Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle"

Transkriptio

1 Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä Teija Lahti-Nuuttila, Tekes DM

2 Sisältö Mitä on vähähiilisyys ja vihreä talous Tekesin toimenpiteitä Mitä tarvitaan lisää Esimerkkejä

3 Mitä on Cleantech? Cleantech tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden vaihtoehdoista. (Lähde: Sitra, Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa) Olennaista Luonnonvarojen kestävä käyttö Energia- ja materiaalitehokkuus Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla Uusiutuva energia Päästöjen vähentäminen

4 CLEANTECH FINLAND, EXPERTISE Suomen Cleantech-liiketoiminta kasvoi 12% vuonna 2012 ja oli 24,6 mrd. Cleantech strategisen ohjelman tavoitteena nostaa liikevaihto 50 mrd euroon ja synnyttää uutta puhtaan teknologian työpaikkaa 2020 mennessä. Market growth rate Recycling Energy efficiency Bioenergy & wind Clean industrial processes Measuring, analysis, automation Consultancy Air protection Waste management Water resources management The size of the ball is equivalent to market position of the Finnish companies in the global markets. Market size

5 Vahvuudet Suomen omat runsaat luonnonvarat vesi, metsä ja mineraalit muodostavat oivallisen kehitysympäristön ja perustan liiketoiminnalle. Esim. Suomen maapinta-alasta lähes 80% on metsää ja kallioperämme on verrattavissa Kanadan, Australian ja Etelä-Afrikan malmirikkaisiin alueisiin. Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä on Euroopan kolmanneksi suurin ja Suomi on globaalisti johtava bioenergian hyödyntäjä ja osaaja. Suomella on vahvaa osaamista ja kansainvälisiä veturiyrityksiä metsä-, energia-, mineraali- ja vesiosaamisen aloilla. Esim. Maanalaisten kaivosten teknologiasta prosenttia tulee suomalaisista tai ruotsalaisista yrityksistä Vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen suuri. Esim. metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on n. 20%. Pitkät perinteet yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin toimivalle yhteistyölle luo edellytyksiä innovatiivisille kokeiluille ja edelläkävijämarkkinoille. Esim. Suomi on ollut edelläkävijä metsäteollisuuden vesikiertojen sulkemisessa ja vesitehokkuuden parantamisessa edistyksellisestä ympäristölainsäädännöstä johtuen. Luonto, metsät ja puhdas vesi Suomen imagona on valjastettavissa liiketoiminnan käyttöön. Esim. vesi nousi kärkitekijäksi Suomen brändityöryhmän mietinnössä

6 Tekesin energia- ja ympäristöalueen rahoitus (208 M ) Muu ympäristöteknologia Ympäristön suojelu, mittaus ja monitorointi Materiaalien ja raaka-aineiden kierrätys Ympäristömyönteiset prosessit 100 Muu energia- ja ilmastoteknologia Tehokkaat prosessit 50 Uusiutuvat energialähteet Tilastot perustuvat Tekesin myöntämään kokonaisrahoitukseen kyseisenä vuonna. SHOK-ohjelmien ja muiden suurten hankkeiden rahoituksesta on huomioitu vain se osuus, mikä on katsottu liittyvän energia- ja ympäristötavoitteisiin.

7 Esimerkkejä kehittämiskohteista Materiaalien ja energian suljetut kierrot Asiakaslähtöiset palvelut ja kokonaisratkaisut Lähienergiaa hyödyntävät konseptit Biojalostamot Älykkään energiaverkon ratkaisut Sähköajoneuvojen edellyttämä infrastruktuuri ICT apuna veden käytön tehostamisessa, Smart Water

8 Tulevaisuuden mahdollisuudet kiteytyvät strategisissa ohjelmissa Tekes suuntaa lähes puolet rahoituksestaan strategisten painopisteiden mukaan. Näkyvät Tekesin ohjelmissa, strategisissa tutkimusavauksissa sekä SHOK-ohjelmina Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa Palvelut ja aineettomuus arvonluojina Luonnonvarat ja kestävä talous Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Älykäs rakennettu elinympäristö Elinvoimainen ihminen DM

9 SHOK-ohjelmia energia- ja ympäristöalueella CLEEN Oy FIMECC Oy EFFIMA Energia- ja elinkaaritehokkaat koneet ELEMET Energia- ja elinkaaritehokkaat metallinvalmistusprosessit LIGHT Kevyet ja tehokkaat rakenteet SGEM Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat FCEP Tulevaisuuden polttomoottorivoimalaitokset CCSP CO2 talteenotto ja loppusijoitus MMEA Ympäristön mittaus ja monitorointi EFEU Tehokas energian käyttö FIBIC Oy EffTech Älykkäät ja resursseja säästävät massan ja paperin valmistusteknologiat FuBio Biomassasta uusia kemikaaleja ja materiaaleja RYM Oy EUE Rakennetun ympäristön ekosysteemit Sisäympäristö

10 05-20 DM Älykäs elinympäristö Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten ja teknologioiden yhteensovittamisesta. Fiksun kaupungin kehittäminen toteutetaan aidoissa ympäristöissä käyttäjien, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Uusia investointeja hyödynnetään ensimarkkinan avaamiseen testi- ja kehitysalustoina. Liikenne Energia Vesi Omaisuuden hallinta Rahoitus Turvallisuus Hyvinvointi ja terveys Viihde Virtuaalipalvelut Vapaa-aika Sosiaalinen vuorovaikutus Jätehuolto Rakennukset Yhdyskuntarakenne

11 Tekes Kestävä talous Uusiutuva energia Resurssitehokkuus ja suljetut kierrot Biotalouden kärkimaa Vihreä kaivosteollisuus Älykkäät vesiratkaisut Tekes uudistaa Suomea ja sen globaalia kilpailukykyä. Luonnonvarojen kestävästä käytöstä vahva kasvuala Kilpailuetua kestävistä toimintatavoista ja uusista liiketoimintamalleista Kasvua korkean arvonlisän tuotteista ja palveluista

12 Tekes rahoittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä Tekes suuntaa lähes puolet rahoituksestaan sisällöllisten painopisteiden mukaan. Tekes rahoittaa vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla yritysten cleantech-hankkeita. Yritykset voivat hakea rahoitusta hankkeilleen jatkuvasti. Luonnonvarat ja kestävä talous -alueen ohjelmat ja kampanjat Toiminnalliset materiaalit Groove Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä Green Growth Tie kestävään talouteen Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos Puuska Puutuote- ja energiapuualan kampanja Merien uudistuva liiketoiminta valmisteilla oleva ohjelma

13 Uusiutuva energia Uusiutuvan energian muodot ovat päästöttömiä voimanlähteitä, jotka korvaavat fossiilista energiaa. Suomessa on runsaasti osaamista teknologioista, jotka voivat tehostaa uusiutuvan energian käyttöä. Pk-yritykset tarvitsevat tukea globaalien markkinoiden avaamisessa. Ohjelmapäällikkö Pia Salokoski Groove Uusiutuvan energian toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. On tarpeen löytää uusia keinoja myös teknologian nopeampaan kaupallistamiseen.

14 Vihreä kaivosteollisuus Mineraaleja tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta ne hankitaan ympäristöä kunnioittaen. Resurssitehokas kaivannaisteollisuus säästää sekä vettä että arvokkaita mineraaleja. Suomella on edellytykset nousta vastuullisen ja kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Ohjelmapäällikkö Kari Keskinen Green Mining Teknologiaa ja toimintatapoja kehittämällä on mahdollista tehdä kaivostoiminnasta moderni toimiala, joka toimii osana hyvinvoivaa yhdyskuntaa.

15 Resurssitehokasta kasvua Energian ja luonnonvarojen kulutuksen kasvu ei voi jatkua nykyisellä tavalla. Resurssien kestävä käyttö sekä uusien liiketoimintamallien luominen rakentavat kestävää kilpailuetua. Kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa tuo pysyvää talouskasvua Suomeen. Ohjelmapäällikkö Kari Herlevi Green Growth Moni yritys hakee uusia kasvu-uria erityisesti kehittyviltä markkinoilta. Nyt kiinnitetään huomiota raaka-aine- ja energiakustannuksiin. Juuri näihin vihreän kasvun konseptit tarjoavat ratkaisuja.

16 Biotalouden kärkimaa Biotaloudessa fossiiliset raaka-aineet korvataan biopohjaisella raaka-aineella. Suomessa on runsaasti yrityksiä, joilla on vahvoja näyttöjä biomassojen käsittelystä ja bioenergiasta. Uusia sovelluksia syntyy mm. lääketeollisuuteen sekä hyvinvointija ympäristöteknologia-aloille. Ohjelmapäällikkö Heikki Aro Biotalous Talouskasvu edellyttää luonnonvarojen kestävää hoitoa. Suomalaisyritykset vievät biotalouspohjaista osaamista maailmalle ja uskaltavat tehdä radikaaleja valintoja.

17 Mitä tarvitaan lisää Referenssejä vientimarkkinoille Kokeiluympäristöjä, pilotteja Käyttäjäkokemuksen kytkemistä kehitystoimintaan Eri toimialojen kohtaamisia Vahvoja osaamisverkostoja

18 Case: Beneqin aurinkopaneelipinnoitteet Idea: Valmistaa entistä parempia pinnoitteita, joille on teollisia sovelluskohteita mm. aurinkokennoissa sekä OLED-näytöissä ja -valaisimissa Vaikutus: Beneq on yhdessä kumppaniensa kanssa kehittänyt kaupallistettuja konsepteja, joilla on lupaavat markkinat erityisesti Aasiassa. Beneq sai vuonna 2012 Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Tekesin rahoitus alkuvaiheessa oli ratkaiseva. Tekesin tukemana saatoimme pystyttää oman tutkimusympäristön tiloihimme Vantaalle. Ilman sitä touhu olisi loppunut lyhyeen. Tommi Vainio Beneqin laiteliiketoiminnan johtaja

19 DM 2013 Case: ZenRoboticsin jätteenlajittelujärjestelmä Idea: Hyödyntää tekoälyä ja robotiikkatekniikkaa jätteiden käsittelyjärjestelmissä. Vaikutus: Robotteihin perustuva kierrätysjärjestelmä ZenRobotics Recycler tunnistaa ja poimii jätevirrasta kierrätyskelpoiset materiaalit rakennus- ja purkujätteestä. Se tuo jätteidenkäsitteelyyn prosessiautomaation tehokkuuden. ZenRoboticsin tuotekehityksessä Tekesin tuki on ollut alusta asti ratkaisevassa roolissa. Tekesin pitkäjänteinen tuki, kaikissa eri muodoissaan, on mahdollistanut menestyksemme. Harri Valpola Teknologiajohtaja, ZenRobotics Oy

20 DM 2013 Case: Sybimarin suljettu kierto Idea: Kehittää kalankasvattamosta, kasvihuoneesta ja biokaasulaitoksesta suljetun kierron kokonaisuus, joka tuottaa kalaa, kasviksia ja energiaa, mutta ei jätettä. Vaikutus: Pilottilaitos valmistuu vuonna Sen jälkeen toimintaa testataan ja konseptia lähdetään monistamaan ja markkinoimaan Tekes on mukana kalalaitoksen ja kasvihuoneen tuotantojen optimoinnissa niin, että ne toimivat yhteen mahdollisimman hyvin. Rahoituksella on ollut tärkeä rooli, sillä Tekes jakaa hankkeen riskejä eri tavalla kuin muut rahoituslähteet. Rami Salminen Toimitusjohtaja, Sybimar Oy

21 Bioöljyn valmistus osana CHP-voimalaitosta on kustannustehokasta Fortum, Metso ja VTT Idea Pyrolyysiöljyn valmistus CHP-voimalaitoksen yhteydessä. Vaikutus Fortum korvaa bioöljyllä fossiilisia polttoaineita omissa öljykattiloissaan. Pyrolyysiöljyn valmistus CHP-voimalaitoksissa sopii Fortumille, koska yhtiöllä on lukuisia CHP-voimalaitoksia. VTT on tutkinut 1980-luvulta pyrolyysiöljyn valmistusmenetelmiä ja valmistuksen kustannustehokkuutta. Metso toimittaa ensimmäisen pyrolyysilaitoksen Fortumille Joensuuhun. Tekesin rooli Tekes on rahoittanut pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia energiateknologiahankkeita. Pitkäjänteisyydestä kertoo se, että tutkimushankkeesta on edetty tehdasmittakaavaiseen laitokseen. kehityshanke ollut osa BioRefine-ohjelmaa, joka on lisännyt alan tutkimukseen liittyvää tietoa.

22 Prosessijätteen hyödyntämisellä kolmelle yritykselle bisneshyötyä KWH Mirka Oy, Ekokem Oy ja Renewa Oy Idea Prosessijätteen kierrättäminen ja energia hyödyntäminen sekä raskaan polttoöljyn korvaaminen bio- ja jäteperäisillä polttoaineilla. Vaikutus Jepualainen Mirka kierrättää valmistusprosessissaan syntyvää hioma-ainetta. Uudella kattilalaitoksella on tärkeä rooli kierrätyksessä, lisäksi laitos hyödyntää paikallisia biopolttoaineita, KWH Mirkan tuotantojätteitä sekä energiajätettä fossiilisen öljyn sijaan. Kustannussäästöjä ja imagohyötyä. Ekokem vastaa laitoksen toiminnasta, Jepua uusi toimipiste. Renewan kattilalaitos on teollisuusmittakaavan pilotti, josta referenssikohde Euroopan markkinoille. Tekesin rooli Tekes-statuksella suuri merkitys yrityksen sisällä. Rahoituksen lisäksi tukea yhteistyöverkon muodostamiseen. Tekesin rahoitus on nopeuttanut projektia DM 32182

23 DM 2013 Case: GreenStreamin energiatehokkuushankkeet Kiinassa Idea: Energiansäästöliiketoiminnassa säästön arvo jaetaan teknologian tilaajan ja toimittajan kesken. Vaikutus: Energiatehokkuusratkaisuja tarjoavat pk-yritykset pääsevät Kiinan markkinoille. Kiinalaiset teollisuusyritykset voivat täyttää energiatehokkuustavoitteensa ilman alkuinvestointeja. GreenStream investoi energiansäästöhankkeisiin ja ansaitsee osan energiansäästön arvosta. Menestystarinamme kertoo rohkeudesta muuttua maailman ja Kiinan mukana sekä kyvystämme verkostoitua. Viimeaikaiset sopimuksemme kiinalaisten valtionyhtiöiden kanssa ovat osoitus Suomen valtionjohdon ja Tekesin merkittävästä roolista yritysten tukena ja aidosta Team Finland -hengestä. Jussi Nykänen Toimitusjohtaja, GreenStream Network Oyj

24 Merenkulkua pienemmällä ympäristökuormituksella Eniram Oy Toimittaa meriteollisuudelle päätöksenteon tukijärjestelmiä alusten henkilöstön ja varustamojen avuksi Päätuote DTA (dynamic trimming assistant) -järjestelmä, joka auttaa löytämään alukselle optimaalisen, polttoainetta ja ympäristöä säästävän kulkuasennon Kansainvälinen toimija, pääkonttori Helsingissä, toimistot myös Lontoossa ja Floridan Fort Lauderdalessa Kehitystyötä Tekesin avulla: mukana MERIKE-teknologiaohjelmassa, liiketoiminnan kehitystä Tekesin myöntämällä NIY-rahoituksella DM ja 32182

25 Seuraa meitä, ota yhteyttä! Kestävä talous sosiaalisessa mediassa Tekes Green Growth Tekesvideo

Tekesin cleantech-rahoitus

Tekesin cleantech-rahoitus Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 13.12.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät

Lisätiedot

Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013. Asko Vesanto, Tekes

Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013. Asko Vesanto, Tekes Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Asko Vesanto, Tekes Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille. Kari Herlevi 6.3.2014

Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille. Kari Herlevi 6.3.2014 Pirkanmaan ilmastoseminaari - Cleantech mahdollisuutena Pirkanmaan yrityksille Kari Herlevi 6.3.2014 Mitä on Cleantech? Cleantech tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä

Ajankohtaista Tekesistä Ajankohtaista Tekesistä Martti Korkiakoski 30.1.2014 VII Liekkipäivä, Hotelli Victoria, Tampere DM 1190768 Tekes 1.12.2013 Pääjohtaja Pekka Soini Nuoret yritykset Jukka Häyrynen Kasvuyritykset Martti Äijälä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI VTT-katsaus 2014 VTT-katsaus 2014 ETUKANSI Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut 10 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Lisätiedot

Suomesta Cleantechin edelläkävijä

Suomesta Cleantechin edelläkävijä Suomesta Cleantechin edelläkävijä Cleantechin strategisen ohjelman sisältö ja toimenpiteet Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti Cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita

Lisätiedot

Odotukset tulevaisuuden teknologialäpimurroiksi - energia-alan T&K julkisella rahoituksella

Odotukset tulevaisuuden teknologialäpimurroiksi - energia-alan T&K julkisella rahoituksella Odotukset tulevaisuuden teknologialäpimurroiksi - energia-alan T&K julkisella rahoituksella Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 20.1.2011 Teija Lahti-Nuuttila Tekes DM 11-2009 Sisältö Tekesin

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Tekes markkinoiden muodostumisen tukena. Karin Wikman, Tekes Workshop 14.5.2013 Aalto-yliopisto

Tekes markkinoiden muodostumisen tukena. Karin Wikman, Tekes Workshop 14.5.2013 Aalto-yliopisto Tekes markkinoiden muodostumisen tukena Karin Wikman, Tekes Workshop 14.5.2013 Aalto-yliopisto Mitä Tekes tekee? Kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus 11.9.2008 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä Tekesin Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2015 näköalat Bisnestä ja kasvua kestävyydestä Kuluttajille valtaa kysyntätaloudessa SIVUT 16-18 5 väitettä biotaloudesta SIVU 15 02 pääkirjoitus Cleantech

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Tietokoneet ja tietoliikenne: muutos vasta alussa

Tietokoneet ja tietoliikenne: muutos vasta alussa Tietokoneet ja tietoliikenne: muutos vasta alussa 160000000 140000000 Laskentatehon kasvu: kaksinkertaistuminen joka toinen vuosi 120000000 100000000 80000000 60000000 Yksinvallat sortuu? Maailma kutistuu

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot