiollisisssa vaaleissa. Kurkis kista myös koulun pihalle, siellä on toinen pääsisäänkäynneistä. Toinen on Kiskontien puolelta. 27

28 Ruskeasuo-polku 1 28 Tunnetko entisiä ruskeasuolaisia? Ylhäältä alas: Näyttelijä Helge Herala, oopperalaulajatar Anna Mutanen, näyttelijä Aku Korhonen, TV-kuuluttaja Teija Sopanen tyttärineen.

29 10. Koroistentien korttelikokonaisuus Kor orois oistentien kor ortt ttelik elikok okonaisuus onaisuus näkyy mainiosti Par arais aistentielle ja Karjalan yhteisk eiskoulun portille, sillä kor orkealla kalliolla sijaitsevat at tornit ornitalot hallitsevat at itse asiassa osaa kok oko o Helsingin horisontista. Kor orois oistentien kor ortt ttelik elikok okonaisuut onaisuuteen kuuluu tornien lisäksi myös matalia alia kerr erros ostaloja. Talojen erikoinen syntyhistoria liittää ne yhdeksi kok okonaisuudeksi. onaisuudeksi. Helsingin Reser eserviupseerik viupseeriker erhossa virinneen ajatuksen mukaises aisesti ryhtyivät reserviupseerit organisoimaan asuntojen rak akennutt ennuttamis amista perheilleen sodan jälkeen, sillä vallinnut asuntopula oli vaik aikea. Rakennukse ennukset t valmis almistuiv tuivat 1950-luvun aikana. ana. Kor orois oistentien asukkait aita a ovat olleet t mm: Näyttelijä Aku Kor orhonen, Mannerheim-ris heim-ristin ritari Tuomas Gerdt, filosof ilosofian ian maisteri Erkki Pale, taidemaalari Veikk eikko Vionoja, oopperalaulajat Anna Mutanen ja Liisa Linko-Malmio, muusikko Jorma Wenesk eneskoski puolisonsa Maijan kanssa, näytelijäparisk elijäpariskunt unta a Helge Herala ja Marja Kor orhonen, näyttelijä Matti Oravis avisto ja puolisonsa TV-k -kuulutt uuluttaja Teija Sopanen, kirjailijat Simo Aapeli Puupponen ja Juha Mannerkor orpi. 29

30 Ruskeasuo-polku 1 30 Kahvio

31 11. Folkhälsan Folkhälsanin senioritalo valmis almistui keväällä Rakennuksessa tot oteutuu ikäihmisille suunnattu monimuotoinen oinen palvelumalli, jossa omistusasuminen ja vuokra-asuminen yhdistyvät sosiaali- ja ter ervey veyspalveluihin. Tarjolla on lisäksi laaja valik alikoima muita palveluja, kut uten koulutus oulutusta, ter erveydenhuolt veydenhuoltoa oa ja tutkimusta. Lisäksi Folkhälsan tarjoaa mm. kotipalvelua, kotisair otisairaanhoit aanhoitoa, oa, kunt untoutus outusta, ravint avintoneuvont oneuvontaa, lääkärin vas astaanot aanoton on sekä senioriliikunt untaa ja erilaista kur urssi- ja yhdisty tystoimint oimintaa. Seniorikor ortt ttelisa asuu 200 henkeä, eä, mutta palveluja käyttää huomattav avas asti suurempi määrä kävijöitä. Folkhälsan on laajentanut anut asumistoimint oimintojaan ojaan myös Mannerheimitien toiselle puolelle. Rakennuksia yhdistää kadun alittav ava a tunneli. Rusk uskeasuon kaupunkipolun numero yksi päätepis episte häämöttää jo Ratsaspuistossa, mistä retk tkesi aloititkin. Nyt on oivallinen hetki palkita a itsesi vaikk aikkapa apa kahvik ahvikupposella Folkhälsanin kahviossa. Kahvila tarjoilee myös lounaita. a. Tiesitkö: Folkhälsanin tontilla kasvoi ennen rak akent entamis amista lehtikuusime uusimetsä. Jääntee eet t siitä ovat näkyvissä Raisiontien alkupään reunustoilla. 31

32 Ruskeasuon kaupunkipolku 2, kartta

33

34 Ratsastushalli v. 1940, alakuva v Ruskeasuo-polku 2 Kahvio 34

35 12. Ratsastushalli Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940 olympialaisia var arten. Ensimmäisen lapionpiston v tehn ehnyt marsalkk salkka a Mannerheim arveli rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei- lun historiassa. Vuoden 1940 olympialaiset jouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vasta v olympialaisissa halli oli käytössä, silloin kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa. Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä. Vilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohella halli oli talvisodan aikana ana Karjalas arjalasta a evak akuoidun karjan säilytystilana tilana ja sodan jälkeen osittain mm. raitio aitiovaunuhallina, aunuhallina, S.P.J..J. Keinäsen autoliikk oliikkeenä ja HKL:n bussivarikk arikkona luvulla halli jaettiin kahtia, toinen puoli säilyi ratsas atsastuskäytössä, tuskäytössä, toisessa ovat nykyisin mm. eri palloilu-, nyr yrkk kkeily eily-, pöytätennis-, voimailu-, salibandy- - ja sählytilat. Aikoinaan myös jousiammunta a kuului lajivalk alkoimaan. Nykyisin hallia ympäristöineen kutsut utsutaan Rusk uskeasuon liikunt untapuis apuistoksi. Hallin edustan kenttä on talvisin Rusk uskeasuolais easuolaisten en luistinr tinrat atana. ana luvun puolivälissä hallissa esiintyi jääkuningat uningatar ar Sonja Henié kansainvälisen jäärevyynsä tähtenä. Hallissa on myös kahvio. Pistäydy! Huomaa: Ratsastushallin tushallin sisäänkäyntiä koris oristaa hieno olympiarenkain ain koris oristettu ttu muistolaatt olaatta, a, jossa mainitaan aan rak akennuksen suunnittelijat, mm. arkkit kkitehti ehti Martti Välikangas. 35

36 Ruskeasuo-polku 2 36

37 13. Ratsastava poliisi Ratsastav ava a poliisi asettui Rusk uskeasuolle samaan aikaan aan kun Ratsastushalli tushalli valmis almistui v Sitä ennen ratsas atsastav ava a poliisi oli toiminut Sofiank iankadulla adulla kesk eskellä ellä Helsinkiä vuodesta Enimmillään ratsas atsastav avalla alla poliisilla on ollut hevosia noin kuutisenkymmentä, nykyisin määrä on kymmenen. Tehtäviin kuuluv k uuluvat katupar atupartiointi tiointi ja ulkoalueiden valvont alvonta. a. Ratsastav avan an poliisin tilat ovat ratsas atsastushallia tushallia lähinnä olevan tallir allirak akennuksen päädyssä. Monet t maamme kilparatsas atsastuksen tuksen huippunimistä ovat nousseet t ratsas atsastav avan an poliisin riveistä. Heistä mainittak akoon mm. Olavi Mannonen, ratsas atsastav avan an poliisin päällikkö, joka voitti nyky ykyaik aikaisen aisen viisottelun hopeamitalin alin Melbournen olympiakisoissa v Voit kur urkis kistaa talleihin sisälle, poliisin hevos vosten lisäksi talleissa on tänä päivänä suurta suosiota nauttivan an lajin harras astajien ajien omistamia hevosia runsaasti. Harras astus kärsii tilanpuuttees eesta, mm. laidunmaiden määrää on tästä syystä lisätty v tehdyllä hevoshaan kunnos unnostus tustyöllä. työllä. Tiesitkö: Vuonna 1955 helmikuussa talleilla syttyi tuhoisa tulipalo. Ratsastav avan an poliisin 48 hevos vosta oli päästettävä ttävä ulos pakkaseen, aseen, jolloin ne kar arkasiv asivat at ympäri kaupunkia. 37

38 Lintujen lajilista Seuraav aavassa assa listassa on lajeja, joita voit nähdä tai kuulla Rusk uskeasuon pihoilla ja Kesk eskuspuis uspuistossa. Osa on mahdollista a havait aita a vain kesällä, osa vain satunnaisesti, ti, esim. linnun ollessa muuttomatk omatkalla. alla. Ruskeasuo-polku 2 38 varis lehtok oker erttu naakka mustapääk apääker erttu harakk akka pensasker erttu kott ottar arainen ainen herneker erttu viherpeippo räkättiras astas tikli lauluras astas vihervar arpunen punakylkiras astas urpiainen mustar aras astas punatulkku kivitask asku taviok aviokuurna punarinta käpylintu haarapääsky apääsky peippo räystäspääsky kelt eltasirr asirrku ter ervapääsky var arpunen käpytikk ytikka metsäkir tsäkirvinen pikkutikk utikka västäräkki palokärki ki puukiipijä huuhkaja talitiainen sarvipöllö sinitiainen lehtopöllö kuusitiainen kanahaukk anahaukka töyhtötiainen var arpushaukk pushaukka pyr yrstötiainen valk alkoposkihanhi tilhi sinisorsa sa harmaasieppo sepelkyyhky kirjosieppo kesykyyhky hippiäinen kur urki tiltaltti naurulokki pajulintu kalalokki sirittäjä harmaalokki kult ultarint arinta fasaani

39 14. Ruskeasuon linnut Ennen lähtöäsi lenkin Kesk eskuspuis uspuisto-osuudelle, kannatt annattaa aa hetkinen miettiä metsän linnustoa. Sitä hallitsevat at kesäiseen aikaan aan sekame ametsän tyypilliset valt altalajit, alajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu. Peipon moni tuntee laulusta a ja ulkonäöltäkin, vihertävä pajulintu sen sijaan on tuntematt emattomampi. Tiaisis iaisista a Rusk uskeasuon metsässä t tapaa tali-, ja sinitiaista, a, harvemmin kuusitiais uusitiaista, a, mutta syksyllä on havaittu aittu kauniit auniita a pyr yrstötiaispar tötiaisparviakin. Rastaat aat alkav avat at laulaa jo var arhain keväällä, ensimmäisenä talvehtija, huiluniekka mustar aras astas. as. Kun muuttav avat at ras astaat aat saapuvat at huhtikuussa, uussa, täyttää metsän punakylki- ja lauluras astaiden aiden konser onsertti. Pihoilla kaik aikuu räkättien räksätys. s. Yksi taitureis aitureista a on ras astaiden aiden kanssa yhtä matkaa aa saapuva a punarinta, a, joka laulaa kor orkealla puiden latvoissa helmeilevän kirkas asta a säettään. Pihapönttöihin asettuu korea kirjosieppo ja västäräkit saapuvat at tepas epastelemaan elemaan pihanurmille. Pääskyt ilmaantuvat at kesän kynnyksellä yksellä taiv aivaalle aalle ja Kesk eskuspuis uspuistossa kulkija tapaa usein eri tikkalajeja. Talvisin Rusk uskeasuolla näyttäytyvät mm. kana- ja var arpushaukk pushaukka. a. Huuhkaja on istusk tuskellut talojen kat atoilla ja Ratsastien tien metsikössä on talvehtinut sarvipöllöjä. Touk oukok okuun puolivälin jälkeen voit nähdä valk alkoposkihanhien massamuuton Jäämerelle. Tiesitkö: Ennen rak akent entamis amista a Pikku-Huopalahden merenlahti oli Rusk uskeasuon oma lintuparatiisi. atiisi. Siellä havaittuja aittuja harvinaisuuksia ovat mm. sepelras astas ja harjalintu. 39

40 Ruskeasuo-polku 2 40

41 15. Keskuspuisto Rusk uskeasuo-polk easuo-polku u jatkuu Ratsastushallin tushallin tak akaa. aa. Jos olet t onnekas, hallin avoimesta a oves vesta saatat at nähdä ratsas atsastajia ajia koulur ouluratsas atsastus tustunnillaan. tunnillaan. Suuntaa kar artan an mukaises aisesti oikealle. Polk olku nousee ja laskee sitten pieneen puronotk onotkelmaan. Nous oustuasi notkelman vas astarint arinteen ylös saat pian oikealla puolellasi näkyviin jousiammuntak akentän. Täällä harjoitteli aikoinaan Tapio Rautav avaar aarakin akin jousiammuntaa, aa, tuolloiset t pikkupojat muistav avat at vieläkin ihaillun sankarin arin tauluun lähettämät nuolet. Vasemmalla puolellasi näkyy Invalidisssätiö. Kulje eteenpäin eenpäin ja ylität Tenholantien jatkeen. Vasemmalla puolellasi on Rusk uskeasuon koulu, lähimpänä sen 2000-luvulla valmis almistunut laajennus. Pihamuurin vieressä on venytt yttelypenkki (kuv uva). Kok okeile! Tie mutkittelee vaiht aihtele elevassa maastossa, on hyvä tilaisuus tehdä lintuhavaint aintoja tai katsella kasvimaailmaa. Rusk uskeasuon metsät ovat keväisin täynnä kukkivia valk alkovuokk vuokkoja, oja, kieloja, käenkaalia, kalliokieloja, orav avanmarjoja, anmarjoja, metsätähtiä ja eri orvokkilajeja. Invalidisäätiön ja jousiammuntaakentän välissä näit ehkä suopursujakin. sujakin. Kun puiden välistä vasemmalla alkaa aa näkyä liikennelait ennelaitoksen varikk arikkor orak akennuksia, on aika teräs erästäytyä ja suunnata a katse maastoon. Tiesitkö: Kesk eskuspuis uspuisto on rajattu yleiskaav aava a 2002:ssa virkis kisty tyskäyttöön. 41

42 Linnoitus koostuu nykyisin melko huomaamattomista maavalleista. Niiden erottaminen maastosta puiden joukosta voi olla haasteellista. Ruskeasuo-polku 2 42

43 Maailmansodan linnoitusvallit Tsaari Nikolai II alkoi rak akennutt ennuttaa ennen ensimmäistä maailmansotaa syksyllä 1914 linnoitusketjua tjua Helsingin suojaksi pohjoisesta suuntautuv autuvaa aa hyökkäy yökkäystä vas astaan. aan. Linnoitus koos oostuu maastovalleis alleista, a, jotka rak akenne ennettiin kehämäises ehämäisesti kolmeen eri linjaan. Yksi näistä linnoituslinjoista kulk ulkee Rusk uskeasuolla ja on yhä nähtävissä. Tämä ns. patterityönä tunnettu ttu urakk akka kes esti vuoteen Työn tekivät paikallise alliset t ihmiset ja venäläiset t sotilaat venäläisten sotilasinsinöörien johdolla. Työvoiman määrää kasv asvat atettiin ttiin Venäjällä suoritetuilla tuilla pakko-ot o-otoilla, oilla, mm. kiinalaisilla, joita oli Työvoiman kok okonaismäärä onaismäärä oli henkeä. eä. Vanhimmat ruskeasuolaise easuolaiset t muistiv tivat Tsaari Nikolai II:n tar arkas astusmatk tusmatkan an patterityömaalle syksyllä Tänään tästä suurimitaises aisesta a ponnistukses tuksesta on kovin vähän jäljellä, Rusk uskeasuolla ainoastaan aan lailla suojellut vallit. Vaatii hiukan mielikuvitus uvitusta ja kykyä lukea maaston muotoja, oja, että vallit erott ottaa, sillä puusto peittää ne kautt auttaalt aaltaan. aan. Kar artaan aan on merkitty se koht ohta kulk ulkemas emastasi asi tiestä, tä, jonka molemmin puolin maastovallit allit voi tieltä poikkeamatt eamatta a erott ottaa. Tiesitkö: Vanhimmat ruskeasuolaise easuolaiset t muistiv tivat keränneensä lapsina kas astemat ematoja vallitöissä olleille kiinalaisille. Madot olivat kiinalaisten mukaan oivallis allista a syötävää. 43

44 Kiskontien alkupään sininen betoniporsas, pihapiirin maskotti, on entinen kaupungin teettämä liikenteen rajaaja. Alla Karunantien näkymiä. Ruskeasuo-polku 2 44

45 17. Kiskontien omakotialue Jatka a retk tkeäsi kar artan an opastuksen mukaan. Paluupolk aluupolkusi usi kääntyy heti tsaarinaikais aisten vallien jälkeen jyrkäs kästi vasemmalle. Polk olku johdattelee sinut Kiskontien jatkeelle. Oikealle puollellesi jää aidattu kaupungin liikennelait ennelaitoksen linja-autovarikk arikko rak akennuksineen ja kaupungin kor orkea lämpökesk eskuksen piippu. Kun käännyt Kiskontien suuntaan on oikealla puolellasi Rusk uskeasuon siirtolapuut olapuutar arha. Pääsisäänkäynti puutar arhaan on sen tak akana ana näkyvien kor orkeiden talojen luona. Kun puutalojen Rusk uskeasuon purku u aikoinaan aloitettiin ttiin uuden asemakaav aavan an tultua voimaan v. 1945, antoi kaupunki purkut utalojen asukkaille aille etuoik tuoikeuden lunastaa aa itselleen tontti alueelta uudisrak akent entamis amista a var arten. Tämä oikeus oli lakisääteinen, joskin lunastusoik tusoikeuksia tiedetään tään haetun myös oikeus eusteitse. eitse. Näin muodostui Kiskontien ja Karunantien pieni omakotit otitalojen yhdysk skunt unta, jonka asukkais aista a osalla on yhä tänään siis hyvinkin pitkät juuret t kaupunginosan historiaan. Pääosa rak akennuksis ennuksista on rak akenne ennettu ja 60- luvuilla. Muistatk atko: aikoinaan KIskontien kautt autta a pääsi ajamaan Hakamäentielle. amäentielle. Tämä asukkait aita a häirinnyt läpiajoliikenne saatiin lakkaut autettua ttua Rusk uskeasuo-seur easuo-seuran an aloittees eesta. 45

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

Matkakuvia Suojärveltä 14. - 17.6.2008

Matkakuvia Suojärveltä 14. - 17.6.2008 Matkakuvia Suojärveltä 14. - 17.6.2008 Lähettänyt Markku Havu 18.06.2008 Viimeksi päivitetty 14.11.2010 Matkakuvia Suojärveltä 14. - 17.6.2008 18 hengen ryhmä, jossa oli osallistujia mm. Karstulasta, Jyväskylästä,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Tilannekatsaus ja esittely kevätkokoukselle 11.04.2013 11.04.2013 Kevätkokous 2013 1 Lahden Golf 3.0 Taustat ja perusteet Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi...

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi... Tervetuloa kouluun... 4 1. Kouluvuosi alkaa...6 2. Hyvä yhteishenki on kaikkien vastuulla...8 3. Liikenne on yhteispeliä...10 4. Polkupyörä on ajoneuvo...12 Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16 5. Maitohorsma

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SEPPO ILMARI KALLIO KANGASALAN ASEMAN HISTORlAA HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. Alkuperäisteos: HALIMAAN ASEMAKYLÄ Kangasalan Aseman historiaa Seppo Ilmari Kallio 1995 Kustantaja:

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Harmaan linnan ritarit Olipa kerran kolme ritaria ja niillä oli harmaa linna. Linna sijaitsi kukkulan päällä. Linnaan hyökättiin. Sinne hyökkäsi punaiset ritarit,

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori Carcassonne Die Stadt Pelin osat: 70 muuria 2 lyhyttä muuria (käytetään portin vieressä silloin kun tavallinen muuri olisi liian pitkä) 12 tornia 1 portti 32 asukasta - 4 eri väriä 2 kangaspussia kaupunkilaattojen

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

TYÖNPUISTON PUISTOHISTORIALLINEN SELVITYS

TYÖNPUISTON PUISTOHISTORIALLINEN SELVITYS TYÖNPUISTON PUISTOHISTORIALLINEN SELVITYS Ranja Hautamäki, maisema arkkitehti Suunnittelupalvelut, Tampereen Infra 20.5.2013 Kaupunkiympäristön kehittäminen Työnpuiston puistohistoriaselvitys 1 (6) Työnpuisto

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Jokaisen Oma Ympäristö

Jokaisen Oma Ympäristö 1 Jokaisen Oma Ympäristö Hanna Pöysälä, Käsityökoulu Peukku / syyskuu 2010 KULTTUURIKÄVELY PEUKUN lähiympäristössä 2 Hanna Pöysälä, Käsityökoulu Peukku KULTTUURIKÄVELY PEUKUN lähiympäristössä Käsityökoulu

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset 1 Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset Lähtö/maalialueen vieressä on isot sorapintaiset paikoitusalueet. Kilpailulähtöjen ollessa käynnissä lämmittely teillä ajaen onnistuu ainoastaan Syötekyläntiellä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka) Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 3 pistettä 1. Missä kuviossa mustia kenguruita on enemmän kuin valkoisia kenguruita? Kuvassa D on 5 mustaa kengurua ja 4 valkoista. 2. Nelli haluaa rakentaa samanlaisen

Lisätiedot

MUUTTUVA NASTOLA. Siunauskappeli 1960 - luvulla ja nykyaikana. Huomaa tiealueen nosto etualalla.

MUUTTUVA NASTOLA. Siunauskappeli 1960 - luvulla ja nykyaikana. Huomaa tiealueen nosto etualalla. Näyttely kertoo, kuinka Nastola on kehittynyt ja maisema muuttunut. Näyttelyssä on rinnan vanhoja ja uusia näkymiä samoista kohteista. Valitut kohteet ovat olleet tärkeitä paikkoja. Myös niiden merkitys

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Tammipakkasessa. Kuvaaja: Tuija Huotari Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Ulkoilu pihapiirissä. Kuvaaja: Vesa Kyllönen Lumitaakan alla. Kuvaaja: Tuija Huotari Kuovinkallio. Kuvaaja: Unto Mentula Lentua

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

1. Saaren luontopolku

1. Saaren luontopolku 1. Saaren luontopolku Ulvilan Saarenluoto on vanhaa Kokemäenjoen suistoa, joka sijaitsi tällä seudulla 1300-luvulla. Maankohoamisen jatkuessa jääkauden jälkeen suisto on siirtynyt edemmäs, Porin edustalle.

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ EU:n Leader-tuella tehtyjä maitolaitureita on Lahdenperän kyläreitin varrella viisi kappaletta. 2013 Lahdenperän kartta 16 kilometrin Lahdenperänlenkki kulkee Lemmetynperäntien

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kenguru 2016 Ecolier (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2016 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta

Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta Kymmenen tiukkaa kysymystä Kolme oikealta tuntuvaa vastausta Mutta vain yksi niistä on oikein Pöytäkunta kirjaa mielestään oikean vastauksen lomakkeelle

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Oraakkeli-romaanin runot järjestyksessä

Oraakkeli-romaanin runot järjestyksessä Oraakkeli-romaanin runot järjestyksessä Runo 1. Riekki itse urkkijaanne kiitti / Riekki itse Urkki-jäänne, kiitti! Sakeistani ylpee. / Säkeistäni ylpee. Ellei kelpaa, / Ellei kel` riita. / pää riitä, Etsiväin

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan,

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan, Origami on perinteinen japanilainen paperitaittelumuoto, joka kuuluu olennaisena osana japanilaiseen kulttuuriin. Länsimaissa origami on kuitenkin suhteellisen uusi asia. Se tuli yleiseen tietoisuuteen

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut Tyrrin Ampumaurheilukeskus 17. - 50m Pistooli, sarja N50 1. Jaana Salo HyMAS 77 87 74 80 318 USVAE 50m Pistooli, sarja M80 1. Sakari Paasonen LAS 77 79 83 77 316 2. Seppo Laitakari HVA 81 81 74 76 312

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02.

TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02. TAMPEREEN KAUPUNKI 8.8.2016 HERVANTA, KATU- JA PUISTOALUETTA, RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA Asemakaava nro 8601 Diaarinumero: TRE: 7096/10.02.01/2014 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu Puzzle-SM Loppukilpailu 8.6. Oulu Puzzle Ratkontaaikaa tunti Ratkontaaikaa tunti tsi palat 6 Varjokuva 7 Parinmuodostus 7 Paikallista 7 Metris 7 ominopalapeli Kerrostalot Pisteestä toiseen Heinäsirkka

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot