Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu 2007. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s."

Transkriptio

1 Nro: 27 Huhtikuu 2007 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Nyrkkeilijä Eva Pääkirjoitus s valon vuotta s. 2 Wahlström on Hedtecin uusi viestinviejä Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa s. 5 Hedtec ja Eva Wahlström yhteistyöhön s. 6 Uusia digitaalisen median ratkaisuja Kompassitasolla s. 8 Taulutelevisiot terävöityvät s. 10 Tulisieluisia tunnelmanluojia s. 12 Panosta lianpoistoon s. 13 Neljä vuotta yrittäjyyttä ja voittoisaa yhteistyötä s. 14 Lyhyesti s. 16

2 pääkirjoitus Toimintaa uudistamalla vahvana eteenpäin Kuluttajien ja ammattilaisten uudet tarpeet muuttavat markkinoita nopeasti. Odotuksiin vastaaminen vaatii yhteistä näkemystä ja paljon työtä koko arvoketjulta: valmistajilta, maahantuojilta ja jakelijoilta. Kun koko järjestelmä toimii saumattomasti yhteen, on tuloksena tyytyväinen ja uskollinen asiakas sekä kaikkien toimijoiden kaupallinen menestys. Maahantuoja on tämän palveluketjun keskellä ja voi vaikuttaa vahvasti koko paketin onnistumiseen. Kuinka saamme edellä kuvatusta ihannetilasta osan pysyvää toimintaa? Kehityshakuinen asenne on ensimmäinen onnistumisen ehto. Asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön havainnointi tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia terävöittää toimintaa. Aina ei ole kyse suurista linjauksista, vaan usein arkisista tilanteista, joissa voi toimia toisin. Tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on toinen hyväksi kokemamme keino. Näin varmistamme juuri Suomen markkinoille parhaiten soveltuvan asiakaslähtöisen toiminnan, joka sallii myös yksilöllisen palvelun. Uusien yritystasoisten toimintamallien kehittäminen on kolmas tapa varmistaa asiakastyytyväisyys pitkällä tähtäimellä. Tämä työ yltää tuotehallinnasta ja markkinoinnista aina kansainväliseen toimintaan asti. Jakelun kansainvälistyminen on yksi merkittävimmistä trendeistä alalla tänä päivänä, mikä näkyy esimerkiksi isojen kauppaketjujen saapumisena Suomeen ja yli rajojen käytävänä verkkokauppana. Tämä ei tarkoita yhtiöllemme ainoastaan kovenevaa kilpailua kotimaassa vaan entistä parempaa mahdollisuutta panostaa lähialueiden markkinoille. Hyvä esimerkki on turvallisuusliiketoimintamme, joka on asettunut Baltian maiden lisäksi Pohjoismaihin. Tänä vuonna ajankohtainen kehityshanke on uusi yhtiön kattava tuotehallintajärjestelmä. Se tulee helpottamaan ratkaisevasti kaiken tuotteisiin liittyvän aineiston käsittelyä, olipa kyseessä perusilmoituksen tekeminen tai laajemman projektin dokumentointi. Näkyvin panostuksemme on kuitenkin uudistettu tuotenäyttelymme, joka siirtyy toimitalomme katutasolle kirkkaaseen päivänvaloon. Näyttelytila avataan loppukesällä, mistä eteenpäin laaja tarjontamme on nähtävillänne yhtenäisenä ja selkeänä kokonaisuutena. Toivotan kaikille Hedlinen lukijoille aurinkoista kesää. Berndt Johansson Konsernijohtaja Kiasman kulmalla seisoessasi voit katsoa mihin tahansa suuntaan ja näet Hedtec Valaistuksen paraatikohteita: Kansallismuseon, Finlandia-talon, Kiasman, Mannerheimin ratsastajapatsaan, Sanomatalon ja Kampin alueen. Hedtec Valaistus on 20 viime vuoden aikana saattanut monta merkittävää kohdetta uuteen valoon. Teksti: Liisa Joensuu ja Akeryards Oy Kuvat: Hedtec Valaistus/Thomas Mayer, Jere Hietala, Jari Härkönen Kaikki alkoi toukokuussa vuonna Hedengrenillä oli herännyt kiinnostus rakentaa sähkötukkutoiminnan rinnalle vahva valaisimien ja valaistustuotteiden tuoteryhmä. Hedengrenille tarjoutui mahdollisuus ostaa yritys, jolla oli useita hyviä valaistusalan edustuksia. Kaupat Oy Feldt Ab:n kanssa tehtiin, ja Hedengren otti isännän paikan Tuolloin meille siirtyneistä edustuksista myymme edelleenkin Ercoa, Begaa, Glashütte Limburgia, Boomia, Zumtobelia ja Pehaa. Olemme alusta asti edustaneet korkealuokkaisia, maailman johtavia valaistusalan merkkejä, osastopäällikkö Matti Kaitamaa muistuttaa. Kaitamaa on työskennellyt Hedtec Valaistuksessa kaikki 20 vuotta. Tosin parikymmentä vuotta sitten uusi yksikkö aloitti silloisen Hedengrenin sähköosaston valaistusjaostona. Ensimmäiset vuodet oltiin Pitäjänmäellä, kunnes nykyiset tilat Lauttasaaressa saneerattiin Esmi Oy:n tehdastiloista yksikön käyttöön. Uusiin tiloihin päästiin muuttamaan vuoden 1990 lopussa ja 1993 jaostosta tuli itsenäinen osasto sähköosaston rinnalle. Vahvat edustukset veivät laman yli Valaistusjaoston ensimmäiset elinvuodet olivat nopean kasvun aikaa. Kun 1990-luvun lama iski kaikkiin toimialoihin Suomessa, myös valaistusalal- 2 Hedline

3 la moni yritys supisti toimintaansa ja Vuoden 2005 lopussa Hedtec päätti kösuunnittelijoille. Uusi laadullisen va- tynyt selkeä näkemys myös Atene- vähensi henkilöstöä. myydä kotivalaistusedustuksensa pois laistuksen käsitteistö, kehittyneet me- umin valaistusjärjestelmästä. Aivan Hyviä vuosia lamavuodet eivät ol- ja liittää käyttötavaraosaston muut netelmät ja suunnitteluvälineet ovat uuden teknisen elementin tuominen leet meillekään, mutta meillä oli niin edustukset valaistusosastolle. Merkit- tuoneet arkkitehdit ja ammattimaiset vanhaan rakennukseen oli haastava vahvat edustukset, ettei toiminnan tävin lisä valaistusosaston edustuksiin valosuunnittelijat mukaan tämän ke- projekti kaikille osapuolille, Tapani supistamiseen ja irtisanomisiin ol- oli Steinel, joka on liiketunnistimien ja hittyvän alan vaativiin tehtäviin. Lehikoinen sanoo. lut tarvetta. Myös kaikki päämiehet tunnistinvalaisimien eurooppalainen Tapani Lehikoinen muistaa 1980-lu- Matti Kaitamaa muistaa tavoittee- luottivat meihin koko ajan. Laman edelläkävijä ja markkinajohtaja. Samal- vun loppupuolen voimakkaan julkisen na olleen mahdollisimman tasaisesti jälkeen kasvu alkoi taas uudelleen ja la valaistusosasto sai edustuksia, joista rakentamisen buumina. Hedengrenin valaistut seinäpinnat. Koevalaistuk- laajensimme samalla valikoimaamme on rakennettu osaston yhteyteen uut- vahva osaaminen ja hyvät kontaktit sia ja mittauksia tehtiin muun muassa uusilla vahvoilla tuotteilla, Kaitamaa ta kiinteistötuotteiden muodostamaa arkkitehti- ja sähkösuunnittelutoimis- VTT:llä, jossa testattiin eri toimittaji- kertoo. liiketoimintakokonaisuutta. toihin toivat taloon paljon näyttäviä en valaisimia. Valituksi tuli Erco, jon luvun puoliväliin asti kotivalaistus oli osa valaistusosaston toimintaa arkkitehtonisen valaistuksen Valaisemisesta osa arkkitehtuuria projekteja. Haastava Ateneum ka tuotteiden laatu ja valaistusjärjestelmän monipuolisuus nousi selvästi muitten edelle. Erco onkin epäilemät- rinnalla. Silloin päätettiin perustaa Kahdenkymmenen vuoden aikana Valaistusosaston ensimmäisiä suuria tä kaikkein tunnetuin valaistusratkai- uusi osasto markkinoimaan kaikkia niin valon määrä, laatu kuin hallinta kohteita oli Ateneum, vanha arvora- sujen ja valaistuslaitteiden toimittaja Hedtecin valikoimissa olleita kulutta- ovat kehittyneet, ja valaistustuotteissa kennus, joka sisälsi monia vuosiker- maailman johtaviin museoihin ja tai- jatuotteita. Uusi käyttötavaraosasto on nähty monenlaisia trendejä. Myös toja sekalaista tekniikkaa 1900-lu- denäyttelyihin. otti silloin pääosin vastuun kotivalaisimien markkinoinnista. valaisemisen periaatteet ovat muuttuneet, kertoo Hedtecin projektipääl- vun alusta alkaen. Kyseessä oli koko rakennuksen täydellinen saneeraus Oopperaa alusta asti 90-luvun puolivälissä Hedtec laa- likkö ja valaistusasiantuntija Tapani LVIS:n uudistamista ja vajoavan talon Siinä missä Ateneum tarjosi vanhan jensi edustamiensa tuotteiden myyn- Lehikoinen, joka siirtyi Hedengrenin perustusten tukemista ja oikaisemista sokkeloisen talon tekniikan haastetta, tiä Viroon. Hedengren Eesti oon ny- leipiin Oy Feldt Ab:stä. myöten. Oopperatalo oli uudisrakennuskohde, kyisin yksi maansa tärkeimmistä ark- Valaistuksesta on tullut arkkiteh- Rakennukseen tuotettiin koko- jossa yhteistyötä tehtiin alusta asti ark- kitehtuurivalaistuksen toimittajista. tuurin visuaalinen osatekijä ja tilan naan uusi ja moderni suonisto, ku- kitehdin ja sähkösuunnittelijan kanssa. Heidän valikoimiinsa kuuluvilla Erco-, pintojen erilaiset valaisemisen mah- ten arkkitehti Ola Laiho ajatuksensa Valaistus voitiin suunnitella alusta asti Bega-, Glashütte Limburg-valaisimilla dollisuudet otetaan entistä paremmin määritteli. Hän oli käynyt maailmalla osaksi rakennusta ja valaistusjärjestel- on valaistu monia heille kansallisesti huomioon. Ennen kuin valaisimet ja tutkimassa erilaisia museorakennuk- mät integroida rakenteisiin parhaalla merkittäviä kohteita joista todellisia valaistusoptiikka kehittyivät riittävästi, sia ja nähnyt matkallaan useita Ercon mahdollisella tavalla. kruununjalokiviä ovat Eestin taiteen valaistuksen määrällinen suunnittelu valaistustekniikalla onnistuneesti to- Rakennukseen haluttiin vain pa- museo KUMU ja Estonia teatteri. oli tärkeintä ja tämä työ kuului säh- teutettuja ratkaisuja. Hänelle oli syn- rasta, ja projekti seuloitui meille. Vah- Jatkuu >>> Hedline 3

4 Jatkuu >>> vuutemme oli siinä, että suunnittelijat huomaamatonta. Engelin piirtämään uusia tekniikoita ja valonlähteitä sekä lut keskeinen tekijä ja siksi tuotteiden luottivat tuotteiden kestävyyteen ja kirkkoon uusittiin sekä ulko- että si- ohjaa ottamaan käyttöön jo olemassa elinkaari on tunnetusti pitkä. valotekniikkamme tiedettiin hyväksi. sävalaistus. olevia tekniikoita. Valon täsmäkäyttö Tapani Lehikoinen pitää ajallemme Pystyimme myös konsultoimaan pro- Professori Vilhelm Helanderilla on käsite, jonka toteuttamisen mah- tyypillisenä valaistustekniikan ja sen sessissa, joten kyseessä oli monen asi- oli äärettömän selkeä visio siitä, miltä dollistavat tarkat infrapuna- ja suur- suunnittelun digitalisoitumista ja va- an kokonaispaketti, Matti Kaitamaa hän haluaa kaiken näyttävän ja miten taajuustunnistukseen perustuvat laistusalan koulutukseen panostamis- sanoo. asiat toteutetaan. Kirkossa tehtiin tunnistimet sekä nopeasti kehittyvät ta. Nuoren polven valaistussuunnitteli- Oopperan sisätiloihin toimitettiin hänen ohjeistuksessaan isot koeva- valaistuksenohjausjärjestelmät. Myös jat ovat tulossa kentälle kovaa vauhtia. pääosin Ercon valaisimia ja ulos Be- laistukset, jotka kestivät kokonaisen LED-valonlähteen kehittyminen on Valaistussuunnittelun ammattilaisten gaa. Julkisivuvalaistuksessa käytettiin talvikauden. Tuomiokirkko oli vaativa yksi uusi merkittävä täsmäkäytön tek- työ helpottuu ja monipuolistuu, kun halogeenilampputekniikkaa, jota par- työ, jossa kokemukset lisääntyivät ja niikka. LED-valaistuksen ongelma on tietokoneohjelmilla voidaan tutkia ja haillaan päivitetään Began energiata- uudet ajatusmallit virisivät. toistaiseksi vielä se, ettei valoa tuotta- vertailla luotettavasti erilaisia valais- loudellisilla ja pitkäikäisillä monimetallilamppuheittimillä. Älykästä valonkäyttöä va puolijohde kestä suuria lämpötiloja, joita syntyy kun LEDin tehoa nos- tusratkaisuja ja nähdä lähes fotorealistisella tasolla, miltä tila tai rakennus Valolla maalailua tuomiokirkossa Matti Kaitamaan mukaan monet asiat ovat muuttuneet pikemminkin pitkinä kehityskaarina kuin äkillisinä virs- tetaan, Kaitamaa sanoo. Hedtec Valaistuksen tuotevalikoima vastaa hyvin energiatehokkuuden tulee lopullisesti näyttämään. Tapani Lehikoinen muistaa Helsingin tanpylväinä. Nykypäivälle on selvästi haasteeseen. Steinel-tunnistimet se- tuomiokirkon saneerauksen kohtee- tyypillistä älykäs valon käyttö ja jat- kä valonohjausjärjestelmät Ercolta ja na, jossa tutkittiin erityisen tarkasti eri kuvasti kehittyvät ohjausjärjestelmät. Zumtobelilta edustavat alojensa huip- valaisumenetelmiä ja valojen väriläm- Myös ekologisuus energiansäästön ja puteknologioita. Myös LED-valaisimia pötiloja. Työ oli maalailua ja kokeile- elinkaariajattelun myötä on nopeasti löytyy tuotevalikoimasta kymmenittäin mista. Valaistuksen tuli tukea vanhan vahvistumassa. moniin eri tarpeisiin. Hedtec Valaistuk- kirkon tunnelmaa, mutta nykyteknii- Energiatehokkuus on yksi tämän sen tuotevalikoimassa laatu on aina ol- kan piti samalla olla mahdollisimman päivän keskeisistä trendeistä. Se luo Muun muassa Espoon modernin taiteen museo EMMA, Oikeustalo Helsingin Salmisaaressa, Suomen taiteen museo Ateneum sekä lukuisat Akeryardsin luksusristeilijät ovat merkittäviä referenssikohteita. Näkyviä kohteita 4 Hedline Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Hedtec Valaistus on toimittanut 20 vuoden aikana valaisimia ja valonohjausjärjestelmiä lukemattomiin rakennuksiin, kuten museoihin, taidemuseoihin, konserttitaloihin ja muihin kulttuurirakennuksiin, kirkkoihin, kaupan kohteisiin, hotelleihin ja ravintoloihin. Tuoreimpia valaistuskohteita on tänä keväänä avattu taidemuseo Emma Espoossa. Hedtec Valaistus on myös toimittanut 90-luvun puolivälistä lähtien valaisimia ja Peha-kytkimiä ja -pistorasioita lähes kaikkiin Suomessa rakennettuihin matkustaja-aluksiin mukaan lukien maailman suurin risteilijäalus Freedom Of The Seas. Tunnetuimpia edustuksia ovat Erco, Bega, Glashütte Limburg, Boom, Zumtobel, Roblon, Steinel ja Peha.

5 Tiesitkö? Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa. Hedengren Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa Kuopiossa Savotalossa käy jatkuva ihmisten virta, ja ensimmäisenä asioijat ottaa vastaan päätuulikaappi. Kun talo terveyskeskuksineen pantiin noin vuosi sitten kokonaan remonttiin, haluttiin myös sisäänkäynnistä miellyttävä. Entinen vetoisa tuulikaappi sai huippuluokan oviverhot. Teksti: Hannu Salmelainen Kuvat: Hannu Salmelainen ja Shutterstock K uopiossa Savotalo saneerattiin terveyskeskuskäyttöön. Saneerauksen yhteydessä tuulikaappien oviverhokojeet nykyaikaistettiin. Suurimpaan tuulikaappiin tuli oviverhoksi Fricon AGV 4020WL uutuusverho. Pystyasenteisena, oviaukon sivusta puhaltavana se antaa kattavan ilmasulun oven ollessa auki estäen kylmän ja pölyisen ilman tulemasta sisälle. Oven ollessa kiinni kone toimii osateholla pitäen äänettömästi tuulikaapin halutun lämpöisenä. Pienemmille oville tuli oven päälle asennettavat Frico AD 215W oviverhokojeet. Jakelutienä Fricon laadukkaille verhoille toimi Ahlsell Oy ja laitteet asensi Ilmapörssi Oy Kuopiosta. Hedtec Teollisuus Marko Mustonen puh. (09) Kuopion viisikerroksisen pääterveysaseman tiloissa toimii muun muassa omalääkärien vastaanotot, kuntoutus, kehitysvammaisten palvelut sekä hallinto. Sisäilman laatuun kannattaa panostaa Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimessa on markkinoiden ainoana ilmanpuhdistimena 6-kertainen suodatusjärjestelmä. Aeroguard on hiljainen ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka sopii monenlaisiin tiloihin. Hedengren Direct aloitti Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimen markkinoinnin ja myynnin keväällä Ilmanpuhdistimia on kotitalouksien lisäksi käytössä myös sadoissa yrityksissä ympäri Suomea, sillä monissa yrityksissä sisäilman laatu on merkittävä työympäristön laadun kohentaja. Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa, joten hengittämämme ilman pitäisi luonnollisesti olla mahdollisimman puhdasta. Huono sisäilma heikentää vastustuskykyä, aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä sekä hengitystie- ja iho-oireita. Pitkällä aikavälillä huono sisäilma aiheuttaa hengitysongelmia, astmaa ja allergiaa. Lux Aeroguardin ainutlaatuisessa 6-kertaisessa suodatusjärjestelmässä on esisuodatin, aito Hepa H13 -suodatin, aktiivihiilisuodatin, UV-lamppu, PCO-suodatin sekä ionisoija, jotka poistavat tehokkaasti haitallisia pienhiukkasia sekä hajuja ja tuoksuja. Aeroguard on hiljainen (äänen taso on desibeliä tehoalueesta riippuen) ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka soveltuu loistavasti monenlaisiin tiloihin, kuten yrityksiin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin sekä koteihin. Ilmanpuhdistin tuottaa puhdasta ilmaa m 3 tunnissa valitusta tehoalueesta riippuen. Näin ollen ilmanpuhdistin poistaa tehokkaasti sisäilman saastumisen aiheuttajia kuten siitepöly- ja pölyhiukkasia sekä kotieläinten allergeeneja suuristakin tiloista. Aeroguard-ilmanpuhdistimessa on ainutlaatuinen patentoitu NANOpure -tekniikka, jonka ansiosta laite poistaa myös bakteereja ja viruksia. Aeroguardiin on mahdollista liittää aromaterapiayksikkö, jonka tuoksuvat aromaterapiset geelit piristävät mieltä ja tuottavat huoneeseen puhtaan tuoksun. Saksalaisen tutkimuskeskus TÜV NORD:n testien perusteella Aeroguard soveltuu myös allergisille henkilöille. Hedengren Direct Jari Järveläinen puh Hedline 5

6 Yhteistyö Eva Wahlströmin kanssa lanseerattiin omalle henkilöstölle vauhdikkaassa liikuntailtapäivässä. Hedtec ja yhteistyöhön Näyttää kauniilta, on energinen ja aktiivinen. Iskut osuvat suoraan sinne minne pitääkin. Nämä ominaisuudet ovat hyvin synergiassa Hedtecin toiminnan kanssa. Ja näillä kriteereillä löytyi myös Hedtecin uusi viestinviejä: Eva Wahlström. T ummasilmäinen ja sähäkkä Eva Wahlström iski maaliskuussa 66-kiloisten hallitsevan Suomen mestarin kanveesiin. Maailmanluokan vastustajista Eva pitää kovimpana Katie Tayloria. Tähän asti voittoa ei Taylorista ole tullut, mutta veljen ansiosta olen heilunut poikaporukoissa milloin jalkapallokentällä, milloin puissa kiipeillen aina vähän rajummassa menossa. Nyrkkeilyssä Evalle on kertynyt merkittäviä meriittejä. SM-kultamitaliputki on ollut katkeamaton vuo- Tammikuussa Helsingin Kisahallissa järjestettiin ensimmäinen naisille suunnattu nyrkkeilytapahtuma, Naisten Nyrkki, mihin tuli heti 400 innokasta naista kokeilemaan uutta lajia. Sekä Virtanen että Wahlström pitävät osallistujamäärää hyvänä. Virtanen Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Kaj Ewart, Stig Gustavsson ja Shutterstock Evalla on kova voitonnälkä. Taylor on tiukka mimmi. Olen kui- desta EM-hopeita ja kaksi, ja Pohjoismaiden mestaruuskisoissa on muistuttaa, että nykyään kymmeniä tuhansia naisia mukaansa saava Nais- tenkin päättänyt kohdata hänet niin tullut neljä kultaa ja yksi hopea. Tuo- ten kymppi -juoksutapahtuma aloitti monta kertaa, että voitto tulee. rein PM-kulta on maaliskuisista Lovii- aikanaan 150 osallistujalla. Yhteiset kuviot san kisoista. Manageri Jukka Virtanen kehuu Eva Wahlström kehuu nyrkkeilyn sopivan kenelle tahansa. Kun Hedteciltä ehdotettiin yhteistyötä suojattiaan aktiiviseksi ja tunnolliseksi Tämähän on kuntoilulajina mitä Evan kanssa, yhteiset askeleet löytyi- harjoittelijaksi. Ilmaiseksi ei tässä lajis- mielekkäin laji. Kuntonyrkkeily kehit- vät heti. Hänen avullaan sähkötekni- sa menestystä tule. tää ja ylläpitää ketteryyttä ja nopeaa sen alan tyypillinen vähän tylsähkö ja Tämän kauden päätavoitteekseen reagointikykyä ja on lisäksi paras nis- harmaa mainonta muuttuu erottuvak- Eva ilmoittaa pilke silmäkulmassaan ka-hartiaseudun jumiutumisen estä- si ja huomiota herättäväksi. Pirteä ja olevan Hedtecin markkinaosuuden jä. näyttävä nyrkkeilijätär sopii Hedtecin kasvattamisen. Ammatillisesti ihan Omina vahvuuksinaan Eva pitää viestinviejäksi kuin nyrkki silmään. oikea tavoite ei voi oikeastaan olla nopeutta ja räjähtävyyttä. Iso osuus Myös sitkeä peräänantamattomuus mikään muu kuin MM-kulta. Jukka on myös henkisellä vahvuudella. Siksi ja ammattilaisuus ovat sekä Hedteciä Virtanen kertoo, ettei Eva itse tee nyrkkeilijän ihanneikääkin on vaikea ja Evaa yhdistäviä piirteitä. asiasta numeroa, mutta jos taskussa määritellä. Amatööripuolella nais- Yhteistyölle on vahvat ja loistavat on jo kaksi EM-hopeaa niin on sel- nyrkkeilijöiden yläikäraja on 35 vuot- lähtökohdat. Tällaisessa innostusta ja vää että seuraava tavoite on askelen ta, mutta ihan junnuilla ei välttämättä aktiivisuutta henkivässä hommassa mi- korkeammalla. Toinen Evan iso haave vielä ole tarvittavaa kanttia korvien nun ei todellakaan tarvitse vetää mi- olisi nähdä naisten nyrkkeily olympia- välissä. tään roolia. Pikemminkin olen monen lajina Lontoossa vuonna Eva myöntää, ettei kannustushuuto- mielestä joskus jopa ärsyttävän energi- Unelmat ja haaveet pitää aina ja kehän ulkopuolelta juuri edes kuule, nen, Eva nauraa. olla korkealla, vaikka tänä vuonna niin tiukka on oman mielen keskitty- Lajin valinta onkin aika vähän kansainvälisiä turnauksia. minen ja kontrollointi. Pitää pystyä treenaamaan tosis- Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. 26-vuotias Eva Wahlström miettii hetken ennen kuin vastaa kysymykseen kuinka tuli valinneeksi nyrkkeilyn omaksi lajikseen. Laji valitsi minut, hän lopulta toteaa. Ihan alkujaan löysin lajin teini-iässä silloisen poikakaverin myötä. Hän harrasti kamppailulajeja ja sitä kautta tuli Nyrkkeilyn suosio kasvaa Suomessa nyrkkeilyn suosio on kasvanut huimasti. Lajin tunnettuutta ovat vahvasti lisänneet sekä Eva Wahlströmin että Amin Asikaisen menestymiset. Eva on tehnyt lajia ehkä jollain tavalla arkipäiväisemmäksi, vaikka se saan, rentoutumaan ja uskomaan itseensä. Otteluissa keskittymiskyky on olennaista. No, äidin äänen kyllä kuulen, vaikka ihan aina en edes haluaisi. Eva muistuttaa myös, että nyrkkeily on ennen kaikkea taitolaji. Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. oleiltua saleilla. Olen kuitenkin kokeil- Evan itsensä kohdalla onkin tosi työ- lut kaikenlaisia muitakin lajeja. Kahden tä, Jukka Virtanen pohtii. 6 Hedline

7 Eva W a kuulum hlström kert o Jukka isiaan mana o geri Virtase n kans sa. So hot. t. Jos halua Viestinviejäksi valittu Eva Wahlström on henkilönä positiivinen, luonnollinen sekä aina myös iloinen tyyppi. Häneen voidaan helposti liittää Hedtecin markkinointiin toivomat minaisuudet; voima, energisyys, innostus, rohkeus ja dynaamisuus. Täsmävoimaa. Joka kohteeseen. ritys an. Y vuotta borgissa ta in im te 5:ttä to a 1932 Gö mitys- ja m n juhlii 7 Frico stettu vuon lmistanut lä iin oloihin. a ru tiv työ on pe tä lähtien v hjolan vaa ehitys sii ita po s- ja tuotek dukkaita je ja on o k aihto a tutkimu t laa ilmav ottanu me jatkuv niä tu ristöm ä Fricon osikymme p m ja y vu tkaisu on jo. ivia ra ja loihin ja toim iin erityiso näkemystä m, a ta asett kokemus Frico ntemusta. tu asian mme sivuilta ä koti ä s li Katso ec..hedt www 14:39: Ammattimi Ei pojille. ehille.. ä t i s ä t y ä Voima. K Kabelwerk Eupen AG, Belgia, on yk Euroopan jo si htavia itsen äisiä kaapel valmistajia. ituotevalikoi ma käsittää asennus- ja kumikaape lit, palonkestävät ka apelit, ohja ustointikaape lit, RF- kaap ja instrumenelit, matalaja keskijänn itekaapelit, lentok kaapelit sekä ydinvoimalai enttäturvallisuusk tosten aapelit (LO CA hyväksyt yt). Katso lisää kotisivuiltam me c. /eupen isn valm o b A isia lics ydrau inehydraul in H e k i a ts N p orkea ja Ruo 924. k u t p u p n ta um a1 ia ja p odest nostim nassa jo vu koima li tu Eskils aja tuoteva den, autoa u l u n Nike teollis lastuslaitos ä k e s e kattaa ojen että p m korjaa istarpeet. ity r e ten e: ltamm i u v i s i ot lisää k Katso tec. Nykymaailmassa tarvitaan enemmän kuin koskaan turvastandardeja ja järjestelmien saumatonta testausmahdollisuutta. Näihin tarpeisiin HT ITALIA on vastannut kehittämällä monipuolisen valikoiman tehokkaita mittalaitteita. Ohjelmassa ovat mm. asennustesterit, konetesterit, digitaaliset yleismittarit, pihtimittarit sekä sähkön laadun mittarit. hed www. Katso lisää kotisivuiltamme HTItalia_kok osivu. osiv u.in ind dd d 1 Hedline 7

8 Yhdeksän metriä leveä ja kolme metriä korkea digitaalinen videotaulu on näyttävä Helsingin rautatieaseman Kompassitasolla. Helsingin keskustan asematunnelissa on päivittäin kulkijaa matkalla junaan, metroon ja muihin liikennevälineisiin sekä asematunnelin tai keskustan liikkeisiin ja toimistoihin. Rautatieaseman Kompassitasolla olevan jättimäisen digitaalisen videotaulun informaatiolle on siis runsaasti vastaanottajia. Teksti: Jouko Lampila Kuvat: Marja Turunen ja Tuoteuutiset/Elisa Peki Uusia digitaalisen ratkaisuja Kom H elsingin rautatieaseman Kom passiaukiona tunnetulla metrotasanteella on vuoden Kuva muodostetaan kolmella projektorilla, joiden kunkin tarkkuus on SXGA+ eli 1400 x 1050 pikseliä. Le- 4:3-kuvasuhteen Giant Wide Angle -projisointipintaa. Fresnell-tekniikassa ensimmäinen linssi tasaa valovoiman Projectiondesign-yhtiö. Yhtiö valmistaa monia erikoiskäyttöön tarkoitettuja projektoreita esimerkiksi elo- Koko ratkaisu räätälöitiin alusta asti, samanlaista ei oltu aikaisemmin tehty. Näyttötekniikan ohella kiinnitet- alusta ollut Hedcomin Clear Channelil- veyssuuntainen tarkkuus on siis yh- koko kuvan alueella ja toinen kohdis- kuvateattereihin, simulaattoreihin ja tiin erityistä huomiota ratkaisun turval- le räätälöimä jättimäinen digitaalinen teensä peräti 4200 pikseliä. Kolmen taa sen haluttuun suuntaan. Linssit on valvomoihin. lisuuteen, koska koko rakennelma on mediataulu. Poikkeuksellisen suuri, projektorin avulla voidaan muodostaa valmistettu akryylista ja pinnan koko- Kompassitason projektorit on va- ripustettu kattoon ja julkisella paikalla tarkka ja kirkas kuva on toteutettu yksi leveä, lähes saumaton kuva, kol- naispaksuus on vain 7,5 millimetriä. rustettu kahdella 300 W lampulla ja sen alla on jatkuva ihmisvirta. uutta tekniikkaa soveltamalla. me erillistä kuvaa tai ikkunoituna mikä Hyvin tiukasti suuntaavilla projisointi- valoteho on peräti 6500 ANSI lume- Näyttöratkaisun runko rakennettiin Kun mediataulua lähdettiin suun- tahansa muu yhdistelmä. pinnoilla saavutetaan mahdollisimman nia. Asematunnelissa projektoreiden teatteritekniikasta tutusta alumiiniris- nittelemaan, tavoitteena oli ratkaisu, Kuvan kirkkauden kannalta tausta- suuri valoteho. käyttöolosuhteet ovat vaativat. Laittei- tikosta eli trussista, johon kuvapinnat jonka kuva näkyy erityisen hyvin metrosta liukuportaita asemalle nousevil- projisointitekniikka on ylivoimainen. Hyvälle valkokankaalle saadaan pimen- Norjalaisia projektoreita den suojaksi on esimerkiksi rakennettu pulukopat, jotka suojelevat niitä ja projektoreiden kotelot kiinnitettiin. Koko toteutus ripustettiin neljällä säh- le kulkijoille. Vaihtoehtoisia ratkaisuja netyssä tilassa erittäin hyvä ja kirkas Hedcomin ammattitekniikan tuoteva- lintujen lisäksi pölyltä ja muulta lialta. köllä toimivalla ketjunostimella kiin- oli useita ja niistä parhaaksi todettiin kuva, mutta valoisassa tilassa, kuten likoimassa on paljon tuotteita, jotka Olosuhteiden karuudesta kertoo myös teistön tarjoamiin kiinnityspisteisiin taustaprojisointitekniikalla toteutettu asematunnelissa, taustaprojisointi on on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. se, että suojakoteloiden tuulettimien katossa. Ketjunostimien ansiosta ko- taulu. käytännössä ainoa vaihtoehto. Samalla Asematunnelissa projektorit käyn- suodattimet on vaihdettava kahden meus on helppo laskea yöllä alas huol- Taulun suuri koko se on lähes yh- tämä tekniikka antoi mahdollisuuden nistetään aamuviideltä ja sammute- viikon välein. totoimenpiteitä ja puhdistusta varten. deksän metriä leveä ja kolmatta metriä korkea oli projisointitekniikan lähtö- kohdistaa kuvan suurin kirkkaus juuri haluttuun suuntaan eli Kompassitasol- taan yöksi kello 24. Käyttöaikaa tulee siis huimat 19 tuntia vuorokaudessa. Ensimmäinen laatuaan Lujan mutta kevyen runkorakenteen ansiosta kokonaisuuden paino on vain kohtana. Näin suuren taulun toteutta- la kohti liukuportaiden yläpäätä. Ominaisuuksiensa puolesta laitteet to- Hedcom on vahva teatteritekniikan vajaat 500 kiloa. minen aktiivisella näyttöpinnalla olisi Tanskalaisen DNP:n valmistama op- sin voisivat pyöriä jatkuvastikin. toimittaja ja tässä projektissa pääsim- Tämä toteutus oli hyvin haastava tehnyt taulusta hyvin painavan ja kal- tinen taustaprojisointipinta on kahden Projektorit ovat maailman tehok- me hyödyntämään osaamistamme ja samalla mielenkiintoinen, sanoo liin. Toisaalta projisointi antaa mahdol- fresnell-linssin yhdistelmä. Näyttötau- kaimpia yhden chipin DLP-projekto- monipuolisesti, kertoo Hedcomin Hedcomin myyntipäällikkö Pekka lisuuden suureen tarkkuuteen. lussa on rinnakkain kolme 140 tuuman reita, joiden valmistaja on norjalainen toimitusjohtaja Jarmo Roivas. Heino. 8 Hedline

9 HD kamerauutuus: JVC GY-HD251E JVC:n uutuus, GY-HD251E on ammattikäyttöön suunniteltu, HDV-nauhaformaattia käyttävä kameranauhuri, josta saadaan tarvittaessa multicore-studiokamera kompressiomattomalla HD-SDI lähdöllä. Käyttömenusta on valittavissa 1080i tai 720p muoto aidolla HD-SDI-liitännällä, jossa kulkee myös embedded audio ja aikakoodi. Kamera käyttää 12 V tasavirtaa, joten akkukäyttö korvataan studiokäytössä muuntajalla käyttäen luotettavaa nelinapaista XLR-liitintyyppiä. 12V käyttöjännite 14-bittinen Analog/Digital-muunnos timecode sisään/ulos genlock-sisäänmeno Remote-ohjain kuusinapaisella DIN-liitännällä studiosovitin KA-HD250, jossa 26-napainen multicore ja HD SDI -lähdöt erityiset asetukset cinema ja cinelike -gammalle Ominaisuuksia: 720p/50 & 60, 25 & 30, ja 24 tallennus 1080i/50- ja 720p/50-videolähdöt ilman kompressiota HD SDI sekä SDI sisältäen embedded audion ja aikakoodin Hedcom Kai Tuovinen puh. (09) Firewire-liitäntä, jossa jog wheel TASCAM on julkistanut ohjainpyörällä varustetun firewire-sovittimen äänityöasemia varten. FireOneyksikössä on stereoliitäntä kahdelle mikrofonille ja digitointitarkkuus riittää 192kHz/24-bit-äänen tallentamiseen tietokoneella. median passitasolla Hedcom Kari Lehtonen puh. (09) SANYOn uutuudet PLC-XU100 ja PLC-XU110 Suunnitteluvaiheen jälkeen koko- me näyttävän digitaalisen mediataulun Maailman suurimman 3LCD-projektorien valmis- DVI-D-tulo (mallissa PLC-XU110) simme järjestelmän omissa tiloissam- sinne. Paikka asetti toteutustekniikalle tajan, SANYOn uudet PLC-XU100- ja PLC-XU110- W-LAN-USB-avain (mallissa PLC-XU110) me, minkä jälkeen se asennettiin käyt- omat vaatimuksensa ja halusimme tau- projektorit nostavat kannettavien projektorien verkkoon liittäminen LAN-liitännän töpaikalleen. Oma asennusosastomme luun korkean resoluution, jolloin taus- käytön aivan uudelle tasolle ja täyttävät kaikki (RJ45) avulla (mallissa PLC-XU110) toteutti asennuksen yön aikana puo- taprojisointi kolmella projektorilla nousi tiukimmatkin vaatimukset, jotka liittyvät luokka- Objektiivi: F = 1,7-2,1, f = 26,7 32 mm; len yön ja aamuviiden välillä. parhaaksi toteutustavaksi. huoneissa ja kokoustiloissa pidettäviin esityksiin. zoom: 1,2-kertainen Kansainvälinen mediayritys Clear Channel on kansainvälinen yritys, jonka päätoimialat ovat ulkomainonta, radio- ja TV-toiminta. Liikevaihto oli vuonna 2005 noin 6,6, miljardia US-dollaria ja henkilökuntaa on yli 50 Punkan mukaan Hedcom valittiin ainutlaatuisen projektin toteuttajaksi hyvän hinta-laatusuhteen ja palveluasenteen perusteella. Myös paikallisuudella oli oma merkityksensä; apu on lähellä, jos ongelmia olisi ilmennyt. Koko projekti meni kuitenkin todella hyvin. Hedcomilla on hallussa niin XGA-resoluutio (1 024 x 768 pikseliä) ja loistavan kirkas ANSI-lumenin valovoima takaavat kirkkaassakin valaistuksessa veitsenteräviä kuvia, joiden värit vastaavat täydellisesti alkuperäisiä. PLC-XU110:n integroidun W-LAN-liitännän avulla esitystiedot voidaan siirtää langattomasti, ja samalla projektoria voi myös hallita ja ohjata langattoman verkon kautta. Sen lisäksi PLC-XU110:ssä kolmen vuoden takuu, 24 tunnin vaihtopalvelu, lampun takuu yksi vuosi. Hedcom Pekka Heino puh. (09) Ulkomainonnan osuus liikevaih- kuva- ja näyttämötekniikan kuin run- on myös DVI-D-liitäntä eli projektori on valmis tu- dosta on 40 prosenttia. Suomessa Clear Channel toimii voimakkaimmin ulkomainonnan alueella. Liikevaihtomme on 14 miljoonaa ja olemme markkinoiden toiseksi suurin yritys, kertoo Clear Channel Suomi Oy:n ke- gon ja kiinnityksen mitoituskin. Hedcom Pekka Heino puh. (09) levaisuuden digitaalitekniikkaan jo nyt. Tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaus: ANSI-lumenia resoluutio: natiivi: XGA (1 024 x 768), maksimi: U-XGA (1 600 x 1 200) hitysjohtaja Jari Punkka. paino vain 3,5 kg Kompassitaso on yksi Suomen varkaudenesto: äänihälytystoiminto vilkkaimpia paikkoja, joten halusim- (mallissa PLC-XU110) Hedline 9

10 Taulutelevisiot Yhä parempaa kuvaa ja täydellisempää tekniikkaa on luvassa, kun teräväpiirtotekniikka vakiinnuttaa asemansa taulu televisioissa. JVC ja Hedengren Kodintekniikka ovat taas tapansa mukaan kehityksen kärjessä. Teksti: Vesa Ville Mattila Kuvat: JVC koot edellyttävät ehdottomasti kuvanparannuspiirejä, muuten kuluttaja voi pahasti pettyä kuvan laatuun. JVC:n DynaPix-kuvanparannus yhdistettynä 100 Hertzin pyyhkäisytekniikkaan takaa erinomaisen kuvan myös nopeissa liikkeissä, Santala sanoo. Euroopassa ja Suomessa suosituin taulutelevisioiden kuvakoko on 32 HD-ILA-hybriditelevision vuoden parhaaksi projisiotelevisioksi. Paras mahdollinen näytön resoluutio JVC-kirjainyhdistelmän takaa löytyy alunperin tuotekehitysyhtiöksi perustettu Victor Company of Japan. tavalliseen digitaalitelevisiokuvaan nähden. Myös televisio-ohjelmissa teräväpiirto etenee tasaiseen tahtiin. Satelliittikanavilla niitä näkee varsin usein, kaapelipuolella Welho tarjoaa teräväpiirtoisina muun muassa elokuvia ja jääkiekkoa. Suurelle yleisölle teräväpiirtolähetykset tulevat tutuiksi Pekingin Olympialaisissa T aulutelevisiot tulivat markkinoille vuonna 2004, viime vuonna niiden myynti räjähti. Nyt noin joka kuudennessa suomalaisessa kodissa tiiraillaan taulutelevisiosta maail- gren Kodintekniikan toimitusjohtaja Mikael Santala. Kuvanparannuspiirit korostuvat koon myötä tuumaa. Santala uskoo, että vielä tämän vuoden aikana kysyntä siirtyy yhä enemmän tuumaisiin. JVC:n taulutelevisioiden muhkeimmasta päästä on suuriin olohuoneisiin ja yritysten auloihin tai kokoustiloihin Se kehitti yli 70 vuotta sitten Japanin ensimmäisen katodiputkitelevision, sittemmin muun muassa VHS-kuvanauhurijärjestelmän. Lähivuosien aikana yhtenä sekä JVC:n että Hedengren Kodintekniikan vuonna 2008, Santala mainitsee. Kovalevytallentimien kapasiteetti kasvaa VHS-videon aika kesti 25 vuotta, DVD:n alle 10 vuotta ja tulevaisuudessa hää- man menoa ja meininkiä. Taulutelevisioissa kehittynyt LCD-tek- soveltuva 70 tuuman HD-ILA-hybridi- kehityksen punaisena lankana on te- möttävät teräväpiirtotallentimimet. Digiboksin hankkimisen yhteydes- niikka on syrjäyttänyt plasmanäyttöjen televisio, jossa erinomainen suoritus- räväpiirtomaailma. Tänä keväänä JVC Juuri nyt digibokseissa suositaan digi- sä moni varmaan uusii myös television. osuuden melkein marginaaliseksi. Ku- kyky yhdistyy pieneen virrankulutuk- esittelee esimerkiksi maailman ensim- taalivirittimeen ja tietokoneen kovale- Ennustan taulutelevisioiden myynnin luttajat keskittyvät arvioimaan tuuma- seen. Myös sen mitat herättävät huo- mäisen FULL HD 1080 Everio -kova- vyyn perustuvia kovalevytallentimia. nousevan tänä vuonna uuteen ennä- kokoa, designia ja hintaa, vaikka myös miota: vaikka kuvaruudun halkaisija levykameran. FULL HD 1080:ssa näy- Tavallisesti tällainen laite sisältää kaksi tykseen. Seuraavan suuren buumin ulkokuoren alle kätkeytyvän tekniikan kasvaa 175 cm:iin, televisio on vain tön resoluutio on paras mahdollinen, viritintä ja ainakin 160 Gt:n muistika- muodostavat muutaman vuoden ku- tulisi kiinnostaa. 51 cm syvä x 1080 pixeliä. Televisiota kat- pasiteettia, johon mahtuu satoja tun- luttua FULL HD standardin mu- Mitä isommasta taulutelevisios- European Imaging and Sound As- sellessa sen huomaa heti. Kuvan tark- teja kuvamateriaalia. Santala kuiten- kaiset teräväpiirtotelevisiot, joita jo nyt ta on kyse, sitä tärkeämpään rooliin sociation -järjestön jäsenlehtien edus- kuus on kaksinkertainen HD Ready- kin vakuuttaa tallennuskapasiteetin on JVC:n mallistossa, kertoo Heden- teknologia nousee. Suuret kuvaruutu- tajista koostuva EISA-raati valitsi JVC näyttöön verrattuna, nelinkertainen jatkossa vielä moninkertaistuvan. 10 Hedline

11 Lisäkuvat: Kannettava musiikkikeskus ipod-käyttäjille Mitä isommasta taulutelevisiosta on kyse, sitä tärkeämpään rooliin teknologia nousee. Ruotsalainen Audio Pro esittelee tänä vuonna täysin uuden tuoteperheen. Ensimmäisenä esiin astuu kannettava Porto, joka on sulavalinjainen ladattava musiikkijärjestelmä. Siinä yhdistyvät hifi-tasoinen äänenlaatu, toimivuus ja design. Syvällä bassotoistollaan vakuuttava laite on erityisesti ipod-käyttäjien odottama uutuus. Siinä on liityntäasema, johon sopivat myös nykyistä edeltäneet ipod-mallit. Jopa soittimen kuva saadaan näyttävästi esiin Porton videoulostulon kautta. ipodin jaksaminen on varmaa, sillä liityntäasemassa on sisäänrakennettu latauslaite. Musiikkinautinnon takaavat Embracing Sound-tekniikalla toteutettu stereoääni sekä FM RDS -radio. Lisäksi laitteessa on kaksi linjatuloa muille äänilähteille kuten toisille mp3-soittimille, tietokoneelle tai televisiolle. Näin Portoa voidaan käyttää myös laadukkaana kaiuttimena. Ulostuloliitäntä subwooferille avaa tien entistäkin massiivisempaan äänielämykseen. Kannettava Porto on ihanteellinen matkakumppani, sillä se toimii ja latautuu myös 12 V tasajännitteellä. Siksi sen voi kytkeä veneen, matkailuvaunun, auton tai kesämökin sähköjärjestelmään. Kiehtovasti muotoiltua musiikkikeskusta voidaan ohjata mukaan kuuluvalla kaukosäätimellä. Kokonaisuuden viimeistelee nahkaverhoilu kantokahvoineen. Porton voi valita mustana tai valkoisena. Hedengren Kodintekniikka edustaa Suomessa Kaonia, Etelä-Korean toiseksi suurinta digiboksien valmistajaa. Kaonin KTF-N620 -malli voitti äskettäin Tekniikan Maailman tallentavien digiboksien vertailun. Testaajat kiittivät erityisesti sen helppoa käyttöönottoa, kuvaa ja ääntä. Testin voittaneesta laitteesta on saatavana kaapelitalouksiin sopiva malli KCF-N620. Myöhemmin markkinoille tulee Kaonin teräväpiirtotekniikkaan perustuva kovalevytallennin. Hedengren Kodintekniikka Santeri Moilanen puh. (09) Force vähän parempi digiboksi Hedengren Kodintekniikka tuo kesäkuussa myyntiin Force-merkkisen perusdigiboksin. Sen laatu on alansa huippua. Hedengren Kodintekniikka solmi äskettäin saksalaisen TechniSat Digital GmbH Daunin kanssa sopimuksen Force-merkkisen digitaalivirittimen myyntiedustuksesta Suomessa. Markkinoimme Forcea vähän parempana digiboksina. Sen antenni- ja kaapelitalouksiin soveltuva perusmalli näet sisältää paljon mukavia ominaisuuksia ja hienoa tekniikkaa. Forcen valtteja ovat esimerkiksi 4000 sivun teksti-tv sekä alasivujen selausmahdollisuus, automaattiset ohjelmistopäivitykset, viiden päivän EPG-ohjelmaopas sekä kahden vuoden tekninen takuu, Mikael Santala luettelee. Saksalaista tuotekehitystä ja tuotantoa TechniSat Digital on 20 vuotta sitten perustettu Euroopan johtava digitaalilähetykseen soveltuvien antenni-, kaapeli- ja satelliittituotteiden kehittäjä. Yli puolet yhtiön tuotannosta on digitaalivirittimiä ja neljännes digitaalitelevisioita. Niiden lisäksi Techni- Sat Digital valmistaa Conax-ohjelmakortteja, autonavigaattoreita ja erilaisia PC-tuotteita. Koska TechniSat Digital panostaa tuotekehitykseen ja valmistuksen laatuun, yli kymmenesosa sen henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä. Yhtiön omat tehtaat sijaitsevat Saksassa ja Puolassa. Vahvan tietotaidon ja tarkan laatutyön ansiosta TechniSat Digitalin tuotteiden vikaprosentti jää alle 0,5:een, mikä on alalla erinomainen saavutus. Ominaisuudet stereoääni yhdellä kaiuttimella perustuen EmbracingSound -teknologiaan yleisliityntäasema kaikille ipodeille, joissa on liitin kannettava, kaukosäätimellä varustettu, ladattava lataa ipod-soitinta käytön aikana saatavana mustassa ja valkoisessa nahkakotelossa kantokahvalla erinomainen hifi-ääni ja syvä bassoääni FM RDS radio kaksi tuloliitäntää tietokonetta, toista mp3-soitinta tai muuta äänilähdettä varten korkeus 305 mm, leveys 120 mm, syvyys 140 mm Hedengren Kodintekniikka Petri Toivio puh. (09) Hedline 11

12 Polar Polar Tulisieluisia tunnelmanluojia Northern Lighting vahvistaa upealla valaisinmallistollaan uutena toimittajana Hedtec Valaistuksen tuotevalikoimaa. Northern Lightingin valaisimien muotoilijat koostuvat sekä nuoria nousevia kykyjä että että vanhempia jo hyvin tunnettuja tekijöitä. Erilaisista taustoista ja kokemuksista huolimatta yhteinen tekijä löytyy tulisieluisuudesta: näitä suunnittelijoita kiehtovat valo ja sen elävyys. Pohjoisen asukkaat ovat tottuneet valon voimakkaisiin vaihteluihin. Muutokset keskiyön auringosta talven hämärään ja leiskuviin revontuliin muovaavat mielikuvaamme siitä, minkälaiset vaikutusmahdollisuudet valolla on tunnelmanluojana. Pohjoinen kulttuuri ja ainutlaatuinen luonnonvalo ovat tekijöitä, joille Northern Lightingin selkeäpiirteinen valaisinmallisto hyvin vahvasti rakentuu. Vaikka mallisto on suppea, se tarjoaa kuitenkin monipuoliset mahdollisuudet tunnelmallisiin valaistuksiin niin julkisissa tiloissa kuin kotikäytössäkin. Tässä muutama esimerkki malliston valikoimasta. Oslo Wood Kolmijalkaisen Oslo Wood -jalkavalaisimen valo luo samanlaisen tunnelman kuin katsoisi metsän lävitse taustalla kajastavia kaupungin valoja. Ylöspäin suuntautuva valoja. Valo siivilöityy lankamaisen varjostimen läpi aivan kuin luononvalo siivilöityy puiden suodattamana.valaisin on varustettu himmentimellä, jolloin oikean tunnelman luominen on vieläkin helpompaa. Snowball Snowball on selkeälinjainen nimensä mukainen valaisinmallisto. Ohuen tangon päässä on pienen lumipallon kokoinen, puhalletusta lasista valmistettu kupu, jonka sisällä on halogeenilamppu. Himmentimellä varustetun lumipallon saa loistamaan juuri tilanteen vaatimalla tavalla. Snowball-mallistossa on sekä pöytä- että jalkavalaisin. Polar Polar-valaisimien ainutlaatuisen tekniikan avulla saadaan aikaan kupu, joka on toisesta päästään kirkas ja toisesta päästä opaalin valkoinen. Muoto muistuttaa kahden erilaisen aineen yhtymistä, aivan kuin ilma tai jää kohtaisi veden. Polarit luovat lämpimän ja tunnelmallisen valon. Polar-valaisimia on saatavilla sekä himmennintoiminnolla varustettuna pöytävalaisimena että ripustettavina versioina. Lisätiedot: Hedtec Valaistus puh. (09) Oslo Wood Polar Snowball Polar 12 Hedline

13 Lika tulee sisään ilmaiseksi, mutta sen saaminen takaisin ulos maksaa. Panosta lianpoistoon! Oikein varustettu sisäänkäynti säästää siivous- ja hoitokuluissa sekä näyttää siistiltä ja edustavalta. Nykyään ei sisäänkäynnin varustus ole vain jotain ruskeaa, rumaa ja vaikeasti käsiteltävää. Saatavana on useita tyylikkäitä ja helposti puhdistettavia ratkaisuja. Teksti: Rent 1/07/Thomas Åkerblad L ika tulee sisään ilmaiseksi, mutta sen saaminen takaisin ulos maksaa. Tämän totuuden ovat saaneet oppia useimmat, jotka ovat tekemisissä rakennusten hoidon ja kunnossapidon kanssa. Noin 80 prosenttia sisätiloissa olevasta liasta tulee ulko-oven kautta: hiekkaa, kuraa, multaa, märkiä lehtiä, vettä kaikkea mikä voi tarttua kengänpohjiin ja kotieläinten tassuihin. Lian poistaminen maksaa ja on usein raskasta ja hankalaa. Eteistilojen liantorjuntaa voidaan kuitenkin oleellisesti parantaa panostamalla himpun verran enemmän sisääntulojen materiaalivalintoihin. Vähentynyt siivous- ja hoitotarve maksaa siivoustyötä oleellisesti vähentävän liantorjuntajärjestelmän takaisin muutamassa vuodessa. Säästövaikutus tietysti jatkuu myös sen jälkeen. Tällainen sen tulisi olla! Miltä sitten hyvä sisäänkäynti näyttää? Tärkeimmät vaatimukset ovat lian pääsyn estäminen sisätiloihin ja siivouksen helppous. Liantorjuntajärjestelmä tulee mitoittaa sen mukaan, miten paljon ovesta kuljetaan, ja millainen kävelypinta on oven ulkopuolella. Mitä likaisempi ja kosteampi ulkopuoli, Kuvat: Kåbe sitä pitempiä tulee liantorjuntavyöhykkeiden olla. Optimaalinen sisäänkäyntialue muodostuu kolmesta liantorjuntavyöhykkeestä, jotka ovat ulko-oven ulkopuolinen alue, sisäänkäynnin ulomman ja sisemmän oven välinen alue sekä sisätilan tekstiilimatto. Kengänpohjien ensimmäisen puhdistuksen tulee tapahtua välittömästi ulko-oven edessä, mieluiten säältä suojassa katoksen alla. Kompastumisvaaran vuoksi puhdistusvälineen olisi hyvä olla samassa tasossa ympäröivän kävelypinnan kanssa. Valittavana on monenlaisia ratkaisuja yksinkertaisista ritilöistä aina laadukkaisiin katoksellisiin, lämmitettyihin ja viemäröityihin järjestelmiin asti. Tuulikaappimatto sisäänkäynnin ulomman ja sisemmän oven välissä pyyhkii likaa ja kosteutta kengänpohjista. Nämä matot voivat koostua kumiritilöistä, kumikennoista, harjaslistoista tai vastaavista. Tehokkain on sellainen tuulikaappimatto, joka päästää jalkineista irronneen lian lävitseen. Jos matto asetetaan ritilän päälle syvennykseen, siitä tulee melkein itsestään puhdistuva, varsinkin jos syvennys on viemäröity. Tämä ratkaisu edellyttää kuitenkin, että syvennys kehyksineen suunnitellaan rakennukseen alun perin tai tehdään valmiiseen rakennukseen myöhemmin. Yksinkertaisempi ja halvempi ratkaisu valmiiden rakennusten kohdalla on asettaa kehikko ja matto lattiapinnalle. Kehikossa tulee olla viistotut reunat, jotta rullatuolit ja rollaattorit pääsevät sen yli. Eteistilan kosteutta imevät tekstiilimatot imevät viimeisen kosteuden kengänpohjista. Niiden tulee olla sisäänkäynnin levyisiä ja ne sijoitetaan eteisaulaan heti tuulikaapin sisemmän oven eteen. Jos mattoja ei kiinnitetä, on katsottava, ettei avautuva ovi työnnä niitä sivuun. Kosteat matot pitävät alustansa jatkuvasti kosteana ja sen vuoksi onkin tärkeää, että alusta on kuiva ja puh- das, kun matto asetetaan takaisin siivouksen jälkeen. Mattojen on hyvä olla melko pieniä, jotta niitä voidaan käsitellä helposti ja ergonomisella tavalla. Kulkijat on ohjattava oikealle reitille Toimivassa sisäänkäynnissä on pidettävä huolta, että ihmiset myös käyttävät sitä. Toisin sanoen heidän kulkuaan on ohjattava. Jos nopein reitti pysäköintialueelle on pieni takaovi, sitä helposti käytetään, vaikkei sen kummallakaan puolella olisi kengänpohjien puhdistusalustaa. Pääsisäänkäynti on tehtävä selkeästi ja yksiselitteisesti oikeaksi sisääntuloväyläksi. Myös eteisaulassa tarvitaan liikenteen ohjausta. Maton viereen voidaan esimerkiksi asettaa kasveja tai huonekaluja, jotta askelet todella pysyvät oikealla väylällä. Oikea lattiamateriaali Sisäänkäynnin olosuhteet vaikuttavat myös siihen, minkälainen lattiamateriaali valitaan ulko-ovea lähellä oleville alueille. Luonnonmateriaalit kuten puu ja linoleum ovat kauniita ja näyttäviä. Valitettavasti ne ovat kuitenkin kovin herkkiä kosteudelle ja naarmuuntumiselle, minkä takia ne eivät sovi kovaa kulutusta vaativiin ympäristöihin. Lattiamateriaalin tulee olla mahdollisimman kova ja kestävä. Eteistilojen lattian tulee kestää myös liukastumisenestoaineita, sulatussuolaa ja muita aineita, joita kenkien mukana tulee sisään kadulta. Toimivaan sisäänkäyntialueeseen kulutetut rahat saadaan takaisin pienempien siivous- ja ylläpitokustannusten sekä vähemmän kulumisen muodossa. Myös siivoushenkilökunnan ergonomia paranee, kun lattian puhdistaminen on kevyempää ja helpompaa. Hedtec Valaistus Clas-Håkan Nyman puh. (09) Kåbe Original -tuulikaappimatto pyyhkii tehokkaasti likaa ja kosteutta kulkijoiden kengänpohjista. Vinkkejä 1. Hanki eteisaulaan riittävän pitkä matto. 2. Hissiin sijoitettu matto on hyvä keino poistaa vielä jäljellä oleva kosteus ja hiekka kävijän kengänpohjista. 3. Myös sivusisäänkäynteihin pitäisi järjestää kunnollinen lian - torjunta, jottei lika pääsisi leviämään muualle rakennukseen. Hedline 13

14 Neljä vuotta yrittäjyyttä ja voittoisaa yhteistyötä Prosec AS on Norjan voimakkaimmin kasvava turvallisuusalan yritysrypäs. Hyvä ja toimiva yhteistyö Hedengren Securityn kanssa alkoi vuonna Teksti: Prosec AS / Inge Tveit / Tapio Nuutinen Kuvat: Prosec AS Prosec AS perustettiin Norjassa Tällä hetkellä ryhmä muodostuu kuudesta itsenäi- Tehtyämme perusteelliset tutkimukset eurooppalaisten valmistajien joukossa, päädyimme Hedengren Se- oli alle 40 prosenttia. Tänä vuonna osuus nousee yli 90 prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että Hedengren Securityn nut ovia uuteen asiakaskuntaan kuten sairaaloihin, kouluihin ja hotelleihin. Radisson SAS Hotel ja Clarion Hotel kinoilla. Hedengren Securityn pätevyys tuotekehityksessä, tuotannossa ja logistiikassa antaa meille varmuuden, sestä Prosec-yhtiöstä. Prosecin perus- curityyn. Tämä osoittautui pian oi- tuotteet soveltuvat Norjan markkinoil- Bergen Airport ovat hyviä referenssejä että olemme löytäneet oikean laite- ajatuksena oli löytää laitetoimittajia, keaksi valinnaksi. Pohjoismaiden mark- le erittäin hyvin. uudesta asiakaskunnasta. toimittajan ja yhteistyökumppanin. jotka voivat toimittaa hyviä ja myös hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Kaikilla yrittäjillä onkin pitkä kokemus kinoilla on monia yhteisiä piirteitä ja ne tekevät yhteistyön hedelmälliseksi ja kehittyneeksi, Prosecin toimitus- Hedengren Securityn kyky ja halu mukauttaa ja kehittää Norjan markkinoille sopivia tuotteita on ollut täysin Varastointi ja logistiikka Prosecilla on korkea asiantuntemus turvallisuusratkaisujen markkinoinnissa, myynnissä ja projektoinnissa. Siksi turvallisuusalalta pääasiassa paloil- johtaja Inge Tveit toteaa. ratkaisevaa menestyksellemme. Prosec Tärkeä menestystekijä Prosec-ryhmäl- tulemme saavuttamaan hyviä tuloksia moitinjärjestelmistä ja turvavalaistuksesta. Tuotealueet: Vuonna 2003 Hedengren Securityn tuotteiden osuus Prosecin myynnistä voi nyt tarjota täydellisen tuotevalikoiman Norjan markkinoille sopivia turvallisuustuotteita. Myynnin kehitys ja referenssikohteet le on ollut varastoinnin ja logistiikan ratkaisut. Tuotteet toimitetaan Kauklahden varastosta 2 4 päivän kuluessa suoraan asiakkaille Norjaan. Tämä käytäntö on erittäin toimiva ja se säästää kuluja välivarastoinnissa ja toimi- tulevaisuudessakin. Hedengren Security Tapio Nuutinen puh. (09) Yhteistyö käynnistyi vuonna 2003 paloilmoitinjärjestelmillä Vuoden 2006 loppuun mennessä tuksissa Norjan puolella. Logistiikka- ja on laajentunut käsittämään seuraavat tuoteryhmät: Prosec on toimittanut lähes neljäsa- ratkaisut ovat toimineet optimaalisesti Prodex-paloilmoitinjärjestelmät taa Prodex-paloilmoitinjärjestelmää pian neljä vuotta. Neptolux-turvavalojärjestelmät Norjan markkinoille. Neptolux-tur- Inge Tveit sanookin, että yhteinen Prodex-EML yhdistetyt paloilmoitin- vavalojärjestelmiin on asennettu yli matka jatkuu valoisissa merkeissä. ja turvavalojärjestelmät 2500 turvavalaisinta. Suurin järjestel- Katsomme Prosec-yrityksissä tule- HHL-rikosilmoitusjärjestelmät mä on asennettu Stavangeriin (Mad- vaisuuteen ja kehitämme konseptiam- CCTV-videovalvontajärjestelmät latorget), jossa projektin valmistuttua me edelleen. Yhteistyössä Hedengren Hedsam-kulunvalvontajärjestelmät on kytkettynä noin tuhat turvavalai- Securityn kanssa luomme vahvan ase- sinta. Neptolux-tuoteperhe on avan- man pohjoismaisilla turvallisuusmark- Madlatorgetin kauppakeskus Norjan Stavangerissa on varustettu Neptolux-turvavalojärjestelmällä. 14 Hedline

15 Ovipuhelimen uudet toiminnot lisäävät turvallisuutta Aiphonen JF-sarjan monitoiminen näköpuhelinuutuus lisää kodin turvallisuutta. Järjestelmässä voi olla kaksi ovikojetta ja kolme huonekojetta. Litteässä huonekojeessa on kolme erillistä muistitilaa tallennusta varten; yhteen jäävät kävijöiden kuvat, toinen on huonekojeesta kuunneltaville kotiviesteille ja kolmanteen äänitetään ovikojeesta kuuluvat tiedotteet. Kuvantallennus toimii sekä manuaalisesti että automaattisesti. Muistiin mahtuu 50 otosta, yhden otoksen pituus on noin kahdeksan sekuntia. Huonekojeeseen voidaan äänittää viestejä ja muistutuksia. Muistiin mahtuu kolme noin 15 sekunnin viestiä. Huonekojeiden välityksellä voidaan myös puhua. Hedengren Security Tom Westerlund puh. (09) Langaton ovi- ja porttipuhelinjärjestelmä Tällaista yhdistelmää ei ole kukaan muu aikaisemmin tehnyt ja se antaakin meille merkittävän kilpailuedun, Inge Tveit toteaa. Neptolux-Prodex-EML Norjan markkinoille erityisen tärkeää on ollut Neptoluxturvavalaistus ja siitä edelleen kehittynyt Prodex-EML. Kun Neptolux lanseerattiin vuoden 2005 lopussa, se mahdollisti luopumisen vanhaan tekniikkaan perustuvista valaisimista. Neptoluxin LED-valoilla toteutettu moderni pienjännitetekniikkaan perustuva turvavalojärjestelmä alentaa huomattavasti kustannuksia asennuksessa, energian kulutuksessa ja huollossa. Prodex-EML on uutuus, joka muuttaa ajattelutapaa paloilmoitinjärjestelmistä ja evakuoinnista. Perry Electric on patentoinut radio- ja kuvanpakkaustekniikan, jolla on tuotettu ainutlaatuinen langaton ovipuhelinjärjestelmä. Järjestelmä välittää äänen lisäksi selkeät värikuvat ovikojeesta käsipuhelimeen, jolla voidaan myös esimerkiksi avata sähkölukko tai sytyttää valo lamppuun. Kaikki tämä luonnollisesti langattomasti! Johdoton puhelin on mukava ja käytännöllinen; soittoon voidaan vastata mistä tahansa kodin alueelta. Jos Messoan laadukkaat domekamerat nyt Neptosecin valikoimissa käytössä on kaksi käsipuhelinta, perheenjäsenet voivat myös puhua niiden välityksellä. Käsipuhelin myös tallentaa kävijöiden kuvat, mikäli kukaan ei ole kotona. Puhelimen toiminnot ovikutsu soi käsipuhelimessa ja näyttää sisäänpyrkijän kuvan ruudussa muiden laitteiden ohjaus (max kolme laitetta) sisäänkäynnin valvonta ovikojeen kameran välityksellä käsipuhelimeen tallentuu kuva, mikäli puheluun ei vastata käyttö handsfree- tai käsipuhelimena puhelun siirto toiseen käsipuhelimeen sisäpuhelut kahden käsipuhelimen välillä kolme ohjausnäppäintä Hedengren Security Tom Westerlund puh. (09) Kiinteä domekamera SDF445-HP5 on laadukas ja sisäkäyttöön soveltuva. 1/3 Sony Super HAD CCD väridomekameran vaakaerottelukyky on 540 juovaa. Vaatimus minimivalaistuksen suhteen on 0,2 luxia/f1,6. Kolmessa suunnassa käännettävä kamera on varustettu 2,8 10 mm auto-iiris-vario-objektiivilla. Tehonsyöttö on 12 VDC/24 VAC. Vaativiin käyttökohteisiin soveltuu erinomaisesti vandal-koteloitu, IP 66 -luokiteltu, kiinteä domekamera SDF413-HP5. Vaakaerottelukyvyltään tämä 1/4 Sony CCD vandal-väridomekamera on 480 juovaa. Minimivalaistusvaatimus on 0,2 luxia/f1,6. Kolmessa suunnassa käännettävä kamera on varustettu 3,7 12 mm auto-iirisvario-objektiivilla. Tehonsyöttö on 12 VDC/24 VAC. Domekamerat soveltuvat tilanteisiin, joissa valvonta saa näkyä, mutta tarkkuus ja suunta, jota valvotaan on hyvä olla piilossa. Yleisimmät käyttökohteet ovatkin julkishallinto sekä kauppaliikkeet ja marketit. Neptosec Klaus Tuominen puh Hedline 15

16 Turvallista kahvinvalmistusta Moccamaster esittelee kevään aikana kokonaisen malliston uusia kahvinkeittimiä, vin seisottaminen kannussa yli tuntia kau- Hyvän kahvin ystävät tietävät ettei kah- joissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota turvallisuuteen. Uutena ominaisuu- siinä vaiheessa aika alkaa jo vaikuttaa selempaa ole muutenkaan hyvä asia, koska tena näissä keittimissä on automaattinen västi kahvin makuun. Uudet Moccamasterit virrankatkaisu kaksi tuntia kahvin keittämisen jälkeen. Näin ollen kahvinkeitin ei viimeistään aika keittää uusi kannullinen kertovat siis käyttäjälleen myös milloin on enää unohdu vahingossa päälle. tuoretta ja maukasta kahvia! Moccamasterin uudet Auto-off -mallit on varustettu joko manuaalisella tai automaattisella tippalukolla. Mallistosta löytyy myös useita värivaihtoehtoja. Hedengren Kodintekniikka Valmista oikein hyvää kahvia Suomi on maailmanlaajuisesti kärkimaita kahvin kulutuksessa. Suomalaiset juovat kahvia 9,8 kiloa henkeä kohden vuodessa. Myös muissa Pohjoismaissa juodaan paljon kahvia, keskimäärin noin 9 kiloa per skandinaavi. EU-maiden keskimääräinen kahvinkulutus on noin 5 kiloa henkeä kohden. Miten hyvä kahvijuoma valmistetaan? Hyvän kahvin valmistuksessa on olennaista, että kahvi on tuoretta ja korkealaatuista, valmistusastiat ovat puhtaat, ja vesi on raikasta ja kylmää. Myös oikea annostelu on tärkeää; kuppia (1,25 dl) kohden tarvitaan yksi kahvimitallinen (7 8 g) kahvijauhetta. Kahvi mitataan suodattimeen ja pinta tasoitetaan kevyesti. Älä ravista, etteivät suodatinpaperin huokoset tukkeudu.kahvinkeitin on syytä pestä säännöllisin väliajoin esimerkiksi kalkinpoistoaineella tai sitruunahapolla. Kahvinkeitinten aatelia Moccamaster-kahvinkeittimiä on valmistettu samoilla korkeilla laatukriteereillä jo 40 vuoden ajan, ja yhä edelleen Moccamasterit tunnustetaan kahvinkeittimien kuninkaallisina. Siksi valmistaja uskaltaakin luvata Täydellistä kahvia, joka kerta. Paahtimoyhdistys Hedengren mukana seuraavilla messuilla: Hedtec osallistuu Finnmateria messuille Tutustu Hedengrenin nettisivuihin osoitteessa Digital Vision Jyväskylän Paviljongissa. Nettisivuilta löydät tietoa ja kuvia Hedengrenin tuotteista ja palveluista Hedcom osallistuu toimialoittain. Voit myös lukea sekä tuoreimman Hedlinen että lehden van- AudioVisual07 -messuille hempia numeroita, antaa palautetta ja Helsingin Messukeskuksessa. juttuehdotuksia sekä tehdä osoitteenmuutoksen helposti. Hedengren Security osallistuu Käy tutustumassa! Finnsec messuille Helsingin Messukeskuksessa. Hedtec osallistuu Valo 07, Sähkö 07, Tele 07 -messuille Palaute: tai nro 27, huhtikuu 2007 Julkaisija: Oy Hedengren Ab Lauttasaarentie 50, Helsinki puh. (09) , fax (09) Toimituskunta: Pasi Jokinen, Esa Kranz, Sakari Pennanen, Harri Pöysä, Monica Tallberg (päätoim.) ja Mika Santala Toimitus: Legendium Oy puh. (09) Taitto: Legendium Oy Kansikuva: Kaj Ewart Repro: Faktor Oy Paino: ScanWeb, Kouvola ISSN

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Videovalvontatuotteet

Videovalvontatuotteet Videovalvontatuotteet Videovalvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa visuaalista tietoa kiinteistössä tapahtuvista asioista. Kuvamateriaalia voidaan seurata reaaliaikaisesti tai se voidaan tallentaa myöhempää

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa Swegon CASA Keittiön kärynpoiston uudet rytmit -liesikuvut Blues Pop Salsa Tango www.swegon.com/casa Teemana tehokas kärynpoisto Swegon CASA UUTUUDET Blues Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapailla

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA Nopea kaupungistuminen on vieraannuttanut ihmiset luonnosta Tarvitsemme luonnon intervention palauttaaksemme tasapainon Mielestämme terveellinen

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa SNEPvalaisimet Älykästä valovoimaa Langattomasti ohjattava valaistusjärjestelmä SNEP on tulevaisuutta edustava avaimet käteen -ratkaisu kaikenkokoisiin tiloihin, kuten teollisuushalleihin, myymälöihin,

Lisätiedot

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating TM - HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating MIKSI TANSUN KVARTSILÄMMITIN? Lyhytaaltoista Lämmitysteknologiaa Tansun kvartsilämmittimet tuottavat aitoa lyhytaaltoista infrapunalämpöä. Tämä auringon

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

OTA PEILISTÄSI KAIKKI HYÖTY IRTI

OTA PEILISTÄSI KAIKKI HYÖTY IRTI LIGHT FOR YOUR LIF OT PILISTÄSI KIKKI HYÖTY IRTI Mitä teet kylpyhuoneessa Meikkaaminen, parranajo, hampaidenpesu tai hiusten harjaaminen ovat vain osa päivittäisistä toimista, joita teet kylpyhuoneen peilin

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Palvelulasikko AIDA. Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille

Palvelulasikko AIDA. Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille Palvelulasikko AIDA Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille Aida 2/3 Kasvata myyntiä näyttävällä lasikolla Aida on innovatiivinen palvelulasikkomallisto, jossa muotoilu yhdistyy toimivuuteen ja viimeisin

Lisätiedot

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta

Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta AUTOTALLIN GARĀŽU VĀRTI OVET Enemmän vairāk mukavuutta komforta ja turvallisuutta un drošības M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit

Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit Lehdistötiedote Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit Uusien mallien etuna on helppo siirreltävyys ja joustavat asennusmahdollisuudet 1. huhtikuuta 2015 Epson

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KAUPPA Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta < Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on hämärää, saa kaupan sisääntulossakin laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaavasti kirkkaasta

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat 2 Johdanto Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat Tarvikkeet Varsi Pituus Halkaisija Pintakäsittely Määrä/kartonki GSN 90-34 DK 34 -D-kanta -kampanaulat

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tietokonerä 29.2.2016. Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Tietokonerä 29.2.2016 Tarjos voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Asennuspalvelu 150 : Tietokone asennettuna avaimet käteen periaatteella: virusturvat, ohjelmat, tiedostojen siirto vanhasta koneesta,

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen. www.lapetek.fi. Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman

Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen. www.lapetek.fi. Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen www.lapetek.fi Tähti keittiössäsi. SILGRANIT PuraDur teimme parhaasta vieläkin paremman Allas: BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT PuraDur, valkoinen Hana: BLANCO ALTA-S

Lisätiedot

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA

RT 38160. BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET Juho Sillanpää Oy TURVALLINEN TEHOKAS TYYLIKÄS TOIMIVA TARVIKETIETO marraskuu 2011 voimassa 31.5.2013 korvaa RT X70/273.6-37901 1 (4) RT 38160 173.6 Talo 2000 273.6 Talo 90 X70 talovarusteet SfB BIKEKEEPER RUNKOLUKITTAVAT PYÖRÄTELINEET JA -KATOKSET BikeKeeper

Lisätiedot

Peilikaapit ja peilit

Peilikaapit ja peilit Peilikaapit ja peilit VAKIOväriT Materiaalit ja toimitussisältö TOIMITUSSISÄTÖ Valkoinen * Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PURMO SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN Purmo sähkölämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsi- ja paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Puhdistusratkaisut ammattilaisille

Puhdistusratkaisut ammattilaisille Puhdistusratkaisut ammattilaisille Kärcher tuotteet 2010 Juhlavuoden kampanjatarjoukset voimassa 31.12.2010 asti Hinnat alv 0 % Painepesurit Työpaine: 30-150 bar Maks. paine: 180 bar Vesimäärä: 230-500

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Syksy talvi 2015 Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Esittelyssä uudet Flukelämpökamerat ERIKOISTARJOUS Fluke T5600/ 1000FLT paketti Fluke. Keeping your world up and running. Helppo tiedonkeruu:

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT Optima OPTIMA ASUINRAKENNUKSET TOIMISTOT PALVELUTALOT JULKISET RAKENNUKSET KORIMALLEJA HENKILÖMÄÄRÄ KORIN SISUSTUSMATERIAALEJA 3 4-26 henkilöä 14 Nykyaikaisten hissien tulee olla monikäyttöisiä ja ener

Lisätiedot

Tuoteuutuudet. Muottivalmistus IV / 2014. H 1080 NF muotti-inserttien kiinnittämiseen

Tuoteuutuudet. Muottivalmistus IV / 2014. H 1080 NF muotti-inserttien kiinnittämiseen Tuoteuutuudet Muottivalmistus IV / 2014 CD-Katalogi 5.8.4.0 Verkkokauppa Uudella tuotelisäyksellä vastaamme asiakkaidemme toiveisiin ja aloitteisiin. Vakio-osien valmistajana tarjoamme täten vieläkin suuremman

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET TERASSILÄMMITTIMET 2016-2017 SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET REBEL HANG TERASSILÄMMITIN Kattoon asennettava helppokäyttöinen terassilämmitin! Lämmitin on ihanteellinen lämmönlähde pöytäryhmän päälle katetuille

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI VUODESTA 1922 LÄHTIEN 2 LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LVI on erittäin arvostettu tuotemerkki

Lisätiedot

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie Markkinoiden nero Genie on pieni kävellenohjattava yhdistelmäkone,

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot

INSET / INSTAR TREND 75

INSET / INSTAR TREND 75 INSET / INSTAR TREND Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot