FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta"

Transkriptio

1 BL01071-L00 FI DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3-digikameran ja sen mukana toimitettavien ohjelmien käytöstä. Muistathan lukea oppaan huolellisesti ennen kameran käyttöä. Ennen aloittamista Aloitusvaiheet Perusvalokuvaus ja kuvien katselu Lisää valokuvauksesta Lisää kuvien katselusta Videot Liitännät C-kuvien ottaminen Parhaiden tulosten saamiseksi, asetu sopivan etäisyyden päähän kohteestasi (s. 16) ja varo, ettet peitä linssejä (s.17). Saadaksesi lisätietoja oheistuotteista, käy verkkosivullamme osoitteessa Valikot Teknisiä tietoja Vianetsintä Liite

2 Turvallisuustietoja ii Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä Turvallisuustietoja Varmista, että käytät kameraa oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja Käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa. Tietoja kuvakkeista Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti. VAROITUS HUOMIO Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen. Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ( Tärkeä ). Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ( Kielletty ). Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ( Pakollinen ). VAROITUS Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke sen virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen, kun siitä nousee savua, se käryää tai Irrota laite toimii jotenkin muuten tavallisuudesta poikkeavasti, voi aiheuttaa pistorasiasta. tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä käytä kylpyhuoneessa tai suihkussa. Älä pura osiin. VAROITUS Älä päästä vettä tai vieraita esineitä kameran sisälle. Jos kameran sisälle pääsee vettä tai vieraita esineitä, kytke sen virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä käytä kameraa kylpyhuoneessa tai suihkussa. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan yritä purkaa tai muunnella kameraa (älä koskaan avaa kuorta). Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai loukkaantuminen. Poista akku Älä kosketa välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen sisäisiin osiin ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita. Älä muuta tai lämmitä virtajohtoa, kierrä tai vedä sitä liian voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Tämä voi vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle. Kamera voi pudota tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja. Älä koskaan yritä ottaa kuvia liikkuessa. Älä käytä kameraa kävellessä tai ajoneuvoa ajettaessa. Voit kaatua tai joutua liikenneonnettomuuteen. Älä kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana. Tämä voi aiheuttaa salaman sähkönpurkauksesta johtuvan sähköiskun. Älä käytä akkua määräysten vastaisesti. Lataa akku osoittimen mukaiselle tasolle. Älä lämmitä akkua, muuta sitä tai pura sitä osiin. Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille. Älä säilytä akkua metallista valmistettujen tuotteiden kanssa. Älä käytä muuta kuin akun lataamiseen suunniteltua laturia. Tämä voi saada akun räjähtämään tai vuotamaan, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkoja.

3 Turvallisuustietoja VAROITUS Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi tarkoitettua akkua tai verkkovirtalaitetta. Älä käytä muuta kuin tyyppikilvessä osoitettua jännitettä. Muiden virtalähteiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon. Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele alue puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon. Älä lataa laturilla muita kuin tässä määritettyjä akkuja. Ni-MH-akkulaturi on suunniteltu käytettäväksi FUJIFILM HR-AA Ni-MH-akkujen kanssa. Tavallisten paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen laturilla voi saada akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai räjähtämään. Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Säilytä akkua kotelossa. Peitä akun navat hävitettäessä eristysteipillä. Jos akku pääsee koskettamaan toista metalliesinettä tai akkua, se voi syttyä palamaan tai räjähtää. Pidä muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Lapset voivat niellä ne, koska ne ovat pieniä. Säilytä muistikortteja poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee muistikortin, hakeudu lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon. HUOMIO Älä käytä kameraa paikoissa, joissa on öljynkatkua, höyryä, kosteutta tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä jätä kameraa erittäin kuumiin paikkoihin. Älä jätä kameraa esimerkiksi suljettuun ajoneuvoon tai suoraan auringonvaloon. Tämä voi aiheuttaa tulipalon. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Laite voi aiheuttaa pienille lapsille henkilövahinkoja. Älä aseta raskaita esineitä kameran päälle. Raskas esine voi keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja. Älä siirrä kameraa, kun verkkovirtalaite on edelleen kytkettynä pistorasiaan. Älä irrota verkkovirtalaitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMIO Älä käytä verkkovirtalaitetta, jos sen pistoke on vahingoittunut tai pistoketulpan liitäntä on löysällä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä peitä kameraa tai verkkovirtalaitetta kankaalla tai kiedo niitä peittoon. Tämä voi aiheuttaa kuumuutta, mikä voi vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon. Kun puhdistat kameraa tai et aio käyttää sitä pidempään aikaan, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi latauksen päätyttyä pistorasiasta. Laturin jättäminen kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon. Salaman käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuvaat vauvoja ja pikkulapsia. Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos korttipaikasta. Pidä korttia kevyesti sormella vastaan, kun vapautat kortin. Testauta ja puhdistuta kamerasi säännöllisesti. Pölyn kerääntyminen kameran sisälle voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä FUJIFILM-myyjääsi puhdistamaan kamera sisältä kahden vuoden välein. Huomaa, että tämä ei ole maksuton palvelu. iii

4 Turvallisuustietoja iv Virtalähde ja akku * Tarkista akun tyyppi ennen seuraavien kuvausten lukemista. Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukaisesta käytöstä ja niiden käyttöiän pidentämisestä. Akkujen virheellinen käyttö voi lyhentää niiden käyttöikää ja aiheuttaa vuotoja, ylikuumenemista, tulipalon tai räjähdyksen. 1 Kamerassa käytetään ladattavaa litiumioniakkua * Toimitushetkellä akkua ei ole ladattu täyteen. Lataa akku aina ennen käyttöä. * Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Akun ominaisuudet Ajan myötä akun varaus purkautuu, myös silloin, kun akkua ei käytetä. Kun otat kuvia, käytä hiljattain (parin edellisen päivän aikana) ladattua akkua. Voit pidentää akun käyttöikää sammuttamalla kameran mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sitä ei enää käytetä. Kylmissä paikoissa tai alhaisissa lämpötiloissa voit ottaa vähemmän kuvia. Ota aina täyteen ladattu vara-akku mukaan. Voit lisätä käytettävissä olevan virran määrää myös lämmittämällä akkua taskussasi tai muussa lämpimässä paikassa ja asettamalla sen kameraan juuri ennen kuvan ottamista. Jos käytät lämpötyynyä, älä aseta akkua välittömästi sitä vasten. Kamera ei välttämättä toimi, jos käytät tyhjää akkua kylmissä olosuhteissa. Akun lataaminen Voit ladata akun akkulaturilla (sisältyy toimitukseen). - Akku voidaan ladata ympäristön lämpötilan ollessa 0 C C. Lisätietoja akun latausajoista on Käyttäjän opas. - Akku on ladattava ympäristön lämpötilan ollessa +10 C C. Jos lataat akun tämän lämpötilaalueen ulkopuolella, lataaminen kestää pidempään, sillä akun suorituskyky on rajoitettu. - Akkua ei voi ladata, jos lämpötila on 0 C tai sen alla. Ladattavaa litiumioniakkua ei tarvitse purkaa tai käyttää kokonaan loppuun ennen lataamista. Akku voi tuntua lataamisen tai välittömästi käytön jälkeen lämpimältä. Tämä on täysin normaalia. Älä lataa täyteen ladattua akkua. Akun käyttöikä Normaalilämpötiloissa akkua voidaan käyttää ainakin 300 kertaa. Jos akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, se osoittaa, että akun käyttöikä on lopussa ja se on vaihdettava uuteen. Säilytykseen liittyviä huomautuksia Jos akkua säilytetään pitkään ladattuna, sen suorituskyky voi kärsiä. Jos akkua ei käytetä vähään aikaan, pura sen lataus ennen sen laittamista säilytykseen. Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akku kamerasta. Säilytä akkua viileässä paikassa. - Akkua on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa ympäristön lämpötila on +15 C C. - Älä jätä akkua kuumiin tai erittäin kylmiin paikkoihin. Akun käsitteleminen Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia: Älä säilytä tai kuljeta akkua metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa. Älä lämmitä akkua tai heitä sitä tuleen. Älä yritä purkaa akkua osiin tai muuttaa sitä. Älä lataa akkua muilla kuin määritetyillä latureilla. Hävitä käytetty akku asianmukaisesti. Älä pudota akkua tai altista sitä millään muulla tavalla voimakkaille iskuille. Älä altista akkua vedelle. Pidä akun navat aina puhtaina. Älä säilytä akkuja kuumissa paikoissa. Jos käytät akkua pidempään, kameran runko ja akku lämpenevät. Tämä on normaalia. Käytä verkkovirtalaitetta, jos otat tai katselet kuvia pidempiä aikoja. 2 Kamerassa käytetään AA-koon alkaliparistoja tai ladattavia Ni-MH (nikkeli-metallihydridi)-akkuja * Lisätietoja käyttöön soveltuvista akuista on kameran Käyttäjän opas. Akun käyttöä koskevia varoituksia Älä lämmitä akkuja tai heitä niitä tuleen. Älä säilytä tai kuljeta akkuja metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa. Älä altista akkuja vedelle, suojaa niitä kastumiselta ja vältä niiden säilyttämistä kosteissa paikoissa. Älä yritä purkaa akkuja osiin tai muuttaa niitä. Tämä koskee myös akkujen kuoria. Älä altista akkuja voimakkaille iskuille. Älä käytä vuotavia, vääntyneitä tai väriltään muuttuneita akkuja. Älä säilytä akkuja lämpimissä tai kosteissa paikoissa. Pidä akut poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta. Varmista, että akun polariteetti (C ja D) on oikein. Älä käytä uusia akkuja vanhojen akkujen kanssa. Älä käytä ladattuja ja purettuja akkuja yhdessä. Älä käytä tyypiltään tai merkiltään erilaisia akkuja samaan aikaan.

5 Turvallisuustietoja Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta. Huomaa, että jos akut poistetaan, aika- ja päivämääräasetukset tyhjennetään. Akut tuntuvat lämpimiltä välittömästi käytön jälkeen. Kytke kameran virta pois päältä ja anna akkujen jäähtyä ennen niiden poistamista. Koska akut eivät toimi hyvin kylmässä säässä tai kylmissä paikoissa, lämmitä niitä vaatteiden sisällä ennen käyttöä. Akut eivät toimi hyvin, kun ne ovat kylmiä. Ne toimivat taas, kun niiden lämpötila palaa normaaliksi. Akut latautuvat heikommin, kun niiden navoissa on likaa (kuten sormenjälkiä), jolloin niillä voi ottaa vähemmän kuvia. Pyyhi akun navat varovasti pehmeällä liinalla ennen akkujen asettamista kameraan. Jos akuista vuotaa nestettä, pyyhi akkulokero huolellisesti ja aseta kameraan uudet akut. Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu akkunestettä, huuhtele alue perusteellisesti vedellä. Huomaa, että akkuneste voi viedä näön, jos sitä joutuu silmiin. Jos näin kuitenkin pääsee käymään, älä hiero silmiäsi. Huuhtele neste puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. AA-kokoisten Ni-MH-akkujen oikea käyttötapa Pitkään käyttämättä olleet Ni-MHakut voivat deaktivoitua. Akut voivat kärsiä myös muisti-ilmiöstä, jos ne puretaan vain osittain ennen lataamista. Deaktivoitujen tai muisti-ilmiöstä kärsivien akkujen ongelmana on se, että ne antavat lataamisen jälkeen virtaa vain lyhyen aikaa. Voit estää tämän ongelman purkamalla ja lataamalla akut useamman kerran kameran ladattavien akkujen purkamistoiminnon avulla. Deaktivointi ja muisti-ilmiö ovat Ni- MH-akkujen tyypillisiä ominaisuuksia, eivät vikoja. Tutustu Käyttäjän opas ladattavien akkujen purkamista käsittelevään kohtaan. HUOMIO Älä käytä ladattavien akkujen purkamistoimintoa, jos käytät alkaliparistoja. Lataa Ni-MH-akut pikalaturilla (myytävänä erikseen). Perehdy laturin mukana toimitettuihin ohjeisiin ja varmista, että käytät laturia oikein. Älä lataa akkulaturilla muita akkuja. Huomaa, että akut tuntuvat lämpimiltä lataamisen jälkeen. Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen kamera kuluttaa hieman virtaa myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä. Huomaa erityisesti se, että Ni-MH-akut ylipurkautuvat, jos ne jätetään kameraan pitkäksi aikaa. Tällöin niitä ei välttämättä voi käyttää enää edes uudelleenlataamisen jälkeen. Ni-MH-akut purkautuvat itsestään, jos niitä ei käytetä, ja niiden käyttöaika voi tällöin lyhentyä. Ni-MH-akkujen kunto heikkenee nopeasti, jos ne ylipuretaan (esimerkiksi taskulampussa). Pura akut kameran ladattavien akkujen purkamistoiminnon avulla. Ni-MH-akkujen käyttöikä on rajallinen. Jos akkua voidaan käyttää vain lyhyen aikaa, vaikka se on ladattu useamman kerran, se voi olla käyttöikänsä lopussa. Akkujen hävittäminen Hävitä akut paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 3 Molempiin malleihin liittyviä huomautuksia ( 1, 2 ) Verkkovirtalaite Käytä aina kameran verkkovirtalaitetta. Muun kuin FUJIFILM-verkkovirtalaitteen käyttö voi vahingoittaa digitaalikameraa. Lisätietoja verkkovirtalaitteesta on kameran Käyttäjän opas. Käytä verkkovirtalaitetta vain sisätiloissa. Kytke liitäntäjohto kunnolla tasavirtatuloliitäntään. Kytke FUJIFILM-digitaalikameran virta pois päältä, ennen kuin irrotat johdon tasavirtatuloliitännästä. Irrota laite vetämällä varovasti pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Älä käytä verkkovirtalaitetta minkään muun laitteen kuin kameran kanssa. Verkkovirtalaite lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia. Älä pura verkkovirtalaitetta osiin. Tämä voi olla vaarallista. Älä käytä verkkovirtalaitetta kuumassa ja kosteassa paikassa. Älä altista verkkovirtalaitetta voimakkaille iskuille. Verkkovirtalaite voi humista. Tämä on normaalia. Verkkovirtalaite voi aiheuttaa häiriöitä, jos sitä käytetään radion lähellä. Siirrä tällöin kamera kauemmaksi radiosta. v

6 Turvallisuustietoja vi Ennen kameran käyttöä Älä suuntaa kameraa äärimmäisen kirkkaita valonlähteitä kohti. Tällainen on esimerkiksi pilvettömältä taivaalta paistava aurinko. Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti saattaa vahingoittaa kameran kuvasensoria. Testikuvat ennen kuvaamista Jos olet ottamassa tärkeitä valokuvia (esimerkiksi häissä tai ulkomaan matkoilla), ota aina testikuva ja tarkastele sitä varmistaaksesi, että kamera toimii normaalisti. FUJIFILM Corporation ei vastaa tässä laitteessa olevien vikojen seurauksena esiintyvistä satunnaisista menetyksistä (esimerkiksi valokuvien hinnasta tai valokuvaukseen liittyvistä tulonmenetyksistä). Tekijänoikeuteen liittyviä huomautuksia Digitaalisella kameralla tallennettuja kuvia ei voi käyttää tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla ilman omistajan lupaa, paitsi jos ne on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Huomaa, että teatteriesitysten, näytäntöjen ja näyttelyiden valokuvaamiseen liittyy erityisiä rajoituksia, vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan käyttöön. Käyttäjiä pyydetään myös huomaamaan, että tekijänoikeuslakien suojaamia kuvia tai tietoja sisältävän muistikortin siirtäminen toiselle henkilölle on sallittua vain ottamalla kyseisten tekijänoikeuslakien rajoitukset huomioon. Digitaalikameran käsitteleminen Jotta kuvat tallennetaan oikein, älä altista kameraa iskuille kuvien tallennuksen aikana. Nestekidenäyttö (LCD) Jos nestekidenäyttö vahingoittuu, kiinnitä erityistä huomiota näytössä olevaan Nesteeseen. Ryhdy seuraavissa tapauksissa nopeasti ohjeissa mainittuihin toimenpiteisiin. Jos nestettä joutuu ihollesi: Pyyhi alue liinalla ja pese sen jälkeen huolellisesti saippualla sekä juoksevalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiisi: Huuhtele silmäsi puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon. Jos nielet nestettä: Huuhtele suusi huolellisesti vedellä. Juo runsaasti vettä ja oksennuta. Hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon. Tavaramerkkeihin liittyviä tietoja E ja xd-picture Card ovat FUJIFILM Corporationin tavaramerkkejä. IBM PC/AT on yhdysvaltalaisen International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Macintosh, QuickTime ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows 7, Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. IrSimple -tavaramerkin omistaja on Infrared Data Association. IrSS - tai IrSimpleShot -tavaramerkin omistaja on Infrared Data Association. SDHC-logo on tavaramerkki. HDMI-logo on tavaramerkki. YouTube on Google Inc:n tavaramerkki. Muiden yritysten tai tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sähköisiin häiriöihin liittyviä huomautuksia Jos aiot käyttää kameraa sairaalassa tai lentokoneessa, ota huomioon, että kamera voi aiheuttaa häiriöitä muihin sairaalan tai lentokoneen laitteisiin. Lisätietoja käyttörajoituksista saat kyseisistä paikoista. Televisiojärjestelmiä koskeva selitys NTSC: National Television System Committee, lähinnä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa käytettävä väritelevisiojärjestelmä. PAL: Phase Alternation by Line, lähinnä Euroopan maissa ja Kiinassa käytettävä väritelevisiojärjestelmä. Exif Print (Exif ver. 2.3) Exif Print-formaatti on hiljattain uusittu digitaalikameran tiedostomuoto, joka sisältää paljon kuvaustietoa optimaalisen paperivedoksen saamiseksi. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue tämä, ennen kuin käytät ohjelmistoa Lisensoidun ohjelmiston suora tai epäsuora vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on kielletty ilman asianomaisten osapuolten lupaa.

7 Tietoa tästä käyttöoppaasta Lue tämä käyttöopas ja varoitukset sivuilta ii vi ennen kameran käyttöä. Erityisaiheita koskevaa tietoa löydät alla luetelluista lähteistä. Kamera K & V... s. viii Tiedät mitä haluat tehdä, mutta et tiedä sille nimeä? Etsi vastaus kohdasta Kamera K & V. Vianetsintä... s. 89 Onko sinulla jokin erityinen kameraan liittyvä ongelma? Vastauksen löydät täältä. Sanasto... s. 100 Joidenkin teknisten termien selitykset löytyvät täältä. Sisällysluettelo... s. xi Sisällysluettelo luo yleiskatsauksen koko käyttöoppaaseen. Kameran pääasialliset toiminnot luetellaan tässä. Varoitusviestit ja -näytöt... s. 96 Tässä kerrotaan, mitä näytöllä vilkkuva kuvake tai virheviesti merkitsee. Kameran asetuksia koskevia rajoituksia... Perusopas Katso perusoppaasta tietoja eri kuvaustiloissa käytettävissä olevien vaihtoehtojen rajoituksista. Muistikortit Kuvia voi tallentaa kameran sisäiseen muistiin tai lisävarusteena saataville SD-kuvakorteille ja SDHC-muistikorteille. Tässä oppaassa SD-muistikortteja kutsutaan muistikorteiksi. Katso lisätietoja sivulta 9. vii

8 Kamera K & V Hae aiheet tehtävän mukaan. Kameran asetukset Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten kameran kello asetetaan? Päivämäärä ja kellonaika 13 Voinko asettaa kellon paikalliseen aikaan matkalla ollessani? Aikaero 81 Miten estän näyttöä kytkeytymästä automaattisesti pois päältä? Automaattinen virrankatkaisu 84 Miten saan näytön kirkkaammaksi tai tummemmaksi? LCD-kirkkaus 79 Käyttö ja laukaisimen Miten estän kamerasta kuuluvat äänimerkit ja naksahdukset? äänenvoimakkuus 79 Äänetön tila 18 Voinko muuttaa sulkimesta kuuluvaa ääntä? Suljinääni 79 Mitä näytössä näkyvät kuvakkeet tarkoittavat? Näyttö 3 Miten paljon latausta akussa on jäljellä? Akkutilan kesto 16 Kuvien lähettäminen Kysymys Avainsanat Katso sivu Voinko tulostaa kuvia kotitulostimellani? Kuvien tulostaminen * 49 Voinko kopioida kuvia tietokoneelleni? Kuvien katseleminen tietokoneella 55 * Katso lisätietoa C-kuvien tulostamisesta verkkosivulta viii

9 Kamera K & V Valokuvien ottaminen Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten otan C-valokuvia? C-valokuvien ottaminen 15 Miten otan D-valokuvia? D-valokuvien ottaminen 21 Miten kuvaan videokuvaa C- tai D-tilassa? Videoiden tallennus 44 Kuinka otan onnistuneita henkilökuvia? Älykäs kasvojentunnistus 67 Voinko valita omat asetukset eri kuvaustilanteisiin? Kuvausohjelmat 22 Miten otan lähikuvia? Makrotila (lähikuvat) 34 Miten estän salamaa välähtämästä? Miten estän kohteen silmiä muuttumasta punaisiksi salamaa käytettäessä? Miten täytän varjot takaa valaistuissa kohteissa? Miten otan useita kuvia yhdellä painalluksella? Salamavalotila Jatkuva tila Miten otan ryhmäkuvan, jossa myös kuvaaja on mukana? Itselaukaisintila 37 Voinko valita suljinnopeuden tai aukon? P-, A- ja M-tilat ix

10 Kamera K & V Kuvien katselu Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten siirryn C-näkymästä D-näkymään ja päinvastoin? Siirtyminen C-näkymästä D-näkymään 39 Miten katselen C-valokuvia? C-kuvien katselu 20 Miten katselen D-valokuvia? D-kuvien katselu 21 Miten katselen kuvia? Yksittäiskuvan toistotila 39 Miten poistan nykyisen kuvan? b-painike 20 Voinko valita muita kuvia poistettaviksi? Kuvien poistaminen 42 Voinko zoomata kuvia toiston aikana? Toiston zoom 40 Miten katselen useita kuvia kerralla? Luettelokuvan toistotila 41 Miten voin katsella kaikki yhden päivän aikana otetut kuvat? Lajittele päivämäärän mukaan 41 Voinko suojata kuvani tahattomalta poistamiselta? Suojaus 72 Voinko piilottaa näytön kuvakkeet kuvia katsellessani? Näyttömuodon valitseminen 39 x

11 Sisällysluettelo Turvallisuustietoja... ii Turvallisuustietoja... ii Tietoa tästä käyttöoppaasta...vii Kamera K & V...viii Ennen aloittamista Johdanto... 1 Symbolit ja käytännöt... 1 Lisävarusteet... 1 Kameran osat... 2 Kameran näytöt... 3 Tilavalitsin... 4 Aloitusvaiheet Akun lataaminen... 5 Akun asettaminen... 6 Muistikortin asettaminen... 9 Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä...12 Kuvaustila...12 Katselutila...12 Perusasetukset...13 Perusvalokuvaus ja kuvien katselu C-kuvien ottaminen auto-tilassa...15 C-kuvien katselu...20 D-kuvien kuvaaminen ja katselu...21 D-kuvien ottaminen...21 D-kuvien katselu...21 Perusvalokuvaus ja kuvien katselu Kuvaustila...22 B AUTOM SP1/SP2 KUVAUSOHJELMA...22 M MANUAALINEN...24 A AUKON ASETUS...25 P VALOTUSOHJ I EDISTYNYT 2D...27 V TELE/LAAJA...28 X 2-VÄRI...28 W 2-HERKKYYS...28 H EDISTYNYT 3D...29 A ITSEN. SULJIN 3D...30 B 3D-INTERVALLIKUVAUS...31 Tarkennuslukko...32 F Makrotila (lähikuvat)...34 N Salaman käyttö (Superälykäs salama)...35 h Itselaukaisimen käyttäminen...37 Lisää kuvien katselusta Toistovaihtoehdot...39 Toiston zoom...40 Luettelokuvan toistotila...41 Lajittelu päivämäärän mukaan...41 A Kuvien poistaminen...42 xi

12 Sisällysluettelo Videot F Videoiden tallennus...44 a Videoiden katselu...46 Liitännät Kuvien katselu TV:ssä...47 Kuvien katsominen 3D-televisiosta...48 Kuvien tulostaminen USB:n kautta (vain D)...49 Kameran liittäminen...49 Valittujen kuvien tulostaminen...50 DPOF-tulostuspyynnön tulostaminen...52 DPOF-tulostuspyynnön luominen...53 Kuvien katseleminen tietokoneella...55 Ohjelmiston asennus...55 Kameran liittäminen...57 Valikot Valikkojen käyttö: Kuvaustila...60 Kuvausvalikon käyttö...60 Kuvausvalikon vaihtoehdot...61 N HERKKYYS...63 O KUVAKOKO...64 T KUVAN LAATU...65 P FINEPIX VÄRI...65 D VALKOTASAPAINO...66 R JATKUVA...66 b KASVOJENTUNNISTUS (vain D)...67 C VALONMITTAUS...68 F 2D-AF-TILA (vain D)...68 Valikkojen käyttö: Katselutila...69 Katselutilan valikon käyttö...69 Katselutilan valikon vaihtoehdot...69 i PARALLAKSIOHJAUS (vain C)...70 I DIAESITYS...70 B PUNASILM. POISTO (vain D)...71 D SUOJAUS...72 G RAJAUS...73 O KOONMUUTOS...74 C KUVAN KÄÄNTÖ (vain D)...75 E KOPIOI...76 xii

13 Sisällysluettelo Asetusvalikko...78 Asetusvalikon käyttö...78 Asetusvalikon vaihtoehdot...79 N AIKAERO...81 K ALUSTA...82 A KUVAN NÄYTTÖ...82 B KUVA NRO...83 w HDMI-LÄHTÖ...83 M AUT. VIRRANKATK D DIGITAALINEN ZOOM (vain D)...84 q OPT. AKSELIN OHJ...85 o 3D-TALL...85 r 3D-VAROIT.NÄYTTÖ...85 Teknisiä tietoja Valinnaiset lisävarusteet...86 FUJIFILMin lisävarusteet...87 Kameran hoito...88 Vianetsintä Vianetsintä...89 Varoitusviestit ja -näytöt...96 Liite Sanasto Sisäisen muistin/muistikortin kapasiteetti Tekniset tiedot xiii

14 xiv 3 Huomautus: FinePix REAL 3D W3:n käyttö D-näytön käyttöä suositellaan pienille lapsille (alle kuusivuotiaat), joiden näköjärjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt sekä henkilöille, joiden silmien välinen näkökyky eroaa huomattavasti toisistaan ja joiden on hankalaa tai mahdotonta nähdä C-efektiä. Jos tunnet väsymystä tai epämiellyttävää oloa kun katselet C-kuvia, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Suosittelemme kymmenen minuutin mittaista taukoa puolen tunnin välein. Siirry heti D-näyttöön, jos C-kuvat näyttävät kaksinkertaisilta, vaikka olet säätänyt parallaksia. Henkilöiden, joilla on ollut valoherkkää epilepsiaa tai sydänsairauksia tai jotka eivät ole terveitä tai kärsivät väsymyksestä, unettomuudesta tai jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisia, ei pidä katsoa C-kuvia. C-kuvien katsominen liikkeessä voi aiheuttaa väsymystä tai epämiellyttävää oloa. Vältät näköön kohdistuvat haittavaikutukset, kun katsot kuvia HDMI-laitteilla etäisyydeltä, joka on vähintään kaksi kertaa näytön leveyden mittainen. Näyttö ei saa olla yli 65 tuuman kokoinen. Valitse D, kun katsot kuvia yli 65 tuuman kokoiselta näytöltä. Tiedostomuodot C-kuvat tallennetaan jommassakummassa seuraavista muodoista: valokuvat mpo-tiedostomuodossa (s. 20, 100) ja elokuvat 3D-videotiedostomuodossa (s. 44, 100). D-kuvat tallennetaan olemassa olevilla formaateilla.

15 Johdanto Symbolit ja käytännöt Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja: 3 Huomautus: Nämä tiedot tulee lukea ennen käyttöä oikean toiminnan varmistamiseksi. 1 Huomaa: Viittaa kameran käyttöön liittyviin huomautuksiin. 2 Vihje: Kameran käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa. Valikot ja muut kameran näytössä näkyvät tekstit on merkitty lihavoituna. Tämän käyttöoppaan kuvissa näyttö saatetaan selkeyden vuoksi näyttää yksinkertaistettuna. Lisävarusteet Kameran mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet: Ennen aloittamista Ladattava akku NP-50 BC-45W-akkulaturi USB-kaapeli CD-ROM Perusopas Hihna Hihnan kiinnitys Kiinnitä hihna näytetyllä tavalla. 3 Huomautus Varmista, ettei kamera pääse putoamaan, pitämällä hihna ranteessasi. 1

16 Johdanto Kameran osat Lisätietoja saa kunkin osan oikealla puolella mainitulta sivulta. Valitsinpainike Siirrä osoitinta ylös m (näytön kirkkaus)-painike (katso alla) b (poista)-painike (s. 20) Siirrä osoitinta vasemmalle F (makro)-painike (s. 34) Siirrä osoitinta alas h (itselaukaisin)-painike (s. 37) Siirrä osoitinta oikealle N (salama)-painike (s. 35) MENU/OK-painike (s. 13) 1 Zoomauksen säädin...16, 40, 45 2 Laukaisin Salama Q (parallaksi) ohjaus Vasen linssi 6 Oikea linssi 7 Mikrofoni Virtakytkin ja linssinsuojus Illuminator Itselaukaisimen valo Näyttö a (toisto) painike...20, Ilmaisinvalo Tilavalitsin F (video/kuva)-painike Hihnan silmukka Liitinsuojus...47, 48, 49, C tilan merkkivalo D (C/D) painike...15, 21, 39, Kaiutin DISP (näyttö)/back-painike...17, Akkutilan kansi Jalustakierre 23 HDMI-miniliitin USB- ja A/V-liitin...47, 49, Akkutila...6, Akkutilan kansisalpa... 6, 7 27 Muistikorttipaikka Vihje: Näytön kirkkaus m-painikkeen nopea painallus lisää näytön kirkkautta ja kirkkaissa olosuhteissa tämä toiminto lisää näytön selkeyttä. Normaali kirkkaus palautuu kuvaa otettaessa.

17 Johdanto Kameran näytöt Seuraavat ilmaisimet saattavat näkyä kuvauksen tai kuvan katselun aikana: Kuvaus M 3D 12/31/ :00 AM 50 F N 02 * a: Ilmaisee, että muistikorttia ei ole asetettu ja että kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (s. 9). Kuvan katselu 3D 12/31/ :00 AM 50 F :3 N 02 1 Sisäisen muistin ilmaisin * Tarkennuksen varoitus...18, 96 3 Epäterävyyden varoitus...35, 96 4 Äänettömän tilan merkkivalo Jatkuva tila Valotuksen mittaus Älykkään kasvojentunnistuksen merkkivalo Kuvaustila Salamavalotila Makro (lähikuva) tila Itselaukaisimen ilmaisin C/D-tilan merkkivalo...15, 21, 39, 44 1 Lahjakuva Äänettömän tilan merkkivalo Punasilmäisyyden vähennyksen merkkivalo Älykkään kasvojentunnistuksen merkkivalo...40, 71 5 Katselutilan merkkivalo...20, Tarkennusruutu...18, Päivä ja aika... 13, Käytettävissä olevien kuvien määrä Herkkyys Kuvanlaatu/koko...64, Kirkkaan näytön ilmaisin FINEPIX-väri Valkotasapaino Akkutilan kesto Parallaksi näyttö Linssien peittymisen varoitus Valotuksen korjaus Suojattu kuva DPOF-tulostuksen merkkivalo C/D-tilan merkkivalo...15, 21, 39, 44 9 C-kuva Kuvan numero Parallaksi näyttö...15 Ennen aloittamista 3

18 Johdanto Tilavalitsin Kuvaustilan valitaksesi aseta tilakuvake samansuuntaisesti tilavalitsimen vieressä sijaitsevan merkin kanssa. H (EDISTYNYT 3D): Ottaa kaksi kuvaa vasemmalla linssillä, jolloin saat enemmän vapautta C-kuvien rajaamiseen (s. 29). I (EDISTYNYT 2D): Käyttää vasenta ja oikeaa linssiä ottaakseen yhtä aikaa kaksi D-kuvaa, joihin kumpaankin sovelletaan eri asetuksia (s. 27). B (AUTOM.): Yksinkertaista tähtää ja laukaise -tilaa suositellaan digikameraa ensi kertaa käyttäville (s. 15). P, A, M: Valitse tämä, jos haluat määrittää kaikki kameran asetukset, mukaan lukien aukko (M ja A) ja/tai suljinnopeus (M; s. 24). SP1, SP2 (KUVAUSOHJELMA): Valitse kuvaustila, joka sopii kohteelle tai kuvausolosuhteisiin ja anna kameran huolehtia lopusta (s. 22). 4

19 Akun lataaminen Akkua ei ole ladattu valmiiksi. Lataa akku ennen käytön aloittamista. Akut Kamerassa käytetään ladattavaa akkua NP Aseta akku laturiin. Aseta akku mukana tulevaan akkulaturiin näytetyllä tavalla ja varmista, että akku on C B D-tarran näyttämässä suunnassa. Akku Nuoli DFC-tarra Latausvalo Akkulaturi DFC-tarra 3 Huomautukset Irrota laturi pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. Puhdista akun navat pehmeällä ja kuivalla liinalla. Tämän varotoimen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sen, että akku ei lataudu. Latausaika pitenee, jos lämpötila on alhainen. 2 3 Liitä laturi pistorasiaan. Liitä laturi pistorasiaan. Latauksen merkkivalo syttyy. Latauksen ilmaisinvalo Latauksen ilmaisinvalo näyttää akun lataustilan seuraavasti: Latauksen ilmaisin Akun tila Toimenpide Akku ei ole Aseta akku laturissa. laturiin. Ei pala Akku on ladattu Poista akku. täyteen. Palaa Akkua ladataan. Vilkkuu Irrota laturin johto Akku on viallinen. pistorasiasta ja poista akku. Lataa akku. Poista akku laturista, kun akku on ladattu. Katso sivulta 106 tietoa latausajoista. Aloitusvaiheet 5

20 Akun asettaminen Aseta akku kameraan alla kuvatulla tavalla. 1 Avaa akkutilan kansi. 1 Huomaa Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin avaat akkutilan kannen. 3 Huomautukset Älä avaa akkutilan kantta, kun kamera on päällä. Kuvatiedostot tai muistikortit saattavat muutoin vahingoittua. Älä käytä liikaa voimaa, kun käsittelet akkutilan kantta. 2 Aseta akku laturiin. Aseta akussa oleva oranssi raita linjaan akkutilan oranssin kansisalvan kanssa ja liu uta akku kameraan samalla kun pidät akkutilan kansisalpaa painettuna sivulle. Varmista, että salpa sulkeutuu kunnolla. Oranssi raita Akkutilan kansisalpa 3 Huomautus Laita akku oikein päin. Älä käytä voimaa äläkä yritä asettaa akkua ylösalaisin tai väärinpäin. Akku liukuu sisään helposti oikeassa asennossa. 6

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. FUJIFILM FINEPIX HS20 EXR http://fi.yourpdfguides.com/dref/4255954

Käyttöoppaasi. FUJIFILM FINEPIX HS20 EXR http://fi.yourpdfguides.com/dref/4255954 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle FUJIFILM FINEPIX HS20 EXR. Löydät kysymyksiisi vastaukset FUJIFILM FINEPIX HS20 EXR käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9)

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Käyttäjän Opas 1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Latausliitin 10) Tuloilma-aukko 11) Lämpöelementti

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Best.-Nr. 23742 2016-03-22 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Turvallisuusohjeet... 5 3.1 Varoitukset...5 3.2 Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Virranhallinta Käyttöopas

Virranhallinta Käyttöopas Virranhallinta Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-F00 FI DIGITAL CAMERA X-E2S Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM X-E2S -digitaalikameran käyttöön. Varmista, että olet lukenut

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot