FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta"

Transkriptio

1 BL01071-L00 FI DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3-digikameran ja sen mukana toimitettavien ohjelmien käytöstä. Muistathan lukea oppaan huolellisesti ennen kameran käyttöä. Ennen aloittamista Aloitusvaiheet Perusvalokuvaus ja kuvien katselu Lisää valokuvauksesta Lisää kuvien katselusta Videot Liitännät C-kuvien ottaminen Parhaiden tulosten saamiseksi, asetu sopivan etäisyyden päähän kohteestasi (s. 16) ja varo, ettet peitä linssejä (s.17). Saadaksesi lisätietoja oheistuotteista, käy verkkosivullamme osoitteessa Valikot Teknisiä tietoja Vianetsintä Liite

2 Turvallisuustietoja ii Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä Turvallisuustietoja Varmista, että käytät kameraa oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja Käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa. Tietoja kuvakkeista Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti. VAROITUS HUOMIO Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen. Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ( Tärkeä ). Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ( Kielletty ). Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ( Pakollinen ). VAROITUS Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke sen virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen, kun siitä nousee savua, se käryää tai Irrota laite toimii jotenkin muuten tavallisuudesta poikkeavasti, voi aiheuttaa pistorasiasta. tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä käytä kylpyhuoneessa tai suihkussa. Älä pura osiin. VAROITUS Älä päästä vettä tai vieraita esineitä kameran sisälle. Jos kameran sisälle pääsee vettä tai vieraita esineitä, kytke sen virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä käytä kameraa kylpyhuoneessa tai suihkussa. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan yritä purkaa tai muunnella kameraa (älä koskaan avaa kuorta). Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai loukkaantuminen. Poista akku Älä kosketa välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen sisäisiin osiin ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita. Älä muuta tai lämmitä virtajohtoa, kierrä tai vedä sitä liian voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Tämä voi vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään. Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle. Kamera voi pudota tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja. Älä koskaan yritä ottaa kuvia liikkuessa. Älä käytä kameraa kävellessä tai ajoneuvoa ajettaessa. Voit kaatua tai joutua liikenneonnettomuuteen. Älä kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana. Tämä voi aiheuttaa salaman sähkönpurkauksesta johtuvan sähköiskun. Älä käytä akkua määräysten vastaisesti. Lataa akku osoittimen mukaiselle tasolle. Älä lämmitä akkua, muuta sitä tai pura sitä osiin. Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille. Älä säilytä akkua metallista valmistettujen tuotteiden kanssa. Älä käytä muuta kuin akun lataamiseen suunniteltua laturia. Tämä voi saada akun räjähtämään tai vuotamaan, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkoja.

3 Turvallisuustietoja VAROITUS Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi tarkoitettua akkua tai verkkovirtalaitetta. Älä käytä muuta kuin tyyppikilvessä osoitettua jännitettä. Muiden virtalähteiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon. Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele alue puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon. Älä lataa laturilla muita kuin tässä määritettyjä akkuja. Ni-MH-akkulaturi on suunniteltu käytettäväksi FUJIFILM HR-AA Ni-MH-akkujen kanssa. Tavallisten paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen laturilla voi saada akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai räjähtämään. Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Säilytä akkua kotelossa. Peitä akun navat hävitettäessä eristysteipillä. Jos akku pääsee koskettamaan toista metalliesinettä tai akkua, se voi syttyä palamaan tai räjähtää. Pidä muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Lapset voivat niellä ne, koska ne ovat pieniä. Säilytä muistikortteja poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee muistikortin, hakeudu lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon. HUOMIO Älä käytä kameraa paikoissa, joissa on öljynkatkua, höyryä, kosteutta tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä jätä kameraa erittäin kuumiin paikkoihin. Älä jätä kameraa esimerkiksi suljettuun ajoneuvoon tai suoraan auringonvaloon. Tämä voi aiheuttaa tulipalon. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Laite voi aiheuttaa pienille lapsille henkilövahinkoja. Älä aseta raskaita esineitä kameran päälle. Raskas esine voi keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja. Älä siirrä kameraa, kun verkkovirtalaite on edelleen kytkettynä pistorasiaan. Älä irrota verkkovirtalaitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMIO Älä käytä verkkovirtalaitetta, jos sen pistoke on vahingoittunut tai pistoketulpan liitäntä on löysällä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä peitä kameraa tai verkkovirtalaitetta kankaalla tai kiedo niitä peittoon. Tämä voi aiheuttaa kuumuutta, mikä voi vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon. Kun puhdistat kameraa tai et aio käyttää sitä pidempään aikaan, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi latauksen päätyttyä pistorasiasta. Laturin jättäminen kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon. Salaman käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä näköhäiriöitä. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuvaat vauvoja ja pikkulapsia. Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos korttipaikasta. Pidä korttia kevyesti sormella vastaan, kun vapautat kortin. Testauta ja puhdistuta kamerasi säännöllisesti. Pölyn kerääntyminen kameran sisälle voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä FUJIFILM-myyjääsi puhdistamaan kamera sisältä kahden vuoden välein. Huomaa, että tämä ei ole maksuton palvelu. iii

4 Turvallisuustietoja iv Virtalähde ja akku * Tarkista akun tyyppi ennen seuraavien kuvausten lukemista. Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukaisesta käytöstä ja niiden käyttöiän pidentämisestä. Akkujen virheellinen käyttö voi lyhentää niiden käyttöikää ja aiheuttaa vuotoja, ylikuumenemista, tulipalon tai räjähdyksen. 1 Kamerassa käytetään ladattavaa litiumioniakkua * Toimitushetkellä akkua ei ole ladattu täyteen. Lataa akku aina ennen käyttöä. * Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Akun ominaisuudet Ajan myötä akun varaus purkautuu, myös silloin, kun akkua ei käytetä. Kun otat kuvia, käytä hiljattain (parin edellisen päivän aikana) ladattua akkua. Voit pidentää akun käyttöikää sammuttamalla kameran mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sitä ei enää käytetä. Kylmissä paikoissa tai alhaisissa lämpötiloissa voit ottaa vähemmän kuvia. Ota aina täyteen ladattu vara-akku mukaan. Voit lisätä käytettävissä olevan virran määrää myös lämmittämällä akkua taskussasi tai muussa lämpimässä paikassa ja asettamalla sen kameraan juuri ennen kuvan ottamista. Jos käytät lämpötyynyä, älä aseta akkua välittömästi sitä vasten. Kamera ei välttämättä toimi, jos käytät tyhjää akkua kylmissä olosuhteissa. Akun lataaminen Voit ladata akun akkulaturilla (sisältyy toimitukseen). - Akku voidaan ladata ympäristön lämpötilan ollessa 0 C C. Lisätietoja akun latausajoista on Käyttäjän opas. - Akku on ladattava ympäristön lämpötilan ollessa +10 C C. Jos lataat akun tämän lämpötilaalueen ulkopuolella, lataaminen kestää pidempään, sillä akun suorituskyky on rajoitettu. - Akkua ei voi ladata, jos lämpötila on 0 C tai sen alla. Ladattavaa litiumioniakkua ei tarvitse purkaa tai käyttää kokonaan loppuun ennen lataamista. Akku voi tuntua lataamisen tai välittömästi käytön jälkeen lämpimältä. Tämä on täysin normaalia. Älä lataa täyteen ladattua akkua. Akun käyttöikä Normaalilämpötiloissa akkua voidaan käyttää ainakin 300 kertaa. Jos akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, se osoittaa, että akun käyttöikä on lopussa ja se on vaihdettava uuteen. Säilytykseen liittyviä huomautuksia Jos akkua säilytetään pitkään ladattuna, sen suorituskyky voi kärsiä. Jos akkua ei käytetä vähään aikaan, pura sen lataus ennen sen laittamista säilytykseen. Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akku kamerasta. Säilytä akkua viileässä paikassa. - Akkua on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa ympäristön lämpötila on +15 C C. - Älä jätä akkua kuumiin tai erittäin kylmiin paikkoihin. Akun käsitteleminen Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia: Älä säilytä tai kuljeta akkua metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa. Älä lämmitä akkua tai heitä sitä tuleen. Älä yritä purkaa akkua osiin tai muuttaa sitä. Älä lataa akkua muilla kuin määritetyillä latureilla. Hävitä käytetty akku asianmukaisesti. Älä pudota akkua tai altista sitä millään muulla tavalla voimakkaille iskuille. Älä altista akkua vedelle. Pidä akun navat aina puhtaina. Älä säilytä akkuja kuumissa paikoissa. Jos käytät akkua pidempään, kameran runko ja akku lämpenevät. Tämä on normaalia. Käytä verkkovirtalaitetta, jos otat tai katselet kuvia pidempiä aikoja. 2 Kamerassa käytetään AA-koon alkaliparistoja tai ladattavia Ni-MH (nikkeli-metallihydridi)-akkuja * Lisätietoja käyttöön soveltuvista akuista on kameran Käyttäjän opas. Akun käyttöä koskevia varoituksia Älä lämmitä akkuja tai heitä niitä tuleen. Älä säilytä tai kuljeta akkuja metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa. Älä altista akkuja vedelle, suojaa niitä kastumiselta ja vältä niiden säilyttämistä kosteissa paikoissa. Älä yritä purkaa akkuja osiin tai muuttaa niitä. Tämä koskee myös akkujen kuoria. Älä altista akkuja voimakkaille iskuille. Älä käytä vuotavia, vääntyneitä tai väriltään muuttuneita akkuja. Älä säilytä akkuja lämpimissä tai kosteissa paikoissa. Pidä akut poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta. Varmista, että akun polariteetti (C ja D) on oikein. Älä käytä uusia akkuja vanhojen akkujen kanssa. Älä käytä ladattuja ja purettuja akkuja yhdessä. Älä käytä tyypiltään tai merkiltään erilaisia akkuja samaan aikaan.

5 Turvallisuustietoja Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut kamerasta. Huomaa, että jos akut poistetaan, aika- ja päivämääräasetukset tyhjennetään. Akut tuntuvat lämpimiltä välittömästi käytön jälkeen. Kytke kameran virta pois päältä ja anna akkujen jäähtyä ennen niiden poistamista. Koska akut eivät toimi hyvin kylmässä säässä tai kylmissä paikoissa, lämmitä niitä vaatteiden sisällä ennen käyttöä. Akut eivät toimi hyvin, kun ne ovat kylmiä. Ne toimivat taas, kun niiden lämpötila palaa normaaliksi. Akut latautuvat heikommin, kun niiden navoissa on likaa (kuten sormenjälkiä), jolloin niillä voi ottaa vähemmän kuvia. Pyyhi akun navat varovasti pehmeällä liinalla ennen akkujen asettamista kameraan. Jos akuista vuotaa nestettä, pyyhi akkulokero huolellisesti ja aseta kameraan uudet akut. Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu akkunestettä, huuhtele alue perusteellisesti vedellä. Huomaa, että akkuneste voi viedä näön, jos sitä joutuu silmiin. Jos näin kuitenkin pääsee käymään, älä hiero silmiäsi. Huuhtele neste puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. AA-kokoisten Ni-MH-akkujen oikea käyttötapa Pitkään käyttämättä olleet Ni-MHakut voivat deaktivoitua. Akut voivat kärsiä myös muisti-ilmiöstä, jos ne puretaan vain osittain ennen lataamista. Deaktivoitujen tai muisti-ilmiöstä kärsivien akkujen ongelmana on se, että ne antavat lataamisen jälkeen virtaa vain lyhyen aikaa. Voit estää tämän ongelman purkamalla ja lataamalla akut useamman kerran kameran ladattavien akkujen purkamistoiminnon avulla. Deaktivointi ja muisti-ilmiö ovat Ni- MH-akkujen tyypillisiä ominaisuuksia, eivät vikoja. Tutustu Käyttäjän opas ladattavien akkujen purkamista käsittelevään kohtaan. HUOMIO Älä käytä ladattavien akkujen purkamistoimintoa, jos käytät alkaliparistoja. Lataa Ni-MH-akut pikalaturilla (myytävänä erikseen). Perehdy laturin mukana toimitettuihin ohjeisiin ja varmista, että käytät laturia oikein. Älä lataa akkulaturilla muita akkuja. Huomaa, että akut tuntuvat lämpimiltä lataamisen jälkeen. Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen kamera kuluttaa hieman virtaa myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä. Huomaa erityisesti se, että Ni-MH-akut ylipurkautuvat, jos ne jätetään kameraan pitkäksi aikaa. Tällöin niitä ei välttämättä voi käyttää enää edes uudelleenlataamisen jälkeen. Ni-MH-akut purkautuvat itsestään, jos niitä ei käytetä, ja niiden käyttöaika voi tällöin lyhentyä. Ni-MH-akkujen kunto heikkenee nopeasti, jos ne ylipuretaan (esimerkiksi taskulampussa). Pura akut kameran ladattavien akkujen purkamistoiminnon avulla. Ni-MH-akkujen käyttöikä on rajallinen. Jos akkua voidaan käyttää vain lyhyen aikaa, vaikka se on ladattu useamman kerran, se voi olla käyttöikänsä lopussa. Akkujen hävittäminen Hävitä akut paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 3 Molempiin malleihin liittyviä huomautuksia ( 1, 2 ) Verkkovirtalaite Käytä aina kameran verkkovirtalaitetta. Muun kuin FUJIFILM-verkkovirtalaitteen käyttö voi vahingoittaa digitaalikameraa. Lisätietoja verkkovirtalaitteesta on kameran Käyttäjän opas. Käytä verkkovirtalaitetta vain sisätiloissa. Kytke liitäntäjohto kunnolla tasavirtatuloliitäntään. Kytke FUJIFILM-digitaalikameran virta pois päältä, ennen kuin irrotat johdon tasavirtatuloliitännästä. Irrota laite vetämällä varovasti pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Älä käytä verkkovirtalaitetta minkään muun laitteen kuin kameran kanssa. Verkkovirtalaite lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia. Älä pura verkkovirtalaitetta osiin. Tämä voi olla vaarallista. Älä käytä verkkovirtalaitetta kuumassa ja kosteassa paikassa. Älä altista verkkovirtalaitetta voimakkaille iskuille. Verkkovirtalaite voi humista. Tämä on normaalia. Verkkovirtalaite voi aiheuttaa häiriöitä, jos sitä käytetään radion lähellä. Siirrä tällöin kamera kauemmaksi radiosta. v

6 Turvallisuustietoja vi Ennen kameran käyttöä Älä suuntaa kameraa äärimmäisen kirkkaita valonlähteitä kohti. Tällainen on esimerkiksi pilvettömältä taivaalta paistava aurinko. Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti saattaa vahingoittaa kameran kuvasensoria. Testikuvat ennen kuvaamista Jos olet ottamassa tärkeitä valokuvia (esimerkiksi häissä tai ulkomaan matkoilla), ota aina testikuva ja tarkastele sitä varmistaaksesi, että kamera toimii normaalisti. FUJIFILM Corporation ei vastaa tässä laitteessa olevien vikojen seurauksena esiintyvistä satunnaisista menetyksistä (esimerkiksi valokuvien hinnasta tai valokuvaukseen liittyvistä tulonmenetyksistä). Tekijänoikeuteen liittyviä huomautuksia Digitaalisella kameralla tallennettuja kuvia ei voi käyttää tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla ilman omistajan lupaa, paitsi jos ne on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Huomaa, että teatteriesitysten, näytäntöjen ja näyttelyiden valokuvaamiseen liittyy erityisiä rajoituksia, vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan käyttöön. Käyttäjiä pyydetään myös huomaamaan, että tekijänoikeuslakien suojaamia kuvia tai tietoja sisältävän muistikortin siirtäminen toiselle henkilölle on sallittua vain ottamalla kyseisten tekijänoikeuslakien rajoitukset huomioon. Digitaalikameran käsitteleminen Jotta kuvat tallennetaan oikein, älä altista kameraa iskuille kuvien tallennuksen aikana. Nestekidenäyttö (LCD) Jos nestekidenäyttö vahingoittuu, kiinnitä erityistä huomiota näytössä olevaan Nesteeseen. Ryhdy seuraavissa tapauksissa nopeasti ohjeissa mainittuihin toimenpiteisiin. Jos nestettä joutuu ihollesi: Pyyhi alue liinalla ja pese sen jälkeen huolellisesti saippualla sekä juoksevalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiisi: Huuhtele silmäsi puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon. Jos nielet nestettä: Huuhtele suusi huolellisesti vedellä. Juo runsaasti vettä ja oksennuta. Hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon. Tavaramerkkeihin liittyviä tietoja E ja xd-picture Card ovat FUJIFILM Corporationin tavaramerkkejä. IBM PC/AT on yhdysvaltalaisen International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Macintosh, QuickTime ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows 7, Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. IrSimple -tavaramerkin omistaja on Infrared Data Association. IrSS - tai IrSimpleShot -tavaramerkin omistaja on Infrared Data Association. SDHC-logo on tavaramerkki. HDMI-logo on tavaramerkki. YouTube on Google Inc:n tavaramerkki. Muiden yritysten tai tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sähköisiin häiriöihin liittyviä huomautuksia Jos aiot käyttää kameraa sairaalassa tai lentokoneessa, ota huomioon, että kamera voi aiheuttaa häiriöitä muihin sairaalan tai lentokoneen laitteisiin. Lisätietoja käyttörajoituksista saat kyseisistä paikoista. Televisiojärjestelmiä koskeva selitys NTSC: National Television System Committee, lähinnä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa käytettävä väritelevisiojärjestelmä. PAL: Phase Alternation by Line, lähinnä Euroopan maissa ja Kiinassa käytettävä väritelevisiojärjestelmä. Exif Print (Exif ver. 2.3) Exif Print-formaatti on hiljattain uusittu digitaalikameran tiedostomuoto, joka sisältää paljon kuvaustietoa optimaalisen paperivedoksen saamiseksi. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue tämä, ennen kuin käytät ohjelmistoa Lisensoidun ohjelmiston suora tai epäsuora vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on kielletty ilman asianomaisten osapuolten lupaa.

7 Tietoa tästä käyttöoppaasta Lue tämä käyttöopas ja varoitukset sivuilta ii vi ennen kameran käyttöä. Erityisaiheita koskevaa tietoa löydät alla luetelluista lähteistä. Kamera K & V... s. viii Tiedät mitä haluat tehdä, mutta et tiedä sille nimeä? Etsi vastaus kohdasta Kamera K & V. Vianetsintä... s. 89 Onko sinulla jokin erityinen kameraan liittyvä ongelma? Vastauksen löydät täältä. Sanasto... s. 100 Joidenkin teknisten termien selitykset löytyvät täältä. Sisällysluettelo... s. xi Sisällysluettelo luo yleiskatsauksen koko käyttöoppaaseen. Kameran pääasialliset toiminnot luetellaan tässä. Varoitusviestit ja -näytöt... s. 96 Tässä kerrotaan, mitä näytöllä vilkkuva kuvake tai virheviesti merkitsee. Kameran asetuksia koskevia rajoituksia... Perusopas Katso perusoppaasta tietoja eri kuvaustiloissa käytettävissä olevien vaihtoehtojen rajoituksista. Muistikortit Kuvia voi tallentaa kameran sisäiseen muistiin tai lisävarusteena saataville SD-kuvakorteille ja SDHC-muistikorteille. Tässä oppaassa SD-muistikortteja kutsutaan muistikorteiksi. Katso lisätietoja sivulta 9. vii

8 Kamera K & V Hae aiheet tehtävän mukaan. Kameran asetukset Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten kameran kello asetetaan? Päivämäärä ja kellonaika 13 Voinko asettaa kellon paikalliseen aikaan matkalla ollessani? Aikaero 81 Miten estän näyttöä kytkeytymästä automaattisesti pois päältä? Automaattinen virrankatkaisu 84 Miten saan näytön kirkkaammaksi tai tummemmaksi? LCD-kirkkaus 79 Käyttö ja laukaisimen Miten estän kamerasta kuuluvat äänimerkit ja naksahdukset? äänenvoimakkuus 79 Äänetön tila 18 Voinko muuttaa sulkimesta kuuluvaa ääntä? Suljinääni 79 Mitä näytössä näkyvät kuvakkeet tarkoittavat? Näyttö 3 Miten paljon latausta akussa on jäljellä? Akkutilan kesto 16 Kuvien lähettäminen Kysymys Avainsanat Katso sivu Voinko tulostaa kuvia kotitulostimellani? Kuvien tulostaminen * 49 Voinko kopioida kuvia tietokoneelleni? Kuvien katseleminen tietokoneella 55 * Katso lisätietoa C-kuvien tulostamisesta verkkosivulta viii

9 Kamera K & V Valokuvien ottaminen Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten otan C-valokuvia? C-valokuvien ottaminen 15 Miten otan D-valokuvia? D-valokuvien ottaminen 21 Miten kuvaan videokuvaa C- tai D-tilassa? Videoiden tallennus 44 Kuinka otan onnistuneita henkilökuvia? Älykäs kasvojentunnistus 67 Voinko valita omat asetukset eri kuvaustilanteisiin? Kuvausohjelmat 22 Miten otan lähikuvia? Makrotila (lähikuvat) 34 Miten estän salamaa välähtämästä? Miten estän kohteen silmiä muuttumasta punaisiksi salamaa käytettäessä? Miten täytän varjot takaa valaistuissa kohteissa? Miten otan useita kuvia yhdellä painalluksella? Salamavalotila Jatkuva tila Miten otan ryhmäkuvan, jossa myös kuvaaja on mukana? Itselaukaisintila 37 Voinko valita suljinnopeuden tai aukon? P-, A- ja M-tilat ix

10 Kamera K & V Kuvien katselu Kysymys Avainsanat Katso sivu Miten siirryn C-näkymästä D-näkymään ja päinvastoin? Siirtyminen C-näkymästä D-näkymään 39 Miten katselen C-valokuvia? C-kuvien katselu 20 Miten katselen D-valokuvia? D-kuvien katselu 21 Miten katselen kuvia? Yksittäiskuvan toistotila 39 Miten poistan nykyisen kuvan? b-painike 20 Voinko valita muita kuvia poistettaviksi? Kuvien poistaminen 42 Voinko zoomata kuvia toiston aikana? Toiston zoom 40 Miten katselen useita kuvia kerralla? Luettelokuvan toistotila 41 Miten voin katsella kaikki yhden päivän aikana otetut kuvat? Lajittele päivämäärän mukaan 41 Voinko suojata kuvani tahattomalta poistamiselta? Suojaus 72 Voinko piilottaa näytön kuvakkeet kuvia katsellessani? Näyttömuodon valitseminen 39 x

11 Sisällysluettelo Turvallisuustietoja... ii Turvallisuustietoja... ii Tietoa tästä käyttöoppaasta...vii Kamera K & V...viii Ennen aloittamista Johdanto... 1 Symbolit ja käytännöt... 1 Lisävarusteet... 1 Kameran osat... 2 Kameran näytöt... 3 Tilavalitsin... 4 Aloitusvaiheet Akun lataaminen... 5 Akun asettaminen... 6 Muistikortin asettaminen... 9 Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä...12 Kuvaustila...12 Katselutila...12 Perusasetukset...13 Perusvalokuvaus ja kuvien katselu C-kuvien ottaminen auto-tilassa...15 C-kuvien katselu...20 D-kuvien kuvaaminen ja katselu...21 D-kuvien ottaminen...21 D-kuvien katselu...21 Perusvalokuvaus ja kuvien katselu Kuvaustila...22 B AUTOM SP1/SP2 KUVAUSOHJELMA...22 M MANUAALINEN...24 A AUKON ASETUS...25 P VALOTUSOHJ I EDISTYNYT 2D...27 V TELE/LAAJA...28 X 2-VÄRI...28 W 2-HERKKYYS...28 H EDISTYNYT 3D...29 A ITSEN. SULJIN 3D...30 B 3D-INTERVALLIKUVAUS...31 Tarkennuslukko...32 F Makrotila (lähikuvat)...34 N Salaman käyttö (Superälykäs salama)...35 h Itselaukaisimen käyttäminen...37 Lisää kuvien katselusta Toistovaihtoehdot...39 Toiston zoom...40 Luettelokuvan toistotila...41 Lajittelu päivämäärän mukaan...41 A Kuvien poistaminen...42 xi

12 Sisällysluettelo Videot F Videoiden tallennus...44 a Videoiden katselu...46 Liitännät Kuvien katselu TV:ssä...47 Kuvien katsominen 3D-televisiosta...48 Kuvien tulostaminen USB:n kautta (vain D)...49 Kameran liittäminen...49 Valittujen kuvien tulostaminen...50 DPOF-tulostuspyynnön tulostaminen...52 DPOF-tulostuspyynnön luominen...53 Kuvien katseleminen tietokoneella...55 Ohjelmiston asennus...55 Kameran liittäminen...57 Valikot Valikkojen käyttö: Kuvaustila...60 Kuvausvalikon käyttö...60 Kuvausvalikon vaihtoehdot...61 N HERKKYYS...63 O KUVAKOKO...64 T KUVAN LAATU...65 P FINEPIX VÄRI...65 D VALKOTASAPAINO...66 R JATKUVA...66 b KASVOJENTUNNISTUS (vain D)...67 C VALONMITTAUS...68 F 2D-AF-TILA (vain D)...68 Valikkojen käyttö: Katselutila...69 Katselutilan valikon käyttö...69 Katselutilan valikon vaihtoehdot...69 i PARALLAKSIOHJAUS (vain C)...70 I DIAESITYS...70 B PUNASILM. POISTO (vain D)...71 D SUOJAUS...72 G RAJAUS...73 O KOONMUUTOS...74 C KUVAN KÄÄNTÖ (vain D)...75 E KOPIOI...76 xii

13 Sisällysluettelo Asetusvalikko...78 Asetusvalikon käyttö...78 Asetusvalikon vaihtoehdot...79 N AIKAERO...81 K ALUSTA...82 A KUVAN NÄYTTÖ...82 B KUVA NRO...83 w HDMI-LÄHTÖ...83 M AUT. VIRRANKATK D DIGITAALINEN ZOOM (vain D)...84 q OPT. AKSELIN OHJ...85 o 3D-TALL...85 r 3D-VAROIT.NÄYTTÖ...85 Teknisiä tietoja Valinnaiset lisävarusteet...86 FUJIFILMin lisävarusteet...87 Kameran hoito...88 Vianetsintä Vianetsintä...89 Varoitusviestit ja -näytöt...96 Liite Sanasto Sisäisen muistin/muistikortin kapasiteetti Tekniset tiedot xiii

14 xiv 3 Huomautus: FinePix REAL 3D W3:n käyttö D-näytön käyttöä suositellaan pienille lapsille (alle kuusivuotiaat), joiden näköjärjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt sekä henkilöille, joiden silmien välinen näkökyky eroaa huomattavasti toisistaan ja joiden on hankalaa tai mahdotonta nähdä C-efektiä. Jos tunnet väsymystä tai epämiellyttävää oloa kun katselet C-kuvia, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Suosittelemme kymmenen minuutin mittaista taukoa puolen tunnin välein. Siirry heti D-näyttöön, jos C-kuvat näyttävät kaksinkertaisilta, vaikka olet säätänyt parallaksia. Henkilöiden, joilla on ollut valoherkkää epilepsiaa tai sydänsairauksia tai jotka eivät ole terveitä tai kärsivät väsymyksestä, unettomuudesta tai jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisia, ei pidä katsoa C-kuvia. C-kuvien katsominen liikkeessä voi aiheuttaa väsymystä tai epämiellyttävää oloa. Vältät näköön kohdistuvat haittavaikutukset, kun katsot kuvia HDMI-laitteilla etäisyydeltä, joka on vähintään kaksi kertaa näytön leveyden mittainen. Näyttö ei saa olla yli 65 tuuman kokoinen. Valitse D, kun katsot kuvia yli 65 tuuman kokoiselta näytöltä. Tiedostomuodot C-kuvat tallennetaan jommassakummassa seuraavista muodoista: valokuvat mpo-tiedostomuodossa (s. 20, 100) ja elokuvat 3D-videotiedostomuodossa (s. 44, 100). D-kuvat tallennetaan olemassa olevilla formaateilla.

15 Johdanto Symbolit ja käytännöt Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja: 3 Huomautus: Nämä tiedot tulee lukea ennen käyttöä oikean toiminnan varmistamiseksi. 1 Huomaa: Viittaa kameran käyttöön liittyviin huomautuksiin. 2 Vihje: Kameran käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa. Valikot ja muut kameran näytössä näkyvät tekstit on merkitty lihavoituna. Tämän käyttöoppaan kuvissa näyttö saatetaan selkeyden vuoksi näyttää yksinkertaistettuna. Lisävarusteet Kameran mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet: Ennen aloittamista Ladattava akku NP-50 BC-45W-akkulaturi USB-kaapeli CD-ROM Perusopas Hihna Hihnan kiinnitys Kiinnitä hihna näytetyllä tavalla. 3 Huomautus Varmista, ettei kamera pääse putoamaan, pitämällä hihna ranteessasi. 1

16 Johdanto Kameran osat Lisätietoja saa kunkin osan oikealla puolella mainitulta sivulta. Valitsinpainike Siirrä osoitinta ylös m (näytön kirkkaus)-painike (katso alla) b (poista)-painike (s. 20) Siirrä osoitinta vasemmalle F (makro)-painike (s. 34) Siirrä osoitinta alas h (itselaukaisin)-painike (s. 37) Siirrä osoitinta oikealle N (salama)-painike (s. 35) MENU/OK-painike (s. 13) 1 Zoomauksen säädin...16, 40, 45 2 Laukaisin Salama Q (parallaksi) ohjaus Vasen linssi 6 Oikea linssi 7 Mikrofoni Virtakytkin ja linssinsuojus Illuminator Itselaukaisimen valo Näyttö a (toisto) painike...20, Ilmaisinvalo Tilavalitsin F (video/kuva)-painike Hihnan silmukka Liitinsuojus...47, 48, 49, C tilan merkkivalo D (C/D) painike...15, 21, 39, Kaiutin DISP (näyttö)/back-painike...17, Akkutilan kansi Jalustakierre 23 HDMI-miniliitin USB- ja A/V-liitin...47, 49, Akkutila...6, Akkutilan kansisalpa... 6, 7 27 Muistikorttipaikka Vihje: Näytön kirkkaus m-painikkeen nopea painallus lisää näytön kirkkautta ja kirkkaissa olosuhteissa tämä toiminto lisää näytön selkeyttä. Normaali kirkkaus palautuu kuvaa otettaessa.

17 Johdanto Kameran näytöt Seuraavat ilmaisimet saattavat näkyä kuvauksen tai kuvan katselun aikana: Kuvaus M 3D 12/31/ :00 AM 50 F N 02 * a: Ilmaisee, että muistikorttia ei ole asetettu ja että kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (s. 9). Kuvan katselu 3D 12/31/ :00 AM 50 F :3 N 02 1 Sisäisen muistin ilmaisin * Tarkennuksen varoitus...18, 96 3 Epäterävyyden varoitus...35, 96 4 Äänettömän tilan merkkivalo Jatkuva tila Valotuksen mittaus Älykkään kasvojentunnistuksen merkkivalo Kuvaustila Salamavalotila Makro (lähikuva) tila Itselaukaisimen ilmaisin C/D-tilan merkkivalo...15, 21, 39, 44 1 Lahjakuva Äänettömän tilan merkkivalo Punasilmäisyyden vähennyksen merkkivalo Älykkään kasvojentunnistuksen merkkivalo...40, 71 5 Katselutilan merkkivalo...20, Tarkennusruutu...18, Päivä ja aika... 13, Käytettävissä olevien kuvien määrä Herkkyys Kuvanlaatu/koko...64, Kirkkaan näytön ilmaisin FINEPIX-väri Valkotasapaino Akkutilan kesto Parallaksi näyttö Linssien peittymisen varoitus Valotuksen korjaus Suojattu kuva DPOF-tulostuksen merkkivalo C/D-tilan merkkivalo...15, 21, 39, 44 9 C-kuva Kuvan numero Parallaksi näyttö...15 Ennen aloittamista 3

18 Johdanto Tilavalitsin Kuvaustilan valitaksesi aseta tilakuvake samansuuntaisesti tilavalitsimen vieressä sijaitsevan merkin kanssa. H (EDISTYNYT 3D): Ottaa kaksi kuvaa vasemmalla linssillä, jolloin saat enemmän vapautta C-kuvien rajaamiseen (s. 29). I (EDISTYNYT 2D): Käyttää vasenta ja oikeaa linssiä ottaakseen yhtä aikaa kaksi D-kuvaa, joihin kumpaankin sovelletaan eri asetuksia (s. 27). B (AUTOM.): Yksinkertaista tähtää ja laukaise -tilaa suositellaan digikameraa ensi kertaa käyttäville (s. 15). P, A, M: Valitse tämä, jos haluat määrittää kaikki kameran asetukset, mukaan lukien aukko (M ja A) ja/tai suljinnopeus (M; s. 24). SP1, SP2 (KUVAUSOHJELMA): Valitse kuvaustila, joka sopii kohteelle tai kuvausolosuhteisiin ja anna kameran huolehtia lopusta (s. 22). 4

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet FUJIFILM X30 Käyttäjän opas Käyttäjän opas Käyttäjän opas (Perustoiminnot: ) Käyttäjän opas (saatavana pdf-muodossa verkkosivulla: ) Tietoja tästä käyttöoppaasta Johdanto Tämän käyttöoppaan katselu Kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX e -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Toisto/muokkaus

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Napsauta aihetta Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot