Raija Koivisto ja Anne Mäkiranta Minä ja Tiede yleisöluento LÄHIENERGIA. Vaasan Energiainstituutti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raija Koivisto ja Anne Mäkiranta Minä ja Tiede yleisöluento 18.2.2014 LÄHIENERGIA. Vaasan Energiainstituutti"

Transkriptio

1 Raija Koivisto ja Anne Mäkiranta Minä ja Tiede yleisöluento LÄHIENERGIA Vaasan Energiainstituutti

2 Energiainstituutin tutkijat Mäkiranta Anne KTM tuotantotalous 2002, DI sähkö- ja energiatekniikka 2013 Projektitutkija geoenergiahankkeessa Tutkimuksessa kiinnostaa urbaanin geoenergian hyödyntäminen; tutkii sedimenttilämpöä ja asvalttilämpöä Koivisto Raija DI sähkö- ja energiatekniikka 2007, KTM tuotantotalous 2014 Tohtorikoulutettava, projektitutkija DESY Lähienergia hankkeessa Tutkimuksessa kiinnostaa energiatalouden kestävyys ja energiasaneeraus Väitöskirja pientalojen öljylämmityksen glokaalit terveydelliset vaikutukset

3 Vaasan Energiainstituutti Vaasan seudulla toimii merkittävä osa Suomen energiakeskittymästä Lukuisten alan teollisuusyritysten lisäksi monipuolista energia-alan osaamista löytyy paikallisista oppilaitoksista Vaasan Energiainstituutti (VEI) perustettiin syksyllä 2006 Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian energia-alan osaamisen yhdistäväksi yhteistyöorganisaatioksi

4 Vaasan Energiainstituutti VEI edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä

5 Luennon sisältö Kiistelty ilmastonmuutos Suomen energiatalous Paikallinen lähienergiatuotanto ja tutkimusalustat Geoenergiaa lyhyesti Sedimentin lämpömittaukset Urbaania energiaa asvaltin alla Yhteenveto

6 Kiistelty ilmastonmuutos

7 Kiistelty ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan nykyistä ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä Ilmastonmuutos voi aiheutua erilaisista tapahtumista Merien lämpömekanismit Maapallon rata Mannerlaattojen liikkeet Auringon aktiivisuus Vulkaaninen toiminta Asteroiditörmäykset CO2 ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, ja nykytiedon valossa sen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta

8 Kiistelty ilmastonmuutos Sään ääri-ilmiöt voimistuvat kaikkialla maailmassa: yhä voimakkaampia hirmumyrskyjä, tulvia, rankkasateita ja helleaaltoja Monet kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät ehdi sopeutua muuttuvaan ilmastoon Ilmastonmuutos ei ole ainoastaan ympäristöuhka, vaan se vaikuttaa myös turvallisuuteen Ilmastopakolaisten määrä kasvaa, kun viljelysmaita tuhoutuu tai kuivuus estää viljelyn,ja myös taistelu puhtaasta vedestä kiihtyy

9 Tulevaisuuden murros Fossiilinen energiatalous -> Uusiutuva lähienergia

10 Suomen energiatalous

11 Mitä on energia? Energia koskettaa meitä jokaista, joka hetki Sähkö, lämpö, kylmä Energia on Suomessa kansalaisille toimitettu peruspalvelu Nyky-yhteiskunta ei toimi ilman energiaa, energiaan suhtaudutaan itsestäänselvyytenä

12 Suomen energiatalous EU:ssa kukin jäsenmaa huolehtii itse energiapolitiikastaan EU:ssa tehdyt linjaukset on Suomenkin otettava huomioon energia- ja ilmastopoliittisissa päätöksissään EU:n sisäinen yhteistyö ja energiaa koskevien tavoitteiden asettaminen on tiivistynyt Unionin yhteisellä energiapolitiikalla pyritään kilpailukykyisiin energian hintoihin, energian riittävän ja häiriöttömän saatavuuden takaamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen

13 Suomen energiatalous tavoitteet vuodelta 2009 EU:n energiankulutuksesta 20% saada uusiutuvista lähteistä (Suomi 38 %) EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 20% Energiatehokkuutta lisätä 20% EU komission uudet ilmastotavoitteet vuoteen 2030 Keskittyminen yhteen päätavoitteeseen eli päästövähennyksiin, joissa komissio tavoittelisi 40 prosentin kevennystä vertailuvuoden 1990 tasosta Koko EU:n tasolla uusiutuvien osuudeksi tavoiteltaisiin 27 prosenttia 2030 mennessä Teollisuus kiitteli, Greenpeace ei kiitellyt

14 co2-raportti.fi Vaasan yliopisto Yksikkö Kalvosarjan nimi 14

15

16 Suomen energiatalous Tuotanto keskitetysti hajautettu, suuret tuotantoyksiköt Energiantuotannon omavaraisuusaste noin 30 % Suomen tärkeimmät energialähteet vuonna 2012, prosenttiosuus kokonaiskulutuksesta Öljy 24 % Puupolttoaineet 23 % Ydinenergia 18 % Hiili 10 % Maakaasu 8% ja turve 5 % ->> Uusiutuvat energialähteet 28 %

17

18

19 Paikallinen lähienergiantuotanto ja tutkimusalustat

20 Lähienergia Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa Lähienergiaa on kaikkialla, kaupunkiympäristöjen tuottama urbaanienergia Uusiutuva energia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus nähdään avainratkaisuja, kun pyritään kestävään talouteen ja yhteiskuntaan

21 Paikallinen energiantuotanto Uusiutuvat energialähteet ovat olleet näkyvästi esillä julkisten rakennusten energiatuotannossa ympäri Suomen Esimerkki Vaasan Porvarinkadun koulu Pinta-alaltaan 100 neliömetrin paneelijärjestelmän vuosituotto on kwh Aurinkosähkö käytetään koulun kiinteistössä, omavaraisesti tuotettu energia leikkaa sen omaa sähkölaskua

22 8879b121bf6f

23 Energiakylä-tutkimusalusta Konseptin tarkoituksena on perustaa energiakyliä Laaditaan energiaomavaraisuuteen tähtäävä suunnitelma Käynnistetään paikallisiin, kestäviin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiahuolto Kestävän energiahuollon edistäminen ja sen ratkaisujen kehittäminen käyttökelpoisiksi toteuttamismalleiksi Lisätään yhteiskunnallista energiatietämystä, pienentää ympäristökuormitusta sekä kehittää aluetaloutta ja yhteisöllisyyttä

24 Energiakylä-tutkimusalusta Kylällä tarkoitetaan rajattua aluetta, esimerkiksi taloryhmä tai isompi kyläkeskus Suunnitelma voidaan tehdä sekä vanhoille että uusille asuntoalueille Kehitteillä olevien ohjelmistojen avulla energiaoptimointi voidaan tehdä sekä talo- että aluekohtaisesti

25 Urbaani energiakylä

26 Urbaani energiakylä Kaupunkitaajamien vanha rakennuskanta Uusenergiaratkaisut osana kestävää korjausrakentamista, energiasaneeraus Erityiskysymyksenä ja 1980-luvun öljylämmitteiset omakotitalot

27 Urbaani energiakylä Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa nähdään välttämättömyytenä nykyistä huomattavasti tiiviimpi ja laajempi yhteistyö niin hallinnon, yritysten, tutkijoiden kuin kansalaisten kesken Asiakas- ja energiapotentiaalilähtöinen tekniikka (yksittäisratkaisut vs. alueelliset ratkaisut, energiaverkot) Liiketoimintamallin kehittäminen (osuuskunta, pk-yrittäjyys) Lainsäädäntö, määräykset Yhteisöllisyys, sosiaaliset vaikutukset (kyselyt asukasyhdistysten energiaillat, kylätalkkaritoiminta) LUODAAN KONSEPTI ALUEELLISEN URBAANIN ENERGIAKYLÄN RAKENTUMISELLE

28 Energiaköyhyys

29 Geoenergiaa lyhyesti

30 Geoenergia

31 Geoenergia Geoenergia sisältää geotermisen energian lisäksi auringon säteilyn vaikutuksesta maan pintaosiin varautuneen lämpöenergian - meidän puhekielen maalämmön (ground source heat) Maan pintaosien auringosta varaama energia on ihmiskunnalle tärkein geoenergianmuoto

32 Maasta energiaa Maalämpö Kalliolämpö Vesistölämpö Sedimenttilämpö Asfalttilämpö Lähde: Motiva, Geoenergia.fi, ICAX ltd

33 Sedimenttilämpö Sedimenttilämpö on vesistön pohjan alapuolisiin kerroksiin varastoitunutta lämpöenergiaa Peräisin pääosin auringosta Sedimentin keskilämpötila vuodessa on 5 C maaperää korkeampi Leppäharju, N. (2008). Kalliolämmön hyödyntämiseen vaikuttavat geofysikaaliset ja geologiset tekijät

34 Sedimenttilämpö Suvilahdessa Suvilahden edustalla tehtiin lämpölöytö Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti lämpötilamittaukset huhtikuussa 2006 Lupaava energianlähde eri puolilla Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata sedimentin lämpötilaksi 8 9 C noin 3 5 metrin syvyydessä Valpola, S. (2006). Sedimentin lämpötilamittaukset Vaasan Suvilahden edustalla 34

35 Sedimenttienergiaa Asuntomessut Suvilahdessa vuonna 2008 Teemoina koteja kaikille ja ekologisuus Meren pohjasedimentin käyttäminen matalalämpöverkon energianlähteenä

36 Sedimenttienergiaa Vaasan asuntomessualueella vuonna 2008 otettiin käyttöön sedimenttilämpöön perustuva lämmönjakoverkosto. 42 pientaloa kytkettiin verkostoon. Keräysputkisto kaivettiin 3-4 metrin syvyyteen merenpohjasta mitattuna. Verkostoa käytetään kesäaikana myös asuntojen viilennykseen. Suvilahdessa sulfidista saviliejua 3m kerros

37 Sedimenttilämpö

38 Sedimenttilämpö Sedimentin lämpöenergiaa voidaan hyödyntää lämmönkeruuputkiston ja lämpöpumppujen avulla Lämpöpumpun lämpökerroin on suoraan verrannollinen lähteen lämpötilaan Sedimentin hyödyntämisellä saavutettu paremmat lämpökertoimet kuin kallio- ja maalämmön

39 Lämpökerroin The effect of temperature stages to COP of heat pump. (Aittomäki 2001: 7)

40 Matalalämpöverkko Pilottikohde Toiminut hyvin jo viisi vuotta Käyttöönoton jälkeen muutamia häiriöitä putkistoon muodostuneiden kuplien takia Tilanne korjaantui maapiiripumppujen vaihtamisella Verkoston painetta nostettiin Automaattinen ilmausjärjestelmä Vastaavia matalalämpöverkkoja voidaan rakentaa melkein minne vain

41 Sedimentin lämpötilamittaukset

42 Sedimentin lämpömittaukset Matalaenergiajärjestelmä otettiin käyttöön 2008 Lämpötiloja seurattiin 13 kk:den ajan, mittaajana GTK Kokkola (09/ /2009) Miten lämpötilat ovat muuttuneet viiden käyttövuoden jälkeen? Lämmön latautuminen? Vastaavien järjestelmien mitoittaminen? Vaasan yliopisto aloitti mittaukset 03/2013 Tarkoituksena saada dataa vuoden aikajaksolta

43 Lämpötilojen mittaukset Kaksi mittauspaikkaa: Ketunkatu ja Liito-oravankatu, molemmissa 300 m mittauskaapelia

44 DTS-mittaus Distributed temperature sensing (DTS) perustuu valonsirontaan lasikuidussa. 44

45 Sedimentin lämpömittaukset Viileneminen voidaan havaita syyskaudella Lämpötilat ovat pari astetta viiden vuoden takaisia mittauksia korkeammat, toisaalta ilmanlämpötila v.2013 oli 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää Lämmönkäyttö ei ole vaikuttanut sedimentin tasapainoon, latautumista on täytynyt tapahtua Matalalämpöverkko on mitoitettu tarpeeksi suureksi

46 Urbaania energiaa asfaltin alta 46

47 Yhteenveto

48 Energiatalouden murros Jopa neljännes suomalaisista asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana (Sitra, Saisiko olla lähienergiapalveluja? -kyselytutkimus) Aurinkopaneelit, pelletit, lämpöpumput, älytaloautomaatio, eristeet, termoikkunat ja ledit ovat kiinnostavia ratkaisuja Kylä kylältä energiaomavaraisiksi oman seudun uusiutuvan energian resursseja hyödyntäen

49 Visio 2020 Muutos fossiilisesta energiataloudesta kestävään, uusiutuvaan energiantuotantoon vaatii aikaa Kokeilujen ja pilottien kautta löydetään parhaita ratkaisuja 100 % uusiutuvalla energialla toimiva Suomi

50 LÄHIENERGIA - PÄÄTÄ ITSE ENERGIASTASI!

51 Vaasan Energiainstituutin tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen Tutkijat Anne Mäkiranta Raija Koivisto Kiitos, tack! 51

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Rauma Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Rauma 27.9.2010 2 (21) CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kunnissa syntyi noin 1,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2006 Päästöt kasvoivat

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA

AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA Aalto yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Jani Ahokas AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili. ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.fi Taitto: Kirmo Kivelä Painopaikka: Limes ISBN: 952-5078-22-1 Saatavilla

Lisätiedot

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Energia- ja ilmastoasiat yhä tärkeämpiä... 3 Haluaisitko palasen aurinkovoimalasta?... 8 Mistä energiaa vuonna

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot