Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu 2007. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s."

Transkriptio

1 Nro: 27 Huhtikuu 2007 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Nyrkkeilijä Eva Pääkirjoitus s valon vuotta s. 2 Wahlström on Hedtecin uusi viestinviejä Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa s. 5 Hedtec ja Eva Wahlström yhteistyöhön s. 6 Uusia digitaalisen median ratkaisuja Kompassitasolla s. 8 Taulutelevisiot terävöityvät s. 10 Tulisieluisia tunnelmanluojia s. 12 Panosta lianpoistoon s. 13 Neljä vuotta yrittäjyyttä ja voittoisaa yhteistyötä s. 14 Lyhyesti s. 16

2 pääkirjoitus Toimintaa uudistamalla vahvana eteenpäin Kuluttajien ja ammattilaisten uudet tarpeet muuttavat markkinoita nopeasti. Odotuksiin vastaaminen vaatii yhteistä näkemystä ja paljon työtä koko arvoketjulta: valmistajilta, maahantuojilta ja jakelijoilta. Kun koko järjestelmä toimii saumattomasti yhteen, on tuloksena tyytyväinen ja uskollinen asiakas sekä kaikkien toimijoiden kaupallinen menestys. Maahantuoja on tämän palveluketjun keskellä ja voi vaikuttaa vahvasti koko paketin onnistumiseen. Kuinka saamme edellä kuvatusta ihannetilasta osan pysyvää toimintaa? Kehityshakuinen asenne on ensimmäinen onnistumisen ehto. Asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön havainnointi tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia terävöittää toimintaa. Aina ei ole kyse suurista linjauksista, vaan usein arkisista tilanteista, joissa voi toimia toisin. Tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on toinen hyväksi kokemamme keino. Näin varmistamme juuri Suomen markkinoille parhaiten soveltuvan asiakaslähtöisen toiminnan, joka sallii myös yksilöllisen palvelun. Uusien yritystasoisten toimintamallien kehittäminen on kolmas tapa varmistaa asiakastyytyväisyys pitkällä tähtäimellä. Tämä työ yltää tuotehallinnasta ja markkinoinnista aina kansainväliseen toimintaan asti. Jakelun kansainvälistyminen on yksi merkittävimmistä trendeistä alalla tänä päivänä, mikä näkyy esimerkiksi isojen kauppaketjujen saapumisena Suomeen ja yli rajojen käytävänä verkkokauppana. Tämä ei tarkoita yhtiöllemme ainoastaan kovenevaa kilpailua kotimaassa vaan entistä parempaa mahdollisuutta panostaa lähialueiden markkinoille. Hyvä esimerkki on turvallisuusliiketoimintamme, joka on asettunut Baltian maiden lisäksi Pohjoismaihin. Tänä vuonna ajankohtainen kehityshanke on uusi yhtiön kattava tuotehallintajärjestelmä. Se tulee helpottamaan ratkaisevasti kaiken tuotteisiin liittyvän aineiston käsittelyä, olipa kyseessä perusilmoituksen tekeminen tai laajemman projektin dokumentointi. Näkyvin panostuksemme on kuitenkin uudistettu tuotenäyttelymme, joka siirtyy toimitalomme katutasolle kirkkaaseen päivänvaloon. Näyttelytila avataan loppukesällä, mistä eteenpäin laaja tarjontamme on nähtävillänne yhtenäisenä ja selkeänä kokonaisuutena. Toivotan kaikille Hedlinen lukijoille aurinkoista kesää. Berndt Johansson Konsernijohtaja Kiasman kulmalla seisoessasi voit katsoa mihin tahansa suuntaan ja näet Hedtec Valaistuksen paraatikohteita: Kansallismuseon, Finlandia-talon, Kiasman, Mannerheimin ratsastajapatsaan, Sanomatalon ja Kampin alueen. Hedtec Valaistus on 20 viime vuoden aikana saattanut monta merkittävää kohdetta uuteen valoon. Teksti: Liisa Joensuu ja Akeryards Oy Kuvat: Hedtec Valaistus/Thomas Mayer, Jere Hietala, Jari Härkönen Kaikki alkoi toukokuussa vuonna Hedengrenillä oli herännyt kiinnostus rakentaa sähkötukkutoiminnan rinnalle vahva valaisimien ja valaistustuotteiden tuoteryhmä. Hedengrenille tarjoutui mahdollisuus ostaa yritys, jolla oli useita hyviä valaistusalan edustuksia. Kaupat Oy Feldt Ab:n kanssa tehtiin, ja Hedengren otti isännän paikan Tuolloin meille siirtyneistä edustuksista myymme edelleenkin Ercoa, Begaa, Glashütte Limburgia, Boomia, Zumtobelia ja Pehaa. Olemme alusta asti edustaneet korkealuokkaisia, maailman johtavia valaistusalan merkkejä, osastopäällikkö Matti Kaitamaa muistuttaa. Kaitamaa on työskennellyt Hedtec Valaistuksessa kaikki 20 vuotta. Tosin parikymmentä vuotta sitten uusi yksikkö aloitti silloisen Hedengrenin sähköosaston valaistusjaostona. Ensimmäiset vuodet oltiin Pitäjänmäellä, kunnes nykyiset tilat Lauttasaaressa saneerattiin Esmi Oy:n tehdastiloista yksikön käyttöön. Uusiin tiloihin päästiin muuttamaan vuoden 1990 lopussa ja 1993 jaostosta tuli itsenäinen osasto sähköosaston rinnalle. Vahvat edustukset veivät laman yli Valaistusjaoston ensimmäiset elinvuodet olivat nopean kasvun aikaa. Kun 1990-luvun lama iski kaikkiin toimialoihin Suomessa, myös valaistusalal- 2 Hedline

3 la moni yritys supisti toimintaansa ja Vuoden 2005 lopussa Hedtec päätti kösuunnittelijoille. Uusi laadullisen va- tynyt selkeä näkemys myös Atene- vähensi henkilöstöä. myydä kotivalaistusedustuksensa pois laistuksen käsitteistö, kehittyneet me- umin valaistusjärjestelmästä. Aivan Hyviä vuosia lamavuodet eivät ol- ja liittää käyttötavaraosaston muut netelmät ja suunnitteluvälineet ovat uuden teknisen elementin tuominen leet meillekään, mutta meillä oli niin edustukset valaistusosastolle. Merkit- tuoneet arkkitehdit ja ammattimaiset vanhaan rakennukseen oli haastava vahvat edustukset, ettei toiminnan tävin lisä valaistusosaston edustuksiin valosuunnittelijat mukaan tämän ke- projekti kaikille osapuolille, Tapani supistamiseen ja irtisanomisiin ol- oli Steinel, joka on liiketunnistimien ja hittyvän alan vaativiin tehtäviin. Lehikoinen sanoo. lut tarvetta. Myös kaikki päämiehet tunnistinvalaisimien eurooppalainen Tapani Lehikoinen muistaa 1980-lu- Matti Kaitamaa muistaa tavoittee- luottivat meihin koko ajan. Laman edelläkävijä ja markkinajohtaja. Samal- vun loppupuolen voimakkaan julkisen na olleen mahdollisimman tasaisesti jälkeen kasvu alkoi taas uudelleen ja la valaistusosasto sai edustuksia, joista rakentamisen buumina. Hedengrenin valaistut seinäpinnat. Koevalaistuk- laajensimme samalla valikoimaamme on rakennettu osaston yhteyteen uut- vahva osaaminen ja hyvät kontaktit sia ja mittauksia tehtiin muun muassa uusilla vahvoilla tuotteilla, Kaitamaa ta kiinteistötuotteiden muodostamaa arkkitehti- ja sähkösuunnittelutoimis- VTT:llä, jossa testattiin eri toimittaji- kertoo. liiketoimintakokonaisuutta. toihin toivat taloon paljon näyttäviä en valaisimia. Valituksi tuli Erco, jon luvun puoliväliin asti kotivalaistus oli osa valaistusosaston toimintaa arkkitehtonisen valaistuksen Valaisemisesta osa arkkitehtuuria projekteja. Haastava Ateneum ka tuotteiden laatu ja valaistusjärjestelmän monipuolisuus nousi selvästi muitten edelle. Erco onkin epäilemät- rinnalla. Silloin päätettiin perustaa Kahdenkymmenen vuoden aikana Valaistusosaston ensimmäisiä suuria tä kaikkein tunnetuin valaistusratkai- uusi osasto markkinoimaan kaikkia niin valon määrä, laatu kuin hallinta kohteita oli Ateneum, vanha arvora- sujen ja valaistuslaitteiden toimittaja Hedtecin valikoimissa olleita kulutta- ovat kehittyneet, ja valaistustuotteissa kennus, joka sisälsi monia vuosiker- maailman johtaviin museoihin ja tai- jatuotteita. Uusi käyttötavaraosasto on nähty monenlaisia trendejä. Myös toja sekalaista tekniikkaa 1900-lu- denäyttelyihin. otti silloin pääosin vastuun kotivalaisimien markkinoinnista. valaisemisen periaatteet ovat muuttuneet, kertoo Hedtecin projektipääl- vun alusta alkaen. Kyseessä oli koko rakennuksen täydellinen saneeraus Oopperaa alusta asti 90-luvun puolivälissä Hedtec laa- likkö ja valaistusasiantuntija Tapani LVIS:n uudistamista ja vajoavan talon Siinä missä Ateneum tarjosi vanhan jensi edustamiensa tuotteiden myyn- Lehikoinen, joka siirtyi Hedengrenin perustusten tukemista ja oikaisemista sokkeloisen talon tekniikan haastetta, tiä Viroon. Hedengren Eesti oon ny- leipiin Oy Feldt Ab:stä. myöten. Oopperatalo oli uudisrakennuskohde, kyisin yksi maansa tärkeimmistä ark- Valaistuksesta on tullut arkkiteh- Rakennukseen tuotettiin koko- jossa yhteistyötä tehtiin alusta asti ark- kitehtuurivalaistuksen toimittajista. tuurin visuaalinen osatekijä ja tilan naan uusi ja moderni suonisto, ku- kitehdin ja sähkösuunnittelijan kanssa. Heidän valikoimiinsa kuuluvilla Erco-, pintojen erilaiset valaisemisen mah- ten arkkitehti Ola Laiho ajatuksensa Valaistus voitiin suunnitella alusta asti Bega-, Glashütte Limburg-valaisimilla dollisuudet otetaan entistä paremmin määritteli. Hän oli käynyt maailmalla osaksi rakennusta ja valaistusjärjestel- on valaistu monia heille kansallisesti huomioon. Ennen kuin valaisimet ja tutkimassa erilaisia museorakennuk- mät integroida rakenteisiin parhaalla merkittäviä kohteita joista todellisia valaistusoptiikka kehittyivät riittävästi, sia ja nähnyt matkallaan useita Ercon mahdollisella tavalla. kruununjalokiviä ovat Eestin taiteen valaistuksen määrällinen suunnittelu valaistustekniikalla onnistuneesti to- Rakennukseen haluttiin vain pa- museo KUMU ja Estonia teatteri. oli tärkeintä ja tämä työ kuului säh- teutettuja ratkaisuja. Hänelle oli syn- rasta, ja projekti seuloitui meille. Vah- Jatkuu >>> Hedline 3

4 Jatkuu >>> vuutemme oli siinä, että suunnittelijat huomaamatonta. Engelin piirtämään uusia tekniikoita ja valonlähteitä sekä lut keskeinen tekijä ja siksi tuotteiden luottivat tuotteiden kestävyyteen ja kirkkoon uusittiin sekä ulko- että si- ohjaa ottamaan käyttöön jo olemassa elinkaari on tunnetusti pitkä. valotekniikkamme tiedettiin hyväksi. sävalaistus. olevia tekniikoita. Valon täsmäkäyttö Tapani Lehikoinen pitää ajallemme Pystyimme myös konsultoimaan pro- Professori Vilhelm Helanderilla on käsite, jonka toteuttamisen mah- tyypillisenä valaistustekniikan ja sen sessissa, joten kyseessä oli monen asi- oli äärettömän selkeä visio siitä, miltä dollistavat tarkat infrapuna- ja suur- suunnittelun digitalisoitumista ja va- an kokonaispaketti, Matti Kaitamaa hän haluaa kaiken näyttävän ja miten taajuustunnistukseen perustuvat laistusalan koulutukseen panostamis- sanoo. asiat toteutetaan. Kirkossa tehtiin tunnistimet sekä nopeasti kehittyvät ta. Nuoren polven valaistussuunnitteli- Oopperan sisätiloihin toimitettiin hänen ohjeistuksessaan isot koeva- valaistuksenohjausjärjestelmät. Myös jat ovat tulossa kentälle kovaa vauhtia. pääosin Ercon valaisimia ja ulos Be- laistukset, jotka kestivät kokonaisen LED-valonlähteen kehittyminen on Valaistussuunnittelun ammattilaisten gaa. Julkisivuvalaistuksessa käytettiin talvikauden. Tuomiokirkko oli vaativa yksi uusi merkittävä täsmäkäytön tek- työ helpottuu ja monipuolistuu, kun halogeenilampputekniikkaa, jota par- työ, jossa kokemukset lisääntyivät ja niikka. LED-valaistuksen ongelma on tietokoneohjelmilla voidaan tutkia ja haillaan päivitetään Began energiata- uudet ajatusmallit virisivät. toistaiseksi vielä se, ettei valoa tuotta- vertailla luotettavasti erilaisia valais- loudellisilla ja pitkäikäisillä monimetallilamppuheittimillä. Älykästä valonkäyttöä va puolijohde kestä suuria lämpötiloja, joita syntyy kun LEDin tehoa nos- tusratkaisuja ja nähdä lähes fotorealistisella tasolla, miltä tila tai rakennus Valolla maalailua tuomiokirkossa Matti Kaitamaan mukaan monet asiat ovat muuttuneet pikemminkin pitkinä kehityskaarina kuin äkillisinä virs- tetaan, Kaitamaa sanoo. Hedtec Valaistuksen tuotevalikoima vastaa hyvin energiatehokkuuden tulee lopullisesti näyttämään. Tapani Lehikoinen muistaa Helsingin tanpylväinä. Nykypäivälle on selvästi haasteeseen. Steinel-tunnistimet se- tuomiokirkon saneerauksen kohtee- tyypillistä älykäs valon käyttö ja jat- kä valonohjausjärjestelmät Ercolta ja na, jossa tutkittiin erityisen tarkasti eri kuvasti kehittyvät ohjausjärjestelmät. Zumtobelilta edustavat alojensa huip- valaisumenetelmiä ja valojen väriläm- Myös ekologisuus energiansäästön ja puteknologioita. Myös LED-valaisimia pötiloja. Työ oli maalailua ja kokeile- elinkaariajattelun myötä on nopeasti löytyy tuotevalikoimasta kymmenittäin mista. Valaistuksen tuli tukea vanhan vahvistumassa. moniin eri tarpeisiin. Hedtec Valaistuk- kirkon tunnelmaa, mutta nykyteknii- Energiatehokkuus on yksi tämän sen tuotevalikoimassa laatu on aina ol- kan piti samalla olla mahdollisimman päivän keskeisistä trendeistä. Se luo Muun muassa Espoon modernin taiteen museo EMMA, Oikeustalo Helsingin Salmisaaressa, Suomen taiteen museo Ateneum sekä lukuisat Akeryardsin luksusristeilijät ovat merkittäviä referenssikohteita. Näkyviä kohteita 4 Hedline Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Hedtec Valaistus on toimittanut 20 vuoden aikana valaisimia ja valonohjausjärjestelmiä lukemattomiin rakennuksiin, kuten museoihin, taidemuseoihin, konserttitaloihin ja muihin kulttuurirakennuksiin, kirkkoihin, kaupan kohteisiin, hotelleihin ja ravintoloihin. Tuoreimpia valaistuskohteita on tänä keväänä avattu taidemuseo Emma Espoossa. Hedtec Valaistus on myös toimittanut 90-luvun puolivälistä lähtien valaisimia ja Peha-kytkimiä ja -pistorasioita lähes kaikkiin Suomessa rakennettuihin matkustaja-aluksiin mukaan lukien maailman suurin risteilijäalus Freedom Of The Seas. Tunnetuimpia edustuksia ovat Erco, Bega, Glashütte Limburg, Boom, Zumtobel, Roblon, Steinel ja Peha.

5 Tiesitkö? Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa. Hedengren Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa Kuopiossa Savotalossa käy jatkuva ihmisten virta, ja ensimmäisenä asioijat ottaa vastaan päätuulikaappi. Kun talo terveyskeskuksineen pantiin noin vuosi sitten kokonaan remonttiin, haluttiin myös sisäänkäynnistä miellyttävä. Entinen vetoisa tuulikaappi sai huippuluokan oviverhot. Teksti: Hannu Salmelainen Kuvat: Hannu Salmelainen ja Shutterstock K uopiossa Savotalo saneerattiin terveyskeskuskäyttöön. Saneerauksen yhteydessä tuulikaappien oviverhokojeet nykyaikaistettiin. Suurimpaan tuulikaappiin tuli oviverhoksi Fricon AGV 4020WL uutuusverho. Pystyasenteisena, oviaukon sivusta puhaltavana se antaa kattavan ilmasulun oven ollessa auki estäen kylmän ja pölyisen ilman tulemasta sisälle. Oven ollessa kiinni kone toimii osateholla pitäen äänettömästi tuulikaapin halutun lämpöisenä. Pienemmille oville tuli oven päälle asennettavat Frico AD 215W oviverhokojeet. Jakelutienä Fricon laadukkaille verhoille toimi Ahlsell Oy ja laitteet asensi Ilmapörssi Oy Kuopiosta. Hedtec Teollisuus Marko Mustonen puh. (09) Kuopion viisikerroksisen pääterveysaseman tiloissa toimii muun muassa omalääkärien vastaanotot, kuntoutus, kehitysvammaisten palvelut sekä hallinto. Sisäilman laatuun kannattaa panostaa Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimessa on markkinoiden ainoana ilmanpuhdistimena 6-kertainen suodatusjärjestelmä. Aeroguard on hiljainen ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka sopii monenlaisiin tiloihin. Hedengren Direct aloitti Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimen markkinoinnin ja myynnin keväällä Ilmanpuhdistimia on kotitalouksien lisäksi käytössä myös sadoissa yrityksissä ympäri Suomea, sillä monissa yrityksissä sisäilman laatu on merkittävä työympäristön laadun kohentaja. Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa, joten hengittämämme ilman pitäisi luonnollisesti olla mahdollisimman puhdasta. Huono sisäilma heikentää vastustuskykyä, aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä sekä hengitystie- ja iho-oireita. Pitkällä aikavälillä huono sisäilma aiheuttaa hengitysongelmia, astmaa ja allergiaa. Lux Aeroguardin ainutlaatuisessa 6-kertaisessa suodatusjärjestelmässä on esisuodatin, aito Hepa H13 -suodatin, aktiivihiilisuodatin, UV-lamppu, PCO-suodatin sekä ionisoija, jotka poistavat tehokkaasti haitallisia pienhiukkasia sekä hajuja ja tuoksuja. Aeroguard on hiljainen (äänen taso on desibeliä tehoalueesta riippuen) ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka soveltuu loistavasti monenlaisiin tiloihin, kuten yrityksiin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin sekä koteihin. Ilmanpuhdistin tuottaa puhdasta ilmaa m 3 tunnissa valitusta tehoalueesta riippuen. Näin ollen ilmanpuhdistin poistaa tehokkaasti sisäilman saastumisen aiheuttajia kuten siitepöly- ja pölyhiukkasia sekä kotieläinten allergeeneja suuristakin tiloista. Aeroguard-ilmanpuhdistimessa on ainutlaatuinen patentoitu NANOpure -tekniikka, jonka ansiosta laite poistaa myös bakteereja ja viruksia. Aeroguardiin on mahdollista liittää aromaterapiayksikkö, jonka tuoksuvat aromaterapiset geelit piristävät mieltä ja tuottavat huoneeseen puhtaan tuoksun. Saksalaisen tutkimuskeskus TÜV NORD:n testien perusteella Aeroguard soveltuu myös allergisille henkilöille. Hedengren Direct Jari Järveläinen puh Hedline 5

6 Yhteistyö Eva Wahlströmin kanssa lanseerattiin omalle henkilöstölle vauhdikkaassa liikuntailtapäivässä. Hedtec ja yhteistyöhön Näyttää kauniilta, on energinen ja aktiivinen. Iskut osuvat suoraan sinne minne pitääkin. Nämä ominaisuudet ovat hyvin synergiassa Hedtecin toiminnan kanssa. Ja näillä kriteereillä löytyi myös Hedtecin uusi viestinviejä: Eva Wahlström. T ummasilmäinen ja sähäkkä Eva Wahlström iski maaliskuussa 66-kiloisten hallitsevan Suomen mestarin kanveesiin. Maailmanluokan vastustajista Eva pitää kovimpana Katie Tayloria. Tähän asti voittoa ei Taylorista ole tullut, mutta veljen ansiosta olen heilunut poikaporukoissa milloin jalkapallokentällä, milloin puissa kiipeillen aina vähän rajummassa menossa. Nyrkkeilyssä Evalle on kertynyt merkittäviä meriittejä. SM-kultamitaliputki on ollut katkeamaton vuo- Tammikuussa Helsingin Kisahallissa järjestettiin ensimmäinen naisille suunnattu nyrkkeilytapahtuma, Naisten Nyrkki, mihin tuli heti 400 innokasta naista kokeilemaan uutta lajia. Sekä Virtanen että Wahlström pitävät osallistujamäärää hyvänä. Virtanen Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Kaj Ewart, Stig Gustavsson ja Shutterstock Evalla on kova voitonnälkä. Taylor on tiukka mimmi. Olen kui- desta EM-hopeita ja kaksi, ja Pohjoismaiden mestaruuskisoissa on muistuttaa, että nykyään kymmeniä tuhansia naisia mukaansa saava Nais- tenkin päättänyt kohdata hänet niin tullut neljä kultaa ja yksi hopea. Tuo- ten kymppi -juoksutapahtuma aloitti monta kertaa, että voitto tulee. rein PM-kulta on maaliskuisista Lovii- aikanaan 150 osallistujalla. Yhteiset kuviot san kisoista. Manageri Jukka Virtanen kehuu Eva Wahlström kehuu nyrkkeilyn sopivan kenelle tahansa. Kun Hedteciltä ehdotettiin yhteistyötä suojattiaan aktiiviseksi ja tunnolliseksi Tämähän on kuntoilulajina mitä Evan kanssa, yhteiset askeleet löytyi- harjoittelijaksi. Ilmaiseksi ei tässä lajis- mielekkäin laji. Kuntonyrkkeily kehit- vät heti. Hänen avullaan sähkötekni- sa menestystä tule. tää ja ylläpitää ketteryyttä ja nopeaa sen alan tyypillinen vähän tylsähkö ja Tämän kauden päätavoitteekseen reagointikykyä ja on lisäksi paras nis- harmaa mainonta muuttuu erottuvak- Eva ilmoittaa pilke silmäkulmassaan ka-hartiaseudun jumiutumisen estä- si ja huomiota herättäväksi. Pirteä ja olevan Hedtecin markkinaosuuden jä. näyttävä nyrkkeilijätär sopii Hedtecin kasvattamisen. Ammatillisesti ihan Omina vahvuuksinaan Eva pitää viestinviejäksi kuin nyrkki silmään. oikea tavoite ei voi oikeastaan olla nopeutta ja räjähtävyyttä. Iso osuus Myös sitkeä peräänantamattomuus mikään muu kuin MM-kulta. Jukka on myös henkisellä vahvuudella. Siksi ja ammattilaisuus ovat sekä Hedteciä Virtanen kertoo, ettei Eva itse tee nyrkkeilijän ihanneikääkin on vaikea ja Evaa yhdistäviä piirteitä. asiasta numeroa, mutta jos taskussa määritellä. Amatööripuolella nais- Yhteistyölle on vahvat ja loistavat on jo kaksi EM-hopeaa niin on sel- nyrkkeilijöiden yläikäraja on 35 vuot- lähtökohdat. Tällaisessa innostusta ja vää että seuraava tavoite on askelen ta, mutta ihan junnuilla ei välttämättä aktiivisuutta henkivässä hommassa mi- korkeammalla. Toinen Evan iso haave vielä ole tarvittavaa kanttia korvien nun ei todellakaan tarvitse vetää mi- olisi nähdä naisten nyrkkeily olympia- välissä. tään roolia. Pikemminkin olen monen lajina Lontoossa vuonna Eva myöntää, ettei kannustushuuto- mielestä joskus jopa ärsyttävän energi- Unelmat ja haaveet pitää aina ja kehän ulkopuolelta juuri edes kuule, nen, Eva nauraa. olla korkealla, vaikka tänä vuonna niin tiukka on oman mielen keskitty- Lajin valinta onkin aika vähän kansainvälisiä turnauksia. minen ja kontrollointi. Pitää pystyä treenaamaan tosis- Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. 26-vuotias Eva Wahlström miettii hetken ennen kuin vastaa kysymykseen kuinka tuli valinneeksi nyrkkeilyn omaksi lajikseen. Laji valitsi minut, hän lopulta toteaa. Ihan alkujaan löysin lajin teini-iässä silloisen poikakaverin myötä. Hän harrasti kamppailulajeja ja sitä kautta tuli Nyrkkeilyn suosio kasvaa Suomessa nyrkkeilyn suosio on kasvanut huimasti. Lajin tunnettuutta ovat vahvasti lisänneet sekä Eva Wahlströmin että Amin Asikaisen menestymiset. Eva on tehnyt lajia ehkä jollain tavalla arkipäiväisemmäksi, vaikka se saan, rentoutumaan ja uskomaan itseensä. Otteluissa keskittymiskyky on olennaista. No, äidin äänen kyllä kuulen, vaikka ihan aina en edes haluaisi. Eva muistuttaa myös, että nyrkkeily on ennen kaikkea taitolaji. Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. oleiltua saleilla. Olen kuitenkin kokeil- Evan itsensä kohdalla onkin tosi työ- lut kaikenlaisia muitakin lajeja. Kahden tä, Jukka Virtanen pohtii. 6 Hedline

7 Eva W a kuulum hlström kert o Jukka isiaan mana o geri Virtase n kans sa. So hot. t. Jos halua Viestinviejäksi valittu Eva Wahlström on henkilönä positiivinen, luonnollinen sekä aina myös iloinen tyyppi. Häneen voidaan helposti liittää Hedtecin markkinointiin toivomat minaisuudet; voima, energisyys, innostus, rohkeus ja dynaamisuus. Täsmävoimaa. Joka kohteeseen. ritys an. Y vuotta borgissa ta in im te 5:ttä to a 1932 Gö mitys- ja m n juhlii 7 Frico stettu vuon lmistanut lä iin oloihin. a ru tiv työ on pe tä lähtien v hjolan vaa ehitys sii ita po s- ja tuotek dukkaita je ja on o k aihto a tutkimu t laa ilmav ottanu me jatkuv niä tu ristöm ä Fricon osikymme p m ja y vu tkaisu on jo. ivia ra ja loihin ja toim iin erityiso näkemystä m, a ta asett kokemus Frico ntemusta. tu asian mme sivuilta ä koti ä s li Katso ec..hedt www 14:39: Ammattimi Ei pojille. ehille.. ä t i s ä t y ä Voima. K Kabelwerk Eupen AG, Belgia, on yk Euroopan jo si htavia itsen äisiä kaapel valmistajia. ituotevalikoi ma käsittää asennus- ja kumikaape lit, palonkestävät ka apelit, ohja ustointikaape lit, RF- kaap ja instrumenelit, matalaja keskijänn itekaapelit, lentok kaapelit sekä ydinvoimalai enttäturvallisuusk tosten aapelit (LO CA hyväksyt yt). Katso lisää kotisivuiltam me c. /eupen isn valm o b A isia lics ydrau inehydraul in H e k i a ts N p orkea ja Ruo 924. k u t p u p n ta um a1 ia ja p odest nostim nassa jo vu koima li tu Eskils aja tuoteva den, autoa u l u n Nike teollis lastuslaitos ä k e s e kattaa ojen että p m korjaa istarpeet. ity r e ten e: ltamm i u v i s i ot lisää k Katso tec. Nykymaailmassa tarvitaan enemmän kuin koskaan turvastandardeja ja järjestelmien saumatonta testausmahdollisuutta. Näihin tarpeisiin HT ITALIA on vastannut kehittämällä monipuolisen valikoiman tehokkaita mittalaitteita. Ohjelmassa ovat mm. asennustesterit, konetesterit, digitaaliset yleismittarit, pihtimittarit sekä sähkön laadun mittarit. hed www. Katso lisää kotisivuiltamme HTItalia_kok osivu. osiv u.in ind dd d 1 Hedline 7

8 Yhdeksän metriä leveä ja kolme metriä korkea digitaalinen videotaulu on näyttävä Helsingin rautatieaseman Kompassitasolla. Helsingin keskustan asematunnelissa on päivittäin kulkijaa matkalla junaan, metroon ja muihin liikennevälineisiin sekä asematunnelin tai keskustan liikkeisiin ja toimistoihin. Rautatieaseman Kompassitasolla olevan jättimäisen digitaalisen videotaulun informaatiolle on siis runsaasti vastaanottajia. Teksti: Jouko Lampila Kuvat: Marja Turunen ja Tuoteuutiset/Elisa Peki Uusia digitaalisen ratkaisuja Kom H elsingin rautatieaseman Kom passiaukiona tunnetulla metrotasanteella on vuoden Kuva muodostetaan kolmella projektorilla, joiden kunkin tarkkuus on SXGA+ eli 1400 x 1050 pikseliä. Le- 4:3-kuvasuhteen Giant Wide Angle -projisointipintaa. Fresnell-tekniikassa ensimmäinen linssi tasaa valovoiman Projectiondesign-yhtiö. Yhtiö valmistaa monia erikoiskäyttöön tarkoitettuja projektoreita esimerkiksi elo- Koko ratkaisu räätälöitiin alusta asti, samanlaista ei oltu aikaisemmin tehty. Näyttötekniikan ohella kiinnitet- alusta ollut Hedcomin Clear Channelil- veyssuuntainen tarkkuus on siis yh- koko kuvan alueella ja toinen kohdis- kuvateattereihin, simulaattoreihin ja tiin erityistä huomiota ratkaisun turval- le räätälöimä jättimäinen digitaalinen teensä peräti 4200 pikseliä. Kolmen taa sen haluttuun suuntaan. Linssit on valvomoihin. lisuuteen, koska koko rakennelma on mediataulu. Poikkeuksellisen suuri, projektorin avulla voidaan muodostaa valmistettu akryylista ja pinnan koko- Kompassitason projektorit on va- ripustettu kattoon ja julkisella paikalla tarkka ja kirkas kuva on toteutettu yksi leveä, lähes saumaton kuva, kol- naispaksuus on vain 7,5 millimetriä. rustettu kahdella 300 W lampulla ja sen alla on jatkuva ihmisvirta. uutta tekniikkaa soveltamalla. me erillistä kuvaa tai ikkunoituna mikä Hyvin tiukasti suuntaavilla projisointi- valoteho on peräti 6500 ANSI lume- Näyttöratkaisun runko rakennettiin Kun mediataulua lähdettiin suun- tahansa muu yhdistelmä. pinnoilla saavutetaan mahdollisimman nia. Asematunnelissa projektoreiden teatteritekniikasta tutusta alumiiniris- nittelemaan, tavoitteena oli ratkaisu, Kuvan kirkkauden kannalta tausta- suuri valoteho. käyttöolosuhteet ovat vaativat. Laittei- tikosta eli trussista, johon kuvapinnat jonka kuva näkyy erityisen hyvin metrosta liukuportaita asemalle nousevil- projisointitekniikka on ylivoimainen. Hyvälle valkokankaalle saadaan pimen- Norjalaisia projektoreita den suojaksi on esimerkiksi rakennettu pulukopat, jotka suojelevat niitä ja projektoreiden kotelot kiinnitettiin. Koko toteutus ripustettiin neljällä säh- le kulkijoille. Vaihtoehtoisia ratkaisuja netyssä tilassa erittäin hyvä ja kirkas Hedcomin ammattitekniikan tuoteva- lintujen lisäksi pölyltä ja muulta lialta. köllä toimivalla ketjunostimella kiin- oli useita ja niistä parhaaksi todettiin kuva, mutta valoisassa tilassa, kuten likoimassa on paljon tuotteita, jotka Olosuhteiden karuudesta kertoo myös teistön tarjoamiin kiinnityspisteisiin taustaprojisointitekniikalla toteutettu asematunnelissa, taustaprojisointi on on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. se, että suojakoteloiden tuulettimien katossa. Ketjunostimien ansiosta ko- taulu. käytännössä ainoa vaihtoehto. Samalla Asematunnelissa projektorit käyn- suodattimet on vaihdettava kahden meus on helppo laskea yöllä alas huol- Taulun suuri koko se on lähes yh- tämä tekniikka antoi mahdollisuuden nistetään aamuviideltä ja sammute- viikon välein. totoimenpiteitä ja puhdistusta varten. deksän metriä leveä ja kolmatta metriä korkea oli projisointitekniikan lähtö- kohdistaa kuvan suurin kirkkaus juuri haluttuun suuntaan eli Kompassitasol- taan yöksi kello 24. Käyttöaikaa tulee siis huimat 19 tuntia vuorokaudessa. Ensimmäinen laatuaan Lujan mutta kevyen runkorakenteen ansiosta kokonaisuuden paino on vain kohtana. Näin suuren taulun toteutta- la kohti liukuportaiden yläpäätä. Ominaisuuksiensa puolesta laitteet to- Hedcom on vahva teatteritekniikan vajaat 500 kiloa. minen aktiivisella näyttöpinnalla olisi Tanskalaisen DNP:n valmistama op- sin voisivat pyöriä jatkuvastikin. toimittaja ja tässä projektissa pääsim- Tämä toteutus oli hyvin haastava tehnyt taulusta hyvin painavan ja kal- tinen taustaprojisointipinta on kahden Projektorit ovat maailman tehok- me hyödyntämään osaamistamme ja samalla mielenkiintoinen, sanoo liin. Toisaalta projisointi antaa mahdol- fresnell-linssin yhdistelmä. Näyttötau- kaimpia yhden chipin DLP-projekto- monipuolisesti, kertoo Hedcomin Hedcomin myyntipäällikkö Pekka lisuuden suureen tarkkuuteen. lussa on rinnakkain kolme 140 tuuman reita, joiden valmistaja on norjalainen toimitusjohtaja Jarmo Roivas. Heino. 8 Hedline

9 HD kamerauutuus: JVC GY-HD251E JVC:n uutuus, GY-HD251E on ammattikäyttöön suunniteltu, HDV-nauhaformaattia käyttävä kameranauhuri, josta saadaan tarvittaessa multicore-studiokamera kompressiomattomalla HD-SDI lähdöllä. Käyttömenusta on valittavissa 1080i tai 720p muoto aidolla HD-SDI-liitännällä, jossa kulkee myös embedded audio ja aikakoodi. Kamera käyttää 12 V tasavirtaa, joten akkukäyttö korvataan studiokäytössä muuntajalla käyttäen luotettavaa nelinapaista XLR-liitintyyppiä. 12V käyttöjännite 14-bittinen Analog/Digital-muunnos timecode sisään/ulos genlock-sisäänmeno Remote-ohjain kuusinapaisella DIN-liitännällä studiosovitin KA-HD250, jossa 26-napainen multicore ja HD SDI -lähdöt erityiset asetukset cinema ja cinelike -gammalle Ominaisuuksia: 720p/50 & 60, 25 & 30, ja 24 tallennus 1080i/50- ja 720p/50-videolähdöt ilman kompressiota HD SDI sekä SDI sisältäen embedded audion ja aikakoodin Hedcom Kai Tuovinen puh. (09) Firewire-liitäntä, jossa jog wheel TASCAM on julkistanut ohjainpyörällä varustetun firewire-sovittimen äänityöasemia varten. FireOneyksikössä on stereoliitäntä kahdelle mikrofonille ja digitointitarkkuus riittää 192kHz/24-bit-äänen tallentamiseen tietokoneella. median passitasolla Hedcom Kari Lehtonen puh. (09) SANYOn uutuudet PLC-XU100 ja PLC-XU110 Suunnitteluvaiheen jälkeen koko- me näyttävän digitaalisen mediataulun Maailman suurimman 3LCD-projektorien valmis- DVI-D-tulo (mallissa PLC-XU110) simme järjestelmän omissa tiloissam- sinne. Paikka asetti toteutustekniikalle tajan, SANYOn uudet PLC-XU100- ja PLC-XU110- W-LAN-USB-avain (mallissa PLC-XU110) me, minkä jälkeen se asennettiin käyt- omat vaatimuksensa ja halusimme tau- projektorit nostavat kannettavien projektorien verkkoon liittäminen LAN-liitännän töpaikalleen. Oma asennusosastomme luun korkean resoluution, jolloin taus- käytön aivan uudelle tasolle ja täyttävät kaikki (RJ45) avulla (mallissa PLC-XU110) toteutti asennuksen yön aikana puo- taprojisointi kolmella projektorilla nousi tiukimmatkin vaatimukset, jotka liittyvät luokka- Objektiivi: F = 1,7-2,1, f = 26,7 32 mm; len yön ja aamuviiden välillä. parhaaksi toteutustavaksi. huoneissa ja kokoustiloissa pidettäviin esityksiin. zoom: 1,2-kertainen Kansainvälinen mediayritys Clear Channel on kansainvälinen yritys, jonka päätoimialat ovat ulkomainonta, radio- ja TV-toiminta. Liikevaihto oli vuonna 2005 noin 6,6, miljardia US-dollaria ja henkilökuntaa on yli 50 Punkan mukaan Hedcom valittiin ainutlaatuisen projektin toteuttajaksi hyvän hinta-laatusuhteen ja palveluasenteen perusteella. Myös paikallisuudella oli oma merkityksensä; apu on lähellä, jos ongelmia olisi ilmennyt. Koko projekti meni kuitenkin todella hyvin. Hedcomilla on hallussa niin XGA-resoluutio (1 024 x 768 pikseliä) ja loistavan kirkas ANSI-lumenin valovoima takaavat kirkkaassakin valaistuksessa veitsenteräviä kuvia, joiden värit vastaavat täydellisesti alkuperäisiä. PLC-XU110:n integroidun W-LAN-liitännän avulla esitystiedot voidaan siirtää langattomasti, ja samalla projektoria voi myös hallita ja ohjata langattoman verkon kautta. Sen lisäksi PLC-XU110:ssä kolmen vuoden takuu, 24 tunnin vaihtopalvelu, lampun takuu yksi vuosi. Hedcom Pekka Heino puh. (09) Ulkomainonnan osuus liikevaih- kuva- ja näyttämötekniikan kuin run- on myös DVI-D-liitäntä eli projektori on valmis tu- dosta on 40 prosenttia. Suomessa Clear Channel toimii voimakkaimmin ulkomainonnan alueella. Liikevaihtomme on 14 miljoonaa ja olemme markkinoiden toiseksi suurin yritys, kertoo Clear Channel Suomi Oy:n ke- gon ja kiinnityksen mitoituskin. Hedcom Pekka Heino puh. (09) levaisuuden digitaalitekniikkaan jo nyt. Tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaus: ANSI-lumenia resoluutio: natiivi: XGA (1 024 x 768), maksimi: U-XGA (1 600 x 1 200) hitysjohtaja Jari Punkka. paino vain 3,5 kg Kompassitaso on yksi Suomen varkaudenesto: äänihälytystoiminto vilkkaimpia paikkoja, joten halusim- (mallissa PLC-XU110) Hedline 9

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat

Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat XSolar Ei sähkökuluja. Ei sähköliitäntää. Edelläkävijän tekniikkaa. Maailman energiatehokkaimmat aurinkokennovalaisimet. L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

ACO N o r d i c. ACO kuraritiläjärjestelmät Jätä lika jo ovelle. ACO kuraritiläjärjestelmät. ACO Vario ulkokäyttöön ACO Indoor sisäkäyttöön

ACO N o r d i c. ACO kuraritiläjärjestelmät Jätä lika jo ovelle. ACO kuraritiläjärjestelmät. ACO Vario ulkokäyttöön ACO Indoor sisäkäyttöön ACO N o r d i c 1 ACO kuraritiläjärjestelmät Jätä lika jo ovelle. ACO Vario ulkokäyttöön ACO Indoor sisäkäyttöön Jätä lika oven ulkopuolelle 2 Ensivaikutelma on aina ratkaisevan tärkeä ja nimenomaan talojen

Lisätiedot

Videovalvontatuotteet

Videovalvontatuotteet Videovalvontatuotteet Videovalvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa visuaalista tietoa kiinteistössä tapahtuvista asioista. Kuvamateriaalia voidaan seurata reaaliaikaisesti tai se voidaan tallentaa myöhempää

Lisätiedot

Laituri- ja Satamatuotteet

Laituri- ja Satamatuotteet Laituri- ja Satamatuotteet * Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. El-Björn Oy El-Björn AB on Pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN. www.plast-turf.fi

LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN. www.plast-turf.fi LEIJONA- JULKISTEN TILOJEN KUNINGAS VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN www.plast-turf.fi Leijona Original & Leijona Economic TUULIKAAPPIMATTO VÄRIVAIHTOEHDOT Seitsemällä eri värivaihtoehdolla Orginal avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi TEKA-valvontakamerat koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin 4/8/16 kanavaiset, kehittyneet videotallentimet HDMI ulostulolla. 4/8 x 600 TVL korkearesoluutioiset kamerat Helppo nettikäyttö

Lisätiedot

Valaistunut ratkaisu Ensto eled

Valaistunut ratkaisu Ensto eled Valaistunut ratkaisu Ensto eled Eko. Looginen. Ensto eled. 1 Loistava, huoleton tulevaisuus. 2 Ensto eled Kymmenkertainen energiatehokkuus Moninkertainen kestoikä Huoltovapaa Laajeneva mallisto uusiin

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH 1 Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Interaktiivisten valkotaulujen yleistyessä luokkatiloissa, uuden teknologian näyttöjen suosio on tullut kaikkialla

Lisätiedot

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi & Leijona Economic TUULIKAAPPIMATTO VÄRIVAIHTOEHDOT Seitsemällä eri värivaihtoehdolla Orginal avaa mahdollisuuden tuulikaapin

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

LED-LAMPUT 2012/13. Valitse laatu, mielenrauha ja vapaus lamppujen vaihtamisesta. Valitse Maxell LED-valaistus.

LED-LAMPUT 2012/13. Valitse laatu, mielenrauha ja vapaus lamppujen vaihtamisesta. Valitse Maxell LED-valaistus. LED-LAMPUT 2012/13 Valitse laatu, mielenrauha ja vapaus lamppujen vaihtamisesta. Valitse Maxell LED-valaistus. MIKSI VALITA MAXELL-VALAISTUS? Maxell on ollut yli viisikymmentä vuotta kehityksen kärjessä

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

HSL-järjestelmäväliseinät.

HSL-järjestelmäväliseinät. HSL-järjestelmäväliseinät. Ylivoimainen muuntojoustavuus ja yksilöllinen design. Umpielementtiseinät Puulasiseinät Alumiinilasiseinät Täyslasiseinät OtsaelementiT muutospalvelu HSL Group HSL Group on järjestelmäväliseinien

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan LED Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan Ledit mahdollistavat tunnelman muuttamisen tässä modernissa kouluympäristössä. Lämpimämpi keltainen kylmiin, talvisiin päiviin Kylmempi värisävy

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

EFG HIDETECH. Furniture for meetings

EFG HIDETECH. Furniture for meetings Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. Näyttö, kamera ja mikrofoni integroitu pöytään. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään

Lisätiedot

Ainutlaatuinen koti, juuri kuten Sinä haluat

Ainutlaatuinen koti, juuri kuten Sinä haluat www.honka.fi Ainutlaatuinen koti, juuri kuten Sinä haluat Honka Fusion -koti on sinulle, joka haluat upeaa arkkitehtuuria ja unelmiesi sisustuksen. Näiden lisäksi saat terveysominaisuuksiltaan turvallisen,

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX.

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX. Älykäs ratkaisu STEINEL-tunnistimet ja KNX. "STEINEL-tunnistimien täsmällisyys ja toiminnallisuus täydentävät KNX-rakennusautomaation." STEINEL-tunnistimissa on muihin tunnistimiin verrattuna enemmän toimintoja

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten

valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten valoisampia ympäristöja Valaistusratkaisuja ihmisiä varten Valaistusratkaisut kaikkiin eri ympäristöihin Fagerhult on yksi markkinoiden johtavia valaistusalan yrityksiä, joka on vuodesta 1945 lähtien suunnitellut

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Nauti itsekasvatetuista vihanneksista ympäri vuoden!

Nauti itsekasvatetuista vihanneksista ympäri vuoden! Nauti itsekasvatetuista vihanneksista ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen

Lisätiedot

Nostin- ja kuljetinkettingit

Nostin- ja kuljetinkettingit Nostin- ja kuljetinkettingit 212 WWW.ERLATEK.FI RUD Nostinkettingit RUD on EN818-7 mukaisten nostinkettinkien suurin valmistaja maailmassa. Kettingit sopivat niin moottoroituihin nostimiin kuin käsitaljoihinkin.

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet

Lisätiedot

NOPEUSNÄYTÖT LIIKENNETILASTOT

NOPEUSNÄYTÖT LIIKENNETILASTOT NOPEUSNÄYTÖT JA LIIKENNETILASTOT EVOLIS SOLUTION Maahantuonti ja myynti: Tapio Sorjonen Oy, Saviniemenkatu 23 49200 Hamina ELAN CITE, JOHTAVA EUROOPPALAINEN NOPEUSNÄYTTÖIHIN ERIKOISTUNUT YRITYS Vuodesta

Lisätiedot

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä TYYH 31/2014 Liite 1 TYYn uusi videotykki - esimerkkejä Gigantti Philips PicoPix PPX3407-349 Philips PicoPix on pienikokoinen ja kevyt taskukokoinen LED-videoprojektori. Saat laadukkaan kuvan missä vain

Lisätiedot

Täydelliseen puhdistukseen

Täydelliseen puhdistukseen T 12/1 eco!efficiency Täydelliseen puhdistukseen Tehokas, taloudellinen, hiljainen 40% energiansäästö hiljainen vain 56 db(a) Ei mikä tahansa imuri Uusi T 12/1 eco!efficiency on erilainen pölynimuri. Se

Lisätiedot

Valtavalo, G3 LED-valoputket Todelliset vaikutukset, 5 eri kohdetta SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA

Valtavalo, G3 LED-valoputket Todelliset vaikutukset, 5 eri kohdetta SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA Valtavalo, G3 LED-valoputket Todelliset vaikutukset, 5 eri kohdetta SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA Valtavalo Oy Vuonna 2008 perustettu energiatehokkaiden valaistusratkaisujen kehittäjä, valmistaja

Lisätiedot

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688 Automaattinen lataus ja kaukosäätö Kiitoksia että valitsitte meidän Robottipölynimurin! Robotti-imuri on meidän luoma ja valmistettu käyttämään meidän omaa elektronista teknologiaa.

Lisätiedot

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN TAMETO. MONIPUOLINEN JA LAADUKAS. Laboratoriotyö vaatii valaistukselta korkeaa laatua. Uusi TAMETO valaisinperhe monine valaisinmalleineen tarjoaa laadukkaan

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä Moottoroi verhot Glystrolla ja nautit aina verho Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glystro -moottoroitu

Lisätiedot

cover 52 HALOGEENI ALASVALOT

cover 52 HALOGEENI ALASVALOT HALOGEENI ALASVALOT Halogeenivalonlähde voi monessa tapauksessa korvata hehkulampun ja samalla saat enemmän valoa ja pidemmän eliniän. Pidempi elinikä tarkoittaa myös alhaisempia huoltokustannuksia. Yksi

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa SNEPvalaisimet Älykästä valovoimaa Langattomasti ohjattava valaistusjärjestelmä SNEP on tulevaisuutta edustava avaimet käteen -ratkaisu kaikenkokoisiin tiloihin, kuten teollisuushalleihin, myymälöihin,

Lisätiedot

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI AIR STYLE ARKKITEHTUURINEN HELMI Hiljainen Erittäin ohut Erinomainen Energialuokitus Monipuolinen Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI Toimisto tyyliin Järjestelmä on tehokas ja pystyy suorituskyvyltään

Lisätiedot

Fortuna Clip-On Bluetooth GPS

Fortuna Clip-On Bluetooth GPS Fortuna Clip-On Bluetooth GPS Fortuna Clip-On käyttää viimeistä SiRF IIe/LP piirisarjaa ja tukee sekä SiRF binääri- että NMEAdataa. Laite ottaa vastaan myös WAAS-signaalia (Wide Area Augmentation System).

Lisätiedot

Linssin tekniset tiedot ja liitännät

Linssin tekniset tiedot ja liitännät Linssin tekniset tiedot ja liitännät Voit valita tilaan, sisältöön ja budjettiisi parhaiten sopivan linssin kuudesta eri vaihtoehdosta. Tämän sekä projektorin monien liitäntöjen ansiosta asennus on nopeaa

Lisätiedot

Munkegaard LED. Design: Arne Jacobsen

Munkegaard LED. Design: Arne Jacobsen Munkegaard LED Design: Arne Jacobsen Munkegaard Munkegaard suunniteltiin ja kehitettiin vuonna 1955 kuuluisaa tanskalaista Munkegårdin koulua varten. Sen jälkeen se on levinnyt kaikkialle maailmaan niin

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Mitat: Pystyvarsi 450x38x18mm, valaisinosa 352x41x11mm, pöytäjalusta 180x172x11

Mitat: Pystyvarsi 450x38x18mm, valaisinosa 352x41x11mm, pöytäjalusta 180x172x11 TYÖPISTEVALAISIMET Nro 5. 1/6 Diasonic LED-valaisin DL-70iSH Työpistevalaisin LED-tekniikalla. Valaisimessa monipuoliset säätöominaisuudet. DL-70iSH valaisimessa iphone/ ipod telakka. Kaiuttimen äänenvoimakkuudensäätö

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa

Swegon CASA. -liesikuvut. Keittiön kärynpoiston uudet rytmit. Blues Pop Salsa Tango. www.swegon.com/casa Swegon CASA Keittiön kärynpoiston uudet rytmit -liesikuvut Blues Pop Salsa Tango www.swegon.com/casa Teemana tehokas kärynpoisto Swegon CASA UUTUUDET Blues Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapailla

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

ISO ASKEL ETEENPÄIN. Ennennnäkemättömän aidon oloinen pintavaikutelma luonnonkorkkilattian pinnassa.

ISO ASKEL ETEENPÄIN. Ennennnäkemättömän aidon oloinen pintavaikutelma luonnonkorkkilattian pinnassa. ISO ASKEL ETEENPÄIN CORKSRIBAS etsii aina uusia suuntia uudistusten kentiltä. Tämä uusi tuote on kehitetty vastaamaan markkinoiden tämänhetkisiin vaatimuksiin, joissa pääpaino on korkkituotteen erinomaisella

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Elisa ja Eino. Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003

Elisa ja Eino. Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003 Elisa ja Eino Potilaspaneelit Potilaskourut Leikkaussali -ja Tehohoitopalkit 2002/2003 2002/2003 Sa-Va Oy on sairaalalaitteiden ja -varusteiden toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1990 ja on vakiinnuttanut

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu?

Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla. - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla - Kokonaisratkaisu, nopearatkaisu vai Long Life-ratkaisu? Kolme tapaa säästää energiaa omalla parkkipaikalla Tässä on kolme meidän parhainta ratkaisua

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. Kylpyhuone

Kylpyhuonekalusteet. Kylpyhuone Kylpyhuonekalusteet Kylpyhuone 1 Cello on upeita kokonaisuuksia Cello on raikas ja ajanhenkinen sisustuksen ja kotona viihtymisen merkki, joka tarjoaa upeita kokonaisuuksia ja inspiroivia ideoita suomalaiseen

Lisätiedot

Hettichin liukuovijärjestelmät

Hettichin liukuovijärjestelmät Sulavaa liikkuvuutta Hettichin liukuovijärjestelmät Mitä mieltä asiakkaat ovat liukuovista ja millaisia vaatimuksia he asettavat niille? Hettichin markkinatutkimus selvittelee näitä kysymyksiä. Tulokset

Lisätiedot

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja www.klinkmann.com Kustannustehokkaat ratkaisut Chint, kustannustehokkaat ratkaisut Yleiskatsaus Yrityksemme Tuotteemme Referenssikohteet Toimintapamme www.klinkmann.com

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Toimita viestisi perille.

Toimita viestisi perille. HUOMIONARVOISET PROJEKTORIT JA NÄYTÖT 2007 Toimita viestisi perille. Käytä sanoja, kuvia ja ääntä. Yhdistä tietokoneesi suoraan projektoriin tai tyylikkääseen LCD-näyttöön. Kokoa yleisösi ja aloita esitys.

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA Oy AIRAM ELECTRIC Ab Yleistä Airamista Airam on suomalainen perheyritys. Markkinajohtaja myös joulu- ja koristevaloissa 2009 mallistossa yli 300 tuotetta. Olemme

Lisätiedot

Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat

Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Tunnettua ruotsalaista laatua MidMade-ullakkoportaiden tuotesuunnittelun lähtökohtina ovat toimivuus ja hyvä muotoilu sekä laatu, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Lisätiedot

TRANSPORTER CRAFTER CADDY

TRANSPORTER CRAFTER CADDY TRANSPORTER CRAFTER CADDY Tuottava. Turvallinen. Vakiovarusteltu ammattikäyttöön. Pegabus Transporter Toimivuutta monelle matkalle Pegabus Transporterin jokainen yksityiskohta on suunniteltu tarjoamaan

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen

pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen pure white tea Senior Principal Account Manager Hanna Savolainen White tea taustaa Suomessa teemarkkinan koko 22 M vs. kahvi 193 M Valkoinen tee on vihreän teen jälkeen seuraava maailmalta Suomeen saapunut

Lisätiedot

AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta

AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta AEGIS-valaisimet Boschilta Turvallista valaistusta 2 AEGIS-valaisimet AEGIS-valaisimet Turvallista valaistusta Constant Light -tekniikka (patenttia haettu) kompensoi LED-valon heikentymistä. Black Diamond

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

Dell esitteli maailman pienimmän 13-tuumaisen kannettavan

Dell esitteli maailman pienimmän 13-tuumaisen kannettavan Lehdistötiedote 8.1.2014 Dell esitteli maailman pienimmän 13-tuumaisen kannettavan Julkistettu Dell XPS 13 on maailman pienin[1] 13-tuumainen kannettava, jossa on lähes reunaton näyttö ja jopa 15 tuntia

Lisätiedot

Honda-takuu neljä vuotta. Takuuehdot kauppiaaltasi.

Honda-takuu neljä vuotta. Takuuehdot kauppiaaltasi. Lumilingot 2015-2016 Honda-takuu neljä vuotta. Takuuehdot kauppiaaltasi. HONDA ON TALTUTTANUT TALVEA JO 35 VUOTTA. Hondan lumilinkoja on valmistettu jo 35 vuotta ja juhlan kunniaksi koko lumilinkomallistomme

Lisätiedot