Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva"

Transkriptio

1 Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/ KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai klo Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kalevi Tönkyrä Eino Merilä Matti Soronen Hannu Haapala valtuuston puheenjohtaja valtuuston varapuheenjohtaja kunnanjohtaja kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kirsti Nieminen ja Maarit Parrila PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Lauri Suomela Pöytäkirjanpitäjä Hannu Haapala PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kirsti Nieminen Maarit Parrila PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 175 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 6/09 Kokousaika: klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali esityslistan liite Liite 1 esityslistan liite Oulun Lentoasema Esitys puuston poistamisesta kunnan kiinteistöiltä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen Kunnanviraston kiinnipitäminen kesä aikana Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lunastuslupa-asiaan Osavuosikatsaus Uusien viran- ja toimenhaltijoiden palkkaperusteiden määrittäminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK

3 176 Lauri Suomela OULUN LENTOASEMA K.hall 92 Oulun seudun seutuhallituksen päätös Seudun kehittämispäällikkö Claes Krüger kirjoittaa : Oulun lentoaseman rahoitus ja kustannusarvio on tarkentunut 21 miljoonaan euroon. Rahoitus koostuisi Finavian 9,0 miljoonan, VM/TEM 6,0 miljoonan, Oulun seudun kuntien 2,0 miljoonan ja Euroopan aluekehitysrahaston 4 miljoonan rahoitusosuuksista. Oulun seudun lähtökohtana on hankesuunnitelman ja toiminnallisen pääsuunnitelman vertaaminen eli varmistuminen mitoituksen oikeellisuudesta. Tärkeää on, että toteutuskelpoisuus 21 miljoonalla varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakennusaikataulu tulee varmistaa tähän työllisyystilanteeseen niin että rakentaminen aloitettaisiin jo syksyllä Oulun seudun kunnat osallistuvat aktiivisesti hankkeen hallinnointiin ja valvontaan. Lopullinen hallintorakenne ja rahojen kohdentaminen sovitaan Finavian, valtiovarainministeriön ja Oulun seudun kuntien kanssa kevään 2009 aikana. Kuntien maksuosuudet: Asukasta Yhteensä Hailuoto Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulun kaupunki Oulunsalo Tyrnävä yhteensä

4 177 Seutuhallitus esittää seudun kunnille, että ne tekevät päätökset sitoutumisesta hankkeen toteuttamiseen ja varaavat budjettiinsa oman osuutensa kunnille kohdistuvasta 2 miljoonan euron rahoitusosuudesta asukasluvun suhteessa. Päätösesitys: esittää valtuustolle, että kunta osallistuu lentoaseman laajennuksen rahoitukseen seutuhallituksen esityksen mukaisesti. Määräraha varataan ensi vuoden talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. ESITYS PUUSTON POISTAMISESTA KUNNAN KIINTEISTÖILTÄ Tekn. ltk. 13 Tekninen lautakunta keskusteli v liian lähellä rakennuksia olevien puiden poistamista kunnan kiinteistöillä. Tämän perusteella isännöitsijä on tehnyt esityksen puuston poistosta. Osa poistettavaksi esitettävästä puustosta sijaitsee rakennuskaava-alueella, osa yleiskaava-alueella. Rakennuskaava-alueella sijaitsevan puuston poistoon tarvitaan maisematyölupa. Yleiskaava-alueella maisematyölupa tarvitaan, mikäli yleiskaavassa on niin määrätty (MRL 128, MRL 140 ). Oulun seudun yleiskaavassa ei ole erityistä mainintaa maisematyöluvan tarpeellisuudesta, mutta Hailuodon maisema-arvoja on yleiskaavassa korostettu. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle maisematyöluvan hakemista liitteissä mainittujen puiden poistamiseen kunnan kiinteistöiltä. Perusteena esitetään, että puusto ja istutukset rakennusten välittömässä läheisyydessä (lähempänä kuin 5 metriä rakenteista) aiheuttavat rakenteille vaurioita. Ennen kunnanhallituksen käsittelyä karttoja tulee korjata siten, että niissä esitetään erikoismerkinnällä ne puut jotka ovat lähempänä kuin 5 metriä rakenteista. Edelleen karttoihin merkitään jäävän puuston vyöhykkeet. Maisematyöluvan tarvetta perustellaan rakennuskaavalla ja maisemallisilla arvoilla. Maisematyöluvan käsittelee tekninen lautakunta. Päätösehdotus hyväksytään. K. hall 83 Päätösehdotus: hakee teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti maisemalupaa puiden poistamiseen.

5 178 Tiedoksi: osastopäälliköt Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan käsittelyssä ollut liite. Korjattu kartta on nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti: pyytää lausuntoa niiltä toimintayksiköiltä, joista puita on suunniteltu poistaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 93 Saarenkartanon/terveysaseman osalta ei kaadettavien puiden osalta ole huomautettavaa. Rehtori Sisko Heikkinen esittää, että kirjaston ja yläkoulun välissä olevat kaksi mäntyä jätetään kaatamatta. Ne ovat täysikasvuisia, komeita puita ja vaikka ovatkin liian lähellä rakennuksia, eivät hänen mielestään ole yhtä haitallisia kuin lehtipuut. Myös perusturvajohtaja on halunnut vielä tarkastella tarkemmin kaadettavaksi esitettyjen tilannetta ennen täytäntöönpanoa. Päätösehdotus: hakee maisematyölupaa pääosin esitetyn suunnitelman mukaan. Osastopäälliköiden näkemykset tulee huomioida lopullisessa suunnitelmassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Pirkko Lastikka, Sisko Heikkinen, Markku Maikkola

6 179 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN K.hall 76 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen ja sen lähettämisen jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustojen ksäiteltäväksi liitteenä olevan pöytäkirjanotteen mukaisesti. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää, että jäsenkuntien valtuustot käsittelevät perussopimuksen muutosehdotuksen mennessä. Pöytäkirjanote päätöksestä pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle osoitteeseen: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 10, OYS. Lisätietoja asiasta antaa sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen selostusosassa on todettu, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nykyinen perussopimus on ollut voimassa vuoden 2002 alusta. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän puitelain ja siihen liittyvien voimaan astuneiden asetusten johdosta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tulee tarkistaa vastaamaan muuttunutta tilannetta.

7 180 Laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki) säädetään järjestelyistä, jotka tulevat edellyttämään aiempaa laajempaa kuntien välistä yhteistoimintaa. Uudistuksen toteuttamisen keinoina mainitaan lain 4 :ssä muun muassa palvelurakenteiden vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja kuntien yhteistoiminnan lisääminen. Puitelain 6 :n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys, miten puitelain 6 :n tavoitteet toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymät ovat osana omistajastrategiatyötä käynnistäneet neuvottelut tavoitteena siirtää erityishuoltopiirin toiminta sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta lukien. Omistajastrategiatoimikunta on katsonut, että menettely Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseksi voidaan käynnistää. Edelliseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 esitetään jäsenkunnille muutettavaksi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain säätämässä järjestyksessä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän perussopimusta muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on lähettänyt alla olevan ehdotuksen perussopimuksen muuttamiseksi alkaen jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio

8 181 Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää ja tuottaa terveydenhuollon ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Päätösehdotus: esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttamisen yllä esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 94 Sairaanhoitopiiristä kirjoitetaan: Sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymä perussopimuksen muutosesityksen tarkoitus oli mahdollistaa vain erityishuoltopiirin toiminnan siirto osaksi sairaanhoitopiiriä. Kuitenkin esitystä on tulkittu siten, että se antaa mahdollisuuden laajentaa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuta nykyisestä myös muihin kuin erityishuollon palveluihin. Muutosesityksen sanamuodosta saadun palautteen seurauksena Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti muuttaa esityksen muotoa. Muutettu ehdotus perussopimuksen muutokseksi. 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle

9 182 sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Päätösehdotus: esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttamisen yllä esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti. KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLOMIEN AJALLA K.hall 95 Kunnanvirastoa on pidetty suljettuna edellisinä kesinä kolmen tai neljän viikon jaksoja. Sulkemisjaksot eivät ole aiheuttaneet vaikeuksia asiakaspalvelulle, joten lomien keskittämisen kannalta menettelyä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Terveyskeskus on suljettuna välisen ajan. Päätösehdotus: päättää pitää kunnantoimiston välisen ajan. Lisäksi kunnanvirasto pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kuntatiedote, ilmoitustaulu, www-sivut

10 183 LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LUNASTUSLUPA-ASIAAN/ K.hall 96 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus aikoo lunastuslain nojalla lunastaa valtiolle seuraavia alueita luonnonsuojelutarkoituksiin: - noin 0,25 ha kiinteistöstä Päärni Rno 30:21 - noin 7,1 ha kiinteistöstä Rantajuola Rno 36:3 - noin 0,23 ha kiinteistöstä Ojantaus rno 3:15 - noin 0,9 ha kiinteistöstä Heinäpelto Rno 20:8 - noin 3,3 ha kiinteistöstä Töyrä Rno 13:50 Kaikki lunastettavaksi esitetyt alueet sijaitsevat joko Natura suojeluverkon kohteessa Kirkkosalmi(FI100202) (kiinteistöt Rantajuola, Ojantaus, Heinäpelto) tai Hailuoto Pohjoisranta (FI100201)(kiinteistöt Rantajuola, Töyrä, Päärni). Kiinteistöjen Päärni, Heinäpelto ja Ojantaus omistussuhteet ovat siinä määrin epäselvät, ettei alueiden suojelun toteutumisesta ole voitu neuvotella. Muiden lunastettavaksi esitetty kiinteistöjen omistajien kanssa vapaaehtoiseen suojeluratkaisuun ei ole muista syistä päästy. Lunastusluvan myöntää ympäristöministeriö. Mikäli ympäristökeskus saa lunastusluvan, lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja 2 uskottua miestä. Toimituksen perusteella julistetaan lunastuspäätös, jossa määritellään lunastettava omaisuus ja korvaukset. Ennen lunastusluvan antamista on lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuksien haltijoille, kunnalle ja maakunnan liitolle varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. Värillisiä karttoja alueista on lähetetty aiemmin sähköpostilla. Päätösesitys: Hailuodon kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Oulun seudun yleiskaavan mukaan alueilla noudatetaan kaavamerkintää SL eli alue on varattu luonnonsuojelutarkoituksiin

11 184 Päärni 30:21 sijaitsee luonnonsuojelualueella, ei kaavaa, ei mitoituslukua, koko palstan pinta-ala n. 0,84 ha Rantajuola 36:3 kartta1, rantayleiskaava SL-1, luonnonsuojelualue, 6 palstaa joilla mitoitusluku yht. 0,3, koko palstan pinta-ala n. 8,97 ha Rantajuola 36:3 kartta2, rantayleiskaava SL-3, luonnonsuojelualue, 6 palstaa joilla mitoitusluku yht. 0,3, koko palstan pinta-ala n. 25 ha Rantajuola 36:3 kartta3, ei kaavaa, luonnonsuojelualue, 6 palstaa joilla mitoitusluku yht. 0,3, koko palstan pinta-ala n. 2,9 ha Rantajuola 36:3 kartta4, ei kaavaa, luonnonsuojelualue, 6 palstaa joilla mitoitusluku yht. 0,3, koko palstan pinta-ala n. 8,26 ha Ojantaus 3:15, rantayleiskaava SL-1, luonnonsuojelualue, ei mitoituslukua, koko palstan pinta-ala n. 0,78 ha Heinäpelto 20:8, rantayleiskaava SL-1, luonnonsuojelualue, mitoitusluku 0,2, koko palstan pinta-ala n. 0,84 ha Töyrä 13:50 kartta1, rantayleiskaava SL-3, luonnonsuojelualue, mitoitusluku 0,7(palstalla 3), koko palstan pinta-ala n. 7,2 ha Töyrä 13:50 kartta2, rantayleiskaava SL-3, luonnonsuojelualue, ei mitoituslukua, koko palstan pinta-ala n. 73,5 ha Hailuodon kunnanhallitus painottaa lausunnossaan seuraavaa: luonnonsuojelualueiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää neuvottelumenettelyä Hailuodon kunnan mielestä lunastuslupaa ei tule myöntää ilman riittävää dokumentointia käydyistä neuvotteluista maanomistajien kanssa alueita hankittaessa tulee kiinteistöistä maksaa niiden todellinen käypä hinta käyvän hinnan määrittely tulee tapahtua riippumattoman osapuolen toimesta, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Neuvottelumenettelyn perusteella tapahtuvassa suojelussa maan omistajalle on suoritettu korvausta rantayleiskaavan mukaisen kantaselvityksen mitoitusluvun perusteella. Moraalisesti on arveluttavaa, että käytetään lunastuslain mukaista menettelyä, vaikka ei ole mitään näyttöä jo hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden hoidosta ja käytöstä. Pyytää ympäristökeskusta selvittämään maanomistajille mahdollisuuden käyttää asianajopalvelua valtion varoilla lunastuslain 82 :n mukaisesti Pyytää ympäristökeskusta välittömästi käynnistämään hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisen suojelualueille omalla kustannuksellaan. Hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjalle tulee käynnistää kunnan strategiaa palvelevat toimenpiteet eli virkistystä ja vapaa-aikaa ja matkailua palvelevat rakenteet. (Liite 1 ) Hyväksyttiin Maarit Parrila esitti, että poistetaan lause Moraalisesti on arveluttavaa, että käytetään lunastuslain mukaista menettelyä, vaikka ei ole mitään näyttöä jo hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden hoidosta. Esitystä ei kannatettu.

12 185 Tiedoksi: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Maarit Parrila pyysi merkitsemään päätökseen eriävän mielipiteensä. HAILUODON KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS K.hall 97 Talouden toteutuma maaliskuun loppuun mennessä jaettiin kokouksessa. Edelliseen vuoteen verrattuna luvut(teur)ovat huomattavasti huonompia: Muutos % Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tavarat ,5 Toimintakulut yhteensä ,9 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,0 Vuosikate ,1 Toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden 2009 talousarvioon verrattuna 21,8 %, henkilöstökulut 21,8 %, palvelujen ostot 30,6 %, aineet ja tarvikkeet 28, 2 %, toimintakulut yhteensä 26,0 %. Verotulot ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 26,9 %, valtionosuudet 25,1 %. Maaliskuun loppuun mennessä tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 25 %. Asiakaspalvelujen ostoissa suurinta osaa kasvussa merkitsevät erikoissairaanhoidon ja kuntoutussairaalan palvelujen ostot. Vuosikate ei näillä edellytyksillä ole saavutettavissa. Päätösehdotus: merkitsee tiedoksi. Liite 1.

13 186 Hyväksyttiin yksimielisesti UUSIEN VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PALKKAPERUSTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN Khall 98 Hailuodon kuntaan on palkattu yksi uusi viran- ja kaksi uutta toimenhaltijaa. Kunnanhallituksen tulee määrätä heidän palkkaperusteensa. Uusi viranhaltija on maaseutusihteeri ja uusia toimenhaltijoita ovat aluearkkitehti ja rakennusammattimies. Päätösehdotus: Aluearkkitehdin kokonaispalkaksi määrätään 1660 euroa/kk. Summa perustuu haastattelussa esitettyyn palkkatoivomukseen ja käytyyn keskusteluun. Työaika 50 % kokonaistyöajasta. Loma ym. edut KVTESS:n mukaan. Maaseutusihteerin peruspalkaksi määrätään 1040 euroa/kk. Työaika 50 % kokonaistyöajasta. Loma ym. edut KVTESS:n mukaan. Rakennusammattimiehen palkasta annetaan päätösesitys kokouksessa. (Liite 2) Hyväksyttiin Aluearkkitehdin ja maataloussihteerin palkat esityksen mukaisesti. Rakennusammattimiehen palkan osalta päätösesitystä muutettiin siten, että se jätetään jatkoselvittelyä varten seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Hyväksyttiin muutettu päätösesitys. Tiedoksi: Palkanlaskija, Ulla Kokko, Pekka Elomaa, Markku Maikkola

14 187 ILMOITUSASIAT K.hall 99 1) Ilmailuhallinto: Tuulivoimalan ID pystyttäminen Hailuotoon 2) Oulunsalon kunta: Varjakan osayleiskaava, kutsu viranomaisneuvotteluun 3) Verhallinto: Maksatuserittely Hailuodon kunnalle ) Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ) TEM: Pysyvästi asuttuja ilman kiinteää tieyhteyttä olevia saaria koskeva selvitys 6) Kunnallinen Työmarkkinalaitos: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta tuesta 7) Yli-iin kunta: Kunta- ja palvelurakenneuudistus, kunnan selvitys ja uudistuksen toimeenpanosuunnitelma, Oulun seudun yhteistoiminta-alue 8) Hailuodon kunta, Sivistyslautakunta: kokouskutsu ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Omistajastrategiatoimikunta; pöytäkirja ) Ympäristöministeriö: Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän natura 2000-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaminen 11) Suomen Kuntaliitto: Kuntapäivät Jyväskylä 12) Pohjois-Pohjanmaan Liitto: Maakuntahallituksen kokouskutsu ) TEM: Ohjeita energiatehokkuuden huomioonottamiseksi julkisissa hankinnoissa 14) Kiinteistönluovutusilmoitukset 5 kpl. 15) Suomen Kuntaliitto: Euroopan rakennusperintöpäivät ) Oulunsalon kunta: Oulun seudun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta- alueen muodostamisen

15 188 valmisteleminen 17) Oulun kaupunki; Keskitetyt hankinnat, ote pöytäkirjasta ) Hailuodon kunta: Perusturvalautakunta: tarkistettu versio 2008 toimintakertomus 19) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Marjaniemi virkistystä ja vapaa-aikaa Suunnttelutarjousten avauskokous ) Pohjois-Pohjanmaan EHP:n ky: hallituksen kokouspöytäkirja ) Oulun kaupunki: Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen johtokunta kokouskutsu ) Tiehallinto: Kunnan ylläpitämä varasto siirrettyjä ajoneuvoja varten 23) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky, Hallituksen pöytäkirja ja Valtuuston pöytäkirja ) Nouseva Rannikkoseutu ry: Vuosikokouskutsu ) Suomen Kuntaliitto: Rahoitusluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen 26) Pohjois-Pohjanmaan Liitto: Maakuntavaltuuston kokouskutsu Kuntien edustajainkokouspöytäkirja ) Vuokrasopimuksen jäljennös: Oulun Setlementti / Hailuodon kunta entinen Perämeren tutkimustilat 28) Pohjois-Pohjanmaan Maanmittauslaitos: Maanmittaustoimitus ) Lumijoen kunta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaalueen muodostaminen 30) Oulu Innovation Oy: Varsinainen yhtiökokous pöytäkirja ) Vuokrasopimuksen jäljennös Hailuodon kunta /Maire ja Heikki Jarva 32) Sosiaali- ja terveysministeriö: Varautuminen mahdolliseen sikainfluenssaan 33) Kunnanjohtaja Matti Soronen: viranhaltijapäätökset 4 kpl 34) Peruturvajohtaja Pirkko Lastikka: viranhaltijapäätös 35) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus:Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Äyräsvainion luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Matti Jaakko Hahto kuolinpesä 36) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Asia:Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Tavikarin luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Aaro ja Eila Rundelin 37) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Lepistön luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Pekka, Matti, Eino, Eero, Pentti, Veikko ja Martti Lepistö 38) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Luuttuvainion luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Hanni Tuomo Jukka

16 189 39) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Takalon luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Lepistö Tommi Petteri, Sauvola Päivi Hannele 40) Pohjois-Suomen Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Illonojanranta. Suostumuksen antaja: Arto Matias Vähämetsä 41) Pohjois-Suomen Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi: Onnimannin luonnonsuojelualue. Suostumuksen antaja: Lauri Matias Kalajan oikeuden omistajat 42) Pohjois-Suomen Ympäristökeskus: Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen. Nimi:Merkkiletto. Suostumuksen antaja: Ranta Kari Olli Johannes ja Ranta Sisko Tuulikki 43) Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus: Asia: Rakennussuojelulain mukaiseen toimenpidekieltoon asetetun alueen rajauksen muuttaminen 44) Hailuodon kunta/asunto Oy Mäntyvilikki hallitukselle annettu ilmoitus 45) Hailuodon kunta/perusturvalautakunta kokouskutsu ) Suomen Kuntaliitto: Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä 47) Oulun lääninhallitus: Kunniamerkkiesitykset vuonna 2009 Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti

17 190 MUUT ASIAT K.hall 100 Setlementin toiminnanjohtaja Markku Tapper kävi kunnanhallituksen vieraana kertomassa Setlementin toiminnasta, kehittämissuunnitelmista ja toiveista. Keskusteltiin erityisesti Nuorisokeskustoiminnasta ja sen kehittämisen edellytyksistä. Käytiin kunnanjohtajan johdolla läpi muistio luonnosta 4.5. tilaisuudesta, jossa oli mukana kunnan johtoa, yliopiston rehtori, metsähallituksen aluejohtaja Arto Ahokumpu, opetusministeriön kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen ja Setlementin toiminnanjohtaja Markku Tapper.

18 191 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 93, 94, 95, 96, 97, 99,100 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 92, 98 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

19 192 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat Lausunto suunnitttelutarveratkaisuhakemuksesta/hanni Lisäasiat kokouksessa: Sijoitukset Museorahaston sijoitus

Ilmoitusasiat Lausunto suunnitttelutarveratkaisuhakemuksesta/hanni Lisäasiat kokouksessa: Sijoitukset Museorahaston sijoitus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/10 Kokousaika: 09.06.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot