Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström Jari puheenjohtaja Kokkonen Maria Luoma-aho Maria saapui klo Mettälä Petri Ojala Veikko Miettinen Jorma Janne Aallon varajäsen Altio Jorma Esa Sundbergin varajäsen Aalto Janne Hurmalainen Ulla Sundberg Esa Ääri-Mikkola Anne-Helena Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Karhu Marja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Maria Kokkosen ja Veikko Ojalan sekä päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Jari Holmström puheenjohtaja Marja Karhu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kausalassa Maria Kokkonen Veikko Ojala Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ klo Iitin vanha kunnantalo, tekninen toimisto, Rautatienkatu 22, Kausala Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu

3 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat sivu 21 Liikenneturvallisuustyön aktivointi ja suunnitelmien päivittäminen 4 vuosien aikana 22 Lukion keittiön saneeraus, rakennusurakka 7 23 Lukion keittiön saneeraus, LVIA-urakka 9 24 Lukion keittiön saneeraus, sähköurakka Lukion keittiön saneeraus, keittiökalusteurakka Radansuun ulkoilualueen leikkialue, rakennussuunnitelma Tilinpäätös 2014, tekninen lautakunta Lisämääräraha Vuolenkosken liikuntahallin keskeneräiseen 19 investointihankkeeseen 29 Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, 20 tekninen lautakunta 30 Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Teknisen lautakunnan muut asiat 24

4 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Liikenneturvallisuustyön aktivointi ja suunnitelmien päivittäminen vuosien aikana 499/ /2015 Tekninen lautakunta 21 Kymenlaakson liitto esittää kirjeessään seuraavaa: "Kaakkois-Suomen alueen liikenteessä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kuollut 246 ihmistä ja loukkaantunut henkilöä. Loukkaantumisista hieman alle viidennes on niin sanottuja vakavia loukkaantumisia. Viime vuosina alueen tieliikenteessä on menehtynyt vuosittain noin 20 henkilöä. Tavoitteena on päästä alle kymmeneen vuoteen 2020 mennessä. Kuntien rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa on erittäin keskeinen. Liikenneturvallisuuden parantamisen painopiste on rahoituksen vähenemisen myötä siirtymässä yhä enemmän liikenneympäristön parantamisesta ennaltaehkäisevään kaikkiin väestöryhmiin kohdistuvaan liikennekasvatus-, tiedotus- ja koulutustoimintaan; Tämä korostaa kuntien roolia liikenneturvallisuustyössä ja edellyttää liikenneturvallisuustyön suunnittelua kuntatasolla. Syksyllä 2014 valmistuneessa Kaakkois-Suomen Liikennestrategiassa esitetään liikenneturvallisuustyön toimijamallin käyttöönottoa alueen kunnissa. Esitys pohjautuu vuonna 2013 valmistuneeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueen kattavaan alueelliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa on kuvattu, miten valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet jalkautetaan Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Kaakkois-Suomen alueen liikenneturvallisuusyhteistyön organisoinnista sopiminen oli yksi työn keskeisiä tuloksia. Suunnitelma on löydettävissä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen internet-sivuilta osoitteesta: fi/web/ely/liikenneturvallisuus. Paikallistason toiminnan koordinoinnin lähtökohtana ovat kuntiin perustettavat poikkihallinnolliset liikenneturvallisuustyöryhmat tai muut vastaavat organisointitavat, joiden avulla kaikenikäiset kuntalaiset saadaan liikenneturvallisuustyön piiriin. Toimivalla poikkihallinnollisella liikenneturvallisuustyölla voidaan saavuttaa merkittäviä ja pitkäjänteisiä liikenneturvallisuusvaikutuksia. Tämä edellyttää kuitenkin kuntien ja sitä kautta myös kuntapäätäajien sitoutumista työn edistämiseen. Kuntien toimintamallin suunnittelu edellyttää Kymenlaakson kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittämistä (nykyiset suunnitelmat alkavat olla vanhentuneita). Seudullisesti katsottuna päivitystarve kohdistuu ensivaiheessa Etela-Kymen laakson kuntiin. Kymenlaakson jatkuvan liikennejarjestelmätyön työryhmä esittää, että maakunnan kunnissa varaudutaan jatkuvan toimijamallin käyttöönottoon ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseen vuosina Näin

5 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ luodaan edellytykset koordinoidulle ja jatkuvalle liikenneturvallisuustoiminnalle kuntatasolla ja kuntien eri toimialoilla. ELY-keskus on varautunut suunnitelmien osarahoitukseen siten, että vuoden 2015 aikana päivitetään Etelä-Kymenlaakson kuntien suunnitelmat ja vuonna 2016 Pohjois-Kymenlaakson suunnitelmat. Kymenlaakson jatkuvan liikennejärjestelmatyön työryhmä korostaa liikenneturvallisuustyön merkitystä osana liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Jatkossa työryhmä pyytää kunnilta vuosittaisen yhteenvedon kuntien liikenneturvallisuustyön sisällöstä. Ensimmäinen yhteenveto kootaan vuoden 2015 lopulla." Iitin kunnan hallintosäännön mukaan liikenneturvallisuusasiat kuuluvat teknisen lautakunnan toimialaan. Todetaan, että Iitin kuntaa koskeva Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2007 ja on silloisten pohjoiskymenlaakson seitsemän kunnan yhteinen. Liikenneympäristön parantamisessa on pyritty noudattamaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Varsinaista erillistä määrärahaa ei liikenneympäristön parantamiseen ole varattu kunnan talousarvioon enää moneen vuoteen, vaan liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet on tehty osana muuta toimintaa hankekohtaisten, hankeryhmäkohtaisten tai kunnossapitomäärärahojen avulla. liikenneturvallisuussuunnitelma on tarkoituksenmukaista uusia ELY -keskuksen esityksen mukaisesti vuonna 2016 ja siihen tarvittavat määrärahat käsitellä vuoden 2016 talousarvion yhteydessä kun määrärahan tarve on tarkentunut. Liikenneturvallisuuden koulutus- valistus- ja tiedotus on kunnassa hoidettu hallintokuntien normaalitoimintaan liittyen eikä erillistä poikkihallinnollista työryhmää ole ollut toiminnassa useaan vuoteen. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää 1. varautua liikenneturvallisuussuunnitelman uusimiseen vuoden 2016 aikana yhteistyösssä Kaakkois-suomen ELY -keskuksen ja Kouvolan kaupungin kanssa ja huomioida suunnittelun tarvitseman määrärahan talousarvioesityksessä vuodelle 2016 edellyttäen, että maakuntakentässä ei tapahdu muutoksia. 2. esittää kunnanhallitukselle, että se nimeäisi liikenneturvallisuuden koulutusta, valistusta ja tiedotusta koordinoivan poikkihallinnollisen työryhmän, johon kuuluisivat sosiaalitoimen, terveystoimen, koulutoimen ja nuorisotoimen sekä teknisen toimen edustajat. 3. esittää teknisen päävastuualueen edustajaksi nimettävään työryhmään rakennusmestari Timo Vaarannon.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lukion keittiön saneeraus, rakennusurakka 302/ /2013 Tekninen lautakunta 22 Tarjouksia lukion keittiön saneerauksen urakoista (rakennus-, LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste) on pyydetty klo mennessä avoimella menettelyllä Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistulla ilmoituksella. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin myös kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnan kotisivuilla julkaistiin lisätiedot (muutokset, tarkennukset, jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouksessaan. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksen tulee sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset vaihtoehdot (perinteinen ilmastointiratkaisu, vaihtoehto 1 tai ilmastointikatto, vaihtoehto 2) keittiönja astianpesutilan osalta. Lisäksi ilmoitettiin, että edellä mainituista vaihtoehdoista kunta pidättää itsellään oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto huomioiden tarjoushinta, tekniset ominaisuudet ja huoltokustannukset ja että saman vaihtoehdon sisältävien tarjousten ratkaisuperuste on halvin hinta. Saatujen tarjousten perusteella voidaan todeta, että kokonaiskustannuksiltaan hanke tulee halvimmat tarjoukset huomioiden 1. vaihtoehdolla euroa halvemmaksi kuin vaihtoehdolla 2. Antka Oy:n Antti Kankkusen tekemä vertailu järjestelmien osalta ei anna vaihtoehdolle 2. teknisten ominaisuuksien tai huoltokustannusten kautta etuja, jolla vaihtoehto 2. tulisi kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste-työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. Tarjoukset avattiin Tarjouksia rakennusurakasta saatiin 4. Tarjousten avauspöytäkirja esityslistan oheismateriaalina. Tarjoushinnat tulevat julkisiksi vasta, kun päätös asiasta on tehty. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että kohde toteutetaan vaihtoehdon 1. mukaisesti ja että kohteen rakennusurakoitsijaksi valitaan Työyhteenliittymä MHK Rakennus kokonaishintaan euroa (alv0%). Hankintasopimus syntyy urakkasopimuksen allekirjoittamisella.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lukion keittiön saneeraus, LVIA-urakka 302/ /2013 Tekninen lautakunta 23 Tarjouksia lukion keittiön saneerauksen urakoista (rakennus-, LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste) on pyydetty klo mennessä avoimella menettelyllä Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistulla ilmoituksella. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin myös kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnan kotisivuilla julkaistiin lisätiedot (muutokset, tarkennukset, jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouksessaan. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksen tulee sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset vaihtoehdot (perinteinen ilmastointiratkaisu, vaihtoehto 1. tai ilmastointikatto, vaihtoehto 2.) keittiön- ja astianpesutilan osalta. Lisäksi ilmoitettiin, että edellä mainituista vaihtoehdoista kunta pidättää itsellään oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto huomioiden tarjoushinta, tekniset ominaisuudet ja huoltokustannukset ja että saman vaihtoehdon sisältävien tarjousten ratkaisuperuste on halvin hinta. Saatujen tarjousten perusteella voidaan todeta, että kokonaiskustannuksiltaan hanke tulee halvimmat tarjoukset huomioiden 1. vaihtoehdolla euroa halvemmaksi kuin vaihtoehdolla 2. Antka Oy:n Antti Kankkusen tekemä vertailu järjestelmien osalta ei anna vaihtoehdolle 2. teknisten ominaisuuksien tai huoltokustannusten kautta etuja, jolla vaihtoehto 2. tulisi kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste-työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. Tarjoukset avattiin Tarjouksia LVIA-urakasta saatiin 4. Tarjousten avauspöytäkirja esityslistan oheismateriaalina. Tarjoushinnat tulevat julkisiksi vasta, kun päätös asiasta on tehty. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että kohteen LVIA -työt toteutetaan vaihtoehdon 1. mukaisesti ja valitsee Lukion keittiön LVIA -urakoitsijaksi R.A. Wickholm Oy:n kokonaishintaan euroa (alv0%). Hankintasopimus syntyy urakkasopimuksen allekirjoittamisella. Päätös Tekninen lautakunta:

10 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lukion keittiön saneeraus, sähköurakka 302/ /2013 Tekninen lautakunta 24 Tarjouksia lukion keittiön saneerauksen urakoista (rakennus-, LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste) on pyydetty klo mennessä avoimella menettelyllä Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistulla ilmoituksella. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin myös kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnan kotisivuilla julkaistiin lisätiedot (muutokset, tarkennukset, jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouksessaan. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksen tulee sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset vaihtoehdot (perinteinen ilmastointiratkaisu, vaihtoehto 1. tai ilmastointikatto, vaihtoehto 2.) keittiön- ja astianpesutilan osalta. Lisäksi ilmoitettiin, että edellä mainituista vaihtoehdoista kunta pidättää itsellään oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto huomioiden tarjoushinta, tekniset ominaisuudet ja huoltokustannukset ja että saman vaihtoehdon sisältävien tarjousten ratkaisuperuste on halvin hinta. Saatujen tarjousten perusteella voidaan todeta, että kokonaiskustannuksiltaan hanke tulee halvimmat tarjoukset huomioiden 1. vaihtoehdolla euroa halvemmaksi kuin vaihtoehdolla 2. Antka Oy:n Antti Kankkusen tekemä vertailu järjestelmien osalta ei anna vaihtoehdolle 2. teknisten ominaisuuksien tai huoltokustannusten kautta etuja, jolla vaihtoehto 2. tulisi kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste-työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. Tarjoukset avattiin Tarjouksia sähköurakasta saatiin 3. Tarjousten avauspöytäkirja esityslistan oheismateriaalina. Tarjoushinnat tulevat julkisiksi vasta, kun päätös asiasta on tehty. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että kohde toteutetaan vaihtoehdolla 1. ja että sähköurakoitsijaksi valitaan Sähköneliö Oy kokonaishintaan euroa (alv0%) Hankintasopimus syntyy urakkasopimuksen allekirjoittamisella. Päätös Tekninen lautakunta:

12 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Merkittiin, että Maria Luoma-aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lukion keittiön saneeraus, keittiökalusteurakka 302/ /2013 Tekninen lautakunta 25 Tarjouksia lukion keittiön saneerauksen urakoista (rakennus-, LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste) on pyydetty klo mennessä avoimella menettelyllä Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistulla ilmoituksella. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin myös kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnan kotisivuilla julkaistiin lisätiedot (muutokset, tarkennukset, jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouksessaan. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksen tulee sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset vaihtoehdot (perinteinen ilmastointiratkaisu, vaihtoehto1. tai ilmastointikatto, vaihtoehto 2.) keittiönja astianpesutilan osalta. Lisäksi ilmoitettiin, että edellä mainituista vaihtoehdoista kunta pidättää itsellään oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto huomioiden tarjoushinta, tekniset ominaisuudet ja huoltokustannukset ja että saman vaihtoehdon sisältävien tarjousten ratkaisuperuste on halvin hinta. Saatujen tarjousten perusteella voidaan todeta, että kokonaiskustannuksiltaan hanke tulee halvimmat tarjoukset huomioiden 1. vaihtoehdolla euroa halvemmaksi kuin vaihtoehdolla 2. Antka Oy:n Antti Kankkusen tekemä vertailu järjestelmien osalta ei anna vaihtoehdolle 2. teknisten ominaisuuksien tai huoltokustannusten kautta etuja, jolla vaihtoehto 2. tulisi kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Todetaan, että vaihtoehdon valinta ei vaikuta keittiökalusteurakkaan tai sen hintaan. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVIA-, sähkö- ja keittiökaluste-työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. Tarjoukset avattiin Tarjouksia keittiökalusteurakasta saatiin 2. Tarjousten avauspöytäkirja esityslistan oheismateriaalina. Tarjoushinnat tulevat julkisiksi vasta, kun päätös asiasta on tehty. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Ruokapalveluemäntä Päivi Ristola on tehnyt tarjousvertailun saatujen tarjousten välillä ja esittää keittiökalusteurakoitsijaksi halvimman kokonaistarjouksen tehnyttä Davanti Finland Oy:tä. Ruokapalveluemännän tekemä, päivätty tarjousvertailu on oheismateriaalina.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Ehdotus Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että keittiökalusteurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Davanti Finland Oy kokonaishintaan euroa (alv0). Hankintasopimus syntyy urakkasopimuksen allekirjoittamisella. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Radansuun ulkoilualueen leikkialue, rakennussuunnitelma Tekninen lautakunta MRL:n 90 :n mukaan yleinen alue (MRL 83 : mm. virkistysalue) on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä. Kunnan tulee laatia yleisen alueen toteuttamiseksi suunnitelma noudattaen soveltuvin osin, mitä 85 :ssä säädetään kadun suunnittelemisesta, jos tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tarpeen. Suunnitelmaa laadittaessa ja valmisteltaessa on noudatettava samoja vuorovaikutusta (kuuleminen, mielipiteen esittäminen) koskevia säännöksiä (MRL 62 ja MRA 30 ) kuin kaavoja valmisteltaessa. Erillinen menettely ei ole kaikissa tapauksissa välttämätön, vaan asia voidaan hoitaa myös asemakaavoituksen tai laajemman aluekokonaisuuden muun suunnittelun yhteydessä kuten tässä tapauksessa on tehty Radansuun ulkoilualueen yleissuunnitelman yhteydessä. MRA:n 43 :n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnan puutarhuri Marja-Liisa Heikkinen on laatinut päivätyn Radansuun ulkoilualueen leikkialueen rakennussuunnitelma-ehdotuksen, joka perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään Radansuun ulkoilualueen yleissuunnitelmaan. Todetaan, että suunnitelma sisältää myös rantalentopallokentän rakentamisen entisen pysäköintialueen kohdalle. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää 1. asettaa Radansuun ulkoilualueen leikkialueen rakennussuunnitelman maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi 2. lähettää suunnitelma-ehdotuksen erikseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä Kirkonkylän-Radansuun kyläyhdistykselle.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Rakennussuunnitelma-ehdotus on julkisesti nähtävillä , jona aikana osallisilla on oikeus tehdä muistutus. Ilmoitus ja suunnitelmaehdotus lähetettiin lisäksi erikseen tiedoksi suunnitelma-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle ja Kirkonkylän-Radansuun kyläyhdistykselle. Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää katujen rakennussuunnitelmien hyväksymisestä ja muun yleisen alueen toteuttamissuunnitelman laadinnasta. Ehdotus Tekninen johtaja: Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Esittelijä totesi kokouksessa, että Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut leikkialueen rakennussuunnitelmasta päivätyn lausunnon, jossa se toteaa, että alueiden käyttöön liittyvää ristiriitaa ei yleiskaavan ja asemakaavan mukaan ole, joten rakennushanke on toteutettavissa. Muita lausuntoja tai muistutuksia ei jätetty. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn nähtävillä olleen Radansuun ulkoilualueen leikkialueen rakennussuunnitelman sekä päättää, että rakentaminen toteutetaan kunnan omana työnä alkukesän 2015 aikana. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014, tekninen lautakunta 445/ /2014 Tekninen lautakunta 27 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan teknisen lautakunnan tilinpäätösraportti v Teknisellä lautakunnalla on käyttötaloudessa valtuustoon nähden nettositovuus tulosalueittain eli toimintakate (nettomenot tai nettotulot) on sitova paitsi kiinteistönhoidossa (710), jossa on bruttositovuus. Investointiosassa sitovuus valtuuston nähden on hankkeittain tai hankeryhmäkohtaisesti. Kokonaisuudessaan tekninen lautakunta ylitti käyttötalousosassa tulomäärärahat eurolla, ylitti menomäärärahat eurolla ja ylitti toimintakatteen (nettotulot) eurolla. Hyvä tulos johtuu pääosin metsänmyyntitulojen arvioitua nopeammasta ja suuremmasta kertymästä sekä vakuutuskorvauksesta (myrskytuhot v. 2013). Liikelaitoksissa alitettiin toimintakate (tuloa) eurolla johtuen pääosin konekeskuksen huonosta tuloksesta. Lumeton talvi vaikutti konekeskuksen tuloihin merkittävästi, mutta ei vastaavassa määrin vähentänyt menoja, joten konekeskuksen toimintakate (tuloa) alitettiin liki euroa arvioidusta. Lisäksi tulosalueelle oli budjetoitu OmaKylä Vuolenkosken maksama osuus tonttien myyntituloista ( euroa), mikä ei toteutunut, koska yhtään tonttia ei myyty. Investointiosassa tekninen lautakunta jäi kokonaisuudessaan noin euroa (netto) alle talousarvion. Alitus johtuu toteutumattomista hankkeista (lukion keittiön saneeraus siirrettiin v ja laajakaistahanke ei toteutunut). Valtuustoon nähden sitova määräraha ylitettiin Ravilinnan saneeraushankkeessa, jossa ylitys oli euroa. Ylitys johtui arvioitua suuremmista rakennusteknisten töiden osuudesta. Ylitys voidaan kattaa katuvalaistuksen uusimisen määrärahoista. Lautakuntaan nähden sitova määräraha ylitettiin päällystekorjauksissa ja kuivatusten uusimisessa (4.170 euroa) sekä Radansuun ulkoilualueen rakentamisessa (149 euroa). Ylitykset voidaan kattaa Veteraanitien järjestelyjen määrärahasta. Ehdotus Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee tilinpäätösraportin tiedoksi ja antaa selostusosan mukaiset selvitykset määrärahapoikkeamisista sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Ravilinnan saneerauksen määrärahan ylitys euroa katetaan katuvalaistuksen uusimisen määrärahoista.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lisämääräraha Vuolenkosken liikuntahallin keskeneräiseen investointihankkeeseen 478/ /2014 Tekninen lautakunta 28 Vuolenkosken liikuntahallin suunnitteluun oli v talousarviossa euron määräraha. Määrärahasta jäi käyttämättä euroa kirjanpitoraportin mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa ei hankkeeseen ole varattu määrärahaa. Investointiohjelman mukaan hanke jatkuu rakentamisella v Kuluvana vuonna joudutaan kuitenkin tekemään suunnitelmien tarkistuksia, joten v käyttämättä jäänyt suunnittelumääräraha ( euroa) on tarkoituksenmukaista varata lisämäärärahana v talousarvioon. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Vuolenkosken liikuntahallin keskeneräiseen investointihankkeeseen myönnetään lisämäärärahaa vuoden 2015 talousarvioon euroa (menot) suunnittelun loppuunsaattamiseksi. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 29 Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätös asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikki viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset: Yksityistiejaosto toimitus (Pohjosten yksityistie) kokous (Pohjosten yksityistien kunto) Kiinteistömestari Kirkonkylän Kylätalon tilojen tilapäinen luovutus, Iitti KDS ry Asukasvalinta, vuokrasopimus Tekninen johtaja Palkantarkastus, Äijö Pekka Huom. puuttuvat pykälänumerot ovat päätöksiä, joita ei tarvitse lautakunnalle ilmoittaa.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus, ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 30 Luettelo vireillä olevista asioista on esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Tekninen lautakunta 31 Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Koulukatu välillä Viistokatu - Iitintie (kevyen liikenteen väylä) suunnittelukokouksen pöytäkirja 2. Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja, kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja toteutus suljetulla rata-alueella 3. Kymenlaakson liikennestrategian päivitys, aloituskokouksen muistio 4. Kunnanhallituksen päätös , Kausalan Lämpö Oy:n pyyntö Tillolan teollisuusalueen vesihuoltoverkoston lunastusajan jatkamisesta 5. Siemens Oy:n vuosiraportti energiasäästötoimenpiteistä, energiansäästöprojektin taloudellinen loppuselvitys ajalta Selvitys ( ) ent. Kausalan neuvolan ja Harjulan purkamisen ja saastuneen maaperän poistamisen kustannuksista Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan muut asiat Tekninen lautakunta 32 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Päätös Tekninen lautakunta: Muissa asioissa päätettiin, että seuraava kokous on

25 Iitin kunta Pöytäkirja 3/ MUUTOKSENHAKU; TELA MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJE Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäytön 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: :t 21, Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla Pykälät: :t Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: :t -. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: :t -. Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, Kausala, käyntiosoite: vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) :n mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, sähköposti: Pykälät: VALITUSOSOITUS JA -OHJEET :n 26 osalta valitus tehdään kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot