Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wahlström. Nyrkkeilijä Eva. on Hedtecin uusi viestinviejä. Sisältö. Nro: 27 Huhtikuu 2007. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s."

Transkriptio

1 Nro: 27 Huhtikuu 2007 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Nyrkkeilijä Eva Pääkirjoitus s valon vuotta s. 2 Wahlström on Hedtecin uusi viestinviejä Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa s. 5 Hedtec ja Eva Wahlström yhteistyöhön s. 6 Uusia digitaalisen median ratkaisuja Kompassitasolla s. 8 Taulutelevisiot terävöityvät s. 10 Tulisieluisia tunnelmanluojia s. 12 Panosta lianpoistoon s. 13 Neljä vuotta yrittäjyyttä ja voittoisaa yhteistyötä s. 14 Lyhyesti s. 16

2 pääkirjoitus Toimintaa uudistamalla vahvana eteenpäin Kuluttajien ja ammattilaisten uudet tarpeet muuttavat markkinoita nopeasti. Odotuksiin vastaaminen vaatii yhteistä näkemystä ja paljon työtä koko arvoketjulta: valmistajilta, maahantuojilta ja jakelijoilta. Kun koko järjestelmä toimii saumattomasti yhteen, on tuloksena tyytyväinen ja uskollinen asiakas sekä kaikkien toimijoiden kaupallinen menestys. Maahantuoja on tämän palveluketjun keskellä ja voi vaikuttaa vahvasti koko paketin onnistumiseen. Kuinka saamme edellä kuvatusta ihannetilasta osan pysyvää toimintaa? Kehityshakuinen asenne on ensimmäinen onnistumisen ehto. Asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön havainnointi tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia terävöittää toimintaa. Aina ei ole kyse suurista linjauksista, vaan usein arkisista tilanteista, joissa voi toimia toisin. Tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on toinen hyväksi kokemamme keino. Näin varmistamme juuri Suomen markkinoille parhaiten soveltuvan asiakaslähtöisen toiminnan, joka sallii myös yksilöllisen palvelun. Uusien yritystasoisten toimintamallien kehittäminen on kolmas tapa varmistaa asiakastyytyväisyys pitkällä tähtäimellä. Tämä työ yltää tuotehallinnasta ja markkinoinnista aina kansainväliseen toimintaan asti. Jakelun kansainvälistyminen on yksi merkittävimmistä trendeistä alalla tänä päivänä, mikä näkyy esimerkiksi isojen kauppaketjujen saapumisena Suomeen ja yli rajojen käytävänä verkkokauppana. Tämä ei tarkoita yhtiöllemme ainoastaan kovenevaa kilpailua kotimaassa vaan entistä parempaa mahdollisuutta panostaa lähialueiden markkinoille. Hyvä esimerkki on turvallisuusliiketoimintamme, joka on asettunut Baltian maiden lisäksi Pohjoismaihin. Tänä vuonna ajankohtainen kehityshanke on uusi yhtiön kattava tuotehallintajärjestelmä. Se tulee helpottamaan ratkaisevasti kaiken tuotteisiin liittyvän aineiston käsittelyä, olipa kyseessä perusilmoituksen tekeminen tai laajemman projektin dokumentointi. Näkyvin panostuksemme on kuitenkin uudistettu tuotenäyttelymme, joka siirtyy toimitalomme katutasolle kirkkaaseen päivänvaloon. Näyttelytila avataan loppukesällä, mistä eteenpäin laaja tarjontamme on nähtävillänne yhtenäisenä ja selkeänä kokonaisuutena. Toivotan kaikille Hedlinen lukijoille aurinkoista kesää. Berndt Johansson Konsernijohtaja Kiasman kulmalla seisoessasi voit katsoa mihin tahansa suuntaan ja näet Hedtec Valaistuksen paraatikohteita: Kansallismuseon, Finlandia-talon, Kiasman, Mannerheimin ratsastajapatsaan, Sanomatalon ja Kampin alueen. Hedtec Valaistus on 20 viime vuoden aikana saattanut monta merkittävää kohdetta uuteen valoon. Teksti: Liisa Joensuu ja Akeryards Oy Kuvat: Hedtec Valaistus/Thomas Mayer, Jere Hietala, Jari Härkönen Kaikki alkoi toukokuussa vuonna Hedengrenillä oli herännyt kiinnostus rakentaa sähkötukkutoiminnan rinnalle vahva valaisimien ja valaistustuotteiden tuoteryhmä. Hedengrenille tarjoutui mahdollisuus ostaa yritys, jolla oli useita hyviä valaistusalan edustuksia. Kaupat Oy Feldt Ab:n kanssa tehtiin, ja Hedengren otti isännän paikan Tuolloin meille siirtyneistä edustuksista myymme edelleenkin Ercoa, Begaa, Glashütte Limburgia, Boomia, Zumtobelia ja Pehaa. Olemme alusta asti edustaneet korkealuokkaisia, maailman johtavia valaistusalan merkkejä, osastopäällikkö Matti Kaitamaa muistuttaa. Kaitamaa on työskennellyt Hedtec Valaistuksessa kaikki 20 vuotta. Tosin parikymmentä vuotta sitten uusi yksikkö aloitti silloisen Hedengrenin sähköosaston valaistusjaostona. Ensimmäiset vuodet oltiin Pitäjänmäellä, kunnes nykyiset tilat Lauttasaaressa saneerattiin Esmi Oy:n tehdastiloista yksikön käyttöön. Uusiin tiloihin päästiin muuttamaan vuoden 1990 lopussa ja 1993 jaostosta tuli itsenäinen osasto sähköosaston rinnalle. Vahvat edustukset veivät laman yli Valaistusjaoston ensimmäiset elinvuodet olivat nopean kasvun aikaa. Kun 1990-luvun lama iski kaikkiin toimialoihin Suomessa, myös valaistusalal- 2 Hedline

3 la moni yritys supisti toimintaansa ja Vuoden 2005 lopussa Hedtec päätti kösuunnittelijoille. Uusi laadullisen va- tynyt selkeä näkemys myös Atene- vähensi henkilöstöä. myydä kotivalaistusedustuksensa pois laistuksen käsitteistö, kehittyneet me- umin valaistusjärjestelmästä. Aivan Hyviä vuosia lamavuodet eivät ol- ja liittää käyttötavaraosaston muut netelmät ja suunnitteluvälineet ovat uuden teknisen elementin tuominen leet meillekään, mutta meillä oli niin edustukset valaistusosastolle. Merkit- tuoneet arkkitehdit ja ammattimaiset vanhaan rakennukseen oli haastava vahvat edustukset, ettei toiminnan tävin lisä valaistusosaston edustuksiin valosuunnittelijat mukaan tämän ke- projekti kaikille osapuolille, Tapani supistamiseen ja irtisanomisiin ol- oli Steinel, joka on liiketunnistimien ja hittyvän alan vaativiin tehtäviin. Lehikoinen sanoo. lut tarvetta. Myös kaikki päämiehet tunnistinvalaisimien eurooppalainen Tapani Lehikoinen muistaa 1980-lu- Matti Kaitamaa muistaa tavoittee- luottivat meihin koko ajan. Laman edelläkävijä ja markkinajohtaja. Samal- vun loppupuolen voimakkaan julkisen na olleen mahdollisimman tasaisesti jälkeen kasvu alkoi taas uudelleen ja la valaistusosasto sai edustuksia, joista rakentamisen buumina. Hedengrenin valaistut seinäpinnat. Koevalaistuk- laajensimme samalla valikoimaamme on rakennettu osaston yhteyteen uut- vahva osaaminen ja hyvät kontaktit sia ja mittauksia tehtiin muun muassa uusilla vahvoilla tuotteilla, Kaitamaa ta kiinteistötuotteiden muodostamaa arkkitehti- ja sähkösuunnittelutoimis- VTT:llä, jossa testattiin eri toimittaji- kertoo. liiketoimintakokonaisuutta. toihin toivat taloon paljon näyttäviä en valaisimia. Valituksi tuli Erco, jon luvun puoliväliin asti kotivalaistus oli osa valaistusosaston toimintaa arkkitehtonisen valaistuksen Valaisemisesta osa arkkitehtuuria projekteja. Haastava Ateneum ka tuotteiden laatu ja valaistusjärjestelmän monipuolisuus nousi selvästi muitten edelle. Erco onkin epäilemät- rinnalla. Silloin päätettiin perustaa Kahdenkymmenen vuoden aikana Valaistusosaston ensimmäisiä suuria tä kaikkein tunnetuin valaistusratkai- uusi osasto markkinoimaan kaikkia niin valon määrä, laatu kuin hallinta kohteita oli Ateneum, vanha arvora- sujen ja valaistuslaitteiden toimittaja Hedtecin valikoimissa olleita kulutta- ovat kehittyneet, ja valaistustuotteissa kennus, joka sisälsi monia vuosiker- maailman johtaviin museoihin ja tai- jatuotteita. Uusi käyttötavaraosasto on nähty monenlaisia trendejä. Myös toja sekalaista tekniikkaa 1900-lu- denäyttelyihin. otti silloin pääosin vastuun kotivalaisimien markkinoinnista. valaisemisen periaatteet ovat muuttuneet, kertoo Hedtecin projektipääl- vun alusta alkaen. Kyseessä oli koko rakennuksen täydellinen saneeraus Oopperaa alusta asti 90-luvun puolivälissä Hedtec laa- likkö ja valaistusasiantuntija Tapani LVIS:n uudistamista ja vajoavan talon Siinä missä Ateneum tarjosi vanhan jensi edustamiensa tuotteiden myyn- Lehikoinen, joka siirtyi Hedengrenin perustusten tukemista ja oikaisemista sokkeloisen talon tekniikan haastetta, tiä Viroon. Hedengren Eesti oon ny- leipiin Oy Feldt Ab:stä. myöten. Oopperatalo oli uudisrakennuskohde, kyisin yksi maansa tärkeimmistä ark- Valaistuksesta on tullut arkkiteh- Rakennukseen tuotettiin koko- jossa yhteistyötä tehtiin alusta asti ark- kitehtuurivalaistuksen toimittajista. tuurin visuaalinen osatekijä ja tilan naan uusi ja moderni suonisto, ku- kitehdin ja sähkösuunnittelijan kanssa. Heidän valikoimiinsa kuuluvilla Erco-, pintojen erilaiset valaisemisen mah- ten arkkitehti Ola Laiho ajatuksensa Valaistus voitiin suunnitella alusta asti Bega-, Glashütte Limburg-valaisimilla dollisuudet otetaan entistä paremmin määritteli. Hän oli käynyt maailmalla osaksi rakennusta ja valaistusjärjestel- on valaistu monia heille kansallisesti huomioon. Ennen kuin valaisimet ja tutkimassa erilaisia museorakennuk- mät integroida rakenteisiin parhaalla merkittäviä kohteita joista todellisia valaistusoptiikka kehittyivät riittävästi, sia ja nähnyt matkallaan useita Ercon mahdollisella tavalla. kruununjalokiviä ovat Eestin taiteen valaistuksen määrällinen suunnittelu valaistustekniikalla onnistuneesti to- Rakennukseen haluttiin vain pa- museo KUMU ja Estonia teatteri. oli tärkeintä ja tämä työ kuului säh- teutettuja ratkaisuja. Hänelle oli syn- rasta, ja projekti seuloitui meille. Vah- Jatkuu >>> Hedline 3

4 Jatkuu >>> vuutemme oli siinä, että suunnittelijat huomaamatonta. Engelin piirtämään uusia tekniikoita ja valonlähteitä sekä lut keskeinen tekijä ja siksi tuotteiden luottivat tuotteiden kestävyyteen ja kirkkoon uusittiin sekä ulko- että si- ohjaa ottamaan käyttöön jo olemassa elinkaari on tunnetusti pitkä. valotekniikkamme tiedettiin hyväksi. sävalaistus. olevia tekniikoita. Valon täsmäkäyttö Tapani Lehikoinen pitää ajallemme Pystyimme myös konsultoimaan pro- Professori Vilhelm Helanderilla on käsite, jonka toteuttamisen mah- tyypillisenä valaistustekniikan ja sen sessissa, joten kyseessä oli monen asi- oli äärettömän selkeä visio siitä, miltä dollistavat tarkat infrapuna- ja suur- suunnittelun digitalisoitumista ja va- an kokonaispaketti, Matti Kaitamaa hän haluaa kaiken näyttävän ja miten taajuustunnistukseen perustuvat laistusalan koulutukseen panostamis- sanoo. asiat toteutetaan. Kirkossa tehtiin tunnistimet sekä nopeasti kehittyvät ta. Nuoren polven valaistussuunnitteli- Oopperan sisätiloihin toimitettiin hänen ohjeistuksessaan isot koeva- valaistuksenohjausjärjestelmät. Myös jat ovat tulossa kentälle kovaa vauhtia. pääosin Ercon valaisimia ja ulos Be- laistukset, jotka kestivät kokonaisen LED-valonlähteen kehittyminen on Valaistussuunnittelun ammattilaisten gaa. Julkisivuvalaistuksessa käytettiin talvikauden. Tuomiokirkko oli vaativa yksi uusi merkittävä täsmäkäytön tek- työ helpottuu ja monipuolistuu, kun halogeenilampputekniikkaa, jota par- työ, jossa kokemukset lisääntyivät ja niikka. LED-valaistuksen ongelma on tietokoneohjelmilla voidaan tutkia ja haillaan päivitetään Began energiata- uudet ajatusmallit virisivät. toistaiseksi vielä se, ettei valoa tuotta- vertailla luotettavasti erilaisia valais- loudellisilla ja pitkäikäisillä monimetallilamppuheittimillä. Älykästä valonkäyttöä va puolijohde kestä suuria lämpötiloja, joita syntyy kun LEDin tehoa nos- tusratkaisuja ja nähdä lähes fotorealistisella tasolla, miltä tila tai rakennus Valolla maalailua tuomiokirkossa Matti Kaitamaan mukaan monet asiat ovat muuttuneet pikemminkin pitkinä kehityskaarina kuin äkillisinä virs- tetaan, Kaitamaa sanoo. Hedtec Valaistuksen tuotevalikoima vastaa hyvin energiatehokkuuden tulee lopullisesti näyttämään. Tapani Lehikoinen muistaa Helsingin tanpylväinä. Nykypäivälle on selvästi haasteeseen. Steinel-tunnistimet se- tuomiokirkon saneerauksen kohtee- tyypillistä älykäs valon käyttö ja jat- kä valonohjausjärjestelmät Ercolta ja na, jossa tutkittiin erityisen tarkasti eri kuvasti kehittyvät ohjausjärjestelmät. Zumtobelilta edustavat alojensa huip- valaisumenetelmiä ja valojen väriläm- Myös ekologisuus energiansäästön ja puteknologioita. Myös LED-valaisimia pötiloja. Työ oli maalailua ja kokeile- elinkaariajattelun myötä on nopeasti löytyy tuotevalikoimasta kymmenittäin mista. Valaistuksen tuli tukea vanhan vahvistumassa. moniin eri tarpeisiin. Hedtec Valaistuk- kirkon tunnelmaa, mutta nykyteknii- Energiatehokkuus on yksi tämän sen tuotevalikoimassa laatu on aina ol- kan piti samalla olla mahdollisimman päivän keskeisistä trendeistä. Se luo Muun muassa Espoon modernin taiteen museo EMMA, Oikeustalo Helsingin Salmisaaressa, Suomen taiteen museo Ateneum sekä lukuisat Akeryardsin luksusristeilijät ovat merkittäviä referenssikohteita. Näkyviä kohteita 4 Hedline Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Hedtec Valaistus on toimittanut 20 vuoden aikana valaisimia ja valonohjausjärjestelmiä lukemattomiin rakennuksiin, kuten museoihin, taidemuseoihin, konserttitaloihin ja muihin kulttuurirakennuksiin, kirkkoihin, kaupan kohteisiin, hotelleihin ja ravintoloihin. Tuoreimpia valaistuskohteita on tänä keväänä avattu taidemuseo Emma Espoossa. Hedtec Valaistus on myös toimittanut 90-luvun puolivälistä lähtien valaisimia ja Peha-kytkimiä ja -pistorasioita lähes kaikkiin Suomessa rakennettuihin matkustaja-aluksiin mukaan lukien maailman suurin risteilijäalus Freedom Of The Seas. Tunnetuimpia edustuksia ovat Erco, Bega, Glashütte Limburg, Boom, Zumtobel, Roblon, Steinel ja Peha.

5 Tiesitkö? Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa. Hedengren Uutuus-ilmaverho Savotalon sisäänkäyntiin Kuopiossa Kuopiossa Savotalossa käy jatkuva ihmisten virta, ja ensimmäisenä asioijat ottaa vastaan päätuulikaappi. Kun talo terveyskeskuksineen pantiin noin vuosi sitten kokonaan remonttiin, haluttiin myös sisäänkäynnistä miellyttävä. Entinen vetoisa tuulikaappi sai huippuluokan oviverhot. Teksti: Hannu Salmelainen Kuvat: Hannu Salmelainen ja Shutterstock K uopiossa Savotalo saneerattiin terveyskeskuskäyttöön. Saneerauksen yhteydessä tuulikaappien oviverhokojeet nykyaikaistettiin. Suurimpaan tuulikaappiin tuli oviverhoksi Fricon AGV 4020WL uutuusverho. Pystyasenteisena, oviaukon sivusta puhaltavana se antaa kattavan ilmasulun oven ollessa auki estäen kylmän ja pölyisen ilman tulemasta sisälle. Oven ollessa kiinni kone toimii osateholla pitäen äänettömästi tuulikaapin halutun lämpöisenä. Pienemmille oville tuli oven päälle asennettavat Frico AD 215W oviverhokojeet. Jakelutienä Fricon laadukkaille verhoille toimi Ahlsell Oy ja laitteet asensi Ilmapörssi Oy Kuopiosta. Hedtec Teollisuus Marko Mustonen puh. (09) Kuopion viisikerroksisen pääterveysaseman tiloissa toimii muun muassa omalääkärien vastaanotot, kuntoutus, kehitysvammaisten palvelut sekä hallinto. Sisäilman laatuun kannattaa panostaa Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimessa on markkinoiden ainoana ilmanpuhdistimena 6-kertainen suodatusjärjestelmä. Aeroguard on hiljainen ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka sopii monenlaisiin tiloihin. Hedengren Direct aloitti Lux Aeroguard -ilmanpuhdistimen markkinoinnin ja myynnin keväällä Ilmanpuhdistimia on kotitalouksien lisäksi käytössä myös sadoissa yrityksissä ympäri Suomea, sillä monissa yrityksissä sisäilman laatu on merkittävä työympäristön laadun kohentaja. Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Vuorokauden aikana hengitämme noin litraa ilmaa, joten hengittämämme ilman pitäisi luonnollisesti olla mahdollisimman puhdasta. Huono sisäilma heikentää vastustuskykyä, aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä sekä hengitystie- ja iho-oireita. Pitkällä aikavälillä huono sisäilma aiheuttaa hengitysongelmia, astmaa ja allergiaa. Lux Aeroguardin ainutlaatuisessa 6-kertaisessa suodatusjärjestelmässä on esisuodatin, aito Hepa H13 -suodatin, aktiivihiilisuodatin, UV-lamppu, PCO-suodatin sekä ionisoija, jotka poistavat tehokkaasti haitallisia pienhiukkasia sekä hajuja ja tuoksuja. Aeroguard on hiljainen (äänen taso on desibeliä tehoalueesta riippuen) ja erittäin tehokas ilmanpuhdistin, joka soveltuu loistavasti monenlaisiin tiloihin, kuten yrityksiin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin sekä koteihin. Ilmanpuhdistin tuottaa puhdasta ilmaa m 3 tunnissa valitusta tehoalueesta riippuen. Näin ollen ilmanpuhdistin poistaa tehokkaasti sisäilman saastumisen aiheuttajia kuten siitepöly- ja pölyhiukkasia sekä kotieläinten allergeeneja suuristakin tiloista. Aeroguard-ilmanpuhdistimessa on ainutlaatuinen patentoitu NANOpure -tekniikka, jonka ansiosta laite poistaa myös bakteereja ja viruksia. Aeroguardiin on mahdollista liittää aromaterapiayksikkö, jonka tuoksuvat aromaterapiset geelit piristävät mieltä ja tuottavat huoneeseen puhtaan tuoksun. Saksalaisen tutkimuskeskus TÜV NORD:n testien perusteella Aeroguard soveltuu myös allergisille henkilöille. Hedengren Direct Jari Järveläinen puh Hedline 5

6 Yhteistyö Eva Wahlströmin kanssa lanseerattiin omalle henkilöstölle vauhdikkaassa liikuntailtapäivässä. Hedtec ja yhteistyöhön Näyttää kauniilta, on energinen ja aktiivinen. Iskut osuvat suoraan sinne minne pitääkin. Nämä ominaisuudet ovat hyvin synergiassa Hedtecin toiminnan kanssa. Ja näillä kriteereillä löytyi myös Hedtecin uusi viestinviejä: Eva Wahlström. T ummasilmäinen ja sähäkkä Eva Wahlström iski maaliskuussa 66-kiloisten hallitsevan Suomen mestarin kanveesiin. Maailmanluokan vastustajista Eva pitää kovimpana Katie Tayloria. Tähän asti voittoa ei Taylorista ole tullut, mutta veljen ansiosta olen heilunut poikaporukoissa milloin jalkapallokentällä, milloin puissa kiipeillen aina vähän rajummassa menossa. Nyrkkeilyssä Evalle on kertynyt merkittäviä meriittejä. SM-kultamitaliputki on ollut katkeamaton vuo- Tammikuussa Helsingin Kisahallissa järjestettiin ensimmäinen naisille suunnattu nyrkkeilytapahtuma, Naisten Nyrkki, mihin tuli heti 400 innokasta naista kokeilemaan uutta lajia. Sekä Virtanen että Wahlström pitävät osallistujamäärää hyvänä. Virtanen Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Kaj Ewart, Stig Gustavsson ja Shutterstock Evalla on kova voitonnälkä. Taylor on tiukka mimmi. Olen kui- desta EM-hopeita ja kaksi, ja Pohjoismaiden mestaruuskisoissa on muistuttaa, että nykyään kymmeniä tuhansia naisia mukaansa saava Nais- tenkin päättänyt kohdata hänet niin tullut neljä kultaa ja yksi hopea. Tuo- ten kymppi -juoksutapahtuma aloitti monta kertaa, että voitto tulee. rein PM-kulta on maaliskuisista Lovii- aikanaan 150 osallistujalla. Yhteiset kuviot san kisoista. Manageri Jukka Virtanen kehuu Eva Wahlström kehuu nyrkkeilyn sopivan kenelle tahansa. Kun Hedteciltä ehdotettiin yhteistyötä suojattiaan aktiiviseksi ja tunnolliseksi Tämähän on kuntoilulajina mitä Evan kanssa, yhteiset askeleet löytyi- harjoittelijaksi. Ilmaiseksi ei tässä lajis- mielekkäin laji. Kuntonyrkkeily kehit- vät heti. Hänen avullaan sähkötekni- sa menestystä tule. tää ja ylläpitää ketteryyttä ja nopeaa sen alan tyypillinen vähän tylsähkö ja Tämän kauden päätavoitteekseen reagointikykyä ja on lisäksi paras nis- harmaa mainonta muuttuu erottuvak- Eva ilmoittaa pilke silmäkulmassaan ka-hartiaseudun jumiutumisen estä- si ja huomiota herättäväksi. Pirteä ja olevan Hedtecin markkinaosuuden jä. näyttävä nyrkkeilijätär sopii Hedtecin kasvattamisen. Ammatillisesti ihan Omina vahvuuksinaan Eva pitää viestinviejäksi kuin nyrkki silmään. oikea tavoite ei voi oikeastaan olla nopeutta ja räjähtävyyttä. Iso osuus Myös sitkeä peräänantamattomuus mikään muu kuin MM-kulta. Jukka on myös henkisellä vahvuudella. Siksi ja ammattilaisuus ovat sekä Hedteciä Virtanen kertoo, ettei Eva itse tee nyrkkeilijän ihanneikääkin on vaikea ja Evaa yhdistäviä piirteitä. asiasta numeroa, mutta jos taskussa määritellä. Amatööripuolella nais- Yhteistyölle on vahvat ja loistavat on jo kaksi EM-hopeaa niin on sel- nyrkkeilijöiden yläikäraja on 35 vuot- lähtökohdat. Tällaisessa innostusta ja vää että seuraava tavoite on askelen ta, mutta ihan junnuilla ei välttämättä aktiivisuutta henkivässä hommassa mi- korkeammalla. Toinen Evan iso haave vielä ole tarvittavaa kanttia korvien nun ei todellakaan tarvitse vetää mi- olisi nähdä naisten nyrkkeily olympia- välissä. tään roolia. Pikemminkin olen monen lajina Lontoossa vuonna Eva myöntää, ettei kannustushuuto- mielestä joskus jopa ärsyttävän energi- Unelmat ja haaveet pitää aina ja kehän ulkopuolelta juuri edes kuule, nen, Eva nauraa. olla korkealla, vaikka tänä vuonna niin tiukka on oman mielen keskitty- Lajin valinta onkin aika vähän kansainvälisiä turnauksia. minen ja kontrollointi. Pitää pystyä treenaamaan tosis- Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. 26-vuotias Eva Wahlström miettii hetken ennen kuin vastaa kysymykseen kuinka tuli valinneeksi nyrkkeilyn omaksi lajikseen. Laji valitsi minut, hän lopulta toteaa. Ihan alkujaan löysin lajin teini-iässä silloisen poikakaverin myötä. Hän harrasti kamppailulajeja ja sitä kautta tuli Nyrkkeilyn suosio kasvaa Suomessa nyrkkeilyn suosio on kasvanut huimasti. Lajin tunnettuutta ovat vahvasti lisänneet sekä Eva Wahlströmin että Amin Asikaisen menestymiset. Eva on tehnyt lajia ehkä jollain tavalla arkipäiväisemmäksi, vaikka se saan, rentoutumaan ja uskomaan itseensä. Otteluissa keskittymiskyky on olennaista. No, äidin äänen kyllä kuulen, vaikka ihan aina en edes haluaisi. Eva muistuttaa myös, että nyrkkeily on ennen kaikkea taitolaji. Jos tahtoa on enemmän kuin taitoa, voi käydä huonosti. oleiltua saleilla. Olen kuitenkin kokeil- Evan itsensä kohdalla onkin tosi työ- lut kaikenlaisia muitakin lajeja. Kahden tä, Jukka Virtanen pohtii. 6 Hedline

7 Eva W a kuulum hlström kert o Jukka isiaan mana o geri Virtase n kans sa. So hot. t. Jos halua Viestinviejäksi valittu Eva Wahlström on henkilönä positiivinen, luonnollinen sekä aina myös iloinen tyyppi. Häneen voidaan helposti liittää Hedtecin markkinointiin toivomat minaisuudet; voima, energisyys, innostus, rohkeus ja dynaamisuus. Täsmävoimaa. Joka kohteeseen. ritys an. Y vuotta borgissa ta in im te 5:ttä to a 1932 Gö mitys- ja m n juhlii 7 Frico stettu vuon lmistanut lä iin oloihin. a ru tiv työ on pe tä lähtien v hjolan vaa ehitys sii ita po s- ja tuotek dukkaita je ja on o k aihto a tutkimu t laa ilmav ottanu me jatkuv niä tu ristöm ä Fricon osikymme p m ja y vu tkaisu on jo. ivia ra ja loihin ja toim iin erityiso näkemystä m, a ta asett kokemus Frico ntemusta. tu asian mme sivuilta ä koti ä s li Katso ec..hedt www 14:39: Ammattimi Ei pojille. ehille.. ä t i s ä t y ä Voima. K Kabelwerk Eupen AG, Belgia, on yk Euroopan jo si htavia itsen äisiä kaapel valmistajia. ituotevalikoi ma käsittää asennus- ja kumikaape lit, palonkestävät ka apelit, ohja ustointikaape lit, RF- kaap ja instrumenelit, matalaja keskijänn itekaapelit, lentok kaapelit sekä ydinvoimalai enttäturvallisuusk tosten aapelit (LO CA hyväksyt yt). Katso lisää kotisivuiltam me c. /eupen isn valm o b A isia lics ydrau inehydraul in H e k i a ts N p orkea ja Ruo 924. k u t p u p n ta um a1 ia ja p odest nostim nassa jo vu koima li tu Eskils aja tuoteva den, autoa u l u n Nike teollis lastuslaitos ä k e s e kattaa ojen että p m korjaa istarpeet. ity r e ten e: ltamm i u v i s i ot lisää k Katso tec. Nykymaailmassa tarvitaan enemmän kuin koskaan turvastandardeja ja järjestelmien saumatonta testausmahdollisuutta. Näihin tarpeisiin HT ITALIA on vastannut kehittämällä monipuolisen valikoiman tehokkaita mittalaitteita. Ohjelmassa ovat mm. asennustesterit, konetesterit, digitaaliset yleismittarit, pihtimittarit sekä sähkön laadun mittarit. hed www. Katso lisää kotisivuiltamme HTItalia_kok osivu. osiv u.in ind dd d 1 Hedline 7

8 Yhdeksän metriä leveä ja kolme metriä korkea digitaalinen videotaulu on näyttävä Helsingin rautatieaseman Kompassitasolla. Helsingin keskustan asematunnelissa on päivittäin kulkijaa matkalla junaan, metroon ja muihin liikennevälineisiin sekä asematunnelin tai keskustan liikkeisiin ja toimistoihin. Rautatieaseman Kompassitasolla olevan jättimäisen digitaalisen videotaulun informaatiolle on siis runsaasti vastaanottajia. Teksti: Jouko Lampila Kuvat: Marja Turunen ja Tuoteuutiset/Elisa Peki Uusia digitaalisen ratkaisuja Kom H elsingin rautatieaseman Kom passiaukiona tunnetulla metrotasanteella on vuoden Kuva muodostetaan kolmella projektorilla, joiden kunkin tarkkuus on SXGA+ eli 1400 x 1050 pikseliä. Le- 4:3-kuvasuhteen Giant Wide Angle -projisointipintaa. Fresnell-tekniikassa ensimmäinen linssi tasaa valovoiman Projectiondesign-yhtiö. Yhtiö valmistaa monia erikoiskäyttöön tarkoitettuja projektoreita esimerkiksi elo- Koko ratkaisu räätälöitiin alusta asti, samanlaista ei oltu aikaisemmin tehty. Näyttötekniikan ohella kiinnitet- alusta ollut Hedcomin Clear Channelil- veyssuuntainen tarkkuus on siis yh- koko kuvan alueella ja toinen kohdis- kuvateattereihin, simulaattoreihin ja tiin erityistä huomiota ratkaisun turval- le räätälöimä jättimäinen digitaalinen teensä peräti 4200 pikseliä. Kolmen taa sen haluttuun suuntaan. Linssit on valvomoihin. lisuuteen, koska koko rakennelma on mediataulu. Poikkeuksellisen suuri, projektorin avulla voidaan muodostaa valmistettu akryylista ja pinnan koko- Kompassitason projektorit on va- ripustettu kattoon ja julkisella paikalla tarkka ja kirkas kuva on toteutettu yksi leveä, lähes saumaton kuva, kol- naispaksuus on vain 7,5 millimetriä. rustettu kahdella 300 W lampulla ja sen alla on jatkuva ihmisvirta. uutta tekniikkaa soveltamalla. me erillistä kuvaa tai ikkunoituna mikä Hyvin tiukasti suuntaavilla projisointi- valoteho on peräti 6500 ANSI lume- Näyttöratkaisun runko rakennettiin Kun mediataulua lähdettiin suun- tahansa muu yhdistelmä. pinnoilla saavutetaan mahdollisimman nia. Asematunnelissa projektoreiden teatteritekniikasta tutusta alumiiniris- nittelemaan, tavoitteena oli ratkaisu, Kuvan kirkkauden kannalta tausta- suuri valoteho. käyttöolosuhteet ovat vaativat. Laittei- tikosta eli trussista, johon kuvapinnat jonka kuva näkyy erityisen hyvin metrosta liukuportaita asemalle nousevil- projisointitekniikka on ylivoimainen. Hyvälle valkokankaalle saadaan pimen- Norjalaisia projektoreita den suojaksi on esimerkiksi rakennettu pulukopat, jotka suojelevat niitä ja projektoreiden kotelot kiinnitettiin. Koko toteutus ripustettiin neljällä säh- le kulkijoille. Vaihtoehtoisia ratkaisuja netyssä tilassa erittäin hyvä ja kirkas Hedcomin ammattitekniikan tuoteva- lintujen lisäksi pölyltä ja muulta lialta. köllä toimivalla ketjunostimella kiin- oli useita ja niistä parhaaksi todettiin kuva, mutta valoisassa tilassa, kuten likoimassa on paljon tuotteita, jotka Olosuhteiden karuudesta kertoo myös teistön tarjoamiin kiinnityspisteisiin taustaprojisointitekniikalla toteutettu asematunnelissa, taustaprojisointi on on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. se, että suojakoteloiden tuulettimien katossa. Ketjunostimien ansiosta ko- taulu. käytännössä ainoa vaihtoehto. Samalla Asematunnelissa projektorit käyn- suodattimet on vaihdettava kahden meus on helppo laskea yöllä alas huol- Taulun suuri koko se on lähes yh- tämä tekniikka antoi mahdollisuuden nistetään aamuviideltä ja sammute- viikon välein. totoimenpiteitä ja puhdistusta varten. deksän metriä leveä ja kolmatta metriä korkea oli projisointitekniikan lähtö- kohdistaa kuvan suurin kirkkaus juuri haluttuun suuntaan eli Kompassitasol- taan yöksi kello 24. Käyttöaikaa tulee siis huimat 19 tuntia vuorokaudessa. Ensimmäinen laatuaan Lujan mutta kevyen runkorakenteen ansiosta kokonaisuuden paino on vain kohtana. Näin suuren taulun toteutta- la kohti liukuportaiden yläpäätä. Ominaisuuksiensa puolesta laitteet to- Hedcom on vahva teatteritekniikan vajaat 500 kiloa. minen aktiivisella näyttöpinnalla olisi Tanskalaisen DNP:n valmistama op- sin voisivat pyöriä jatkuvastikin. toimittaja ja tässä projektissa pääsim- Tämä toteutus oli hyvin haastava tehnyt taulusta hyvin painavan ja kal- tinen taustaprojisointipinta on kahden Projektorit ovat maailman tehok- me hyödyntämään osaamistamme ja samalla mielenkiintoinen, sanoo liin. Toisaalta projisointi antaa mahdol- fresnell-linssin yhdistelmä. Näyttötau- kaimpia yhden chipin DLP-projekto- monipuolisesti, kertoo Hedcomin Hedcomin myyntipäällikkö Pekka lisuuden suureen tarkkuuteen. lussa on rinnakkain kolme 140 tuuman reita, joiden valmistaja on norjalainen toimitusjohtaja Jarmo Roivas. Heino. 8 Hedline

9 HD kamerauutuus: JVC GY-HD251E JVC:n uutuus, GY-HD251E on ammattikäyttöön suunniteltu, HDV-nauhaformaattia käyttävä kameranauhuri, josta saadaan tarvittaessa multicore-studiokamera kompressiomattomalla HD-SDI lähdöllä. Käyttömenusta on valittavissa 1080i tai 720p muoto aidolla HD-SDI-liitännällä, jossa kulkee myös embedded audio ja aikakoodi. Kamera käyttää 12 V tasavirtaa, joten akkukäyttö korvataan studiokäytössä muuntajalla käyttäen luotettavaa nelinapaista XLR-liitintyyppiä. 12V käyttöjännite 14-bittinen Analog/Digital-muunnos timecode sisään/ulos genlock-sisäänmeno Remote-ohjain kuusinapaisella DIN-liitännällä studiosovitin KA-HD250, jossa 26-napainen multicore ja HD SDI -lähdöt erityiset asetukset cinema ja cinelike -gammalle Ominaisuuksia: 720p/50 & 60, 25 & 30, ja 24 tallennus 1080i/50- ja 720p/50-videolähdöt ilman kompressiota HD SDI sekä SDI sisältäen embedded audion ja aikakoodin Hedcom Kai Tuovinen puh. (09) Firewire-liitäntä, jossa jog wheel TASCAM on julkistanut ohjainpyörällä varustetun firewire-sovittimen äänityöasemia varten. FireOneyksikössä on stereoliitäntä kahdelle mikrofonille ja digitointitarkkuus riittää 192kHz/24-bit-äänen tallentamiseen tietokoneella. median passitasolla Hedcom Kari Lehtonen puh. (09) SANYOn uutuudet PLC-XU100 ja PLC-XU110 Suunnitteluvaiheen jälkeen koko- me näyttävän digitaalisen mediataulun Maailman suurimman 3LCD-projektorien valmis- DVI-D-tulo (mallissa PLC-XU110) simme järjestelmän omissa tiloissam- sinne. Paikka asetti toteutustekniikalle tajan, SANYOn uudet PLC-XU100- ja PLC-XU110- W-LAN-USB-avain (mallissa PLC-XU110) me, minkä jälkeen se asennettiin käyt- omat vaatimuksensa ja halusimme tau- projektorit nostavat kannettavien projektorien verkkoon liittäminen LAN-liitännän töpaikalleen. Oma asennusosastomme luun korkean resoluution, jolloin taus- käytön aivan uudelle tasolle ja täyttävät kaikki (RJ45) avulla (mallissa PLC-XU110) toteutti asennuksen yön aikana puo- taprojisointi kolmella projektorilla nousi tiukimmatkin vaatimukset, jotka liittyvät luokka- Objektiivi: F = 1,7-2,1, f = 26,7 32 mm; len yön ja aamuviiden välillä. parhaaksi toteutustavaksi. huoneissa ja kokoustiloissa pidettäviin esityksiin. zoom: 1,2-kertainen Kansainvälinen mediayritys Clear Channel on kansainvälinen yritys, jonka päätoimialat ovat ulkomainonta, radio- ja TV-toiminta. Liikevaihto oli vuonna 2005 noin 6,6, miljardia US-dollaria ja henkilökuntaa on yli 50 Punkan mukaan Hedcom valittiin ainutlaatuisen projektin toteuttajaksi hyvän hinta-laatusuhteen ja palveluasenteen perusteella. Myös paikallisuudella oli oma merkityksensä; apu on lähellä, jos ongelmia olisi ilmennyt. Koko projekti meni kuitenkin todella hyvin. Hedcomilla on hallussa niin XGA-resoluutio (1 024 x 768 pikseliä) ja loistavan kirkas ANSI-lumenin valovoima takaavat kirkkaassakin valaistuksessa veitsenteräviä kuvia, joiden värit vastaavat täydellisesti alkuperäisiä. PLC-XU110:n integroidun W-LAN-liitännän avulla esitystiedot voidaan siirtää langattomasti, ja samalla projektoria voi myös hallita ja ohjata langattoman verkon kautta. Sen lisäksi PLC-XU110:ssä kolmen vuoden takuu, 24 tunnin vaihtopalvelu, lampun takuu yksi vuosi. Hedcom Pekka Heino puh. (09) Ulkomainonnan osuus liikevaih- kuva- ja näyttämötekniikan kuin run- on myös DVI-D-liitäntä eli projektori on valmis tu- dosta on 40 prosenttia. Suomessa Clear Channel toimii voimakkaimmin ulkomainonnan alueella. Liikevaihtomme on 14 miljoonaa ja olemme markkinoiden toiseksi suurin yritys, kertoo Clear Channel Suomi Oy:n ke- gon ja kiinnityksen mitoituskin. Hedcom Pekka Heino puh. (09) levaisuuden digitaalitekniikkaan jo nyt. Tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaus: ANSI-lumenia resoluutio: natiivi: XGA (1 024 x 768), maksimi: U-XGA (1 600 x 1 200) hitysjohtaja Jari Punkka. paino vain 3,5 kg Kompassitaso on yksi Suomen varkaudenesto: äänihälytystoiminto vilkkaimpia paikkoja, joten halusim- (mallissa PLC-XU110) Hedline 9

- nautintoja kaikille aisteille. Sisältö. Nro: 37 Huhtikuu 2012. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Pölynimuri 100 vuotta s.

- nautintoja kaikille aisteille. Sisältö. Nro: 37 Huhtikuu 2012. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Pölynimuri 100 vuotta s. Nro: 37 Huhtikuu 2012 1918 90 2008 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Pääkirjoitus s. 2 Pölynimuri 100 vuotta s. 2 Kesän kisat upeasti isolta ruudulta s. 4 Svenska Teatern uudistui s. 6 Tapiolan pääkonttori

Lisätiedot

FMO Tapiola. Euroopan modernein. puurakenteinen toimistotalo. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengreniltä. Nro: 25 Huhtikuu 2006

FMO Tapiola. Euroopan modernein. puurakenteinen toimistotalo. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengreniltä. Nro: 25 Huhtikuu 2006 Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 25 Huhtikuu 2006 Sisältö FMO Tapiola Euroopan modernein 30 vuotta kodintekniikkaa s. 2 Freedom of the Seas s. 4 puurakenteinen toimistotalo FMO Tapiola

Lisätiedot

Rautaista turvaa. 20 vuotta! SISÄLTÖ. Pääkirjoitus s. 2. Nopea reagointi ja kyky uudistua takaa hyvät palvelut jatkossakin s. 2. Rautaista turvaa s.

Rautaista turvaa. 20 vuotta! SISÄLTÖ. Pääkirjoitus s. 2. Nopea reagointi ja kyky uudistua takaa hyvät palvelut jatkossakin s. 2. Rautaista turvaa s. Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 41 toukokuu 2015 20 vuotta! Rautaista turvaa SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Nopea reagointi ja kyky uudistua takaa hyvät palvelut jatkossakin s. 2 Rautaista turvaa s. 4 Kosketusta

Lisätiedot

ihastuttaa TeliaSoneran aulassa

ihastuttaa TeliaSoneran aulassa 1918 90 2008 Nro: 29 Huhtikuu 2008 Suoraa postia Hedengreniltä Jättikokoinen screen ihastuttaa TeliaSoneran aulassa Sisältö Pääkirjoitus s. 2 Hedengren täyttää 90 vuotta s. 2 Aurinkosuojaus säästää energiaa

Lisätiedot

Zumtobel esittelee älykkäät valaistusratkaisut

Zumtobel esittelee älykkäät valaistusratkaisut Nro: 31 Huhtikuu 2009 1918 90 2008 Suoraa postia Hedengreniltä Zumtobel esittelee älykkäät valaistusratkaisut Sisältö Pääkirjoitus s. 2 Hedengrenin puhelinvaihde palvelee Lauttasaaressa s. 2 Zumtobelin

Lisätiedot

tekniikan eturivissä

tekniikan eturivissä Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä Nro: 23 Huhtikuu 2005 Sisältö Kymmenen vuotta HEDlinea s. 2 Hedpro Securityn vienti kasvaa s. 2 Uusinta tekniikkaa koulutuskäyttöön Oulussa s. 4 Oulun

Lisätiedot

Kaisa-talossa. Tyylikästä teknologiaa. Sisältö. Nro: 38 Marraskuu 2012. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2

Kaisa-talossa. Tyylikästä teknologiaa. Sisältö. Nro: 38 Marraskuu 2012. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2 Nro: 38 Marraskuu 2012 1918 90 2008 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Pääkirjoitus s. 2 Tyylikästä teknologiaa Kaisa-talossa Oppimisen iloa Prometheankosketustauluilla s. 2 Euronics avattiin Vantaalla

Lisätiedot

Skanno. muuttui design-tavarataloksi. Sisältö. Nro: 26 Marraskuu 2006. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Frico Pohjolan pioneeri s.

Skanno. muuttui design-tavarataloksi. Sisältö. Nro: 26 Marraskuu 2006. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Frico Pohjolan pioneeri s. Nro: 26 Marraskuu 2006 Suoraa postia Hedengreniltä Sisältö Pääkirjoitus s. 2 Frico Pohjolan pioneeri s. 2 WeeGeessä taide näkyy s. 4 Tutkitusti paras imago s. 7 Skanno s. 8 Kommunikaatiota laivassa s.

Lisätiedot

Viikin kirkko sopii tähän hetkeen

Viikin kirkko sopii tähän hetkeen Suoraa postia Hedengreniltä Johtavia ratkaisuja Nro: 24 Joulukuu 2005 M Suomen Posti Oyj Viikin kirkko sopii tähän hetkeen Sisältö KUMU tarjoaa taiteelle upeat puitteet s. 2 Suomalaista turvavalvontaa

Lisätiedot

Manski. uudistui. Kouvolan. Sisältö. Nro: 34 Marraskuu 2010. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Lauttasaari kehittyy s.

Manski. uudistui. Kouvolan. Sisältö. Nro: 34 Marraskuu 2010. Suoraa postia Hedengreniltä. Pääkirjoitus s. 2. Lauttasaari kehittyy s. Nro: 34 Marraskuu 2010 1918 90 2008 Suoraa postia Hedengreniltä Kouvolan Manski Sisältö Pääkirjoitus s. 2 uudistui Lauttasaari kehittyy s. 2 Esittelyssä Sharp-televisiot s. 4 Audio Pron langattomat laitteet

Lisätiedot

Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002

Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002 Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä Nro: 17 Huhtikuu 2002 Sisältö Tekniikka tukee taide-elämyksiä Hyvinkäällä Tekniikka tukee taideelämyksiä Hyvinkäällä s. 2 Hedengrenin ilme kirkastui

Lisätiedot

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4

työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 40 joulukuu 2013 Peruskorjauksella parempi työympäristö SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Valaistus vastaa tulevaisuuden

Lisätiedot

komistus Korkeavuorenkadun SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Entistä vahvempana Norjassa s. 2 Turvaykköset turvaa Kymenlaakson marketit s.

komistus Korkeavuorenkadun SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Entistä vahvempana Norjassa s. 2 Turvaykköset turvaa Kymenlaakson marketit s. Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 39 Toukokuu 2013 Korkeavuorenkadun komistus SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Entistä vahvempana Norjassa s. 2 Turvaykköset turvaa Kymenlaakson marketit s. 4 Kulttuuritalossa soi

Lisätiedot

Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 19 Toukokuu 2003. Laatua ja palvelua s. 2. Paineenkestävä päämies s.

Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 19 Toukokuu 2003. Laatua ja palvelua s. 2. Paineenkestävä päämies s. Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä Nro: 19 Toukokuu 2003 Sisältö Laatua ja palvelua s. 2 Paineenkestävä päämies s. 3 Helsingin Energiassa valvotaan 24 h s. 4 Odotettavissa oivallinen

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

MITTAVA SÄHKÖURAKKA 30 APILAKADUN PALVELUTALO VALITSI AURINKOSÄHKÖN ELCOLINE LUOTTAA NONSTOP OMAVARASTOON NRO. Tuhti lukupaketti:

MITTAVA SÄHKÖURAKKA 30 APILAKADUN PALVELUTALO VALITSI AURINKOSÄHKÖN ELCOLINE LUOTTAA NONSTOP OMAVARASTOON NRO. Tuhti lukupaketti: NRO 2 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti 16 ELCOLINE LUOTTAA NONSTOP OMAVARASTOON 30 APILAKADUN PALVELUTALO VALITSI AURINKOSÄHKÖN Tuhti lukupaketti: NONSTOP TYÖMAILLA JA TEOLLISUUS- KOHTEISSA MITTAVA

Lisätiedot

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 1 / 2006. Suomalaiset rakentavat maailman suurimman risteilyaluksen... 6

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 1 / 2006. Suomalaiset rakentavat maailman suurimman risteilyaluksen... 6 SLO asiakaslehti 1 / 2006 Tässä numerossa mm: Suomalaiset rakentavat maailman suurimman risteilyaluksen... 6 SLO mukana kehittämässä sähkönjakelun laatua ja kustannustehokkuuta... 8 Valaistuksen kehitystä

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ 47/2008. Cramo Instant Oy:n asiakaslehti. Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa

HYÖTYNELIÖ 47/2008. Cramo Instant Oy:n asiakaslehti. Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa 47/2008 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Cramon moduulitalo edustaa kestävää kehitystä Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa Laadukasta hoivapalvelua

Lisätiedot

Report. Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa. Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula?

Report. Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa. Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula? Graphic Heidelberg Syksy 2012 Report Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula? Innovaatiogalleria Älykkäissä painotuotteissa

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 2 / 2010. Myymäläkonseptit. Stockmannin Herkku

HINTA 9,20 EUR 2 / 2010. Myymäläkonseptit. Stockmannin Herkku HINTA 9,20 EUR 2 / 2010 Myymäläkonseptit AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLTI AM AM AM AM AM AMMA MA MA MA MATT TT TTIS ISISUS US US U TA TA TA TA TAMI MI M SE SE SE SEN JA JA JA JA JA JA

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 1 / 2010. Matkailun ja kulttuurin tilat. Resortit hyvinvoinnin keitaat

HINTA 9,20 EUR 1 / 2010. Matkailun ja kulttuurin tilat. Resortit hyvinvoinnin keitaat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 1 / 2010 Matkailun ja kulttuurin tilat Resortit hyvinvoinnin keitaat The Light of tomorrow available Today Smart+ LED 50 000 tuntia valoa

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012. Joen rannassa soi

Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012. Joen rannassa soi Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012 teema: ASUMISEN TRENDIT Joen rannassa soi Sisällys Puukerrostalot Viikissä s. 16 Gipsolution on Knauf Oy:n sidosryhmälehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehtien

Lisätiedot

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi.

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi. Valmistamme Suomessa biohajoavia golftiitä ja viemme niitä yli 20 maahan. Aki Kuivaniemi johtaa menestyvää firmaa nimeltä Golf Coat Oy. ROPO GARDEN Tuotteita Ruotsista kotiin ja puutarhaan. UHKA LÄNNESTÄ

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 3 / 2009. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen

HINTA 9,20 EUR 3 / 2009. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen AMMATTISISUSTAMISEN MA ISUS TAMI SEN JA TILASUUNNITTELUN ITTE TELU LUN ERIKOISLEHTI EHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2009 Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tilat MUOTOILUTEOLLISUUDEN JA SISUSTAMISEN ERIKOISTAPAHTUMA

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot